SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete"

Átírás

1 M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre. Ideje : március 15-e. 10 óra Helye: Templom tér Incze Sándor Polgármester Ünnepeljük együtt a Magyarság legnagyobb Nemzeti Ünnepét! A nemzetközi NŐNAP alkalmából az újság nevében Tápiószecső valamennyi hölgytagjának boldog nőnapot kívánok Lesti Bertalan Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 14-én rendkívüli ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.Az intézmények átvilágítása. A Képviselő-testület az átvilágítás alapján, a polgármester által beterjesztett határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 2. A évi költségvetés tárgyalása. A Költségvetési javaslatot a módosításokkal együtt a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 3. Az intézmények szennyvíz szállítása Fák kivágása, gallyazása. A Főkert Rt. Által, a községünkben közterületen lévő fák gallyazására, esetleges kivágására adott árajánlatot. A testület egyhangúlag elfogadta. 5. Az agyagnyerőhely környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve. az Enviroinvest Kft által tett árajánlatot elfogadja. Megbízza a polgármestert az egykori agyagnyerőhely Intézkedési Tervének elkészíttetésével, a Megbízási Szerződés március 25-i teljesítési határidővel történő megkötésével.

2 Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.A évi költségvetési rendelet módosítása. Az előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta. 2.Beszámoló településünk köztisztasági-, és hulladékgazdálkodási tevékenységéről. Az Önkormányzat hulladék lerakója Gábor-völgyi dűlőben helyezkedik el. A telep őrzése két fő közhasznú munkással egész évben megoldott, akik felváltva a nappali órákban felügyelik a szemét leürítés rendjét, jegyzik a befizetéses vállalkozásból származó sitt kiszállítását. Az egész napos ottlétük alatt felügyelnek a szemétlerakás rendjére, ami a lakossági kiszállításoknál ingyenes és a szeméttelep környékéről a szétszóródott, vagy a szél által elfújt szemetet összeszedik. Illetéktelen személyeket nem engednek a területre, mivel tilos a guberálás és a gyújtogatás. A 2006-os évben lomtalanítást nem végeztünk a településen. A szeméttelepen földtakarást, tereprendezést az MTZ- 82 típusú traktorunkkal végezzük, heti kettő alkalommal, amelyhez helyi vállalkozói segítséget is kaptunk, a kitermelt és fölszállított homokot illetően. A LIAZ szemétgyűjtő autó 1 fő gépkocsivezetővel és 2 fő közhasznú dolgozóval üzemel. Szerdai napok kivételével, heti 4 nap történik a szemét összegyűjtése, körzetenként napi 2-3 fuvart szállítunk el, ami hetente kb. 50 tonna mennyiséget jelent. A köztisztasági tevékenység bevételei és kiadásai a évben: Bevétel: Eredeti: ,- Módosított: ,- Teljesítés: ,- Kiadás: Eredeti: ,- Módosított: ,- Teljesítés: ,- 3.Az intézmények szakmai-, és pénzügyi átvilágítása. 4.A közterületek, utak, zöldfelületek használata és fenntartása. Közterületeink vonatkozásában sok tennivalónk van. Az utak kővel való borításával már több utcában sikerült kezelni a felmerült problémákat. Ez évben is folytatódhat az utak karbantartása a Képviselő-testület határozatai alapján. - Intézményeink környezetét kiemelten kell ápolni (parkosítás, fásítás, udvarrészek rendbetétele). - Játszótér kialakítása Magdolna-telepen és a Sági úti lakótelepen a Sportpálya mögött. - Magdolna-telepen a buszforduló területeinek parkosítása. - Dózsa Gy. út és a Deák F. út találkozásánál lévő terület terveztetése. - Az 1956-os emlékmű melletti terület füvesítése, ápolása. A fenti elképzelések kapcsán felmerül a zöldövezetek, parkok állandó karbantartása. megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a településünkön lévő zöldövezetek parkosítására, környezetbe illő növényzet kialakítására tegyen javaslatot. Az elképzeléseket és ezek költségkihatását a következő testületi ülésre terjesszék elő. 5.Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat és a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között kötendő megállapodás jóváhagyása. 6.Ingatlan adás-vétel szerződés ügye. 7.Hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálata. 8.Laczkó Sándor földcsere ügye. 9.Zúzott köves, pormentes utak kiépítése. 10.Mázsás István területbérlési kérelme. A kérelmet a testület többségi szavazattal elutasította. 11.Kurek Attila rendőr főtörzsőrmester megbízása. Kurek Attila rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízotti kinevezését támogatja. 12.Rendőrőrs bérleti ügye. úgy dönt, hogy az önkormányzat anyagi helyzete több milliós hiánnyal küszködünk nem teszi lehetővé, hogy bármilyen bevételi lehetőségről lemondjon, de az előző évekhez hasonlóan, lehetőségeinkhez mérten 2007-ben is támogatni kívánjuk a Rendőrőrs működését, valamint az épület irodai és szociális helyiségeinek karbantartását. 13.A 31. számú főút és a jelű ök. út közötti Tápiószecsőt elkerülő útszakasz tervezése. A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet megtartotta az elkerülő útszakasz tervismertetését helyszíni szemlével összekötve. Az engedélyezési eljáráshoz szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása az út nyomvonal vezetésére vonatkozóan. A tervezett nyomvonal kiépítésével kapcsolatban, lakossági kifogások merültek fel a Sági úti lakótelepnél az út közelsége miatt. Ugyancsak kifogás merült fel a földterületek megközelítése miatt, ahol sárrázók szükségesek. Tekintettel arra, hogy a nyomvonalat megváltoztatni nem lehet, így a lakótelepi házak mellett zajvédő fal létesülne és kiépítésre kerülne a földterületek megközelíthetősége miatt 7 db sárrázó. úgy dönt, hogy a 31. számú főút és a jelű ök. út közötti elterelő útszakasz nyomvonal vezetésével és terveivel egyetért. 14.Hozzájárulás a Tápió-mente című film forgatókönyv készítéshez. 15.Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzési igény. A tájékoztatót összeállította: Tábori Tivadar Önkormányzati képviselő Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: március óra Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1. Az önkormányzat gazdasági programja. 2. Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységről. 3. Tájékoztató a Duna-Tisza közi nagytérség kommunális szilárdhulladék beruházásról. 4. A Közbeszerzési terv tárgyalása. 5. Az Agyagos-gödör rekultivációja. 6. Az intézmények akadálymentesítése. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület! 2

3 Kedves tápiószecsői Polgárok! Március 22.- én csütörtökön órakor fogadóórát tartok a Polgármesteri hivatalban.továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat a telefonra, és a internetes címre is! Bata József, alpolgármester Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Szecsői Tükör februári számában közölt cikkemben kommunikációs félreértésből adódóan kritikában részesült az általános iskola igazgatója, és a kritikus cikket a hiányosan informált polgármester is aláírta. Az ebből származó kellemetlenségekért megkövetem őket. Tisztelettel: Anka László képviselő Tavaszi nagytakarítás! A Szecsői Tükör februári számában már írtam arról, hogy nem éppen szívet melengető látvány a közterületeken és a magánterületeken sok helyen látható szemét. Naponta találkozhatunk frissen szétszórt kisebb-nagyobb kupacokkal, de vannak olyan lelőhelyeink is amelyeket az évek alatt úgy benőtt a gaz, hogy alig lehet észrevenni. Főleg a kivezető útjainkat használják egyesek szemétlerakónak! Sokszor megkérdezik tőlünk :- miért néz ki így ez a falu, miért nem lehet rendet tartani? A téma már sokszor felmerült, sok vitát kiváltva, látható eredmény viszont eddig még nem született! Meghirdetett tavaszi nagytakarításunk alkalmat adhat arra, hogy önkormányzatunk, képviselőink, vállalkozóink, civil szervezeteink és magánszemélyek összefogva együtt próbáljuk meg környezetünk tisztaságán javítani! Április 22.-e a Föld Napja! Jó alkalom lehet arra, hogy közösen tegyünk valamit községünk érdekében. Április 21.-én szombaton szeretnénk megrendezni a már említett szemétszedési akciót, melyhez kérjük a lakosság segítségét! Mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi fel tud áldozni néhány órát, egy délelőttöt, drága idejéből! Az újság áprilisi számában további információk várhatók. Bata József, alpolgármester Értesítés Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az ünnep miatt a szemétszállítás a következőképpen fog történni: március15. csütörtök helyett március 14. szerda, április 9. hétfő helyett április 11. szerda lesz a szállítás napja. Az idén az alábbi időpontokra tervezzük a lomtalanítást Márc. 21, hétfői szemetezési körzet Márc. 28. keddi szemetezési körzet Ápr. 4. csütörtöki szemetezési körzet Ápr. 18. pénteki szemetezési körzet Kanyó Sándor Műszaki csoport vezető 3 A választási programomnak is fontos része a civil szervezetekkel kialakítandó jó kapcsolat, valamint a később önszerveződő civil és szakmai szervezetek megalakulásának segítése. A több évtizede működő demokráciákban a civil szervezetek komoly segítséget nyújtanak a lakosságnak és az önkormányzatoknak. Például: az oktatás, szociális ellátás, a kultúra, a környezet és természetvédelem terén. Nagyon örülök és támogatandónak tartom azt a jó kezdeményezést, ami a Szecsői Tükör hasábjain, bemutatja a helyben működő civil szervezeteket. Gratulálok a kitűnő ötlethez. A Szabadság Vándorai Incze Sándor Polgármester Az ismert sláger címe igazán találó márciusi rovatunk bevezetéséhez, hiszen civil szervezeteinket bemutató sorozatunkban a tápiószecsői Postagalamb sportegyesületről adunk hírt. Beszélgetőtársaim az egyesület tagjai Mészáros Mihály, Mészáros László valamint Dósa Zoltán. Mit kell tudnunk a postagalambokról? Az állat és ember kapcsolata a galamboknál is a régmúltba nyúlik vissza, hiszen ősi civilizációk több ezer évvel ezelőtt is használták már a galambokat üzenetek továbbítására. A hétköznapi életben és a hadászatban egyaránt. Magyarországon a monarchia idején 1874-ben alakul az első Osztrák Magyar postagalamb egyesület majd a hadügyminisztérium 1875-ben katonai galambposta állomást állít fel Komáromban és további támogatást ad a postagalambok tanításával foglalkozó magánvállalkozásoknak. Mikor alakul az első önálló egyesület Magyarországon? 1882.Január 7-én Budapesten a VIII. kerület Fecske u 17.szám alatt lévő Kurz-féle vendéglőben. A neve Columbia budapesti galambkedvelők köre. Négy év múlva már versenyszerű röptetéseket szerveznek Kassáról, Fiuméből, Sarajevóból. Az első és második világháború azonban szünetelteti munkát és csak kisebb újraéledések vannak ez idő tájt. Mit tudunk a tápiószecsői kezdetekről? Tudomásunk szerint a hatvanas évek elején alakul az első sportegyesület a faluban. Ma egyesületünk a 26 magyarországi szövetség egyikéhez a Szolnok és környékihez tartozik és sikereit igazán itt érte és éri el. Taglétszámunk fő között mozog beleértve néhányunkat a szomszédos településekről is, elnökünk Gazsi Károly. Az ország szövetségeiben 5500 tagot számlálnak. Miért jó postagalambászkodni mit nyújt ez önöknek? Nehéz erre válaszolni. A galambászkodáson belül a röptetett mód a csúcs ez a galambászkodás forma 1-e. Itt is a gyorsaság számít, vagyis, hogy hány óra alatt ér haza a madár. Nehéz leírni szavakkal azt az értést amikor az égboltot fürkészve meglátja az ember a saját

4 madarát aki több száz de akár 1000 km-ről is hazatalál. Ezt csak érezni lehet elmondani igen nehéz. Hogyan zajlik egy verseny? A galambokat hosszas felkészítés és edzés után az évente megrendezett verseny valamelyikének helyszínére kamionokkal elszállítjuk, ahol versenytársainkkal egyetemben az állatok röptetésre kerülnek. Ma már speciális órákkal mérjük a versenytáv megtételének idejét és természetesen a leggyorsabb győz. Hogyan találnak haza a galambok mi vezérli őket? A természet törvénye, úgy mondjuk a dúc szeretete az ami hazahozza őket. Fantasztikus dolgokra képesek. Egy nap akár 800 km-t is megtesznek átlagsebességük km óránként de lehetnek még ennél is gyorsabb példányok. Több száz méter magasan hegyek között közlekednek szóval fantasztikus teremtmények. Mitől függ a teljesítményük? Hú erről órákat lehetne mesélni és mindenki másra esküdne. Természetesen vannak alapvető fontosságú kérdések. Ilyen a vérvonal, hogy milyen fészekaljból származik, milyen a fizikai állapot és sok egyéb. Az igazi nagy versenyzők vérvonala több évtizedre visszavezethető és igen komoly értéket képviselnek. Külföldön sokan élnek ebből a sportból Magyarországon ha lassan is de kezd már a tőke komolyabban jelen lenni. Milyen eredményeket érnek el a Tápiószecsőiek? Öregbítjük településünk és lakóinak hírnevét. Az elmúlt 10 évben(évi verseny) 2 esettől eltekintve kerületünk 170 tenyésztőjéből mindig szecsői került ki győztesen. Országos elismertséget szereztünk kiváló teljesítményünkkel így a 2003-as franciaországi olimpián két szecsői tenyésztő postagalambja is részt vehetett. Végezetül milyen ráfordítást igényel ha valaki szeretné elkezdeni a postagalambászkodást? Anyagilag néhány tízezer forintból bátran elkezdhető, de legalább ilyen fontos a jó hozzáállás, hiszen az év 365 napján teljes elfoglaltságot jelent. Etetni, itatni, gyógyítani, edzeni, kell a madarakat szóval lelkiismeretességet, pontosságot igénylő sport ez de mint mindenütt a sok munka itt is eredményes lesz. A fennmaradáshoz ez elengedhetetlen és persze a támogatók sem hiányozhatnak. Családjainkon kívül támogatást csak jelenlegi polgármesterünk adott és a gamesz udvar is köszönetre méltó hiszen a versenyekre induló kamionba itt pakoljuk be az állatokat. Szóval mindenkinek köszönjük a segítséget és várunk minden kedves érdeklődőt aki szeretne megismerkedni közelebbről a postagalambokkal, várjuk a pedagógusok érdeklődését is ha gyermekeinknek szeretnék bemutatni élőben és részletesebben is az itt leírtakat. Köszönöm az izgalmas bemutatkozást és hogy újabb színfolttal gazdagodott Tápiószecső civilszervezeteinek sora. Visnyei Tamás Tájékoztató! Tájékoztatjuk a t. lakosságot, hogy a következő vízóra leolvasás időpontja: április hó (április 1-jétől kezdődően folyamatosan). Kérjük Önöket, hogy a leolvashatóság érdekében a vízórákat és környékét a Vízmű dolgozói részére tegyék szabaddá. 4 Az értesítést 3 napon belül a Vízmű telephelyére legyenek szívesek behozni, mivel számlázás történik és utólag beírni nem tudjuk. Vízmű telefonszáma: Ügyeleti telefonszám: Tisztelettel: Majzik János üzemvezető EBOLTÁS! A Magyar Állatorvosi Kamara 16/2007. határozata alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező összevezetett oltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz: Polgármesteri Hivatal udvara: március 23. péntek óráig március 24. szombat óráig március 30. péntek óráig március 31. szombat óráig Magdolnatelep: március 24. szombat óráig Pótoltás: (Polgármesteri Hivatal) április 04. szerda óráig Körzeti Állatorvosi rendelőben: (Tápiószecső, Munkácsy u. 17.) Március 19-től április 05-ig rendelési időben: hétfőtől csütörtökig óráig az oltás az összevezetett oltási árral azonos áron elvégeztethető! Kérhető az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben legkésőbb március 30-ig be kell jelentkezni. Bejelentés: telefonon. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik, és egyidejűleg kombinált védőoltás is kérhető. Az oltás és féregtelenítés díja a MAÁOK 16/2007. határozata alapján összevezetett ebek soroltásakor 2.700,-Ft/ebenként. Rendelőben a fenti időszakon kívül és a háznál történő szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles. Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelező! Az oltás elmulasztása az oltatlan eb leölését és a tulajdonos szabálysértését vonja maga után! A házimacskák, vadászgörények oltása is fokozottan ajánlott, mert általában bejárnak vagy benn élnek a lakásban és közvetlenül érintkeznek a gyermekekkel! Az EU rendelete alapján a közeljövőben bevezetésre kerül az ebek és macskák microchipes kötelező megjelölése. Ez az állatok egyedi azonosíthatóságát biztosító fájdalommentes eljárás az oltással együtt kérhető, ára: 6.000,-Ft. Állatvédelmi megfontolásból ez évben kedvezményt nyújtunk ügyfeleinknek a microchip behelyezés költségeiből. A kedvezmény lényege a következő: azoknak az ügyfeleinknek, akik évben a rendelőben vagy az összevezetett oltáskor nemcsak veszettség ellen oltatják ebüket, hanem veszettséges kombinált oltást kérnek, a microchip beültetést 6.000,-Ft helyett 3.000,- Ft-ért, azaz 50 %-os kedvezménnyel biztosítjuk. Dr. Kapp Péter

5 KÖZLEMÉNY Idősek Klubja hírei: A Szecsői Tükör önkormányzati havi lapban már második alkalommal jelenik meg olyan cikk, hogy Bácsics Gyula tápiószecsői lakos a Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének elnökhelyettese. Kérem, szíveskedjenek közleményben megjelentetni, hogy a helyi MSZP szervezetben nincs elnökhelyettesi funkció és ennek megfelelően Bácsics Gyula nem rendelkezik ilyen MSZP címmel. Továbbá egyetértve a polgármesterrel, az újság a jövőben a valós hírekről adjon tájékoztatót. Aki valamely szervezet nevében kíván bármit leírni, az a szerkesztőségnek mutassa be az általa képviselt szervezet felhatalmazását és jogosultságát. Ez esetben nem fordulnának elő magánvélemények, civil vagy politikai szervezet neve mögé való hamis beállítás lehetősége, amelyet Önök megjelentetnek. Köszönettel és baráti üdvözlettel: Czikó György elnök SZAFI HÍREK én szombaton 14 órai kezdettel a 4 tantermes iskolában a szülősegítő program 3. előadása hallgatható meg. Téma: Fogyatékos gyermekek otthoni segítése, önálló életvitel kialakításához gyógypedagógiai segítség nyújtása. A meglévő képességek szinten tartása és új képességek kialakítása. Előadó: egy gyógypedagógus Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Március 25-én 15 órai kezdéssel népdaldélutánt szervezünk Budapestre a Csokonai Művelődési Házba. Belépő 900ft + a buszköltség, ami a létszámtól függ. Nyugdíjasok figyelmébe ajánlom üdülési csekk igénylését től ig üdülési csekk igénylési lehetőséget a Nemzetközi üdülési alaptól Ezüstnyár címen (Bp. Dohány u. 92. Tel.: ). Feltételek: nőknél 61 életév betöltése, férfinél 62 év, jövedelem ,-Ft-ig, elmúlt évben nem kapott. Az üdülési csekk felhasználási módja bővült, üdülésre, egyes egészségügyi szolgáltatásra (fogászat, Ofotért) lehet igénybe venni. Gyógyüdülési lehetőségek igénylése egyéni és csoportos: Berekfürdő, Bükfürdő, Cserkeszőlő, Zalakaros, Hévíz. Csoportos Hajdúszoboszló július 6-tól 8 nap, 7 éjszaka ,-Ft. Biztosít szállást, kétfogásos házias melegvacsorát. Üdülési csekket elfogadnak. Wagner Árpádné Figyelemfelhívás az idős lakosság részére: Községünkben több lakásba bementek idegenek és különféle trükkökkel pénzt vettek el emberektől pl.: gáztámogatás címen, de trükkök nélkül egyszerűen csak elvitték a megtalált spórolt pénzt. Ilyen esetek elkerülésére zárjuk a kapukat, idegeneket ne engedjenek be semmilyen alibivel. Figyeljünk egymásra és segítsünk egymásnak. Hajnal Antalné SZAFI. Egyesület elnöke Kedves névtelen cikkíró! Megkaptam az Ön által írt levelet, kéri ha lehet jelentessem meg ebben az újságban. Sajnos ez nem lehetséges. Először Ön véleményt nyilvánít emberekről, de elfelejtette a nevét a cikk alá odaírni. Másodszor: a februári számban olvashatta Incze Sándor polgármester és Anka László oktatási bizottság elnökének írását, amelybe leírják, hogy a Szecsői Tükörben a gáncsoskodások, öntömjénezések, és politikai késdobálások kora lejárt A jövőben senki ne keresse fel a szerkesztőséget lejárató-vádaskodó cikkekkel, legyenek azok magán, vagy politikai jellegűek, mert különbség nélkül minden ilyen próbálkozó falba fog ütközni. Márpedig Ön kedves névtelen cikkíró ilyen jellegű anyagot küldött és szeretett volna megjelentetni. Tisztelettel: Lesti Bertalan Főszerkesztő 5 Az előző évekhez hasonlóan ez évben is szeretnénk köszönteni ősszel az 50 éve kötött házasokat, özvegyeket. Kérem, akik ez évben jubilálnak, és szeretnének együtt ünnepelni, azok jelezzék szándékukat az Idősek Klubjába. Farsangoltunk! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek és szülőknek a támogatásért, akik hozzájárultak a Pöttöm óvodások farsangi mulatságának a megrendezéséhez. Külön köszönet illeti meg a Művelődési Ház igazgatóját, aki rendelkezésünkre bocsátotta a termet, a Polgárőröknek, akik az autók biztonságáról gondoskodtak, a büfében és a ruhatárban segédkezőknek, valamint W. Attilának és K. Imrének a hangosítás biztosításáért. Egy kellemes, jó hangulatú szombat délutánt szereztek a résztvevőknek az óvoda dolgozói, melyért köszönet illet mindenkit.. Köszönettel: SZMK tagok

6 Kulturális hírek A Damjanich Művelődési Ház programjai március óra Községi ünnepély március óra Játszóházi program Játszóházi foglalkozás keretében a gyermekek részére szeretnénk egy kellemes délutánt tartani. Célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, gondolkozzanak, kreatívak legyenek április óra Húsvéti kézműves foglalkozás Várjuk a szülőket, gyermekeket a foglalkozásra, ahol tojásfestés, gyurmázás, ünnepi díszek készítése lesz április óra Költészet napja A Damjanich Művelődési Ház és a Tápiószecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület szeretettel várja az irodalmat kedvelő közönséget a költészet napja tiszteletére szervezett Irodalmi estre. Közreműködnek az Irodalmi Baráti Kör tagjai április 21-én autóbuszos kirándulást szervezünk a Szigetszentmiklósi Virágkiállításra! Részvételi díj: 1.000,-Ft Autóbusz indulás: vasútállomás Kátai úti benzinkút Grill csárda Magdolna-telepi sorompó Bővebb információ és jelentkezés személyesen a Művelődési Házban vagy a telefonszámon. Budapesti színházlátogatások: Március óra Budapesti József Attila Színházban a Járom az utam című előadást tekintjük meg. Autóbuszos utazással ,-Ft-ig. Jelentkezés a Damjanich Művelődési Házban vagy a telefonszámon. Március óra Rudolf , Április óra Szépség és a szörnyeteg Április óra Párizsi élet Április óra Marica grófnő A feltüntetett összeg nem tartalmazza az utiköltséget. A Damjanich Művelődési Ház nyárra tervezett kirándulásai: július 1 napos Szilvásvárad Eger augusztus 1 hetes erdélyi kirándulás Gyergyószentmiklós és környéke, Sepsiszentgyörgy és környéke. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Damjanich Művelődési Házban. Felhívás! Ha Te és családod erdélyi magyarok vagytok és itt laktok Tápiószecsőn vagy a környéken, és szívesen találkoznátok olyan emberekkel, akik szintén arról a vidékről származtak, nektek szánom ezt a felhívást. Mi, akik Erdélyben születtünk, emlékeink a Havasokhoz, a Hargitához kötnek, klubot - esetleg egyesületet, civil szervezetet (mely politikamentes) szervezünk. Tápiószecsőn a Damjanich Művelődési Ház biztosít számunkra találkozási lehetőséget. Első alkalom március 29-e csütörtök 18 óra. Gyere el Te is, és hozd az ismerősöket, minél többen legyünk! A továbbiakat majd ott megbeszéljük. Üdvözlettel: Kari József Gyergyószentmiklósról * Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy elkészült a Községi Művelődési Házunk honlapja: damjanichmuvelodesihaz.hu az elérhetőség. A Művelődési Ház életéről, az elmúlt időszak rendezvényeiről készült képeket tekintheti meg az idelátogató. A nálunk működő civilszervezeteket is szeretnénk bemutatni. Az 55 éve alakult Népi Együttesről kaphat tájékoztatást és a fenntartására alakított Ofella Sándor Alapítvány munkáját is bemutatjuk. Községünkben óta működik az önkormányzati újság, intézményünkben készül a kezdetek óta, itt alakul, formálódik, tehát úgy gondoltuk, ezen a honlapon megtekinthetik az idei és a 2006-os év valamennyi kiadását. Ha kérdése van, tetszik - nem tetszik (hogy lenne szebb, ízlésesebb, úgy írja meg véleményét, javaslatát a fórum rovatba). Tisztelettel: * Irodalmi estet rendeztünk Lesti Bertalan Február 27-én a Nagykátai Művelődési Házban jó hangulatú irodalmi estet rendezett a Tápiószecsői Irodalmi Baráti Kör. Az estet megtisztelte jelenlétével a Magyar Országos Írószövetség képviselője, Incze Sándor Tápiószecső polgármestere, Dr. Salibáné Dr Papp Terézia Nagykáta alpolgármestere, a Magyar Napló főszerkesztője, Dr. Majzik István könyveink kiadója. Nagy örömünkre sokan jöttünk össze, zsúfolásig megtelt a kis terem. A vendégeink elismerőleg szóltak a felolvasott művekről, és a szép dalokról, zenedarabokról. 6

7 A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet tájékoztatója Sajnos idő hiányában nem tudták az egész műsort leadni, de így is színvonalas szórakozást nyújtottak a közönségnek. Nagyon sokan nyertek a tombolán és mindenki jó étvággyal fogyasztotta el a svédasztalos ételeket, süteményeket. Remélhetőleg ez a szép este megmarad az emberek emlékezetében és legközelebb még többen jönnek el a Baráti Kör rendezvényeire. Dobos Hajnalka A Helyőrségi Klub márciusi programja Március 02. Kis Kókai étterem megalakulásának 5. évfordulója alkalmából születésnapi buli Karaoke esttel Március 03. Hipp-Hopp Óvoda SZMK bálja Március 08. Helyőrségi Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepsége Március 09. Retro party (Kis Kókai) Március 23. Karaoke est (Kis Kókai) Március 31. Tápiószecső Kulturális Egyesület kiállítása Március 31. Nagykátai Színjátszókör színházi előadása Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Helyőrségi Klub megalakulásának 24. évfordulója alkalmából megrendezett Tápiószecső Kulturális Egyesület kiállítására, melynek időpontja: március 31. szombat 14 óra. Tavaszi zsongás március 31-én szombat este 18 órai kezdettel a Nagykátai Diákszínjátszók ifjú hölgyeinek előadására. A darab címe: 8 nő Belépés díjtalan Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tápiószecső, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Tápiószecsői Helyőrségi Klub Apróhirdetések HM ARMCOM ZRt. változó munkahelyre bruttó 600,-Ft-os órabérrel felvesz szerkezeti lakatosokat, hegesztőket. Munkába járás térítésmentesen, az Rt. gépjárművével. Telefon: * Tápiószecső Magdolnatelepen eladó egy építési telek. 770 m 2 -es, közművek a telek előtt. Telefon: Irányár: ,-Ft. * Tápiószecsőn a honvédségi lakótelepen 3. emeleti 50 m 2 -es, 2 szobás, erkélyes egyéni vízórás lakás eladó. Irányár: ,-Ft Érd.: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgárőr Szervezetünkben végzett munka a pletykákkal ellentétben ingyenes (társadalmi munka). Akár a hétvégi éjszakai szolgálatok, vagy a hét közben az iskolánál végzett zebrai szolgálatok. A polgárőreink az Önök gyermekeit védik, ezért kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekeik biztonsága érdekében tartsák be a KRESZ szabályait, mielőtt bármiféle baleset történik. Szervezetünk még többet szeretne tenni községünk közbiztonsága érdekében, ezért a február 17-én megrendezett Polgárőr bál bevételéből technikai eszközöket vásárol. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett a bálunkon, vagy bármilyen formában támogatta szervezetünket. Polgárőr Szervezetünk várja új tagok jelentkezését. Tisztelettel: Dósa Zoltán Tápiószecsői Polgárőr Szervezet vezetője Tisztelt Olvasók! Reménykedünk, hogy a választáskor jól szavaztunk. Szavazatainkkal új polgármestert és új képviselőket választottunk. Ezért reménykedünk, hogy az új vezetés meg fogja változtatni Tápiószecső Nagyközség lemaradását. Merthogy régen a környékben büszkék voltunk községünkre. Sajnos az utóbbi időben lemaradtunk a szomszéd községek mellett, reméljük, ha nem is gyorsan, de még behozhatjuk a lemaradásunkat. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mindenkinek szíve ügyének kell, hogy legyen a falu sorsa. Igaz, hogy nehéz évek jönnek mindenkire, de ha mindenki szíve ügye a falu sorsa, akkor segítsen, ki mivel tud. Akár jó tanáccsal vagy társadalmi munkával vagy egy jó újságcikkel megírja, hogy Ön hogyan látná faluja jövőjét, ezt a vezetőség is mérlegelné és a jó ötleteket el is fogadná. Amint látjuk és bízunk az új vezetésben, mert hogy lehet látni a megmozdulásból, hogy akarnak csinálni valamit. Lehet látni, hogy egy pár utcát legyalultak, sőt lekövezték, a Kátai út csapadékvíz árkainak szélét lefaragták, hogy a víz ne az úton álljon, hanem az árokban. Köszönet Kovács Ferenc képviselőnek, hogy azon van, hogy csináljon valamit. Nemhiába dicsérték az előző újságcikkben is, mert sok mindent el lehet érni, csak akarni kell. Szeretnék szólni a közterületről, igaz, hogy ez a szívügyem, mert 10 évig jártam a falut, mindent és mindenkit megismertem, ez nagyon jó, mert amit csináltam, azt a faluért csináltam. Igaz, lehet, hogy sok haragosom lett, de azt hiszem több barát inkább. De hát ez az én munkahelyem volt és tőlem is megkövetelték. Szeretném közlekedő társaim nevében kérni, hogy nagyon sok kresztábla hiányzik már, ahol ki volt téve, ott el van dőlve, vagy fa esetleg eltakarja és láthatatlan,

8 vagy pedig a festés már lekopott róla. Ezt is valakinek észre kellene vennie és jelenteni az illetékesnek. Ha már a tábláknál tartunk, az utcajelzőtáblák is elgörbítve állnak, mert hogy vannak erős gyerekek, hát ezzel szórakoznak, erre is kellene valamit kitalálni, hogy ne tudják megrongálni, mert ez sem kis pénzbe került, sőt a többi utcajelzést is ki kellene rakni. Közvilágításról: sajnos vannak olyan utcák, ahol elég nagy távolság van világítás között, hogy igen sötét van ott. Javaslatom lenne a vezetőséghez világítással kapcsolatban. Mivel pénz dolgában nem úgy állunk, hogy ne spóroljunk, ahol lehet. Én úgy tudom, hogy átalányt fizetünk az áramszolgáltatónak a közvilágításért. Igaz, most a rossz időjárás miatt sok villany nem világít, de ez nemcsak akkor van így, hanem máskor sem világít sok égő, de azért az átalányt ki kell fizetni. Ezért kellene mérőórát felszereltetni az ÉMÁSZ-szal és csak az elhasznált kw-ot fizetni, ezzel is szerintem éves szinten tudnánk spórolni. Falu segítése: azaz fákat ültetni, mert hogy sokan kivágják a fákat, de nem ültetnek helyette, pedig ezek a levegő minőségét javítják. Tisztelt Polgármester úr! Szeretném megtudni, hogy a Dózsa György út és Deák Ferenc út kereszteződésénél akarnak-e valami parkot, esetleg fákat ültetni, mert ez csak egy nagy üres légtér, ami nem szép látvány, miért is nem lehet nekünk is egy szép parkunk. Nagyon sok mindent tudnék írni, és kérdezni, de majd legközelebb. Köszönöm, hogy írhatom és köszöntöm az olvasókat és írjanak Önök is és akkor lesz mit olvasni a Tükör újságban. Tisztelettel: Aszalós István Tisztelt Polgármester úr és Képviselő-testület! Szeretném felhívni az Önök figyelmét egy kis figyelmességre. Ez igaz, nem egy nagy kérés, inkább egy szép emlék lenne a község és lakosság részéről. Régen elhunyt köztiszteletben tartott Honti Feri bácsiról van szó, aki mindenkinek, azaz több generációnak volt tanítója, sajnos nagyon elfelejtettük. Szeretném, ha a község és lakosai megemlékeznének róla. Talán sírkövét fel lehetne újítani és virágot tenni sírjára, mivel nincsen hozzátartozója, úgy gondolom, ezt a jótétet megérdemelné szegény. Köszönettel fogadom jó akaratukat, hogy egyetértenek kérésemmel! Tisztelettel: Aszalós István KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönöm a tápiószecsői önkormányzat képviselőtestületének, hogy a február 14-ei testületi ülésen, az intézményekre vonatkozó szennyvízszállítási szerződésemet meghosszabbították, ezzel engem helyi vállalkozót támogattak. Igyekszem rászolgálni a bizalmukra, és úgy, mint az elmúlt 6 évben munkámat lelkiismeretesen, megbízhatóan, önállóan végezni. Tisztelettel: Nagy Attila szennyvízszállító ( ) Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak, akik Urbán András temetésén részt vettek, a sírjánál a kegyelet virágait elhelyezték. A gyászoló család február 20-án elveszett a Zalka M. utcából egy arany színű angol cocker spániel szuka kutyus, fém nyakörvvel. Egy 6 éves szomorú kislány várja haza. Tel.: Eladó Tápiószecsőn a honvédségi lakótelepen az I.emeletes épület emeletén, 52 nm-es felújított 2 szoba összkomfortos lakás. Gáz központi fűtés /radiátoros/, gáz-víz különórával. Telefon: Eladnám 353-tipusú Watburg autómat, jó műszaki állapotban sérülésmentesen, szép állapotban. Műszaki és zöldkártya érvényes. Telefon: Eladó! Sürgősen eladó 3 szobás lakás, előszoba, fürdőszoba, konyha, előtér, garázs, nagy telekkel. Csendes utcában van. Érdeklődni lehet a 2251 Tápiószecső, Szabadság u. 11. sz. alatt. Külföldi utazási lehetőség: Krakkó 5 nap, Dalmácia 8 nap, Görög Sarti 8 nap. Székelyföldi kirándulás június ig. Szállás 2 ágyas, fürdőszobás Hotelban. A legszebb erdélyi utakat járjuk be: Szováta, Parajd, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csángóföld. Ezen felül még más hely megtekintése. Költség: ,- Ft, mely tartalmazza az utazást, szállást, félpanziós ellátást. Bővebb információ: Idősek Klubja (Dózsa Gy. u. 38.), tel.: Wagnerné. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel:06-29/ ARANY-EZÜST ÉKSZERJAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS TÁPIÓSZECSŐN! ÉKSZERKÉSZÍTÉS HOZOTT ANYAGBÓL IS! ZÁRCSERE, TISZTÍTÁS, KŐPÓTLÁS, GYŰRŰ TÁGÍTÁS-SZŰKÍTÉS. BALLAGÁSRA KÉSZÍTETT ÉKSZEREKHEZ AJÁNDÉK DOBOZ! GYÉM ÉKSZER:

9 a 4 tantermes Iskolában. Véradás lesz március 14-én óráig. Tápiószecsőn ( a polgármesteri hivatal mellett.) Tisztelt véradó Nénik és Bácsik! Majnik Zsolt vagyok, tápiószecsői fiú, súlyos leukémiával kezelnek. Teljes gyógyulásomhoz az egyetlen esélyt a csontvelő átültetés jelenti. Ehhez szükség van véradásra, donorra. Ezért kérem Önöket jöjjenek el vért adni. Véradással segítsenek nekem és társaimnak az életbe maradáshoz. Önöknek csak 30 perc az életből, nekem az Életet jelenti 9

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó!

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó! Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Szennyvíz beruházási információ

Szennyvíz beruházási információ Szennyvíz beruházási információ A szennyvíz beruházás első nagy lakossági szervezése március 29-én és 30-án a belépési szándéknyilatkozatok aláírásával kezdődött. Miután a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulást

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19.

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19. Új Új G y á l V á r o s Ö n k o r m á n y z at á n a k közéleti és információs lapja II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. A VÁROSKÖZPONTBAN Tisztelt Gyáliak! Emelkedett, méltóságteljes emlékezésre és

Részletesebben

Tiszaalpár a Trió Televízióban

Tiszaalpár a Trió Televízióban XX. évfolyam 3. szám 2012. március Ára: 100 Ft Félezer vendég a vőfély találkozón Első alkalommal rendeztek lakodalmi zenekaroknak és vőfélyeknek találkozót Tiszaalpáron. Vidám hangulatból nem volt hiány,

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára FELHÍVÁS

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára FELHÍVÁS XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Juhász Gyula /

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány,

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 26-án tartotta legutóbbi ülését. A napirend elfogadása utáni elsõ mozzanat a községben mûködõ egészségügyi szolgáltatást végzõk (háziorvosok,

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa DÉ LE GYHÁZI H Í R E K XVII. évf. 188. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2010. április Kellemes húsvéti ünnepeket! Ibolya játszótér, Délegyháza II-es tó 2010. április Délegyházi

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben