SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete"

Átírás

1 M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre. Ideje : március 15-e. 10 óra Helye: Templom tér Incze Sándor Polgármester Ünnepeljük együtt a Magyarság legnagyobb Nemzeti Ünnepét! A nemzetközi NŐNAP alkalmából az újság nevében Tápiószecső valamennyi hölgytagjának boldog nőnapot kívánok Lesti Bertalan Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 14-én rendkívüli ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.Az intézmények átvilágítása. A Képviselő-testület az átvilágítás alapján, a polgármester által beterjesztett határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 2. A évi költségvetés tárgyalása. A Költségvetési javaslatot a módosításokkal együtt a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 3. Az intézmények szennyvíz szállítása Fák kivágása, gallyazása. A Főkert Rt. Által, a községünkben közterületen lévő fák gallyazására, esetleges kivágására adott árajánlatot. A testület egyhangúlag elfogadta. 5. Az agyagnyerőhely környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve. az Enviroinvest Kft által tett árajánlatot elfogadja. Megbízza a polgármestert az egykori agyagnyerőhely Intézkedési Tervének elkészíttetésével, a Megbízási Szerződés március 25-i teljesítési határidővel történő megkötésével.

2 Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.A évi költségvetési rendelet módosítása. Az előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta. 2.Beszámoló településünk köztisztasági-, és hulladékgazdálkodási tevékenységéről. Az Önkormányzat hulladék lerakója Gábor-völgyi dűlőben helyezkedik el. A telep őrzése két fő közhasznú munkással egész évben megoldott, akik felváltva a nappali órákban felügyelik a szemét leürítés rendjét, jegyzik a befizetéses vállalkozásból származó sitt kiszállítását. Az egész napos ottlétük alatt felügyelnek a szemétlerakás rendjére, ami a lakossági kiszállításoknál ingyenes és a szeméttelep környékéről a szétszóródott, vagy a szél által elfújt szemetet összeszedik. Illetéktelen személyeket nem engednek a területre, mivel tilos a guberálás és a gyújtogatás. A 2006-os évben lomtalanítást nem végeztünk a településen. A szeméttelepen földtakarást, tereprendezést az MTZ- 82 típusú traktorunkkal végezzük, heti kettő alkalommal, amelyhez helyi vállalkozói segítséget is kaptunk, a kitermelt és fölszállított homokot illetően. A LIAZ szemétgyűjtő autó 1 fő gépkocsivezetővel és 2 fő közhasznú dolgozóval üzemel. Szerdai napok kivételével, heti 4 nap történik a szemét összegyűjtése, körzetenként napi 2-3 fuvart szállítunk el, ami hetente kb. 50 tonna mennyiséget jelent. A köztisztasági tevékenység bevételei és kiadásai a évben: Bevétel: Eredeti: ,- Módosított: ,- Teljesítés: ,- Kiadás: Eredeti: ,- Módosított: ,- Teljesítés: ,- 3.Az intézmények szakmai-, és pénzügyi átvilágítása. 4.A közterületek, utak, zöldfelületek használata és fenntartása. Közterületeink vonatkozásában sok tennivalónk van. Az utak kővel való borításával már több utcában sikerült kezelni a felmerült problémákat. Ez évben is folytatódhat az utak karbantartása a Képviselő-testület határozatai alapján. - Intézményeink környezetét kiemelten kell ápolni (parkosítás, fásítás, udvarrészek rendbetétele). - Játszótér kialakítása Magdolna-telepen és a Sági úti lakótelepen a Sportpálya mögött. - Magdolna-telepen a buszforduló területeinek parkosítása. - Dózsa Gy. út és a Deák F. út találkozásánál lévő terület terveztetése. - Az 1956-os emlékmű melletti terület füvesítése, ápolása. A fenti elképzelések kapcsán felmerül a zöldövezetek, parkok állandó karbantartása. megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a településünkön lévő zöldövezetek parkosítására, környezetbe illő növényzet kialakítására tegyen javaslatot. Az elképzeléseket és ezek költségkihatását a következő testületi ülésre terjesszék elő. 5.Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat és a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között kötendő megállapodás jóváhagyása. 6.Ingatlan adás-vétel szerződés ügye. 7.Hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálata. 8.Laczkó Sándor földcsere ügye. 9.Zúzott köves, pormentes utak kiépítése. 10.Mázsás István területbérlési kérelme. A kérelmet a testület többségi szavazattal elutasította. 11.Kurek Attila rendőr főtörzsőrmester megbízása. Kurek Attila rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízotti kinevezését támogatja. 12.Rendőrőrs bérleti ügye. úgy dönt, hogy az önkormányzat anyagi helyzete több milliós hiánnyal küszködünk nem teszi lehetővé, hogy bármilyen bevételi lehetőségről lemondjon, de az előző évekhez hasonlóan, lehetőségeinkhez mérten 2007-ben is támogatni kívánjuk a Rendőrőrs működését, valamint az épület irodai és szociális helyiségeinek karbantartását. 13.A 31. számú főút és a jelű ök. út közötti Tápiószecsőt elkerülő útszakasz tervezése. A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet megtartotta az elkerülő útszakasz tervismertetését helyszíni szemlével összekötve. Az engedélyezési eljáráshoz szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása az út nyomvonal vezetésére vonatkozóan. A tervezett nyomvonal kiépítésével kapcsolatban, lakossági kifogások merültek fel a Sági úti lakótelepnél az út közelsége miatt. Ugyancsak kifogás merült fel a földterületek megközelítése miatt, ahol sárrázók szükségesek. Tekintettel arra, hogy a nyomvonalat megváltoztatni nem lehet, így a lakótelepi házak mellett zajvédő fal létesülne és kiépítésre kerülne a földterületek megközelíthetősége miatt 7 db sárrázó. úgy dönt, hogy a 31. számú főút és a jelű ök. út közötti elterelő útszakasz nyomvonal vezetésével és terveivel egyetért. 14.Hozzájárulás a Tápió-mente című film forgatókönyv készítéshez. 15.Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzési igény. A tájékoztatót összeállította: Tábori Tivadar Önkormányzati képviselő Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: március óra Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1. Az önkormányzat gazdasági programja. 2. Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységről. 3. Tájékoztató a Duna-Tisza közi nagytérség kommunális szilárdhulladék beruházásról. 4. A Közbeszerzési terv tárgyalása. 5. Az Agyagos-gödör rekultivációja. 6. Az intézmények akadálymentesítése. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület! 2

3 Kedves tápiószecsői Polgárok! Március 22.- én csütörtökön órakor fogadóórát tartok a Polgármesteri hivatalban.továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat a telefonra, és a internetes címre is! Bata József, alpolgármester Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Szecsői Tükör februári számában közölt cikkemben kommunikációs félreértésből adódóan kritikában részesült az általános iskola igazgatója, és a kritikus cikket a hiányosan informált polgármester is aláírta. Az ebből származó kellemetlenségekért megkövetem őket. Tisztelettel: Anka László képviselő Tavaszi nagytakarítás! A Szecsői Tükör februári számában már írtam arról, hogy nem éppen szívet melengető látvány a közterületeken és a magánterületeken sok helyen látható szemét. Naponta találkozhatunk frissen szétszórt kisebb-nagyobb kupacokkal, de vannak olyan lelőhelyeink is amelyeket az évek alatt úgy benőtt a gaz, hogy alig lehet észrevenni. Főleg a kivezető útjainkat használják egyesek szemétlerakónak! Sokszor megkérdezik tőlünk :- miért néz ki így ez a falu, miért nem lehet rendet tartani? A téma már sokszor felmerült, sok vitát kiváltva, látható eredmény viszont eddig még nem született! Meghirdetett tavaszi nagytakarításunk alkalmat adhat arra, hogy önkormányzatunk, képviselőink, vállalkozóink, civil szervezeteink és magánszemélyek összefogva együtt próbáljuk meg környezetünk tisztaságán javítani! Április 22.-e a Föld Napja! Jó alkalom lehet arra, hogy közösen tegyünk valamit községünk érdekében. Április 21.-én szombaton szeretnénk megrendezni a már említett szemétszedési akciót, melyhez kérjük a lakosság segítségét! Mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi fel tud áldozni néhány órát, egy délelőttöt, drága idejéből! Az újság áprilisi számában további információk várhatók. Bata József, alpolgármester Értesítés Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az ünnep miatt a szemétszállítás a következőképpen fog történni: március15. csütörtök helyett március 14. szerda, április 9. hétfő helyett április 11. szerda lesz a szállítás napja. Az idén az alábbi időpontokra tervezzük a lomtalanítást Márc. 21, hétfői szemetezési körzet Márc. 28. keddi szemetezési körzet Ápr. 4. csütörtöki szemetezési körzet Ápr. 18. pénteki szemetezési körzet Kanyó Sándor Műszaki csoport vezető 3 A választási programomnak is fontos része a civil szervezetekkel kialakítandó jó kapcsolat, valamint a később önszerveződő civil és szakmai szervezetek megalakulásának segítése. A több évtizede működő demokráciákban a civil szervezetek komoly segítséget nyújtanak a lakosságnak és az önkormányzatoknak. Például: az oktatás, szociális ellátás, a kultúra, a környezet és természetvédelem terén. Nagyon örülök és támogatandónak tartom azt a jó kezdeményezést, ami a Szecsői Tükör hasábjain, bemutatja a helyben működő civil szervezeteket. Gratulálok a kitűnő ötlethez. A Szabadság Vándorai Incze Sándor Polgármester Az ismert sláger címe igazán találó márciusi rovatunk bevezetéséhez, hiszen civil szervezeteinket bemutató sorozatunkban a tápiószecsői Postagalamb sportegyesületről adunk hírt. Beszélgetőtársaim az egyesület tagjai Mészáros Mihály, Mészáros László valamint Dósa Zoltán. Mit kell tudnunk a postagalambokról? Az állat és ember kapcsolata a galamboknál is a régmúltba nyúlik vissza, hiszen ősi civilizációk több ezer évvel ezelőtt is használták már a galambokat üzenetek továbbítására. A hétköznapi életben és a hadászatban egyaránt. Magyarországon a monarchia idején 1874-ben alakul az első Osztrák Magyar postagalamb egyesület majd a hadügyminisztérium 1875-ben katonai galambposta állomást állít fel Komáromban és további támogatást ad a postagalambok tanításával foglalkozó magánvállalkozásoknak. Mikor alakul az első önálló egyesület Magyarországon? 1882.Január 7-én Budapesten a VIII. kerület Fecske u 17.szám alatt lévő Kurz-féle vendéglőben. A neve Columbia budapesti galambkedvelők köre. Négy év múlva már versenyszerű röptetéseket szerveznek Kassáról, Fiuméből, Sarajevóból. Az első és második világháború azonban szünetelteti munkát és csak kisebb újraéledések vannak ez idő tájt. Mit tudunk a tápiószecsői kezdetekről? Tudomásunk szerint a hatvanas évek elején alakul az első sportegyesület a faluban. Ma egyesületünk a 26 magyarországi szövetség egyikéhez a Szolnok és környékihez tartozik és sikereit igazán itt érte és éri el. Taglétszámunk fő között mozog beleértve néhányunkat a szomszédos településekről is, elnökünk Gazsi Károly. Az ország szövetségeiben 5500 tagot számlálnak. Miért jó postagalambászkodni mit nyújt ez önöknek? Nehéz erre válaszolni. A galambászkodáson belül a röptetett mód a csúcs ez a galambászkodás forma 1-e. Itt is a gyorsaság számít, vagyis, hogy hány óra alatt ér haza a madár. Nehéz leírni szavakkal azt az értést amikor az égboltot fürkészve meglátja az ember a saját

4 madarát aki több száz de akár 1000 km-ről is hazatalál. Ezt csak érezni lehet elmondani igen nehéz. Hogyan zajlik egy verseny? A galambokat hosszas felkészítés és edzés után az évente megrendezett verseny valamelyikének helyszínére kamionokkal elszállítjuk, ahol versenytársainkkal egyetemben az állatok röptetésre kerülnek. Ma már speciális órákkal mérjük a versenytáv megtételének idejét és természetesen a leggyorsabb győz. Hogyan találnak haza a galambok mi vezérli őket? A természet törvénye, úgy mondjuk a dúc szeretete az ami hazahozza őket. Fantasztikus dolgokra képesek. Egy nap akár 800 km-t is megtesznek átlagsebességük km óránként de lehetnek még ennél is gyorsabb példányok. Több száz méter magasan hegyek között közlekednek szóval fantasztikus teremtmények. Mitől függ a teljesítményük? Hú erről órákat lehetne mesélni és mindenki másra esküdne. Természetesen vannak alapvető fontosságú kérdések. Ilyen a vérvonal, hogy milyen fészekaljból származik, milyen a fizikai állapot és sok egyéb. Az igazi nagy versenyzők vérvonala több évtizedre visszavezethető és igen komoly értéket képviselnek. Külföldön sokan élnek ebből a sportból Magyarországon ha lassan is de kezd már a tőke komolyabban jelen lenni. Milyen eredményeket érnek el a Tápiószecsőiek? Öregbítjük településünk és lakóinak hírnevét. Az elmúlt 10 évben(évi verseny) 2 esettől eltekintve kerületünk 170 tenyésztőjéből mindig szecsői került ki győztesen. Országos elismertséget szereztünk kiváló teljesítményünkkel így a 2003-as franciaországi olimpián két szecsői tenyésztő postagalambja is részt vehetett. Végezetül milyen ráfordítást igényel ha valaki szeretné elkezdeni a postagalambászkodást? Anyagilag néhány tízezer forintból bátran elkezdhető, de legalább ilyen fontos a jó hozzáállás, hiszen az év 365 napján teljes elfoglaltságot jelent. Etetni, itatni, gyógyítani, edzeni, kell a madarakat szóval lelkiismeretességet, pontosságot igénylő sport ez de mint mindenütt a sok munka itt is eredményes lesz. A fennmaradáshoz ez elengedhetetlen és persze a támogatók sem hiányozhatnak. Családjainkon kívül támogatást csak jelenlegi polgármesterünk adott és a gamesz udvar is köszönetre méltó hiszen a versenyekre induló kamionba itt pakoljuk be az állatokat. Szóval mindenkinek köszönjük a segítséget és várunk minden kedves érdeklődőt aki szeretne megismerkedni közelebbről a postagalambokkal, várjuk a pedagógusok érdeklődését is ha gyermekeinknek szeretnék bemutatni élőben és részletesebben is az itt leírtakat. Köszönöm az izgalmas bemutatkozást és hogy újabb színfolttal gazdagodott Tápiószecső civilszervezeteinek sora. Visnyei Tamás Tájékoztató! Tájékoztatjuk a t. lakosságot, hogy a következő vízóra leolvasás időpontja: április hó (április 1-jétől kezdődően folyamatosan). Kérjük Önöket, hogy a leolvashatóság érdekében a vízórákat és környékét a Vízmű dolgozói részére tegyék szabaddá. 4 Az értesítést 3 napon belül a Vízmű telephelyére legyenek szívesek behozni, mivel számlázás történik és utólag beírni nem tudjuk. Vízmű telefonszáma: Ügyeleti telefonszám: Tisztelettel: Majzik János üzemvezető EBOLTÁS! A Magyar Állatorvosi Kamara 16/2007. határozata alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező összevezetett oltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz: Polgármesteri Hivatal udvara: március 23. péntek óráig március 24. szombat óráig március 30. péntek óráig március 31. szombat óráig Magdolnatelep: március 24. szombat óráig Pótoltás: (Polgármesteri Hivatal) április 04. szerda óráig Körzeti Állatorvosi rendelőben: (Tápiószecső, Munkácsy u. 17.) Március 19-től április 05-ig rendelési időben: hétfőtől csütörtökig óráig az oltás az összevezetett oltási árral azonos áron elvégeztethető! Kérhető az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben legkésőbb március 30-ig be kell jelentkezni. Bejelentés: telefonon. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik, és egyidejűleg kombinált védőoltás is kérhető. Az oltás és féregtelenítés díja a MAÁOK 16/2007. határozata alapján összevezetett ebek soroltásakor 2.700,-Ft/ebenként. Rendelőben a fenti időszakon kívül és a háznál történő szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles. Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelező! Az oltás elmulasztása az oltatlan eb leölését és a tulajdonos szabálysértését vonja maga után! A házimacskák, vadászgörények oltása is fokozottan ajánlott, mert általában bejárnak vagy benn élnek a lakásban és közvetlenül érintkeznek a gyermekekkel! Az EU rendelete alapján a közeljövőben bevezetésre kerül az ebek és macskák microchipes kötelező megjelölése. Ez az állatok egyedi azonosíthatóságát biztosító fájdalommentes eljárás az oltással együtt kérhető, ára: 6.000,-Ft. Állatvédelmi megfontolásból ez évben kedvezményt nyújtunk ügyfeleinknek a microchip behelyezés költségeiből. A kedvezmény lényege a következő: azoknak az ügyfeleinknek, akik évben a rendelőben vagy az összevezetett oltáskor nemcsak veszettség ellen oltatják ebüket, hanem veszettséges kombinált oltást kérnek, a microchip beültetést 6.000,-Ft helyett 3.000,- Ft-ért, azaz 50 %-os kedvezménnyel biztosítjuk. Dr. Kapp Péter

5 KÖZLEMÉNY Idősek Klubja hírei: A Szecsői Tükör önkormányzati havi lapban már második alkalommal jelenik meg olyan cikk, hogy Bácsics Gyula tápiószecsői lakos a Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének elnökhelyettese. Kérem, szíveskedjenek közleményben megjelentetni, hogy a helyi MSZP szervezetben nincs elnökhelyettesi funkció és ennek megfelelően Bácsics Gyula nem rendelkezik ilyen MSZP címmel. Továbbá egyetértve a polgármesterrel, az újság a jövőben a valós hírekről adjon tájékoztatót. Aki valamely szervezet nevében kíván bármit leírni, az a szerkesztőségnek mutassa be az általa képviselt szervezet felhatalmazását és jogosultságát. Ez esetben nem fordulnának elő magánvélemények, civil vagy politikai szervezet neve mögé való hamis beállítás lehetősége, amelyet Önök megjelentetnek. Köszönettel és baráti üdvözlettel: Czikó György elnök SZAFI HÍREK én szombaton 14 órai kezdettel a 4 tantermes iskolában a szülősegítő program 3. előadása hallgatható meg. Téma: Fogyatékos gyermekek otthoni segítése, önálló életvitel kialakításához gyógypedagógiai segítség nyújtása. A meglévő képességek szinten tartása és új képességek kialakítása. Előadó: egy gyógypedagógus Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Március 25-én 15 órai kezdéssel népdaldélutánt szervezünk Budapestre a Csokonai Művelődési Házba. Belépő 900ft + a buszköltség, ami a létszámtól függ. Nyugdíjasok figyelmébe ajánlom üdülési csekk igénylését től ig üdülési csekk igénylési lehetőséget a Nemzetközi üdülési alaptól Ezüstnyár címen (Bp. Dohány u. 92. Tel.: ). Feltételek: nőknél 61 életév betöltése, férfinél 62 év, jövedelem ,-Ft-ig, elmúlt évben nem kapott. Az üdülési csekk felhasználási módja bővült, üdülésre, egyes egészségügyi szolgáltatásra (fogászat, Ofotért) lehet igénybe venni. Gyógyüdülési lehetőségek igénylése egyéni és csoportos: Berekfürdő, Bükfürdő, Cserkeszőlő, Zalakaros, Hévíz. Csoportos Hajdúszoboszló július 6-tól 8 nap, 7 éjszaka ,-Ft. Biztosít szállást, kétfogásos házias melegvacsorát. Üdülési csekket elfogadnak. Wagner Árpádné Figyelemfelhívás az idős lakosság részére: Községünkben több lakásba bementek idegenek és különféle trükkökkel pénzt vettek el emberektől pl.: gáztámogatás címen, de trükkök nélkül egyszerűen csak elvitték a megtalált spórolt pénzt. Ilyen esetek elkerülésére zárjuk a kapukat, idegeneket ne engedjenek be semmilyen alibivel. Figyeljünk egymásra és segítsünk egymásnak. Hajnal Antalné SZAFI. Egyesület elnöke Kedves névtelen cikkíró! Megkaptam az Ön által írt levelet, kéri ha lehet jelentessem meg ebben az újságban. Sajnos ez nem lehetséges. Először Ön véleményt nyilvánít emberekről, de elfelejtette a nevét a cikk alá odaírni. Másodszor: a februári számban olvashatta Incze Sándor polgármester és Anka László oktatási bizottság elnökének írását, amelybe leírják, hogy a Szecsői Tükörben a gáncsoskodások, öntömjénezések, és politikai késdobálások kora lejárt A jövőben senki ne keresse fel a szerkesztőséget lejárató-vádaskodó cikkekkel, legyenek azok magán, vagy politikai jellegűek, mert különbség nélkül minden ilyen próbálkozó falba fog ütközni. Márpedig Ön kedves névtelen cikkíró ilyen jellegű anyagot küldött és szeretett volna megjelentetni. Tisztelettel: Lesti Bertalan Főszerkesztő 5 Az előző évekhez hasonlóan ez évben is szeretnénk köszönteni ősszel az 50 éve kötött házasokat, özvegyeket. Kérem, akik ez évben jubilálnak, és szeretnének együtt ünnepelni, azok jelezzék szándékukat az Idősek Klubjába. Farsangoltunk! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek és szülőknek a támogatásért, akik hozzájárultak a Pöttöm óvodások farsangi mulatságának a megrendezéséhez. Külön köszönet illeti meg a Művelődési Ház igazgatóját, aki rendelkezésünkre bocsátotta a termet, a Polgárőröknek, akik az autók biztonságáról gondoskodtak, a büfében és a ruhatárban segédkezőknek, valamint W. Attilának és K. Imrének a hangosítás biztosításáért. Egy kellemes, jó hangulatú szombat délutánt szereztek a résztvevőknek az óvoda dolgozói, melyért köszönet illet mindenkit.. Köszönettel: SZMK tagok

6 Kulturális hírek A Damjanich Művelődési Ház programjai március óra Községi ünnepély március óra Játszóházi program Játszóházi foglalkozás keretében a gyermekek részére szeretnénk egy kellemes délutánt tartani. Célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, gondolkozzanak, kreatívak legyenek április óra Húsvéti kézműves foglalkozás Várjuk a szülőket, gyermekeket a foglalkozásra, ahol tojásfestés, gyurmázás, ünnepi díszek készítése lesz április óra Költészet napja A Damjanich Művelődési Ház és a Tápiószecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület szeretettel várja az irodalmat kedvelő közönséget a költészet napja tiszteletére szervezett Irodalmi estre. Közreműködnek az Irodalmi Baráti Kör tagjai április 21-én autóbuszos kirándulást szervezünk a Szigetszentmiklósi Virágkiállításra! Részvételi díj: 1.000,-Ft Autóbusz indulás: vasútállomás Kátai úti benzinkút Grill csárda Magdolna-telepi sorompó Bővebb információ és jelentkezés személyesen a Művelődési Házban vagy a telefonszámon. Budapesti színházlátogatások: Március óra Budapesti József Attila Színházban a Járom az utam című előadást tekintjük meg. Autóbuszos utazással ,-Ft-ig. Jelentkezés a Damjanich Művelődési Házban vagy a telefonszámon. Március óra Rudolf , Április óra Szépség és a szörnyeteg Április óra Párizsi élet Április óra Marica grófnő A feltüntetett összeg nem tartalmazza az utiköltséget. A Damjanich Művelődési Ház nyárra tervezett kirándulásai: július 1 napos Szilvásvárad Eger augusztus 1 hetes erdélyi kirándulás Gyergyószentmiklós és környéke, Sepsiszentgyörgy és környéke. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Damjanich Művelődési Házban. Felhívás! Ha Te és családod erdélyi magyarok vagytok és itt laktok Tápiószecsőn vagy a környéken, és szívesen találkoznátok olyan emberekkel, akik szintén arról a vidékről származtak, nektek szánom ezt a felhívást. Mi, akik Erdélyben születtünk, emlékeink a Havasokhoz, a Hargitához kötnek, klubot - esetleg egyesületet, civil szervezetet (mely politikamentes) szervezünk. Tápiószecsőn a Damjanich Művelődési Ház biztosít számunkra találkozási lehetőséget. Első alkalom március 29-e csütörtök 18 óra. Gyere el Te is, és hozd az ismerősöket, minél többen legyünk! A továbbiakat majd ott megbeszéljük. Üdvözlettel: Kari József Gyergyószentmiklósról * Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy elkészült a Községi Művelődési Házunk honlapja: damjanichmuvelodesihaz.hu az elérhetőség. A Művelődési Ház életéről, az elmúlt időszak rendezvényeiről készült képeket tekintheti meg az idelátogató. A nálunk működő civilszervezeteket is szeretnénk bemutatni. Az 55 éve alakult Népi Együttesről kaphat tájékoztatást és a fenntartására alakított Ofella Sándor Alapítvány munkáját is bemutatjuk. Községünkben óta működik az önkormányzati újság, intézményünkben készül a kezdetek óta, itt alakul, formálódik, tehát úgy gondoltuk, ezen a honlapon megtekinthetik az idei és a 2006-os év valamennyi kiadását. Ha kérdése van, tetszik - nem tetszik (hogy lenne szebb, ízlésesebb, úgy írja meg véleményét, javaslatát a fórum rovatba). Tisztelettel: * Irodalmi estet rendeztünk Lesti Bertalan Február 27-én a Nagykátai Művelődési Házban jó hangulatú irodalmi estet rendezett a Tápiószecsői Irodalmi Baráti Kör. Az estet megtisztelte jelenlétével a Magyar Országos Írószövetség képviselője, Incze Sándor Tápiószecső polgármestere, Dr. Salibáné Dr Papp Terézia Nagykáta alpolgármestere, a Magyar Napló főszerkesztője, Dr. Majzik István könyveink kiadója. Nagy örömünkre sokan jöttünk össze, zsúfolásig megtelt a kis terem. A vendégeink elismerőleg szóltak a felolvasott művekről, és a szép dalokról, zenedarabokról. 6

7 A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet tájékoztatója Sajnos idő hiányában nem tudták az egész műsort leadni, de így is színvonalas szórakozást nyújtottak a közönségnek. Nagyon sokan nyertek a tombolán és mindenki jó étvággyal fogyasztotta el a svédasztalos ételeket, süteményeket. Remélhetőleg ez a szép este megmarad az emberek emlékezetében és legközelebb még többen jönnek el a Baráti Kör rendezvényeire. Dobos Hajnalka A Helyőrségi Klub márciusi programja Március 02. Kis Kókai étterem megalakulásának 5. évfordulója alkalmából születésnapi buli Karaoke esttel Március 03. Hipp-Hopp Óvoda SZMK bálja Március 08. Helyőrségi Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepsége Március 09. Retro party (Kis Kókai) Március 23. Karaoke est (Kis Kókai) Március 31. Tápiószecső Kulturális Egyesület kiállítása Március 31. Nagykátai Színjátszókör színházi előadása Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Helyőrségi Klub megalakulásának 24. évfordulója alkalmából megrendezett Tápiószecső Kulturális Egyesület kiállítására, melynek időpontja: március 31. szombat 14 óra. Tavaszi zsongás március 31-én szombat este 18 órai kezdettel a Nagykátai Diákszínjátszók ifjú hölgyeinek előadására. A darab címe: 8 nő Belépés díjtalan Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tápiószecső, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Tápiószecsői Helyőrségi Klub Apróhirdetések HM ARMCOM ZRt. változó munkahelyre bruttó 600,-Ft-os órabérrel felvesz szerkezeti lakatosokat, hegesztőket. Munkába járás térítésmentesen, az Rt. gépjárművével. Telefon: * Tápiószecső Magdolnatelepen eladó egy építési telek. 770 m 2 -es, közművek a telek előtt. Telefon: Irányár: ,-Ft. * Tápiószecsőn a honvédségi lakótelepen 3. emeleti 50 m 2 -es, 2 szobás, erkélyes egyéni vízórás lakás eladó. Irányár: ,-Ft Érd.: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgárőr Szervezetünkben végzett munka a pletykákkal ellentétben ingyenes (társadalmi munka). Akár a hétvégi éjszakai szolgálatok, vagy a hét közben az iskolánál végzett zebrai szolgálatok. A polgárőreink az Önök gyermekeit védik, ezért kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekeik biztonsága érdekében tartsák be a KRESZ szabályait, mielőtt bármiféle baleset történik. Szervezetünk még többet szeretne tenni községünk közbiztonsága érdekében, ezért a február 17-én megrendezett Polgárőr bál bevételéből technikai eszközöket vásárol. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett a bálunkon, vagy bármilyen formában támogatta szervezetünket. Polgárőr Szervezetünk várja új tagok jelentkezését. Tisztelettel: Dósa Zoltán Tápiószecsői Polgárőr Szervezet vezetője Tisztelt Olvasók! Reménykedünk, hogy a választáskor jól szavaztunk. Szavazatainkkal új polgármestert és új képviselőket választottunk. Ezért reménykedünk, hogy az új vezetés meg fogja változtatni Tápiószecső Nagyközség lemaradását. Merthogy régen a környékben büszkék voltunk községünkre. Sajnos az utóbbi időben lemaradtunk a szomszéd községek mellett, reméljük, ha nem is gyorsan, de még behozhatjuk a lemaradásunkat. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mindenkinek szíve ügyének kell, hogy legyen a falu sorsa. Igaz, hogy nehéz évek jönnek mindenkire, de ha mindenki szíve ügye a falu sorsa, akkor segítsen, ki mivel tud. Akár jó tanáccsal vagy társadalmi munkával vagy egy jó újságcikkel megírja, hogy Ön hogyan látná faluja jövőjét, ezt a vezetőség is mérlegelné és a jó ötleteket el is fogadná. Amint látjuk és bízunk az új vezetésben, mert hogy lehet látni a megmozdulásból, hogy akarnak csinálni valamit. Lehet látni, hogy egy pár utcát legyalultak, sőt lekövezték, a Kátai út csapadékvíz árkainak szélét lefaragták, hogy a víz ne az úton álljon, hanem az árokban. Köszönet Kovács Ferenc képviselőnek, hogy azon van, hogy csináljon valamit. Nemhiába dicsérték az előző újságcikkben is, mert sok mindent el lehet érni, csak akarni kell. Szeretnék szólni a közterületről, igaz, hogy ez a szívügyem, mert 10 évig jártam a falut, mindent és mindenkit megismertem, ez nagyon jó, mert amit csináltam, azt a faluért csináltam. Igaz, lehet, hogy sok haragosom lett, de azt hiszem több barát inkább. De hát ez az én munkahelyem volt és tőlem is megkövetelték. Szeretném közlekedő társaim nevében kérni, hogy nagyon sok kresztábla hiányzik már, ahol ki volt téve, ott el van dőlve, vagy fa esetleg eltakarja és láthatatlan,

8 vagy pedig a festés már lekopott róla. Ezt is valakinek észre kellene vennie és jelenteni az illetékesnek. Ha már a tábláknál tartunk, az utcajelzőtáblák is elgörbítve állnak, mert hogy vannak erős gyerekek, hát ezzel szórakoznak, erre is kellene valamit kitalálni, hogy ne tudják megrongálni, mert ez sem kis pénzbe került, sőt a többi utcajelzést is ki kellene rakni. Közvilágításról: sajnos vannak olyan utcák, ahol elég nagy távolság van világítás között, hogy igen sötét van ott. Javaslatom lenne a vezetőséghez világítással kapcsolatban. Mivel pénz dolgában nem úgy állunk, hogy ne spóroljunk, ahol lehet. Én úgy tudom, hogy átalányt fizetünk az áramszolgáltatónak a közvilágításért. Igaz, most a rossz időjárás miatt sok villany nem világít, de ez nemcsak akkor van így, hanem máskor sem világít sok égő, de azért az átalányt ki kell fizetni. Ezért kellene mérőórát felszereltetni az ÉMÁSZ-szal és csak az elhasznált kw-ot fizetni, ezzel is szerintem éves szinten tudnánk spórolni. Falu segítése: azaz fákat ültetni, mert hogy sokan kivágják a fákat, de nem ültetnek helyette, pedig ezek a levegő minőségét javítják. Tisztelt Polgármester úr! Szeretném megtudni, hogy a Dózsa György út és Deák Ferenc út kereszteződésénél akarnak-e valami parkot, esetleg fákat ültetni, mert ez csak egy nagy üres légtér, ami nem szép látvány, miért is nem lehet nekünk is egy szép parkunk. Nagyon sok mindent tudnék írni, és kérdezni, de majd legközelebb. Köszönöm, hogy írhatom és köszöntöm az olvasókat és írjanak Önök is és akkor lesz mit olvasni a Tükör újságban. Tisztelettel: Aszalós István Tisztelt Polgármester úr és Képviselő-testület! Szeretném felhívni az Önök figyelmét egy kis figyelmességre. Ez igaz, nem egy nagy kérés, inkább egy szép emlék lenne a község és lakosság részéről. Régen elhunyt köztiszteletben tartott Honti Feri bácsiról van szó, aki mindenkinek, azaz több generációnak volt tanítója, sajnos nagyon elfelejtettük. Szeretném, ha a község és lakosai megemlékeznének róla. Talán sírkövét fel lehetne újítani és virágot tenni sírjára, mivel nincsen hozzátartozója, úgy gondolom, ezt a jótétet megérdemelné szegény. Köszönettel fogadom jó akaratukat, hogy egyetértenek kérésemmel! Tisztelettel: Aszalós István KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönöm a tápiószecsői önkormányzat képviselőtestületének, hogy a február 14-ei testületi ülésen, az intézményekre vonatkozó szennyvízszállítási szerződésemet meghosszabbították, ezzel engem helyi vállalkozót támogattak. Igyekszem rászolgálni a bizalmukra, és úgy, mint az elmúlt 6 évben munkámat lelkiismeretesen, megbízhatóan, önállóan végezni. Tisztelettel: Nagy Attila szennyvízszállító ( ) Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak, akik Urbán András temetésén részt vettek, a sírjánál a kegyelet virágait elhelyezték. A gyászoló család február 20-án elveszett a Zalka M. utcából egy arany színű angol cocker spániel szuka kutyus, fém nyakörvvel. Egy 6 éves szomorú kislány várja haza. Tel.: Eladó Tápiószecsőn a honvédségi lakótelepen az I.emeletes épület emeletén, 52 nm-es felújított 2 szoba összkomfortos lakás. Gáz központi fűtés /radiátoros/, gáz-víz különórával. Telefon: Eladnám 353-tipusú Watburg autómat, jó műszaki állapotban sérülésmentesen, szép állapotban. Műszaki és zöldkártya érvényes. Telefon: Eladó! Sürgősen eladó 3 szobás lakás, előszoba, fürdőszoba, konyha, előtér, garázs, nagy telekkel. Csendes utcában van. Érdeklődni lehet a 2251 Tápiószecső, Szabadság u. 11. sz. alatt. Külföldi utazási lehetőség: Krakkó 5 nap, Dalmácia 8 nap, Görög Sarti 8 nap. Székelyföldi kirándulás június ig. Szállás 2 ágyas, fürdőszobás Hotelban. A legszebb erdélyi utakat járjuk be: Szováta, Parajd, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csángóföld. Ezen felül még más hely megtekintése. Költség: ,- Ft, mely tartalmazza az utazást, szállást, félpanziós ellátást. Bővebb információ: Idősek Klubja (Dózsa Gy. u. 38.), tel.: Wagnerné. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel:06-29/ ARANY-EZÜST ÉKSZERJAVÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS TÁPIÓSZECSŐN! ÉKSZERKÉSZÍTÉS HOZOTT ANYAGBÓL IS! ZÁRCSERE, TISZTÍTÁS, KŐPÓTLÁS, GYŰRŰ TÁGÍTÁS-SZŰKÍTÉS. BALLAGÁSRA KÉSZÍTETT ÉKSZEREKHEZ AJÁNDÉK DOBOZ! GYÉM ÉKSZER:

9 a 4 tantermes Iskolában. Véradás lesz március 14-én óráig. Tápiószecsőn ( a polgármesteri hivatal mellett.) Tisztelt véradó Nénik és Bácsik! Majnik Zsolt vagyok, tápiószecsői fiú, súlyos leukémiával kezelnek. Teljes gyógyulásomhoz az egyetlen esélyt a csontvelő átültetés jelenti. Ehhez szükség van véradásra, donorra. Ezért kérem Önöket jöjjenek el vért adni. Véradással segítsenek nekem és társaimnak az életbe maradáshoz. Önöknek csak 30 perc az életből, nekem az Életet jelenti 9

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak képviselő-testületi tagok:

Részletesebben

70/2002. (11.13.) KT. határozat

70/2002. (11.13.) KT. határozat 70/2002. (11.13.) KT. határozat Czirják Attila alpolgármester havi tiszteletdíját 2002.november 13-i hatállyal bruttó 66.000 Ft-ban állapítja meg. 71/2002. (11.13.) KT. határozat Szociális Bizottság tagjaként

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés) Bököny Község Képviselő-testülete 2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről 22-18/2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i (53-56/2010.) TÁRGYSOROZAT 1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. március 28-i határozatai 12/2014. (III.28.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Gyalogné Lovas Irén polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2011. június 03-i rendkívüli üléséről 644-10/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 86-88/2011) TÁRGYSOROZAT 1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.

Részletesebben

JAVASLAT. HUFEZE Sport Klub, Őszirózsás Nyugdíjas Klub és a Pásztói E-08 Postagalamb Sport Civil Társaság egyedi támogatási kérelmének elbírálására

JAVASLAT. HUFEZE Sport Klub, Őszirózsás Nyugdíjas Klub és a Pásztói E-08 Postagalamb Sport Civil Társaság egyedi támogatási kérelmének elbírálására Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-193/2016 A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT HUFEZE Sport Klub,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén. 1 Kömlőd Község Képviselő-testülete 92/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 8-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 27/2015.(VIII.04.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 28/2015.(VIII.04. ) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Dzsupin Imréné elnök, Borbás Elvira tag, Füzesi Péter Pálné tag.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Dzsupin Imréné elnök, Borbás Elvira tag, Füzesi Péter Pálné tag. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2011. január 18-án 11:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 2. sz. jegyzőkönyve. a május 3-án megtartott üléséről.

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 2. sz. jegyzőkönyve. a május 3-án megtartott üléséről. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2011. május 3-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Amely készült Endrefalva Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének november 13 án 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének november 13 án 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-274/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 13 án 9

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

A január 27-i. ülés. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat

A január 27-i. ülés. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat DAD KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET 76-2/2015. A 2015. január 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat Napirendi pontok: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben