Emlősboncolási gyakorlat. Vad madarak és emlősök anatómiája és élettana. vadgazda mérnök hallgatók részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlősboncolási gyakorlat. Vad madarak és emlősök anatómiája és élettana. vadgazda mérnök hallgatók részére"

Átírás

1 Emlősboncolási gyakorlat Vad madarak és emlősök anatómiája és élettana vadgazda mérnök hallgatók részére A gyakorlat célja Zsigerelés közben ill. azt kiegészítve egyes szervek részletesebb vizsgálatával számos a vadgazdálkodási gyakorlatban (pl. az állomány egészségi állapotának felmérésében, a hasznosítható mennyiség meghatározásában stb.) használható adatot gyűjthetünk. E gyakorlat keretében a szokványos zsigerelési menetet követve mutatjuk be a legfontosabb vizsgálatokat és ezek anatómiai élettani alapjait. Nem célunk egy kimerítő leírás megadása, csak a gyakorlat számára legfontosabb vizsgálatokra szorítkozunk. A boncolást a mezei nyúl példáján mutatjuk be, kitérve más emlős vadfajok specialitásaira. Figyelem! Minden vadfajunk hordozhat emberre is veszélyes betegségeket. A boncolás közben nagy a fertőzésveszély. Tartsuk be a higiéniai szabályokat és tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket: használjunk gumikesztyűt, ügyeljünk a tisztaságra és a fertőtlenítésre! Az állat felnyitása előtt elvégezhető vizsgálatok A terítékre került állat külső vizsgálatával az egyed korára, ivarára, szaporodási és egészségi állapotára lehet következtetni. 1

2 Kondícióbecslés Az állatok kondíciójából a vadgazdálkodás szempontjából fontos adatokra következtethetünk. A kondíció jelzi az egyed egészségi állapotát, tápláltságát, felkészültségét a táplálékban szegény időszakokra. Mindezek összességükben az állomány sűrűségére és az élőhely minőségére is utalnak. Testtömeg mérés A kondíció becslése legegyszerűbben a testtömeg (vagy a zsigerelt testtömeg) mérésével oldható meg. Bár ez a módszer számos tévedési lehetőséget rejt magában (pl. egy idősebb állat testtömege akkor is nagyobb, mint egy fiatalé, ha lényegesen rosszabb a kondíciója) adott ivar és korcsoport kondíciójának évenkénti vagy területi összehasonlítására alkalmas. A mérés során egy megfelelő terhelhetőségű mérlegre van csak szükség. Mezei nyúl esetében egy jobb minőségű horgászmérleg is megteszi (1. kép). Általában elégséges a dekagramm szintű pontosság. 1. kép A mezei nyúl testtömegének mérése rugós mérleggel. 2

3 Kormeghatározás A vadgazdálkodás szempontjából az egyik legfontosabb adat az állatok kora. A korbecslésre számos biológiailag alátámasztott és még több, soha nem ellenőrzött, csupán tévhiteken alapuló módszert ismerünk. Itt csak a tudományosan bizonyítottak közül a leghasználhatóbbakat mutatjuk be. A fiatal, még ivaréretlen állatok elkülönítése legkönnyebben azoknál a fajoknál lehetséges, amelyeknél ezek más mintázatú szőrzetet viselnek (pl. a vadmalac csíkos, a szarvasborjú pettyes stb.). Segítséget nyújthat a szarv és az agancs alakulása (gidaagancs, kétéves kos kétélű szarva vagy a tejfogak váltásának ideje stb.) mindezekkel más tárgyak keretében részletesen foglalkozunk. Egyes fajoknál, mint pl. a mezei nyúl, fontos lehet nemcsak a nyúlfiak, hanem az azévben született, de már az ivarérettséget elért egyedek elkülönítése. Ezt a mezei nyúl esetében kétféle módszerrel is elvégezhetjük: a Stroh-jegy és a szemlencse száraz tömegének mérése alapján. Elsősorban a hosszú életű nagyvadfajoknál fontos a kor minél pontosabb meghatározása. Erre a vadgazdálkodási szakmában számos módszert javasolnak (az állatok habitusa, test- és fejtartása, az agancs jellemzői stb.). Kevés olyan módszert ismerünk azonban, amelyek pontosságát valóban ellenőrizték, vagyis amelyek megbízható eredményt adnak. (Ilyen pl. a muflon szarván található befűződések, gyűrűk számlálása.) Itt két módszert a fogkopást és a fog növekedési rétegvonalait tárgyaljuk. Kormeghatározás Stroh-jegy alapján Születésük után az állatok testmérete a kifejlett méret eléréséig növekszik. A csontozat növekedésénél a képződési zónában először porcszövet keletkezik, ami a csontosodás folyamatában csontszövetté alakul. A porcszövet kevesebb ásványi anyagot és több vizet tartalmaz, mint a csontszövet, ezért rugalmas és a térfogata nagyobb. Különösen jól látszik ez a hosszú, csöves csontok és az agancs növekedésekor. Mindkét esetben a növekvő csont testtől távolabb eső végén a növekedési zónában vastagabb, puhább. Míg azonban az évente váltódó agancsnál ezt a jelenséget nem használjuk korbecslésre, addig a hosszú csöves csontoknál igen. A módszer a mezei nyúl korbecslésére van kidolgozva. 3

4 A mezei nyúl mellső lábán a kisujj felé eső könyökcsont (vagy singcsont) csuklóizület feletti részén a csont növekedés befejezéséig, vagyis az egyed 7-8 hónapos koráig egy félborsnyi dudor tapintható. Ez a Stroh-jegy vagy más néven a könyökcsont dudor (1. ábra). Vizsgálatakor az egyed lábfejét behajtva kitapintjuk a csuklóizületet, majd efelett 1-1,5 cm a láb külső élén keressük a könyökcsont dudort (2., 3., 4. kép). A vizsgálat terepen is könnyen, gyorsan elvégezhető. 1.ábra A mezei nyúl alkarcsontjai: balról a könyökcsont, jobbról az orsócsont. A nyíl a Stroh-jegyet mutatja. A számok az egyed hónapokban mért korát jelzik. 4

5 2. kép A Stroh-jegy kitapintása 3. kép A melsőláb lábfejét behajtva a csuklóizület felett tapintjuk a Stroh-jegyet. 5

6 4. kép. A könyökcsont disztális végének növekedési porcdudora (Stroh-jegy) boncolva mezei nyulon. Kormeghatározás a szemlencse száraz tömege alapján Az emlősállatok szemlencséjének száraz tömege a kor előrehaladtával növekszik, vagyis mérése alkalmas korbecslésre. Ez a növekedés a születés után a leggyorsabb, majd lelassul (2. ábra). Ennek következtében a fiatal állatok kora jól becsülhető. Idősödő egyedeknél a becslés pontossága, megbízhatósága egyre rosszabb. A módszert a fiatal és idős egyedek elkülönítésére használhatjuk. Mezei nyúlra és rókára van kidolgozva. A korbecsléshez el kell távolítani az egyed egyik szemét vigyázva arra, hogy a szemgolyó ne sérüljön (5. kép). Ehhez legcélszerűbb egy görbe boncoló ollóval a szemgolyó alá nyúlni, majd a szem alatt egy kötegben kilépő idegeket és vérereket elvágni. A szemgolyót 4%-os formalinoldatban 3-4 napon keresztül fixáljuk, majd óvatosan felnyitva kivesszük a szemlencsét (6. kép). Vigyázat, a formalin mérgező, maró hatású anyag!. Az eltávolított szemlencsét szárítószekrényben 95 o C-on súlyállandóságig (kb. egy napon keresztül) szárítani kell. A száraz szemlencse tömegét milligramm pontossággal mérjük. A mezei nyúlnál a 280 mg-nál kisebb tömegű szemlencse az egy évnél fiatalabb, míg az ennél nagyobb egy évnél öregebb egyedekre jellemző. A módszer megfelelő laboratóriumi háttér (bonceszközök, szárítószekrény, analitikai mérleg) mellett használható. 6

7 2. ábra A róka szemlencse-tömegének változása a korral 5. kép A mezei nyúl szemének eltávolítása. 7

8 6. kép A mezei nyúl kipreparált szemlencséje Fogkopás Talán a legkönnyebben használható korbecslési módszer, mely azon alapul, hogy a kifejlett maradó fog néhány kivételtől eltekintve (pl. a vaddisznó agyara) tovább nem növekszik, és nem regenerálódik. Felülete (koronája) a kor előrehaladtával a használat következtében fajra jellemző módon kopik (3. ábra). A ragadozó és mindenevő fogazatú állatoknál a kopás a fogcsúcsok letompulásával jár. A növényevőknél viszont a fogkorona jellegzetességei miatt nem a redők elsimulása, hanem a korona magasságának csökkenése következik be. Csak idős korban keletkeznek jellegzetes bekopások. A módszer használatánál ügyelni kell a faji jellegzetességekre és az élőhelyből, a táplálék összetételéből és az egyedi különbségekből eredő eltérésekre. Ezek miatt a módszer csak hozzávetőleges pontosságú, különböző területekről származó egyedeknél eltérő, csak egy területen belül használható kielégítően. 8

9 3. ábra A róka fogkopása A fog növekedési rétegvonalai A maradó fogaknál a kor előrehaladtával két felépülési folyamat zajlik. Egyrészt a dentinállomány vastagszik a fog ürege (pulpa) felé, másrészt a fogágyban a fog gyökerére újabb cementum rétegek rakódnak fel. A kontinentális éghajlaton ezek a folyamatok szezonálisan történnek, így a fák évgyűrűihez hasonló szerkezetalakul ki. A dentinrétegek számlálása a vadgazdálkodási gyakorlatban kevésbé használható részben, mert ezek a korral átalakulhatnak, összeolvadhatnak, tehát megbízhatatlanná válhatnak, részben, mert jól felszerelt laborhátteret igényelnek. A foggyökéren kialakuló cementumrétegek viszont, pl. a szarvasfélék esetében, nem épülnek át, tehát jól használhatók. A módszer egyszerű, nem igényel drága felszerelést. Az alsó állkapocsban az M1-es fogat vas- vagy csontfűrésszel a gyökerek között, keresztben (az állkapoccsal együtt) elvágjuk, majd a vágásfelületet finom csiszolóval felcsiszoljuk. A sima felületre vizet vagy glicerint cseppentve a gyökérívek között láthatóvá válnak a szürkés színű cementumrétegek, melyek egy erősebb nagyítóval megszámlálhatók. A kor meghatározásához a rétegek számához a fogváltás idejét hozzá kell adni! 9

10 Ivar-meghatározás Az emlősök körében az ivari kétalakúság (dimorfizmus) gyakori, ezért általában ránézéssel megállapítható az egyed ivara. Némely esetben, pl. a mezei nyúlnál viszont a hímek és a nőstények nagyon hasonlítanak, ezért az ivar csak alaposabb vizsgálattal határozható meg. Az ivart meghatározhatjuk a külső ivarszervek alapján. A hímek pénisze ill. az azt borító szőrzet és sok esetben a herezacskó jól látható. A mezei nyúlnál ez sem igaz. Csak az állat farkát és az ivarszervet takaró szőrcsomót ellentétes irányban széthúzva végezhető el a vizsgálat. Ekkor a hímeknél láthatóvá válik a pénisz, a nőstényeknél pedig a hüvely bejárata (4. ábra, 7., 8., 9. kép).. Az ivar eldöntése még ekkor sem teljesen biztos. Idősebb nőstények jólfejlett csiklója könnyen összetéveszthető a fiatalabb hímek hímvesszejével. A fiatal, még nem ivarérett állatoknál szintén lehet tévedés. Többéves tapasztalataink alapján a mezei nyúlnál a külső ivarszervek alapján történő ivar-meghatározásnál az esetek mintegy tizedében 10

11 a gyakorlott szakember is téved. Biztos ivar-meghatározás csak a belső ivarszervek alapján végezhető. Szaporító nőstényeknél a szoptatás alatt és közvetlenül utána az emlők jól tapinthatók (10. kép). 7. kép A mezei nyúl ivarának meghatározása a külső ivarszervek alapján. 8. kép Mezei nyúl külső női ivarszerve 11

12 9.kép Mezei nyúl külső hímivarszerve 4. ábra A mezei nyúl külső ivarszervei 12

13 10. kép Nőstény mezeinyúl emlői. Az állat felnyitása után elvégezhető vizsgálatok Az állat felnyitása a zsigerelésnél megszokott módon történik. A hasat és szükség esetén a mellkast a test középvonala mentén vágjuk fel. A boncolás során a felnyitást felületi vágással rétegenként végezzük. A túl mély vágás megsértheti a zsigereket, ami nemcsak a hús felesleges beszennyeződését okozhatja, hanem a vizsgálatok elvégzését is lehetetlenné teszi. Ezért először a bőrt vágjuk fel a has középvonalán. Hastájékon a lenyúzott bőr belső oldalán jó kondíciójú állatok esetében zsírlerakódást figyelhetünk meg (11. kép). 13

14 11. kép Zsírraktár a bőr alján. Ezután a has középvonala, a linea alba mentén felnyitjuk a hasfalat (12. kép). A felnyitást biztonságosan végezhetjük boncoló ollóval. A kés használata sokkal nagyobb óvatosságot és gyakorlatot követel meg. 12. kép A mezei nyúl felnyitása Az állat felnyitása után a hasüreg és a mellüreg szerveit látjuk. A két testüreget a rekeszizom választja el (13. kép). A mellüreget szinte teljesen kitölti a tüdő két fele. Középen a szegycsont alatt találjuk a szívet. A hasüregben a rekeszizom alatt a máj lebenyei, alatta a gyomor majd a belek találhatók. A has felnyitása után a beleket pillantjuk meg először. A 14

15 beleket a bélfodor kettős hártyája burkolja, és tartja össze. A belek között találjuk a hasnyálmirigyet és a lépet. 13. kép A mezei nyúl mell- és hasürege és a rekeszizom A beleket félrehúzva, a háti oldalon, a gerinc két oldalán találjuk a veséket, ezektől az állat farka felé az ivarszerveket: a nőstényeknél a petefészkeket a petevezetőkkel és a méhet, ill. a hímeknél a heréket, ha nem szálltak le herezacskóba (14., 15. kép). Ez utóbbi esetben a herék a hasüregen kívül találhatók. A medencében van a húgyhólyag. 14. kép A mezei nyúl méhe 15

16 15. kép Az őz veséje a körülötte lévő zsírral, és a méh Szaporulatbecslés A nőstény belső ivarszerveit (petefészkek, petevezetők és a méh) kipreparálva lehetőség nyílik a termékenység és a szaporulat becslésére (16., 17., kép, 5. ábra). A petefészek felületén látható sárgásbarna foltok a sárgatestek, melyek alapján a levált peték (szaporulat) nagysága becsülhető pl. a szarvasféléken (18. kép). A petevezető egészsége állapotban rózsaszínű, a petefészek felületén kanyarogva fut, megmozgatva szabadon elcsúszik. A meddőséget okozó petevezető-gyulladás esetén vastag, vörös színű és nem csúszik el a petefészek felszínén. A méhet a bélfodor tapadási helye mentén felnyitva és kisimítva láthatóvá válnak a placentahegek (19. kép). A placentahegek az ellés során leváló méhlepény (placenta) helyén keletkeznek, tehát a megszületett utódok számát mutatják. 16

17 16. kép A mezei nyúl belső női ivarszerve 17. kép Az őz belső női ivarszervei 17

18 5. ábra A mezei nyúl belső női ivarszervei, a felnyitott méhben a placentahegek 19. kép A róka felnyitott méhe benne a placentahegek 18

19 18. kép A mezei nyúl petefészke és petevezetője. 19

20 Kondícióbecslés Sok esetben hasznos a kondíciónak a testtömeg mérésénél pontosabb becslése. Ehhez a különböző zsírraktárak vizsgálata szükséges. Az emlősöknél az energiatartalékul szolgáló zsír a test különböző részein meghatározott sorrendben rakódik le ill. használódik fel. A zsírraktárak a lerakódás sorrendjében a következők: a csontvelő, a vese környéke, a szívalap, a bélfodor és a cseplesz, a bőralja. A vadgazdálkodási gyakorlatban legjobban a csontvelő, a vese környéki zsír használható kondícióbecslésre. Csontvelőzsír A hosszú csöves csontok csontvelőjében raktározott zsír az egyed legvégső tartaléka, tehát többnyire csak hosszú éhezés után, végszükség esetén használódik fel. Ennél jobb kondíciójú állatban a csöves csont elvágásakor a velő viaszos, kocsonyás, sárgás-fehér színű. A felhasználódó csontvelő vérerekkel átszőtt, vizenyős állagú. Vese-vesezsír index A vese környékén található zsírraktár lerakódása és felhasználása közepes időtartam tehát néhány hét alatt történik. Emiatt ez jelzi legjobban az egyed kondícióját és annak változásait a vadgazdálkodó számára. A méréshez a vesét a körülötte lévő összes zsírral kivesszük majd a zsírból a vesét kibontva a tömegüket külön-külön, lehetőleg gramm pontossággal megmérjük (20. kép). Ezután az index kiszámításához a zsír tömegét osztjuk a vese tömegével. (Ezzel az állatok eltérő testméreteiből adódó hiba kiszűrhető.) A módszer csak felnőtt állatokon használható! 20

21 20. kép A mezei nyúl veséje a körülötte lévő zsírral 21. kép A mezei nyúl veséje kibontva a körülötte lévő zsírból 21

Korbecslési lehetőségek a laboratóriumban és a terepen

Korbecslési lehetőségek a laboratóriumban és a terepen VADBIOLÓGUS TÁBOR 2009. augusztus 27. Korbecslési lehetőségek a laboratóriumban és a terepen Lehoczki Róbert és Bleier Norbert Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet AZ ÉLŐ ÁLLATOK KORBECSLÉSE

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézet Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézet Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézet Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. HORN Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. LENGYEL

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás II. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS II. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN DR. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 A kutyák leggyakoribb betegségei szervek, szervrendszerek szerint.... 4 1. Fülbetegségek... 5 2. Szembetegségek... 7 3. A fogak és a szájüreg betegségei...

Részletesebben

Állati eredetű élelmi anyagok előkészítése II.

Állati eredetű élelmi anyagok előkészítése II. Kiss Iren Állati eredetű élelmi anyagok előkészítése II. A követelménymodul megnevezése: Előkészítés A követelménymodul száma: 1464-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-020-30 SZÁRNYASOK,

Részletesebben

A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4.

A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. DÁM A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. DÁM A konferencia címe: A dámszarvas-gazdálkodás időszerű kérdései Helyszíne és időpontja: Gyulaj Rt. 2005. június 7. Országos

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sváb Mihályné. A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete

MUNKAANYAG. Sváb Mihályné. A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete Sváb Mihályné A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete A követelménymodul száma: 1711-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Részletesebben

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand SZÜLŐPÁR Tartástechnológia kézikönyv An Aviagen Brand ROSS SZÜLŐPÁR TARTÁSTECHNOLÓGIA: Előszó Előszó A kézikönyv célja, hogy segítse az Aviagen Partnereit a szülőpár állományaik teljesítményének optimalizálásában.

Részletesebben

Csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtási segédanyag szülők részére 2014 Összeállította: Horváth Katalin Andrea

Csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtási segédanyag szülők részére 2014 Összeállította: Horváth Katalin Andrea Csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtási segédanyag szülők részére 2014 Összeállította: Horváth Katalin Andrea Tartalom Gondolkodás és tevékenység a helyszínen...3 Tájékozódás a baleset helyszínén...3

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak Dr. Palágyi Jolanda Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak 4. kiadás Tartalom A szerző előszava / 5 A reflexterápia alapjai / 7 A homeosztázis / 7 Mi a reflexterápia? / 8 A láb és a kéz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei Bodóné Erős Rózsa Klára Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Radiológiai vizsgálatok tájékoztatója

Radiológiai vizsgálatok tájékoztatója DR.RÉTHY PÁL KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET 5600 BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 18. (66) 441-411, 555-555 Telefax: (66) 441-192 Levélcím: 5601. Békéscsaba, Pf.: 49. AZ ÉV KÓRHÁZA 2004. AZ ÉV KÓRHÁZA 2005. Radiológiai vizsgálatok

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás MTA

Részletesebben

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések Programismertető és útmutató 2008. március Budapest - Nyíregyháza Verziószám: 2.1 Összeállította: Nagy Károly, Szép Tibor,

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

A fogazat és a fogápolás

A fogazat és a fogápolás Kempelen Farkas Gimnázium Budapest, Közgazdász utca 9-11. 1223 A fogazat és a fogápolás - Biológia érettségi projektmunka 2009 - Konzulens tanár: Sebő Péter Készítette: Misnyovszki Dóra 12.A Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyomhatározó zsebkönyv

Nyomhatározó zsebkönyv Nyomhatározó zsebkönyv Szerzők Dr. Bleier Norbert Márkus Márta Illusztrátor Juhász Vera Lektorok Dr. Csányi Sándor Dr. Lanszki József Dr. Heltainé Sörös Anikó Minden jog fenntartva. A kiadó és a szerzők

Részletesebben

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA ÍRTA ROSTA ERZSÉBET TEREBESS KIADÓ BUDAPEST 1998 Rosta Erzsébet, 1998 A K É Z R Õ L Á L T A L Á B A N A kéz a kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze, az

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Felelős szülőség egészséges életkezdet családtervezés, természetes családtervezés Életvédelem, abortusz-megelőzés

Felelős szülőség egészséges életkezdet családtervezés, természetes családtervezés Életvédelem, abortusz-megelőzés Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes általános orvos, CSÉN tanácsadó, Kecskemét és Déri Éva biológus, CSÉN tanácsadó, Kecskemét 1. Házasság és ajándékozás Felelős szülőség egészséges életkezdet családtervezés,

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Hány

Részletesebben

A libatömés általánosságban nem állatkínzás

A libatömés általánosságban nem állatkínzás A libatömés általánosságban nem állatkínzás Nem szeretném, ha a gyerekemnek az iskolai menzán egy vastag csövet nyomnának le a torkán, és azon át tömnének belé egy kiló kukoricapépet. Biztosan szenvedne

Részletesebben

A HUNGÁRIA BULL TERRIER KLUB ÁLTALÁNOS TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

A HUNGÁRIA BULL TERRIER KLUB ÁLTALÁNOS TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA A HUNGÁRIA BULL TERRIER KLUB ÁLTALÁNOS TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A Szabályzat kötelező hatállyal minden Bull Terrier almot megvalósító egyénre kiterjed. 2. A tenyésztésbe vétel feltétele az eredményes

Részletesebben

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN Írta/szerkesztette: Vidács Lajos Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék Hódmezővásárhely 2004 1 Tartalomjegyék Oldal 1. A sertéstenyészsertés

Részletesebben