sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I."

Átírás

1 sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I. A választás utáni teljesítmény növelése

2 sertés hírlevél BASF A sertés szalmonellózisa II. Dr. Csillik Zoltán Elôzô lapszámunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a szalmonella okozta fertôzéseket napjainkban elsô számú zoonózisként tartják számon. Bár számtalanszor napvilágot látott tény, hogy mekkora veszteséghez vezet az élelmiszer eredetû szalmonellafertôzésekbôl eredô humán kár, úgy tûnik, a szakemberek mégsem fordítanak rá kellô figyelmet. Ugyan a terheltség az esetek döntô többségében nem okoz klinikai tünetekben megnyilvánuló megbetegedést sem az emberben, sem az állatban, azonban komoly kereskedelmi korlátozó tényezôvé, ezáltal versenyhátránnyá válhat. Mostani cikkünkben arról számolunk be, milyen intézkedéseket foganatosítottak, illetve milyen tesztmódszereket vezettek be a fertôzöttség csökkentésére az Egyesült Királyságban és Skandinávia egyes országaiban. ZAP kontrollprogram 1. táblázat ZAP szalmonellastátusz-jelentés Havi eredmények (10/2012) % Nemzeti átlag Vizsgált állatminta-arány 6 Pozitív minták száma ,0 Negatív minták száma ,0 Negyedéves eredmények 30/09/2012 Vizsgált állatminta-arány 12 Pozitív minták száma 8 66,7 33,7 Negatív minták száma 4 33,3 66,3 A legutóbbi 25 tesztminta eredménye Az utolsó mintavétel dátuma 06/11/2012 A legkorábbi mintavétel dátum 17/07/2012 Pozitív minták száma 18 81,8 Negatív minták száma 4 18,2 Noha a szalmonellát nem lehet teljes mértékben számûzni a sertéstelepekrôl, a terheltség mértéke minimalizálható, illetve kontrollálható. Ennek figyelembevételével a brit állat-egészségügyi hatóság (BTEX) kifejlesztette a ZAP szalmonellamonitoring programját. A program célja, hogy beazonosíthatók legyenek a magas szalmonellaterheltséggel mûködô farmok, illetve hogy meghatározza, milyen eszközök szükségesek az átlagos szalmonellaterheltség visszaszorításához. A módszer lényege, hogy vágóhídi monitoringprogram keretében a húsból származó extracelluláris folyadékból határozzák meg a szalmonellaspecifikus ellenanyagok szintjét Elisateszttel. Az említett diagnosztikai módszerrel az állatban elôforduló leggyakoribb szalmonella szerotípusok mutathatók ki. A program mintegy tíz éve folyamatosan zajlik, ez alapján a farmokat induláskor három ZAP osztályba sorolták, a szalmonellaterheltség szintje szerint. ZAP1: alacsony szintû fertôzöttség, az összes minta kevesebb mint 65 százaléka pozitív ZAP2: közepes szintû fertôzöttség, százalék közötti pozitív minta ZAP3: magas szintû fertôzöttség, 85 százalék feletti pozitivitás Negyedévenkénti frissítés A program elôrehaladtával az említett határértékeket folyamatosan csökkentették/csökkentik oly módon, hogy az állattartó telepek 1 százaléka tartozzon a legnagyobb fertôzöttségû kategóriába (ZAP3), 5 százaléka a közepesen fertôzött (ZAP2), a fennmaradó 94 százalék pedig a legalacsonyabb terheltségû (ZAP1) csoportba. Minden egyes vágási tételbôl átlagosan három állatot jelöltek ki mintavételezésre. A mintákat mûszalmában mélyhûtötték, majd a laboratóriumban felengedték és meghatározták az antiszalmonella ellenanyagszintjüket. A ZAP státuszt negyedévenként 2

3 BASF sertés hírlevél frissítik, mindig a legutolsó adatokkal súlyozva. A gazdák ún. szalmonellastátusz-jelentést kapnak, amely mutatja az állományuk vonatkozó pozitív és negatív eredményeit. A ZAP2 és 3 kategóriába tartozó farmoknak állatorvosuk segítségével olyan telepi programot kell kidolgozniuk, hogy fokozatosan ZAP1-es kategóriába sorolódjanak át, míg a ZAP1-es kategóriába soroltaknak az a feladatuk, hogy a szigorodó feltételek mellett is megtartsák alacsony fertôzöttségi státuszukat. A gyengén teljesítôk kiszorulnak a piacról Azok a telepek, amelyek a ZAP3 kategóriába tartoznak, ún. nem felelt meg tanúsítványt kapnak, azzal a kitétellel, hogyha a következô nyolc hónapban sem történik változás a mutatóikban és nem sorolódnak feljebb, nem értékesíthetik termékeiket a minôségi húst elôállítók piacán. Az említett módon felfüggesztett gazdaságoknak, hogy visszakerülhessenek a biztosítási rendszerbe, tanúsítaniuk kell a ZAP1-es státuszuk meglétét legalább három egymást követô hónapon keresztül. Az Elisa-módszer ebben a rendszerben pusztán arra szolgál, hogy állományszinten az egyébként nem specifikus ellenanyagszintet visszamérje. Egy dán vizsgálat szerint a leggyakoribb szalmonellafertôzéseket követôen átlagosan hat hét múlva mérhetô a legnagyobb ellenanyag-termelés. Az elsô fertôzés után amennyiben az állat nem fertôzôdik újra az ellenanyagszint csökkenni kezd. Ezért ha az állat korai életszakaszában fertôzôdött és további fertôzésnek nincs kitéve, a vágás idôpontjára az ellenanyag titer-értéke a ZAP követelményrendszerében meghatározott határérték alá esik. Program teljes életszakaszra Egy állat-egészségügyi szempontból jól menedzselt állomány ahol az újrafertôzôdés esélyét jelentôs mértékben visszaszorítják szalmonellaprogramja biztosan sikeres lesz. Ugyanakkor, ha a sertés fiatal életszakaszában fertôzôdött szalmonellával, majd élete során újra terhelés éri, az hatványozott immunválaszt eredményez, ily módon magasabb ellenanyagszinttel is jár, és vágáskor nagyobb eséllyel lesz pozitív az Elisa-teszt is. Egy szalmonellakontroll program bevezetésekor nagyon fontos, hogy az a sertések teljes életszakaszára vonatkozzon, mert csak így akadályozható meg az újrafertôzôdés. Amennyiben a malacok fertôzöttek, a fertôzést továbbhurcolják és átterjesztik az utónevelôi és hizlaldai fázisokra. Ezért a szalmonellakontroll a korai választást követô utónevelôi szakaszban legalább annyira fontos, mint a hizlalás során. Ez közvetlenül magyarázatot ad arra, hogyan Magyarországon forgalmazza: Arravis Kft. T.: 96/ befolyásolják a vágás környéki ZAP szalmonnellastátuszt a korai életszakasz takarmányozási stratégiái. Kranker és munkatársai 2001-ben megerôsítették, hogy szoros kapcsolat mutatható ki a különbözô termelési fázisok szalmonellaterheltségei között. Emiatt nagyon fontos a szalmonellamentesítés végrehajtása a sertéstartás valamennyi fázisában, beleértve a tenyésztés (kocák, kanok) szakaszát is. A baromfitartásban a mentesítési programokhoz a terheltség csökkentésére szalmonellavakcinák állnak rendelkezésre, azonban a sertéstartásban jelenleg ezzel nem számolhatunk. (Folytatjuk) Dr. Csillik Zoltán kelet-közép-európai igazgató Az elsô elismert alternatíva a takarmánykiegészítô antibiotikumok helyett. 3

4 sertés hírlevél HAT-AGRO Az egészséges állomány a hatékony termelés alapja II. rész Litz Tamás A biztonságos élelmiszer-elôállításban jelentôs szerepe van az állattartó gazdaságok telepi higiéniájának. Számtalan tanulmány, gyakorlati kísérlet és az ágazat tapasztalatai is azt igazolják, hogy a preventív higiéniai intézkedések mindig kevesebbe kerülnek, mint a gyógykezelés. Az elôzô lapszámban megkezdett telephigiéniai téma folytatásaként ezúttal vegyük számba a többi biobiztonsági intézkedést. Állathigiénia Kocamosás A vemhesség hosszú idôszaka alatt az egyedileg és a csoportosan tartott kocák testfelülete is szennyezôdik, különösen a far, a lágyék és a csecsek tájéka. Ez a feltapadt szervesanyagréteg baktériumok és vírusok melegágya lehet (Staphylococcus aureus, S. hyicus, Streptococcus suis, PRRS, E. coli, PIA, dizentéria stb.). A vemhes kocákat ezért a fiaztatóba kerülés elôtt megfelelô készítménnyel le kell mosni egy erre a célra kialakított helyen. Ez az óvintézkedés javasolt minden sertéstartó számára, hiszen az újszülött malacokat életük elsô napjától kezdve meg kell védenünk a kórokozó mikroorganizmusoktól. A kocasampon legyen könnyen kijuttatható, ne irritálja az állatok bôrét, kondicionáljon, és hatékonyan távolítsa el a szennyezôdést. Sebkezelés Az állattartás során a haszonállatokon keletkezhetnek apróbb (pl. horzsolások), de akár komolyabb sérülések (éles tárgyak által vagy az állományban lévô más egyedek által okozott rágás okozta sérülések stb.) is, melyek elhanyagolva komoly hatással lehetnek a telepi eredményekre. Természetesen egyes nélkülözhetetlen beavatkozások (pl. herélés, mûtétek, farokkurtítás, köldökcsonkkezelés) után is szükséges az adott terület szakszerû ellátása. A modern, az állattenyésztés követelményeinek megfelelô sebkezelô készítmények használata jelentôsen csökkentheti a kockázatot. Mivel gyakran nagyobb létszámú állatállományt kell kezelni, ezért célszerû a könnyen és biztonságosan alkalmazható szerek használata. A jó készítmény jellemzôi: hatékonyan fertôtlenít, védôréteget képez a seben, sebgyógyító és repellens hatású, gátolja a kannibalizmust. Ivóvíz-higiénia A sertéstartók az állomány számára a legmodernebb elhelyezési körülményeket, a legjobb minôségû takarmányt szeretnék biztosítani, és a legjobb genetikájú állatokat szeretnék tartani. Gyakran figyelmen kívül hagyják azonban, hogy az ivóvíz a legfontosabb takarmány (a sertések kétszer több vizet isznak, mint amenynyi takarmányt megesznek). A gazdaságos termeléshez tehát elengedhetetlen a megfelelô minôségû ivóvíz biztosítása, ezért a minôségét évente legalább kétszer ellenôrizni kell. Az ivóvíz minôségét mikrobiológiai, fizikai és kémiai jellemzôk határozzák meg. Az ivóvízrendszer tisztítása és fertôtlenítése A víznek rendkívül fontos szerepe van az állatok anyagcsere-folyamataiban. Jelentôs szerepet játszik a testhômérséklet szabályozásában, a takarmány emésztésében és a salakanyagok eltávolításában. A kórokozók (pl. Salmonella spp, E. coli, Streptococcus spp, oociszták) terjedésének leggyorsabb útja az ivóvíz, hiszen az állomány valamennyi egyede folyamatosan fogyasztja. A fertôzött ivóvíz a sertések immunrendszerét nagymértékben terheli, stresszt és megbetegedést okozva. A legnagyobb problémát az okozza, ha az ivóvízrendszer belsejében ún. biofilmréteg alakul ki, mely a kórokozók melegágya lehet (itt menedéket találnak és könnyedén szaporodhatnak). A kemény ivóvízben található szervetlen ásványi anyagok (vas, mangán, kalcium 4

5 HAT-AGRO sertés hírlevél stb.) következtében kialakult lerakódásokhoz a szerves anyagok könnyen hozzátapadhatnak, biofilmréteget képezve. A jól mûködô higiéniai program nem nélkülözheti az ivóvízrendszer alapos tisztítását és fertôtlenítését (CID 2000). Néhány telepen az ivóvízrendszer tisztítását követôen is probléma van az ivóvíz minôségével. Ebben az esetben gyakran a telepre bekerülô víz minôsége jelenti a gondot. Fontos kérdés, hogy az állatok itatására szánt víz milyen vízforrásból származik, mivel a mesterséges tavak és felszíni kutak bakteriális terheltsége gyakran magas. Ebben az esetben az ivóvizet folyamatosan fertôtleníteni (CID 2000) kell! A megfelelô vegyszer gyors hatású, alacsony hômérsékleten, szerves anyagok jelenlétében és kemény víz esetében is hatékony. Eltávolítja a szerves és szervetlen lerakódásokat, használata biztosítja az ivóvízrendszer megfelelô mikrobiológiai állapotát. berendezésekkel). Használatuk a választást követô idôszakban feltétlenül indokolt (pl. AGROCID SUPER), javítják a takarmányhasznosulási mutatókat, valamint algásodásgátló hatásuk révén jótékonyan befolyásolják az itatórendszer higié niai állapotát. Kártevôirtás A kórokozók terjedésében jelentôs szerepet játszanak a rovarok (fôként a legyek) és a rágcsálók (egerek, patkányok), de akár a vadon élô állatok is. Irtásukra kiemelt figyelmet kell fordítani. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jól mûködô higiéniai program az elsô lépés a termelékeny, fertôzésmentes környezet létrehozásában, segítségével lesz állományunk egészséges, vállalkozásunk pedig nyereséges. Litz Tamás területi vezetô HAT-AGRO Higiénia Kft. Ivóvíz-savanyítás Az ivóvíz savanyításával nem csupán az ivóvíz minôsége javítható (a ph csökkentése révén redukálható a baktériumszám), hanem az állatok emésztése is kedvezôen befolyásolható. A csupán egy szerves savat tartalmazó termékek használatakor a kémhatás túl gyorsan és a kívánatosnál alacsonyabbra csökkenhet. Sokkal jobb megoldás, ha olyan ivóvíz-savanyítót alkalmazunk, mely szerves savak szinergikus egységének segítségével fejti ki kedvezô hatását (lassabban csökkentik a ph-értéket, bakteriosztatikus hatással rendelkeznek, nem okoznak jelentôs ízváltozást, kíméletesek a technológiai A Kenosan egyesíti magában a rendkívüli tapadó- és penetrálóképességet már nagyon alacsony koncentrációban is! Különleges összetétele egyedülálló tisztító hatást eredményez az erősen szennyezett felületeken az állattartó épületekben. Akár vastagabb, rászáradt lerakódások (pl.: trágya, alom, stb.) eltávolításával is megbirkózik a fiaztatókban, hizlaldákban, pulyka- vagy brojlernevelő épületekben, fejőházakban, stb. Az eredményes tisztító hatás a példa nélküli tapadóképességből eredő megnövelt behatási időnek köszönhető, mely minden felülettípuson hatásos. HAT-AGRO Á L L A T I J Ó M E G O L D Á S O K ÁLLATI JÓ MEGOLDÁSOK MÁR 15 ÉVE! 5

6 sertés hírlevél HAT-AGRO AZ IVÓVÍZ HIGIÉNIA LEGHATÉKONYABB ESZKÖZEI CID 2000 ivóvíz tisztító-fertőtlenítőszer AGROCID-SUPER ivóvíz-savanyítószer 6 A szalmonellamentesítés a higiéniával kezdődik!

7 Virbac Tanácsadás Streptococcusok által okozott fertôzések sertésekben: A betegség gyakorlati megközelítése Sertéseknél világszerte komoly megbetegedéseket okoz a Streptococcus suis. A fertôzés gyakori a sertéstelepeken, elsôsorban a szoptatás alatt vagy a frissen választott malacok között okoz problémát, de minden korcsoportban elôfordulhat. A betegség jellegzetesen szeptikémia, heveny agyhártyagyulladás, az ízületek és a savóshártyák gyulladása, bronchopneumonia és hirtelen halál formájában nyilvánul meg. Leggyakrabban az agyhártyagyulladás jelentkezik, amely jelentôs veszteségeket is okozhat. A betegség zoonózis, a kórokozó alkalmanként a sertésekkel vagy sertéshússal foglalkozó embereket (hentesek, gondozók vagy állatorvosok) is megbetegítheti, lokalizált fertôzéseket, ízületgyulladást, szeptikémiát és akár halált is okozva. A fejlett országokban szerencsére ritka a humán megbetegedés, de Délkelet-Ázsia egyes régióiban gyakrabban elôfordul.

8 A betegség gyakorlati megközelítése 1. Mi okozza? A Streptococcus suis az egyik legjelentôsebb kórokozó sertésben, számos kórkép hátterében áll, elsôsorban a fejlett sertéstartással rendelkezô országokban jelentkezik. A sertéstartás gazdaságosságára nagyban kihat a vele járó gyógykezelés, pluszmunka és elhullások költsége. Mivel a S. suis már a születéskor megtelepszik a malacokban, ezért a fertôzôdést nem lehet megakadályozni sem korai elkülönítéses, sem korai gyógyszeres választással. A S. suis által okozott megbetegedésekrôl elôször Hollandiában Jansen és van Dorssen (1951), illetve Angliában Field és mtsai. (1954) publikáltak adatokat. A S. suis Gram-pozitív, fakultatív anaerob, alfa-hemolizáló coccus, a törzsek burokantigénjeik alapján legalább 35 különbözô szerotípusba sorolhatók. A megbetegedett sertésekbôl legtöbbször az S. suisra jellemzô idegrendszeri tünetek 1 9-es szerotípusba tartozó kórokozót izolálnak, ezek közül is világszerte a 2-es szerotípus fordul elô a leggyakrabban. Malacoknál 1 3 hetes kor között leggyakrabban a S. dysgalactiae subs. equisimilis okoz sántaságot és az ízületek megduzzadását, nem a S. suis 1-es szerotípusa, ahogyan azt korábban feltételezték. A S. suis 2-es szerotípusa okozza a perzisztens endémiás meningitist választott malacokban, ami komoly probléma a sertéstartásban. A PRRS is fokozhatja a patogén törzsek által okozott megbetegedések számát, amikor elôször bekerül egy állományba. Bár a sertések minden életkorban fogékonyak a fertôzésre, a S. suis leggyakrabban közvetlenül a választás után okoz megbetegedést, a 3-10 hetes malacok a legveszélyeztetettebbek. 2. Fertôzôdés és hajlamosító hatások A fertôzés elsôdlegesen horizontálisan, sertésrôl sertésre, majd kocáról malacra terjed. Új, patogén törzseket egészséges hordozókkal (választott malacok, kocasüldôk vagy kanok) lehet behurcolni az állományba, a megbetegedések választott malacoknál és/ vagy hízóknál jelentkeznek. Egy állatnál azután is kialakulhat meningitis, hogy több hónapig tünetmentesen hordozza a kórokozót a tonsillákban. Az állományba frissen bekerült, fertôzött kocasüldôk malacai a fialást követôen fertôzôdnek anyjuktól. A malacok a battérián tovább fertôzhetik társaikat, elsôsorban a választást követôen, a falkásításkor. A klinikai tünetek egyéb hajlamosító tényezôk fennállása esetén jelentkeznek. A baktériumhordozást gyógykezeléssel nem lehet megszüntetni. A S. suis a beteg állatok révén is terjed Endémiás állományokban az alábbi hajlamosító tényezôk miatt emelkedik a megbetegedések száma: Magas telepítési sûrûség egyszintes ketrecrendszerekben Folyamatos termelési rendszer, ahol a fertôzés állandósul Társ fer tôzé sek Falkásítás Túl kevés az egy malacra jutó légtér választáskor Nem megfelelô szellôzés és magas páratartalom Magas porszennyezés Stressz Nedves kutrica Túl magasan áll a trágya a perforált fémpadozat alatt A tápláltsági állapot változása a kritikus idôsza kok ban Alacsony a takarmány E-vitamintartalma A legyek nemcsak egy telepen belül, hanem egyik teleprôl a másikra is átvihetik a fertôzést. 8 Egy állományon belül a S. suis terjedhet közvetett módon, illetve zárt térben cseppfertôzéssel is. Ragályfogó tárgyakkal is könnyen átvihetô a fertôzés. Legyek és rágcsálók legalább 5 napig hordozzák a S. suis 2-es szerotípusát, és legalább 4 napig az általuk fogyasztott anyagokat is fertôzik. A legyek önerôbôl akár 3 km távolságra is eljuthatnak, szállítójármûveken pedig ennél sokkal messzebbre is. Az állati tetemek is jó fertôzési források. A betegségre hajlamosíthatnak tartástechnológiai és tenyésztési stresszhatások vagy A zsúfoltság kedvez a S. suis terjedésének

9 Streptococcusok által okozott fertôzések sertésekben Virbac Tanácsadás a légzôhám meglévô károsodása, például orrgyulladások (ammónia, B. bronchiseptica és P. multocida fertôzések, zárványtestes orrgyulladás) miatt. Egyes vírusok (Aujeszky-betegség, sertésinfluenza, PRRS) együttes jelenléte is okozhat járványkitöréseket. 3. Klinikai tünetek és elkülönítô kórjelzés A klinikai tünetek változatosak. A betegség lefolyása alapján heveny, félheveny és krónikus megbetegedést különböztetünk meg. Heveny forma: Általában csak az elhullott állatot találjuk. Ha mégis látunk klinikai tüneteket, akkor a meningitis a vezetô tünet. Kezdetben koordinációs zavarok jelentkeznek és az állatok szokatlan testtartást vesznek fel, majd hamarosan már nem képesek felállni, úszó-kúszó mozgást, opisthotonust, görcsöket és nystagmust (a Krónikus forma: cyanosis, inkoordináció és sántaság Heveny forma: idegrendszeri tünetek szem akaratlan, gyors, ismétlôdô mozgása) látunk. Az elhullás általában 4-5 óra elteltével bekövetkezik. Félheveny és krónikus forma: A S. suis általában másodlagos kórokozóként jut szerephez. Idôsebb állatoknál gyakori az endocarditis; hirtelen halál, különbözô súlyosságú légzési nehézség, cyanosis, polyarthritis, sántaság és fogyás figyelhetô meg. Mikor jelenik meg? Hol jelenik meg? Mennyi fertôzôdik? Mortalitás? Milyen változások? - Választás után: heveny - Hizlalás: heveny - Szoptatás: ízületgyulladás - Endémiás forma: stressz - Idegrendszeri: rosszul szellôzô kutricákban - Ízületgyulladás: lábvéget károsító padozat - Nem minden kutrica kutricára jut egy beteg - Akár 100% fertôzött, de 5%-nál kevesebb mutat klinikai tünetet - Az elôször fertôzöttek aránya 15% is lehet - Az idegrendszeri formában változó mértékû (1 50%) - A kezelés gyors megkezdésétôl függ - Nincs specifikus elváltozás - Meningitis - Fibrin a mell- és a hasüregben - Nyirokcsomók duzzadtak, pangás - Megnagyobbodott lép, vörös csontvelô hyperplasia - Endocarditis (ritka, kivéve idôsebb sertések) Láz C Septikaemia Meningitis Polyarthritis A betegség gyakorlati megközelítése Szopós malac Választott malac, hízó, vágóállat Klinikai tünet Differenciáldiagnózis Klinikai tünet Differenciáldiagnózis - Generalizált vérpangás - Vérzéses nyirokcsomók - Petecs-szerû vérzések a veséken - Fibrin a hasüregben (nem mindig) - Bôrcyanosis (nem mindig) - Vérpangás exsudatio az agyburkokban - Nagyobb mennyiségû, zavaros liquor - Üres gyomor - Bélsárpangás - Duzzadt ízületek - Fibrin a savóshártyákon Ödéma betegség (<40 C) Glässer-betegség (<41 C) - E. coli, A suis és E. rhusiopathiae bakteriémia - Klasszikus sertéspestis - - Más bakteriális fertôzések, elsôsorban Staphylocccus fajok - Más Streptococcusok és A. suis Endocarditis - - Polyserositis C - Generalizált vérpangás kevésbé gyakori - Lépduzzanat - Fibrin a hasüregben (nem mindig) - Bôrcyanosis (nem mindig) - Vérpangás exsudatio az agyburkokban - Nagyobb mennyiségû, zavaros liquor - Üres gyomor - Bélsárpangás - Duzzadt ízületek - Sok esetben enyhe elváltozások - Kevesebb fibrin a savóshártyákon - Növedékek a szívbillentyûkön - Vérpangás - Ödéma (nem mindig) - Az agyburkok, ízületek, a mellhártya, a pericardium és a hashártya fibrinkiválással járó gyulladása Ödéma betegség (<40 C) Glässer-betegség (<41 C) E. coli, A suis, H. parasuis, S. choleraesuis és E. rhusiopathiae bakteriémia, ritkábban más fajok - Elsôsorban Glässer-betegség - Aujeszky - Sómérgezés (vízmegvonás) - Más bakteriális fertôzések, elsôsorban Staphylocccus fajok - Más Streptococcusok, E. coli és A. suis - Más bakteriális fertôzések, elsôsorban E. rhusiopathiae - Más bakteriális fertôzések, elsôsorban H. parasuis Diagnózis: a diagnózis feltételezhetô a klinikai tünetek, az állatok életkora és a kórbonctani elváltozások alapján. A diagnózis megerôsítéséhez a kórokozó kitenyésztése és szerotipizálása, illetve kórszövettani vizsgálat szükséges. (folytatjuk) 9

10 K Í S É R L E T I Ö S S Z E F O G L A L Ó A LEVUCELL SB javítja a választás utáni teljesítményt (Provimi Kliba/Cargill, Svájc, 2011) Élesztôkultúra kocáknak és malacoknak A választás óriási kihívást jelent a malacok számára viselkedésükben és élettanilag is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez, melyek a gyarapodás visszaesését, valamint a kórokozókkal szemben megnövekedett érzékenységet idéznek elő. A probiotikumok koncepciója ráirányította a figyelmet a bélflóra, a bélhámsejtek barrier funkciója és az immunrendszer jelentőségére, melyek megfelelő állapota és működése elengedhetetlen az állatok jó egészségi állapo tá nak fenn tartásához. Humán alkalmazásban a Saccharomyces cerevisiae boulardii igazolt hatékonyságú különböző emésztő szervi kórképeknél, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a LEVUCELL SB eredményes a választás utáni ki hí vások rendezésében is. CÉLKITŰZÉS A LEVUCELL SB hatásának mérése választott malacok növekedési paramétereire egy negatív kontrollal, valamint egy konkurens élesztőkészítménnyel ( A élesztőkészítmény) való összehasonlításban. ANYAG ÉS MÓDSZEREK Helyszín Provimi Kliba/Cargill, Svájc ÉV 2011 KÍSÉRLETI PERIÓDUS: KÍSÉRLETI CSOPORTOK: ETETÉSI PROGRAM: KEZELÉSEK: 35 nap Minden csoporthoz 52, a kísérlet kezdetekor 4 hetes malac tartozott. Malaconként 15 kg prestarter, majd 15 kg starter táp. A takarmánykiegészítők vak összehasonlítása történt a negatív kontrollal szemben. A vakság biztosítása érdekében 10 kg/tonna kísérleti premix került bekeverésre mindhárom formulánál. Kontroll: alaptakarmány + 10 kg premix vivőanyag A élesztőkészítmény: alaptakarmány + 9 kg vivőanyag és 1 kg A élesztőkészítmény ( CFU/g késztakarmány) LEVUCELL SB: alaptakarmány + 9,8 kg vivőanyag és 200 g LEVUCELL SB TITAN ( CFU/g késztakarmány) LALLEMAND ANIMAL NUTRITION Forgalmazza: Vet Produkt Kft Bábolna, Mészáros u. 2/B Tel.:

11 EREDMÉNYEK A LEVUCELL SB SZIGNIFIKÁNSAN JAVÍTJA A VÁLASZTÁS UTÁNI NÖVEKEDÉSI TELJESÍTMÉNYT ÉS HATÉKONYABB, MINT AZ A ÉLESZTőKÉSZÍTMÉNY Kontroll Jobb malacgyarapodás: ADG (g/nap) A élesztőkészítmény LEVUCELL SB 460 Kontroll A élesztőkészítmény fázis 2. fázis Összesítve A LEVUCELL SB pozitívan befolyásolta a növekedési rátát mind a választás utáni második fázisban, mind összesítve. A LEVUCELL SB SZIGNIFIKÁNSAN JAVÍTJA A TAKARMÁNYHASZNOSULÁST Fiatal malacoknál a lizinfelvétel minősül a legfőbb növekedést limitáló faktornak. A kísérletben szereplő minden egyes csoport aktuális takarmányfelvételét figyelembe véve, a takarmányban lévő lizintartalommal kiegészítve (12 g/kg) egy speciális egyenlettel lehetőség van a potenciális testtömeg-gyarapodás (ADG) kiszámolására (=maximálisan elérhető ADG adott lizintartalomnál). Csoport Tak.felvétel (g/nap) Potenciális ADG (g/nap) Mért ADG (g/nap) Különbség (g/nap) Javulás %-ban, Kontroll a kontrollhoz viszonyítva A élesztőkészítmény % LEVUCELL SB % LEVUCELL SB 357 Kontroll A élesztőkészítmény Jobb takarmányhasznosulás: (takarmány : gyarapodás) 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,739 1,708 1,672 Kontroll A élesztőkészítmény LEVUCELL SB 1,839 1,807 Kontroll A élesztőkészítmény 1, fázis 2. fázis Összesítve LEVUCELL SB 1,791 1,805 Kontroll A élesztőkészítmény LEVUCELL SB 1,725 LEVUCELL SB Az A élesztőkészítményes csoportnál megfigyelt javuló gyarapodás kizárólag a megnövekedett takarmányfelvételnek volt a következménye. A LEVUCELL SB javítja a választás utáni növekedési erélyt, növelve a takarmányfelvételt és javítva a ta karmányhasznosulást is (a javuló takarmányemészthetőségen és/vagy a jobb anyagcserén keresztül). MEGBESZÉLÉS Szembetűnő a kísérlet során a tény, hogy nagyságrendbeli különbség van a két vizsgált élesztőkultúra között, azaz a LEVUCELL SB esetében 10 6 CFU/tak.gramm a csíraszám, míg az A élesztőkészítménynél ez 10 7 CFU/tak.g. Ez megerősíti a tényt, hogy az egyes élesztőtörzsek eltérő metabolikus aktivitásának figyelembevétele sokkal fontosabb a takarmányhoz adagolt élesztőcsírák puszta számbavételénél. KÖVETKEZTETÉS A LEVUCELL SB a legjobb választás a malacok teljesítményének javítására a választás utáni időszakban. Création : YAPAK.fr ISO LSB_TS_PWPigletsSW2011_Eng_0512 LALLEMAND ANIMAL NUTRITION Forgalmazza: Vet Produkt Kft Bábolna, Mészáros u. 2/B Tel.:

12 Mikor használjuk a Bactocell Drinket? választott malacok battériára telepítésekor (amikor általában antibiotikum-kezelést kapnak, kapnának) vészhelyzetekben klinikai tünetek kezelésére (mint pl. enterotoxémia) antibiotikumos kezelések után feltételezhetô enterális problémák megjelenésekor (pl. hizlaldára telepítéskor) Adagolás Prevenciós felhasználás esetén 200 g/m³ (7 15 nap), jelentôsebb klinikai tünetek fellépése esetén 400 g/m³ ( nap) ivóvízbe keverve. Egyéb termékjellemzôk: 2, CFU/g Pediococcus acidilactici MA 18/5M tejsavbaktérium A bekeverésre vonatkozó hasznos információk: az itatás történhet , illetve 24 órában is (fontos a megfelelô napi mennyiség bejuttatása, pl. félnapos itatás esetén ki kell számolni az egész napos adagot, és azt beletenni a félnapi vízmennyiségbe, azaz duplázni) a Bactocell alacsony ph esetén is jól alkalmazható, közvetlenül savas fertôtlenítés után is itatható a peroxidos érintkezés kerülendô, a víz klórtartalmát viszont 5 ppm-ig viseli minden nap készüljön friss oldat bekeveréskor a port kell a vízhez adagolni C-os vízben a legtökéletesebb elkeverni a terméket, ez segíti a baktérium aktiválódását Az itatásos kezelés elônyei: az állatok még kifejezetten stresszes helyzetekben is isznak, kompenzálva a hyperthermiát, illetve a dehidratáltságot az ivóvíz hatására a probiotikus baktérium gyors aktiválása történik meg, az optimális hatás mihamarabbi eléréséért az ivóvizen keresztüli adagolás kitûnô lehetôség a rugalmas alkalmazáshoz, a gyors reagáláshoz LALLEMAND ANIMAL NUTRITION Forgalmazza: Vet Produkt Kft Bábolna, Mészáros u. 2/b Tel.:

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév 10. szám / 2014. / 2. negyedév AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE Az AGROFEED sertés szakmai műhely a magyar sertéságazat jövőjéért (2-3.) A lezsarolt koca szindróma (Shattered Sow Syndrome) és hatásai

Részletesebben

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések 1. HIV/ AIDS - 1986-ban adta az AIDS kórokozójának a Nemzetközi Vírus Nomenclatura Bizottság a HIV (Human Immundeficiencia Vírus) nevet. - Az a vírustípus,

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sváb Mihályné. A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete

MUNKAANYAG. Sváb Mihályné. A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete Sváb Mihályné A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete A követelménymodul száma: 1711-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS I. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN Dr. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

Járványtan és a fertőző betegségek

Járványtan és a fertőző betegségek 1 Járványtan és a fertőző betegségek I. rész Bevezető A jegyzet célja, hogy egy összefoglalást adjon a témakör áttekintéséhez. Nyilvánvalóan bizonyos részek kissé elnagyoltnak tűnhetnek, de a téma nagy

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN

AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. NÉMETH MIKLÓS 1 MEGÚJULÓ KIHÍVÁSOK A VENDÉGLÁTÁSBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, HACCP 2 A szerző rövid áttekintést ad az élelmiszer-biztonság jelentőségéről,

Részletesebben

Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei

Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei 0 Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei Szerkesztette: Szeitzné Szabó Mária A kiadvány készítésében közreműködött: Ambrus Árpád Cseh Júlia Hámos András Szerleticsné

Részletesebben

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand SZÜLŐPÁR Tartástechnológia kézikönyv An Aviagen Brand ROSS SZÜLŐPÁR TARTÁSTECHNOLÓGIA: Előszó Előszó A kézikönyv célja, hogy segítse az Aviagen Partnereit a szülőpár állományaik teljesítményének optimalizálásában.

Részletesebben

Egy új élet. gondoskodás. felelősség. védelem. biztonság

Egy új élet. gondoskodás. felelősség. védelem. biztonság Egy új élet gondoskodás felelősség védelem biztonság PLERASAN V szirup béta-(1,3/1,6)-d-glükán Javallat beteg állatoknál: - a betegség lefolyásának enyhítése, hosszan tartó antibiotikumos kezelés esetén,

Részletesebben

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8.

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8. PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA VI.2012 DECEMBER és állatorvos-asszisztens továbbképzés 2012. december 8. Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens

Részletesebben

A 10 leggyakoribb KUTYA betegség

A 10 leggyakoribb KUTYA betegség A 10 leggyakoribb KUTYA betegség Szerkesztette Stefan Siman, 2011 Minden jog fenntartva. Borító: Herczeg Dóra Az illusztrációk, fotók a szerző archívumából, Horváth Zsuzsanna KUTYA kozmetikus www.4tappancs-kutyakozmetika.hu

Részletesebben

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK)

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) TARTALOM Bevezetés...1 Gennyes agyhártyagyulladás (meningitis purulenta)...2 Savós agyhártyagyulladás (meningitis serosa)...5 Heveny agyvelőgyulladás (enkefalitisz

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL VÉDŐ N Ő XX. évfolyam 3. szám melléklete Szerkesztők: Csordás Ágnes Fekete Gáborné Lektorálta: dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL

Részletesebben

Oltópont. Utazási betegségek

Oltópont. Utazási betegségek Oltópont Utazási betegségek Tágabb értelemben az utazási betegségek elnevezés azokra a betegségekre illetve állapotokra vonatkozik, amelyeket hosszú ideig tartó utazás illetve hazájától távoli tartózkodás

Részletesebben

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 A kutyák leggyakoribb betegségei szervek, szervrendszerek szerint.... 4 1. Fülbetegségek... 5 2. Szembetegségek... 7 3. A fogak és a szájüreg betegségei...

Részletesebben

Az alapvető cél nem változott

Az alapvető cél nem változott A HOLSTEIN GENETIKA Kft. időszaki kiadványa, 2010. április A Magyar Mezőgazdaság melléklete Az alapvető cél nem változott Idén ünnepli huszadik születésnapját a Holstein Genetika Kft., ami még állandó

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló

A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló Dr. Páldy Anna, PhD 1 Bevezetés A klímaváltozás a 21.

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Kötelesség és Önkéntesség OLIMPIA XXXIV. Postagalamb Olimpia.

Kötelesség és Önkéntesség OLIMPIA XXXIV. Postagalamb Olimpia. Kötelesség és Önkéntesség A világ postagalambászainak álma az OLIMPIA - résztvevőként vagy látogatóként. A legutóbbi és legközelebbi XXXIII. Postagalamb Olimpián a szlovákiai Nyitrán 30 magyar versenyző

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 1581 Budapest, Pf. 18. Telefon/Fax: 252-1069 email: harrach@vmri.hu; honlap: http://www.vmri.hu Az Intézet

Részletesebben

Idén április utolsó péntekén rendezték meg a XX. Alföldi Állattenyésztési

Idén április utolsó péntekén rendezték meg a XX. Alföldi Állattenyésztési Hírlevél A Holstein Genetika kft. időszaki kiadványa 2013. június A Magyar Mezőgazdaság melléklete... a még jobb tájékoztatásért! A Holstein Genetika Kft. a 24. üzleti évét kezdte meg 2013 januárjában.

Részletesebben

9. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2002. szeptember 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

9. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2002. szeptember 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2002. szeptember 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A RÁGCSÁLÓK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 JOHAN BÉLA ORSZÁGOS

Részletesebben

GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK

GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK TARTALOMJEGYZÉK A gombák mikológia... 4 A gombák felépítése... 5 Biológiai tulajdonságok... 5 Patogenitás... 7 A gombás megbetegedéseket elősegítő tényezők... 7

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre GYERMEKKORI ASTHMA Cserháti Endre Az asthma bronchiale ma az egyik leggyakoribb kezelést és gondozást igénylő betegség a gyermekkorban. A továbbiakban leírtak a csecsemőkortól a 18 éves korig asthma bronchiale-ban

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben