Önértékelés 1. Előzmények, alapvetés ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önértékelés 1. Előzmények, alapvetés ,"

Átírás

1 Önértékelés 1. Előzmények, alapvetés A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskolája (BDI) a Természettudományi Kar (TTK) keretein belül működik. A jelenlegi doktori iskola három jogelőd doktori programból (Botanika és Vegetációtudomány, Neurobiológia, Mikrobiológia) jött létre 2001-ben. A jogelőd programok szigorúan diszciplináris alapon épültek fel, átfedésük a tudományterületen működő többi doktori programmal minimális volt, kitekintésük más intézmények hasonló programjai felé pedig meglehetősen esetleges. A doktoriskolában illetve jogelődjeiben számos pécsi egyetemi oktató mellett az évek folyamán mintegy 20 meghívott neves külföldi (USA, Japán, Kína, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Svájc, Svédország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Belgium) és hazai (Budapest, Szeged, Tihany, Debrecen, Vácrátót) vendég tartott kurzusokat, amelyekre az ország minden részéről érkeztek érdeklődők. A doktoriskola működésének mai napig is jelentős hozadéka, hogy a nemzetközi kapcsolatok támogatásával megerősíti és tovább iniciálja a különböző típusú kutatóhelyek (kutatóintézetek, kutató egyetemek) közötti együttműködéseket. A doktori iskola habilitációs (dr. Habil.) és egyetemi doktori (PhD) címek kiadásával országos szinten is jelentősen hozzájárult a különböző biológiai szakterületek magasan kvalifikált oktatói illetve tudományos kutatói utánpótlásához. A PhD fokozat törvényi kodifikálása óta (1993) a biológia szakterületén folyamatosan volt és van doktori képzés a Janus Pannonius Tudományegyetemen (JPTE), illetve jogutódján, a PTE-n. Az első doktori képzési évfolyam létszáma (6 fő) óta jelentős fejlődésen ment keresztül a szakterület. A kezdeti években jelentősebb beiskolázási létszámhoz jutottunk, majd átmeneti csökkenés következett be az egyetemi integráció utáni években. Az utóbbi három évben sikerült a 10 fő feletti induló létszámot biztosítani. A nappali hallgatók mellett kisebb létszámban ugyan, de részidős képzésre és egyéni felkészülőként is fogadtunk és fogadunk hallgatókat. Hallgatóink döntő többsége megszerzi az abszolutóriumot, mintegy 80%-a eredményes szigorlatot is tesz, és mintegy 2/3-a végül megszerzi a doktori fokozatot (lásd részletes adatainkat). A fokozatszerzés eddigi leggyorsabb ideje, beleszámítva az ösztöndíjas éveket is (de nem ideértve az egyéni felkészülőket) 3 és fél év volt, a leghosszabb várakozási idő a beiratkozás és a fokozatszerzés között 7-8 évre tehető. Tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy aki ennyi idő alatt nem szerzi meg a PhD címet, az már le is tesz erről a szándékáról.

2 A PTE jogelődjében, a JPTE-n 1989-ben kezdődött el az egyetemi szintű biológia tanárképzés, majd ezt követően 1999-ben indult a biológusképzés. A saját erőből kiinduló építkezés szerencsésen ötvözte a helyi erőket és a más városokból, esetleg külföldről hazatérő kollégákat. A biológia szakterület oktatói létszáma lassan elérte a 30-at, és a szervezeti koherenciát erősítendő 2000-ben megalakult a PTE TTK Biológiai Intézete. A 2000-ben lezajlott egyetemi integráció után a biológia szakterület tovább erősödött, és sikerrel vette a doktoriskolák 2001-es megalakulását, majd a 2006-os és 2007-es BSc illetve MSc akkreditációs köröket. Ílymódon az egyenes ági beiskolázás lehetősége az alapot szolgáltató szakok szempontjából adottnak tekinthető. A hallgatói bázis szempontjából tekintve, korábban éves szinten mintegy hallgatót vett ill. vesz fel a biológia szakterület korábban az osztatlan (okleveles biológus, okleveles középiskolai biológia tanár). Az utóbbi években pedig a bachelor (biológia BSc) képzésre főt vettünk fel, akik közül fő kezdte el (és fejezte be) a mesterképzést. Ezek a hallgatók képezik az alapvető merítési bázist az elkövetkező években. A mesterképzési létszám mintegy 25-30%-át tudjuk a jelen ismereteink szerint továbbvinni a PhD képzésre, így a más szakokról és a más intézményekből jelentkezőkkel együtt egy egészséges méretű merítési bázis biztosított. Eddig is voltak orvosok, pszichológusok és agrártudományi végzettséggel rendelkezők a beiskolázottak között, akik jól helytálltak a képzés és a fokozatszerzési procedúra során. Ezt a diverzitást a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Az alapképzettségnél ugyanis fontosabb jelentőséget tulajdonítunk belépéskor a tudományos előéletnek (OTDK, egyéb konferencia részvétel, tudományos publikáció) és a magas színvonalú kutatómunka iránt mutatott elkötelezettségnek. Eddigi eredményeink is ezen törekvésünk jogosságát támasztják alá. 2. A BDI keretén belül jelenleg működő tudományos műhelyek A BDI jelenlegi tudományos témacsoportjai szerves fejlődés eredményeképpen jöttek létre. A korábban működő jogelőd programok tudatosan megtervezett szétválása nyomán (egyes belső kutatók specializálódása vagy külső szervezetektől történő hozzánk érkezése miatt) új területek meghódítása vált lehetővé. Jelenlegi témacsoportok és vezetőik: Genetika: Dr. Putnoky Péter DSc egyetemi tanár Mikrobiológia: Dr. Fekete Csaba PhD habil. egyetemi docens Növénybiológia: Dr. Hideg Éva DSc és Dr. Jakab Gábor PhD habil. egyetemi tanár Ökológia: Dr. Csabai Zoltán PhD habil. egyetemi docens Szabályozásbiológia: Dr.Gábriel Róbert DSc egyetemi tanár 2

3 Sportbiológia: Dr. Wilhelm Márta PhD habil. egyetemi tanár Megalapításakor a botanikai és vegetációtudományi program kutatási irányai a klasszikus növénytani, rendszertani és növénytársulástani témák alapján nyugodtak, amelyek fitokémiai, molekuláris taxonómiai, stresszfiziológiai és molekuláris növénybiológiai témákkal bővültek az elmúlt években. Ez a fejlődésút a sikerrel megvédett illetve eljárás alatt álló disszertációk címéből egyértelműen kikövetkeztethető. Éppen ezért a növénybiológiai témacsoport ma talán a legkomplexebb felkészítő és kutatási programot nyújtó halmaza a BDI-nek. A mikrobiológiai és a genetikai témacsoportok közös gyökérről eredeztetnek, tematikailag először az orvosi mikrobiológia témaköréhez kötődtek, de gyorsan átfordultak a környezeti mikrobiológia irányába (oxidatív stressz, nehézfém-tolerancia, mikotoxinok hatásmechanizmusa), illetve személyi gyarapodás következtében a növény/baktérium kölcsönhatások és a vírusbiológia is megjelent a művelt témák között. A módszertani fegyvertár az új generációs szekvenálási és genomikai/proteomikai vizsgálatokkal bővült az elmúlt két évben. A Szőlészeti és Borászati Intézettel kooperációban lehetőség nyílt szőlőgenetikai témák elindítására is. Kifejezetten ökológiai jellegű témák az utóbbi két évben kerültek a doktoriskola kínálatába, melyek között mind növény-, mind állatökológiai problémákat is vizsgálunk. Ezek a vizsgálatok elsősorban terepmunkán alapszanak, témától függő laboratóriumi analízisekkel illetve beállított terepkísérleti helyzetekkel kiegészítve. Itt is törekszünk molekuláris biológiai kapcsolódási pontok kialakítására (molekuláris taxonómiai és populációs markerek keresése, vírus/gazdaállat kölcsönhatások vizsgálata populációs szinten), illetve az európai szintű, regionális komparatív megközelítésekre, amelyek szélesebb bázisra helyezik és nemzetközi vonatkozásokkal gazdagítják ezeket a témákat. Ennek a témacsoportnak a fejlesztését a környezetvédelem, a megújítható erőforrásokkal való gazdálkodás, a genetikai tartalékok védelmének jelenlegi helyzete aktualizálja. Ugyancsak fontosak a városi környezettel és az inváziós növények biológiájával kapcsolatos új témáink és eredményeink. A szabályozásbiológiai témacsoport elsősorban idegtudományi és fejlődésbiológiai témákat hirdet meg kidolgozásra. A gerinctelen állatok idegrendszerének kutatása terén a második legnagyobb hazai műhelyt tudhatjuk magunkénak. Ugyancsak egyedi vonás a hazai palettán az érzékszerv-biológiai (látás, ízlelés) kutatások erős vonulata. A kutatások ötvözik a modern anatómiai és fiziológiai munkákat és a neurokémia legújabb eredményeit is. Továbblépési lehetőség a legújabb molekuláris biológiai vizsgáló módszerek 3

4 (tömegspektrometria, PCR array, új generációs szekvenálás, calcium imaging) bevezetésével adódhat, melyek kivitelezhetőek a Szentágothai János Kutatóközpontban a közelmúltban létrehozott laborjainkban. Új és markáns kutatási irány a doktori iskolában a sportbiológia. A Természettudományi Kar megalakulása (1992) óta a korábban tisztán sportpedagógiai irányultságú működik a sporttudományi kutatások jelentősen átalakultak és létrejöttek olyan laboratóriumok, ahol terhelés-élettani és biomechanikai vizsgálatokra alkalmas berendezések állnak az ott dolgozók rendelkezésére. A sportbiológiai témák kínálata elsősorban a fittségi vizsgálatokra, a az edzettség metabolikus mutatóira és az izomerő vizsgálatokra épül, de emellett már lehetőség van modern informatikai eljárásokkal a mozgások modellezésére is. A doktori Iskola vezetője Dr. Gábriel Róbert tanszékvezető egyetemi tanár, a PTE volt rektora, a PTE TTK volt és jelenlegi dékánja, aki széles körű vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Nevezett a MTA doktora, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, aki kutatói és PhD témavezetői eredményei alapján (lásd részletesen a BDI honlapján) a hazai neurobiológiai kutatás élmezőnyébe tartozik és nemzetközi viszonylatban is magasan jegyzett. Tudományos közéletbeli tevékenysége jelentős (OTKA Idegtudományok zsűri elnök, a MTA Közgyűlés választott képviselője, Magyar Idegtudományi Társaság vezetőségi tag és egyben képviselő az International Brain Research Organization PanEurópa-i Szakmai Bizottságának). Tudományos és témavezetői munkája folytonos. A jogelőd Összehasonlító Neurobiológia program majd a Biológiai Doktori Iskola keretei között 8 fokozatot szerzett hallgatója van. Jelenleg is 1 volt PhD hallgatója áll fokozatszerzés előtt és 1 PhD hallgató témavezetője, ami a BDI jelenleg is aktív témavezetői között számára vezető szerepet biztosít. A doktori iskola megalakulása óta másodszor, nagy többséggel történt újraválasztás után tölti be ezt a tisztet. A Doktori Iskolában folyó doktoranduszképzés eredményeit és folyamatosságát a mellékletekben ismertettük. Itt egy olyan táblázatos felsorolást adunk, amiben a kifejezetten magasnak minősíthető tudományos teljesítményt elért hallgatóinkat soroljuk fel az utóbbi 4 évből: Hallgató neve Témavezető Paraméter Oklevél Babai Dániel Molnár Zsolt Közleményszám: Battonyai Izabella Elekes Károly Kumulatív IF: Molnár Péter Hernádi István Kumulatív IF: Orsi Gergely Janszky József és Kumulatív IF: Gábriel Róbert Szabadfi Krisztina Gábriel Róbert és Reglődi Dóra Kumulatív IF:

5 Általánosságban megállapítható, hogy a BDI szabályozórendszere megköveteli a nemzetközi szintű publikációs tevékenységet a fokozatszerzéshez. Hosszú ideig kézzel fogható különbség volt azonban a szupra- és infraindividuális biológia területén a teljesítményértékelésben és a scientometriai kívánalmakban. Ezt az ellentmondást a 2013-ban bevezetett és ma is érvényes szabályozással sikerült feloldani (lásd BDI SzMSz, Fokozatszerzési követelmények). A habilitációhoz elvárt kutatási teljesítmény irányelveinek megfogalmazása során mértékadónak tekintjük - megfelelő arányosítással - az MTA doktora cím odaítélésre vonatkozó minimális követelményeit. 3. A doktori Iskola szervezeti felépítése A BDI Tanácsa -mely a törzstagokból áll dönt az Iskolát érintő kérdésekben. Negyedévenként rendszeresen (szükség esetén azonban akár sűrűbben is) ülésezik. Jóváhagyja a habilitációk indítását, meghatározza az egységes felvételi követelményeket, áttekinti a szervezeti kérdéseket. Évente felülvizsgálja a törzstagok teljesítményét, dönt témavezetői felkérésekről, illetve szükség esetén újabb törzstagok beépítéséről. A doktoriskola vezetése évente kétszer szervezett formában is találkozik a hallgatókkal a felmerült problémák tisztázása érdekében. 4. A doktoriskola C-SWOT analízise Nem tiszte az önértékelést végzőknek az egyes, munkánkban részt vevő témavezetők és doktoranduszok teljesítményének részletes értékelése, mert ezt az egyedi publikációs listákból és impakt faktor adatokból a külső bírálók elfogulatlanul el tudják végezni. Ugyanakkor fontos áttekinteni, hogy milyen külső és belső tényezők erősíthetik vagy gyengíthetik a doktoriskola jövőbeni kilátásait. A következőkben egy C-SWOT analízis keretében kitértünk a legfontosabb tényezőkre: A PTE TTK BDI C-SWOT analízise Constraints (külső korlátok): A PTE fogyatkozó hallgatói létszáma A város, a megye és a régió gazdaságának gyengesége, az ipari kapcsolatok relatív hiánya A tehetséges hallgatók fokozódó elvándorlása a Dél-Dunántúlról A természetes környezettel kapcsolatos kutatások és témák háttérbe szorulása 5

6 A genetikailag módosított organizmusokkal és a kísérleti állatok tartásával kapcsolatos szabályozás jelentős szigorodása Erősségek Kompakt, minőségében folyamatosan javuló oktatógárda, magas arányú minősítettség a biológia szakterületen Más TTK-s és orvosi szakterületekkel történő erőteljes kutatási együttműködés számos témában Együttműködés hazai kutatóhelyekkel (SzBK, SzTE, MTA ÖKés TTK, Gödöllői Egyetem, OSSKI) Jó külföldi részképzési lehetőségek egyes diszciplinákban Lehetőségek Több társkar doktoriskoláival való erőteljesebb együttműködés Új, magas technológiai színvonalú kutatási infrastruktúra (Szentágothai János Kutatóközpont) létrejötte a PTE-n Transzlációs kutatások fokozódó támogatása, a Grastyán Endre Transzlációs Kutatóközpont létrejötte a PTE-n A Szőlészeti és Borászati Intézetben gondozott növényanyag többszempontú feldolgozásának lehetősége Számos gyakorlatközeli, alkalmazott kutatási téma, jelentős külső pályázati támogatással Gyengeségek Viszonylag fiatal intézmény, mindössze 25 éves egyetemi képzési múlt a biológia szakterületen A középkorú oktatói réteg relatív hiánya A témakínálat nem fedi le a biológiai tudomány teljes spektrumát A nem kötelező PhD kurzusok meghirdetésének esetlegessége, kevés Nem biológus diplomát szerzettek beiskolázása (pszichológusok, orvosok, mezőgazdászok, gyógyszerészek, kémikusok, sport diplomások) Veszélyek Minőségében romló hallgatói beiskolázási bázis Verseny külföldi egyetemi doktori képzési lehetőségekkel és az ÁOK doktoriskoláival a legjobb hallgatókért A kétciklusú képzésre történő áttérés következtésben kisebb merítési bázis Belső feszültséget okoz a szupra- és 6

7 külföldi vendégoktató Nem teljes az elektronikus tanulmánykövetési rendszer (ETR) kurzusnyilvántartása a PhD hallgatók körében Nem biztosított a műszerpark folyamatos fejlesztése, fenntartása. infraindividuális biológiai területen kutatók eltérő publikációs stratégiája és értékrendje A felsőoktatás-finanszírozás hektikussága, a doktori képzés finanszírozásanak és a tudomány-támogatás mindenkori mértékének bizonytalansága A fentiekből világosan látszik, hogy a problémák a hallgatói beiskolázás (minőségi) oldalán várhatók leginkább, míg az előnyök közeljövő infrastrukturális fejlesztései tekintetében realizálódtak. A beiskolázási oldal egyensúlyának biztosítása érdekében ki fogjuk bővíteni a más intézmények felé folytatott beiskolázási propagandát. Eddig is fogadtunk hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem (jogelődje a Kossuth Lajos Tudományegyetem) és a Szegedi Tudományegyetem (jogelődje a József Attila Tudományegyetem) képzéseiről, és ezek a hallgatók általában sikeresen integrálódtak e helyi közösségbe, olykor újító módon léptek fel munkájuk során. Az ílymódon nyerhető többletteljesítmény előnyeivel a jövőben is élni kívánunk. 5. A doktoriskola helyi beágyazottsága A PTE-n jelenleg 22 doktori iskola működik, melyek közül az orvosi/egészségtudományi és természettudományi szakterületet 10 iskola öleli fel. Ezen iskolák között működik a kurzusok kölcsönös felvételének lehetősége (a témavezető jóváhagyásával), közös kutatási témák megjelölése (akár kettős témavezetés). Jellemző az egymás műszerparkhoz való hozzáférés lehetővé tétele is, nem csak a természettudományos, de az orvostudományi doktori iskolákkal is. Számos olyan nagyműszerhez tudunk hozzájutni (lézerek, tömegpektrométer, HPLC, elektronmikroszkóp, konfokális mikroszkóp, DNS szekvenátor, MRI, ESR, stb.) melyek az Általános Orvostudományi Karon vannak elhelyezve. Alkalomszerűen a Balatoni Limnológiai Intézet és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont műszerparkjának használatára is volt lehetőségünk. Új lehetőséget és új kutatási profil megnyitását jelentette a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pécsi egységének a PTE-hez történő csatlakozása 2008-ban. Így a környezeti mikrobiológiai és a természetvédelmi témák mellé újabb gyakorlatorientált témák 7

8 meghirdetése és művelése vált lehetővé. Különösen izgalmas lehetőség a világ hatodik legnagyobb szőlő génbankjának állandó rendelkezésre állása és a legnagyobb Kárpátmedencei fajtagyűjtemény birtoklása. Vállalati együttműködés keretében a régió nagyobb cégei közül Pannonpharma, Biokom Kft, Pécsi Vizmű Zrt, a Pannonpower Zrt-kkel volt lehetőségünk szorosabbra fűzni kapcsolatainkat, míg az intézmények közül a Duna-Dráva Nemzeti Park nyújtott jelentős segítséget munkánkhoz. Jelentős partnerünk továbbá a Richter Gedeon Nyrt. A BDI oktatói rendszeresen részt vesznek a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Semmelweis Egyetem doktori eljárásaiban vizsgáztatóként, bizottsági tagként vagy opponensként. Hasonlóképpen, a BDI neves egyetemek tapasztalt oktatóit hívja eljárásainak lebonyolításához. 6. Együttműködő akadémiai partnerek a Dél-Dunántúli Régión kívül idehaza és a nagyvilágban A professzionális kutatóintézetek munkatársainak bevonása a PhD kurzusok tartásába illetve a témavezetésbe létfontosságú eleme a BDI működésének. A legjelentősebb együttműködés az Szegedi Biológiai Kutatóközponttal és Ökológiai Kutatóközponttal, ezen utóbbin elül a Balatoni Limnológiai Intézettel (Tihany) és az Ökológiai és Botanikai Intézettel (Vácrátót). Velük az elmúlt években megkötöttük a szükséges együttműködési megállapodásokat. Az itt végzett magas színvonalú kutatómunka húzóerő a doktoriskola oktatói számára, az innen érkezett részidős doktoranduszok tevékenysége és kutatási aktivitása példaértékű a nappalista hallgatók előtt. Nem elhanyagolható kapcsolatunk a Szegedi Biológiai Központtal sem, ahonnan rendszeresen kapunk oktatói és témavezetői segítséget, a Szegedi Tudományegyetem, TTK Mikrobiológiai Tanszékével és a Debreceni Egyetem TTK, Genetikai és Biotechnológiai valamint a Mikrobiológiai Tanszékeivel van több mint tíz éves tartalmas kapcsolat, és alkalomszerűen a Gödöllői Biotechnológiai Kutatóintézet munkatársai is bekapcsolódtak a BDI munkájába. Az ilyen hallgatók által kutatott témák társtémavezetőik révén erősítették az intézmények közötti kooperációt. Az elmúlt időszakban és a jelenbe nyúlóan számos ország laboratóriumai és tudományos műhelyei álltak és állnak rendelkezésre doktorandusz hallgatóink képzéséhez. Európai partnereink közül ki kell emelni Németországot (University of Jena, Universityof Erlangen-Nürnberg és Ruhr University, Bochum), Portugáliát (University of Coimbra) és Olaszországot (University of Camerino), Szlovéniát (University of Ljubljana). Az Amerikai Egyesült Államokban New York (New York University), Chicago (University of Illinois), 8

9 Missoula (University of Montana) és Omaha (University of Nebraska) volt hallgatóink célállomása, míg Új-Zélandon a Universtity of Otago fogadott soraiba részképzésre magyar PhD-hallgatókat. Európai együttműködéseinket az ERASMUS mobilitási program is támogatta (Coimbra és Camerino), míg a többi esetben a doktoriskola oktatóinak személyes kapcsolatai révén utazhattak ki hallgatók a fent említett egyetemekre. A részképzések a rövid (1 hónap) időtartamtól a (megszakításokkal) akár 2 éves időtartamig terjedtek. Számos esetben doktoranduszaink szemináriumot tartottak az idehaza végzett munkájukról. Hazatérésük után pedig intézeti szemináriumainkon számolnak be külföldi tevékenységükről, az együttműködő partnereknél szerzett tapasztalataikról. Fokozatot szerzett doktoranduszaink egy része a PTE-n belül jutott oktatói vagy kutatói álláshoz (TTK, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ), egy másik csoportjuk a fent említett külföldi egyetemek valamelyikén helyezkedett el posztdoktori ösztöndíjasként és később professzionális kutatóként vagy az oktatógárda tagjaként. Kisebb részük a gyakorlati életben (Richter, Sanofi, GlaxoSmithKline, SoftFlow, Pannonpharma) keresett és talált munkahelyet. Jelenleg nincs tudomásunk olyan a PTE TTK BDI-ben fokozatot szerzett doktoranduszról, aki munkanélküli lenne vagy nem a képzettségének megfelelő munkát végezne. 7. A doktoriskola jövőképe Az eddigi tapasztalatokra építve még számos lehetőség kínálkozik a képzés színvonalának növelésére. Az iskola továbbfejlesztésének egyik fő koncepciója az interdiszciplináris kutatási vonal erősítése, az egyes területek integrálása. A továbblépés egyik lehetőségét a képzés sokszínűségének növelésében látjuk. Doktori Iskolánk szakmai kapcsolatrendszere számos hazai és külföldi egyetemre és kutatóintézetre is kiterjed. Ezekre a kapcsolatokat tovább bővítve kívánjuk növelni PhD hallgatóink azon lehetőségeit, hogy hosszabb-rövidebb tanulmányutak keretében elsajátíthassanak olyan ismereteket, megismerhessenek olyan módszereket, technikákat, amelyekkel tovább bővülnek saját és az iskola lehetőségei egyaránt. Első lépésként a hazai lehetőségek sokkal szélesebb körű kiaknázását tervezzük, de törekszünk rá, hogy legígéretesebb hallgatóink munkájuk egy részét külföldi intézetekben végezhessék. Erre kiváló lehetőséget kínálnak jelenleg a Campus Hungary ösztöndíjak és az Erasmus Plus program. Kiemelten kell figyelni a helyi adottságokra, így kapcsolódási pontokat keresünk a Karunkon (Kémia, Fizika, Földrajz) és az ÁOK-n működő doktori iskolákkal interdiszlipcinális témák meghirdetésével. Új, ígéretes lehetőségként merült fel a Szőlészeti 9

10 Borászati Intézet kísérleti laboratóriumával való együttműködés szélesítése is, ami további, gyakorlati jellegű kutatási területeken túl a közös pályázatok sikerét is növelheti. Mindezek új témák, és ezzel együtt új témavezetők bevonását jelentené a doktori képzés egyes programjaiba. A kutatási területek sokszínűségének növelésével és a kapcsolatrendszer szélesítésével kívánjuk elérni, hogy a doktori képzésre jelentkezők köre bővüljön, egyre nagyobb arányban pályázzanak más egyetemek hallgatói is. A doktori képzés színvonala növelésének alapfeltétele, - a tudományterület jellegéből adódóan - a laboratóriumi háttér folyamatos fejlesztése. Az ehhez szükséges pályázatok sikerének is alapja a más intézetekkel való együttpályázás. A laborfejlesztésben törekszünk arra, hogy a hasonló műszerparkot igénylő kutatások közös műszerparkját tovább bővítsük. Ebben igen jelentős előrelépés volt a Szentágothai Kutatóközpont megépülése, ahol a számunkra hozzáférhető többszáz négyzetméteres laborfelület mellett a mintegy 2 milliárd forintnyi értékű műszerpark jelentős része is hozzáféhető. A munkakapcsolatok szélesítésén túl bővíteni kívánjuk a közös PhD kurzusok számát. További témavezetők bevonásával Biológiai Doktori Iskolán belül is lehetőség lesz arra, hogy a meglevők mellett új kurzusokat indíthassunk. Emellett fokozni szeretnénk a különböző doktori iskolák által meghirdetett kurzusok átjárhatóságát. Így elsődlegesen bővíteni kívánjuk az ÁOK orvostudományok doktori iskoláival ilyen szempontból is kiváló kapcsolatainkat. 10

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Stratégia készítés Alapfeladat: célok meghatározása Feltétel: a jelenlegi helyzet (külső

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Képzési terv. 1. Az eddigi doktori programok bemutatása

Képzési terv. 1. Az eddigi doktori programok bemutatása Képzési terv 1. Az eddigi doktori programok bemutatása A korábbi József Attila Tudomány Egyetem (jelenleg a Szegedi Tudományegyetem) Biológus Doktori Iskolává egyesült doktori programjai, a Molekuláris

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Kémia Doktori Iskola

Kémia Doktori Iskola Kémia Doktori Iskola Rövid tájékoztató t tó Panta Rhei (Herakleitosz) Múlt, jelen és jövő 2016. 03. 01. 1 Múlt I. A Kémia doktori program, 1993-tól 2000-ig Az 1993-ban történt akkreditációt követően a

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra" Nyitókonferencia 2013. 07.17. Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában Kovács Attila TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Minőségbiztosítási Terv

Minőségbiztosítási Terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terv A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit elsősorban a BME Doktori

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( )

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( ) PTE TTK Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata (2013.06.05.) 1. A Biológiai Intézet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. (1)

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Egyetem legmagasabb végzettségként doktori (PhD) tudományos fokozatot

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

félévek - heti óraszám kredit

félévek - heti óraszám kredit BSc BSc - biológiatanári felkészítő szakirány Pedagógia, pszichológia modul 10 Biológiai laboratóriumi alapgyakorlat 2 2 gyj nincs Kerepesi Ildikó Kerepesi Ildikó, Pollák Edit, Fekete Csaba, Állatszervezettan

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Egészségtud Centrum Általános Orvostud Kar az ÁOK dékánja Dr. Csernoch László egyetemi tanár Az Általános Orvostud Kar széles képzési kínálattal várja a jelentkezőket. A legnagyobb hagyománnyal

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2011 A Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve I. Eljárás célja: Az Egyetem Doktori Szabályzata (EDSZ) rögzíti

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

a 2/2015. (II.19.) számú dékáni utasítás melléklete

a 2/2015. (II.19.) számú dékáni utasítás melléklete AZ ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR KUTATÁSI ÉS PUBLIKÁCIÓS ALAPELVEI 1 Célkitűzés Az egyetemi tevékenység szerves része az oktatómunka mellett a tudományos pályázati, kutatási és publikációs aktivitás.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen A felsőoktatás hazai történetiségét tárgyaló konferencia előadásai sorába illesztettem egy egyszerre tudományági s

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014 Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BIOLÓGIA. Biológia alapszak (BSc) Biológus mesterszak (MSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BIOLÓGIA. Biológia alapszak (BSc) Biológus mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BIOLÓGIA Biológia alapszak (BSc) Biológus mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Szegedi Tudományegyetemen folyó biológusképzés gyökerei közel

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

Önértékelés. A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájáról

Önértékelés. A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájáról 1 Önértékelés A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájáról A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája (GSDI) 2000. decemberében kezdte el működését.

Részletesebben

Prof. Dr. Rudas Imre rektor

Prof. Dr. Rudas Imre rektor ÓBUDAI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT MATEMATIKAI DOKTORI ISKOLA A Szenátus előzetesen elfogadta: 2013. július 1-én. FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Galántai Aurél a doktori iskola vezetője

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS biológus okl. filozófia szakos előadó 1984 1988 KLTE ELTE II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE VISSZAMENŐLEG,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok:

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok: KS/HUM/2477/2011 A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon, egyetemi docensi álláshelyek betöltésére. Az álláshelyek a pályázati eljárást követően tölthetők be, határozatlan

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere Egyetem Doktori Tanácsa által meghatározott rendszerhez igazodik. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Részletesebben

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 *

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * 1. A Ftv. és a SzTE Doktori Szabályzatának figyelembe vételével és ezek függelékeként a SzTE BTK-n működő Irodalomtudományi Doktori

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2015. október 1-én) BEVEZETŐ

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK. Minőségbiztosítási terve

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK. Minőségbiztosítási terve A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK Minőségbiztosítási terve Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, MTA doktora, rektor - Pécs,

Részletesebben

Minõségbiztosítás. A PTE BTK?Oktatás és Társadalom? Neveléstudományi Doktori Iskola Minõségbiztosításának programja

Minõségbiztosítás. A PTE BTK?Oktatás és Társadalom? Neveléstudományi Doktori Iskola Minõségbiztosításának programja Minõségbiztosítás A PTE BTK?Oktatás és Társadalom? Neveléstudományi Doktori Iskola Minõségbiztosításának programja 1. A minõségbiztosítás általános alapelvei Az?Oktatás és Társadalom? Neveléstudományi

Részletesebben

Gépgyártás 2012. Konferencia, Budapest, 2012. november 14-16.

Gépgyártás 2012. Konferencia, Budapest, 2012. november 14-16. Gépgyártás 2012. Konferencia, Budapest, 2012. november 14-16. A HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA EDDIGI EREDMÉNYEI JÓZSEF HATVANY DOCTORAL SCHOOL FOR INFORMATION SCIENCE, ENGINEERING

Részletesebben

ELTE Természettudományi Kar. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

ELTE Természettudományi Kar. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ELTE Természettudományi Kar a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben