A déli országban volt egy város, melyet úgy hívtak: Szüzek öröme. Élt benne egy király, kinek neve Halhatatlan Hatalom volt. Jól ismerte mindazon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A déli országban volt egy város, melyet úgy hívtak: Szüzek öröme. Élt benne egy király, kinek neve Halhatatlan Hatalom volt. Jól ismerte mindazon"

Átírás

1

2 A déli országban volt egy város, melyet úgy hívtak: Szüzek öröme. Élt benne egy király, kinek neve Halhatatlan Hatalom volt. Jól ismerte mindazon könyveket, amelyek az élet bölcsességeivel foglalkoztak. A lábát sugárzó fénybe vonta az elõtte térdeplõ hatalmas királyok fejékének gyémántjaiból áradó ragyogás. Mindent tudott az ember életét édesebbé tevõ mûvészetekrõl. Ennek a királynak volt három fia. Úgy hívták õket, hogy Gazdag Hatalom, Harcias Hatalom, Végtelen Hatalom, és mindhárman szörnyen ostobák voltak. (Pancsatantra Öt könyv)

3 Ilyen az élet II. Házi gyûjtés a humán frazeológia gyöngyszemeibõl (így elsõ nekifutásra röviden ennyit).

4

5 MEGFONTOLÁSRA ÉRDEMES GONDOLATOK Nem lehet sokáig haragudni arra, aki megnevettet. (JAY LENO) A gazdag ember azt hiszi, õ veszi meg a dolgokat, holott igazság szerint néha a dolgok veszik meg õt. (CARLOS MARTINEZ VAZQUEZ) Egy mûnek a való értékét csak maga a mû mondhatja el, mások csak beszélhetnek róla. Aki nem tudja, melyik kikötõbe tart, annak semmilyen szél sem kedvez. A férfi figyelmét egy nõre igazán csak egy másik férfi figyelme tudja felhívni. Élni lehet, hogy nehéz, de jó. Az is jó, hogy nehéz. A humorban mindig van egy cseppnyi igazság. Hallottak valaha apósviccet? Lehet, hogy a szomszéd füve zöldebb, de azt is ugyanolyan nehéz nyírni. (EGRY JÓZSEF) (SENECA) (MOLNÁR FERENC) (MÜLLER PÉTER) (DICK CLARK) (LITTLE RICHARD) Meghittség: a szeretet és a szerelem olyan pillanatai, amikor az emberek pontosan olyannak mutatják magukat, amilyenek, legyenek vidámak vagy szomorúak, boldogok vagy boldogtalanok. (ROBERTO SHINYASHIKI) Miért teremtette Isten elõbb a férfit, és csak aztán a nõt? Mert minden nagy mû elõtt ajánlatos piszkozatot készíteni. (KÓRÓDI KRISZTINA) A Jó mindig legyõzi a Gonoszt. Te ezt nem tudtad? (DUNCAN MACLEOD, A MACLEOD KLÁNBÓL) A déli országban volt egy város, melyet úgy hívtak: Szüzek öröme. Élt benne egy király, kinek neve Halhatatlan Hatalom volt. Jól ismerte mindazon könyveket, amelyek az élet bölcsességeivel foglalkoztak. A lábát sugárzó fénybe vonta az elõtte térdeplõ hatalmas királyok fejékének gyémántjaiból áradó ragyogás. Mindent tudott az ember életét édesebbé tevõ mûvészetekrõl. Ennek a királynak volt három fia. Úgy hívták õket, hogy Gazdag Hatalom, Harcias Hatalom, Végtelen Hatalom, és mindhárman szörnyen ostobák voltak. (PANCSATANTRA ÖT KÖNYV) Képrõl, szoborról amit tudni kell, azt látni kell tudni. (BORSOS MIKLÓS) Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye. (ÖRKÉNY ISTVÁN) Szeretek olyan beszélgetéseket folytatni egy férfival, melyekbõl tanulok, melyek feldühítenek és kíváncsivá tesznek. Akkor már vonzónak találom az illetõt. (RENÉE ZELLWEGER) 3

6 A szerelem a felfokozottság állapota, következésképp kitágítja az idõt: a percekbõl évszázadok lesznek. (OCTAVIO PAZ) Nem a problémák megoldása a nehéz, hanem az, hogy miként vessük fel õket. (ESTERHÁZY PÉTER) A diktatúra páncélt ölt, mert célja a hódítás; a demokrácia meztelen, mert célja a meggyõzés. (ANTONIO GALA) Nem nagyon bízom a kötelességben. A lelkesedéstõl viszont sokat remélek. Az illúzió mindig termékenyebb, mint a kötelesség. (JOSÉ ORTEGA Y GASSET) Apám azt mondta, hogy kétféle ember van: adakozó és elfogadó. Lehet, hogy az elfogadó jobbakat eszik, de az adakozó jobban alszik. (MARIO THOMAS) Jó dolog nagyszülõnek lenni. Az ember játszik, ad, szeret, aztán visszaviszi õket, és mehet a kora esti mozielõadásra. (BILLY CRISTAL) A boldogság és a siker kulcsa minden életpályán az õszinte, kiegyensúlyozott és megértõ magatartás önmagunkkal és másokkal szemben. (SELYE JÁNOS) Imádok a véletlenre gondolni arra, ahogy egy elejetett szó, egy kavics a cipõben az egész világegyetemet megváltoztathatja. (ANNE TYLER) Minden áldozatot meg lehet hozni az emberért. Csak emberáldozatot nem. Egy csöpp kis virág termése nagy idõk munkája. Alkotni csak alázatos szívvel lehet, különben a mû, hamisítás. (STANISLAW J. LEC) (WILLIAM BLAKE) (PIERRE AUGUSTE RENOIR) Amikor a mûvész már nem tud segíteni, az utolsó ecsetvonást, a tündérit, Isten végzi el. (MÁRAI SÁNDOR) Nincs gyönyörûség, csak a fájdalomban; nincs keserûség, csak az örömben. Bánat és öröm neve egy: élet. (TATIOSZ) Tanulj meg örülni! Amíg örülsz, nincs idõd arra, hogy másoknak bánatot okozz. Megosztott öröm: kettõs öröm. Megosztott fájdalom: fél fájdalom (TATIOSZ) (CHRISTOPH A. TIEDGE) 4

7 Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között. Miért csillag a barát? És miért barát a csillag? Mert olyan távol van, és mégis bennem él? Mert az enyém, és mégis elérhetetlen? Mert az a tér, ahol találkozunk, nem emberi, hanem kozmikus? Mert nem kíván tõlem, és én se kívánok tõle semmit? Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van; és õ van, és én vagyok, ez kettõnknek tökéletesen elég? Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell. De ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag, a világegyetemnek érthetetlen rám ragyogása. (HAMVAS BÉLA) Van, aki saját bilincseit nem tudja kioldani, de a barátja számára mégis megváltó. A bátorság a félelem elpalástolásának mûvészete. Nagy dolog az is, mikor az ember nem több, csupán becsületes. A repkény filozófiája: Csakis kúszva juthatsz magasra! (NIETZSCHE) (SCHOPENHAUER) (LESSING) (LUCIAN BLAGA) A tûz elemészti a hazugságot, vagyis az áltudást, és elõhívja az igazságot a sötétbõl. A tûznek az a hivatása, hogy tönkretegyen minden hamis tudást. Leleplezõje és tanítója az igazságnak, mert õ a fény, eloszlatója a sötétségnek, amely elrejti a dolgok lényegét. (LEONARDO DA VINCI) Rang vagy élet: melyik több? Kincs vagy élet: melyik több? Aki sokat szerzett, sokat veszíthet. Boldogan élni, annyi mint természetesen élni. (LAO-CE) (SENECA) Az élet egy hagyma, amit könnyezve kell meghámozni. A boldog ember aggódás nélkül várja a holnapot. Három kiválóság szerzi meg a boldogságot: szentség, egészség, bölcsesség. Minden csak egy pillanatra a tiéd: aztán fordul a kocka. Így akarják az istenek. A bölcsesség a szép kezdete. Megállni a lejtõn felér a dicsõséggel. Hallgass, mert az Isten is hallgat, s Õ tudja, miért. A legokosabb hallgatni. A gondolatoknak az elmébõl kell születniük, a szavaknak a csöndbõl. (JULIO CORTÁZAR) (SENECA) (GRACIÁN) (MÁRAI SÁNDOR) (JOUBERT) (OSVÁT ERNÕ) (MÁRAI SÁNDOR) (JOUBERT) Légy kevésbeszédû! A szélvihar nem tart éjszakától reggelig. A zivatar nem tombol egész napon át. Ég és Föld tehát rövid ideig cselekszik. Légy kevésbeszédû! (POPPER PÉTER) 5

8 Addig téd a szó, míg ki nem mondtad. (TATOSZ) De néha beszélned is kell, le kell dobnod a hallgatás sötét palástját, meztelen testtel kell a porondra lépned, kezedben az emberi párharc méltányos fegyverével, az igazsággal. Ha az igazságot tagadja valaki, nincs jogod hallgatni. (MÁRAI SÁNDOR) A népszerûség: aprópénzre váltott dicsõség. Ha valaki király, mi hiányozhatik még neki? Az, hogy Isten legyen. Kis ember nagyobb emelvényre vágyik. Jókedv, mértékletesség, nyugalom: beteszi az ajtót az orvos elõtt. A doktor orvosolgat, a természet gyógyít. Kétségbeesett nyavalyán kétségbeesett gyógyszer segít. Az idõ mondják nagy tanítómester. Csak az a baj, hogy megöli a tanítványait. (VICTOR HUGO) (STENDHAL) (FEKETE GYULA) (LONG FELLOW) (HIPPOKRATÉSZ) (SHAKESPEARE) (BERLIOZ) Születés és halál ellen nincs orvosság, hacsak az nem, hogy a közbeesõ idõt kellemesen éljük le. (SANTAYANA) Csodálatos, miféle kettõs figyelemmel csügg és ragaszkodik az ember az élethez: fél elvesztésétõl, de a megtartásától is. (KIERKEGAARD) Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába. Az ember Isten legszebb himnusza. (CHAMFORT) (ANATOL FRANCE) Csak méltó ellenfelekkel állj szóba; soha olyanokkal, kiknek mint egy költõ mondotta párbaj közben vívóleckét kell adni. (MÁRAI SÁNDOR) Az érdek minden nyelven beszél és minden szerepet eljátszik, még az önzetlenség szerepét is. (LA ROCHEFOUCAULD) Amióta a világ világ, az erkölcs olyan társasjáték, amelynél mindenki csal, senki se tartja be a szabályokat. (COCTEAU) Erkölcstelenségnek azt az erkölcsöt nevezzük, amely nem azonos a miénkkel. Az ember tökéletes lénynek születik. A továbbfejlõdés már tõle függ. (ANATOLE FRANCE) (FELEKI LÁSZLÓ) 6

9 Igazi mondanivaló nélkül beszélni, igazi szomjúság nélkül inni, igazi vágy nélkül szeretkezni ez a három halálos bûn, amit az európai ember minduntalan elkövet. (ANDRÉ GIDE) Az embernek két fõ bûne van, amelyre az összes többi visszavezethetõ: a türelmetlenség és a tunyaság. Türelmetlenség miatt ûzték ki a Paradicsomból, s a tunyaság miatt nem kerül vissza. Általánosan elterjedt tévhit: akinek pénze van, nincsenek gondjai. A gondolatok vámmentesek. Az olyan ember, aki nem a maga módján gondolkozik, egyáltalán nem gondolkozik. Nem dühvel ölsz, hanem nevetéssel. A félelem a képzeletbõl fakad, a gyávaság a jellembõl. Ha mindenki csak a meggyõzõdése alapján harcolna, akkor soha nem volna háború. (H. G. WELLS) (LUTHER) (OSCAR WILDE) (NIETZSCHE) (JOUBERT) (LEV TOLSZTOJ) Az emberek leggyakrabban szavakon tûznek össze. Legszívesebben szavakért ölnek, s szavak miatt mennek a halálba. (ANATOL FRANCE) Három hatalom kormányozza az embereket: a vas, az arany és a közvélemény; s amikor a zsarnokság önmaga megsemmisíti a harmadikat, hamarosan az elsõ kettõt is elveszíti. (CHAMFORT) Csak az igazat? Mindenre tekintet nélkül? Az életmentõ hazug szó ezerszer igazabb, mint a hóhér igazsága. (FEKETE GYULA) Nem az rendít meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem hogy többé nem hiszek neked. A hazugnak az igazat sem hiszik el. A hírnév múlandó, az ismeretlenség maradandó. (NIETZSCHE) (GOLDONI) (FELEKI LÁSZLÓ) Olyan az igazság, mint a csillagos ég. Ha ránézel, ugyanaz, mint tíz éve vagy tízezer éve. De nézz a mélyére: minden percben új. (FEKETE GYULA) Az igazság roppant fáklya; ezért megannyian csak hunyorogva iparkodunk feléje, sõt, attól félve, hogy megégetjük magunkat. (GOETHE) 7

10 Az igazság nem örömlány, aki nyakába ugrik annak is, aki nem vágyódik utána, ellenkezõleg; az sem lehet biztos a jegyében, aki mindenét feláldozza érte. (SCHOPENHAUER) Erõs a bor, erõsebb a király, még erõsebbek az asszonyok, de az igazság a legerõsebb. (LUTHER) Az igazság hatalmas és gyõzedelmeskedni fog. Ez rendben is volna, csak az a baj, hogy nem így van. (MARK TWAIN) Az igazságszolgáltatás az igazságtalanságok szentesítése. Az erõ kényszerít, a jog kötelez. Nekünk jobban tetszik a másé, másoknak a mienk. Az igazi írók az emberiség lelkiismeretfurdalásai. Ki a jó író? Akivel kapcsolatban ezt a kérdést nem teszik fel. Istenhez a szív egyszerûen benyit; ész és szellem soká vár, míg beengedik. Istenhez imádkozni kell, de a parthoz evezni. (ANATOL FRANCE) (FONVIZIN) (PUBULIUS SYRUS) (FEUERBACH) (FELEKI LÁSZLÓ) (ANGELUS SILESIUS) (LEV TOLSZTOJ) Istent csak az ismerheti meg, aki szemtõl szemben áll vele; Istennel találkozni csak személyesen lehet: amikor senki sem hallgat meg, Isten meghallgat téged. (LEV TOLSZTOJ) Mi különbözteti meg a jót a rossztól? Az ízlés. Ma van az a holnap, amelytõl tegnap féltél. Nem a számon tartható évekért élünk, hanem a számon tartható percekért. Boldog és bölcs, aki ezzel ébred: ma jobb akarok lenni, mint tegnap voltam. Jobb a pokol tüzes serpenyõjében sülni, mint a sütésre várakozni. A képzelet a lélek szeme. (FELEKI LÁSZLÓ) (KELETI BÖLCSESSÉG) (FEKETE GYULA) (FÉNELOM) (LENGYEL JÓZSEF) (JOUBERT) A képzelet mindig elõtte jár a valóságnak; nem csak azt látja, ami van, hanem azt is, ami lehetne. (GRACIÁN) A költészet az emberiség anyanyelve. (JOHANN G. HAMANN) 8

11 A költészet a megértés legfelsõ fokát adja a vakok számára, a nem hallók elõtt ugyanezt a helyet tölti be a festõ. (LEONARDO DA VINCI) Költõk által álmodik az emberiség. A költõk a világ el nem ismert törvényhozói. A könyvtár mesterséges Éden. A könyvtár a közösségi emlékezet tárháza. Nem az ágyú a leggyilkosabb eszköz, hanem: a mérleg. Látni, az nem annyi, mint bámészkodni. (CHRISTIAN F. HEBBEL) (SHELLEY) (LAMARTINE) (CARL SAGAN) (OSVÁT ERNÕ) (BRECHT) Ha megbecsülöd azt, aki vagy, észreveszed, hogy a többiek is úgy értékesek, ahogy vannak. (TATIOSZ) Két kellemetlen dolog van az életben: az egyik, ha nem kapod meg, amit akarsz; a másik, ha megkapod. (OSCAR WILDE) A középszerû mindig jól mérlegel, épp csak a mérlege rossz. Nem fontos, hogy te szövegezd meg a szépet és igazat; fontosabb, hogy megismerjed. (FEUERBACH) (MÁRAI SÁNDOR) A tökéletes telítettség hasonló az ürességhez. Ami nagyon egyenes, az végül elhajlik. A túlságosan ügyes, ügyetlenül vall kudarcot. A mindig vitatkozó, hasonlítani kezd a dadogóhoz. (POPPER PÉTER) Az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. A tanítványnak el szabad hagyni hûtlenül a mester, de a mesternek a tanítványt soha. Egyedül a múlandóság örök. Három dolog soha nem tér vissza: a kilõtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap. Az a mû amelyet olvasnak: él, az a mû, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. (SCHUMANN) (MOLNÁR FERENC) (KIERKEGAARD) (GEORG F. DAWNER) (IFJ. DUMAS) Minden mûveletlen ember önmaga karikatúrája. (FRIEDRICH SCHLEGEL) A mûvészet senkit sem gyötör, s akik érdeklõdni tudnak iránta, azok cirógatásokhoz jutnak. (CRISTAN TZARA) 9

12 A nagy emberek meteorok: felemésztik önmagukat, hogy fénnyel árasszák el a világot. (NAPÓLEON) A nagy emberek az emberiség tartalomjegyzéke. (CHRISTIAN F. HEBEL) Az a nép a leggazdagabb, ahol a gazdagok nem túl gazdagok és a szegények nem túl szegények. (THALÉSZ) A humor két nyelven beszél: a szatír és a szerzetes nyelvén. Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi. A nyelv álruhába öltöztetett gondolat. Az ember a világegyetem középpontja. Például én. Ismerõseim közül önmagamban találtam meg a legérdekesebb személyt. Egoista az a rossz ízlésû személy, akit önmaga jobban érdekel, mint én. (STRINDBERG) (RICHARD BACH) (WITTGENSTEIN) (FELEKI LÁSZLÓ) (KIERKEGAARD) (AMBROSE G. BIERCE) Senki sem szeret részt venni annak a hajónak a pusztulásában, amelyre erõszakkal kényszeríttették felszállni, s amelyet akaratával és véleményével ellenkezõ irányban kormányoznak. (AMIEL) Aki másokat legyõz, az erõs; aki önmagát legyõzi, az hatalom. Egyetlen fénycsepp többet ér, mint a sötétség óceánja: többet ér adni, mint kapni. A politika annak a mûvészete, hogyan lehet a régi bort új üvegbe tölteni. (LAO-CE) (JOUBERT) (DAVID BRODER) Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy, mint a tûzzel: ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, de ne maradj nagyon távol se tõle, mert megfázol. (ANTISZTHENÉSZ) A nemzet megegyezés; az állam kényszer. (AMIEL) A bölcs, aki nem akar részt venni a közügyekben, azt a büntetést szenvedi el, hogy gonoszok és ostobák kormányzata alatt kénytelen élni. (EMERSON) Az ostobaság csökkenését nevezik haladásnak. Az újságírók a kor bábái és sírásói. A sajtó az elbutulás iskolája, mert fölment a gondolkodás alól. (VICTOR HUGO) (GUTZKOW) (FLAUBERT) 10

13 Ha tõlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad. Próbálj ne sikeres, hanem értékes emberré válni! Kártyánkat a sors keveri meg, mi magunk csak játszunk. A nehéz élet Isten ajándéka. Olyan a stílus, mint a fehér fény. Összetett, de ez nem látszik meg rajta. Szép az egyszerûség, csak ne vezetne hozzá olyan bonyolult út. Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Minden szónak varázsereje van: amilyen szellemet idéz, olyan jelenik meg. A pesszimizmus hangulat, az optimizmus akarat. A leggyorsabb állat, melynek hátán a tökéletességhez érsz: a szenvedés. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. (DEÁK FERENC) (EINSTEIN) (SCHOPENHAUER) (NÁHUM) (ANATOL FRANCE) (FELEKI LÁSZLÓ) (JÓZSEF ATTILA) (NOVALIS) (ALAIN) (MEISTER ECKHART) (KANT) Angyal azt mondja: égi öröm; ördög azt mondja: pokoli kín; ember azt mondja: szerelem. Mi a féltékenység? Szerelem vagy gyûlölet? Szerelembõl fakad, de gyûlöletet ébreszt. (HEINE) (EURIPIDÉSZ) A távollét vagy a szerelmest öli meg vagy a szerelmet. (PIERRE M. QUITARD) A szeretet több mint egy érzés, így többet kell tartalmaznia egy érzésnél: magát az embert. A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkodni tanuljon. Rosszul háláljuk meg tanítónk munkáját, ha mindig tanítványok maradunk. Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak. A világ Isten eleven képmása. Isten a semmibõl teremtette a világot. De meg is látszik rajta. A bódét, ahol lelkünk letanyázott, nevezzük testnek. Inkább elhasználódni, mint berozsdásodni! (TATIOSZ) (KANT) (NIETZSCHE) (OSCAR WILDE) (CAMPANELLA) (PAUL VALÉRY) (JOUBERT) (DIDEROT) 11

14 Más arca van a tettnek, mielõtt megtörtént és más, ha elkövettük. Ember tervez, ember végez. Ne toljuk másra a felelõsséget! Tévelygés útja vezet a Bölcsesség palotájához. (SCHILLER) (FELEKI LÁSZLÓ) (WILLIAM BLAKE) A történelem alig egyéb, mint nemzetek bûnlajstroma. Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövõt. Ki törõdik a jelennel? Ha a tudás hatalom, akkor erre a hatalomra miért nem vágyik több ember? A türelem a reménykedés mûvészete. Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben. A nélkülözõknek sok hiányzik, a kapzsinak minden. Késõ takarékoskodni, ha a láda már üres. Arra törekedj, hogy igaz légy, ne arra, hogy igazad legyen. Mennyi elõvigyázatosság szükséges, hogy ne elsõnek mondd ki az utolsó szót! (FELEKI LÁSZLÓ) (FELEKI LÁSZLÓ) (VAUVEN ARGUES) (MÁRAI SÁNDOR) (PUBLILIUS SYRUS) (SENECA) (JOUBERT) (JOUBERT) Csak az az élet ér valamit, amelyben bûbájosság és muzsika van. Rabszolga vagy? Nem lehetsz barát. Zsarnok vagy? Nem lehetnek barátaid. Akinek Isten a barátja, egy pokolrakomány ördög az ellensége. Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni. (NIETZSCHE) (FEKETE GYULA) (GRACIÁN) A hóhér jobb ember, mint a zsarnok. Miért? Mert a hóhér csak bûnösöket végez ki, a zsarnok ártatlanokat is. (ANTISZTHENÉSZ) Zseniális ember: eszköz Isten kezében. A tehetség mindent megtanul, a zseni mindent tud. Mihelyt a mûvész zseninek érzi magát, vége a mûvészetének. Nem lehet egészséges az a társadalom, amelyben elítélik a különcöket. (GÁRDONYI GÉZA) (GOETHE) (RENOIR) (JOHN STUART MILL) 12

15 Persze, hogy más törvények vonatkoznak a gazdagokra és a szegényekre; különben ki akarna üzletember lenni? (E. RALPH STEWART) Amikor a nagy vagyonokat mind a háborúkban szerezték, a háború üzlet volt; most, hogy a nagy vagyonokat mind üzlettel szerzik, az üzlet háború. (CHRISTIAN N. BOVEE) Egyszer nagyon régen a pénz ünnepélyesen megfogadta, hogy csak azé lesz, aki szereti õt. (LAURENCE J. PETER) Ha tudni akarod, milyen véleménnyel van Isten a pénzrõl, csak meg kell nézni, kiknek adja. (MAURICE BARING) Ha nem lennének szegények, a szegények éhen halnának. Aki azt mondja, átlát a nõkön, sokat veszít. A felettes én a személyiség alkoholban oldódó része. (GEORGE MOORE) (GROUCHO MARX) (PROF. HAROLD LASSWELL) Az elsõ feleségem miatt kezdtem inni már akartam is írni neki, hogy megköszönjem. (W. C. FIELDS) A házasság két olyan ember szövetsége, akik közül az egyik sose emlékszik a születésnapokra, a másik meg sose felejti el azokat. (OGDEN NASH) Hát így szántunk mi kettecskén mondja a légy az ökörnek. A káromkodás áthidaló megoldás a menekülés és a küzdés között. Alkoholista az, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem szeretjük. (HENRY WADSWORTH LONG FELLOW) (PETER FINLEY DUNNE) (DYLAN THOMAS) Az ördög mentségére szolgáljon, hogy a történetnek csak az egyik felét hallottuk. Az összes könyvet az Úr írta. (SAMUEL BUTLER) Az Isten szeretet az biztos. De hogy a szeretet milyen aljas kis ördög! A teológia a vallásnak az a része, amihez ész is kell Egyházférfi: jegyüzér a Menny kapujában. A szerelem egyházában a kurtizán eretnek, de az apáca ateista. Az Úr elégedett volt a munkájával és ez végzetesnek bizonyult. (SAMUEL BUTLER) (G. K. CHESTERTON) (H. L. MENCKEN) (RICHARD GARNETT) (SAMUEL BUTLER) 13

16 Hogy vezetni tudjuk az embereket, hátat kell nekik fordítanunk. A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót. Az igazság vak. Az bizony, meg süketnéma is, és falába van. (HAVELOCK ELLIS) (DONALD H. MCGANNON) (PETER FINLEY DUNNE) Fogyókúrázni kezdtem, nem piáltam és nem zabáltam és tizennégy nap alatt vesztettem két hetet. (JOE E. LEWIS) Az ember kivételével minden állat tudja, hogy a legfontosabb dolgunk az életben élvezni azt. (SAMUEL BUTLER) A vadászatnak mint sportnak a vonzereje szinte teljesen attól függ, hogy a puska melyik végén helyezkedünk el. (P. G. WODEHOUSE) A béke az, amikor nem lõnek. (WILLIAM H. MAULDIN) Amikor az ember tigrist akar ölni, azt sportnak hívják. Amikor a tigris akar embert ölni, azt vérszomjnak. (G. B. SHAW) A Nap, a Hold, a csillagok régen eltûntek volna, ha a mohó emberi kezek õket is elérhetik. (HAVELOCK ELLIS) Az idõsebb nõk a legjobbak, mert mindig azt hiszik, hogy talán most csinálják utoljára. A sztár az a színész, aki eladja a jegyeket. (IAN FLEMING) (CHARLES DANCE) A profi az, aki akkor is meg tudja csinálni amit kell, ha nincs hozzá kedve. Az amatõr az, aki akkor sem tudja megcsinálni amit kell, amikor van hozzá kedve. (JAMES AGATE) Örökkévalóság idõpazarlás Isten sosem hibázik. Ezért lett õ az Isten. (NATALIE CLIFFORD BARNEY) (ARCHIE BUNKER) Ha valaki véka alá rejti a tehetségét, akkor tegye nagyon nyilvánvalóvá, hogy melyik véka alá rejtette. (H. H. MUNRO) A két leggyakoribb válóok? A nõ és a férfi. (EDDIE CANTOR) Az önbizalom egyszerûen az a nyugodt, magabiztos érzés, ami orra bukás elõtt eltölti az embert. (DR. L. BINDER) Kétféle férfi van halott és halálos. (HELEN ROWLAND) 14

17 Ha megnézzük, mihez hozzá nem mennek a nõk, rá kell jönnünk, mennyire utálhatnak dolgozni. (HELEN ROWLAND) Még soha nem hallottam, hogy egy férfi tanácsot kért volna, hogyan egyeztesse össze a házasságát és a karrierjét. (GLORIA STENEM) A legtöbb fontos dolog az életünkben a távollétünkben történik. A férfi és a nõ két lezárt szelence, és a kulcs mindkettõhöz a másikban van. Házasság az, ha két ember megegyezik, hogy ugyanazt hazudják. (SALMAN RUSHDIE) (ISAK DINESEN) (KAREN DURBIN) Ha szerelembõl elkövetett tettekrõl akarunk olvasni, hova is lapozzunk? Hát a gyilkossági rovathoz. (G. B. SHAW) A legjobb barátom és én olyanok vagyunk, mint két testvér Káin és Ábel. Soha nem fordítok hátat a barátaimnak. Annyira azért nem bízom bennük. Aki nem érti a hallgatásod, valószínûleg nem értené a szavaidat sem. Úgy tûnik, semmi sem hozza úgy össze a férfiakat, mint más férfiak lemészárlása. (GENE PERDET) (GENE PERDET) (ELBERT HUBBARD) (SUSAN GLASPELL) A dinamit feltalálását még csak megbocsátom Alfred Nobelnek, de kizárólag egy emberbõrbe bújt szörnyeteg találhatta ki a Nobel-díjat. (G. B. SHAW) A partikon kétféle emberrel találkozhatunk akik még maradnának és akik már mennének. A baj csak az, hogy ezek többnyire házastársak. (Ann Landers) Tulajdonképpen nem szeretem a pénzt, csak megnyugtatja az idegeimet. A ló mindkét végén veszélyes, a közepén meg kényelmetlen. A kocogás azoknak való, akik nem elég intelligensek a tévénézéshez. Ha az alkohol mankó, a Jack Daniels tolószék. A pornó olyan irodalom, amit arra terveztek, hogy fél kézzel olvassuk. (JOE LOUIS) (IAN FLEMING) (VICTORIA WOOD) (ROBIN WILLIAMS) (ANGELA LAMBETT) Aki azt vallja, a pénz mindenre képes, alaposan gyanúsítható azzal, hogy a pénzért mindenre képes. (BENJAMIN FRANKLIN) Nincs a világon õszintébb dolog, mint amikor egy nõ hazudik. (NORMAN KRASNA) 15

18 Nem nõ volt, aki Jézust egy csókkal elárulta. (CATHERINE CARSWELL) A pápa átrobogott Afrikán ahol 5 millióan fertõzõdtek meg az AIDS vírus által, és ahol a századfordulóra várhatólag 10 millió olyan árva lesz, akinek a szülei AIDS-ben haltak meg és felszólította az afrikaiakat, hogy ne használjanak óvszert. (BRENDA MADDOX) Fejlõdõ országban ne igyunk vizet, fejlett országban ne vegyünk levegõt! (JONATHAN RABAN) Jézus biztos, hogy ír volt. Nem nõsült meg, 32 évesen még otthon lakott, és a mamája Istennek tartotta. (SHANE CONNALIGHTON) Ha cska a felét hiszed el annak, amit hallasz, akkor okos vagy. Ha tudod, melyik felét hidd el, akkor zseni. (ROBERT ORBEN) Úgy tartják, hogyha az emberek már nem hisznek Istenben, nem hisznek semmiben. De a helyzet ennél sokkal rosszabb: bármiben hisznek. (MALCOLM MUGGERIDGE) Ha a napsugár háborúban is bevethetõ lenne, már rég használnák a napenergiát. (GEORGE PORTER) Demokrácia: az a rendszer, amiben azt mondasz, amit akarsz, és azt teszed, amit mondanak. (GERARD BARRY) Soha ne becsüljük alá a sima, készpénzzel történõ megvesztegetés hatékonyságát. (CLAUDE COCKBURN) Pénzt és hatalmat adni a kormány kezébe olyan, mint whiskyt és kocsikulcsot adni tizenéves fiúknak. (P. J. O ROURKE) Csak azzal küzdhetünk a bûnözõk ellen, ha nem szavazunk rájuk. A kapitalizmus csõd nélkül olyan, mint a kereszténység pokol nélkül. A közgazdász az olyan, hogy százféleképpen tud szeretkezni, csak nem ismer nõket. (DATTON ALLEN) (FRANK BORMAN) (CART BUCHWALD) Egy ország gazdasági élete az adórendszer joghézagain keresztül lélegzik. (BARRY BRACEWELL-MILNES) Egyetlen penny el tudja takarni a szemünk elõl a világegyetem legfényesebb csillagát, ha elég közel tartjuk a szemünkhöz. (SAMUEL GRAFTON) Soha ne feledjük a különbséget hozzájárulás és elkötelezettség között. Vegyük például a szalonnás tojás esetét. A tyúk hozzájárul. A disznó elkötelezi magát. (JOHN MACK CARTER) 16

19 Kereskedelem: olyan tranzakció, amelyben A elszedi B-tõl C javait, mire kárpótlásképpen B kicsórja D zsebébõl E pénzét. (AMBROSE BIERCE) A holding cég az, amikor a cinkosunk kezébe dugjuk a szajrét, amíg a rendõr minket motoz. (WILL ROGERS) Az Isten hallgat, bárcsak az ember is befogná már a száját! (WOODY ALLEN) Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. (STANTON DELAPLANE) A legborzasztóbb pillanat egy ateista számára az, amikor tényleg szeretne hálát adni, de nincs kinek. (DANTE GABRIEL ROSETTI) Dugóhúzóba került repülõgépen nincsenek ateisták. (ERICA JONG) A gyilkosság bûn. A gyilkosságot ábrázolni nem az. A szex nem bûn. A szexet ábrázolni az. (GERSHON LEGMAN) Az élet olyan, mint hegedûszólót játszani nagyközönség elõtt úgy, hogy az ember menetközben tanul meg hegedülni. (SAMUEL BUTLER) Nem értem, miért akar bárki megölni valakit. Ha vár egy kicsit, az úgyis meghal. (CARL SANDBURG) A halálunk után még három napig nõ a hajunk és a körmünk, de a telefonhívások már elmaradoznak. (JOHNNY CARSON) A két legnagyobb bestseller a szakácskönyv és a fogyókúrás könyv miért ne együk meg az ételt, amit az imént tanultunk meg elkészíteni. (ANDY ROONEY) Az öregeknek nem volna szabad reformkonyhán élniük. Nekik a lehetõ legtöbb tartósítószerre van szükségük. (ROBERT ORBEN) Ha Isten nem akarná, hogy maszturbáljunk, rövidebbre csinálta volna a karunk. A szerelem ellenállhatatlan vágy arra, hogy ellenállhatatlan vágyat ébresszünk. A legfõbb különbség a férfiak és a nõk között, hogy a férfiak õrültek, a nõk meg idióták. (GEORGE CARLIN) (ROBERT FROST) (REBECCA WEST) Sikeres férfi az, aki többet keres, mint amennyit a neje el tud költeni. Sikeres nõ az, aki talál ilyen férfit. (LANA TURNER) 17

20 A legrondább modern mozdulat: amikor egy férfi a karórájára pillant. A jó kislányok a mennybe mennek, a rossz kislányok bárhová. Soha ne emeljünk kezet gyermekünkre olyankor szabadon hagyjuk a testünket. (DOROTHY PARKER) (HELEN GURLEY BROWN) (ROBERT ORBEN) A nagyszülõk és az unokák azért jönnek ki olyan jól egymással, mert közös az ellenségük. (SAM LEVENSON) Az ûrkorszakban két óra alatt a világ túlsó felére juthatunk egy óra a reptérig, aztán egy óra repülés. (NEIL MCELROY) A hagyományokhoz akkor folyamodunk, amikor nincs elég idõnk vagy pénzünk ahhoz, hogy valamit jól csináljunk. (KURT HERBERT ADLER) Az idõpocsékolás az élet fontos része. Mi vagyunk vakok, nem a szerencse. (ASHLEIGH BRILLIANT) (SIR THOMAS BROWNE) Isten elõtt valamennyien egyformán bölcsek egyformán ostobák vagyunk. Szabályt felállítani a bolond is tud. (HENRY DAVID THOREAU) Ki hiszi azt, hogy a törvényeknek bármi közük van az igazsághoz? Hiszen éppen azért vannak, mert nincs igazság. (WILLIAM MCILLVANNEY) Ha Isten liberális lett volna, a Tízparancsolat helyett tíz javaslatunk lenne. Az mindig segít bizonyítani az ember igazát, ha csapkod, toporzékol és kiabál. (MALCOLM BRADBURY) (ASHLEIGH BRILLIANT) Egy nemzetnek egy nagy író olyan, mint egy második kormány. Ezért van az, hogy soha egyetlen rendszer sem szerette a nagy írókat. (ALEXANDR SZOLZSENYICIN) Ha az újságokból akarjuk megtudni, mi történik éppen a világban, az olyan, mintha a másodpercmutató állásából próbálnánk megmondani, mennyi az idõ. (BEN HECHT) Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. (DAVID LLOYD GEORGE) Nem kéne eltakarítani innét ezt az egész bagázst, és mindent elölrõl kezdeni valami másfajta állattal? (MARC CONNELLY) 18

21 Ha a jövõt akarod látni, képzelj el egy csizmát, amint az emberi arcra tapos és ott marad. (GEORGE ORWELL) A Föld: a Naprendszer elmegyóygintézete. (SAMUEL PARKES CADMAN) Amíg az emberek istenítik a cézárokat és a napóleonokat, mindig lesznek cézárok és napóleonok, hogy tönkretegyék õket. (ALDOUS HUXLEY) A fehér ember ért a dolgok elkészítéséhez, de nem ért az elosztásukhoz. (ÜLÕ BIKA, SZIÚ INDIÁN TÖRZSFÕNÖK) Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. (BERTRAND RUSSEL) Diplomata az, aki úgy tud elküldeni a fenébe, hogy szinte várod, hogy indulhass. A memória az, amivel felejtünk. Optimista az, aki azt hiszi, hogy a légy a szobában a kijáratot keresi. Az élet nemi érintkezés útján terjedõ fertõzés, amelynél a halálozási arány 100%. (CASKIE STINNETT) (ALEXANDER CHASE) (GEORGE JEAN NATHAN) (R. D. LANG) A hatalom gyakorlóinak nincs idejük olvasni, márpedig, akik nem olvasnak, alkalmatlanok a hatalom gyakorlására. (MICHAEL FOOT) Ki mondja meg, mit látok: a táncost vagy a táncot? Ki eltörsz egy tárgyat, hogy megtudd, mi az, letértél a bölcsesség útjáról. Gondoltak már arra, hogy ha Edison nem lett volna, most gyertyafénynél néznék a tévét? (W. B. YEATS) (J. R. R. TOLKIEN) (AL BOLISKA) Az atomenergia felszabadítása mindent megváltoztatott a gondolkodásunkon kívül. Így most fegyvertelenül rohanunk a katasztrófa felé. (ALBERT EINSTEIN) Cogito ergo bumm! A macska vendég a háznál. A kutya családtag. (SUSAN SONNTAG) (DILYS POWEL) A nagy nemzetek mindig úgy viselkedtek, mint a gengszterek, a kicsik meg mint a kurvák. (STANLEY KUBRICK) 19

Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak.

Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Azt nem tudom, hogy ezekbõl hogy lesznek meztelen nõk a képernyõn, de az Isten áldjon meg érte benneteket

Részletesebben

ÚTRAVALÓUL. Két ember között legrövidebb út a mosoly. A boldogság elõször a szívben van, csak azután az arcon.

ÚTRAVALÓUL. Két ember között legrövidebb út a mosoly. A boldogság elõször a szívben van, csak azután az arcon. Mankiewicz környezeti törvénye: Azokról, akik nagyon aggódnak a környezet miatt, mindig kiderül, hogy hatalmas földbirtokaik vannak. Beshere kudarc képlete: Kétféle ember fog kudarcot vallani: az, aki

Részletesebben

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA Ötödik kiadás Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN MEDIO KIADÓ * * * MEDIO Kiadó, 1996 Kiadja a MEDIO Kiadói

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden jog fenntartva Tilos ezen kiadvány

Részletesebben

AZ ÉLMÉNYEK SZABADSÁGA

AZ ÉLMÉNYEK SZABADSÁGA FELDMÁR ANDRÁS AZ ÉLMÉNYEK SZABADSÁGA Elhangzott 1999-ben, Debrecenben NÉHÁNYAN ISMERTEK, a legtöbben nem. Feldmár András vagyok. Vancouverben élek, Kanadában, és mielőtt mondanék valamit arról, amit csinálok,

Részletesebben

Nyíri Attila. A lét költészete

Nyíri Attila. A lét költészete Nyíri Attila A lét költészete Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják A fénykép emlékezik Eleven a külső világ, nagyon is eleven; Mozgás közben ábrázolni majdnem lehetetlen. Fényképen a nyüzsgő

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

Zane Kedves G-pont 1

Zane Kedves G-pont 1 1 2 ZANE KEDVES G PONT 3 FIGYELMEZTETÉS Ha szexuálisan elnyomott vagy, ha elfojtod a szexualitásodat, vagy felhúzott orral állsz a szexhez, tedd le ezt a könyvet, és menekülj. Túl tüzes lesz neked - csúnyán

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

A csend szava Egy perc bölcsesség

A csend szava Egy perc bölcsesség Anthony de Mello A csend szava Egy perc bölcsesség * * * Budapest 1993 * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség 2 Az angol eredeti

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes!

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 1 Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 2014 Borítóterv: Pawlik Tamás 2 Tartalom Bevezető... 6 A siker titka... 7 Álom... 7 Vágy... 10 Hit... 12 Célok... 14 A küldetésről... 16 Gyorsítók...

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben

Válogatás Osho különböző, rog onzott előadásaiból Osho NŐK KÖNYVE KERÜLJ KAPCSOLATBA A NŐISÉG SPIRITUÁLIS EREJÉVEL. OSHO KŐNYVEK Amrita Kiadó O 2002 5

Válogatás Osho különböző, rog onzott előadásaiból Osho NŐK KÖNYVE KERÜLJ KAPCSOLATBA A NŐISÉG SPIRITUÁLIS EREJÉVEL. OSHO KŐNYVEK Amrita Kiadó O 2002 5 Válogatás Osho különböző, rog onzott előadásaiból Osho NŐK KÖNYVE KERÜLJ KAPCSOLATBA A NŐISÉG SPIRITUÁLIS EREJÉVEL OSHO KŐNYVEK Amrita Kiadó O 2002 5 Copyright 1999 Osho International Foundation, 2002

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Napoleon Hill. Bagolyvár Könyvkiadó

Napoleon Hill. Bagolyvár Könyvkiadó Napoleon Hill GONDOLKOZZ ÉS GAZDAGODJ! Bagolyvár Könyvkiadó A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Napoleon Hill: Think and Grow Rich Wilshire Book Company, California, 1972. Fordította: Doubravszky

Részletesebben

Jelenits István: Élet és Evangélium

Jelenits István: Élet és Evangélium PPEK 202 Jelenits István: Élet és Evangélium Jelenits István Élet és Evangélium mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben