A madárvonulás mint az evolúció és a biodiverzitás kutatásának modellje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A madárvonulás mint az evolúció és a biodiverzitás kutatásának modellje"

Átírás

1 VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 6.3 A madárvonulás mint az evolúció és a biodiverzitás kutatásának modellje Tárgyszavak: madárvonulás; evolúció; nemköltöző és költöző madarak. A madárvonulás, a vándorló rajok felhőnyi méreteivel, kontinenseket, óceánokat átszelő kitartásukkal és tájékozódó képességükkel évezredek óta lenyűgözi és megfigyelésre készteti az embert. Ebben, napjainkban ugyancsak milliónyi hivatásos és amatőr kutató számára nyilvánvalóan nagy része van annak is, hogy az állatok közt a színpompás, művészi énekű, kecses mozgású és levegőeget is meghódító madarak a legvonzóbbak. S a vizsgálódást meg is könnyíti, hogy a madarak jelen vannak az ember legtöbb életterében kíváncsiskodásának színhelyein, a házikerttől a Szaharáig és a Himalája csúcsáig. Ennek köszönhető az adatoknak az a több évszázados, egyedülálló gyűjteménye, amely ma lehetővé teszi a legkisebb változások azonnali felismerését is. Ezen a bázison indultak el 15 évvel ezelőtt a német Max-Planckkutatóhálózat Ornitológiai Intézetében (Radolfzell) a madárvonulással kapcsolatos kísérletek. Ezek a kísérletek, vizsgálatok kimutatták, hogy a madarak vándorlását számos változata ellenére viszonylag egyszerű genetikai minták irányítják, továbbá, hogy ez a tevékenység (inkább életforma) a gerinceseknél ismertek között a leggyorsabb szelekcióval képes alkalmazkodni új környezeti feltételekhez. Így vált a madárvonulás a modern evolúciókutatás modelljévé, és a várható vagy már folyamatban levő globális klímaváltozás fényében különös jelentőségűvé. A madárvonulás jelensége és felderítése A ma élő, kereken madárfaj összesen mintegy 50 Mrd egyede minden évben útrakel. Útvonalaik az egész földfelszínt sűrűn behálózzák, némely pl. a mi füsti fecskénk fészkelőhelyétől téli szállásáig oda és vissza km-t tesz meg. A rekorder egy csérfajta a Déli- és az Északisark vidéke közötti km-ével és mivel legalább 25 évig él, élete során több mint 1 M km-t repül (ez majdnem három holdtávolság!)

2 Csodálatosak a leszállás nélkül megtett légiutak is: a kis énekes madarak a Szahara fölött km, a szalonkafélék, Szibéria és Ausztrália között 100 órát repülve, km megtételéig nem pihennek. Többnyire a tengerszint fölötti 100 és 2000 m-es magasságban vonulnak, de nem ritkán, pl. a Himalája fölött vagy egy kedvező légáramlást kihasználva elérik a m-t, a magassági rekord pedig m. Ilyenkor egy sor alkalmazkodó reakciónak, pl. hemoglobin-polimorfizmusnak kell megvédeni a madarat a megritkult levegő oxigénhiányos ártalmaitól. Az ember lehetőségeihez képest szinte varázslatnak tűnhet a madarak tájékozódása térben és időben. A költözőmadarak pl. a fecskék km-ek tízezrein át visszatalálnak ugyanannak az istállónak az ereszére és téli szálláshelyükön egyszer kiválasztott pihenő tájaknak ugyanazon ágára, s ezt évrőlévre Mindezek meghatározását és feljegyzését a feltűnő vonulások megfigyelésén kívül, a kb. 100 évre visszatekintő gyűrűzés teszi lehetővé. Erre nem rozsdásodó alumíniumgyűrűket használnak, amelyek a madár testsúlyának alig 1%-át teszik ki. A módszer világsikerét mára több mint 200 M meggyűrűzött és több millió megtalált példány tanúsítja. Csak Európában 37 gyűrűzőközpont működik, amelyekben kb. 3 M vándormadarat jelölnek meg, s a módszer mindinkább terjed már Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában is. Ilyen népszámlálással sikerült számos költözőprogram méretét, útvonalát és időpontját felderíteni. A módszer az 1950-es évek óta kiegészül a rendszerint éjszaka vonuló csapatok követésére alkalmas radarornitológiával. A madárrajok a megfigyelő központok képernyőjén fénylő pontok felhőjeként jelennek meg. A Max-Planck-Intézet amerikai mintára az 1980 után bevezette a műholdas vizsgálatokat is: a madarak hátára erősített miniadók segítségével mindenkori tartózkodási helyüket méternyi pontossággal lehet meghatározni (1. ábra). Magyarázatok, evolúciós elméletek Abban ma egyetértenek a kutatók, hogy a madárvonulás mozgatói alapvetően táplálkozási feltételek, így elsősorban a hideg és mérsékelt égöv téli időszaka, szemben trópusi és szubtrópusi bő kínálatával. Egységes az ornitológusok véleménye a tekintetben is, hogy a vándorlások a korai földtörténetben még a kontinensek vándorlása előtt alakultak ki. A déli félgömb eddig nemköltözőnek tekintett madárfajainál is kimutattak vándormozgásokat, és a magasabb szélességi fokok sok költözőmadarának vannak többé-kevésbé költöző trópusi rokonai, amelyek közül valaha elvándoroltak. Sőt még a kréta időszak ősi, fogas madarainak költözésére utaló jeleket is találtak. Lehetséges, hogy a madárvonulás olyan régi, mint a madarak megjelenése a Földön. Az eddigi elméletek alapján a költöző madarak helyhez kötöttekből alakultak ki, vagy mutációval megváltozott magatartásként vagy fokozatosan, fiatal madarak egyre távolabbra kóborlása révén, esetleg úgy, hogy a populáci

3 ónak eleinte csak egy része vándorolt. Eszerint különböző vándorfajok egymástól függetlenül, több helyen és más-más időben jöhettek létre. 1. ábra A fehérgólya műholdas telemetriával feltárt vonulási pályái Ez az elmélet nem tudja megmagyarázni sem azokat a keresztezési és szelekciós kísérleti eredményeket, amelyek a helyhez kötött és a költöző magatartás egymásba való gyors átmeneteit mutatták ki, sem a mérsékelt égöv madarainál az utóbbi néhány évtizedben végbement változásokat, amilyenek egyre későbbi indulás, korábbi érkezés, útvonal-rövidülés, mind gyakoribb áttelelés a fészkelőhelyen. Mindezt nyilvánvalóan a jelenlegi globális felmelegedés idézi elő, különböző fajok ilyen egyirányú magatartásváltozásait nem okozhatják véletlenszerű mutációk, csak gyors kiválasztódási és mikroevolúciós folyamatok. Az első, még 1926-ban közölt ilyen irányú megfigyelés arról ad hírt, hogy a csicsörkő (Serinus serineis) költőhelye 1800-tól kezdve a Földközi-tenger

4 térségéből fokozatosan észak felé tolódik és mára elérte Skandináviát. A faj a Földközi-tengernél részleges költöző (mint nálunk a poszáták), vagyis egy része költőhelyén telel át, a többiek három égtájra (dél, kelet, nyugat) elosztva költöznek. Északi terjeszkedésével átalakult igazi, délre húzó költözőmadárrá, jelenleg pedig csatlakozik az időnkénti áttelelőkhöz. Ez az újabb magatartásváltás amely manapság nem egyedüli jelenség már csak genetikai alapon értelmezhető, és a váltó fontos szerepét játssza benne a populációkon belüli költözési megosztottság. A belső naptár genetikai alapjai Az Ornitológiai intézet vizsgálatai az 1960-as évek végére bebizonyították, hogy a madarak vonulását nem csupán külső körülmények, hanem belső ritmusok (is) szabályozzák. Pl. párhuzamosságot találtak éveken át fogva tartott barátposzáták (Sylvia atricapilla) ún. vonulási nyugtalanságának, éjszakai repdesések, a repülési tartalékként szolgáló zsírlerakódásra és testtömegének időgörbéje között (2. ábra). Ezek a fiziológiás ritmusok bár létrejöttük a szervezetben még tisztázatlan leképeznek minden periódikus életfolyamatot, az időszakos energiakészlet-gyűjtés mellett a tájékozódás biológiai paramétereinek megjelenését is. 1. év 2. év 3. év 600 vonulási aktivitás elköltözés visszatérés elköltözés visszatérés 0 35 tömeg, g vedlés máj. júl. szept. nov. jan. márc. máj. júl. szept. nov. jan. márc. idő 2. ábra Kerti poszáta éjszakai motoros nyugtalansága mint a vonulási aktivitás tenyésztett megfelelője, párhuzamban a testtömeg változásával és a vedléssel

5 Kísérleti állatok és módszerek A fenti feltételezéseket igazolandó madárvonulás-genetikai kísérletekhez, előzetes tájékozódás után az említett barátposzátát, a kerti rozsdafarkút és a házi rozsdafarkút választották. A nagy eurázsiai-afrikai területen honos barátposzáta populációi között vannak tisztán költözők, részleges költözők és költőhelyükön maradók, emellett vándorlásuk pályája lehet hosszú, rövid, közepes, különböző irányú, elváló, vagyis használja a madárvonulásnak a térségben kifejlődött valamenynyi formáját. A faj könnyen tenyészthető kalitkában, röptében jól tartható. A kísérletek céljára az intézetben több mint 3000 egyedet tenyésztettek. A kerti rozsdafarkú ősszel a Szaharától délre, a házi rozsdafarkú közelebbre: a Földközi-tengeri partokra költözik. Mivel a természetben is rendszeresen párosodnak egymás közt, fogságban könnyen keresztezhetők, s az így létrejött, szaporodóképes hibridek további nemzedékei genetikai és viszszakeresztezési kísérleteknek érdekes alanyai lehetnek. A kísérletek alapja az a legalább két évszázadra visszatekintő megfigyelés, hogy kalitkában tartott költöző madarakat az útrakelés szokásos idején éjszakánként elfogja a vonulási vágy, egy sajátos motorikus nyugtalanság szökdécselés, repdesés, ülőhelyzetű gyors szárnycsapkodás, amelynek intenzitása az un. regisztráló kalitkában mérhető. Ennek mozgatható ülőrúdjai, a madár súlyától le-lesüllyedve, érzékeny mikrokapcsolókat működtetnek, képet adva a madár mozgásáról, és a vonulási nyugtalanság időbeli eloszlásáról. Így egyes madarakra vagy kísérleti csoportokra meghatározhatók teljes vonulási időszakok nyugtalansági mintái és összehasonlíthatók szabadon élő fajtársaik tényleges vándorlásával (3. ábra). Az intézetben e viselkedés szempontjából megvizsgáltak még százon felüli költözőmadárfajt, és megállapították, hogy a fogságban tartott egyedek sajátos nyugtalansága mindegyikénél a fajra és a populációra jellemző vonulási mintát képezte le, mind a vonulási időszak kezdetét, végét, időtartamát, mind az ezen belüli intenzitásváltozásokat tekintve. Ezek az eredmények egyszerű és megbízható módszert adtak a kutatók kezébe a madárvonulások ellenőrzött feltételek melletti tanulmányozásához.

6 10 Dél- Németország Zöldfokiszigetek X 0 vonulási aktivitás 40% napok 3. ábra Dél-Németországban és a Zöldfoki-szigeteken élő barátposzáták, valamint keresztezett utódaik vonulási aktivitásának időtartama A radolfzelli Ornitológiai kutatóközpontban a sikeres tenyésztési módszereknek köszönhetően 1980 óta vizsgálják kísérletileg genetikai alapon a madárvonulás összes lényeges jellemzőjét: a vándorlási ösztönt, azaz a vonulási tevékenységek spontán fellépését költöző és helyben élő fajok keresztezéséből származó példányokon, a költözés fajra és populációra jellemző kezdetének és befejezésének időpontját, a fiatal állatok első költözőperiódusában kifejtett vonulási aktivitás mennyiségét, mint a tapasztalatlan utódoknál a vonulási távolság és a téli szállás meghatározására alkalmas időprogramot (navigációs és vektorhipotézis), a vonulási irányok betartását, ill. változtatásait, zsírraktárak mint energiatartalékok képződését, a vonulás összehangolását más, évente ismétlődő folyamatokkal (fiókák fejlődésével, vedléssel, tojásrakással), a vonulás lényeges, a légellenállást csökkentő testi jegyeinek (szárnyhossz, hegyben végződő szárny, rovátkolás a szárnytollakon) kialakulását, a részlegesen költözők populációiban a költözők és maradók arányát, a fenotípikus (egyedi) és a genotipikus (faji) változékonyságot, az egyes jegyek elsősorban a vonulás távolságát időprogramként meghatározó vonuló tevékenység mennyiségének örökölhetőségét.

7 Csak genetikai alapon érthető, amit gyűrűleletek igazolnak, hogy ti.: az először útnak induló madár szülő nélkül is eltalál fajtájának, ill. populációjának szokásos, de számára ismeretlen téli szállására. Pl. a kakukk Közép-Afrikában telel át, akár nem költöző ökörszem, akár legfeljebb a Földközi-tenger mellé vonuló vörösbegy, vagy szintén Afrikában telelő nádi poszáta nevelte fel. A rejtély megoldása egy biológiai vektor, amelynek részei: egy genetikailag meghatározott időprogram és egy utasításként örökölt kívánatos irány, az esetenkénti irányváltozásokkal együtt. A vonulási aktivitás programja messzire költözőknél több hónapig tarthat, a nem nagy távolságra utazóknál arányosan rövidebb. A madarak a napállást és csillagállásokat, a földmágnesességet, esetleg további mechanizmusokat használnak irányjelzésre. E tér/idő programok alapján addig repülnek, amíg aktív állapotuk tart mint a felhúzott rugós játékoké s amint lejár rendszerint meg is érkeznek genetikailag kijelölt téli szállásukra, ill. költőhelyükre. A részleges vonulás központi szerepe Az ornitológusok régóta keresik rá a választ, hogy vajon az un. részleges költözőmadarak populációinak egyes egyedei milyen okból maradnak fészkelőhelyükön, miközben a többiek ősszel útrakelnek. Az egyik, kísérletek hiányában spekulatív úton felállított hipotézis szerint a fészekben a táplálékért folyó versenyben erősebbnek bizonyult példányok később vándorlásra kényszerítik az alkatilag gyengébbeket. A genetikai hipotézis szerint viszont már örökletes úton eldől, hogy egy tojásból a faj költöző vagy maradó változata kel-e ki. A radolfzelli intézetben barátposzátákkal végezték az e kérdést tisztázni hivatott kísérleteket is. Az említett regisztráló kalitkák feljegyzései szerint a tenyésztett madarak háromnegyede fejlődik költözővé. A külön nevelt, majd pároztatott házon belül költözők (vagyis a kalitkában az ismert éjszakai vonulónyugtalanságot kifejtők) és a nem költözők egymás közti utódainak már első nemzedéke határozott szelekcióval reagált: a szülőkéhez képest mindkét csoportban szignifikánsan megnőtt a költözők, ill. a nemköltözők aránya, bizonyítva legalább ennél a fajnál a vonuló maradó viselkedés örökletes determináltságát (4. ábra). Ez a páratlanul gyors szelekciós válasz megengedi azt a következtetést is, hogy a kísérletet folytatva, már néhány generáció után el lehet jutni kizárólagosan költöző és nemköltöző populációkig. A kutatók ennek a felvetésnek e célra tenyésztett 700 dél-franciaországi barátposzátával, többéves kísérlettel jártak utána, és öt-hat szelektált nemzedék során valóban sikerült felnevelniük egy csaknem tiszta nemköltöző populációt, azaz kimutatniuk e madárfaj gerincesek körében példatlan képességét az egyirányú kiválasztódásra.

8 nemköltözők 267 költözők 75 : 25% költöző/nemköltöző arányú populáció egyedszáma P F 1 F 3 F 6 P = szétválasztás, F 1, F 3, F 6 = generációk 4. ábra Költöző és nemköltöző dél-franciaországi barátposzátákkal végzett kétirányú szelekciós kísérlet eredménye Mára ismertté váltak a vonulási magatartás hasonlóan gyors változásai a természetben is. Pl. mintegy 30 évvel ezelőtt figyelték meg a korábban csak a Földközi-tengernél és Afrikában áttelelő közép-európai barátposzáták szórványos kitérőit a Brit-szigetekre, jelenleg pedig a faj tízezrei választják őket téli szálláshelyül, s az új vonulási irányt átörökítik utódaikra, amely így néhány évtized alatt vált a mikroevolúciós jelenséggé. Valószínű elindítói a bőséges táplálékkínálat, az enyhe éghajlat és az éves periodicitást felgyorsító rövid téli napok. Az ez irányú széles körű megfigyelések azt is feltárták, hogy a részleges költözés a madarak legelterjedtebb életformája. Pl. Európa 400 körüli madárfajának 70%-a részleges, 30%-a túlnyomóan költöző. De még a tipikus költöző és a csekély számú helyben maradó madarak között is meg-megjelennek a nemköltöző, ill. kisebb-nagyobb távolságokra elvándorló egyedek. Ebből valószínűsíthető, hogy minden jelenleg Európában előforduló madárfaj genotipikusan, legtöbbjük fenotipikusan is részleges költöző, a többinél a szelekció még erősen szétválasztja a költöző fenotípust a költőhelyüket el nem hagyó madaraktól. A barátposzáta-kísérletek további fontos tanulsága, hogy habár a generációk során fogyatkozva megjelennek a költözők közt nemköltöző egyedek és fordítva, vagyis nem domináns és nem egyetlen gén által kódolt öröklődésről van szó. A költözés és nemköltözés poligén irányítású, mennyiségi genetikai jegyeknek bizonyultak. Amikor pedig költöző példányokat pároztattak nemcsak a költözők aránya nőtt, az új nemzedékben, hanem a vonulási tevékenység mennyisége is, és ismét megfordítva: a nemköltözők utódnemzedékében

9 a csökkenő számú költözőpéldányok mind kevesebb vonulási aktivitást fejtettek ki. Eszerint a költözést nemköltözést és a vonulási aktivitást vagy egyazon genetikai mechanizmus vagy két egymáshoz szorosan kapcsolódó rendszer irányítja. Mindenképpen az ún. küszöbmechanizmust lehet valószínűsíteni, amely szerint ha a vonulási aktivitás bizonyos mennyiségnél több, akkor az egyed költözőmadárként, az alatt helyben maradóként viselkedik. Ebből azt a távolba mutató következtetést is le lehet vonni, hogy bármely aktuálisan költöző, de az elmondottak szerint genotipikus rész-költöző hajlammal is bíró populációban kívülről irányított szelekciós hatásra a mindinkább csökkenő vonulási aktivitás végül eléri a kritikus küszöböt, amikor is automatikusan megjelennek a nemköltöző egyedek, vagyis kialakul a részleges költöző jelleg. A költöző és nemköltöző magatartás tehát többé nem elkülönült, hanem szelekcióval egymás számára mutációs ugrás nélkül is átjárható magatartástartomány. Az itt ismertetett hipotéziseket alátámasztja egy újabb, nagy, közepes és csekély vonulótevékenységet produkáló, ezúttal dél-németországi barátposztákkal végzett párosító kísérletsorozat, amellyel megállapították, hogy a vonulótevékenység örökölhetőségének középértéke 0,4 (ha 0 = nem örökölhető, 1 = 100%-osan örökölhető), s ez a vonulótevékenység óriási fenotipikus (egyedi) ingadozásaival együtt (a legkisebb aktivitás mennyisége hatszorosa a legnagyobbnak!) nagy szelekciós potenciálra vall (5. ábra). Egy modellszámítás alapján, a közepes hosszú távolságra vándorló délnémet barátposzátákat célzottan a rövidebb (kis aktivitásmennyiségű) távolságokra szelektálva, már a kb. 15 év múlva megjelenő 10. generáció közelre vándorló változatot képezne, amilyenek a dél-franciaországi részlegesen költöző populációkban találhatók. Néhány generációval később felbukkannának az első, nemköltözők, s ezzel a délnémet populációban is megindulna a váltás a részleges költözés felé. A tisztán költözőből a tisztán nemköltöző populációba és fordítva történő átalakuláshoz, szigorúan irányított szelekcióval a modellszámítás mindössze 25 generációt vagy 40 évet mutat ki szükségesnek (6. ábra). Ez képessé teszi a madarakat még drámai ütemű környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra is. Új madárvonulási elmélet és prognózis A Max-Planck kutatóhálózat Ornitológiai Intézetében megfogalmazott biológiai evolúcióelmélet szerint a madarak vonuló mozgása már a korai földtörténetben megindult, trópusi körülmények között, szoros összefüggésben madárfajok keletkezésével. A krétaidőszakban, kb. 80 M évvel ezelőtt, a röpképtelen, fogasmadarak (Hesperones) egy része úszva indult vándorútra.

10 Valószínű azonban, hogy ezt a tájékozódási mechanizmusok körébe tartozó viselkedést nem a madarak találták fel, hanem a törzsfejlődés során örökölték nem madár elődeiktől vonulási aktivitás 450 utódok 500 vonulási aktivitás, h % 70% 90% szülők generációk 5. ábra Összefüggés tenyésztett barátposzáták első és szüleik vonulási aktivitása között. A pozitív korreláció regressziós egyenesének emelkedése egyenlő az örökölhetőséggel (heritabilitással), amely ez esetben 0,4 6. ábra A csökkenő vonulási aktivitás szerinti szelekció modellszámítással nyert eredménye A részleges vonulás mint alkalmazkodó életforma, roppant sikeresnek bizonyult, új fajok létrejöttével együtt gyorsan terjedt, és a további evolúció folyamán beépült a madarak stabil magatartásformái közé. Ebből levezethető az új madárvonulás-elméletnek az a fő előrejelzése, hogy a madárvonulások gyors változására lehet számítani jelenleg is, a globális klímaváltozás reakciójaként. Pl. a feketerigó a Rajnavidéken (talán Magyarországon is?) immár helybenmaradó madár (Angliában régebben az), mind gyakrabban telelnek át a városokba a seregélyek, és olykor füsti fecskék is láthatók télen át otthon ). Meglepő egyes szubtrópusi fajok terjeszkedése mind magasabb szélességi fokok felé. Az Afrikában honos sivatagi süvöltő (Bucanetes gitbagineus) már 30 éve megvetette a lábát Dél-Spanyolország egy olyan területén, amelyet tekintettel a megváltozott éghajlati viszonyokra néhány évvel ezelőtt hivatalosan Európa első teljes értékű sivatagának nyilvánítottak. A süvöltőt újabban afrikai sarlósfecskék és lilefélék követték. Az ezüstgém Közép-Európa északi tájain, néhány flamingó a holland német határnál fészkel. Az eredetileg

11 földközi-tengermenti gyurgyalag néhány fészkelő párját fellelték már Svédországban, sőt egyelőre nyári vendégként Izlandon is. A jövőben magasabb földrajzi szélességeken, az enyhébb telek hatására meg fog nőni a nemköltöző madarak aránya, részint a csökkenő halandóság, részint a közelre vándorlók és a részleges vándorlók maradóra váltása következtében. Ugyanezen területeken a távolra költözők állománya eleinte megritkul, mert kiszorítják őket az állandóan szaporodó nemköltözők, és alkalmazkodásuk is hosszabb időt igényel. Várható a szubtrópusi bevándorlók egyre számosabb megtelepedése is, a biodiverzitás efféle bővülésének egyelőre beláthatatlan következményeivel, az életterekért, táplálékért folyó versenyben. Ugyanez érvényes a már most is mutatkozó sivatagosodás miatti elvándorlás és a fogyatkozó téli pihenőhelyek következményeire. A madárfauna szerkezetének kontinens méretű átalakulása, ornitológiai és evolúciós érdekességén túl felvet egy sor gazdasági problémát is. Pl. mi lyen madárfajoké lesz a főszerep a növénykártevők elleni küzdelemben, másfelől melyektől és milyen módszerekkel kell majd védeni az ültetvényeket? Milyen a madarakra lehet a jövőben vadászni? Mely prioritásokat kell majdan kijelölni és miképpen érvényesíteni a fajták védelmében? Mindez új feladatokat ad a botanikának, az erdőgazdaságnak, a parazitológiának és még jó néhány tudománynak és kutatási iránynak. (Dr. Boros Tiborné) Berthold, P.: Vogelzug als Modell der Evolutions- und Biodiversitätsforschung. = Max-Planck- Gesellschaft Jahrbuch p Kerry, K.: Science and the convention on biological diversity. = Science, 295. k sz márc. 29. p

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében Harangozó Edit: Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében haranged@freemail.hu A Térinformatika Napja - Székesfehérvár, NyME-Geo 2009. november 18. Témaválasztás Fotó:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Ornitológia. 2014/2015 tanév, II. félév

Ornitológia. 2014/2015 tanév, II. félév Ornitológia 2014/2015 tanév, II. félév Miért szeretjük a madarakat? - szépek és színesek - viselkednek Ezért: - ismertek és kedveltek a társadalom széles körében - hivatásosok mellett amatőrök - alapos

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS Báldi András

BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS Báldi András 1 BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS Báldi András A biodiverzitás korunk kulcsszava, mely a görög biosz, illetve latin diversitas szavak jelentésének megfelelően a biológiai sokféleséget jelenti ideértve mind a genetikai,

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

MADARAKKAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

MADARAKKAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT Kelemen Katalin MADARAKKAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT módszertani útmutató óvónőknek és tanítónőknek a fenntartható fejlődés tanításához 2008 - Marosvásárhely Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Kerecsen-jeladózás: célok és eszközök

Kerecsen-jeladózás: célok és eszközök Kerecsen-jeladózás: célok és eszközök PROMMER Mátyás Sólyomcsalogató, Szarvas, 2015.02.28-03.01. MIÉRT JELÖLÜNK ÁLLATOKAT? - Vonuláskutatás - Területhasználat - Mortalitási tényezők feltárása - Hatékony

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

Füstmentesítő berendezések állandó üzemképességének fenntartása

Füstmentesítő berendezések állandó üzemképességének fenntartása AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.09 Füstmentesítő berendezések állandó üzemképességének fenntartása Tárgyszavak: tűzvédelem; füstmentesítés; üzemképesség; karbantartás. Általános karbantartási követelmények

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Nemek harca. avagy a függôcinegék viharos élete KÖZELKÉP

Nemek harca. avagy a függôcinegék viharos élete KÖZELKÉP ng_040_053_cinege 2007.11.08 10:42 Page 40 Nemek harca avagy a függôcinegék viharos élete ÍRTA SZENTIRMAI ISTVÁN FÉNYKÉPEZTE DARÓCZI CSABA VÍZPARTOK KÖZELÉBEN JÁRVA bizonyára sokan láttak már a füzek vagy

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

FireFly madáreltérítő lap tesztelése

FireFly madáreltérítő lap tesztelése FireFly madáreltérítő lap tesztelése Az eszköz használatának célja: A madarak elriasztása a villamos alállomás berendezéseire való letelepedéstől és fészkeléstől, így az állatok okozta áramszünetek és

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE07 IRE 5/ Természetes és mesterséges genetikus

Részletesebben

Populációbecslések és monitoring

Populációbecslések és monitoring Populációbecslések és monitoring A becslés szerepe az ökológiában és a vadgazdálkodásban. A becslési módszerek csoportosítása. Teljes számlálás. Statisztikai alapfogalmak. Fontos lehet tudnunk, hogy hány

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

A magyarok genetikai vizsgálata. Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI)

A magyarok genetikai vizsgálata. Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI) A magyarok genetikai vizsgálata Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI) BEVEZETÉS Kérdés? DNS szerkezet Genetikai örökség Sejt és szervecskéi KROMOSZÓMA KÉSZLET Kariotípus: 23 pár kromoszóma 50 Mb GENOM GENOM = DNS

Részletesebben

A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK

A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK Prof. Dr. Faragó Sándor Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem A KÁRÓKATONA RENDELKEZÉSÉRE

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÉGHAJLAT VÁLTOZÁSÁNAK FŐ IRÁNYAI*

AZ EURÓPAI ÉGHAJLAT VÁLTOZÁSÁNAK FŐ IRÁNYAI* AZ EURÓPAI ÉGHAJLAT VÁLTOZÁSÁNAK FŐ IRÁNYAI* (* A mediterrán térség éghajlata a 2010-es években c. előadás szerkesztett változata, mely elhangzott az MTA Társadalomkutató Központjának Délkelet-európai

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A társadalom és a földi rendszer kapcsolata Kerényi Attila 1 Az elmúlt 3,5 milliárd évben

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Csoport sok egyed együtt, fontosak az egyedek közötti kapcsolatok a csoport szervezettségében fokozatok vannak Az önző egyedeket csoportba kényszerítő

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus)

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) Írta: Thurn Tamás Köszönet a képekért: http://www.herp-pix.org http://www.edu.ge.ch/co/renard/coursfacbio/welcome.htm Ez a csodálatos hüllő

Részletesebben

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások 1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és

Részletesebben

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-3.1.4-08/-009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár, 010.

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

25. Hét 2010. július 22. Kedd

25. Hét 2010. július 22. Kedd Napii Ellemzéss 25. Hét 2010. július 22. Kedd Összegzés Az európai részvények többsége immáron kilencedik napja emelkedik és hétfőn 7 hetes csúcsra ért fel. A fő optimizmust a kínai központi bank bejelentése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató Spéder Zsolt Készítették Kamarás Ferenc,

Részletesebben

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében SIVÁK JÓZSEF 1 ZSUGYEL JÁNOS 2 Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében A fiskális föderalizmus

Részletesebben

2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják!

2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják! KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják! Égi szín-játék Vörös az ég alja: Aligha szél nem lesz! Milyen volt szeme kékje, nem tudom már, De ha kinyílnak ősszel

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

A ponty telepítési stratégia és a horgászfogások kapcsolata a Balatonban: mikor, hová, hogyan és mekkora pontyot telepítsünk?

A ponty telepítési stratégia és a horgászfogások kapcsolata a Balatonban: mikor, hová, hogyan és mekkora pontyot telepítsünk? A ponty telepítési stratégia és a horgászfogások kapcsolata a Balatonban: mikor, hová, hogyan és mekkora pontyot telepítsünk? Turcsányi Béla Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és Specziár András MTA

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA ÁTTEKINTÉS... 2 BEFEKTETÉSI PIACOK... 2 ÉPÍTKEZÉSI AKTIVITÁS... 3 A RAKTÁRÉPÜLETEK ÚJ GENERÁCIÓJA... 4 BÉRLETI PIACOK... 8 PIACI BÉRLETI DÍJAK... 8 KÖVETKEZTETÉS... 9 A SZERKESZTŐ

Részletesebben

SUBIECTELE Limba maghiar

SUBIECTELE Limba maghiar ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA DIRECIA DE MEDIU SERVICIUL PROTECIA MEDIULUI SUBIECTELE Limba maghiar pentru competiia intercolar în vederea seleciei unitilor colare (elevi i cadre didactice) care

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról 2014.10.15. El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról A kivándorlók 80 százaléka fiatal, az értelmiség, a magasan képzettek jó része búcsút int Magyarországnak. Nem igazán akarnak visszajönni.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22.

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22. 2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása Az óra rövid vázlata Nemzetközi együttműködések áttekintése A CAIDA céljai A CAIDA főbb kutatási irányai 2007-2010 között Internet

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Élet a határvidéken.

Élet a határvidéken. Élet a határvidéken. Határokon átívelő társadalmi kapcsolatok A határvidék A határ, mint fogalom jelentésének és jelentőségének értelmezése számos tudományterület szempontjából lehetséges. A közgazdaságtan

Részletesebben

Kedves Tanárok! 1. rész: Prológus

Kedves Tanárok! 1. rész: Prológus Kedves Tanárok! Az alábbi kisfilmek a természettel, környezetvédelemmel foglalkozó emberek, szervezetek munkáját mutatják be. Az egyes fejezetek után kérdéseket teszünk fel a filmekben elhangzott kérdésekkel

Részletesebben

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE ENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL LASEI a VI-a Anul școlar 013-014 Matematică şi Știinţe ale naturii MODEL Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ...

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Földrajz 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben