A madárvonulás mint az evolúció és a biodiverzitás kutatásának modellje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A madárvonulás mint az evolúció és a biodiverzitás kutatásának modellje"

Átírás

1 VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 6.3 A madárvonulás mint az evolúció és a biodiverzitás kutatásának modellje Tárgyszavak: madárvonulás; evolúció; nemköltöző és költöző madarak. A madárvonulás, a vándorló rajok felhőnyi méreteivel, kontinenseket, óceánokat átszelő kitartásukkal és tájékozódó képességükkel évezredek óta lenyűgözi és megfigyelésre készteti az embert. Ebben, napjainkban ugyancsak milliónyi hivatásos és amatőr kutató számára nyilvánvalóan nagy része van annak is, hogy az állatok közt a színpompás, művészi énekű, kecses mozgású és levegőeget is meghódító madarak a legvonzóbbak. S a vizsgálódást meg is könnyíti, hogy a madarak jelen vannak az ember legtöbb életterében kíváncsiskodásának színhelyein, a házikerttől a Szaharáig és a Himalája csúcsáig. Ennek köszönhető az adatoknak az a több évszázados, egyedülálló gyűjteménye, amely ma lehetővé teszi a legkisebb változások azonnali felismerését is. Ezen a bázison indultak el 15 évvel ezelőtt a német Max-Planckkutatóhálózat Ornitológiai Intézetében (Radolfzell) a madárvonulással kapcsolatos kísérletek. Ezek a kísérletek, vizsgálatok kimutatták, hogy a madarak vándorlását számos változata ellenére viszonylag egyszerű genetikai minták irányítják, továbbá, hogy ez a tevékenység (inkább életforma) a gerinceseknél ismertek között a leggyorsabb szelekcióval képes alkalmazkodni új környezeti feltételekhez. Így vált a madárvonulás a modern evolúciókutatás modelljévé, és a várható vagy már folyamatban levő globális klímaváltozás fényében különös jelentőségűvé. A madárvonulás jelensége és felderítése A ma élő, kereken madárfaj összesen mintegy 50 Mrd egyede minden évben útrakel. Útvonalaik az egész földfelszínt sűrűn behálózzák, némely pl. a mi füsti fecskénk fészkelőhelyétől téli szállásáig oda és vissza km-t tesz meg. A rekorder egy csérfajta a Déli- és az Északisark vidéke közötti km-ével és mivel legalább 25 évig él, élete során több mint 1 M km-t repül (ez majdnem három holdtávolság!)

2 Csodálatosak a leszállás nélkül megtett légiutak is: a kis énekes madarak a Szahara fölött km, a szalonkafélék, Szibéria és Ausztrália között 100 órát repülve, km megtételéig nem pihennek. Többnyire a tengerszint fölötti 100 és 2000 m-es magasságban vonulnak, de nem ritkán, pl. a Himalája fölött vagy egy kedvező légáramlást kihasználva elérik a m-t, a magassági rekord pedig m. Ilyenkor egy sor alkalmazkodó reakciónak, pl. hemoglobin-polimorfizmusnak kell megvédeni a madarat a megritkult levegő oxigénhiányos ártalmaitól. Az ember lehetőségeihez képest szinte varázslatnak tűnhet a madarak tájékozódása térben és időben. A költözőmadarak pl. a fecskék km-ek tízezrein át visszatalálnak ugyanannak az istállónak az ereszére és téli szálláshelyükön egyszer kiválasztott pihenő tájaknak ugyanazon ágára, s ezt évrőlévre Mindezek meghatározását és feljegyzését a feltűnő vonulások megfigyelésén kívül, a kb. 100 évre visszatekintő gyűrűzés teszi lehetővé. Erre nem rozsdásodó alumíniumgyűrűket használnak, amelyek a madár testsúlyának alig 1%-át teszik ki. A módszer világsikerét mára több mint 200 M meggyűrűzött és több millió megtalált példány tanúsítja. Csak Európában 37 gyűrűzőközpont működik, amelyekben kb. 3 M vándormadarat jelölnek meg, s a módszer mindinkább terjed már Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában is. Ilyen népszámlálással sikerült számos költözőprogram méretét, útvonalát és időpontját felderíteni. A módszer az 1950-es évek óta kiegészül a rendszerint éjszaka vonuló csapatok követésére alkalmas radarornitológiával. A madárrajok a megfigyelő központok képernyőjén fénylő pontok felhőjeként jelennek meg. A Max-Planck-Intézet amerikai mintára az 1980 után bevezette a műholdas vizsgálatokat is: a madarak hátára erősített miniadók segítségével mindenkori tartózkodási helyüket méternyi pontossággal lehet meghatározni (1. ábra). Magyarázatok, evolúciós elméletek Abban ma egyetértenek a kutatók, hogy a madárvonulás mozgatói alapvetően táplálkozási feltételek, így elsősorban a hideg és mérsékelt égöv téli időszaka, szemben trópusi és szubtrópusi bő kínálatával. Egységes az ornitológusok véleménye a tekintetben is, hogy a vándorlások a korai földtörténetben még a kontinensek vándorlása előtt alakultak ki. A déli félgömb eddig nemköltözőnek tekintett madárfajainál is kimutattak vándormozgásokat, és a magasabb szélességi fokok sok költözőmadarának vannak többé-kevésbé költöző trópusi rokonai, amelyek közül valaha elvándoroltak. Sőt még a kréta időszak ősi, fogas madarainak költözésére utaló jeleket is találtak. Lehetséges, hogy a madárvonulás olyan régi, mint a madarak megjelenése a Földön. Az eddigi elméletek alapján a költöző madarak helyhez kötöttekből alakultak ki, vagy mutációval megváltozott magatartásként vagy fokozatosan, fiatal madarak egyre távolabbra kóborlása révén, esetleg úgy, hogy a populáci

3 ónak eleinte csak egy része vándorolt. Eszerint különböző vándorfajok egymástól függetlenül, több helyen és más-más időben jöhettek létre. 1. ábra A fehérgólya műholdas telemetriával feltárt vonulási pályái Ez az elmélet nem tudja megmagyarázni sem azokat a keresztezési és szelekciós kísérleti eredményeket, amelyek a helyhez kötött és a költöző magatartás egymásba való gyors átmeneteit mutatták ki, sem a mérsékelt égöv madarainál az utóbbi néhány évtizedben végbement változásokat, amilyenek egyre későbbi indulás, korábbi érkezés, útvonal-rövidülés, mind gyakoribb áttelelés a fészkelőhelyen. Mindezt nyilvánvalóan a jelenlegi globális felmelegedés idézi elő, különböző fajok ilyen egyirányú magatartásváltozásait nem okozhatják véletlenszerű mutációk, csak gyors kiválasztódási és mikroevolúciós folyamatok. Az első, még 1926-ban közölt ilyen irányú megfigyelés arról ad hírt, hogy a csicsörkő (Serinus serineis) költőhelye 1800-tól kezdve a Földközi-tenger

4 térségéből fokozatosan észak felé tolódik és mára elérte Skandináviát. A faj a Földközi-tengernél részleges költöző (mint nálunk a poszáták), vagyis egy része költőhelyén telel át, a többiek három égtájra (dél, kelet, nyugat) elosztva költöznek. Északi terjeszkedésével átalakult igazi, délre húzó költözőmadárrá, jelenleg pedig csatlakozik az időnkénti áttelelőkhöz. Ez az újabb magatartásváltás amely manapság nem egyedüli jelenség már csak genetikai alapon értelmezhető, és a váltó fontos szerepét játssza benne a populációkon belüli költözési megosztottság. A belső naptár genetikai alapjai Az Ornitológiai intézet vizsgálatai az 1960-as évek végére bebizonyították, hogy a madarak vonulását nem csupán külső körülmények, hanem belső ritmusok (is) szabályozzák. Pl. párhuzamosságot találtak éveken át fogva tartott barátposzáták (Sylvia atricapilla) ún. vonulási nyugtalanságának, éjszakai repdesések, a repülési tartalékként szolgáló zsírlerakódásra és testtömegének időgörbéje között (2. ábra). Ezek a fiziológiás ritmusok bár létrejöttük a szervezetben még tisztázatlan leképeznek minden periódikus életfolyamatot, az időszakos energiakészlet-gyűjtés mellett a tájékozódás biológiai paramétereinek megjelenését is. 1. év 2. év 3. év 600 vonulási aktivitás elköltözés visszatérés elköltözés visszatérés 0 35 tömeg, g vedlés máj. júl. szept. nov. jan. márc. máj. júl. szept. nov. jan. márc. idő 2. ábra Kerti poszáta éjszakai motoros nyugtalansága mint a vonulási aktivitás tenyésztett megfelelője, párhuzamban a testtömeg változásával és a vedléssel

5 Kísérleti állatok és módszerek A fenti feltételezéseket igazolandó madárvonulás-genetikai kísérletekhez, előzetes tájékozódás után az említett barátposzátát, a kerti rozsdafarkút és a házi rozsdafarkút választották. A nagy eurázsiai-afrikai területen honos barátposzáta populációi között vannak tisztán költözők, részleges költözők és költőhelyükön maradók, emellett vándorlásuk pályája lehet hosszú, rövid, közepes, különböző irányú, elváló, vagyis használja a madárvonulásnak a térségben kifejlődött valamenynyi formáját. A faj könnyen tenyészthető kalitkában, röptében jól tartható. A kísérletek céljára az intézetben több mint 3000 egyedet tenyésztettek. A kerti rozsdafarkú ősszel a Szaharától délre, a házi rozsdafarkú közelebbre: a Földközi-tengeri partokra költözik. Mivel a természetben is rendszeresen párosodnak egymás közt, fogságban könnyen keresztezhetők, s az így létrejött, szaporodóképes hibridek további nemzedékei genetikai és viszszakeresztezési kísérleteknek érdekes alanyai lehetnek. A kísérletek alapja az a legalább két évszázadra visszatekintő megfigyelés, hogy kalitkában tartott költöző madarakat az útrakelés szokásos idején éjszakánként elfogja a vonulási vágy, egy sajátos motorikus nyugtalanság szökdécselés, repdesés, ülőhelyzetű gyors szárnycsapkodás, amelynek intenzitása az un. regisztráló kalitkában mérhető. Ennek mozgatható ülőrúdjai, a madár súlyától le-lesüllyedve, érzékeny mikrokapcsolókat működtetnek, képet adva a madár mozgásáról, és a vonulási nyugtalanság időbeli eloszlásáról. Így egyes madarakra vagy kísérleti csoportokra meghatározhatók teljes vonulási időszakok nyugtalansági mintái és összehasonlíthatók szabadon élő fajtársaik tényleges vándorlásával (3. ábra). Az intézetben e viselkedés szempontjából megvizsgáltak még százon felüli költözőmadárfajt, és megállapították, hogy a fogságban tartott egyedek sajátos nyugtalansága mindegyikénél a fajra és a populációra jellemző vonulási mintát képezte le, mind a vonulási időszak kezdetét, végét, időtartamát, mind az ezen belüli intenzitásváltozásokat tekintve. Ezek az eredmények egyszerű és megbízható módszert adtak a kutatók kezébe a madárvonulások ellenőrzött feltételek melletti tanulmányozásához.

6 10 Dél- Németország Zöldfokiszigetek X 0 vonulási aktivitás 40% napok 3. ábra Dél-Németországban és a Zöldfoki-szigeteken élő barátposzáták, valamint keresztezett utódaik vonulási aktivitásának időtartama A radolfzelli Ornitológiai kutatóközpontban a sikeres tenyésztési módszereknek köszönhetően 1980 óta vizsgálják kísérletileg genetikai alapon a madárvonulás összes lényeges jellemzőjét: a vándorlási ösztönt, azaz a vonulási tevékenységek spontán fellépését költöző és helyben élő fajok keresztezéséből származó példányokon, a költözés fajra és populációra jellemző kezdetének és befejezésének időpontját, a fiatal állatok első költözőperiódusában kifejtett vonulási aktivitás mennyiségét, mint a tapasztalatlan utódoknál a vonulási távolság és a téli szállás meghatározására alkalmas időprogramot (navigációs és vektorhipotézis), a vonulási irányok betartását, ill. változtatásait, zsírraktárak mint energiatartalékok képződését, a vonulás összehangolását más, évente ismétlődő folyamatokkal (fiókák fejlődésével, vedléssel, tojásrakással), a vonulás lényeges, a légellenállást csökkentő testi jegyeinek (szárnyhossz, hegyben végződő szárny, rovátkolás a szárnytollakon) kialakulását, a részlegesen költözők populációiban a költözők és maradók arányát, a fenotípikus (egyedi) és a genotipikus (faji) változékonyságot, az egyes jegyek elsősorban a vonulás távolságát időprogramként meghatározó vonuló tevékenység mennyiségének örökölhetőségét.

7 Csak genetikai alapon érthető, amit gyűrűleletek igazolnak, hogy ti.: az először útnak induló madár szülő nélkül is eltalál fajtájának, ill. populációjának szokásos, de számára ismeretlen téli szállására. Pl. a kakukk Közép-Afrikában telel át, akár nem költöző ökörszem, akár legfeljebb a Földközi-tenger mellé vonuló vörösbegy, vagy szintén Afrikában telelő nádi poszáta nevelte fel. A rejtély megoldása egy biológiai vektor, amelynek részei: egy genetikailag meghatározott időprogram és egy utasításként örökölt kívánatos irány, az esetenkénti irányváltozásokkal együtt. A vonulási aktivitás programja messzire költözőknél több hónapig tarthat, a nem nagy távolságra utazóknál arányosan rövidebb. A madarak a napállást és csillagállásokat, a földmágnesességet, esetleg további mechanizmusokat használnak irányjelzésre. E tér/idő programok alapján addig repülnek, amíg aktív állapotuk tart mint a felhúzott rugós játékoké s amint lejár rendszerint meg is érkeznek genetikailag kijelölt téli szállásukra, ill. költőhelyükre. A részleges vonulás központi szerepe Az ornitológusok régóta keresik rá a választ, hogy vajon az un. részleges költözőmadarak populációinak egyes egyedei milyen okból maradnak fészkelőhelyükön, miközben a többiek ősszel útrakelnek. Az egyik, kísérletek hiányában spekulatív úton felállított hipotézis szerint a fészekben a táplálékért folyó versenyben erősebbnek bizonyult példányok később vándorlásra kényszerítik az alkatilag gyengébbeket. A genetikai hipotézis szerint viszont már örökletes úton eldől, hogy egy tojásból a faj költöző vagy maradó változata kel-e ki. A radolfzelli intézetben barátposzátákkal végezték az e kérdést tisztázni hivatott kísérleteket is. Az említett regisztráló kalitkák feljegyzései szerint a tenyésztett madarak háromnegyede fejlődik költözővé. A külön nevelt, majd pároztatott házon belül költözők (vagyis a kalitkában az ismert éjszakai vonulónyugtalanságot kifejtők) és a nem költözők egymás közti utódainak már első nemzedéke határozott szelekcióval reagált: a szülőkéhez képest mindkét csoportban szignifikánsan megnőtt a költözők, ill. a nemköltözők aránya, bizonyítva legalább ennél a fajnál a vonuló maradó viselkedés örökletes determináltságát (4. ábra). Ez a páratlanul gyors szelekciós válasz megengedi azt a következtetést is, hogy a kísérletet folytatva, már néhány generáció után el lehet jutni kizárólagosan költöző és nemköltöző populációkig. A kutatók ennek a felvetésnek e célra tenyésztett 700 dél-franciaországi barátposzátával, többéves kísérlettel jártak utána, és öt-hat szelektált nemzedék során valóban sikerült felnevelniük egy csaknem tiszta nemköltöző populációt, azaz kimutatniuk e madárfaj gerincesek körében példatlan képességét az egyirányú kiválasztódásra.

8 nemköltözők 267 költözők 75 : 25% költöző/nemköltöző arányú populáció egyedszáma P F 1 F 3 F 6 P = szétválasztás, F 1, F 3, F 6 = generációk 4. ábra Költöző és nemköltöző dél-franciaországi barátposzátákkal végzett kétirányú szelekciós kísérlet eredménye Mára ismertté váltak a vonulási magatartás hasonlóan gyors változásai a természetben is. Pl. mintegy 30 évvel ezelőtt figyelték meg a korábban csak a Földközi-tengernél és Afrikában áttelelő közép-európai barátposzáták szórványos kitérőit a Brit-szigetekre, jelenleg pedig a faj tízezrei választják őket téli szálláshelyül, s az új vonulási irányt átörökítik utódaikra, amely így néhány évtized alatt vált a mikroevolúciós jelenséggé. Valószínű elindítói a bőséges táplálékkínálat, az enyhe éghajlat és az éves periodicitást felgyorsító rövid téli napok. Az ez irányú széles körű megfigyelések azt is feltárták, hogy a részleges költözés a madarak legelterjedtebb életformája. Pl. Európa 400 körüli madárfajának 70%-a részleges, 30%-a túlnyomóan költöző. De még a tipikus költöző és a csekély számú helyben maradó madarak között is meg-megjelennek a nemköltöző, ill. kisebb-nagyobb távolságokra elvándorló egyedek. Ebből valószínűsíthető, hogy minden jelenleg Európában előforduló madárfaj genotipikusan, legtöbbjük fenotipikusan is részleges költöző, a többinél a szelekció még erősen szétválasztja a költöző fenotípust a költőhelyüket el nem hagyó madaraktól. A barátposzáta-kísérletek további fontos tanulsága, hogy habár a generációk során fogyatkozva megjelennek a költözők közt nemköltöző egyedek és fordítva, vagyis nem domináns és nem egyetlen gén által kódolt öröklődésről van szó. A költözés és nemköltözés poligén irányítású, mennyiségi genetikai jegyeknek bizonyultak. Amikor pedig költöző példányokat pároztattak nemcsak a költözők aránya nőtt, az új nemzedékben, hanem a vonulási tevékenység mennyisége is, és ismét megfordítva: a nemköltözők utódnemzedékében

9 a csökkenő számú költözőpéldányok mind kevesebb vonulási aktivitást fejtettek ki. Eszerint a költözést nemköltözést és a vonulási aktivitást vagy egyazon genetikai mechanizmus vagy két egymáshoz szorosan kapcsolódó rendszer irányítja. Mindenképpen az ún. küszöbmechanizmust lehet valószínűsíteni, amely szerint ha a vonulási aktivitás bizonyos mennyiségnél több, akkor az egyed költözőmadárként, az alatt helyben maradóként viselkedik. Ebből azt a távolba mutató következtetést is le lehet vonni, hogy bármely aktuálisan költöző, de az elmondottak szerint genotipikus rész-költöző hajlammal is bíró populációban kívülről irányított szelekciós hatásra a mindinkább csökkenő vonulási aktivitás végül eléri a kritikus küszöböt, amikor is automatikusan megjelennek a nemköltöző egyedek, vagyis kialakul a részleges költöző jelleg. A költöző és nemköltöző magatartás tehát többé nem elkülönült, hanem szelekcióval egymás számára mutációs ugrás nélkül is átjárható magatartástartomány. Az itt ismertetett hipotéziseket alátámasztja egy újabb, nagy, közepes és csekély vonulótevékenységet produkáló, ezúttal dél-németországi barátposztákkal végzett párosító kísérletsorozat, amellyel megállapították, hogy a vonulótevékenység örökölhetőségének középértéke 0,4 (ha 0 = nem örökölhető, 1 = 100%-osan örökölhető), s ez a vonulótevékenység óriási fenotipikus (egyedi) ingadozásaival együtt (a legkisebb aktivitás mennyisége hatszorosa a legnagyobbnak!) nagy szelekciós potenciálra vall (5. ábra). Egy modellszámítás alapján, a közepes hosszú távolságra vándorló délnémet barátposzátákat célzottan a rövidebb (kis aktivitásmennyiségű) távolságokra szelektálva, már a kb. 15 év múlva megjelenő 10. generáció közelre vándorló változatot képezne, amilyenek a dél-franciaországi részlegesen költöző populációkban találhatók. Néhány generációval később felbukkannának az első, nemköltözők, s ezzel a délnémet populációban is megindulna a váltás a részleges költözés felé. A tisztán költözőből a tisztán nemköltöző populációba és fordítva történő átalakuláshoz, szigorúan irányított szelekcióval a modellszámítás mindössze 25 generációt vagy 40 évet mutat ki szükségesnek (6. ábra). Ez képessé teszi a madarakat még drámai ütemű környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra is. Új madárvonulási elmélet és prognózis A Max-Planck kutatóhálózat Ornitológiai Intézetében megfogalmazott biológiai evolúcióelmélet szerint a madarak vonuló mozgása már a korai földtörténetben megindult, trópusi körülmények között, szoros összefüggésben madárfajok keletkezésével. A krétaidőszakban, kb. 80 M évvel ezelőtt, a röpképtelen, fogasmadarak (Hesperones) egy része úszva indult vándorútra.

10 Valószínű azonban, hogy ezt a tájékozódási mechanizmusok körébe tartozó viselkedést nem a madarak találták fel, hanem a törzsfejlődés során örökölték nem madár elődeiktől vonulási aktivitás 450 utódok 500 vonulási aktivitás, h % 70% 90% szülők generációk 5. ábra Összefüggés tenyésztett barátposzáták első és szüleik vonulási aktivitása között. A pozitív korreláció regressziós egyenesének emelkedése egyenlő az örökölhetőséggel (heritabilitással), amely ez esetben 0,4 6. ábra A csökkenő vonulási aktivitás szerinti szelekció modellszámítással nyert eredménye A részleges vonulás mint alkalmazkodó életforma, roppant sikeresnek bizonyult, új fajok létrejöttével együtt gyorsan terjedt, és a további evolúció folyamán beépült a madarak stabil magatartásformái közé. Ebből levezethető az új madárvonulás-elméletnek az a fő előrejelzése, hogy a madárvonulások gyors változására lehet számítani jelenleg is, a globális klímaváltozás reakciójaként. Pl. a feketerigó a Rajnavidéken (talán Magyarországon is?) immár helybenmaradó madár (Angliában régebben az), mind gyakrabban telelnek át a városokba a seregélyek, és olykor füsti fecskék is láthatók télen át otthon ). Meglepő egyes szubtrópusi fajok terjeszkedése mind magasabb szélességi fokok felé. Az Afrikában honos sivatagi süvöltő (Bucanetes gitbagineus) már 30 éve megvetette a lábát Dél-Spanyolország egy olyan területén, amelyet tekintettel a megváltozott éghajlati viszonyokra néhány évvel ezelőtt hivatalosan Európa első teljes értékű sivatagának nyilvánítottak. A süvöltőt újabban afrikai sarlósfecskék és lilefélék követték. Az ezüstgém Közép-Európa északi tájain, néhány flamingó a holland német határnál fészkel. Az eredetileg

11 földközi-tengermenti gyurgyalag néhány fészkelő párját fellelték már Svédországban, sőt egyelőre nyári vendégként Izlandon is. A jövőben magasabb földrajzi szélességeken, az enyhébb telek hatására meg fog nőni a nemköltöző madarak aránya, részint a csökkenő halandóság, részint a közelre vándorlók és a részleges vándorlók maradóra váltása következtében. Ugyanezen területeken a távolra költözők állománya eleinte megritkul, mert kiszorítják őket az állandóan szaporodó nemköltözők, és alkalmazkodásuk is hosszabb időt igényel. Várható a szubtrópusi bevándorlók egyre számosabb megtelepedése is, a biodiverzitás efféle bővülésének egyelőre beláthatatlan következményeivel, az életterekért, táplálékért folyó versenyben. Ugyanez érvényes a már most is mutatkozó sivatagosodás miatti elvándorlás és a fogyatkozó téli pihenőhelyek következményeire. A madárfauna szerkezetének kontinens méretű átalakulása, ornitológiai és evolúciós érdekességén túl felvet egy sor gazdasági problémát is. Pl. mi lyen madárfajoké lesz a főszerep a növénykártevők elleni küzdelemben, másfelől melyektől és milyen módszerekkel kell majd védeni az ültetvényeket? Milyen a madarakra lehet a jövőben vadászni? Mely prioritásokat kell majdan kijelölni és miképpen érvényesíteni a fajták védelmében? Mindez új feladatokat ad a botanikának, az erdőgazdaságnak, a parazitológiának és még jó néhány tudománynak és kutatási iránynak. (Dr. Boros Tiborné) Berthold, P.: Vogelzug als Modell der Evolutions- und Biodiversitätsforschung. = Max-Planck- Gesellschaft Jahrbuch p Kerry, K.: Science and the convention on biological diversity. = Science, 295. k sz márc. 29. p

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához?

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához? III. BESZÁMOLÓ A populációk genetikai egyensúlya Az ideális populációra mely külső hatásoktól mentes a genetikai egyensúly jellemző. A reális populációkban folyamatos változás jellemző. Ennek következtében

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák Populációbecslés és monitoring Eloszlások és alapstatisztikák Eloszlások Az eloszlás megadja, hogy milyen valószínűséggel kapunk egy adott intervallumba tartozó értéket, ha egy olyan populációból veszünk

Részletesebben

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében Harangozó Edit: Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében haranged@freemail.hu A Térinformatika Napja - Székesfehérvár, NyME-Geo 2009. november 18. Témaválasztás Fotó:

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Gyors szelekciós folyamatos. Amikor az evolúció a szemünk előtt zajlik

Gyors szelekciós folyamatos. Amikor az evolúció a szemünk előtt zajlik Gyors szelekciós folyamatos Amikor az evolúció a szemünk előtt zajlik Nyírfaaraszoló (Biston betularia) Ipari melanizmus Egy lokuszos (sötét a domináns) Más fajokban is létezik Nehézfém tolerancia Meddőhányókat

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

Ornitológia. 2014/2015 tanév, II. félév

Ornitológia. 2014/2015 tanév, II. félév Ornitológia 2014/2015 tanév, II. félév Miért szeretjük a madarakat? - szépek és színesek - viselkednek Ezért: - ismertek és kedveltek a társadalom széles körében - hivatásosok mellett amatőrök - alapos

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal Intelligens Rendszerek Elmélete Dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE0 IRE / A természet általános kereső algoritmusa:

Részletesebben

Füstmentesítő berendezések állandó üzemképességének fenntartása

Füstmentesítő berendezések állandó üzemképességének fenntartása AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.09 Füstmentesítő berendezések állandó üzemképességének fenntartása Tárgyszavak: tűzvédelem; füstmentesítés; üzemképesség; karbantartás. Általános karbantartási követelmények

Részletesebben

MIÉRT ÉS HOGYAN VONULNAK A MADARAK?

MIÉRT ÉS HOGYAN VONULNAK A MADARAK? MIÉRT ÉS HOGYAN VONULNAK A MADARAK? Még az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlicze, a fecske, a daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniök, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

P Európa: ország P Ázsia: 1 ország P Afrika: 2 ország P É-Amerika: < USA (10) < Kanada < Nyugat-Indiák. P D-Amerika < Argentína, Chile, Peru

P Európa: ország P Ázsia: 1 ország P Afrika: 2 ország P É-Amerika: < USA (10) < Kanada < Nyugat-Indiák. P D-Amerika < Argentína, Chile, Peru Dámszarvas Nagyvadállományok hasznosítása A dám jellemzése P Elõ- és Kisázsiából származik < Európai és mezopotámiai v. perzsa dám 100000 éve élt Európában egy hasonló faj K-Macedóniában 4600-1900 évvel

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS Báldi András

BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS Báldi András 1 BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉS Báldi András A biodiverzitás korunk kulcsszava, mely a görög biosz, illetve latin diversitas szavak jelentésének megfelelően a biológiai sokféleséget jelenti ideértve mind a genetikai,

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

2015 ÉV MADARA BÚBOSBANKA

2015 ÉV MADARA BÚBOSBANKA KALENDÁRIUM 2015 2015 ÉV MADARA BÚBOSBANKA JANUÁR Erdei fülesbagoly Leggyakoribb hazai bagolyfajunk. Közepes méretű, tollfülei hosszúak. A múlt század első felében a varjak vadászata során sok fészekaljat

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK 2004 november 29. 1.) Lisztbogarak súlyvesztése 9 lisztbogár-csapat súlyát megmérték, (mindegyik 25 bogárból állt, mert egyenként túl kis súlyúak

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

MADARAKKAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

MADARAKKAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT Kelemen Katalin MADARAKKAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT módszertani útmutató óvónőknek és tanítónőknek a fenntartható fejlődés tanításához 2008 - Marosvásárhely Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja Az európai csülkös vad két változtatási pontja A vadgazdálkodóknak és/vagy vadászoknak számos esetben fel kellene hagynia az állomány megszámlálására tett próbálkozásokkal. A vadgazdálkodóknak és/vagy

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

Életmenet összetevők: Méret -előnyök és hátrányok versengés, predáció, túlélés optimális méret kiszelektálódása

Életmenet összetevők: Méret -előnyök és hátrányok versengés, predáció, túlélés optimális méret kiszelektálódása Életmenet evolúció kérdések: 1. egyedi életmenet tulajdonságok Miért van a sarlósfecskéknek kis fészekaljuk? 2. kapcsolat életmenet-összetevők között arány ivarérett kor és élethossz között: emlősök 1,3;

Részletesebben

FireFly madáreltérítő lap tesztelése

FireFly madáreltérítő lap tesztelése FireFly madáreltérítő lap tesztelése Az eszköz használatának célja: A madarak elriasztása a villamos alállomás berendezéseire való letelepedéstől és fészkeléstől, így az állatok okozta áramszünetek és

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve:......

SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve:...... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ 1. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ

Részletesebben

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A társadalom és a földi rendszer kapcsolata Kerényi Attila 1 Az elmúlt 3,5 milliárd évben

Részletesebben

A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK

A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK Prof. Dr. Faragó Sándor Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem A KÁRÓKATONA RENDELKEZÉSÉRE

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL A l s ó - T i s z a - v i d é k i V í z ü g y i I g a z g a t ó s á g 6 7 2 0 S z e g e d, S t e f á n i a 4. P f. 3 9 0 Telefon: (62) 599-599, Telefax: (62) 420-774, E-mail: titkarsag@ativizig.hu ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Kerecsen-jeladózás: célok és eszközök

Kerecsen-jeladózás: célok és eszközök Kerecsen-jeladózás: célok és eszközök PROMMER Mátyás Sólyomcsalogató, Szarvas, 2015.02.28-03.01. MIÉRT JELÖLÜNK ÁLLATOKAT? - Vonuláskutatás - Területhasználat - Mortalitási tényezők feltárása - Hatékony

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

Nemek harca. avagy a függôcinegék viharos élete KÖZELKÉP

Nemek harca. avagy a függôcinegék viharos élete KÖZELKÉP ng_040_053_cinege 2007.11.08 10:42 Page 40 Nemek harca avagy a függôcinegék viharos élete ÍRTA SZENTIRMAI ISTVÁN FÉNYKÉPEZTE DARÓCZI CSABA VÍZPARTOK KÖZELÉBEN JÁRVA bizonyára sokan láttak már a füzek vagy

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE07 IRE 5/ Természetes és mesterséges genetikus

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen ETOLÓGIA EGIA Az etológia az élőlények (elsősorban az állatok) viselkedésével foglalkozó tudomány tudomány. 1973 - Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen Az állati (és emberi) viselkedés

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Az állatok közti kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás,

Részletesebben

A magyarok genetikai vizsgálata. Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI)

A magyarok genetikai vizsgálata. Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI) A magyarok genetikai vizsgálata Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI) BEVEZETÉS Kérdés? DNS szerkezet Genetikai örökség Sejt és szervecskéi KROMOSZÓMA KÉSZLET Kariotípus: 23 pár kromoszóma 50 Mb GENOM GENOM = DNS

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Magyarország madarai 7. elıadás 2011. február 23. 2011.08.12. Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Sarlósfecske alkatúak rendje Habitusuk fecskére emlékeztet, lábuk rövid kapaszkodó láb,

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

小島 Bird Free hatékonynak bizonyult más madárfajokkal szemben is: varjak, verebek, fecskék, sirályok, kormoránok stb. Ez a leírás segítségére lesz a

小島 Bird Free hatékonynak bizonyult más madárfajokkal szemben is: varjak, verebek, fecskék, sirályok, kormoránok stb. Ez a leírás segítségére lesz a 小島 Bird Free hatékonynak bizonyult más madárfajokkal szemben is: varjak, verebek, fecskék, sirályok, kormoránok stb. Ez a leírás segítségére lesz a 小島 Bird Free galambriasztásának elvégézéshez. Amennyiben

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

25. Hét 2010. július 22. Kedd

25. Hét 2010. július 22. Kedd Napii Ellemzéss 25. Hét 2010. július 22. Kedd Összegzés Az európai részvények többsége immáron kilencedik napja emelkedik és hétfőn 7 hetes csúcsra ért fel. A fő optimizmust a kínai központi bank bejelentése

Részletesebben

Madárvédelem Vásárhelyen

Madárvédelem Vásárhelyen Madárvédelem Vásárhelyen Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Egyesületünket azért alakítottuk meg, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) karöltve megóvjuk Vásárhely természeti

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR projekt nyitórendezvénye A KRITéR projekt nyitórendezvénye Tove Skarstein A Norvég Királyság budapesti nagykövete 2015. június 1. Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC munkatársait és a kedves vendégeket! Nagy öröm

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

18. Hét 2010. május 04. Kedd

18. Hét 2010. május 04. Kedd ..Napii Ellemzéss 18. Hét 2010. május 04. Kedd Összegzés A pénteki esés után tegnap több pozitívan értékelt makrogazdasági adat is az amerikai piacok emelkedését támogatta. Elsősorban mindenki a görögök

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben