CSALÁNZÓK. CSALÁNZÓK TÖRZSE Phylum Cnidaria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁNZÓK. CSALÁNZÓK TÖRZSE Phylum Cnidaria"

Átírás

1 4 CSALÁNZÓK Az állatok elsöprő többsége a VALÓDI SZÖVETES ÁLLATOK körébe (Subregnum Eumetazoa) tartozik, amelyek, a szivacsokkal ellentétben, valódi szövetekkel rendelkeznek, elsődlegesen két csíralemezzel: ekto- és entodermával. A mezoderma másodlagosan jelenik meg. Emésztésük kezdetben még sejten kívüli, később sejten belülivé válik. Elsődlegesen sugaras (radiális) szimmetriájúak, később jelenik meg a kétoldali (bilaterális) szimmetria. A valódi szövetes állatok egyik primitív, kezdetleges csoportját képezi a KÉTCSÍRALEMEZESEK (ŰRBELŰEK) főtörzse (Superphylum Diploblastea = Coelenterata). Az ide tartozó lények elsődlegesen radiális szimmetriájúak, és csupán két csíralemezzel rendelkeznek. A két csíralemez között az ún. közti réteg található, amely azonban sejtes szerkezet nélküli, sok mukopoliszacharidot tartalmazó kötő-támasztó szerepű kocsonyás réteg, ún. támasztólemez (mezogloea). A két csíralemez egysejtrétegű, az entoderma az ősbélüreget (coelenteron) béleli, s ez a gasztrula stádium ősbelének felel meg. Az ősbélüreg a száj-kloákanyílással (buco-analis nyílás) nyílik a külvilágra. Az ekto- és az entodermát főleg ún. hámizomsejtek (myoepithelialis sejtek) képezik, melyek alapjánál izomrostokat találunk. Az ektodermában ezek hosszanti irányban, az entodermában körkörösen helyezkednek el. Az entoderma sejtek egy-két ostorral is rendelkeznek. Idegrendszerük diffúz, ingerületvezető sejtek laza hálózatából áll. Ivarsejtjeik az ektodermában jönnek létre, ivartalan szaporodási mód is ismeretes náluk, sok esetben a nemzedékváltakozás is megfigyelhető. Két alakjuk lehet: medúza és polip. Elsődlegesen a medúza alak az ivaros, a polip az ivartalan. Körülbelül 9000 faj tartozik ide. Egyetlen idetartozó törzset tárgyalunk, a csalánzók csoportját. CSALÁNZÓK TÖRZSE Phylum Cnidaria Az idetartozó élőlények jellegzetessége a csalánzósejt (cnidoblast, nematocyta) jelenléte, amely az ektodermában található, és védőfunkciót lát el. Belsejében egy kettősfalú csalántok (cnida) található, ennek a csúcsi része erősen megnyúlt, majd betüremkedik a tok

2 belsejébe, s így jön létre a spirálisan feltekeredett csalánfonal. A csalántok nyílását egy kis fedő (operculum) borítja. A csalánsejt egy érzéktüskével rendelkezik (cnidocil), amely ostor eredetű. Ennek ingerlése váltja ki a csalántömlő kicsapódását. Ez a sejttípus szinte csak erre a csoportra jellemző, rajta kívül egyetlen bordásmedúza fajnál ismert még, illetve a nyálkaspórásoknál (Myxozoa) is ehhez hasonló sejtek találhatók. Általában háromféle csalánsejtet különböztetnek meg: (1) hurkoló (volventes) típus, amely nem rendelkezik méreganyaggal, (2) faltörő (penetrantes) típus, amely a fonal alapjánál tüskékkel rendelkezik, és méreganyagot juttat a sebbe, és (3) ragasztó (glutinantes) típus, amely a fonal pórusain kifolyó ragasztóanyaggal rendelkezik. Működésbe léptük után elpusztulnak. A csalánsejtek ún. ütegekbe (batteria) tömörülnek a karok felszínén. Az ekto- és entodermát alkotó sejtek ostoros sejtek. A mezogloeában találhatós sejtes elemek főleg az ektodermából származnak. Központi üregük egyszerű, vagy sugárirányú falakkal tagolt, ez az ún. űrbél (gastrovascularis rendszer). Sok esetben valamilyen merevítő struktúrával rendelkeznek, ez lehet ekto- vagy entodermális eredetű. Méretük a néhány mm-től a 2 méteresig változik, lehetnek magányosak és telepesek is, a telepek több méteres nagyságot is elérhetnek. Ivartalan szaporodásuk a bimbózás. Körülbelül 9000 fajuk ismeretes. Többnyire tengeriek és ragadozók, de találunk közöttük szűrögetőket és néhány parazitát is. Megjelenésük leletek alapján a kambriumra tehető. Testfelépítésük alapján két altörzsüket különböztetjük meg (3. szövegdoboz). A csalánzók osztályozása: 3. szövegdoboz I. Medusozoa altörzs (Subphylum Medusozoa) 1. Hidraállatok osztálya (Classis Hydrozoa) a.) Hidrafélék rendje (Ordo Hydroidea) b.) Édesvízi medúzák rendje (Ordo Limnomedusae) c.) Telepes medúzák rendje (Ordo Siphonophora) 2. Kehelyállatok osztálya (Classis Scyphozoa) a.) Zászlósszájúak rendje (Ordo Semeostomae) b.) Gyökérszájúak rendje (Ordo Rhizostomae) c.) Füles kehelymedúzák rendje (Ordo Stauromedusae) 3. Kockamedúzák osztálya (Classis Cubozoa) a.) Kockamedúzák rendje (Ordo Cubomedusae) II. Virágállatok altörzse (Subphylum Anthozoa) 1. Virágállatok osztálya (Classis Anthozoa) 1.1. Nyolcosztatú virágállatok alosztálya (Subclassis Octocorallia) a.) Bőrkorallok rendje (Ordo Alcyonaria) b.) Szarukorallok rendje (Ordo Gorgonaria) c.) Tollkorallok rendje (Ordo Pennatularia) 1.2. Hatosztatú virágállatok alosztálya (Subclassis Hexacorallia) a.) Tengeri rózsák rendje (Ordo Actiniaria) b.) Kőkorallok rendje (Ordo Madreporaria) 1.3. Csöves virágállatok alosztálya (Sublcassis Cerianthipatharia)

3 I. MEDUSOZOA ALTÖRZS Subphylum Medusozoa Két fejlődési alakjuk van: polip és medúza, s mindkét alak sugaras szimmetriával jellemezhető. A polip megnyúlt, inkább csőszerű, tömlőszerű, teste kétsejtrétegű, az ekto- és entoderma között vékony mezogloea található. Testének orális pólusán található a szájkloákanyílás (buco-analis), e körül a szájmező (peristoma), melynek peremén tapogatókat (tentaculum) találunk. A száj-kloákanyílás körüli rész gyakran kiemelkedő, szájcsőszerű alakot ölt magára (hypostoma, proboscis). Az aborális póluson talpkorongot találunk. A tapogatók tömörek. Az űrbél lehet tagolatlan de tagolt is. Ülő életmódot folytató alakok általában. Hímnősek is lehetnek, ivarosan és ivartalanul egyaránt szaporodhatnak. A polip alak általában ivartalanul hozza létre az ivarosan szaporodó medúza alakot. A medúza felépítése lényegesen különbözik a polipétól, s ez elsősorban szabadonúszó életmódjából következik. Alapvetően egy felfelé fordított és hosszanti tengelye mentén összenyomott, ellaposított polipból is levezethető. Ennek megfelelően a szájnyílás lefelé mutat, s itt találhatók a tapogatók is. A széles, lebegést szolgáló ernyő (umbrella) a polip talpkorongjának és törzsének felel meg. Az ernyő felső domború részét exumbrellának nevezzük. Az ernyő alatti homorú rész (subumbrella) a szájtájéknak felel meg, míg a medúza szájcsövét (manubrium) ennek közepén találjuk. A száj-kloákanyílás az ún. garatban folyatódik, mely a medúzatest közepén található gyomorba torkollik. Ebből sugárcsatornák indulnak ki az ernyő pereme felé, ahol egy körcsatorna kapcsolja össze őket. A lebegtetésnek és a testszerkezetnek megfelelően a mezogloea itt vastag, kocsonyás réteget képez, melynek 99%-a víz. Testük áttetsző, különböző színekben tündökölhet. Az ernyő szélén egy körkörös izomrostokban gazdag ektodermasejtréteg található. Az ernyő szélén ugyanakkor érzéksejtek is találhatók. A medúzák váltivarúak, ivarosan szaporodnak. Többnyire szabadon lebegő életmódot folytatnak, de egyes redukált formák a polipon maradva helyhez rögzített életet folytatnak, tulajdonképpen ivarszervekké alakulva át. Egyes fajaik vándorolnak, sőt, bizonyos fajoknál ez a vándorlás a holdciklushoz köthető a Carybdea alata REYNAUD, 1830 kockamedúza faj a holdtölte utáni kilencedik vagy tizedik napon jelenik meg nagy tömegekben a Hawaii szigetek partjainál. HIDRAÁLLATOK OSZTÁLYA Classis Hydrozoa Többségükben kistermetűek, a néhány mm-estől a 40 cm-esig terjedő mérettartománnyal jellemzik e csoportot. A legnagyobb telepes fajok azonban a 3 métert is elérhetik. A mezogloea vékony, sejtes elemekben szegény. Medúza alakjuk (hidromedúza) általában kisméretű (1-3 cm). Kevés tapogatóval és egyszerű, csőalakú manubriummal rendelkezik. Mivel az ernyő peremén egy fátyol (velum, craspedon) húzódik körbe, ezért fátyolos medúzáknak is nevezik őket (craspedot medúza). Az ernyő pereme egységes, tapogatókkal ellátott. A gyomorból kiinduló sugárcsatornák száma 4 vagy négynek a többszöröse. Az ivarszervek ektodermálisak, a tapogatókhoz vezető küllőkön helyezkednek el, a szubumbrellán külsőleg. Általában váltivarúak. Nem minden fajnak van azonban medúzaalakja, egyes ősi fajok ugyanakkor polipalakkal nem rendelkeznek.

4 A polipalak (hidropolip) tipikus felépítésű, űrbele osztatlan. Bimbózása oldalirányú. Édesvízi polipoknál előfordul az ivaros szaporodás is. Többségük telepes, bevonatszerű telepeket hoznak létre. Az aljzaton elterülő indák (stolon) gyökérszerűen elágaznak és rögzítik a telepet. A nyelek végén található polipot hydranth-nak nevezzük. Egy telepen belül a nyelet kitinszerű merevítő struktúra, ún. periderma védi, melyet az ektoderma képez. A telepen belül az egyedek funkcionálisan differenciálódhatnak (polimorfia): faló- (gastrozoid) és szaporítóegyedek (gonozoid) jöhetnek létre, de lehetnek tapogató (dactilozoid) vagy védőegyedek (acanthozoid) is. Más fajok telepei egyneműek (homomorfia). Az egyes egyedek űrbelei a nyelekben található csőrendszeren keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Egyes fajaik merev vázat fejlesztő telepeket hoznak létre, mint a tűzkorallok (Mylleporidae), melyek nevüket csalánütéseik emberre nézve fájdalmas, veszélyes jellegéről kapták. Körülbelül 2700 fajjal rendelkeznek, ebből csupán 700 faj esetében ismeretes a medúzaalak. Túlnyomó többségük tengeri és ragadozó, bár parazitákat is találunk közöttük (Narcomedusae), amelyek rrns vizsgálatok alapján a nyálkaspórásokkal (Myxozoa) rokoníthatók. Feltehetően ez utóbbiak nagyon leegyszerűsödött parazita csalánzókból fejlődhettek ki. A Narcomedusida alrendbe tartozó egyik faj, a Polypodium hydriforme USSOV, 1885 a kecsege (Acipenser ruthenus LINNAEUS, 1758) petefészkében fejlődik egy darabig az itt található ikrákon ivartalanul szaporodva, majd az ikrázással szabadba kerülnek a kialakuló, ivarosan szaporodó medúzaalakok. Az ikrázó hal nem károsul, de az ikrák elpusztulnak, s ilyen módon akár parazitoidnak is tekinthető e hidraállat. A HIDRAFÉLÉK rendje (Ordo Hydroidea) a legfajgazdagabb rend, tipikus hidraállatok tartoznak ide. A polipok legtöbbször telepesek. Tengeri és édesvízi fajokat egyaránt találunk közöttük. Az édesvíziek általában nem rendelkeznek medúzaalakkal. Az egyik legismertebb képviselője ennek a csoportnak a közönséges hidra (Hydra vulgaris PALLAS, 1766). Szürke, barna vagy vöröses színű, teste akár 2 cm-es is lehet. A szájkúp enyhén konvex, 4-12 tapogatóval rendelkezik. Ütegeiben 1-2 faltörő, hurkoló és 2-3 ragasztó csalánsejt található (4. szövegdoboz). Medúzaalakkal nem rendelkezik. Hermafrodita faj, a talpkorong közelében fejlődnek a női, a tapogatók közelében a hím ivarszervek. Fejlett regenerációs képesség jellemzi. Tapogatóit használva araszoló vagy cigánykerekező mozgással képes helyváltoztatásra. 4. szövegdoboz A közönséges hudra (Hydra vulgaris) hosszmetszeti képe Hosszmetszetben megfigyelhető a két egysejtrétegű lemez: az ekto- és az entoderma. Közöttük a vékony támasztólemez (mezogloea) található. Az entodermával bélelt űrbél megnyúlt, osztatlan és behatol a karokba is. Az ektodermát téglalap alakú hámizomsejtek alkotják. Közöttük pálcika alakú érzéksejteket is találhatunk, valamint egyéb hézagtöltő sejteket és főleg a karokon, csalánsejteket is. A vastagabb entodermát alkotó hámizomsejtek ostorosak (két ostor is lehetséges), megnyúlt tömlőalakúak, külső felük amőboid alakváltoztatásra is képes. Közöttük ostornélküli mirigysejtek lelhetők fel, ezek elsősorban a száj-kloákanyílás körül tömörülnek. Apró állatokkal táplálkozik. Akár a nála látszólag valamivel nagyobb kandicsrákokat vagy vízi bolhákat is képes elkapni és begyűrni űrbelébe. Télen mélyebb vízrétegekbe vándorolnak, a peték lerakása után pedig nyugalmi állapotba kerülnek vagy elpusztulnak. A petéknek vastag, ellenálló fala van, amely megvédi őket az alacsony hőmérséklettől. Meleg évszakokban csak ivartalanul szaporodnak. Mindenhol előfordul, de nem túl gyakori. Nála gyakoribb váltivarú testvérfaja, a H. attenuata PALLAS, E fajnál a szájkúp lapos vagy konkáv.

5 A zöld hidra (Hydra [= Clorohydra] viridissima PALLAS, 1766) nevéhez illően erős zöld színű, az entodermában fellelhető szimbionta zöldalgáknak (zoochlorella) köszönhetően. Mérete mm-es. Szintén csak polipalakja van, 6-8 rövid tapogatóval rendelkezik. Édesvízi, kozmopolita faj, csak tiszta vizekben fellelhető, még hidegebbekben is. A tengeri fajok közül az ágas polipocska (Eudendrium ramosum LINNÉ, 1758)az egyik legközönségesebb telepes faj. Monopodiálisan elágazó polimorf telepeket hoz létre: faló- (gastrozoid) és szaporító egyedeket (gonozoid) egyaránt találunk. A telepet hálózatos indaszövevény (hydrorhiza) rögzíti, ebből emelkedik ki a telep nyele (hydrocaulus), amely folyamatosan növekedő, s a végén található a legöregebb egyed. A telepek dioikusak, azaz vagy csak női, vagy csak hím jellegű szaporítóegyedek találhatók rajtuk. A polipocskákat (hydranth) nem borítja védő kutikula (periderma), csak nyelüket és a telep többi részét, s a periderma jellegzetesen megtűrődik közvetlenül a főtengelyhez való csatlakozás előtt. A falóegyedek duzzadt ormánnyal rendelkeznek, melynek tövében található a 20 tapogatót tartalmazó tapogatókoszorú. A női jellegű egyedek több sugárirányban elhelyezkedő gonoforral rendelkeznek, amelyek tagolatlanok és duzzadtak a végük felé. Ezzel szemben a hím egyedek rozettaszerűen elhelyezkedő gonoforjai szakaszonként befűzöttek, s ennek következtében a végük felé növekvő nagyságú gömbökből összeálló fűzérként néznek ki. Mindkét ivaros egyednek hiányzik a száj-kloákanyílása. A telepet hálózatos indaszövevény (hydrorhiza) rögzíti az aljzathoz. Medúzaalakjuk szabad. Telepei elérhetik a 10 cm-es magasságot, bokorszerűek. Megtalálható a Fekete-tengerben és a Földközi-tengerben egyaránt. A tengeri gyöngyike (Tubularia larynx ELLIS & SOLANDER, 1786) egyszerű, főtengely nélküli telepeket képez, ahol az egyes egyedek a hydrorhiza szövedékből indulnak ki, de nyeleik nem ágaznak el. Telepei homomorfak, minden egyed rendelkezik egy ormánnyal, amelynek csúcsán közvetlenül a száj-kloákanyílás körül rövid orális tapogatókat találunk, míg a szájmező peremén, az ormány tövében találjuk a hosszabb aborális tapogatókat. A gonoforok az aborális tapogatók tövéből csüngenek le szőlőfürtszerűen. A polipocskák törzsét peridermális burok veszi körül. Telepei 6-8 cm magasak. Az Európa körüli tengerekben gyakori. Szimpodiálisan elágazó polimorf telepei vannak a villás csengettyűkének (Obelia dichotoma [LINNAEUS, 1758]). A telepnek főtengelye nincs, az egyedek mindig az előző egyed nyeléből ágaznak ki. Az egyes hydranthokat peridermakehely védi: ún. hydrotheca a falóegyedek esetében és gonotheca a szaporítóegyedeknél. A falóegyedek az ágas polipocskához hasonlóan duzzadt ormánnyal és annak tövében kb. 20 tapogatóval rendelkeznek, míg a szaporítóegyedek esetében csak gonoforokat találunk. Kis medúzaalakkal rendelkezik. A Földközi-tengerben gyakori. Fekete-tengeri rokona az Obelia geniculata (JOHNSTON, 1847). Szintén polimorf, bevonatszerű telepeket képez a csigaőr (Podocoryne carnea M. SARS, 1846). A falóegyedek (gastrozoid) 8-10 tapogatóval és megnyúlt ormánnyal rendelkeznek. A szaporítóegyedek (gonozoid) szintén rendelkeznek tapogatókkal, de ezek lényegesen rövidebbek a falóegyedekénél. Megnyúlt, hengeres testük közepén találjuk a gömbded gonforokat. A tapogatóegyedek (dactilozoid) megnyúltak, vesszőszerűen meggörbültek, tapogatóik és száj-kloákanyílásuk hiányzik. A védőegyedek (acanthozoid) rövidek, tapogatónélküliek és tüskeszerűek. Veszély esetén a védőegyedeken kívül az összes többi egyed összehúzódik. Indaszövedéke vastag, bevonatszerű. Remeterákok által lakott csigaházakon is élnek, de gyakrabban magának az élő csigán (pl. varsacsiga - Nassarius reticulatus [LINNAEUS, 1758]) találhatók. A Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban elterjedt.

6 Az ÉDESVÍZI MEDÚZÁK rendjére (Ordo Limnomedusae) a medúza alak jelenléte jellemző. Ernyőjük nincs lebenyekre osztva, peremükről számos tapogató csüng alá. Gasztrális üregükből sugárirányú csatornák indulnak ki az ernyő pereme felé. A rend nálunk előforduló egyetlen édesvízi képviselője, az édesvízi fátyolosmedúza (Craspedacusta sowerbyi LANKESTER, 1880) nem őshonos, Észak-Amerikából behurcolt. Kétféle polipalakkal rendelkezik. Az egyik típus palack alakú, tapogatója nincs, orális vége buzogányszerű. A másik poliptípus gömbded és 8-30 merev tapogatóval ellátott. Mindkét poliptípus kisméretű, 2,5 mm-es. Mindegyik polip egyetlenegy medúzát hoz létre. A kb. 0,2-2 cm-es átmérőjű medúza alaknak 4 nagy peremtapogatója van, közepes méretű és kisebb peremtapogatója. A manubrium négyélű. Melegkedvelő, kozmopolita faj, elsősorban trópusi vízinövényekkel terjedt el, az ember segítségével. A medúza alak csak a 24 o C-nál melegebb vizekben jelenik meg, a polip forma a hidegebb vizekben is előfordul. Nálunk a bukaresti Botanikus Kertből, illetve a Duna-Fekete-tenger csatornából ismeretes. Őshonos tengeri rokona a Moerisia maeotica (OSTROUMOV, 1896) félsósvízi reliktumfaj, de a medúzaalakok az édesvizekbe is behatolhatnak. A medúza ernyője kb mm-es átmérőjű, gyengén domborodó, peremtapogatóval rendelkezik, mindegyik tövében egy kis vörösesbarna szemmel. A szájcső rövid, négyélű, a sugárcsatornák száma négy. Az ernyő alsó oldalán a sugárcsatornák alatt négy nagy, fehér színű ivarszerv található. A polip zömök, 8-12 tapogatóval. Dobrudzsában a félsós vizű Sinoe-tóban és a Duna torkolati régiójában fordul elő. A TELEPES MEDÚZÁK rendjének (Ordo Siphonophora) tagjai nevükkel ellentétben nem medúzaalakkal rendelkeznek, hanem lebegő vagy úszó telepekbe tömörülő polipalakokkal. A telep központi része a törzs vagy tengely (stolon, cormus), amely lehet fonal alakú, vagy lapos, korong alakú. A telep csúcsán található a lebegtetést szolgáló tetőszerv, ez úszóharang (nectocalyx) vagy léghólyag (pneumatophora) lehet. A tengely alsó részéhez csatlakoznak a különböző funckiójú egyedek: úszóegyedek (nectozoid), fedő- (filozoid), tapogató (dactilozoid), faló- (gastrozoid) és szaporító egyedek (gonozoid). A falóegyedek tövében erednek a hosszú, csalánütegeket tartalmazó fogófonalak. Kifejezetten tengeriek és ragadozók, akár nagyobb halakat is képesek elfogni. A Fekete-tengerből hiányoznak. A közönséges telepes medúza (Physophora hydrostatica FORSSKAL, 1775) viszonylag kisméretű, 5-6 cm nagyságú telepeket képez. Léghólyagja kicsi, kárminvörös, a tengely fonalszerű, alsó végén korongszerűen kiszélesedik. A tengely felső részén a léghólyag alatt két sorban elhelyezkedő hordó alakú úszóegyedet találhatunk, ez alatt találjuk a többi egyedtípust, amelyek vörös színűek. A tapogatóegyedek kesztyűujjszerűek, a falóegyedek csőszerűek. A fogófonalakon a vörös csalánütegek gumószerűen jelennek meg. A leányegyedek (cormidium) fűzérszerűen sorakoznak, a legidősebbek a fűzér végéről állandóan leválva újabb telepeket hoznak létre. Az Európa körüli tengerekben gyakori. A portugál gálya vagy hólyagmedúza (Physalia physalis LINAEUS, 1758) léghólyagja cm-es is lehet, hátoldalán hosszanti ezüstös tarajszerű él húzódik. A léghólyag alján találjuk a korong alakú törzset, amelyről a különböző típusú egyedek csüngenek alá. A falóegyedek csőszerűek, a tapogatóegyedek vékonyak, a gonozoidok gazdagon elágazóak és nagyok. Csalánütegeket tartalmazó több méter (10-50 m) hosszú fodros, kékes színű fogófonalai a gerinces állatokra is veszélyesek. A fogófonalak rátekeredve az áldozatra felemelik azt a falóegyedekhez, ahol megkezdődik az emésztés. Mérgük nagyon erős, egy gramm fogófonalból előállított méreg 2 óra alatt megöl egy galambot. Kozmopolita faj, a Földközi-tengertől a Csendes- és az Atlanti-óceánig mindenhol megtalálható. Sokszor nagy csapatokban sodródik a vízfelszínen. Csónakszerű alakjáról kapta nevét. A vitorlás medúza (Velella velella LINNAEUS, 1758) léghólyagja és törzse korong alakú, kb. 4-6 cm átmérőjű. Lapos léghólyagjának felső részéről függőleges hártya, ún. vitorla

7 emelkedik ki, alsó részéhez kapcsolódnak a különböző egyedek. A léghólyag jellegzetes, koncentrikus kitincsatornákkal rendelkezik, melyeket levegő tölt ki. Innen szintén kitincsövek vezetik a légköri levegőt az alatta található egyedekhez. A korong alakú törzs szélén egy sorban tapogató egyedek találhatók, a törzs közepén pedig egy nagyméretű ún. elsődleges falóegyed helyezkedik el. A korong teljes felületén ún. másodlagos, lényegesen kisebb, de hasonló szerkezetű falóegyedek találhatók. A gonozoidok aprók, szemölcsszerűek, és a másodlagos falóegyedek között helyezkednek el. A mezogloeából kialakuló támasztólemezbe kitin rakódott le. A Földközi-tengertől az Atlanti- és Csendes-óceánig mindenhol megtalálható, sokszor kilométeres hosszúságú rajokat képez. KEHELYÁLLATOK OSZTÁLYA Classis Scyphozoa Fajokban viszonylag szegény csoport, körülbelül 150 faj tartozik ide. Az előző csoporttal szemben itt a medúzaalak dominál, akár 2 méteres átmérőt is elérhet, míg a polipalak 1 cm-es maximális mérettel rendelkezik. A polipalak hiányozhat is. A mezogloea vastag, sejtes elemekben gazdag. Medúzaalakjuk (szkifomedúza) ernyő szélén nem rendelkezik fátyollal (acraspedot medúza). A tapogatók nagyszámúak, a perem lebenyekre osztott. A lebenyek találkozásánál található mélyedésekben bimbóalakú érzékbunkók (rhopalium) helyezkednek el. A manubrium erősen fejlett, gyakran szélei megnyúltak, ún. szájkarokat hoznak létre. Az űrbélrendszer nem egységes: központi ürege négyosztatú, majd az űrbél az ernyő pereme felé sugárcsatornákban folyatódik. Az ivarszervek a szubumbrella belső üregében találhatók. Rendszerint váltivarúak. Polipjukat kehelypolipnak (scyphopolip) hívják. A kehelypolipok kisméretűek és terminális bimbózással (strobilatio) szaporodnak, ún. csillaglárvákat (ephyra) hoznak létre. A polipokból harántirányban befűződve számos fiókegyedből álló ún. tobozpolip (strobila) jön létre tobozhoz hasonlít szerkezete, melynek tapogatói visszafejlődnek, és helyette nyolc csúcsos lebeny alakul ki. A kehelypolip űrbele a medúzáéhoz hasonlóan szintén négyes tagoltságú. Csak kivételesen képeznek telepeket. Kifejezetten tengeriek. Ivadékgondozással is találkozunk náluk: számos fajnál a peték lárvává vagy fiatal felnőtté fejlődésükig a szülőmedúza ernyője alatt, szájkarjai között találnak menedéket. A ZÁSZLÓSSZÁJÚAK rendjének (Ordo Semeostomae) tagjainál a szájkarok szabadok, az ernyő peremén peremtapogatókat találunk. Mindegyik szájkar éle kétoldalt bőrcsíkkal szegélyezett. Ezek általában hosszabbak, mint maga az él, s fodros redőket alkotnak ezek az ún. zászlók. Polipalakjuk csökevényes. Az ernyő pereme lebenyekre osztott, a lebenyek között érzékbunkót találunk. Valamivel több, mint 50 fajuk ismeretes, nagyságuk a néhány cm-től a 2 méteresig változik, pl. a Cyanea fajok akár az egy tonnányi súlyt is elérhetik. A füles medúza (Aurelia aurita [LINNÉ, 1758]) lapos, alig domborodó ernyőjének átmérője elérheti a cm-t. Nyolc egyszerű és nyolc elágazó sugárcsatornával rendelkezik, melyek körcsatornában egyesülnek az ernyő peremén. A körcsatorna nyolc pórus révén közlekedik a külvilággal. Ernyője peremén nyolc lebeny van és nyolc érzékbunkó. A szájkloáka nyílást négy fodros belsejű szájkar veszi körül. Csalánsejtjei az emberre veszélytelenek. Teste átlátszó, feltűnő a négy patkó- vagy fülalakú vöröseslilás vagy sárgás ivarmirigye. Szabályos nemzedékváltakozással rendelkezik, a polipalakot megtaláljuk.

8 Mikrofág életmódot folytat. Az Európa körüli tengerekben, és a brakkvizekben is előfordul, a hidegebb vizeket kedveli. A Fekete-tenger egyik leggyakoribb faja. A GYÖKÉRSZÁJÚAK rendjének (Ordo Rhizostomae) tagjainál az előző renddel ellentétben a szájkarok alapja összenőtt, és egy járatokkal sűrűn áttört szivacsszerű struktúra jön létre. Az ernyő pereme másodlagos lebenykékre oszlik, a peremtapogatók hiányoznak. Körülbelül 80 fajuk ismeretes. A közönséges gyökérszájú medúza (Rhizostoma pulmo [MACRI, 1770]) ernyője 80 cm átmérőjű is lehet, magassága akár a cm-t is elérheti. Peremtapogatói nincsenek, a lebenykék kékeslila színűek. A szájkarok kétfelé ágaznak, alapi és végi részük kivételével bodrosan összenőttek, felületükön számos apró, csalánsejtekben gazdag tapogató található. A szájcső tövében lebenyszerű vállfodrok (epolecium) vannak. A kisebb zsákmány a karcsatornákban emésztődik meg, nagyobb áldozatukra a pórusokon keresztül emésztőnedvet ömlesztenek, és megemésztett táplálékot felszívják. Csalánsejtjei gyulladást okozhatnak. Mikrofág, de nagyobb élőlényeket is képes elkapni. Az Európa körüli tengerekben mindenhol előfordul, a Fekete-tengerben is, főleg a melegebb vizeket kedveli. Július és október között rajzik elsősorban. A FÜLES KEHELYMEDÚZÁK rendjébe (Ordo Stauromedusae) tartozó fajok különleges felépítésűek. Medúzaalakjuk nagyon sajátos: szesszilis alakká változott, nyolc háromszög alakú karjuk végén csokrosan állnak a másodlagos tapogatók. A polip alak nem osztódással hozza létre a medúzát, hanem átalakul fokozatosan medúzává. Általában kistermetűek, de a tíz cm-es hosszúságot is elérhetik. Kimondottan hideg vizeket kedvelnek. Körülbelül 30 fajuk ismert. A füles kehelymedúza (Haliclystus auricula [RATHKE, 1806]) két-három cm-es kehely alakú polipocskához hasonlít, valószínűleg primitív medúza, amelynél az exumbrella nyélszerűen megnyúlt, s ezzel az aljzathoz nő. A nyolc rövid, háromszög alakú tapogató végén másodlagos tapogatók kötegei találhatók. A tapogatók között érzékbunkószerű tapadószervek találhatók. Az űrbél kizacskósodásaiban nyolc sávban ivarszervek foglalnak helyet. Fekete-tengeri rokona a polipmedúza (Lucernariopsis campanulata [LAMOUROUX, 1815]). KOCKAMEDÚZÁK OSZTÁLYA Classis Cubozoa Medúzaalakjuk (kubomedúza) levezethető a kehelymedúzákból. Magas, kockaalakú ernyővel rendelkeznek, melynek peremén 4 darab, vagy 4 csomó széles alapú tapogató található, valamint érzékbunkók. A szájcső jól fejlett, négyes tagoltságú. A polipalak kisméretű, radiális szimmetriájú, űrbele nem osztott. A polipból egyetlen medúza lesz. Az ivarszervek itt is a szubumbrella belső üregében találhatók. Kis csoport, körülbelül 50 faj tartozik ide, a trópusi vizekben élő egyes képviselőik emberre nézve halálos jellegű méreggel rendelkeznek, s teljesen áttetsző, vízben észrevehetetlen, viszonylag kis testük különösen veszélyessé teszi őket (pl. a tengeri darazsak, mint Chironex spp., Chiropsalmus spp.) A KOCKAMEDÚZÁK rendje (Ordo Cubomedusae) magas, négyélű ernyővel rendelkező medúzaalakokkal jellemezhető. Az ernyő mélyén helyezkedik el a szájcső. Meleg tengerek parti övezetében élnek, falánk ragadozók. Kb fajuk van, maximálisan 25 cm magasak lehetnek. A Földközi-tengerben előforduló képviselőjük a szemes kockamedúza (Carybdea marsupialis [LINNAEUS, 1758]). Teste körülbelül 5 cm átmérőjű. Ernyője kocka alakú, az ernyő

9 lebenyei összenőttek és fátyolszerű peremhártyát alkotnak. Négy tapogatója és négy érzékbunkója van. Tapogatóinak bunkós alapi részével (pedalium) úszás közben kormányozza is magát. Csalánütegeinek érintése fájdalmat okoz az embernél is.

10 II. VIRÁGÁLLATOK ALTÖRZSE Subphylum Anthozoa Nevüket virágra emlékeztető élénk színükről és számos karjukról kapták. Csak polipalakkal rendelkeznek, ezek vagy kétoldali (bilaterális) vagy kétsugaras (biradiális) szimmetriával jellemezhetők. Fejlődéstanilag primitívebbeknek tartják őket, mivel a csalánsejtben a cnidocil helyett még ostor található, azonban számos más jellegükben fejlettek. Mezogloeájuk vastag, az ekto- és az entodermából bevándorolt sejtes elemekkel rendelkezik. Az ún. anthopolip ormánya betüremkedve ektodermával bélelt garatcsövet hoz létre. Az oldalról lapított garatcső falán ún. csillós barázda (syphonoglyphe) található. Az űrbelet sugárirányú válaszfalak (sarcoseptum) tagolják, a sövények közötti részek a sugárkamrák. A sövények belső felén bélfodri redő (filamenta mesenterialia) húzódik, amely csillós sejteket, csalánsejteket és nagyszámú mirigysejtet tartalmaz. A sövények egyik oldalán a hosszanti izomrostok duzzanatot hoznak létre, amely hosszanti lécszerű képletként tűnik fel, keresztmetszeti képe miatt izomzászlónak hívják. A sövények aljáról csalánsejtekben gazdag űrbéli fonalak (acontium) eredhetnek, melyek a védekezésben játszanak szerepet. Az űrbél a tapogatókba is behatol. Vázat is fejleszthetnek. Többnyire váltivarúak, az ivarszervek a sövények oldalában találhatók. Ivartalanul bimbózással vagy osztódással szaporodnak. Kivétel nélkül tengeriek és általában rögzített életmódot folytatnak. Telepesek és magányosak egyaránt vannak közöttük. Majdnem 6100 fajuk ismeretes, kivétel nélkül tengeriek. Egyetlen osztályuk a VIRÁGÁLLATOK osztálya (Classis Anthozoa), amely három alosztályt tartalmaz. NYOLCOSZTATÚ VIRÁGÁLLATOK ALOSZTÁLYA Subclassis Octocorallia Többnyire telepesek, a polipocskák különböző alakú köztesten (coenosarc) helyezkednek el. A 3 méteres nagyságot is elérhetik. Testükre a nyolcosztatúság jellemző: nyolc, oldalcimpával (pinnula) ellátott tapogatójuk van, s űrbelüket ugyancsak nyolc sövény osztja fel. Egyetlen csillós barázdával rendelkeznek, ennek megfelelően a polipon ezt az oldalt hasoldalnak hívják. Az izomzászlók minden sövénynek a hasoldalán helyezkednek el. A bélfodri redők fejlettek, a két hátoldali sövényen két-két ektodermális eredetű csillós sejtsor húzódik. A többi sövényen a csillós sáv entodermális eredetű. A váz a mezogloeában képződik, ez lehet szaru- és/vagy mészalapú. Külsőleg radiális szimmetriájúak, de belsőleg kétoldali szimmetriát mutatnak. A telepen belül az egyes polipocskákat entodermális csőhálózat köti össze. Általában kétalakúak: táplálkozó gastrozoidok (autozoid) és tapogató nélküli, a vizet a telepen belül keringető siphonozoidok alkotnak egy telepet. Váltivarúak vagy hímnősek. Körülbelül 2500 faj tartozik ide. A BŐRKORALLOK rendjébe (Ordo Alcyonaria) tartozók általában telepesek. A telepek nem rendelkeznek egységes tengelyvázzal, de az egyes egyedeknek lehet külön vázuk, ezek akár össze is cementeződhetnek. Körülbelül 800 fajukat ismerjük. A tenyeres bőrkorall (Alcyonium palmatum PALLAS, 1766) telepének közteste (coenosarc) sajátos felépítésével emberi tenyérre emlékeztet: vastag nyélrésze tenyérszerű megvastagodásban folytatódik, és kisebb-nagyobb nyúlványokban végződik, melyek ujjszerűek. Az ujjszerű végződések mélyedéseiben (calicium) fehérszínű polipocskák ülnek. A mezogloeában elszórt vázelemek találhatók, melyek nem cementeződnek össze. A telepek napi aktivitással rendelkeznek: aktív állapotban a telep megszívja magát, kiduzzad, szinte

11 áttetszővé válik, és felemelkedik a tenger aljzatáról, míg inaktív állapotban összeesik, lényegesen kisebb lesz. A telepek aktiválódására naponta kétszer kerül sor. A Földközitengerben fordul elő. Közeli rokona az Északi-tengerben élő, nála lényegesen jobban emberi végtagra emlékeztető holt ember keze (Alcyonum digitatum LINNAEUS, 1758). Eltérő felépítést mutat a pompázatos külsejű orgonakorall (Tubipora musica LINNAEUS, 1758). Az egyes egyedeknek meszes cső alakú, vörös vázuk van, melyek összecementeződnek. Telepei akár 20 cm-esek is lehetnek. A polipocskák egymás mellett párhuzamosan nőnek, kezdetben alapi lemezt fejlesztenek, majd csőszerű vázat képeznek. Egy bizonyos magasság után a polipocskák lezárják a csövet, újabb alapi lemezt fejlesztenek, melyek szélei összenőnek, és tovább fejlesztik a csőszerű vázat. Ilyen módon a telepek akár több emeletesek is lehetnek, az alsóbb emeletek fokozatosan elhalnak, ahogy az egyedek egyre fennebb kerülnek. A polipocskák fűzöld színűek, és csak a telep felső részében élnek. Az Indiai-óceánban és a Vörös-tengerben él. Vázát dísztárgyként használják. A SZARUKORALLOK rendje (Ordo Gorgonaria) faalakú, elágazó telepekkel rendelkező fajokat tartalmaz, melyek közös tengelyvázzal rendelkeznek. A tengelyváz alapját a gorgonin nevű szarunemű fehérje képezi, melynek szálai közé különböző mennyiségű mész épülhet be. A legnagyobb telepek akár a 3 méteres hosszúságot is elérhetik. Körülbelül 1200 fajuk ismert. A szemölcsös szarukorall (Eunicella (= Gorgonia) verrucosa [PALLAS, 1766]) telepei nagyra megnőhetnek, és többé-kevésbé egy síkban elágazóak. Sötétbarna színű tengelyvázuk sok szarúnemű anyagot tartalmaz, ennek következtében hajlékony. A tengelyvázat borító teleptest felszínén apró szemölcs alakú kiemelkedések találhatók. A teleptest vöröses vagy lilás színű, a polipocskák fehér színűek. Az európai partok mentén a sekélyebb vizekben él. Sajátos alakú, trópusi rokona a Vénusz legyezője (Gorgonia flabellum LINNAEUS, 1758), ennek telepe legyező alakú, s az oldalágak is összenőnek, ezáltal hálózatos szerkezete lesz a telepnek. Ezek a telepek akár az 1,8 méteres magasságot és az 1,5 méteres szélességet is elérhetik. Ékszerként is közismert a nemes korall (Corallium rubrum [LINNAEUS, 1758]). Telepei cm-esre nőnek, de kivételesen 1 méteresek is lehetnek. Vörös tengelyvázuk főleg meszes alapú, ennek következtében merev, törékeny. A tengelyvázat körülvevő teleptest (coenosarc) ugyancsak vörös színű. A két réteg között entodermális csőhálózat található. A polipocskák fehérek, a telepek polimorfak: egyesek karokkal rendelkező falóegyedek (gastrozoid), míg mások karokkal nem rendelkező csőpolipocskák (siphonozoid), amelyek elsősorban a víz telepen belüli áramoltatásáért felelnek. A Földközi-tengerből ismeretes, méteres mélységekben él, a lecsiszolt tengelyvázat dísztárgyként használják. A TOLLKORALLOK rendjének (Ordo Pennatularia) tagjai, találóan, toll alakú teleppel rendelkeznek, ritkábban ez bunkó- vagy levélszerű is lehet. Akár az 1 méteres nagyságot is elérhetik, legnagyobb fajuk 2 méternél is nagyobb. A telepnek csak a nyelében van tengelyváza. Ennek a hosszú nyélnek a vége szolgál a telep rögzítésére: a homokban megduzzadva lehorgonyozza a telepet. A nyél folytatásában helyezkedik el a telep gerince (rachis), elágazásain pedig a polipocskák. A telepek sajátos napi aktivitással rendelkeznek: általában éjszaka megszívják magukat vízzel, ilyenkor táplálkoznak a polipocskák. Zavarás hatására világítanak. Több mint 300 fajuk ismert. Vöröses színű a vörös tollkorall (Pennatula rubra PALLAS, 1766). Telepei elérhetik a 30 cm-es magasságot. A gerinchez kapcsolódó oldalágak megnyúlt háromszög alakúak, felső részükön találhatóak a calicium-ok, bennük pedig a polipocskák, kb. 20 egy oldalágon. A vastag gerincen tapogató nélküli csőpolipocskák találhatók. A telep napi aktivitással rendelkezik, aktív állapotban kiterjed, megduzzad, megszívja magát vízzel, majd utána inaktív

12 állapotban, akár eredeti méretének 1/3-ára is képes összehúzódni. Zavarásra világítással válaszol, az egyedek fénylő szemcséket tartalmazó nyálkaanyagot választanak ki. HATOSZTATÚ VIRÁGÁLLATOK ALOSZTÁLYA Subclassis Hexacorallia Magányosak és telepesek egyaránt lehetnek. Testszerkezetükre a hatosztatúság jellemző: a tapogatók és az űrbélt tagoló húsos sövények (sarcoseptum) száma hatnak a többszöröse. A tapogatók száma a több százat is elérheti, rajtuk nincsenek cimpák. A garatcsövön két csillós barázda (syphonoglyphe) található. A sövények páronként közelebb vannak egymáshoz, és egy páron belül az izomzászlók egymás fele néznek. A sövénypárok által közrefogott kamrákat sugárkamráknak (endocoelum) hívjuk, míg a párokat elválasztó kamrákat köztes kamráknak (exocoelum). A két csillós barázda irányában elhelyezkedő kamrákat a hasi és a háti oldalon iránykamráknak hívjuk, itt az izomzászlók egymásnak ellentétes irányt mutatnak. Sokszor a köztes kamrákban, ritkábban a sugárkamrákban is másod- sőt harmadrendű, rövidebb sövények jönnek létre. Mezogloeájuk vastag, kötőszövetszerű, ekto- és entodermális eredetű sejtes elemeket egyaránt tartalmaz. A vázat az ektoderma képezi. Bár külsőleg radiális szimmetriával rendelkeznek, belsőleg kétsugaras (biradiális) szimmetriával jellemezhetőek. Jellemző a szimbiózis is erre a csoportra: számos faj entodermájában algákat találunk, más fajok remeterákokkal vagy halakkal (pl. bohóchalak) élnek együtt. Az ismert fajok száma 4000 körül van. Többségükben magányos virágállatok a TENGERI RÓZSÁK rendjének (Ordo Actiniaria) tagjai. Nem rendelkeznek vázzal. Talpkorongjuk jól fejlett, nagyszámú üreges tapogatóik akár több körben is elhelyezkedhetnek. Az űrbélben ún. űrbéli fonalak találhatók, melyek csalánzó sejtekben gazdagok és a testfal pórusain keresztül kilökhetők védekezés céljából. Testfaluk vastag és mezogloeájuk kötőszövetszerű. Többségük szesszilis, de egy-két fajuk lebegő életmódot folytat. Több mint 1000 fajuk ismert. A bíborrózsa vagy lóaktínia (Actinia equina LINNAEUS, 1758) teste hengeres, 3-4 cm magas, ritkán elérheti a 7 cm-es magasságot is. A szájnyílás körül 192, de néha 200-nál is több, hat körben elhelyezkedő összehúzható tapogató található. A tapogatókoszorú szélén 24 darab vastagabb, védekezésre szolgáló, csalánsejtekben különösen gazdag csalánszemölcs található. Egyetlen tapogatóján mintegy 4 millió csalánsejt van. Általában élénkvörös színű, de vannak sárga, zöld vagy barna színváltozatai is. Ún. elevenszüléssel is szaporodik: nyár folyamán a gasztrális üregben több fiókegyed is megjelenhet. Talpkorongja segítségével lassú kúszómozgásra képes 8 cm-es óránkénti sebességgel. Az Európa körüli tengerekben, pl. a Fekete-tengerben a leggyakoribb virágállat. A sziklás partszakaszokat kedveli. Az árapályzónában él, 2 méternél mélyebbre nem hatol le. Legömbölyödve hosszabb-rövidebb ideig akár szárazon is kibírja apálykor. A kevésbé sós vizeket is tolerálja. Kedvelt kísérleti és akvarisztikai állat. Némileg hozzá hasonlít a viaszrózsa vagy tengeri krizantém (Anemonia sulcata [PENNANT, 1777]). Hengeres teste azonban akár a 10 cm-es magasságot is elérheti, tapogatói pedig akár 15 cm hosszúak is lehetnek. Össze nem húzható tapogatóinak száma 200, ezek vége gyakran lilás. Talpkorongja jól fejlett. Sárgásbarna vagy zöldes alapszíne szimbionta moszatoktól származik. Az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben előfordul, a sekély, jól megvilágított tengeröblöket kedveli.

13 A köpenyes tengeri rózsa (Adamsia palliata [BOHADSCH, 1761]) sajátos életmódú, viszonylag kis termetű faj. A vörös színű talpkorong két oldallebenyt fejleszt, melynek segítségével beborít egy remeterák által lakott csigaházat. Obligát szimbionta, általában az Eupagurus prideauxi (LEACH, 1815) remeterák fajon található meg. Maga a fehér színű test és a szájkorong mindig a remeterák hasoldalán található, a szintén fehér színű tapogatók lefelé irányulnak. Ilyen módon a tengeri rózsa közvetlenül hozzájut a rák szájából kihulló maradékokhoz. Az aljzathoz való közelség miatt a szájkorong oldalirányba megnyúlik. Az űrbéli fonalak hosszúak, a remeterák háti oldalára is elérnek, védelmet nyújtva a remeteráknak. Az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben él. Ha korallokról beszélünk általában, akkor jórészt a KŐKORALLOK rendjének (Ordo Madreporaria) képviselőire gondolunk akaratlanul is, hiszen többnyire ezeknek köszönhető a korallszirtek létrejötte. Magányosak és telepesek egyaránt lehetnek. A magányos polipok a 15 cm-es átmérőt is elérhetik, a telepes fajok polipocskái max mm-esek. A telepek akár 30 millió egyedet is tartalmazhatnak, míg egy telep mészvázának tömege elérheti a 45 tonnát is. A telepes fajoknál megkülönböztethető az egyedek váza (poliparium vagy calicium) és az egyedeket összekötő köztest váza (coenasteum). A poliparium vagy egy magányos polipegyed vázának alapi részét a talplemez (sclerobasis) alkotja, ennek a széléből kiemelkedik a pohárszerű kehely (theca), a kehelytől a központ felé haladva kialakulnak a sugárlemezkék (scleroseptum), amelyek maguk előtt gyűrik befelé a polip testét. A sugárlemezek a kehely külső oldalán is létrehoznak kiemelkedéseket, az ún. bordákat (costae). A talplemez közepéből emelkedik ki az oszlop (columella). Az egész vázra kifordított kesztyűként ráhúzva helyezkedik el a polip, a váz mindenhol az állat ektodermájával érintkezik. A fajok száma kb körül van. A polipok váza képezi a korallszirtek alapját, ezek növekedési üteme elég lassú: 0,5-2,8 cm/év. Korallszirtek csak tiszta, melegvizű (20-28 o C) és nagy sótartalmú tengerekben jönnek létre kizárólag a 30 o északi és déli szélességi körök között. A szirtképző kőkorallok fényigénye nagy, mivel legtöbbjük szervezetében zooxanthellák élnek (pl. Symbiodinium spp.), ezért 50 méternél mélyebben ritkán fordulnak elő (a maximális mélység 90 m). Ezek a szimbionták a meszes váz kiválasztását teszik lehetővé. Három fő korallszirt típus ismert: szegély-, zátonyszirtek és atolok. A szegélyszirtek közvetlenül a part mentén húzódnak, pl. Afrika keleti partjainál. A zátonyszirtek (barrier zátonyok) a partvonallal párhuzamosan, de attól bizonyos távolságra találhatók, köztük csendesvizű lagúnák alakulhatnak ki. Legnagyobb az Ausztrália északkeleti partjaival párhuzamosan mintegy 2400 km hosszan húzódó Nagy Korallzátony (Great Barrier Reef), melynek szélessége m között változik. Területének legnagyobb része természetvédelmi terület. Az atolok gyűrű vagy félkör alakú korallszirt szigetek, a Csendesóceánban fordulnak elő. Eredetükről több elmélet is megfogalmazódott, például feltételezések szerint emelkedő vulkáni kúpok tetején jöhettek létre. Magányos faj a gombakorall (Fungia fungites [LINNAEUS, 1758]). A polip átmérője elérheti a 30 cm-t is, váza felfordított kalapos gombára emlékeztet. A kősövények felfelé mutatnak. A szomszédos sövényeket kisebb harántlemezkék (synapticulum) kötik össze. A talplemezzel egy síkban elhelyezkedő kehely külső falán megfigyelhetőek a bordák is. Szaporodása különleges: az egyed felső része leválhat törzséről, és új törzsi részt fejleszthet. A levált rész hozza létre az ivaros szaporító egységeket. A régi talpkorong a maga regenerálódik. Az Indiai- és a Csendes-óceánban él. A pázsitkorall (Cladocora caespitosa [LINNAEUS, 1758]) telepes faj, a polipáriumok 5 mm átmérőjűek. Az egyedek vázát összekötő coenasteum henger alakú és elágazó. Az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben fordul elő.

14 Különleges, emberi agytekervényekhez hasonló felszíni struktúrával jellemezhetők az agykorall (Diploria cerebriformis [LAMARCK, 1816]) telepei, amelyek akár 50 cm-es átmérőjű félgömböt is képezhetnek. Ezt a sajátos tekervényes struktúrát a polipocskák furcsa oldalirányú, be nem fejezett osztódása hozza létre. Ennek nyomán elnyúló, több párhuzamos sövénnyel rendelkező egyedlánc jön létre, ami hasonló elnyúló, párhuzamos sugárlemezkékkel (scleroseptum) rendelkező kelyhet hoz létre. A Vörös-tengerben él. CSÖVES VIRÁGÁLLATOK ALOSZTÁLYA Subclassis Cerianthipatharia Magányos, többnyire váznélküli, csöveket képező virágállatok körülbelül 100 faj tartozik ide. Kivételesen egyes fajok fekete, szarualapú tengelyvázzal rendelkező telepeket hoznak létre. Sajátos, ősi jellegekkel rendelkeznek, pl. soksugaras szimmetriájúak. Egyes magányos fajaiknál hiányzik a talpkorong, megnyúlt hengeres testük a homokba vagy az iszapba fúródik, és nyálkás csövet választ ki maga körül. A csövet homokszemek és más idegen anyagok is szilárdítják. A magányos fajok a 70 cm-es nagyságot is elérhetik. A csöves hengerrózsa vagy tengeri kökörcsin (Cerianthus membranaceus [SPALLANZANI, 1784]) cm hosszúra is megnőhet tapogatóival együtt, míg csupán 2-3 cm átmérőjű. A test vége lekerekített, talpkoronggal nem rendelkezik. A száj-kloáka nyílás körül kisebb labiális tapogatók, a szájmezők szélén nagyobb peremtapogatók vannak, ezek két körben helyezkednek el, számuk akár a százat is meghaladhatja. Nem visszahúzhatóak. Két színváltozata ismert: a ritkább ibolyaszínű és a gyakoribb világosbarna. Peremtapogatói fehéren sávozottak. Féregszerűen kígyózva mozog, gyors. Nyálkás anyagból létrejött csöve akár egy méteres hosszúságot is elérhet, ha megzavarják, ide menekül vissza. A megkeményedett nyálkás hüvelyt kagylódarabkák és homokszemcsék is keményítik. A Földközi-tengerben gyakori, 1-35 méteres mélységekben, csendes vizű öblökben. Kisebb állatokkal táplálkozik. Halászok gyakran csalinak használják. Kisebb Fekete-tengeri rokona a Cerianthus solitarius (RAPP, 1829), ez csak 3-6 cm hosszúra nő meg, körülbelül labiális és peremtapogatóval rendelkezik. A tengerben m mélységben fordul elő.

15 BIBLIOGRÁFIA *** (1971): Urania Állatvilág. Alsóbbrendű állatok. Gondolat Kiadó, Budapest. FIRĂ, V., NĂSTĂSESCU, M. (1977): Zoologia nevertebratelor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bukarest. KARÁDI, I. (1985): Különös állatok. Búvár Zsebkönyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. KIS, B. (1981): Állattan gyakorlatok I. Gerinctelenek. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia, Földrajz és Geológia Kar, Kolozsvár. KIS, B., MATIC, Z. (1983): Állattan. I. Rész. Gerinctelenek. 1. kötet. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia, Földrajz és Geológia Kar, Kolozsvár. MÜLLER, G. I. (1995): Phylum Cnidaria (Coelenterata). Celenterate. in GODEANU Stoica Preda (szerk.): Diversitatea lumii VII. Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României Vol. I. Mediul marin. Editura Bucura Mond, Bukarest, pp MÜLLER, G. I. (2002): Phylum Cnidaria (Coelenterata). Cnidari, Celenterate. in GODEANU Stoica Preda (szerk.): Diversitatea lumii VII. Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României. Vol. II. Apele continentale, partea I. Editura Bucura Mond, Bukarest, pp MYERS, P. (2001): Cnidaria (On-line), Animal Diversity Web. ummz.umich.edu/ site/accounts/information/cnidaria.html PAPP, L. (szerk.) (1996): Zootaxonómia egységes jegyzet. Állatorvostudományi Egyetem Zoológiai Központjának a Magyar Természettudományi Múzeumba kihelyezett tanszéke gondozásában, Budapest. PÉTERFI, F. (1962): Gerinctelenek állattana. Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, Bukarest. PODANI, J. (1979): Tengeri állatok 1. Búvár Zsebkönyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. RÓZSA, L. (2005): Élősködés, az állati és emberi fejlődés motorja. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, p SHOSTAK, S. (2002): Cnidaria (Coelenterates). Encyclopedia of Life Sciences, Nature Publishing Group, pp SOÓS, Á.(1969): Csalánozók állattörzse Cnidaria. in MÓCZÁR, L. (szerk.): Állathatározó I-II.. Közoktatásügyi Kiadó Vállalat, Budapest, vol. I., pp

2. Gyakorlat Álszövetes állatok tagozata (Subregnum Parazoa) Szivacsok törzse (Phylum Porifera)

2. Gyakorlat Álszövetes állatok tagozata (Subregnum Parazoa) Szivacsok törzse (Phylum Porifera) 2. Gyakorlat Álszövetes állatok tagozata (Subregnum Parazoa) Szivacsok törzse (Phylum Porifera) Az álszövetes állatok nem rendelkeznek valódi csíralevelekkel, és sejtjeik még nem szerveződnek szövetekbe.

Részletesebben

Csalánozók szimmetriaviszonyai. sugaras szimmetria

Csalánozók szimmetriaviszonyai. sugaras szimmetria Csalánozók törzse Csalánozók szimmetriaviszonyai sugaras szimmetria Testfelépítés: Valódi szövetek Külső + belső szövetréteg (egy sejtsor vastagságú) Belső szövetréteg: táplálékfelvétel Külső szövetréteg:

Részletesebben

ÁLLATOK R.: ANIMALIA

ÁLLATOK R.: ANIMALIA ÁLLATOK R.: ANIMALIA Többsejtű állatok országa Regnum Animalia (Metazoa) heterotróf soksejtűek diploidok, haploid stádium a gamétákra korlátozódik laza sejttársulás álszövetes szövetes kb. 600 millió éve

Részletesebben

Szerk.: Vizkievicz András

Szerk.: Vizkievicz András Többsejtű állatok Szerk.: Vizkievicz András Az első többsejtű állatok megkövült maradványai kb. 600 millió évesek. A törzsfejlődés folyamatának rekonstruálásához Ernst Haeckel a XX. század elején megfogalmazott

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

KEREKESFÉRGEK, CSILLÓSHASÚAK, ÖVESFÉRGECSKÉK ÉS BUZOGÁNYFEJŰEK

KEREKESFÉRGEK, CSILLÓSHASÚAK, ÖVESFÉRGECSKÉK ÉS BUZOGÁNYFEJŰEK 6 KEREKESFÉRGEK, CSILLÓSHASÚAK, ÖVESFÉRGECSKÉK ÉS BUZOGÁNYFEJŰEK KEREKESFÉRGEK TÖRZSE Phylum Rotifera CUVIER, 1817 Apró mikroszkopikus méretű állatok, ritkán érik el az 1-3 mm-es nagyságot, a legkisebbek

Részletesebben

Gombák. 100 000-300 000 faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita

Gombák. 100 000-300 000 faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita Gombák Gombák Klorofill nélküli, heterotróf táplálkozású, spórás, fonalas, egy vagy többsejtű, valódi sejtmaggal rendelkező, ivarosan és ivartalanul is szaporodó telepes szervezetek. 100 000-300 000 faj.

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20. BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. feladat. Fogalomkeresés (10 pont) a. :olyan egyedek összessége, amelyek felépítése, életműködése, élettérigénye

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru I. Gombák (10 pont) A következő tesztkérdések az alább felsorolt, hazánkban is élő nyolc gombafajjal kapcsolatosak. óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba lila pereszke sárga kénvirággomba

Részletesebben

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket.

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. A lakóteleptől északra helyezkedik el a Széchenyi Parkerdő, ami a köztudatban

Részletesebben

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai A centriólum A centriólum és a sejtek mozgási organellumai Egysejtű eukarióta sejtekben,soksejtű állatok sejtjeiben 9x3-triplet A,B és C tubulus alegységek hengerpalástszerű helyezkedéssel Hossza 0,3mm

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

A vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületükön keresztül veszik fel, melyet a szárukban található kezdetleges vízszállító sejtek továbbítanak.

A vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületükön keresztül veszik fel, melyet a szárukban található kezdetleges vízszállító sejtek továbbítanak. Mohák (törzse) Szerkesztette: Vizkievicz András A mohák már szárazföldi növények, ugyanakkor szaporodásuk még vízhez kötött. Kb. 360 millió (szilur) évvel ezelőtt jelentek meg, a tengerek árapály zónájában

Részletesebben

Bevezetés az állattanba. A többsejtű állatok kialakulása Szivacsok Csalánozók

Bevezetés az állattanba. A többsejtű állatok kialakulása Szivacsok Csalánozók Bevezetés az állattanba A többsejtű állatok kialakulása Szivacsok Csalánozók Többsejtű állatok (Regnum Animalia) /METAZOA/ Első valódi eukarióta Protista: 1.400 millió év monofiletikus eredet ős: autotróf,

Részletesebben

Főbb jellemzőik. Főbb csoportok

Főbb jellemzőik. Főbb csoportok Újszájú állatok Szerk.: Vizkievicz András A földtörténeti óidő kezdetén a kambrium időszakban több mint 500 millió évvel ezelőtt éltek azok az ősi férgek, melyeknél szétvált az ősszájú és az újszájú állatok

Részletesebben

PLANKTONOK: A plankton a vízben lebegő apró, többnyire csak mikroszkóppal megfigyelhető élőlények összessége. Vannak köztük termelő, fogyasztó és

PLANKTONOK: A plankton a vízben lebegő apró, többnyire csak mikroszkóppal megfigyelhető élőlények összessége. Vannak köztük termelő, fogyasztó és A TENGER ÉLŐVILÁGA PLANKTONOK: A plankton a vízben lebegő apró, többnyire csak mikroszkóppal megfigyelhető élőlények összessége. Vannak köztük termelő, fogyasztó és lebontó szervezetek is. Előfordulás:

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása

Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása Mohaismeret 6. A Sphagnopsida, Andreaeaopsida és Takakiopsida osztály bemutatása O:Sphagnopsida Jellegzetes felépítésük miatt külön osztályt alkotnak a tőzegmohák (1. ábra). Az egész földön elterjedtek,

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Térgeometriai taneszközök síkba összenyomható és zsinóros térbeli modellek (9 10. évfolyam) Tanári eszközök. Szalóki Dezső

Térgeometriai taneszközök síkba összenyomható és zsinóros térbeli modellek (9 10. évfolyam) Tanári eszközök. Szalóki Dezső Térgeometriai taneszközök síkba összenyomható és zsinóros térbeli modellek (9 10. évfolyam) Tanári eszközök Szalóki Dezső matematika, fizika, ábrázoló-geometria és biológia szakos vezetőtanár Lektorálta:

Részletesebben

GERINCTELENEK. ZoS 101 Egysejtű mikroszkópikus állat modellje. ZoS 106 Édesvízi polip

GERINCTELENEK. ZoS 101 Egysejtű mikroszkópikus állat modellje. ZoS 106 Édesvízi polip GERINCTELENEK ZoS 101 Egysejtű mikroszkópikus állat modellje Amoeba proteus, kb. 1000-szeresre nagyított hosszirányban. Prof. Dr. M. Lindauer és Christian Groβ után. A kis álláb kinyitható, így bemutatható

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont)

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) Azonosítsd a felsorolt felfedezéseket a betűkkel jelölt tudósokkal valamint életrajzi adataikkal és írd a megfelelő betűjeleket az állítások mögötti négyszögekbe!

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

Bryozoa & Brachiopoda Mohaállatok & pörgekarúak

Bryozoa & Brachiopoda Mohaállatok & pörgekarúak Őslénytan 8 Bryozoa & Brachiopoda Mohaállatok & pörgekarúak II. földtudományi BSc Kázmér Miklós Őslénytani Tanszék Déli tömb 0.211. szoba /8627 mkazmer@gmail.com http://kazmer.web.elte.hu 1 Tanmenet IX.

Részletesebben

TÖBBSEJTŰ ÁLLATOK országa SZÖVETESEK alországa SUGARAS SZIMMETRIÁJÚAK tagozata Csalánozók törzse Ős-testüregesek altagozata. A laposférgek törzse

TÖBBSEJTŰ ÁLLATOK országa SZÖVETESEK alországa SUGARAS SZIMMETRIÁJÚAK tagozata Csalánozók törzse Ős-testüregesek altagozata. A laposférgek törzse A laposférgek Szerkesztette: Vizkievicz András ÁLSZÖVETESEK alországa Szivacsok TÖBBSEJTŰ ÁLLATOK országa SZÖVETESEK alországa SUGARAS SZIMMETRIÁJÚAK tagozata Csalánozók Ős-testüregesek altagozata Laposférgek

Részletesebben

ORSZÁGOS HATÁLYÚ TILALMI IDŐSZAKOK, MÉRET- ÉS MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK, NEM FOGHATÓ HALFAJOK

ORSZÁGOS HATÁLYÚ TILALMI IDŐSZAKOK, MÉRET- ÉS MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK, NEM FOGHATÓ HALFAJOK ORSZÁGOS HATÁLYÚ TILALMI IDŐSZAKOK, MÉRET- ÉS MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK, NEM FOGHATÓ HALFAJOK Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott hal gazdálko dá si vízterületen

Részletesebben

A növényi szervezetek testfelépítése

A növényi szervezetek testfelépítése Szerveződés A növényi szervezetek testfelépítése Szerk.: Vizkievicz András A testszerveződés fogalmát a növényi szervezetet felépítő sejtek közötti kapcsolatok minősége alapján határozzuk meg. Szintjei:

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

Készítette: Vajda Péter

Készítette: Vajda Péter Készítette: Vajda Péter A Salvia nemzetséghez csaknem 1000 faj tartozik, de egyik sem hasonló a "látnokzsályához", a Salvia divinorumhoz. Ahogy a hivatalos magyar neve sugallja ("jósmenta", "látnokzsálya"),

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13..

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13.. Én és Ukrajna tantárgy Óravázlat Az óceánok természetvilága Bakos Ilona 2012. november 13.. TÉMA. Az óceánok természetvilága CÉL. Megismertetni a tanulókat a világóceán és óceán fogalmakkal, az óceánok

Részletesebben

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI A NÖVÉNYEK KÉTSZAKASZOS EGYEDFEJLŐDÉSE NEMZEDÉKVÁLTAKOZÁS - ÁLTALÁNOS NÖVÉNYI TULAJDONSÁG - NEM GENETIKAI ÉRTELEMBEN VETT NEMZEDÉKEK VÁLTAKOZÁSA - IVAROS ÉS IVARTALAN SZAKASZ

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 5. óra Élőlényismeret I. Az alsóbbrendű szervezetek (fito- és zooplankton szervezetek), növényi és állati szervezetek Makroelemek Tápanyagok Mikroelemek

Részletesebben

A vízi ökoszisztémák

A vízi ökoszisztémák A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,

Részletesebben

Az orsócsigák paradicsoma: Törökország

Az orsócsigák paradicsoma: Törökország Az orsócsigák paradicsoma: Törökország Páll-Gergely Barna A Sümela (görögül Sumelas) nevű kolostor messze földön híres, történelmi jelentőségű hely. Itt 15 orsócsigafaj él együtt, így e tekintetben a kolostor

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV.

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV. 4/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN IV. MADARAK Előfordulás A Földön közel 9000 madárfaj él. A civilizáció hatását sok faj nem tudta tolerálni, kipusztultak (pl. dodó, moa). Napjainkban elterjedésük egyenlőtlen.

Részletesebben

Rendszertan. Élő szervezetek: diverzitás. 13 milliárd faj ismert

Rendszertan. Élő szervezetek: diverzitás. 13 milliárd faj ismert Rendszertan Hogyan rendszerezzük az élő szervezeteket? 1 13 milliárd faj ismert Élő szervezetek: diverzitás Ez csupán 5%-a a Földön valaha élt élő szervezeteknek!!!!! Új fajok még ma is kerülnek elő 2

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA SZERVES- ANYAGOK O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT)

GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA SZERVES- ANYAGOK O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT) A LEVÉL GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS SZERVES- ANYAGOK NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT) A levél a szár laterális szerve, korlátozott növekedésű,

Részletesebben

3. Gyakorlat Valódi szövetes állatok tagozata (Subregnum Metazoa) Laposférgek törzse (Phylum Platyhelminthes)

3. Gyakorlat Valódi szövetes állatok tagozata (Subregnum Metazoa) Laposférgek törzse (Phylum Platyhelminthes) 3. Gyakorlat Valódi szövetes állatok tagozata (Subregnum Metazoa) Laposférgek törzse (Phylum Platyhelminthes) Hát-hasi irányban lapított testű lények. Nagyságuk a néhány milliméter és a 10-15 méter között

Részletesebben

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat 1991-2016 A tanulmányom célja részletekben gazdag fotókkal bemutatni az 1991. évi XXXI. törvény - a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről valamint

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai Kötőszövet Kötőszövet jellemzői: leggyakoribb és legváltozatosabb szövet típus sejtekből, rostokból és sejtközötti állományból áll fibroblaszt: kollagén rostok: merevítés elasztikus rostok: hajlékonyság

Részletesebben

Iskola: Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Téma: Az őszibúza gazdasági jelentősége és botanikai jellemzői

Iskola: Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Téma: Az őszibúza gazdasági jelentősége és botanikai jellemzői 2. számú melléklet (Forrás: K.B) ÓRAVÁZLAT Iskola: Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Osztály: 13. b osztály Tantárgy: Növénytermesztés Téma: Az őszibúza gazdasági jelentősége és

Részletesebben

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Galléros-ostorosok Állábas egysejtűek Hálózatos állábúak

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Redőny. Garázskapu PORTOS. www.portos.hu KATALÓGUS

Redőny. Garázskapu PORTOS. www.portos.hu KATALÓGUS edőny Garázskapu POTOS KATALÓGUS www.portos.hu ELÉHETŐ SZÍNEK SZÍN SK 250 SK 300 SK 350 PA 55 PA 77 101 - ezüst 102 - fehér 103 - szürke 105 - világos bézs 107 - világos szürke 108 - sötétbarna 109 - világosbarna

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus)

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) Írta: Thurn Tamás Köszönet a képekért: http://www.herp-pix.org http://www.edu.ge.ch/co/renard/coursfacbio/welcome.htm Ez a csodálatos hüllő

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

Puhatestűek főbb csoportjai: Csigák osztálya Kagylók osztálya Fejlábúak osztálya Cserepeshéjúak osztálya Ásólábúak osztálya. Általános jellemzés

Puhatestűek főbb csoportjai: Csigák osztálya Kagylók osztálya Fejlábúak osztálya Cserepeshéjúak osztálya Ásólábúak osztálya. Általános jellemzés Puhatestűek törzse Szerk.: Vizkievicz András Puhatestűek főbb csoportjai: Csigák osztálya Kagylók osztálya Fejlábúak osztálya Cserepeshéjúak osztálya Ásólábúak osztálya Általános jellemzés Szerveződés:

Részletesebben

-rovarháló rendszerek-

-rovarháló rendszerek- -rovarháló rendszerek- ROVARHÁLÓ AJTÓ Ahol nem csak a rovarvédelem, hanem a küllem is fontos! Típusai: A rolós ajtó akkor praktikus, ha nincsen hely csapó-, vagy tolóajtó elhelyezésére. Ebben az esetben

Részletesebben

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos Kárpitos

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos Kárpitos A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Fahasznosítás Fenyők 2. Közönséges luc(fenyő) Picea abies 2 Nagy méretű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj A tűlevelek 10-20 mm hosszúak, egyenként

Részletesebben

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-3.1.4-08/-009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár, 010.

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. 5. Extrúzió Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. Egycsigás extruder 1 csiga, 2 henger, 3 tölcsér vízzel

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

A vízparti növények. Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága?

A vízparti növények. Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága? A vízparti növények Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága? Ennek vagy ennek? Jellemzően milyen növények lehetnek a vízparton? A NÁD: és a GYÉKÉNY: Mi jellemző a nádasra? hozzájárul a vizek öntisztulásához

Részletesebben

Akció! -30. Lime székek. Fair Play fa székek. Színes székek

Akció! -30. Lime székek. Fair Play fa székek. Színes székek Akció! Vásároljon hihetetlenül kedvezményes áron egészen tavaszig csak a Fair Play-től! Ahogy ígértük ebben az évben is a lehető leghatékonyabban szeretnénk segíteni az Önök munkájukat. Rögtön az év elején

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Nyitvatermők megfigyelése

Nyitvatermők megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Nyitvatermők fajainak megismerése A virágzat vizsgálata A levelek mikroszkópos vizsgálata Kész fenyőmetszet megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: lucfenyő

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Duna és egyéb folyók szabályozásáról

Duna és egyéb folyók szabályozásáról 8. évfolyam 5. szám 2001.október VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség belső információs kiadványa AZ ALCSI HOLT-TISZA Az Alcsi Holt-Tisza mint tartalék ivóvízbázis

Részletesebben

Nagy kócsag A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Nagy kócsag Státusz: nem veszélyeztetett Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke: 100 000 Ft

Nagy kócsag A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Nagy kócsag Státusz: nem veszélyeztetett Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke: 100 000 Ft Nagy kócsag A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Nagy kócsag Státusz: nem veszélyeztetett Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke: 100 000 Ft Rendszertan Ország: Állatok (Animalia) Törzs: Gerinchúrosok

Részletesebben

Szerelési útmutató. Táblás kerítésrendszer. NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium

Szerelési útmutató. Táblás kerítésrendszer. NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Szerelési útmutató Táblás kerítésrendszer NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Szerelési útmutató NYLOFOR 3D táblák Táblák A táblák szélessége 2500 mm, magassága 1030-2430 mm. A táblák az egyik oldalon 30 mm-es

Részletesebben

I. Vázrendszerünk számokban (10 pont)

I. Vázrendszerünk számokban (10 pont) I. Vázrendszerünk számokban (10 pont) Ebben a feladatban mennyiségi vizsgálatot kell végezni, azaz összehasonlítani minden feladatban az a és b mennyiségeket. 1) a) Ujjpercek száma a két kezünkön b) Ujjpercek

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó MAGYAR DÍSZPOSTA (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Fajtaleírás Magyar Díszposta Fajtaklub Polgár Béla szakelőadó Magyar díszposta fajtaleírás (EE Standard Modell) A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM: A fajtát a Magyar

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

9/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan I.

9/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan I. 9/b tétel GERINCES RENDSZERTAN I. HALAK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPOCSNÉLKÜLIEK (AGNATHA) OSZTÁLY: KÖRSZÁJÚAK (CYCLOSTOMATA) REND: INGOLAALKÚAK» CSALÁD: INGOLAFÉLÉK TISZAI INGOLA (Eudontomyzon

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 7. évfolyam Patonainé Tóth Gyöngyi SZÍNTESTEK VIZSGÁLATA 01 1/2! T BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során használt eszközökkel rendeltetésszerűen dolgozz!

Részletesebben

Kutatási jelentés A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület Szentgáli-kőlikban 2006-ban végzett munkájáról

Kutatási jelentés A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület Szentgáli-kőlikban 2006-ban végzett munkájáról 1 VESZPRÉMI EGYETEMI BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET 8443 Bánd Kossuth Lajos u. 2/b. tel: 70/3828-595 Tárgy: kutatási jelentés Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Korbély Barnabás barlangtani

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz Bidló Bidló András: András: A Kárpát-medence természeti földrajza Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz A világegyetem

Részletesebben

SZKB_102_03. Tóban és tóparton

SZKB_102_03. Tóban és tóparton SZKB_102_03 Tóban és tóparton DIAK_2evfolyam.indd 23 2007.07.30. 10:37:27 DIAK_2evfolyam.indd 24 2007.07.30. 10:37:28 DIÁKMELLÉKLET TÓBAN ÉS TÓPARTON 2. ÉVFOLYAM 25 D1 Tóban és tóparton élő állatok A A

Részletesebben