ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam augusztus 10. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM"

Átírás

1 18. szám 127. évfolyam augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. szolgálati helyein alkalmazható rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól c. 33/2012. (VII. 06. MÁV Ért. 15.) EVIG számú utasítás 1. számú módosításáról. 39/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról, valamint a MÁV Zrt. Döntési és Hatásköri Listájáról szóló 53/2011. (XII. 30. MÁV Ért. 29.) EVIG számú utasítás 1. számú módosításáról. 40/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a hátrányos jogkövetkezmények és más munkajogi intézkedések alkalmazásának és a munkavállalói kártérítési felelősség érvényesítésének rendjéről /2012. (VIII.10. MÁV Ért.18.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás: a MÁV Zrt. Adószabályzata. 6/2012. (VIII.10. MÁV Ért.18.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a munkavállalók által megelőlegezett készpénzfizetési számlák elszámolásáról. 5/2012. (VIII.10. MÁV Ért.18.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti szolgáltatások elszámolásáról és az elszámoláshoz kapcsolódó forgalmi tevékenységekről (2011/2012. menetrendi év) szóló 9/2011. (XII. 23. MÁV Ért. 28.) IÁVIGH számú utasítás 1. számú módosításáról /2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos szolgáltatások engedélyezéséről és szabályozásáról. 881 Egyéb közlemény: Szolgálati megbízólevél érvénytelenítése 1013 Utasítások 38/2012. (VIII. 10. MÁV ÉRT. 18.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV zrt. szolgálati helyein ALkALMAzhATó RUGALMAs MUnkAIdőbEOszTÁs szabályairól c. 33/2012. (VII. 06. MÁV ÉRT. 15.) EVIG számú UTAsíTÁs 1. számú MódOsíTÁsÁRóL. 1. Az UTAsíTÁs célja Jelen utasítás a 33/2012. (VII.06. MÁV.Ért.15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. szolgálati helyein alkalmazható rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól szóló utasítás pontja a napi munkaidő, valamint a Kollektív Szerződésben augusztus 01-től érvényes általános teljes munkaidőre vonatkozó bekezdésének módosítása. 2. hatály És FELELőssÉG MEGhATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. azon szolgálati helyeire és szervezeti egységeire, ahol a munkavállalók általános munkarendben kerülnek foglalkoztatásra és a munkaidő felhasználását a technológiai és a munkafolyamatok jellege alapján részben a munkavállaló, részben a munkáltató határozza meg.

2 850 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám Nem terjed ki az utasítás hatálya a kötetlen munkaidőbeosztás alapján foglalkoztatott munkavállalókra Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás augusztus 01. napján lép hatályba Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért az egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a felelősek. 3. Az UTAsíTÁs LEíRÁsA A 33/2012. (VII.06. MÁV Ért.15.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás , valamint a pontjai az alábbiak szerint módosulnak: napi eszmei munkaidő: Időtartama: Hétfőtől-péntekig: ig, amely 20 perc munkaközi szünetet nem a munkaidő részeként tartalmaz A Kollektív Szerződésben augusztus 01-től érvényes általános teljes napi munkaidő 8 óra (Mt.92. (1) és a 205. (1). c)alapulvételével a havi munkaidőkeretben havonta teljesítendő munkaidő: 20 munkanapos hónapban 160 óra 21 munkanapos hónapban 168 óra 22 munkanapos hónapban 176 óra 23 munkanapos hónapban 184 óra 4. hivatkozások, MódOsíTÁsOk, hatá- LyOn kívül helyezések Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a 33/2012. (VII.06. MÁV Ért.15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás jelen utasítás 3. pontjában meghatározottak szerint módosul. 5. hatályba LÉpTETÉs Az utasítás augusztus 01. napján lép hatályba. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató MódOsíTÁsOkkAL EGysÉGEs szerkezetbe FOGLALT szöveg 1. Az UTAsíTÁs célja A MÁV Zrt szolgálati helyein alkalmazható általános munkarendben, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók rugalmas munkaidő-beosztásának egységes szabályozása. 2. hatály És FELELőssÉG MEGhATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. azon szolgálati helyeire és szervezeti egységeire, ahol a munkavállalók általános munkarendben kerülnek foglalkoztatásra és a munkaidő felhasználását a technológiai és a munkafolyamatok jellege alapján részben a munkavállaló, részben a munkáltató határozza meg. Nem terjed ki az utasítás hatálya a kötetlen munkaidőbeosztás alapján foglalkoztatott munkavállalókra Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért az egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a felelősek. 3. FOGALMAk MEGhATÁROzÁsA 3.1. Rugalmas az az egyenlőtlen munkaidő-beosztás, amikor a munkavállaló a törzsidőn felül a napi munkaidő fennmaradó részét (peremidő) a munka ellátása által megengedett mértékben, naponta eltérően oszthatja be a havi munkaidőkeretben meghatározott havi kötelező munkaidő figyelembevételével. A rugalmas munkaidőbeosztás a Kollektív Szerződésben adott évre meghatározott általános teljes napi munkaidő figyelembevételével képzett havi munkaidő-kereten alapul A napi eszmei munkaidő az az elvi munkaidőtartam, amely a ténylegesen ledolgozott napi munkaidő megállapításához, az eltérések számításához, valamint a munkából távoltöltött idők (szabadság, betegség, igazolt távollét, kiküldetés, - munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - stb.) elszámolásának alapjául szolgál Törzsidő az az időtartam, amely alatt minden munkavállalónak a munkahelyén kell munkát végezni, tartama alatt a munkavállaló csak hivatalos ügyben lehet távol. Magánügyben történő távollét a törzsidő alatt csak a szervezeti egység vezetőjének engedélyével le-

3 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 851 hetséges, és amelyet az üzemidőn belül minden esetben a hónap utolsó munkanapjáig le kell dolgozni Peremidő az a napi munkaidőkeret, amelyen belül a munkaidőt a munkavállaló határozhatja meg a feladatokhoz igazodóan úgy, hogy havonta a hónap végén legfeljebb (+) 20 óra, illetve (-) 6 óra eltérés keletkezhet a pontban meghatározott munkaidőhöz képest Az üzemidő a peremidő kezdő és végpontja közé eső időtartam, amely egyben a napi maximális munkaidőt jelenti. 4. Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Időmeghatározások A MÁV Zrt területén a rugalmas munkaidő-beosztást a következő időpontok, időtartamok figyelembevételével lehet alkalmazni napi eszmei munkaidő: Időtartama: Hétfőtől-péntekig ig, amely 20 perc munkaközi szünetet nem a munkaidő részeként tartalmaz Törzsidő Időtartama: Hétfőtől-péntekig ig peremidő Időtartama: Hétfőtől-péntekig és ig üzemidő Időtartama A Kollektív Szerződésben augusztus 01-től érvényes általános teljes napi munkaidő 8 óra (Mt.92. (1) és a 205. (1). c)alapulvételével a havi munkaidőkeretben havonta teljesítendő munkaidő: 20 munkanapos hónapban 160 óra 21 munkanapos hónapban 168 óra 22 munkanapos hónapban 176 óra 23 munkanapos hónapban 184 óra A fentiekben meghatározott havi munkaidőt (kötelező órát) meghaladóan, a munkavállaló döntése alapján legfeljebb 20 (húsz) óra többletidő vihető át a tárgyhónapról a következő hónapra. A 20 (húsz) órát meghaladó többletidőt a hónap végén törölni kell. A munkáltatói jogkörgyakorló által írásban elrendelt rendkívüli munkavégzésből eredő többletidő (túlóraként elszámolt idő, amely kifizetésre kerül), szintén törlendő. Tárgyhó végén mínusz óra esetén a 6 (hat) órát meghaladó időmennyiségnek megfelelő mértékben az időadatközlő az érintett munkavállalónál igazolatlan távol egésznap vagy igazolatlan távol törtnap kódokra történő rögzítést továbbít az időadat-rögzítő részére. Ezzel párhuzamosan a 6 (hat) órát meghaladó mínusz órát az időrögzítő táblázatból törölni kell. A hó végi többletidő (maximum 20 óra), illetve a mínusz óra (maximum -6 óra) a következő hónapra átvitelre kerül és nyitó értékként szerepel. A munkavállaló a tárgyhavi többletidő (maximum 20 óra) következő hónapra átvitt mértékéig a tárgyhót követő hónapban a peremidőben történő munkavégzését csökkentheti (csúsztat) míg a tárgyhavi mínusz (maximum -6 óra) következő hónapra átvitt mértékéig a tárgyhót követő hónapban a munkaidejét növelni köteles. Egész napos távollét (csúsztatás) csak a munkáltatói jogkörgyakorló előzetes jóváhagyásával alkalmazható. Téves időadat (pl. rögzítési, kezelési hiba) esetén a munkavállaló kezdeményezésére, indoklást vagy igazolást követően a helytelen érték csak a munkáltatói jogkörgyakorló jóváhagyásával módosítható A rugalmas munkaidő beosztás szabályai Rugalmas munkaidő-beosztás esetén a munkaidő felhasználása beléptető rendszer által, vagy rugalmas munkaidő kezelésére alkalmas műszaki berendezés felhasználásával rögzített (kezelt), vagy más módon (manuális nyilvántartással, excel - táblában) történő jelenléti idő rögzítésével történik, melynek alapbizonylata a jelentkezési- és az eltávozási könyv. Részletszabályokat a 4.3. pont tartalmazza Rugalmas munkaidő-beosztás beléptető, vagy rugalmas munkaidő kezelésére alkalmas műszaki berendezés működtetésével A rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazásához adatot szolgáltató beléptető rendszer, vagy más, a munkavállalók munkaidő kezdésének, befejezésének és távolléteinek rögzítésére szolgáló informatikai rendszer rendelkezésre állása esetén a műszaki berendezéseket a

4 852 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám kezelési szabályzatnak megfelelően kell működtetni. Ezen felül csak az eltávozási könyv vezetése szükséges. A rendszer előírt időközönként vagy külön kérésre információt szolgáltat a munkáltatói jogkörgyakorló és a munkavállaló részére az általa rögzített adatokról és a munkavállalók napi, illetve időszaki göngyölt munkaidő többletéről, illetve hiányáról. A munkáltatói jogkör gyakorló a távolléti jogcímeket az eltávozási könyv adatai alapján ellenőrzi, a göngyölt időadatokat figyelemmel kíséri Rugalmas munkaidő-beosztás beléptető, vagy rugalmas munkaidő kezelésére alkalmas műszaki berendezés alkalmazása nélkül Amennyiben a munkavállalók munkaidő kezdésének, befejezésének és távolléteinek rögzítésére műszaki berendezés nem áll rendelkezésre (vagy nem működik) ezen információkat manuális módon kell nyilvántartani. Az alapadatok rögzítésére a jelentkezési könyv és az eltávozási könyv szolgál. Ezen felül a munkáltatói jogkör gyakorlónak manuális nyilvántartással (excel táblában) gondoskodnia kell a napi, illetve göngyölt munkaidő többlet vagy hiány megállapításáról és a munkavállalók erről történő tájékoztatásáról is. A napi munkaidő-hiányt vagy többletet a munkavállalók napi első érkezési és utolsó távozási időpontjai, valamint az eltávozási könyvben rögzített távollétek (magán célú eltávozás, illetve a meglévő többlet időt csökkentő csúsztatás ) adatai alapján a munkaközi szünet figyelembe vételével - kell kiszámítani A feladatok sürgős elvégzése céljából indokolt esetben a jogkörgyakorló esetenként kötelezheti a munkavállalót az eszmei munkaidő teljes ledolgozására, annak érdekében, hogy a kapcsolattartás lehetősége a MÁV Zrt. ügyfeleivel, az információ zavartalan áramlását a MÁV Zrt. különböző szervezetei között, az intézkedésre jogosult munkavállaló folyamatos jelenléte szakterületen ként maradéktalanul biztosítva legyen, valamint a nyitvatartási időt biztosítani tudják. E követelmények megtartásáért a munkáltatói jogkör gyakorlói felelősek A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében rendkívüli munkavégzésnek minősül a munkáltató külön írásbeli utasítása alapján elrendelt, vagy elrendelés hiányában utólagosan írásban rendkívüli munkavégzésként elismert, c.) a pihenőnapon és munkaszüneti napon, valamint d.) a készenlét és az ügyelet alatt végzett munka Belföldi kiküldetés esetén az utazási idő elszámolás szempontjából az eszmei munkaidőt kell irányadónak tekinteni A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében késésnek minősül, ha a munkavállaló a törzsidő, valamint előzetes elrendelés esetén az eszmei munkaidő kezdetére nem érkezik meg munkahelyére, és távolmaradását hivatalosan igazolni nem tudja A rugalmas munkaidő-beosztás szabályait vétkesen megszegő munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója a.) első esetben írásbeli figyelmeztetésben részesítheti, b.) második esetben legfeljebb 6 hónapi időtartamra, c.) további esetben pedig legfeljebb egy évre kizárhatja a rugalmas munkaidő alkalmazásának lehetőségéből. A rugalmas munkaidő-beosztásból történő kizárás esetén a munkavállaló foglalkoztatása az eszmei munkaidő szerint történik A munkáltatói jogkörgyakorló a pontban alkalmazott intézkedése mellett a hónap végén a mínusz 6 órát meghaladó időtartamból adódó igazolatlan távolléttel rendelkező munkavállalóval szemben jogosult hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárást indítani A munkaidő regisztrálására is alkalmas szervezeti egységenként vezetendő nyilvántartások: Jelentkezési könyv A jelentkezési könyv alapbizonylatként szolgál, amelybe manuális nyilvántartás esetén a munkahelyre történő beérkezés és az onnan történő aznapi utolsó eltávozás időpontját kell bejegyezni, valamint az engedélyezett szabadság, továbbá betegszabadság és betegállomány miatt távol öltött időket Eltávozási könyv Az eltávozási könyv a hivatalos eltávozások, kiküldetések, a jogszabályban biztosított igazolt távollétek, valamint a törzsidőben és azon kívüli időszakban történő magáneltávozások okának, időpontjának és engedélyének rögzítésére szolgál. Itt kell rögzíteni a keletkezett (+) órák csúsztatását is. a.) a napi peremidőn kívüli idő alatt, b.) a havi kötelező munkaidőn (4.1.5) felül,

5 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője Időrögzítő táblázatok Manuális számolás vagy Excel-táblázat használata esetén a munkáltató és a munkavállaló tájékoztatására szolgáló, a munkavállalók napi ténylegesen ledolgozott munkaidejét és a napi, valamint a göngyölt +,- óráit tartalmazó kimutatás. Kitöltését, kezelését a munkáltatói jogkör gyakorló által kijelölt munkavállaló a jelentkezési- és eltávozási könyvek bejegyzései alapján végzi, melyet a jogkör gyakorlók heti rendszerességgel kiértékelnek és a helyben szokásos módon a munkavállalók tudomására hoznak. Az így elkészült listákat a szervezeti egységek havonta gyűjtik és 3 évig megőrzik. 5. hivatkozások, MódOsíTÁsOk, hatá- LyOn kívül helyezések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a MÁV Zrt. szolgálati helyein alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól szóló 17/2010. (III.26. MÁV Ért. 10.). EVIG sz. utasítás. 6. hatályba LÉpTETÉs Az utasítás 2012.július 01.-jét követően a MÁV Értesítőben történő közzététele napjától 2012.december 31.- ig hatályos. 7. MELLÉkLETEk JEGyzÉkE 1. számú melléklet Jelenléti könyv minta ( ) 2. számú melléklet Eltávozási könyv minta ( ) Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

6 854 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám 1. sz. melléklet

7 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

8 856 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám 39/2012. (VIII. 10. MÁV ÉRT. 18.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV zrt. MűködÉsI És szervezeti szabályzatáról, VALAMInT A MÁV zrt. döntési És hatásköri LIsTÁJÁRóL szóló 53/2011. (XII. 30. MÁV ÉRT. 29.) EVIG számú UTAsíTÁs 1. számú MódOsíTÁsÁRóL. A MÁV Zrt. Igazgatóságának határozata értelmében az 53/2011. (XII. 30. MÁV Ért. 29.) EVIG számú a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról, valamint a MÁV Zrt. Döntési és Hatásköri Listájáról szóló elnökvezérigazgatói utasításban közzétett MSZSZ I. és II. kötet, valamint Döntési és Hatásköri Lista változatlansága mellett a MÁV Zrt. új Szakmai alkalmassági függelékét közzé teszem. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg az 53/2011. (XII.30. MÁV Ért. 29.) számú elnök-vezérigazgatói utasításban kiadott Szakmai alkalmassági függelék hatályát veszti. A Szakmai alkalmassági függelék letölthető formátumban elérhető az alábbi címen: Jelen utasítás rendelkezéseit július 31. napjától kell alkalmazni. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

9 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 857

10 858 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám

11 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 859

12 860 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám

13 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás a hátrányos jogkövetkezmények És MÁs MunkajoGI IntÉzkEdÉsEk alkalmazásának És a MunkaVÁllalóI kártérítési felelősség ÉrVÉnyEsítÉsÉnEk rendjéről. 1. az utasítás CÉlja Az új Munka Törvénykönyv hatályba lépésével szükségessé vált egy, a megváltozott munkajogi szabályozásnak megfelelő, egységes, de ugyanakkor egyszerűsített eljárási rend kialakítása a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért (A évi I. törvény [Munka Törvénykönyve: Mt.] 56. ) megállapított hátrányos jogkövetkezmények, valamint más munkajogi szankciók alkalmazása, továbbá a munkavállalói kártérítési felelősség érvényesítése (Mt ) tárgyában. 2. hatály- És felelősség MEGhatÁrozÁsa 2.1. az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi, a Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSz) hatálya alá tartozó munkavállalójára az utasítás kidolgozásáért felelős A MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatója az utasításban foglaltak betartásáért felelős Valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló. 3. fogalmak MEGhatÁrozÁsa 3.1. hátrányos jogkövetkezmény A hátrányos jogkövetkezmény a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés alapján a kötelezettségszegés súlyával arányosan megállapított joghátrány. Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogait és emberi méltóságát nem sérti a hátrányos jogkövetkezmények fajtái A hátrányos jogkövetkezményeket a KSz 67. -a állapítja meg. Ennek megfelelően a munkaviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegő munkavállalóval szemben az elkövetett cselekmény súlyára és a fokozatosság elvére tekintettel megállapítható hátrányos jogkövetkezmények a következők: a) szolgálati megrovás, b) munkabért érintő vagyoni hátrány, c) más munkakörbe történő ideiglenes áthelyezés, d) más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés, e) más munkakörbe és más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása A hátrányos jogkövetkezmény ide nem értve a szolgálati megrovást alkalmazása ideiglenes jelleggel eredményez a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatási feltételeket a munkavállaló hátrányára. Ennek megfelelően a joghátrány alkalmazásának időtartamát a KSz 67. -a szerint, az elkövetett szolgálati vétséggel arányosan kell megállapítani, legalább egy, de legfeljebb öt hónap időtartamra. Az egyes hátrányos jogkövetkezmények további alkalmazási feltételeit a KSz tartalmazza a kártérítés A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni azonban azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A kártérítés érvényesíthető mértékét, az érvényesítés módjait az Mt a valamint az Mt (1) (2) bekezdései, továbbá a KSz 68. -a állapítja meg. 4. az utasítás leírása 4.1. az elkövetett vétkes kötelezettségszegés jogkövetkezményei ( pont), illetve a kártérítés (4.1.5.) A munkavállaló vétkes kötelezettségszegése, illetve károkozása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult dönteni az Mt., illetve a KSz vonatkozó szakaszaiban biztosított lehetőségek alkalmazásáról.

14 862 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám A munkáltató szabadon mérlegeli az elkövetett vétkes kötelezettségszegést és annak körülményeit, majd ennek megfelelően az alábbi munkajogi szankciók alkalmazásáról dönthet írásbeli figyelmeztetés (jogorvoslati záradék nélkül) Ezen írásbeli figyelmeztetés a munkáltató utasítási jogköréből kifolyóan tartalmazza a munkáltató munkavállaló magatartásával kapcsolatos megállapításainak, valamint a munkavállaló munkavégzésével szembeni kifogásainak lényegét, valamint a munkáltató által a jövőben elvárt magatartás leírását. Az írásbeli figyelmeztetés ezen típusa azonban arra vonatkozóan nem tartalmaz figyelemfelhívást, hogy ezt a jövőben újabb kötelezettségszegés esetén a munkáltató a munkavállaló terhére kívánná figyelembe venni, ezért jogorvoslati záradékot sem tartalmaz írásbeli figyelmeztetés (jogorvoslati záradékkal) Ezen írásbeli figyelmeztetés a pontban már ismertetett tartalmi elemeken (tényállás, a megsértett szabályok, az elvárt magatartás közlése) túlmenően arra vonatkozóan is tartalmaz figyelemfelhívást, hogy ezt a jövőben újabb kötelezettségszegés esetén a munkáltató a munkavállaló terhére figyelembe kívánja venni, így kötelező eleme a jogorvoslati záradék is hátrányos jogkövetkezmény Az a munkaviszonyból származó kötelezettségét vétkesen megszegő munkavállalóval szemben alkalmazható joghátrány, amelynek kiszabására az Mt a, illetve a KSz 67. -a alapján, jelen utasítás keretei között kerülhet sor a munkaviszony megszüntetése Abban az esetben, ha a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése az előző pontokban felsorolt eszközökön (szankciókon) túlmutató munkáltatói értékelést kíván, akkor erre hivatkozással a munkaviszony megszüntethető akár felmondással [Mt. 64. (1) bekezdés b) pontja], akár azonnali hatályú felmondással [Mt. 64. (1) bekezdés c) pontja], amennyiben a munkaviszonymegszüntetés egyéb jogszabályi feltételei maradéktalanul fennállnak a munkáltatói kárigény érvényesítése A munkavállalót terhelő kártérítést az általános munkajogi elévülési időn belül a bíróság előtt lehet érvényesíteni [Mt (1) bekezdés], azonban a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) háromszorosát meg nem haladó összegű munkáltatói kárigényt a munkáltató ezen időtartamon belül írásban fizetési felszólítás útján is jogosult érvényesíteni. [Mt (2) bekezdés] 4.2. a jogkövetkezmények megállapításában részt vevő személyek a munkáltatói jogkör gyakorlója A jelen utasításban szabályozott munkajogi szankciók alkalmazása, valamint a munkáltatói kárigény érvényesítése a munkáltató hatáskörébe tartozik. A munkáltatói jogkört az gyakorolja, aki a munkavállaló vonatkozásában az ezt szabályozó Alapítói Határozat szerint erre jogosult, illetve köteles a vizsgálóbiztos A munkáltatói jogkör gyakorlója a tényállás megállapítása céljából, az egységes eljárási rend biztosítása érdekében lehetőség szerint a Humán Támogatás és Működéskoordináció létszámába tartozó vizsgálóbiztos közreműködésével jár el. A vizsgálóbiztos személyéről az érintett munkavállalót tájékoztatni kell. A vizsgálóbiztosi tevékenységet ellátó munkavállalók a hozzájuk rendelt működési területen általános felhatalmazással látják el. A Humánerőforrás Igazgatóság vezetője valamennyi munkáltatói jogkörgyakorlót írásban tájékoztatja a vizsgálóbiztosok illetékességi területéről és elérhetőségeikről. A Humán Támogatás és Működéskoordináció vezetője indokolt esetben azonban jogosult vizsgálóbiztost a saját működési területén kívüli tevékenység ellátásával is megbízni. A vizsgálóbiztos a vizsgálat során foganatosított meghallgatásokról és a vizsgálat egyéb megállapításairól a munkáltatói jogkör gyakorlója részére vizsgálóbiztosi jelentést készít Elévülés A hátrányos jogkövetkezmény megállapítására a vétkes kötelezettségszegésnek a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésétől számított 15 napon belül van lehetőség, ezen időtartamon belül kell a határozatot meghozni, továbbá azt a munkavállaló részére kézbesíteni. Nem lehet a munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezményt tartalmazó határozatot hozni, ha a vétkes kötelezettségszegés elkövetése óta egy év már eltelt, bűncselekmény elkövetése esetén pedig a büntethetőség elévülése beállt.

15 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője az írásbeli figyelmeztetés (4.1.1 és pont) alkalmazása A munkáltatói jogkör gyakorlója bármikor jogosult írásban kifejezni a munkavállaló magatartásával kapcsolatos megállapításait és a munkavégzésével kapcsolatos kifogásait, megjelölve a munkáltató által a jövőben elvárt magatartás leírását. Amennyiben az írásbeli figyelmeztetés kiadását megelőzően bármely okból szükséges a tényállás tisztázása, akkor ennek érdekében a munkáltatói jogkörgyakorló vizsgálóbiztos közreműködését igényelheti a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának menete a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésének megállapítása A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója egyértelműen és konkrétan tudomást szerzett az érintett munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséről. A munkáltatói jogkörgyakorló felelősségi körébe tartozik annak kétséget kizáró bizonyítása, hogy a vétkes kötelezettségszegésről mikor szerzett tudomást. A munkáltatói jogkör gyakorlója két alapvető módon szerezhet tudomást a munkavállaló által elkövetett vétkes kötelezettségszegésről: saját munkáltatási, ellenőrzési tevékenységének keretében személyes észlelése útján, illetve más személytől vagy szervezettől kapott információ (ellenőrzés, bejelentés stb.) alapján. A fentiek alapján a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésének időpontjául azt a napot kell figyelembe venni, amelyiken a kötelezettségszegést személyesen észlelte vagy arra vonatkozóan mástól kimutathatóan hitelt érdemlő információ birtokába jutott. Ebben az esetben figyelemmel a rendelkezésre álló 15 napos határidőre is a munkáltatói jogkörgyakorló köteles intézkedni a döntésének előkészítésére, a pontban foglaltak szerint. Amennyiben azonban a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzése az észlelt vagy megkapott információk alapján nem következett be, az irányadó tényállás megállapítása illetve a körülmények tisztázása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorló köteles tényfeltáró vizsgálatot elrendelni a tényfeltáró vizsgálat A tényfeltáró vizsgálat keretében a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye alapján lehetőség szerint a legrövidebb időtartam alatt bizonyítási eljárást kell lefolytatni minden olyan lényeges körülmény tisztázása céljából, amelyek a felmerült kötelezettségszegéssel kapcsolatos munkáltatói tudomásszerzés vonatkozásában jelentőséggel bírhatnak. Ebben az esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy éves (bűncselekmény elkövetése esetén büntethetőség elévülése által meghatározott) határidőn túl hátrányos jogkövetkezmény kiszabására nincs lehetőség, függetlenül a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésének időpontjától. A tényfeltáró vizsgálatot lehetőség szerint vizsgálóbiztos bevonásával kell lefolytatni. Azokat a munkavállalókat, akik kötelezettségszegés elkövetésében érintettek lehetnek, illetve a rendelkezésre álló előzetes információk alapján az elkövetett kötelezettségszegésre nézve egyébként lényeges információkkal rendelkezhetnek (tanú, szakértő), a tényfeltáró vizsgálat során meg kell hallgatni. A tényfeltáró vizsgálat során történő meghallgatásról a meghallgatni kívánt munkavállalót előzetesen írásban értesíteni kell (lehetséges érintett esetében: 1. sz. melléklet, a vétkes kötelezettségszegésre nézve egyébként információval rendelkező személy esetében 2. sz. melléklet). Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell: a meghallgatás tárgyát, helyszínét és időpontját, amelyet a KSz vonatkozó szabályainak [ pont] betartásával kell meghatározni, azt, hogy milyen minőségben (a kötelezettségszegés elkövetésében lehetséges érintettként vagy egyébként a más munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés tárgyában tanúként, szakértőként) kerül sor a meghallgatásra, azt, hogy a meghallgatás során a meghallgatott munkavállaló jogosult képviselőt meghatalmazni [KSz pont], arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a meghallgatott munkavállaló nem köteles magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni. A meghallgatásról jegyzőkönyvet (3. sz. melléklet) kell felvenni, amelynek egy példányát annak aláírását követően a meghallgatott munkavállaló részére át kell adni. A tényfeltáró vizsgálat eredményéről és a megállapított tényállásról az eljáró vizsgálóbiztos írásbeli jelentés

16 864 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám (4. sz. melléklet) elkészítésével tájékoztatja a munkáltatói jogkörgyakorlót. Amennyiben a tényfeltáró vizsgálatot lezáró jelentés ismeretében a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzése az elkövetett kötelezettségszegés vonatkozásában bekövetkezett figyelemmel a rendelkezésre álló 15 napos határidőre is a munkáltatói jogkörgyakorló köteles intézkedni a döntésének előkészítésére, a pontban foglaltak szerint. Ellenkező esetben a tényfeltáró vizsgálatot a vitatott körülmények tisztázásáig folytatni kell. Az Mt. 55. (2) bekezdése szerint a munkáltató amennyiben ez a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt jogosult a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra a munkavállalót a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a munkavállalót az Mt (3) bekezdésének b) pontja alapján a távolléti díja illeti meg a döntés előkészítése Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója minden kétséget kizáróan tudomást szerzett az érintett munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséről, akkor szükség szerint intézkedik a döntése megalapozottságának biztosítása érdekében. Ennek során, amennyiben korábban nem került sor a vétkes kötelezettségszegés elkövetésében érintett munkavállaló lehetséges érintettkénti személyes meghallgatására, a munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint vizsgálóbiztos útján intézkedik az elkövetésben érintett munkavállaló meghallgatására. A meghallgatásról a vétkes kötelezettségszegés elkövetésében érintett munkavállalót előzetesen értesíteni kell (5. sz. melléklet), amelynek vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell a tényfeltáró vizsgálat esetében az értesítésre meghatározott szabályokat. Az értesítésnek tartalmaznia kell arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy amennyiben a meghallgatásra a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésétől számított 15 napon belül bármely okból nem kerül sor, akkor a munkáltatói jogkörgyakorló meghallgatás nélkül is határozhat a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásáról. Az értesítésre és a meghallgatásra egyebekben a pont szerint kerül sor, azonban a rendelkezésre álló 15 napos határidőre figyelemmel, a munkavállaló értesítése szükség esetén más módon is történhet. A meghallgatásról felvett jegyzőkönyvnek (6. sz. melléklet) tartalmaznia kell, hogy: a vétkes kötelezettségszegés elkövetésében érintettként kerül sor a munkavállaló meghallgatására, az érintett munkavállalót miben hibáztatják, a meghallgatott munkavállaló nem köteles magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, a meghallgatott munkavállaló kívánt e képviselőt igénybe venni, a meghallgatott munkavállaló milyen tartalmú nyilatkozatot tett a terhére rótt kötelezettségszegés vonatkozásában, Más munkajogi szankciók alkalmazása A munkáltatói jogkörgyakorló a rendelkezésre álló információk alapján dönthet a vétkes kötelezettségszegésben érintett munkavállalóval szembeni súlyosabb munkajogi szankció alkalmazásáról (a munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással, illetve hátrányos jogkövetkezmény megállapítása), amennyiben kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a tudomására jutott kötelezettségszegést az általa elmarasztalni kívánt munkavállaló követte el. A munkáltatói jogkörgyakorlónak a tudomásszerzését követően 15 napon belül intézkedni kell, amennyiben a kötelezettségszegés súlya miatt azonnali hatályú felmondással [Mt. 78. (1) bek.] kíván élni vagy hátrányos jogkövetkezményt [Mt. 56., KSz. 67. ] kíván alkalmazni a munkavállalóval szemben. Mindkét esetben figyelemmel kell lenni azonban az elkövetéstől számítandó egy éves (bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig tartó) objektív határidőre [Mt. 78. (2) bekezdése] is. A munkáltatói jogkörgyakorló ezen kívül az elkövetett vétség enyhébb súlyára tekintettel alkalmazhat írásbeli figyelmeztetést, illetve az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén dönthet a munkaviszonynak felmondással [Mt. 64. (1) bekezdés b) pontja] történő megszüntetéséről is. Ezen munkáltatói döntések meghozatalának törvényi határideje nincs, azonban törekedni kell a tudomásszerzést követő mielőbbi még a kötelezettségszegéshez közvetlenül kötődő időpontban történő munkáltatói döntésre, figyelemmel a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére is. Az azonnali hatályú felmondás, valamint az írásbeli figyelmeztetés esetében a jogszerűség és megalapozottság érdekében a munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a vizsgálóbiztos bevonásával készíti elő a döntését.

17 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását kizáró körülmények Nem lehet hátrányos jogkövetkezményt alkalmazni, ha nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy az érintett munkavállaló követette el a vétkes kötelezettségszegést, bekövetkezett az elévülés, akár az objektív (1 év), akár a szubjektív (15 nap) határidő tekintetében, a munkavállaló ugyanezen vétségét munkajogi úton már elbírálták, ide nem értve a munkáltatói intézkedés és a kártérítésre kötelezés esetleges elkülönülő alkalmazását, a munkavállaló munkaviszonya időközben megszűnt, vagy megszüntették a hátrányos jogkövetkezmény megállapítása A hátrányos jogkövetkezményt a munkáltatói jogkör gyakorlója az összes körülmény így különösen az okozott kár, az előidézett veszély, a cselekmény tárgyi súlya, a vétkes kötelezettségszegés elkövetésében érintett munkavállaló korábbi munkavégzése és szociális körülményei figyelembevételével, szabad mérlegelés alapján, úgy állapítja meg, hogy annak az alkalmazott joghátrány mellett egyéni és általános visszatartó hatása is legyen. A munkáltatói jogkör gyakorlója a hátrányos jogkövetkezményt indokolt írásbeli határozat (7. sz. melléklet) formájában állapítja meg. A rendelkező rész a szolgálati vétség minősítését, a kiszabott joghátrányt, annak mértékét és az alkalmazási időtartamát, továbbá a munkakört, a munkavégzési helyet, az alapbért érintő változással járó hátrányos jogkövetkezmény esetén ezen megváltoztatott körülményekre is kiterjedően tartalmazza. A határozatnak ki kell terjednie a kereset benyújtásának a határozat közlésétől számított 30 napos [Mt (1) bekezdés c) pontja] határidejére, valamint arra, hogy a kereset benyújtásának a határozat végrehajtásra nézve halasztó hatálya van. [Mt (5) bekezdés] A hátrányos jogkövetkezményt meg kell indokolni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a rendelkező rész alapjául szolgáló tényállást, az elfogadott bizonyítékokat, amennyiben ismert a munkavállaló védekezését, az azzal kapcsolatos megállapításokat és a megsértett rendelkezések felsorolását, valamint a figyelembe vett körülményeket, a mérlegelés, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat, tényeket. A határozat elkészítése során a jogszerűség és megalapozottság érdekében a munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a vizsgálóbiztos bevonásával jár el a hátrányos jogkövetkezményt végrehajtása: A hátrányos jogkövetkezményt tartalmazó határozatot azonnal, de legkésőbb az elkövetett vétkes kötelezettségszegésről történt tudomásszerzéstől számított 15 napon belül vagy személyesen kézbesíteni kell, vagy postára kell adni. A kézbesítés az érdekeltek részére szolgálati úton kézbesítési vevénnyel (8. sz. melléklet) vagy tértivevényes levélben postán történik. A tértivevényes levelet legkésőbb a tudomásszerzés napját követő naptól mint kezdőnaptól számított 15. napon postára kell adni. A kézbesítésre az Mt ában foglaltak az irányadóak. A munkáltatói jogkörgyakorló a megállapított hátrányos jogkövetkezmény végrehajtását próbaidőre felfüggesztheti, illetve annak további végrehajtása alól a munkavállalót mentesítheti a KSz 67..-ában foglaltak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlója a határozat kézbesítését követő 30 nap elteltével köteles az érintett munkavállaló nyilatkozatát beszerezni arra nézve, hogy nyújtott-e be keresetet. (9. sz. melléklet) Az érintett munkavállaló az általános együttműködési kötelezettségére tekintettel köteles nyilatkozatot tenni. Amennyiben a munkavállaló a fenti kötelezettsége ellenére a nyilatkozattételt megtagadja, akkor a keresetbenyújtás esetleges megtörténtéről a Jogi Iroda útján kell tájékozódni az illetékes bíróság megkeresésével. Amennyiben a munkavállaló arról nyilatkozik, hogy keresetet nyújtott be, akkor a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával kapcsolatos valamennyi iratot a Humántámogatás és Működéskoordináció részére kell felterjeszteni, amely továbbítja azokat a Jogi Iroda részére. A hátrányos jogkövetkezmény abban az esetekben tekinthető jogerősnek és végrehajthatónak, ha a kereset benyújtására nyitva álló 30 napos határidő leteltét követően a munkavállaló nyilatkozott arról, hogy nem nyújtott be a határozattal szemben keresetet, a kereset benyújtására nyitva álló 30 napos határidő leteltét követően a munkavállaló nyilatkozatának hiányában az illetékes munkaügyi bíróság jogerősítő záradékkal látta el a határozatot, a munkaügyi jogvita során a bíróság jogerősen döntött az alkalmazott hátrányos jogkövetkezmény hatályának (legalább részbeni) fenntartásáról. A határozat jogerőre emelkedésének időpontját a végrehajtásra szolgáló iraton fel kell tüntetni. A jogerős határozat végrehajtásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója lehetőség szerint az eljáró vizsgálóbiztos útján köteles gondoskodni.

18 866 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám A végrehajtás során biztosítani kell, hogy az érintett munkavállalót a döntésben, illetve ezzel összefüggésben, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban foglaltakon túl egyéb hátrányos következmények ne érjék a kártérítésre vonatkozó eltérő szabályok A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítésre vonatkozó anyagi jogi szabályokat a KSz 68. -a tartalmazza. A kártérítés alkalmazása során a jogszerűség és megalapozottság érdekében a munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a vizsgálóbiztos bevonásával jár el. A munkavállalói kártérítési felelősség megállapítására és érvényesítésére az alábbi szabályok alapján kerülhet sor a munkáltatói kárigény érvényesítése A munkáltatói kárigény érvényesítésére abban az esetben kerülhet sor, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója kétséget kizáróan megállapította a károkozás tényét, illetőleg a kárt okozó munkavállaló vétkességét. Tisztázni kell továbbá azt is, hogy nincs-e olyan jogszabályban nevesített körülmény, ami a kártérítési felelősség alkalmazását kizárja vagy korlátozza a kártérítési igény elévülése A kártérítési igény 3 év alatt évül el. A bűncselekménynyel okozott kár megtérítésére irányuló igény 5 év, ha pedig a büntethetőség elévülési ideje hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el. A kártérítési igény elévülése a kár bekövetkezésének napjával veszi kezdetét a kár értékének meghatározása Az okozott kár mértékét pontosan és bizonyítható módon, forintban kifejezett összegben kell megállapítani. Amennyiben a kárérték pontosan nem állapítható meg, akkor a kár értékét bizonyítható kalkulációval kell megállapítani. A munkáltató vétkes közrehatása kármegosztás alapjául szolgál. Ha a munkáltatói jogkörgyakorlója munkáltatói vétkes közrehatást vesz figyelembe, annak elbírálásánál mérlegelnie kell a munkavállaló és a munkáltató közrehatásának arányát, és a kárigény összegét ennek megfelelően kell meghatároznia. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget a kártérítési igény megállapítása, érvényesítése A kártérítési felelősség megállapítása során meg kell állapítani a KSz 68. -nak megfelelően az elkövetési módot is. Amennyiben ennek minősített esetéről van szó (pl. súlyos gondatlanság), kétséget kizáróan meg kell állapítani ezeket a minősítő tényeket és körülményeket. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója tényfeltáró vizsgálat lefolytatását látja indokoltnak, erre vonatkozóan a pontban meghatározottak szerint ide nem értve az eljárási határidőre vonatkozó szabályokat kell eljárni. A kártérítési igény kapcsán lefolytatott tényfeltáró vizsgálatról az eljáró vizsgálóbiztos külön írásbeli jelentést készít. (10. sz. melléklet) A kártérítési igény érvényesítése során kísérletet kell tenni egyezség megkötésére. A felek között létrejött egyezséget írásbeli megállapodásba (11. sz. melléklet) kell foglalni. A megállapodásban rendelkezni kell a kár megfizetés módjáról, az esetleges részletfizetések mértékéről is. Amennyiben a kár megfizetésére a munkavállaló munkabéréből történő levonással kerül majd sor, az egyezségnek tartalmaznia kell munkavállaló hozzájárulását is arra vonatkozóan, hogy a kártérítés összegét munkabéréből levonhassák, továbbá, hogy lemond a jogorvoslat jogáról. Ha a felek között egyezség bármely okból nem jön létre és a kár önkéntes teljesítéssel sem térül meg, a munkáltatói jogkörgyakorlója a kötelező legkisebb munkabér háromszorosát meg nem haladó kárigényét fizetési felszólítással (12. sz. melléklet) is érvényesítheti. A fizetési felszólításban a munkavállalóval közölni kell a kárigényt megalapozó tényeket és körülményeket, a megsértett rendelkezéseket, a kár összegét, a kiszámított kiszabható (érvényesíthető), illetve érvényesíteni kívánt kártérítési összeget. A fizetési felszólítást meg kell indokolni. Ennek tartalmaznia kell, az elfogadott bizonyítékokat, a munkavállaló védekezését, valamint különös tekintettel az érvényesíteni kívánt kárösszegre a figyelembe vett körülményeket, a mérlegelés, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat, tényeket. A kártérítési egyezség és a fizetési felszólítás előkészítése során a jogszerűség és megalapozottság érdeké-

19 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 867 ben a munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a vizsgálóbiztos közreműködését veszi igénybe. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) háromszorosát meghaladó összegű munkáltatói kárigényt bíróság előtt kell érvényesíteni, és ez esetben az ügy összes iratát a kárigény érvényesítése céljából erre történő határozott utalással a Humán Támogatás és Működéskoordináció útján a Jogi Iroda részére kell megküldeni a kártérítési igény végrehajtása A munkáltatói jogkör gyakorlója fizetési felszólítás kézbesítését követő 30 nap elteltével köteles az érintett munkavállalót nyilatkoztatni arra nézve, hogy nyújtotte be keresetet. (9. sz. melléklet) Az érintett munkavállaló az általános együttműködési kötelezettségére tekintettel köteles nyilatkozatot tenni. Keresetbenyújtás esetén az iratokat a Humán Támogatás és Működéskoordinációhoz útján a Jogi Iroda részére kell megküldeni. A jogerőre emelkedés időpontját a végrehajtásra szolgáló iraton (fizetési felszólításon, egyezségen) fel kell tüntetni. A jogerős fizetési felszólítás, illetve a kártérítési egyezség végrehajtásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója lehetőség szerint az eljáró vizsgálóbiztos útján köteles gondoskodni. A munkáltatói kártérítési igény azon a napon válik végrehajthatóvá, amelyen az egyezséget írásba foglalták, a munkavállaló az önkéntes teljesítésre vonatkozó nyilatkozatát megtette, a fizetési felszólítással szembeni kereset benyújtására nyitva álló határidő úgy telt el, hogy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata alapján a kereset benyújtására nem került sor, a bírósági határozat jogerőssé vált Ügyviteli rendelkezések a jogkörgyakorló által vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályok A hátrányos jogkövetkezményeket és a kártérítési ügyeket a munkáltatói jogkör gyakorlója az egységes nyilvántartási rend érdekében lehetőség szerint az eljáró vizsgálóbiztos közreműködésével köteles bevezetni A hátrányos jogkövetkezmények és kártérítések elnevezésű elkülönített nyilvántartásba. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az ügy számát és típusát, a kapcsolódó ügyiratok nyilvántartó számát, az adott intézkedéssel érintett munkavállaló nevét, munkakörét, személyi törzsszámát és szervezeti egységét, a tényállás rövid leírását és az okozott kárt, az intézkedés alapjául szolgáló cselekmény elkövetésének és az arról való tudomásszerzésnek az időpontját a károkozó munkavállalóval szemben érvényesíthető kártérítés mértékét, a döntés, az egyezség, a fizetési felszólítás keltét, a kézbesítés módját és idejét, a jogorvoslati határozat számát, keltét és rendelkezését, a jogerőre emelkedés időpontját, a végrehajtásra vonatkozó adatokat, a megjegyzéseket. A munkáltatói intézkedéseket, kártérítéseket tartalmazó ügyiratokat a határozat, a fizetési felszólítás jogerőre emelkedésétől, a kártérítési egyezség létrejöttétől számított 15 évig kell megőrizni. Az azonnali hatályú felmondások megőrzési ideje 50 év. Az előző pontban meghatározott idő elteltével az iratokat meg kell semmisíteni. A nyilvántartókönyv nem selejtezhető az integrált humánirányítási rendszerben (sap) történő nyilvántartásra vonatkozó szabályok A munkáltató jogkör gyakorlója a vizsgálóbiztos útján az illetékes humánpartnernek küldi meg a jogerős határozatot, aki intézkedik a Humán szolgáltatás tájékoztatásáról, illetve a SAP HR rendszerbe történő rögzítésről. Az eredeti dokumentumok szkennelése és a szolgálati táblázatban történő elhelyezése a Humán szolgáltatás feladata. A munkáltatói intézkedések nyilvántartása az SAP HR rendszerben törzsadat karbantartás (PA30) 0034-es Vállalati funkciók infótípuson történik. A rendszerbe csak jogerős határozatok (egyezségek) kerülhetnek rögzítésre. Az infótípus érvényességének kezdete a határozat dátumával, -vége a hátrányos jogkövetkezmény lejáratával, annak hiányában (pl. szolgálati megrovás) a munkajogi általános elévülési idővel megegyező. Amennyiben a munkáltatói intézkedés munkabért érintő rendelkezést tartalmaz, azt a Humánszolgáltató szolgáltatás jövedelemelszámolójának a 014-es Rendszeres járandóságok és levonások infótípuson rögzíteni kell, alapesetben Munkaszerződés módosítás intézkedéssel, 06-os Munkáltatói intézkedés (bünt.) intézkedési ok megjelölése mellett. A KSz 67. c), d) és az e) fajták esetében változik a dolgozó pozíciója, ezért ezekben az esetekben a Munkaszerződés módosítás intézkedéssel, 01-es Szervezetvált. (mutató nem vált), illetve 02-es Munkakör (pozíció) váltás intézkedési okkal kell a rögzítést végrehajtani.

20 868 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám Abban az esetben, ha a munkáltatói intézkedés kártérítést érintő rendelkezést tartalmaz, a levonandó összeget a humán partner értesítése mellett a Humán szolgáltatás Jövedelem elszámoló szervezete rögzíti a 0014-es Rendszeres járandóságok és levonások infótípuson. 5. hivatkozások, MódosItÁsok, hatályon kívül helyezések a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény [Mt.] a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése [KSz] Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a korábban kiadott és többször módosított 56/2004. VIG. Utasítás a rendkívüli felmondáson kívüli munkáltatói intézkedések és a munkavállalói kártérítési felelősség érvényesítésének rendjéről hatályát veszti. 6. hatályba léptetés Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni, mindaddig, amíg a hátrányos jogkövetkezményeket a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése megállapítja. 7. MEllÉklEtEk 1. sz. melléklet Értesítés személyes meghallgatásról (lehetséges érintettként) 2. sz. melléklet Értesítés személyes meghallgatásról (tanúként, szakértőként) 3. sz. melléklet Jegyzőkönyv személyes meghallgatásról 4. sz. melléklet Vizsgálóbiztosi jelentés a tényfeltáró vizsgálatról 5. sz. melléklet Értesítés személyes meghallgatásról a döntés-előkészítés során érintettként 6. sz. melléklet Jegyzőkönyv személyes meghallgatásról döntés-előkészítés során érintettként 7. sz. melléklet Határozat hátrányos jogkövetkezmény megállapításáról 8. sz. melléklet Kézbesítési vevény 9. sz. melléklet Munkavállalói nyilatkozat a keresetlevél benyújtásáról 10. sz. melléklet Vizsgálóbiztosi jelentés kártérítési igény megállapításához kapcsolódóan 11. sz. melléklet Egyezségi megállapodás kártérítési igény érvényesítésére 12. sz. melléklet Fizetési felszólítás Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Az egyes egészségre ártalmas tevékenységet ellátó munkavállalókra vonatkozó külön szabályok

Az egyes egészségre ártalmas tevékenységet ellátó munkavállalókra vonatkozó külön szabályok 1. sz. melléklet a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződéséhez Az egyes egészségre ártalmas tevékenységet ellátó munkavállalókra vonatkozó külön szabályok Az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 0552256/2015. TÁRGY: KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVI SZONYBÓL SZÁRMAZÓ BEHAJT HATATLAN KÖVETELÉSEK TÖR LÉSE MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

A kártérítési eljárás szabályai. I. Kártérítési eljárás

A kártérítési eljárás szabályai. I. Kártérítési eljárás A kártérítési eljárás szabályai I. Kártérítési eljárás A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 166.. alapján a munkáltatónak okozott kárért a munkavállalót kártérítési

Részletesebben

Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban

Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban Tájékoztató a Munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról szóló eljárásrend,és a Kjt. Módosításával kapcsolatban 1. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása a Kollektív Szerződés alapján Hátrányos következmény

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A munkáltató fegyelmezési joga

HÍRLEVÉL. A munkáltató fegyelmezési joga HÍRLEVÉL A munkáltató fegyelmezési joga I. Bevezetés A munkaviszony melynek alanyai a munkáltató és a munkavállaló - jellegéb l adódóan egy alá-fölérendeltségi jogviszony, melyben mindkét felet terhelik

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

15. szám 127. évfolyam 2012. július 6. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM. Oldal. Egyéb közlemények: Hirdetmények

15. szám 127. évfolyam 2012. július 6. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM. Oldal. Egyéb közlemények: Hirdetmények 15. szám 127. évfolyam 2012. július 6. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 33/2012. (VII. 06. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. szolgálati

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezető rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belső szabályzatok összefüggése II. fejezet III.

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

46/2006.(X.16.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

46/2006.(X.16.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ a 16/2008. (III.27.), 45/2011. (X.28.) és az 51/2012. (XII.17.)

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben