JELENTÉS. a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről. 0815 2008. július"

Átírás

1 JELENTÉS a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V / Témaszám: 873 Vizsgálatazonosító szám: V0368 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Podonyi László igazgatóhelyettes A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködött: Bátory Béláné számvevő tanácsos, főtanácsadó Az ellenőrzést végezték: Barta József számvevő Dalmayné Szerző Ildikó számvevő Dr. Kemenczei Rezső számvevő tanácsos Zelei Andrásné külső munkatárs Bátory Béláné számvevő tanácsos, főtanácsadó Gergely Tilda számvevő gyakornok Dr. Majoros Sándor számvevő tanácsos, tanácsadó Biró Endre számvevő tanácsos, tanácsadó György Mária számvevő tanácsos Vati László számvevő tanácsos, tanácsadó Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a MÁV átalakulása hatásának ellenőrzéséről az Rt. fizetési, gazdálkodási rendszerére, a teljesítményekre és a szolgáltatás színvonalára (1995) Jelentés a belső ellenőrzés működéséről években kilenc állami tulajdonban lévő részvénytársaságnál (1998) Jelentés a Phare-támogatások felhasználásának vizsgálatáról (2000) Jelentés a MÁV Rt évi működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Zalalövő-Bajánsenye-Hodos-Murska Sobota vasútvonal építésének ellenőrzéséről Jelentés a tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzéséről sorszáma

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A vasúti közlekedés szabályozottsága A vasúti közlekedés fejlesztési célkitűzései Közlekedéspolitika, fejlesztési tervek A vasúti reformról szóló kormányhatározatok végrehajtása A hazai közlekedéspolitika és az uniós elvárások összhangja A vasúti közlekedés fejlesztésének forrásai A Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az EU által biztosított források alakulása A hitelek és a költségvetési források alakulása A vasúttársaságok által biztosított források A vasúti társaságok gazdálkodásának hatása a fejlesztésre Az amortizációs politika hatása a fejlesztésre A vagyongazdálkodási politika befolyása A MÁV Cargo Zrt. privatizációja A vasúti társaságok versenyképességének biztosítása a személyszállításban a többszereplős piac megvalósulása idejére A MÁV csoport kialakítása Infrastruktúra, eszközállapotok, üzembiztonság Az infrastruktúrafejlesztésre kapott támogatások felhasználásának célszerűsége A járműpark fejlesztése Menetrendi kínálat A tarifa és kedvezményrendszer hatása a versenyhelyzetre A személyszállítási teljesítmények színvonala A vasúti és közúti közlekedés fejlesztésének arányai A vasúti és közúti fejlesztések arányai Pályahasználati díj Az ellenőrzési rendszerek működése 89 1

5 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A jelentéstervezetre tett észrevételek és az arra adott válaszok 2. sz. melléklet A vasúti közlekedés hatósági szervei 3. sz. melléklet A vasúttársasságok által - működésre és fejlesztésre - felhasznált költségvetési források 4. sz. melléklet Az Európai Beruházási Banktól vasútfejlesztésre felvett hitelek alakulása 5. sz. melléklet A MÁV Zrt. által a fejlesztéshez felhasznált források összetétele 6. sz. melléklet A MÁV Zrt. gazdálkodási eredménye a években 7. sz. melléklet A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséhez kiküldött kérdőívek feldolgozása 8. sz. melléklet A 2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása többletköltségeinek és késedelmének okai 9. sz. melléklet A vasúti infrastruktúra minőségi mutatói 10. sz. melléklet Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba projekt eredeti és a harmadik módosítás szerinti összehasonlítása 11. sz. melléklet A vasúttársaságok gördülőállomány beruházásai 12. sz. melléklet Pályahasználati díjjal kapcsolatos hatósági vizsgálatok 13. sz. melléklet Jogszabályi összefoglaló 14. sz. melléklet Tanúsítványok FÜGGELÉKEK 1. sz. függelék A szárnyvonalak működtetésének ideiglenes szüneteltetését és megszüntetését megalapozó felmérések alátámasztottsága 2. sz. függelék A pályahálózat és a szolgáltatási színvonal emelése érdekében hozott fejlesztési döntések eredményessége, a középtávú tervezés helyzete 3. sz. függelék A tarifák változása részletesen 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Application Form Támogatási kérelem ÁSZ Állami Számvevőszék Bp. Ny-i pu. Budapest Nyugati Pályaudvar EB Európai Bizottság EBRD Európai Befektetési és Fejlesztési Bank EIB hitel Európai Beruházási Bank-hitel EKFS Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia I. Zöld könyv ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap EU Európai Unió EUR Euro, Fát. Fogyasztói árkiegészítésről szóló évi LXXXVII. tv. FM Financing Memorandum (Pénzügyi Megállapodás) GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GySEV Zrt. Győr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. ha hektár IC Inter-City KA Kohéziós Alap KDb Közbeszerzési Döntőbizottság KIKSZ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet KIOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program KKK Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Költségvetési tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény KöVíM Közlekedési és Vízügyi Minisztérium KÖZOP Közlekedési Operatív Program KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. KVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság MÁV Magyar Államvasutak Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. MÁV- Cargo MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. MVH Magyar Vasúti Hivatal MNV Zrt. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MSZSZ Magyar Államvasutak Működési és Szervezeti Szabályzata NFT Nemzeti Fejlesztési Terv NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NIF Zrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. NVT Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács OGY Országgyűlés ÖBB Österreichische Bundesbahn Phare Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy (Közép- és Kelet-Európa Országainak Nyújtott 3

7 PM Priv. tv. Ptk. RKI STRABAG TEN-T ÚMFT VPE Vtv. ZáLoRaSz Zrt. EU támogatások programja (előcsatlakozási alap) Pénzügyminisztérium Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. tv. (2008. jan. 1-től hatálytalan) Polgári Törvénykönyv Regionális Közlekedésszervezési Iroda Straßenbau Akzien Gesellschaft Trans European Network for Transport Új Magyarország Fejlesztési Terv VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zrt. 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR elővárosi vasúti pályahálózat időszaki hatósági járművizsga Az elővárosi közforgalmú vasúti szolgáltatás céljára kijelölt vasúti pályahálózat. Az adott vasúti jármű időszakos (2 évenkénti) hatósági felülvizsgálata. A vasúti jármű típusazonosságának, valamint biztonságos üzemeltethetőségének felülvizsgálata, amelyről az engedélyező hatóság a jármű vasúti közlekedésre való alkalmasságát igazoló okmányt állít ki. integrált vasúti társaság Olyan közforgalmú vasúti társaság, amely működési engedélye alapján országos közforgalmi vasúti szolgáltatást nyújt, és emellett vasúti személyszállítási, és/vagy vasúti árutovábbítási tevékenységet folytathat. Egyszerre végez vállalkozó vasúti tevékenységet és vasúti pályahálózat működtetést. ISPA helsinki folyosó kétáramnemű motorvonat (TALENT) Kohéziós Alap közforgalmú szolgáltatás vasúti Az ISPA (Instrument for Structural Policies for Preaccession) a csatlakozást előkészítő strukturális politikai eszköz. Az ISPA előcsatlakozási alapot az 1267/1999/EK Tanácsi Rendelet hozta létre. A Rendelet értelmében az ISPA keretében a közösségi támogatás hozzájárul az egyes kedvezményezett országokkal kapcsolatban a csatlakozási társulásban megállapított célkitűzésekhez, valamint a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúrahálózatok fejlesztésére vonatkozó nemzeti programokhoz. Összeurópai közlekedési folyosó. A Pán-Európai Közlekedési Folyosók rendszere az alábbi összetevőkből áll: Az Európai Unió területén a TEN-T hálózat. A TINA hálózat. A tíz korridor Unión kívül eső része. Négy ún. "közlekedési térség", mely jelentős kikötői területeket foglal magában. Eurázsiai hálózat, különösen az Európa-Kaukázus- Ázsia összekötő folyosóra. Olyan villamos vontatójármű (villamos motorvonat, villamos mozdony) amely két eltérő felsővezeték feszültségű (és frekvenciájú) villamosított vonalon (pl. Magyarországon: 25 kv 50 Hz és Ausztriában, Németországban, Svájcban: 15 kv 16 2 / 3 Hz) tud vontatási szolgálatot teljesíteni. Ezzel a tulajdonsággal a vontatójármű nemcsak a tulajdonos, hanem más eltérő villamos rendszerű országban is tud vontatási teljesítményt szolgáltatni. A Kohéziós Alap az EU története folyamán, a regionális egyenlőtlenségek enyhítésére a felzárkóztatás érdekében létrejött pénzügyi alapok. Országos, térségi, elővárosi vagy helyi működési engedélylyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság által nyújtott olyan szolgáltatás, amit a közzétett feltételek alkalmazá- 5

9 közszolgáltatási menetrend vasúti közszolgáltatási tevékenység sával és díj ellenében bárki igénybe vehet. A vasúti közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok útvonala, megállóhelyei, indulási - érkezési időpontjai meghatározásának összessége, azok minőségi követelményeivel együtt. A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII tv. 2. (2) 18. pont szerint, a vállalkozói vasúti társaságnak az állammal (települési önkormányzattal) kötött közszolgáltatási szerződése alapján, külön jogszabályban meghatározott hatósági ár ellenében végzett, a közszolgáltatási menetrendben előírt személyszállítási tevékenység. mellékvonal A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII törvény 2. számú mellékletében meghatározott vasúti pálya. nemzetközi korridorok Országos közforgalmú vasúti társaság országos törzshálózati vasúti pálya országos vasúti pályahálózat Nemzetközi fő közlekedési útvonalak, amelyeket nemzetközi szervezetek, együttműködési fórumok nevesítettek. A TEN-T közlekedési folyosók. Magyarországi szakaszaik a hazai törzshálózat részét képezik. Olyan országos, térségi, elővárosi vagy helyi működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság, amelynek szolgáltatásait a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe veheti. A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII törvény 1. számú mellékletében meghatározott vasúti pálya. A térségi, elővárosi, helyi, illetve sajátcélú vasúti pályahálózatnak nem minősülő vasúti pályahálózat. páneurópai V. folyosó Velence - Trieszt/Rijeka - Ljubljana - Maribor - Budapest - Ungvár - Lviv - Kijev (kb km.) V/a: Bratislava - Zsolna - Kassa - Ungvár V/b: Rijeka - Zagreb - Budapest V/c: Ploče - Szarajevó - Eszék - Budapest Phare alap PPP (Public Private Partnership) RIV kocsibér fizetési kötelezettség A támogatás célja kezdetben a piacgazdasági átmenet elősegítése, később az EU-tagságra való felkészülés, az integrációs folyamat társfinanszírozása volt. A Phare (Poland Hungary Assistance for Reconstructing the Economy) forrásokat az Uniós belépést szolgáló intézményfejlesztési feladatokra, illetve beruházások finanszírozására kellett fordítani. Az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés. (2005. évi CLIII. Törvény 10. (4) bekezdés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről). Regolamento Internazionale Veicoli ( Szabályzat a teherkocsik kölcsönös használatára a nemzetközi vasúti forgalomban), más vasúti társaság járművének használatáért külön nemzetközi megállapodás alapján, a kocsi típusától és a vasúthálózaton tartózkodás idejétől függően a tulaj- 6

10 szubszidiaritás elve transz-európai hálózat térségi közforgalmú vasúti szolgáltatás térségi vasúti pályahálózat vasúti infrastruktúra használati díj vonattovábbítási szolgáltatás donosnak fizetendő díj. A szubszidiaritás elve szerint minden döntést azon az elérhető lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők. Az Európai Unió egységes belső piaca működőképességének biztosítása érdekében a tagországokat összekötő hálózat (Trans-European Network - TEN). Ezen belül három nagy területet lehet megkülönböztetni: a közlekedést, a távközlést és az energiatovábbítást. Azonosíthatóan a Magyar Köztársaság területének valamely meghatározható részén jelentkező, e területen belüli közforgalmú vasúti szolgáltatás iránti igények kielégítését szolgáló vasúti szolgáltatás, amely nem minősül elővárosi közforgalmú szolgáltatásnak. A térségi vállalkozói vasúti tevékenység céljára kijelölt vasúti pályahálózat, amely legfeljebb három megyét érint, vagy a hossza nem haladja meg a 400 kilométert. A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele ellenében fizetendő díj (a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 3 sz. melléklete szerint). Személyszállító és árutovábbítási tevékenység végzéséhez szükséges vontatási, vonattovábbítási szolgáltatás. A vontatási szolgáltató vontatójárművét és személyzetét díj ellenében bocsátja rendelkezésre a vasúttársaságok számára. 7

11 8

12 BEVEZETÉS JELENTÉS a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS 1995-ben tettük közzé első MÁV Rt.-ről szóló jelentésünket, amely a MÁV részvénytársasággá alakulásának a társaság fizetési- gazdálkodási rendszerére, teljesítményeire és a szolgáltatásainak színvonalára gyakorolt hatását értékelte. Ebben az évi adatok alapján elemeztük és értékeltük a MÁV finanszírozásának helyzetét, továbbá a Kormány intézkedéseit a MÁV Rt. működőképességének fenntartása, konszolidálása érdekében. A jelentés főbb megállapításai: A MÁV évek óta állandó, egyre mélyülő pénzügyi válságban van. A Kormány számos határozatban intézkedett a csődhelyzet enyhítésére, a MÁV konszolidálása érdekében. Az intézkedések azonban nem bizonyultak hatásosnak. Az adósságok újratermelődtek, a vasút műszaki állapota romlott. A MÁVtól elvárt racionalizáló intézkedések késtek, illetőleg megvalósulásuk esetén sem voltak képesek mérsékelni a növekvő gazdálkodási terhek következményét. Halaszthatatlanná vált a MÁV Rt. teljes körű szanálása. A MÁV Rt. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről ben készült újabb átfogó jelentés. A 90-es években a társadalmi-gazdasági átalakulással összefüggésben a Magyar Államvasutak piaci részesedése visszaszorult a teherés személyfuvarozás tekintetében egyaránt. A MÁV Rt. áruszállítási teljesítménye 62%-kal, a személyszállítása 20%-kal, a vasúti dolgozók létszáma 45%-kal csökkent. A műszaki állapot több évtizedes elmaradást takart. A vasúti szállítási szolgáltatások az InterCity és Ro-La szolgáltatások kivételével a járulékos szolgáltatásokkal együtt alacsony színvonalúak voltak. A MÁV részvénytársasággá alakulását követően a mindenkori Kormány több alkalommal foglalkozott a vasúttársaság gazdálkodásának gondjaival, az állami szerepvállalás kérdéseivel, de érdemi áttörés nem történt. Az 1990-es évek végére bebizonyosodott, hogy eseti kormányzati intézkedésekkel nem lehet érdemben feltartóztatni a kedvezőtlen folyamatokat, átfogó reformra volt szükség. A MÁV-nál 1995-től több reformkoncepciót dolgoztak ki. A Kormány és a vasúti menedzsment által szorgalmazott reformkoncepciókat váltogatták. A vasútról szóló törvény évi módosítása előírta a reform megvalósításának határidőit. A szükséges intézményi átalakulás késett, illetve a évi ellenőrzés lezárultáig nem valósult meg. 1 A 90-es évekre vonatkozó megállapítások a MÁV Rt évi működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló 0224 ÁSZ jelentésből származnak. 9

13 BEVEZETÉS Az előzőek szerinti két ellenőrzésünk egybecsengő következtetése volt, hogy a vasútfejlesztés 2 nem oldható meg utólagos hiánykezeléssel, ahhoz a működési és fejlesztési támogatásokat átfogó koncepcióhoz, azon belül konkrét projektekhez kapcsolódóan kell tervezni és a szükséges forrásokat kiszámítható módon, folyamatosan rendelkezésre bocsátani. A vasút korszerűsítés szabályait 2005 végéig a régi vasúti törvény 3 határozta meg. A vasúti stratégia főbb alapkérdéseit összefoglalva a versenyszabályozásra, intézményi rendszerre, hatósági jogkörökre, tulajdonviszonyokra, mellékvonalakra, térségi vasutakra, magánvasutakra, a MÁV Zrt. társaságokra történő bontására, fejlesztési alapelvekre és irányokra, koncesszióra terjedt ki. A Kormány 2185/2005. (IX. 9.) határozata megteremtette a keretét egy új vasúti törvény 4 megalkotásának, amely alapot adott a vasúti stratégia főbb irányainak a megfogalmazására. Az új vasúti törvény célja a magyar közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési rendszerbe illesztése, a vasút által végzett környezetkímélő szolgáltatások iránti igények növelésének elősegítése, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelése. A célok megvalósításának főbb eszközei: az EU szabályainak átültetése, a liberalizáció törvényi kereteinek megalkotása, a Magyar Vasúti Hivatal (MVH) létjogosultságának törvényi szintű meghatározása és a piacszabályozás. A liberalizáció megkönnyíti a vasúttársaságok megjelenését a piacon, működésüket szabályozott keretek közé szorítja, ezzel a verseny élénkülésére lehet számítani, amely kihat a szolgáltatások színvonalára, az árufuvarozásra és a fuvardíjakra is. Az EU tagállamok vasúttársaságai előtt az árufuvarozásra a hazai vasúti pályahálózatot január 1-ig meg kellett nyitni, a nemzetközi személyszállításra pedig 2010-ig kell megnyitni. Ennek érdekében a hazai vasúti pályahálózatot és a vasúti közlekedés teljes szervezeti infrastruktúráját is fel kellett készíteni. A hazai vasúttársaságok felkészülése különösen fontos volt a nyitással együtt járó versenyre. A vasúti közlekedés szervezetének és infrastruktúrájának kialakítását, valamint működését az EU irányelvekkel és rendeletekkel szabályozza. A vasúti pályahálózat egy részének fejlesztését pénzügyi forrásokkal is támogatja. Kiemelt nemzetgazdasági szempont az európai szupranacionális közlekedési infrastruktúrák (Transzeurópai Hálózatok, Páneurópai Korridorok) fejlesztésének hatása a hazai közlekedési (vasúti és közúti) szektor korszerűsítésére. Az elmúlt évtized második felében az európai vasutak adósságállománya átlagosan a nemzeti jövedelem 1-2%-át érte el, amelyet sorozatos állami konszolidációval rendeztek. A MÁV adósságállomány szanálását követően a év végén a rövid és hosszú lejáratú hitelállomány 27,8 Mrd Ft volt. Ezt követően a rövid és hosszú lejáratú hitelállomány 2006-ra 314 Mrd Ft-ra nőtt évben 2 A vasúti közlekedés fejlesztése alatt a szervezeti, irányítási, infrastrukturális és finanszírozási változásokat értjük az új vasúti törvény előírásainak megfelelően. 3 A vasútról szóló évi XCV. törvény 4 A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) 10

14 BEVEZETÉS pénzügyi konszolidáció következett végén a hitelállomány 246,8 Mrd Ft volt. A MÁV Zrt. adóssága 2007-ben a GDP 1%-a volt. A hazai menetrend szerinti vasúti személyszállítási tevékenység teljes körűen közszolgáltatás. A hálózatsűrűség 85 km/1000 négyzetkilométer, amely meghaladja az európai átlagot. A kétvágányú vonalak aránya 17%, szemben az EU 41%-ával. A villamosított vonalak 34%-os aránya elmarad az EU 46%-os átlagától. A 160 km/h európai hálózati szabvány-sebességre csak a hegyeshalmi és a ceglédi vasútvonal egyes szakaszai alkalmasak, a fővonalak többsége az állandó korlátozások miatt km/h sebességre alkalmas, azonban a jelentős mennyiségű sebességkorlátozás miatt az eljutási idők megnövekedtek. A 7700 km-es hálózatból 3500 km-en állandó sebességkorlátozás van érvényben. A vasúti járművek tervezett élettartama az EU-ban év. A MÁV járműparkja a 30 év körüli átlagértékével a nemzetközi rangsor végén helyezkedik el. A MÁV-nál az egy vonalkilométerre vetített pályavasúti működési ráfordítás ezen belül a karbantartás-felújítás ráfordítása mindösszesen 20 E euró, szemben az EU országainak 64 E eurós átlagával. A beruházások terén is hasonló a helyzet: Ausztria ötször, Csehország pedig négyszer annyit fordít fajlagosan az infrastruktúra fejlesztésére, mint Magyarország. Az EU fajlagos támogatási szint alsó részén helyezkedik el a hazai vasúti szolgáltatás támogatása, a személyszállítás támogatása a hazai támogatásnak több mint kétszerese. A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: az elmúlt időszakban az állami fejlesztési és konszolidációs források felhasználásánál, a vasút strukturális átszervezésénél miként vették figyelembe az EU követelményeit; széleskörű társadalmi jelentősége miatt hogyan valósultak meg a lakossági elvárások a korszerű közlekedési lehetőségek kiterjesztésénél; a közlekedéspolitika miként fogalmazta meg a vasúti közlekedés korszerűsítésének igényét, a vasúti közlekedés 5 korszerűsítése hogyan valósult meg, összhangban volt-e a közúti közlekedés fejlesztésével; a vasúti mellékvonalak üzemeltetésének koncepciójánál hogyan vették figyelembe a vidék népességmegtartó szerepét; hogyan alakult a vasúti közlekedési szolgáltatók stratégiai terveiben jóváhagyott fejlesztési intézkedések megvalósítása; a vasúti társaságok a kezelésükben lévő vagyonnal való gazdálkodás során miként tudtak hozzájárulni a fejlesztési források képződéséhez; hogyan hasznosultak a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai és javaslatai. Jelen vizsgálatunk a tulajdonosoknál, az irányító, felügyelő, szabályozó, finanszírozó és elszámoló szervezeteknél, illetve intézményeknél végzett ellenőrzésen kívül elsősorban az integrált országos közforgalmú vasúti társaságok korszerű- 5 Vasúti közlekedés alatt a vasúti pályához kötött közlekedési rendszert értjük. 11

15 BEVEZETÉS sítését kísértük figyelemmel. A személyszállításra és az árutovábbításra jogosult működési engedéllyel rendelkező vasúttársaságoktól is kértünk be adatokat és információkat a vasúti tevékenységükkel kapcsolatosan. Az ellenőrzés módszere átfogó ellenőrzés volt. A helyszíni ellenőrzést a társaságoknál végzett korábbi ÁSZ ellenőrzések tapasztalataira, az előkészítés során bekért dokumentumokra alapozva, az adott évben hatályos jogszabályok ismeretében végeztük. A megállapítások és az elemzés alapjai voltak a vizsgálatok helyszínein kapott információk, a tulajdonosi határozatok, a gazdálkodó szervezetek tervei, beszámolói és az azokat alátámasztó dokumentumok, bizonylatok, az irányító testületek, a felügyelő bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai, a vezetői utasítások, szabályzatok, beszámolók, elemzések, a külső szakértők tanulmányai, a felügyeleti- és a belső ellenőrzés jelentései. Az ellenőrzés a évekre irányult, de a helyszíni tapasztalatok alapján az ellenőrzés befejezéséig terjedő időszak eseményeit is vizsgálta. A MÁV csoportnál az ellenőrzött témakörökben és időszakra vonatkozóan több hatósági eljárás volt, illetve van folyamatban, köztük büntető eljárások is. A hatósági jogkörök figyelembe vételével végeztük ellenőrzésünket, de a hatósági megkeresésekre az ügyekben tájékoztatást nyújtottunk. (BRFK, Versenyhivatal.) Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5)-(6) bekezdésében foglaltak képezték. A jelentést megküldtük a pénzügyminiszternek és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek, a jelentéstervezetet egyeztettük a MEH államtitkárával, valamint a MÁV Zrt., a GYSEV Zrt., a MVH, a MÁV Cargo Zrt., a NIF Zrt., a NVT, a KKK, a KIKSz, a NFÜ, az NKH illetékes vezetőivel. Az észrevételeket és az arra adott válaszokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ellenőrzött időszakban a vasúti korszerűsítést az Országgyűlés határozatával 2004-ben elfogadott általános közlekedéspolitikai elveken és fejlesztési irányokon túl több átfogó fejlesztési koncepció is érintette, amelyek közös jellemzője az volt, hogy forrásokkal nem voltak megfelelően alátámasztva. A csökkenő költségvetési forrásokat a hitelek és az EU-s támogatások egészítették ki, amelyek felhasználásában átütemezés és költségtúllépés volt. Az ellenőrzött esetekben a projektek előkészítése nem volt megfelelő. A MÁV Zrt. költségvetési finanszírozása az Rt.-vé alakulástól, azaz július 1-jétől 2007 végéig folyó áron 1698 Mrd Ft volt. Ebből beruházás 294 Mrd Ft, működési támogatás 957 Mrd Ft, tőkejuttatás, hitelátvállalás, szanálás 405 Mrd Ft volt. A támogatások évente 12 és 234 Mrd Ft között változtak, az átlagos éves finanszírozás folyó áron 117 Mrd Ft-ot jelent. Az országos vasúti pálya megfelelő színvonalú állapotban tartása a közösségi és hazai közlekedés számára állami feladat, a menetrend szerint végzett személyszállítás biztosítása közszolgáltatási tevékenység, ugyanakkor a döntéseknél a vasútfejlesztés kisebb figyelmet kapott a közlekedésért felelős irányítástól, mivel nem állt rendelkezésre elegendő finanszírozási forrás. A vasútfejlesztések finanszírozásával kapcsolatos források ütemezését több tényező nehezítette a vizsgált időszakban (pl. a fejlesztési koncepciót nem támasztották alá kellő részletességgel forrásokkal, az EU-s támogatásokat alátámasztó szakmai tanulmányok színvonala, a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek közszolgáltatási szerződésben való rögzítése elmaradt). A vasút működésének és fejlesztésének finanszírozására bonyolult, sokszereplős döntési mechanizmus alakult ki. A beruházási javaslatokat a MÁV és GYSEV Igazgatósága állította össze, azok megvalósításával kapcsolatos döntésekben a különböző pénzforrások gazdái, a tulajdonosi jogokat gyakorló GKM és a PM, valamint az uniós támogatások odaítélését elbíráló NFÜ közvetlenül, vagy közvetve részt vesz. A fejlesztési döntések megvalósítását a forrásgazdák a források biztosításával, vagy éppen bizonyos szempontú korlátozásával befolyásolták. A fejlesztések finanszírozásához a források nem álltak rendelkezésre minden esetben megfelelő összegben, összetételben, vagy időben. A fentieken túl nem finanszírozták a beruházások előkészítését, az esetleg előkészített, de a csúszások miatt részben túlhaladott projektek aktualizálását. Mivel a túlbonyolított szervezeti irányítás sem biztosítja a fejlesztési források átlátható és koncentrált felhasználását, a vasútfejlesztés finanszírozásának jelenlegi rendszere nem hatékony. Az első EU-s támogatásoknál azok előkészítési rendje és követelményei ismeretlenek, a kedvezményezettek felkészületlenek voltak a támogatások igénylésére és azok fogadására. A MÁV Zrt. számára nem állt rendelkezésre az EU követelményeinek is megfelelő fejlesztési stratégia, illetve az igénybe vehető keretek nagyságát előre meghatározta az EU. A rendelkezésre álló keret behatárolta a 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK projekteket, a tervezett ráfordítások nem tartalmaztak inflációkövetést, és a évben csak a MÁV Zrt. ingatlanhasznosításából származó kerete állt rendelkezésre az előkészítésre. Az állami költségvetésben nem szerepelt fedezet az előkészítési munkák végrehajtására. A döntéseket befolyásolta a forráshiányos környezet, a műszaki állapot, a nemzetközi elkötelezettségek, a MÁV szolgáltatási prioritásai, a közlekedéspolitikai koncepciók. Nehezítette az igénybevételt a magyar költségvetés helyzete, ami miatt a támogatást élvező EU-s projektek határidő csúszása következett be. Az EU elvárásainak megfelelő intézményi rendszer kialakításához szükséges átszervezések is késedelemhez vezettek, például 2007-ben a MÁV beruházások bonyolításának átszervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-be, ami több hónapos kiesést jelentett a támogatások igénybevételénél. Az ellenőrzött uniós támogatások igénybevételével kapcsolatos döntéseket megalapozó koncepciók nem voltak összhangban, amelyekre a fejlesztések épülhettek volna. A döntéseket a stratégiai koncepció mellett esetenként a projektek előkészítettsége határozta meg. Az uniós támogatások nem teljes körű előkészítése az ISPA támogatásoknál okozott olyan költségtúllépést, amelyre az uniós támogatásból származó és a saját, illetve költségvetés által biztosított források a módosítást megelőzően nem nyújtottak fedezetet. A Magyar Közlekedéspolitika című dokumentum az általános közlekedéspolitikai elveken túlmenően 2006-ig terjedő, valamint 2015-ig szóló fejlesztési irányokat is meghatározott. Az EU közlekedésfejlesztési irányelvek hazai jogszabályokba való átültetése döntően 6 megvalósult, a közlekedéssel összefüggő intézményrendszer kiépítése csak részben történt meg. Az új vasúti törvény és a hatályban tartott korábbi végrehajtási rendeletek fogalom-rendszere egymással nem volt összhangban, ezáltal értelmezési nehézségek keletkeztek. (Pl. a jogszabályok az újonnan létrehozott hálózathozzáférési díj és kapacitás-elosztás folyamatba való integrálására sem voltak alkalmasak, bizonyos esetekben mindkét jogszabály betartása esetén a folyamat jelentősen meghosszabbodott.) 7 A hazai jogszabályokban az integrált vasúti társaságra vonatkozó szabályozás még a MÁV szervezeti átalakulását megelőző időszakot tükrözi. Nincs összhangban a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény előírásaival. A MÁV Zrt. a KÖZOP forrásaiból tervezhető vasúti beruházásokra évekre vonalfejlesztésekre ÁFA nélkül 753 Mrd Ft, a Budapesti Elővárosi Projekt megvalósítására 110 Mrd Ft igényt terjesztett elő, ami az eddig szokásos fejlesztési beruházások többszöröse. A GySEV Zrt. igénye 35 Mrd Ft volt. A KÖZOP meghatározza a prioritásra allokált forrásokat, de az egyes projektekre jutó, KÖZOP-ban feltüntetett összegek indikatív jellegűek, a végső számokról a Kormány és az EU hoz majd döntést. Az elfogadott vasúti célú felhasználási le- 6 A MVH jogszabályelemzése alapján a közösségi jog átültetése még nem valósult meg teljes körűen (pl. pályahasználati díj). 7 A GKM jogalkotási tevékenysége eredményeképpen az értelmezési nehézségek folyamatosan csökkentek. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK hetőség elővárosi vasutak nélkül, árfolyamtól függően közelítőleg 520 Mrd Ft ÁFÁ-val. Az elővárosi vasúti projektre felhasználható forrásokat csökkenti a IV. METRO építésének az ellenőrzés lezárásáig pontosan meg nem határozott fejlesztési igénye. Az ISPA programban 243,4 M euró támogatásra nyújtottak be vasútfejlesztési projekteket. Az ISPA csak a transzeurópai hálózat és a helsinki folyósok mentén elhelyezkedő vasútvonalak fejlesztéséhez járult hozzá. A program 2006-ban zárult, de a belőle finanszírozott fejlesztések nem, illetve csak részben valósultak meg. A vasúti fejlesztések 243,4 M euró tervezett összegéből a április 30- ai zárásig a jelentős teljesítésbeli elmaradás miatt mindössze 31,7 M euró kifizetése valósult meg. A közötti programozási időszakban rendelkezésre álló összes közlekedési célú ISPA forrásból 287,9 M euró támogatást az ország felhasználni nem tudott. A projektek előkészítetlenek voltak, megvalósításuk csúszott és a költségvetés nem biztosított elég forrást a szükséges saját rész fedezetére. Ennek következtében az ISPA Programban nem befejezett projekteket a Kohéziós Alapból fizetik ki. A közlekedés területén a nagyberuházásokat elsősorban a Kohéziós Alap finanszírozta. A közlekedési szektorban az ISPA projektek fedezetén kívül rendelkezésre álló szabad kohéziós támogatás 416 M euró. Az EU-s források (ISPA maximum 50%, KA maximum 85%) költségvetési kiegészítést igényeltek, amelyekre vonatkozóan a hazai programok biztosítottak forrásokat. A közötti programozási időszakban a Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Programja (KIOP) tartalmazott közlekedésfejlesztési, ezen belül vasútfejlesztési célkitűzéseket és projekteket. Az ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv a Közlekedési Operatív Programon keresztül (KÖZOP) a hazai önerővel együtt 7,3 Mrd eurót meghaladó forrásfelhasználást tervez között a célok megvalósítására fordítani, amelyből 6,2 Mrd euró az EU támogatás. A közlekedés-fejlesztésre rendelkezésre álló Uniós forrásokon belül a KÖZOP szerint 1,6 Mrd euró 8 vasútfejlesztésre, ezen belül is a TEN-T vonalak fejlesztésére áll rendelkezésre. A hazai társfinanszírozás összege az eredeti Financing Memorandumhoz képest között mintegy 21 Mrd Ft költségtúllépésre biztosított fedezetet. A költségtúllépések rontották a beruházások tervezett gazdaságosságát, csökkentették az egyes projektek uniós támogatási arányát és terhelték a hazai költségvetést. A MÁV Zrt. szervezete korábban funkcionális alapú volt és így eltért az EU irányelvekben rögzített tevékenység központú felépítéstől. A társaság átalakítása januárjában kezdődött. Cél volt a vasúti tevékenység és az infrastruktúra működtetés különválasztása. A MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt január 1-jén, a MÁV-START Zrt. személyszállító társaság, a Záhonyi Logisztikai 8 Hazai önerő nélkül, a vízi utakra szánt becsült összeg levonásával, valamint nem tartalmazza az elővárosi közlekedés forrásait. 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK és Rakománykezelési Szolgáltató Zrt július 1-jén, a vontatási feladatkörű MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV Gépészeti Zrt január 1-jén kezdte meg működését. A pálya működtetése a MÁV Zrt.-n belüli pályavasúti üzletág feladata. Az önálló infrastruktúra-kezelő társaság létrehozása még nem történt meg. Az EU-csatlakozást követően elkezdett újabb szervezeti változás még nem zárult le. A szervezetátalakítást nehezítette, hogy között a MÁV Zrt tagú igazgatóságában rövidebb-hosszabb ideig 32 személy töltött be tisztséget, az igazgatóság összetétele 7 alkalommal módosult, részben a koncepcióváltások miatt. Az időszak alatt 5 különböző Szervezeti és Működési Szabályzat határozta meg a társaság vezetői (igazgatói) körét, ahol 7-16 vezetői pozíciót mintegy 50 különböző személy, a vezérigazgatói posztot 4 személy látta el. A társaság kulcspozícióiban egy-egy személy átlagosan 1-2,5 évet töltött el. A társaság vezetése 4 különböző olyan stratégiai anyagot fogadott el különböző néven és különböző céllal (átalakítási program, üzleti stratégia, strukturális jövőkép, stratégiai program), amely a társaság egészének működését érintette, azok a hoszszú távú cél kijelölést nem teljesítették, így azok nem töltötték be szerepüket. Az új vagyontörvény hatálybalépése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács alakuló ülése közötti időszakban (2007. szeptember 25. és október 17. között) nem volt valóban működő, határozathozatali jogkörrel felruházott vagyonkezelő és tulajdonosi joggyakorló a MÁV Zrt. felett. Ebben az időszakban nem tudtak közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben döntést hozni. A költségvetési források 2003 után jelentősen csökkentek, a működési veszteség, illetve az árbevétellel nem fedezett költségek miatt a MÁV elvesztette saját vagyonát, ezért 2007-ben nagy összegű, 111,6 Mrd Ft költségvetési forrás felhasználásával a társaság tulajdonosa tőkerendezésre kényszerült. A források hiányát a hitelek növelésével fedezték, ami további eladósodáshoz vezetett. A társaság vesztesége meghaladta az egyébként is csökkentett mértékben elszámolt amortizációt Beruházási forrásösszetétel alakulása a MÁV Zrt.-nél időszakban adatok: M Ft-ban terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv előzetes EU előcsatlakozási alapok forrásai Állami garanciával felvett hitelek EU támogatás felvételéhez költségvetés által biztosított saját erő cash flow, amortizáció Kohéziós Alapból származó források Saját garancia vállalással felvett hitelek tőkeszerkezet javításához, tőkeemeléshez bizt. ktgv.forrás egyéb saját (keretátvétel, vh, szakképzés) KIOP-ból származó források MÁV által felvett EIB -től felvett hitel Az állam által felvett EIB hitelből származó 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A vasúti közszolgáltatás fenntartására, működtetésére és fejlesztésére a MÁV és a GySEV Zrt. a vizsgált időszak alatt a 948,5 Mrd Ft költségvetési forrást használt fel. Ebből a fejlesztést 126,2 Mrd Ft szolgálta. Ugyanebben az időszakban a MÁV Zrt. működési vesztesége meghaladta a 80 Mrd Ft-ot. A társaság adósság állománya (amelynek mintegy 2/3-a működési hitel) december 31-én 314 Mrd Ft volt. Az elszenvedett és hitelből finanszírozott veszteségek következtében a MÁV tőkehiányossá vált, illetve hitelképtelen és fizetésképtelen közeli állapotba került működési problémái és alulfinanszírozottságának együttes hatásaként. A rendezést is szolgálva részben tőkejuttatásként a évben a MÁV csoport részére juttatott költségvetési támogatások összege megközelítette a 300 Mrd Ft-ot. A MÁV Zrt. kormányhatározatok 9 alapján megszületett három éves térségi vasúti kísérleti programja a helyi személyszállítási közszolgáltatás átalakítási koncepciójára nem teljes mértékben teljesült. A helyközi személyszállítási szolgáltatást végző társaságok olcsóbb és hatékonyabb működési feltételeinek biztosítására a program kidolgozása a GKM-ben folyamatban van. A mellékvonalak működtetésének kérdése szorosan összefügg a közlekedés, így a MÁV Zrt. átalakulásával. A GKM alacsony forgalmú hálózati elemekre vonatkozó intézkedései két témakörre vonatkoznak. A menetrendi intézkedések tekintetében a helyközi közlekedés ellátási felelőseként a szolgáltatások megrendelőjeként jár el, míg a hálózati intézkedések esetében a vasúthálózat jövőjére, hoszszú távú hasznosítására vonatkozó döntéseket készít elő. Az első körben konkrét döntéseket hozott, a második esetben egy több éves projekt keretében megvalósuló döntéselőkészítő folyamat zajlik, amelyekkel kapcsolatban kockázati tényezők (a kísérleti térségi vasutak működési tapasztalatai az ellenőrzés lezárásáig még nem hasznosultak; a mellékvonalak költség és eredményelemzés adatai nem megbízhatóak; állagmegőrzési, illetve őrzési költségek merülnek fel; nem készült hatástanulmány a térségek életének, gazdaságának hosszú távú fenntarthatóságára; a társadalmi egyeztetésre, az önkormányzati belépésének szándéknyilatkozatára rövid határidő állt rendelkezésre) láthatók. A GKM a mellékvonalak szüneteltetésére vonatkozó döntésénél figyelembe vette a Konvergencia Program elvárásait. A regionális közösségi közlekedés bevezetéséhez kapcsolódó döntések megszülettek, azok végrehajtása azonban késik. A regionális önkormányzatok nem jöttek létre. A szolgáltatás, és ezáltal a gazdálkodás kiegyensúlyozottságát, tervezhetőségét elősegítő közszolgálati szerződés kidolgozása utolsó szakaszába lépett. Ennek hiányában a MÁV Zrt. és a személyszállítási szolgáltatás további résztvevői nem képesek az önálló tervezés és gazdálkodás feltételeinek a kialakítására. Az üzletágak önálló gazdasági társaságokba szervezése erősíti a gazdálkodás tervezhetőségét és átláthatóságát, de az átszervezést követően többszereplőssé váló vasúti szektor kezdeti évei azonnali megtakarítást nem, inkább költségnövekedést eredményeznek. 9 A 2185/2005. (IX. 9.) és a 2130/2006. (VII. 24.) Korm. határozatok 17

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban Vasútfejlesztési támogatások változásai a 2014-2020-as időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. június 5. RAILHUC, Budapest 1 2014-2020-as vasúti támogatások az Európai

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO.

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. 2014-15: TÖBB FINANSZÍROZÁSI ZSEB PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSE A 2007-13-AS CIKLUSBÓL

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26.

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26. A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, 2015. február 26. Dr. Rácz Gábor, NFM Az előkészületben lévő jogszabályok

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez 6. számú melléklet Kapacitásfelmérés a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervhez SZMJV ának stratégiai terve alapján a 2014. évi ellenőrzéseket az alábbi területekre terjesztjük ki: önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt.

Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. A jogszabályi környezet Általános (átfogó) jellegű jogszabályok A nemzeti

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója Huszka Péter A keretek 2014. évi.. törvény A vasúti közlekedésről Kötelezően át kell ültetni: az egységes európai

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben