Szekszárd Megyei Jogú Város. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának. kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárd Megyei Jogú Város. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának. kiadványa"

Átírás

1

2

3 Szekszárd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2006

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa Szerkesztették: Kálóczi Andrea Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna Varga István A címlapon Dariusz Gwizdala rajza látható évi rajz- és plakát pályázat I. helyezett Design:

5 Tisztelt Olvasók! Ez évben ötödik alkalommal szólítjuk meg Önöket a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadványával. A szenvedélybetegségek sajnos egyre több embert érintenek, ha másképp nem, abban az értelemben mindenképp, hogy szembesülnünk kell ezek terjedésével. Bővül a veszélyeztetettek, a kábítószereket kipróbáló és használó fi atalok köre, s talán bővült az elérhető segítő személyek és szervezetek köre is. Igen, ördögi körben vagyunk, s ha a kiutakat keressük újból és újból a kiváltó okokkal, a saját tehetetlenségünkkel is szembesülnünk kell. Sajnos, túl gyakran látunk segítségért nyúló kezet s egyre nehezebb felismerni az igazi segélykiáltást. Sok a felszínes beszélgetés és kevés az igazi barát, aki azonnal felismeri, ha baj van. Túl sok a látványos tragédia és már észre sem vesszük (megszokjuk, elfogadjuk) a mindennapok kilátástalanságát. Elmegyünk a hétköznapi szomorúságok és sajnos az örömök mellett is. Sokkal több odafi gyelés, több elfogadás, tolerancia, megbecsülés kellene ahhoz, hogy az új generációkban kialakulhasson egy egészséges önbecsülés, kötődés a környezethez, vágy igazi teljesítmények után. Jelenünk talán egyik legjellemzőbb motívuma a felelősség hárítása, a könnyű megoldások keresése, a könnyen szerzett örömök és anyagiak utáni vágy. És ha ezt látják az utánunk jövők, ők sem lesznek mások. Szerencsére mindig van ellenpélda is. Vannak emberek, akik elkötelezettek egy emberibb, emberségesebb világ megteremtésére, akik érzékenyek környezetük, különösen a fi atalok problémái iránt, akik felvállalják a nehéz eseteket, akik a sokadszor visszaesőknek is segítenek. Közülük kerülnek ki a KEF tagjai. Pedagógusok, szakemberek, önzetlen segítők. Velük dolgozunk öt éve, hogy ezen az oldalon legyünk többen. Mi hiszünk abban, hogy minden ember értékes, tartalmas, örömteli életre született Tegyünk ezért minél többen! Álljon ez a kiadvány is ennek szolgálatában! Szekszárd, október 31. Halmai Gáborné, a KEF elnöke 1

6 Ismertető a szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról A Fórum szakmai meghatározása A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a helyi önkormányzat szakmai tanácsadó testülete, melyet szeptember 25-én hozott létre a kábítószer-probléma megoldása érdekében. A Fórum állásfoglalásokat készít, véleményez, és ajánlásokat fogalmaz meg a drogprobléma megoldása érdekében. Helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti Drogstratégiában megfogalmazott célok megvalósulását. A fórum céljának megfelelően összefogja Szekszárd város azon szakembereit, szervezeteinek képviselőit, akik a drogprobléma megoldásában tevékenykednek. Tagintézményei az önkormányzati, civil, és egyházi szféra képviselői; a kereslet- és kínálatcsökkentés intézményei; valamint az egészségügyi, szociális, és oktatási szervezetek. 2 A Fórum tevékenysége A Fórum feladata NEM a Fórum feladata Koordináció, egyeztetés és az együttműködés erősítése a stratégia megvalósítása érdekében (kerekasztal, egyeztető ülés összehívása) Stratégiai szemléletben való gondolkodás Érzékenyítés, facilitálás a drogprobléma kapcsán (konferencia, kiadvány, rajzpályázat) Adatbázis létrehozása, helyzetfelmérés készítése, értékelése, az információáramlás elősegítése Külső partneri kapcsolatok létrehozása, ápolása (regionális és országos szinten) A társadalmi probléma kezelésében végzett lobbitevékenység (civil lobbi) Munkamódszerek: ülések havonta, munkacsoportok, szervezetfejlesztés, képzések, tanulmányutak Drogprevenciós programok szervezése Stratégia megvalósítása Szenvedélybetegek kezelése Epidemiológiai kutatások elkészítése Nem önálló jogi személy, szervezet

7 2006. évi munkaterv alapján megvalósult események A Fórum 2006-ban 7 alkalommal ülésezett, s várhatóan még két alkalommal ül össze. Az ülések napirendje szerint havonta egy alkalommal tanácskoznak a fórum tagjai, melyre előadókat hívnak meg az információáramlás, az együttműködés erősítése érdekében. A Fórum évenként szervezetfejlesztő tréninget tart a tagintézmények képviselői számára. A februárra szervezett tréning a év lezárását, értékelését, a év terveit, valamint a közösségfejlesztést, a csapatépítést segítette elő. A Városi Önkormányzattal való együttműködés az év első felében a beszámoló és a évi munkaterv elfogadása során erősödött. A közgyűlést megelőzően bizottsági üléseken tartottuk meg beszámolóinkat (Sport- és Ifjúsági Bizottság, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Művelődési Bizottság). Összesen négy bizottság tárgyalta a Fórum munkáját, mely példázza a testületen belüli összefogást a probléma megoldása érdekében. A Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban (DREKEF, Pécs) való részvétel idén kiemelten fontos, hiszen május 5-én két napos szakmai vitát követően a DREKEF tagintézményei elfogadták a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiát. A külső kapcsolatok ápolása horizontális és vertikális szinten egyaránt fontos, ezért konferenciákon, egyeztető üléseken, szakmai napokon vettünk részt. Március 31-én a Megyei Diákparlament előtt, az önkormányzat dísztermében epidemiológiai előadást tartottunk diákok részére április 20-án több fő képviselte a Fórumot a paksi KEF Konferencián. Május án Balatonkenesén a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett Országos KEF Konferencián szakmai koordinátorunkat kérték fel, hogy plenáris előadást tartson a szekszárdi Fórum munkájáról május én Budapestről a XVI. kerületi KEF látogatott Szekszárdra tapasztalatcsere céljából májusában a Szcientológiai Egyházzal kapcsolatban állásfoglalást jelentettünk meg a médiában. A helyi drogstratégiában és az önkormányzattal való egyeztetés során kiemelt szerepet kapott az oktatási intézményekkel való együttműködés kialakítása, a szemléletformálás május 24- én az Oktatási intézmények vezetői részére egyeztető ülést hívtunk össze, melyen ismertettük a helyi drogstratégiát és elkezdődött egy párbeszéd az iskolai prevenció, egészségfejlesztés érdekében. A megkezdett együttműködést november végén, ill. december elején 3

8 kívánjuk folytatni az iskolai drogepidemiológiai kutatás során nyert adatok ismertetésével augusztus 1-től Munkaügyi Központ és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatásával félállású koordinátor (4 órában) látja el a KEF szervezői, adminisztratív feladatait október 13-án ünnepelte a Fórum megalakulásának 5. évét. Az ünnepségre meghívást kaptak mindazok, akik eddig részt vettek, ill. elősegítették a KEF munkáját. Idén 5. alkalommal szervezzük meg, megyei hatókörrel Konferenciánkat. A rendhagyóvá vált szakmai konferenciára az eddigi évekhez hasonlóan országosan elismert szakembereket hívtunk meg. Idén november 9-én Dr. Vekerdy Tamás tisztelt meg bennünket előadásával. Terveink között szerepel két egyeztető ülés megszervezése: a drogstratégia intézményi elfogadtatása érdekében, valamint a kereslet-, ill. kínálat csökkentésben dolgozó szakemberek szemléletformálása, a közös nyelv kialakítása céljából. A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet értékelése (2006. június) A Szekszárdi KEF az értékelés során 101%-ot ért el, tehát maximális teljesítményt nyújtott. Gratulálunk a sikeresnek bizonyuló KEFműködéshez, mely többek között a magas elért pontszámban is tükröződik. A Szekszárdi KEF minden szempontból megfelelt a felállított alapkövetelményeknek. A beküldött dokumentumok, valamint a KEF eddigi teljesítményének ismerete alapján a jól működő KEF-ek körébe tartozik. A KEF munkája a továbbfejlesztés alatt álló helyi stratégia elkészültével még inkább útmutatóul szolgálhat mind szervezeti, mind szakmai kérdésekben más városok számára. Egyben dicséretes, hogy időben és rendben benyújtották a pályázathoz szükséges anyagokat, és sikeresen vették az idei bonyolult pályázati rendszerrel együtt járó akadályokat. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest Kálóczi Andrea A szekszárdi KEF szakmai koordinátora Karitasz RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/A. Telefon: 74/ , 30/

9 Miért hiánypótló a KEF? Mert koordinálja a városban azokat az állami/önkormányzati intézményeket, civil szervezeteket, amelyek alapfeladata, avagy önként vállalt közszolgálata az egészségvédelem, a drogprevenció és a már drogfüggők ellátása. Mert stratégiájával és éves cselekvési ajánlásaival irányt mutat. Mert ellátja a hatókörébe tartozó munkacsoportok érdekképviseletét. Mert az együttműködést generáló tevékenysége egyedülálló abban, hogy elősegíti a különböző, több irányú mentálhigiénés tevékenységek összehangolt megvalósítását, megnövelve ezzel azok hatékonyságát. Mert már 5 évvel ezelőtt példát mutatott az önkormányzat, az alapfeladatokat ellátó intézmények és a civil szervezetek közötti együttgondolkodásra és együttműködésre, amely az uniós csatlakozás után mint elvárás különösen felerősödött. Miért jó KEF tagnak lenni? Mert baráti közösség alakult a hivatásos munkatársakból és a civil szervezetek önkénteseiből, amelyben szerencsésen harmonizál az egyéni motiváció (jól érzem itt magam) és a közösségi motiváció (hasznos közügyet szolgálunk). Mindezt megalapozta a tagok hasonló mentalitása, a közösség demokratizmusa és nagymértékben elősegítette az évente visszatérő közösségépítő és szervezetfejlesztő tréning. Dér Miklósné, KEF tag 5

10 Mozaikok Szekszárd város kábítószerhelyzetéről 2005 Az előző évhez hasonlóan 2005-ben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum adatokat kért azoktól a szervezetektől, melyek feladatukból adódóan, vagy hivatalból kapcsolatba kerülhettek kábítószer-fogyasztókkal. Az egészségügyi, a szociális és a kínálatcsökkentés intézményei bocsátottak rendelkezésünkre adatokat. 1. Egészségügyi és szociális ellátás TMÖ Kórház Pszichiátriai Osztálya 2004-ben három beteget láttak el az osztályon kábítószer fogyasztás miatt, mindhárom beteg többedik alkalommal állt kezelés alatt. Az osztályon évről évre csökken az illegális szerhasználók száma. Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály, Palánk Hasonlóan a pszichiátriai osztályhoz itt is csökkenő tendenciát mutat az illegális szerhasználók száma, hiszen az osztály vállaltan nem alkalmas illegális szerhasználók kezelésére. TMÖ Kórház I.sz. Lelki Gondozó-és Szakrendelő A gondozó ambulánsan lát el 18 év feletti betegeket ben két ember kért segítséget kábítószer-problémái miatt, valamint pár alkalommal szülő fordult segítségért gyermeke drogproblémái miatt. A gondozó megítélése szerint a drogproblémával küzdők elsősorban a város más intézményeiben pl. RÉV, pszichiátriai osztály, Palánk kérnek segítséget. 6 TMÖ Kórház Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozó Az osztály érintőlegesen találkozik a kábítószer problémakörrel, saját meghatározásuk szerint premorbid (drogozást megelőző) állapotokkal dolgoznak pl. depresszió, szorongás, tanulási zavar, magatartászavar. A kábítószer probléma túlnövi kereteiket, kapacitásukat.

11 Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Az ellátórendszer első eleme az alacsonyküszöbű intézmények, ártalomcsökkentő programok, melyet óta a RÉV Szolgálat lát el, Tolna megyei ellátási területtel. A kliensforgalmi adatok alapján az illegális szerhasználók száma évről évre emelkedik. A droghasználók között fő szer a kannabisz (marihuána), ám az esetek 20%- ban a marihuána mellett megjelenik az extasy, speed ill. alkohol-fogyasztás. A szintetikus szerek használatánál az a tendencia fi gyelhető meg, hogy nagyobb mennyiségben és nagyobb adagban fogyasztanak exstasy tablettát ill. speedet, mivel kevert, rosszabb minőségű anyagokkal találkoznak. Ez fokozza a szerhasználat veszélyességét és egészségromboló hatását. Az országos adatokhoz hasonlóan az utóbbi években csökkent az intravénás szerhasználat, az ópiátok helyét a kannabisz, másodlagosan pedig a szintetikus szerek foglalták el. 2.Büntetőeljárás Szekszárdi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály 2004-ben 14 bűnügyben rendeltek el nyomozást kábítószerrel visszaélés alapos gyanúja miatt. A lefoglalásra került anyagok döntő többsége cannabis, de extasy és kokain is előfordult. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 2004-ben az eljárás alá vont személyek száma 53 fő volt. Szintén a marihuána, extasy, speed, és kokain került lefoglalásra. Több középiskolából kaptak jelzést, hogy fogyasztanak a diákok, főleg marihuánát és extasyt. Megfontolandó, hogy bár nem nagy arányban, de még mindig érkezik pedagógusoktól bejelentés tanuló ellen, mely esetben a rendőrségnek hivatalból eljárást kell indítania. Tolna Megyei Főügyészség évben 89 személy ellen indult kábítószerrel visszaélés miatt büntetőeljárás (2003-ban 45 személy ellen indult). Figyelemreméltó, hogy a fi atalkorú elkövetők esetében megnégyszereződött a szám (2003-ban 6, 2004-ben 28 fő). A jellemző elkövetési magatartás beszerzői-fogyasztói típusú volt. Az ügyészség adatai alapján az is kiderült, hogy az ügyész minden fi atalkorú 7

12 elkövetővel szemben elhalasztotta a vádemelést (igénybe vehették az elterelést) Tm-i Rendőrfőkapitányság Tm-i Főügyészség Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Az intézmény saját bevallása szerint nem rendelkezik konkrét éves nyilvántartással azokról a fogvatartottakról, akik érintettek kábítószerproblémával kapcsolatban. Az adatszolgáltatás idején 8 fő fogvatartott tartózkodott az intézetben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt. Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Tolna megye gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeiben ellenőrzik a bűnmegelőzési tevékenységet, melybe beletartozik a kiskorúak által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése is ben a gyermekjóléti szolgálatnál gondozás alatt kábítószer használó gyermek nem volt. Az I.sz. Gyermekotthon esetében, az otthonban lakó gyermekek között többször észleltek kábítószer használatra utaló magatartást. Összegzés Tolna megyében illetve Szekszárdon jelen van a drogprobléma, hiszen minden szolgáltató rendelkezik erre utaló adatokkal. Az adatok validitása azonban megkérdőjelezhető (pontatlanság, látencia, kettős adminisztráció). Ami azonban körvonalazott, hogy a szerhasználati szokások nem az intravénás használat felé mutatnak. A hatóságok által lefoglalt kábítószerek és az intézményekben megjelenő fi atalok szerhasználata korrelál, főleg a marihuána, az amfetamin származékok használata dominál. Ezt a RÉV Szolgálat elérő és biztonságosabb táncolás programjának tapasztalatai is alátámasztják (nem találtak intravénás, és egyéb kábítószer pl. ópiátszármazékok fogyasztására utaló jeleket). 8

13 Kábítószerellenes világhét, Szekszárd A évi Világnapi rendezvényt 3 hetes intenzív előkészítő munka előzte meg. A programot a tervezettek szerint valósítottuk meg. KÁBÍTÓSZERELLENES VILÁGNAP ÉLŐLÁNCCAL A KÁBÍTÓSZER ELLEN - A DROG NEM JÁTÉKSZER Június 26-én (hétfő), helyszín: Szekszárdon a Korzó Áruház előtti tér 10 órától 14 óráig 12 órakor: Élőlánc fi atalokkal, gyerekekkel és mindazokkal, akik nem támogatják a kábítószer használatot Az Élőlánc résztvevőinek köszöntése és a Kábítószer használat elleni felhívás Élőlánc előtt és után: szórakozás, kézműves foglalkozások, játéklehetőségek, tanácsadás, elsősegélynyújtási bemutatósebimitációk beszélgetési lehetőség gyógyult drogfüggőkkel a téren felállított sátrakban, pavilonokban Zene: Bíró Péter Szervezők: Az Egészségért Alapítvány, Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet támogatásával Résztvevő szervezetek: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Szekszárd, Az Egészségért Alapítvány, RÉV Ambulancia, Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Zsibriki Rehabilitációs Intézete, Polip Ifjúsági Iroda, Diákönkormányzat, Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, Garay Általános Iskola Szekszárd, és mindazok akik egyetértenek 9

14 azzal, hogy közösen kell tennünk lépéseket a kábítószer használat ellen A programról folyamatos tájékoztatást adott az Alisca Rádió, az Antritt Rádió, a Tolnatáj Televízió, a június 27-i Tolnai Népújság fényképes cikket jelentetett meg. A rendezvény résztvevőinek száma több száz volt, az élőláncban kb fő vett részt. Ez egy rendkívüli kánikulai nap volt, amikor a média mindenkinek azt tanácsolta, hogy inkább maradjon egy hűvös szobában és ennek ellenére ennyien eljöttek. A rendezvényt követően egy órás stúdióbeszélgetést készített a Tolnatáj Televízió a Kábítószerellenes Világnap kapcsán a kábítószerhelyzetről, a megelőzésről, amelyet többször sugárzott. A médiának köszönhetően több ezren kaptak a témáról tájékoztatást. Rendezvényünk hangulata nagyon jó volt, a résztvevők jól érezték magukat. Az együttműködő partnereik közül kiemelhető: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal- Ifjúsági és Sportiroda, Műszaki Iroda Tolna Megyei Tűzoltóság, Tolna Megyei Katasztrófavédelem, Babits Mihály Művelődési Ház, Garay János Általános Iskola Szekszárd, RÉV Ambulancia, Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Zsibriki Rehabilitációs Intézete, Polip Ifjúsági Iroda, Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének tevékenysége, valamint a média érdeklődő hozzáállása Szekszárd, augusztus 28. Dr. Kis Mária Kuratórium elnöke Az Egészségért Alapítvány 7100 Szekszárd, Csapó Dániel i. 35. Telefon: 30/

15 Szakmai műhely Az előző évekhez hasonlóan idén is folytatjuk korábbanmegkezdett sorozatunkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy szakmai témánkat többféle aspektusból is körbe tudtuk járni. (szerkesztők) Cannabiszra vonatkozó téves elképzelések és azok cáfolata 1. Téves állítás: A cannabisz nem veszélyesebb, mint az alkohol vagy a nikotin Aki dohányzik annak a tudatállapota és az észlelési képessége nem korlátozott és cselekvőképes marad. Ez érvényes csekély mennyiségű alkoholfogyasztás esetén is. A hasis használata azonban apátiát, csökkent tanulási és észlelési képességet von maga után. A marihuána füstben lévő, tüdőrákot okozó kátrányféleségek sokkal veszélyesebbek, mint a cigarettában lévők. A marihuánás cigarettának nincsen füstszűrője és másképpen is szívják. A közönséges cigaretta füstjét a dohányos csak rövid időre szívja le, majd ezt követően kifújja. A marihuána füstöt ezzel szemben tovább tartják a tüdejükben, így a kátrány könnyebben fejtheti ki káros hatását. Egy marihuánás cigaretta háromszor több kátrányt juttat a szervezetbe, mint egy hagyományos, dohánnyal töltött cigaretta. A krónikus marihuána szívás ezért fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, a hörghurut, a tüdőtágulás és tüdőrák kockázatát. Az az érv, hogy a dohányzásnak és az alkoholnak ugyancsak káros hatásai vannak, nem meggyőző. A különböző káros anyagok egyenjogúságát követelni abszurdum. Nincs semmiféle ésszerű magyarázat arra, hogy a már meglévő függőségi problémákat további drogok fogyasztásával növeljük. 2. Téves állítás: A lágy drogok nem okoznak függőséget Jóllehet csekély mennyiségű hasis fogyasztásánál nem lépnek fel olyan testi elvonási tünetek, mint a végtag fájdalom vagy hányás, azonban a hasisfüst hasonlóan hat a szervezetre, mint a többi drog. Megvonási tünetként viszont álmatlanság, éjszaki izzadás, levertség, étvágy ingadozás felléphet. A marihuána THC tartalma az agynak pontosan azokat a jutalmazási területét aktiválja, mint a kokain, a heroin, az amfetaminok vagy az alkohol, s hasonló mennyiségben szabadít fel ugyanolyan vegyületeket. E hatás az összes drognak közös és alapvető sajátsága, amely kellemes érzést idéz elő, és függőséget alakít ki az emberben. 11

16 Szakmai műhely 3. Téves állítás: A hasis nem vezet el a kemény drogokhoz Nem minden hasis fogyasztó vált át keményebb drogokra, de majdnem minden heroin függő az un. lágy droggal kezdte. Akkor lesznek keménydrog függők, amikor hosszabb hasis fogyasztás után annak kívánt hatása már alábbhagy. A fiatalok minél korábban kezdik a hasis fogyasztást, annál nagyobb a veszélye annak, hogy heroin-függőségbe kerülnek. Aki hetente csak egyszer szív hasist, a THC testben való elraktározódása miatt gyakorlatilag állandó droghatás alatt van. 4. Téves állítás: Néhány országban már bevált a marihuána engedélyezése Hollandiában a marihuánát külön választották a kemény kábítószerektől (és speciális kávézókban megengedték az árusítását), azt remélve, hogy ezzel távol tarthatják a fi atalokat a keményebb drogoktól. Amszterdam 400 kávéháza közül azonban sokat a szervezett bűnözők láttak el, akik árusítani kezdték a keményebb kábítószereket is. Mára e helyek több mint harmadát bezáratták, de a város nyakán maradt hatezer kábítószerfüggő, és ők követik el a vagyon elleni bűncselekmények mintegy 20 százalékát - Amszterdamot maga a holland igazságügyi miniszter nevezete a bűnözés európai fővárosá -nak. 5. Téves állítás: A marihuána fogyasztók csak önmagukat veszélyeztetik A marihuána másoknak éppúgy bajt okoz, mint azoknak, akik szívják. Sok országban az alkoholt nem számítva ez a legelterjedtebb drog, amelyet a közlekedési balesetet okozó emberek szervezetében kimutattak. Míg az alkohol jól meghatározható ütemben választódik ki a szervezetből, addig egyetlen füves cigaretta kábító hatása több mint 24 óra hosszat is eltarthat, nyomai pedig akár egy hónap múlva is felfedezhetők a szervezetben. Az alkotórészek elraktározódnak többek között az agyban is. Ez a magyarázata az un. fl ash-back utóvillanásnak, amely a szer újbóli bevitele nélkül később is felléphet és az észlelést, viselkedést jelentősen megzavarja. A marihuána tér- és időérzékelésit zavaró hatásait ismerve igencsak aggasztó lenne, ha a sofőrök, pilóták, mozdonyvezetők és orvosok szabadon fogyaszthatnák e szert. 12 Rőfi né Bors Éva rendőr őrnagy Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály

17 Szakmai műhely Létezik-e droghasználó személyiség? Sokszor felmerülhet a kérdés, vajon a kábítószert használók személyiségjegyeikben mutathatnak-e valamiféle hasonlóságot, vagyis leírható-e a pszichológia vizsgálati módszereivel egy ún. droghasználó személyiség. A kérdés főként azért érdekes, mert sokakban felmerül, miért van olyan jelentős különbség egyes emberek között abban a tekintetben, hogy eljutnak-e a drog egyszeri használatától a rendszeres használaton keresztül a függőségig, avagy nem. A dependencia kifejezés lenne az első, igen érdekes és talán értékes megközelítése a probléma felvetésének. A dependencia kifejezés függőséget jelent, amely a pszichológiai szóhasználatban igen széles körben alkalmazott, hiszen a személyiség egyes összetevőitől, személyiségjegyektől kezdődően egészen a személyiség patológiás zavaráig értelmezhető. A személyiségjellemzők esetén a személyiség egyes speciális összetevőiben mutatkozik dependencia, nem érintve a teljes személyiséget, míg a személyiségzavar esetében egy általános, az egész személyiséget érintő problematikáról van szó. Ebben az esetben a személy mások tanácsa és biztatása nélkül nehezen dönt a mindennapi helyzetekben, másokra van szüksége ahhoz, hogy felelősséget vállaljon az élete legtöbb területén, nehezen fejezi ki másokkal szembeni véleményét, mert fél hogy támogatásukat elveszíti, képtelen bármit önállóan kezdeményezni vagy elvégezni, fokozottan fél attól, hogy nem képes megvédeni magát, irreálisan foglalkoztatja az egyedülléttől való félelem. Ha nem ilyen tételesen fogalmazunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az ilyen személyt jellemzi az átható, passzív függőség más személyektől, a kisebb vagy nagyobb élethelyzeti döntés meghozatalában, reménytelenség és inkompetencia érzés észlelhető, miközben az élet mindennapi elvárásait egyáltalán nem, vagy csak nehezen képes teljesíteni (BNO-10, 2002). Természetesen az, hogy valaki dependens személyiség, nem jelenti azt, hogy emiatt szerhasználóvá is válik, hiszen bár a dependens személyiség közrejátszhat abban, hogy a személy megfutamodva a mindennapi élethelyzetektől, a társas kapcsolatok hiányában valami mással igyekszik pótolni az előzőekben felsorolt hiányosságait, azonban ez nem teljesen törvényszerű. 13

18 Szakmai műhely Senki sem gondolhatja azt, hogy a kábítószer rendszeres használata egyetlen okra vezethető vissza. Hogy valaki miért lesz egyszeri kipróbálóból rendszeres fogyasztóvá, annak több oka is lehet. Egyik fontos összetevője a személyiségvonások szintjén az oralitás, amelynek meghatározásakor általában infantilis kapcsolódási törekvést és vágyteljesítő mohóságot feltételezhetünk. Pszichoanalitikus megközelítésben az oralitás az egyik legkorábbi személyiségfejlődési szakaszhoz köthető, amikor a gyermek a szájával kapcsolódik környezetéhez, hiszen mindent a szájába vesz és az aktuális szükségleteinek kielégítése e területen történik. A gyermek ebben az időszakban száján keresztül él és létezik. Amennyiben ezek az igényei nem elégülnek ki a megfelelő módon, az a személyiségfejlődésben természetesen a későbbiekben jelentkezni fog, az ilyen személy könnyebben szokik rá a dohányzásra, esetleg rágja a ceruzáját, illetve mindenféle száj körüli területek ingerlése igazi örömforrás a számára. Fel kell ismerni ennek hátterében a korai időszakban kielégítetlen kötődési igényt, amely a továbbiakban infantilis szeretetvágyban, erős kapcsolódási törekvésekben, felelőtlenségben, meggondolatlanságban, azonnali vágykielégítésben, alacsony frusztrációs toleranciában nyilvánul meg. Észre kell vennünk, hogy az előzőekben leírt dependens személyiséggel rokon vonásokat szemlélünk. 14 Másfajta megközelítésben, a kognitív pszichológia oldaláról egész más személyiségjellemzők jöhetnek szóba. A mezőfüggőségmezőfüggetlenség mint kognitív stílus Witkin (1943) nevéhez köthető, és nagyon szépen modellezi az előzőekben már leírtakat, hiszen bár a pszichológia egy másik oldaláról nézzük ugyan mégis hasonló eredményekre jutunk. Witkin híres kísérletében vizsgálati személyeit egy dönthető falú szobába vezette, amelyben egy állítható, vagyis szintén dönthető szék állt. A személyeket arra kérte, állítsák be a széket. Erre a felszólításra a vizsgálati személyek kétféle módon cselekedhettek. Az egyik esetben a szoba falaihoz állították be a széket, - így a mezőfüggők jártak el -, a másik esetben viszont a saját belső referenciamodelljükhöz viszonyítottak, vagyis úgy állították be a széket, ahogy érezték, hogy az egyenesen állhat, - így cselekedtek a mezőfüggetlenek. Hamarosan kiderült, hogy ez a kognitív stílusban fennálló különbség a személyiség egészen lényeges különbségeit hordozza magában. A mezőfüggők ugyanis sokkal inkább fi gyelnek a külső környezet változásaira, szeretnek másokhoz inkább

19 Szakmai műhely kapcsolódni, kevésbé függetlenek, hajlamosabbak az alkoholizmusra, míg a mezőfüggetlenek saját magukhoz viszonyítanak, vagyis kevésbé fontos számukra a külső környezet változása. A mezőfüggő személyek számára fontosabbak a környezeti és társas elvárások, vagyis nagyobb nyomás nehezedik rájuk a kortársaktól a kábítószer kipróbálásával kapcsolatban, mivel e személyiségjellemzőjük miatt nehezebben tudnak ellenállni, hasonlóan egyéb társas elvárásokhoz. Amennyiben ez más, patológiásnak mondható személyiségjegyekkel is társul, szinte egyenes utat jelent a kábítószer-használattól a kriminalitásig, illetve fordítva. Egy másik elképzelés a szenzoros élménykereséssel is összefüggésbe hozza az esetleges drogfogyasztást. Eysenck elméletéből Zuckermann dolgozta ki azt az elképzelést, miszerint egyes személyek arousal (éberségi) szintje jóval az optimális szint alatti, vagyis ahhoz, hogy ez az optimális szintet elérje, külső, magas intenzitású ingerekre van szükségük. Mindez igen bonyolult szabályozási rendszeren keresztül működik. A droghasználók egy igen tekintélyes részénél tapasztalták, hogy a droghasználat mintegy pótolja ezt az ingerhiányt, illetve a szenzoros élménykereséssel rokon személyiségvonásokat fi gyeltek meg. Prevenciós vagy terápiás szempontból ennek előnye az lehet, hogy az ilyen esetekben egyéb alternatívák ajánlhatók fel a személynek, mint extrém sportok, vagy más, adrenalinfokozó tevékenységek. Természetesen nem szabad azt gondolnunk, hogy csak a személyiség egyes összetevői határozzák meg a kábítószer használatának lehetőségét, és nem győzzük hangsúlyozni annak fontosságát, hogy ebben az esetben is főként rendszerben kell gondolkodnunk. Ennek a rendszernek csupán egy részét képezik a személyiség általunk említett jellemzői, hiszen a környezet más összetevői is jelentős részt képviselnek benne. A környezet, amely a személyt igyekszik befolyásolni, saját képére formálni, különböző erővel hathat a személyre, akár a kortárs csoportot, akár az elsődleges szocializációs közeget, a családot illetően. A családban fellelhető konfl iktus megoldási mechanizmusok a személy számára könnyen megtanulhatóak, alkalmazhatóak. Mindezekhez akár biológiai, genetikai tényezők is társulhatnak. 15

20 Szakmai műhely Ha az eddigiekben leírtakat hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy számos különböző ok szerepelhet a droghasználat kialakulásában, amelyek más-más utakon hathatnak. Ezáltal felmerül a kérdés, hogy az eltérő módon kialakult egyes függőségek mennyiben más dinamizmust rejtenek, és így mennyiben más terápiás és prevenciós kapacitást várnak el a szakemberektől. Az általunk megfogalmazottakat elsődlegesen gondolatébresztőnek szántuk, röviden megfogalmazva, a teljesség igénye nélkül. A fent említett néhány témakör csak részben érinti a címben feltett kérdésre adható esetleges válaszokat, annyi azonban mindenképpen megállapítható, hogy drogos személyiség létezik, bár a különböző szakemberek különbözőképpen közelíthetik meg, azonban erre is vonatkozik az az általánosnak mondható szabály a pszichológiában, hogy bár a szakemberek más módon jutnak el a célig, a végkonklúzió mégis ugyanaz. Felhasznált irodalom: Bernáth L., Révész Gy. :A pszichológia alapjai Tertia Kiadó, Bp BNO-10 zsebkönyv Animula Egyesület, Bp W.D. Fröhlich: Pszichológiai szótár Springer Kiadó, Bp Peck, Whitlow: Személyiségelméletek Gondolat Kiadó, Bp Varga Márta egyetemi hallgató Kitanics Márk klinikai szakpszichológus 16

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL Készült: a TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0003 azonosítószámú, Ne legyél áldozat! projekt keretében 2015. 1 Tartalom 1. A projektgazda

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Képzésfejlesztés belülről Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetemen

Képzésfejlesztés belülről Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetemen Képzésfejlesztés belülről Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetemen Tóbiás László 1 A pszichológiával foglalkozók, tanulók és az érdeklődő nagyközönség előtt is

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben