(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 299 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 31/47 (06.01) C07D 7/48 (06.01) C07D 21/26 (06.01) C07D 21/60 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 0/ () Elsõbbségi adatok: EP (72) Feltalálók: PIVETTI, Fausto, I-4 Parma (IT); PIGHI, Roberto, I-4 Parma (IT) (73) Jogosult: CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., I-4 Parma (IT) (74) Képviselõ: dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) 8-Hidroxi--[(1R)-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4-metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)- kinolinon-monohidroklorid kristályos formában és eljárás annak elõállítására (7) Kivonat A találmány tárgyát képezi az (I) általános képletû 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1- metil-etil]-amino]-etil]-2(1h)-kinolinon-monohidroklorid kristályos formája, valamint az eljárás annak elõállítására. A kristályos vegyület olyan megfelelõ tulajdonságokkal rendelkezik, amely lehetõvé teszi inhalációs készítményekben való alkalmazását, amelyek tartalmaznak még hordozókat és segédanyagokat is. HU T2 A leírás terjedelme 6 oldal (I) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány ismertetése A jelen találmány az (I) képletû 8¹hidroxi--[(1R)-1- hidroxi-2-[[(1r)-2-(4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]- etil]-2(1h)-kinolinon-monohidroklorid (I) kristályos formájára. A találmány vonatkozik az (I) vegyület kristályosítással való elválasztására is, valamint megfelelõ hordozókkal és vivõanyagokkal inhalálható gyógyszerészeti készítményekben való alkalmazására. A találmány háttere A 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxifenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidroklorid az EP számú európai szabadalmi iratból ismert, mint hörgõtágító, amely erõs béta-2-adrenoceptor serkentõ hatással rendelkezik. A 8¹hidroxi--{(1R)-1-hidroxi-2-[N¹((1R)-2-(p¹metoxi-fenil)-1-metil-etil)-amino]-etil}-karbosztiril-hidrokloridként is meghatározott vegyületet, melyre TA 0-ként is hivatkoznak, a bejelentõ a CHF 4226 kísérleti kódszámmal továbbfejlesztette. Ismert megoldások A TA 0 elõállítási eljárását ismertetik az EP szabadalmi leírás 4. példájában. Pontosabban a nyerstermék elválasztására szolgáló eljárást a (3 a) lépésben ismertetik, ahol az oldhatatlan anyagokat 3, g 8¹benzil-oxi--{(1R)-1-hidroxi-2-[N¹((1R)-2- (p¹metoxi-fenil)-1-metil-etil)-amino]-etil}-karbosztirilhidroklorid tetrahidrofuránban (0 ml) és vízben ( ml) végzett katalitikus hidrogénezésével állították elõ, szûrték és % etanolt tartalmazó vizes oldattal mosták. Az egyesített szûrletet és a mosófolyadékokat csökkentett nyomáson koncentrálták az oldószer eltávolításának érdekében. A maradékot etanol, víz és izopropil-éter keverékével kristályosították, majd a kristályos csapadékot szûréssel választották el. A 2,38 g 8¹hidroxi--{(1R)-1-hidroxi-2-[N¹((1R)-2-(p¹metoxi-fenil)-1-metil-etil)-amino]-etil}-karbosztiril-hidrokloridot színtelen kristályként nyerték ki. A kitermelés 83% volt, a végtermék jellemzõi a következõk voltak: olvadáspont: 170,0 171, C (bomlás) [ ] 2 D 2 64,4 (c=1,00 metanol) nujol IR max (cm 1 ): 30 (széles), 16, 16, 1600 A JP számú szabadalmi irat a TA 0 vagy annak sójának alkalmazását ismerteti gyulladásos állapotok (eosinofília, allergia, asztma, dermatitisz, nátha stb.) megelõzésére vagy kezelésére; a ter mék lehet helyi alkalmazású készítmény, inhalálószer, transzdermál vagy pernazális készítmény formában. Az US 6,0,604 számú szabadalmi irat különbözõ hatóanyagokat tartalmazó, közöttük általában megemlítve a TA 0¹öt, inhalálandó por készítményeket ismertet. A Kikkawa H. et al in Japan J. Pharmacol. 7, 17 18, 1991; Voss H. P. et al in Eur. J. Pharmacol. Mol. Pharmacol. Sect. 227, 3 9, 1992; Izeboud C. A. et al in Naunyn-Schmiedeberg s Archiv Pharmacol. 362 (2), , 00 közlemények a TA 0 in vitro gyógyszertani hatását írják le. Különösen a második közleményben foglalkoznak a TA 0 két sztereoizomerjének, a TA 0-ként is ismert (R,R)-forma és az (S,S)-forma gyógyszertani aktivitásának különbségével. J. Pharmacol. 144, , 0 közleményben a CHF (TA 0) légcsõbe cseppentésének és a budezonid kedvezõ kölcsönhatását mutatják be a tengerimalacok acetaldehiddel kiváltott hörgõösszehúzódásának szabályozásában. A WO 2 00/01394 számú szabadalmi irat olyan gyógyszerészeti készítményeket ismertet, amelyek tartalmaznak egy vagy több szteroidot, a TA 0-nek megfelelõ képletû béta¹2 agonistát, vagy azok diasztereoizomereit, diasztereoizomerek keverékét vagy racemátját. A találmány tárgya A találmány 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2- (4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidroklorid kristályos formájára vonatkozik, amely megfelelõ jellemzõkkel bír a megfelelõ hordozókkal és vivõanyagokkal kombinálva inhalálható gyógyszerészeti készítmények elõállításához. A vegyületet a következõkben az egyszerûség kedvéért CHF 4226 kóddal is azonosítjuk. A találmány szerinti vegyület elõnyösen inhalálással adagolt. Az inhalálandó készítmények, melyekben az aktív vegyület szilárd állapotú, közé tartoznak a száraz por inhalátorral (DPI) alkalmazott száraz por készítmények, aeroszol készítmények, melyek tartalmazzák a hajtógázban finoman eloszlatott gyógyszerrészecskék szuszpenzióját és nyomás alatt mûködõ, kimért adagok biztosítására alkalmas inhalátorban (pmdi) alkalmazhatóak, és a porlasztóval adagolandó vizes formátumú aeroszolkészítmények. Az ilyen típusú adagolási módok hatékonyságát korlátozzák a tüdõbe jutó megfelelõ és egyforma adagok elõállításával kapcsolatos problémák. Az egyik legfontosabb feladat az aktív vegyület egyenletes eloszlatásának biztosítása a készítményben, különösen, ha az nagy hatékonyságú és kis adagokban kell alkalmazni. Továbbá a szilárd vegyületnek a készítményben a lehetõ legtisztábbnak kell lennie, és rendelkeznie kell a szükséges kémiai és fizikai stabilitással. Emellett az inhalálandó készítményekben a szilárd halmazállapotú aktív vegyületnek szabályozott szemcseméretû, finoman eloszlatott részecskék formájában 2

3 kell jelen lennie, melynek tömeg szerinti átlagos átmérõje (MMD, Mass Median Diameter) nem haladja meg a körülbelül m, elõnyösen 6 m, elõnyösebben m értéket, a tüdõbe való maximális behatolás elérése érdekében. Ezeket a szemcséket hagyományosan olyan módszerekkel állítják elõ, mint a mikronizáció vagy az õrlés. Ezekkel a módszerekkel olyan részecskék nyerhetõek, melyek részben amorf tartományokkal rendelkeznek és hajlamosak szerkezetük megváltoztatására, amikor különbözõ környezeti körülmények között tartják õket és/vagy a gyógyszerészeti készítmények elõállítása során feldolgozzák õket. Ezért az aktív vegyületnek megfelelõ mértékben kristályosnak kell lennie annak érdekében, hogy elég nagy stabilitással rendelkezzen az õrlési vagy mikronizálási eljárások során, és megfelelõen stabil legyen az azt követõ gyógyszerészeti alkalmazáshoz. Ezért a jelen találmány célja, hogy stabil, kristályos 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1- metil-etil]-amino]-etil]-2(1h)-kinolinon-monohidrokloridot biztosítson. A találmány egy másik célja, hogy eljárást biztosítson a megfelelõ kristályossági fokú vegyület elõállításához. A találmány szerinti vegyület kémiailag és fizikailag stabil és kristályossági fokát megtartja azt követõen is, hogy átesett a mikronizálási vagy õrlési eljáráson. Korábban a 8¹hidroxi--{(1R)-1-hidroxi-2-[N¹((1R)- 2-(p¹metoxi-fenil)-1-metil-etil)-amino]-etil}-karbosztirilhidroklorid elõállítsa érdekében a nyerstermék elõállítását és %¹os etanol vizes oldatával való mosását követõen a szûrletet és a mosófolyadékokat egyesítették, az egyesített folyadékokat csökkentett nyomáson az oldószer eltávolításával koncentrálták, a maradékot etanol, víz és izopropil-éter elegyével kristályosították, a kristályos csapadékot szûréssel elválasztották, de nem írták le, hogyan végezték a kristályosítási eljárást. Azt tapasztaltuk, hogy az említett kristályosodási folyamatban, ahol az oldószer eltávolítása után kapott maradékot etanol és víz (9:) elegyében melegítéssel feloldottuk, az oldatot csökkentett nyomáson az oldószer egy részének eltávolításával koncentráltuk olyan térfogatra, amelyen az oldat állapota kritikus. Valójában azt tapasztaltuk, hogy az oldatot a kezdeti térfogatának 1/3¹ára, vagy annál nagyobb térfogatra kell koncentrálni. Továbbá lassan izopropil-étert kell adagolni a koncentrált oldathoz, nem kevesebb mint perc alatt és C feletti hõmérsékleten. A fentebb meghatározott körülmények lehetõvé teszik olyan homogén oldat elõállítását, amelyben egyenletes és szabályos kristálynövekedés játszódik le. Valójában azt tapasztaltuk, hogy ha a nyerstermék koncentrátumának térfogata túl kicsi, különösen, ha kisebb, mint az eredeti térfogat 1/3¹a, és ha az izopropiléter-adagolás túl gyors, például kevesebb mint perc, a koncentrált nyerstermék gyorsan kiválik, sûrû, nem szûrhetõ iszap képzõdik, a vegyület nagy mennyiségû, oldószerbõl és az abban oldott szennyezõdésekbõl álló anyalúgot tartalmaz, és nagyon nehezen elválasztható Továbbá, elválasztás és szárítás után jelentõs mennyiségû szennyezõdést tartalmaz. Valamint a vegyület nagy arányban van jelen amorf állapotban, és mint korábban rávilágítottunk, az amorf szerkezetû részecskék számos problémát okozhatnak az azokat tartalmazó inhalálandó készítményekben: valójában az effajta részecskék rendkívül kohezívek, hajlamosak az összetapadásra és hajlamosak idõvel a környezeti nedvesség megkötésére a felületükön. Így szükség van a megfelelõ tisztaságú és megfelelõ kristályossági fokú vegyületre. A jelen találmány tisztán kristályos formában biztosítja a CHF 4226¹ot, valamint eljárást biztosít annak elõállítására. A találmány szerinti kristályos vegyület elõállítása érdekében a például az EP számú európai szabadalmi iratban ismertetettet, etanol, víz és izopropil-éter elegyébõl kristályosítási eljárással elõállított nyers 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxifenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidrokloridot kristályosítjuk újra a megfelelõ oldószerbõl. A megfelelõ újrakristályosító oldószer protikus oldószer, mint például az etanol, izopropanol vagy ezek vizes keveréke. Az elõnyös oldószer az etanol-víz elegy. A legmegfelelõbb újrakristályosító oldószer az etanol víz 97:3 9: v/v arányú elegy. Elõnyösen a nyers vegyület fentebb említett oldószerben való feloldása után és a végtermék elválasztása elõtt egy közbensõ lépést, a vizes etanololdat desztillációját hajtjuk végre csökkentett nyomáson, a maradék izopropil-éter eltávolítására a keverékbõl, valamint a kihozatal javítása érdekében. Elõnyösen a desztillációs lépést addig folytatjuk, míg az oldat térfogata az eredeti térfogat 1/2 1/3 közötti részére csökken. A találmány szerinti újrakristályosítási eljárás lehetõvé teszi a szennyezõdések eltávolítását 0,% vagy kisebb, elõnyösen 0,2% vagy kisebb, még elõnyösebben 0,1% vagy kisebb szintig annak érdekében, hogy a vegyületet tisztán kristályos formában kapjuk meg, amely rendelkezik a megfelelõ tulajdonságokkal ahhoz, hogy a megfelelõ hordozókkal és vivõanyagokkal kombinálva alkalmas legyen inhalálandó gyógyszerészeti készítmények gyártására. A találmány részletes ismertetése Az EP szabadalmi iratban ismertetett eljárás, melyre teljes egészében hivatkozunk a jelen iratban, magában foglalja a 8¹hidroxi--{(1R)-1-hidroxi-2- [N¹((1R)-2-(p¹metoxi-fenil)-1-metil-etil)-amino]-etil}-karbosztiril-hidroklorid katalitikus hidrogénezése után kapott szuszpenzió szûrését és vizes etanollal való mosását a katalizátor eltávolítása érdekében. Az oldatot csökkentett nyomáson az oldószer eltávolításával koncentrálják. A jelen találmány szerinti az oldószer eltávolítása után kapott maradékot etanol és víz elõnyösen 9: arányú elegyében melegítve feloldjuk, és az így kapott oldatot koncentráljuk csökkentett, elõnyösen 0 és 0 mbar közötti nyomáson, C közötti hõmérsékleten, elõnyösen 4 0 C közötti hõmérsék- 3

4 leten, a kezdeti térfogat 1/2 1/3 részéig. Ekkor keverés mellett lassan a meleg oldathoz adagoljuk a diizopropilétert. A diizopropil-éter adagolását lassan, legalább perc alatt, elõnyösen több, mint perc alatt, még elõnyösebben perc intervallum alatt végezzük el. Az elegyet ekkor keverés mellett 0 C közötti hõmérsékletre hûtjük 1¹2 óra idõtartamra, a szilárd anyagot elválasztjuk, és vizes etanollal mossuk. A nedves nyersterméket etanolban szuszpendáljuk, reflux alatt 7 78 C¹ra melegítjük, és lassan vizet adagolunk hozzá addig, míg tiszta oldathoz jutunk. Az oldatot szûrjük, a szûrõt etanollal mossuk. A meleg oldatot keverés mellett, csökkentett nyomáson, C¹nál nem alacsonyabb, elõnyösen 0 C közötti, elõnyösebben 4 48 C közötti hõmérsékleten, a kezdeti térfogat 1/2 1/3 részéig koncentráljuk. A termék elkezd kristályosodni és az oldatból szuszpenzió lesz. A szuszpenziót lassan lehûtjük és körülbelül 0 C közötti, elõnyösen 0 C közötti hõmérsékleten tartjuk legalább a 1 órától óráig, vagy még tovább terjedõ idõtartamig, keverés mellett. A szilárd anyagot szûréssel nyerjük ki, etanollal mossuk és végül hagyományos módon, például levegõn; csökkentett nyomáson; vagy steril inert gáz jelenlétében szárítjuk, hogy megkapjuk a kristályos vegyületet. A fentebb bemutatott eljárással nyerhetõ 8¹hidroxi- -[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1-metiletil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidrokloridot megvizsgáltuk, hogy meghatározzuk az olvadáspontot differenciál szkenning kalorimetriával (DSC), a fajlagos optikai forgatóképességet [ ] 2 D 0, kapilláris zóna elektroforézissel és nagy teljesítményû folyadékkromatográfiával (HPLC) az enantiomertisztaságot, a szennyezõ anyagok teljes mennyiségét HPLC-vel és a röntgenpordiffrakciós (XRD) görbét. A találmány szerinti 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2- [[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]- 2(1H)-kinolinon-monohidrokloridra a következõk jellemezõek: olvadási tartomány C (bomlással), elõnyösen C (bomlással), még elõnyösebben C (bomlással) DSC-vel, C/perc fûtési sebesség mellett meghatározva; fajlagos optikai forgatóképesség [ ] 2 D 0 (c=1,00, metanol) 68,0 enantiomertisztaság nagyobb, mint 99%, elõnyösen nagyobb, mint 99,%, kapilláris zóna elektroforézissel és HPLC-vel meghatározva; szennyezettségi szint kisebb, mint 0,%, elõnyösen kisebb, mint 0,2%, még elõnyösebben kisebb, mint 0,1%, HPLC-vel meghatározva; a röntgen-pordiffrakciós görbe megegyezik, vagy lényegében megegyezik az alább bemutatott példával. Megfelelõen a vegyületre többek között a következõ karakterisztikus XRD csúcsok közül egy vagy több jellemzõ: 12,2; 13,6; 16,3; 18,0; 18,2; 19,2; 21,4; 21,9; 22,8; 23,; 24,2; 24,9; 26,6; 28,; 29,4; 29,9; és 33,9±0,2 fok/2 théta; a kristályossági fok, a vegyület kristályos hányadának mennyisége tömeg %¹ban kifejezve a vegyület teljes tömegére vonatkoztatva, legalább 90%, elõnyösen legalább 93%, még elõnyösebben legalább 9%, a házon belül kifejlesztett mikrokalorimetriás eljárással meghatározva. A következõ példa illusztrálja a jelen találmányt. Példa A 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxifenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinonmonohidroklorid (CHF 4226 monohidroklorid) kristályosítása A találmány szerinti kristályos CHF 4226 elõállítása érdekében a maradékot, melyet például a 8¹hidroxi-- {(1R)-1-hidroxi-2-[N¹((1R)-2-(p¹metoxi-fenil)-1-metiletil)-amino]-etil}-karbosztiril-hidroklorid (0 g) katalitikus hidrogénezése után kapunk az EP szabadalmi iratban bemutatott 4. példa 3¹a lépésében, körülbelül 10 ml etanolban és 0 ml vízben feloldottunk, és rotációs bepárló készülékben (T fürdõ = C, vákuum= 0,8 bar) addig koncentráltuk, míg a 600 ml maradék térfogatot elértük. Izopropil-étert (60 ml) csepegtettünk a meleg oldathoz (T=4 0 C) perc alatt. Az elegyet C hõmérsékletre hûtöttük és 60 percig kevertük, míg a kristályosodási folyamat befejezõdött, majd Buckner-szûrõvel szûrtük, a szilárd anyagot 0 ml etanollal mostuk. A nedves nyers 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)- 2-(4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidrokloridot (14,6 g; 60 C hõmérsékleten, megfelel 73 g 60 C hõmérsékleten, vákuumban szárított anyagnak) etanolban (80 ml) szuszpendáltunk, a szuszpenziót reflux alatt 78 C hõmérsékletre melegítettük; lassan 2 ml vizet csepegtettünk hozzá, míg tiszta oldatot kaptunk. A forró oldatot Buckner-szûrõn szûrtük, ml etanollal mostuk. A szûrt oldatot vákuum alatt koncentráltuk (T fürdõ = 6 C, vákuum= 0 mbar; T oldat =4 48 C), körülbelül 360 ml oldószert ledesztilláltunk. A vákuumot lecsatlakoztattuk, és 390 ml etanolt adtunk a maradék szuszpenzióhoz, 4 C hõmérsékleten addig kevertük, míg homogén szuszpenzióhoz jutottunk. A szuszpenziót 90 perc alatt C alatti hõmérsékletre hûtöttük, majd órán át C¹on tartottuk. A szuszpenziót Bucknerszûrõvel szûrtük és ml etanollal mostuk. A szilárd anyagot vákuumban 60 C hõmérsékleten 24 órán át szárítottuk. 8,4 g 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)- 2-(4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidrokloridot kaptunk (kihozatal 80,0%), mely a következõ jellemzõkkel rendelkezett: olvadási tartomány: C (bomlással), DSC-vel, C/perc fûtési sebesség mellett meghatározva; fajlagos optikai forgatóképesség [ ] 2 D 0 (c=1,00, metanol): 68,0 enantiomertisztaság nagyobb, mint 99,%, kapilláris zóna elektroforézissel meghatározva; teljes szennyezettségi szint kisebb, mint 0,1%; a röntgen-pordiffrakciós görbét (XRD) az 1. ábrán mutatjuk be, a következõ fõbb csúcsokat tartalmazza: 4

5 Szög ( /2 ) Relatív intenzitás (%) 12,3 21,0 13,6 4,2 16,4 64,9 18,0 37, 18,4 44, 19,3 0,1 21,4,8 21,9 0,0 22,9 3,6 23,6 36,9 24,3 88,4 2,0 21,4 26,7 32, 28,6 22,6 29,, 29,9 14,8 34,0,4 A vegyület kristályossági fokát differenciál szkenning kalorimetriával (DSC), a házon belül kifejlesztett eljárással határoztuk meg, mely az olvadáshõ meghatározásán alapul. Az említett eljárás során 1 C/perc fûtési sebességet alkalmazunk a mintában lévõ vegyület kristályossági fokának meghatározására, meghatározzuk a minta H (olvadáshõ) értékének és a 0%-ban kristályos referenciaminta H értékének arányát, melyek azonos hõmérséklet-tartományban, azonos körülmények között lettek kimérve. A 0%-ban kristályos referenciavegyület elõállításakor a vegyületet etanolban szuszpendáltuk, majd szûréssel eltávolítottuk az etanolban oldott maradék amorf anyagot, majd megszárítottuk a mintát. Az eljárást végrehajtottuk a példában szereplõ vegyületen annak elõállítás utáni állapotában, valamint õrlés vagy mikronizáció után. Minden minta 90% feletti kristályossági fokot mutatott, melyet megtartott azután is, hogy a vegyületet õrlési vagy mikronizálási folyamatnak vetettük alá. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás a 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2- (4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidroklorid (I) elõállítására, amely tartalmazza az (I) vegyület kristályosítását vagy újrakristályosítását etanol víz 97:3 9: elegyébõl és hozzá adagolt diizopropil-éterbõl, ahol az etanol víz elegyet csökkentett nyomáson, C hõmérsékleten, az eredeti térfogat 1/2 1/3 részére koncentráljuk, és a diizopropiléter adagolását legalább perc alatt végezzük el. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, amely magában foglalja továbbá az újrakristályosítási lépést protikus oldószerbõl, mely tartalmaz etanolt, izopropanolt vagy ezek vizes keverékeit. 3. Az 1 2. igénypontok bármelyike szerint elõállított 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1- metil-etil]-amino]-etil]-2(1h)-kinolinon-monohidroklorid, melynek kristályossági foka a kristályos vegyület tömeg % értékében kifejezve a vegyület teljes tömegére vonatkoztatva legalább 93%. 4. A 3. igénypont szerinti 8¹hidroxi--[(1R)-1-hidro- xi-2-[[(1r)-2-(4¹metoxi-fenil)-1-metil-etil]-amino]-etil]- 2(1H)-kinolinon-monohidroklorid, melynek kristályossági foka a kristályos vegyület tömeg % értékében kifejezve a vegyület teljes tömegére vonatkoztatva legalább 9%.. A 3 4. igénypontok bármelyike szerinti 8¹hidroxi- -[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1-metiletil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidroklorid, melynek olvadási tartománya C differenciál szkenning kalorimetriával meghatározva. 6. A 3 4. igénypontok bármelyike szerinti 8¹hidroxi- -[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4¹metoxi-fenil)-1-metiletil]-amino]-etil]-2(1H)-kinolinon-monohidroklorid, melynek olvadási tartománya C differenciál szkenning kalorimetriával meghatározva.

6 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006903T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003920T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 819995 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007504T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 020400 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 892 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 892 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007892T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 892 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 73133 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 769 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 769 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006769T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 769 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szabadalmi bejelentési kérelem

Szabadalmi bejelentési kérelem Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest Garibaldi u. 2. 1054 A Hivatal tölti ki Szabadalmi bejelentési kérelem Kérem az alábbi találmányra a szabadalmi oltalom megadását az 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 155 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 5. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 155 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 5. ábra !HU000005155T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 155 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 425877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 992 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 5/087 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 992 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 5/087 (2006.01) !HU00000499T! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 99 (13) T MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) Magyar ügyszám: E 06 019343 () A bejelentés napja: 006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 1/00 (2006.01) !HU000006444T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 114368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006828T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742811 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004885T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762447 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 843 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 843 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007843T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 843 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 801158 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 020 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 020 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003020T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 020 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 759912 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 103300 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 820776 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007956T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 759444 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007082T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 008185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 8037 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 80473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000220903B1_! (11) Lajstromszám: 220 903 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07.

Részletesebben

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon

CROSPOVIDONUM. Kroszpovidon 01/2009:0892 CROSPOVIDONUM Kroszpovidon (C 6 H 9 NO) n M r (111,1) n [9003-39-8] DEFINÍCIÓ 1-Etenilpirrolidin-2-on térhálós szerkezetű homopolimerje. Tartalom: 11,0 12,8% nitrogén (N; A r 14,01) (szárított

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva.

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva. 4. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 33. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú előírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült

Részletesebben

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia Orrüregben alkalmazott (nazális) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.4-1 ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Nasalia 04/2006:0676 Az orrüregben alkalmazott (nazális) szisztémás vagy helyi hatás elérésére

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004604T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 604 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 709280 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 102 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 102 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000042T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 0 767873 (22) A bejelentés napja: 0. 07. 26. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 811 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 811 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007811T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 811 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 722747 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2005. 08. 31. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 801 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Adapalén alkalmazása bõrgyógyászati rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 007 801 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Adapalén alkalmazása bõrgyógyászati rendellenességek kezelésére !HU000007801T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 801 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 712109 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Rectalia 07/2006:1145 A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére,

Részletesebben

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica Szemészeti gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII-Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1163 SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Ophthalmica A szemészeti gyógyszerkészítmények a szemgolyón és/vagy a kötőhártyán, valamint a kötőhártyazsákban

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 047 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 5/32 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 047 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 5/32 (2006.01) 1. ábra !HU000004047T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 047 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 290984 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása 3D bútorfrontok (előlapok) gyártása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MDF lapok vágása Marás rakatolás Tisztítás Ragasztófelhordás 3D film laminálás Szegély eltávolítása Tisztítás Kész bútorfront Membránpréses kasírozás

Részletesebben

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban 1 European Innovation Scoreboard országrangsor a szellemitulajdon-védelmi teljesítmény és annak változása alapján 2 A nemzeti szabadalmi aktivitás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 732 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 732 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000732T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 732 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 72746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta KÖRNYEZETI MINTÁK 90 Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76696 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 566 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 566 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000766T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 66 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 744942 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő

Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő TEVA Magyarország zrt. 1 A törvény Szt. 19. (3) A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas felléphet továbbá azzal szemben

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007038T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 728985 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai Témakörök: Gázok és gáztörvények Felületi feszültség Viszkozitás Sűrűség és hőtágulás Olvadáspont, forráspont, lobbanáspont Hőtan és kalorimetria Mágneses

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 761 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 761 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006761T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 761 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707698 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G01N 21/35 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G01N 21/35 (2006.01) !HU000006510T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 510 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010763 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra !HU000005407T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 015305 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés Alap adatok 2013-07-01 5 2013-07-01 CHF 1 239,77 242,27 244,77 5 2013-07-01 EUR 1 295,68 298,18 300,68 2013-07-02 5 2013-07-02 CHF 1 237,78 240,28 242,78 5 2013-07-02 EUR 1 294,47

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-04-01 5 2014-04-01 CHF 1 252,18 254,68 257,18 5 2014-04-01 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2014-04-02 5 2014-04-02 CHF 1 252,12 254,62 257,12 5 2014-04-02 EUR 1 307,80 310,30 312,80

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-12-01 5 2014-12-01 CHF 1 254,87 257,37 259,87 5 2014-12-01 EUR 1 307,10 309,60 312,10 2014-12-02 5 2014-12-02 CHF 1 254,64 257,14 259,64 5 2014-12-02 EUR 1 306,89 309,39 311,89

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-06-02 5 2014-06-02 CHF 1 247,75 250,25 252,75 5 2014-06-02 EUR 1 303,06 305,56 308,06 2014-06-03 5 2014-06-03 CHF 1 248,44 250,94 253,44 5 2014-06-03 EUR 1 304,22 306,72 309,22

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-08-01 5 2014-08-01 CHF 1 258,11 260,61 263,11 5 2014-08-01 EUR 1 314,57 317,07 319,57 2014-08-04 5 2014-08-04 CHF 1 257,79 260,29 262,79 5 2014-08-04 EUR 1 314,17 316,67 319,17

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G08G 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G08G 1/16 (2006.01) !HU000005292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 019920 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 203 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 203 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000033T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 732832 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU0000049T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 02007 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 282 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 282 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000282T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 282 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 8032 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 058 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 058 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 08 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 794298 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 287 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 287 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000287T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 287 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76183 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben