Rajzelemzés lépésrıl-lépésre. Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rajzelemzés lépésrıl-lépésre. Esettanulmány"

Átírás

1 Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Esettanulmány Készítette: Horváth Klára május Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 1/12

2 I. Bevezetı Intézményünkben 2001 óta Hárdi István dinamikus rajzvizsgálati módszerét használjuk. A diagnosztikus pszichiátriára épülı dinamikus rajzvizsgálat a rajzok grafikus változásaival foglalkozik, amelyek klinikai állapotváltozáshoz kapcsolódnak. A rajzsorozatok idıi szempontokat (keresztmetszeti és longitudinális vizsgálat) adnak az akut és krónikus állapotok értékeléséhez. 1 Lakóinkkal minden félévben felvesszük a rajzvizsgálatot, de kiértékelésükre nem kerül sor. Látjuk a rajzokban bekövetkezı változásokat, de értékelni ezeket már nem tudjuk, mivel kompetenciánk erre nem terjed ki. Egymás között viszont gyakori téma, hogy mit jelent a sérült ember rajza? Milyen információkat szerezhetünk belılük, pedagógiai szempontból miként lehetne használni? Miért rajzolt másként, mint korábban? Mi változott meg az elızı félévhez képest? A rajzok megértéséhez, elemzéséhez és a rajzvizsgálat elvégzéséhez jelenleg létezik segítség, amelyet elsısorban továbbképzések formájában sajátíthatunk el. Vass Zoltán neve garancia arra, hogy az ı tanfolyamain, valami nagyszerő tárul elénk. A rajzokon keresztül megérthetjük önmagunkat és természetesen a rajzot és a rajzolót is. Igen, ez egy kétirányú dolog, hiszen az alapja az önismeret. Visszatérve lakóink rajzaihoz. Az emberrajzoltatás közben gyakran tapasztaltam, hogy magához a feladathoz unottan állnak, sietnek, túl akarnak esni rajta. Mondhatnám azt is, hogy lakóink elvesztették a rajzolás iránti érdeklıdésüket, de ez nem így van. Azért nem, mert csak az emberrajzolás nem jelent számukra izgalmat, örömöt. Mihelyt lehet mást is rajzolni a lapra (házat, fát, virágot, élményt), vagy színeket használni megjelenik az izgatottság, nem akar túl lenni rajta 1 percen belül, dolgozni akar a rajzán, büszke lesz rá, örömét leli a tevékenységben. A fent említett tanfolyamon megtanultam, hogy a rajzok beszédesek, benne van a rajzoló egész személyisége. Rajzot elemezni nem könnyő, olyan, mintha egy idegen nyelvet tanulna az ember. Hiszen nincsenek általános dolgok, mindent kontextusba kell helyezni. Egy-egy rajzi tulajdonságot összefüggésében kell nézni, mert ennek ellenkezıje súlyos tévedésekhez vezet. A továbbiakban egyik lakónk rajzait elemzem a tanfolyamon elsajátított hétlépéses képelemzési módszerrel. A végén pedig a kép esszenciája, pszichológiai jelentéstartalmának megfogalmazása történik. 2 1 Vass Zoltán (2011) A képi kifejezéspszichológia alapkérdései szemlélet és módszer-, L Harmattan kiadó Budapest (121. old.) 2 Vass Zoltán (2011)A hétlépéses képelemzési módszer (SSCA), Flaccus kiadó, Budapest Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 2/12

3 II. vizsgált személy alapvetı adatai Kód: R.T. neme: nı életkor:42 kezesség: jobb Diagnózisok: Gyógyszerek: Iskolázottság: F 2500 Skizoafektív zavar mánia F 3210 Közepes depressziós epizód F 7190 Közepes mentális retardáció Risponse 4 ml 3X1 Fluoxetin 20 mg 3X1 foglalkoztató iskola 8 csoport III. Részletes anamnézis: A vizsgált személlyel történı kapcsolatfelvétel: Pár nap eltéréssel, mindketten egy idıben kerültük az intézményhez (1995. november). Ennek ellenére csupán az elmúlt fél évben lett személyesebb a kapcsolatunk. Gyógypedagógusként egyéni fejlesztı foglalkozást tartok neki heti 1x 30 percben. Az anamnézis elkészítésében iratanyagát használtam fel, illetve ıt meséltettem. Pszichiáter szakorvossal nem konzultáltam, hiszen nem részesül állandó kontrollkezelésben. Jelen állapot: R.T. a község központjában lévı családi házban él huszad magával. Az intézményben állandó, egészségügyi végzettséggel rendelkezı személyzet gondoskodik a lakók életérıl. A vizsgált személy mozgása összerendezett. Alacsony, túlsúlyos. Vizsgálati szituációba könnyen beilleszkedik. Személyi adataival tisztában van. Térben és idıben orientált. Beszéde alakilag sérült, tartalmilag összetett mondatokból áll. A hallott szöveget visszaadja. A betőket felismeri, de azokat összeolvasni, leírni már nem tudja, másolásnál is sok hibát vét. Kézügyessége megfelelı, igényszint vizsgálatban a várható teljesítményét elıre, reálisan megítéli (8,6). Figyelme leköthetı, kooperábilis. Önkiszolgálási feladatokat jól elvégzi. Cselekvıképességet korlátozó gondnokság alatt áll. Szociális foglalkoztatáson belül fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban vesz részt, napi 4 órás munkát végez az intézmény területén lévı foglalkozató helyiségben. Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 3/12

4 A pedagógiai véleményében szereplı adatai szerint 17 hónapos korban került csecsemıotthonba életveszély miatt /alultápláltság, elhanyagoltság/. 4 éves korában lett szobatiszta, beszédfejlıdése is megkésett. Familiáris terheltséget feltételeznek. A vizsgált személy elmondása szerint nagykorúvá válásáig 3 alkalommal élt nevelıszülıknél, de mindig visszakerült az intézetbe. A nevelıszülıknek vele hasonló korú gyerekeik voltak, visszaemlékezni nem tud rájuk. Szemtelen és pimasz voltam. Elvittem dolgokat, amiket nem kellett volna. Jó tanuló voltam, az olvasás és az írás nehezen ment, matekból jó voltam. Édes szülei T. nagykorúvá válása elıtt kérelmezték a családba történı visszahelyezését. Az akkori iratanyag szerint az alábbi indokkal utasították el a kérelmet: család 2 kiskorú gyermekkel él az egy szoba, konyhás lakásban. A lakás rendkívül elhanyagolt, rendetlen...a két kiskorú gyermek Kisegítı Iskola tanulója. A gyermekek gondozatlanok, a tisztasággal a családban mindig is gond volt. A szülık leszázalékolt nyugdíjasok, de az apa gyakran vállal munkát így anyagi gondjaik nincsenek. A szülık rendkívül primitív emberek, így nem alkalmasak arra, hogy gyermekeik iskolai munkáját segítsék... A szülık T.-n kívül másik leánygyermekük állami gondoskodását is szerették volna megszüntetni, elsısorban az életkoruk miatt. Az elıadó ezt a lakáskörülmények és a szülık életvitele miatt nem látta lehetségesnek. Ez alapján T. foglalkoztató otthoni elhelyezését indították el. T-vel folytatott beszélgetésbıl megtudom, hogy kilencen voltak testvérek. A testvéreinek a neveit nem tudja. Nem tudja azt sem, hogy ı hányadik gyermek. Ez az iratanyagában sem szerepel. Szerinte a húgom középsı nıvére vagyok. Lepsényben volt intézetben. Velencére és Martonvásárra járt iskolába, valamint hétvégenként hazajárt. Szerinte csak ı egyedül volt intézetben, mégpedig betegségem miatt, epilepsziás voltam. Ez a diagnózis a kortörténetében nem szerepel. Iskolázottság: 3 év kisegítı iskolai tanulmány után került át a foglalkoztató iskolába. Fejét többször mőtötték, nagyothalló, de nem szorul hallókészülékre. 18 évesen kerül a dunakeszi Foglalkoztató Intézetbe. 24 éves korától él a Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában. Saját kérésére került át, mert szerelmes voltam egy itteni fiúba. Családjával jelenleg nincs kapcsolata. Szüleit 18 éves korában látta utoljára. Két leánytestvérével van rendszertelen levelezı kapcsolatban. Amilyennek most látja magát: Kedves vagyok és adakozó. Jó szívem van, mindenkinek adnék mindent. Ha valami nem tetszik, akkor morgok. Megmondom, hogy hagyjon békén most. Néha kiabálok. Zavar, ha nem hagynak békén, mert nem tudok gondolkodni. Nagyon nem szeretem, ha szidnak valakimet Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 4/12

5 Elégedett: hát semmivel a munkával elégedett vagyok. Változtatna: végleg hazamennék a testvéremhez. Három kívánság: 1. Végleg hazamenni ( De ehhez papír kell a gondnoktól. Meg nem engednének ) 2. Anya tartsa velem a kapcsolatot ( Anya nem tud írni, csak a testvérem ír, de ritkán) 3. Jó akarok lenni. ( Szeretném, hogy az igazgató néni megbocsájtson, mert sok hibát követtem el. ) IV. Aktuálgenezis A rajzvizsgálatok egyéni fejlesztı foglalkozások keretében történtek. R.T. három alkalommal rajzolt, és egy alkalommal az életérıl beszélgettünk. A vizsgálat elején beszéltem neki arról, hogy miért kellenek nekem a rajzai. Minden találkozásunkkor megkérdezte, hogy mikor fogom használni a rajzait. Az elsı alkalommal lelkesen rajzolt (ház, fa, állat), másnap visszajött és rajzolta az embert, majd jóval késıbb a szabadrajzát készítette el. Az elsı alkalommal kiegyensúlyozott volt és nyugodt. A rajzairól mosolyogva beszélt, és történetet is mondott, érdekelte, hogy miért is kérdezek tıle annyit. Elmondható, hogy készséges volt. Rajzolás közben (házat, fát és állatot) meg-meg állt és az ıt aktuálisan foglalkoztató témával kapcsolatban próbált beszélgetést kezdeményezni. Érdekelte, hogy az intézményvezetı megdicséri-e ıt, ha rajzol, de fıként a zsebpénzfizetés és az ehhez szorosan kapcsolódó intézményi kilépés (vásárlás) foglalkoztatja. Másnap ismét jött, pedig nem kértem. Nem tudtam teljes mértékben ráfigyelni, de ı rajzolni szeretett volna, ezért adtam neki lapot, és instrukciót (emberrajzot készít). A rajzolás végét szintén megzavarták, bejöttek a terembe, elmaradt a rajzról történı beszélgetés. R.T. annyit mondott távozásnál, hogy királynıt rajzolt, 30 éves. Elveszett, nincs férje, elvált. A következı héten nem találkoztunk. Utolsó rajzát (szabadrajzát) az emberrajzához képest 3 héttel készítette el. Rossz lelkiállapotban volt, bizonytalanság, habozás, szorongás érzıdik viselkedésén. Konfliktusba került egyik lakótársával és ezzel egy idıben láncreakcióként gondozóival. Szerettem volna többet tudni a konfliktusról, de elbagatellizálta. Nem osztotta meg velem, amit gondolt. A rajzát minden kommentár nélkül készítette el, az instrukciót követıen sietve, kapkodva rajzolt. A rajz végén elszaladt, nem engedte, hogy kikérdezzem. Ezt követı héten sikerült vele beszélgetnem, az élettörténetét mondta el nekem. Sietett, nézte az órát, már csak 5 perc van vissza. Ekkor a szabadrajzáról ennyit mond: Van rajta, állat, fa, virág. Szomorkodik, mert társtalan nyuszika. Ez lány, cicijei vannak. A fa árva és a virág szomorkodik, mert nem kapott vizet. Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 5/12

6 V. Rajzok fenomenológiai leírása: Házrajz: A lapot állítva helyezi el 3 citromsárga kitárt ablak, rácsokkal 2 db kék ajtó 1 db. fehér szellızılyuk a tetın 1 db. zöld kémény, pár szálló füsttel narancssárga tetı kontúrvonal ceruza 1. ábra: R.T. Házrajza Farajz: barna törzs és ágak zöld lomb kontúrvonal ceruza 1. ábra: R.T. farajz Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 6/12

7 Állatrajz: a lapot állítva helyezi el A fejen 2 db fül, 2 db szem A száj és a szemek egy vonallal elválasztva A száj nyitott A testen foltok A test hátsó része lemarad a lapról A 4 lábat, a végtagokat lehagyja a lap szélénél 3. ábra: R.T. állatrajza Emberrajz: állított lap hosszú haj, fejtetın korona arcon: a pontként ábrázolt szemek fölött egy egy vonallal rajzolt szemöldök, hegyes orr, az arc mindkét oldalán a többször átrajzolt száj fölött satírozott körök. Fejbıl kiinduló ruha 4 gombbal A bal oldali kar a hajból indul, a ruha mögött eltőnik, majd a ruha alján ismét megjelenik. A kézfej és a kar között egy vonal van. A jobb oldali kar a törzsbıl indul és sziromszerő kézfejjel végzıdik. A szoknya belsejében fentrıl lefelé haladó 2 vonal látható balra nézı lábak, a jobb oldali lábon egy vonallal több van A lábfejek lekerekített 2. ábra:r.t. emberrajza Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 7/12

8 5. ábra: R.T. szabadrajza Szabadrajz: fektetett papírlap bal szélén virág: közepén ovális forma körberajzolva hullámos vonallal, a száron két levél. A virág nem érintkezik a lap aljával, viszont a bal oldalával igen. jobb szélén bokor vagy fa: a törzs 3 vonallal van rajzolva, ebbıl két vonal a lap aljáról indul. A lomb széle kinyúlik a lap jobb oldalára. középen egy állat: 2 db fül, a bal oldali fülön belül vonalak. A bal szem körül még egy ovális látható, a jobb szem jobb oldalán egy vonal. A szemek között hegyes orr, az orr alatt vonalak. A fej hegyes vonallal elválasztva a nyaktól. a testen vonalak és foltok. A test végén az az állat farka A lábak testbıl indulnak 6 vonal, melyek a lap alján végzıdnek. VI. A rajzok intuitív elemzése Az öt legfontosabb jellemzı. Farajz: élı, színes, szimmetrikus, szabálykövetı Házrajz: színes, gyerekes, lakott, otthonos, vidám, bizakodó Állatrajz: gyerekes, kidolgozatlan, tervezetlen, bizonytalan, barátságos Emberrajz: kíváncsi, elfogadó, várakozó, bizonytalan Szabadrajz: gyerekes, kapkodó, nyugtalan, féktelen, indulatos spontán figyelmi fókusz Farajz: a faágak a központban Házrajz: az egész ház Állatrajz: az ızike bal szeme Emberrajz: arc Szabadrajz: az állat bal oldali szeme Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 8/12

9 motoros empátia: Farajz: Lendület, gyorsaság, a lombnál bizonytalanság. A radírozás igénye. Kiradírozza a spirált és jobbra dılı faágakat rajzol a helyére. Elvárásoknak való megfelelés. Kapkodást érzek. Házrajz: Egyszerő, gyors, hosszú megszakítatlan mozdulatok. A ház alapzatánál és a tetınél húzza meg ismét a vonalat. Színezés igénye. Egyenetlen színezés. Állatrajz: Óvatosan megrajzolt vonalú az ızike feje és nyaka, ezt erıteljesebb vonallal átrajzolja, a nyakrészét szintén. Az állat teste gyengébb nyomatékú. A bal szeme erısebb nyomatékkal készült. Emberrajz: Szépet akar rajzolni. A fejet könnyedén rajzolta, a testnél már bizonytalanabb, figyelme felületesebb. Szabadrajz: Koncentráció gyengesége, szétesettség érzése és magas feszültségi szintet lehet érezni. kinesztetikus empátia Erıs fa, melynek enyhén jobbra dılnek az ágai. Az állatrajzban az ızike barátságos, szeretetéhes, védtelen. Az emberrajz királynıje kíváncsian néz rám, széttárja a karját, kicsit púposan áll. A nyakát behúzza, a hasát kinyomja. A testsúly a jobb oldali lábon van. A szabadrajz állatának a szemei összeakadva, szétesett, zavarodott állat. a rajz vizualizálása A fa távol van és egyedül áll egy kert közepén. Szép kis ház, melynek ablakai nagyok, az ajtók kicsik. Jó meleg és világos van odabent, de távol van. Egészen közel érzem az ızikét magamhoz, mosolyog és megbízik bennem. Beszél hozzám. A királynı bizonytalan kíváncsi és érdeklıdı, gyenge énerı. A szabadrajzban fájának és virágának mérete közel azonos az állat méretével. Mindegyik egyszerre van jelen. empátiás kérdezés A képek színvonala folyamatosan romlik, befolyásolják a személy pillanatnyi érzelmei, hangulata. A rajzok empátiás minısége tehetetlenséget, önbizalomhiányt, a teljesítıképesség gyengeségét és a feszültség kezelésének elégtelenségét mutatják. egymondatos leírás Farajz: Nagy, szerethetı fa. Házrajz: Színes, távoli ház, ahová egyszer jó lesz megérkezni. Állatrajz: Védtelen állat Emberrajz: Kedves királynı, aki nem ura testének, és önmagának. Szabadrajz: A rajzban szereplı állat zavarodott, bizonytalan abban ki ı, és hol van. Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 9/12

10 VII. A rajzok globális elemzése A négy képi alaptulajdonság (forma, mozgáshangsúlyos, térhasználat, színhasználat) Farajz: A rajzolás izgalommal töltötte el, ettıl mozgásképe is izgatottá, bizonytalanná (radírozás) és kapkodóvá vált. Formaképe egyértelmő és jól sikerült. A térkihasználás szempontjából a lap felsı régiójában terjengıs. Házrajz: Gyors, könnyed és vidám a rajz mozgásképe, melyhez bizonytalan formaérzék és infantilizmus kapcsolódik. A teret nem használja ki, beszőkíti azzal, hogy a lapot állítva teszi maga elé. Állat: Mozgásképére tervezettség mégis irányítatlanság és a befejezésnél átgondolatlanság jellemzı. Formaképe szegényes és differenciálatlan. A teret nem tudja kihasználni, diszharmonikus, a helyhez képest nem megfelelı. A lap jobb oldalán és alul is átlépi a lap határait. Emberrajz: A királynı -je mozgásszegény, erıtlen, lanyha. Formaképe infantilis, ügyetlen. Térkihasználása magasba rajzol, nem egyenletes. Szabadrajz: Mozgásképére hebehurgyaság, kapkodás, kidolgozatlanság jellemzı. A formák kidolgozatlanok, széthullóak, személytelenek és szegényesek. A tér kaotikus, szétesı, teret terjengısen használja. érzelmi hangulati tónus: Farajz, ember és ház meleg érzelmi hangulati tónusban készült. Az állat játékos és vidám érzelmi hangulati tónusban. Szabadrajza esetében nehezen érthetı, zavaros egészleges összkép jellemzi. egyéni ábrázolási stílus: A fa realisztikus stílusban készült. A többi rajz infantilis stílusú. Integráció, harmónia, spontaneitás: A rajzok sablonosak, sztereotipek. Gyorsan odavetettek. Egyszerőség, gyerekes kifejezésmód jellemzi a rajzokat. személyiségszintek: Kettıs vonalú séma, c rajzi személyiségszint jellemzı az emberrajzra. VIII. Feltőnı, szokatlan jegyek mintázatainak elemzése enaktív elemzés: A vonalak kapkodóak, rövid rajzolási idıvel készült rajzok, differenciálatlanok a formák. A szokásos, a felismeréshez szükséges vonalakat tartalmazzák. Egyforma nyomáserısségő vonalak, hangsúlyozásokat nem tartalmaznak. Infantilis arányok. A fa-, ház-, emberrajzok a lapon magasan fekszenek. A lap határait átlépi a jobb illetve az alsó régiójában az állat- és szabadrajzokon. ikonikus elemzés: Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 10/12

11 Az állat- és szabadrajzban megjelenı figura transzformált, a valóságtól eltérıen jelenik meg. A farajzban lévı fa a javítást követıen realisztikussá vált. Az emberrajz királynıje, és a házrajz felismerhetı, de valóságkövetése az infantilis stílusa miatt ellentmondásos. formai elemzés: A rajzokban az infantilis, gyermekded motívumok vannak túlsúlyban. Kevés részletet tartalmazó rajzok, melyek differenciálatlanok. Csak a legegyszerőbb elemeket tartalmazzák. tartalmi elemzés Házrajz: A ház kéményének füstje a gondoskodás utáni vágyat mutatja, kifejezi a családi otthon iránti vágyat, amelyet valójában soha sem tapasztalt meg, csak elképzelései vannak róla. A ház hátsó ajtaja a ház körülbelül negyedét eléri. Farajz: Fontos megjegyezni, hogy ennél az egy rajznál használt radírt, amellyel az eredeti rajzát szokványossá tette. A rajzoló attól látta élınek a fát, hogy gyökere van, de ezt valójában nem rajzolta rá a rajzára. Emberrajz: A hiányzó nyak, valamint a karok eltérı hossza bizonytalanná teszi a testtartást és tehetetlenné a figurát. Állatrajz: az állat szája el van választva a szemektıl, hiányzik az orr, utalhat az önérvényesítés akadályára. Szabadrajz: Az állat differenciálatlansága a belsı feszültségre, érzelmi labilitásra utal. kommunikációs elemzés Rajzolás közben beszélgetni próbál, szeretne megfelelni a vizsgálatvezetınek. Rajzairól az alábbiakat jegyzi meg: Farajz: Diófa, 4 ½ éves. Élı fa, mert van gyökere. Bokor mellett áll. Természetes. Férfias fa, balra nézne. Egyedül van a világban. Senkije nincs, egyedüli fa. Állatrajz: Erdıben van. Magányos, szeretne szabad lenni, mert rabságban van. Vadász tarja fogva. Férfi a vadász, szeretné megölni. Hagyja magát megölni. Szomorú sorsa van az ızikének. Nem mosolyog. Fél a vadásztól. Szelíd és szerethetı. Házrajz: Reggel van és tavasz. Saját házam, én lakok benne, egy kis tanyán. Családommal élek benne, 9 tagú a család: nagyszülık, anya, apa, testvérek. A házon azért van 2 ajtó, hogy be tudjanak menni. Kétszintes és egy belsı ajtón lehet felmenni. ha tehetném, akkor én takarítanék, fıznék benne. Messzi távoli ház. Szénnel főtik a házat. Barátságos, jó hangulatú, jó hazatérni. IX. összegzés A vizsgált személy gyermekkora óta intézményben él, cselekvıképességet korlátozó gondnokság alatt áll. Jelenleg is értelmi fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményben él. A rajzokból az alábbiak állapíthatóak meg alacsony önértékelés, megfelelni vágyással. Konfliktusait nem tudja hatékonyan kezelni, azok bizonytalanná teszik. Agresszióját kiszámíthatatlan módon kezeli, érzelemvezérelt viselkedés, szorongás és felületesség Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 11/12

12 jelenik meg belsı nyugtalanságkor. A kliens arousalszintje a vizsgálati idıszakban megemelkedett, érzelmi feszültség jeleit mutatta. Ez hatással volt motivációjára, figyelmére, teljesítményére. Nem kötıdik sehova. A fa- és a házrajz ideális, ami és ahol szeretne lenni. A diófa, amit az unokáinknak ültetünk, stabilitás utáni igényt jelez. A házhoz tartozik, ahová vágyik. Az ızike pillanatnyi lelki állapotát mutatja, így érzi magát most. Magányosan, korlátozva. Olyan személy, aki nem ura önmagának, mások irányítják. Szeretne megfelelni a környezetének. Ha ez nem sikerül szorongóvá, befelé fordulóvá válik. Érzelmeit nehezen tudja uralni, olykor verbálisan agresszívé válik. Bizonytalan, szeretetéhes és függı személyiség. Esszencia: Az intézmény szabta korlátok, szabályok megfojtanak, bizonytalanná tesznek. Szeretném, ha gondoskodnának rólam. Tehetetlen vagyok, ettıl vagyok ingerült, agresszív. X. Felhasznált irodalom 1. Vass Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus Kiadó, Budapest 2. Vass Z. (2011). A hétlépéses képelemzési módszer, Flaccus Kiadó, Budapest 3. Vass Zoltán (2011) A képi kifejezéspszichológia alapkérdései szemlélet és módszer-, L Harmattan kiadó Budapest Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 12/12

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793]

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] 3B SCIENTIFIC MEDICAL BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] BLS-Szimulátor BasicBilly TM 1. BasicBilly TM tartalma 2. Összeszerelés 2.1 Rugó cseréje 2.1 Tüdı zacskó cseréje 3. Tisztítás és ápolás

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Erős tudás iránti vágy az elismerés szükségletével (Esettanulmány ** ) 2

Erős tudás iránti vágy az elismerés szükségletével (Esettanulmány ** ) 2 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2013/2 99 Berghauer-Olasz Emőke *1 Erős tudás iránti vágy az elismerés szükségletével (Esettanulmány ** ) 2 Rezümé. Az esettanulmány megírásához 12 rajzteszt

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAD rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Szíjtárcsa mőhelyrajzának elkészítése ÓE-A14 alap közepes haladó

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája?

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között többemberes baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? 1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? 57% 43% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? igazi többemberes átlagos 42% kifejezetten nyugodt, csendes könnyen kezelhetı sírós, nyőgös

Részletesebben

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.5. Budapest, 2011.

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.5. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 2.5. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Felületi színezések (terem, vagy oktatóhiány 2.1 2009.05.04. 2.13. színezése fel volt cserélve,

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés...2

Tartalomjegyzék. Bevezetés...2 Tartalomjegyzék Bevezetés...2 1. Követelmény analízis...3 1.1. Áttekintés...3 1.2. Használati eset diagram (use case)...3 1.3. Alkalmazási példa...5 2. Modellezés...6 2.1. Osztálydiagram...6 2.2. Osztályok

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Kinetikus iskolarajz: a tanulók iskolai élményeinek projektív rajzvizsgálata

Kinetikus iskolarajz: a tanulók iskolai élményeinek projektív rajzvizsgálata Kinetikus iskolarajz: a tanulók iskolai élményeinek projektív rajzvizsgálata Oroszné Dr. Perger Mónika perger.monika@t-online.hu Dr. Vass Zoltán dr.vass.zoltan@gmail.com A kinetikus iskolarajz története

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Gyógyulás csakravirágokkal

Gyógyulás csakravirágokkal Gyógyulás csakravirágokkal játékos csakra harmonizálás gyerekeknek Balázs Mónika http://www.lelekmuhely.hu Kedves Szülık! Kineziológiai oldásaink során, már régóta használunk ehhez a gyakorlathoz hasonló

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig intézmény A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma éves korig nevű gyermek számára Óvodába érkezés időpontja: Iskolába lépés időpontja: Tartalom: Gyermek anamnézise Bemeneti szint mérés

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Munkaforma: osztályfőnöki A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önismeret Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés frontális

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja (Finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

Mérések állapotfelmérés a konduktív nevelés és a rehabilitáció területén GOODENOUGH EMBERALAK SKÁLA HASZNÁLATA

Mérések állapotfelmérés a konduktív nevelés és a rehabilitáció területén GOODENOUGH EMBERALAK SKÁLA HASZNÁLATA Mérések állapotfelmérés a konduktív nevelés és a rehabilitáció területén GOODENOUGH EMBERALAK SKÁLA HASZNÁLATA Mátyásiné Kiss Ágnes Szederkényi-Szabó Szilvia 2016. április 26. Florence Laura Goodenough

Részletesebben