A feltámadott Úr békessége átformál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A feltámadott Úr békessége átformál"

Átírás

1 I. évfolyam 1. szám január 29. Belényessonkolyos és Körösjánosfalva gyülekezeti lapja A feltámadott Úr békessége átformál Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek! Jn 20:1 9 Idei imahetünk vézérgondolata az átformálódás. Elmondható, hogy sok minden alakít, formál bennünket. Átformálódásunk Isten akarata, mégpedig egy gyökeres életmegváltozás, melyről hitvallásunk úgy beszél, mint az óember megöldöklése és az új ember megelevenítése. A fenti Ige az ember átformálódásának két eszközét hozza szemeink elé. Nézzük meg most ezeket! 1. Változás, átalakulás amit a félelem eredményez. A félelem a társadalom egyik mozgató rugója, el sem hinnénk mennyi mindent teszünk félelemből. Különféle biztosításokat kötünk, szerződésekkel kötelezzük egymást, elrejtjük mások elől érzéseinket, gondolatainkat. A félelem akár egy egész rendszer kiépítője és fenntartója is lehet. A kommunizmus a félelemre épített. A kisember félt, nem merte kimondani amit gondolt, mert lehet hogy "rossz fülek" is hallották, és baja lehetett belőle. De a besúgók sem érezhették magukat biztonságban, őket is megfigyelték. Legjobban pedig az állam félt, aki ezt a kusza, átláthatatlan rendszert működtette. Bár a kommunizmus megdőlt, az emberek ugyanazok maradtak. Még ma is a félelem irányítja a legtöbb ember életét. Ma is sokan csak azt hajlandóak megtenni, amit muszáj. Isten önmagát ajánlja orvosságként a félelemtől áthatott élet számára. Ő, a szeretet, képes kiűzni a félelmet. Mert a félelem bezárkózottá tesz (lásd a tanítványokat), de Isten szeretete felszabadít! 2. Változás, átalakulás, amit Jézus Kristusnak a feltámadott Úrnak a békessége hoz. A fenti Ige, a húsvét első napja estéjén történteket írja le. A tanítványok már hallották Jézus Krisztus feltámadásának hírét, de még nem lett életük, hitük szerves része. Ma is sokan vannak így, "mindent tudnak", de nem épül be életükbe. A tanítványok zárt ajtók mögött a zsidóktól félve vannak együtt, mikor is belép közéjük az Úr és békességgel köszönti őket. Jézus nem a félelem eszközéhez nyúl, nem elítélni érkezik hozzájuk. Nem kárhoztatja őket, mondván: nektek a tereken és az utcasarkokon kéne legyetek, a háztetőkről kéne hírdessétek feltámadásomat!

2 Isten Fia új lehetőséget hoz, a félelem nélküli átformálódás lehetőségét. Azaz nem azért élem az életem úgy ahogy, mert félek másmilyen lenni, mert félek hogy Isten elvet, kárhozatban hagy, hanem azért mert szeretem Őt, és a kedve szerint akarok élni. Jézus Krisztus békességes látogatása átformálta a tanítványokat. A félelem helyét átvette a Szentlélek, melynek erejéből ezek a korábban gyáva, félős emberek ha kell életük kockáztatása árán is elvitték a feltámadás örömüzenetét szerte a világban. Isten azt üzeni, a te életed is ilyen változáson mehet keresztül. Ez az Ő akarata, hogy a félelem helyét a szeretet töltse be. Kész vagy-e a változásra? Szeretnéd-e? Vagy még mindig félsz? Félsz attól milyen lesz a holnap, ha ma Isten mellett döntesz? Még mindig a félelem irányít? Az Úr meg tud ettől szabadítani, de neked is akarnod kell! Rajtad is áll! Valami mindenképpen alakít, formál. De mi legyen az? A félelem vagy a szeretet? Döntsd el most te magad! Ámen. (Elhangzott Biharvajdán án) Tanítványok a viharban A tanítványok hajóznak a zúgó tengeren, S a vad viharban Mesterük csak alszik csendesen. Ó, Mester ébredj, ébredj már, hát nem törődsz velünk?! A hajó csaknem elmerül, ó mentsd meg életünk! Az Úr szavára elcsitul a tenger és a szél; Ó, mily hatalom, mily csoda: a hajó célhoz ér! Ha vész tör rád és félelem, vagy hullám elborít, Csak hívd a Mestert, benne bízz, Ő rajtad is segít! G. Tauchelt

3 A 2012-es imahét igéi és szolgálói Vasárnap - Kánya Endre (Örvénd) Téma: A szolgáló Krisztus átformál Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45) Olvasmányok: Zak 9,9 10, Zsolt 131, Rm 12,3 8, Mk 10,42 45 Mindenható és örök Isten! Együtt haladva a szolgálat királyi útján, Fiad elvezet bennünket engedetlen arroganciánkból a szív alázatosságához. Egyesíts egymással bennünket Szentlelked által, hogy a testvéreink felé végzett szolgálatunkon keresztül a Te valódi arcod mutatkozhasson meg, a Te arcod, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Ámen. Hétfő - Kelemen István (Hegyközszáldobágy) Téma: Az Úrra való csendes várakozás átformál Alapige: Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. (Mt 3,15) Olvasmányok: 1Sám 1,1 20, Zsolt 40, Zsid 11,32 34, Mt 3,13 17 Hűséges Istenünk! Te mindig hű maradsz szavaidhoz minden idõben. Hadd legyen bennünk is, ahogy Jézusban is megvolt, az állhatatos szereteted iránti türelem és bizalom. Világosíts meg bennünket Szentlelkeddel, hogy igazságod teljességét ne romboljuk le hirtelen hozott ítéleteinkkel, hanem inkább fedezzük fel mindenben bölcsességedet és szeretetedet. Légy velünk, aki élsz és uralkodsz most és mindörökkön örökké. Ámen. Kedd - Pázmány Attila (Tamáshida) Téma: A szenvedő Szolga átformál Alapige: Krisztus szenvedett értünk (1Pt 2,21) Olvasmányok:Ézs 53,3 11, Zsolt 22,12 24, 1 Pt 2,21 25, Lk 24,25 27 Vigasztalás Istene! Te a kereszt szégyenét a győzelem jelévé változtattad. Add, hogy Fiad keresztje körül egyesülve imádjuk Őt a kegyelemért, amelyet szenvedése által kínál nekünk. Szentlelked nyissa fel szemünket és nyissa meg szívünket, hogy segíthessünk azokon, akik attól szenvednek, hogy még nem tapasztalták meg közelségedet. Áldj meg minket Te, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Ámen Szerda - Visky István (Fugyivásárhely) Téma: Az Úr gonosz feletti gyõzelme átformál Alapige: Győzd le a rosszat jóval! (Rom 12,21) Olvasmányok: 2Móz. 23,1 9, Zsolt 1, Rom 12,17 21, Mt 4,1 11 Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük győzelmedet a gonosz és a megosztottság felett. Dicsőítünk Téged áldozatodért és feltámadásodért, amely legyőzte a halált. Segíts bennünket

4 mindennapi küzdelmeinkben. Szentlelked adjon erőt és bölcsességet, hogy Téged követve a gonoszt jóval, a megosztottságot pedig megbékéléssel győzhessük le. Ámen. Csütörtök - Farkas Zsolt (Toldinagyfalu) Téma: A feltámadott Úr békessége átformál Alapige: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség néktek! (Jn 20,19) Olvasmányok: Mal 3,23 24, Zsolt 133, Ef 2,14 20, Jn 20,19 23 Szerető és kegyelmes Istenünk! Taníts bennünket a békességedben való részesedés örömére. Tölts el bennünket Szentlelkeddel, hogy az ellenségeskedés falait lerombolhassuk, mert ezek elválasztanak egymástól. A mi Békességünk, a feltámadott Krisztus segítsen, hogy minden megosztottságot legyőzzünk és egyesítsen bennünket Isten családja tagjaiként. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, akié az Atyával és a Szentlélekkel együtt minden tisztelet és dicsőség, és a föld teljessége. Ámen. Péntek - Csomay Árpád (Biharszentjános) Téma: Isten állhatatos szeretete átformál Alapige: Ez a győzelem, a mi hitünk (1Jn 5,4) Olvasmányok: Hab 3,1 19, Zsolt 136, 1 4,23 26, 1Jn 5,1 6, Jn 15,9 17 Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten Fia! Feltámadásod által győzedelmeskedtél a halál felett és Te lettél az életnek Ura. Irántunk való szeretetedből bennünket választottál, hogy barátaid legyünk. Szentlelked egyesítsen Veled és egymással a barátság kötelékével, hogy hûségesen szolgálhassunk Téged a világban és lehessünk örökkévaló szereteted tanúbizonyság tévői, mert Te élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlélekkel, egy Isten örökkön örökké. Ámen. Szombat - Kondor Endre (Biharvajda) Téma: A Jó Pásztor átformál Alapige: Legeltessétek az én juhaimat (Jn 21,17) Olvasmányok: 1 Sám 2,1 10, Zsolt 23, Ef 6,10 20, Jn 21,15 19 Mindeneknek Atyja! Arra hívsz, hogy egy nyáj legyünk Fiadban, Jézus Krisztusban. Ő a mi jó Pásztorunk, aki zöldellő mezõkre, csendes vizekhez vezet és helyreállítja lelkünk békességét. Őt követve hadd törõdjünk azokkal is, akik meglátták bennünk az egy igaz Pásztor, a mi Urunk Jézus Krisztus iránti szeretetet, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel együtt, egy Isten örökkön örökké. Ámen.

5 Vasárnap - Tóbiás Emőke (Nagyvárad-Velence) Téma: Krisztus uralma egyesít Alapige: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen. (Jel 3,21) Olvasmányok: 1Krón 29,10 13, Zsolt 21,1 7, Jel 3,19 22, Jn 12,23 26 Mindenható Isten, mindenek Ura! Taníts minket dicsőséged titkán elmélkedni. Áldj meg bennünket, hogy alázattal fogadjuk ajándékaidat és tiszteljük minden ember méltóságát. Szentlelked erősítsen meg az előttünk álló lelki harcokban, hogy egyesülve Krisztusban, vele együtt uralkodhassunk dicsőségben. Add meg nekünk ezt Általa, aki megalázta magát és felmagasztaltatott, aki Veled és a Szentlélekkel él örökkön örökké. Ámen Az imahét témájának bemutatása Mindannyian el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme által (1 Kor 1 5,51-58) ben az ökumenikus Imahét istentiszteleti rendje Lengyelországból érkezik hozzánk. A liturgiát egy ökumenikus csoport állította össze az örömöket és megpróbáltatásokat megélő lengyel keresztények tapasztalatai alapján. Lengyelország történelme csapások, győzelmek, inváziók, szakadások, idegen hatalmak és ellenséges rendszerek általi elnyomások sorából áll. A lengyel történelem jellemzője, hogy állandóan törekedtek legyőzni a szolgaság minden formáját, és a szabadság megélésére vágyakoztak. Az istentisztelet 1 Kor 1 5,51-58-t veszi alapul, ami Krisztusban való hitünk átalakító erejéről szól, különös tekintettel az Egyháznak, mint Krisztus testének látható egységéért való imádságunkra. Amint az egyház látható egységért imádkozunk és arra törekszünk, akkor mi is és a felekezet is amelyhez tartozunk, megváltozik, átalakul, és Krisztushoz lesz hasonlóvá. Ez ígéretes jövőképnek tûnik, de talán félelemmel is tölt el bennünket. Lehet, hogy az egység, amiért imádkozunk, egyházi életünk megszokott formáinak megújítását teszi szükségessé. Az ilyen egység nemcsak a barátkozás és együttmûködés kényelmes formája. Azt kéri tőlünk, hogy függesszük fel a köztünk lévő versengést. Meg kell nyílnunk egymás felé, fel kell ajánlanunk ajándékainkat egymásnak és tudnunk kell elfogadni. Így léphetünk a Krisztusban való új életbe, ami az egyetlen igazi győzelem.

6 Levél Istentől Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél és reméltem, hogy beszélni fogsz hozzám. Még ha csak néhány szóban is, de megkérdeznéd a véleményemet, vagy megköszönnéd azt a jót, ami tegnap történt veled. De észrevettem, nagyon lekötött, hogy kitaláld, mit vegyél fel. Amikor kapkodva készülődtél, tudtam, hogy lenne néhány perced köszönni, de túl elfoglalt voltál. Egyszer egy ideig várnod kellett,1 5 percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam, amint felpattantál. Azt hittem, beszélni akarsz velem, de te ehelyett a telefonhoz rohantál és felhívtad egy barátodat, hogy megtárgyaljátok a legújabb pletykákat. Egész nap türelmesen néztelek. Végsősoron azt hiszem, több dolgod volt annál, mintsem hogy szakítani tudtál volna rám egy kis időt. Észrevettem, hogy ebéd előtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy hozzám szólj, ezért nem hajtottad le a fejed. Mikor három vagy négy asztallal odébb néztél,láttad,amint néhány barátod röviden beszélt hozzám, mielőtt enni kezdett. Te nem tetted. Rendben. Nem számít szereted-e a TV-t vagy sem, de bármi megy benne, te csak ülsz és gondolatok nélkül nézed a műsort. Ismét türelmesen vártam, míg TV-zés közben megvacsoráztál, de most sem szóltál hozzám. Lefekvéskor túlságosan fáradtnak látszottál. Jó éjt kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba és pillanatok alatt elaludtál. Ez érthető, mert talán fel sem tudod fogni,hogy én mindig ott vagyok melletted. Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Még meg akarlak tanítani arra is, hogy légy türelmes másokkal. Nagyon szeretlek téged és minden nap várok egy fejbólintásra, egy imára vagy a szíved hálatelt gondolatára. Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni. Nos, te ismét felkelsz és én újra várni fogok rád a szeretetemmel. Remélem, ma szánsz rám egy kevés időt. Legyen szép napod! Barátod: Isten Az emberekkel beszélgetni Istenről nagyszerű dolog, de Istennel beszélgetni az emberekről még nagyszerűbb. Soha nem fog jól és igazán sikeresen beszélgetni az emberekkel az, aki nem tanulta meg jól, hogy hogyan beszélgessen Istennel.

7 Egy meghallgatott imádság Erőt kértem az ÚRTÓL, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedzőttem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem, mégis mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált es imahét néhány imája Dicsőség a mi Urunknak, mennyei Atyánknak. Imádkozom, hogy az Ő szeretete és oltalma minden nap legyen velem és családommal. Tudom biztosan, hogy ha baj, veszély, nehézség jönne rám, az én Atyám mint erős vár megvéd engem. Hálát adok ezért és nem félek, mert Ő velem van. Ámen. Gondviselő jó Atyám vagy ó én édes Istenem, ha számtalan nyelvem volna se tudnám megköszönni a te gondviselésed. Te midig velem voltál, segítettél hordozni a keresztemet, kérlek maradj továbbra is mindig velem és áldott legyen szent neved, mindörökké. Ámen. Hálát adok Istenem a te sok jóságodért és kérlek adj családunkba békességet, boldogságot és egészséget mindenkinek. Ámen. Köszönöm mennyei Atyám, hogy méltatlanságom és érdemtelenségem ellenére megszólítottál engem és elkezdtél élni az én lelkemben a Te Igéd, Jézus Krisztus által. Ámen. Gondviselő Atyám, mielőtt álomra hajtanám fejem, hozzád imádkozom, mert te voltál a mai napon a segítőm és jóra vezérlőm. Őrizz meg az éjszakában is, minden veszedelemtől, engem és az egész családomat. Ámen. Légy áldott Jézusunk ezért az imahétért, lelkünk táplálásáért! Ámen.

8 Kálvin reggeli imája Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, hogy engem ezen az éjszakán, mely most elmúlt, kegyelmedből megtartsál, s erre az új napra juttassál, ami éppen most kezdődik, tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak. Segíts nekem, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésdere lehessen, a Te akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a Te tiszteletedre, testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a Te napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet (intelligenciámat) a Te Lelked világossága által, hogy a Te igazságosságod útjait követhessem. Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irányul, hogy Téged szolgálhassalak, Téged magasztalhassalak, minden jót egyedül a Te áldásodtól várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves Előtted. Segíts, Uram, hogy mindennemű munkámban, amit testemért, és a jelenvaló világért végzek, lélekben felemelkedhessem ama mennyei és boldog élet felé, amit Te készítettél gyermekeidnek. Ámen Kálvin esti imája A Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és az éjszaka változását. Ezért add, ó, mindenható Isten, hogy megtanuljuk szemeinket még magasabbra emelni. Engedd, hogy megláthassuk reménységünk célját, örök üdvösségünket, abban a bizonyosságban, hogy ez az üdvösség ugyanannyira rendíthetetlen, mint a Te hűséged, aminek változhatatlanságát megláttatod velünk a Nap és a Hold, és a Te teremtetett világod állandóságában. Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy szilárdan megálljunk annak az üdvösségnek a várásában, amire Te hívtál el minket, és amit Te készítettél el nekünk a mennyben a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Miért éppen BiztosKő? A Pontoskő lábánál fekvő gyülekezeteink, nem reménykedhetnek mindig a Belényesi-Medence védelmében, a Pontoskő "árnyékában". Sehol, senki, még az anyaölben fekvő gyermek sincs maradéktalan biztonságban. Ha az ember életét, sorsát, jövőjét félti, jól teszi ha nem a homokra építkezik (lásd Mt 7,24-27) hanem leás egészen a szikláig, és arra építi fel lelki házát. E gyülekezeti újság segítség a szikla megtalálásához és a lelki építkezéshez. Szolgálja Isten dícsőségét és lelkünk épülését!

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/3. (Ny)elvtörvény

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/3. (Ny)elvtörvény A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/3 (Ny)elvtörvény Az utóbbi napokban, hetekben, térségünkben a nyelvtörvényről, vagy talán a politikai vezetők elvtörvényéről folyik

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Pedig még nincs is karácsony

Pedig még nincs is karácsony mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 2 Pedig még nincs is karácsony Ti régi-régi népi imádságok: milyen egyszerûek, s mégis milyen gazdagok voltatok. Fal végén van egy kis házikó, Abba nézék, S rengô bölcsôt

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben