A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN."

Átírás

1 Dr. Nagymihályi Géza A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Tanulmány, Árpád-házi Szent Piroska (Hagia Eiréné) halálának 880. évfordulójára. Budapest,

2 TARTALOM. BEVEZETÉS A BÉKESSÉG fogalma az Újszövetségben, és az Egyház tanításában. A BÉKE a patrisztikus irodalomban. A birodalmi BÉKE fogalma Bizáncban. A Szent BÉKESSÉG temploma Konstantinápolyban. Thesszalonikai Szent Eiréné. Illíriai mártír szüzek. Kappadókiai Szent Eiréné. Szent Eiréné, a képtisztelő császárnő. Szent Piroska, Hágia Eiréné császárnő. Színes képek jegyzéke Felhasznált irodalom Függelékek A szerző műveinek bibliográfiája 2

3 BEVEZETÉS. A jelen tanulmány, a hazánkban szinte elfelejtett, de a keresztény Kelet emlékezetében máig élénken élő, és tisztelt bizánci császárné, a keresztény Kelet és Nyugat közös szentje Árpád-házi Szent Piroska (1088? gör. Hágia Eiréné, tör. Aya Irini) halálának 880. évfordulója tiszteletére, és emlékére készült. Mivel a közelmúltban életéről és munkásságáról könyvek, tanulmányok és cikkek jelentek meg, és előadások hangzottak el, ezért az évforduló tiszteletére, nevével összefüggésben, (EIRÉNÉ) ami a békesség eszméjével, és krisztusi tanával kapcsolatos, a tanulmány is az Újszövetség, és az egyház tanítása mellett, békesség bizánci főtemplomával, és a békességről elnevezett szentjeivel foglalkozik, a fenti évforduló alkalmából. 1 Élete és tevékenysége legnagyobb része a császárvárosban, Konstantinápolyban zajlott, - ez a város a keresztény Kelet szellemi kincsestára, és igazodási, tájékozódási pontja, - néhány gondolattal felelevenítjük jelentőségét, és mai szerepét is május 11-én szentelte fel a róla elnevezett új birodalmi fővárost Nagy Szent Konstantin, ) ami ezek után bő ezer évig, az egyetlen nagy keresztény metropolis volt, és ott összpontosult a pompa, a tudomány, a művészet, és a teológiai gondolkodás, és ezeknek a legkiválóbb képviselői. (Úgy tudjuk, hogy egy pogány Vénusz templom romjain épült Hágia Eiréné ősi templomát ő újíttatta meg először). Sajnálatos tény, hogy hazánkban alig ismert a bizánci birodalom jelentősége, akár a magyar történelmi kapcsolatokat illetően is, nem is beszélve az építészeti, és képzőművészeti gazdagságról, és ezek hatásáról a nyugati társadalmakra. 2 Az első hét egyetemes zsinat, mintha semleges területen zajlott volna le, és a patrisztikus irodalom óceánja, és a liturgikus irodalom is, csak mostanában a magyar 1 Sietünk hangsúlyozni, hogy a Hágia Eiréné templom elnevezésének nincs közvetlen személyes köze Szent Piroska, azaz Hágia Eiréné császárnőhöz. A személyt, és a templomot csak a fogalom, a békesség eszméje köti össze. 2 Sajnálatos módon, hazánkban nem létezik egyetemi szintű bizantinológiai oktatás. 3

4 fordításoknak köszönhetően lett szűk körben közismert. Cremonai Liudprand (+972), aki a Frank Birodalom követeként élt Konstantinápolyban, így vélekedett: Ugyan, hol akadt volna párja a birodalom központi városának, Nyugaton? 3 Bizánciak szívesen tárgyiasítottak fogalmakat, eszméket, templomdedikációkban, személynevekben. Jól ismert a Szófia (Bölcsesség), az Eiréné (a Békesség), a bőkezűség, stb. elnevezések. A városalapító Nagy Szent Konstantin ( ) után, nagyformátumú császárok egész sora uralkodott a birodalom bukásáig (1453). Csak néhány nevet említünk. Nagy Jusztiniánosz császár, ( ) a Nika lázadás leverője, a Hágia Szófia, és a Szergiosz és Bakkhosz templomok, és a Nagy Ciszterna zseniális építője, a római jogrendszer megújítója, múlhatatlan nyomot hagyott nem csak a keresztény Kelet, hanem az egész világ kulturális, és történelmi emlékezetében. III. Leó ( ) volt az a császár, aki kirobbantotta a képrombolás több mint száz évig tartó mozgalmát, és ezzel lehetővé tette a képtisztelet ortodox tanának végleges kibontakozását, sok kiváló egyéniség, és főleg, a 7. egyetemes Zsinat (787) tanításai által. Ugyanez a császár a földrengés által sújtott Hágia Eiréné templom újjáépítése során, adta meg az épület mai is ismert formáját. (740). VI. Konstantin ( ) Anyjával, Eiréné császárnéval ( ) együtt szervezte a meg a már említett képtisztelő zsinatot, Nikájában, (787). VI. (Bölcs) Leó ( ) a teológiailag és irodalmilag művelt császár, és jeles törvényhozó volt. II. Joannész Komnénosz ( ), Szent Piroska férje, a Pantokrátor templom együttes felesége kitartó könyörgésének engedve társ építtetője volt, és trónra lépésének évében (1118) készítette a Hágia Szófia galériáján a nevezetes mozaik kompozíciót. (Az Istenszülő két oldalán, magát, és feleségét ábrázolja). Manuel I. Komnénosz, ( ), stabilizálta a birodalom helyzetét, Szent László unokája volt között, hat császár szenvedte el a negyedik keresztes hajárat pusztításait, és rablásait. VIII. Joannész Paleologosz ( ) A Ferrara-Firenzei uniós zsinat résztvevője. 3 Peter Classen Cremonai Liudprand: A Nyugat, és Bizánc a században. Budapest, 2005, 231. old. 4

5 Patrisztikus írók, és himnuszköltők egész sora köthető Konstantinápolyhoz, akik közül nem született mind ott, de tevékenységük a városban bontakozott ki. A ma élő bizánci szertartású keresztények számára is kiemelkedően fontosak. Nagy Szent Baszileosz (+379). Liturgiáját évente tízszer végezzük, írásai ma is irányt mutatóak. Megalkotta a képtisztelettel kapcsolatban a prototüposz fogalmát. 4 Aranyszájú Szent János (+407) nevét minden liturgia végzéskor emlegetjük, neki tulajdonítva az eucharisztikus liturgiánk szerkesztését. Számtalan homíliája, és egyéb műve maradt az utókorra. Nazianzoszi Szent Gergely, ( ), és Nüsszai Szent Gergely (+394) tekintélyes egyházatyák tevékenysége is a városhoz, illetve a II. Egyetemes Zsinat (381) történéseihez kapcsolódik ahol végleges formában fogalmazták meg a mai napig is érvényes, és liturgiában használt Hitvallást. A képtisztelő tanítók kihagyhatatlan alakja I. Germanosz pátriárka (+733), valamint Theodorosz Sztuditész apát ( ), kiknek írásai ma is érvényesek. A liturgikus himnuszok nagyszámú írói között említjük Rómanosz Melodoszt, (+560), Joannész Damaszkénoszt, (+753), de a sort nagyon sokáig folytathatnánk. A szakrális épületek messze földre kisugárzó hatását még érzékeltetni is alig lehetséges, csak néhány templomot említünk: A Hágia Eiréné templomról a későbbiekben részletesen szólunk, a Hágia Szófia épületéről, minden templomok anyjáról és mintájáról, már bőséges magyar nyelvű szakirodalom is létezik. Nevezetes a Szent Szergiosz és Bakkhosz templom, (Küçük Ayasofia) amely az előzővel egy időben épült. Nevezetes, a Theodorosz Methokitész által újjáépített Kora templom teljesen restaurált mozaik, és freskó rendszere (1261 után). Röviden írunk a későbbiekben, a Szent Piroska által épített, a világon egyedül álló Pantokrátor templom együttesről is (1136). A modern török állam, és intézményei nem rejtik, vagy takarják el a bizánci múltat. Az épületek látogathatóak, és sok energiát fektetnek az állagmegóvásra, restaurálásra. Neves bizantinológusunk, Moravcsik Gyula keserűen írta Szent László leányának magyar emlékezetéről: az elsuhant évszázadok árnyai homályba takarták, emléke hazája földjén elmosódott, csak az egykorú középkori krónikások 4 Érvelése szerint, az ikonnak adott tisztelet nem a képnek szól, hanem annak eredetijére szálll vissza. Az imádat, (latreia) egyedül Istent illeti. 5

6 egy-két szűkszavú megjegyzésében él, de ha idegen földön járunk, idegen emlékekben alakja újra elénk lép. 5 Ezen sorok megjelenése óta, - szinte váratlanul, - javult a helyzet: a Szent Császárnő történelmi szerepe, élete és műve, ismertebb lett a hazai tudományos közvéleményben, kiváltképpen pedig a Magyar Görög Katolikus Egyházban. 6 A szerző pár évvel ezelőtt megjelent könyvének, és cikkeinek, figyelemreméltó következményei lettek. 7 A magyar görög katolikusságban is felébredt ha lassan, és vontatottan is, - az érdeklődés a Birodalom, és a Város iránt. Ennek leglátványosabb következménye a rendszerváltozás után megindult templomépítkezés. A török kiverése utáni időszakban a falusi barokk templomépítészet hosszúra nyúlt időszakát, felváltották a centrális, kupolás templomok, és ezeknek előképe és mintája, nem a földrajzilag közelebb fekvő szláv-orosz hagymakupolás templomtípus, hanem a bizánci, cikkelyes formátum. 8 Ez ma már természetes építészet-ikonológiai kiindulópont. A megújulás jelenségéhez szorosan kötődik az ikonfestészet fellendülése, ikonosztázion építés sorozata, a liturgia megtisztítása, és a keresztény Kelettel foglalkozó szakirodalom megjelenése. 9 Ezek a jelenségek talán a közeljövőben összeállnak a bizánci vallásosságot, és műveltséget jellemző Gesamtkunstwerk állapotába, vagyis létrejön az összművészet, azaz a filozófiai háttér, a teológiai gondolkodás és módszertan, a templomépítészet, az ikonográfia, és a liturgia egysége. Ez a megbonthatatlannak gondolt kerek egység az eredője a bizánci és posztbizánci művészet stabilitásának. Egyúttal ennek hiánya, - mint a magyar görög katolikusság elmúlt kétszáz éve is bizonyítja, a II. Vatikáni Zsinatig bezárólag - hanyatláshoz vezet. 5 Moravcsik Gyula.: Szent László leánya és a bizánci Pantokrátor-monostor. Budapest-Konstantinápoly, 1923, 6. old. 6 Nagymihályi Géza.: Árpád-házi Szent Piroska, az idegen szent. Budapest, 2007 Szent Eiréné. In.: A Bizánci Akadémia Közleményei II. Esztergom, A Pantokrátor templom-együttes Isztambulban. In.: Várak, kastélyok, templomok. Budapest, Piroska, Eiréné, Xené. In.: A Görög Katolikus Szemle kalendáriuma, A Pantokrátor templom Konstantinápolyban. In.: Görög Katolikus Szemle, 2011 Rendhagyó zarándoklat. In.: Görög oldal Az idegen szent. Árpád-házi Szent Piroska élete, és kora. Budapest, A Szent tiszteletére két templomot dedikáltak: Szigetszentmiklós, 2008, és az épülő veszprémi templomot. Nevét viseli a Nyíregyházi Szakképző Iskola-hálózat, a Nyíracsádi Általános iskola. Törekvések vannak, hogy személyét, Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye társvédőszentjévé emeljék. 8 L: Nagymihályi Géza: A misztika térben, szóban, képben. Bp Lépj be a szentélybe, lásd meg a titkokat. Bp A Hajdúdorogi Egyházmegye Liturgikus Bizottsága létrehozta az Építészeti Alapelvek c. állásfoglalását, amely kiindulási pontja napjaink templomépítészetének. 6

7 1. ábra Aranyszájú Szent János egyházatya. fametszet, Anthologion, Lviv, 1746 A békesség fogalma az Újszövetségben, és az Egyház tanításában. A Biblia Ó, és Újszövetségi része, felsorolhatatlanul sok helyen tesz utalást a békességre, mint Istentől eredő ajándékra, vagy mint jókívánságra, és az érte folytatott küzdelem fontosságára. Most, a Krisztustól eredő békéről ejtünk szót. Egészen frappáns, világos tanítást maga Krisztus ad a nyolc boldogság tételeiben: Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. És: Boldogok a békességesek: ők Isten fiai. (Mt. 5, 5, 9). Feltámadása után, a keresztény hit legfontosabb pillanatai egyikében, az apostolokhoz intézett első szavai ezek voltak: Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat. Békesség nektek! Ismételte. (Jn. 20, 20-22). Búcsúbeszédében, világosan beszél hagyatékáról: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon! (Jn. 14, 27). A beszéd utolsó mondata is nyomatékosítja hagyatékát: Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességtek legyen bennem. (Jn. 16, 33). Az apostolok mélyen megrendültek, amit Pál apostol szavai is bizonyítanak: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa 7

8 békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek. (Kol. 1, 18-20). A békesség nem egy általános, megfoghatatlan, jámborságot árasztó fogalom, hanem Krisztustól ered, és elsősorban a Teremtő Istenre vonatkozik. Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. (Róm. 5, 1). Az Istennel való békességnek hatalmas ára volt, így annak értékét felfoghatatlanná teszi: A krisztusi áldozat: Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább szabadulunk meg most, hogy kibékültünk vele, annak élete által. (Róm. 5, 10). A világból elmenő agg Simeon kívánsága is világos: Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben. Lk. 2, 29). A közösséget illetően pedig így tanít az apostol: Isten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békességé. (I. Kor. 14, 33). A béke fogalmát a pogányokkal kapcsolatban, az Apostol mély teológiai gondolatmenettel világítja meg: Megszüntette az ellenségeskedést azzal, hogy a törvényt parancsaival, és rendeleteivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közelieknek. (Ef. 2, 15-17). Áldó kezének mozdulata szinte látható elköszönéséből: A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal. (2 Tessz. 3, 16). Egyházi tanítás általánosságban, a békéről, békességről, tételesen, definiáltan, nem nagyon létezik, inkább magától értetődő alap, amire a szolidaritás, az irgalom, és a szeretet tanítása épül. Konkrétan, a Ne ölj! parancsának alátámasztására foglalkozik a béke keresztény fogalmával a Katolikus egyház katekizmusa. 10 A béke a harag és gyűlölet ellentéte, és az emberi élet tiszteletének alapja. A béke keresztény eredete evangéliumi, és főleg krisztusi. Részletesen tárgyalja a Katekizmus a háború, és a jogos önvédelem fogalmát, és korlátait. Más szempontokat részesít előnyben a Biblikus teológiai szótár. 11 Napjainkban is aktuális a bevezető gondolat: Az ember lénye legmélyéből 10 Budapest, 1994, old. 11 Róma, 1974, old. 8

9 vágyakozik a béke után. De gyakran nem ismeri annak a jónak a természetét, amelyre minden vágy irányul, és azok az utak, amelyeken el akarja érni ezt a jót, nem mindig az Isten útjai. A szent történelemből kell megtanulnia azt, hogy miben áll az igazi béke keresése, és hallania kell, hogy a béke ajándékát a Isten Jézus Krisztusban nyújtja neki. Ezt követően, fogalompárokkal mutatja be a helyes utat: béke és jólét béke és boldogság béke és üdvösség béke és igazságosság. Fontos gondolatmenet szól az eszkatológikus békéről. A békéről szóló vita az egész prófétai üzenet mélyén meghúzódik. A béke, midőn az eszkatológikus prédikáció lényeges elemévé válik, megszabadul földi korlátozásaitól, és bűnös utánzataitól, - ekkor lesz igazi béke. A visszafordíthatatlan végleges béke beteljesítője, Jézus Krisztus: Az egyetemes és végleges béke akkor valósul meg, amikor Krisztus utolsó eljövetelekor egyetemesen elismerik a világmindenség feletti uralmát. 2. ábra Az el nem égő csipkebokor. Fametszet. Anthologion,

10 A BÉKE a patrisztikus irodalomban. A patrisztikus irodalom szinte áttekinthetetlen óceánjából, csak néhány jellemző idézet közlésére vállalkozhatunk, abban a biztos tudatban, hogy a bizánci birodalom eredeti termőtalaja, teológiájának biztos hivatkozási alapja volt a patrisztikum. Hozzá kell tennünk, hogy tematikusan, nagyon ritkán kerül sor a békebékesség eszméjének kimerítő taglalására. Inkább a megtestesülés, megváltás általános következményeként emlegetik a szent szerzők. Nagy Szent Baszileosz (33o-379) szigorúan fogalmaz, és a megváltás drámai eredményének tekinti a békét: Meg kell halnunk tehát ahhoz, hogy életre keljünk. El kell pusztítanunk a testies gondolkodásmódot, amely képtelen alávetni magát Isten törvényének. (Róm. 8, 7). Így lehet majd bennünk a szellem érzülete, melynek eredményeként élet, és béke bontakozik ki. El kell temetkeznünk Krisztussal, ki érettünk meghalt, hogy föltámadhassunk ővele, aki nekünk is megszerezte a feltámadást. 12 Gergelyhez írott levelében, a mindennapi élet gondjaitól való menekvést, a békét, a legmélyebb spiritualitásban véli megtalálni: Egyetlen menekvés van mindezektől: egészen elszakadni a világtól. A világtól elszakadni nem annyit tesz, mint testi értelemben kiválni a világból, hanem a lélek, test iránti vonzódásának leküzdését. 13 Nazianzoszi Szent Gergely, ( ) Juliánosz császár elleni megbélyegző beszédében, a béke elleni cselekedetnek nevezi a Krisztus ellenességet. Te a saját utálatosságaidat állítod szembe Krisztus áldozatával? A te áldozataid vérével szállsz szembe a világot megtisztító vérrel? Te harcolsz a béke ellen?. 14 Szent Iréneusz (+ 2o2) Az apostoli igehirdetés feltárása c. írásában ezt mondja a krisztusi szenvedésről: Ő ezt elviselte, hogy megsemmisítse a halált, és éltesse a testet azért, hogy megszüntesse az ellenségeskedést Istennel szemben, tudniillik az igazságtalanságot, és elnyerjük vele a békét, megtéve azt, ami neki tetszik. 15 Nüsszai Szent Gergely (+ 394) A tökéletességről c. művében többféle definíciót is megfogalmaz, de a békéről kifejtett gondolatainak középpontjában 12 A kappadókiai atyák. szerk.: Vanyó László. (Ókeresztény írók VI/1)Budapest, old. 13 Uo old. 14 Uo old. 15 A II. századi görög apologéták. Szerk.: Vanyó László. Budapest, old 10

11 Krisztus személye áll: Megmutatkozik tehát bennünk az erő és a hatalom, az egyik a jó választásában, a másik a szándék szilárdságával, a tökéletes életforma pedig a kettő összekapcsolásával valósítható meg. Békének is gondoljuk Krisztust, (Ef. 2, 14), önmagunk által mutatva meg a keresztény hivatást, ha a bennünk lévő béke által életünkkel mutatjuk meg Krisztust De ha Krisztus, aki a béke, a mienk, már mi is megöltük magunkban az ellenséget, hogy amit őbenne hiszünk, azt megvalósítsuk a magunk életében. Ahogyan ugyanis Ő lebontotta a válaszfalat, és a kettőt önmagában egy új emberré teremtette békét szerezve (Ef. 2, 14), úgy mi is béküljünk meg, nem csak a kívülről ránk támadóval, hanem a bennünk egymás ellen tusakodókkal is, hogy a test ne kívánkozzék többé a lélek ellen, (Gal. 5, 17). A testies gondolatokat alárendelve az isteni törvénynek, béküljünk meg magunkkal, hogy egy új, békés emberré alakuljunk át, és a kettő egy legyen (Róm. 8, 6-7). A béke meghatározása: a különbözők összhangja. Amikor gyökerestől kiirtódik természetünkből a testvérharc, amikor önmagunkkal megbékélve mi magunk leszünk a béke, akkor igazi, és sajátos értelemben mutatjuk meg magunkban a Krisztus nevet. 16 Szent Jusztinosz (+ 165) a béke megteremtésének nehéz voltáról tesz megjegyzést, Apológia c. írásában: Mindenkinél inkább hallgatunk rátok, és együtt küszködünk veletek a béke megteremtésén, mivelhogy mi azt tanítjuk, Istenünk elől nem rejtőzhet el sem a gonosztevő, vagy a fösvény, az erőszakoskodó, vagy az erényes életű, mert mindenki tetteinek megfelelően, vagy az örök büntetés, vagy az örök boldogság felé halad. 17 Athenagorasz, (+ 180 után) Kérvény a keresztények ügyében c. írásában ezt mondja: Az a mi ügyünk is, hogy nyugalomban, és békében élhessünk, és készséges lélekkel teljesíthessük az összes parancsot. 18 Álláspontunk szerint, a bizánci liturgikus szövegek hallatlan terjedelmű kincsestára, a patrisztikus irodalom részét képezi. Terjedelmi okokból is, csak az eucharisztikus liturgia néhány részletét idézzük. Ezek a szövegek már a 4. században teljesen készek voltak, és a mindennapi liturgikus gyakorlat révén, mindenki ismerte, mind a mai napig Nüsszai Szent Gergely művei. Budapest, Ford.: Vanyó László old. 17 II. századi görög apologéták. Budapest, 1984,71. old. (Ford. : Vanyó László). 18 Uo old. 19 Dicsérjétek az Urat! Görög katolikus énekeskönyv. Budapest, 1974, old. 11

12 A liturgia első fennhangon énekelt mondatában, kijelöli a teremtés végső célját: Áldott az Atya, és Fiú, és Szentléleknek országa. Az ezt követő ekténiákban, (= fennhangon mondott könyörgés, könyörgés sorozat) a végső cél elérésének első lépéseiként, háromszor is, a békességet emlegeti: - Békességben könyörögjünk az Úrhoz. - A mennyei békéért, és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. - Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért, és mindnyájunk egyesítéséért, könyörögjünk az Úrhoz. A kérő ekténiák is gyakran emlegetik a békességet: - Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, és békességben töltsük el, kérjük az Úrtól. - A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. - Hogy életünknek hátralevő részét, békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Az un. ambóni imában felsorolás is található: Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, apostoli királyunknak, a hadseregnek, és minden népednek; mert minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától. 3. ábra Nagy Szent Baszileosz egyházatya. fametszet, Anthologion, Lviv,

13 A birodalmi BÉKE fogalma Bizáncban. A PAX ROMANA fogalma a Római Birodalom fénykorára, Augustus császár idejére nyúlik vissza. A Birodalom küldetését értették alatta, a birodalmon belüli sokféle nemzetiség, és a birodalmon kívül élő barbárok számára is. Annak ellenére, hogy a birodalom szinte állandóan háborúskodott, a béke gondolata állandóan felszínen volt. A háborút, a békét megszakító, abnormális közjátéknak tekintették. Tagadták a szent, vagy nemes háború jogosságát, és nagy Szent Baszileosz, - ellentétben a keresztény Nyugattal, - nem ismerte el az igazságos háború jogosságát. Ezt az eszmét átvették a bizánciak is, és gondviselésszerű feladatot láttak a kereszténység egész világon való elterjesztésében. Hangoztatták: egyetlen Isten van az égben, egyetlen császár a földön. a Birodalomnak az a rendeltetése, hogy parancsoljon. 20 Az eszme letéteményese a császár személye volt: a császárt, - aki végtelen magasságban állt a többi ember fölött, - mindenki különleges teremtményként tisztelte. A törvénytudók elismerték akaratának abszolút voltát, számukra ő volt az élő törvény. A köznép pedig a Gondviselés kegyeltjét látta benne: a Gondviselés őt választotta ki, hogy kormányozza az államot, és megvédje a külső, és belső ellenségektől. 21 Az idők végezetekor mennyei és örök birodalom lesz. A földi birodalom egy olyan misztikustest, ami alig különbözik az egyháztól. Egybeolvad a lakható földdel, rajta kívül csak káosz és barbárság van. 22 Így tehát a császár, mint Isten helytartója azt a küldetést kapta Istentől, hogy bővítse ki az oikumené határait, terjessze el a kereszténységet az össze nép között, és szilárdítsa meg a rendet a világban L Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: Baán István. Budapest, 2003, 14. old. 21 Uo. 61. old. 22 Uo. 63. old. 23 Uo. 64. old. 13

14 4. ábra Fametszet. Anthologion. Lviv, 1746 A Szent Békesség temploma Konstantinápolyban. Az egykori császárváros legnagyobb hatású épületei közé tartozik a Hágia Eiréné, azaz a Szent Békesség temploma. A Hágia Eiréné templom Isztambul történelmi negyedének középpontjában, a híres Gülhane Park nyugati végében, a Topkapi Szeráj, (A szultánok egykori palotája), és a Hágia Szófia között található. (Színes kép 1.). Mint az alcím is mutatja, a templomot nem egy szentről és különösen nem a szentéletű magyar származású császárnőről, Szent Eirénéről nevezték el. A Birodalom küldetésének érezte a világbéke feletti őrködést, a barbárok rendszabályozását, a vallás és a műveltség terjesztését. Ennek a törekvésnek a jele a templom dedikációja. (Ezen kívül, még három, ma már nem létező templom is ugyanezt a nevet viselte a városban). Nagy Szent Konstantin 330. május 11-én szentelte fel a Római Birodalom új fővárosát, amely ezután hallatlan fejlődésnek indult, és egy évezreden át Konstantinápoly volt az egyetlen igazi világváros, a nagy keresztény metropolisz, a hatalom, a tudás, és a pompa színhelye. 14

15 A Hágia Eiréné a város legrégebbi temploma. Eredetileg egy kis szentély volt, amelyet egy pogány Vénusz templom romjaira építettek. 24 Szókratész egyháztörténete szerint: Ugyanebben a városban, két templomot építtetett: az egyiket Eirénének nevezte el a másiknak pedig az Apostolok temploma nevez adta. 25 Konstantin császár kibővítette, és 360-tól a város püspökének volt a temploma. (A Hágia Szófia birodalmi, koronázó főtemplom volt, a pátriárka székhelye). A közvélemény mégis egy szentélynek tekintette a két templomot: lényegében egy területen épültek, a két épületet egy átrium (fedett folyosó) kötötte össze, és ugyanaz a papi testület szolgált mindkettőben. Történetének kezdetén már egyik fő helyszíne volt a keresztény tanítás alapjainak meghatározásában. A veszedelmes eretnekség, az áriánizmus terjedésekor, (azt állították, hogy a Fiú nem egylényegű az Atyával), Alexander pátriárka bement a Hágia Eiréné templomba, és így imádkozott: Ha Áriusznak van igaza, haljak meg. De ha téved, legyen megítélve. Áriusz, a tévtanító akkor, Konsztantinusz Fórumán, tragikus körülmények között meg is halt. Az eretnekséget elítélte az első, Nikájai (325), és a második Konstantinápolyi (381) egyetemes zsinat. Több ókori szerző szerint, az utóbbi zsinatot a Hágia Eiréné templomban tartották, és mint közismert, ekkor véglegesítették azt a Hitvallást, ami kiállva több mint másfél évezred próbáját, - ma is változatlanul, elhangzik minden liturgián. 26 A templomot hosszú története során sok megpróbáltatás érte. A Nika lázadás idején 532. január 16-án sok más templomhoz és más épülethez hasonlóan- - leégett. Még Nagy Jusztiniánosz császár életében ( ) újjáépítették. 564-ben ismét nagy részét tűz pusztította el. A képrombolást elindító császár, Isauri Leo uralkodásának utolsó évében 740-ben, az egész várost megrázó földrengés rongálta meg. Az ezt követő újjáépítés során nyerte el azt az építészeti formát, amely ma is lenyűgözi a szemlélőt. (Színes kép, 2.) Konstantinápoly törökök által történt elfoglalása után, (1453), azon kevés templomok közé tartozott, amelyet nem alakítottak dzsámivá. A császár védelmét a Janicsár Testület látta el, és mivel közel volt a palotához, - nevével szöges ellentétben, - fegyverraktárnak használták. Sok évvel később, mint 24 A pogány templom alapjait, 1945-ben tárták fel. (S. Yerasimos.: Constantinople, Istanbul s Historical Heritage. Párizs, 2005, 24. old) 25 Szókratész egyháztörténete. Budapest, Ford: Baán István. 83. old. 26 A. van Millingen: Byzantine Churches in Constantinople. London, 1912, old. 15

16 Fegyvermúzeum működött. Jelenleg üresen, és bezárva áll, csak alkalmanként, ritkán látogatható, a jó műszaki állapotban lévő épület ábra Hágia Eiréné: hosszmetszet, alaprajz Alaprajza megegyezik a Nagy Jusztiniánosz idejében újjáépített templommal. A narthexból (előcsarnok), öt ajtó vezet a templomhajóba. Az ókeresztény hagyományokat őrző háromhajós bazilikális teret egy hatalmas boltív két egyenlőtlen részre osztja. További boltívek tartják a fantasztikus látványt keltő két kupolát. A bejárathoz közeli, (nyugati) teret, elliptikus kupola borítja, a szentélyhez közelebbit pedig kör alaprajzú. Az ókeresztény, és a bizánci építészeti elvek együtteséről van szó: bazilika, kupolasorral fedve. A szentély fél kupolával fedett, belül félköríves végződésű, kívül a nyolcszög öt oldalával záródik. Ez a térszervezés újabb lépés, a végleges megoldáshoz, a kupolával fedett centrális térhez. A szentély hátsó falán többlépcsős üléssort, és trónszéket alakítottak ki a papság számára. A régi mozaikdíszítésnek csak geometrikus rajzolatú maradványai láthatók, de a szentélyben megmaradt a képromboláskori, 740-ben készített monumentális fekete kontúrú üvegmozaik kereszt, aranyló háttérben. Ugyanis a képromboló császárok és püspökök, a keresztábrázolást nem ellenezték. A hurkolt kereszt a Nagy Szent Konstantin császár által állított kereszt-emlékmű hatására nagy karriert futott be a bizánci kereszténységben. (Színes kép, 3.) A régi szerzők szerint a képromboló 27 S. Yerasimos.: Constantinople Istanbul s Historical Heritage. Párizs, 2005, old. 16

17 császár ilyen keresztet készíttetett a palota főkapuja fölé, arany, ezüst, és réz pénzérmékből, és ugyanilyen kereszt látható jelenleg is a Hágia Szófia falain, ugyanebből a korból. 28 A szentély nyílásának ívén zsoltáridézet olvasható görögül, (Zsolt. 115, 5-6). A szentély egy másik felirata a templomszentelési imából idéz: Igen Urunk, mindenható Megváltónk, mindnyájunk reménye a világ végén, hallgass meg minket, bűnösöket, amikor téged kérünk: küldd el tiszteletreméltó és erős Szentlelkedet, hogy szentelje meg ezt a házat. 29 A késői látogató, körbejárva a belül csendes templomot, mintha hallani vélné a zsinati Atyák kórusát, a feledhetetlen hitvallást énekelve: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában Színes képek 4, 5, 6.) 6. ábra Az utolsó vacsora. Fametszet. Anthologion, Lviv, A nyolcágú keresztábrázolások, az oktogonális építészeti elemek, - kupolák, szentélyzáródások, stb, valamint a liturgikus vonatkozások, a teremtés nyolcadik napja teológiai témájához tartoznak. 29 Millingen, 96. old. 17

18 A BÉKESSÉG szentjei a bizánci kereszténységben. A békesség eszméjéhez való vonzódás, a diplomáciában, és a felsőbb körök politikai tevékenységében is megjelenik. Az arisztokraták, és a császári ház tagjai, szívesen választottak feleséget idegen uralkodók családjaiból. Amikor Konstantinápolyba költöztek, új nevet kaptak. Ezen nevek közül, különösen fontos volt az Eiréné, azaz a Béke, Békesség. Lehetséges, hogy a név egy aktuális politikai, vagy diplomáciai célt jelölt. 30 Néhány nevezetesebb eset: II. Joannész Komnénosz felesége, a magyar hercegnő Piroska is, az Eiréné nevet vette fel. Ezen kívül I. Manuel felesége, Sulzbachi Berta-Eiréné, II. Andronikosz felesége Montferrati Jolanta-Eiréné, III. Andronikosz felesége, Brunswicki Adelheid-Eiréné. 31 A bizánci hágiográfia, ismereteink szerint, öt békéről elnevezett, és ismert szentet tisztel: -Thesszalonikai Szent Eiréné - Illíriai mártír szüzek - Szent Eiréné, Chrystovalantou - Szent Eiréné, a képtisztelő császárnő, - Árpád-házi Szent Piroska, Hágia Eiréné császárnő 30 J. Sephard S. Franklin.: A bizánci diplomácia. Budapest, Ford.: Bódogh Szabó Pál old. 31 Uo. 22. old. 18

19 7. ábra Krisztus sírba tétele. Fametszet. Anthologion, Lviv, 1746 Thesszalonikai Szent Eiréné. Eredetileg a Pénelopé nevet kapta apjától, Liciniustól, aki egy hercegi családhoz tartozott. Fiatal korában megismerkedett a kereszténységgel, és a keresztségben kapta az Eiréné nevet. Lelkesedésében összetörte apja bálvány szobrait, aki büntetésképen elrendelte, hogy lovak tapossák halálra. Ő azonban sértetlen maradt, de egy megvadult ló, apját levette hátáról, aki halálra zúzta magát. Eiréné imája azonban életre keltette. Ezt követően, apja is megkeresztelkedett. Ezután a Szent útra kelt, és miközben csodákat művelt, gyógyított, és sokakat megtérített, sok szenvedést élt meg, hite miatt. Végül Efezusba telepedett le, és ott halt meg békében, a 4. század első felében. (Színes kép 7). Két nappal halála után, sírját nyitottan, és üresen találták. (Ünnepe: május 5.) Később, két konstantinápolyi templom viselte nevét, (de nem a ma is meglévő Hágia Eiréné templom), és ő a patrónája egy Égei-tengeri szigetnek, Santoríninek. Szépséges Szűz Irén, ki a te jegyesed környezetében örvendezel a magasságban, kérj békességet a világnak, és bűnbocsánatot mindazoknak, akik híven megünneplik fényes, és nagyon szent emlékedet Liturgikus szöveg. Ménea V. Május-Junius. Ford.: Orosz Atanáz. Nyíregyháza, 2oo8, 32. old. 19

20 8. ábra Kenethozó asszonyok. Fametszet, Anthologion, Lviv, Illíriai mártír szüzek, Agapé, Kiónia, és Eiréné. A három nővér Aquileában élt. A látogatóba lévő Diocletianus császár megtudta, hogy keresztények, maga elé hívatta őket. Mivel nem tagadták meg keresztény hitüket, Dulcitius kormányzó kezére adta őket, aki börtönbe zárva, kínzásoknak vetette alá a nővéreket. Amikor ő maga belépett a börtönbe, hogy megalázza őket, megbotlott és mocsokba esve tetőtől-talpig beszennyezte magát. Ezt az esetet meghallva a császár, másképpen határozott. Kínzások után, Agapét és Kióniát elégették, Eirénét pedig bordélyházba zárták. Az Isteni kegyelem azonban megőrizte tisztaságát. Nővérihez hasonlóan ő is máglyán végezte be hitvalló életét 295, vagy 3o4-ben. (Színes kép 8.) (Ünnepük: április 16.) Szentképed csókolása által, a hittel hozzád folyamodóknak betegségeikből gyógyulást szerzesz. Tekints azért az én erőtlenségemre is, könyörülj lelkemen, jóságos Anyánk, és gyógyítsd meg testünket is Liturgikus szöveg, Szentasszonynak, és szűznek. Dicsérjétek az Urat. Görög katolikus énekeskönyv. Budapest, 1974, 887. old. 20

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.)

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.) ÓKERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Perendy László ny. r. t. Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig (2013 14/I.) HOKEPAT1A0N, A, C

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2. Bizánci építészet. 2.1. Kora-bizánci építészet (V-VII. sz.)

2. Bizánci építészet. 2.1. Kora-bizánci építészet (V-VII. sz.) 2. Bizánci építészet Byzantion városát Nagy Konstantin császár tette uralkodói várossá. A Birodalom kettéosztása után (I. Theodosziosz halála, 379) - mint a keleti rész fővárosa - Konstantinápoly fejlődésnek

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) I.) Korabizánc építészete (V-VII. sz.) 1.) Korai, ókeresztény hatású

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar. Tézisfüzet

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar. Tézisfüzet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Mária-tisztelet Boldog John Henry Newman tanításában Című doktori értekezéshez Készítette: Kálmán Antal Konzulens: dr. Kránitz Mihály Budapest, 2012 Mária-tisztelet

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben