Ézs 38, Ezékiás betegsége és imája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája"

Átírás

1 Ézs 38, Ezékiás betegsége és imája Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván: Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok. És az assiriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost! Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, a mit mondott: Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, a melyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal; és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, a melyeken már átvonult [ ] Akkor mondá Ésaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon. És mondá Ezékiás: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába? Bevezetés Először két megjegyzést szeretnék tenni a felolvasott Igéknek az időrendjéről. Tehát arról, hogy azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és még egy másikról is, ami az időrendre vonatkozik. A 38. és a 39. részben, ami le van írva Ezékiás betegségéről, és a 39. részben a babiloni követek jöttéről, amikor a betegségéből meggyógyult. Ebben a két versben leírt esemény időrendben megelőzte azt, ami a 36. és a 37. részben van, tehát az asszír megszállást, Asszíria elvonulását Jeruzsálem alól, Isten szabadítását Jeruzsálemnek. Ezt onnan tudjuk, amit olvastunk: És az assiriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost! (6. vers). Az előző részben már olvastuk, hogy Isten megoltalmazta a várost. A másik megjegyzés pedig az, hogy amit a két utolsó versben olvastunk, hogy vegyenek egy fügekalácsot, dörzsöljék a fekélyre, hogy meggyógyuljon. Utána megkérdezte Ezékiás, hogy mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? ( vers). Időrendben ez a 6. vers után van. Tehát azt mondta Isten, hogy az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged, és a várost megoltalmazom, utána mondta, hogy a fügekaláccsal dörzsöljék be a fekélyt. Utána, hogy mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? Azzal folytatódik, hogy ez legyen a jele, hogy teljesíti az Úr azt, amit mondott, hogy Akház napóráján visszatéríti az árnyékot 10 fokkal (7. vers). Ezt honnan tudjuk, hogy így van? A párhuzamos igehelyről. Ott részletesebben is le van írva ez a történet, ezért elolvasom onnan, és itt megfigyelhetjük, hogy ez a sorrend: Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván: Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába; És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az

2 én szolgámért, És monda Ésaiás: Hozzatok egy kötés száraz fügét ide. És hozának, és azt a kelevényre kötötték, és meggyógyult. És mikor azt kérdezé Ezékiás Ésaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az Úr, és hogy harmadnapra felmehetek az Úr házába? Felele Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy ő megcselekeszi ezt a dolgot, a melyről szólott néked: Előremenjen-é az árnyék tíz grádicscsal, vagy visszatérjen-é tíz grádicscsal? És felele Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádicscsal alábbszállani. Ne úgy, hanem menjen hátra az árnyék tíz grádicscsal. És könyörgött Ésaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az árnyékot Akház napóráján, azokon a grádicsokon, a melyeken már aláment volt, tíz grádicscsal (2Kir 20,1-11). Ígéret az igazaknak Most nézzük meg ennek az Igének a tanulságait, és szellemi üzenetét. Először is azt olvastuk, hogy Ezékiás nagyon megdöbbentő üzenetet kapott Ézsaiás prófétán keresztül Istentől. Rendezd el a házadat, mert meghalsz, nem fogsz meggyógyulni. Gondoljuk bele magunkat, ha nekünk Isten teljes bizonyossággal tudtunkra adná, hogy most pedig meghalsz. Biztos megdöbbentő volt Ezékiás számára. Isten ritkán közli az emberrel, hogy mikor hal meg. Persze, van, amikor az ember sejti, hogy elérkezett az ideje, de pontosan azért nem tudja. Sok példa van erre. Azt mondta Izsák a fiának, amikor megöregedett: Imé, megvénhedtem, nem tudom halálom óráját (1Móz 27,2). Nem tudta, de sejtette, hogy megöregedtem, és minden öregember előbb-utóbb meghal. Azért rendelkezett, és azért áldotta meg a fiait. Ezt még a mai ember is tudja, hogy 70, ha feljebb, 80 év, és az után már várható, hogy meghal. Van egy másik eset is, amikor sejti az ember, hogy elközelgetett a halálának az ideje, az, amikor halálos beteg, nagybeteg. Azért még a nagybeteg is reménykedik, hogy hátha meggyógyul. Nem tudja biztosan, hogy tényleg itt van-e már a vég, mert Isten azt gondosan elrejti az ember elől. Ezékiás még nem volt idős ember, de beteg volt, halálos beteg. Úgy gondolom (ez az én gondolatom), hogy amikor jött Ézsaiás próféta, nem ezt az üzenetet várta tőle. Inkább abban reménykedhetett, hogy ha már idejön a próféta a halálos betegágyához, akkor jó üzenetet hoz, hogy meg fogok gyógyulni. Nem azt kapta, hanem azt, hogy nem gyógyulsz meg, meg fogsz halni. Még egy kis időd van, rendezd el a házadat. Miből gondolom azt, hogy reménykedhetett Ezékiás? Abból, hogy Isten az Ószövetségben hosszú életet ígért azoknak, akik Őt félik, akik megtartják az Ő törvényét. A gonoszoknak pedig azt ígérte Isten, hogy hamar kigyomlálja őket az Úr. Például többek között, olvasunk erről: Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! [ ] Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat (Zsolt 91,14.16). Ezékiás ilyen volt, aki ragaszkodott az Úrhoz. Abból látszik, hogy reménykedhetett, hogy amikor elment a próféta, a fal felé fordulva imádkozott. Azt mondta: Uram, emlékezzél meg, én előtted jártam, igazságban, egész szívvel. Ami jó előtted, azt műveltem. A törvény szerint, így olvassuk Mózes törvényében is, hogy Isten átokkal sújtja azokat, akik nem maradnak meg a törvényben, és áldással, akik hűségesek maradnak az Úrhoz. Amikor Jób beteg lett, elolvasok egy verset, mit mondtak neki a barátai. Elifáz azt mondja Jóbnak: Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed-é utaidnak becsületessége? Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak? A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak (Jób 4,6-8). Az volt a tapasztalata az embereknek, a legtöbb az volt, hogy Isten megáldja az igazakat, és eltöröltetnek a hamisak. Emlékezzünk arra is, hogy már az Ószövetségben is vannak ellenkező példák. Olvasunk arról, hogy már-már meghanyatlottak a lábaim, látván a gonoszok jó szerencséjét. Halálukig nincsenek kínjaik (Zsolt 73). Azt mondja Jób, hogy mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget élnek? (Jób 21)

3 Most tegyük fel a kérdést, hogy hogyan igazodjunk el ebben? Mit mondjunk arról, aki fiatalon hal meg - ez Isten büntetése? Mit mondjunk akkor, amikor egy istenfélő embernek (földi szemmel nézve) kettétörik az élete, és elviszi az Úr? Mit mondjunk arról, aki hosszú életű ma? Ez az ő jó életének, istenfélelmének a jutalma? Láttam én olyan nagyon idős embert, 90 évest, aki még 90 egynehány éves korában is hangosan káromkodott, és szidalmazta Istent. Ilyennel is, olyannal is lehet találkozni. Valóban van olyan, amikor Isten nyilvánvaló büntetése az, amikor elvágja egy ember életének a fonalát, de van, amikor nyilvánvalóan nem Isten büntetése, hanem kegyelme, amikor valakit elszólít hamar az életből. Ilyen is van, olyan is, ahogy az Ószövetségben is tapasztalata volt az embernek. Megáldhatja Isten az istenfélőt, hosszú élettel elégítheti meg. Megbüntetheti a gonoszt, kivágattatnak, de van fordítva is. Éppen ezért, amit nekünk jó megjegyezni, hogy ne ítéljünk egy embernek az élete felől sem. Isten az ítélőbíró, Isten az életnek és a halálnak az Ura. Ő ad mindeneknek leheletet és mindent, és minden ember életének az ideje az Ő kezében van. Senki nem vonhatja felelősségre, hogy miért tettél így, és miért tettél úgy, ezért Őt kell félnünk ezen a területen is. Ezékiás könyörgése A másik az, hogy hogyan fogadta Ezékiás Ézsaiás üzenetét a haláláról. Azt olvastuk, hogy könyörgött az Úrnak a fal felé fordulva, és keservesen sírt. Miért könyörgött? Nem mondta ki, hogy tulajdonképpen miért könyörög. Nem mondta azt ki, hogy gyógyítsa meg az Isten, adja vissza az életét, hosszabbítsa meg a földi életét, csak ennyit mondott: Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és egész szívvel, ami jó előtted, azt műveltem. Amit Ezékiás mondott az Úrnak, az igaz volt. A Bibliában le van írva, hogy mennyi istenfélő cselekedetet cselekedett. Hogyan rombolta szét a bálványokat, hogyan állította vissza az igazi istentiszteletet, hogyan állította vissza a templomi istentiszteleti rendet. Valóban, istenfélelemben járt Isten színe előtt, de ha nem is mondta ki, hogy szeretne meggyógyulni, mégis, amikor ezt felemlegeti Istennek, ebben az volt, hogy hát, Uram, én ilyen voltam, és az ilyeneknek azt ígérted, hogy hosszú élettel elégíted meg őt. Tehát valahol rejtetten benne volt ebben az imádságban ez a kérése. Miért sírt? Ebből nem derül ki pontosan, de a szavaiból sejtem, és abból, ahogyan más emberek viselkednek ilyen helyzetben. Azt mondja az Ige, hogy mint a vízben az egyik arc megmutatja a másikat, tehát hogy a víz visszatükrözi az arcunkat, és látjuk a saját arcunkat, mint a tükörben, mondja az Ige, ugyanúgy az egyik ember szíve megmutatja a másik ember szívét (Péld 27,19). Annak az oka, amiért sírt, ismerve az emberi szíveket, az volt, hogy méltatlankodott. Istenem, hát ezt érdemlem azért a sok jóért, amit tettem? Volt benne fájdalom, önsajnálkozás, és nyilván benne volt az élethez való ragaszkodás is. Nem olvastuk fel, de azt mondja itt, hogy: Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől! Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt (Ézs 38,10-11). Ez benne volt. De én nem ítélem el Ezékiást, mert nem tudom, hogy én hogyan viselkedtem volna hasonló körülmények között. Mert mi hiába mondjuk, hogy így viselkedtem volna, úgy viselkedtem volna, igazából akkor tudja meg az ember, ha belejut ugyanabba a helyzetbe. Senki ne ítélje meg Ezékiást! Amikor beteg az igaz Hadd mondjak el egy történetet, ami ehhez hasonló, ami Ezékiást érte. Jó régen volt, még fiatalember voltam, amikor egy vidéki gyülekezethez tartozó testvér, aki csak egy néhány évvel volt idősebb nálam, meghívott, hogy menjek el, mert beszélgetni szeretne velem. Mikor elmentem, elmondta, hogy megállapították azt, hogy tüdőrákos. Azt kérdezte, hogy Jakab levele szerint - most felolvasom ezt - megtenném-e: Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a

4 hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki (Jak 5,14-15). Azt mondta ez a testvér: ez alapján, az Ige alapján, hogy megkenném-e én őt olajjal, és imádkoznék-e érte, hogy meggyógyuljon. Ez a testvér komoly, istenfélő, hívő ember volt, felesége és gyermekei is voltak. Azt mondtam ennek a testvérnek, hogy: Testvér, ezt nem tehetem meg. Először is én nem vagyok a te gyülekezeted véne, meg egyáltalán gyülekezeti vén. Másodszor, és ez a fontosabb, erről az Igéről nekem egészen más az igei látásom, minthogy én ezt megtehetném. Ez a testvér elmondta, hogy ő sokat gondolkozott ezen. Tudja, hogy ha nem történik semmi, meg fog halni, és elgondolkozott rajta, hogy soha életében nem dohányzott. Azt mondták mindig, hogy a dohányosokat viszi el a tüdőrák. Miért történt ez velem? Ez a testvér, mikor mindezeket elmondta, sírt, ahogy Ezékiás sírt. Azt mondtam: Testvér, imádkozzunk, én is imádkozok érted! Legfeljebb azt tudom kérni, hogy az Úr gyógyítson meg, ha egyezik az Ő akaratával. Ha pedig úgy döntött az Úr, hogy elvisz, akkor pedig azért, hogy tudjál megnyugodni az Úr akaratában, tudjon megvigasztalni téged is, meg a családodat is az Úr, és erősítsen meg téged ebben. Végül is ezt a testvért az Úr hazavitte, meghalt. De megbékélve halt meg. Egy halálos betegség, mint például a rák, hasonló ahhoz, mint amikor Ezékiásnak mondta az Úr akkor, rendezd el a házadat, nem fogsz meggyógyulni, meghalsz. Ez próbára teszi az embert. Ilyenkor nem baj, hogy ha sírunk, nem baj, hogy ha könyörgünk. Sőt, jó ha könyörgünk és imádkozunk, és kiöntjük a szívünket az Úr elé, mégpedig a fal felé fordulva. Ez alatt én most nem azt értem, hogy tényleg a fal felé forduljunk, hanem ami ennek a szellemi jelentése. Nem kifelé, nem az emberek felé kell sírni, hanem egyedül az Úr felé kell elmondani a könyörgésünket, kell kiönteni a szívünket, és lehet hullatni a könnyeinket is. S miért jó ez? Azért, mert az Úr hallja, és az Úr látja, és ez elég, ha Ő látja és Ő hallja. Olvastuk a Királyok könyvében, hogy mikor Ézsaiás próféta elmondta Ezékiásnak, hogy nem fogsz meggyógyulni, meghalsz, rendeld el a házadat, indult vissza. Még a város közepéig sem ért, amikor ismét szólt hozzá az Úr, hogy menj vissza, és mond meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének, hogy hallottam a könyörgésedet, és láttam a könnyeidet. Más nem látta és nem hallotta, mert a fal felé fordult. De Isten látta és hallotta. Ez minket is biztat, hogy bármilyen súlyos nehézségben vagyunk, amikor lehet, hogy az emberek részvéttel fordulnak felénk, de igazából nem tudják felmérni, hogy mi van akkor az emberben. Azt nem tudja más felmérni. Isten akkor is látja a könnyeinket, hallja a szavainkat, jól ismeri a szívünket, és mindazt, ami bennünk végbemegy. A napokban meglátogattam egy beteg, hívő, idős nőtestvért. Ő is rákos beteg. Látogatásunk előtt néhány nappal tudta meg, hogy neki is rosszindulatú a daganata, és ő nem sírt. Azt sem kérte, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért. Azt mondta: 82 éves vagyok, letelt az ígért idő, a 70, ha feljebb, 80 esztendő. Egész életemben az Úr kegyelme hordozott, mindig jót akart nekem Isten, most is legyen meg az Ő akarata. Én már nem vetem magam alá semmiféle kezelésnek, merthogy ki sem bírnám. De tudom, hogy akkor halok meg, amikor elérkezik az időm, és tudom, hogy akkor az Úr hazavisz. Igen, azt mondja, hogy az igaznak, a halálnak idején is reménysége van (Péld 14,32). Tudom, hogy másképpen veszi egy 82 éves, mint egy 40 éves. De az igazban, akár 40 éves, akár 20 éves, elvégzi az Úr, hogy a halála idején is reménysége legyen. Nem azért vagyunk igazak, amit Ezékiás elsorolt, hogy: Uram! Én Veled jártam, én a törvényeid szerint hűségben éltem, mennyi jót tettem. Nem azért vagyunk igazak, hanem az az igaz, akinek Jézus Krisztus az igazsága. Nagyon jó, hogy ha ez bele van vésve a szívünkbe, mert a halálunk óráján megtámadhat a gonosz, hogy jól van, tettél jót is, de nézd csak, hogy mennyi rosszat tettél! Nem azért vagyunk igazak, amit tettünk, hanem azért, mert Jézus Krisztus adatott nekünk igazságul, szentségül és váltságul. Láttuk, hogy Isten nem sokára Ezékiás imája után azt mondta, hogy meggyógyítom őt. Ez néhány perc időben, de órák biztos nem teltek el, míg Ézsaiás még a város közepéig sem ért. A város nem volt olyan nagyváros,

5 Jeruzsálem körül volt kerítve. Tehát Isten nagyon hamar meghallgatta Ezékiás kérését, szinte alig mondta el, már felelt is rá az Úr. Isten meghallgatja a könyörgésünket. Miért változtatta meg Isten a döntését? Vagy: miért üzente, hogy meghal, azután mégsem halt meg, mert megváltoztatta Isten a döntését? Több felelet van erre. Először is az a válasz, hogy mi nem vonhatjuk Istent felelősségre, nem kérhetjük számon, hogy egy fél órával előtte miért üzente azt, hogy meghal, és egy fél órával utána, mondjuk, ez csak egy példa, hogy nem halsz meg. Kik vagyunk mi, hogy számon kérjük Istentől, hogy miért beszél egyszer így, egyszer úgy. De nemcsak ennyi a felelet. Mégis van, amikor Isten enged belelátni, hogy miért változtatja meg azt, amit először üzent az embernek. Ott van például Ninive esete. Elküldte Jónást, elmondta az Igét: Még negyven nap, és elpusztul Ninive! Nem volt semmi ha, nem volt, hogy ha nem tértek meg, elpusztultok, nem. Negyven nap, és elpusztul Ninive. És nem pusztult el. Miért nem pusztult el? Azt mondták a ninivebeliek: Ki tudja, hátha visszatér az Isten, megengesztelődik, ha megtérünk, ha gyászruhát öltünk, ha beismerjük a bűneinket, ha elhagyjuk a bűneinket, ha megalázkodunk Isten előtt. Hátha még sem pusztít el. Ők nagyon jól tudták, hogy nincs onnan menekvés. Hiába szaladnak ki Ninivéből, hiába mennek ki a világból, akkor is utoléri Isten keze. Jónás is el akart szaladni Isten elől, és úgyis utolérte Isten keze. Megfogta a hallal, és úgyis el kellett neki menni Ninivébe. Nincs hová menni Isten keze elől. De mégis lehet egy szabadulás, ha megalázkodunk, ha megvalljuk bűneinket, ha megtérünk, hátha nem pusztít el az Isten. És ez történt. Látta Isten, hogy megtértek, hogy megalázkodtak, s nem pusztította el. Rossznak is tetszett Jónás előtt ez. Hát, én most elmondtam a Te Igédet, és tessék! Ezért kellett a tengerbe vetni engem, ezért kellett, hogy jöjjön a hal, ezért, hogy kidobjon engem? Elmondtam az Igét, és nem úgy lett. Ha Isten üzen valamit, annak mindig megvan a következménye, az Ő Igéje nem tér vissza üresen. Nem gyönyörködik Isten a bűnösnek a halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen, és éljen. Ninive története beleenged látni abba, hogy Istennek minden útja kegyelem és hűség. Ezt mondta Jónás is, hogy tudtam én ezt, hogy nagy a Te irgalmad, és nagy a Te kegyelmed! Amikor Isten úgy látja jónak, hogy az az üzenet, hogy meghalsz, hogy elpusztul Ninive, már elérte a célját, és megtértek, akkor küldött egy másik üzenetet: Nem haltok meg! De miért üzente Isten előre Ezékiásnak, miért hozta a tudomására mind a két, ellentétes döntését, miért nem tette Isten ezt szó nélkül? Mert így látta jónak, mert nyilvánvaló, és majd látni fogjuk, ha még élünk, ha időt ad rá az Úr. Ezékiás imádságából, hogy valami nagyon fontosat végzett el Ezékiás szívében ez az üzenet, hogy meg fogsz halni. Ezékiás maga mondja itt, a 17. versben, hogy íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség! Szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted bűneimet! (Ézs 38,17). A könyörgésében még szó sem volt a bűneiről, a végére mégis azt mondta, hátad mögé vetetted bűneimet. S miért tudatja Isten előre, ma is némelyik emberrel, hogy halálosan beteg, és nem sok ideje van? Vagy: eltelt a 70, 80 év, és érzed, hogy elfogy az erőd, és nem sok időd van? Miért tudatja Isten? Azért, hogy elvégezzen valamit az embernek a szívében, hogy rendezd el, nemcsak a házadat, az örökséget, meg a gyerekeidet, hanem rendezd el az ügyedet Istennel. Készülj fel az örök életre, vagy, mint Ezékiásnál, hogy készülj fel a további földi életedre, hogy ne legyen olyan, mint addig volt! Ne legyen haszontalan, vagy gyümölcstermőbb legyen, mint amilyen addig volt! Sok embernek ez az előrejelzés nem adatik meg, van, aki egy hirtelen balesetben meghal. Vagy: este lefekszik, reggelre nem kél fel. Van, akinek ez nem adatik meg, de van, akinek nincs is rá szüksége, mert készen van. A hívő embernek azt mondja Isten, hogy legyetek készen, nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.

6 Gyógyszerek és gyógymódok Most élet, halál, betegség, gyógyulás kérdésével foglalkozva, ennek az Igének a kapcsán, még egy kérdésre kitérek: a gyógyszereknek a használatára. Tudniillik azt olvastuk az Igében, hogy mikor megvitte az Úr üzenetét Ézsaiás próféta, hogy meggyógyul, azt mondta, hogy vegyenek egy köteg aszalt fügét, tegyék rá a fekélyes sebre, és majd meggyógyul. Rátették, s meggyógyult. Miért kellett ez a fügekalács a gyógyításhoz, a nélkül nem gyógyíthatta meg az Úr? De igen, hogyne gyógyíthatta volna meg! A testvérek között is más és más a felfogás arról, hogy szedjünk-e gyógyszert, vagy ne szedjünk gyógyszert; menjünk orvoshoz, ne menjünk orvoshoz? Van olyan, aki azt mondja, hogy az orvos meg a gyógyszer hitpótló. Ha hited lenne, nem élnél ezekkel. Én azt gondolom, hogy ezt nem mondhatjuk általánosan, mindenkire érvényesen. Olyan is van, kétségtelen, akinél hitpótló, mert jobban bízik az orvosban, gyógyszerben, mint az Úrban. De olyan is van, aki a maga helyére tudja tenni ezeket. Sem túl nem értékeli a gyógyszert meg az orvost, sem le nem becsüli, mint itt, ebben a történetben is van. A maga helyére került. Abban az időben biztosan elfogadott gyógymód volt az aszúfüge kalács. Gondoljuk meg azt, hogy a gyógyszerekre is érvényes az, amit az Úr Jézus mondott, amikor megkísértette az ördög, hogy ugorjon csak le a mélységes szakadékba, hiszen meg van írva, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged. Nem lesz semmi bajod, ugorj csak, ha hited van, ha te vagy a Krisztus. De mit válaszolt erre az Úr Jézus? Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! És nem ugrott le a mélységbe. Az életünkben sok minden ehhez hasonló dolog van. Például: most már jönnek a hidegek, nem gondolom, hogy bárki egy rövid ujjú ingben jött volna ide. Felöltözünk, mert ha nem öltözünk fel, megfázunk, és betegek leszünk. Ki az, aki azt mondja, hogy én továbbra is rövid ujjú ingben járok, mert ha az Úr akar, úgy is megőriz a hidegben is. Hátha az Úr akar, megőriz, és kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy akaratunkon kívül, vagy akaratunk ellenére úgy jön, hogy hidegben kell lennünk, olyan öltözetben, ami nem arra való, és az Úr megőrizhet. Ha valaki készakarva, kísérti Istent, nem valószínű, hogy meg fogja őrizni az Úr. Így van ez az evéssel, meg az ivással is. Ki az, aki azt mondja: én nem eszek semmit, sem nem iszom, meg tudja őrizni az Úr az életemet. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hát igen, nem csak kenyérrel, de kenyérrel is él az ember. Nem mondhatjuk azt, ha valaki nem táplálkozik rendesen, ha valaki hiányosan táplálkozik, vagy valaki túltáplálkozik, annak meg lesz a következménye. Természetesen vannak rendkívüli esetek. Mózes negyven napig volt étlen-szomjan a hegyen, az Úr Jézus negyven napig a pusztában, és Isten megőrizte, Neki hatalma van. De úgy rendelkezett, hogy normális esetekben enni kell, és innunk kell, és nem kísérthetjük az Urat. Nos, így van ez a gyógyszerekkel is. Ha van egy cukorbeteg, vagy egy magas vérnyomásos ember, nem mondhatja azt, hogy ó, én nem adom be magamnak az injekciót, ha cukorbeteg vagyok, nem szedem a gyógyszert, ha magas a vérnyomásom, ha az Úr akarja, úgyis megőriz. Az Úr megőrizhet, ha olyan helyzetbe kerülök, hogy valami miatt nem tudja az a beteg bevenni a gyógyszert, megőrizhet, mert Neki van hatalma. No, de ha én kísértem Istent, hogy tudom ugyan, hogy a gyógyszert be kéne venni, de nem veszem be, nem igen fog az Úr megőrizni, mert meg van írva, hogy ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! Nos, ennyit a gyógyszerek használatáról. A jel Még egy kérdés. Az Úr adott egy jelet, hogy meg fog gyógyulni Ezékiás király. Kérdezte, hogy mi lesz a jele, hogy három nap múlva felmegyek az Úr házába. Ez volt a jel, ő kérte, hogy ne előre menjen az árnyék, hanem hátra a napórán tíz fokot. (Akház az apja volt Ezékiásnak, aki csináltatta ezt a napórát. Normális esetben előre megy az árnyék, a nap járása szerint.). És úgy lett. Ennek is van szellemi jelentősége. Először is azt jelenti, hogy Istennek

7 hatalma van az idő múlása felett. Ahogy az idő múlása felett hatalma van, ugyanúgy az ember életének az idejével is Ő rendelkezik. Ahogy vissza tudta téríteni az időt tíz fokkal, nem tudom, hogy ez mennyit jelenthetett órában, ugyanúgy vissza tudja az ember életét is visszaviheti tíz évvel, tizenöt évvel, amennyivel akarja. Ez történt Ezékiással is, visszavitte tizenöt évvel, még kapsz tizenöt évet. Nem véletlenül mondom így, hogy visszavitte. Jelezheti azt, hogy Isten szabadon tehet bármit, azt is, ami szokatlan, azt is, amiben mi szörnyülködünk, hogy hogyan tehet ilyet az Isten. Azt is, amit képtelennek tartunk, azt is, amit mi nem vagyunk képesek soha megmagyarázni, és azt is, ami felfoghatatlan a mi számunkra. Mindent megtehet. Jelzi azt is, hogy Ő Mindenható. Megőriz és elevenít, sírba visz és előhoz, betegséget adhat, halált engedhet, de gyógyíthat és életet is adhat, mert Isten hatalmas. Isten a mindenható. Jézus Krisztus elrejtve ebben az Igében Befejezésül nézzük meg, hol van ebben a történetben az Úr Jézus Krisztus elrejtve, mert minden Ige Róla szól. Nem belemagyarázzuk, hanem felismerjük, hogy hol van egy ószövetségi Igében, történetben az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus is tudta, mint Ezékiás előre, hogy meg fog halni, hiszen azért születtem erre a világra. Mikor elindult: a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a Te akaratodat, ó, Isten. Tudta Ő is, a prófétákon, a próféciákon keresztül, hogy a könyvtekercsben írva van Róla. Ő is fiatal volt, mint Ezékiás. Az Úr Jézus is könyörgött és sírt, de nem úgy, mint Ezékiás. Az Ő könyörgésében nem az volt, hogy Uram, lásd meg, hogy én igaz vagyok, hűséggel járok, pedig Ő volt az egyetlen igaz és egyetlen hű. Hanem így imádkozott: legyen meg a Te akaratod! Nem önmaga felett sírt, hanem a népe felett sírt, a bűnös ember felett. Sőt, amikor rajta sírtak, azt mondta, hogy Jeruzsálem leányai ne rajtam sírjatok, hanem magatokon, és a ti magzataitokon sírjatok. Nem hivatkozott arra, hogy Ő igaz és bűntelen, mint Ezékiás. Jézus Krisztus számára nem is jött az isteni üzenet, hogy nem kell mégsem meghalnia, hanem meghalt. Meghalt, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mikor Isten az ember felé kimondta a halálos ítéletet, általában az ember felé, hogy a bűn zsoldja a halál, akkor Ő elvállalta ezt a halált. Mindenkinek a bűnéért. Mi kaptuk a felmentést a halálból, Őérette. Mi kaptunk nemcsak 15 évet, mint Ezékiás, hanem örök életet. Jézus Krisztus nem kért jelet, de Isten adott jelet: Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál (Mt 12,39-41). Ez volt a jel, most is ez a jel, Jézus Krisztus halála és feltámadása. Hogy három éjjel és három nappal volt a sírban, ez azt jelenti, hogy utána feltámadt. Halála és feltámadása. Az Ő halála és feltámadása ugyanolyan csodajel, mint ahogy Jónás is egy ilyen csodajel volt a ninivebelieknek, mint ahogy Ezékiásnak is ez a napóra-visszatérítése 10 fokkal. Az Ő halála Isten ítéletének a jele, hogy Isten megítéli a bűnt. Az Ő igazságának a jele. A bűn zsoldja a halál, az Ő bűngyűlöletének a jele akkor is a halál, ha a Fia vette magára az egész világ bűnét. Ugyanakkor Isten szeretetének a jele is, úgy szerette a világot, azért vállalta ezt el az Úr Jézus, hogy aki hisz Benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Ő feltámadása a mi megváltásunknak a jele. Ahogy Neki örök életet adott, úgy nekünk is; ahogy én élek, úgy ti is élni fogtok. Ő az egyetlen út az életre, mert Ő az igazság és Ő az élet. Csak ez a Jónás próféta jele arra is élesen rávilágít, hogy mit tesz az ember Krisztussal. Mit teszünk ezzel a nagy lehetőséggel, hiszünk-e Benne? Jézus Krisztus halála és feltámadása azért volt, hogy nekünk az élet és a halál kérdése örökre megoldódjon. Nemcsak a földi életünk és

8 halálunk kérdése, hanem az örök halál és az örök életnek a kérdése. Azért jött, hogy megossza az Ő életét velünk. Ámen. Debrecen, november 20.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Teofania DeLux - Meditáció - 2014. május 13. 20.30 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Andrea Baude tűzzsonglőr közreműködésével Találkozás Istennel a tűzben 1 Mózes

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben