Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET július, augusztus, szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember"

Átírás

1 Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET július, augusztus, szeptember

2 Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye Alexandra Lektorálta: Gyetvainé Gerlai Krisztina Felelős szerkesztő: Zarkáné Teremy Krisztina Kiadja a Hetednapi Adventista Egyház 2119 Pécel, Ráday u. 12. Ügyintézés: Fenyvesi Eszter Telefon: Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella Nyomdai munkálatok: Szőllősy Műhely, Debrecen Felelős vezető: Szőllősy Botond

3 T Tartalom 1. tanulmány: Isten misszionáriusi lelkülete tanulmány: Ábrahám, az első misszionárius tanulmány: Akit nem mondanánk misszionáriusnak tanulmány: Jónás története tanulmány: Fogoly misszionáriusok tanulmány: Eszter és Márdokeus tanulmány: Jézus, a misszió Mestere tanulmány: Misszió válaszfalak nélkül tanulmány: Péter és a pogányok tanulmány: Fülöp, a misszionárius tanulmány: Pál származása és elhívása tanulmány: Pál missziója és üzenete tanulmány: Valóban az egész világnak meg kell hallania? Ajánlott internetes oldalak: Generál Konferencia: Transzeurópai Divízió: Newbold College: Magyar Unió: Dunamelléki Egyházterület: Tiszavidéki Egyházterület: Advent Kiadó: Adventista Teológiai Főiskola: Ifjúsági Osztály: Reménység Evangélizációs Központ (REK): Bibliatanulmányok: 3

4 1. tanulmány június 27 július 3. Isten misszionáriusi lelkülete A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 17:18 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Istennek a bűnbe esett emberiség helyreállítására vonatkozó szándéka természetének legmélyéből fakad! A világegyetem mindenható és szerető Istene a misszió Istene. Érezni: Töltsön el bennünket mély hála arra gondolva, hogy Isten szüntelenül keresi elveszett teremtményeit! Tenni: Állítsuk képességeinket és lelki ajándékainkat a misszió Istenének szolgálatába, hogy az emberek Teremtő Istenükként fogadják el és dicsőítsék Őt! A TANULMÁNY VÁZLATA: I. Tudni: Istenünk mindenki felé nyitott A Gyermekeinknek azt tanítjuk, hogy Isten a szeretet. Hogyan segít Isten természetét még jobban megértenünk az a gondolat, hogy Isten a misszió Istene is? B Az Atya a megváltás szolgálatával bízta meg Fiát, amikor elküldte a földre. Majd elküldte a Szentlelket is, hogy folytassa Jézus munkáját. Látva a Szentháromságon belül ezt az elküldési folyamatot, milyen jelentőséggel bír számunkra Jézus imája: Amiképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra (Jn 17:18)? II. Érezni: Missziós DNS-ünk A Hogyan érezhetünk nagyobb felelősséget a környezetünkben élőkért, tekintettel arra, hogy a missziónak fontos része Isten megismerése? B Mit érzünk azzal kapcsolatban, hogy Istené a misszió? Tehát a munkatársaivá fogad bennünket, de erőfeszítéseink eredménye végső soron az Ő kezében van. 4

5 III. Tenni: Isten elküldött bennünket A Előfordult-e már velünk, hogy túl szűkre szabtuk a misszió határait, és így komoly lehetőségeket szalasztottunk el a bizonyságtételre? B Legyünk készek így imádkozni: Itt vagyok, küldj el engem! Összefoglalás: Isten keresi az embert, kijelenti magát neki és arra bátorítja, hogy lépjen vele kapcsolatba. Minden korszakban hívott el férfiakat és nőket egyaránt, hogy megváltási tervének képviselői legyenek. Mi hogyan válaszolunk ma Isten hívására? TANULÁSI ÚTMUTATÓ 1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ! Központi Ige: Jn 20:21 A lelki növekedés alapja: Isten célja az, hogy elérje gyermekeit. Ezért olyan fontos számára a misszió. Ahogyan Isten legjobb missziós ügynökeként elküldte Jézust a világra, úgy Jézus is adott egy nagyon fontos megbízást követőinek: tegyék ismertté Isten dicsőségét szavaikon és tetteiken keresztül. Hogyan válaszoltunk Isten missziós hívására? Csak tanítóknak: Amikor Isten tulajdonságaira gondolunk, eszünkbe jut a szentség, mindenhatóság, igazságosság, könyörületesség, de néha elfelejtjük egy másik lényeges jellemzőjét, ami a missziós lelkület. Isten szüntelenül azon munkálkodik, hogy megismerjék Őt az emberek. Ő nyitott mindenki felé. Próbáljuk meg Isten személyét ebből a nézőpontból megvizsgálni a csoportban! Hogyan ölthetne gyakorlati formát mind a gyülekezeten belül, mind a személyes életünkben az a missziós vágy, ami Istent is jellemzi? Nyitó beszélgetés: Az internetes kultúra napjaiban élve úgy érezhetjük, hogy földünkön rohamosan csökkenek a távolságok. Amikor az elképesztő méretű online információs szupersztrádán haladunk, már természetesnek tűnik, hogy a legkülönfélébb kultúrákból érkező emberekbe botlunk bele. Ezáltal a látókörünk is jelentősen kitágul gondoljuk. De megállja-e a helyét ez a feltevés? Számos tanulmány inkább arra utal, hogy olyan egységes világhálót hozunk létre az internet használata közben, ami a már kialakult látókörünkben erősít meg bennünket. Istennek 5

6 az a szándéka egyházával, hogy a látókör szélesítésének legjobb eszközévé váljon, ezért az Íráson keresztül bemutatta a jó és a gonosz között folyó nagy küzdelem eseményeit és a világnak szánt megváltási tervét. A gyülekezeti kultúránk azonban nagyban meghatározza azt, hogy figyelmünket kifelé, azaz Isten tervére, vagy inkább befelé, a saját érdekeinkre és vágyainkra összpontosítjuk. Amikor elfogadjuk, hogy Isten a misszió Istene, akkor számunkra is a misszió lesz a legfontosabb. Nem fogunk megelégedni azzal, ha a gyülekezet csupán egy szentek számára fenntartott klubként működik, hanem arra vágyunk, hogy a misszió kilövőállásává váljon. A misszióközpontú gondolkodás hogyan alakítja át: 1) kapcsolatainkat a gyülekezetünk más tagjaival, 2) hozzáállásunkat a gyülekezeti tevékenységekhez és programokhoz, 3) kapcsolatainkat a szélesebb környezetünkben lévőkkel? 2. LÉPÉS: FEDEZD FEL! Csak tanítóknak: Fedezzük fel a Bibliában az Isten missziós természetéről elénk táruló képet! Az Újszövetség Jézus életén és a korai egyházon keresztül tisztán bemutatja Isten küldetési tervét. Ennek a tervnek az alapjai azonban az Ószövetségben gyökereznek, amelyben egészen Ábrahámig, Mózesig és a későbbi prófétákig visszanyúlóan Isten tervének számos, még felfedezésre váró részével találkozhatunk. BIBLIAKOMMENTÁR I. A misszionárius Isten (Olvassuk el Mt 5:13-14 verseit az osztályban!) Isten vágya az, hogy minden gyermeke számára elhozhassa a megváltást. A Biblia úgy festi le Őt mint gyermekeit kereső, kutató, megváltó Istent, aki szeretné, ha követői sóként és fényként élnének a környezetükben. 5Móz 10:19-ben Isten arra tanítja népét, hogy szeressék az idegeneket. Később a zsoltáríró így kiált Istenhez:...mert néked jutnak örökségül minden népek (Zsolt 82:8). Mikeás pedig gyönyörű képet tár elénk arról, milyen lehetne Izrael befolyása a környező nemzetekre: Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének 6

7 házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből (Mik 4:2). Ézsaiás próféta könyvében Isten hívása egyértelműen minden néphez szól: Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több (Ézs 45:22). Az 56. fejezetben Ézsaiás így ír Isten templomáról: házam imádság házának hivatik minden népek számára (7. vers). Isten így szól: És ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől (Ézs 56:3). Isten missziós terve sokkal inkább nagyratörő volt, mint népéé, akik mindössze a Júda és Izrael közötti megbékélésben reménykedtek. Pedig ez csak egy kis részét képezte annak, amit Isten népének szánt: Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására (Ézs 49:6). Isten terve a következő volt: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen (Ézs 49:6). Ézsaiás a későbbiekben arról prófétált, hogy egy nap oltára lesz az Úrnak Egyiptom földének közepette (Ézs 19:19), a bálványimádó, erkölcstelen, babonás Egyiptomban. És ha ez még nem lenne elég, a próféta azt is megjövendölte, hogy a kegyetlen asszírok Egyiptomhoz hasonlóan el fogják hagyni pogány isteneiket: Ama napon út lesz Egyiptomból Asszíriába, és Asszíria megy Egyiptomba, Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom Asszíriával az Urat tiszteli. Ama napon Izrael harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett; áldás a földnek közepette (Ézs 19:23-24). Sajnos Izrael nagyon gyakran elkövette azt a hibát, hogy keveredett a szomszédos népekkel, és így nem tudott eleget tenni a velük kapcsolatos küldetésének. A próféták újra és újra felszólították őket, hogy ne folytassák tovább az erkölcstelenséget, az élvhajhászást, és törődjenek a szegényekkel, özvegyekkel, árvákkal és a közöttük élő idegenekkel. A küldeni szó héber megfelelője (shelach) közel nyolcszáz alkalommal szerepel az Írásban. Az ige alanyaként több mint kétszázszor Isten jelenik meg. Tehát Isten az, aki a megbízást adja népének, Ő a küldő. Beszéljük meg: Mennyiben hasonlítunk Izrael népéhez akkor, amikor saját szükségleteink kielégítése annyira leköti energiáinkat, hogy telje7

8 sen figyelmen kívül hagyjuk a misszió fontosságát? Izrael nem értette meg Isten szándékát a misszióban betöltendő szerepét illetően. Hogyan eshet meg velünk is, hogy missziós látásunk kevésbé széles körű, mint Istené? A Hetednapi Adventista Egyház sokáig missziós mozgalomként hivatkozott magára. Mi jellemezzen egy ilyen mozgalmat? Milyen tulajdonságok nem férnek össze vele? 3. LÉPÉS: ALKALMAZD! Csak tanítóknak: Vajon úgy kezeljük a missziót, mint egyet a sok hasonlóan fontos gyülekezeti tevékenység közül? Tisztában vagyunk vele, hogy tulajdonképpen a misszióról szól minden? A csoportban gondoljuk át újra a gyülekezeti munka irányát meghatározó értékeket és állítsunk fel valamilyen rangsort ezek között! Alkalmazás: Gondolkodjunk el Jon Dybdahl, adventista missziológus következő kijelentésén: Jézus nem azt követően határozott a misszióról, hogy megalapította egyházát, mintha a misszió az egyházi munkának csak egy részét képezné. Az isteni küldetési terv előbb létezett, mint az egyház. A misszió hívta életre az egyházat, a misszió az egyház szülőanyja... Ha az egyház már nem tud missziós közösségként működni, nem egyszerűen egy feladat teljesítésében vall kudarcot, hanem lényegében megszűnik egyházként létezni (Jon L. Dybdahl: Adventist Mission in the 21st Century. [Adventista misszió a 21. században.] Hagerstown, 1999, Review and Herald Publishing Association, o.). Kérdések az alkalmazáshoz: Mi a véleményünk a következő gondolatról? Félrevezető lehet számunkra, ha a misszióról úgy beszélünk, mint a»gyülekezet missziójáról«. A misszió nem a miénk, hanem Isten hív minket, hogy vegyünk részt az Ő missziójában. Milyen gyakorlati jelentőséggel bír, hogy Isten missziós terve már az egyház megalapítása előtt is létezett? Hogyan befolyásol bennünket ez a tény, amikor a gyülekezeti értékek sorrendjét állítjuk fel vagy amikor a forrásainkat használjuk fel? Megváltoztatja-e ez a misszió eredményével kapcsolatos gondolkodásunkat és érzéseinket? Hogyan segít jobban megérteni, mi Isten célja velünk személy szerint és a gyülekezettel kapcsolatban? 8

9 Feladat: Rajzoljunk két oszlopot egy táblára vagy egy papírlapra, és tegyük fel az osztály tagjainak a következő kérdést! Ha az egyik szombaton megjelenne egy vendég a gyülekezetben, vajon rögtön feltűnne neki, hogy ez egy misszióközpontú gyülekezet? Az egyik oszlopba írjuk fel azokat a már meglévő gyülekezeti tevékenységeket, amelyekből egyértelműen kitűnik a gyülekezet missziós beállítottsága! A másik oszlopban soroljuk fel azokat a konkrét változtatásokat, amelyek segíthetnének a gyülekezetnek a jövőben jobban tükrözni Isten missziós természetét! 4. LÉPÉS: GYAKOROLJ! Csak tanítóknak: Előfordul, hogy túlságosan is a szakszerűségre helyezzük a hangsúlyt, ha a misszióról van szó. Érintetlen területekről és környezettársításról beszélünk, a demográfiára és statisztikákra összpontosítjuk figyelmünket. Bár ezek is fontosak, hogyan lehetséges mégis, hogy ezekre koncentrálva szem elől veszítjük a misszió miértjét? Zárásként tudatosítsuk magunkban tanítványságunk legfontosabb célját: megismertetni a világgal a hatalmas és dicséretre méltó Istent! Feladat: Kérjünk meg három embert az osztályból, hogy olvassák fel Zsolt 67:1-5, Júd 1:24-25 és Jel 15:2-4 verseit! Adjunk pár percet az osztály tagjainak, hogy csendben átgondolják, mit üzennek ezek a bibliai szakaszok Istenről! Ezt követően beszélgessünk arról, hogy milyen gondolatokat és érzéseket váltottak ki belőlünk ezek a sorok! Két-három csoportot alkotva imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek segítsen: 1) tisztább képet kapni a gyermekeit kereső és szerető Isten természetéről, 2) olyan módon bekapcsolódni a missziós munkába mind személyesen, mind csoportosan, hogy minél meggyőzőbben tudjuk dicsőíteni Teremtőnket és képesek legyünk másokat hozzá vezetni! 9

10 Kérlek, imádkozzatok értünk! Kelet-Timor Írta: Sanzina Da Costa Almeida Pár éve Lospalos városában éltem a nagynénémmel és a sógornőmmel, Reginával. Felfigyeltem rá, hogy Regina szinte mindennap elmegy otthonról. Amikor megkérdeztem, hova jár, azt felelte, hogy a misszionáriusokhoz, akik a Bibliáról beszélnek érdeklődőknek. Elmesélte Ádám és Éva történetét, amit lenyűgözőnek találtam. Elmondta, hogy mi mindent jelent neki Isten az életében. A következő nap elhívta a misszionáriusokat a nagynéném otthonába, aki ezt hallva igen dühös lett, és nem engedte, hogy folytassuk a bibliaórát. Onnantól kezdve rám is haragudott. Később Diliben, a fővárosban hetednapi adventista bibliakongresszus volt. Elhatároztam, hogy megkeresztelkedem. Volt viszont egy probléma: együtt éltem egy férfival házasságon kívül, és gyermekeink is születtek. Csak úgy keresztelkedhettem meg, ha összeházasodunk, de hála Istennek ő is beleegyezett a házasságba! Így megkeresztelkedtem, csakhogy a férjemet nem érdekelte a Biblia. Nehéz körülmények között éltünk egy ideig, sátorban laktunk, de az adventista gyülekezet segített: építettek nekünk egy kis házat. A gyermekeimmel minden szombaton elmegyünk a gyülekezetbe, az idősebbik fiam meg akar keresztelkedni és a kisebbik fiam, meg a lányom is többet akar tudni Jézusról. A férjem továbbra sem foglalkozik Istennel. Egyszer a Bibliámat is elszakította, de a nemtetszése ellenére mégis minden szombaton megyünk a gyülekezetbe. A gyerekek szombatonként nem mennek iskolába. Mindegyik adventista gyereknek gondot jelent ez, a tanáraik ezért haragszanak rájuk és rosszabb jegyeket adnak nekik, annak ellenére, hogy jó tanulók. Örülünk a tizenharmadik szombati adománynak, amiből iskolát építenek nálunk, mert az adventista iskolában nem kell többé félniük a gyermekeknek a tanáraiktól. Kérlek, imádkozzatok a kelet-timori testvéreitekért, a tanárokért, hogy ne haragudjanak a diákokra! Imádkozzatok a férjemért is, aki nagyon ellenzi a hitünket! Úgy szeretném, ha az egész családom követné Jézust! 10

11 július tanulmány Ábrahám, az első misszionárius A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Zsidók 11:8 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg Ábrahám példája alapján, hogy Isten be tudja teljesíteni tervét olyan emberek által is, akik nem mindenben engedelmeskednek neki! Érezni: Vágyjunk azokra a rendkívüli missziós tapasztalatokra, amelyeket Isten nekünk szán! Tenni: Merjünk kockázatot vállalni és sebezhetővé válni az evangéliumért! a TANULmány vázlata: I. Tudni: Kaland védőhálóval A Milyen lenne a Biblia, ha kihagynánk belőle Ábrahám történetét? Hogyan segít ez a gondolat megérteni annak a küldetésnek a fontosságát, amellyel Isten megbízta Ábrahámot? B Mit tanulhatunk Isten természetéről Ábrahám botlásain keresztül? C Vajon miért gondoskodott Isten többször is arról, hogy közvetlenül találkozzon Ábrahámmal útjának egy-egy pontján? II. Érezni: A teljesíthető misszió A Alkalmatlannak érezzük magunkat és ezért inkább nem veszünk részt a misszióban? Milyen tanulságokat vonhatunk le Ábrahám tapasztalatából, amelyek bátorságot adhatnak a missziós munkához? B Ábrahám állandó kapcsolatban volt Istennel. Hogyan adhat ez nekünk is új erőt, amikor idegennek érezzük magunkat egy idegen földön? 11

12 III. Tenni: Az átformáló misszió A Hogyan lehetünk cselekvő részesei a missziónak ahelyett, hogy egyszerűen csak gondolkodnánk vagy beszélnénk róla? B Milyen volt Ábrahám az útja kezdetén, majd a végén? Vajon mit szeretne elérni Isten a mi életünkben, ha engednénk neki? Összefoglalás: Ábrahám vándorlása számos értelemben előremutatott Jézus megváltói küldetésére. Ábrahám életének egyes szakaszait nyomon követve feltárul előttünk, hogy Teremtőnk mennyire ragaszkodik megváltási tervéhez. Ez arra késztet, hogy újból átgondoljuk, milyen feladattal bízott meg bennünket. TANULÁSI ÚTMUTATÓ 1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ! Központi Ige: Gal 3:6-8 A lelki növekedés alapja: Ábrahám hittel elfogadta a megbízatást Istentől, ezzel egy olyan rendkívüli utazást vállalt, amelynek a jelentőségét akkor fel sem mérhette. Isten mindannyiunk számára kijelölt feladatot a megváltási tervből. Ábrahámhoz hasonlóan mi sem vagyunk ideális missziós eszközök, története mégis arról biztosít bennünket, hogy Isten a bűnös emberen keresztül is képes elérni céljait. Isten csak ennyit kér tőlünk: Menj el (RÚF). Csak tanítóknak: A keresztény irodalomban és zenében folyamatosan visszatér a zarándok vagy száműzetésben élő hívő képe. Ennek talán legjobb példája Ábrahám, aki Isten hívásának engedve mindent hátrahagyott, amit addig ismert (1Móz 12:1). Két célunk legyen a beszélgetés során: 1) vonjuk le a misszióra vonatkozó tanulságokat Ábrahám példaértékű hitbeli fejlődéséből; 2) buzdítsuk arra az osztály tagjait, hogy figyeljenek oda Isten személyre szóló missziós hívására, bármilyen formában is érkezzen, és engedelmeskedjenek annak! Nyitó beszélgetés: Sir Francis Drake, brit felfedező 1577 decemberében hat hajóval és százhatvannégy fős legénységgel indult útnak Angliából. Mi volt a célja? Ő akart lenni az első angol, aki körbehajózza a Földet. Három évvel később csak egyetlen hajó érkezett vissza Plymouth kikötőjébe, 12

13 fedélzetén összesen ötvenkilenc túlélővel. A küldetés tulajdonképpen sikerrel zárult, de Sir Francisnek és az embereinek szörnyű viharok, hajótörések, támadások és éhezések hosszú sorát kellett kiállniuk. Ennek a borzalmas utazásnak a fényében különleges erővel hatnak annak az imának a szavai, amit Sir Francisnek tulajdonítanak: Rázz fel Urunk, amikor túlságosan elégedettek vagyunk önmagunkkal! Amikor az álmaink beteljesülnek, de csak azért, mert túl félve álmodtunk. Amikor biztonságban érünk haza, de csak azért, mert a part mellett hajóztunk. Amikor Ábrahám elindult Ur városából, egy olyan utazásnak vágott neki, amit messze a partoktól kellett megtennie, látszólag a siker bizonyossága nélkül. Persze utólag könnyen mondhatjuk, hogy egyértelmű volt, mi lesz a történet vége. Ábrahám a hit hősévé, félelmet nem ismerő felfedezővé, népek atyjává vált mind szó szerinti, mind lelki értelemben. Azonban ha jobban belegondolunk, más fordulatot is vehetett volna az élete. Amikor az Ur városában élő Ábrám először hallotta Isten hangját, amint azt mondja neki: Menj el (RÚF), csak egy átlagember volt, aki döntés előtt állt. Hagyja figyelmen kívül az Úr felszólítását és maradjon a városban, az ismert és biztonságot jelentő környezetben? Vagy elszakítva minden szálat, egész családjával vágjon neki az ismeretlennek? Ekkor még nem is sejthette, hogy döntésének milyen hatása lesz az emberiség történelmére. Kérdések: 1) Minden nagyobb utazás előtt először el kell döntenünk, hogy elindulunk-e. Hogyan élhetünk úgy, hogy a) képesek legyünk meghallani Isten misszióra hívó szavát; és b) fizikailag, valamint lelkileg is készen tudjunk állni arra, hogy elfogadjuk az Isten által ránk bízott feladatot? 2) Milyen értelemben hajózunk a part mellett a missziós feladatvállalás terén mind személyes, mind gyülekezeti szinten? 2. LÉPÉS: FEDEZD FEL! Csak tanítóknak: Ábrahám és A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében említett további hithősök egytől egyig mélységesen bíztak Isten hos szú távú tervében, ami az emberiségre vonatkozik. Ez a bizonyosság tette őket képessé arra, hogy vállalják a kiszolgáltatottságot, az áldozathozatalt és a veszélyeket. Bátorítsuk az osztály tagjait arra, hogy Ábrahám történetét tanulmányozva feltegyék önmaguknak a kér13

14 dést: Melyek azok a dolgok félelmek, anyagi javak, bűnök, amelyeket el kell hagynom ahhoz, hogy Isten velem kapcsolatos tervét teljesíteni tudjam és áldás lehessek mások számára? BIBLIAKOMMENTÁR I. Áldást jelenteni a világnak (Olvassuk el 1Móz 12:1-9 verseit az osztályban!) Az áldás témája az egész Bibliát átszövi. Láthatjuk benne, hogy Isten mennyire szeretné áldásait a világra árasztani. Isten Ábrahámot különleges cél érdekében részesítette áldásában, hogy rajta keresztül megáldja az egész világot (1Móz 12:2-3). Lehet-e valakinek ennél nemesebb szerepe Isten tervében? Isten már Izrael történelmének a kezdetén kifejezte azt a szándékát, hogy áldásait az egész világra szeretné kiterjeszteni. Nem azért esett Izrael népére a választása, mintha kivételesek vagy jobbak lettek volna másoknál, hanem azért, hogy a megváltás eszközei legyenek, akiken keresztül a világ áldást nyerhet. Ábrahám nem cselekedett mindig helyesen, de példás hite miatt fontos helyet kapott a hit hősei között (Zsid 11:8-19). Bátran és hittel indult el családjával és cselédeivel, hogy Istent szolgálják Kánaánban, ahol viszont erkölcstelen és bálványimádó népekkel voltak körülvéve (1Móz 12:4-6). Hogyan tudnának Jahvéről bizonyságot tenni egy ilyen környezetben? Ábrahám épített két oltárt. Kánaánban akkoriban ugyan nem volt szokatlan áldozatot bemutatni, de mindezt az egyetlen igaz Isten, Jahve számára tenni merőben újnak számított. A Biblia így írja: Ábrahám segítségül hívá az Úr nevét (1Móz 12:8). Az angol nyelvű Young-féle szó szerinti fordításban: prédikált Jehova nevében (Young s Literal Translation Bible, YLT). Ábrahámot Isten nem egyszerűen arra hívta el, hogy hithű életet éljen, szavakkal is bizonyságot kellett tennie a kánaánita népek előtt. Elmélkedjünk: Ábrahám kiváltságos kapcsolatban állt Istennel, az ezzel járó áldások azonban felelősséget is róttak rá. Milyen felelősséggel tartozunk mi, hetednapi adventisták azokért az áldásokért, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket? 14

15 II. Az áldások két iránya (Olvassuk el 1Móz 12:1-3 verseit az osztályban!) A Bibliában azt láthatjuk, hogy az áldások kétirányúak: egyrészről Istentől az ember felé, másrészről az embertől Isten felé áradnak. Isten az áldásai által gondoskodik gyermekeiről; mi pedig az Isten áldásaiért kifejezett hálánkkal és tiszteletünkkel sugárzunk áldást felé. Ez a kölcsönösség az Efezusi levélben is megfigyelhető: Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban (Ef 1:3). Nem tudjuk teljes mértékben viszonozni Isten áldásait, de a legkedvesebb számára az, ha életünket, szolgálatunkat és dicséretünket felajánljuk neki. Izrael leginkább azzal tudta volna meghálálni Isten áldásait, ha engedelmeskedik és betölti szerepét Isten tervében a környező népek között. Ehelyett azonban gyakran leragadtak az üres szertartásoknál. Az áldozataik és a felajánlásaik Isten szemében nem áldásainak viszonzását jelentették, hanem egyenesen bántóak voltak a számára (Ézs 1:13-15). Elmélkedjünk: Milyen kézzelfogható módon jelenthetünk áldást a környezetünkben? Hogyan térünk el néha mégis a ránk bízott feladattól, hogy áldást sugározzunk Isten és az emberek felé? 3. LÉPÉS: ALKALMAZD! Csak tanítóknak: Azt mondják: misszionáriusnak lenni nyitottság arra, hogy változzunk, mégpedig annyira, amennyire igyekszünk változtatni másokon. Ábrahám küldetése volt egyrészt egy valóságos utazás (Ur ősi városától Kánaán országáig), másrészt a lelki növekedés útja (maga mögött kellett hagynia a bálványimádó kultúrát és meg kellett tanulnia, hogyan lehet Jahve hűséges követője). Beszélgessünk arról az osztályban, hogy a misszióban nem a tökéletesség a munkakövetelmény, de a tanítható lelkület sokkal inkább az! Feladat: Alakítsunk kisebb csoportokat és kérjük meg a tagjait, hogy szánjanak pár percet egy rövid álláshirdetés megfogalmazására azzal a munkával kapcsolatban, amelyre Ábrahámot Isten elhívta! Sorolják fel azokat a képesítéseket és képességeket, amelyekkel szerintük az ideális jelöltnek rendelkeznie kell! Ezt követően újra alkossunk egy csoportot 15

16 és hasonlítsuk össze a csoportok által készített listákat! Egyezzünk meg a két-három legfontosabb elvárásban! Melyek a hátrányos tulajdonságok ebben az esetben? Megbeszélendő kérdések: Tekintsünk át röviden pár történetet Ábrahám életéből, amelyek arra utalnak, hogy neki is folyamatos lelki fejlődésre volt szüksége (pl. 1Móz 12:11-13; 16:1-4; 20:2)! 1) Hogyan válaszolt Isten ezekben a helyzetekben? 2) Miért volt olyan türelmes botladozó nagykövetével? Milyen támpontot nyújt 1Tim 1:16 a válaszhoz? 3) Milyen gondolatokat ébreszt bennünk az, hogy Isten ereje a gyengeségünkben mutatkozik meg (2Kor 12:9)? Milyen hatással van ez a misszió iránti elkötelezettségünkre? 4. LÉPÉS: gyakorolj! Csak tanítóknak: Gyakran hallunk lelkesítő történeteket olyan emberekről, akik határozottan és félre nem érthető módon érezték, hogy Isten egy bizonyos szolgálatot akar rájuk bízni. Isten minket is elhívott (Jn 15:16). Beszélgessünk a csoportban arról, hogy milyen formában jelentkezhet Isten hívása a misszió szolgálatába! Feladat: Hogyan lehetséges könnyen felismerni Isten misszióba hívó szavát? Játsszunk egy kitalálós játékot, amelyhez válasszunk ki kéthárom személyt a csoportból, akik majd elmutogatnak a csoportnak egy általad meghatározott elvont fogalmat (pl. könyörület, remény)! 1) Vajon egyszerűbb rájönnünk a megoldásra, ha ismerjük a játékosokat és így a gondolkodásmódjukat is? Miért? 2) Könnyebb lenne kitalálni a megfejtést, ha több segítséget kapnánk (például ha a játékosok beszélhetnének vagy rajzolhatnának is)? Miért? Egyelőre nem lehetünk közvetlen kapcsolatban Istennel. Beszélgessünk arról, hogyan tudnánk jobban ráhangolódni mégis a hangjára? Hányféle formában szólhat hozzánk az Úr? Biztasd arra az osztályod tagjait, hogy a következő héten akár bibliatanulmányozás, ima, ének, akár a közösségápolás révén szánjanak időt arra, hogy a) figyeljenek Isten missziós hívására; és b) lelkileg felkészüljenek a szolgálatra! 16

17 Mindig Jézusban Kelet-Timor A nevem Febrina és 17 éves vagyok. A nagybátyámtól hallottam Jézusról, ő vitt el az adventista gyülekezetbe, és ezért nagyon büszke vagyok rá. Ötödikes koromban kezdtem el tanulmányozni a Bibliát, és egy évre rá megkeresztelkedtem. Attól kezdve nem jártam iskolába szombatonként. Amikor elsős voltam a középiskolában, a tanárok behívtak, hogy megtudják, miért nem látnak szombatonként. Azt feleltem, hogy gyülekezetbe járok, és meséltem nekik a szombatról, amiért nagyon megharagudtak. Azt mondták, ha nem járok szombatonként iskolába, akkor kicsapnak. Hazamentem, imádkoztam, megkértem erre a gyülekezetet is, de mivel legközelebb se mentem be, kizártak. Mt 6:33 adott erőt: Hanem keressétek először az Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Egy darabig otthon maradtam, majd egy idő után elmentem dolgozni Lospalosba, egy adventista tag boltjába, ami szombatonként zárva tart. Jézust akarjuk bemutatni ott, és ennek egy módja az, hogy nem árulunk cigarettát vagy alkoholt. Mindennap érdeklődnek ezek után és elmondjuk, hogy az alkohol és a dohány ártalmas a testünknek, Isten templomának. Imádkozom a továbbtanulásomért, mert nem tudom, hogy hova mehetnék. A gyülekezet imában támogat. Azért imádkozunk, hogy legyen egy adventista iskola Kelet-Timorban. Helenának hívnak, adventista misszionáriusoktól hallottam Jézusról, akik nagyon kedves emberek és különféle szociális munkát végeztek. Felkeltették az érdeklődésemet, ezért naponta csatlakoztam hozzájuk. Elhívtak, hogy velük együtt tanulmányozzam a Bibliát, majd két hónap múlva megkeresztelkedtem. Addig élveztem a szüleim és az egész rokonságom szeretetét, miután azonban elfogadtam Istent, kitagadtak, megutáltak. Két évig dolgoztam misszionáriusként, majd hozzámentem egy nagyszerű adventista férfihez. Nem tudom, hogyan békülhetnék meg a családommal, úgyhogy arra kérek mindenkit, imádkozzatok a családomért, főleg a szüleimért! Úgy szeretném, ha újra lányukká fogadnának! Kérünk, imádkozzatok még a kelet-timori adventista iskoláért is, hogy oda tudjuk vinni a gyerekeket! Köszönjük! 17

18 3. tanulmány július Akit nem mondanánk misszionáriusnak A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: 2Királyok 5:14-15 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg: tanítványnak lenni egy kulturálisan sokszínű környezetben erkölcsi bátorságot igényel, és egyben azt is, hogy készen álljunk Isten váratlan megoldásaira! Érezni: Töltsön el új hála Isten kegyelméért, ugyanakkor fordítsunk több figyelmet azokra, akik éppen nehézségeken mennek keresztül! Tenni: Tekintsük feladatunknak, hogy igyekezzünk megadni, amire másoknak szüksége van, még ha kockáztatnunk kell is a saját biztonságunkat és érdekeinket! a TANULmány vázlata: I. Tudni: Isten hatalmassá teszi a gyengéket A Gyakran mondjuk, hogy igazán a tetteinken és az életünkön keresztül tudunk bizonyságot tenni Istenről. Mit tanulhatunk a kis héber rabszolgalány esetéből, aki szóban is bizonyságot tett? B Milyen párhuzamot találunk a zsidók ellenségének tekintett Naámán gyógyulásának története és a Jézus által meggyógyított leprás samaritánus esete között (Lk 17:11-19)? C Mit tanulhatunk Isten természetéről és missziós szemléletmódjáról abból, hogy kit választott eszközéül a bizonyságtételre (2Kir 5:2-3)? És mi a tanulság a gyógyulni vágyó Naámánnak adott utasításaiból (2Kir 5:10), valamint Elizeus szolgájának szégyenletes viselkedéséből, aki a gyógyításért fizetséget kért (2Kir 5:20-27)? II. Érezni: Az őszinte együttérzés valódi bizalmat szül A Hogyan döntheti le az embertársaink és a közöttünk lévő kulturális, érzelmi vagy vallási falakat a szívből jövő együttérzés? 18

19 B Hogyan erősíthetik az Isten kegyelmével kapcsolatos tapasztalataink a törekvésünket, hogy akkor is bizonyságot tegyünk, ha a körülmények távolról sem tűnnek ideálisnak? III. Tenni: Rendelkezésre állni A Milyen gyakorlati lépéseket tehetünk, hogy erkölcsi és lelki bátorsággal vértezzük fel magunkat? Ez miért mindig hosszabb folyamat és nem a pillanat műve? B Mondtuk már Istennek, hogy a rendelkezésére állunk a misszióban? Hogyan állhatunk készen, ha szavunkon fog bennünket? Összefoglalás: Az eredményes bizonyságtétel nem a véletlen műve. Isten Szentlelke véghezviszi mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy az embereket mennyei országába vezesse. Tanulási útmutató 1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ! Központi Ige: 2Kir 5:2-5 A lelki növekedés alapja: Isten egyenlően kezel és gyermekének tekint bennünket, egyformán szeret mindannyiunkat, ez pedig éles ellentétet mutat a mi mélyen gyökerező előítéleteinkkel és részrehajlásra hajlamos emberi természetünkkel. Naámán történetében láthatjuk: Isten lankadatlanul azon munkálkodik, hogy ledöntse a szociális, kulturális és nemzeti falakat és így terve megvalósulhasson. Akkor vajon mi törekedhetnénk ennél kevesebbre? Csak tanítóknak: Václav Havel, a híres cseh politikai ellenálló, akit később köztársasági elnökké is megválasztottak, évtizedeken keresztül arra buzdította polgártársait, hogy szegüljenek szembe hazájuk kegyetlen, zsarnoki rendszerével. Az elnyomottak hatalma címet viselő, mérföldkövet jelentő tanulmányában meggyőző erővel fejtegette azt az álláspontját, miszerint bármennyire nagy is egy politikai rendszer elnyomó hatalma, de ha az átlagemberek erkölcsi bátorságot tanúsítva mindennap gyakorolják az igazmondás erényét, képesek lesznek társadalmi változást előidézni. Néha úgy gondoljuk: a kedvező körülményektől és a megfelelő alkalomtól függ, hogy 19

20 tudunk-e bizonyságot tenni Istenről. Buzdítsuk az osztály tagjait a névtelen szolgálólány történetével, akinek az erkölcsi bátorsága az akkor ismert világban elindította a változás hullámait! Nyitó beszélgetés: Nagyobb megértést tanúsítasz azok iránt, akik ugyanabból a faji csoportból származnak, mint te? A pszichológusok az 1950-es években kezdték el tanulmányozni az ún. csoporton belüli empátia működését. A kutatások szerint több együttérzéssel és nagyobb szimpátiával viseltetünk azok iránt, akik úgy néznek ki, mint mi és azonos a kulturális hátterük ben a Pekingi Egyetem kutatói egy forradalmi jelentőségű vizsgálatot végeztek. Kínai és kaukázusi önkéntesek agyműködését figyelték olyan videófelvételek lejátszása közben, amelyeken valaki épp egy fájdalmas injekciót kap. Az eredmény megdöbbentő volt. Az érzelmekért és empátiáért felelős agyi rész aktivitása mindegyik önkéntesnél nagyobb volt akkor, amikor saját fajtársaik fájdalmát látták a képernyőn (forrás: htm). Bár épp csak említésre kerül a Királyok második könyve 5. fejezetének hőse, mégis az ő tette áll az események középpontjában. Naámán annak köszönheti gyógyulását, hogy a kis zsidó szolgálólány hihetetlen bátorságot tanúsított, valamint mély szánalommal és együttérzéssel viszonyult valakihez, aki teljesen különbözött tőle anyagi, hatalmi, nemzetiségi, vallási és egyéb körülmények vonatkozásában. Kérdések: 1) Miért olyan fontos az empátia, ha bizonyságot szeretnénk tenni? Lehet színlelni az együttérzést? 2) Hogyan okozhatunk kárt magunknak vagy másoknak a társadalmi, faji vagy egyéb értelemben vett előítéletekkel? Hogyan tehetik tönkre előítéleteink a misszió munkáját? 2. LÉPÉS: FEDEZD FEL! Csak tanítóknak: A váratlanság motívuma vonul végig Naámán történetén. Minden fordulat újabb meglepetést tartogat, bemutatva, hogy Isten Szentlelke felülmúlja az emberi várakozásokat. Ahogy ezt a bibliai szakaszt tanulmányozzuk, térjünk ki arra is, hogy mivel szembesítette a zsidókat mindaz, amit Naámán gyógyulásáról hallottak! Keressünk olyan párhuzamokat a XXI. századi misszióval, ame20

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Írta: Martin Pröbstle

Írta: Martin Pröbstle Írta: Martin Pröbstle 2013. október, november, december Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2013 Copyright Martin Pröbstle, 2013 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Írta: Zdravko Stefanović

Írta: Zdravko Stefanović Írta: Zdravko Stefanović 2013. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2013 Copyright Zdravko Stefanović, 2013 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

2014. október, november, december

2014. október, november, december Írta: Clinton Wahlen 2014. október, november, december Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2014 Copyright Clinton Wahlen, 2014 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Jónás története. 4. tanulmány Július 18 24.

Jónás története. 4. tanulmány Július 18 24. 4. tanulmány Július 18 24. Jónás története SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 14:25; Ézsaiás 44:8; 56:7; Jónás 1-4; Máté 12:40; Jelenések 14:6-12 Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben