Physikalisch-Technische Bundesanstalt /Fizikai-Mőszaki Szövetségi Intézet/ Braunschweig és Berlin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Physikalisch-Technische Bundesanstalt /Fizikai-Mőszaki Szövetségi Intézet/ Braunschweig és Berlin"

Átírás

1 FORDÍTÁS NÉMET NYELVRİL MAGYAR NYELVRE Braunschweig és Berlin EK-típusjóváhagyás Jóváhagyás birtokosa: Apator Metrix SA Piaskowa Tczew Lengyelország Jogalap: Típus: Az utoljára én módosított (BGBI /PTK/ I oldal), mérés- és hitelesítésügyrıl szóló március 23-i törvény (hitelesítési törvény) 13. -a (BGBI I oldal). Membrános gázmérı AM-G10 és AM-G16 Típusjóváhagyási jel: Érvényesség: Oldalak száma: 6 Ügyiratszám: Braunschweig, Dr. Roland Schmidt megbízásából pecsét (olvashatatlan aláírás) körpecsét A típus jellemzıi, valamint adott esetben tartalmi korlátozások, kikötések és feltételek a mellékletben vannak rögzítve, amely a típusjóváhagyás alkotórésze. Az útmutatók és a jogorvoslatra vonatkozó kitételek a melléklet elsı oldalán találhatók.

2 2 Az engedélyezett típusú mérımőszerre érvényesek az alábbiak: Jogszabályok - Az Európai Közösségek Tanácsa 71/316/EK és 71/318/EK irányelvei, mind a kettı július 26-i keltezéső, a típusjóhagyás kiadás idıpontjában érvényes változatban. - A (BGBI I oldal) augusztus 12-i hitelesítési rendelete általános elıírásai (EO-AV = hitelesítési rendelet általános elıírásai), melyet utoljára november 25-én (BGBI I oldal) a 287. cikkellyel módosították. - Az augusztus 12-i hitelesítési rendelet 7. mellékletének 1. szakasza, amelyet utoljára augusztus 18-án a hitelesítési rendelet változtatása végett a 3. rendelettel módosítottak (BGBI I oldal.) Elıállítási követelmények és vizsgálati elıírások - -követelmények (-A 7.1) Gáztérfogat-mérı eszköz, 88/4. kiadás - -vizsgálati szabályok 29. kötet: Gázt mérı eszközök gázmérık: gáztérfogat-mérı eszközök vizsgálata levegıvel légköri nyomásnál, Törvényes mérésügy általános szabályozások (2002. június 15-én a BAnz - 108a számában közzétéve) 1. A mérıeszköz neve és típus megnevezése 1.1 A gyártó neve Apator Metrix SA Piaskowa Tczew Lengyelország Útmutatás Az EK típusjóváhagyások aláírás és pecsét nélkül nem érvényesek. Ezt az EK típusjóváhagyást csak változtatás nélküli formában lehet terjeszteni. Kivonatokra csak a Physikalisch-Technische Budesanstalt adhat engedélyt. Jogorvoslati útmutató Ez ellen a határozat ellen egy hónapon belül lehet írásban vagy szóban óvást emelni a Physikalisch-Technische Budesanstalt-nál az alábbi címek egyikén: Physikalisch-Technische Budesanstalt Bundesallee 100 Abbestraße Braunschweig Berlin DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND

3 3 3. oldal / 6 oldal 1.2 Típus megnevezése AM sorozatú membrános gázmérı 1.3 Egyéb értékesítı nincs 2. Típus leírása 2.1 Szerkezet A membrános gázmérık olyan gáztérfogatmérık, amelyeknél a térfogatmérés több, választófallal (redınymembránnal) elválasztott átformálható mérıkamra periodikus töltésével és ürítésével történik. A gázmérık részei: lemezház, mérımő, átvitel és számlálómő. A házak mindig egy felsı- és alsórészbıl állnak. Ezeket falcolják, és egy gáznak ellenálló tömítıanyaggal tömítik. A számlálókat két csıcsonkkal állítják elı. A fıméretek az 1. sz. mellékletben és nagyobb méretben kinyomtatva a 2. sz. mellékletben (lásd 2.6) találhatók. 2.2 Mérésrögzítı A mérıbetét központi mérımő-középrészbıl és mérımő-fedelekbıl áll és mőanyagmembránokkal van felszerelve. 2.3 Mérıértékek feldolgozása A forgattyús hajtómő forgó mozgásának átvitelét a gáztérbıl a számlálóhoz a számlálók mágneses kuplungjai és a kétkerekes beszabályozó segítik. 2.4 Mérıérték kijelzı A nyolc helyi értékes görgıs számlálómőnek van - a G10 típusnál: 5 görgıje a tizedesvesszı elıtti helyekre és 3 görgıje a tizedesvesszı utáni helyekre. - a G16 típusnál: 6 görgıje a tizedesvesszı elıtti helyekre és 2 görgıje a tizedesvesszı utáni helyekre. 2.5 Engedélyezett berendezések és funkciók A számlálómő felszerelhetı impulzusadókkal.

4 4 4. oldal / 6 oldal 2.6 Engedélyezési iratok A mőszereknek szerkezetüket és kivitelezésüket tekintve meg kell felelniük az alábbi dokumentumoknak: Dokumentum Állapot Megnevezés száma 1 nincs AM G10-G16 ipari gázmérı Mérési pontosság és üzembiztonság 2 nincs Üzemeltetési mőszaki dokumentáció Típusjelzés AM gázmérı Actaris Gaszählerbau GmbH mérımőjének ábrázolása 4 WP /04 3G10 gázmérı 5 WR /04 3G16 gázmérı 6 WP (02 03) 2006/04 AM-G10 fı számlap 7 WR (02 05) 2006/04 AM-G16 fı számlap 8 WB020101L 2003/10 Felsı ház 9 WB Alsó ház 10 UN /02 Számlálómő (szerkezeti elem) 11 UN062010/1 2004/07 Számlálómő (szerkezeti elem) 12 WP G10 kimeneti csatorna 13 nincs A hitelesítı plomba és számlálómő zárja helyzetének ábrázolása A 4-12 dokumentum lengyel nyelvő. A rajzok mindegyikéhez van még egy lap a feljegyzések német fordításával. 3. Mőszaki adatok 3.1 Névleges használati feltételek Méret Q max m 3 /h Q min m 3 /h V dm 3 p max bar Névleges távolság DN G ,1 5 0,5 32 vagy 40 G ,16 5 0,5 32 vagy 40 G ,1 5 0,5 32 vagy Egyéb üzemelési feltételek Gázhımérsékleti tartomány: -25 C és 55 C között

5 5 5. oldal / 6 oldal 4. Kiegészítı berendezések és interfészek 4.1 Kiegészítı berendezések Az impulzusadóra lehet kiegészítı berendezéseket csatlakoztatni. 4.2 Interfészek A számlálómő házának van csatlakozási lehetısége az impulzusadóhoz. 5. Mellékes rendelkezések 5.1 Feltételek nincsenek 5.2 Kikötések nincsenek 5.3 Korlátozások nincsenek 6. Hitelesítési vizsgálat 6.1 Dokumentumok a vizsgálathoz A hitelesítéshez a 2.6 fejezetben felsorolt dokumentumokat kell bemutatni. 6.2 Vizsgálati berendezések A vizsgálati berendezésekre a vizsgálati szabályok 29. kötete: Gázt mérı eszközök gázmérık: gáztérfogat-mérı eszközök vizsgálata levegıvel légköri nyomásnál követelményei érvényesek. 6.3 Állapotvizsgálat A vizsgálatot a Törvényes mérésügy általános szabályai szerint kell elvégezni. A mőszereknek meg kell felelniük a 2.6 szakaszban megadott dokumentumoknak.

6 6 6. oldal / 6 oldal 6.4 Méréstechnikai vizsgálat A méréstechnikai vizsgálatot a vizsgálati szabályok 29. kötetének megfelelıen kell elvégezni. 7. Pecsétek helye A fı pecsétnek és a biztosító plombának a helyét a 2.6 szakaszban megadott 4., 5. és 13. számú dokumentumokból lehet megtudni. 8. Elnevezések és feliratok Az engedélyezési szám és a használathoz szükséges adatok a számlálómő fedılapjára (fı számlapra) vannak feljegyezve. A fı számlapon az elrendezések a 6. és 7. számú dokumentumokban (lásd 2.6 szakasz) láthatók. A REFLEX KFT Fordítóirodája igazolja, hogy a fenti magyar nyelvő fordítás az eredeti német nyelvő dokumentum szövegével mindenben megegyezik. Engedélyszám: Budapest, március 3. Berta Anikó irodavezetı

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 84/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

Használati útmutató I. II.

Használati útmutató I. II. MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 DEBRECEN, Segner J. tér 1. Tel.:(52) 533-737, 533-738 Fax.: (52) 534-446 Rollingtone at-61 Használati útmutató I. II. I. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE II. ÜZEMBE-HELYEZÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják.

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják. Tájékoztatás az új típusú diákigazolványoknak, valamint a rendeletben meghatározott egyéb dokumentumoknak az utazási kedvezmények igazolására történı elfogadásával kapcsolatos tudnivalókról (362/2011 (XII.30.)

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben