2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben."

Átírás

1 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1

2 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus! Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene, akit az angyalok mint odafenn az egekben úgy imádnak az Oltáriszentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Fölségedet és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, Mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e Szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen. Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségből! Mélységes áhítattal, ötször vessünk keresztet Isteni Megváltónk Öt Szent Sebe tiszteletére: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk, jóságos Jézusunk, a jelen veszedelmekben, és födj be minket drága szent Véreddel. Ámen. Szent József atyánk! Te szállást kerestél Szűzanyánknak Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni a Szeretetlángnak az emberi szívekben. Ámen. Mindnyájan háromszor mondjuk: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen 2

3 Az én bizalmam, Uram a Te Szentséges Szíved. Imádkozzuk el együtt Szent Kolos imáját, amely a szentéletű Bálint József jezsuita atya börtönesti imája volt, és amelyre rabtársait is tanította: Istenem, Atyám, erősen hiszem, hogy Te szeretettel őrködsz mindazok felett, akik Benned bíznak, s meg vagyok győződve, hogy semmi sem hiányozhat annak, aki mindent Tőled remél. Reád bízom minden gondolatomat. Távol legyen tőlem minden nyugtalanság. Az emberek megfoszthatnak becsületemtől, vagyonomat elveszíthetem, a betegség elveheti erőmet, az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgáljak, a bűn megfoszthat kegyelmedtől, de Benned való bizalmamtól soha. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol valamennyi hatalma hasztalan iparkodik azt tőlem elragadni. Várják bár szerencséjüket mások a gazdagságtól, avagy tehetségtől, bizakodjanak bár életük szentségében, bűnbánatuk szigorúságában, alamizsnájuk sokaságában, vagy imádságuk buzgóságában, az én bizalmam, Uram a Te Szentséges Szíved. E Szív szeretetében bízva remélem, hogy örökre boldog leszek, mert ezt Tőled remélem. Akik Tebenned bíznak mindörökre, meg nem szégyenülnek. Ámen (Szent Colombiere Kolos SJ imája, fordította Hevenesi János SJ) ÉNEKELJÜNK: Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, boldog aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja. Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták, rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját. Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek, szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd. Édes Jézus, mai imaszándékainkat egyesítjük szerető Szíved szándékaival és így Veled egyesülve, és kérve a Szentséges Szűz szerető közbenjárását, fölajánljuk azokat az örök Atyának, és kérjük Őt a te Nevedben, hogy fogadja el és teljesítse azokat!, de mindig úgy legyen, ahogy Te akarod! - Imádkozzunk azért a 3 Ferences szerzetesért, akiket keresztény voltuk miatt lefejeztek Sziriában, valamint a természeti katasztrófák áldozataiért és szenvedőiért. 3

4 - Imádkozzunk a sok bűnért, amely a világban van, különösen azokért, amelyeket papok követnek el. Fogadjuk meg Ferenc pápa intelmeit, amely a hívekhez és az egyházi tisztségviselőkhöz szól, hogy óvakodjanak az emberi hatalom logikájától és az anyagias gondolkodástól. - Imádkozzunk a köztisztviselőkért, hogy munkájukat a törvények megtartásával, becsületesen végezzék, ne a maguk hasznát, hanem az ország érdekeit tartsák szem előtt, és a lelkiismeretük szava szerint járhassanak el a rájuk bízott ügyekben. - Imádkozzunk papjainkért, hogy Jézus Szíve szerinti lelkipásztorokká váljanak. - Imádkozzunk Egyházunk egységéért. Kérjük az Atyától az egység nagy ajándékát, hogy megszűnjön a keresztényt is megkísértő széthúzás és békétlenség. EVMN Szombaton kezdődik és következő hét szombatig tart a homoszexuális fesztivál Budapesten. Imádkozzunk azért, hogy ez a találkozó mentes maradjon minden gonoszságtól, rossz szándéktól. A Szentlélek világosítsa meg a résztvevőket, hogy mindig a helyes utat tudják választani. Imádkozzunk együtt: Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei, szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad. De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik megvallják hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélő, neked tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved dicsőségére. (EVMN ) - Imádkozzunk Zsuzsáért, akit a jó Isten a további szenvedésektől megszabadította és június 23-án magához hívta. - Imádkozzunk Barbaráért, akit kiengedtek a Kardiológiáról, mert két hónappal a műtét után el kell kezdeni a 25 adag sugárkezelést. A körülményekhez képest Barbara kielégítő állapotban van, de Attila napi fohászt kér, hogy a jó Isten most is irgalmazzon nekik. Emese állapota jelenleg passzívban van, Istennek legyen hála! 4

5 - Imádkozzunk Lajosért, aki máj, hasnyálmirigy és lép műtét előtt áll, rák miatt. Kérjük a Szűzanyát, segítse át Lajost ezen a nagy megpróbáltatáson, és járjon közbe Szent Fiánál, hogy a műtét után visszatérhessen családjához. Levelet kaptunk Lajostól: Kedves Imádkozó Testvéreim! Hálás szívvel olvastam megható levelüket. Köszönöm mindnyájuknak, hogy imádkoznak a gyógyulásomért. Az Isten áldja meg magukat ezért! Hálás köszönettel: Salamon Lajos - Imádkozzunk Júliannáért aki értágító infuzióra ment be a kórházba, és áttétes rákkal adták ki, már nem lehet se műteni, se kezelni. - Imádkozzunk Eszterért, akinél csontvelő rákot diagnosztizáltak. Az őssejt beültetés reményt keltő. Imával segítsük gyógyulását. - Melinda sokkal jobban van, miután újra sejteket kapott donorjától. Most Szteroidos kezeléssel erősítik az immunrendszerét. Kérjük a Szűzanya segítségét, közbenjárását, hogy végleg eltűnjenek Melinda véréből a rákos sejtek, és a gyógyulás útjára lépjen. - Ági testvérünk 2. gyermeke megszületése után a második kemoterápiás kezelést fogja kapni, ha véreredményei rendben vannak. Kérjük a jó Istent, hogy a véreredmények egyre jobbak legyenek és a sugárkezelések pedig eredményesek. - Csilla készül a szülésre, 7 hónapos terhesen. Folyton vizsgálják, eddig minden rendben van, jók a tumor markerei és ő maga is bizakodó. Imádkozzunk a problémamentes szülésért és a szülés utáni hatásos gyógyulásért. - Imádkozzunk Emeséért, aki már megkapta az összes kemo kezelést és Istennek legyen hála, nagyon sikeresen vette. Megkezdték a sugár kezelést is, de tüdőgyulladást kapott és kórházi kezelésre szorul. Kérjük a Szűzanya közbenjárását Emese gyógyulásáért. Imádkozzunk együtt: MI ATYÁNK! Segíts nekünk a Rák elleni küzdelemben. Szinte minden családot valamilyen formában érintő nagyon súlyos betegség miatt fordulunk Hozzád. "A világon több gyermek hal meg rákban, mint bármely más betegségben együttvéve." Fiatalok, szülők szenvednek ettől a félelmetes kórtól és hozzátartozóként is tragédiaként élik meg. Kevés a földi tudomány, az orvosok küzdelme, arat a sátán a rák sok féle képében. Fékezd meg Urunk a gonoszt. Mentsd meg a szenvedőket. Töröld el a Földről a rettegett betegséget! Mária szívének Szeretetlángja nevében kérjük, Uram irgalmazz, csak Te segíthetsz ekkora pusztításban. Bízunk Benned! Kérünk Urunk, add meg nekünk, a feltétel nélküli hitet abban, hogy Nálad nincs lehetetlen! Ámen 5

6 - Imádkozzunk Kingáért, hogy a munkahelyi stressz és a nehézségek ellenére boldog kismama lehessen és gyermeke egészségesen megszülethessen. - Imádkozzunk Tamásért, hogy a rábízott nehéz feladatot Isten nagyobb dicsőségére elvégezhesse. - Imádkozzunk Zsókáért, hogy visszanyerje lelki egészségét és a kórházból visszatérve találjon új, neki megfelelő állást. - Imádkozzunk a szüleik által elhanyagolt gyermekekért, hogy a Szűzanya vegye őket pártfogásába. - Imádkozzunk Imatársunkért Jutkáért, imatársunk Édesanyjáért, akit kórházban kezeltek, de Istennek legyen hála, már hazaengedték. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy mielőbb meggyógyuljon. - Imádkozzunk Péterért, hogy példát tudjon mutatni családjában, tudjon megbocsátani. - Imádkozzunk betegeinkért, a nagyon sokat szenvedőkért, hogy szenvedéseiket Jézus szenvedéséhez kapcsolva engesztelni tudjanak a maguk és mások bűneiért, és gyógyulást nyerjenek. Imádkozzunk együtt: Ha valami fáj, Neked panaszkodom, kinek mondhatnám, hallgass meg édes Szűz Anyám. Nehéz óráimban adj nekem erőt, hiszen Te vigasztalsz sok-sok szenvedőt. Nálad minden bűnös oltalmat talál, a benned bízóknak nem fáj a halál. Tőled távozóknak bánatuk soha nincs, akik arra kérnek: Mária segíts! Hozzád imádkozók árvák anyja vagy, akinek jósága véghetetlen nagy. Téged dicsérni nem szűnik a szám, emelj magadhoz édes Szűz Anyám. Ámen. - Imádkozzunk a szabadságon lévőkért, a testi-lelki felüdülésükért, Ildikóért, aki imádkozik mindannyiunkért - A Szűzanya sugallatára, kegykép készítéssel készültünk 2010-ben, a Szent Imre búcsúra. Kerestük a hozzáértő segítséget. Tíz nevet és címet írtunk ki az internetről. A Szűzanya Andreához vezetett, Őt hívtuk fel, aki az Úr Jézus és a Szűzanya iránti végtelen szeretetből minden segítséget megadott ahhoz, hogy a kis kegyképek elkészüljenek. Nem véletlen, hogy most azért az örömteli eseményért adunk hálát és imádkozunk, amely Andreával kapcsolatos. Egy csodálatos oltárképet szentelt meg június 1-én Bosák Nándor püspök atya Nagyvarsányban. Szenes József hajdúböszörményi esperes atya felkérésére és útmutatásai alapján festette a képet H. Andrea ikonfestő művész, Faustina nővér nagypénteki látomása alapján (Napló 414. pont) Imádkozzunk arra a szándékra, amelyet Andrea olyan gyönyörűen fogalmazott meg: Kívánom, hogy legyen ez a kép Isten Irgalmának és Végtelen Szeretetének kegyelemközvetítő eszköze! Édes Jézus, kérünk Téged, hallgass meg minket! 6

7 - Imádkozzunk Ferenc pápa homíliáiban elénk imádkozott szándékokra és fogadjuk szívünkbe tanításait: - Kérjük az Úrtól annak a kegyelmét, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Nem általánosságban, hanem a bűn konkrétságában. Kérjük a kegyelmet, hogy ne váljunk korrupttá és, hogy az életszentség útján tudjunk járni. - Kérjük a Szentlélektől az apostoli buzgóság kegyelmét és az apostoli buzgósággal rendelkező keresztényeket! Ha zavarunk másokat ezzel, legyen áldott az Úr. Előre! Ahogy az Úr mondja Szent Pálnak: bátorság! - Jézusban kell bíznunk, aki maga a teljes hűség és aki úgy szeretett bennünket. Ezért kérjük tőle: Uram, te annyira jó vagy, taníts bennünket, hogy napról napra mind közelebb legyünk Hozzád utunkon, miközben megszabadulunk a bálványainktól. Igen, nehéz ez, de el kell kezdenünk, kérjük hozzá még ma Jézustól a kegyelmet. - Uram, szeretni akarlak, de tanítsd meg nekem ezt a nehéz tudományt, azt a nehéz szokást, hogy hagyjam, hogy szeress, hogy a közelembe lépj és hogy érezzem a gyengédségedet! Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet! - Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy megkapjuk és megőrizzük Isten szavát, továbbá azt a kegyelmet, hogy megőrzésének szempontjából legyen bágyadt a szívünk. - Kérjük a kegyelmet, hogy meg tudjuk nyitni szívünket a Szentlélek vigasztalására, hogy ez a vigasztalás, ami az üdvösség, segítsen nekünk jól megérteni ezeket a parancsolatokat. - Kérjük az Úr Jézust, hogy adja meg az ingyenesség felismerésének kegyelmét! Amit ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább! Ezzel az ingyenességgel haladjunk előre, amikor az evangéliumot hirdetjük! - Imádkozzatok ezt tanácsolja Jézus. Az imádság nem varázslat, hanem az Atya ölelő karjaira való ráhagyatkozás, tanít minket Ferenc pápa. Imádkozzatok ellenségeitekért. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek benneteket! Amikor azért imádkozunk, aki szenvedést okoz nekünk, az olyan, mintha az Úr jönne olajjal és előkészítené szívünket a békére. Mondjátok Istennek: Változtasd meg szívüket. Kőszíve van, de változtasd meg szívét, adj neki valódi szívet, hogy jól érezze magát és szeressen! A következő kérdéssel fordulok felétek folytatta a pápa, és válaszoljátok meg saját szívetekben: Imádkozom én az ellenségeimért és azokért, akik nem akarnak jót nekem? Ha igen a válasz, akkor azt mondom: Folytasd csak, imádkozz még többet, ez a jó út! Ha a válasz nem, akkor az Úr azt mondja: Szegénykém, te is ellensége vagy másoknak! Imádkozz, hogy az Úr megváltoztassa szívüket fogalmazott a Szentatya. 7

8 Mi, akik az imaóra után részt veszünk a szentmisén, gondoljunk majd ellenségeinkre és azokra, akik nem akarnak jót nekünk. Ajánljuk fel értük a szentmisét. Jézust, Jézus áldozatát értük, akik nem szeretnek bennünket. És magunkért is, hogy az Úr megtanítsa nekünk ezt a nagyon nehéz bölcsességet, ami nagyon szép is, mert segít hasonlóvá válnunk az Atyához, a mi Atyánkhoz, aki mindenkire felkelti a napot, jókra és gonoszokra egyaránt. Egyben segít hasonlóvá válni a Fiúhoz, Jézushoz is, aki lealacsonyodásában szegénnyé lett, hogy gazdaggá tegyen bennünket a saját szegénysége által. - Kérjük ezért a Szentlélek segítségét, hogy képesek legyünk megbékélni ellenségeinkkel. - Imádkozzunk saját magunkért, egymásért és az egész emberiségért. - Imádkozzunk mindazokért, és mindazokért a szándékokért, akikért, és amiért eddigi imaóráinkon imádkoztunk. Fohászkodjunk együtt égi Édesanyánkhoz: Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet. Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd az ő szent nevében köszöntselek fönt az égben. Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám. Ámen. Kápolnánk fennmaradásáért kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását: Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáját gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. Kérünk Szűzanyánk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását Mindazokra és Családjaikra, akikért imádkoztunk. Ámen. 8

9 ÉNEKELJÜNK: Jézus Szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban; Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban. Légy te, szent Szív, én, istápom, légy te menedékem, A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem. Jézus Szíve, szűz Anyának drága szép virága; Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága. Jézus Szíve s Máriáé hajoljatok össze, Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze. "Adjatok hálát mindenért!", bíztat minket szent Pál, mert a keresztény öröm egyik legfontosabb útja a hálaadás, a dicsőítés. Édes Jézus, a köszönet, a hálaadás, a dicsőítés, a szeretet és az öröm tölti el szíveinket azért a sok jóért, amelyben Szent Szűzanyánkkal bőkezűen megajándékoztok minket. - Hálát adunk, József atyánkért, akit 40 éve szenteltek pappá és azért a lelki élményért, amelyben köszöntésekor részesített minket. - Köszönjük Andreát! - Köszönjük, és hálát adunk Zsuzsa imatársunk unokáiért, akik a sok viszontagság után megszülethettek! - Hálát adunk, hogy hálát adhatunk! ÉNEKELJÜNK: Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett! Legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett! Hála néked, ó szentlélek, minden ajk ezt zengje, Hála Jézus szent Szívének mind földön, mind mennybe! 9

10 Ma, és ebben a hónapban minden nap tegyünk meg valamit! Talán mindnyájunknak van szimpatikus vagy nem szimpatikus társunk, sőt talán haragosunk is. Legalább mondjuk az Úrnak, és legyen ez júliusi házi feladatunk: Uram, én haragszom erre és erre az emberre, de imádkozom érte. Imádkozni a haragosunkért, ez jó nagy lépés a szeretet törvénye útján. Tegyük meg ma! Bíztat minket Ferenc pápa (319. Ferenc pápa) A Szűzanya nagyon kéri azokat a lelkeket, akik naponta, vagy legalább egyszer egy héten szentáldozáshoz járulnak, hozzanak életáldozatot Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére, hogy azok el ne kárhozzanak, hanem legalább végső órájukban elnyerhessék az örök üdvösség kegyelmét. A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tisztaszándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Szent Vérével és Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb tegyük meg és időnként újítsuk is meg! A SZŰZANYA ÖT IGÉRETET TETT AZ ÉLETÁLDOZATOT HOZÓKNAK, hallgassuk figyelemmel: 1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe. 2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által sok lelket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ végéig élő lelkek számára. 3. Családtagjaik közül senki nem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat kegyelmét. 4. Életfelajánlásuk napján az esetleg a tisztítótűzben lévő családtagjaik kiszabadulnak. 5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül viszem lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol az Úr által készített hajlékban Velem együtt fognak vég nélkül örvendeni. 10

11 Kérem, álljanak fel azok a Testvérek, akik imaóránkon most vesznek részt először, és szívüket a Szűzanya kérése megérintette, ezért életfelajánlást szeretnének tenni. Részükre átadom az égő mécsest. Mi, akik már életünket felajánlottuk, megújítjuk azt, és így felállva együtt imádkozunk a Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára: Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a te Szent Véred és Kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, amíg élek minden szentmisémet, szentáldozásomat, és jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására és engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig. Urunk Jézus, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitarthassak. Ámen. Átadom az emléklapot azoknak a testvéreknek, akik imacsoportunkhoz tartozásuk megerősítésére ezt kérték. A ZARÁNDOK SZERETETLÁNG SZŰZANYA ma ismét visszatért hozzánk és kéri, hogy FOGADJÁTOK ÖRÖMMEL A FENSÉGES ZARÁNDOKOT, aki segítséget kérve jött hozzánk! Imádkozzatok! Imádkozzatok! 11

12 Hozzatok áldozatokat és vezekeljetek az egész egyházért, az egész emberiségért, főleg papjainkért és az Istennek szentelt személyekért, akik a Szentháromságot és az Egyház Anyjának, a Titkosértelmű Rózsának a Szívét oly gyakran megsebzik! A Szűzanya még ezt is mondotta: Oda, ahol én, mint Zarándok tartózkodom, és ahol hozzám szólnak és sokat imádkoznak, oda mindig az angyalok egész serege kísér és ott az én isteni Fiam, Jézus Krisztus az égből rendkívüli kegyelmet áraszt a lelkekbe. A szeretet üzenetét hozom! A Zarándok Szeretetláng Szűzanya megszentelt mozaik képe mellett találunk egy naplót, melyben volt plébánosunk, Ákos atya támogató sorait olvashatjuk, és Testvéreink bejegyzéseit. Egy imafüzetet is mellékelünk. Énekeljük el közösen a Búcsúztató éneket: Dallama: Gyászbaborult Isten Csillagvára. Ho. 67/B. - Eljött már az elalvás órája, Áldott képed bocsátjuk útjára. Bárcsak képed van most itt előttünk, Hisszük Anyánk, Te itt vagy közöttünk! - Az Úr Jézus drága, szent nevében, Angyaloknak hű kíséretében, Zarándok Szűz már útrakészen állsz, Csak még szívünk ajándékára vársz. - Édesanyánk, jobbulást ígérünk! Szent Fiadnál, könyörögj érettünk! Bocsásd meg minden rút bűneinket, Szent Szívedhez így vezess bennünket! - Majd gyakori szentáldozásunkkal, Rózsafüzér imakoszorúnkkal, Szent Fiad haragját engeszteljük. Jelenéseid célját követjük. - Áldd meg Anyánk egyházközségünket! Papjainkat és minden hívedet! Áldd meg azokat a hajlékokat, Hol fogadták zarándok képedet. - Zarándok Szűz, újra visszavárunk! Amíg élünk, a szívünkbe zárunk. Kívánjuk, hogy zarándok utadon, Minden lélek néked szolgálhasson. - Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Indulj Anyánk bízó reménységgel! Gyújts világot magyarok lelkében, Szeretetlángod égő tüzével. - Ragyogtasd föl az erkölcsök fényét! Éleszd újra magyar néped hitét! Istentagadók is gyermekeid, Gyújtsd meg lelkünk alvó mécseseit! 12

13 - Járja be a szent Szeretetlángod, Diadallal az egész világot! Új Pünkösdöt hozzál a világba, Lobbanjon föl hitünk pisla lángja. - Sátán hatalmából ments meg minket, Ne hagyd vesztébe rohanni néped! Világ békességet kérj minékünk! Szent Fiadtól édes reménységünk! - Ha eljön életünk végórája, Anyánk siess lelkünk oltalmára! Szent Fiadtól kérj nékünk kegyelmet! Mennyországban készíts nékünk helyet! Az Ima, Áldozat, a Vezeklés és az Engesztelés céljából viszi otthonába a Szűzanya megszentelt képét Teri, aki meghívta, befogadja, a Szeretetláng szellemében. Mondjuk el közösen a Beköszöntő éneket: - Dicsértessék az Úr Jézus, Tisztelet Máriának! Békesség legyen e háznak, és minden lakójának. Szeretetláng Szűzanya érkezett hozzátok, angyaloknak seregével, Szállást kér, mint zarándok. - Fogadjuk nagy szeretettel, a zarándok Szűzanyát. Könnyes szemmel engesztelve az ő drága szent Fiát. Szíveinket tárjuk ki őelőtte, Bűneink nagy, s nehéz terhét rakjuk le itt elébe. - Gyertyalángja jelképezze, égő, hű, szent hitünket! Virágoknak jó illata, Imádságos lelkünket! Imádkozni gyűljünk ma itt e helyre. Az áldott szent rózsafűzért vegyük föl a kezünkbe. - Fehér, piros, aranyrózsa, szűz keblére van tűzve. E három szín a szent fűzér titkainak is jele. Veled együtt imádkozzunk jó Anyánk! Engeszteljük bűneinkért a mennyei szent Atyát. - A fölséges Úristentől, kérj számunkra irgalmat! Jézus Krisztus szent vérével bűnös lelkünk mosogasd! - Szentlélektől bátorságot nyerj nekünk, Zarándok Szűz, hogy a harcban a Sátánt legyőzhessük! Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből! Ötször vetünk keresztet, miközben mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Jézusom szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk! Ámen. 13

14 Dicsértessék és áldassék Jézus Szíve a legméltóságosabb Oltáriszentségben! És áldassék a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Isten minden szentje. Ámen. Szentségbetétel szertartása MINDNYÁJAN együtt imádkozzuk: Áldott legyen az Isten! Áldott legyen szent Neve! Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember! Áldott legyen Jézus szent Neve! Áldott legyen Jézus szentséges Szíve! Áldott legyen Jézus drága Vére! Áldott legyen Jézus az Oltáriszentségben! Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja, Mária! Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása! Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele! Áldott legyen Szűz Mária szent neve! Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese! Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben! Ámen. Kenyeret adtál a mennyből. (Alleluja!) Amely minden gyönyörűséggel teljes. (Alleluja!) Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, Tested és Véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. ÉNEKELJÜNK: A könyörgés végeztével Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok, Hiszem itt vagy valóban, E nagy Szakramentomban. 14

15 után ÉNEKELJÜK: SZENTSÉGI ÁLDÁS Tebenned remélek, Szívemből szeretlek. Készebb vagyok meghalni, Mint téged megbántani. SZENTSÉG ELTÉTEL Az Érd Ófalu- i hagyományt megőrizve, ezzel emlékezve néhai Izeli János atyára, aki Erzsébet asszony lelki vezetője volt, és aki a Szeretetláng Lelki Naplót összeállította, valamint a köztünk élő Izeli József atyára, aki testvére kérésére mindent megtesz a Szeretetláng terjedéséért, imádkozzunk együtt a pótlapról: Szeretet Anyja és Királynője, Te mindenki Anyja vagy, Leborulva kérünk, járj közbe értünk Szent Fiadnál! Esdekeld ki nekünk a szeretet kegyelmét, hogy minden ember szívében a Szeretet lángja uralkodjék, a gyűlölet lángja felett. Szeretet Anyja és Királynője, hallgasd meg kérésünket! Ámen. 3 Üdvözlégy, 1 Dicsőség ÉNEKELJÜNK: Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya. Téged rendelt jó anyánknak Az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária! Te hajnal csillag vagy Éltünk hajnalán, Hogy kövessünk annak Egész folyamán. Téged rendelt.. Te reménycsillag vagy életünk tengerén, Átragyogsz minden bú és baj fellegén. Téged rendelt Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk. Téged rendelt És ha elközelget éltünk alkonya, Te vagy vigaszteljes esti csillaga. Téged rendelt. SZENTMISÉNKET ELLENSÉGEINKÉRT AJÁNLJUK FEL! ISTENNEK LEGYEN HÁLA! 15

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

1961 62: Lelki küzdelmeim

1961 62: Lelki küzdelmeim I. FÜZET 1961 62: Lelki küzdelmeim Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felôrölte lelki összeszedettségemet,

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ www.katolikussepsi.ro Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben