A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA"

Átírás

1 A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is folytatni. Az alábbi összeállítás 1 - egy már Amerikában és német nyelvterületen kipróbált változatra építve - számukra kíván segítséget nyújtani. Az összeállítás első részében egy rövid gyakorlati bevezetőt adunk a ML keretéről. A második részben egy negyven hétre bontott formában a Lelkigyakorlat keretét vázoljuk fel ajánlott szövegekkel és elmélkedési szempontokkal. A harmadik rész további háttérsegítséget kíván adni az MLGY tartalmáról és az ignáci imamódokról. A napi ima 1. Az előkészület Az ima kifejezett előkészületet kíván meg, mely az alapmagatartással és az alapdöntéssel áll kapcsolatban. Ezen idő alatt kell dönteni az ima helyéről, idejéről, valamint az ima "anyagáról" és a formáról, melyet ehhez választunk. Általában az "anyag" egy szentírási vagy Lelkigyakorlatos könyvből vett szöveg, mely a héthez illik. Emellett figyelni kell a vágyakra és belső ellenállásokra is, hisz ezek mutatják meg, mi az, ami most éppen fontos a lelkigyakorlatozónak. Az előkészület első része, amikor mélyebbre haladva arra figyelek, hogy mit is hozok magammal az előttem álló elmélkedésbe: Milyen érzés, hangulat kísér? Az őszinte vágy magam kifejezésére illetve arra, hogy magamra s a bennem zajló folyamatokra jobban odafigyeljek, hozzásegít ahhoz, hogy már az ima elején egész valómat teljesebben s szabadabban helyezhessem az Úr elé. Ebből adódik az ima alapmagatartása: a tisztelet (Lgy. 75), amiben Isten jelenlétét ismerem el. Ez megmutatkozik testi és lelki tartásban is. Nagy segítség lehet, ha a lelkigyakorlatozó ki tudja alakítani azt a helyet, ahová napi imájában rendszeresen visszatér, és meg tudja találni azt a testhelyzetet, mely leginkább megadja egy ellazult, pihentető tartásban a lecsendesedés fizikai hátterét. (Lgy. 76.) Mivel a ML-ának közegét mindennapjaink "normális", tehát sokszor hektikus, felzaklatott, zajos élettere adja, ezért különös jelentősége van annak, hogy a lelkigyakorlatozó fordítson időt a tudatos ellazításra az elmélkedés előtt. Az általánosan ismert légzés- és testérzékelési gyakorlatok erre például kiválóan alkalmasak. Céljuk az, hogy a lelkigyakorlatozó saját igényének illetve feszültségének megfelelően fizikálisan is le tudjon csendesedni, és ki tudjon nyílni mindarra, amit az elmélkedés számára hozhat. 2. Az ima maga 1 Mindennapok Lelkigyakorlata - továbbiakban: ML.

2 2 Mint írtuk, az imában két dolog történik: az, amit én teszek és az, ami velem történik. Ami az elsőt, az ima rajtam álló, aktív szakaszát illeti, sok mindenre tudok az imában figyelni. Olvashatom a Szentírást, figyelhetek Jézus szavára, elmélkedhetek a kinyilatkoztatás igazságairól, gondolkodhatom a hit, szeretet és remény cselekedeteiről vagy éppen kifejezhetek kérést, köszönetet és dicséretet. Lehet egyszerűen csak "jelen lenni" és figyelni. Énekelhetek himnuszokat és zsoltárokat. Imádkozhatom a rózsafüzért vagy a keresztút állomásait. Kipróbálhatom azt is, amit Ignác meditáció vagy kontempláció alatt ért. E különböző imaformák ahhoz segítenek, hogy saját életutamnak s konkrét helyzetemnek megfelelően a számomra leginkább megfelelő úton jussak el célomhoz, az istentapasztalatom elmélyítéséhez. Egy sokoldalú tapasztalat - s erre utal a lelki "gyakorlatok" kifejezése is - ehhez nagyban hozzásegíthet. A ML természetes módon azt feltételezi, hogy aki ennek nekivág, annak alapvető tapasztalata már rendelkezésre áll. Így itt csak néhány speciális pontra szeretnénk a figyelmet felhívni. Ezért van az, hogy az elmélkedés formálisan az Isten felé fordulásom kifejezésére, a kegyelem kérésére (Lgy. 48) és az Úrral folytatott imabeszélgetésre (Lgy. 53) irányul. A kegyelem ebben az értelemben az, amiben hiányt szenvedek, amire valóban szükségem van, és amit egyedül Isten tud megadni. Amit magam nem vagyok képes "előállítani". Csak kérni tudom, várni rá, elfogadni vagy elutasítani. Ignác arra buzdít, hogy a lelkigyakorlatozó minden ima elején mindazt, ami ő maga és mindazt, amit az imában tenni szeretne Isten tiszteletére és dicséretére irányítsa (Lgy. 46.), hogy valóban Isten legyen az ima központjában, nem én. Az Ignác által javasolt kegyelmek a Lelkigyakorlatok folyamatában fontos szerepet játszanak. Ajánlatos azt kérni, amit Szent Ignác ajánl, de ez legyen összhangban az én vágyaimmal és szükségleteimmel is.. Jó, ha a lelkigyakorlatozó minden imában kitartóan kéri e kegyelmeket. Miután így figyelmemet Istenre irányítottam a szöveghez fordulok, hogy abban Isten bennem való munkálkodását érezzem meg. Az elmélkedés különböző formáira s a lelkigyakorlatozó szabadságára utalást, mely az ajánlott szövegekkel és gyakorlatokkal való utunkat illeti, csupán egy szemponttal szeretnénk itt aláhúzni. Mire is figyelek az elmélkedésben? Az ignáci Lgy a lelki öröm elmélyítésére, a consolatio-ra (vigasztalásra) tekint: Ez az, ami békességgel, örömmel, hálával, érdeklődéssel és kíváncsisággal írhatunk körül. Ez adja a "jelenlét" különös érzését, melyben Isten valamiképp különösen is közelinek tűnik. Ez adja a bizalom és Istenre hagyatkozás energiáját, mely mintegy beleágyaz és összeköt a körülöttem lévő teljes valósággal. Ez a vigasztalás Isten ingyenes ajándéka. Hálás vagyok, amikor megkapom, de az imámban nem a vigasztalás megkapása a cél. Nem az Isten vigasztalására vágyódom, hanem magára Istenre. Ezzel szemben áll az ellenállás, a félelem a kihívások előtt, a nyugtalanság. Annak érdekében, hogy minderre jobban ráérezhessek, megkérdezhetem magamtól: Mi vonz? Mi kelti különösen is fel figyelmemet? Illetve mi az, ami gátol? S miért: Miért mulasztom el például a magam számára kijelölt időben s gyakoriságban elmélkedésem? S ha valami valóban "megmozgatja" bensőm, vajon mi is történt ott? Bármit is találok a "miért" mögött, vajon tudok-e imádkozni érte? Ezek a kérdések az ima után lévő visszatekintésben kerülnek összegzésre. Az imaidő kötetlen imával, imabeszélgetéssel végződik. Ennek a célja az, hogy erősítsük a lelkigyakorlatozó kapcsolatát az Atyával, Jézussal vagy Máriával. Minél jobban átível az imabeszélgetés a teljes imaidőn, annál jobban növekszünk az Istennel való személyes, bizalmas kapcsolatunkban és leszünk arra előkészülve, hogy fogadjuk azt, amit ő számunkra adni akar. Ignác arra is biztat, hogy az imát egy Miatyánkkal vagy más megszokott szóbeli imával zárjuk. Fontos még, hogy kitartóan annál az imaidőnél maradjunk, amit magunk számára kitűztünk, és azt ne rövidítsük meg (Lgy ). Sokszor előfordul, hogy száraz időszak esetén az imában való hűség váratlan kegyelem útján termi meg gyümölcsét. 3. Visszatekintés az imára Az ima befejezését követően hasznos, ha a visszatekintés idejére a testtartást megváltoztatjuk (Lgy. 77). Mivel az ima magába foglalja mindazt, amit én teszek és azt, ami velem történik, igyekszem a bennem történteket átérezni. segít, ha ezeket rögtön le is írom, hogy ez a kísérővel folytatott beszél-

3 getés alapjául is szolgálhasson. A néhány papírra vetett emlékeztető gondolat célja még, hogy hoszszabb-távon is követhessem, megfigyelhessem imatapasztalatom változását, és ezekből tanulhassak. "Az ima végeztével arra figyelek, mi is történt az elmúlt órában; nem annyira arra, hogy milyen gondolatok foglalkoztattak, hanem hogy milyen vigasz és vigasztalanság, félelem, unalom és egyéb érzelem mozgott bennem. Talán odatekintek elszórakozásaimra is, különösen arra, hogy azok milyen mélységben voltak zavaróak. Megköszönöm Istennek ajándékait és kérem bocsánatát az ima alatti hanyagságomért." 2 Az alábbi kérdések segíthetnek a visszatekintésben: Mi történt bennem? Mi érintett meg különösképpen? Milyen érzések fogtak el az ima alatt? Milyen volt a hangulatom? Hogyan változott a hangulatom? Mit akart az Úr mondani nekem? Hogyan viszonyultam ehhez? Milyen Istennel találkoztam az imában? Mennyiben tartottam magam ahhoz, amit elhatároztam az ima előtt? (Lgy. 6) Van-e olyan pont, melyre a következő imaidőben vissza szeretnék még térni? Felmerül sokszor a kérdés, hogy vajon mikor "sikerült jól" egy elmélkedés? Önmagában nincs jól vagy rosszul sikerült elmélkedés, hanem nagyon sok múlik éppen a visszatekintésben elért reflexión és ennek elfogadásától. Mégis mondhatjuk, hogy egy elmélkedés jobb vagy gyengébb annak függvényében, hogy mennyire volt Isten a központban, hogy imám mennyire lett része életemnek, az arra szánt időt mennyire tudtam odaadni s mennyire sikerült a bennem zajló mozgásokra figyelmesen s szeretettel odafigyelni és azokat megkülönböztetni. Ebben az értelemben mind a vigaszt és megnyugvást hozó elmélkedés, mind a feldolgozott és felajánlott belső "ellenállás" tapasztalata egyaránt lehet consolatio (vigasz). Ezzel ellentétben az unalom, érdektelenség, a félelemmel telített befelé fordulás, önanalizálás vagy a túlságosan is "fejben" maradó elmélkedés egy "rosszul" sikerült elmélkedés jelei. A kettő közötti különbség megmutatja, hogy a visszatekintés célja az, hogy a következő elmélkedésemre készülhessek: félelmeimet az Úr elé vihessem, tanulhassak a desolatio (vigasztlanság)- ból. 3 2 Lásd David L. Fleming SJ: A Contamporary Reading of the Spiritual Exercises. (St. Luis, 198O.) értelmező fordítása a Lgy. 78. pontjáról.

4 4 A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA I. A FUNDAMENTUM ÉS AZ ELSŐ HÉT Az első "héten" 3 különösen is megpróbálok rendet teremteni életemben. Rendszeres időben lefekszem és felkelek. Beosztom időmet és tartom magamat ehhez a beosztáshoz. Arra törekszem, hogy én legyek az ura életemnek és nem külső körülmények vagy emberi tekintetek. Figyelem belső megmozdulásaimat, tudatosítom, hogy mi megy, vagy mi ment végbe bennem. Nézem, hogyan akarok viszonyulni belső megmozdulásaimhoz. Megkülönböztetem hiteles és nem hiteles vágyaimat, hogy az egyiket magamévá tegyem, és a másikat elutasítsam. Hogy helyesen tudjam végezni ezt a megkülönböztető megfontolást, leírom gondolataimat, vágyaimat, félelmeimet. Ha nem látok világosan, és össze-visszaságot tapasztalok magamban, azt is leírom, úgy ahogy tapasztalom. Például: Átlátszó, őszinte, mély kapcsolatra vágyok, de félek, hogy megint sebeket kapok. A sebekkel nem tudok mit kezdeni. Vagy: Tudom, hogy nagyon önző vagyok, ebből szeretnék kilábolni, de nem látom az utat. 1. Hét: Vágy és Ígéret Amiről szó van: A Lelkigyakorlatok kegyelmi időszakának kezdetén igyekszem magam arra előkészíteni, hogy nyitott legyek Isten szeretetére, aki engem kiválasztott, hogy önmagát adja nekem. Amit kérek: Istent kérem, hogy megtapasztalhassam azt a vágyat, mely bár mélyen bennem él, mégis a hétköznapokban ritkán tapasztalok meg, mert sok minden elfedi. Amivel imádkozom 4 : a. Iz. 55,1-11 Isten szeretettel arra hív, hogy hozzá menjek b. Oz 11,1-9 Gyengéd szeretettel szeret engem c. Iz. 43,1-7 Szeretné, ha hozzá tartoznék, hiszen megváltott engem. Nevemen szólít. d. Iz. 35,1-10 Új életet ígér, míg én pusztaságot és bénulást érzek. e. Ez 37,1-10 Új életet kelt ott, ahol most halott csontok vannak. f. Lk 11,1-3 Jézus bátorít, hogy vágyamat bátran Isten elé vigyem. g. Összefoglalás. Megfogalmazom azt, amit e lelkigyakorlatban Istentől várok és kérek a hét számomra fontos tapasztalataira, imáira figyelve. Ezt az összefoglaló gondolatot lehet a légzés ritmusára, a rózsafüzérhez kapcsolva vagy a Jézus-ima mintájára mondani. Amire a mindennapokban figyelek: Mikor és hogyan tűnik fel Isten ígérete és a saját vágyakozásom? További ajánlott olvasmány 5 : Bölcs. 7-9; Lgy ; Zsolt. 63. Isten előtt kifejezem mindazt a vágyam, hogy felé közelítsek 3 Ne feledjük, hogy amíg a "hét" Lgy értelmében egy tematikus egységet jelent, addig a továbbiakban mi ezt bontjuk naptári időszakra! 4 A betűjelek a hét egy-egy napjára ajánlott imaszöveget tartalmazzák. A szövegek a vezérfonalat biztosítják, amit szabadon használhat a ML-t végző. Ez a bevezető megjegyzések után minden hétre tartalmazza: * a tartalmi célkitűzést ("Amiről szó van") * az utalást a kérhető kegyelemre ("Amit kérek") * az egyes napokra beosztott tartalmi megjegyzéseket az imára vonatkozólag ("") és * kérdéseket az examen, illetve a napi kiértékelés számára ("Amire a mindennapokban figyelek"). A lelkigyakorlatozó szabadon gazdálkodjon a hétre ajánlott elmélkedési helyek között. A hét napra bontott hét szöveg csupán ajánlat, melyet nagyban lehet adaptálni az egyéni útra. Az inkább kevesebbet de elmélyültebben ignáci elve alapján rendkívül fontos, hogy a lelkigyakorlatozó maradjon egy szövegnél vagy gyakorlatnál, ameddig úgy érzi, hogy abban még jobban el tud mélyedni. 5 Ajánlott olvasmányok lehetőséget adnak arra, hogy váltsak a napi olvasmányban, ha az akkor nem mond semmit, minden figyelmes keresésem ellenére sem.

5 5 2. Hét: Isten, Teremtőnk és Urunk Amiről szó van: A dolgok és élőlények nagy sokasága a sokszínűségével a közös eredetre utal, Istenre, aki ezeket a semmiből teremtette és aki mindezt Jézusban, mint főben akarja összefogni. Amit kérek: Istent kérem, hogy a teremtményekben tegye magát felismerhetővé számomra, és mély hálát érezhessek iránta. a. Zsolt Az engem meghívó Isten az, aki engem és minden mást teremtett, mert szeret engem. b. Bölcs. 11, Te, Uram, mindennel szemben könyörületes vagy, mert hatalmad végtelen. c. Iz. 40, Isten mérhetetlen nagysága és hatalma nem kell, hogy megijesszen. Bizalommal szabad ráhagyatkoznom. d. Dán 3, Minden teremtmény, minden helyzet és esemény Isten dicsőítésére szolgál. e. Ef 1,3-14. Az örökkévalóságtól kezdve arra vagyunk rendelve, hogy Isten gazdagságában részesedjünk "hatalmas kegyelmének dicsőítésére". f. Lgy.23. Az ignáci Fundamentum : Isten szabadon teremtett minket, hogy ebben az életben megismerhessük, szerethessük és szolgálhassuk őt, és örökre boldogok legyünk vele. Megteremtésünkkel Istennek az a szándéka, hogy a szeretet és szolgálat feleletét váltsa ki belőlünk itt a földön, és így elérhessük célunkat, az örök boldogságot ővele a mennyben. Ezen a világon minden Isten ajándéka. Értünk teremtett mindent, hogy teremtményein keresztül jobban megismerhessük, biztosabban szerethessük, és hűségesebben szolgálhassuk őt. Ennek következtében, Istennek ezeket az adományait annyiban kell értékelnünk és használnunk, amennyiben segítenek minket a szeretetből fakadó szolgálat és az Istennel való egység célja felé. Amennyiben valamely teremtmények akadályozzák haladásunkat célunk felé, el kell hagynunk azokat. A mindennapi életben a teremtményekkel kapcsolatban ne legyünk részrehajlóak, és amikor megvan a választási lehetőségünk, ne tegyünk elhatározásokat addig, ameddig nem világos, hogy mi lenne a jobb választás. Választásainkban ne az vezéreljen, hogy természetes hajlamaink szerint mit kedvelünk vagy nem kedvelünk. Még olyan kérdésekben sem, mint amilyen az egészség vagy betegség, gazdagság vagy szegénység, keleten vagy nyugaton való élet, ilyen vagy olyan foglalkozás választásának kérdése. Inkább az legyen egyetlen vágyunk és egyetlen választásunk, amely jobban elvezet ahhoz a célhoz, amelyre Isten teremtett minket. g. Ismétlés: Visszatérek azokhoz a szövegekhez, melyek leginkább dicsőítésre sarkaltak. Tudok-e saját dicsőítő éneket írni? Amire a mindennapokban figyelek: Mind az engem körülvevő tárgyak, mind az emberek, akikkel találkozom, Istentől származnak. Ezeken keresztül tudok találkozni Vele. További ajánlott olvasmány: Lgy ; Szt. Ferenc Naphimnusza. Lehetséges gyakorlat: Rendezettebb élet megalapozására a következő gyakorlat talán adhat segítséget. a) Írok két listát arról, hogy az elmúlt két hétben milyen vágyakat tapasztaltam meg magamban. Az egyikben a hiteles, a másikban a nem hiteles vágyaimat vázolom. b) Figyelek arra, hogy milyen alapon teszem az egyiket ide, a másikat oda. c) Leírok le egy-két tapasztalatot, amikor hiteles vágyaim szerint cselekedtem, vagy foglaltam állást valamivel szemben. Mit éreztem akkor? Milyen akadályokat tudtam leküzdeni? Mi segített? d) Mit tapasztaltam akkor, amikor nem hiteles vágyam szerint cselekedtem, gondolkodtam? Milyen érzések kísérték ezt? Miért nem cselekedtem másképpen? e) Mit tettem vagy nem tettem, mikor nem volt elég erőm hiteles vágyam szerint gondolkodni vagy cselekedni? f) Mit tanultam ezekből a tapasztalatokból? Mi segít hiteles vágyaim szerinti életre?

6 6 3. Hét: Életem, mint üdvtörténet GAUDETE! Amiről szó van: Amint Ábrahám, Jákob és Izsák Istene népét történetének hányattatásain át vezeti, ugyanúgy saját életemet is egy személyes üdvtörténetté teszi, melyet visszatekintve - legalábbis töredékeiben - fel tudok fedezni. Amit kérek: Kérem Istenemet, hogy életemben felfedezhessek valamit az Ő vezetéséből. a. Zsolt Isten ismeri életemet. Tudása szerető gondoskodás. b. Zsolt Gondoskodott Izraelről és megszabadította rabságából - így cselekszik velem is a szövetséghez hűséges Istenünk. c. Életem üdvösségének mérföldkövei: Visszaemlékezem életem fontos eseményeire, adottságaira, találkozásaira és tapasztalataira. Emberek, akik segítettek; környezetem és közösségek, melyek életemet támogatták; találkozások, melyek útmutatóak voltak számomra; események, melyek segítségemre jöttek; események, melyek betöltöttek... Gyakorlat: Életem szakaszait megpróbálhatom leírni, lerajzolni egy vonallal, ami mehet le és fel, mutatva azt, hogy milyennek ítélem azt a szakaszt. Megjelölhetem rajta a fontosabb eseményeket, a meghatározó embereket. Kereshetem benne, hogy mit tanultam Istenről abban az eseményben. d. Szeretet-tapasztalatok életemben: Megjelenítem azokat az embereket, akik igazán szerettek; visszaemlékezem, azokra a találkozásokra, melyekben ezt megéreztem; Figyelek azokra az emberekre is, akiknek én tudtam szeretetet ajándékozni, akik rajtam keresztül elfogadottnak és befogadottnak érezték magukat. e. Életem minden eseményében és tapasztalatában Isten dolgozik. Osztozik velem és arra hív, hogy magamat megosszam vele. Isten szeretetből teremtett engem, és ez a szeretet teljesen ingyenes. Annyira szeret engem, hogy ha én el is távolodom tőle, Ő továbbra is Üdvözítőm és Megváltóm marad. Az összes természetes képességem és adományom, a keresztség, az Eukarisztia és a rám árasztott sajátos kegyelmek ajándékai mind azt jelzik, Urunk, Istenünk mennyire megosztja velem az életét. Az az életem vigasza, hogy tudom és tapasztalom, ki vagyok Isten számára az Ő kegyelméből. Istenről, mint Ajándékozóról és Ajándékról elmélkedem. (Elképzelem, hogy) Isten szeretete úgy ragyog le rám, mint a nap fénysugarai, olyan pazarlóan, ahogyan egy forrás árasztja vizét egy vég nélkül áradó folyóba. Amint látom a napot sugaraiban, és látom a forrást a folyó vizében, ugyanígy látom Istent minden rám árasztott ajándékában. Isten gyönyörűségét és örömét leli abban, hogy együtt van az emberekkel - velem van. Úgy árasztja rám szeretetét, hogy mindig teljesebb és gazdagítóbb életre hív. Mit adhatnék egy ilyen nagylelkű Ajándékozónak? Újra fölajánlom szeretetem a VEDD ÉS FOGADD EL szavaival. (Lgy ) f. Ismétlés: Sok mindent felfedeztem, amiért hálás lehetek. Ki tudom-e fejezni e hálát? g. E hálára támaszkodva rá tudom-e bízni magam Istenre és ki akarom-e magam szolgáltatni neki e Lelkigyakorlatban? (Lgy. 5.) Mit szeretnék felajánlani annak, aki ennyire szeret? Szeretettől indíttatva, szívem mélyéből kifejezem szeretetemet a következő szavakkal: Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságomat, emlékezetemet, értelmemet és egész akaratomat, mindazt, amim van és amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt. Neked, Uram, visszaadom. Minden a tiéd, tégy vele, amit akarsz. Csak szeretetedet add kegyelmedel, ez elég nekem. (Lgy. 234.) Amire a mindennapokban figyelek: Minden eseményben és helyzetben Isten szól hozzám és működik körülöttem. Mennyiben tudom felfedezni Őt? További ajánlott olvasmány: Ef. 1.; A zarándok Naplója 1.

7 7 4. Hét: Életem értelme és célja KARÁCSONY HETE Amiről szó van: A lehetőségek, tevékenységek, kihívások és találkozások sokaságában könnyen elveszhetek. Az idő múlik és meg kell kérdeznem magamtól: Mit is akarok tulajdonképpen? Mi az életem értelme? Amit kérek: Kérem Istent, hogy életem határaira figyelmeztessen és ezáltal szívemet magához vonzza, ahhoz, aki életem célja. a. Életem értelme: Gyakorlat Elképzelem, hogy egy fontos orvosi vizsgálat után várakozom a leletre. A várakozás külső és belső hangulatába helyezkedem. Ekkor behívnák a rendelőbe. Figyelem amint az orvos komolyan és lassan beszélni kezd. Érzem a habozását. Biztatom, hogy nyíltan beszéljen. Végül mély részvéttel a hangjában elmondja, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek és két - három hónapom van hátra csupán. Mit érzek ekkor? Kivel szeretnék beszélni? Kinek akarom elmondani az igazságot? Mit akarok tenni a hátralévő hónapokban? 6 b. Zsolt 1. Boldog az az ember, aki ismeri az Úr útját. 7 c. Jn 14, Jézus Atyjánál készít helyet nekünk. Ő maga lesz az Út életünkben. d. Lgy. 23. Hagyom, hogy ez a kijózanító szöveg hasson rám, és kérdéseket tegyen fel nekem. Csábit-e az itt megfogalmazott szabadság? (Olvasd újra a 2. hét Fundamentumát) e. Mk 12, Ebben a dialógusban valami hasonlóról van szó. Akarok-e belehelyezkedni? f. Ismétlés: Mt 25, Megpróbálom azt a meglepetést érezni, amit az utolsó ítélet emberei fejeznek ki. Azért imádkozom, hogy ezt a mértéket magamévá tudjam tenni. g. Ismétlés: Mire vágyakozom teljes erőmmel az életemben? Amire a mindennapokban figyelek: Milyen terveim vannak a jövőre? Hogyan viszonyulnak ezek életem alapvető céljához? 6 A. de Mello, Meditieren mit Leib und Seele, 25. gyakorlata alapján. 7 Egy másik lehetséges gyakorlat, ha az előző segített a visszatekintésben. Az igazi perspektíva: Az orvos által megjelölt két - három hónapba képzelem magam. Az ágyamon fekszem gyengén és betegen, de különösebb fájdalmak nélkül. Este van és egyedül vagyok. Nem tudom, vajon hány napom van még hátra. Mit érzek arra a gondolatra, hogy életem rövidesen végéhez ér? Életem néhány fontos találkozására és döntésére emlékezem. Sajnálom ezeket vagy örülök nekik? Ha lehetőségem lenne arra, hogy életem még egyszer újra kezdjem, elfogadnám-e? Függővé tenném-e ennek elfogadását esetleg néhány feltételtől? Ha barátaimnak csupán egyetlen tanácsot tudnék adni, csupán egyetlen mondatot búcsúzóul, mit mondanék? A. de Mello, im., 26. gyak.

8 8 5. Hét: Illúzióim és csalódásaim Amiről szó van: Ami Istentől távol tart, azok sokszor nem is a tudatos bűnök, hanem inkább a ragaszkodás magunk teremtette ideálhoz és tökéletesség-elképzeléshez. Ezek elérésére kovácsolunk terveket, majd mondunk csődöt és csalódunk magunkban. Amíg önértékünket ezekhez a ideálokhoz kapcsoljuk, nem tudunk megszabadulni ebből a káros körforgásból. A megváltás útja azzal kezdődhet, hogy mind magunknak, mind Istennek bevalljuk nyomorúságunkat és megtapasztaljuk, hogy az igazság szabaddá tesz. Amit kérek: Kérem Istent, hogy nyissa fel szemeimet a magam teremtette illúziókra, és hogy reményemet egyedül Őrá, az egyetlen Megváltóra irányítsa. a. Zsolt. 77. Isten másképpen cselekszik, mint azt én elképzeltem. Érzem-e a zsoltáros csalódását és amint a történelem üdvöt hozó eseményeire tekint, hogy Isten újabb tettei előtt meg tudjon nyílni? b. Ismétlés: Mely ideálok és remények maradtak betöltetlenek eddigi életemben? Képes vagyok-e odaadni mindezt Istennek, hogy Ő betöltse - vagy ne töltse be, akarata szerint? c. Jn. 2,1-12. Amint a tanítványok, úgy én is hivatalos vagyok a menyegzőre. Kifogyott a borom. Jézushoz fordulok. Hiszem-e Máriával együtt, hogy Jézus értem is tesz valamit, akkor is, ha erre semmilyen követelést nem emelhetek? d. Jn. 3,1-9. Mindez nem csupán életem megjavításáról szól, hanem az újjászületésről. Rábízom-e ezt Istenre és az Ő lelkére? e. Jn. 4,1-26. Jézus életének igazságára és a megváltó ismeretére vezeti a szamáriai aszszonyt. Kész vagyok-e én is arra, hogy hagyjam magam vezetni? f. Ismétlés: Milyen vizet keresek én? Milyen pótszerekkel próbálkozom újra és újra? Minek a beismerése által juthatok a megszabadulás kapujához? g. Ismétlés: Mely hamis reményektől kell búcsút vegyek? Engedem-e megajándékozni magam igaz reményekkel? Amire a mindennapokban figyelek: Hol ütközöm csalódásokba és rezignációba? Mit teszek velük? Gyakorlat: Válassz egy olyan vágyat, ami még nem teljesedett be, de komolyan vágyódsz annak megvalósulására. Írd le ezt a vágyat egy pár sorban, képzeld el annak megvalósulását. Írd le, hogy milyen érzéseket tapasztaltál a gyakorlat alatt. Mindegyikünk életében találkozunk szenvedéssel, nehézségekkel, és még talán most is hordozunk szívünkben begyógyulatlan sebeket. Ezek nagyon akadályozzák előhaladásunkat, örömteli életünket, szabadságunkat. Ha megtanulnánk szembenézni ezekkel az "akadályokkal", azok inkább segítségünkre, mint hátrányunkra szolgálnának. Veszek például egy nehéz, keserves esetet, amivel a közelmúltban találkoztam. Milyen volt a hozzáállásom? 1) Nem fogadtam el, próbáltam tagadni, elmenekülni, próbáltam valamiképpen elfelejteni, érzéketlenné tenni magam a nehéz valóság iránt. 2) Bíztattam magam: "Én kibírom ezt is", és valahogy elviseltem. 3) Szembe néztem vele és elhatároztam, hogy tudatosan viszonyulok a nehéz valósághoz. Amennyiben a harmadik történt, érdemes ezt tovább is megfigyelni, hogy vajon az alábbiak megvalósultak-e benne: a) Nem menekültem, hanem elfogadtam a valóságot úgy, ahogy azt megtapasztaltam. b) Szembesültem mindazzal, ami abban volt, vagy várt rám a jövőben. c) ügyeltem arra, hogy érzelmeim ne uralkodjanak rajtam. Kerestem abban a valóságban valami értéket. Kerestem azt a szempontot, ami segítene előhaladásra azon a valóságon keresztül emberi és keresztény életemben. d) Nem úgy tekintettem azt a valóságot, mint valami rosszat, amitől meg kell szabadulnom. Nem is úgy viszonyultam hozzá, mint egy problémához, amit meg kell oldanom, hanem úgy tekintettem, mint egy misztériumot, mint egy olyan tényt, amit most nem tudok megérteni, de valamikor biztos látok benne több értéket. e) Amit világosan rossznak láttam, azt visszautasítottam és harcoltam, hogy azt ki tudjam küszöbölni saját és mások életéből. f) Kértem barátaim segítségét és imáit, hogy hozzáállásomban ki tudjak tartani. További ajánlott olvasmány: Róm 1-4 és 7,14-25; Lgy. 43,

9 9 6. Hét: Feltétel nélkül szeret az Isten Amiről szó van: Üdvösségem és önértékem nem bennem vagy a saját teljesítményemen és igaz voltomon alapszik, hanem egyedül Isten szeretetén és kegyelmén. Azért ajándékozza ok nélkül önmagát nekem, mert ezt akarja. A hit ennek értelmében azt jelenti, hogy ebben a feltétel nélküli szeretetben hiszek és ezt életem alapjává teszem. Ebből nő ki az igazi szabadság és kreativitás, mely a szeretet tetteiben jelenik meg. Amit kérek: Kérem Istent, az Atyát, hogy adjon nekem megingathatatlan hitet abban, hogy Ő engem úgy ahogy vagyok szeret és elfogad. a. Lk 7, Talán én vagyok a bűnös asszony? Vagy én vagyok a farizeus? Helyzetükbe képzelem magam és megszólítom Jézust. b. Ismétlés c. Lk 15, A fiatalabb vagy az idősebb fiú vagyok-e én? Talán mindkettőből van belőlem valami? El tudom-e valóban fogadni az atya viselkedését? d. Ismétlés e. Ján 13,1-15. Jézus fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: "Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!" Jézus így válaszolt: "Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted." Péter tovább tiltakozott: "Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!" "Ha nem moslak meg - felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem." Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!" - mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: "Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok. Magam elé tudom-e képzelni, amint Jézus a lábamat mossa? El tudom-e azt másvalakiről képzelni? És vajon magam kész lennék-e ezt másnak megtenni? f. Ismétlés g. Zsolt A zsoltárt, mint sajátomat imádkozom, miközben elidőzöm azoknál a soroknál, melyek különösképpen megfogtak; engedem saját szavaimat kiáradni. Amire a mindennapokban figyelek: Vajon mennyiben élek Isten ingyenes szeretetéből?

10 10 7. Hét: A sebek és elkeseredések gyógyulása Amiről szó van: Be nem gyógyult sebek, meg nem vigasztalt veszteségek, nem kisírt könnyek vagy elszenvedett igazságtalanság, mindez beszűkíti, elzárja és sokszor meg is mérgezi az életet. Jézusról sok gyógyítást jegyeztek fel, mint bűnbocsánatot. A beteg útján gyakran más személyek játszanak ebben fontos szerepet, mint segítő, mint indító vagy mint akadályozó. Saját életünkben lelki sérülések - gyakran a régmúltból -, testi betegségek, berögződött harag a másokkal való kibékületlenséggel függnek össze. Szeretetlenséget és az élet elutasítását váltják ki bennünk. Az evangélium gyógyítási történetei abban tudnak segíteni, hogy mint betegek Jézushoz forduljunk, és nála konkrét gyógyulást és kiengesztelődést találjunk. Amit kérek: Kérem Jézust, hogy elnyomott sebeimet, veszteségekről szerzett feldolgozatlan tapasztalataimat és bizonyos emberekkel és intézményekkel szembeni engesztelhetetlenségeimet óvatosan felmutassam és engedjem magam a gyógyulás és kiengesztelődés útjára vezetni. a. A tetőn át Jézushoz leeresztett béna Mk 2,1-12. Hol vagyok magam is bénult? Hagyom-e magam Jézushoz vinni? Vajon ki tudna hozzá vinni engem? Meg merem-e kérni őt erre? b. A vérfolyásos asszony Mk 5, Milyen terheket cipelek magammal már régóta? Szégyellem-e kimondani ezt valaki előtt? c. Ismétlés: A gyógyulás útja türelmet igényel. d. Zakeus Lk 19,1-10. Mennyiben érzem magam túl kicsinek vagy olyannak, aki a rövidebbet húzta? Milyen lépéseket teszek azért, hogy Jézussal felvehessem a kapcsolatot? e. Ismétlés f. A bocsánat Mt 5, Végig megyek magamban azokon az embereken, akikkel éltem és élek. Megvizsgálom, hogy vajon haragszik-e rám valaki vagy magam tartok-e haragot bárkivel is. Mindezt Jézus elé teszem és kérem a kiengesztelődést. g. Ismétlés Amire a mindennapokban figyelek: Hol érzem magam gátoltnak és békétlennek? Hogyan lehet megerősíteni, elmélyíteni hiteles vágyainkat? Leírok saját szavaimmal pár soros rövid imát, amiben világosan kifejezem mély, erős vágyamat a belső megbékélésre. Egyúttal őszintén beismerem, hogy bár nem vagyok képes ennek megvalósítására, de nagyon vágyódok rá, s kérem szívem mélyéből. További ajánlott olvasmány: Lgy ; ; ; Zar

11 11 8. Hét: Az ellenállások és félelmek életemben Amiről szó van: Némely megkötözöttségekhez, belső gáthoz és élet beszűküléséhez annyira hozzászoktunk, hogy nélkülük életünket már el se tudjuk képzelni. Ezzel szemben az ismeretlen bizonytalanná tesz, félelmet vált ki belőlünk akkor is, ha az egy teljesebb életet jelent. Jézus kérdése, hogy "akarsz-e meggyógyulni?" (Ján 5,6) ezért egyáltalán nem költői kérdés 8. Előfordulhat, hogy belső ellenkezést érzünk, túl direkten teszik fel nekünk a kérdést. Ezért döntő lépés a gyógyulási folyamatban, hogy imádkozzam a bennem feszülő ellenállásokat tapasztalva, odatartsam ezeket Jézus elé, hogy Ő lassan feloldja ezeket. Amit kérek: Kérem Jézust, hogy bátorságot adjon ahhoz, hogy őszintén szembenézhessek ezekkel az ellenállásokkal és félelmekkel; ha ilyeneket érzek magamban, hogy Ő kezébe letéve ezeket Ő feloldhassa és hogy őszintén kérhessem a gyógyulást és megszabadulást. a. A béna meggyógyítása. Ján 5,1-9. Akarok-e meggyógyulni? Milyen megfontolások és ellenállások jelentkeznek bennem? Tudok-e ezekről Jézusnak beszámolni? b. A jerikói vak meggyógyítása. Mk 10, Ki merem-e Jézusnak egyértelműen mondani azt, amit tőle várok? Ki vagy mi által hagyom magam elnémítatni? Mit akarsz? Mit cselekedjek neked? Mester, add, hogy lássak! c. Ismétlés d. Lázár feltámasztása. Ján 11,1-44. Jézus élet bőségét ajándékozó hatalmát a halál se korlátozza e. Ismétlés f. Példabeszéd a gonosz szülőművesekről. Mt 12,1-12. Jézus szenvedőkkel és betegekkel vállalt szolidaritása a halálát okozta. Így ő az Úr Szenvedő Szolgája, "akiben kedve telik". g. Reflexió: Hogyan állok a bűnbánat gyakorlatával? Megfelelő-e ez? Akarom-e az eddigi gyakorlatomat változtatni valamiben? Amire a mindennapokban figyelek: Milyen feladattal szeretnék legszívesebben egyedül megbirkózni? Próbáljam éppen ezt Jézus elé helyezni vagy másvalakivel róla beszélgetni. Az előző héten vázolt pár soros rövid ima, amiben világosan kifejeztem mély, erős vágyamat arra is jó, hogy ne bénuljak meg, amikor félelemmel telik meg a szívem a vágyam beteljesülése felé vezető út nehézségeit látva. Ez a félelem csak azt mutatja, hogy életemben egy fontos fejlődési szakasz kezdődik. 8 A szentírási szövegeket a Szent Jeromos Bibliatársulat fordítása alapján idézzük. (Budapest, 1996.)

12 12 9. Hét: Bűnös vagyok A nagyböjt kezdetén Amiről szó van: A valódi bűntudat kegyelem. A megbocsátásról alkotott valamely sejtés nélkül ezt azonban nem tudjuk elfogadni. A szentek példája mutatja, hogy a kegyelem megtapasztalásának és a bűntudat a mélysége egyenes arányban állnak. A felületes biztonságérzet üdvösségünk tekintetében össze kell törjön a megtérés útján. Így tudja Isten felajánlani az üdvösséget, hogy azt teljes szívvel tudjuk elfogadni életünk minden pillanatában. Amit kérek: Ráeszmélést és szégyenkezést kérek Istentől, amennyiben korábban tőle távol éltem volna. Fájdalmat, sajnálatot és könnyeket kérek bűneim, önzésem, szeretetlenségem miatt... a. Iz. 1,2-20, Jer. 2,12-13, Lgy Érezzem bűneim súlyát. A kereszthez lépek, hogy rátekintsek arra, akit értem feszítettek meg. b. Jel 3, A közösségekhez intézett kérdéseket úgy hallgatom, mint amelyek saját se hideg se meleg mivoltomhoz szólnak, és kitartásért valamint megtérésért könyörgök. c. Ismétlés: Azokra a szavakra és képekre figyelek újra, melyek megszólítottak vagy melyeknél ellenállást éreztem. d. Báruk 1,15-2,18, Lgy Valljam meg az irgalmas Isten színe előtt bűneimet.. e. Lgy Érzékenységet kérek, mely Istenhez vonz. f. Zsolt. 51. Azért könyörgöm, hogy Isten kegyelméből és Lelkéből élhessek. g. Mt. 7,13-14, 24, Ráeszmélek egyszeri életutam felelősségére. Amire a mindennapokban figyelek: Mennyire vagyok annak tudatában, hogy Isten kegyelméből élek? További ajánlott olvasmány: Róm 5,1-11; 6; 8,1-11; Ez 36,20-36; Lgy. 43.

13 Hét: Jézus, a megváltóm Az I. hét lezárása Amiről szó van: Mint emberek a szeretetből élünk. Isten feltétel nélküli szeretete, mely számunkra a kereszten függő Jézusban lett láthatóvá, az alapja a megváltott és szabad életnek. Amit kérek: Jézust kérem, hogy mindig szeretetében maradhassak. Azt javasoljuk, hogy az egész héten arra a Jézusra tekintsünk, aki értünk szenvedett és halt meg. Ehhez segít a) Lgy IGNÁCI IMABESZÉLGETÉS A kereszten függő Urunk, Jézus Krisztus elé térdelek. Beszélgetek vele arról, ahogyan szeretetből megteremt, azután szeretetből emberré lesz. Annyira kiüresíti önmagát, hogy az örök életből kilép meghalni, ide az időbe. Meghal, méghozzá a kereszten. Az Atya iránti szeretetből fakadó engedelmesség készteti arra, hogy meghaljon a bűneimért. Önmagamra tekintve felteszem a következő kérdéseket, és engedem, hogy a kérdések egészen áthassák létemet: - A múltban milyen feleletet adtam Krisztusnak? - Hogyan felelek Krisztusnak most? - Milyen feleletet kellene adnom Krisztusnak? Ahogy felnézek a kereszten függő Jézusra, mélyen átérzem mindazt, amire Isten ráirányítja a figyelmemet. b) Lk 23, A kereszt tövében állok másokkal együtt, vagy pedig a jobb latorként magam is függök a kereszten, Jézushoz beszélek, és reá tekintek. c) A túloldalon lévő kérdések alapján tekintek Jézus szemével önmagamra. Amire a mindennapokban figyelek: Figyelek arra, hogy mennyiben okoznak az emberek s magam is szenvedést másoknak? Hittel tekintek arra, hogy Jézus mindent magára vállalt és megváltott engem. További ajánlott olvasmány: Róm 8.; Zar ; 35.

14 14 Kitekintés: Önkép Az első "hét" lezárásaként hasznos lehet a helyes önkép kialakításában való előhaladás jeleire történő visszatekintés 9. Az alábbiakban felsorolt jelek közül nem szükséges mindnek jelen lenni életemben. Ha legalább is pár jelet fel tudok fedezni önmagamban, öröm tölt el, mert látom, hogy a helyes úton járok. Nem gyengeségeimet és gyarlóságaimat szemlélem, hanem Isten szíve szerinti kibontakozásomnak jeleit. Ezek a jelek különböző mértékben és fokozatokban mutatkoznak meg életemben. Nem azt keressem, hogy ez vagy az a jel megvalósult-e már életemben. A tökéletes megvalósulás senki életében sincs meg. Arra figyelek, hogy ebben vagy abban az irányban van-e valami előrehaladás bennem. Ezeket a jeleket utaknak is nevezhetjük, amelyek helyes önképed kialakulásához vezetnek. Egész életemben járnom kell ezeket az utakat, lassan de biztosan haladva előre. Az alábbi kérdések segíthetnek jobban látni azt, hogy hol is állok éppen: El tudom fogadni értelmileg és érzelmileg, hogy Isten ingyen és hűségesen szeret, öröktől fogva és mindörökké? Megtapasztaltam-e, hogy őszinte szeretetet és nagyrabecsülést kapok több embertől? El tudom-e fogadni jó oldalaimnak őszinte visszatükrözését? Hibáim, gyarlóságaim és korlátaim megemlítését elfogadom vagy visszautasítom? Mentegetőzöm-e ilyenkor, vagy fel tudom használni mások figyelmeztetéseit, meglátásait arra, hogy érettebb ember legyek? Tudatában vagyok-e annak, hogy milyen szándékkal végzem feladataimat, munkámat, és mit miért teszek? Ha valamilyen új feladat előtt állok, ügyelek-e arra, hogy azt szabadon, örömmel és szeretettel tegyem, ne csak kötelességből? Letörnek-e kudarcaim, bűneim, vagy azokból is tudok tanulni, bennük pozitív értéket találva? Be tudom-e építeni ezeket helyes önképem kialakításába? Elfogadom-e nemiségemet? Másneműekkel nyugodt, kiegyensúlyozott kapcsolatban tudok-e lenni? Alapvetően meg vagyok-e elégedve önmagammal? Érzem-e szükségességét annak, hogy bizonyítgassak valamit magamról? Engedem-e, hogy mások úgy lássanak és ítéljenek meg, ahogy ők akarják? Tudatában vagyok-e annak, hogy fontos számomra belső megmozdulásaim, irányulásaim tudatosítása, megvizsgálása megfontolt megkülönböztetéssel? Fontosnak tartom-e ezt, és gyakorolom-e napjában, mert így tudom azok irányát látni, és határozottsággal ellentmondani, ha Istentől és hiteles énemtől eltávolító irányulások hatnak rám? Ura vagyok-e életemnek? Én irányítom be szabad elhatározással mindennapi életemet, vagy hagyom, hogy külső körülmények ide-oda dobáljanak? Ha váratlan személyek vagy ügyek miatt változtatni kell napi terveimen, világos, szabad elhatározással teszem-e ezt, vagy csak kötelességből, kényszerből? Háttérbe tudom-e szorítani saját terveimet, kedvteléseimet, elgondolásaimat, ha másoknak van szüksége időmre, energiámra, szívemre? Embertársaim javáért, növekedéséért szabadon, örömmel és szeretettel tudok-e dolgozni? Van-e valami életemben, amit hosszabb ideje teszek már, de még mindig nem találtam értéket és értelmet benne? Ha igen, ezért embereket vagy körülményeket marasztalom-e el, vagy belátom, hogy a probléma bennem van, mert nem találtam meg helyes hozzáállásom? Tudok-e értéket és értelmet találni nehéz valóságokban is? Igyekszem-e mások jó és gyenge oldalait felfedezni? El tudom-e fogadni társaimat úgy, ahogy vannak, azzal együtt, hogy fejlődésük érdekében szívesen adok tanácsot nekik, ha ők készek azok befogadására? 9 Lásd P. Nemes Ödön SJ "Önmagad elfogadása - a helyes önkép kialakítása" című kéziratát.

15 15 II. MÁSODIK HÉT A Lelkigyakorlat második "hete" az Úr életéről, kereszthaláláról és feltámadásáról elmélkedik, mely a Lgy. folyamatának előképe és hajtóereje. 11. Hét: A király hívása Amiről szó van:... A király hívása társnak szólít, hogy Öt jobban megismerjük, szerető gondoskodását megtapasztaljuk és magunkat Hozzá kapcsolódva az embereket szolgáljuk. Ez a király úgy érkezik közénk, mint egy közülünk és így képes sorsunk teljes viselésére. Amit kérek: Azért az ajándékért könyörgöm, hogy képes legyek Jézus Király hívását meghallani, és kész azt tenni, amit Ő kíván. Kérem még, hogy az Ő társa lehessek, hogy Őt mélyebben megismerhessem, és hogy a megváltó küldetésével való kapcsolat naponta bensőségesebbé váljék bennem. a. Lgy Krisztus Országa: követem a Szent Ignác által megadott gondolatmenetet (lásd lent) b. Ismétlés c. Fil 2,5-11. Ez a Krisztus-himnusz Istennek azt a misztériumát fejezi ki, melyben a Fiú kiüresíti önmagát, vállalja a kereszthalált és mindenek fölé emelkedik d. Kol 1, A szöveg elcsodálkozáshoz és köszönethez tud segíteni. e. Lgy. 98. Az saját felajánlásom. f. Lgy. 98. Ismétlés g. Az érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Hol tapasztalom meg, hogy Jézus küldetésében az én saját szabad együttműködésemet keresi? További ajánlott olvasmány: Zsid 1-2; 1 Ján 1,1-4; Zsolt. 72.

16 16 Krisztus Király és az ő hívása ELŐKÉSZÜLET: A szokásos módon időt szánok arra, hogy tudatosítsam Isten jelenlétét; és kérem azt, hogy irányítsa minden szándékomat, cselekedetemet és tevékenységemet az Ő egyre nagyobb szolgálatára és dicsőítésére. KEGYELEM: Kérem Urunktól, hogy képes legyek meghallani hívását, és hogy készséges és hajlandó legyek megtenni azt, amit ő kíván. A KERET: Ennek a megfontolásnak két része van. Az első bevezet a fontosabb második részbe. [92] 1. Az első részben olyan helyzetben képzelem el magam, amilyennel a tündérmesékben találkozunk. Magam előtt látok egy vezéregyéniséget, akit maga Urunk Istenünk választott ki a feladatra. Valamennyi jóakaratú férfit, nőt és gyermeket vonz, és figyelnek rá. [93] Mindenki lelkesedik azért, hogy kövesse hívását, mert ennek a vezérnek minden embert megszólító beszéde valahogyan így hangzik:,,le akarok győzni minden betegséget, minden szegénységet, minden tudatlanságot, minden elnyomást és rabszolgaságot, -- röviden: az emberiség minden ellenségét. Aki csatlakozni akar hozzám ebben a vállalkozásban, annak meg kell elégednie ugyanolyan étellel, itallal, ruhával stb., amilyen az enyém. Velem kell dolgoznia nappal és velem kell virrasztania éjjel, hogy amint osztozott velem munkámban, később majd osztozzon győzelmemben is.'' Ha egy vonzó és lelkesítő vezér, aki ennyire Isten embere, ilyen felhívást tesz, melyik ember utasíthatná vissza meghívását? Hogyan ne akarna mindenki részt venni egy ilyen erőpróbáló és nemes kalandban? [95] 2. A második részben Jézus Krisztusra, a mi Urunkra és hívására irányítom a figyelmemet. Ha egy emberi vezérnek ilyen hatása lehet ránk, mennyivel nagyobb akkor a vonzereje az Istenembernek, Jézus Krisztusnak, Vezérünknek és Királyunknak! Hívása az egész emberiséghez szól, mégis minden embert egyéni, sajátos módon hív. Ez a felhívása:,,az az akaratom, hogy meghódítsam az egész világot, legyőzzem a bűnt, a gyűlöletet és a halált -- legyőzzek mindent, ami elválasztja az emberiséget Istentől. Aki csatlakozni akar hozzám ebben a küldetésben, ebben a munkában, annak késznek kell lennie velem együtt dolgozni, hogy így, a szenvedésemben való követés által, követhessen a dicsőségemben is''. [96] Isten meghívására és a győzelem ígéretének birtokában hogyan ne adná magát minden józanul gondolkodó ember Jézusnak és az ő művének a szolgálatára? [97] Azok az emberek, akik nagylelkűek és tűzbe hozza őket a buzgóság Jézus Krisztusnak, az örök Királynak és Mindenek Urának követésére, nemcsak teljesen fel akarják ajánlani magukat egy ilyen küldetésre és munkára, hanem szembe akarnak szállni mindazzal, ami akadályozza őket Jézus Krisztus radikális követésében. Ők ilyen módon fejezik ki felajánlásukat: [98],,Minden teremtmény örök Ura és Királya, alázatosan jövök eléd. Anyád, Mária és összes szentjeid támogatásának tudatában kegyelmed arra indít, hogy felajánljam magamat neked és művednek. Mélyen vágyom arra, hogy veled legyek minden rossznak, minden gyalázatnak és minden szegénységnek az elfogadásában ténylegesen és lelki értelemben egyaránt, szándékosan ezt választom, ha ez nagyobb szolgálatodra és dicsőségedre van. Ha te, Uram és Királyom, erre szeretnél meghívni és kiválasztani, akkor végy és fogadj el engem ilyen életmódra.''

17 Hét: A megtestesülés Amiről szó van:...isten Fia világunkba lép. Mindez Márián, Isten szegény názáreti szolgálólányán keresztül történik. Isten mély örömére figyelek, amint a bűnös világba küldi Fiát, hogy azt kibékítse önmagával. Amit kérek: Annak a Krisztusnak elmélyülő ismeretét kérem, aki értem emberré lett. a. Lgy A megtestesülés: Az elmélkedés lehetőséget ad arra, hogy vagy a Szentháromság vagy a Szűz Mária szemszögéből tekintsek a világra. Most megpróbálok a három isteni személy szemével tekinteni a világra. Elidőzöm az Atyaisten, testvérem Jézus és az életadó Lélek jelenlétében. b. Lgy , 262. Az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38): Isten Máriát kéri fel a megtestesülés misztériumában való közreműködésre. Mária nemet is mondhatna, mégis igent mond. Odaképzelem magam és figyelek Máriára és Jézusra, aki e pillanattal egy lett közülünk a mi megváltásunk végett. c. Ismétlés d. Lk 1, (Lgy. 263) Mária Erzsébetnél tett látogatásáról elmélkedem, és megpróbálok odafigyelni az emberi és isteni történésekre. Különösen is figyelek Jézusra, aki Mária méhében van jelen. e. Ismétlés f. Mt 1, E misztérium elmélkedésekor József érzéseibe és belső vívódásaiba képzelem magam. g. Az érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Arra figyelek, hogy mennyiben találkozom Isten világra vetett szerető tekintetével. 13. Hét: Jézus születése Amiről szó van: Isten lépett az emberiség történetébe akkor, amikor egy lett közülünk, hogy sorsunkat megossza. Saját létem misztériumában és életem történetében Ő az advent istene, aki azért lép közbe, hogy engem megmentsen. Amit kérek: Kérem az Atyát, hogy mélyebben és bensőségesebben ismerhessem meg Jézust, mint gyámoltalan gyermeket. a. Ján 1,1-14. A harmadik imamódon (Lgy ) imádkozom az evangélium prológusát. Isten töltse be eközben szívem azon való tiszteletteljes csodálattal, hogy Ő magát adta nekem és az emberiségnek. b. Lk 2,1-17. Belső békével vagyok jelen Jézus születésénél és örömmel, hálával fogadom mint az Atya nekem és az egész emberiségnek adott ajándékát. (Lásd: Gaudium et Spes 22.) c. Lgy A születés: Szent Ignác utasításait követem az elmélkedésben, és képzelőtehetségemmel belehelyezkedem minden egyes részletbe, ahogy Jézus közénk érkezik. d. Ismétlés e. Ismétlés f. Lgy Az érzékek alkalmazása. Ez az imaidő arra hív, hogy teljesen elengedjem magam és Jézus életének misztériumába merüljek. Nem újabb gondolatokat vagy utakat keresek az elmerüléshez, hanem inkább az eddigi imák tapasztalatára építkezem. Amire a mindennapokban figyelek: Figyelem, hogy a tehetetlenség és magamra hagyattatás tapasztalatai hogyan visznek közelebb Jézus születésének misztériumához. További ajánlott olvasmány: Iz. 9,1-6; Lgy ; 162.

18 Hét: Az újszülött király megjelenése Amiről szó van: "Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világot is teremtette, s aki mivel az ő dicsőségének fénye és lényének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével." (Zsid. 1,1-3) Amit kérek: Kérem az Atyát, hogy Fiához, Jézus Krisztushoz vonzzon, akit most kinyilatkoztatott a népek előtt. Kérem, hogy őt még jobban megismerjem, hogy szeretetének tapasztalata még erősebb legyen és hogy vágyam az ő követésére határozottabbá váljék. a. Lk. 2,8-18 Arra törekszem, hogy egyszerűségben és egyenességben találkozhassam Jézussal, úgy mint a pásztorok. b. Mt. 2,1-12 Kérem az Atyától, hogy mint a bölcsek észrevehessem jövetelének jeleit, Jézust keressem és feltaláljam. c. Lk. 2,19-21 Mária szívében szemlélte Jézus valóságát és nevének jelentését. Ezt tegyem én is... d. Lk. 2,25-35 Jézust Atyjának házában szemlélem, ott ahol Simeon felismerte mint a népet megvilágosító fényt és Izrael dicsőségét. e. Ismétlés f. Ismétlés g. Érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Hol világít meg bennem valamit a hétköznapjaimban Jézus dicsősége? További ajánlott olvasmány: Zsolt. 63; Zsolt. 131.

19 Hét: Jézus gyerekkora és rejtett élete Amiről szó van: Mint korának többi izraelitája, úgy növekszik fel Jézus. Csupán néhány alkalommal szakad fel e szokványosság és mutatkozik meg benne az egyedülálló küldetés. Amit kérek: Kérem az Atyát, hogy vonzzon Fiához, Jézushoz, hogy felnövekvésében és rejtett életében is Őt minél jobban megismerhessem. a. Mt. 2,13-22 és Lgy. 269, 270. Jézust mint menekültet szemlélem, akinek életben maradása teljesen Máriától és Józseftől függ. Ők pedig teljesen Istentől függnek olyannyira, hogy álmukban még hangját is felismerik. b. Lk. 2,41-50; Lgy 272. Jézus jó helynek tartja a Templomot. Ez Atyjának háza. Jézussal szeretnék egy lenni az Atya iránti fiatalos lelkesedésében. Arra kérem, hogy kísérjen el akkor, amikor napomat Isten előtt szemlélem. c. Mt. 2,23; Lk ; Lgy Ha ma Jézust Názáretben szemlélem, akkor például a következő kérdések ötölhetnek fel bennem: Vajon mikor mesélte el Mária Jézusnak a születés történetét a zsúfolásig megtelt vendégfogadókkal és üres istállókkal? Vajon hogyan tanította Istenről, az Atyáról? Hogyan ölt testet Jézusban jövőbeli küldetése? Miért töltötte életének nagyobbik részét elrejtve? d. Lk. 2, Jézust Atyjának házában találják meg. Hol lehetne máshol? Majd visszatért szüleivel és gyermekként engedelmeskedett nekik... e. Ismétlés f. Ismétlés g. Érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Mennyiben segít a mindennapokban Jézus rejtett életének szemlélése ahhoz, hogy napjaimat összeszedetten és tudatosan élhessem? További ajánlott olvasmány: Lgy Bevezetés a különböző életállapotok mérlegeléséhez.

20 Hét: Jézus hívása Amiről szó van: Szent Ignác a zarándokról, önmagáról írja hogy "ez ideig mindig és egyformán ugyanannak a lelkiállapotnak és vidámságos lelki egyensúly hangulatának örvendett, anélkül, hogy a belső lelki életet valamelyest is ismerte volna. Ama napokban... egy gondolat vetődött fel benne, mely hevesen kínozta. Életmódja nehéz volta tárult fel szeme elé; és mintha lelke mélyén e szavakat hallotta volna: 'Hogyan tudod majd hetven éven át kibírni ezt az életmódot, ameddig még elérhetsz?' Erre ugyancsak magában nagy határozottsággal válaszolt, mert észrevette, hogy a hang a gonosz lélektől származik: 'Te nyomorult, ígérhetsz-e nekem csak egyetlen órányi életet is?' Ezzel a kísértést legyőzte és lelke újra megnyugodott." (Zar ) Amit kérek: Szent Ignáccal kérem Istent, hogy felismerhessem a sátán mesterkedéseit, és magamat tőle megvédhessem. Hasonlóképpen kérem Krisztusnak, az én Uramnak igaz ismeretét és belső érzéket az ő útjához. a. Ef. 6,10-20: A szellemi harc b. Lgy : A két zászló. Ennek az elmélkedésnek célja, hogy Jézus és a sátán stratégiájába betekinthessek, és ezáltal pontosabban tudjam a magamban tapasztalt szellemeket megkülönböztetni. A sátán nem annyira a gyengeségemben, mint az erős oldalamon kísért meg. (lásd lent) c. Ismétlés: Az ellenség stratégiájára figyelek, különösképpen a gazdagság, tisztelet és büszkeség kísértéseinél. Hasonlóan figyelek Jézus tervének három fokozatára, a szegénységre, megvetettségre és az alázatra. d. Gal. 5, Kérem, hogy érezhessem annak különbségét, hogy a Lélekkel vagy nélküle élek. e. Ismétlés: Az ima alatt különösen is figyelek a Jézussal történő beszélgetésre. f. Lk. 18,18,27: A gazdag ifjú története: Add el mindened és kövess engem! g. Ismétlés Amire a mindennapokban figyelek: Hol ismerem fel bensőmben azokat a kisebb megmozdulásokat és erőket, melyek Jézus útjától el akarnak távolítani? És hol azokat, amelyek felé segítenek?

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 18. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1701. ELŐSZÓ "Nagyon köszönöm, hogy megküldte

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 16. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A HANG 1 1462. E L Ő S Z Ó "Nehéz kifejeznem, milyen

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben