A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA"

Átírás

1 A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is folytatni. Az alábbi összeállítás 1 - egy már Amerikában és német nyelvterületen kipróbált változatra építve - számukra kíván segítséget nyújtani. Az összeállítás első részében egy rövid gyakorlati bevezetőt adunk a ML keretéről. A második részben egy negyven hétre bontott formában a Lelkigyakorlat keretét vázoljuk fel ajánlott szövegekkel és elmélkedési szempontokkal. A harmadik rész további háttérsegítséget kíván adni az MLGY tartalmáról és az ignáci imamódokról. A napi ima 1. Az előkészület Az ima kifejezett előkészületet kíván meg, mely az alapmagatartással és az alapdöntéssel áll kapcsolatban. Ezen idő alatt kell dönteni az ima helyéről, idejéről, valamint az ima "anyagáról" és a formáról, melyet ehhez választunk. Általában az "anyag" egy szentírási vagy Lelkigyakorlatos könyvből vett szöveg, mely a héthez illik. Emellett figyelni kell a vágyakra és belső ellenállásokra is, hisz ezek mutatják meg, mi az, ami most éppen fontos a lelkigyakorlatozónak. Az előkészület első része, amikor mélyebbre haladva arra figyelek, hogy mit is hozok magammal az előttem álló elmélkedésbe: Milyen érzés, hangulat kísér? Az őszinte vágy magam kifejezésére illetve arra, hogy magamra s a bennem zajló folyamatokra jobban odafigyeljek, hozzásegít ahhoz, hogy már az ima elején egész valómat teljesebben s szabadabban helyezhessem az Úr elé. Ebből adódik az ima alapmagatartása: a tisztelet (Lgy. 75), amiben Isten jelenlétét ismerem el. Ez megmutatkozik testi és lelki tartásban is. Nagy segítség lehet, ha a lelkigyakorlatozó ki tudja alakítani azt a helyet, ahová napi imájában rendszeresen visszatér, és meg tudja találni azt a testhelyzetet, mely leginkább megadja egy ellazult, pihentető tartásban a lecsendesedés fizikai hátterét. (Lgy. 76.) Mivel a ML-ának közegét mindennapjaink "normális", tehát sokszor hektikus, felzaklatott, zajos élettere adja, ezért különös jelentősége van annak, hogy a lelkigyakorlatozó fordítson időt a tudatos ellazításra az elmélkedés előtt. Az általánosan ismert légzés- és testérzékelési gyakorlatok erre például kiválóan alkalmasak. Céljuk az, hogy a lelkigyakorlatozó saját igényének illetve feszültségének megfelelően fizikálisan is le tudjon csendesedni, és ki tudjon nyílni mindarra, amit az elmélkedés számára hozhat. 2. Az ima maga 1 Mindennapok Lelkigyakorlata - továbbiakban: ML.

2 2 Mint írtuk, az imában két dolog történik: az, amit én teszek és az, ami velem történik. Ami az elsőt, az ima rajtam álló, aktív szakaszát illeti, sok mindenre tudok az imában figyelni. Olvashatom a Szentírást, figyelhetek Jézus szavára, elmélkedhetek a kinyilatkoztatás igazságairól, gondolkodhatom a hit, szeretet és remény cselekedeteiről vagy éppen kifejezhetek kérést, köszönetet és dicséretet. Lehet egyszerűen csak "jelen lenni" és figyelni. Énekelhetek himnuszokat és zsoltárokat. Imádkozhatom a rózsafüzért vagy a keresztút állomásait. Kipróbálhatom azt is, amit Ignác meditáció vagy kontempláció alatt ért. E különböző imaformák ahhoz segítenek, hogy saját életutamnak s konkrét helyzetemnek megfelelően a számomra leginkább megfelelő úton jussak el célomhoz, az istentapasztalatom elmélyítéséhez. Egy sokoldalú tapasztalat - s erre utal a lelki "gyakorlatok" kifejezése is - ehhez nagyban hozzásegíthet. A ML természetes módon azt feltételezi, hogy aki ennek nekivág, annak alapvető tapasztalata már rendelkezésre áll. Így itt csak néhány speciális pontra szeretnénk a figyelmet felhívni. Ezért van az, hogy az elmélkedés formálisan az Isten felé fordulásom kifejezésére, a kegyelem kérésére (Lgy. 48) és az Úrral folytatott imabeszélgetésre (Lgy. 53) irányul. A kegyelem ebben az értelemben az, amiben hiányt szenvedek, amire valóban szükségem van, és amit egyedül Isten tud megadni. Amit magam nem vagyok képes "előállítani". Csak kérni tudom, várni rá, elfogadni vagy elutasítani. Ignác arra buzdít, hogy a lelkigyakorlatozó minden ima elején mindazt, ami ő maga és mindazt, amit az imában tenni szeretne Isten tiszteletére és dicséretére irányítsa (Lgy. 46.), hogy valóban Isten legyen az ima központjában, nem én. Az Ignác által javasolt kegyelmek a Lelkigyakorlatok folyamatában fontos szerepet játszanak. Ajánlatos azt kérni, amit Szent Ignác ajánl, de ez legyen összhangban az én vágyaimmal és szükségleteimmel is.. Jó, ha a lelkigyakorlatozó minden imában kitartóan kéri e kegyelmeket. Miután így figyelmemet Istenre irányítottam a szöveghez fordulok, hogy abban Isten bennem való munkálkodását érezzem meg. Az elmélkedés különböző formáira s a lelkigyakorlatozó szabadságára utalást, mely az ajánlott szövegekkel és gyakorlatokkal való utunkat illeti, csupán egy szemponttal szeretnénk itt aláhúzni. Mire is figyelek az elmélkedésben? Az ignáci Lgy a lelki öröm elmélyítésére, a consolatio-ra (vigasztalásra) tekint: Ez az, ami békességgel, örömmel, hálával, érdeklődéssel és kíváncsisággal írhatunk körül. Ez adja a "jelenlét" különös érzését, melyben Isten valamiképp különösen is közelinek tűnik. Ez adja a bizalom és Istenre hagyatkozás energiáját, mely mintegy beleágyaz és összeköt a körülöttem lévő teljes valósággal. Ez a vigasztalás Isten ingyenes ajándéka. Hálás vagyok, amikor megkapom, de az imámban nem a vigasztalás megkapása a cél. Nem az Isten vigasztalására vágyódom, hanem magára Istenre. Ezzel szemben áll az ellenállás, a félelem a kihívások előtt, a nyugtalanság. Annak érdekében, hogy minderre jobban ráérezhessek, megkérdezhetem magamtól: Mi vonz? Mi kelti különösen is fel figyelmemet? Illetve mi az, ami gátol? S miért: Miért mulasztom el például a magam számára kijelölt időben s gyakoriságban elmélkedésem? S ha valami valóban "megmozgatja" bensőm, vajon mi is történt ott? Bármit is találok a "miért" mögött, vajon tudok-e imádkozni érte? Ezek a kérdések az ima után lévő visszatekintésben kerülnek összegzésre. Az imaidő kötetlen imával, imabeszélgetéssel végződik. Ennek a célja az, hogy erősítsük a lelkigyakorlatozó kapcsolatát az Atyával, Jézussal vagy Máriával. Minél jobban átível az imabeszélgetés a teljes imaidőn, annál jobban növekszünk az Istennel való személyes, bizalmas kapcsolatunkban és leszünk arra előkészülve, hogy fogadjuk azt, amit ő számunkra adni akar. Ignác arra is biztat, hogy az imát egy Miatyánkkal vagy más megszokott szóbeli imával zárjuk. Fontos még, hogy kitartóan annál az imaidőnél maradjunk, amit magunk számára kitűztünk, és azt ne rövidítsük meg (Lgy ). Sokszor előfordul, hogy száraz időszak esetén az imában való hűség váratlan kegyelem útján termi meg gyümölcsét. 3. Visszatekintés az imára Az ima befejezését követően hasznos, ha a visszatekintés idejére a testtartást megváltoztatjuk (Lgy. 77). Mivel az ima magába foglalja mindazt, amit én teszek és azt, ami velem történik, igyekszem a bennem történteket átérezni. segít, ha ezeket rögtön le is írom, hogy ez a kísérővel folytatott beszél-

3 getés alapjául is szolgálhasson. A néhány papírra vetett emlékeztető gondolat célja még, hogy hoszszabb-távon is követhessem, megfigyelhessem imatapasztalatom változását, és ezekből tanulhassak. "Az ima végeztével arra figyelek, mi is történt az elmúlt órában; nem annyira arra, hogy milyen gondolatok foglalkoztattak, hanem hogy milyen vigasz és vigasztalanság, félelem, unalom és egyéb érzelem mozgott bennem. Talán odatekintek elszórakozásaimra is, különösen arra, hogy azok milyen mélységben voltak zavaróak. Megköszönöm Istennek ajándékait és kérem bocsánatát az ima alatti hanyagságomért." 2 Az alábbi kérdések segíthetnek a visszatekintésben: Mi történt bennem? Mi érintett meg különösképpen? Milyen érzések fogtak el az ima alatt? Milyen volt a hangulatom? Hogyan változott a hangulatom? Mit akart az Úr mondani nekem? Hogyan viszonyultam ehhez? Milyen Istennel találkoztam az imában? Mennyiben tartottam magam ahhoz, amit elhatároztam az ima előtt? (Lgy. 6) Van-e olyan pont, melyre a következő imaidőben vissza szeretnék még térni? Felmerül sokszor a kérdés, hogy vajon mikor "sikerült jól" egy elmélkedés? Önmagában nincs jól vagy rosszul sikerült elmélkedés, hanem nagyon sok múlik éppen a visszatekintésben elért reflexión és ennek elfogadásától. Mégis mondhatjuk, hogy egy elmélkedés jobb vagy gyengébb annak függvényében, hogy mennyire volt Isten a központban, hogy imám mennyire lett része életemnek, az arra szánt időt mennyire tudtam odaadni s mennyire sikerült a bennem zajló mozgásokra figyelmesen s szeretettel odafigyelni és azokat megkülönböztetni. Ebben az értelemben mind a vigaszt és megnyugvást hozó elmélkedés, mind a feldolgozott és felajánlott belső "ellenállás" tapasztalata egyaránt lehet consolatio (vigasz). Ezzel ellentétben az unalom, érdektelenség, a félelemmel telített befelé fordulás, önanalizálás vagy a túlságosan is "fejben" maradó elmélkedés egy "rosszul" sikerült elmélkedés jelei. A kettő közötti különbség megmutatja, hogy a visszatekintés célja az, hogy a következő elmélkedésemre készülhessek: félelmeimet az Úr elé vihessem, tanulhassak a desolatio (vigasztlanság)- ból. 3 2 Lásd David L. Fleming SJ: A Contamporary Reading of the Spiritual Exercises. (St. Luis, 198O.) értelmező fordítása a Lgy. 78. pontjáról.

4 4 A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA I. A FUNDAMENTUM ÉS AZ ELSŐ HÉT Az első "héten" 3 különösen is megpróbálok rendet teremteni életemben. Rendszeres időben lefekszem és felkelek. Beosztom időmet és tartom magamat ehhez a beosztáshoz. Arra törekszem, hogy én legyek az ura életemnek és nem külső körülmények vagy emberi tekintetek. Figyelem belső megmozdulásaimat, tudatosítom, hogy mi megy, vagy mi ment végbe bennem. Nézem, hogyan akarok viszonyulni belső megmozdulásaimhoz. Megkülönböztetem hiteles és nem hiteles vágyaimat, hogy az egyiket magamévá tegyem, és a másikat elutasítsam. Hogy helyesen tudjam végezni ezt a megkülönböztető megfontolást, leírom gondolataimat, vágyaimat, félelmeimet. Ha nem látok világosan, és össze-visszaságot tapasztalok magamban, azt is leírom, úgy ahogy tapasztalom. Például: Átlátszó, őszinte, mély kapcsolatra vágyok, de félek, hogy megint sebeket kapok. A sebekkel nem tudok mit kezdeni. Vagy: Tudom, hogy nagyon önző vagyok, ebből szeretnék kilábolni, de nem látom az utat. 1. Hét: Vágy és Ígéret Amiről szó van: A Lelkigyakorlatok kegyelmi időszakának kezdetén igyekszem magam arra előkészíteni, hogy nyitott legyek Isten szeretetére, aki engem kiválasztott, hogy önmagát adja nekem. Amit kérek: Istent kérem, hogy megtapasztalhassam azt a vágyat, mely bár mélyen bennem él, mégis a hétköznapokban ritkán tapasztalok meg, mert sok minden elfedi. Amivel imádkozom 4 : a. Iz. 55,1-11 Isten szeretettel arra hív, hogy hozzá menjek b. Oz 11,1-9 Gyengéd szeretettel szeret engem c. Iz. 43,1-7 Szeretné, ha hozzá tartoznék, hiszen megváltott engem. Nevemen szólít. d. Iz. 35,1-10 Új életet ígér, míg én pusztaságot és bénulást érzek. e. Ez 37,1-10 Új életet kelt ott, ahol most halott csontok vannak. f. Lk 11,1-3 Jézus bátorít, hogy vágyamat bátran Isten elé vigyem. g. Összefoglalás. Megfogalmazom azt, amit e lelkigyakorlatban Istentől várok és kérek a hét számomra fontos tapasztalataira, imáira figyelve. Ezt az összefoglaló gondolatot lehet a légzés ritmusára, a rózsafüzérhez kapcsolva vagy a Jézus-ima mintájára mondani. Amire a mindennapokban figyelek: Mikor és hogyan tűnik fel Isten ígérete és a saját vágyakozásom? További ajánlott olvasmány 5 : Bölcs. 7-9; Lgy ; Zsolt. 63. Isten előtt kifejezem mindazt a vágyam, hogy felé közelítsek 3 Ne feledjük, hogy amíg a "hét" Lgy értelmében egy tematikus egységet jelent, addig a továbbiakban mi ezt bontjuk naptári időszakra! 4 A betűjelek a hét egy-egy napjára ajánlott imaszöveget tartalmazzák. A szövegek a vezérfonalat biztosítják, amit szabadon használhat a ML-t végző. Ez a bevezető megjegyzések után minden hétre tartalmazza: * a tartalmi célkitűzést ("Amiről szó van") * az utalást a kérhető kegyelemre ("Amit kérek") * az egyes napokra beosztott tartalmi megjegyzéseket az imára vonatkozólag ("") és * kérdéseket az examen, illetve a napi kiértékelés számára ("Amire a mindennapokban figyelek"). A lelkigyakorlatozó szabadon gazdálkodjon a hétre ajánlott elmélkedési helyek között. A hét napra bontott hét szöveg csupán ajánlat, melyet nagyban lehet adaptálni az egyéni útra. Az inkább kevesebbet de elmélyültebben ignáci elve alapján rendkívül fontos, hogy a lelkigyakorlatozó maradjon egy szövegnél vagy gyakorlatnál, ameddig úgy érzi, hogy abban még jobban el tud mélyedni. 5 Ajánlott olvasmányok lehetőséget adnak arra, hogy váltsak a napi olvasmányban, ha az akkor nem mond semmit, minden figyelmes keresésem ellenére sem.

5 5 2. Hét: Isten, Teremtőnk és Urunk Amiről szó van: A dolgok és élőlények nagy sokasága a sokszínűségével a közös eredetre utal, Istenre, aki ezeket a semmiből teremtette és aki mindezt Jézusban, mint főben akarja összefogni. Amit kérek: Istent kérem, hogy a teremtményekben tegye magát felismerhetővé számomra, és mély hálát érezhessek iránta. a. Zsolt Az engem meghívó Isten az, aki engem és minden mást teremtett, mert szeret engem. b. Bölcs. 11, Te, Uram, mindennel szemben könyörületes vagy, mert hatalmad végtelen. c. Iz. 40, Isten mérhetetlen nagysága és hatalma nem kell, hogy megijesszen. Bizalommal szabad ráhagyatkoznom. d. Dán 3, Minden teremtmény, minden helyzet és esemény Isten dicsőítésére szolgál. e. Ef 1,3-14. Az örökkévalóságtól kezdve arra vagyunk rendelve, hogy Isten gazdagságában részesedjünk "hatalmas kegyelmének dicsőítésére". f. Lgy.23. Az ignáci Fundamentum : Isten szabadon teremtett minket, hogy ebben az életben megismerhessük, szerethessük és szolgálhassuk őt, és örökre boldogok legyünk vele. Megteremtésünkkel Istennek az a szándéka, hogy a szeretet és szolgálat feleletét váltsa ki belőlünk itt a földön, és így elérhessük célunkat, az örök boldogságot ővele a mennyben. Ezen a világon minden Isten ajándéka. Értünk teremtett mindent, hogy teremtményein keresztül jobban megismerhessük, biztosabban szerethessük, és hűségesebben szolgálhassuk őt. Ennek következtében, Istennek ezeket az adományait annyiban kell értékelnünk és használnunk, amennyiben segítenek minket a szeretetből fakadó szolgálat és az Istennel való egység célja felé. Amennyiben valamely teremtmények akadályozzák haladásunkat célunk felé, el kell hagynunk azokat. A mindennapi életben a teremtményekkel kapcsolatban ne legyünk részrehajlóak, és amikor megvan a választási lehetőségünk, ne tegyünk elhatározásokat addig, ameddig nem világos, hogy mi lenne a jobb választás. Választásainkban ne az vezéreljen, hogy természetes hajlamaink szerint mit kedvelünk vagy nem kedvelünk. Még olyan kérdésekben sem, mint amilyen az egészség vagy betegség, gazdagság vagy szegénység, keleten vagy nyugaton való élet, ilyen vagy olyan foglalkozás választásának kérdése. Inkább az legyen egyetlen vágyunk és egyetlen választásunk, amely jobban elvezet ahhoz a célhoz, amelyre Isten teremtett minket. g. Ismétlés: Visszatérek azokhoz a szövegekhez, melyek leginkább dicsőítésre sarkaltak. Tudok-e saját dicsőítő éneket írni? Amire a mindennapokban figyelek: Mind az engem körülvevő tárgyak, mind az emberek, akikkel találkozom, Istentől származnak. Ezeken keresztül tudok találkozni Vele. További ajánlott olvasmány: Lgy ; Szt. Ferenc Naphimnusza. Lehetséges gyakorlat: Rendezettebb élet megalapozására a következő gyakorlat talán adhat segítséget. a) Írok két listát arról, hogy az elmúlt két hétben milyen vágyakat tapasztaltam meg magamban. Az egyikben a hiteles, a másikban a nem hiteles vágyaimat vázolom. b) Figyelek arra, hogy milyen alapon teszem az egyiket ide, a másikat oda. c) Leírok le egy-két tapasztalatot, amikor hiteles vágyaim szerint cselekedtem, vagy foglaltam állást valamivel szemben. Mit éreztem akkor? Milyen akadályokat tudtam leküzdeni? Mi segített? d) Mit tapasztaltam akkor, amikor nem hiteles vágyam szerint cselekedtem, gondolkodtam? Milyen érzések kísérték ezt? Miért nem cselekedtem másképpen? e) Mit tettem vagy nem tettem, mikor nem volt elég erőm hiteles vágyam szerint gondolkodni vagy cselekedni? f) Mit tanultam ezekből a tapasztalatokból? Mi segít hiteles vágyaim szerinti életre?

6 6 3. Hét: Életem, mint üdvtörténet GAUDETE! Amiről szó van: Amint Ábrahám, Jákob és Izsák Istene népét történetének hányattatásain át vezeti, ugyanúgy saját életemet is egy személyes üdvtörténetté teszi, melyet visszatekintve - legalábbis töredékeiben - fel tudok fedezni. Amit kérek: Kérem Istenemet, hogy életemben felfedezhessek valamit az Ő vezetéséből. a. Zsolt Isten ismeri életemet. Tudása szerető gondoskodás. b. Zsolt Gondoskodott Izraelről és megszabadította rabságából - így cselekszik velem is a szövetséghez hűséges Istenünk. c. Életem üdvösségének mérföldkövei: Visszaemlékezem életem fontos eseményeire, adottságaira, találkozásaira és tapasztalataira. Emberek, akik segítettek; környezetem és közösségek, melyek életemet támogatták; találkozások, melyek útmutatóak voltak számomra; események, melyek segítségemre jöttek; események, melyek betöltöttek... Gyakorlat: Életem szakaszait megpróbálhatom leírni, lerajzolni egy vonallal, ami mehet le és fel, mutatva azt, hogy milyennek ítélem azt a szakaszt. Megjelölhetem rajta a fontosabb eseményeket, a meghatározó embereket. Kereshetem benne, hogy mit tanultam Istenről abban az eseményben. d. Szeretet-tapasztalatok életemben: Megjelenítem azokat az embereket, akik igazán szerettek; visszaemlékezem, azokra a találkozásokra, melyekben ezt megéreztem; Figyelek azokra az emberekre is, akiknek én tudtam szeretetet ajándékozni, akik rajtam keresztül elfogadottnak és befogadottnak érezték magukat. e. Életem minden eseményében és tapasztalatában Isten dolgozik. Osztozik velem és arra hív, hogy magamat megosszam vele. Isten szeretetből teremtett engem, és ez a szeretet teljesen ingyenes. Annyira szeret engem, hogy ha én el is távolodom tőle, Ő továbbra is Üdvözítőm és Megváltóm marad. Az összes természetes képességem és adományom, a keresztség, az Eukarisztia és a rám árasztott sajátos kegyelmek ajándékai mind azt jelzik, Urunk, Istenünk mennyire megosztja velem az életét. Az az életem vigasza, hogy tudom és tapasztalom, ki vagyok Isten számára az Ő kegyelméből. Istenről, mint Ajándékozóról és Ajándékról elmélkedem. (Elképzelem, hogy) Isten szeretete úgy ragyog le rám, mint a nap fénysugarai, olyan pazarlóan, ahogyan egy forrás árasztja vizét egy vég nélkül áradó folyóba. Amint látom a napot sugaraiban, és látom a forrást a folyó vizében, ugyanígy látom Istent minden rám árasztott ajándékában. Isten gyönyörűségét és örömét leli abban, hogy együtt van az emberekkel - velem van. Úgy árasztja rám szeretetét, hogy mindig teljesebb és gazdagítóbb életre hív. Mit adhatnék egy ilyen nagylelkű Ajándékozónak? Újra fölajánlom szeretetem a VEDD ÉS FOGADD EL szavaival. (Lgy ) f. Ismétlés: Sok mindent felfedeztem, amiért hálás lehetek. Ki tudom-e fejezni e hálát? g. E hálára támaszkodva rá tudom-e bízni magam Istenre és ki akarom-e magam szolgáltatni neki e Lelkigyakorlatban? (Lgy. 5.) Mit szeretnék felajánlani annak, aki ennyire szeret? Szeretettől indíttatva, szívem mélyéből kifejezem szeretetemet a következő szavakkal: Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságomat, emlékezetemet, értelmemet és egész akaratomat, mindazt, amim van és amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt. Neked, Uram, visszaadom. Minden a tiéd, tégy vele, amit akarsz. Csak szeretetedet add kegyelmedel, ez elég nekem. (Lgy. 234.) Amire a mindennapokban figyelek: Minden eseményben és helyzetben Isten szól hozzám és működik körülöttem. Mennyiben tudom felfedezni Őt? További ajánlott olvasmány: Ef. 1.; A zarándok Naplója 1.

7 7 4. Hét: Életem értelme és célja KARÁCSONY HETE Amiről szó van: A lehetőségek, tevékenységek, kihívások és találkozások sokaságában könnyen elveszhetek. Az idő múlik és meg kell kérdeznem magamtól: Mit is akarok tulajdonképpen? Mi az életem értelme? Amit kérek: Kérem Istent, hogy életem határaira figyelmeztessen és ezáltal szívemet magához vonzza, ahhoz, aki életem célja. a. Életem értelme: Gyakorlat Elképzelem, hogy egy fontos orvosi vizsgálat után várakozom a leletre. A várakozás külső és belső hangulatába helyezkedem. Ekkor behívnák a rendelőbe. Figyelem amint az orvos komolyan és lassan beszélni kezd. Érzem a habozását. Biztatom, hogy nyíltan beszéljen. Végül mély részvéttel a hangjában elmondja, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek és két - három hónapom van hátra csupán. Mit érzek ekkor? Kivel szeretnék beszélni? Kinek akarom elmondani az igazságot? Mit akarok tenni a hátralévő hónapokban? 6 b. Zsolt 1. Boldog az az ember, aki ismeri az Úr útját. 7 c. Jn 14, Jézus Atyjánál készít helyet nekünk. Ő maga lesz az Út életünkben. d. Lgy. 23. Hagyom, hogy ez a kijózanító szöveg hasson rám, és kérdéseket tegyen fel nekem. Csábit-e az itt megfogalmazott szabadság? (Olvasd újra a 2. hét Fundamentumát) e. Mk 12, Ebben a dialógusban valami hasonlóról van szó. Akarok-e belehelyezkedni? f. Ismétlés: Mt 25, Megpróbálom azt a meglepetést érezni, amit az utolsó ítélet emberei fejeznek ki. Azért imádkozom, hogy ezt a mértéket magamévá tudjam tenni. g. Ismétlés: Mire vágyakozom teljes erőmmel az életemben? Amire a mindennapokban figyelek: Milyen terveim vannak a jövőre? Hogyan viszonyulnak ezek életem alapvető céljához? 6 A. de Mello, Meditieren mit Leib und Seele, 25. gyakorlata alapján. 7 Egy másik lehetséges gyakorlat, ha az előző segített a visszatekintésben. Az igazi perspektíva: Az orvos által megjelölt két - három hónapba képzelem magam. Az ágyamon fekszem gyengén és betegen, de különösebb fájdalmak nélkül. Este van és egyedül vagyok. Nem tudom, vajon hány napom van még hátra. Mit érzek arra a gondolatra, hogy életem rövidesen végéhez ér? Életem néhány fontos találkozására és döntésére emlékezem. Sajnálom ezeket vagy örülök nekik? Ha lehetőségem lenne arra, hogy életem még egyszer újra kezdjem, elfogadnám-e? Függővé tenném-e ennek elfogadását esetleg néhány feltételtől? Ha barátaimnak csupán egyetlen tanácsot tudnék adni, csupán egyetlen mondatot búcsúzóul, mit mondanék? A. de Mello, im., 26. gyak.

8 8 5. Hét: Illúzióim és csalódásaim Amiről szó van: Ami Istentől távol tart, azok sokszor nem is a tudatos bűnök, hanem inkább a ragaszkodás magunk teremtette ideálhoz és tökéletesség-elképzeléshez. Ezek elérésére kovácsolunk terveket, majd mondunk csődöt és csalódunk magunkban. Amíg önértékünket ezekhez a ideálokhoz kapcsoljuk, nem tudunk megszabadulni ebből a káros körforgásból. A megváltás útja azzal kezdődhet, hogy mind magunknak, mind Istennek bevalljuk nyomorúságunkat és megtapasztaljuk, hogy az igazság szabaddá tesz. Amit kérek: Kérem Istent, hogy nyissa fel szemeimet a magam teremtette illúziókra, és hogy reményemet egyedül Őrá, az egyetlen Megváltóra irányítsa. a. Zsolt. 77. Isten másképpen cselekszik, mint azt én elképzeltem. Érzem-e a zsoltáros csalódását és amint a történelem üdvöt hozó eseményeire tekint, hogy Isten újabb tettei előtt meg tudjon nyílni? b. Ismétlés: Mely ideálok és remények maradtak betöltetlenek eddigi életemben? Képes vagyok-e odaadni mindezt Istennek, hogy Ő betöltse - vagy ne töltse be, akarata szerint? c. Jn. 2,1-12. Amint a tanítványok, úgy én is hivatalos vagyok a menyegzőre. Kifogyott a borom. Jézushoz fordulok. Hiszem-e Máriával együtt, hogy Jézus értem is tesz valamit, akkor is, ha erre semmilyen követelést nem emelhetek? d. Jn. 3,1-9. Mindez nem csupán életem megjavításáról szól, hanem az újjászületésről. Rábízom-e ezt Istenre és az Ő lelkére? e. Jn. 4,1-26. Jézus életének igazságára és a megváltó ismeretére vezeti a szamáriai aszszonyt. Kész vagyok-e én is arra, hogy hagyjam magam vezetni? f. Ismétlés: Milyen vizet keresek én? Milyen pótszerekkel próbálkozom újra és újra? Minek a beismerése által juthatok a megszabadulás kapujához? g. Ismétlés: Mely hamis reményektől kell búcsút vegyek? Engedem-e megajándékozni magam igaz reményekkel? Amire a mindennapokban figyelek: Hol ütközöm csalódásokba és rezignációba? Mit teszek velük? Gyakorlat: Válassz egy olyan vágyat, ami még nem teljesedett be, de komolyan vágyódsz annak megvalósulására. Írd le ezt a vágyat egy pár sorban, képzeld el annak megvalósulását. Írd le, hogy milyen érzéseket tapasztaltál a gyakorlat alatt. Mindegyikünk életében találkozunk szenvedéssel, nehézségekkel, és még talán most is hordozunk szívünkben begyógyulatlan sebeket. Ezek nagyon akadályozzák előhaladásunkat, örömteli életünket, szabadságunkat. Ha megtanulnánk szembenézni ezekkel az "akadályokkal", azok inkább segítségünkre, mint hátrányunkra szolgálnának. Veszek például egy nehéz, keserves esetet, amivel a közelmúltban találkoztam. Milyen volt a hozzáállásom? 1) Nem fogadtam el, próbáltam tagadni, elmenekülni, próbáltam valamiképpen elfelejteni, érzéketlenné tenni magam a nehéz valóság iránt. 2) Bíztattam magam: "Én kibírom ezt is", és valahogy elviseltem. 3) Szembe néztem vele és elhatároztam, hogy tudatosan viszonyulok a nehéz valósághoz. Amennyiben a harmadik történt, érdemes ezt tovább is megfigyelni, hogy vajon az alábbiak megvalósultak-e benne: a) Nem menekültem, hanem elfogadtam a valóságot úgy, ahogy azt megtapasztaltam. b) Szembesültem mindazzal, ami abban volt, vagy várt rám a jövőben. c) ügyeltem arra, hogy érzelmeim ne uralkodjanak rajtam. Kerestem abban a valóságban valami értéket. Kerestem azt a szempontot, ami segítene előhaladásra azon a valóságon keresztül emberi és keresztény életemben. d) Nem úgy tekintettem azt a valóságot, mint valami rosszat, amitől meg kell szabadulnom. Nem is úgy viszonyultam hozzá, mint egy problémához, amit meg kell oldanom, hanem úgy tekintettem, mint egy misztériumot, mint egy olyan tényt, amit most nem tudok megérteni, de valamikor biztos látok benne több értéket. e) Amit világosan rossznak láttam, azt visszautasítottam és harcoltam, hogy azt ki tudjam küszöbölni saját és mások életéből. f) Kértem barátaim segítségét és imáit, hogy hozzáállásomban ki tudjak tartani. További ajánlott olvasmány: Róm 1-4 és 7,14-25; Lgy. 43,

9 9 6. Hét: Feltétel nélkül szeret az Isten Amiről szó van: Üdvösségem és önértékem nem bennem vagy a saját teljesítményemen és igaz voltomon alapszik, hanem egyedül Isten szeretetén és kegyelmén. Azért ajándékozza ok nélkül önmagát nekem, mert ezt akarja. A hit ennek értelmében azt jelenti, hogy ebben a feltétel nélküli szeretetben hiszek és ezt életem alapjává teszem. Ebből nő ki az igazi szabadság és kreativitás, mely a szeretet tetteiben jelenik meg. Amit kérek: Kérem Istent, az Atyát, hogy adjon nekem megingathatatlan hitet abban, hogy Ő engem úgy ahogy vagyok szeret és elfogad. a. Lk 7, Talán én vagyok a bűnös asszony? Vagy én vagyok a farizeus? Helyzetükbe képzelem magam és megszólítom Jézust. b. Ismétlés c. Lk 15, A fiatalabb vagy az idősebb fiú vagyok-e én? Talán mindkettőből van belőlem valami? El tudom-e valóban fogadni az atya viselkedését? d. Ismétlés e. Ján 13,1-15. Jézus fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: "Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!" Jézus így válaszolt: "Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted." Péter tovább tiltakozott: "Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!" "Ha nem moslak meg - felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem." Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!" - mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: "Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok. Magam elé tudom-e képzelni, amint Jézus a lábamat mossa? El tudom-e azt másvalakiről képzelni? És vajon magam kész lennék-e ezt másnak megtenni? f. Ismétlés g. Zsolt A zsoltárt, mint sajátomat imádkozom, miközben elidőzöm azoknál a soroknál, melyek különösképpen megfogtak; engedem saját szavaimat kiáradni. Amire a mindennapokban figyelek: Vajon mennyiben élek Isten ingyenes szeretetéből?

10 10 7. Hét: A sebek és elkeseredések gyógyulása Amiről szó van: Be nem gyógyult sebek, meg nem vigasztalt veszteségek, nem kisírt könnyek vagy elszenvedett igazságtalanság, mindez beszűkíti, elzárja és sokszor meg is mérgezi az életet. Jézusról sok gyógyítást jegyeztek fel, mint bűnbocsánatot. A beteg útján gyakran más személyek játszanak ebben fontos szerepet, mint segítő, mint indító vagy mint akadályozó. Saját életünkben lelki sérülések - gyakran a régmúltból -, testi betegségek, berögződött harag a másokkal való kibékületlenséggel függnek össze. Szeretetlenséget és az élet elutasítását váltják ki bennünk. Az evangélium gyógyítási történetei abban tudnak segíteni, hogy mint betegek Jézushoz forduljunk, és nála konkrét gyógyulást és kiengesztelődést találjunk. Amit kérek: Kérem Jézust, hogy elnyomott sebeimet, veszteségekről szerzett feldolgozatlan tapasztalataimat és bizonyos emberekkel és intézményekkel szembeni engesztelhetetlenségeimet óvatosan felmutassam és engedjem magam a gyógyulás és kiengesztelődés útjára vezetni. a. A tetőn át Jézushoz leeresztett béna Mk 2,1-12. Hol vagyok magam is bénult? Hagyom-e magam Jézushoz vinni? Vajon ki tudna hozzá vinni engem? Meg merem-e kérni őt erre? b. A vérfolyásos asszony Mk 5, Milyen terheket cipelek magammal már régóta? Szégyellem-e kimondani ezt valaki előtt? c. Ismétlés: A gyógyulás útja türelmet igényel. d. Zakeus Lk 19,1-10. Mennyiben érzem magam túl kicsinek vagy olyannak, aki a rövidebbet húzta? Milyen lépéseket teszek azért, hogy Jézussal felvehessem a kapcsolatot? e. Ismétlés f. A bocsánat Mt 5, Végig megyek magamban azokon az embereken, akikkel éltem és élek. Megvizsgálom, hogy vajon haragszik-e rám valaki vagy magam tartok-e haragot bárkivel is. Mindezt Jézus elé teszem és kérem a kiengesztelődést. g. Ismétlés Amire a mindennapokban figyelek: Hol érzem magam gátoltnak és békétlennek? Hogyan lehet megerősíteni, elmélyíteni hiteles vágyainkat? Leírok saját szavaimmal pár soros rövid imát, amiben világosan kifejezem mély, erős vágyamat a belső megbékélésre. Egyúttal őszintén beismerem, hogy bár nem vagyok képes ennek megvalósítására, de nagyon vágyódok rá, s kérem szívem mélyéből. További ajánlott olvasmány: Lgy ; ; ; Zar

11 11 8. Hét: Az ellenállások és félelmek életemben Amiről szó van: Némely megkötözöttségekhez, belső gáthoz és élet beszűküléséhez annyira hozzászoktunk, hogy nélkülük életünket már el se tudjuk képzelni. Ezzel szemben az ismeretlen bizonytalanná tesz, félelmet vált ki belőlünk akkor is, ha az egy teljesebb életet jelent. Jézus kérdése, hogy "akarsz-e meggyógyulni?" (Ján 5,6) ezért egyáltalán nem költői kérdés 8. Előfordulhat, hogy belső ellenkezést érzünk, túl direkten teszik fel nekünk a kérdést. Ezért döntő lépés a gyógyulási folyamatban, hogy imádkozzam a bennem feszülő ellenállásokat tapasztalva, odatartsam ezeket Jézus elé, hogy Ő lassan feloldja ezeket. Amit kérek: Kérem Jézust, hogy bátorságot adjon ahhoz, hogy őszintén szembenézhessek ezekkel az ellenállásokkal és félelmekkel; ha ilyeneket érzek magamban, hogy Ő kezébe letéve ezeket Ő feloldhassa és hogy őszintén kérhessem a gyógyulást és megszabadulást. a. A béna meggyógyítása. Ján 5,1-9. Akarok-e meggyógyulni? Milyen megfontolások és ellenállások jelentkeznek bennem? Tudok-e ezekről Jézusnak beszámolni? b. A jerikói vak meggyógyítása. Mk 10, Ki merem-e Jézusnak egyértelműen mondani azt, amit tőle várok? Ki vagy mi által hagyom magam elnémítatni? Mit akarsz? Mit cselekedjek neked? Mester, add, hogy lássak! c. Ismétlés d. Lázár feltámasztása. Ján 11,1-44. Jézus élet bőségét ajándékozó hatalmát a halál se korlátozza e. Ismétlés f. Példabeszéd a gonosz szülőművesekről. Mt 12,1-12. Jézus szenvedőkkel és betegekkel vállalt szolidaritása a halálát okozta. Így ő az Úr Szenvedő Szolgája, "akiben kedve telik". g. Reflexió: Hogyan állok a bűnbánat gyakorlatával? Megfelelő-e ez? Akarom-e az eddigi gyakorlatomat változtatni valamiben? Amire a mindennapokban figyelek: Milyen feladattal szeretnék legszívesebben egyedül megbirkózni? Próbáljam éppen ezt Jézus elé helyezni vagy másvalakivel róla beszélgetni. Az előző héten vázolt pár soros rövid ima, amiben világosan kifejeztem mély, erős vágyamat arra is jó, hogy ne bénuljak meg, amikor félelemmel telik meg a szívem a vágyam beteljesülése felé vezető út nehézségeit látva. Ez a félelem csak azt mutatja, hogy életemben egy fontos fejlődési szakasz kezdődik. 8 A szentírási szövegeket a Szent Jeromos Bibliatársulat fordítása alapján idézzük. (Budapest, 1996.)

12 12 9. Hét: Bűnös vagyok A nagyböjt kezdetén Amiről szó van: A valódi bűntudat kegyelem. A megbocsátásról alkotott valamely sejtés nélkül ezt azonban nem tudjuk elfogadni. A szentek példája mutatja, hogy a kegyelem megtapasztalásának és a bűntudat a mélysége egyenes arányban állnak. A felületes biztonságérzet üdvösségünk tekintetében össze kell törjön a megtérés útján. Így tudja Isten felajánlani az üdvösséget, hogy azt teljes szívvel tudjuk elfogadni életünk minden pillanatában. Amit kérek: Ráeszmélést és szégyenkezést kérek Istentől, amennyiben korábban tőle távol éltem volna. Fájdalmat, sajnálatot és könnyeket kérek bűneim, önzésem, szeretetlenségem miatt... a. Iz. 1,2-20, Jer. 2,12-13, Lgy Érezzem bűneim súlyát. A kereszthez lépek, hogy rátekintsek arra, akit értem feszítettek meg. b. Jel 3, A közösségekhez intézett kérdéseket úgy hallgatom, mint amelyek saját se hideg se meleg mivoltomhoz szólnak, és kitartásért valamint megtérésért könyörgök. c. Ismétlés: Azokra a szavakra és képekre figyelek újra, melyek megszólítottak vagy melyeknél ellenállást éreztem. d. Báruk 1,15-2,18, Lgy Valljam meg az irgalmas Isten színe előtt bűneimet.. e. Lgy Érzékenységet kérek, mely Istenhez vonz. f. Zsolt. 51. Azért könyörgöm, hogy Isten kegyelméből és Lelkéből élhessek. g. Mt. 7,13-14, 24, Ráeszmélek egyszeri életutam felelősségére. Amire a mindennapokban figyelek: Mennyire vagyok annak tudatában, hogy Isten kegyelméből élek? További ajánlott olvasmány: Róm 5,1-11; 6; 8,1-11; Ez 36,20-36; Lgy. 43.

13 Hét: Jézus, a megváltóm Az I. hét lezárása Amiről szó van: Mint emberek a szeretetből élünk. Isten feltétel nélküli szeretete, mely számunkra a kereszten függő Jézusban lett láthatóvá, az alapja a megváltott és szabad életnek. Amit kérek: Jézust kérem, hogy mindig szeretetében maradhassak. Azt javasoljuk, hogy az egész héten arra a Jézusra tekintsünk, aki értünk szenvedett és halt meg. Ehhez segít a) Lgy IGNÁCI IMABESZÉLGETÉS A kereszten függő Urunk, Jézus Krisztus elé térdelek. Beszélgetek vele arról, ahogyan szeretetből megteremt, azután szeretetből emberré lesz. Annyira kiüresíti önmagát, hogy az örök életből kilép meghalni, ide az időbe. Meghal, méghozzá a kereszten. Az Atya iránti szeretetből fakadó engedelmesség készteti arra, hogy meghaljon a bűneimért. Önmagamra tekintve felteszem a következő kérdéseket, és engedem, hogy a kérdések egészen áthassák létemet: - A múltban milyen feleletet adtam Krisztusnak? - Hogyan felelek Krisztusnak most? - Milyen feleletet kellene adnom Krisztusnak? Ahogy felnézek a kereszten függő Jézusra, mélyen átérzem mindazt, amire Isten ráirányítja a figyelmemet. b) Lk 23, A kereszt tövében állok másokkal együtt, vagy pedig a jobb latorként magam is függök a kereszten, Jézushoz beszélek, és reá tekintek. c) A túloldalon lévő kérdések alapján tekintek Jézus szemével önmagamra. Amire a mindennapokban figyelek: Figyelek arra, hogy mennyiben okoznak az emberek s magam is szenvedést másoknak? Hittel tekintek arra, hogy Jézus mindent magára vállalt és megváltott engem. További ajánlott olvasmány: Róm 8.; Zar ; 35.

14 14 Kitekintés: Önkép Az első "hét" lezárásaként hasznos lehet a helyes önkép kialakításában való előhaladás jeleire történő visszatekintés 9. Az alábbiakban felsorolt jelek közül nem szükséges mindnek jelen lenni életemben. Ha legalább is pár jelet fel tudok fedezni önmagamban, öröm tölt el, mert látom, hogy a helyes úton járok. Nem gyengeségeimet és gyarlóságaimat szemlélem, hanem Isten szíve szerinti kibontakozásomnak jeleit. Ezek a jelek különböző mértékben és fokozatokban mutatkoznak meg életemben. Nem azt keressem, hogy ez vagy az a jel megvalósult-e már életemben. A tökéletes megvalósulás senki életében sincs meg. Arra figyelek, hogy ebben vagy abban az irányban van-e valami előrehaladás bennem. Ezeket a jeleket utaknak is nevezhetjük, amelyek helyes önképed kialakulásához vezetnek. Egész életemben járnom kell ezeket az utakat, lassan de biztosan haladva előre. Az alábbi kérdések segíthetnek jobban látni azt, hogy hol is állok éppen: El tudom fogadni értelmileg és érzelmileg, hogy Isten ingyen és hűségesen szeret, öröktől fogva és mindörökké? Megtapasztaltam-e, hogy őszinte szeretetet és nagyrabecsülést kapok több embertől? El tudom-e fogadni jó oldalaimnak őszinte visszatükrözését? Hibáim, gyarlóságaim és korlátaim megemlítését elfogadom vagy visszautasítom? Mentegetőzöm-e ilyenkor, vagy fel tudom használni mások figyelmeztetéseit, meglátásait arra, hogy érettebb ember legyek? Tudatában vagyok-e annak, hogy milyen szándékkal végzem feladataimat, munkámat, és mit miért teszek? Ha valamilyen új feladat előtt állok, ügyelek-e arra, hogy azt szabadon, örömmel és szeretettel tegyem, ne csak kötelességből? Letörnek-e kudarcaim, bűneim, vagy azokból is tudok tanulni, bennük pozitív értéket találva? Be tudom-e építeni ezeket helyes önképem kialakításába? Elfogadom-e nemiségemet? Másneműekkel nyugodt, kiegyensúlyozott kapcsolatban tudok-e lenni? Alapvetően meg vagyok-e elégedve önmagammal? Érzem-e szükségességét annak, hogy bizonyítgassak valamit magamról? Engedem-e, hogy mások úgy lássanak és ítéljenek meg, ahogy ők akarják? Tudatában vagyok-e annak, hogy fontos számomra belső megmozdulásaim, irányulásaim tudatosítása, megvizsgálása megfontolt megkülönböztetéssel? Fontosnak tartom-e ezt, és gyakorolom-e napjában, mert így tudom azok irányát látni, és határozottsággal ellentmondani, ha Istentől és hiteles énemtől eltávolító irányulások hatnak rám? Ura vagyok-e életemnek? Én irányítom be szabad elhatározással mindennapi életemet, vagy hagyom, hogy külső körülmények ide-oda dobáljanak? Ha váratlan személyek vagy ügyek miatt változtatni kell napi terveimen, világos, szabad elhatározással teszem-e ezt, vagy csak kötelességből, kényszerből? Háttérbe tudom-e szorítani saját terveimet, kedvteléseimet, elgondolásaimat, ha másoknak van szüksége időmre, energiámra, szívemre? Embertársaim javáért, növekedéséért szabadon, örömmel és szeretettel tudok-e dolgozni? Van-e valami életemben, amit hosszabb ideje teszek már, de még mindig nem találtam értéket és értelmet benne? Ha igen, ezért embereket vagy körülményeket marasztalom-e el, vagy belátom, hogy a probléma bennem van, mert nem találtam meg helyes hozzáállásom? Tudok-e értéket és értelmet találni nehéz valóságokban is? Igyekszem-e mások jó és gyenge oldalait felfedezni? El tudom-e fogadni társaimat úgy, ahogy vannak, azzal együtt, hogy fejlődésük érdekében szívesen adok tanácsot nekik, ha ők készek azok befogadására? 9 Lásd P. Nemes Ödön SJ "Önmagad elfogadása - a helyes önkép kialakítása" című kéziratát.

15 15 II. MÁSODIK HÉT A Lelkigyakorlat második "hete" az Úr életéről, kereszthaláláról és feltámadásáról elmélkedik, mely a Lgy. folyamatának előképe és hajtóereje. 11. Hét: A király hívása Amiről szó van:... A király hívása társnak szólít, hogy Öt jobban megismerjük, szerető gondoskodását megtapasztaljuk és magunkat Hozzá kapcsolódva az embereket szolgáljuk. Ez a király úgy érkezik közénk, mint egy közülünk és így képes sorsunk teljes viselésére. Amit kérek: Azért az ajándékért könyörgöm, hogy képes legyek Jézus Király hívását meghallani, és kész azt tenni, amit Ő kíván. Kérem még, hogy az Ő társa lehessek, hogy Őt mélyebben megismerhessem, és hogy a megváltó küldetésével való kapcsolat naponta bensőségesebbé váljék bennem. a. Lgy Krisztus Országa: követem a Szent Ignác által megadott gondolatmenetet (lásd lent) b. Ismétlés c. Fil 2,5-11. Ez a Krisztus-himnusz Istennek azt a misztériumát fejezi ki, melyben a Fiú kiüresíti önmagát, vállalja a kereszthalált és mindenek fölé emelkedik d. Kol 1, A szöveg elcsodálkozáshoz és köszönethez tud segíteni. e. Lgy. 98. Az saját felajánlásom. f. Lgy. 98. Ismétlés g. Az érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Hol tapasztalom meg, hogy Jézus küldetésében az én saját szabad együttműködésemet keresi? További ajánlott olvasmány: Zsid 1-2; 1 Ján 1,1-4; Zsolt. 72.

16 16 Krisztus Király és az ő hívása ELŐKÉSZÜLET: A szokásos módon időt szánok arra, hogy tudatosítsam Isten jelenlétét; és kérem azt, hogy irányítsa minden szándékomat, cselekedetemet és tevékenységemet az Ő egyre nagyobb szolgálatára és dicsőítésére. KEGYELEM: Kérem Urunktól, hogy képes legyek meghallani hívását, és hogy készséges és hajlandó legyek megtenni azt, amit ő kíván. A KERET: Ennek a megfontolásnak két része van. Az első bevezet a fontosabb második részbe. [92] 1. Az első részben olyan helyzetben képzelem el magam, amilyennel a tündérmesékben találkozunk. Magam előtt látok egy vezéregyéniséget, akit maga Urunk Istenünk választott ki a feladatra. Valamennyi jóakaratú férfit, nőt és gyermeket vonz, és figyelnek rá. [93] Mindenki lelkesedik azért, hogy kövesse hívását, mert ennek a vezérnek minden embert megszólító beszéde valahogyan így hangzik:,,le akarok győzni minden betegséget, minden szegénységet, minden tudatlanságot, minden elnyomást és rabszolgaságot, -- röviden: az emberiség minden ellenségét. Aki csatlakozni akar hozzám ebben a vállalkozásban, annak meg kell elégednie ugyanolyan étellel, itallal, ruhával stb., amilyen az enyém. Velem kell dolgoznia nappal és velem kell virrasztania éjjel, hogy amint osztozott velem munkámban, később majd osztozzon győzelmemben is.'' Ha egy vonzó és lelkesítő vezér, aki ennyire Isten embere, ilyen felhívást tesz, melyik ember utasíthatná vissza meghívását? Hogyan ne akarna mindenki részt venni egy ilyen erőpróbáló és nemes kalandban? [95] 2. A második részben Jézus Krisztusra, a mi Urunkra és hívására irányítom a figyelmemet. Ha egy emberi vezérnek ilyen hatása lehet ránk, mennyivel nagyobb akkor a vonzereje az Istenembernek, Jézus Krisztusnak, Vezérünknek és Királyunknak! Hívása az egész emberiséghez szól, mégis minden embert egyéni, sajátos módon hív. Ez a felhívása:,,az az akaratom, hogy meghódítsam az egész világot, legyőzzem a bűnt, a gyűlöletet és a halált -- legyőzzek mindent, ami elválasztja az emberiséget Istentől. Aki csatlakozni akar hozzám ebben a küldetésben, ebben a munkában, annak késznek kell lennie velem együtt dolgozni, hogy így, a szenvedésemben való követés által, követhessen a dicsőségemben is''. [96] Isten meghívására és a győzelem ígéretének birtokában hogyan ne adná magát minden józanul gondolkodó ember Jézusnak és az ő művének a szolgálatára? [97] Azok az emberek, akik nagylelkűek és tűzbe hozza őket a buzgóság Jézus Krisztusnak, az örök Királynak és Mindenek Urának követésére, nemcsak teljesen fel akarják ajánlani magukat egy ilyen küldetésre és munkára, hanem szembe akarnak szállni mindazzal, ami akadályozza őket Jézus Krisztus radikális követésében. Ők ilyen módon fejezik ki felajánlásukat: [98],,Minden teremtmény örök Ura és Királya, alázatosan jövök eléd. Anyád, Mária és összes szentjeid támogatásának tudatában kegyelmed arra indít, hogy felajánljam magamat neked és művednek. Mélyen vágyom arra, hogy veled legyek minden rossznak, minden gyalázatnak és minden szegénységnek az elfogadásában ténylegesen és lelki értelemben egyaránt, szándékosan ezt választom, ha ez nagyobb szolgálatodra és dicsőségedre van. Ha te, Uram és Királyom, erre szeretnél meghívni és kiválasztani, akkor végy és fogadj el engem ilyen életmódra.''

17 Hét: A megtestesülés Amiről szó van:...isten Fia világunkba lép. Mindez Márián, Isten szegény názáreti szolgálólányán keresztül történik. Isten mély örömére figyelek, amint a bűnös világba küldi Fiát, hogy azt kibékítse önmagával. Amit kérek: Annak a Krisztusnak elmélyülő ismeretét kérem, aki értem emberré lett. a. Lgy A megtestesülés: Az elmélkedés lehetőséget ad arra, hogy vagy a Szentháromság vagy a Szűz Mária szemszögéből tekintsek a világra. Most megpróbálok a három isteni személy szemével tekinteni a világra. Elidőzöm az Atyaisten, testvérem Jézus és az életadó Lélek jelenlétében. b. Lgy , 262. Az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38): Isten Máriát kéri fel a megtestesülés misztériumában való közreműködésre. Mária nemet is mondhatna, mégis igent mond. Odaképzelem magam és figyelek Máriára és Jézusra, aki e pillanattal egy lett közülünk a mi megváltásunk végett. c. Ismétlés d. Lk 1, (Lgy. 263) Mária Erzsébetnél tett látogatásáról elmélkedem, és megpróbálok odafigyelni az emberi és isteni történésekre. Különösen is figyelek Jézusra, aki Mária méhében van jelen. e. Ismétlés f. Mt 1, E misztérium elmélkedésekor József érzéseibe és belső vívódásaiba képzelem magam. g. Az érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Arra figyelek, hogy mennyiben találkozom Isten világra vetett szerető tekintetével. 13. Hét: Jézus születése Amiről szó van: Isten lépett az emberiség történetébe akkor, amikor egy lett közülünk, hogy sorsunkat megossza. Saját létem misztériumában és életem történetében Ő az advent istene, aki azért lép közbe, hogy engem megmentsen. Amit kérek: Kérem az Atyát, hogy mélyebben és bensőségesebben ismerhessem meg Jézust, mint gyámoltalan gyermeket. a. Ján 1,1-14. A harmadik imamódon (Lgy ) imádkozom az evangélium prológusát. Isten töltse be eközben szívem azon való tiszteletteljes csodálattal, hogy Ő magát adta nekem és az emberiségnek. b. Lk 2,1-17. Belső békével vagyok jelen Jézus születésénél és örömmel, hálával fogadom mint az Atya nekem és az egész emberiségnek adott ajándékát. (Lásd: Gaudium et Spes 22.) c. Lgy A születés: Szent Ignác utasításait követem az elmélkedésben, és képzelőtehetségemmel belehelyezkedem minden egyes részletbe, ahogy Jézus közénk érkezik. d. Ismétlés e. Ismétlés f. Lgy Az érzékek alkalmazása. Ez az imaidő arra hív, hogy teljesen elengedjem magam és Jézus életének misztériumába merüljek. Nem újabb gondolatokat vagy utakat keresek az elmerüléshez, hanem inkább az eddigi imák tapasztalatára építkezem. Amire a mindennapokban figyelek: Figyelem, hogy a tehetetlenség és magamra hagyattatás tapasztalatai hogyan visznek közelebb Jézus születésének misztériumához. További ajánlott olvasmány: Iz. 9,1-6; Lgy ; 162.

18 Hét: Az újszülött király megjelenése Amiről szó van: "Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világot is teremtette, s aki mivel az ő dicsőségének fénye és lényének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével." (Zsid. 1,1-3) Amit kérek: Kérem az Atyát, hogy Fiához, Jézus Krisztushoz vonzzon, akit most kinyilatkoztatott a népek előtt. Kérem, hogy őt még jobban megismerjem, hogy szeretetének tapasztalata még erősebb legyen és hogy vágyam az ő követésére határozottabbá váljék. a. Lk. 2,8-18 Arra törekszem, hogy egyszerűségben és egyenességben találkozhassam Jézussal, úgy mint a pásztorok. b. Mt. 2,1-12 Kérem az Atyától, hogy mint a bölcsek észrevehessem jövetelének jeleit, Jézust keressem és feltaláljam. c. Lk. 2,19-21 Mária szívében szemlélte Jézus valóságát és nevének jelentését. Ezt tegyem én is... d. Lk. 2,25-35 Jézust Atyjának házában szemlélem, ott ahol Simeon felismerte mint a népet megvilágosító fényt és Izrael dicsőségét. e. Ismétlés f. Ismétlés g. Érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Hol világít meg bennem valamit a hétköznapjaimban Jézus dicsősége? További ajánlott olvasmány: Zsolt. 63; Zsolt. 131.

19 Hét: Jézus gyerekkora és rejtett élete Amiről szó van: Mint korának többi izraelitája, úgy növekszik fel Jézus. Csupán néhány alkalommal szakad fel e szokványosság és mutatkozik meg benne az egyedülálló küldetés. Amit kérek: Kérem az Atyát, hogy vonzzon Fiához, Jézushoz, hogy felnövekvésében és rejtett életében is Őt minél jobban megismerhessem. a. Mt. 2,13-22 és Lgy. 269, 270. Jézust mint menekültet szemlélem, akinek életben maradása teljesen Máriától és Józseftől függ. Ők pedig teljesen Istentől függnek olyannyira, hogy álmukban még hangját is felismerik. b. Lk. 2,41-50; Lgy 272. Jézus jó helynek tartja a Templomot. Ez Atyjának háza. Jézussal szeretnék egy lenni az Atya iránti fiatalos lelkesedésében. Arra kérem, hogy kísérjen el akkor, amikor napomat Isten előtt szemlélem. c. Mt. 2,23; Lk ; Lgy Ha ma Jézust Názáretben szemlélem, akkor például a következő kérdések ötölhetnek fel bennem: Vajon mikor mesélte el Mária Jézusnak a születés történetét a zsúfolásig megtelt vendégfogadókkal és üres istállókkal? Vajon hogyan tanította Istenről, az Atyáról? Hogyan ölt testet Jézusban jövőbeli küldetése? Miért töltötte életének nagyobbik részét elrejtve? d. Lk. 2, Jézust Atyjának házában találják meg. Hol lehetne máshol? Majd visszatért szüleivel és gyermekként engedelmeskedett nekik... e. Ismétlés f. Ismétlés g. Érzékek alkalmazása Amire a mindennapokban figyelek: Mennyiben segít a mindennapokban Jézus rejtett életének szemlélése ahhoz, hogy napjaimat összeszedetten és tudatosan élhessem? További ajánlott olvasmány: Lgy Bevezetés a különböző életállapotok mérlegeléséhez.

20 Hét: Jézus hívása Amiről szó van: Szent Ignác a zarándokról, önmagáról írja hogy "ez ideig mindig és egyformán ugyanannak a lelkiállapotnak és vidámságos lelki egyensúly hangulatának örvendett, anélkül, hogy a belső lelki életet valamelyest is ismerte volna. Ama napokban... egy gondolat vetődött fel benne, mely hevesen kínozta. Életmódja nehéz volta tárult fel szeme elé; és mintha lelke mélyén e szavakat hallotta volna: 'Hogyan tudod majd hetven éven át kibírni ezt az életmódot, ameddig még elérhetsz?' Erre ugyancsak magában nagy határozottsággal válaszolt, mert észrevette, hogy a hang a gonosz lélektől származik: 'Te nyomorult, ígérhetsz-e nekem csak egyetlen órányi életet is?' Ezzel a kísértést legyőzte és lelke újra megnyugodott." (Zar ) Amit kérek: Szent Ignáccal kérem Istent, hogy felismerhessem a sátán mesterkedéseit, és magamat tőle megvédhessem. Hasonlóképpen kérem Krisztusnak, az én Uramnak igaz ismeretét és belső érzéket az ő útjához. a. Ef. 6,10-20: A szellemi harc b. Lgy : A két zászló. Ennek az elmélkedésnek célja, hogy Jézus és a sátán stratégiájába betekinthessek, és ezáltal pontosabban tudjam a magamban tapasztalt szellemeket megkülönböztetni. A sátán nem annyira a gyengeségemben, mint az erős oldalamon kísért meg. (lásd lent) c. Ismétlés: Az ellenség stratégiájára figyelek, különösképpen a gazdagság, tisztelet és büszkeség kísértéseinél. Hasonlóan figyelek Jézus tervének három fokozatára, a szegénységre, megvetettségre és az alázatra. d. Gal. 5, Kérem, hogy érezhessem annak különbségét, hogy a Lélekkel vagy nélküle élek. e. Ismétlés: Az ima alatt különösen is figyelek a Jézussal történő beszélgetésre. f. Lk. 18,18,27: A gazdag ifjú története: Add el mindened és kövess engem! g. Ismétlés Amire a mindennapokban figyelek: Hol ismerem fel bensőmben azokat a kisebb megmozdulásokat és erőket, melyek Jézus útjától el akarnak távolítani? És hol azokat, amelyek felé segítenek?

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály óraszám: 1 óra/hét = 36 óra/év Felhasznált tankönyv: Dávidné Bajor Ágota-N.Székely Noémi-Vizvárdy Rita SSS: Gyere velem hoz!, Ecclesia Szövetkezet, Budapest-Vác 2014.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben