A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele"

Átírás

1 Megújulás III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban és többen megismerhessék. (3. oldal) Damian Stayne tanítása az Országos Találkozón Isten Igéje élő, megállás nélkül működik, teremt, megvilágosít. Az Isten szava görögben aktivitást fejez ki: hatással rendelkezik. Isten szava mindig hatást gyakorol. (5. oldal) A tizedről Ha Istennel akartok találkozni és meg akarjátok fogni az Ő kezét, el kell eresztenetek mindazt, amit eddig szorítottatok. (7. oldal) Lelkes napok 2012 Ezek alatt a napok alatt új nézőpontból kezdtem látni az életemet. Úgy gondolom, Isten kifejezetten hozzám beszélt. A tábor csodálatos ajándék volt. (3. oldal) Damian Stayne délelőtti tanítása a 2012-es Országos Találkozón Tanúságtételek az Országos Találkozóról Az önátadás imája A mi hazánk a mennyben van A II. vatikáni zsinat Tized tapasztalat Ifjúsági életünk Bemutatkozik az Országos Tanács Egy szegedi közösség bemutatása Szt. András Evangelizációs Iskola Új Evangelizációs Konferencia Mehr konferencia

2 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE Szinódus az Új evangelizációról Kunszabó Zoltán diakónus, az új Jeruzsálem Katolikus Közösség alapítójának szinódusi hozzászólása, aki a pápa előtt is elmondhatta beszédét Tanítás MEGÚJULÁS 2 Szent Atya, Tisztelt Szinódusi Atyák, Testvéreim! Ez a hozzászólás húsz év missziós tapasztalata alapján született. Eddigi szolgálatom csúcspontja a es Budapesti Városmisszió volt, amelynek keretében Erdő Péter bíboros úr hívására az egész egyházmegye soha nem látott egységben fogott össze az evangélium hirdetésére. A folyamatos evangelizáció azóta is számos megváltozott életet eredményezett, különösen a szegények, a hajléktalanok és a kitaszított emberek körében, valamint a fiatalok között. Tapasztalatom szerint a hatékony tanúságtétel kulcsa nagyon egyszerű: végig tartanunk kell magunkat az evangelizáció szellemi törvényszerűségeihez, amelyeket a Szentírás alapján az Egyház elénk tár. Az zsinati és a zsinat utáni dokumentumok fényében világosan előttünk áll a hit átadásának teljes folyamata. Ez egy lehetséges előkészítő időszak után valójában az első meghirdetéssel kezdődik, ami nem más, mint a kérügma, vagyis a Jézus Krisztusról szóló evangélium meghirdetése, amely tartalmazza a megtérésre való meghívást is! Ezután kezdődik a katekézis folyamata, amelynek már a meghirdetés hatására megszületett hitre kell épülnie. Az első meghirdetést a megtérésre hívással együtt nem hagyhatjuk el, és nem próbálhatjuk meg semmi mással helyettesíteni! A Redemptoris Missio visszatérően beszél a meghirdetés kiemelt jelentőségéről a misszió folyamatában. (vö. 44. pont) A meghirdetés természetében különbözik a puszta tanítástól vagy a párbeszédtől! A szó euangelion több, mint százszor szerepel az Újszövetségben, e helyek túlnyomó többségében a meghirdetés kontextusában. Az evangéliumot azért kaptuk, hogy hirdessük! A bibliai alapokhoz való viszszatérés ugyancsak tisztázná az evangelizáció szó hiteles értelmét. Igazán megvilágosító erejű lenne, ha az evangelizáció kifejezést elsődleges értelemben az evangélium meghirdetésének szituációjára tartanánk fenn, és csak másodlagosan hivatkoznánk rá, mint a teljes ember, vagy a teljes társadalom megszentelésének folyamatára. Ezzel elhárítanánk azt a veszélyt is, hogy minden egyházi tevékenységre ráhúzhassuk az evangelizáció fogalmát, mert ha minden evangelizáció, akkor végül is semmi sem lesz az, s különösen nem lesz új. Az apostoli beszédek alapján, az Újszövetség teljes tanításának fényében világos a kérügma tartalma: Isten szereti az embert, annak ellenére, hogy az a bűn miatt elszakadt tőle. Az ember a maga erejéből nem szerezheti vissza sem ártatlan állapotát, sem pedig az elveszített örök életet, amely az Istennel való közösségből fakad. Az apostoli kérügma szerint az Atya azért küldte el a Fiát, hogy bennünket ebből a reménytelen helyzetből kimentsen. Hogy halálában magára vegye és eltörölje bűneinket, feltámadásával pedig felajánlja nekünk az új életet, amely a Jézus Krisztusba vetett hit és a megtérés által lehet a miénk a Szentlélek kiáradásával, beletestesülve az Egyház közösségébe. Világossá kell tennünk, hogy ez egy megmentő üzenet! A bűn ma is ugyanúgy elszakítja az embert Istentől, ahogy az apostoli korban. Ebből a szempontból semmi sem változott. Ha nem beszélünk a bűnről, ha nem beszélünk annak végső következményeiről és a megtérés szükségességéről, akkor az emberek többségét nem fogja érdekelni az üzenetünk. Az emberek figyelmét csakis az örök üdvösség megmentő üzenete ragadja meg! A Lumen Gentium 16. fejezetének utolsó három mondatának e témában különös jelentősége van Az evangelizáció a szó elsődleges értelmében az alapvető evangélium hirdetését jelenti, ami isteni erőt hordoz: A hit hallásból fakad! (Róm 10,17) Köszönöm figyelmüket!

3 A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulója az Egyház tükre III. szám Jézus Krisztus azt kérte az apostoloktól: Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! (Mt 10,7) Nem azt mondta, hogy várakozzatok és zárkózzatok be, hanem kezdeményezésre buzdított. Azzal, hogy XXIII. János pápa 1962-ben összehívta a II. Vatikáni Zsinatot, eleget tett a kezdeményezésre való felszólításnak és nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban és többen megismerhessék. Mindez olyan időszakban történt, amikor a világ társadalmi, gazdasági, politikai, erkölcsi és spirituális téren is nagy átalakuláson ment keresztül. E változással együtt új kihívások és új kérdések merültek fel, amelyek nem maradhattak világos, korszerű keresztény válasz nélkül. Az Egyház tanítása nem változott, de az evangélium címzettje, az ember igen. Ezt látva a pápát a megújulás iránti vágy vezette, vagyis szükségessé vált, hogy újult erővel és a változások kereszttüzében álló ember számára közérthető formában vigyék közelebb Jézust a világhoz, miközben maga az Egyház is mélyül a Vele való barátságban. A megújulásra való nyitottság csodálatos tulajdonsága az Egyháznak, egyben Isten ajándéka minden tagjának. Az a közösség, amely nem képes megújulni, olyanná válik, mint egy be- és kivezető forrásainál eltömődött és ezért bealgásodott tó. Fontos kiemelni, hogy egy zsinat nem csupán emberi esemény és tanítása nem kizárólagosan a zsinati atyák IV. Lelkes napok: Hogy örömötök teljes legyen Az idei, negyedik Lelkes napok ifjúsági tábort Bodajkon rendeztük meg, új helyszínen, hiszen a korábbit ismét kinőttük. Isten 115 résztvevőt gyűjtött össze és hívott el mélyebb szövetségre a közel 40 segítővel együtt. A tábor mottójának azért választottuk a teljes szívből jelszót, és azért hívtuk a résztvevőket a teljes szív átadására, hogy örömötök teljes legyen (Jn 15,11). Hiszen mindnyájan szomjazzuk a szentlélekkeresztség életet átformáló tapasztalatát, ami a teljes életátadás által válik lehetségessé. E mélyebb kapcsolatra vágyva megnéztünk, mi Isten terve velünk, mire mutatnak vágyaink, mi egy egészséges kapcsolat titka, milyen Isten szeretete. Megtudhattuk, hogyan lehet mindezt hit által megragadni, félelmektől szabadulni és egyéni véleménye. Ők is tanulóként ültek be a zsinat iskolájának padjába: tanulni egymástól, de elsősorban a folyamatosan alakítani és megújítani tudó Szentlélektől. Ez az esemény tehát Isten és ember csodálatos együttműködése volt. Akárcsak a kenyérszaporítás történetében, itt most a zsinati atyák adták az öt kenyeret és a két halat, vagyis a bátor hozzáállást, teológiai és egyéb tudományos ismereteiket, az Isten pedig megszaporította és a II. Vatikáni Zsinat bőséges tanításbeli táplálékot termett:egyházról, liturgiáról, kinyilatkoztatásról, papi szolgálatról, világi hívek szerepéről az evangélium hirdetésében, vallásszabadságról, ökumenizmusról, a nem-keresztény vallásokban található értékekről, az Egyház és a mai világ kapcsolatáról.jézus azt mondta Péternek és rajta keresztül azoknak, akiket pásztori szolgálatra hívott: Legeltesd juhaimat! A pásztor felelőssége, hogy a legjobb táplálékot biztosítsa a juhoknak, az pedig mindig friss és emészthető. Ez a zsinat a tanítás dús és friss legelőjére vezette az Egyházat. Olyan akol ez, amely tágas és ahol mindig van hely az érkezők számára. Mint minden megújulás, úgy a zsinat tanításának életre váltása sem ment egyik napról a másikra. Bizonyos változtatások viszonylag rövid időn belül megtörténtek. Ám ez olyan folyamat, ami azóta is tart. Tanítása az idő múlásával egyre világosabb és teljesebb lett, mint amikor az ér a forrásától távolodva egyre szélesebb, mélyebb, egyenletesebb és erőteljesebb folyamot képez. Hamarosan a zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulóját ünnepelhetjük. Tanítása fiatal, időszerű és a mindennapok keresztény gyakorlatához biztos kapaszkodót nyújt, hiszen maga a zsinat is szilárd alapokból táplálkozott: Szentírás, hagyomány, apostoli kor, de ami a legfontosabb: a Lélekre való ráhagyatkozás és az imádságos kapcsolat Jézussal.Úgy tudott újat adni, hogy közben a régire alapozott. Az évfordulóhoz közeledve a megújulásra való nyitottságra is emlékezünk. Jézus változatlanul az életünk tengelye, az evangélium továbbra is örömhír és minden nap lehetőséget kapunk arra, hogy a Vele való személyes barátságunkban új színeket fedezzünk fel. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot! (Mk 16,15) Az evangélium hirdetése olyan, mint amikor egy rózsa nyílik. Ennek a nyílásnak egyik szirma a zsinat: a rózsa továbbra is rózsa marad, de ahogyan az újonnan kibomló szirom hozzátesz a virág szépségéhez, úgy fest egyre teljesebb képet a zsinat tanítása is a Megfeszített és Feltámadt Krisztusról. Valóban a gondviseléstől kísért keresztények vagyunk, mert olyan generáció tagjai lehetünk, akik a II. Vatikáni Zsinat tanításának fényében élhetünk és ennek az útmutatásnak tükrében, 50 évvel a zsinat megnyitása után, újíthatjuk meg hitünket. - K P - a kísértések közepette is döntéseinkben kitartani, elhatározásainkat tettekig erősíteni. Sokan személyes találkozást éltünk meg a Szentlélekkel. Ehhez minden bizonnyal az segített hozzá, hogy a dicsőítést Csiszér Laci és Flach Feri együtt vezették, egyesült erővel és tűzzel. Hegyháti Tibor atya mellett több atya is velünk volt több-kevesebb ideig, és a résztvevők többsége a táborban élt a gyónás szent- Ifjúsági életünk Tanítás HÍRLEVÉL 3

4 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE Ifjúsági életünk MEGÚJULÁS 4 Mit viszel haza? Válogatás a tanúságtételekből Nálam a konklúzió: Nem a party-k, a haverok, pasik jelentik a teljes örömet. Persze lehetsz boldog így is, de ez nem hosszú távú életforma. Ami igazán hosszú távú és a legjobb neked, az ISTEN. Isten azt üzente, hogy meggyógyít az önbizalomhiányból, és hogy el tudjam fogadni magam. Végre át tudtam adni a szívem teljesen és elhittem, hogy Isten szeret. Az nagyon jó volt. Azt viszem haza, hogy szeretem magam és elhiszem, hogy értékes vagyok, és érzem, hogy fontos vagyok. Az utolsó este gyónás után teljesen felszabadultam és ki tudtam nyitni a szívem, mintha a Szentlélek simogatott volna dicsőítés közben. Először gyóntam, 19 év terhét hagytam magam mögött, a tisztaság és felszabadultság érzését viszem magammal, és rengeteg szép emléket, és sok új baráttal gazdagodtam. Többször is eltöltött a Szentlélek, ami nagy békét adott a szívembe. A tábor alatt derült ki (többek számára is), hogy nem vettek fel egyetemre és nagyon szomorú lettem. A kápolnában imádkoztam a nyugalomért, és Isten megbékített, és rábízhattam ezt a terhet. Isten szólt hozzám és én meghallottam. És hallom folyamatosan. Megkaptam a Szentlélek-keresztséget, és még sok más adományt. Leginkább szeretetet, de olyan igazi isteni szeretetet a Mennyből! Egy csomó negatív és pusztító erő távozott belőlem. Elengedtem a haragom és félelmeim. Az orvosom szerint a bokaszalag-szakadásomnak néhány héttel ségével. Mellette lelkigondozói beszélgetésekre is elég nagy volt az igény, amiben leginkább előadóink segítettek: Steve Thomashefski, Hodász András, Sidó Éva, Bartha Angéla, Majoros Tibor, Nagy Zsolt. Kiscsoportvezetőink mindent megtettek, hogy biztosítsák a személyességet a növekvő létszám ellenére is.. A tanúságtételek azt mutatják, hogy a Szentlélek minden csatornán igyekezett hatni ránk, néhányuk megosztását az alábbiakban közöljük. Már a szervezés során nagyon velünk volt Isten, sokkal gördülékenyebben ment minden, mint tavaly. A tavaly már összerázódott team dolgozott együtt az idén is, a négy főszervező év közben sokkal többet készült együtt, a stáb számára pedig egy hónappal a tábor előtt kiscsoportvezetői tréninget szerveztünk. Végig egy csapatként léptünk fel, nagyszerűen tudtunk összedolgozni. Míg tavaly a tábor végére már mosolyogni is alig maradt erőnk, ezzel szemben idén többen is visszajelezték, hogy sugárzott rólunk a szeretet. Ezzel együtt reméljük, jövőre még erőteljesebben tudunk szolgálni, azaz július között. Október közepén tartottunk egy 24 órás utótalálkozót is Esztergomban. A téma Isten országa volt, a tanítást Hodász András tartotta. Volt mise, fórumbeszélgetés, írtunk vízum-kérelmet Isten országába, és a Biblia ígéretei alapján kaptunk mennyei útlevelet is. Délután pedig imasétát tettünk Esztergom városában, ahol egyes jeles helyszíneken különféle lelki feladatokkal találkoztunk. Dicsőség legyen az Úrnak az idei táborért és a lehetőségekért! Istennek nagy tervei vannak az ifjúsági szolgálatban! Végh Zoltán később kellett volna csak meggyógyulnia, nem már most a tábor alatt... Sokkal jobban tisztelem a szüleim, meg tudok bocsátani! Megtapasztaltam, hogy Isten az én drága, szerető Édesapám. Átadtam Neki az életemet és minden gazdagságomat : vágyaimat, terveimet, elvárásaimat... még azt is, ami a világon nekem a legfontosabb... tegyen velem, amit szeretne. Ezek után Jézus megajándékozott az Ő boldogságával! Most én vagyok a világon a legszegényebb, de a leggazdagabb is. Sokkal inkább átadott és hiteles életet akarok élni, és azt hiszem, megtaláltam a hivatásom. Napi fél óra imádságot ígértem Istennel a láng őrzésére. Közösséget szeretnék alapítani az egyetemen. Megtudtam, hogy léteznek olyan fiatalok a világban, akik valóban szeretik Istent, bátran megvallják hitüket. Eddig ilyen emberekkel nem találkoztam. Anna (23) tanúságtétele Nem gyakoroltam valami szorgalmasan a vallásomat. Nem éreztem magamat az események részesének, és nem éreztem odaillőnek magamat. Bár elmondták nekem, hogy Isten szeret és fontos vagyok Neki, kissé távoli maradt ez az egész, és nem is igazán értettem, mi történik. Tele voltam kérdésekkel és kételyekkel. A Lelkes napok táborban úgy éreztem, hogy az elejétől kezdve valami történik itt. Sok tanítás érdekesebb volt és mélyebbre ment, mint az egyetemi szint (pszichológiát tanulok). Naponta misén vettünk részt, sokat imádkoztunk és énekeltünk együtt. Ezeket a megszokottól eltérőnek tapasztaltam meg, személyesnek, ugyanakkor kellemesnek. Minden perce élvezetes volt, már nem éreztem magamat magányosnak, és elmúlt rólam a szellemi természetű leterheltség is. Boldog voltam. Egy este Steve diakónus imádkozott értem, a rólam szóló ismeret szava pedig gondolkodóba ejtett. Furcsa tapasztalat volt, de éreztem, hogy szeretve vagyok. Jobban érteni akartam, ami bennem történik és elkezdtem szívből hívni a Szentlelket, és hittem, hogy jönni fog. A következő imaesten elnyugodtam a Szentlélek ereje alatt. Ezek alatt a napok alatt új nézőpontból kezdtem látni az életemet. Úgy gondolom, Isten kifejezetten hozzám beszélt. A tábor csodálatos ajándék volt. Az egészet szerettem: a társaságot, a programot, a dicsőítést. Új barátokat kaptam, erősebben kapcsolódom Istenhez. Nagyon hálás vagyok ezért a táborért és jövőre is szeretnék részt venni. Számos döntést hoztam az életemre nézve, és hiszem, hogy Isten támogatni fog az úton.

5 futnak. Szavára meggyógyulnak a betegek. Jézusnak hatalma van az egész teremtett univerzum fölött. Amikor Isten megteremtette Ádámot az édenkertben, ugyanebből az uralomból adott neki részt. Isten az mondta neki: Töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá! (Ter 1.28) Az eredeti héber szöveg királyi nyelvezetet használ. A Biblia úgy állítja elénk Ádámot, mint a teremtés királyát. Társteremtőnek teremtette őt Isten. Ő fejezte be Isten teremtését azzal, hogy nevet adott az állatoknak. Az ő szavainak is hatalma volt. Ennek tökéletes beteljesedését látjuk Jézusban, a második Ádámban. Ez az állapot veszett el a bűnbeeséskor. De a zsolozsmában, nagyböjt első hetében, így szól az egyik könyörgés: Add Urunk, hogy elnyerhessük a második Ádám által mindazt, amit az első Ádám vétke miatt elveszített! Istennek az a szándéka, hogy az az uralom, ami Ádám része volt a paradicsomban minden fizikai és szellemi létező fölött, azt minden keresztény újra felfedezze. Szent Bernát mondja, hogy a kereszténység Isten szavának a vallása. Nem egy leírt néma szó, hanem egy megtestesült és élő szó. Jézus mondja: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!. (Mk 16, 15) Más szavakkal: Jézus arra küld, hogy kimondjuk az ő hatalommal bíró szavait az egész szellemi és anyagi világban. Lehet, hogy most azt gondolod: én csak egy hétköznapi katolikus vagyok, ez túl nagy kérés, túl nagy elvárás. Azt mondja Péter apostol: Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. (1Pét, 4, 11) Ezt nem egy speciális (kiválasztott) csoport kereszténynek mondja, hanem mindenkinek. És ezalatt nem csak azokat a szavakat érti, melyek a Bibliában is megtalálhatóak, hanem azt a fajta ihletet beszédet érti rajta, amit a Szentlélek ajándékoz nekünk. Értitek Isten szava mit jelent? Mi történik, amikor Isten szól? Amikor Isten beszél, akkor dolgok teremtése zajlik és az ördög megsemmisül. Ugyanezt a szót, a szónak ugyanezt az erejét kaptad meg a szívedbe és az ajkaidra. Isten azt akarja, hogy visszaszorítsuk a sötétség országát és megteremtsük Isten országát. Csináljunk egy kísérletet. Mondd a szomszédodnak: Örülj! Örülj! Még jobban örülj! És látjátok? Megtörtént. Ez nem egy bonyolult tu- Damian Stayne előadása a XXI. Katolikus Karizmatikus Találkozón, Szegeden Hallottuk Isten szavát ben azt olvassuk: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige, Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. (Jn 1,1-3) A Zsidókhoz írt levél első fejezete arról szól, hogy Jézus mindent az Ő hatalmas szava által tart fenn. Mindig megindít, amikor közösségünk liturgiájában feltartom Isten Igéjét. Közben egyre világosabbá válik számomra, hogy nem én tartom föl az Igét, hanem az Ige tart engem. Jézus szava tart életben téged. Azért létezel, mert Jézus azt mondja: Létezz! Azért hallasz, mert Jézus azt mondja: Hallj! A szíved azért ver, mert Jézus minden pillanatban azt parancsolja neki, hogy verjen. Mindent a szavával tart fenn. A Máté evangélium. 8. fejezetében olvassuk a kafarnaumi százados történetét. Amikor Jézus Kafarnaumba ért, odajött hozzá egy százados. Kérlelte őt, hogy gyógyítsa meg otthon haldokló szolgáját. Jézus el is akar menni, de a százados lebeszéli: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Jézus meglepődik hitén majd ezt mondja: Bizony mondom nektek Izraelben nem találtam ekkora hitet. Jézusnak uralma van minden fölött, legyen az szellemi vagy anyagi valóság. Beszél a hullámokhoz és azok lecsillapodnak, szavára megsokasodnak a halak és kenyerek. Szól a démonokhoz és azok el- Néhány éve még egy apró imacsoport voltunk, az egyetemen találkoztunk egy kis teremben. Egyik alkalommal nyelveken imádkoztunk és dicsőítettük Istent. Egyszer csak a mellettem álló nyelvész hölgy hozzám fordult és azt kérdezte: Damian, tudod, hogy te spanyolul énekeltél? Elcsodálkoztam, hiszen én soha nem tanultam spanyolul. És mit mondtam? - kérdeztem. Azt, hogy semmit nem tudhatunk, csak azt amit Isten nyilatkoztat ki a számunkra. volt a válasz. Lehet, hogy ma nagy dolgok történnek veletek. Lehet, hogy nagyon fellelkesültök, lehet, hogy elkápráztat Benneteket valami, lehet, hogy nagyon csodálkoztok, lehet, hogy csodás módon meggyógyultok. De teljesen jelentéktelen lesz ez a nap számotokra az Isten országa szempontjából, ha a Szentlélek nem vési Isten szavát a szívetekbe. Értitek? Az a fontos, hogy megváltozzunk. Szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy megváltoztassanak minket. Bűnbánatot kell tartanunk azokért az alkalmakért, amikor hallottuk Isten szavát és nem cselekedtünk aszerint. És utána a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkéért kell imádkoznunk úgy, ahogy az Efezusi levél szerzője ír: hogy mindaz, amit ma hallunk, látunk és tapasztalunk az úgy megváltoztasson minket, hogy egyre hasonlóbbá váljunk Krisztushoz. János evangélium első fejezeté III. szám Tanítás HÍRLEVÉL 5

6 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE Tanítás MEGÚJULÁS 6 domány. A szavaknak erejük van. Isten szava bennünk van. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél: Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. (Zsid, 4,12) Azt mondja, hogy Isten szava eleven és működik, cselekszik. Isten Igéje élő dolog, megállás nélkül működik, teremt, megvilágosít. Az Isten szava kifejezés görögben aktivitást fejez ki: hatással rendelkezik. Isten szava mindig hatást gyakorol. Most is működik a szíveitekben és az elmétekben, hogy megváltoztasson titeket. Isten szava azt teszi, amit kimond. Ha Isten azt mondja: Béke legyen rajtad, akkor a béke megérkezik. Ha Isten azt mondja a vak szemednek, hogy láss, akkor látni fogsz. Isten szava Istennek egyben egy tette is. Hogyha a Szentlélekben szólalok meg, akkor Isten cselekedni fog. Az őskeresztény egyházban Péter szólt, és Ananiás és Szafira meghaltak (ApCsel 5, 1-10). Képzeljétek el, hogy egy ember szól, és két ember holtan esik össze. Hihetetlen. Mert Isten szava lakozott Péterben. Mert Isten szava lakozik az egyházban. Mert ebben a pillanatban Péter gyakorolja az élet és halál feletti uralmat. Gondolj azokra a dolgokra, melyek uralkodnak feletted. Isten azt akarja, hogy te uralkodj ezeken. Szent Pálról azt olvassuk: szava által egy ember vakká lett. Prédikált, amikor egy ember akadályozta és félbeszakította. Szent Pál odafordult és azt mondta: most megvakulsz. És attól a pillanattól fogva az ember megvakult. (ApCsel 13, 6-12) Péter feltámaszt egy halott asszonyt (ApCsel 9, 36-42). A halálon való uralom adatik meg neki. Szent Pál egy születésétől fogva béna embert gyógyít meg (ApCsel 19, 11-12). Ez annak az Igének az ereje, melyet Isten az egész egyháznak adatott, nekem is és neked is. Van egy film arról, hogy az utóbbi 10 évben kb ember tapasztalt fizikai gyógyulást (vakok, süketek, bénák, rákosok stb). Egy pillanat alatt meggyógyultak, amikor kimondtam azt a parancsszót, hogy fülek halljatok, szemek lássatok stb. Az erre vonatkozó ígéretek a Bibliában minden hívőnek szólnak. A te szavad uram gyógyított meg minden embert. (Bölcs 16, 12) R. Cantalamessa atya azt mondja: Az Ige és a keresztények által kimondott szó, melyet a Szentlélek erejében mondanak ki, a gyógyítás kitüntetett eszköze. A filmben azt látjuk, hogy mi történik, ha szólok a betegségekhez: a testek meggyógyulnak Isten szavának teremtő ereje által. Amikor beszélünk, akkor imádkozzunk hitért, hogy higygyünk keresztény szavaink hatalmában. Benedek pápa írta: Isten szava eleven és hatékony, minden hatalommal teljes teremtő erő. Ezt láttuk a filmen is. Én senkit soha nem gyógyítottam meg. De mert hiszek abban, hogy Isten szava bennem lakozik és hittel mondom ki ezeket a szavakat, az egész világon nagy számban gyógyulnak meg az emberek. Ha szóltok, meg tudtok változtatni dolgokat. A szó távolságokat is áthidal. Történtek olyan gyógyulások szavak hatására, ahol más országban tartózkodó emberek gyógyultak meg. Abban a pillanatban meggyógyultak, amikor az adott szót Angliában kimondtam. Múlt hónapban Brazíliában voltam egy konferencián, melyet élőben közvetítettek. Amikor a bénák gyógyulásáért imádkoztam, egy TV-t néző asszony kiugrott a kerekesszékéből és meggyógyult. Isten szava számára a távolság nem számít. Isten szavának nemcsak a fizikai gyógyulásokra van hatalma. A lelki sebeket is gyógyítja. De ki kell mondani a szavakat, hogy gyógyulás történjen. A hit hallásból ered, ki kell mondani a szavakat. Amikor evangelizáltok, ne higgyétek, hogy csak kiszórtok szavakat reménykedve, hogy néhány célba ér. A szavak hatására menekül a gonosz lélek. Kérdés, hogy mivel töltjük meg az életünket. A rádióban, tévében milyen programokat hallgatunk és nézünk. A másokkal való kapcsolatban Isten vagy a Sátán szavát halljuk. Minden nap Jézus szavára legyünk hangolva. Jézus szavának helyet kell csinálnunk a szívünkben és az elménkben. El kell határoznunk, hogy melyek lesznek azok a szavak, melyek meghatároznak minket. A világ szavai, vagy Jézusnak a hívők számára mondott szavai, ígéretei? Imádkozzunk azért, hogy belemerüljünk Isten szavába és átitatódjunk vele. Telítődnünk kell a szóval, Isten igéjével. Isten szava benned van. Az ajkaidon van. Engedd meg az Úrnak, hogy ezt a szavát teremtő erővé tegye. Ez az a szó, mely meg kell, hogy határozzon Téged: Isten szeret! Isten szavának teremtő erejét hordozod és általad csodák történhetnek! Úr Jézus! A Te élő és teremtő szavadat helyezted belém és felhatalmaztál, hogy hirdessem, hogy gyógyítsak, hogy térítsek, hogy megváltoztassak és megszabadítsak embereket. Add meg nekem a hitet, hogy ezeket bátran és szeretetben megtegyem a Szentlélek erejében! A Te neved dicsőségére. Ámen Tanúságtétel Tanúságtételek a XXI. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozóról Nagy öröm volt a számomra, hogy részt vehettem a szegedi Országos Találkozón és nem kevésbé annak, hogy rövid tanúságtételemet megoszthatom veletek. Számomra a legnagyobb élményt a belső gyógyulás hozta meg, hosszú ideje tartó függőségemből szabadultam. Istennek hála, már a találkozó ideje alatt is tapasztaltam gyógyulást. Hozzávetőleg 7 éve hátgerinc problémákkal küszködöm, amelyek korlátoztak mozgásomban. Ellentmondó orvosi vélemények alapján ankylosis spondylitist diagnosztizáltak. Azt tapasztaltam, hogy ébredés, pihenés után a fájdalom fokozottabb volt és mozgásomban korlátozott voltam (lehajlás). Lehetőség szerint évente gyógykezelésen vettem részt, amely a tünetet, fájdalmat, valamelyest enyhítette, de teljes mértékben nem szüntette meg. Dicsőség legyen érte Istennek, a gyógyító alkalmat követően fájdalmam nagymértékben enyhült, néha teljesen megszűnt. Az eddig tapasztalt hát-, váll- merevség sokat enyhült és a lehajlás sem jelent már olyan nagy gondot. B. Gy. És élesen láttam Én most voltam először Karizmatikus Találkozón és csodálatos napom volt. Ha nem éreztem volna a szemem jobbulását, akkor is ezt mondanám. A gyógyulásom rövid leírása a következő: Az Öcsém a szememre tette a kezét az ima alatt, úgy imádkoztunk. Amikor az ima végére értünk és ki lehetett nyit-

7 2012. III. szám ni a szemünket, a színpad felé néztem persze szemüveg nélkül és élesen láttam az ott lévőket. Ehhez hozzá kell fűznöm, hogy + 1-es szemüvegem van és már elég homályosan láttam, vagyis nem láttam tisztán messzebbre. Már szemüveget kellett volna cserélnem. Ez fantasztikus volt, hogy becsukott szem után, élesen látok szemüveg nélkül. Azelőtt, ha becsuktam a szemem és kinyitottam, homályosan láttam, most pedig élesen. Azt nem mondom, hogy nem kell szemüveg, de sokkal jobban látok. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ilyen csodás élményben lehetett részem. S.J. Már nem fáj a csípőm Saját esetemet kicsinek látom, más gyógyulásokhoz képest viszont tudom, hogy nincs gyógyulás Isten nélkül, Isten jelenlétét pedig nem lehet kicsinek nevezni. Szóval pár nappal a találkozó előtt, mivel kemény fizikai munkát végeztem (ipari alpinizmus), a gerinc alsó részen fájdalmaim voltak, melyeket még az úton is tapasztaltam. Imakérésnél viaskodtam, hogy kérjem, vagy ne kérjem Istent e csekélységre. Hála Istenek, hogy kértem, mert Ő alig várta, hogy cselekedjen. Nem éreztem semmi különöset ima közben, de mindjárt utána mozgatván a csípőm, észrevettem, hogy már nem fáj. Örömmel beszélek másoknak erről, mert nagy a mi Urunk. dicsőség Neki! L. Örülök, hogy ott lehettem ezen a találkozón. Sokat köszönhetek ennek az alkalomnak. Már 13 éve vagyok beteg és ennek a betegségnek a neve: depresszió. Nálam elég súlyos tünetekkel járt. Ennek a betegségnek sok a mellékhatása és a szemem is elkezdett romlani. Már 3 éve hordok szemüveget, mert messzire homályosabban láttam. Gyakorlatilag a számítógépezéshez, az olvasáshoz is kellett. Most szemüveg nélkül írom ezt a levelet és tisztán látok, már az olvasáshoz sem kell. Látom az apróbb szövegeket is a Biblia olvasásánál is. Nem múlik el nap, hogy ezt meg ne köszönném Istennek. Most végre napszemüveget is hordhatok. Még nem jutottam el szemészhez, de készülök. A családomban csak anyukámnak mondtam el, hogy jobban látok. A többiek nem hisznek Istenben és mesének tartják a Bibliát is. Imádkozom értük sokat és úgy érzem, ennyi a maximum, amit megtehetek értük. Tudom, hogy Jézus most is gyógyít és tökéletesen fogok látni. A találkozón kiderült, hogy a hallásom sem volt tökéletes. Örülök, hogy élesebb a hallásom is! R.H. Még abban a hónapban Tanúságtételem szeptemberérenyúlik vissza, a szegedi Országos Találkozóra. A férjemmel már évek óta szerettünk volna gyermekáldásban részesülni, de a nálam fennálló egészségügyi problémák miatt ez nem volt lehetséges. A Találkozón próféciát kaptam: Van közöttünk egy fiatalasszony, aki a férjével már régóta szeretne gyermeket, de az asszony ezidáig meddőnek bizonyult. Azt üzeni az Úr, hogy hamarosan gyermekáldásban lesz részed! Még abban a hónapban megfogant a kislányunk. Azóta öttagúra nőtt a családunk, 4 év alatt 3 gyermeket kaptunk: Annalisa, Carlotta és Riccardo. Hála Uram Neked!! Mindörökké háladalt zengek Neked! Cedolini Vera Áramütéshez hasonló érzésem volt év folyamán alapos hallásvizsgálaton vettem részt a PTE Fül-Orr-Gége Klinikán, mivel beszédértési zavarra és fülzúgásra lettem figyelmes. A vizsgálat idegi eredetű halláscsökkenést állapított meg, ami azt jelenti, hogy bizonyos magas hangokat nem hallottam tisztán. Ez az állapot a beszédértésben zavaró volt, de hallókészülékre még nem volt szükségem. Az eltelt idő alatt a hallásom nem rosszabbodott, de nem is javult szeptember 15-én a szegedi Országos Karizmatikus Találkozón vettem részt, így a Damian Stayne vezette délutáni gyógyító imaalkalmon én is fölálltam. Kértem az Urat, ha egyezik az Ő akaratával, gyógyítsa meg a hallásomat és a térdfájásomat. Az ima A tized minusz vagy plussz? Volt idő, amikor hosszabbra szabták körülményeink az anyagi lehetőségeink takaróját, és módunkban állt megvalósítani a keresztény hagyományból oly jól ismert szokást, hogy jövedelmünk 10 százalékát az egyháznak adjuk. alatt a fülemben nem éreztem semmit, de a bal lábamban áramütéshez hasonló érzésem volt. A térdem azóta nem fáj. Másnap, szeptember 16-án délelőtt szentmisén vettem részt, ahol azonnal feltűnt, hogy minden szót tisztán értek, és ez azótais tart! Gyógyulásomért dicsőség, hála és köszönet az Úrnak! Markovics Pálné (Ágnes) Meggyógyultam Az idén júliusban egy mammográfiai vizsgálaton kiderült, hogy a mellemben van egy csomó, amiből szövettani vizsgálatot csináltak. A szövettani vizsgálat szerint ez egy rosszindulatú tumoros csomó volt. Nem volt nagy, de műtétet javasoltak.a nővér rögtön felvette a kapcsolatot az illetéke orvossal és már az időpont is meg volt, hogy mikor menjek a kórházba. Ez nekem túl gyors volt, szerettem volna még várni. Elmentem Nagyfaluba, ahol Csillik atya imádkozott értem és azt mondta, hogy meg fogsz gyógyulni. Én ennek tudatában nem akartam a műtétet. A családom ezt nem így gondolta, ezért csináltattam egy másik ultrahang vizsgálatot a csomó megvolt. Így nem tehettem mást bele kellett egyezzek a műtétbe. A műtét napja a szombati karizmatikus találkozót követő hétfő volt. A találkozón, amikor gyógyulásért lehetett imát kérni és is kimentem Nagy Zsolthoz, akit már nagyon régen ismerek a vele párban imádkozó fiúnak el kellett menni egy rövid időre, és nem hallotta, hogy miért kérek imát. Amikor visszajött rövid ima után azt kérdezte, mondhat-e próféciát. Mondtam igen. Azt mondta nem tudom mi a bajod nem is tudhatta, de az Úr most meggyógyított. A műtétet már nem vonhattam vissza, különösen a férjem miatt, aki nagy izgalmakat élt át miattam. A műtét utáni szövettani eredmény azt mutatta ki, hogy semmi tumoros elváltozás nincs a kivett szövetben. Dicsőítelek Téged Uram és áldalak gyógyításodért és azért a tapintatos szertetért, ahogy tanítasz bennünket. A Te szavad élet és hatalmad van a rákos sejtek felett. Tarnóczi Mária Természetesen abból a nem túl sokból, amellyel ezekben az időkben gazdálkodtunk, az ekkora pénzöszszegről történő lemondást, a családi kassza amúgy is szűkös méretének megkurtítását, az öncélú önmegtar- HÍRLEVÉL 7 Tanúságtétel

8 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE Tanúságtétel MEGÚJULÁS 8 tóztatás, önmérsékletre nevelés, vagy egyéb nemes célok zászlaja mögé bújtatni nem volt lehetséges. Az a tudat azonban, hogy lemondásunk minket segít Jézushoz való közeledésünkben, segít elszakadni felszínes, hétköznapias vágyainktól már elegendő alapot jelentett az adakozáshoz. Tehát jövedelmünk 10 százalékát adományként befizettük és szembesülhettünk a csodával: ahelyett, hogy egyre kevesebb pénzünk lett volna, egyre több lett! Döbbenten észleltük, hogy innét is, onnét is kiegészítődik havi jövedelmünk, visszautalnak többlet befizetéseket, a munkahelyem pénzbeli jutalomban részesített - bár előtte ilyen nem történt - sőt nem egyszer megtörtént az is, hogy feleségem számláján megjelentek olyan összegek is, amelyek eredetére nem derült fény. Volt, hogy elkezdtünk utánajárni a váratlan jövedelem többleteknek, mert nem szerettük volna, ha egy-két hónappal később kamatostól vissza kellett volna fizetni. Végül is többnyire nem derült fény az eredetekre. Kezdtünk úgy tekinteni a befizetett 10 százalék rendszerére, mint egy pénzügyileg is jól jövedelmező befektetési formára, mint egy égi bankügyletre. Ez így ment egy jó ideig. Később oly sok változás történt az életünkben, hogy a 10 százalékot nem is tudtuk tartani, majd a feladatok sűrűjében elvesztettük szemünk elől ennek a rendszerét. Manapság a 10 százalék befizetése nélkül is csak a hónap közepéig, jó esetben 20-ig tart a takarónk. Ez az új és igen szűkös anyagi helyzet két-három hónapja állt elő. Eléggé mellbevágó és gyors változás következett be hétköznapjainkban, mert elromlott a gázkazánunk, a tetőnk leszakadt, az autónk csak két-három kilométeren belül működött. És nem beszéltünk a befizetetlen számlákról, a gyermekek iskolai programjairól, a saját családi nyaralásunkról. Pünkösd ünnepe, a Lélek kiáradása elegendő lehetőséget biztosított az imádságra. Nehéz helyzetünkben ismét Isten sietett segítségünkre. Egy hozzánk közel álló baráti házaspár azzal az elhatározással állt elénk, hogy szeretnének egy nagyobb pénzösszeget nekünk adományozni. Ezt az indíttatást imádságban kapták. Egy másik kedves barátunk magától felajánlotta, hogy egy bizonyos pénzösszeget szeretne nekünk adni. Higgyetek abban, hogy minden, az Úrért hozott lemondásotok sokszorosan térül vissza, minden befizetett forint nem (csak) az Egyháznak, hanem nektek is fontos, ugyanis Isten dicsősége nyilvánul meg általa. Az egész életetek lemondásokkal teli, lassú beszűkülésnek látszik, de valójában a lényegre figyelés, az igazi értékek felé történő elmozdulás. Ha Istennel akartok találkozni és meg akarjátok fogni az Ő kezét, el kell eresztenetek mindazt, amit eddig szorítottatok, mert csak így lesz szabad a kezetek. Ki kell lépnetek biztonságos bástyáitok mögül, mert ott nem tud megszólítani Titeket az Úr. Vállalnotok kell az Úrra hagyatkozás kockázatát, ha meg szeretnétek tapasztalni az Ő gondoskodó szeretetét. Barka Attila Mi is az ALPHA Kurzus? Az Alpha kurzus egy gyakorlati útikalauz a keresztény hit alapjainak megismeréséhez. Elsősorban azok számára készült, akik nem járnak templomba, nemrég váltak keresztényekké vagy eltávolodtak a keresztény hittől. Gyakorlatilag egy jól működő pre-katekumenátus. A kurzus hetenkénti összejövetelek keretében kötetlen étkezést (általában vacsorát), 40 perces előadást és kiscsoportos megbeszélést foglal magában; a keresztény hit alapjait felölelő 15 előadásból és egy csendes hétvégéből áll, melyekre tíz-tizenegy hét alatt kerül sor. Évente három alkalommal javasoljuk megtartani a kurzust, melyet minden alkalommal ünnepi vacsora zár le, amely során a kurzust elvégzők nyomban meghívhatják barátaikat, ismerőseiket a következőre. Sok helyen évente kettőt tartanak (szeptember végétől Karácsonyig és január végétől Húsvétig). Az Alpha rugalmas és gyakorlati modell bármilyen méretű csoport számára. Egyszerűen, hatékonyan, világosan és közérthetően mutatja be Jézus Krisztus evangéliumát. A kurzus a helyi közösségekre épül, evangelizációra is felkészíti és mozgósítja az egyházközség tagjait. Az Alpha alkalomnak három fő része van: 1.) Vacsora: Minden alkalom közös étkezéssel kezdődik, amely egy jó lehetőség arra hogy megismerjük egymást. 2.) Előadás: A közös étkezést követően minden héten egy újabb témát ismerhetnek meg a jelenlévők. 3.) Megbeszélés: Minden előadás után kis csoportokban megvitatjuk és átbeszéljük az aznap esti témát, feltesszük kérdéseinket és elmondjuk véleményünket. Én 2001-ben ismertem meg és azóta már számos kurzust csináltunk. Fantasztikus gyümölcsei vannak: nagyon sok barátság szövődik, sokan megtérnek és aktív tagjai lesznek az egyházközségnek. Mi kell hozzá? Egy lelkes kis csapat, akik elkötelezik magukat, hogy 11 héten át segítenek. Ezzel szemben a vendégektől semmit sem kérünk számon, a részvételük teljesen önkéntes. Sokak, akik elvégezték a kurzust, a katekumenátuson folytatják a szentségek felvételére való készüléssel. Ezek az esték annyira jó hangulatú, közösségteremtő alkalmak, hogy a vége felé aggódva szokták kérdezni, hogy ezután mit csinálunk hétfő esténként. Akik elvégezték az Alpha kurzust, azok visszajöhetnek a következőre, de már csak segítőként, és persze elhívhatják a nem hívő barátaikat is. Bővebb információ:

9 2012. III. szám Az önátadás imája A mi hazánk a mennyben van Az örökkévalóság biztonságában Temetői látogatásaink számos érzést és kérdést hoznak fel bennünk. Mi lenne ha még élne? Miért úgy ment el? Mi van most vele? Miért kell annyit szenvedni a halál előtt? Miért pont ő? Az alábbi eseteknek mind részese voltam. Mélyen érintettek. Édesanyámat 79 évesen, négy éve hívta magához a jó Isten. Elesése váratlan volt, de már évekkel ezelőtt láttam, hogy olyan érett már a személyisége, hogy akár magához is hívhatja valamikor a jó Isten. Kedvenc gyümölcse volt a szőlő, és mint az egészen érett fürt, ő is megérett az örökkévalóságra. Hiszem, hogy ott van Isten örömében. Pár perccel halálos zuhanása után ott voltam annak a fiúnak a közelében, aki 26 évesen ment el közülünk, hogy Jézus arcában gyönyörködhessen és arcának fényében örvendezhessen. Aznap reggel mondattak érte misét, ő gyónt, áldozott délután, rábízta életét Istenre és zuhanása után pár perccel a betegek kenetét is megkapta, miközben számosan imádkoztunk érte. Egy volt tanítványom, aki tanulmányaiban, jóságában messze kitűnt a többiek közül, 33 évesen került Isten ölelő karjaiba egy nagyon ritka, de kínos és hosszú rákos betegsége után. Előtte egy évvel nősült, orvosként diplomázott. Felötlik a kérdés, miért ilyen korán? Hiszen előtte állt az élet. Egy másik kedves testvérünk, akit gimnazista kora óta ismertem, 40 évesen ment el közülünk hosszú szenvedés után, négy kisebb gyermeket hagyva köztünk. Miért pont ő ment el, hiszen dolga lett volna még? Egy kedves pap ismerősöm, aki ízig-vérig lelkipásztor volt és akire láthatólag még nagy szüksége lett volna a környezetének, munkatársainak és a híveknek, nagyon vágyakozott Isten állandó közvetlen közelségében élni. Hosszú és kínos szenvedés után a jó Isten 52 évesen valóban Haza hívta. Ők valamennyien elkötelezett hívő katolikusokként éltek. A sort lehetne még folytatni. Szinte mindenkinek van hasonló példája. Miért nem élhetett volna tovább? Miért pont így? Nem találtam eddig más választ, mint amit Is- Itt találhatók letölthető anyagok, előadás témák, aktuális kurzusok. Szívesen segítek, ha bármilyen kérdés felmerül ). Akik szeretnének Alpha kurzust indítani, azoknak érdemes egy jól működő kurzust megnézni, és utána minden kurzuskezdés előtt kiképezni a csapatot, akikkel együtt tartják a kurzust. Ilyen felkészítő konferenciára hívunk mindenkit szeptember 22-én Budapesten a Városligeti fasor 42-ben. Részleteket később a honlapon találhattok. Fábry Kornél ten Igéje mond: A mi hazánk a mennyben van. (Fil 3,20) Szívesen berendezkedünk erre a földi életre, tervezünk pár évre, évtizedre, pedig ez csak csepp az örökkévalósághoz képest. Milyen jó az Isten hozzánk, hogy ilyen nagyszerű embereket adott nekünk, akik már előttünk mehettek az Ő boldogító színelátása felé, mert nem csak az ő hazájuk, de a mi hazánk is a Mennyben van! Jézus tanításának a központi gondolata az Isten országa volt, amit annyi képpel, hasonlattal írt körül, hogy jobban megértsük. Isten országába hívott meg minket, amiről Szent Pál ezt írja: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt! (1Kor 2,9). Jézus pedig azzal bíztat: Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek! (Jn 14,2) Az a Jézus, aki úgy szeret, hogy értünk képes volt meghalni, milyen különleges helyet készített már nekünk a mennyben! Fel sem tudjuk fogni annak a csodáját és szépségét. Még ha testünkben remegünk is a földi élet elmúlásának gondolatára, és félünk a szenvedéstől, bensőnkben már készülhetünk a mennyei haza örömére, amit Isten maga készít a benne hívőknek és benne élőknek, mert a mi hazánk a mennyben van! Bartha Angéla Az Országos Találkozó ünnepi szentmiséjén sokakkal együtt rábíztuk életünket Jézusra. A 7000 imalap nagyon gyorsan elfogyott, ezért most itt közöljük a szövegét, ami a Hit évében külön aktualitást nyer. Közösségeink életéből HÍRLEVÉL 9 Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem! Beismerem, hogy ennek ellenére bűnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes. Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt és megváltott minden bűnömből. Feltámadásával egy örömteljes új életet hozott nekem. Jézus Krisztus, élő Isten fia, átadom magam Neked, átadom életem irányítását, mert nálad van a legjobb helyen. Légy úr magányomban és minden kapcsolatomban! Légy úr munkámban és pihenésemben! Légy úr vágyaimban és anyagi helyzetemben! Légy úr életem minden területén! Kérlek, küldd el nekem a Szentlelket, akit megígértél, hogy általa hűséges maradjak hozzád! Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében! Amen!

10 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE Vezetőképző Programok MEGÚJULÁS 10 Programok Szent András Evangelizációs Iskola A kurzusok szervezése folyamatosan zajlik, a most meghirdetett kurzusok: Jézus kurzus: Velence, október február 26. (heti bontásban) BandÁsz napok, munkatársi találkozó: Pannonhalma, november 2-4. Fülöp kurzus: Veszprém, nov Fülöp kurzus: Budapest, december Fülöp kurzus: Szepsi (Felvidék), december Timóteus kurzus 2. hétvége: Pécs, február 1-3. Emmausz kurzus: Zalaegerszeg, február 8-10 Pál kurzus: Ménfőcsanak, július (képzés az új evangelizációra) További információ és jelentkezés: Szeretet Földje Szolgálat Missziós alkalmak, evangelizációs és gyógyító összejövetelek szervezése és lebonyolítása, előadások, tanúságtételek, imaszolgálat, stb. Munkánkról és kiadványainkról tájékozódni lehet a honlapon. Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: 06-30/ , Szent Ignác Lelkiségi Iskola évben November 23-25: Krisztus király hétvégéje azoknak, akik elvégezték a Szt. Mihály kurzust vagy a belső gyógyító kiképző kurzust December 7-9: Advent kurzus évben Január 18-20: Szabadító szolgálat Február 15-17: Nagyböjt kurzus Március 8-10: Keresztút belső gyógyító szolgálat Április 19-21: Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat Május 10-12: Isten szeretete belső gyógyító szolgálat Június 7-9: szabadító szolgálat augusztus 2-7: Megkülönböztetés kurzus Augusztus 9-12: Eszter kurzus Szeptember 20-22: Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat Október 11-13: Isten szeretete belső gyógyító szolgálat November 8-10: Keresztút belső gyógyító szolgálat November 22-24: Krisztus Király hétvégéje (azoknak, akik elvégezték a Szt. Mihály kurzust vagy a belső gyógyító kiképző kurzust) November 29-december 1: Advent kurzus A kurzusok első nap este kor kezdődnek és utolsó nap ebéddel érnek véget. Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u 4. A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelentkezés: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. Evangelizáció 2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4, vagy gmail.hu. Honlap: http.//szentignac.ujevangelizacio.hu A programokat rendszeresen hirdetjük a saját levelező listánkon, erre szabadon feliratkozhat bárki, de levelet csak a moderátorok írhatnak rá (havi 5-6 levél): hirekcsanakicentrum/ Holdfény Közösség A keresztény hitvallás mit is hiszünk lelki napok Időpont: november 9-11., Helyszín: Püspökszentlászló, Plébánia Téma: az Apostoli hitvalláson keresztül bemutatja, hogy kiben (Atya, Jézus, és a Szentlélek) és miben (az egyház, a szentségek, a jövő ) hisz egy katolikus keresztény ember. Célja: az alapvető hitbeli ismeretek felelevenítése, kiegészítése, elsajátítása, illetve a témában felmerült kérdések megválaszolása. Karizmatisztázó lelki napok (dr. Gorove László lelkigyakorlata alapján) Időpont: november Helyszín: Bárdudvarnok Kaposszentbenedek Téma: a Szentírás alapján végig vett és röviden elemzett 30 karizmából segít felfedezni, hogy melyekkel rendelkezünk személyesen. Célja: a karizmáikkal tisztában lévő személyek aktívabban, hatékonyabban tudnak részt venni a közösségeikben, ezáltal eredményesebben szolgálhatják Istent, építhetik az Ő Országát. Imaiskola lelki napok Időpont: december 7-9. Helyszín: Petőfiszállás - Pálosszentkút Téma: az imádság. A különféle imamódok (belső ima, dicsőítés, elmélkedés, gyógyulásért mondott ima, Jézus-ima, közbenjáró ima, Zsoltárok imádkozása) elméleti ismertetése és gyakorlati módon történő alkalmazása. Célja: elmélyíteni az imaéletet. Segítséget kíván adni, hogy a résztvevő hatékonyabban, nagyobb örömmel tudjon imádkozni. A lelkigyakorlatok során lehetőség nyílik gyónásra, valamint személyes közbenjáró imádságra. Jelentkezés, információ: vagy a ös telefonszámon között! Bővebben a honlapon a lelkigyakorlatoknál! Emmánuel Közösség Az öröm sodrában Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének velünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmélyült szentségimádás és az egymásért való imádság kegyelmeiben. Időpont: minden hónap első csütörtökén este között Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, info:www. emmanuel.hu Ifjúsági esték fiataloknak Látni akarjuk Jézust! Közösségünk szeretettel várja a év közötti fiatalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, elmélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre. Időpont: minden hónap harmadik szerdáján este között (nyáron szünet) Helyszín: Szent Kereszt Templomigazgatóság, Budapest, XII. ker. Táltos u. 16. Információ: Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek Kaposváron Az Emmánuel Közösség Kaposváron három hétvégéből álló hétvégesorozatot szervez egyedülálló szülők számára. Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő vagy soha meg nem házasodott szülőknek. Az időpontok: január , február , március A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. Információ: tel.: 06/ , Internet: Regina Pacis Közösség November 17. szombat utcai evangelizáció. Helyszín: Krisztus Király kápolna, Bp. VIII. Mikszáth Kálmán tér Új Élet Katolikus Karizmatikus Közösség, Jászberény Minden hónap 2. péntekén 24 órás dicsőítő alkalom de 10 órától szombat de 10 óráig. Minden hónap utolsó péntekén közösségi imaestet. 18h-tól dicsőítés 19h-tól tanítás, tanúságtétel 20h-tól szentmise, majd közbenjáró ima. Helyszín: Jászberényhez közel a kerekudvari kápolna. Megközelíthető: autóval a Jászberény melletti körforgalomból Jászfelsőszentgyörgy felé lehajtva a 3. buszmegállónál jobbra a bekötőúton; busszal: Budapest-Jászberény vonalon a Jászfelsőszentgyörgy- kerekudvari megállóban. Info: , Lukácsiné Tábori Eleonóra Betánia Közösség, Pécs Evangelizáció Minden hó első péntekén óráig a Csontváry Múzeum földszinti dísztermében. Cím: 7621 Pécs, Janus P. u. 11. (Dicsőítés, tanítás, kiscsoport, közbenjárás) Aktuális programok a honlapon: Kaposvári Szent Imre templom Érints meg engem! gyógyító imaalkalmak, minden hónap 2. vasárnapján tól dicsőítéssel, tanúságtétellel, közbenjáró imával és gyógyító szentmisével, melyet Varga László atya tart. Minden gyógyulni vágyót szeretettel várunk. Mehr Arra rendelt, hogy magasztaljuk dicsőségét - Ef 1,5-6 Európai Imádság Háza Konferencia Szenvedélyes, robbanékony és lehetőségekkel teli alkalom a magával ragadó Istennel való találkozásra: ez a MEHR (azaz TÖBB), az augsburgi Imádság Háza ökumenikus konferenciája. Európa minden tájáról több, mint 2000 résztvevővel együtt megtapasztalhatsz 4 lelkesítő napot, mely Isten dicsőítésével és imádásával telik, egységben

11 2012. III. szám sok-sok emberrel, akik TÖBB-re vágynak. tüzes és felrázó tanítások Dr. Johannes Hartl-től gyakorlati tapasztalatok Bob Fraser-től (író és üzletember, Kansas City, USA) Szentmise, többek között Zbignews Stankevics érsekkel dicsőítés az augsburgi Imádság Háza zenekarral Raphael Schadt és Veronika Lohmer vezetésével külön tini programok Közösségeink életéből Szegedi Élővíz Forrás Közösség Kedves Testvérek! Szeretném nektek bemutatni a szegedi Élővíz Forrás Közösséget. A közösségünk 20 éve alakult az első szegedi Szentlélek-szeminárium után. Azóta folyamatosan szaporodott a létszám, majd osztódott, több kis közösség indítója lett. Nyitott, befogadó csoport vagyunk, mindenki, aki vágyik az Istennel való találkozásra, Isten jelenlétére, annak lehetőséget adunk, befogadunk izgalmas gyermekprogramok különböző korosztályoknak Kezdés: :30 (kapunyitás 18:30), befejezés: :30, Helyszín: Augsburg Vásárközpont. A konferencia belépődíja 10 Euro a kelet-európaiaknak. Utazás: autóbusszal, melynek költsége 18 ezer Ft körül lesz. Teli busz esetén kevesebb! Szállás: tömegszálláson (tornaterem, külön női-férfi fürdővel), ez kb. 15 Euro a három éjszakára. Ha ennél komfortosabbat szeretnél, akkor kb. 20 Euro/fő/ éj, de azt neked kell intézned. Étkezés: meleg ebédet és vacsorát kb. 5 Euróért (étkezésenként) vásárolhatsz a helyszínen. Kis szemfülességgel található olcsó pékség és/vagy élelmiszerbolt a szállás környékén. Hozhatsz hazait is. Ha a MEHR konferencia felkeltette az érdeklődésedet, szeretnél erről az egészről többet tudni, illetve ha te is szeretnél ott lenni, akkor írj erre a címre: minden keresőt, a kicsiket is. Alkalmanként egy-egy új taggal bővülünk, legutóbb 26-an voltunk. Vannak, akik megmaradnak, és vannak, akik nem, de vannak visszatérők is. A húsz évvel ezelőtt megalakult közösségből csak néhányan vannak már, de ők erős alapot adnak. A mag minden héten közös szentségimádásra gyűlik össze, ez a mi erőnk. A nagy közösség hetente egyszer találkozik, 2 óra hosszára. Szentlélekhívással, dicsőítéssel kezdünk, majd Szentírásolvasás és magyarázat következik, melyet lelki vezető paptestvérünk tart. Ezután közbenjáró imával, majd megosztással folytatjuk, a nagy létszámra való tekintettel kisebb csoportokban. Szülinaposok, névnaposok köszöntésével, majd papi áldással zárjuk az együttlétet. Az imádságunk gyümölcseként nemcsak közbenjáró imával, hanem szegénykonyhán hajléktalanoknak való főzéssel is bekapcsolódtunk a ferences plébánia tevékenységébe. Néhányan rózsafüzér csoportot alakítottak, ahol papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak, mások korházi beteglátogatással szolgálnak. Teljes szívvel-lélekkel vettünk részt a Karizmatikus Országos Találkozó szervezésében. A megmaradt tagokat a hűséges szóval tudnám jellemezni, mert télen-nyáron találkozunk, szünet nélkül, tükrözve a mi Urunk hűségét. Szeretettel: Kassainé Kispéter Mónika, Szegedről Vezetőképző HÍRLEVÉL 11 Bemutatkozik Együtt az új evangelizációban a Szent András Evangelizációs Iskolával Miért nem evangelizálsz? Azért nem evangelizálok, mert nem éltem át, hogy Jézus magához hívott volna és elküldött volna evangelizálni. mert nem vagyok szerelmes Jézusba. mert a szívem még mindig nem ég Isten Igéjének tüzétől. mert hiányzik belőlem az a hit, mely megnyilvánul a tetteimben. mert hiányzik az életem és a hirdetett üzenet közötti összhang. mert kételkedem Isten ingyenes szeretetében. mert hiányzik belőlem a Szentlélek. mert nincs evangelizáló közösségem. mert nem látok azonnali gyümölcsöket az evangelizációban. A hit éve az új evangelizáció évét készíti elő. Szeretnél az új evangelizációban majd részt venni? Íme néhány segítő szempont az induláshoz: Ikszeld be azt az állítást, amelyik igaz rád: mert tanokat és katekézist adok tovább azt feltételezve, hogy az a Jó Hír. Ha egyet is beikszeltél, Te is evangelizálásra vársz! De ne bánjad, csak az tud hatékonyan evangelizálni, aki újra és újra hagyja magát is evangelizálni. Gyuris Gellért és Márialigeti Bence

12 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás az Országos Lelkipásztori Intézet segítségével g a hit éve jegyében Új Evangelizáció Konferenciát szervez. z. Ennek létrejöttéért együtt működünk az Alpha kurzussal, a Cursilloval, a Szent András Evangelizációs Iskolával és a Missziós Referatúrával. Szeretnénk, hogy minél többen részt vennének olyanok, akiknek fontos az evangelizáció. Közülük is külön szeretettel várjuk az atyákat, hogy együtt keressük azokat az új eszközöket és módszereket, amelyek segítenek abban, hogy az örök evangéliumot hatékonyabban adhassuk át azoknak, akik még nem ismerték fel életükben Isten végtelen szeretetét. Időpont: november (Péntek 9.30-tól, szombat este ig) Házigazda: Gáspár István atya, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója A nyitó szentmisét Udvardy György pécsi megyéspüspök, a záró szentmisét Beer Miklós püspök atya tartja. Előadóink lesznek: Gáspár István atya OLI ig., Hardi Titusz OSB atya, Kunszabó Zoltán diakónus, Burbela Gergely SVD atya, Bartha Angéla szociális testvér Műhelyek: alpha-kurzus, bérmálkozók evangelizációs lelkigyakorlata, Cursillo, Emmánuel Közösség, Fülöp-kurzus, gyógyító evangelizáció, ifjúsági misszió, Pál-kurzus, sejtcsoport, Szentlélek-szeminárium, TŰZ evangelizáció, utcai evangelizáció MEGÚJULÁS 12 Imádság vezető: Dr. Marik József (Missziós referens) Zenei szolgálat: Csiszér László Helyszín: Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Hírek Részvételi díj: (szállással és teljes ellátással péntek ebédtől szombat ebédig): 5000 Ft Bejáróknak a regisztrációs díj: 1000 Ft/nap. Jelentkezés: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Tel: , , Fax/Üz.rögz.: http: Jelentkezési határidő: november 13., magyar szentek és boldogok napja. Részletes program a lelkigyakorlatos ház honlapján található. KÖZÖSSÉGI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS címmel a Megújulás irodája lelkigyakorlatot szervez közösségvezetőknek és segítőiknek, mely először is a személyes, majd a közösségi megkülönböztetésbe vezet be. Előadója Kővári Magdolna szociális testvér, aki többek között a SOTE és a Sapientia Szerzetesi Hittudomonányi Főiskola mentálhigiénés szakembere. Időpont és helyszín: dec.8-9. szombaton reggel 9-től vasárnap este 5-ig Budapesten a XI. kerületi Missziós Centrumban (1116 Fehérvári út C lépcs. fsz 38.) Jelentkezési határidő: nov. 30. a címen, vagy es telefonszámon, szállás és étkezési költségen kívül a két napra 800 Ft regisztrációs költséget kérünk. Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele; Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága. Felelős szerkesztő: Bartha Angéla SSS; Szerkesztők: Czibulka Csaba, Márialigeti Bence, Nyuli Gábor; Címlapfotó: Vatikán Tördelés, design, nyomda: Bicskei István / Szerkesztőség címe: 1116 Bp. Fehérvári út C. lp. Telefon: ; A Megújulás előállítási költsége 250 Ft. Példányszám: 600 db. Kérjük, lehetőségeitekhez képest adományaitokkal támogassátok a Hírlevél megjelenését. Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással. Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány Köszönjük!

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben