Donneri Harangszó Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból"

Átírás

1 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén 3. old. Ígéretek 8. old. Sík Sándor verse 5. old. Szertartásrend 8. old.

2 A reménység üzenete Húsvét üzenete mindig a reménységet hozza el az emberiségnek. A reménysugár azonban, amely minden ember lelkében kitörölhetetlenül ott van, néha megremeg. Emlékszem egy alkalommal egy csehországi zarándoklaton azt a feladatot kaptuk, hogy minden jelenlévő vigyen el egy égő gyertyát az egyik templomból a másikba. Igen ám, csak kint fújt a szél. Nem volt nagy szélvihar, de ahhoz éppen elég nagy, hogy egy gyertyát elfújjon. Akinek elaludt a gyertyája, gyorsan meggyújtotta újra valaki máséról, majd a következő pillanatban visszaadta a lángot, nemritkán ugyanannak, akitől az előbb ő kapta. Csupán néhány száz métert kellett megtennie kis csoportunknak, de ez csak közös erőfeszítéssel sikerülhetett. Végül mindenki égő gyertyával állt az oltár előtt. A reménysugárral is így vagyunk. Mostanában erősen fúj a szél, képes kioltani a lángot. Ilyenkor látjuk, hogy milyen rövid az a néhány év, amit ajándékba kaptunk. Mégsem adhatjuk fel a reményt, hogy újragyújtsuk a lángot. Olyan jó, hogy vannak mellettünk, akiknél ég a láng, akik segítenek nekünk is újrakezdeni. A Húsvéti Gyertyáról meggyújtott gyertyák minden Húsvétkor felragyognak a keresztények kezében. A feltámadás fényét jelképezik. Az újrakezdés reménye, hogy nem győzhet végleg a gonosz, minden emberi szívben ott van. Miért ne fejezhetnénk ki örömünket együtt? Miért fukarkodunk a jó szóval, a remény továbbadásával? Minap egy előadáson arra kértem a házaspárokat, hogy mondják ki egymásnak most: Szeretlek! Hogy fogják meg újra egymás kezét Jó volt látni, ahogy felderült az arcuk, egy pillanatra megtört a csend a teremben, néhányan felkacagtak örömükben. Bárcsak elvárásaink helyett ilyen ingyenes örömmel várnánk az ünnepeket, az egymással való találkozást! Amikor félretesszük sérelmeinket, a megbocsátás és bocsánatkérés új légkörét teremtjük meg családjainkban. Feltámadunk a reménytelenségből. Arról beszélgettem egy házaspárral, hogy milyen elképzelhetetlen egy olyan világ, ahol mindenki azt keresi, hogy hogyan tudná jobban kifejezni szeretetét a másik ember felé, hogyan tudna jobban szeretni. Pedig sokan vannak, akik erre törekednek, talán többen is, mint gondolnánk. Persze gyakran félreértik, hitetlenül szemlélik őket, önös érdekeket vélnek felfedezni rajtuk. Krisztus magára veszi ezt a keresztet, és minket is erre bátorít. Szó nélkül szeressünk tovább a legnehezebb körülmények között is! Egy reménytelen embernek azt tanácsolta egy református lelkipásztor, hogy menjen el másokhoz, látogasson betegeket és bátorítsa őket. Miután megtette, elmúlt a reménytelensége. Mások arról számoltak be nekem, hogy azóta sokkal elégedettebbek a helyzetükkel, amióta náluk rosszabb sorsú embereken próbáltak meg segíteni. Ismét mások azt mondták és élték is, hogy sosincs olyan kevés az embernek, hogy ne tudná megosztani valakivel. Ezek az élethelyzetek és a reményre igent mondó emberek bennünk is erősíthetik a reményt, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy Krisztus feltámadása a mi életünkbe is új fordulatot hozhat. Áldott Húsvétot kívánok mindnyájuknak a régi keresztény húsvéti köszöntéssel: Krisztus feltámadt! Alleluja, alleluja! Valóban feltámadt! Alleluja, alleluja! Nyéky Kálmán plébános atya 2

3 Újságunk e számában szeretettel ajánljuk figyelmükbe Péteri atya elmélkedését Jézus szenvedéstörténetéről, melyet a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, templomunk búcsúnapján hallhattunk. E sorokkal is kívánunk áldott húsvétot minden kedves olvasónknak! Jézus az Olajfák hegyén Jézus szenvedéstörténetéről az elmúlt években több bibliaórát tartottam. Végigvettük a legfontosabb eseményeket. Mivel azonban ma Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe van, templomunk búcsúnapja, nem lehet és nem szabad másról beszélni, csak a szenvedéstörténetről. Ezért kiválasztottam egy olyan rövid szakaszt, amelyről korábban nem beszéltem. Jézus az utolsó vacsora után kiment tanítványaival az Olajfák hegyére. Ez a jelenet lesz mai elmélkedésünk tárgya. Korábban Szent János evangéliumának csodálatos drámaisággal megírt elbeszélését vizsgáltuk meg alaposan. Most a három szinoptikust vesszük alapul. Tudjuk, a szinoptikus szó együtt látót jelent. A biblia kutatói ezzel a szóval jelzik, hogy Márk, Máté és Lukács szinte azonos szemmel látta és írta meg az eseményeket. János évtizedekkel később, teljesen önállóan dolgozott. Az Olajfák hegyén történt eseményeket a szinoptikusok írták le részletesen. Mk 14, 26-42; Mt 26, 30-46; Lk 22, Mindjárt a szöveg elemzésének elkezdése előtt töredelmesen bevallom, hogy a mai elmélkedés alapja Joseph Ratzinger, azaz XVI. Benedek pápa Názáreti Jézus című csodálatos könyve lesz. Életem nyolcvan éve alatt még csak hasonló szépségű könyvet sem olvastam Jézusról. Szentatyánk, aki vitán felül korunk legnagyobb katolikus hittudósa, a rengeteg pápai munka mellett írja ezt a könyvet. Két kötet már készen van, magyarul is olvasható, a harmadik most készül. Imádkozzunk azért, hogy a jó Isten adjon még időt Szentatyánknak műve befejezésére. A szinoptikusok megegyeznek abban, hogy az utolsó vacsora végén Jézus tanítványaival elénekelte a hálaadó zsoltárt. Ez világossá teszi azt, hogy az utolsó vacsora liturgikus cselekmény volt, amelyhez hozzátartozott az ima és a zsoltárok éneklése. Az már más kérdés, hogy Jézus az egészet megkoronázta az Oltáriszentség alapításával, amikor a kenyeret és a bort saját testévé és vérévé változtatta át. Ezek a hálaadó zsoltárok kifejezték a zsidó nép háláját Isten felé az Egyiptomból való csodálatos szabadulás emlékére. Tudjuk, a választott nép akkor éjjel indult el, amikor az egyiptomi elsőszülöttek maghaltak. De a zsidó elsőszülöttek megmaradtak, mert a bárány vérével bekenték az ajtót. Ezen a mostani éjszakán Jézus vette át a bárány szerepét. Ő ontotta ki vérét, hogy minket megváltson. De érdemes arra is gondolni, hogy a zsidók Dávid királyt tartották a zsoltáros könyv fő szerzőjének. Ő az előimádkozó, aki a nép minden örömét és fájdalmát, kérését és háláját kimondja, sőt elénekli. Ezen a éjszakán Jézus veszi át Dávid szerepét. Emlékszünk, az angyal megmondta Szűz Máriának, hogy Fia nagy lesz, ő kapja Dávid trónját. Itt trón nincs. De Dávid királyi szerepe egyértelműen Jézus vállára kerül. Így kapcsolódik össze az ó- és az újszövetség. Ami ott előkép volt, az Jézusban valósággá változott, beteljesedett. Jézus egész emberiséget átfogó szeretete mindenki számára megváltást hozott a szenvedés, halál és feltámadás által. A zsidó törvények szerint húsvét éjjelén senki sem hagyhatta el a szent várost Jeruzsálemet. Jézus még ezt a törvényt is betartotta. Nem ment ki Betániába, mint máskor, hanem az Olajfák hegyén, a város határain belül maradt. Jézus mindig hűséges volt az ószövetségi törvényekhez. Megtartotta az ünnepeket, imádkozott a templomban. Tisztelte Mózest és a prófétákat. Ugyanakkor hozott valami teljesen újat. Nyugodtan gyógyított szombaton, a szent nyugalom napján. Nem tartott meg néhány külsőséges és fölösleges tisztasági törvényt. És kiűzte a templomból az ott árusító kereskedőket, mert a templom az imádság háza, ezek meg rablók barlangjává tették. Valószínűleg ez volt a fordulat, az utolsó csepp a pohárban. A főtanács ekkor határozta el, hogy végleg meg- 3

4 szabadul Jézustól. Jézus működésének első percétől kezdve következetesen haladt a mennyei Atya által neki kijelölt úton. Ez az út vezetett a Golgotára. Ekkor érkeztek meg a Getszemáninak nevezett majorhoz. Abban az időben ott még állhatott egy présház, amelyben az olajfák termését préselték ki. Ennek volt a neve Getszemáni. Maga a hegy, az Olajfák hegye, Jeruzsálemtől keletre, közvetlenül a város mellett emelkedik. Csodálatos a kilátás az egész városra. A mai olajfák ugyan nem az eredetiek, amelyek még Jézust látták, de nagyon régiek. Az Olajfák hegye elnevezés minden korban érvényes volt. A keresztények már a 4. században templomot építettek ezen a helyen. Ez az idők folyamán elpusztult. A mai templomot 1924-ben fejezték be. Ugyanazon a helyen, ahol valaha Jézus imádkozott. Ez vitán felül a kereszténység egyik legtiszteletreméltóbb helye. Egy papnak nagy élmény ott misézni. Jézus ezen a helyen élte át a nagy magányosságot, az emberiség minden nyomorát, amelyet a bűn okozott. Itt hatolt be lelke legmélyéig az a mérhetetlenül sok bűn, amelyet neki kellett magára vállalnia. Az evangélisták szerint térdelve, sőt Máté és Márk szerint arccal a földre borulva imádkozott. És amint Lukács mondja: fájdalmában vért verítékezett. A szenvedés a szó fizikai értelmében már itt elkezdődött. Igaz, Jézus magával vitt három apostolt. Azokat, akiket felvitt a Tábor hegyére is, hogy lássák őt dicsőségben. Péter, Jakab és János volt a három kiválasztott. Itt a kertben elaludtak. Jézus újra meg újra megpróbálta felébreszteni őket. De ahogy az evangélista írja: szemük igen elnehezedett. Ezért maradt Jézus teljesen egyedül. Ekkor következett Jézus imája, az egész jelenet abszolút csúcsa. Ezt megírta mindhárom szinoptikus, utalt rá János, és gyönyörűen összefoglalja a Zsidókhoz írt levél szerzője, írása 5. fejezetében. Márk leírja, hogy Jézus remegni kezdett és gyötrődni. Tanítványainak ezt mondta: Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Tehát Jézus szenvedése nem látszat volt. Ő nem úgy tett, mintha szenvedne, hanem valóban átélte a legszörnyűbb kínokat. Látta a bűnt, minden ember minden bűnét. És tudta, hogy ezért neki kell az engesztelő áldozatot bemutatni. Tudta azt is, hogy maga a kivégzés milyen embertelen fájdalmat fog jelenteni. Ezért remegett, ezért gyötrődött, ezért verítékezett vért. Itt mutatkozott meg, hogy ő valóságos ember. Isten nem szenvedhet. Isten Fia azért vette magára az emberi természetet, hogy értünk és helyettünk szenvedhessen. Az ember bűnével a végtelenül szent Istent bántotta meg. Méltó elégtételt csak Isten Fia adhat. Ezt vállalta Jézus, amikor emberré lett. És most, közvetlenül a szenvedés előtt, ezért borzadt el attól, ami rá várt. Kicsiben ezt mi is sokszor átéltük. De Jézusnak sokkal több bűnért sokkal kegyetlenebb elégtételt kellett adnia. Mi erre képtelenek lettünk volna. De legalább azért imádkozzunk, hogy azokat a kis kereszteket, amelyeket mi kapunk Istentől, türelemmel és szeretettel tudjuk elviselni. A jelenet csúcsa azonban még hátra van. Jézus tovább imádkozik: Abba, Atyám! Te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te! Ebben a rövid imában benne van megváltásunk egész drámája. Fontos már maga a megszólítás: Abba! Ez a családban használt szó. Olyan, mint amikor magyarul a gyermek azt mondja: Apu vagy Apuka! Az ószövetségben nem volt szokás Istent így megszólítani. Ott Istenben az Urat, a Teremtőt látták. Jézus az Abba szóval kifejezi, hogy neki egészen más a kapcsolata a mennyei Atyával, mint bárki másnak. Ő ugyanis valódi Fiú, aki öröktől fogva született az örök Atyától. Az igazi problémát azonban az ima következő szavai jelentik: Ne az én akaratom legyen, hanem a tied! Döbbenten halljuk ezeket a szavakat. Hát lehet különbség az Atya akarata és a Fiú akarata között? Elképzelhető, hogy Jézus mást akar, mint az Atyja? Ki áll itt szemben egymással? Az Atya és a Fiú? Vagy az ember Jézus és a Szentháromságos egy Isten? Sehol a szentírásban nem látunk bele olyan mélyen Jézus belső titkába, mint az Olajfák hegyén elmondott rövid imájában. Nem véletlen, hogy az egyház első nagy tanítói éppen ebben az imában látták meg Jézus személyének a titkát. Jézus egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Éppen ezért neki van isteni és emberi akarata. Isten és ember különbsége Jézusban is 4

5 megmarad. Az isteni és az emberi természet nem keveredik benne. És éppen itt, az Olajfák hegyén, megrendítő módon mutatkozik meg a két akarat különbsége. Az emberi akarat viszszaborzad a szenvedéstől és a haláltól. De tudja, hogy az isteni akaratnak kell megvalósulnia. Ez olyan mély titok, hogy emberi ésszel alig fogható fel. Mi csak megköszönhetjük Jézusnak, hogy így imádkozott. És ezzel bennünket is megtanított a helyes imára. Nekünk is lehet emberi akaratunk. Mi is szeretnénk, ha ez megvalósulna. Ugyanakkor tudjuk hogy az isteni akarat mindig jobb. Félre kell tennünk emberi elképzeléseinket, és azért kell imádkoznunk, hogy a mi életünkben is megvalósuljon Isten akarata. Jézus két akarata az Olajfák hegyén csodálatosan összehangolódott. A ne az én akaratom legyen, hanem a tied a Fiú imája az Atyához. A nem én, hanem te gondolata elképzelhetetlen tökéletességgel valósult meg. Sőt a két akarat egyesülése számunkra is azt jelenti, hogy mi is lehetünk fiúk, mi is mondhatjuk, hogy Abba. De ehhez az kell, hogy saját akaratunkat mindig alárendeljük az isteni akaratnak. Sajnos, a mi egész életünk abból áll, hogy a két akarat küzd egymással. Mi nem mindig tudjuk kimondani, hogy a te akaratod legyen, ne az enyém. Mi sokszor hisszük azt, hogy nekünk van igazunk Istennel szemben. Ilyen persze nincs. De nekünk egy életen át kell küzdenünk azért, hogy őszintén tudjuk kimondani: legyen meg a te akaratod! Ma a Szent Kereszt felmagasztalásának van az ünnepe. A gyalázat fája a dicsőség fája lett. Mi magasztaljuk Krisztus keresztjét, hiszen általa nyertük el megváltásunkat. Ugyanakkor csodáljuk Jézust, aki az Olajfák hegyének szörnyű éjszakáján félre tudta tenni saját akaratát, hogy a mennyei Atya akarata megvalósuljon, és mi meg legyünk váltva. Nekünk sokkal kisebb ügyekben és esetekben kell lemondanunk saját akaratunkról. De ha a mi saját keresztjeinkben meg tudjuk látni Krisztus keresztjének kicsinyített mását, akkor ezt a keresztet már el tudjuk fogadni, sőt örömmel tudjuk elfogadni. Csak a kereszt vállalása által válhatunk hasonlóvá Jézushoz, aki a felmagasztalt kereszten váltott meg bennünket. Dr. Péteri Pál Sík Sándor: Jézus és a kereszt Akkor fölemelék a keresztet a poroszlók, s tompán megzördültek a hosszú nagy szegek. Odalépett. Szemében két csillag remegett, S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott. Vöröslő fény világolt a Koponyák-hegyén, Az égen torladoztak fekete fellegek. Már vijjogott a szél, a föld már reszketett, És recsegett a kárpit a templom rejtekén. A palota előtt kiáltozott rekedten A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek. A lét örök forgása egy percre megmeredt, S némán egymásra néztek: Krisztus és kereszt, ketten. Nagy, ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett Szemén és homlokán s a töviskoszorún. És karjait kitárta, szelíden, szomorún, És magához ölelte a rettentő keresztet. 5

6 Bemutatjuk ifj. Varga Sándort és családját Vasárnaponként rendszeresen teszi ünnepibbé, hangulatosabbá a szentmise liturgiáját gitáros énekkarával Varga Sándor és felesége György Anikó. Mindkettejük kötődése a donneri egyházközséghez sok évre, sőt több évtizedre nyúlik vissza. Újságunk húsvéti számában velük beszélgettünk zenéről, családról, ünnepi készületről. Kik a család tagjai, és mivel foglalkoznak? Négytagú a kis család kezdi a válaszadást a családfő. Jómagam pedagógus vagyok immár huszonkettedik éve. Húsz évet Mosdóson tanítottam egy gyógyintézeti iskolában, beteg gyerekeket. Most a Berzsenyi iskolában tanítok magyart és történelmet. Feleségem szintén pedagógus, tanítóként majd könyvtárosként dolgozott. Két kisgyerekünk van, nagyobbik Kálmán, aki a katolikus iskolában harmadik osztályos, Katika pedig elsős. Mindketten zeneiskolába is járnak, zongorát és szolfézst tanulnak. A családban drága emlékű édesanyám volt az, aki a zene szeretetére megtanított minket. Énektanárként dolgozott Nagyberkiben. Az énekkara amikor már erre lehetőség nyílt rendszeresen szerepelt a környékbeli templomok szentmiséin, ünnepein. Milyen szerepet tölt be a zene a mindennapokban? Hogyan van jelen a család életében? Mást sem teszünk, mint egész héten zeneiskolába járunk mondja mosolyogva Anikó. Ez majdnem mindennapi program a gyerekek révén, hiszen Kálmán most is éppen egy zongoraversenyre készül. Jómagam is eredetileg zongorán tanultam, a gitár később következett folytatja Sándor. Feleségemet inkább az éneklés szeretete vezeti. Mivel gitáros énekkar régebben csak a Szent Imre Templomban létezett, ezért ott zenéltünk körülbelül tíz évig, egészen a gyerekek születéséig. Véleményem szerint az énekléshez jó lelkületű és jó hangú emberek kellenek. Bárki elénekelheti a dalokat, de ahhoz, hogy hitelesek legyenek, kell egyfajta életszemlélet és átéltség. Törekedni kell emellett arra, hogy minél tisztábban, szebben szólaljanak meg ezek az énekek, hiszen témájukat tekintve Istenről, szentekről szólnak, s nem lehet őket félvállról venni. Ehhez sok próba kell, ami pedig áldozattal jár. A gitáros énekkar számunkra nem szereplést, hanem szolgálatot jelent, s a szentmiséken az énekek révén a figyelem Istenre irányítását. A dal akkor éri el igazi célját, ha ez sikerül. Pedagógusként milyen jelentőséget tulajdonít a zenének a gyerekekkel való foglalkozás terén? A mai világban az a baj, hogy alapvetően énekellenes. Mindenki bömbölteti a magnót, hallgat valami zenének nevezett zörejt, de énekelni nem mernek. Van egyfajta visszafogottság, amint tapasztalom. Nehéz a fiatalabbakat megszólítani, különösen a középiskolás réteget. Az énekes utánpótlás szervezése sem könnyű ebből kifolyólag, s az énekkarunk sem a legifjabbakból tevődik össze, a családi kapcsolatokat leszámítva. Lehet, hogy 6

7 sok embernél csak a bátorság hiányzik, hogy kilépjenek a padból, és csatlakozzanak, de idővel ezen is túl lehetne emelkedni. Az iskolába azonban időnként be szoktam vinni hangszert magyar vagy történelem órákra. Ennek mindig sikere van a gyerekek között. Milyen értékek a legfontosabbak a családban a gyermeknevelés szempontjából? Alapvetően az első és legfontosabb a példamutatás. Enélkül gyereknevelést nem nagyon tudok elképzelni. Nem elég mondani, hanem tenni is kell. Ahogy a Tízparancsolat is mondja: első az Istenre irányultság, majd ennek relációjában, az, hogy közöttünk is szeretet és béke legyen. Mivel kezdődött és miben nyilvánul meg jelenleg a család kötődése a donneri egyházközséghez és a Szent Kereszt Templomhoz? Amióta az eszemet tudom, ide tartozunk mondja Anikó. Szüleink is ide jártak, itt kötöttek házasságot, minket is itt kereszteltek és az esküvőnk is itt volt folytatja Sándor. Amikor a Szent Imre Templomban gitároztunk, többnyire akkor is a Donnerbe jártunk szentmisékre. Passiót énekeltünk, esküvőkön, keresztelőn, ökumenikus imaheteken gitároztunk, ifjúsági táborokban vettünk részt. Hitoktató lévén hittant is tanítottam a Bartók iskolában két évig. A kötődést mindezen kívül manapság a képviselőtestületi tagság is jelenti. Hogyan készül a család a húsvéti ünnepekre? Az ünnep előtti időszak kicsit mindig ellentmondásos, hiszen ilyenkor rengeteg feladat adódik. Nem mindig a legnyugodtabb, legoptimálisabb lelkiállapotban érkezik az ember az ünnephez, de próbáljuk megtalálni a helyes egyensúlyt a munka és pihenés között úgy, hogy Istennek is tetsző legyen, és az emberekkel való kapcsolat se lássa kárát. Szabadidejüket mivel töltik legszívesebben? Régebben több időt tudtam szentelni olvasásra válaszolja Sándor. Jelenleg azonban van egy új szenvedély, a rajzolás. Egy pasztellkép elkészítése sok órás munkát jelent, de ezzel kapcsolatban további terveim is vannak. Külön örülünk annak, hogy fiunk Kálmán, rajzával nemrégiben országos pályázaton lett első. A templomi énekkaron kívül jelenleg van egy kis profán zenekarunk is, melyben öcsémmel és barátainkkal ír népzenét és country zenét játszunk. A zenei irányzatok közül egyébként szívesen hallgatjuk azokat az előadókat, akik szembe mernek menni a mindenkori populáris irányzattal, mint például Tolcsvay Béla, aki az ősi, magyar mondavilág köré építi igényesen a dalait, vagy Máriáss Péter, aki valóban szép és irodalmi értékekkel bíró szövegeket zenésít meg. Annak ellenére, hogy a zene számunkra mennyire fontos, a csendet is szeretem. Ha hazajövök, jó az iskola nyüzsgése után megnyugodni, csendben lenni. Milyen terveik vannak a közeljövőre és a távolabbi évekre? Aminek leginkább örülnénk, az egy munkahely lenne Anikó számára. Nagyon fontos a gyerekek nevelése, s távolabbi tervem a rajzolással való komolyabb foglalkozás. Kívánjuk mindezek megvalósulását, és köszönjük szépen a beszélgetést. 7 Lukács Zsolt

8 Jézus húsvéti ígéretei az evangéliumokban 1. Lelki béke és nyugalom: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de majd visszajövök hozzátok. (Jn 14, 27-28) 2. Közösség vállalása az emberrel: Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. (Jn 15, 14-15) Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig. (Mt, 28, 20) 3. Gondoskodás: Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. (Lk, 24, 49) Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. (Jn 14, 18) 4. Szeretet: Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is és kinyilatkoztatom magamat neki. (Jn 14, 21) Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. (Jn 15, 9-10) 5. Öröm Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és örömötök ezzel teljes legyen. (Jn 15, 11) Ti is, most ugyan szomorkodtok, de majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szívetek és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek... Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek... Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. (Jn 16, 22-24) 6. Élet Rövid idő még, és a világ nem lát engem többé. De ti láttok engem, mert én élek és ti is élni fogtok. (Jn 14, 19) 7. Remény A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. (Jn 16, 33) A Szent Háromnap és a Húsvét szertartásrendje plébániánkon: Nagycsütörtök: 17 óra: Ünnepi szentmise 20 óra: Virrasztás a plébánián Nagypéntek: 15 óra: Keresztút a Kálvárián, Gyermekkeresztút a kaposhegyi kápolnában 17 óra: Nagypénteki ünnepi szertartás, passió, hódolat a kereszt előtt 19 óra : Taizé-i imaóra a plébánián Nagyszombat: : Feltámadási szentmise és körmenet a templomban Húsvétvasárnap: Hajnali 5 óra: Feltámadási szentmise a Kálvárián, ételszentelés 8.30 és 17 óra: Ünnepi szentmisék a templomban Húsvéthétfő: 8.30 és 17 óra: Ünnepi szentmisék a templomban Felelős kiadó: Nyéky Kálmán Húsvéti számunk elkészítésében közreműködtek: Domján Renáta, László Edit, Lukács Zsolt, Nyéky Kálmán, Dr. Péteri Pál, Tóth Lujzi, Wéber László. 8

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben