MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!"

Átírás

1 MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008

2 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József, könyörögj érettünk. Szent angyali karok, könyörögjetek érettünk. Isten minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Champagnat Szent Marcellin, könyörögj érettünk. Boldog vértanú testvérek, könyörögjetek érettünk. Tiszteletre Méltó Ferenc és Alfano testvérek, könyörögjetek érettünk. A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából nyugodjanak békében. Ámen.

3 2. REGGELI HIMNUSZ Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg: a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dölyfjét törje meg étel- s italban hősi fék. Hogy majd a nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át. Ámen.

4 3. VERSES IMA Szívem első gondolata hozzád száll föl, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem! Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeked. szívem csakis azt akarja, ami kedves teneked. Édes Jézus, add kegyelmed! Őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól! Kisértésben el ne hagyj! Ámen.

5 4. AZ ÖNÁTADÁS IMÁJA (Charles de Foucault) Atyám, kezedbe ajánlom magamat. Tégy velem akaratod szerint! Bármi is legyen, megköszönöm neked. Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok. Csak akaratod teljesüljön bennem és minden teremtményedben! Más vágyam nincs Istenem. Rád bízom a lelkemet, és legmélyebb szeretettel felajánlom neked, mert szeretlek és ez indít arra, hogy teljesen neked adjam magam. Mérték nélkül, határtalan bizalommal kezedbe helyezem életem; mert hiszen te vagy az én Atyám!

6 5. URAM, VEDD ÉLETEMET A KEZEDBE Uram, vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik! Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül érted, Istenem! Ámen.

7 6. NAPHIMNUSZ (Assisi Szent Ferenc) Mindenható fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen urunk-bátyánk, a nap, aki a nappalt adja és reánk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: a te képed, fölséges. Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek! Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek! Áldjon, Uram, téged szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden alkotásodat. Áldjon, Uram, tégedet víz húgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos! Áldjon, Uram, tűz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán. és szép ő és erős, hatalmas és vidám.

8 Áldjon, Uram, téged földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tűrnek békésséggel, mert tőled nyernek majd, fölséges, koronát. Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, akik magukat megadták szent akaratodnak, a második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát Neki, és nagy alázatosan szolgáljátok!

9 7. URAM, ISTENEM Uram, Istenem, tiéd az éjszaka és tiéd a nappal, kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap. Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek: a Világosság fia. Köszönöm, hogy vagy és hogy megteremtettél engem is. Légy mindig jó hozzám, és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem. Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel. Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem, és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

10 8. MENNYEI ATYÁM! (XXIII. János pápa) Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen.

11 9. A HÁLAADÁS IMÁJA Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit elvettél hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Neked, Istenem! Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok Neked, Istenem! Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok Neked, Istenem! Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, hálát adok Neked, Istenem! Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok Neked, Istenem! Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok Neked, Istenem!

12 Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok Neked, Istenem! Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok Neked, Istenem! Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok Neked, Istenem! Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok Neked, Istenem! Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok Neked, Istenem! A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok Neked, Istenem! A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok Neked, Istenem! Ámen

13 10. URAM, IGAZÁBAN (Karl Rahner SJ) Uram, igazában csak te találhatod meg az utat a lélek középpontjába. Te, akinek szelíd mindenhatósága elől egyetlen szív sem zárkózhat el. Így egyedül te vagy az út és a kapu, amelyen keresztül a testvérem lelkéhez juthatok. Ezért csak az viselheti igazán testvérei gondját, aki egészen a tied, Uram.

14 11. URAM, SEGÍTS (R. Armstrong) Uram, segíts, hogy megértsem azt a választ, amelyet Jézus adott erre a kérdésre: Ki az én felebarátom? Tégy fogékonyabbá azok iránt, akikkel találkozom otthon, az üzletben, a buszon, a tömegben. Legyek tudatában annak, hogy mindenki a névtelen, a dühös, a megkínzott, akár ismerem őket, akár nem tebenned testvérem. És hogy senki sem idegen számomra, hacsak én magam nem teszem őt azzá.

15 12. ISTENÜNK, MI ATYÁNK (Japán imádság) Istenünk, mi Atyánk, világ teremtője, segíts bennünket, hogy szeressük egymást. Add, hogy a nemzetek barátságra jussanak, s mindannyian mindenkit testvérként szeressünk! Segíts, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik a világnak békét, az embereknek boldogságot hoznak! Ámen.

16 13. URAM, NYISD MEG SZEMEMET! Uram, nyisd meg szememet szereteted csodáira! Nyisd meg fülemet testvéreim hívására! Ne engedd, hogy szívem elzárkózzék ínségük elől! Nyisd meg kezemet, hisz rászoruló testvérek állnak ajtóm előtt. Világosítsd meg szívem vakságát, hogy lássam mi a helyes, és erősítsd akaratomat, hogy meg is tegyem így cselekedeteimen a te világosságod ragyogjon át! Társd ki szívünket, Uram, hogy megtanuljuk egymást szeretni, ahogyan te szeretsz minket! Add nekünk újra Szentlelkedet, Uram, hogy egy szív és egy lélek lehessünk nevedben! Ámen.

17 14. EZT AZ ÚJ NAPOT ÜDVÖZÖLVE, URUNK Ezt az új napot üdvözölve, Urunk, téged üdvözlünk, téged, ki ezt nekünk adtad, téged, miatyánk, ki azt adod nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Tedd, urunk, hogy Szent Lelkedtől ösztönözve és Jézusnak, testvérünknek, szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számunkra megfogalmazva így hangzik: Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak, amilyent nem szeretnék, hogy mások nekem tennének, nem teszem meg. De ismételten kérünk, Urunk, segíts kegyelmeddel, mert nélküled sose fogunk eljutni erre. Ámen

18 15. HÁLÁT ADUNK NEKED, URUNK Hálát adunk neked, Urunk. Új nap ez, mely alkalmat ad nekünk arra, hogy téged, hőn szeretett Atyánk, dicsérjünk irántunk való szerelmedért. Nap nap után, fölséges Urunk, kiöntöd ránk kegyelmeidet. Dicsérve légy a nap és éj minden pillanatáért. Dicsérve légy a tengerért és mérhetetlen terjedelméért, mely csupán halvány visszfénye fönségednek és nagyságodnak. Dicsérve légy az emberért, ki oly nagy és ugyanakkor oly kicsi, szemben a világmindenséggel. Ég és föld királya, hódolattal üdvözlünk téged. Ámen

19 16. KÖSZÖNTÉSÜNK SZÓL AZ ÉLETNEK. Köszöntésünk szól az életnek, melyet te hozol nekünk: a ragyogó napnak, mely világosságot gyújt a sötétben és minket felmelegít. Köszöntésünk szól az egész természetnek, mely a Teremtő dicséretét zengi: a növényeknek és virágoknak, az állatoknak, melyek táplálékunkra vannak. Köszöntésünk a tengereknek és tavaknak, de főként embertestvéreinknek, sőt azoknak is, kik ma látják meg a napvilágot. Igen, dicsőség és dicséret legyen neked, Urunk, az egész teremtett világért, mely körülölel minket, és melyet hasznunkra adtál nekünk. Dicsőség és dicséret neked az emberek munkájáért, örömeinkért és megpróbáltatásainkért, s mindazért, amit várunk és remélünk a jövőtől. Ámen

20 17. ITT VAN ÚJRA EGY NAP Itt van újra egy nap, s te is itt vagy vele, Urunk. Igen, itt vagy, és szeretsz minket, ma épp úgy, mint tegnap és holnap. Neked adjuk hát szívünket, Urunk, e szép mai napon. Fogad el és őrizd me azt, hogy csak teérted dobogjon. Mikor testvérünket, barátunkat szeretjük, téged szeretünk. Mikor e gyermeket, ezt az öreget, ezt a beteget vagy eltévelyedettet szeretjük, te vagy az, akit szeretünk. Dicsérve légy, Urunk, mindazokban, akiket szeretünk, mert szereted őket és szeretted, mielőtt mi szerettük. Ámen

21 18. REGGELI IMÁDSÁG Istenünk, Atyánk, te vagy az élet forrása. Téged keres a mi szívünk, míg meg nem talál. Hozzád kiáltunk az új nap reggelén: segíts, hogy ma is jók legyünk! Te adtad nekünk ezt az új napot, mert szeretsz minket. Add, hogy nevednek ma is tiszteletet, s az embereknek örömet szerezzünk. Tudjunk örülni egymásnak, és ne viszonozzuk senkinek a rosszat rosszal. Urunk, fénnyel ajándékoztál meg minket, hadd legyünk a fény gyermekei, és jóságodat sugározzuk a világba, ahol élünk. Ámen

22 19. ESTI HIMNUSZ Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet. Szent Fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre! Virrasszon felettem gondviselő szemed! Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet! Szűzanyám s őrangyal, legyetek énvelem! Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz életem. Ámen

23 20. URUNK, FÖLSÉGES ISTEN Urunk, fölséges Isten, egyedül te vagy halhatatlan és fényességed alkonyt nem ismer. A mi napunkra éjszaka borul. Maradj velünk irgalmas szeretettel! Eléd emelem az elmúlt napot, amit csak tettem: a jót is, a rosszat is. A jót neked köszönöm, a rosszat bánni akarom előtted. Fogadj el és ismerj magadénak!... (Lelkiismeretvizsgálat)... Atyám, a szívem vádol engem, de te nagyobb vagy a szívemnél. Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz és megbocsátasz nekem, mert Jézus meghalt értem. Áldd meg az egész emberiséget és vezesd országodba! Viseld gondját minden szükségében népünknek, hazánknak!

24 Légy távollévő testvéreink oltalmazója, a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

25 21. MARADJ VELÜNK, URUNK (Fernand Lelotte, SJ) Maradj velünk, Urunk, mert alkonyodik, és közeleg az este! Maradj velünk a nap alkonyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán! Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, vigasztalásoddal és áldásoddal! Maradj velünk a bánatban és a szorongás éjszakáján, amikor betakar bennünket a kétség és a kísértés sötétje, s a keserű halál komor éjszakája! Urunk, csak tebenned remélünk!

26 22. ESTI FOHÁSZ Immár a nap leáldozott. Teremtőnk, kérünk tégedet: légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet! Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét! A ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét! Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk! Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Ámen.

27 23. BÉKESSÉGÉRT (Assziszi Szent Ferenc) Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet! Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak, inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak, inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek! Mert magunkról megfeledkezve találjuk meg igazán önmagunkat. Ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak, és ha meghalunk, azzal az örök életre ébredünk. Ámen.

28 24. FÉNY LELKE Fény lelke, bölcsességed ragyogjon ránk! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Csend lelke, add, hogy észrevegyük Isten jelenlétét! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Bátorság lelke, űzd el a félelmet szívünkbol! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Tűz lelke, gyújtsd fel bennünk Krisztus szeretetét! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Békesség lelke, segíts csendben lennünk, hogy odafigyeljünk Isten szavára!

29 Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Szeretet lelke, segíts, hogy megnyíljunk a mások szüksége láttán! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Hatalom lelke, adj nekünk segítséget és erőt! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Igazság lelke, mindannyiunkat Krisztus útján vezess!

30 25. IMA A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉÉRT Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak téged ezután! Fölajánlom neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

31 Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

32 26. SZENT PATRIK ÁLDÁS Az Úr legyen előtted, a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen tebenned, megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Ámen.

33 27. ÖNFELAJÁNLÁS (Loyolai Szt. Ignác) Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, te adtad ingyen: visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel! S minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

34 28. ISTENEM, SZÜKSÉGEM VAN RÁD (JOHN HENRY NEWMAN) Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

35 29. GYÚJTSD FÖL SZÍVÜNKBEN (Aranyszájú Szent János liturgiájából) Gyújtsd föl szívünkben, emberszerető Urunk, Istenséged ismeretének tiszta világosságát. Nyisd meg lelki szemünket evangéliumi tanításod megismerésére. Oltsd belénk a te boldogító parancsaid félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzve lelki életet éljünk, és mindent tetszésed szerint gondoljunk és cselekedjünk. Ámen

36 30. ÖRÖK IGE, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA (Loyolai Szent Ignác) Örök Ige, Isten egyszülött Fia, tégy engem igazán bátorrá! Taníts meg engem, hogy úgy szeresselek téged, amint azt megérdemled: hogy fontolgatás nélkül, szívesen adjak. Hogy küzdjek, nem törődve semmivel. Hogy dolgozzak, anélkül, hogy nyugalmat keresnék. Hogy néked adjam magam anélkül, hogy fizetség után kérdeznék! Legyen nekem elég a boldogító tudat, hogy szent akaratodat teljesítettem! Ámen.

37 31. KÉRJÜK EGYÜTT Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét a mindennapi munkáinkhoz! Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszültséget! Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel, a bennünk lévő félelmet! Helyettesítsd a kegyelem édességével, a bennünk lévő keserűséget! Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget! Helyettesítsd szerető melegeddel, a bennünk lévő hideget! Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát! Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet! Egyengesd ferdeségünket!

38 Vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat! Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét! Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket! Engedd, hogy úgy lássunk téged, ahogyan azt te kívánod! Így legyünk boldogok a te szavaid szerint: "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!" Jöjj, Szentlélek Úristen! Ámen.

39 32. BIZALOM IMÁJA Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak! Rád bízom akaratomat. Rád bízom gondolataimat. Rád bízom terveimet. A gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram! Ha félek az ellenség túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram! Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és várok terád. Csak te tudod kinyitni azokat.

40 33. GONDVISELŐ ISTENÜNK! Gondviselő Istenünk! Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet. A te Szentlelked sugalmazta azt is, hogy minden szabad, de nem minden használ nekem. Kérlek, vezesd érdeklődésemet, hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok társaimnak! Azt keressem, ami hozzád vezet, minden tudás birtokosához! Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a nagyhatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez méltó és illő! Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, őket megértő, befogadó lehessek! Hiszen mindenkinek csak az az elég jó, ha szeretik. Légy velem, hogy én is veled lehessek! Ámen.

41 34. SZENT BENEDEK IMÁJA Jóságos,szent Atyám, kegyességed szerint ajándékozz nekem: téged megértő értelmet, téged megérző érzéket, neked tetsző érzelmet, téged kereső buzgalmat, rád találó bölcsességet, téged felismerő szellemet, téged szerető bensőt, rád figyelő szívet, téged dicsőítő tetteket, téged hallgató figyelmet, rád tekintő szemet, téged dicsőítő nyelvet, neked tetsző életet, rád várakozó türelmet, téged váró hűséget, tökéletes jó véget, szent jelenlétedet, boldog feltámadást, és az örök életet. Ámen

42 35. IMÁDSÁG A KÖZÖSSÉGÉRT Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol jóság s szeretet van, ott az Isten.'' Jézus, légy jelen köztünk jóságoddal és szereteteddel, hogy ne uralkodjék rajtunk a gyűlölet és a széthúzás, s ne tegye bizonytalanná életünket! Erősítsd meg a békét közösségünkben! Ámen.

43 36. KÜLDJ VALAKIT, HOGY SZERETNI TUDJAM (Teréz Anya ) Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik. Ha nincs időm, adj valakit, aki pár pillanatig szolgálhatok. Ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen. Ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam.

44 Ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szüksége. Ha arra vágyom, hogy törödj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell. Ha csak magamra gondolok, figyelmemet hívd fel valaki másra. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma, kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot.

45 37. URAM, TE AZT MONDTAD (Fernand Lelotte SJ) Uram, te azt mondtad: Legyetek a föld sója! Az étel a sótól kapja meg az ízét, és a só óvja meg a romlástól is. Uram, hadd legyek én is a föld sója. Hadd tegyem ízessé, vonzóvá mások számára a keresztény életet, ne pedig keserűvé! Meg akarom mutatni az embereknek, hogy az érted végzett munka nem szenvedés, nyomorúság, nem értelmetlen robot, hanem vidám szolgálat. Uram, legyen fáradozásom eredményes! Ezért kérlek ízesítsd meg életemet, hogy ne maradjak ízetlen só, amelyet elvetnek, mivel nem ér semmit. Uram, engedd, hogy a föld sója lehessek! Ámen

46 38. A TÜRELEM ERÉNYÉÉRT Szívünkben lakozó Istenünk, aki megteremtettél, és életet adtál nekünk, segíts növekednünk az irántad való, és a felebarátunk iránti szeretetben. Fiadat, Jézus Krisztust küldted, hogy kinyilatkoztassa számunkra: te mindannyiunkról gondoskodsz, és mindannyiunkat szeretsz. Küldd el Szentlelkedet, aki felébreszti bennünk az erős hitet, hogy őszinte rokonszenvvel elfogadjuk más nemzetek létezését. Erősítse humanizmusból fakadó jóakaratunkat, hogy a szomjazó testvérünknek nyújtott pohár vízben azt a pohár vizet láthassuk, amit szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak ajándékozunk. Ámen.

47 39. AKAROD A KEZEM? Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, ma neked adom a lábamat. Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet.

48 40. ISTEN, MINDEN EMBER ATYJA Ó, Isten, minden ember Atyja, hívsz, hogy szeretetet vigyünk oda, ahol a szegényeket megalázzák, örömet oda, ahol az egyház csügged, és kiengesztelődést oda, ahol az emberek eltávolodnak egymástól apa a fiától, anya a lányától, férj a feleségétől, hívő a hitetlentől, keresztény a számára kellemetlen keresztény testvéreitől. Utat nyitsz nekünk, hogy Jézus Krisztus szenvedő teste a közösség kovászává váljon a föld szegényei és az emberiség egész családja javára. Ámen. (Ezt az imát augusztus 16-án, a fiatalok Taizében megrendezett zsinatán Teréz anya és Roger Schutz együtt mondták el)

49 41. TÁRSAKAT ADTÁL NEKEM A te kezedben van az életem, Istenem. Úgy vezetsz, mint apa a gyermekét, s anyai szeretettel szeretsz. Mellettem vagy, amikor félek. Olyan vagy, mint a jó Pásztor, aki kihozza elveszett bárányát a tövisek közül. Örülsz örömeinknek és meghallgatod könyörgésünket. Amikor veled vagyok, megnyílik a kezem, a szemem és a szívem. Másokkal együtt járom az élet útját. Te őrzöl minket, s mi vigyázunk egymásra. Óvó kezed mint sátor borul fölénk.

50 42. HIVATÁSOK VILÁGNAPJÁRA (II. János Pál pápa) Szent Atyánk, tekints erre az emberiségre, amely az első lépéseket teszi meg az új évezredben. Életére még erősen rányomja bélyegét a gyűlölet, az erőszak, az elnyomás, de az igazságosság, az igazság, és a kegyelem iránti éhség még nem tűnt el sok ember szívéből, akik várják, hogy valaki elhozza a megváltást, amelyet te Fiad, Jézus által vittél végbe. Az evangéliumnak legyenek bátor hirdetői, a szenvedő emberiségnek nagylelkű szolgái. Kérünk, küldj Egyházadba szent papokat, akik kegyelmed eszközeivel megszentelik a te népedet. Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt, hogy megmutassák a világnak a te szentségedet. Küldj szőlődbe szent munkásokat, akik lángoló szeretettel dolgoznak, és a Szentlélektől indíttatva elvigyék Krisztus megváltását egészen a föld végső határáig. Ámen.

51 43. IMA A HIVATÁSOKÉRT I Kérünk téged, Urunk, küldj munkásokat az aratásra. Ébressz olyan embereket, akik gondját viselik a termésnek és majd betakarítják. A fiatalok között, akiket ránk bíztál, mutasd meg azokat, akiket választottál, hogy megismerjük és elkészítsük őket a te szolgálatodra. Egybegyűjtöttél bennünket a te zászlód alatt, hogy a világ szembenállása ellenére előmozdítsuk a te Szent Fiad dicsőségét. Ha nem segítesz rajtunk, elpusztulunk, és mint egy olajnélküli lámpa, kialszunk. De hogyha ez az intézmény a pusztulásra van ítélve, nem a mi intézményünk pusztul el, hanem a tiéd, mert mindent te alkottál részünkre. Végtelenül bízunk tehát a te mindenható irgalmadban. Ámen.

52 44. IMA A HIVATÁSOKÉRT II Urunk, te kiválasztottad Champagnat Atyát, hogy fellendítse a szegények fejlődését a keresztény nevelés által, és hogy megerősítse a te népedet az igazság útján. Add, hogy az igazság által a közösségünk egy apostoli közösséggé váljon a hit és a buzgalom megújítása útján. Áraszd ránk kegyelmedet, hogy életünk példája sok fiatalt vonzzon a Mária Iskolatestvérek társaságába.

53 45. IMA A HIVATÁSOKÉRT III Atyánk, Jézus Krisztus, a te Szent Fiad követése által, a szeretet tökéletességére hívod mindazokat, akik hisznek benned. Add, hogy azok, akiket kiválasztottál a szerzetesi életre, meggyőző tanúságot tegyenek a te Országodról az Egyház és a világ előtt. Tekints kegyelmesen a Marista családra, hogy tagjai gyarapodjanak a tökéletes szeretetben, és minél többen részt vegyenek az emberiség megváltásában. A te Fiad Jézus Krisztus által. Ámen.

54 46. IMA A HIVATÁSOKÉRT IV Urunk, Jézus, nyisd meg szemeinket, hogy felismerjük azt, amire a mai gyerekeknek és fiataloknak oly nagy szüksége van. Adj nekik reményhírnököket, akik a te szereteted tanúi lesznek. Hálát adunk neked, Urunk, hogy személyesen hívsz bennünket szolgálatodra. Add, hogy életünk tanúságtétel, reményforrás és buzdítás legyen Egyházadban a különböző hivatások számára: A világiaknak, papoknak és szerzeteseknek. Imádkozunk mindazokért, akiket ma hívsz meg Szent Marcellin Champagnat vágyának beteljesítésére: hirdetni az Evangéliumot a gyermekeknek és a fiataloknak, különösen azoknak, akik a legelhagyatottabbak. De ma főképpen azokért imádkozunk, akiket a Mária Iskolatestvérek társaságában szeretnél látni. Hogy azok a fiatalok, akik érzik a hivatást, merjenek téged lelkesedéssel követni és egész életükben hűségesen szolgálni. Mária, az odaadás és a hűség példaképe, könyörögj érettünk, a te családodért! Ámen

55 47. CHAMPAGNAT ATYÁHOZ Szent Marcellin, te, aki egész életedet a szegény gyermekek keresztény nevelésének szentelted: életünk tavaszán mi is követni szeretnénk nagylelkű példádat, Isten és felebarátaink szolgálatára. Mária anyai pártfogása alatt Krisztusnak ajánljuk életünket. Kérünk téged, segíts meg minket. Vezess arra az útra, melyet Isten számunkra kijelölt, és adj erőt, hogy töretlen hittel haladhassunk azon. Ámen.

56 48. SZENT BERNÁT IMÁJA Emlékezzél meg rólam, kegyes Szűz Mária! Sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Ilyen bizalomtól lelkesülve sietek hozzád, szüzek szent Szüze, jóságos Anyám. Hozzád fordulok, és színed előtt sóhajtva állok én, szegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

57 49. MARISTA LELKISÉG IMÁJA Mária, anyánk, hozzád jövünk hogy elmondjuk neked, mennyire hálásak vagyunk Istennek amiért hívott minket, hogy Mária kistestvérei legyünk és, hogy téged tett Jézus első és tökéletes tanítványává, a mi példaképünkké. Mária, szeretnénk, hogy imád, a Magnificat saját imánk legyen. Ezért kérünk, segíts bennünket, hogy tudatosabban éljük meg Isten szeretetét életünkben, és hogy felismerjük, minden adomány, minden a szeretetből fakad, és hogy, nekünk ezt a szeretetet megtestesítő Jézust kell követnünk, mindenki fivére és nővére lévén, különös szeretetet tanúsítva a fiatalok és az elesettek iránt. Te vagy nekünk a mindennapi menedék és kérünk téged, hogy imádkozz értünk és velünk, hogy mindig: - a sugárzó remény fivérei és nővérei legyünk, a Szentlélek aktív közreműködésével, aki minden férfit és nőt hív, hogy együtt építsen fel egy új és jobb világot; -fivérek és nővérek legyünk, akik szíve meghallgat és megfontol mindent az Atya akaratának folyamatos keresésében;

58 -bátor fivérek és nővérek legyünk, akik odaadóak tudnak maradni életükben, marista apostolok, akik mindig készek Jézusról és Evangéliumáról szeretettől lángoló szívvel tanúbizonyságot adni. Segíts, hogy fivérek és nővérek legyünk mindenki számára akikkel életutunk során találkozunk, hogy úgy legyünk jelen az emberek között, ahogy te is jelen voltál, figyelmes és együtt érző szívvel. Kedves Anyánk, fogadd szeretetünket, amikor arra kérünk, hogy példád és közbenjárásod által Krisztus váljon életünk középpontjává! Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSI NAPJA VÁC,

ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSI NAPJA VÁC, ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓK KÉPZÉSI NAPJA VÁC, 2009. 04. 04. A NAP DALSZÖVEGEI 1. Jöjj, hívunk, jöjj! Szentlélek, a szívünkbe áradj! Jöjj, hívunk, jöjj, mint folyó, amely túláradó! Refr.: Úgy várunk és kiáltunk:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 1 Jelenlevők: Vendég előimádkozó Vendégek Házigazda előimádkozó Házigazdák Közösen Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Házigazdák: Mindörökké, Ámen. Közösen: Az Atya,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Október 1. Október 2.

Október 1. Október 2. Októberi Imádságok Tartalom Október 1.... 2 Október 2.... 2 Október 3.... 2 Október 4.... 2 Október 5.... 2 Október 6.... 2 Október 7.... 3 Október 8.... 3 Október 9.... 3 Október 10.... 3 Október 11....

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

NAGYBÖJT ESTI DICSÉRET

NAGYBÖJT ESTI DICSÉRET NAGYBÖJT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Ki szívünk mélyét ismered,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

GAZDAG SZEGÉNYEK (ASSISI FERENC ÉS A SZERZETESRENDEK)

GAZDAG SZEGÉNYEK (ASSISI FERENC ÉS A SZERZETESRENDEK) GAZDAG SZEGÉNYEK (ASSISI FERENC ÉS A SZERZETESRENDEK) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:jos Colijn:

Részletesebben

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB SBÓL Retkes Zsolt 2008.03.17. 1 A gyermek fogadása Miután a pap katolikus köszöntéssel és intelemmel fogadja a szőlőket és keresztszülőket, megkérdezi: Pap: Mi a

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az Imaórák Liturgiája I. hét, kedd Esti dicséret

Az Imaórák Liturgiája I. hét, kedd Esti dicséret Az Imaórák Liturgiája I. hét, kedd Esti dicséret V. Istenem, jöjj segítségemre! R. Uram, segíts meg engem! V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. R. Miképpen kezdetben, Alleluja. HIMNUSZ

Részletesebben

Bevezetés (amennyiben Oltáriszentség elõtt végezzük az engesztelést, ajánlatos a következõ ima egyikével kezdeni)

Bevezetés (amennyiben Oltáriszentség elõtt végezzük az engesztelést, ajánlatos a következõ ima egyikével kezdeni) Bevezetés Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben