MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!"

Átírás

1 MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008

2 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József, könyörögj érettünk. Szent angyali karok, könyörögjetek érettünk. Isten minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Champagnat Szent Marcellin, könyörögj érettünk. Boldog vértanú testvérek, könyörögjetek érettünk. Tiszteletre Méltó Ferenc és Alfano testvérek, könyörögjetek érettünk. A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából nyugodjanak békében. Ámen.

3 2. REGGELI HIMNUSZ Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg: a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dölyfjét törje meg étel- s italban hősi fék. Hogy majd a nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át. Ámen.

4 3. VERSES IMA Szívem első gondolata hozzád száll föl, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem! Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeked. szívem csakis azt akarja, ami kedves teneked. Édes Jézus, add kegyelmed! Őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól! Kisértésben el ne hagyj! Ámen.

5 4. AZ ÖNÁTADÁS IMÁJA (Charles de Foucault) Atyám, kezedbe ajánlom magamat. Tégy velem akaratod szerint! Bármi is legyen, megköszönöm neked. Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok. Csak akaratod teljesüljön bennem és minden teremtményedben! Más vágyam nincs Istenem. Rád bízom a lelkemet, és legmélyebb szeretettel felajánlom neked, mert szeretlek és ez indít arra, hogy teljesen neked adjam magam. Mérték nélkül, határtalan bizalommal kezedbe helyezem életem; mert hiszen te vagy az én Atyám!

6 5. URAM, VEDD ÉLETEMET A KEZEDBE Uram, vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik! Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül érted, Istenem! Ámen.

7 6. NAPHIMNUSZ (Assisi Szent Ferenc) Mindenható fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen urunk-bátyánk, a nap, aki a nappalt adja és reánk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: a te képed, fölséges. Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek! Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek! Áldjon, Uram, téged szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden alkotásodat. Áldjon, Uram, tégedet víz húgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos! Áldjon, Uram, tűz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán. és szép ő és erős, hatalmas és vidám.

8 Áldjon, Uram, téged földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tűrnek békésséggel, mert tőled nyernek majd, fölséges, koronát. Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, akik magukat megadták szent akaratodnak, a második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát Neki, és nagy alázatosan szolgáljátok!

9 7. URAM, ISTENEM Uram, Istenem, tiéd az éjszaka és tiéd a nappal, kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap. Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek: a Világosság fia. Köszönöm, hogy vagy és hogy megteremtettél engem is. Légy mindig jó hozzám, és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem. Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel. Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem, és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

10 8. MENNYEI ATYÁM! (XXIII. János pápa) Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen.

11 9. A HÁLAADÁS IMÁJA Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit elvettél hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Neked, Istenem! Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok Neked, Istenem! Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok Neked, Istenem! Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, hálát adok Neked, Istenem! Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok Neked, Istenem! Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok Neked, Istenem!

12 Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok Neked, Istenem! Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok Neked, Istenem! Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok Neked, Istenem! Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok Neked, Istenem! Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok Neked, Istenem! A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok Neked, Istenem! A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok Neked, Istenem! Ámen

13 10. URAM, IGAZÁBAN (Karl Rahner SJ) Uram, igazában csak te találhatod meg az utat a lélek középpontjába. Te, akinek szelíd mindenhatósága elől egyetlen szív sem zárkózhat el. Így egyedül te vagy az út és a kapu, amelyen keresztül a testvérem lelkéhez juthatok. Ezért csak az viselheti igazán testvérei gondját, aki egészen a tied, Uram.

14 11. URAM, SEGÍTS (R. Armstrong) Uram, segíts, hogy megértsem azt a választ, amelyet Jézus adott erre a kérdésre: Ki az én felebarátom? Tégy fogékonyabbá azok iránt, akikkel találkozom otthon, az üzletben, a buszon, a tömegben. Legyek tudatában annak, hogy mindenki a névtelen, a dühös, a megkínzott, akár ismerem őket, akár nem tebenned testvérem. És hogy senki sem idegen számomra, hacsak én magam nem teszem őt azzá.

15 12. ISTENÜNK, MI ATYÁNK (Japán imádság) Istenünk, mi Atyánk, világ teremtője, segíts bennünket, hogy szeressük egymást. Add, hogy a nemzetek barátságra jussanak, s mindannyian mindenkit testvérként szeressünk! Segíts, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik a világnak békét, az embereknek boldogságot hoznak! Ámen.

16 13. URAM, NYISD MEG SZEMEMET! Uram, nyisd meg szememet szereteted csodáira! Nyisd meg fülemet testvéreim hívására! Ne engedd, hogy szívem elzárkózzék ínségük elől! Nyisd meg kezemet, hisz rászoruló testvérek állnak ajtóm előtt. Világosítsd meg szívem vakságát, hogy lássam mi a helyes, és erősítsd akaratomat, hogy meg is tegyem így cselekedeteimen a te világosságod ragyogjon át! Társd ki szívünket, Uram, hogy megtanuljuk egymást szeretni, ahogyan te szeretsz minket! Add nekünk újra Szentlelkedet, Uram, hogy egy szív és egy lélek lehessünk nevedben! Ámen.

17 14. EZT AZ ÚJ NAPOT ÜDVÖZÖLVE, URUNK Ezt az új napot üdvözölve, Urunk, téged üdvözlünk, téged, ki ezt nekünk adtad, téged, miatyánk, ki azt adod nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Tedd, urunk, hogy Szent Lelkedtől ösztönözve és Jézusnak, testvérünknek, szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számunkra megfogalmazva így hangzik: Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak, amilyent nem szeretnék, hogy mások nekem tennének, nem teszem meg. De ismételten kérünk, Urunk, segíts kegyelmeddel, mert nélküled sose fogunk eljutni erre. Ámen

18 15. HÁLÁT ADUNK NEKED, URUNK Hálát adunk neked, Urunk. Új nap ez, mely alkalmat ad nekünk arra, hogy téged, hőn szeretett Atyánk, dicsérjünk irántunk való szerelmedért. Nap nap után, fölséges Urunk, kiöntöd ránk kegyelmeidet. Dicsérve légy a nap és éj minden pillanatáért. Dicsérve légy a tengerért és mérhetetlen terjedelméért, mely csupán halvány visszfénye fönségednek és nagyságodnak. Dicsérve légy az emberért, ki oly nagy és ugyanakkor oly kicsi, szemben a világmindenséggel. Ég és föld királya, hódolattal üdvözlünk téged. Ámen

19 16. KÖSZÖNTÉSÜNK SZÓL AZ ÉLETNEK. Köszöntésünk szól az életnek, melyet te hozol nekünk: a ragyogó napnak, mely világosságot gyújt a sötétben és minket felmelegít. Köszöntésünk szól az egész természetnek, mely a Teremtő dicséretét zengi: a növényeknek és virágoknak, az állatoknak, melyek táplálékunkra vannak. Köszöntésünk a tengereknek és tavaknak, de főként embertestvéreinknek, sőt azoknak is, kik ma látják meg a napvilágot. Igen, dicsőség és dicséret legyen neked, Urunk, az egész teremtett világért, mely körülölel minket, és melyet hasznunkra adtál nekünk. Dicsőség és dicséret neked az emberek munkájáért, örömeinkért és megpróbáltatásainkért, s mindazért, amit várunk és remélünk a jövőtől. Ámen

20 17. ITT VAN ÚJRA EGY NAP Itt van újra egy nap, s te is itt vagy vele, Urunk. Igen, itt vagy, és szeretsz minket, ma épp úgy, mint tegnap és holnap. Neked adjuk hát szívünket, Urunk, e szép mai napon. Fogad el és őrizd me azt, hogy csak teérted dobogjon. Mikor testvérünket, barátunkat szeretjük, téged szeretünk. Mikor e gyermeket, ezt az öreget, ezt a beteget vagy eltévelyedettet szeretjük, te vagy az, akit szeretünk. Dicsérve légy, Urunk, mindazokban, akiket szeretünk, mert szereted őket és szeretted, mielőtt mi szerettük. Ámen

21 18. REGGELI IMÁDSÁG Istenünk, Atyánk, te vagy az élet forrása. Téged keres a mi szívünk, míg meg nem talál. Hozzád kiáltunk az új nap reggelén: segíts, hogy ma is jók legyünk! Te adtad nekünk ezt az új napot, mert szeretsz minket. Add, hogy nevednek ma is tiszteletet, s az embereknek örömet szerezzünk. Tudjunk örülni egymásnak, és ne viszonozzuk senkinek a rosszat rosszal. Urunk, fénnyel ajándékoztál meg minket, hadd legyünk a fény gyermekei, és jóságodat sugározzuk a világba, ahol élünk. Ámen

22 19. ESTI HIMNUSZ Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet. Szent Fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre! Virrasszon felettem gondviselő szemed! Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet! Szűzanyám s őrangyal, legyetek énvelem! Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz életem. Ámen

23 20. URUNK, FÖLSÉGES ISTEN Urunk, fölséges Isten, egyedül te vagy halhatatlan és fényességed alkonyt nem ismer. A mi napunkra éjszaka borul. Maradj velünk irgalmas szeretettel! Eléd emelem az elmúlt napot, amit csak tettem: a jót is, a rosszat is. A jót neked köszönöm, a rosszat bánni akarom előtted. Fogadj el és ismerj magadénak!... (Lelkiismeretvizsgálat)... Atyám, a szívem vádol engem, de te nagyobb vagy a szívemnél. Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz és megbocsátasz nekem, mert Jézus meghalt értem. Áldd meg az egész emberiséget és vezesd országodba! Viseld gondját minden szükségében népünknek, hazánknak!

24 Légy távollévő testvéreink oltalmazója, a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

25 21. MARADJ VELÜNK, URUNK (Fernand Lelotte, SJ) Maradj velünk, Urunk, mert alkonyodik, és közeleg az este! Maradj velünk a nap alkonyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán! Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, vigasztalásoddal és áldásoddal! Maradj velünk a bánatban és a szorongás éjszakáján, amikor betakar bennünket a kétség és a kísértés sötétje, s a keserű halál komor éjszakája! Urunk, csak tebenned remélünk!

26 22. ESTI FOHÁSZ Immár a nap leáldozott. Teremtőnk, kérünk tégedet: légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet! Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét! A ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét! Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk! Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Ámen.

27 23. BÉKESSÉGÉRT (Assziszi Szent Ferenc) Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet! Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak, inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak, inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek! Mert magunkról megfeledkezve találjuk meg igazán önmagunkat. Ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak, és ha meghalunk, azzal az örök életre ébredünk. Ámen.

28 24. FÉNY LELKE Fény lelke, bölcsességed ragyogjon ránk! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Csend lelke, add, hogy észrevegyük Isten jelenlétét! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Bátorság lelke, űzd el a félelmet szívünkbol! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Tűz lelke, gyújtsd fel bennünk Krisztus szeretetét! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Békesség lelke, segíts csendben lennünk, hogy odafigyeljünk Isten szavára!

29 Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Szeretet lelke, segíts, hogy megnyíljunk a mások szüksége láttán! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Hatalom lelke, adj nekünk segítséget és erőt! Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket új teremtéseddé! Igazság lelke, mindannyiunkat Krisztus útján vezess!

30 25. IMA A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉÉRT Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak téged ezután! Fölajánlom neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

31 Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

32 26. SZENT PATRIK ÁLDÁS Az Úr legyen előtted, a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen tebenned, megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Ámen.

33 27. ÖNFELAJÁNLÁS (Loyolai Szt. Ignác) Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, te adtad ingyen: visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel! S minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

34 28. ISTENEM, SZÜKSÉGEM VAN RÁD (JOHN HENRY NEWMAN) Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

35 29. GYÚJTSD FÖL SZÍVÜNKBEN (Aranyszájú Szent János liturgiájából) Gyújtsd föl szívünkben, emberszerető Urunk, Istenséged ismeretének tiszta világosságát. Nyisd meg lelki szemünket evangéliumi tanításod megismerésére. Oltsd belénk a te boldogító parancsaid félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzve lelki életet éljünk, és mindent tetszésed szerint gondoljunk és cselekedjünk. Ámen

36 30. ÖRÖK IGE, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA (Loyolai Szent Ignác) Örök Ige, Isten egyszülött Fia, tégy engem igazán bátorrá! Taníts meg engem, hogy úgy szeresselek téged, amint azt megérdemled: hogy fontolgatás nélkül, szívesen adjak. Hogy küzdjek, nem törődve semmivel. Hogy dolgozzak, anélkül, hogy nyugalmat keresnék. Hogy néked adjam magam anélkül, hogy fizetség után kérdeznék! Legyen nekem elég a boldogító tudat, hogy szent akaratodat teljesítettem! Ámen.

37 31. KÉRJÜK EGYÜTT Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét a mindennapi munkáinkhoz! Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszültséget! Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel, a bennünk lévő félelmet! Helyettesítsd a kegyelem édességével, a bennünk lévő keserűséget! Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget! Helyettesítsd szerető melegeddel, a bennünk lévő hideget! Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát! Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet! Egyengesd ferdeségünket!

38 Vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat! Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét! Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket! Engedd, hogy úgy lássunk téged, ahogyan azt te kívánod! Így legyünk boldogok a te szavaid szerint: "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!" Jöjj, Szentlélek Úristen! Ámen.

39 32. BIZALOM IMÁJA Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak! Rád bízom akaratomat. Rád bízom gondolataimat. Rád bízom terveimet. A gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram! Ha félek az ellenség túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram! Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és várok terád. Csak te tudod kinyitni azokat.

40 33. GONDVISELŐ ISTENÜNK! Gondviselő Istenünk! Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet. A te Szentlelked sugalmazta azt is, hogy minden szabad, de nem minden használ nekem. Kérlek, vezesd érdeklődésemet, hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok társaimnak! Azt keressem, ami hozzád vezet, minden tudás birtokosához! Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a nagyhatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez méltó és illő! Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, őket megértő, befogadó lehessek! Hiszen mindenkinek csak az az elég jó, ha szeretik. Légy velem, hogy én is veled lehessek! Ámen.

41 34. SZENT BENEDEK IMÁJA Jóságos,szent Atyám, kegyességed szerint ajándékozz nekem: téged megértő értelmet, téged megérző érzéket, neked tetsző érzelmet, téged kereső buzgalmat, rád találó bölcsességet, téged felismerő szellemet, téged szerető bensőt, rád figyelő szívet, téged dicsőítő tetteket, téged hallgató figyelmet, rád tekintő szemet, téged dicsőítő nyelvet, neked tetsző életet, rád várakozó türelmet, téged váró hűséget, tökéletes jó véget, szent jelenlétedet, boldog feltámadást, és az örök életet. Ámen

42 35. IMÁDSÁG A KÖZÖSSÉGÉRT Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol jóság s szeretet van, ott az Isten.'' Jézus, légy jelen köztünk jóságoddal és szereteteddel, hogy ne uralkodjék rajtunk a gyűlölet és a széthúzás, s ne tegye bizonytalanná életünket! Erősítsd meg a békét közösségünkben! Ámen.

43 36. KÜLDJ VALAKIT, HOGY SZERETNI TUDJAM (Teréz Anya ) Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik. Ha nincs időm, adj valakit, aki pár pillanatig szolgálhatok. Ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen. Ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam.

44 Ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szüksége. Ha arra vágyom, hogy törödj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell. Ha csak magamra gondolok, figyelmemet hívd fel valaki másra. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma, kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot.

45 37. URAM, TE AZT MONDTAD (Fernand Lelotte SJ) Uram, te azt mondtad: Legyetek a föld sója! Az étel a sótól kapja meg az ízét, és a só óvja meg a romlástól is. Uram, hadd legyek én is a föld sója. Hadd tegyem ízessé, vonzóvá mások számára a keresztény életet, ne pedig keserűvé! Meg akarom mutatni az embereknek, hogy az érted végzett munka nem szenvedés, nyomorúság, nem értelmetlen robot, hanem vidám szolgálat. Uram, legyen fáradozásom eredményes! Ezért kérlek ízesítsd meg életemet, hogy ne maradjak ízetlen só, amelyet elvetnek, mivel nem ér semmit. Uram, engedd, hogy a föld sója lehessek! Ámen

46 38. A TÜRELEM ERÉNYÉÉRT Szívünkben lakozó Istenünk, aki megteremtettél, és életet adtál nekünk, segíts növekednünk az irántad való, és a felebarátunk iránti szeretetben. Fiadat, Jézus Krisztust küldted, hogy kinyilatkoztassa számunkra: te mindannyiunkról gondoskodsz, és mindannyiunkat szeretsz. Küldd el Szentlelkedet, aki felébreszti bennünk az erős hitet, hogy őszinte rokonszenvvel elfogadjuk más nemzetek létezését. Erősítse humanizmusból fakadó jóakaratunkat, hogy a szomjazó testvérünknek nyújtott pohár vízben azt a pohár vizet láthassuk, amit szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak ajándékozunk. Ámen.

47 39. AKAROD A KEZEM? Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, ma neked adom a lábamat. Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet.

48 40. ISTEN, MINDEN EMBER ATYJA Ó, Isten, minden ember Atyja, hívsz, hogy szeretetet vigyünk oda, ahol a szegényeket megalázzák, örömet oda, ahol az egyház csügged, és kiengesztelődést oda, ahol az emberek eltávolodnak egymástól apa a fiától, anya a lányától, férj a feleségétől, hívő a hitetlentől, keresztény a számára kellemetlen keresztény testvéreitől. Utat nyitsz nekünk, hogy Jézus Krisztus szenvedő teste a közösség kovászává váljon a föld szegényei és az emberiség egész családja javára. Ámen. (Ezt az imát augusztus 16-án, a fiatalok Taizében megrendezett zsinatán Teréz anya és Roger Schutz együtt mondták el)

49 41. TÁRSAKAT ADTÁL NEKEM A te kezedben van az életem, Istenem. Úgy vezetsz, mint apa a gyermekét, s anyai szeretettel szeretsz. Mellettem vagy, amikor félek. Olyan vagy, mint a jó Pásztor, aki kihozza elveszett bárányát a tövisek közül. Örülsz örömeinknek és meghallgatod könyörgésünket. Amikor veled vagyok, megnyílik a kezem, a szemem és a szívem. Másokkal együtt járom az élet útját. Te őrzöl minket, s mi vigyázunk egymásra. Óvó kezed mint sátor borul fölénk.

50 42. HIVATÁSOK VILÁGNAPJÁRA (II. János Pál pápa) Szent Atyánk, tekints erre az emberiségre, amely az első lépéseket teszi meg az új évezredben. Életére még erősen rányomja bélyegét a gyűlölet, az erőszak, az elnyomás, de az igazságosság, az igazság, és a kegyelem iránti éhség még nem tűnt el sok ember szívéből, akik várják, hogy valaki elhozza a megváltást, amelyet te Fiad, Jézus által vittél végbe. Az evangéliumnak legyenek bátor hirdetői, a szenvedő emberiségnek nagylelkű szolgái. Kérünk, küldj Egyházadba szent papokat, akik kegyelmed eszközeivel megszentelik a te népedet. Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt, hogy megmutassák a világnak a te szentségedet. Küldj szőlődbe szent munkásokat, akik lángoló szeretettel dolgoznak, és a Szentlélektől indíttatva elvigyék Krisztus megváltását egészen a föld végső határáig. Ámen.

51 43. IMA A HIVATÁSOKÉRT I Kérünk téged, Urunk, küldj munkásokat az aratásra. Ébressz olyan embereket, akik gondját viselik a termésnek és majd betakarítják. A fiatalok között, akiket ránk bíztál, mutasd meg azokat, akiket választottál, hogy megismerjük és elkészítsük őket a te szolgálatodra. Egybegyűjtöttél bennünket a te zászlód alatt, hogy a világ szembenállása ellenére előmozdítsuk a te Szent Fiad dicsőségét. Ha nem segítesz rajtunk, elpusztulunk, és mint egy olajnélküli lámpa, kialszunk. De hogyha ez az intézmény a pusztulásra van ítélve, nem a mi intézményünk pusztul el, hanem a tiéd, mert mindent te alkottál részünkre. Végtelenül bízunk tehát a te mindenható irgalmadban. Ámen.

52 44. IMA A HIVATÁSOKÉRT II Urunk, te kiválasztottad Champagnat Atyát, hogy fellendítse a szegények fejlődését a keresztény nevelés által, és hogy megerősítse a te népedet az igazság útján. Add, hogy az igazság által a közösségünk egy apostoli közösséggé váljon a hit és a buzgalom megújítása útján. Áraszd ránk kegyelmedet, hogy életünk példája sok fiatalt vonzzon a Mária Iskolatestvérek társaságába.

53 45. IMA A HIVATÁSOKÉRT III Atyánk, Jézus Krisztus, a te Szent Fiad követése által, a szeretet tökéletességére hívod mindazokat, akik hisznek benned. Add, hogy azok, akiket kiválasztottál a szerzetesi életre, meggyőző tanúságot tegyenek a te Országodról az Egyház és a világ előtt. Tekints kegyelmesen a Marista családra, hogy tagjai gyarapodjanak a tökéletes szeretetben, és minél többen részt vegyenek az emberiség megváltásában. A te Fiad Jézus Krisztus által. Ámen.

54 46. IMA A HIVATÁSOKÉRT IV Urunk, Jézus, nyisd meg szemeinket, hogy felismerjük azt, amire a mai gyerekeknek és fiataloknak oly nagy szüksége van. Adj nekik reményhírnököket, akik a te szereteted tanúi lesznek. Hálát adunk neked, Urunk, hogy személyesen hívsz bennünket szolgálatodra. Add, hogy életünk tanúságtétel, reményforrás és buzdítás legyen Egyházadban a különböző hivatások számára: A világiaknak, papoknak és szerzeteseknek. Imádkozunk mindazokért, akiket ma hívsz meg Szent Marcellin Champagnat vágyának beteljesítésére: hirdetni az Evangéliumot a gyermekeknek és a fiataloknak, különösen azoknak, akik a legelhagyatottabbak. De ma főképpen azokért imádkozunk, akiket a Mária Iskolatestvérek társaságában szeretnél látni. Hogy azok a fiatalok, akik érzik a hivatást, merjenek téged lelkesedéssel követni és egész életükben hűségesen szolgálni. Mária, az odaadás és a hűség példaképe, könyörögj érettünk, a te családodért! Ámen

55 47. CHAMPAGNAT ATYÁHOZ Szent Marcellin, te, aki egész életedet a szegény gyermekek keresztény nevelésének szentelted: életünk tavaszán mi is követni szeretnénk nagylelkű példádat, Isten és felebarátaink szolgálatára. Mária anyai pártfogása alatt Krisztusnak ajánljuk életünket. Kérünk téged, segíts meg minket. Vezess arra az útra, melyet Isten számunkra kijelölt, és adj erőt, hogy töretlen hittel haladhassunk azon. Ámen.

56 48. SZENT BERNÁT IMÁJA Emlékezzél meg rólam, kegyes Szűz Mária! Sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Ilyen bizalomtól lelkesülve sietek hozzád, szüzek szent Szüze, jóságos Anyám. Hozzád fordulok, és színed előtt sóhajtva állok én, szegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

57 49. MARISTA LELKISÉG IMÁJA Mária, anyánk, hozzád jövünk hogy elmondjuk neked, mennyire hálásak vagyunk Istennek amiért hívott minket, hogy Mária kistestvérei legyünk és, hogy téged tett Jézus első és tökéletes tanítványává, a mi példaképünkké. Mária, szeretnénk, hogy imád, a Magnificat saját imánk legyen. Ezért kérünk, segíts bennünket, hogy tudatosabban éljük meg Isten szeretetét életünkben, és hogy felismerjük, minden adomány, minden a szeretetből fakad, és hogy, nekünk ezt a szeretetet megtestesítő Jézust kell követnünk, mindenki fivére és nővére lévén, különös szeretetet tanúsítva a fiatalok és az elesettek iránt. Te vagy nekünk a mindennapi menedék és kérünk téged, hogy imádkozz értünk és velünk, hogy mindig: - a sugárzó remény fivérei és nővérei legyünk, a Szentlélek aktív közreműködésével, aki minden férfit és nőt hív, hogy együtt építsen fel egy új és jobb világot; -fivérek és nővérek legyünk, akik szíve meghallgat és megfontol mindent az Atya akaratának folyamatos keresésében;

58 -bátor fivérek és nővérek legyünk, akik odaadóak tudnak maradni életükben, marista apostolok, akik mindig készek Jézusról és Evangéliumáról szeretettől lángoló szívvel tanúbizonyságot adni. Segíts, hogy fivérek és nővérek legyünk mindenki számára akikkel életutunk során találkozunk, hogy úgy legyünk jelen az emberek között, ahogy te is jelen voltál, figyelmes és együtt érző szívvel. Kedves Anyánk, fogadd szeretetünket, amikor arra kérünk, hogy példád és közbenjárásod által Krisztus váljon életünk középpontjává! Ámen

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ www.katolikussepsi.ro Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ A KERESZT TÖVÉBEN A sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom lapja 2009. október I. évf. 2. szám RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ Idén emlékezünk meg rendalapítónk halálának 783. évfordulójáról. Francesco

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben