FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Gazdasági Kollégiuma Budapest, II., Varsányi I. u Bp. Pf.: G /2015/9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Gazdasági Kollégiuma Budapest, II., Varsányi I. u. 40-44. 1535 Bp. Pf.: 887. 28.G.41.501/2015/9."

Átírás

1 FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Gazdasági Kollégiuma Budapest, II., Varsányi I. u Bp. Pf.: G /2015/9. A Fővárosi Törvényszék dr. Baffia Gergely jogtanácsos (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda (126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31., ügyintéző: dr. Bagi János Zoltán ügyvéd) által képviselt Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. v.a. (1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.) alperes ellen általános szerződési feltételek érvénytelensége (régi Ptk. 209/B. ) iránt indított perében meghozta az alábbi Í T É L E T E T: A bíróság megállapítja, hogy az alábbi kikötések tisztességtelenek, ezáltal érvénytelenek az alperessel, mint az általános szerződési feltétel alkalmazójával szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal: Az alperes február 15. napjától használatos euró alapú kölcsönszerződés elnevezésű blankettaszerződése, V/20. pont k./ pontja: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: az Adós a Hitelezővel szemben a jelen vagy más kölcsönjogviszony alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi. III/14. pont 2. bekezdése:

2 28.G /2015/9. 2 A jelen pont szerinti vételi jog teljes futamidőre való meghosszabbításának az Adós érdekkörében felmerült bármely okból történő elmaradása esetén a Hitelező jogosult a kölcsönszerződés azonnal hatályú felmondására. V/20. pont j./ pontja: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: Az Adós érdekkörében felmerült okból az opciós szerződés a 14. pont szerint nem kerül meghosszabbításra. II/3. pont 3. bekezdésének alábbi része:... továbbá a kölcsön összegének 1. pont szerinti devizanemét egyoldalúan megváltoztatni, amelyekről az Adóst egyidejűleg értesíti. A devizanem megváltoztatása esetén a szerződés egyéb pontjaiban írt rendelkezések a Hitelező által meghatározott devizanem alkalmazása mellett változatlanul érvényben maradnak. Adós köteles a devizanem változ(tat)ásából eredő esetleges árfolyam-, kamat- és egyéb elszámolási különbözet összegét, továbbá bármely jogcímen felmerülő egyéb költséget a Hitelező részére az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül megfizetni, amelynek elmulasztása esetén a Hitelező a rendkívüli felmondás jogát gyakorolhatja. II/3. pont 5. bekezdés:... a szerződés bármely nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor, és a szerződés felmondásának visszavonásakor... szövegrészlete, Valamint a II/3. pont 6. bekezdése: A kölcsönszerződés felmondásának esetleges visszavonásakor a szerződés módosítási díj a HUF-ban nyilvántartott tőkekövetelés százalékában HUF-ban került meghatározásra. II/3. pont 5. bekezdésének 2. mondata: A módosítási díj mértéke, amennyiben a módosítás időpontja a szerződéskötést követő 12 hónap 6%, hónap 5 %, hónap 4 %, 37. hónap után pedig 3 %. A módosítási díj minimális összege ,- Ft. - a százalékos mértékben, de felső százalékos mérték rögzítése nélkül megállapított díjak kikötése. A bíróság feljogosítja a felperest, hogy jogerőt követő 30 napon belül, 1 év időtartamban, saját honlapjának azon a részén, ahol a fogyasztóknak szóló hitelezéssel összefüggő híreket teszik közzé, saját költségén közzétegye a bíróság jelen ítéletét.

3 28.G /2015/9. 3 K Ö Z L E M É N Y: A Fővárosi Törvényszék november 02. napján meghozott 28.G /2015/9. számú ítéletével megállapította, hogy az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt február 15. napjától használatos EUR alapú fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott kölcsönszerződésének az alábbi Közleményben felsorolt kikötései tisztességtelenek, ezért a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. A blankettaszerződés V/20. pont k./ pontja: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: az Adós a Hitelezővel szemben a jelen vagy más kölcsönjogviszony alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi. Azért érvénytelen, mert indokolatlanul tág teret enged a legsúlyosabb szankciónak, az azonnal hatályú felmondásnak, így az a legapróbb mulasztás esetén is gyakorolható. Az Adós ezáltal indokolatlanul kiszolgáltatott helyzetbe kerül, objektív mérce hiányában az alperes mérlegelésén múlik, mit tekint olyan súlyú szerződésszegésnek, amely esetében a szerződést azonnali hatállyal megszünteti. A feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a Hitelező számára bármely, akár a felek jogviszonyán kívül eső jelentéktelen kötelezettség elmulasztása esetére is lehetővé teszi a szerződés felmondását. A blankettaszerződés III/14. pont 2. bekezdése: A jelen pont szerinti vételi jog teljes futamidőre való meghosszabbításának az Adós érdekkörében felmerült bármely okból történő elmaradása esetén a Hitelező jogosult a kölcsönszerződés azonnal hatályú felmondására. Arra tekintettel tisztességtelen, hogy egy érvénytelen kötelezettség elmulasztásához fűz jogkövetkezményt, a hitelező azonnali hatályú felmondási jogát.

4 28.G /2015/9. 4 A hivatkozott rendelkezés a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a jogszabály megkerülésével hosszabbítja meg a vételi jog gyakorlási lehetőségének öt évben maximált időtartamát, ezen nyilatkozat elmaradásához a felmondás lehetőségét fűzi. V/20. pont j./ pontjában foglalt: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: Az Adós érdekkörében felmerült okból az opciós szerződés a 14. pont szerint nem kerül meghosszabbításra. Szövegrészlete azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a jogszabály megkerülésével meghosszabbítandó vételi jog kikötésének elmaradásához a felmondás lehetőségét fűzi. A blankettaszerződés II/3. pont 3. bekezdésének alábbi része:... továbbá a kölcsön összegének 1. pont szerinti devizanemét egyoldalúan megváltoztatni, amelyekről az Adóst egyidejűleg értesíti. A devizanem megváltoztatása esetén a szerződés egyéb pontjaiban írt rendelkezések a Hitelező által meghatározott devizanem alkalmazása mellett változatlanul érvényben maradnak. Adós köteles a devizanem változ(tat)ásából eredő esetleges árfolyam-, kamat- és egyéb elszámolási különbözet összegét, továbbá bármely jogcímen felmerülő egyéb költséget a Hitelező részére az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül megfizetni, amelynek elmulasztása esetén a Hitelező a rendkívüli felmondás jogát gyakorolhatja. Szövegrész azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy anélkül teszi lehetővé a hitelező számára a szerződés egyoldalú módosítását, hogy a fogyasztót erre az esetre megilletné az azonnali hatályú felmondás joga. II/3. pont 5. bekezdés:... a szerződés bármely nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor, és a szerződés felmondásának visszavonásakor szövegrészlete,

5 28.G /2015/9. 5 Valamint a II/3. pont 6. bekezdése: A kölcsönszerződés felmondásának esetleges visszavonásakor a szerződés módosítási díj a HUF-ban nyilvántartott tőkekövetelés százalékában HUF-ban került meghatározásra. szövegrészlete. Ezen kikötések azért érvénytelenek, mert ezen kikötések a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg azáltal, hogy szerződésmódosítási díj megfizetését írják elő arra az esetre is, amikor nem kerül sor a szerződés módosítására, illetve akkor is, ha a szerződés felmondásának visszavonása a Hitelező döntése. A blankettaszerződés olyan esetre ír elő módosítási díj fizetési kötelezettséget az Adós számára, amikor a Hitelező nem nyújt szolgáltatást. II/3. pont 5. bekezdés 2. mondatában: A módosítási díj mértéke, amennyiben a módosítás időpontja a szerződéskötést követő 12 hónap 6%, hónap 5 %, hónap 4 %, 37. hónap után pedig 3 %. A módosítási díj minimális összege ,- Ft. - a százalékos mértékben, de a felső százalékos mérték rögzítése nélkül megállapított díjak kikötése azért érvénytelen, mert a felső határ maximuma nem kerül megállapításra, így adott esetben túlzott mértékű díj megfizetésére kötelezi az Adóst A bíróság kötelezi alperest, hogy jogerőt követően fizessen meg a Magyar Államnak az adóügyi hivatal külön felhívására ,- (azaz: Harminchatezer) Ft eljárási illetéket - a felhívásban foglaltak szerint. Peres felek egyéb felmerült költségeiket maguk viselik. Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül van helye fellebbezésnek, melyet írásban 4 egyező példányban lehet benyújtani a Fővárosi Törvényszékre a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten.

6 28.G /2015/9. 6 A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a Pp. 73/A. a) pontja szerint a jogi képviselet kötelező az Ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet, valamint az ügy érdemében hozott végzések ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára. Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére, vagy összegére, a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, illetve a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul - és a felek tárgyalás tartását nem kérték - a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el. A felek közösen kérhetik, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el. A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében kérheti. A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. Új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával történik. INDOKOLÁS: A bíróság a lefolytatott eljárás adatai, a becsatolt blankettaszerződés, valamint az alperesi tanúk meghallgatása alapján az alábbi tényállást állapította meg: Alperes pénzügyi vállalkozás, amely pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult. Ezen belül magánszemélyek, illetőleg jogi személyiségekkel rendelkező és nem rendelkező gazdálkodó szervezetek számára is nyújt bankkölcsönt ingatlanfedezet ellenében, amelyhez 2006.

7 28.G /2015/9. 7 február 15. napjától együtt használja az EUR alapú blankettaszerződését a különböző elnevezésű általános szerződési feltételeivel együtt, amelyek a következők: Kölcsönnyújtási Szabályzat (2006. II. 15-től VIII. 2-ig hatályos) Általános Szerződési Feltételek (2006. II. 15-től VIII. 2-ig volt hatályos, majd VIII. 3-tól 2010.II. 28-ig) Üzletszabályzat (2009. VII. 3-tól II. 28-ig volt hatályos) ÁSZF-et is magában foglaló üzletszabályzat (2010. III. 01-től XII. 9-ig volt hatályos, majd XII. 10-től hatályos) A deviza alapú bankkölcsönt nyújtó tevékenységével kapcsolatosan az EUR alapú kölcsönszerződések nyújtására kölcsönszerződés (euró alapú) blankettaszerződés, az egyedi adatok mellett általános szerződési feltételeket is tartalmazott (a továbbiakban: blankettaszerződés). A blankettaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezte a szerződés 27. pontjában megjelöltek szerint a Hitelező Általános Szerződési Feltételeiben; Kölcsönnyújtási Üzletszabályzatában, és a Központi Hitelinformációs Rendszerről készült tájékoztatóban foglaltak. Továbbá a kölcsönszerződés biztosítékai külön megállapodásba foglalásra kerültek - szintén a szerződés szerves részét képezik a blankettaszerződés alapján, ezek: opciós szerződések finanszírozott ingatlanra; jelzálogszerződés önálló zálogjog alapítására, a finanszírozott ingatlanra minden esetben; készfizető kezességvállalási szerződés. A per eldöntése szempontjából a támadott EUR alapú blanketta kölcsönszerződés II/3. pont 3. bekezdésében, (amely 3. pontjában felek az ügyleti kamat mértékében, illetőleg az egyes törlesztőrészletekben meghatározott kamattartalom és számítási módjában állapodnak meg). Az alábbi rendelkezés szerepel:... továbbá a kölcsön összegének 1. pont szerinti devizanemét egyoldalúan megváltoztatni, amelyekről az Adóst egyidejűleg értesíti. A devizanem megváltoztatása esetén a szerződés egyéb pontjaiban írt rendelkezések a Hitelező által meghatározott devizanem alkalmazása mellett változatlanul érvényben maradnak. Adós köteles a devizanem változ(tat)ásából eredő esetleges árfolyam-, kamat- és egyéb elszámolási különbözet összegét, továbbá bármely jogcímen felmerülő egyéb költséget a Hitelező részére az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül megfizetni, amelynek elmulasztása esetén a Hitelező a rendkívüli felmondás jogát gyakorolhatja. A blankettaszerződés II. pontjában nevesített, a kölcsön célja, járulékai, igénybevétele, lejárata címet viselő rész 3. pont 5. bekezdésében az alábbiak

8 28.G /2015/9. 8 találhatók: a szerződés Adós kezdeményezésére történő módosításakor, illetve a szerződés bármely, nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor, és a szerződés felmondásának visszavonásakor az Adós a fennálló, illetve módosítással érintett tőketartozás százalékában módosítási díjat köteles megfizetni a hitelező részére a szerződés módosításával egyidejűleg. A módosítási díj mértéke, amennyiben a módosítás időpontja szerződéskötést követő 12 hónap 6 %, hónap 5 %, hónap 4 %, 37. hónap után pedig 3 %. A módosítási díj minimális összege ,- Ft. A II/3. pont 6. bekezdésébe került belefoglalásra a következő szövegrész: A kölcsönszerződés felmondásának esetleges visszavonásakor a szerződésmódosítási díj a HUF-ban nyilvántartott tőkekövetelés százalékában HUF-ban kerül meghatározásra. A blankettaszerződés III. pontjában foglalt, a kölcsön biztosítékai, a fedezet ingatlanhasználata címet viselő fejezet 14. pontjában a felek abban állapodnak meg, hogy az adós, mint eladó fizetési kötelezettségei teljesítésének a biztosítékául vételi jogot enged a tulajdonában álló és a hitelezőnek fedezetül felajánlott ingatlanra a hitelező, mint vevő javára. A 14. pont első mondata: Amennyiben a kölcsön futamideje meghaladja az öt évet, úgy legkésőbb az ötödik év lejáratát megelőző második hónap utolsó napjáig, a felek kötelezettséget vállalnak a fedezet-ingatlan tekintetében a hitelezőt megillető opciós jog azonos feltételekkel, újabb öt évre történő meghosszabbítására. A 14. pont 2. mondatában rögzítésre kerül: a jelen pont szerinti vételi jog teljes futamidőre való meghosszabbításának az Adós érdekkörében felmerült bármely okból történő elmaradása esetén a Hitelező jogosult a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására. A szerződés V. pontja a szerződés megszűnése címet viseli. V/20. pontja a szerződés megszűnésének két körét rögzíti. Részben a szerződésszerű teljesítést, illetve a futamidő lejártát megelőző 6. pont szerinti kiegyenlítéssel (előtörlesztés) történő megszűnését, valamint a hitelező azonnali hatályú felmondásával történő megszüntetést. Ezen belül a hitelező előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú felmondását a hitelező szabályzataiban megjelölt esetekben (rendkívüli felmondás) a)-tól l) pontig. A j) pontban foglaltak a következőt mondják ki: A Hitelező jogosult a jelen szerződést előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal felmondani a Hitelező Szabályzataiban megjelölt esetekben (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: Az Adós érdekkörében felmerült okból az opciós szerződés a 14. pont szerint nem kerül meghosszabbításra. valamint a k) pontban foglaltak szerint: A Hitelező jogosult a jelen szerződést előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal felmondani a Hitelező Szabályzataiban megjelölt esetekben (rendkívüli felmondás),

9 28.G /2015/9. 9 különösen amennyiben: az Adós a Hitelezővel szemben a jelen vagy más kölcsönjogviszony alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi. A fenti kivastagított részek képezik felperes által támadott feltételrészeket. Ezek benne szerepeltek a felperes különböző elnevezésű, és jelen ítélet indokoló rész tényállási részében nevesített általános szerződési feltételeiben, amelyeket alperes együttesen használ hitelkihelyezései során. Felperes keresetlevelét a Fővárosi Törvényszékre december 7. napján nyújtotta be. Ezt megelőzően az alperes különböző általános szerződési feltételeiből kikerültek a támadott pontok, azonban a blankettaszerződésben bennemaradtak. Nem vitatható módon alperes devizahitel-üzletág tevékenységét a pénzügyi válság nem kímélte. Tevékenysége során refinanszírozó bankon keresztül járt el. Tanúk kerültek meghallgatásra, arra vonatkozóan, hogy az alperesi blankettaszerződések egyedileg megtárgyaltak-e a támadott szerződési feltételek vonatkozásában. Ennek eredményeként a bíróság megállapította, hogy a fogyasztói szerződésben a fogyasztóval szerződő fél az alperes által támadott, egyedileg meghatározott szerződési feltételt több szerződés megkötése céljából, egyoldalúan alperes által előre meghatározott szerződési feltétel - nem minősül egyedileg megtárgyaltnak. A perben felperes illetékmentességgel rendelkezik. Alperes december 23. napján végelszámolási eljárás alá került. Felperesi oldalon jogutódlás következett be. Felperes bizonyos kereseti kérelmektől elállt. Az elálláshoz való alperesi hozzájárulásra tekintettel ezek vonatkozásában megszüntető végzések születtek. A felperesi jogutód a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban módosított keresetet terjesztett elő, amelyhez alperes hozzájárulását adta. **** Felperes módosított keresetében a február 15. napjától használatos EUR alapú kölcsönszerződés (blankettaszerződés) alábbi kikötései A V/20. pont k./ pontja:

10 28.G /2015/9. 10 (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: az Adós a Hitelezővel szemben a jelen vagy más kölcsönjogviszony alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi. III/14. pont 2. bekezdése: A jelen pont szerinti vételi jog teljes futamidőre való meghosszabbításának az Adós érdekkörében felmerült bármely okból történő elmaradása esetén a Hitelező jogosult a kölcsönszerződés azonnal hatályú felmondására. V/20. pont j./ pontja: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: Az Adós érdekkörében felmerült okból az opciós szerződés a 14. pont szerint nem kerül meghosszabbításra. II/3. pont 3. bekezdésének alábbi része:... továbbá a kölcsön összegének 1. pont szerinti devizanemét egyoldalúan megváltoztatni, amelyekről az Adóst egyidejűleg értesíti. A devizanem megváltoztatása esetén a szerződés egyéb pontjaiban írt rendelkezések a Hitelező által meghatározott devizanem alkalmazása mellett változatlanul érvényben maradnak. Adós köteles a devizanem változ(tat)ásából eredő esetleges árfolyam-, kamat- és egyéb elszámolási különbözet összegét, továbbá bármely jogcímen felmerülő egyéb költséget a Hitelező részére az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül megfizetni, amelynek elmulasztása esetén a Hitelező a rendkívüli felmondás jogát gyakorolhatja. II/3. pont 5. bekezdés:... a szerződés bármely nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor, és a szerződés felmondásának visszavonásakor... szövegrészlete, Valamint a II/3. pont 6. bekezdése: A kölcsönszerződés felmondásának esetleges visszavonásakor a szerződés módosítási díj a HUF-ban nyilvántartott tőkekövetelés százalékában HUF-ba került meghatározásra. II/3. pont 5. bekezdés 2. mondatában: A módosítási díj mértéke, amennyiben a módosítás időpontja a szerződéskötést követő 12 hónap 6%, hónap 5 %, hónap 4 %, 37. hónap után pedig 3 %. A módosítási díj minimális összege ,- Ft. - a

11 28.G /2015/9. 11 százalékos mértékben, de a felső százalékos mérték rögzítése nélkül megállapított díjak kikötése, vonatkozásában a blankettaszerződések fenti kikötései tisztességtelensége, ezáltal érvénytelensége megállapítását kérte az alperessel, mint az általános szerződési feltétel alkalmazójával szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal, továbbá arra való feljogosítást, hogy jogerőt követő 30 napon belül 1 év időtartamra felperes saját költségén, saját honlapjának a fogyasztói hirdetésekre vonatkozó részén a jelen ítéletet közzétegye. Alperes valamennyi módosított kereseti kérelem tárgyalásához a hozzájárulását adta, továbbá valamennyi módosított felperesi kereset vonatkozásában hozzájárulását adta a kereset teljesítéséhez. Peres feleknek egymással szemben perköltség iránti igényük nem volt. **** A blankettaszerződés III/14. pontja vonatkozásában: Az ingatlanfedezet opciós jog újabb 5 évre történő meghosszabbítása tárgykörében: A Ptk (2) bekezdés kimondja, a visszavásárlási jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni; az ezzel ellentétes megállapodás semmis (a Ptk (2) bekezdése alapján a határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes megállapodás semmis.) A Ptk (2) bekezdés alapján: Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek. A felek megállapodása arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt a fedezeti biztosítékul szolgáló ingatlan ötéves határidejű opciós jogot annak lejárta előtt ismételten engedélyezi a biztosítékadó hitelfelvevő a hitelezőnek - az előszerződésnek minősül. Azonban célját tekintve az opciós jog meghosszabbítása. A Ptk (2)

12 28.G /2015/9. 12 bekezdése sorolja fel a tilos szerződéseket, amelyek között a jogszabály megkerülésével kötött szerződés is szerepel. A blankettaszerződés alapján annak szerződő felei a jog által tiltott állapotot kívántak előidézni (azaz 5 évnél hosszabb vételi jogot), ezért a blankettaszerződés ezen kikötése - annak jogszabály megkerülésére irányuló célja miatt - tisztességtelen. A kikötés a felek szerződésből eredő joga és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul az alperessel szerződő fél hátrányára bontja meg, mivel a vételi jog kikötésének törvény által időben korlátozott lehetőségével szemben, ilyen jogosultságnak 5 évet meghaladó időtartamra történő létesítését szolgálja. A bíróság a Ptk (1) bekezdése szerint tisztességtelennek minősülő kikötés érvénytelenségét a Ptk. 209/B. (1) bekezdés alapján állapította meg. Figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf /2011/7. számú ítéletére is, amelyben megállapította, a törvényi rendelkezés megkerülésére irányul, ha a kötelezett előre kötelezettséget vállal újabb vételi jog alapítására. Az ilyen megállapodás a (régi) Ptk (2) bekezdés alapján semmis. A blankettaszerződés a V/20. j./ pontja: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben j./ Az Adós érdekkörében felmerült okból az opciós szerződés a 14. pont szerint nem kerül meghosszabbításra. Fenti indoklását tartja fenn itt is a bíróság, tekintettel arra, hogy az opciós szerződés meghosszabbítása tartalmilag újabb opciós szerződés megkötésére irányuló előszerződésnek minősül, azonban célzott joghatását tekintve a Ptk (2) bekezdésébe ütközik, annak megkerülésére irányul. A jogszabály megkerülése útján kíván gondoskodni az újabb vételi jog alapításáról, a vételi jogosultság 5 évet meghaladó időtartamra történő létesítését szolgálva. Mindezt úgy, hogy a szerződés rendkívüli felmondási jogosultságát megalapozó okként is megjelölésre kerül. A bíróság kiemeli, hogy a szerződéses biztosítékok köre a blankettaszerződésből kiolvashatóan sokkal gazdagabb attól, hogy feltétlenül szükség lenne ezen intézmény ily módon történő igénybevételére. Miután nem egyeztethető össze a jóhiszeműség és tisztesség követelményével; jogszabály megkerülésére irányul, a kikötés a felek szerződéséből eredő joga és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul az alperessel szerződő fél hátrányára bontja meg. A bíróság a (régi) Ptk (1) bekezdése szerint tisztességtelennek minősülő kikötés érvénytelenségét a Ptk. 209/B. (1) bekezdés alapján megállapította. A blankettaszerződés II/3. pont 3. bekezdésének alábbi része:

13 28.G /2015/ továbbá a kölcsön összegének 1. pont szerinti devizanemét egyoldalúan megváltoztatni, amelyekről az Adós egyidejűleg értesíti. A devizanem megváltoztatása esetén a szerződés egyéb pontjaiban írt rendelkezések a Hitelező által meghatározott devizanem alkalmazása mellett változatlanul érvényben maradnak. Adós köteles a devizanem változ(tat)ásából eredő esetleges árfolyam-, kamat- és egyéb elszámolási különbözet összegét, továbbá bármely jogcímen felmerülő egyéb költséget a Hitelező részére az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül megfizetni, amelynek elmulasztása esetén a Hitelező a rendkívüli felmondás jogát gyakorolhatja. Ebben az esetkörben a fogyasztót nem illeti meg az azonnali hatályú felmondás joga, azt kizárólag a hitelt nyújtó számára engedélyezi a szerződés. Az sem kerül rögzítésre, hogy mi okból merül fel a változtatás szükségessége. Fenti feltétel tartalmilag a szerződés egyoldalú módosítására ad az alperesnek lehetőséget, azonban a fogyasztó részére egyidejűleg nem biztosítja az elállás jogát. Az itt meghatározott fizetési kötelezettség a szerződésben előre meghatározott költségeken, díjakon felüli többletre irányul. Olyan jelentős változás az eredeti szerződéshez képest, amely a felek közös megegyezését tenné indokolttá, lényegében új pénzügyi termékre vonatkozó szerződés jönne létre. Ebből következően ezek megfizetésére vonatkozó egyoldalú hitelezői felhívás egyoldalúan módosítja a szerződést, amely a fogyasztót megillető azonnali felmondás lehetőségének biztosítása nélkül tisztességtelen. Ezért fenti feltétel a 18/99. Kormányrendelet 2. d.) pontjának második fordulata értelmében a Ptk (1) bekezdése szerint tisztességtelennek minősül. A szerződés II/3. pont 5. bekezdés:... a szerződés bármely nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor, és a szerződés felmondásának visszavonásakor... II/3. pont 5. bekezdés 2. mondatában foglalt: A módosítási díj mértéke, amennyiben a módosítás időpontja a szerződéskötést követő 12 hónap 6%, hónap 5 %, hónap 4 %, 37. hónap után pedig 3 %. A módosítási díj minimális összege ,- Ft. Felperes azért kérte a tisztességtelenség megállapítását, mert a fennálló tartozás %-os mértékében került meghatározásra a módosítási díj, illetőleg a módosítási díj minimális fix összege került meghatározásra, azonban maximális összeg, ún. plafon nem került megjelölésre. A nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnés nem minősül szerződésmódosításnak, így szerződésmódosítási díj megfizetése indokolatlan. Így a módosítási díj, illetőleg felmondás esetleges visszavonásakor módosítási

14 28.G /2015/9. 14 díj szövegrész tisztességtelen, mivel ezen esetben a szerződés módosításáról nincs szó. A bíróság egyetértett felperes azon érvelésével, hogy a kikötés érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg azáltal, hogy anélkül terhelnek díjat a fogyasztóra, hogy ezzel szemben a hitelező szolgáltatást nyújtana. Továbbá olyan összegű szerződésmódosítási díjat állapít meg a felső határ maximumának megállapítása nélkül, amely túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi a fogyasztót, ha a fogyasztó nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít. Így a 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 2. j) pontjába ütközik. A blankettaszerződés II/3. pont 5. bekezdésében írt:... a szerződés bármely, nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor és a szerződés felmondásának visszavonásakor... szövegrész tisztességtelensége vonatkozásában: A bíróság a %-os mérték, de felső %-os mérték rögzítése nélkül megállapított díjak tisztességtelenségére vonatkozó II/3. pont 5. bekezdés résznél kifejtettek indoklása szerintieket itt is irányadónak tekinti. Miután a módosítási díj szövegrész tisztességtelen, mivel a rögzített esetben szerződés módosításáról nincs szó. Ebből kifolyólag nem világos és nem pontosan értelmezhető a díjtétel meghatározása. Fentiek értelmében a bíróság a Ptk (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A blankettaszerződés V/20. pont k./ pontja: (rendkívüli felmondás), különösen amennyiben: az Adós a Hitelezővel szemben a jelen vagy más kölcsönjogviszony alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi. Indokolatlanul tág teret enged a legsúlyosabb szankciónak az azonnali hatályú felmondásnak, így az a legapróbb mulasztások esetére is gyakorolható az adós ezáltal indokolatlanul kiszolgáltatott helyzetbe kerül, objektív mérce hiányában az alperes mérlegelésén múlik, mit tekint olyan súlyos szerződésszegésnek, amely esetében a szerződés azonnali hatállyal megszünteti. A feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműségi és tisztességesség követelményének megsértésére, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a Hitelező számára bármely,

15 28.G /2015/9. 15 akár a felek jogviszonyán kívül eső, jelentéktelen kötelezettség elmulasztása esetére lehetővé teszi a szerződés felmondását. Az alperes a felperes módosított kereseti kérelmeihez hozzájárulását adta, azt nem vitatta, ezét a bíróság a Pp (2) bekezdés alapján mellőzte a részletes indoklást és utal az alábbi jogszabályhelyekre (régi) Ptk.209/B. (1) bekezdés, 200. (2) bekezdés, 374. (2) bekezdés, 375. (2) bekezdés, Ptké. II. 5. b) pont, 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 2. j) pont, Pp. 78. (1), (2) bekezdés. Az ítélet elleni fellebbezés lehetősége a Pp (1) bekezdésén alapul. Budapest, év november hó 02. napján Dr. Kádárkuti Enikő s. k. bíró A kiadmány hiteléül: Oláh Amália tisztviselő Írásba foglalva magnókazettára diktálva: október 20. napján Az ítélet leírása a hangfelvételnek megfelelően történt: Budapest, év október hó 28. napján Oláh Amália tisztviselő

DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE

DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE Az egyoldalú kamat-, költség, díjemelés lehetőségét a pénzügyi intézmény számára lehetővé tevő szerződéses kikötés érvénytelensége

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A GVH első közérdekű keresete

A GVH első közérdekű keresete A GVH első közérdekű keresete Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletet hozott a www.ingatlandepo.com, www.ingatlanbazar.com és www.ingatlanbazar.net internetes oldalakat üzemeltető vállalkozások

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.20.086/20 1 O/4. I A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Ítélõtábla a Béhm Ügyvédi Iroda (ügyintézõ: dr. Béhm Lajos ügyvéd, 1083 Budapest, Baross u. 119/a) által képviselt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: szeptember 01.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: szeptember 01. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek -

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - 14. P. xx.xxxx/ 2011/ 24. 1 A a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - a --------Ügyvédi Iroda - dr. --------ügyvéd (------ Budapest, ------------.) által képviselt

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Részletek a Kúria 2/2012 (XII. 10.) PK véleményéből

Részletek a Kúria 2/2012 (XII. 10.) PK véleményéből 2. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályba ütköző kikötés ezen okból semmis. A bíróság ezért először azt vizsgálja, hogy az általános szerződési feltételek között szereplő kikötés a jogszabályi

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között K&H Bank Zrt. Lízing Igazgatóság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 236 8200 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hu lizing@kh.hu A jogelőd

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.01-től) Tartalomjegyzék 11.3.1. HUF Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.26.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2013. január 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

a ;. -O~..,.. _ által képviselt Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) felperesnek Galcsikné Erdősi Éva,.

a ;. -O~..,.. _ által képviselt Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) felperesnek Galcsikné Erdősi Éva,. 33.P.92.373/2016/18. A Pesti Központi Kerületi Bíróság a ;. -O~..,.. _ által képviselt Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) felperesnek. által képviselt Galcsikné Erdősi

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék. Budapest Markó u. 27. 1055. Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Fővárosi Törvényszék. Budapest Markó u. 27. 1055. Tisztelt Fővárosi Törvényszék! Fővárosi Törvényszék Budapest Markó u. 27. 1055 Tisztelt Fővárosi Törvényszék! A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (5100 Jászberény, Tóth János u. 14/A) felperes, a Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank svájci frank alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelekre (türelmi idővel) vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra. TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra. A személyi kölcsön igénylőkre

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank szakaszos folyósítású forint és euró alapú építési hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 414.; cgj.sz.:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

,9...:.:.. ;v:-,:,; -,- ;.,_... ítélet e t:

,9...:.:.. ;v:-,:,; -,- ;.,_... ítélet e t: Budapest, II. Varsányi Irén. u. 40-44. 2r.11: ;;:--::i.., "'"' 1 t;i,, 1 /,,9...:.:.. ;v:-,:,; -,- ;.,_... A Fővárosi Törvényszék dr. Némethi Gábor ügyvéd ( e.. ) felperesnek.) által képviselt dr. Rása

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben