ÖNÁLLÓ LABORATÓRIUM NÉGYLÁBÚ ROBOT ALACSONYSZINTŰ IRÁNYÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÁLLÓ LABORATÓRIUM NÉGYLÁBÚ ROBOT ALACSONYSZINTŰ IRÁNYÍTÁSA"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOSMÉRNÖKI BSC KÉPZÉS BEÁGYAZOTT ÉS IRÁNYÍTÓRENDSZEREK SZAKIRÁNY ÖNÁLLÓ LABORATÓRIUM BESZÁMOLÓ NÉGYLÁBÚ ROBOT ALACSONYSZINTŰ IRÁNYÍTÁSA LÉPÉSTERVEZÉS Készítette: Péceli Bálint (MIOET) Konzulens: Drexler Dániel András Harmati István Kis László..7.

2 HALLGATÓI NYILATKOZAT Alulírott Péceli Bálint, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója kijelentem, hogy ezt a dolgozatot meg nem engedett segédeszközök nélkül, saját magam készítettem és csak a megadott forrásokat használtam fel Péceli Bálint

3 Tartalomjegyzék. A feladat ismertetése.... Matematikai háttér..... Screw motion..... Direkt geometriai probléma..... Inverz geometriai probléma.... A négylábú robot modellje..... A robotláb felépítése..... A direkt geometriai feladat megoldása a négylábú robotra Az inverz geometriai feladat megoldása a négylábú robotra A csuklóváltozók értékeinek meghatározása elemi mozgások során..... Az elemi mozgások típusai..... Pozícióváltás..... Orientációváltás..... Lépés..... A szimulációs eredmények értékelése A négylábú robot hardver kapcsolásának elemzése Követelmények A kapcsolás bemutatása Mikrokontroller Tápegység Meghajtó és buffer áramkörök Kommunikációs interfészek Oszcillátor és reset..... A mikrokontroller programozása..... A hardver és a szoftver kapcsolata.... Összefoglalás, további feladatok kitűzése... Felhasznált irodalom...

4 . A feladat ismertetése Adott egy négylábú robot, melynek pályáját ismertnek tételezzük fel, pontosabban ismertnek tekintjük az egyes lábvégeinek pozícióját a járása során azokban az időpontokban, amikor azok a földön vannak. A feladat a robot lépésének megtervezése, azaz a lábvégek pályáinak meghatározása két földet érés között. A feladathoz tartozik az az eset is, amikor a robot a tömegközéppontjának helyzetét úgy változtatja, hogy egyik lábát sem emeli fel. Az előbbi mozgásfajtát a továbbiakban lépésnek, az utóbbit tolásnak fogjuk nevezni. A lépéstervezés abban áll, hogy megtervezzük a robotláb csuklóváltozóinak pályáját úgy, hogy a lábvég a kívánt görbét írja le a mozgás során. A csuklókat a roboton fizikailag szervomotorok valósítják meg, így ha meghatároztuk a csuklóváltozók pályáját, akkor ezekből már csak elő kell állítanunk a motorvezérlő jeleket a kívánt működés eléréséhez. A féléves munkám kiterjedt a robotok kinematikai leírásának megismerésére, a négylábú robot lábainak direkt és inverz geometriai feladatának megoldására, az inverz geometriai probléma megoldó algoritmusának pontosságának tanulmányozására, szimulációs feladatok elvégzésére és a robot hardver kialakításának megértésére.. Matematikai háttér.. Screw motion Chasles törvénye szerint egy merev test a tér tetszőleges pontjából elmozgatható bármely másik pontba egy egyenes körüli forgatás és egy ezzel az egyenessel párhuzamos eltolás egymás utáni elvégzésével. Ezt a mozgást screw motion nek, infinitezimális megfelelőjét twist nek nevezzük, amely központi szerepet játszik a robot kinematikájának tárgyalásánál. A három dimenziós tér egyes pontjaival és vektoraival átláthatóbban tudunk műveleteket végezni, ha bevezetjük az ún. homogén koordinátákat a következőképpen: Legyen az euklideszi tér egy pontja, pedig egy vektor ugyanebben a térben, ekkor q és homogén koordinátái:,.

5 Egy tetszőleges vektorral való vektoriális szorzás lineáris operátorát reprezentáló mátrixot val jelöljük és az alábbi módon definiáljuk:,. Jelölje az forgástengely irányvektorát, pedig a tengely egy tetszőleges pontját. Legyen, és nevezzük a reprezentációt twist nek, az ( paramétereket pedig twist koordinátáknak. Ekkor a tér bármely pontjának mozgásegyenlete az egyeneshez mereven csatolt, az egyenes körüli egységnyi szögsebességű forgás során leírható a egyenlettel, mely homogén koordinátákkal felírva az alábbi alakot ölti: A differenciálegyenlet megoldása láthatóan exponenciális: Most jelölje test bármely egy merev test kezdeti konfigurációját egy A keretben. Ekkor a merev paraméterű mozgását leírhatjuk az alábbi módon: Ez a transzformáció homogén koordinátákkal az alábbi módon írható: ahol a csuklóváltozó, a forgatást jellemző mátrix, pedig az eltolást leíró vektor. Egy irányvektorú tengely körüli egységnyi sebességű forgatást az., összefüggéssel írhatjuk le, és az ún. Rodrigues formulával számíthatjuk:. Az eltolást leíró vektort az alábbi módon kapjuk:

6 ahol és a twist koordináták, pedig az egységmátrix... Direkt geometriai probléma A direkt geometriai probléma a következő: adottak a csuklóváltozók és a csuklókhoz rendelhető twist-ek, ezek segítségével meghatározandó a robot végpontjának pozíciója és orientációja. A csuklóváltozó rotációs csukló esetén a tengely körüli elforgatás mértéke, így szög dimenziójú, míg transzlációs csuklók esetén a tengely mentén történő elmozdulás mértéke, így távolság dimenziójú mennyiség... Inverz geometriai probléma Az inverz geometriai probléma abban áll, hogy ismerjük a robot végpontjának pozícióját és orientációját, illetve természetesen a robot paramétereit, és ezekből kell kiszámolnunk a csuklóváltozók értékét. A problémára általános megoldás nem létezik és rendszerint több eredmény adódik, amelyek közül azonban általában kiválasztható egy a feladat szempontjából optimális konfiguráció.. A négylábú robot modellje.. A robotláb felépítése A robot négylábú, azonban mind a négy láb felépítését tekintve megegyezik, ezért elegendő egyetlen láb modelljét felírnunk. A robotláb RRR felépítésű, azaz három rotációs csuklóval rendelkezik. Mint láttuk, egyetlen csuklónak a lábvég mozgására gyakorolt hatását jellemezhetünk egy twist-tel, és belátható, hogy ha mindegyik csuklóhoz rendelünk egy-egy twist-et, akkor ezek segítségével a lábvég mozgása leírható a testhez rögzített keretben. A test keret tárgyalásunkban az első csuklóhoz van kötve az. ábrán látható módon. Az első csukló tengelye a test keretben z irányú. A második és a harmadik csukló tengelye ugyanebben a keretben mindaddig, amíg az első csukló nem mozdul ki alaphelyzetéből x irányú.

7 . ábra - A robotláb geometriai modellje. ábra - A csuklóváltozók A.a) ábrán a robotlábat oldalnézetből, a.b) ábrán felülnézetből láthatjuk. A csuklóváltozók a továbbiakban a. ábra szerint értendőek. A. ábrán a robotláb ún. ready állapotát láthatjuk. A. ábrán bejelöltük az egyes csuklók tengelyeinek irányvektorait, ill. a tengelyek egy-egy tetszőleges pontját, melyek segítségével a csuklókhoz rendelhető twist-es számíthatóak: 7

8 . ábra - Ready állapot, twist-ek számítása.. A direkt geometriai feladat megoldása a négylábú robotra Jelölje az egyes csuklókhoz rendelt twistekből álló mátrixot, pedig a csuklóváltozókat tartalmazó vektort. Jelölje továbbá a lábvég és a test keret közötti transzformációt esetén (ready állapot). Ekkor a lábvég helyzetét tetszőleges csuklóváltozó vektor mellett az alábbi módon kapjuk:,, i =,,. A szimuláció során, hogy ábrázolni tudjam az egyes csuklókat, a direkt geometriai feladatot nemcsak a lábvégre, hanem mindegyik csuklóra megoldottam. Ezt tekinthetjük úgy is, mintha előbb egy egycsuklójú, majd egy kétcsuklójú robot esetén oldanánk meg a fenti problémát. A direkt geometriai feladat differenciálgeometriai leírása nemcsak a lábvég pozícióját, hanem annak orientációját is megadja, hiszen a lábvéget mindvégig egy kerettel jellemeztük. Mint látni fogjuk, az orientáció jellemzésére nem lesz szükségünk, így a továbbiakban csak a lábvég pozícióját tekintjük... Az inverz geometriai feladat megoldása a négylábú robotra A robot irányítása során valójában az inverz geometriai feladatot kell újra és újra megoldanunk, hiszen ha előírjuk a robot pályáját, akkor pontosan azzal a problémával állunk szemben, hogy ismerjük a lábvég kívánt pozícióját és ebből kell meghatároznunk az egyes 8

9 csuklóváltozókat. A direkt geometriai feladat megoldására csupán a szimulációhoz van szükségünk, a robot tényleges irányítása az inverz geometriai probléma gyors és pontos megoldását kívánja, így ezzel részletesebben foglalkozunk. Az inverz geometriai feladat megoldását bizonyos esetekben visszavezethetjük az ún. Paden-Kahan-alproblémákra [], amely egy elegáns algoritmust nyújt a csuklóváltozók meghatározására, mi azonban ezt jelen probléma tárgyalásánál elvetjük, hiszen esetünkben a keresett csuklóváltozókat egyszerű geometriai megfontolásokkal megtalálhatjuk. Észrevehetjük, hogy a három csukló közül kettő tengelye azonos irányú, ti. a kettes és a hármas x, az egyes tengely z tengely körüli forgatást tesz lehetővé (. ábra). Ezt kihasználhatjuk, és a térbeli problémát egy lépéssel síkbelivé redukálhatjuk. Mivel a z tengely körül csak egy csukló forgat, így a kívánt pozíció x és y koordinátáiból közvetlenül meghatározható az első csuklóváltozó értéke: Ha most ezzel a szöggel elforgatjuk a koordinátarendszerünket, úgy, hogy az elforgatott rendszerben a kívánt pozíció x koordinátája legyen, akkor a továbbiakban az x= síkra szorítkozhatunk. Ha megtaláltuk a síkot, amelyben a csuklók középpontja elhelyezkedik, akkor már tulajdonképpen ismerjük az első két csukló és természetesen a lábvég pontos pozícióját (ez utóbbi már kezdettől fogva adott volt). Az első csukló a mindenkori test keret origójában helyezkedik el, és mivel az első csukló csak z tengely körül forgat, így tudjuk, hogy a második csukló z koordinátája megegyezik az első csukló z koordinátájával. A láb első szegmensének hosszát paraméterként szintén ismerjük, ezekből a második csukló pontos helyzete már adódik. A feladat tehát tulajdonképpen az, hogy a harmadik csukló z és y koordinátáját megtaláljuk, hiszen x koordinátáját már korábban meghatároztuk. Jelöljük a láb második szegmensének hosszát l vel, harmadik szegmensének hosszát pedig l mal (.ábra). Ekkor a harmadik csukló pozíciójának z és y irányú komponense meghatározható az alábbi módon: Vegyük a második csukló pozícióját, mint a köré írt l sugarú kör középpontját és a lábvég pozícióját, mint a köré írt l sugarú kör középpontját. A második csuklótól l távolságra lévő pontok halmaza nyilván a harmadik csukló lehetséges pozícióit adják, ha csak a második csuklóval való összeköttetését tekintjük. Ha viszont csak a lábvéggel való merev csatolását nézzük, akkor a lábvégtől l távolságra lévő pontok valamelyikében kell elhelyezkednie. A két kényszer együttesen meghatározza, hogy a harmadik csuklónak a két kör metszéspontjainak valamelyikében kell lennie. A ready állapotot kivéve mindig két metszéspont adódik, azonban mindig kiválasztható az, amelyik biztonságosabb konfigurációt eredményez. Könnyen belátható, hogy a két lehetséges pozíció közül azt érdemes választanunk, amelyik a testtől (a test kerettől) távolabb helyezkedik el (. ábra). Ekkor ugyanis kisebb az esélye annak, hogy a 9

10 lábvég földről való elemelkedése vagy földre érkezése közben a földet alulról közelítené meg.. ábra - A harmadik csukló lehetséges helyzetei. A csuklóváltozók értékeinek meghatározása elemi mozgások során.. Az elemi mozgások típusai Az elemi mozgásokat három típusra bontjuk. Megkülönböztetjük a lépést a tolástól, a toláson belül pedig a pozícióváltást és az orientációváltást. A lépés során a lábvég a földtől elemelkedik, a tolás esetén azonban mindvégig a földön marad. Tolásnál a láb végpontjának pozíciója tehát egy rögzített világ-koordináta rendszerben nem változik. A tömegközéppont azonban elmozdul, így a testhez rögzített keretben a lábvég kezdeti és végpozíciója különbözik egymástól. A pozícióváltás a tolás azon esete, amikor a test tömegközéppontjának pozícióját változtatjuk, orientációját azonban nem. Az orientációváltás ennek párja; szemléletesen ez jelenti azt, amikor a robot egy helyben állva elfordul. A csuklóváltozók értékeit egyik elemi mozgásfajta esetén sem tudjuk időben folytonosan leírni, csak diszkrét pontokban számíthatjuk ki azokat. Az eljárásunk a

11 következő: A kezdeti lábvég pozíciót összekötjük a végső lábvég pozícióval egy ideálisnak tekintett görbe segítségével, majd vesszük ezen görbe meghatározott számú diszkrét pontját, és ezekre a pontokra oldjuk meg az inverz geometriai feladatot. Mindhárom esetben meg kell vizsgálnunk, hogy milyen sűrűn szükséges a görbét felosztanunk azaz hány pontban kell kiszámítanunk a csuklóváltozók értékeit ahhoz, hogy a mozgás során felhalmozott hiba végül tolerálható legyen. A hiba számítására szimulációt végzünk. A csuklóváltozók két szomszédos ismert (kiszámított) konfigurációja között a változókban lineárisan interpolálunk, ezáltal modellezve azt, hogy az egyes csuklók hogyan jutnak el egyik meghatározott állásból a másikba. Az így megnövelt számú csuklóváltozó hármasokra megoldjuk a direkt geometriai problémát, majd a kapott görbét pontonként összehasonlítjuk az ideálissal. Megjegyezzük, hogy a csuklóváltozókban történő lineáris interpoláció következtében a lábvég pozíciója két olyan pont között, amelyekben az inverz geometriát megoldottuk, egy körívet fog leírni, hiszen a csuklók kivétel nélkül rotációsak. Először durva felbontás mellett számítjuk ki ilyen módon a hibát, majd egyre finomítjuk a felosztást. Ha azt tapasztaljuk, hogy a felosztás további növelésével a hiba már nem csökken jelentős mértékben és az abszolút hiba is tolerálható mértékű, akkor megtaláltuk a bizonyos szempontból optimális felbontást... Pozícióváltás A pozícióváltás esetén a lábvég kezdeti- és a végpozícióját összekötő ideális görbe mindig egy egyenes. Az algoritmusunk úgy működik, hogy kiszámítja a két pont távolságát, majd veszi ennek a távolságnak a felső egészrészét. (A távolságok centiméterben értendők.) Az így kapott egész számnak megfelelő szakaszra bontja a két pontot összekötő egyenest, és ezeknek az elemi szakaszoknak a végpontjaiban hívja meg az inverz geometriát megoldó függvényt. Ezzel elértük, hogy két számított pont között soha nem lesz egy centiméternél nagyobb távolság. A fenti megoldás bár nem garantálja azt, hogy az inverz geometriát pozícióváltástól függetlenül azonos távolságra lévő pontokra számítja ki egyszerű és gyors lehetőség arra, hogy figyelembe vegyük azt, hogy nagyobb távolságú tolás esetén több pontban kell meghatároznunk a csuklóváltozók értékét ugyanannak a pontosságnak az eléréséhez. Az. ábra a (-,,-) pontból a (8,,-) pontba való tolás szimulációjának eredményét mutatja. Vastag, fekete vonal jelzi azokat a konfigurációkat, melyek biztosan pontosak, hiszen a nekik megfelelő végpont koordinátákra számítottuk ki az inverz geometriát. Zöld vonal jelzi az összes többi konfigurációt, melyek nem tökéletesen pontosak, hiszen a nekik megfelelő csuklóváltozó értékeket az előbbi (fekete vonalas) eredményekből lineáris interpoláció útján kaptuk.

12 z,b [cm] x,b [cm] y,b [cm]. ábra - Szimuláció: pozícióváltás A hiba jól látható az. ábrán, melyet a. ábra kinagyításával kaptuk.. ábra - A lineáris interpoláció okozta pontatlanság a pozícióváltás során Itt kék vonal jelzi a kezdő- és a végpontokat összekötő ideális szakaszt. A hibák még ilyen nagy távolságú tolás esetén sem számottevőek, ahogy azt a 7. ábrán láthatjuk.

13 Az ideális egyenestől való eltérés [cm].. mispos xmis ymis zmis Szimulációs pontok 7. ábra - A lábvég x,y és z irányú komponenseinek eltérése az ideális egyenestől pozícióváltás esetén Az ideális egyenestől x, y és z irányba való eltéréseket rendre a piros, zöld és kék görbék jelzik. A maximális abszolút hibákat a szimuláció szintén szolgáltatja, ezek ismét x, y, z komponens szerint rendre,,,9 és,97 centiméter. Az is látható az. ábrán, hogy az algoritmus pontra számította ki a csuklóváltozókat pontosan, és két ilyen pont között 9 közbenső lineárisan interpolált állapotot határozott meg, azaz összességében becsült lábvég pozíciót kaptunk a szimuláció végén. Az algoritmus a kezdő- és a végpont távolságának felső egészrészét határozta meg, ami ebben az esetben azaz részre osztotta fel az ideális egyenest és ennek megfelelően pontban számította ki a csuklóváltozókat, ahogy előbb az ábráról leolvastuk. A szimulációban beállítható, hogy a fent leírt módon kapott két pontos konfiguráció között hány pontban számítsuk még ki a csuklóváltozókat az inverz geometriai feladat megoldásával. Ha ezt az értéket -re választjuk és így futtatjuk le az előbbi szimulációt, akkor a 8. ábrán látható eredményt kapjuk.,

14 Hibanorma [cm] Az ideális egyenestől való eltérés [cm]. x - mispos xmis ymis zmis Szimulációs pontok 8. ábra - A hiba x, y és z irányú komponensei tízszeres felbontás esetén Ekkor a maximális abszolút hibák centiméterben:, azaz mintegy század részükre csökkentek. A 9. ábra azt mutatja, hogy a felbontás növelésével hogyan csökken a hiba (szintén a (-,,-) pontból a (8,,-) pontba való tolás esetén). Itt a hiba nem a maximális abszolút hibát, hanem a hibanormát jelenti, azaz az egyes pontok ideálistól való eltéréseinek négyzetes összegét. Az x tengelyen a felosztás mértékét láthatjuk, az y tengelyen a hibát Felbontás 9. ábra - A hiba alakulása a felbontás növelésével Látható, hogy a felbontást -ről -re emelve a hiba jelentős mértékben lecsökken, fölött azonban már csak mérsékelten. -es felbontás esetén ebben a szimulációban pontra futtattuk le az inverz geometriai problémát megoldó algoritmust és pontra számítottuk ki a hibát, amely így is kevesebb, mint mm-re adódott. Ez a hiba a hardverrel való tesztelés előtt elfogadhatónak tűnik, figyelembe véve azt, hogy a tényleges mozgás során ilyen nagy távolságú tolásra feltehetőleg sosem lesz szükség és a lábak végére szerelt gumi talpak megcsúszása hasonló nagyságrendű hibát okozhatnak. A -as felbontáshoz tízszeres számítási kapacitásra van szükségünk, míg a hiba alig harmadára csökken, így nem érdemes tovább finomítanunk a felosztást.

15 z,b [cm].. Orientációváltás Az orientációváltásnál a test tömegközéppontja és a lábvég egy földhöz rögzített koordináta rendszerben nézve egy helyben marad, míg a robot sarka (az első csukló középpontja), amelyhez a test keret van rögzítve, egy köríven mozog. A mozgás kezdeti- és végpontját összekötő ideális görbe a test keretből nézve most tehát szükségképpen egy körív. Ennek a körívnek a középpontja a robot tömegközéppontjának a mozgás síkjára levetített megfelelője, sugara pedig ennek a pontnak és a lábvégnek a távolsága. (A mozgás síkjának azt a síkot tekintjük, amelyben a lábvégek mozognak. Az alábbi szimuláció esetén ez a z = - sík.) Az algoritmusunk az orientációváltásnál is úgy határozza meg azokat a pontokat, amelyekre ki kell számítani a csuklóváltozókat, hogy veszi a kezdeti- és a végpozíció távolságának felső egészrészét (most azonban a távolság a körív mentén értendő), és ennyi egyenlő hosszúságú részre osztja fel a körívet. A felbontás itt is ugyanúgy állítható, mint a pozícióváltásnál, azaz az így felosztott körív darabjait tudjuk tovább osztani. A. és. ábrák a (-,,-) kezdeti pozícióból a (,,-) végső pozícióba történő orientációváltás szimulációs eredményeit mutatják -es szintű felbontás esetén y,b [cm] x,b [cm]. ábra - Orientációváltás a test keretből nézve

16 Az ideális görbétől való eltérés [cm] x - mispos xmis ymis zmis Szimulációs pontok. ábra - A lábvég x,y és z irányú komponenseinek eltérése az ideális körívtől orientációváltás esetén A maximális abszolút hibák centiméterben: (.,.9,.7). Szembetűnő, hogy az y irányú hiba kb. ötször akkora, mint az x vagy a z irányú, továbbá, hogy az x és a z irányú hiba értéke rendkívül alacsony. Ez azonban összhangban áll azzal, hogy a csuklók rotációsak és így jobban képesek követni körív alakú pályákat... Lépés A lépésnél az ideális görbe megválasztásának két fő szempontja van. Legnagyobb problémánk bármely mozgás során abból adódhat, hogy ha z irányban a megengedhetőnél nagyobbat hibázunk, és így a robot a lábát a föld alá akarja nyomni, vagy a láb vége beleakad a földbe az előírt leérkezés előtt. Így a lépés megtervezésénél fontos figyelnünk arra, hogy felfelé indítsuk el a lábat a lépés kezdetén és felülről engedjük vissza a lépés végén. Egy olyan görbét kell tehát választanunk, melynek meredeksége a kezdeti- és a végpozíció közelében nagy. Kedvező lenne továbbá, ha a lépés magasságát könnyen meg tudnánk változtatni, hiszen erre a különböző akadályok átlépésekor szükség lesz. A görbének tehát a legmagasabb elért lábvég pozíció tekintetében egyszerűen paraméterezhetőnek kell lennie. A két szempont figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy az ideális görbe lépés esetén egy fél ellipszis, hiszen kezdeti és végső meredeksége végtelen, magassága pedig könnyen paraméterezhető. (A felbontás beállítása hasonlóan történik, mint a tolás esetében.) A. ábra a (-,,-) kezdeti pozícióból a (,,-) pontba való lépést mutatja -es szintű felbontás esetén. A szimulációban megadható a lépéshossz/lépésmagasság arány, amely jelen esetben.

17 z,b [cm] z,b [cm] y,b [cm] - - x,b [cm]. ábra - Lépés azonos síkban lévő célpont esetén Lépésnél a legfontosabb, hogy a földet érések közelében legyenek pontosak a számításaink. Mikor a láb a levegőben van, nem származik gond abból, ha a lábvég nem követi tökéletesen az ellipszis alakú pályát. A modell fel van készítve olyan lépés szimulálására is, amely esetén a kezdeti pozíció z koordinátája nem egyezik meg a végső pozíció z koordinátájával, azaz nem vagyunk bekorlátozva egy adott z síkra. A robot a. ábrán látható módon tenné fel például egy cm magas lépcsőfokra a lábát y,b [cm] - x,b [cm]. ábra - Lépés eltérő síkban lévő célpont esetén Itt fontos megjegyeznünk, hogy a robot természetesen csak azokba a pozíciókba képes áthelyezni a lábát, amelyeket fizikai kialakítása lehetővé tesz. Azt a térbeli tartományt, 7

18 amelyet a lábvég elér, a láb munkaterének nevezzük. A szimuláció vizsgálja, hogy a megadott célpont a munkatéren belül van-e, és ha nincs, hibaüzenettel tér vissza. Létezik egy másik munkatér is, amely tovább korlátozza a lehetőségeinket. Ez a csuklóváltozók munkatere, amely abból adódik, hogy a robot lábát mozgató szervomotorok nem képesek akármekkora elfordulásra, hanem ezeknek is van egy korlátja. A jó szimuláció ezt is figyelembe venné. Ennek a vizsgálatnak a beépítésére azonban szükséges a szervomotorok határainak kimérése, amelyet eddig még nem végeztem el... A szimulációs eredmények értékelése A szimuláció fő célja az volt, hogy bemutassa a robot lábának mozgását a tolás ill. a lépés során, és képet adjon arról, hogy milyen nagyságrendű hibákat vétünk, ha különböző felosztást alkalmazunk. Ebből ugyanis következtethetünk arra, hogy egymástól mekkora távolságra lévő pontokra kell kiszámítanunk a csuklóváltozók értékét az inverz geometriai feladat megoldásával. A szimuláció azt vizsgálta, hogy elegendő-e, ha két ilyen szomszédos pont távolsága nem nagyobb, mint cm. Azt tapasztaltuk, hogy lépés esetén, ahol nem olyan szigorúak az előírásaink, ez a felbontás elegendő. Tolásnál azonban (és elsősorban pozícióváltásnál) szükséges lehet a finomabb felosztás, hiszen ekkor a lábvég a mozgás teljes ideje alatt a földön van, így a hibák összeadódnak, hiába vannak olyan közbenső pontok, amelyekre elvileg pontosan meghatároztuk a csuklóváltozók értékét. Láttuk, hogy ha maximum tized cm távolságú pontokra oldjuk meg az inverz geometriai feladatot, akkor a hibánk már minden bizonnyal elfogadható lesz, míg ha tovább növeljük a felosztást és ezzel arányosan a feladat számításigényét, a hiba már nem csökken számottevően. 8

19 . A négylábú robot hardver kapcsolásának elemzése A négylábú robot egy általános robotirányítási feladat elvégzésére készült platformra épül. Ezt a platformot korábbi tanszéki munka keretében Kis László készítette el, és apróbb módosításokkal használják még robot autók vagy robothoki játékosok irányítására is. (A kapcsolási rajz a mellékletben található.).. Követelmények Egy általános robotplatformot úgy kell elkészíteni, hogy képes legyen kiszolgálni az önálló pályatervezést, a szenzoroktól kapott információ alapján történő valós idejű szabályozást és a (lehetőleg) vezeték nélküli kommunikációt egy felsőbb szintű ágenssel, mely előírja a robot feladatát. Ezeket a szempontokat szem előtt tartva megfogalmazhatjuk a lábon járó robot irányítási feladatát ellátó hardver alkalmazással szemben támasztott követelményeinket: A beágyazott rendszerünknek egy olyan mikrokontroller köré kell épülnie, amely támogatja a lebegőpontos aritmetikát, nagy műveletvégző sebességgel és memóriakapacitással bír, rendelkezik széleskörű időzítő, impulzus szélesség modulált jelgenerátor és megszakításkezelés támogatással, nagy felbontású analóg digitális átalakítóval és támogatja a nagysebességű adatátviteli módokat. A panelünknek, melyen a kapcsolást megvalósítjuk kis tömegűnek és alacsony fogyasztásúnak kell lennie. További követelmény lehet még az egyszerű programozhatóság illetve debug funkciók támogatása... A kapcsolás bemutatása A kapcsolás négy fő részből áll, ennek megfelelően külön vizsgáljuk a mikrokontrollert, a tápegységeket, a motorvezérlő jeleket meghajtó és a kommunikációt megvalósító áramköröket.... Mikrokontroller A panel központi egysége egy Atmel AT9SAM7X típusú mikrokontroller, melynek főbb jellemzői a következők: - Alapja egy bites, a RISC elveknek megfelelő architekturális kiépítésű ARM7TDMI processzor. - Kbyte nagysebességű belső Flash, valamint Kbyte közvetlen elérésű belső SRAM memóriával rendelkezik. 9

20 - A megszakítások kezeléséről egy nyolc különböző prioritási szintet kezelni képes megszakítás-vezérlő egység gondoskodik. - Tartalmaz egy három csatornás, egyenként bites időzítőt, melyek egymástól független alkalmazhatók jelek mérésére (Capture mode) vagy jelek generálására (Waveform mode). - Beépítésre került egy négy csatornás pwm vezérlő egység, melynek csatornái közös órajellel rendelkeznek, de teljesen függetlenül programozhatóak. - SPI, I C, CAN, USART, valamint USB perifériák felelnek a kommunikációért. - A programozás támogatására debug-egység és SAM-BA Boot asszisztens áll rendelkezésünkre, mely képes kapcsolatot teremteni az USB Device egységgel és a SAM-BA grafikus felhasználói felülettel (ld. később). - Analóg jelek átalakítására egy nyolc csatornás, multiplexelt, tíz bites szukcesszív approximációs analóg digitális konvertert használhatunk, melyhez a nagyobb pontosság elérése érdekében lehetőség van külső referenciafeszültség csatlakoztatására. Jóllehet, az ARM honlapján ezzel a CPU-val szemben már egyértelműen a Cortex- M-ás illetve Cortex-M-as, valós idejű irányítási feladatokra pedig a Cortex-R családtagokat ajánlja, a processzor műveletvégző képessége esetünkben mindenképpen elegendő. A mikrokontroller feladata jelen fejlettségi szint mellett összesen annyi, hogy a PC-től kapott információkat (a kívánt csuklóváltozó értékeket) értelmezze, majd az azoknak megfelelő impulzus szélesség modulált jeleket előállítsa és azokkal a szervomotorokat vezérelje. Érezhető, hogy ehhez a mikrokontroller erőforrásait alig használjuk fel, az egység jelentős tartalékokkal rendelkezik, amelyeket a későbbi fejlesztés során kihasználhatunk. Az AT9SAM7X mikrokontroller erőforrásai az inverz geometriai probléma megoldását lehetővé teszik, ha a kontroller a számításokat egy-egy mozgásciklusra előre elvégzi, azonban mindenképpen megvizsgálandó, hogy képes lenne-e a megoldási algoritmust és a több szenzor mérési eredményeit felhasználó szabályozót valós időben futtatni.... Tápegység A panelen megvalósított tápegység több elemből áll, hiszen különböző feszültségszintek előállítására van szükség. A mikrokontroller, az USB-USART átalakító, a CAN-illesztő és az Xbee kommunikációs modul, V-ról, a pwm meghajtók V-ról működnek, míg a szervomotorok működési feszültsége V. A panel a táplálást egy 7, V-os akkumulátortól kapja. A motorok tápfeszültségének előállítására két LM7HVS-ADJ integrált áramkör szolgál, melyek tulajdonképpen egy-egy feszültségcsökkentő és stabilizáló BUCK-kapcsolást valósítanak meg. Az áramkörök nevének utolsó három betűje (ADJ) jelzi, hogy az előállítandó kimeneti feszültség változtatható, még pedig két külső ellenállás segítségével. Az ellenállások értéke,7 kω, illetve, kω, ezáltal a kimeneti feszültség a kívánt V-os értéket veszi fel.

21 A mikrokontroller és a kommunikációs interfészek számára a, V-ot egy LM7M-. típusú áramkör állítja elő. Ez az egység csupán annyiban különbözik az előbb tárgyalt feszültségstabilizátortól, hogy míg az A-rel terhelhető és ±%-os toleranciasávot ígér a kimeneti feszültségére, addig ez utóbbi A-rel terhelhető és pontosabb, ±,%-os hibahatáron belül dolgozik. A kimeneti feszültség beállítására ebben az esetben nincs szükség külső ellenállások felhasználására. Az V-ot egy MC78LACD áramkör állítja elő, amely ma-rel képes meghajtani a hozzá csatlakozó egységeket.... Meghajtó és buffer áramkörök A mikrokontroller a szervomotorok számára előállítja a pwm vezérlőjeleket, ám míg a kontroller, V-os jelszintekkel dolgozik, addig a motoroknak V-osokra van szükségük. Ennek az átalakításnak az elvégzésére hivatott a két SN7AHCTDW jelű oktális buffer ill. meghajtó áramkör.... Kommunikációs interfészek A lábon járó robot vezeték nélküli kommunikációs kapcsolatban áll a számítógéppel, amelytől a vezérlő információkat kapja. Ez a kommunikáció ZigBee protokollt megvalósító adatcsomagokat használ, amelyet a roboton lévő XBee modul fogad és alakít át szabványos, soros UART csomagokká. Az XBee modul és a mikrokontroller UART portjának Txd és Rxd lábai egyszerűen össze vannak kötve, a felkonfigurálásnál azonban figyelni kell, hogy mindkét egység azonos sebességre legyen állítva.... Oszcillátor és reset A mikrokontroller elvi maximális működési frekvenciája MHz, jelen alkalmazásban azonban 8 MHz-en járatjuk, aminek van egy praktikus oka: az USB maximális sebessége pontosan 8 MHz. Ezt a frekvenciát egy külső 8, MHz-es kvarc oszcillátorral és a kontroller belső PLL áramkörének segítségével állítjuk elő. A panelen elhelyezésre került egy reset gomb, amely közvetlenül a kontroller reset lábára van kötve. Ez azonban nem hardveres, hanem szoftveres alapállapotba hozási lehetőség! Ezt a lábat ugyanis egy NRST Manager nevű blokk kezeli, amely azonban programozható úgy is, hogy ne legyen érzékeny a reset lábon megjelenő impulzusra.

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT BMF-NIK 2005 BODOR LÁSZLÓ NIK-O-NI-02-019 HALLGATÓI NYILATKOZAT Alulírott szigorló hallgató kijelentem, hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye.

Részletesebben

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése DIPLOMAMUNKA Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése Kovács Noémi Témavezető: Nagy Kálmán fejlesztőmérnök Mediso Kft. Konzulens: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert 2007. augusztus 5. Tartalomjegyzék 1. Köszönetnyilvánítás és felajánlás 2 2. Bevezetés 3 3. A hardver

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős Bevezetés Ez a segédlet a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági arán, gépészmérnök szakos hallgatóknak oktatott, VEM alapjai című tantárgyhoz kapcsolódik. Nem fedi le a tantárgy teljes anyagát,

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János

Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János Mikroprocesszorok alkalmazása írta Halas, János Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Halas János Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 )

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) F ü g g e l é k Robot A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Hardver alapismeretek

Hardver alapismeretek Hardver alapismeretek Kiegészítő jegyzet 2001 Készítette: Vinnai Zoltán Számítógépek kialakulásának története Nagyon sokat lehetne erről mesélni, de ez túlmutat a jegyzet keretein. Ezért csak a legfontosabb

Részletesebben

Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA. mobidiák könyvtár

Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA. mobidiák könyvtár Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA mobidiák könyvtár Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI GRAFIKÁBA 2 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István 3 Schwarcz Tibor BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPI

Részletesebben

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra Veress Krisztián veresskrisztian@gmail.com 2007. július 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1.

Részletesebben

JUH ASZ IMRE OpenGL mobidi AK k onyvt ar

JUH ASZ IMRE OpenGL mobidi AK k onyvt ar JUHÁSZ IMRE OpenGL mobidiák könyvtár Juhász Imre OpenGL mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István JUHÁSZ IMRE egyetemi docens Miskolci Egyetem OpenGL Egyetemi jegyzet Első kiadás mobidiák könyvtár

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

FPGA fejlesztés a gyakorlatban oktatócsomag

FPGA fejlesztés a gyakorlatban oktatócsomag FPGA fejlesztés a gyakorlatban oktatócsomag Tartalomjegyzék. Általános ismertető...5.. A képzés célja...5.2. Személyi feltételek...6.2.. A tanár személye...6.2.2. A diák személye...6.3. Tárgyi feltételek...7.4.

Részletesebben