KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft évi beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft évi beszámolójához, április 24. 1

2 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata 8100, Gárdonyi G. u. 39. A Társaság székhelye: 8100, Fehérvári út 7. A Társaság telephelye: 8100, Hétvezér út 6. A Társaság képviseletére jogosult személy: Horváth Tamás József 8100, Mandulás lakótelep 33/4. A Társaság internetes honlapja: címe: A Társaság fő tevékenységi köre: Távhőszolgáltatás Távhőszolgáltatás; eft A Társaság egyéb tevékenységei: Köztisztasági és településtisztasági szolgáltatások; Építőipari szolgáltatás; Növénytermesztés; parkgondozás; Városüzemeltetési tevékenységek; Temető üzemeltetés; Eb rendészeti tevékenység; Fuvarozás, egyéb munkák; Társasházak képviselete, ingatlankezelés; eft eft eft eft eft eft eft eft 2

3 Központi fűtés és meleg víz szolgáltatás; Közvetített szolgáltatások; Fátyol Virágüzlet kiskereskedelmi tevékenysége; Saját tulajdonú eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenység; Temetkezési szolgáltatás tevékenysége; Sportlétesítmény üzemeltetésének Egyéb kiegészítő tevékenységek; A Társaság évben elért összes árbevétele: eft eft eft eft eft eft eft eft A Társaság működési területe város, illetve a környező települések területe. A Társaság piaci helyzete: a fő tevékenység, valamint a lakossági hulladékgazdálkodási tevékenység terén stabil, az egyéb tevékenységeknél erős konkurenciával kell számolni. A kapacitások lekötését pályázatokkal, éves és egyedi szerződésekkel próbáljuk elérni. A Társaság az Éves beszámoló A változatát készítette el. Az Eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A költségek költség nemenként a specifikus részben lettek bemutatva. A Társaság beszámolójának készítéséért felelős személy Lakatos Tamás gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő (Pénzügyminisztériumi regisztrálási száma ). A Számviteli Törvény a alapján a Társaság Éves beszámolóját könyvvizsgálóval köteles hitelesíttetni. A i Közüzemi Kft. könyvvizsgálatát június 1-jétől a Signator Audit Kft. végzi, Olma Frigyes képviseletében (Kamarai nyilvántartási száma 00718) évben a könyvvizsgálat díja nettó eft volt. Az ügyvezető igazgatói tisztséget Horváth Tamás látja el, évi javadalmazása bruttó eft. Az 5 tagú Felügyelő Bizottság javadalmazása bruttó eft. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat előírás szerinti gyűjti, egy évnél tovább nem tárolja. A termékdíjas anyagok hulladékait (olaj, akkumulátor) a szállító cég szerződéses feljogosított partnere díjmentesen elszállítja. 3

4 Az egyéb veszélyes hulladékokat (festékes göngyöleg és szennyezett textilanyag, homokfogó iszap) a Társaság a hulladék kezelésére és ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező cégnek adja át. Ezen hulladékok szabályszerű ártalmatlanítása a Társaságnak évben a székhely vízforgató és víztisztító berendezéséből származó olajos iszap elszállítása révén 242 eft, festékes fém göngyöleg és festékpatronok révén 43 eft költséget eredményezett. Ellenőrzés során évben a Társaság a Számviteli Politikájában rögzített jelentős összegű hibának tekinthető megállapítást tett. A május 30.-án kelt 1221/2013 határozatszámú Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal határozatában jogosulatlan távhőszolgáltatási támogatás visszafizetésére és annak késedelmi kamat megfizetésére kötelezte Társaságunkat. A támogatás visszafizetési kötelezettség 2011., és évben igényelt támogatást érint üzleti év vonatkozásában eft támogatás visszafizetésére kötelezték Társaságunkat üzleti év vonatkozásában eft támogatás visszafizetésére kötelezték Társaságunkat. A jelentős összegű hibahatár megállapítása az alábbiak szerint történt: Időszak Mérleg főösszeg eft Mérleg főösszeg 2 % -a eft Energia Hivatal megállapítása Eredményre gyakorolt hatás összesen eft üzleti évben a megállapítás eredményre gyakorolt hatása nem éri el a mérlegfőösszeg 2%-át, míg üzleti évben viszont meghaladja a hibahatás eredménye a mérleg főösszeg 2%-át. A évi eredményre gyakorolt hatás módosította a évi társasági adó alapját, így a társasági adót is szeptember 26-án önellenőrzés benyújtására került sor. Az önrevízió eft társasági adó korrekciót eredményezett január 1-től megszűnt a jelentős hibából eredő beszámoló ismételt közzétételi kötelezettsége, ezért a évi háromoszlopos beszámolónak középső oszlopában a évi eredményre gyakorolt hatás kerül bemutatásra. A harmadik oszlopban a tárgy év eredménye és mérleg adatai kerülnek bemutatásra, és a második és harmadik oszlop együtt adja a év főkönyvi kivonat szerinti számokat. Eredményre gyakorolt hatás: Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye: Adózás előtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Adózott és mérlegszerinti eredmény: eft eft eft eft eft. 4

5 2.) Specifikus rész A befektetett eszközök bruttó értékének és az elszámolt amortizáció adatainak bemutatása (Ft-ban): A Társaság immateriális javainak évi mozgástáblája Alapításátszervezés Széndioxid kvóta Szellemi termékek Összesen vagyoni értékű jog Bruttó érték Nyitó egyenleg Növekedés: Beruházás (állományba vétel) 0 + Beszerzés (aktiválás) Saját beruházás (aktiválás) Apport (aktiválás) Ingyenes átvétel (aktiválás) Egyéb (aktiválás) Csökkenés: Beruházás aktiválása - Értékesítés Ingyenes átadás Selejtezés Apport Egyéb /- Átsorolás Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés Csökkenés: Értékesítés Ingyenes átadás Selejtezés Apport Egyéb /- Átsorolás Záró egyenleg Nettó érték Nyitó egyenleg Záró egyenleg

6 A Társaság tárgyi eszközeinek évi mozgástáblája Ingatlanok és kapcsolatos vagyoni értékű jogok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Vagyonkezelt eszközök Beruházások Összesen Bruttó érték Nyitó egyenleg Növekedés: + Beruházás (állományba vétel) + Beszerzés (aktiválás) + Saját beruházás (aktiválás) + Apport (aktiválás) + Ingyenes átvétel (aktiválás) Egyéb (aktiválás) Csökkenés: /- Átsorolás Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Csökkenés: +/- Átsorolás Záró egyenleg Nettó érték - Beruházás aktiválása - Értékesítés - Ingyenes átadás - Selejtezés - Apport - Egyéb +Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés. +Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés - Értékesítés - Ingyenes átadás - Selejtezés - Apport - Egyéb Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mérlegben az adott előlegek közül 218 eft, a roadmover tachográf értékelő szoftverre adott előleg került átsorolásra immateriális javakra adott előlegek közé. Ugyancsak az adott előlegek közül 25 eft, pénztárgépre adott előleg került átsorolásra a beruházásra adott előlegek közé. Rendkívüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor évben. Selejtezésre került munkavégzés közben meghibásodott, javításra nem alkalmas 1 db BOSCH gyorsvágó, melynek nyilvántartás szerinti nettó könyvszerinti értéke 0 eft. 6

7 Selejtezésre került folyamatos használatból történt meghibásodás miatt és kivezetésre került 1 db gázkazán a piacépületben, melynek nyilvántartás szerinti nettó könyvszerinti értéke 92 eft. Selejtezésre került a NOD32 antivirus szoftver új verziójának telepítése miatt a szoftver régi verziója, melynek nyilvántartás szerinti nettó könyvszerinti értéke 0 eft. Befektetett pénzügyi eszköz a 401 eft névértékű Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási ZRt. részvénye. Társaságunk részesedése 2 % a KDV ZRt. részvényeiből. A részvények letétbe helyezésre kerültek a KDV Zrt.-nél november 6-án banki megállapodás miatt, a tulajdon joga továbbra is Társaságunkat illeti évben Társaságunk értékvesztést számolt el a KDV ZRt évi beszámolója alapján a 401 eft névértékű részvények esetében, melynek értéke 67 eft, így a részvények mérleg szerinti értéke 334 eft. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 135/2013. (VI.27.) határozatában a Szindbád Nonprofit Kft. üzletrészének piaci értékelését elfogadta, és a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén eft összegben megemelte. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2013. (XI.28.) határozatában a i Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft eft névértékű üzletrészét egy eft (60%-os) és egy eft (40%-os) névértékű üzletrészre felosztotta. A kisebbségi üzletrész értékével a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén megemelte a Tulajdonos eft névértékkel. Vagyonkezelésbe vett eszközök bemutatása A Társaságunk 10 évre vagyonkezelői jogot kapott a Városi Fűtőmű építményeire vonatkozóan a tulajdonos Város Önkormányzatától. A kezelt eszközök könyvszerinti értéke eft, amely a tárgyi eszközök, illetve hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. A vagyonkezelői szerződés alapján a kezelt vagyon nyilvántartása elkülönítetten kerül kezelésre. A vagyonkezelt eszközök bruttó értékének alakulása évben eft-ban. Megnevezés nyitó Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró Telek Épület Építmények Összesen: A kezelt vagyon esetében selejtezés és egyéb változás nem történt, terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. 7

8 A vagyonkezelt eszközök elszámolt értékcsökkenésének halmozott adatai évben eft-ban: Megnevezés nyitó Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró Telek Épület Építmények Összesen: A vevőkövetelés összetétele (eft): A vevőkövetelés összetételét az alábbi táblázat mutatja be. Megbontása a fizetési határidő lejárata szerint történt december 31-én a teljes vevőkövetelés összege eft. Az elszámolt értékvesztés összege évben eft, évben eft, évben eft. A évben elszámolt, de évben kiegyenlített vevőkövetelés visszaírt értékvesztése eft, a évben kiegyenlített vevőkövetelés visszaírt értékvesztése eft. Összesen évben az elszámolt értékvesztés egyenlege eft. Az értékvesztéssel csökkentett, a beszámoló mérlegében szereplő vevő követelés eft évben eft összegű, a közületi hulladékszállításból eredő vevő követelést nyilvánítottunk behajthatatlan követeléssé. A távhőszolgáltatásból eredő vevő követelések közül eft összegű követelést nyilvánítottunk behajthatatlanná, az egyéb tevékenységekből eredően pedig 720 eft összegű követelést nyilvánítottunk behajthatatlanná. A behajthatatlanná nyilvánítás oka a partner társaság felszámolási eljárás során történő inaktívvá válása, illetve a felszámolás során a hitelezői igény bejelentése után F illetve G kategóriába került besorolásra Társaságunk követelése, ami rendszerint nem térül meg. Végrehajtó által kiállított behajthatatlansági nyilatkozatok alapján is történt behajthatatlanná nyilvánítás, illetve összegtől függően a Társaság megítélése alapján a követelés érvényesítése, kezelése a szükséges eljárások megindítása esetén a követelés összegéhez viszonyítva aránytalan költségráfordítással terhelné Társaságunkat. Megnevezés 1 éven túli követelés napos követelés napos követelés napos követelés napos követelés 0-30 napon belüli követelés tény teljes vevőkövetelés Elszámolt értékvesztés tény értékvesztéssel csökkentett vevő követelés tény teljes vevőkövetelés Elszámolt értékvesztés tény értékvesztéssel csökkentett vevő követelés Összesen:

9 Egyéb követelések - Beruházásra adott előleg ETC átrakó állomás eft - Kétessé minősített előlegre képzett értékvesztés eft - Adott előlegek eft - Munkavállalóknak adott munkabér előleg 738 eft - VPP kötbér elszámolás 211 eft - Rövid lejáratú kölcsön KDV Zrt. 496 eft - Litér lakásfenntartási támogatás 100 eft - Távhő termelési szolgáltatók támogatása eft - Távhő termelési szolgáltatók támogatása Inota eft - Balatoni Korona -ei egyenlege 568 eft - Erzsébet étkezési utalvány egyenleg 936 eft havi TB ellátások térítése 301eFt - Áfa technikai számla eft - Egyéb rövid lejáratú követelés eft - Kétessé minősített követelés elszámolt értékvesztése eft - Adó és járulék elszámolások NAV eft - Energiaadó elszámolás NAV eft - Helyi iparűzési adó elszámolás eft - Munkavállaló részére nyújtott kölcsön tőke tartozása 42 eft - Donauchem Kft. elszámolás 6 eft Egyéb követelések összesen: eft Az eszközállomány összetétele a következők szerint alakult 2013-ban: Megnevezés Bázis Tény eft % eft % Befektetett eszközök , ,6 Forgóeszközök , ,5 Aktív időbeli elhatárolás , ,9 Összesen: , ,0 A saját tőke alakulása (eft): Megnevezés Bázis Tény Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen:

10 A jegyzett tőke alakulása Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2013. (III.21.) határozatában döntött a i Közüzemi Kft. szétválással történő átalakulásáról. Az átalakulás során a jogelőd átalakulásával, abból történő kiválással létrejött i Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét eft összegben határozta meg. A megmaradó i Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét eft összeggel csökkenti, miután a létrejött Társaság jegyzett tőkéjét készpénzben rendelkezésre bocsátja. Az átalakulás során készített vagyonmérleg alapján rendezésre került a Társaság jegyzett tőkéje eft összeggel csökkentésre került az eredménytartalék rendezésével. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 135/2013. (VI.27.) határozatában a Szindbád Nonprofit Kft. üzletrészének piaci értékelését elfogadta, és a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén eft összegben megemelte. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2013. (XI.28.) határozatában a i Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft eft névértékű üzletrészét egy eft (60%-os) és egy eft (40%-os) névértékű üzletrészre felosztotta. A kisebbségi üzletrész értékével a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén megemelte a Tulajdonos eft névértékkel január 1. nyitó Szétválással történő átalakulás Átalakulás vagyonmérlegének rendező tétele Szindbád Kft. üzletrészének apportálása i Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrészének apportálása december 31. záró jegyzett tőke A lekötött tartalék a évben vagyonkezelői jog átadás kapcsán, a vagyonkezelői szerződés 9. c pontja szerint az átadott vagyoni eszközök adott évi értékcsökkenésének felújításra és pótlólagos beruházásra fel nem használt mértékéből ered, amely évben eft, az előző években összesen eft. Az immateriális javak között nyilvántartott alapítás-átszervezés december 31-ei nettó könyvszerinti értéke eft, és évben elszámolt értékcsökkenése eft, összesen eft. A források összetétele a következők szerint alakult: Megnevezés 2012.XII.31. Bázis 2013.XII.31. Tény eft % eft % Saját tőke , ,2 Céltartalék , ,7 Kötelezettség , ,8 Passzív időbeli elhatárolás , ,3 Összesen: , ,0 10

11 Céltartalék képzés Társaságunk évben céltartalékot képzett az adózás előtti eredmény terhére jövőbeli költségre, amelyek a mérleg-forduló napon feltételezhetően felmerülnek. A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből eredően a bezárt nem veszélyes hulladéklerakó vonatkozásában a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 22294/2010 ügyszámú február 21-én kelt környezethasználati engedélye rekultivációra és utógondozásra tett előírást. A határozat konkrét határidőt szabott a rekultiváció elvégzésére, és az utógondozási tevékenységre ennek megfelelően a tervezett költségre vonatkozóan a határidő lejártáig céltartalék képzésére kerül sor. A rekultivációs tevékenységre képzett céltartalék felhasználása az elvégzett felületkezelési munkák adott üzleti év realizált költsége alapján a mérleg-fordulónapon kerül elszámolásra. A rekultiváció előírt feladatainak elvégzésének a határideje június évben jövőbeli költségre képzett céltartalék eft évben egyeztetés történt a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban. A 8. számú főút várost elkerülő szakasza tervezetének kérdésében. Egybehangzó álláspont alakult ki, hogy a rekultivációval érintett Északi terület az útépítési időszakban felhagyásra kerül. ennek költségei az útépítési projekt részét képezhetik, így a Társaság mentesül az északi terület rekultivációjának költségétől. Erre az álláspontra tekintettel a rekultivációs költségekre további céltartalék képzését nem tartjuk szükségesnek december 31-én Társaságunk jövőbeli költségre képzett céltartaléka eft. Társaságunk évben céltartalékot képzett az adózás előtti eredmény terhére várható kötelezettségre. A céltartalék képzésére jogszabályba foglalt kötelezettsége alapján került sor Társaságunknál. A Távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 18/A. - 18/B. - aiban a távhőtermelési engedéllyel rendelkező Társaságok részére szabályozásra került, hogy telephelyenként távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységét az éves számviteli beszámoló részét képező kiegészítő mellékletében önálló eredménykimutatásban és mérlegben bemutatni köteles. Társaságunk és Inota településeken végez fizikailag elkülönült bejegyzett telephelyen távhőtermelési és távhőszolgáltatási engedélyes tevékenységet. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5.. Alapján a távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). A Távhőszolgáltatók esetében a nyereségkorlát 2%. Inota esetében a jóváhagyott bruttó eszköz érték eft, amelynek 2 %-a eft. A számviteli szétválasztás során az adózás előtti eredmény Inota esetében eft, ami eft nyereségkorlát túllépés realizálódását jelenti. 11

12 A várható kötelezettségre képzett céltartalék összege a realizálódott nyereségkorlát túllépés összegéből ered december 31-én Társaságunk várható kötelezettségre képzett céltartaléka eft. Az összes képzett céltartalék: eft A szállító állomány összetétele (eft): Nem lejárt határidejű kötelezettség: nap közötti: nap közötti: nap közötti: nap közötti: nap közötti: éven túli: 0 13 Összesen: Az Donauchem Kft. szállítók között kimutatott 6 eft összegű elszámolási különbözete a mérlegben átsorolásra került a rövid lejáratú követelések közé. A hosszúlejáratú kötelezettségek között a beruházási és fejlesztési hitel január 1 és december 31. közötti tőke törlesztésének értéke eft. Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek között eft a kezelt vagyon vagyonkezelői szerződésben rögzített értéke, eft a hosszúlejáratú lízing értéke, eft a hosszúlejáratú lízinghez kapcsolódó teljesítési és egyéb építőipari tevékenység jótállási biztosíték értéke. A rövid lejáratú kötelezettségek között a hosszúlejáratú beruházási hitel évre esedékes része eft, illetve az OTP Bank NyRt-nél és a Kereskedelmi és Hitelbank NyRt-nél igényelt egy éven belüli folyószámla hitel -én felhasznált egyenlege eft. A lízing díjak évre esedékes része eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő egyenlege eft. Személyi jövedelem adó elszámolás eft Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 432 eft Cégautó adó kötelezettség 149 eft Nyugdíjbiztosítási kötelezettség eft Egészségbiztosítási kötelezettség eft Alkalmi foglalkoztatás közteher kötelezettsége 50 eft Szociális hozzájárulás kötelezettség eft Önellenőrzési pótlék 1 eft Jövedelem elszámolás havi munkabér eft Szakképzési hozzájárulási kötelezettség 456 eft havi munkabér letiltások, levonások összege 355 eft 12

13 Áfa elszámolás Fel nem használt lakhatási támogatás VHK Nonprofit Kft. jegyzett de be nem fizetett tőke Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: eft 7 eft eft eft eft Az aktív időbeli elhatárolások tételei a következők szerint alakultak: - Bevételek aktív időbeli elhatárolása: eft távhőszolgáltatás árbevételének időszaki elhatárolása. 77 eft központi fűtés és melegvíz szolgáltatás árbevétele. 29 eft OTP óvadéki számla időarányos kamat előírása 68 eft bérlemények tovább számlázott víz, és áram díja eft az OHÜ Nonprofit Kft. nem számlázott havi szelektív hulladék értékesítés árbevétele. Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: eft. - Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: eft a 10 évre előre megfizetett vagyonkezelésbe átvett Fűtőmű bérleti díj fennmaradó része. 541 eft szakfolyóiratok, alapdíjak, biztosítások és szoftver előfizetések 2013 évi díjai. eft a jégpálya és a hozzá tartozó sátor bérleti díja eft KDE-217 szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások összesen: eft. Aktív időbeli elhatárolások összesen: eft. A passzív időbeli elhatárolások tételei a következők szerint alakultak: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása: eft távhőszolgáltatás árbevételének időszaki elhatárolása. Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: eft. - Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 497 eft évben ki nem számlázott áram, gáz és telefon díja, eft Bakonykarszt Zrt. által ki nem számlázott víz és csatorna díja, 288 eft játékvár lízing évben ki nem számlázott díja, 25 eft K&H Bank folyószámla hitel kamat 30 eft évben ki nem számlázott előfizetési díj. 13

14 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: eft. - Halasztott bevételek tételei a következők szerint alakultak: eft fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása a beolvadt Távhő Kft. részére korábban adott önkormányzati támogatás fel nem használt része, eft a évi és eft a évi térítés nélkül kapott széndioxid kvóta fel nem használt mennyiségének az elhatárolása. Halasztott bevételek összesen: eft. Passzív időbeli elhatárolások összesen: eft. A Társaság ellenőrzésből eredő, az előző év módosításából eredő adózás előtti eredménye eft A Társaság évi adózás előtti eredménye eft. Társasági adó számítás bemutatása: Társasági adó alapot növelő tételek: Nem a vállalkozás bevétel szerző tevékenységével kapcsolatos költségek és ráfordítások Játékvár bérleti díj,biztosítás,támogatás Adott támogatás Várható kötelezettségre képzett céltartalék Jogerős határozatban megállapított bírság, pótlék Terv szerinti értékcsökkenés Tárgyi eszköz értékesítéséhez kapcsolódó értékcsökkenés Önellenőrzéssel megállapított évi nem jelentős összegű hiba Követelésekre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan, elengedett követelés Társasági adó alapot növelő tételek összesen: eft 725 eft eft eft eft 380 eft eft eft eft eft Társasági adó alapot csökkentő tételek: Terv szerinti értékcsökkenés adótörvény szerint Tárgyi eszköz értékesítéséhez kapcsolódó értékcsökkenés Előző évi értékvesztés visszafizetése évben Veszteség elhatárolásból eredő, adóalap 50% Társasági adó alapot csökkentő tételek összesen: Társasági adó alap: eft 287 eft eft eft eft eft évi társasági adó eft évi módosítás nélküli adózás utáni eredménye: eft 14

15 Előző évet érintő módosítás adózás előtti eredménye: Előző évi társasági adó Önrevízió alapján: Előző évet érintő módosítás adózás utáni eredménye: A Társaság évi adózás utáni, módosítással korrigált eredménye: eft eft eft eft A Társaság az Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát készítette el. A költségek költség nemenként a következők szerint alakultak: Megnevezés Bázis (eft) Tény (eft) Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások Összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű egyéb Bérjárulékok Összesen: Értékcsökkenési leírás: Költség összesen: Saját előállítású eszközök értéke Saját termelésű készletek állomány változása Értékesítést terhelő költség: Az igénybevett szolgáltatások közül: Bázis Tény - Távhő üzemeltetés, karbantartás eft eft - Hulladék ártalmatlanítás eft eft - Vagyonvédelem portaszolgálat eft eft - Szállítás, rakodás 412 eft 544 eft - Jogi képviselet, szakértői díjak eft eft - Biztosítási díj eft eft - Tárgyi eszköz idegen javítása 932 eft eft - Posta, telefon, előfizetések eft eft - Munkákhoz idegen kivitelező szolgáltatása eft eft - Inert és zöld hulladék kezelés, vizsgálat eft eft - KDV ZRt. konzorciumi előkészítő munka 364 eft eft - Könyvvizsgálat eft eft - Bankköltség eft eft - Hirdetés, reklám eft 812 eft - Oktatás, továbbképzés eft eft 15

16 - Érdekképviseleti szervek tagdíja 485 eft 517 eft - Számítógépes program felügyelete,nyomatdíj eft eft - Bérleti díj, Fűtőmű, gépjármű, hő központ, eft eft - Emisszió kereskedelem 454 eft 0 eft - Távhő hátralék végrehajtási díja eft eft - Követelés kezelés költsége eft eft - Gépjárműadó eft 0 eft - Gépjárművek vizsgáztatási díjai 699 eft 770 eft - Hatósági díjak eft eft - Illeték eft eft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, kezelése 406 eft 376 eft - Egyéb igénybevett szolgáltatás 605 eft 0 eft Összesen: eft eft Rendkívüli ráfordítások évben a rendkívüli ráfordítások egyenlege eft eft a Társaság széndioxid kvótájának nyilvántartásba vett értékéből a évben felhasznált mennyiség értéke eft a játszóvár nyílt végű lízingszerződés keretében évben fizetett bérleti díja, illetve vagyonbiztosítása eft nem a Társaság tevékenységi körében üzemeltetett Logisztikai Központ költségei eft nem a Társaság tevékenységi körében kihelyezett padok és Belga kerítés költsége eft nem a Társaság tevékenységi körében felállított Szent István mellszobor talapzatának és helyszíni szemléjének költsége eft a Posta u. 8. szám alatti lakás közös költsége. Rendkívüli bevételek évben a rendkívüli bevételek egyenlege eft eft a Társaság széndioxid kvótájának nyilvántartásba vett értékéből a évben felhasznált mennyiség értéke. A Társaság évi rendkívüli eredménye eft. 16

17 Létszám és bérgazdálkodás: A Társaság létszám-bérgazdálkodását, valamint az élőmunka hatékonyságát az alábbiak mutatják: Megnevezés M.e Bázis Tény Teljes munkaidős létszám Fő Ebből: fizikai Fő közfoglalkoztatott Fő 0 2 nem fizikai Fő Rész munkaidős létszám Fő fizikai fő állású Fő 9 8 fizikai közfoglalkoztatott Fő nem fizikai fő állású Fő főre jutó teljes munkaidős bér fizikai Ft közfoglalkoztatott Ft nem fizikai Ft főre jutó rész munkaidős bér fizikai fő állású Ft fizikai közfoglalkoztatott Ft nem fizikai fő állású Ft főre jutó összes bér Ft főre jutó árbevétel eft főre jutó eredmény eft

18 Értékelés, elemzés: A vagyon pénzügyi és jövedelmi helyzetét szemléltető főbb mutatók: Megnevezés év bázis év tény 1.) Befektetett eszközök aránya = 58,7 % = 57,6 % ) Forgóeszközök aránya = 24,6 % = 28,5 % ) Saját tőke aránya = 24,5 % = 27,2 % ) Eladósodottság I (kötelezettség/saját tőke) =279,9 % =238,2 % ) Eladósodottság II (kötelezettség-követelés/saját tőke) = 205,9 % =159,2 % ) Saját tőke növekedése = 103,8 % = 109,4 % ) Likviditási mutató , , ) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Összes bevétel Aktivált saját telj Összes bruttó termelés Anyagjellegű ráfordítás

19 Anyagmentes termelés Értékcsökkenés Nettó termelési érték ) Hatékonyság (Anyagmentes termelés/tárgyi eszköz) = 60,8 % = 71,8 % ) Bevétel arányos jövedelmezőség = 0,88 % = 2,6 % ) Vagyonarányos jövedelmezőség = 3,7 % = 11,0 % ) Eszközarányos jövedelmezőség = 0,9 % = 3,0 %

20 Cash-flow kimutatás Megnevezés bázis tény (eft) (eft) I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13) ) Adózás előtti eredmény korrekciók: pénzeszköz átadás miatt 2.) Elszámolt amortizáció /a) Terven felüli értékcsökkenés ) Elszámolt értékvesztés ) Céltartalék képzés és felhasznált különbözete ) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ) Szállítói kötelezettség változása ) Egyéb kötelezettség változása ) Passzív időbeli elhatárolás változása ) Vevőkövetelés változása ) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) vált ) Aktív időbeli elhatárolás változása ) Fizetett társasági adó ) Fizetett osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változása (14-16) ) Befektetett eszközök beszerzése /a.) Vagyon kezelésbe vétel ) Befektetett eszközök eladása ) Kapott /a.) Beolvadás miatti korrekció - - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (17-27) ) Jegyzett tőke emelése (tőkebevonás) ) Kötvénykibocsátás bevétele ) Hitelfelvétel ) Véglegesen kapott pénzeszköz ) Részvénybevonás (tőkeleszállítás) ) Kötvény-visszafizetés ) Hiteltörlesztés-visszafizetés ) Véglegesen átadott pénzeszköz ) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek ) Véglegesen átadott pénzeszköz ) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszköz változás (I-III.) V. Nyitó pénzeszköz I VI. Záró pénzeszköz XII. 31. (+ IV. + V.)

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2012. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2012. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Közüzemi Kft 2012. évi beszámolójához Várpalota, 2013. március 18. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben