KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft évi beszámolójához, április 24. 1

2 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata 8100, Gárdonyi G. u. 39. A Társaság székhelye: 8100, Fehérvári út 7. A Társaság telephelye: 8100, Hétvezér út 6. A Társaság képviseletére jogosult személy: Horváth Tamás József 8100, Mandulás lakótelep 33/4. A Társaság internetes honlapja: címe: A Társaság fő tevékenységi köre: Távhőszolgáltatás Távhőszolgáltatás; eft A Társaság egyéb tevékenységei: Köztisztasági és településtisztasági szolgáltatások; Építőipari szolgáltatás; Növénytermesztés; parkgondozás; Városüzemeltetési tevékenységek; Temető üzemeltetés; Eb rendészeti tevékenység; Fuvarozás, egyéb munkák; Társasházak képviselete, ingatlankezelés; eft eft eft eft eft eft eft eft 2

3 Központi fűtés és meleg víz szolgáltatás; Közvetített szolgáltatások; Fátyol Virágüzlet kiskereskedelmi tevékenysége; Saját tulajdonú eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenység; Temetkezési szolgáltatás tevékenysége; Sportlétesítmény üzemeltetésének Egyéb kiegészítő tevékenységek; A Társaság évben elért összes árbevétele: eft eft eft eft eft eft eft eft A Társaság működési területe város, illetve a környező települések területe. A Társaság piaci helyzete: a fő tevékenység, valamint a lakossági hulladékgazdálkodási tevékenység terén stabil, az egyéb tevékenységeknél erős konkurenciával kell számolni. A kapacitások lekötését pályázatokkal, éves és egyedi szerződésekkel próbáljuk elérni. A Társaság az Éves beszámoló A változatát készítette el. Az Eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A költségek költség nemenként a specifikus részben lettek bemutatva. A Társaság beszámolójának készítéséért felelős személy Lakatos Tamás gazdasági vezető, regisztrált mérlegképes könyvelő (Pénzügyminisztériumi regisztrálási száma ). A Számviteli Törvény a alapján a Társaság Éves beszámolóját könyvvizsgálóval köteles hitelesíttetni. A i Közüzemi Kft. könyvvizsgálatát június 1-jétől a Signator Audit Kft. végzi, Olma Frigyes képviseletében (Kamarai nyilvántartási száma 00718) évben a könyvvizsgálat díja nettó eft volt. Az ügyvezető igazgatói tisztséget Horváth Tamás látja el, évi javadalmazása bruttó eft. Az 5 tagú Felügyelő Bizottság javadalmazása bruttó eft. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat előírás szerinti gyűjti, egy évnél tovább nem tárolja. A termékdíjas anyagok hulladékait (olaj, akkumulátor) a szállító cég szerződéses feljogosított partnere díjmentesen elszállítja. 3

4 Az egyéb veszélyes hulladékokat (festékes göngyöleg és szennyezett textilanyag, homokfogó iszap) a Társaság a hulladék kezelésére és ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező cégnek adja át. Ezen hulladékok szabályszerű ártalmatlanítása a Társaságnak évben a székhely vízforgató és víztisztító berendezéséből származó olajos iszap elszállítása révén 242 eft, festékes fém göngyöleg és festékpatronok révén 43 eft költséget eredményezett. Ellenőrzés során évben a Társaság a Számviteli Politikájában rögzített jelentős összegű hibának tekinthető megállapítást tett. A május 30.-án kelt 1221/2013 határozatszámú Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal határozatában jogosulatlan távhőszolgáltatási támogatás visszafizetésére és annak késedelmi kamat megfizetésére kötelezte Társaságunkat. A támogatás visszafizetési kötelezettség 2011., és évben igényelt támogatást érint üzleti év vonatkozásában eft támogatás visszafizetésére kötelezték Társaságunkat üzleti év vonatkozásában eft támogatás visszafizetésére kötelezték Társaságunkat. A jelentős összegű hibahatár megállapítása az alábbiak szerint történt: Időszak Mérleg főösszeg eft Mérleg főösszeg 2 % -a eft Energia Hivatal megállapítása Eredményre gyakorolt hatás összesen eft üzleti évben a megállapítás eredményre gyakorolt hatása nem éri el a mérlegfőösszeg 2%-át, míg üzleti évben viszont meghaladja a hibahatás eredménye a mérleg főösszeg 2%-át. A évi eredményre gyakorolt hatás módosította a évi társasági adó alapját, így a társasági adót is szeptember 26-án önellenőrzés benyújtására került sor. Az önrevízió eft társasági adó korrekciót eredményezett január 1-től megszűnt a jelentős hibából eredő beszámoló ismételt közzétételi kötelezettsége, ezért a évi háromoszlopos beszámolónak középső oszlopában a évi eredményre gyakorolt hatás kerül bemutatásra. A harmadik oszlopban a tárgy év eredménye és mérleg adatai kerülnek bemutatásra, és a második és harmadik oszlop együtt adja a év főkönyvi kivonat szerinti számokat. Eredményre gyakorolt hatás: Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye: Adózás előtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Adózott és mérlegszerinti eredmény: eft eft eft eft eft. 4

5 2.) Specifikus rész A befektetett eszközök bruttó értékének és az elszámolt amortizáció adatainak bemutatása (Ft-ban): A Társaság immateriális javainak évi mozgástáblája Alapításátszervezés Széndioxid kvóta Szellemi termékek Összesen vagyoni értékű jog Bruttó érték Nyitó egyenleg Növekedés: Beruházás (állományba vétel) 0 + Beszerzés (aktiválás) Saját beruházás (aktiválás) Apport (aktiválás) Ingyenes átvétel (aktiválás) Egyéb (aktiválás) Csökkenés: Beruházás aktiválása - Értékesítés Ingyenes átadás Selejtezés Apport Egyéb /- Átsorolás Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés Csökkenés: Értékesítés Ingyenes átadás Selejtezés Apport Egyéb /- Átsorolás Záró egyenleg Nettó érték Nyitó egyenleg Záró egyenleg

6 A Társaság tárgyi eszközeinek évi mozgástáblája Ingatlanok és kapcsolatos vagyoni értékű jogok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Vagyonkezelt eszközök Beruházások Összesen Bruttó érték Nyitó egyenleg Növekedés: + Beruházás (állományba vétel) + Beszerzés (aktiválás) + Saját beruházás (aktiválás) + Apport (aktiválás) + Ingyenes átvétel (aktiválás) Egyéb (aktiválás) Csökkenés: /- Átsorolás Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedés: Csökkenés: +/- Átsorolás Záró egyenleg Nettó érték - Beruházás aktiválása - Értékesítés - Ingyenes átadás - Selejtezés - Apport - Egyéb +Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés. +Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés - Értékesítés - Ingyenes átadás - Selejtezés - Apport - Egyéb Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mérlegben az adott előlegek közül 218 eft, a roadmover tachográf értékelő szoftverre adott előleg került átsorolásra immateriális javakra adott előlegek közé. Ugyancsak az adott előlegek közül 25 eft, pénztárgépre adott előleg került átsorolásra a beruházásra adott előlegek közé. Rendkívüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor évben. Selejtezésre került munkavégzés közben meghibásodott, javításra nem alkalmas 1 db BOSCH gyorsvágó, melynek nyilvántartás szerinti nettó könyvszerinti értéke 0 eft. 6

7 Selejtezésre került folyamatos használatból történt meghibásodás miatt és kivezetésre került 1 db gázkazán a piacépületben, melynek nyilvántartás szerinti nettó könyvszerinti értéke 92 eft. Selejtezésre került a NOD32 antivirus szoftver új verziójának telepítése miatt a szoftver régi verziója, melynek nyilvántartás szerinti nettó könyvszerinti értéke 0 eft. Befektetett pénzügyi eszköz a 401 eft névértékű Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási ZRt. részvénye. Társaságunk részesedése 2 % a KDV ZRt. részvényeiből. A részvények letétbe helyezésre kerültek a KDV Zrt.-nél november 6-án banki megállapodás miatt, a tulajdon joga továbbra is Társaságunkat illeti évben Társaságunk értékvesztést számolt el a KDV ZRt évi beszámolója alapján a 401 eft névértékű részvények esetében, melynek értéke 67 eft, így a részvények mérleg szerinti értéke 334 eft. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 135/2013. (VI.27.) határozatában a Szindbád Nonprofit Kft. üzletrészének piaci értékelését elfogadta, és a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén eft összegben megemelte. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2013. (XI.28.) határozatában a i Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft eft névértékű üzletrészét egy eft (60%-os) és egy eft (40%-os) névértékű üzletrészre felosztotta. A kisebbségi üzletrész értékével a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén megemelte a Tulajdonos eft névértékkel. Vagyonkezelésbe vett eszközök bemutatása A Társaságunk 10 évre vagyonkezelői jogot kapott a Városi Fűtőmű építményeire vonatkozóan a tulajdonos Város Önkormányzatától. A kezelt eszközök könyvszerinti értéke eft, amely a tárgyi eszközök, illetve hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. A vagyonkezelői szerződés alapján a kezelt vagyon nyilvántartása elkülönítetten kerül kezelésre. A vagyonkezelt eszközök bruttó értékének alakulása évben eft-ban. Megnevezés nyitó Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró Telek Épület Építmények Összesen: A kezelt vagyon esetében selejtezés és egyéb változás nem történt, terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. 7

8 A vagyonkezelt eszközök elszámolt értékcsökkenésének halmozott adatai évben eft-ban: Megnevezés nyitó Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró Telek Épület Építmények Összesen: A vevőkövetelés összetétele (eft): A vevőkövetelés összetételét az alábbi táblázat mutatja be. Megbontása a fizetési határidő lejárata szerint történt december 31-én a teljes vevőkövetelés összege eft. Az elszámolt értékvesztés összege évben eft, évben eft, évben eft. A évben elszámolt, de évben kiegyenlített vevőkövetelés visszaírt értékvesztése eft, a évben kiegyenlített vevőkövetelés visszaírt értékvesztése eft. Összesen évben az elszámolt értékvesztés egyenlege eft. Az értékvesztéssel csökkentett, a beszámoló mérlegében szereplő vevő követelés eft évben eft összegű, a közületi hulladékszállításból eredő vevő követelést nyilvánítottunk behajthatatlan követeléssé. A távhőszolgáltatásból eredő vevő követelések közül eft összegű követelést nyilvánítottunk behajthatatlanná, az egyéb tevékenységekből eredően pedig 720 eft összegű követelést nyilvánítottunk behajthatatlanná. A behajthatatlanná nyilvánítás oka a partner társaság felszámolási eljárás során történő inaktívvá válása, illetve a felszámolás során a hitelezői igény bejelentése után F illetve G kategóriába került besorolásra Társaságunk követelése, ami rendszerint nem térül meg. Végrehajtó által kiállított behajthatatlansági nyilatkozatok alapján is történt behajthatatlanná nyilvánítás, illetve összegtől függően a Társaság megítélése alapján a követelés érvényesítése, kezelése a szükséges eljárások megindítása esetén a követelés összegéhez viszonyítva aránytalan költségráfordítással terhelné Társaságunkat. Megnevezés 1 éven túli követelés napos követelés napos követelés napos követelés napos követelés 0-30 napon belüli követelés tény teljes vevőkövetelés Elszámolt értékvesztés tény értékvesztéssel csökkentett vevő követelés tény teljes vevőkövetelés Elszámolt értékvesztés tény értékvesztéssel csökkentett vevő követelés Összesen:

9 Egyéb követelések - Beruházásra adott előleg ETC átrakó állomás eft - Kétessé minősített előlegre képzett értékvesztés eft - Adott előlegek eft - Munkavállalóknak adott munkabér előleg 738 eft - VPP kötbér elszámolás 211 eft - Rövid lejáratú kölcsön KDV Zrt. 496 eft - Litér lakásfenntartási támogatás 100 eft - Távhő termelési szolgáltatók támogatása eft - Távhő termelési szolgáltatók támogatása Inota eft - Balatoni Korona -ei egyenlege 568 eft - Erzsébet étkezési utalvány egyenleg 936 eft havi TB ellátások térítése 301eFt - Áfa technikai számla eft - Egyéb rövid lejáratú követelés eft - Kétessé minősített követelés elszámolt értékvesztése eft - Adó és járulék elszámolások NAV eft - Energiaadó elszámolás NAV eft - Helyi iparűzési adó elszámolás eft - Munkavállaló részére nyújtott kölcsön tőke tartozása 42 eft - Donauchem Kft. elszámolás 6 eft Egyéb követelések összesen: eft Az eszközállomány összetétele a következők szerint alakult 2013-ban: Megnevezés Bázis Tény eft % eft % Befektetett eszközök , ,6 Forgóeszközök , ,5 Aktív időbeli elhatárolás , ,9 Összesen: , ,0 A saját tőke alakulása (eft): Megnevezés Bázis Tény Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen:

10 A jegyzett tőke alakulása Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2013. (III.21.) határozatában döntött a i Közüzemi Kft. szétválással történő átalakulásáról. Az átalakulás során a jogelőd átalakulásával, abból történő kiválással létrejött i Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét eft összegben határozta meg. A megmaradó i Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét eft összeggel csökkenti, miután a létrejött Társaság jegyzett tőkéjét készpénzben rendelkezésre bocsátja. Az átalakulás során készített vagyonmérleg alapján rendezésre került a Társaság jegyzett tőkéje eft összeggel csökkentésre került az eredménytartalék rendezésével. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 135/2013. (VI.27.) határozatában a Szindbád Nonprofit Kft. üzletrészének piaci értékelését elfogadta, és a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén eft összegben megemelte. Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2013. (XI.28.) határozatában a i Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft eft névértékű üzletrészét egy eft (60%-os) és egy eft (40%-os) névértékű üzletrészre felosztotta. A kisebbségi üzletrész értékével a Társaság jegyzett tőkéjét apport jogcímén megemelte a Tulajdonos eft névértékkel január 1. nyitó Szétválással történő átalakulás Átalakulás vagyonmérlegének rendező tétele Szindbád Kft. üzletrészének apportálása i Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrészének apportálása december 31. záró jegyzett tőke A lekötött tartalék a évben vagyonkezelői jog átadás kapcsán, a vagyonkezelői szerződés 9. c pontja szerint az átadott vagyoni eszközök adott évi értékcsökkenésének felújításra és pótlólagos beruházásra fel nem használt mértékéből ered, amely évben eft, az előző években összesen eft. Az immateriális javak között nyilvántartott alapítás-átszervezés december 31-ei nettó könyvszerinti értéke eft, és évben elszámolt értékcsökkenése eft, összesen eft. A források összetétele a következők szerint alakult: Megnevezés 2012.XII.31. Bázis 2013.XII.31. Tény eft % eft % Saját tőke , ,2 Céltartalék , ,7 Kötelezettség , ,8 Passzív időbeli elhatárolás , ,3 Összesen: , ,0 10

11 Céltartalék képzés Társaságunk évben céltartalékot képzett az adózás előtti eredmény terhére jövőbeli költségre, amelyek a mérleg-forduló napon feltételezhetően felmerülnek. A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből eredően a bezárt nem veszélyes hulladéklerakó vonatkozásában a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 22294/2010 ügyszámú február 21-én kelt környezethasználati engedélye rekultivációra és utógondozásra tett előírást. A határozat konkrét határidőt szabott a rekultiváció elvégzésére, és az utógondozási tevékenységre ennek megfelelően a tervezett költségre vonatkozóan a határidő lejártáig céltartalék képzésére kerül sor. A rekultivációs tevékenységre képzett céltartalék felhasználása az elvégzett felületkezelési munkák adott üzleti év realizált költsége alapján a mérleg-fordulónapon kerül elszámolásra. A rekultiváció előírt feladatainak elvégzésének a határideje június évben jövőbeli költségre képzett céltartalék eft évben egyeztetés történt a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban. A 8. számú főút várost elkerülő szakasza tervezetének kérdésében. Egybehangzó álláspont alakult ki, hogy a rekultivációval érintett Északi terület az útépítési időszakban felhagyásra kerül. ennek költségei az útépítési projekt részét képezhetik, így a Társaság mentesül az északi terület rekultivációjának költségétől. Erre az álláspontra tekintettel a rekultivációs költségekre további céltartalék képzését nem tartjuk szükségesnek december 31-én Társaságunk jövőbeli költségre képzett céltartaléka eft. Társaságunk évben céltartalékot képzett az adózás előtti eredmény terhére várható kötelezettségre. A céltartalék képzésére jogszabályba foglalt kötelezettsége alapján került sor Társaságunknál. A Távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 18/A. - 18/B. - aiban a távhőtermelési engedéllyel rendelkező Társaságok részére szabályozásra került, hogy telephelyenként távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységét az éves számviteli beszámoló részét képező kiegészítő mellékletében önálló eredménykimutatásban és mérlegben bemutatni köteles. Társaságunk és Inota településeken végez fizikailag elkülönült bejegyzett telephelyen távhőtermelési és távhőszolgáltatási engedélyes tevékenységet. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5.. Alapján a távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). A Távhőszolgáltatók esetében a nyereségkorlát 2%. Inota esetében a jóváhagyott bruttó eszköz érték eft, amelynek 2 %-a eft. A számviteli szétválasztás során az adózás előtti eredmény Inota esetében eft, ami eft nyereségkorlát túllépés realizálódását jelenti. 11

12 A várható kötelezettségre képzett céltartalék összege a realizálódott nyereségkorlát túllépés összegéből ered december 31-én Társaságunk várható kötelezettségre képzett céltartaléka eft. Az összes képzett céltartalék: eft A szállító állomány összetétele (eft): Nem lejárt határidejű kötelezettség: nap közötti: nap közötti: nap közötti: nap közötti: nap közötti: éven túli: 0 13 Összesen: Az Donauchem Kft. szállítók között kimutatott 6 eft összegű elszámolási különbözete a mérlegben átsorolásra került a rövid lejáratú követelések közé. A hosszúlejáratú kötelezettségek között a beruházási és fejlesztési hitel január 1 és december 31. közötti tőke törlesztésének értéke eft. Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek között eft a kezelt vagyon vagyonkezelői szerződésben rögzített értéke, eft a hosszúlejáratú lízing értéke, eft a hosszúlejáratú lízinghez kapcsolódó teljesítési és egyéb építőipari tevékenység jótállási biztosíték értéke. A rövid lejáratú kötelezettségek között a hosszúlejáratú beruházási hitel évre esedékes része eft, illetve az OTP Bank NyRt-nél és a Kereskedelmi és Hitelbank NyRt-nél igényelt egy éven belüli folyószámla hitel -én felhasznált egyenlege eft. A lízing díjak évre esedékes része eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő egyenlege eft. Személyi jövedelem adó elszámolás eft Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 432 eft Cégautó adó kötelezettség 149 eft Nyugdíjbiztosítási kötelezettség eft Egészségbiztosítási kötelezettség eft Alkalmi foglalkoztatás közteher kötelezettsége 50 eft Szociális hozzájárulás kötelezettség eft Önellenőrzési pótlék 1 eft Jövedelem elszámolás havi munkabér eft Szakképzési hozzájárulási kötelezettség 456 eft havi munkabér letiltások, levonások összege 355 eft 12

13 Áfa elszámolás Fel nem használt lakhatási támogatás VHK Nonprofit Kft. jegyzett de be nem fizetett tőke Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: eft 7 eft eft eft eft Az aktív időbeli elhatárolások tételei a következők szerint alakultak: - Bevételek aktív időbeli elhatárolása: eft távhőszolgáltatás árbevételének időszaki elhatárolása. 77 eft központi fűtés és melegvíz szolgáltatás árbevétele. 29 eft OTP óvadéki számla időarányos kamat előírása 68 eft bérlemények tovább számlázott víz, és áram díja eft az OHÜ Nonprofit Kft. nem számlázott havi szelektív hulladék értékesítés árbevétele. Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: eft. - Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: eft a 10 évre előre megfizetett vagyonkezelésbe átvett Fűtőmű bérleti díj fennmaradó része. 541 eft szakfolyóiratok, alapdíjak, biztosítások és szoftver előfizetések 2013 évi díjai. eft a jégpálya és a hozzá tartozó sátor bérleti díja eft KDE-217 szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások összesen: eft. Aktív időbeli elhatárolások összesen: eft. A passzív időbeli elhatárolások tételei a következők szerint alakultak: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása: eft távhőszolgáltatás árbevételének időszaki elhatárolása. Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: eft. - Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 497 eft évben ki nem számlázott áram, gáz és telefon díja, eft Bakonykarszt Zrt. által ki nem számlázott víz és csatorna díja, 288 eft játékvár lízing évben ki nem számlázott díja, 25 eft K&H Bank folyószámla hitel kamat 30 eft évben ki nem számlázott előfizetési díj. 13

14 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: eft. - Halasztott bevételek tételei a következők szerint alakultak: eft fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása a beolvadt Távhő Kft. részére korábban adott önkormányzati támogatás fel nem használt része, eft a évi és eft a évi térítés nélkül kapott széndioxid kvóta fel nem használt mennyiségének az elhatárolása. Halasztott bevételek összesen: eft. Passzív időbeli elhatárolások összesen: eft. A Társaság ellenőrzésből eredő, az előző év módosításából eredő adózás előtti eredménye eft A Társaság évi adózás előtti eredménye eft. Társasági adó számítás bemutatása: Társasági adó alapot növelő tételek: Nem a vállalkozás bevétel szerző tevékenységével kapcsolatos költségek és ráfordítások Játékvár bérleti díj,biztosítás,támogatás Adott támogatás Várható kötelezettségre képzett céltartalék Jogerős határozatban megállapított bírság, pótlék Terv szerinti értékcsökkenés Tárgyi eszköz értékesítéséhez kapcsolódó értékcsökkenés Önellenőrzéssel megállapított évi nem jelentős összegű hiba Követelésekre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan, elengedett követelés Társasági adó alapot növelő tételek összesen: eft 725 eft eft eft eft 380 eft eft eft eft eft Társasági adó alapot csökkentő tételek: Terv szerinti értékcsökkenés adótörvény szerint Tárgyi eszköz értékesítéséhez kapcsolódó értékcsökkenés Előző évi értékvesztés visszafizetése évben Veszteség elhatárolásból eredő, adóalap 50% Társasági adó alapot csökkentő tételek összesen: Társasági adó alap: eft 287 eft eft eft eft eft évi társasági adó eft évi módosítás nélküli adózás utáni eredménye: eft 14

15 Előző évet érintő módosítás adózás előtti eredménye: Előző évi társasági adó Önrevízió alapján: Előző évet érintő módosítás adózás utáni eredménye: A Társaság évi adózás utáni, módosítással korrigált eredménye: eft eft eft eft A Társaság az Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát készítette el. A költségek költség nemenként a következők szerint alakultak: Megnevezés Bázis (eft) Tény (eft) Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások Összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű egyéb Bérjárulékok Összesen: Értékcsökkenési leírás: Költség összesen: Saját előállítású eszközök értéke Saját termelésű készletek állomány változása Értékesítést terhelő költség: Az igénybevett szolgáltatások közül: Bázis Tény - Távhő üzemeltetés, karbantartás eft eft - Hulladék ártalmatlanítás eft eft - Vagyonvédelem portaszolgálat eft eft - Szállítás, rakodás 412 eft 544 eft - Jogi képviselet, szakértői díjak eft eft - Biztosítási díj eft eft - Tárgyi eszköz idegen javítása 932 eft eft - Posta, telefon, előfizetések eft eft - Munkákhoz idegen kivitelező szolgáltatása eft eft - Inert és zöld hulladék kezelés, vizsgálat eft eft - KDV ZRt. konzorciumi előkészítő munka 364 eft eft - Könyvvizsgálat eft eft - Bankköltség eft eft - Hirdetés, reklám eft 812 eft - Oktatás, továbbképzés eft eft 15

16 - Érdekképviseleti szervek tagdíja 485 eft 517 eft - Számítógépes program felügyelete,nyomatdíj eft eft - Bérleti díj, Fűtőmű, gépjármű, hő központ, eft eft - Emisszió kereskedelem 454 eft 0 eft - Távhő hátralék végrehajtási díja eft eft - Követelés kezelés költsége eft eft - Gépjárműadó eft 0 eft - Gépjárművek vizsgáztatási díjai 699 eft 770 eft - Hatósági díjak eft eft - Illeték eft eft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, kezelése 406 eft 376 eft - Egyéb igénybevett szolgáltatás 605 eft 0 eft Összesen: eft eft Rendkívüli ráfordítások évben a rendkívüli ráfordítások egyenlege eft eft a Társaság széndioxid kvótájának nyilvántartásba vett értékéből a évben felhasznált mennyiség értéke eft a játszóvár nyílt végű lízingszerződés keretében évben fizetett bérleti díja, illetve vagyonbiztosítása eft nem a Társaság tevékenységi körében üzemeltetett Logisztikai Központ költségei eft nem a Társaság tevékenységi körében kihelyezett padok és Belga kerítés költsége eft nem a Társaság tevékenységi körében felállított Szent István mellszobor talapzatának és helyszíni szemléjének költsége eft a Posta u. 8. szám alatti lakás közös költsége. Rendkívüli bevételek évben a rendkívüli bevételek egyenlege eft eft a Társaság széndioxid kvótájának nyilvántartásba vett értékéből a évben felhasznált mennyiség értéke. A Társaság évi rendkívüli eredménye eft. 16

17 Létszám és bérgazdálkodás: A Társaság létszám-bérgazdálkodását, valamint az élőmunka hatékonyságát az alábbiak mutatják: Megnevezés M.e Bázis Tény Teljes munkaidős létszám Fő Ebből: fizikai Fő közfoglalkoztatott Fő 0 2 nem fizikai Fő Rész munkaidős létszám Fő fizikai fő állású Fő 9 8 fizikai közfoglalkoztatott Fő nem fizikai fő állású Fő főre jutó teljes munkaidős bér fizikai Ft közfoglalkoztatott Ft nem fizikai Ft főre jutó rész munkaidős bér fizikai fő állású Ft fizikai közfoglalkoztatott Ft nem fizikai fő állású Ft főre jutó összes bér Ft főre jutó árbevétel eft főre jutó eredmény eft

18 Értékelés, elemzés: A vagyon pénzügyi és jövedelmi helyzetét szemléltető főbb mutatók: Megnevezés év bázis év tény 1.) Befektetett eszközök aránya = 58,7 % = 57,6 % ) Forgóeszközök aránya = 24,6 % = 28,5 % ) Saját tőke aránya = 24,5 % = 27,2 % ) Eladósodottság I (kötelezettség/saját tőke) =279,9 % =238,2 % ) Eladósodottság II (kötelezettség-követelés/saját tőke) = 205,9 % =159,2 % ) Saját tőke növekedése = 103,8 % = 109,4 % ) Likviditási mutató , , ) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Összes bevétel Aktivált saját telj Összes bruttó termelés Anyagjellegű ráfordítás

19 Anyagmentes termelés Értékcsökkenés Nettó termelési érték ) Hatékonyság (Anyagmentes termelés/tárgyi eszköz) = 60,8 % = 71,8 % ) Bevétel arányos jövedelmezőség = 0,88 % = 2,6 % ) Vagyonarányos jövedelmezőség = 3,7 % = 11,0 % ) Eszközarányos jövedelmezőség = 0,9 % = 3,0 %

20 Cash-flow kimutatás Megnevezés bázis tény (eft) (eft) I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13) ) Adózás előtti eredmény korrekciók: pénzeszköz átadás miatt 2.) Elszámolt amortizáció /a) Terven felüli értékcsökkenés ) Elszámolt értékvesztés ) Céltartalék képzés és felhasznált különbözete ) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ) Szállítói kötelezettség változása ) Egyéb kötelezettség változása ) Passzív időbeli elhatárolás változása ) Vevőkövetelés változása ) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) vált ) Aktív időbeli elhatárolás változása ) Fizetett társasági adó ) Fizetett osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változása (14-16) ) Befektetett eszközök beszerzése /a.) Vagyon kezelésbe vétel ) Befektetett eszközök eladása ) Kapott /a.) Beolvadás miatti korrekció - - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (17-27) ) Jegyzett tőke emelése (tőkebevonás) ) Kötvénykibocsátás bevétele ) Hitelfelvétel ) Véglegesen kapott pénzeszköz ) Részvénybevonás (tőkeleszállítás) ) Kötvény-visszafizetés ) Hiteltörlesztés-visszafizetés ) Véglegesen átadott pénzeszköz ) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek ) Véglegesen átadott pénzeszköz ) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszköz változás (I-III.) V. Nyitó pénzeszköz I VI. Záró pénzeszköz XII. 31. (+ IV. + V.)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Érd, 2013. február 28. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben