Diósd Szigetszentmiklós. Potoczki Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 0 4 9 Diósd. 2 3 1 0 Szigetszentmiklós. Potoczki Tamás"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Diósdi Torna Club Diósdi TC 3 Tagsági azonosítószám 1259 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogosult A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as Utánpótlás típusa: Alközpont Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Diósd (út, utca) Pacsirta utca (házszám) 29. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Szigetszentmiklós (út, utca) Sport u. (házszám) 8. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Hisnyay Heinzelmann Béla Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Potoczki Tamás cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 5.9 MFt 7.7 MFt 7.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.2 MFt 14.2 MFt 15.3 MFt 10.8 MFt 78.8 MFt 65.4 MFt 4.9 MFt 0 MFt 0 MFt 21.8 MFt MFt 88.2 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 2.9 MFt 48.2 MFt 35.4 MFt 1.8 MFt 13.8 MFt 11.2 MFt 8 MFt 11.9 MFt 9.8 MFt 7.9 MFt 12.7 MFt 11.9 MFt 1.1 MFt 14 MFt 19.8 MFt 21.7 MFt MFt 88.1 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 7.9 MFt 43.8 MFt 31.2 MFt 1.8 MFt 13.8 MFt 11.2 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Diósdi TC folyamatosan fejlődő sportklub. Az egyesület vezetésének az elmúlt években sikerült elérnie, hogy a klub gazdálkodása kiegyensúlyozott legyen. A DTC az elmúlt évben együttműködési megállapodást kötött a települési önkormányzattal, amelynek értelmében tizenhét esztendőre bérbe vette a Pacsirta utca 29. szám alatti sportközpontot. A sportlétesítményt a lehetőségekhez mérten fejlesztjük. A labdarúgók két pályán készülhetnek és játszhatják a mérkőzéseiket. A klub rendelkezésére áll egy műfüves és egy hagyományos borítású pálya. Ezen kívül egy hat öltözőt, gyúró, edzői és játékvezetői szobát, valamint egy kisebb konditermet magában foglaló épületet is használhat. A korábbi kivitelezésből származó hiányosságok miatt az épületen folyamatosan állagmegóvó beavatkozásokat kell végezni, hiszen több alkalommal is beáztak már az öltözők, a hibákat saját forrásból kellett megoldani. A füves pálya gyepszőnyege, a nagy igénybevétel miatt alaposan elhasználódott, ám folyamatos munkálatokkal, még éppen elfogadható állapotban lehet tartani. A DTC immár második éve az NB III Duna-csoportjában szerepel, és jó eséllyel pályázik arra, hogy megszerezze az osztályozós helyek valamelyikét, vagyis minden lehetősége megvan arra, hogy meghosszabbítsa harmadosztályú tagságát. A felnőtt együttes mellett minden kötelező utánpótlás bajnokságban indít csapatokat. A gyerekek létszáma folyamatosan, évente emelkedik, köszönhetően a klubnál folyó kiemelkedő szakmai munkának és annak, hogy az elmúlt esztendőkben az utánpótlás képzésben dolgozó edzők, valamint labdarúgók edzéskörülményeit folyamatosan sikerült javítani. A szakemberek tevékenységére jellemző, hogy az előző átigazolási időszakban két fiatal futballistát is átigazolt az NB I-es Ferencváros a korosztályos csapataiba. A 2012/2013-as szezonban a Pest megyei Női bajnokságban is részt vesz a Diósdi TC. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Pacsirta utca 29. szám alatti sportközpontban található épület állapotán mindenképpen javítani kell, hiszen a tető és a lábazat felől is tapasztalhatóak beázások. Az épület falai az alap felől vizesednek, egyes helyeken emiatt a belső vakolat is hullik. Apró beavatkozásokkal csak a jelenlegi helyzet konzerválható, de jelentős javulás nem érhető el, így folyamatos és jelentős kiadással kell szembenéznie a klubnak. A füves centerpálya gyepszőnyege megérett a cserére. A nyári időszakokban folyamatosan pótoljuk a kikopott füvet, ám ettől a pálya talaja egyenetlenné válik és magában hordozza a sérülés veszélyét. Emiatt mindenképpen indokolt a fű teljes cseréje. Ezzel együtt indokolt a hosszú évek óta használatban lévő labdafogó hálók cseréje is, valamint az ugyancsak elhasználódott kispadok felújítása is. Felújításra szorul az öltözők berendezése, hiszen ezek már hosszú évek óta szolgálják ki a csapatokat és elhasználódtak, illetve hiányosak. A centerpálya mellett az előírásoknak megfelelően szükséges egy eredményjelző tábla kiépítése, amellyel együtt a pálya hangosítását is ki kell alakítani a szabályok értelmében. A műfüves pálya is komoly igénybevételnek van kitéve, így mindenképpen szükséges a granulátum cseréje. A jelenlegi eltávolítása és az új elhelyezése nagyban javíthatja a pálya állapotát és segíti a biztonságos, sérülésmentes használatát. Ezzel együtt a belső kerítéseket is fel kell újítani, hiszen az időjárás viszontagságai és a pályák nagyfokú használata miatt az állaguk erősen megromlott. A gyerekek képzéshez immár hozzátartozik az, hogy az izmok fejlődésének, valamint a technikai tudás fejlesztésének érdekében egy homokos futballpályát alakítsunk ki. Ezzel nagyot fejlődhet az egyéni képzés is. A létesítménybe érkezők kiszolgálásának érdekében fontos a jelenlegi parkoló felújítása is. A területen található parkoló jelenleg murva borítású rossz idő esetén nem mindig használható, így indokolt a térkövezése. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A legfontosabb az épület felújítása és a füves pálya gyepszőnyegének cseréje, mivel ezek a mindennapi munka és sportolás alapfeltételeit befolyásoló munkák. A 2013/14-es sportév beruházásait ezekkel kell kezdeni. Ezeket célszerű a nyári bajnoki szünetben, vagyis június-július hónapokban elvégezni, hiszen ebben az időszakban kevéssé zavarják a sportolók felkészülését. A gyepszőnyeg cserével egy időben célszerű megvalósítani a műfüves pálya felújítását, az eredményjelző, a hangosítás, a parkoló kiépítését, valamint a belső kerítések, a kispadok és a labdafogó háló cseréjét, mivel ez azt jelentené, hogy a kivitelezőnek csak egy alkalommal kell felvonulnia a területen. A nyári időszak teszi lehetővé a parkoló felújítását, valamint a homokos pálya kiépítését is a területen. Füves pálya burkolatcsere: március Öltözőépület felújítása: június-július Eredményjelző: június-július Hangosítás: június-július Öltözőberendezés: június-július Számítógép konfiguráció, nyomtató: 2013/14. sportév folyamatos Műfüves pálya felújítás: augusztus-szeptember Labdafogó háló: június-július Belső kerítések: 2013/14. sportév folyamatos Homokos futballpálya: július-augusztus Kispadok: június-július Térköves parkoló: március A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az egyesületnél dolgozó szakmailag jól felkészített edzők mindent megtesznek azért, hogy minél több tehetséges labdarúgót tudjanak kinevelni évről évre. Utánpótlás csapataink mellett dolgozik egy technikai vezető, akinek feladata a Szövetséggel való kapcsolattartás. Természetesen ez igen kevés a szoros együttműködéshez, ezért csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságokon, versenyeken és rendezvényein vesznek részt. Nagypályás csapataink U12-U19 az Országos bajnokságban szerepelnek, míg a kisebb korosztályaink a Bozsik program meghatározó szereplői. A TAO pályázat alapfeltétele, hogy igazodni kell az MLSZ fejlesztési stratégiájához, ami utánpótlás szinten megfelel a Bozsik programnak. Az a sportszervezet, amely nem végzi el megfelelően a rá háruló feladatokat, azt kizárhatják a Bozsik programból. A TAO pályázat egyik kulcsfontossága, hogy a résztvevő egyesületek szigorúan tartsák be a Bozsik program által kért szakmai, szervezési és adminisztrációs feladatokat. Ezáltal nekünk hasonlóképpen kell működnünk és elfogadnunk a Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt szakmai irányvonalakat. A magyar utánpótlás labdarúgás filozófiája, hogy az utánpótlás nevelés eredményes legyen, látványos és örömüket lejék a benne a szereplők. Az arculata, a stílusa olyan legyen, hogy arra mindenki felfigyeljen. Tanulási folyamat sikeressége az életkori sajátosságoknak megfelelően a képzési célkitűzések megvalósítása éves korig az alapok lerakása, a játékosok egyéni fejlődése kerüljön előtérbe kor között a kibontakozás kapjon teret, illetve a játékfilozófia beállítása a csapatban. Végül évesen a nemzetközi porondon is meg tudja magát méretni az a játékos vagy csapat, aki ezen filozófia alapján készül fel. Az érthetővé tétel folyamata és a filozófia gyakorlati módszerei nagyon fontosak a fejlesztési stratégiában. Minden játék alapgondolatának megértése nagy hangsúlyt kell fektetni, rengeteget ismétléssel. A tökéletes elsajátítás a tanulási folyamat sikeressége. Az előbbiekben leírtak megvalósulása hatékonyan hozzájárulhat a magyar sport, ezen belül is a futball, utánpótlásképzés, nevelés, minőségi feltételeinek megteremtéséhez, hiszen nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy az ember elképzelje, hogy folyamatosan minden évben több tízezer gyermek közül a legjobb adottságokkal rendelkező gyermekek kiválasztása után következetes és minőségi szakmai munkával évente több kimagasló képességű sportolót nevelhetünk ki a magyar labdarúgás számára. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A DTC Sportprogramjának kidolgozásakor elsőrendű fontosságú kérdés volt, hogy a tervezett fejlesztés mennyiben indokolt Diósdon, illetve tágabban értelmezve a Dél- Budai területen. A környék jelenlegi létesítmény-ellátottsága szempontjából elmondható, hogy a labdarúgásra alkalmas létesítmények korlátozott számban vannak csak jelen. Az általunk tervezett sportprogram, teljes mértékben illeszkedik az Önkormányzat sportkoncepciójához is. A Nagyközség szeretné kihasználni a lehetőséget, hogy közösségi célokra, közfunkciók ellátására olyan kapacitás jöjjön létre a településen, melynek megvalósítására az Önkormányzat saját forrást nem tud biztosítani. A kormányzat által kidolgozott sporttámogatási modell lehetővé teszi Diósd számára, hogy ezt a tervét most, az egyesülettel és a támogatókkal együtt megvalósítsa. Az Önkormányzat minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az egyesület ne csak egy szép programot tegyen le az asztalra, de meg is tudja győzni a támogatókat, hogy érdemes társasági nyereségadójuk egy részét az egyesület számára átengedni. Diósd környezetében az elmúlt 10 évben páratlan ipari és logisztikai fejlődés ment végbe, a településkedvező közlekedési adottságainak köszönhetően számos multinacionális cég helyezte közelbe gyártókapacitását vagy logisztikai központját. Az egyesület által lebonyolított és az Önkormányzat által is támogatott egyeztetések alapján elmondhatjuk, hogy reális esélyünk van arra, hogy a környékbeli vállalkozások, elsősorban a multik adójából megvalósíthassunk sportprogramunkat.

4 Az Önkormányzat részéről az is szerepet játszik, hogy így a helyi óvoda és iskolák sportlétesítmény-igényét is ki lehetne elégíteni. Sajnálatosan településünkön az oktatási intézmények sportpályával való ellátottsága nagyon alacsony, a gyerekek testnevelés óráikon nem tudnak megfelelő sporttevékenységet végezni. Ennek a megoldását is szolgálná a tervezett sportprogram. A csapatunk mellett áll a városi Önkormányzat, amely fő támogatóként segíti a működést, emellett több szponzor is megjelent már a csapat mellett, vagyis a klub háttere stabil. Kockázatot csak az önerő előteremtése jelent, de a már említett támogatók segítenek ennek megszerzésében. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 sportigazgató Egyéb nem releváns Normál Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 sportszertáros Egyéb nem releváns Normál Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 operatív igazgató Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft 2013/14 vezetőedző Edző UEFA "A" EKHO Ft Ft Ft 2013/14 másodedző Edző UEFA "A" EKHO Ft Ft Ft 2013/14 kapusedző Edző UEFA "A" Normál Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 masszőr Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft 2013/14 pénzügyi igazgató Igen Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft 2013/14 technikai igazgató Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft 2013/14 technikai igazgató Egyéb nem releváns Egyéb Ft Ft Ft 2013/14 titkárságvezető Egyéb nem releváns Normál Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 titkársági alkalmazott Egyéb nem releváns Normál Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Egyesületünk szervezeti felépítésében próbál törekedni az MLSZ által megkövetelt pozíciók létrehozására. Az amatőr licenc eljárásban 2013/14 pénzügyi igazgató is előírt pénzügyi igazgató pozíciót is ezért hoztuk létre szervezetünkön belül. 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege 2013/14 pálya f.ú. 2013/14 öltöző f.ú Füves pálya burkolatcsere Öltözőépület felújítása 2013/14 pályatart. Eredményjelző 2013/14 p. inf. bőv. Hangosítás 2013/14 öltöző felsz. 2013/14 pálya f.ú. Öltözőberendezés Műfüves nagypálya felújítás Labdafogó hálók kialakítása 2013/14 pályatart. Belső kerítések 2013/14 p. inf. bőv. 2013/14 pálya ép. Kispadok 2013/14 pályatart. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Strand futball pálya Beruházás/felújítás indoka, célja A füves centerpálya burkolata a korábbi felelőtlen gazdálkodó tevékenységnek köszönhetően teljesen használhatatlanná vált, ezért cseréje elengedhetetlen a megfelelő minőségű edzés- és mérkőzésrendezéshez. A meglévő öltözőépület a nem megfelelő kivitelezés miatt sajnos "fiatal" kora ellenére rendkívül rossz állapotba került. Ázó falak, omladozó vakolat, rossz higiénés körülmények jellemzik, felújítása elengedhetetlen. A stadionunk fejlesztését szolgáló eszköz. Jelenleg nem rendelkezünk NBIIIas követelményeknek megfelelő eredményjelző táblával. A stadionunk jelenlegi hangosító rendszere szinte teljesen működésképtelen. A fejlesztése elengedhetetlen a mérkőzések megfelelő lebonyolításához. A meglévő öltözőépület helyiségeinek jelenleg csak felét tudjuk megfelelően használni, ugyanis két öltözőben egyáltalán nincsenek berendezések. A csapataink száma dinamikusan nő, ezért fontos a másik két öltöző berendezése az MLSZ által előírt módon. A nemrégiben Egyesületünk kezelésébe került sportlétesítmény műfüves pályája karbantartás nélkül szinte használhatatlan állapotba került. Teljes burkolatfelújításra, tisztításra és gumigranulátum utántöltésre szorul, hogy állapotát meg tudjuk őrizni. Két versenypályánk labdafogó háló rendszere hiányos, alacsony, rossz minőségű. Mindkét pályán 2x50 fm hosszan alakítanánk ki új labdafogó hálót. A műfüves pályát a többi pályarésztől megvédő kerítés, illetve játékoskijáró kialakítása. A fiatal labdarúgók technikai képzettségének javítását, és sérülések utáni rehabilitációt segítő funkciót töltene be az új homokos futball pálya. Stadionunk füves center pályája nem rendelkezik az MLSZ előírásoknak megfelelő kispadokkal. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni. Hosszabb indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Új ingatlan beruházások részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 2049 Diósd Pacsirta utca 2013/14 Strand futball pálya Egyéb /2 40x20m Egyéb M.j. Felújítandó ingatlanok részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Felújítás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Ism. Mérete beruh. Használat jogcíme Bérleti díj Ft/óra előző időszak Bérleti díj M.j. Ft/óra tárgyidőszak

7 2049 Diósd Pacsirta utca Nagy 2013/14 Füves pálya burkolatcsere f.p /2 111x72m Egyéb Ft Ft 2049 Diósd Pacsirta utca Nagy 2013/14 Műfüves nagypálya mf.p. felújítás /2 111x72m Egyéb Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama U7 műfüves nagypálya negyed pálya 3 12 U9 műfüves nagypálya negyed pálya 5 23 U11 műfüves nagypálya félpálya 6 22 U13 műfüves nagypálya félpálya 7 29 U15 füves pálya egész pálya 8 27 U19 füves pálya egész pálya 8 81 Felnőtt füves pálya egész pálya Játékosok száma Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

8 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Németh Kristóf Ferencvárosi Torna Club Németh Hanna Ferencvárosi Torna Club Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya NBI UP NBI UP 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

9 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 5x2 kapu pár Ft 0 Ft 2013/14 3x2 kapu pár Ft 0 Ft 2013/14 2x1 kapu pár Ft 0 Ft 2013/14 Bója garnitúra 40db csomag Ft 0 Ft 2013/14 Polyfoam db Ft 0 Ft 2013/14 Labda 2 db Ft 0 Ft 2013/14 Labda 3 db Ft 0 Ft 2013/14 Labda 4 db Ft 0 Ft 2013/14 Labda 5 db Ft 0 Ft 2013/14 Megküli 3 csapat 2 szín 10db db Ft 0 Ft 2013/14 Labdazsák db Ft 0 Ft 2013/14 Rugófal 45 fok hálós db Ft 0 Ft 2013/14 Rugófal 90 fok hálós db Ft 0 Ft 2013/14 Fejpánt 3 szín 2 méret 10db db Ft 0 Ft 2013/14 Futólétra db Ft 0 Ft 2013/14 Műanyag mini gát 15 db Ft 0 Ft 2013/14 Műanyag mini gát 23 db Ft 0 Ft 2013/14 Műanyag mini gát 30 db Ft 0 Ft 2013/14 Nagy búja rudak db Ft 0 Ft 2013/14 Nagykapu háló pár Ft 0 Ft 2013/14 5x2 kapu háló pár Ft 0 Ft 2013/14 3x2 kapu háló pár Ft 0 Ft 2013/14 2x1 kapu háló pár Ft 0 Ft 2013/14 Orvosi táska db Ft 0 Ft 2013/14 Víz lepergetős dzseki db Ft 0 Ft 2013/14 Polár felső db Ft 0 Ft Sportfelszerelé s Sportfelszerelé s Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) 2013/14 Edző HU Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Edző HU EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző HU Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Edző HU Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Egyéb UP koordinátor 0 Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Edző HU Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Egyéb masszőr 0 Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Edző HU Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 Edző HU Egyéb 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma HU-6424 Egyéb U7 HU-1599 UEFA "B" U15 HU-6428 Egyéb U11 HU-6912 Egyéb U13-12 HU-6913 Egyéb U

10 HU-1612 UEFA "B" U19 HU-6441 Egyéb U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség 2013/14 Sportcsarnok bérlet Ft Ft sportcsarnok 2013/14 Nagypálya bérlése bajnoki mérkőzésekre Ft Ft Kategória műfüves pálya Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ / /16, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

11 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím 2013/ / /14 A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére. A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére. A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére. Személyi jellegű Utánpótlás nevelés Tárgyi jellegű Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

13 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő % % % % % Egyéb indikátor: U13 Fő % U11 Fő % U9 Fő %

Diósdi Torna Club. Diósdi TC

Diósdi Torna Club. Diósdi TC 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósdi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Diósdi TC 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás.

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SzTK Futball Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: SzTK Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

1 0 4 3 Budapest. Kasza László elnök. Komáromy Attila

1 0 4 3 Budapest. Kasza László elnök. Komáromy Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újpesti Haladás Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újpesti Haladás FK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadbattyán Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabadbattyán KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

5 9 0 4 Orosháza. Csizmadia Imre

5 9 0 4 Orosháza. Csizmadia Imre 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 A kérelmező szervezet rövidített neve: OMTK-ULE 1913 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0.

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulaháza Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulaháza KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

DAC 1912 SE. Adószám: 1 8 4 9 6 2 0 6-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 6-6 0 4 5 0 0 0 7. 9 0 2 4 Győr. Héger József Elnök

DAC 1912 SE. Adószám: 1 8 4 9 6 2 0 6-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 6-6 0 4 5 0 0 0 7. 9 0 2 4 Győr. Héger József Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: DAC 1912 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DAC 1912 SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Hajdúhadházi FK. Adószám: 1 8 5 6 4 4 9 3-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 6 0 6 0 0 1 4 9-1 1 0 1 7 1 7 2 - 4 2 4 2 Hajdúhadház.

Hajdúhadházi FK. Adószám: 1 8 5 6 4 4 9 3-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 6 0 6 0 0 1 4 9-1 1 0 1 7 1 7 2 - 4 2 4 2 Hajdúhadház. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hajdúhadházi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Hajdúhadházi FK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

5 0 0 0 Szolnok. Földi Sándor ügyvezető. Földi Sándor

5 0 0 0 Szolnok. Földi Sándor ügyvezető. Földi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szolnoki MÁV FC Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Szolnoki MÁV FC Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Zoltek SE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 2 3-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 9 2-2 0 0 0 2 0 6 6 - 2 5 3 6 Nyergesújfalu. Herdy Gy.

Zoltek SE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 2 3-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 9 2-2 0 0 0 2 0 6 6 - 2 5 3 6 Nyergesújfalu. Herdy Gy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zoltek Nyergesújfalu SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Zoltek SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Monostorpályi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Monostorpályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

FCV. Adószám: 1 8 2 0 7 1 6 1-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 2 0 6-1 1 3 1 2 9 3 4 - Honlap: 8 2 0 0 Veszprém. Rajki Tamás

FCV. Adószám: 1 8 2 0 7 1 6 1-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 2 0 6-1 1 3 1 2 9 3 4 - Honlap: 8 2 0 0 Veszprém. Rajki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 1. Futsal Club Veszprém A kérelmező szervezet rövidített neve: FCV 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

9 7 5 1 Vép. Jagodits Romeo

9 7 5 1 Vép. Jagodits Romeo 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasi Foci Akadémia SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós.

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VASAS Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: VASAS Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

8 1 5 6 Kisláng. Rumpler Tibor elnök. Rumpler Tibor

8 1 5 6 Kisláng. Rumpler Tibor elnök. Rumpler Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisláng Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: - 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

VESE. Adószám: 1 9 1 5 1 3 0 0-2 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 2 0 2 8 4 0 5-0 0 1 1 2 6 8 0-0 0 1 0 0 0 0 9. 2 8 4 1 Oroszlány. Forisek István.

VESE. Adószám: 1 9 1 5 1 3 0 0-2 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 2 0 2 8 4 0 5-0 0 1 1 2 6 8 0-0 0 1 0 0 0 0 9. 2 8 4 1 Oroszlány. Forisek István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vértesi Erőmű Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: VESE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposvári Rákóczi 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk.

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagycenki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagycenk SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PÁTKA SK. Adószám: 1 9 8 2 0 5 8 3-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 0 9 5-1 0 0 0 0 6 2 3 - 8 0 9 2 PÁTKA. Kovács Tamás Elnök.

PÁTKA SK. Adószám: 1 9 8 2 0 5 8 3-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 0 9 5-1 0 0 0 0 6 2 3 - 8 0 9 2 PÁTKA. Kovács Tamás Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: PÁTKA SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve: PÁTKA SK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben