KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Dátum: Szatymaz, február Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 6763 Szatymaz, Dózsa György út Honlap címe: Levelezési cím: 6763 Szatymaz, Dózsa György út Telefonszám: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: Felügyelőbizottság elnöke: Igazgatóság elnöke: Első számú vezető (ügyvezető): Vargáné Ecseri Rózsa Csúri Péterné Csúri Péterné A Takarékszövetkezetet 7 fős Igazgatóság és 5 fős Felügyelő Bizottság irányítja. Képviseletre jogosultak: Csúri Péterné elnök-ügyvezető 6763 Szatymaz, Kossuth u. 51. Sebők Istvánné ügyvezető-kirendeltségvezető 6762 Sándorfalva, Kassai u. 7. Nacsa Jánosné igazgatósági tag 6763 Szatymaz, Kossuth u. 50. Szabó Krisztina főkönyvelő 6724 Szeged, Árvíz utca 36. fsz. 1. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) A tevékenység központja: 6763 Szatymaz Dózsa Gy. u szám alatt van. Telephelyeink (kirendeltségek): 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u Sándorfalva, Alkotmány krt. 21/A Zsombó, Andrássy út Szeged, Gutenberg u. 5. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet a évi CXXXV. törvény (Szhitv.) hatálybalépésével tagja az Integrációs Szervezetnek. A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. 2

3 A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 3

4 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ben az alábbi változások történtek: A tőke elemek változását a következő táblázat mutatja be: Megnevezés 2013.XII.31. Növekedés Csökkenés 2014.XII.31. Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke évben a Cégbírósági bejegyzést követően a jegyzett tőke 30 e Ft-tal csökkent. Az általános tartalék növekményeként a képzési kötelezettségünk jelenik meg könyveinkben 200 e Ft értékben. Az eredménytartalék növekményeként az értékelési tartalék megszüntetése szerepel e Ft értékben, valamint a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átvezetése: e Ft. A lekötött tartalék csökkenése a fejlesztési tartalék felhasználásából adódóan e Ft. Az Integrációs számviteli politika szabályait alkalmazva Takarékszövetkezetünk a évi éves beszámolóban az ingatlanok piaci értékre történő értékelését megszüntette, az értékelési tartalékot visszaírta. A lekötött tartalék felhasználása - illetve a az ingatlanok értékének változása - a sándorfalvi üzletházunkon novemberében befejeződött majd 100 milliós felújítási, bővítési beruházás eredménye. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje e Ft szövetkezeti vagyonból és e Ft szövetkezeti részjegyből áll év folyamán 4 tagunk összesen 40 e Ft értékű részjegye került kifizetésre. A tulajdonosi struktúra bemutatása, részletezése A Takarékszövetkezetnél többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs. Tulajdonosai 100 %-ban magánszemélyek. A tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következő táblázat. Tagok / tulajdonosok száma db / fő Részvények / Tulajdoni hányad Tagok / Részvények / Részjegyek (%) Részjegyek névérték (eft) névérték (eft) Tulajdoni hányad (%) Tulajdonosi szektorok tulajdo nosok száma db / fő Természetes személyek , ,00 Ebből: Megszűnt, de még 0 0 0, ,11 nem kifizetett részesedések Összesen 100,0 100,00 4

5 Az 5%, és 10% feletti részaránnyal rendelkező tulajdonosok száma, tulajdoni hányaduk alakulása: Tulajdonosok és tulajdonosi csoportok Részjegyek névértéke (eft) Tulajdoni arány (%) Szavazati arány (%) 5% alatti tulajdonosok ,7 96,4 5-10% közötti tulajdonosok ,3 3,6 10% feletti tulajdonosok 0 0,0 0,0 Összesen: ,0 100,0 5-10% között 5 tulajdonosi csoport volt, összesen 15 fő Tulajdonosok és Részjegyek névértéke Tulajdoni arány (%) Szavazati arány (%) tulajdonosi csoportok (eft) 5% alatti tulajdonosok ,7 96,4 5-10% közötti tulajdonosok ,3 3,6 10% feletti tulajdonosok 0 0,0 0,0 Összesen: ,0 100,0 5-10% között 5 tulajdonosi csoport van, összesen 15 fő. 5% alatti tulajdonosok tulajdoni és szavazati aránya a két évet összehasonlítva nem változott. 3. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és a Sztv ának (2) és (5) bekezdése értelmében könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet könyvvizsgálója május 29-e óta, így a es üzleti évben is Kasza Erzsébet Viktória (6771 Szeged-Szőreg, Tigris u. 15.), a felelős könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: TT A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja 2014-ben ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnöke Csúri Péterné és a képviseleti joggal ellátott személyek jogosultak: Sebők Istvánné ügyvezető-kirendeltségvezető, Nacsa Jánosné igazgatósági tag és Szabó Krisztina főkönyvelő. 5

6 A Sztv ának (3) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős pénzintézeti és vállalkozási szakterületű regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvános adatai: Szabó Krisztina (6724 Szeged, Árvíz utca 36. fsz. 1.), PM regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. A Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma, utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés szabályzata III/9/2014. (04.08), Fedezetértékelési szabályzat VI/2/2014. (09.23.), Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és III/9/2014. (04.08), Céltartalékképzési Szabályzat Számlarend és számlatükör VIII/4/2013. (12.30), Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és III/9/2014. (04.08), leltározási szabályzata Pénz- és értékkezelési szabályzat IX/6/2014. (12.16), Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata III/9/2014. (04.08), Kockázatvállalási szabályzat, Belső tőkemegfelelési szabályzat V/8/2013. (08.07), Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat III/9/2014. (04.08), Ügyletminősítési és értékelési szabályzat III/9/2014. (04.08), Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat (szabályzatok) III/9/2014. (04.08), Számlavezetésre vonatkozó szabályzatok (szabályzatok) III/9/2014. (04.08), A Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értékelési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: 3.1. Pénzeszközök A Takarékszövetkezet a devizaállományt és a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A forint készpénzkészlet, a 6

7 jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró értékpapír szerepel. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat. Az értékpapírok értékelése az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken egyedi értékelési eljárással történt, az értékpapírok után a Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerinti minősítést elvégezte, értékvesztést nem számolt el. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A devizában kibocsátott értékpapírokat az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon értékeli a Takarékszövetkezet, azonban a évi éves beszámolóban devizában kibocsátott értékpapír nem szerepel. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti árfolyamnyereség különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, a forgatási célú részvényeket, valamint a hitel-tőke konverzió során a tulajdonába került részesedéseket. A részvények értékelése egyedileg történt, a részesedések után a Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést megvizsgálta, ben nem számolt el. A devizában fennálló részvények és részesedések az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben ben nem volt Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Takarékszövetkezet minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelelő. A Takarékszövetkezet a kintlévőségek biztosítékkal nem fedezett összegére, mint várható veszteségre értékvesztést számol el a hatályos Integráció által egységesített képzési szabályzatában foglaltak szerint. 7

8 Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált értéke, valamint az átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni értékű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni értékű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni értékű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, negyedéves gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet az immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet/Hitelszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül negyedévente megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok a évtől kezdődően az egységes Integrációs szabályzat szerint megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott 8

9 mértékkel. A 2014 előtt beszerzett eszközöknél még maradványérték került meghatározásra, azonban a leírás kulcs úgy lett meghatározva, hogy az elszámolt értékcsökkenés mértéke összegszerűségében a társasági adó törvény szerinti mértékkel megegyező. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb esetben 5 év 20% Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% az időszaknak megfelelő érték A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítésre a tárgyi eszközök esetében sem kerül sor Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Takarékszövetkezet. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő értéken szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2014-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. 9

10 3.10. Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírokat a Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő névértéken mutatja ki, a kibocsátási érték és a névérték különbözete időarányosan elhatárolásra kerül a kamatok között Céltartalékok A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet/Hitelszövetkezet a nyugdíjra és végkielégítésre, a kockázatvállalásnak minősülő függő kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot, a várható kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalékokat, valamint az egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. Halasztott bevétellel a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2014-ben Uniós Fejlesztési támogatásból adódóan rendelkezett Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határidős ügyletek értékelése Határidős ügylettel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak Jelentős összegű hiba A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredménykimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Jelentős összegű hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a 50 MHUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba > 1 MHUF 10

11 3.20. Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében sem volt jelentős változás 2014-ben. 4. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon A Takarékszövetkezet mérlegében szereplő, sajátos értékelés alá vont eszközök minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel. 11

12 4.1.1 Pénzeszközök Megnevezés Összeg Összeg Készpénz (pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számla Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számlák 0 0 Egyéb 0 0 Összesen A Takarékszövetkezet négy kirendeltségén lévő forint pénztár állománya év végén 42,4 millió Ft, két kirendeltségén lévő valutapénztár állománya 1,12 millió Ft-nak megfelelő idegen valuta. A Takarékszövetkezet mind a négy kirendeltségén saját tulajdonú ATM automatát üzemeltet, a bennük lévő év végi készpénz állomány 26, 3 millió Ft. Pénzeszközeink közül jelentős változást a MTB Zrt-nél vezetett fizetési számla mutat évben a számlán elhelyezendő kötelező tartalékolt pénzeszköz 2 %-ról 5 %-ra történő emelése okozza Állampapírok Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Az állampapírok közül forgatási célú állampapír e Ft és a befektetési célúból forgatási célúba átsorolt évben lejáró e Ft államkötvényünk. Befektetési célú állampapírjaink értéke e Ft Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Összeg Összeg Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése (-) 0 0 Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven belüli követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven túli követelések értékvesztése (-) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) Befektetési szolgáltatásból származó követelések értékvesztése (-) Összesen

13 Hitelintézetekkel szembeni követelésként a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél elhelyezett bankközi betétek szerepelnek a könyvekben Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések A hitelportfólió minősítés szerinti összetételét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Bruttó érték % Bruttó érték % Nettó érték % Nettó érték % Problémamentes , , , ,6 Külön figyelendő , , , ,0 Átlag alatti , , , ,5 Kétes , , , ,8 Rossz , , , ,1 Összesen A körültekintő hitelbírálat eredményeként a problémamentes és külön figyelendő hitelek együttes értékének aránya a hitelállományon belül magas, az összes állomány 88 %-a. A ei 69,5 %-hoz viszonyítva a tárgyévi arány jelentős növekedésnek mondható, azonban e mögött az Integrációs Szövetség által kiadott új Ügyletminősítési és Fedezetértékelési Szabályzat szerinti átvizsgálás húzódik meg. Az arány elmozdulás oka, hogy a Széchenyi Kártyás hitelekből adódó kitettségeinket - eddigi elvünket felülbírálva, miszerint a garanciával nem fedezett részre Takarékszövetkezetünk megképezte a 11 %-20 %- os értékvesztést, ezzel átlag alatti kategóriába helyezve ezen ügyleteinket-, amennyiben fizetési fegyelme, adózási morálja megengedte külön figyelendő kategóriába helyeztük, 1-5 %-os értékvesztést képezve. A problémás állomány aránya így a évhez viszonyítva javulást mutat, 30,5 %-ról év végén 12 %-ra csökkent. Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: Hitel típusa Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos egyéb hitel Lakosság Egyéb Vállalkozói jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Összesen A Takarékszövetkezet mindössze 27 adósának ( 2013-ban 25 adós) a nemfizetés elkerülése érdekében újratárgyalta hitelszerződését, minősítette kintlévőségét átstruktúráltnak. A 27 db hitelből 8 db CHF devizahitel és a hozzájuk kapcsolódó 8 db forint gyűjtőszámla-hitel jogszabály által is átstruktúráltnak minősített. Átstruktúrált hitelállományunk (111 millió Ft) az összes hitelállomány 7 %-a. A fennmaradó 11 db forinthitelből 10 db adós kintlévősége prolongáció miatt vált átstruktúráltnak tekintettnek, de a prolongációval sem jelentős sem kedvező feltételeket egyetlen ügyfelünknek sem biztosítottunk. 13

14 4.1.5 Befektetési célú részesedések Befektetési célú részesedései a Takarékszövetkezetnek nem jelentősek, részvényese a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek e Ft-tal, a Hitelgarantiqa Zrt-nek 125 e Ft-tal, a Tak- Invest Zrt.-nek e Ft értékben. A 2014-ben kimutatott összes vagyoni érdekeltség e Ft, amelyből a Magyar Takarékszövetkezeti Banki kapcsolatot az Integrációs elveknek megfelelve kapcsolt vállalkozóként kezeljük és az éves beszámoló mérlegébe az Eszközök 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban sorába kiemeltük. Vagyoni érdekeltségeink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs, értékvesztést velük kapcsolatban nem számoltunk el, részletesen a 2. számú mellékletben mutatjuk be Értékpapírok A Takarékszövetkezet a magyar állampapírokon kívül az alábbi értékpapírokat tartja a könyveiben: én: Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvény Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen én Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi hitelintézeti kötvények Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen Szabad pénzeszközünkből, betétállomány növekményből a tárgyévben vásárolt FHB kötvényt 248,135 e Ft valamint MFB kötvényt 85,108 e Ft értékben. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományában és a bankközi betétek állományában bekövetkező változás a Takarékbank által kínált értékpapír és lekötött betét legkedvezőbb ajánlatokba való lekötése miatti. Mivel az integrációs törvény szigorúan előírja a szabad pénzeszközeink kötelezően Takarékbanki kihelyezését, így lejáratkor a Takarékbank által kínált szűk palettából igyekszünk a legkedvezőbb hozamok szerint választani, csekély kamatbevételhez jutni. 14

15 4.1.7 Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak állományának megbontása év végén: Megnevezés Nettó érték Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szoftverek Egyéb szellemi termékek Immateriális javak beruházásai Összesen A tárgyi eszközök megbontása az 1. számú mellékletben látható. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. Az Integrációs számviteli politika elveinek megfelelve a évi éves beszámoló fordulónapjával az ingatlanok piaci értékre történő értékhelyesbítését megszüntettük, az értékhelyesbítést e Ft értékben visszaírtuk Egyéb eszközök A készletek állományát a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Nettó érték Nettó érték Követelés fejében átvett ingatlanok, készletek Egyéb készletek Összesen A Takarékszövetkezet készletként a meglévő nyomtatványok és irodaszerek valamint a göngyölegek értékét mutatja ki összesen e Ft értékben. Készletként kerül kimutatásra a még 2009-ben követelés fejében átvett, a Takarékszövetkezet tulajdonába került ingatlan értéke EFt értékben, amely után az év végi értékeléskor EFt értékvesztést számoltunk el. Az ingatlant 2014-ben sikerült értékesíteni és könyveinkből kivezetni. Egyéb eszközökön belül az egyéb követelések soron került kimutatásra jelentősebb tételkényt a bankkártya klíringgel szemben elszámolt úton lévő tételek e Ft értékben, valamint a költségvetési kiutalási igény e Ft értékben, a társasági adó túlfizetés 3 millió Ft értékben, valamint a helyi iparűzési adó túlfizetés 780 e Ft értékben Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés Összeg Összeg Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása ebből ügyfelekkel szembeni kamatelhatárolás ebből hitelintézetekkel szembeni kamatelhatárolás ebből értékpapírokból eredő kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen

16 4.2. Források A forrásállomány tárgyévi és előző évi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek 0 Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek 0 Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Takarékszövetkezet hitelintézetekkel szembeni forrásainak összetétele a következők szerint alakult: Megnevezés adatok ezer forintban Állomány (mft) Állomány (mft) Hitelintézetektől származó betétek (forint és deviza) MFB által nyújtott hitel Eximbank által nyújtott hitel MTB által nyújtott hitel Egyéb hitelintézetekkel szembeni források Összesen

17 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként tartjuk nyilván partnerbankunktól felvett CHF refinanszírozású rulírozó devizahitelt ( e Ft), a Sikeres Magyarország Vállalkozásfejlesztési és Energiatakarékossági Hitelprogram, az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram valamint a Vállalkozásfinanszírozási Program keretében felvett összesen e Ft refinanszírozású forint hitelt Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek Az idegen források között továbbra is meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség aránya. Az összes kötelezettségek között az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 2013-i évi aránya 2014-re sem változott, az állomány több, mint 92 %-a éven belüli rövid kötelezettség. Értékadatait a 3. számú melléklet tartalmazza Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettséggel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) 2014-ben Takarékszövetkezetünknek alárendelt kölcsöntőkéje, így hátrasorolt kötelezettsége nem volt Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségekként mutatja ki a Takarékszövetkezet az éves beszámolóban a különböző állami költségvetéssel szemben fennálló adótartozásait, összességében e Ft értékben. Ezen mérlegtételként szerepeltetjük tagjainkkal szemben fennálló osztalékfizetési kötelezettségünket, e Ft értékben, a munkavállalókkal szemben fennálló jövedelemfizetési kötelezettséget e Ft értékben, a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget e Ft értékben. Egyéb kötelezettségként tartjuk nyilván könyveinkben a különböző átvezetési számlákon az elszámolásokból eredő év végi úton lévő tételeket, nagyobb tétel belőle a deviza átvezetési számlán 677 e Ft valamint a szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségünket év végén e Ft értékben Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Összeg Összeg Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása Összesen Passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük az éves beszámolóban a számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okirat kamatát. 17

18 4.2.7 Saját tőke összetétele Megnevezés Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Általános tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény a tárgyévben Saját tőke összesen A jegyzett tőke évben 30 e Ft-tal változott, Cégbírósági bejegyzést követően csökkentettük a jegyzett tőkét. Az év során 28 tagunk kérelmezte kilépési szándékát, összesen e Ft értékű szövetkezeti részjegy kifizetésére a Takarékbanktól az éves beszámolóval egyidejűleg kérjük meg az engedélyt. Az eredménytartalék növekménye a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átvezetése: e Ft, valamint a lekötött tartalék csökkenése a fejlesztési tartalék felhasználásból adódóan e Ft. A lekötött tartalék felhasználása a sándorfalvi üzletházunkon befejeződött felújítási, bővítési beruházáshoz köthető. Fejlesztési tartalék képzése 2014-ben nem történt. Az általános tartalék növekményeként a képzési kötelezettségünk jelenik meg könyveinkben 200 e Ft értékben. Az ingatlanok piaci értékre történő értékelésének gyakorlatát az Integrációs számviteli politikában foglaltaknak megfelelően megszüntettük, az e Ft értékelési tartalékot visszaírtuk. A mérleg szerinti eredmény az előző évhez viszonyítva e Ft. Az értékhelyesbítés alakulását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés KSZÉ** ÉH* Piaci érték KSZÉ** ÉH* Piaci érték Értékhelyesbítés * Értékhelyesbítés ** Könyv szerinti érték A Takarékszövetkezet az ingatlanok piaci értékre történő értékhelyesbítését az Integrációs elveknek megfelelően visszaírta. A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje és tőkemegfelelése az év során folyamatosan meghaladta a jogszabályi minimumkövetelményt, az adatok december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Összes alapvető tőke Összes járulékos tőke Levonások az alapvető és a járulékos tőkéből Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke Hitelezési és partnerkockázat tőkekövetelménye Piaci kockázat tőkekövetelménye 0 0 Működési kockázat tőkekövetelménye Összes tőkekövetelmény jogszabályi

19 Tőkemegfelelési mutató, I.Pillér 37,03 % 31,78 % Tőkemegfelelési mutató, SREP 30,11 % 24,63 % Tőkemegfelelési mutató, II.Pillér 27,43 % 24,84 % A szavatoló tőke tárgyévi változása az értékelési tartalék megszüntetéséből adódik, az előző évi 91,4 %-a, -54,5 e Ft-tal csökkent. A jogszabálynak megfelelő tőke-megfelelési mutatónk mind a kockázatok tőkeszükségletének 8,568 M Ft-os, 105,9 % -os növekedésének, mind a szavatoló tőke csökkenésének következtésben a évi 37 %-ról 2014-re 31,78 %-ra csökkent. A csökkenés ellenére még mindig négyszerese a 8 %-os törvényi minimum előírásnak. Belső tőkemegfelelési mutatónk (ICAAP) illetve a szabályozói előírásoknak megfelelő ( SREP) tőkemegfelelési mutatónknál is csökkenés látható, de értékük többszörösen meghaladja a működési minimumot. Szavatoló tőke többletünk biztosítja stabil működésünket Értékvesztés, céltartalékok A Takarékszövetkezet a évi értékvesztés elszámolásnál és céltartalék képzésnél a hatályos jogszabályok, valamint saját minősítési, értékvesztési és céltartalék képzési szabályzatai szerint járt el. Az értékvesztés és céltartalék állomány mozgásait a következő táblázatok mutatják. adatok ezer forintban értékvesztések Nyitó Képzés Visszaírás Egyéb* Záró Ügyfelekkel szembeni követelésekre Befektetési szolgáltatásból származó követelésekre Befektetési célú részvényekre, részesedésekre Készletekre Befektetési célú kötvényekre Befektetési célú befektetési jegyekre Egyéb követelésekre Összesen *: tartalmazza a devizában elszámolt értékvesztések árfolyamváltozásából adódó hatásokat is adatok ezer forintban értékvesztések Nyitó Képzés Visszaírás Egyéb* Záró Ügyfelekkel szembeni követelésekre Befektetési szolgáltatásból származó követelésekre Befektetési célú részvényekre, részesedésekre Készletekre Befektetési célú kötvényekre Befektetési célú befektetési jegyekre Egyéb követelésekre Összesen *: tartalmazza a devizában elszámolt értékvesztések árfolyamváltozásából adódó hatásokat is Értékvesztés állományunk nyitó értékhez viszonyított 18 %-os csökkenésének oka, hogy a hitelek felülvizsgálata során számos Széchenyi Kártya hitel minősítése javult. Az óvatosság elvét érvényesítve eddig rájuk megképzett 10 % értékvesztés és céltartalék állományát indokolatlannal értékelte mind az egyesülésben részt vevő hitelintézetek szakemberei, mind a 19

20 könyvvizsgáló. Az éves beszámoló készítésekor zajló 5 Csongrád megyei Takarékszövetkezet egyesülési folyamata során egyeztetve igyekszünk a hitelek minősítésénél is már egységes elveket alkalmazni. Azon ügyfeleknek, amelyek időarányos forgalma jelentősen meghaladta az elvártat, ügyfélminősítése valamint fedezettségét megfelelőnek, javulónak értékeltük 10 %- ról 1 %-ra csökkentettük a képzett értékvesztést és alább látható számokkal kifejezve a céltartalékot céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Átvezetés Záró eredménytartalékba Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretekre és garanciákra Egyéb függő kötelezettségekre Határidős ügyletek várható veszteségére Egyéb célokra Általános kockázati céltartalék Összesen céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretekre és garanciákra Egyéb függő kötelezettségekre Határidős ügyletek várható veszteségére Egyéb célokra Összesen A céltartalékok fenti okok miatti 81 %-os csökkenésén túl a évi XXXVIII., és évi XL. törvényben előírtakhoz kapcsolódóan a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet e Ft céltartalékot képzett a évi eredmény terhére Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli kötelezettségek Megnevezés Adott garancia Nyújtott hitelkeret Peres ügyekből származó és egyéb függő kötelezettségek Várható jövőbeni költségek és ráfordítások miatti függő kötelezettségek Határidős, deviza és swap ügyletek miatti függő kötelezettségek {egyéb jelentős tételek, ha vannak} Egyéb Összesen Mérlegen kívüli hitelügylethez köthető kötelezettségek jelentős mértékben nem változtak. Az adott garanciák forintban vállaltak. A évi XXXVIII., és évi XL. törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez a Takarékszövetkezet Kötelezettség vállalási nyilatkozatot írt alá novemberben, amelyben biztos jövőbeni devizavételi kötelezettséget vállalt a 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben