Budapest, április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke"

Átírás

1 A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a./ A KEG Nyrt bemutatása: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 0704/35. A Társaság alaptőkéje: Ft azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenhatmillióötszázkilencezer forint. A Társaság alakulásának időpontja: A Társaság működése 1991-ig, a jogelőd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethető vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tőzsdei bevezetésére május 22-én került sor. A KEG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdére db törzsrészvényét bevezette. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart A Társaság fő tevékenységi köre: gázkereskedelem Gázelosztás- kereskedelem A Társaság internet elérhetősége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetősége: Telefon: 34/ Fax: 34/

3 b./ A KEG Nyrt. tevékenységi körének bemutatása: A KEG Nyrt. cseppfolyós propán-bután gázt forgalmaz, alapanyag ellátásának bázisa import kapcsolatokon nyugszik. A KEG Nyrt. tárolja, palackozza, vagy tartályos formában kiszállítja a gázt. A Társaság az ország egész területére szállít és a nagyobb régiókban saját képviselőkkel rendelkezik. Vevői között megtalálhatók az ipari és mezőgazdasági létesítmények, valamint a lakossági fogyasztók. Főbb termékek, szolgáltatások: A tartályos gázszolgáltatás több ipari és háztartási felhasználót szolgál ki. A KEG Nyrt. által szállított gáz minősége megfelel az MSZ 1601-es Magyar Szabványnak. A Társaság forgalmaz , kg-os palackokat, illetve 11 kg töltetsúllyal motorüzemű palackokat. A 11 kg töltetsúlyú Stafétagáz palack biztonsági szeleppel kerül forgalomba, az Európai Uniós normák szerint 10 évre minősített, forgalmazását a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ajánlásával kezdtük meg. Az extra könnyű palack forgalomba helyezése 2010-ben kezdődött. Új, karusszeles PB palacktöltő üzemének belépésével az üzletág forgalma és az ellátásbiztonság jelentősen megnőtt. c./ Stratégiai céljaink: Rövidtávú célunk a belső működési hatékonyság folyamatos javítása. Az egyre élesedő versenykörnyezetben határozott költségkontrollal ellensúlyozzuk az egyre növekvő árubeszerzési költségeket. A kormányzati szándékok szerint lakossági körben bevezetés előtt álló árkorlát jövedelmezőségre gyakorolt kedvezőtlen hatását beszerzési és működési költségeink feszes kontrollja mentén tudjuk kezelni. További volumennövekedést tűztünk ki célul, a gazdaságosság és a fajlagos mutatók javításával együttesen. Ehhez kereskedelmi tevékenységünk folyamatos felülvizsgálatára, működésünk további optimalizálására van szükség. A palackos üzletág fejlesztésének lehetőségeit a várható kormányhatározat tartalma érdemben befolyásolhatja, ezért az autógáz piac stabilizálása. A KEG Nyrt. az átlátható és elszámoltatható működésre törekszik, a hatékony kockázatkezelés biztosítása mellett. 3

4 d./ A Cégcsoport gazdálkodásának fontosabb mérőszámai: (módosított) változás [%] Árbevétel ,97% Értékesítés költségei ,44% Bruttó haszon ,83% Adózás előtti eredmény ,12% Mérlegfőösszeg ,01% A Társaság árbevétele jelentősen növekedett az elmúlt évhez képest. Az alapanyag árak jelentős mértékű emelkedése meghatározó volt az eredményadatok alakulása szempontjából. Az adózás előtti eredmény alakulásában a bázisévvel összehasonlítva jelentős különbségként kell kiemelni, hogy az előző évben az eredmény alakulásában nem az alaptevékenységgel összefüggő gazdálkodási folyamatok, hanem a befektetések átértékelése játszott meghatározó szerepet. A mérlegfőösszeg csökkenésében az elszámolt értékvesztések okozta veszteség volt meghatározó. Az elmúlt évek veszteségeinek következtében a KEG Nyrt. saját tőkéje tovább csökkent a jegyzett tőkéhez viszonyítva. 4

5 II. A konszolidációban részt vevő társaságok évi üzleti tevékenységének bemutatása A KEG Nyrt. (anyavállalat) TEVÉKENYSÉGE Üzleti év értékelése A év gazdálkodásáról általánosságban elmondható, hogy a KEG Nyrt. forgalma jelentősen megnövekedett. Ebben nagy szerepe van a belkereskedelmi kapcsolatrendszer sikeres átalakításának, a beszállítói háttér diverzifikálásának valamint a belső működési környezet átalakításának. A kereskedelmi kapcsolatrendszer, és ezzel a forgalom folyamatosan bővült. A korábbi évekhez viszonyítva átrendeződött a termékértékesítés szerkezete. Az elmúlt évhez képest csökkent az autógáz forgalmazás. Ennek oka, hogy az üzleti év második felében komoly árverseny alakult ki a piacon. A veszteséges értékesítés elkerülése érdekében nem kívántunk a versenyben részt venni. Az árbevétel alakulásában a termék értékesítésnek volt meghatározó szerepe. A szolgáltatások alacsony súllyal vannak jelen a KEG Nyrt. gazdálkodásában. A beszerzési árakra jelemzően a csökkenés volt elmondható. Ennek ellenére nem tudtuk érvényesíteni az elvárható árszínvonalat a MOL Nyrt igen agresszív piaci megjelenése miatt. A 2014-es év átfogó értékelése Az év során folytatódott a kereskedelmi kapcsolati kör szélesítése az értékesítési forgalom növelése. A működés hatékonyságának javítása érdekében további költségcsökkentő intézkedéseket hajtottunk végre a szolgáltatói kapcsolatok felülvizsgálatával, a költségek korábbinál tudatosabb alakításával és kontrolljával. Folyamatosan értékeltük teljesítményünket, a negatív változásokra a legrövidebb határidőn belül igyekeztünk reagálni. 5

6 Pénzügyi eredmények értékelése A KEG Nyrt. gazdálkodásának legfőbb mutatói (Magyar Szt. szerint, nem konszolidált): Tételek megnevezése (e Ft-ban) Index Mérleg főösszeg ,82% Befektetett eszközök ,17% Saját tőke ,00% Értékesítés nettó árbevétele ,71% Üzemi eredmény ,13% Pénzügyi műveletek eredménye ,66% KEG Nyrt. árbevételei, működési bevételei A KEG Nyrt. árbevétele 22,71 %-kal nőt az egy évvel korábbi szinthez képest. A KEG Nyrt. költségei és ráfordításai: A költségszerkezetben meghatározó súllyal jelentkeztek az árubeszerzés költségei. Az ármozgásokban meghatározó szerepe a beszerzéseinkben az importnak volt, ahol az árak alakítására a devizaárfolyam-mozgások is jelentős hatással voltak. A személyi jellegű ráfordításokban is megtakarítást értünk el. A pénzügyi ráfordítások tekintetében a Részesedések, értékpapírok értékvesztése soron elszámolt eft, a Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások soron elszámolt eft, valamint a Pénzügyi műveletek ráfordításai soron eft összegű ráfordítások szerepelnek. Ez részben a VISONKA Nyrt. KEG Nyrt. által birtokolt részvényeinek tőzsdei árfolyammozgásai alapján elszámolt árfolyamveszteségből másrészt az Anonymus Kft-ben lévő részesedés leértékeléséből, és a lejárt rövidlejáratú kölcsönök kamataiból, valamint az árfolyamveszteségből adódnak. 6

7 A KEG Nyrt. eredményének vizsgálata Az üzemi szintű eredmény évi alakulása bázisévi összehasonlításban romlást mutat, azonban megközelíti a évit ( eft) A működéssel összefüggésbe hozható, pénzmozgással járó elemek eredményt rontó hatása növekedett ami az anyagjellegű ráfordítások jelentős emelkedésének tudható be, a vagyonelemek pénzmozgással nem járó leértékelésének eredményt negatívan befolyásoló hatása azoban jelentősen csökkent a tavalyi időszakhoz képest. A fentebb részletezett elszámolásokból adódó eredmény alakulásának következménye, hogy a KEG Nyrt. saját tőkéje a jegyzett tőkével szemben tovább csökkent. Mérlegadatok A befektetett eszközök állománya csökkent, kisebb részben az elszámolt értékcsökkenés, nagyobb részben pedig a részesedésekkel kapcsolatos értékvesztés miatt. A forgóeszközök értéke jelentősen növekedett. A KEG NYRT. LEÁNYVÁLLALATAINAK TELJESÍTMÉNYE Anonymus Kft. Az Anonymus Kft. legfőbb gazdálkodási mutatói a következők szerint alakultak: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Index Mérleg főösszeg ,73% Saját tőke ,39% Értékesítés nettó árbevétele ,15% Adózás előtti eredmény ,72% 7

8 Árbevétel Az Anonymus Kft ben ingatlan bérbeadásából származó bevételt realizált. A bérleti piacon a hasznosítás lehetőségei visszafogottak, és a bázisévhez képest a hasznosítás tovább romlott. Értékesítés költségei anyagköltség igénybevett szolgáltatások egyéb szolgáltatások eladott áruk besz.értéke 0 0 személyi jellegű ráf értékcsökkenés egyéb Összesen Az igénybevett szolgáltatások költségei a megkezdett, folyamatban lévő költségracionalizálási intézkedések hatására szorultak vissza ös cél a fajlagos költségek további mérséklése. Az egyéb ráfordítások a bázis időszakhoz képest jelentősen csökkentek A mérlegadatok alakulása Az eszközállomány zsugorodása nem jelentős a szokásos értékcsökkenés magyarázza A forgóeszközök állománya szerény mértékben növekedett, a visszafogott teljesítménnyel összhangban továbbra is alacsony értékű. A saját tőke változásában a évben elszenvedett veszteség a meghatározó. 8

9 III. A Társaság évi konszolidált teljesítményének bemutatása Működési eredmények 1. Az árbevétel éves összehasonlítása és megoszlása Az értékesítés konszolidált nettó árbevételének vezető termékenkénti megoszlása 2013 és 2014 években: Termék (módosított) eft eft Gázértékesítés Ingatlan bérbeadás Összesen A Társaság gázértékesítéséből származó bevétele jelentősen nőtt, mert kiemelten kezelte a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, valamint az export értékesítésre is nagy hangsúly fektett. 2. Az értékesítés költségei (módosított) 0 eft eft 1e 4 F t Gázértékesítés önköltsége Összesen A gázértékesítés önköltségének alakulásában az import beszerzés volt 2 meghatározó. A beszerzési forrás költségeire jelentős hatást gyakoroltak a devizaárfolyam-mozgások

10 3. Igénybe vett szolgáltatások eft (módosított) eft Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Könyvelési, könyvvizsgálati díj Üzletviteli tanácsadás Telefon, posta, futár ktg Biztosítási díjak Ügynöki díjak, jutalékok Egyéb igénybevett szolgáltatások Hatósági, igazgatási díjak, illetékek Egyéb Igénybevett szolgáltatások összesen A költségcsoport alakulását meghatározó tényezők közül a következőket emeljük ki: a KEG esetében a kibocsátás az előző évi forgalomhoz képest 23%kal bővült, a szállítási, és rakodási költségek csökkentek annak ellenére, hogy a forgalom növekedett, ez a hatékonyabb kiszállítással magyarázható, viszont itt kell megemlíteni a bérleti díjak emelkedését, mely szintén a logisztika fejlesztéséhez átszervezéséhez kapcsolódik megnövekedtek a karbantartási költségek, mivel a 2014-es évben számos nagyobb karbantartást is elvégzett a Társaság, 10

11 4. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások (módosított) eft eft Értékesített befektetett eszközök bevétele - (1 535) bevétele Értékesített befektetett eszközök önktsg.-e Terven felüli értékcsökkenés selejtezés Bírságok Készletek értékvesztése Behajthatatlan követelések értékvesztés Iparűzési adó Egyéb adók Céltartalék - (20 000) Kapott támogatások (11 577) (14 614) Kapott késedelmi kamatok (47) - Elengedett kötelezettségek (27 211) - Pénzeszköz hiány Egyéb (99) Egyéb bevételek és ráfordítások,nettó Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege jelentős csökkenés mutat. 5. Pénzügyi műveletek eredményei (módosított) Fizetett kamatok Árfolyamveszteség Kapott kamatok (6) (121) Árfolyamnyereség (18 969) (246) Bankköltség Egyéb részesedés leírása Pénzügyi tevékenység nettó vesztesége eft eft A jelentősen csökkenő bankköltségek mellet jelentősen emelkedett a kamatok és az árfolyamveszteség mértéke. 11

12 6. Egy részvényre jutó konszolidált eredmény Az alap részvényenkénti nyereség számításakor a részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredményt kell figyelembe venni, valamint a kibocsátott törzsrészvények éves átlagos számát, amely nem tartalmazza a saját részvényeket Részvényeseknek kiosztható adózás ( ) ( ) utáni eredmény (eft) Kibocsátott törzsrészvények súlyozott átlaga (ezer db) Egy részvényre jutó eredmény (42) (157) (alap és hígított) (Ft) (alap és hígított) (Ft) Mérleg 1. Eszközök Leányvállalatok Név Székhely Anonymus Kft Kaposvár, Arany J. u % 100% Anonymus Bázis Kft Kaposvár, Arany J. u % 100% Visonka Nyrt Páhi, III.körzet ,23 % 69,41% Páhi Zöld Energia Kft Páhi, III.körzet % Az Anonymus Kft, és annak leányvállalata, az Anonymus Bázis Kft. változatlanul a KEG Nyrt. 100%-os tulajdona április 14-én a Társaság letétbe helyezett Visonka részvényeit a Kathrein Bank értékesítette, melyről az értesítés a 2013-as évi mérlegforduló után küldte el, így a Társaság szavazati joga ezt követően 31,23%-ra csökkent. Az egyéb tényezők figyelembevételével együttesen a Társaság úgy ítélte meg, hogy a Visonka Nyrt. felett az ellenőrzés megszűnt, így 2014 április 14-e óta kizárólag jelentős befolyással rendelkezik, így társult vállalkozásként került minősítésre. Ingatlanok, gépek berendezések Az eszközkör nettó értékének alakulását a tervszerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása határozta meg. Mindezek eredőjeként az állomány a 2013-as év módosított adatai alapján szinten maradt. 12

13 Immateriális eszközök Az immateriális eszközök a évi módosított adatokhoz viszonyítva a felére csökkentek. Készletek eft (módosított) eft Gázkészletek, göngyölegek Összesen A készletek év végi állománya növekedett az előző évihez képest. Vevők (módosított) Vevőkövetelések Vevőkövetelések értékvesztése (7 191) (7 191) Egyéb követelések Adott előlegek Ügyvédi letét Aktív időbeli elhatárolások Összesen eft eft Az állomány növekedését a vevőkövetelések, az adott előlegek és az ügyvédi letét eredményezte 2. Források Jegyzett tőke A Társaság jegyzett tőkéje december 31-én db részvényből állt. A részvények névértéke 400 Ft/db ban a jegyzett tőkében változás történt, a részvények névértékét a társaság közgyűlési határozattal leszállította 400 Ft/db névértékről 100 Ft/db névértékre. Hosszú lejáratú kötelezettségek A kötelezettségek jelentősen csökkentek, amely a kötelezettségek átstrukturálásának köszönhető. 13

14 Rövid lejáratú kötlezettségek A kötelezettségek állománya a 2013-as módosított adatokhoz viszonyítva 11, 19%-kal növekedett, amely a kötelezettségek átszervezése következtében változott. A kötelezettségek fizetési határideje már lejárt, a Társaság a fizetésükkel késedelembe esett, melyre kamatok elhatárolása történt, mely a hitelkötelezettség összegét növelte. Szállítók A szállítók állományának bővülése a beszállítói kapcsolati kör stabilitásnak növekedésével magyarázható. Likviditási helyzet során a biztonságos likviditás szint megőrzésén volt a fő hangsúly. A Társaság vezetése továbbra is fontos prioritásként kezelte a Társaság likviditásának biztonságos szinten tartását. IV. Környezetvédelem: Kiegészítő információk a társaság működéséről A Társaság célja, hogy ügyfelei is megismerjék a biztonság fokozása érdekében tett erőfeszítéseit. A Társaságnak eddigi működése során jelentősebb környezetvédelmi problémája nem volt. A hulladék elhelyezés megfelel a jogszabályi és egyéb hatósági követelményeknek, a Társaság mindent megtesz az érvényes előírások betartása érdekében. A Társaság első alkalommal évben dolgozta ki minőségbiztosítási rendszerét és annak ISO 9001:1994 szerinti megfelelőségét nemzetközileg elismert testület tanúsította. A folytonosság fenntartása mellett a tanúsítás érvényességén belül azt továbbfejlesztette, tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményein alapuló minőségirányítási rendszer szerint végzi. Időközben bevezette és tanúsíttatta MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét. Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeinek megfelelően 2008-ban létrehozott, dokumentált és bevezetett egy integrált irányítási rendszert. Ez garantálja, hogy a folyamatokban résztvevő, a minőséget és a környezeti tényezőket befolyásoló valamennyi munkatársunk tevékenysége és a tevékenységük eredménye minden szempontból megfeleljen a felhasználói, vevői igényeknek, illetve a integrált irányítási szabványok követelményeinek 14

15 Az integrált irányítási rendszer érvényességi területére (palackos és tartályos propánbután gáz tárolása, logisztikai szolgáltatása, értékesítése, gáztechnológiai rendszerek tervezése és fejlesztése, autógáz töltőállomás üzemeltetése), társaságunk fő tevékenységére dokumentált eljárásokat vezettünk be, e tevékenységek végrehajtásának részletes leírását munkautasításokban rögzítettük. Az eljárások és munkautasítások által szabályozva működő Társaságunk tevékenysége során folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a környezetvédelmi és biztonságtechnikai területeken felmerülő kérdéseket, így biztosítva a megfelelő minőségű és színvonalú, a jogszabályokban, törvényekben is előírt irányelvek szerinti szolgáltatást. Az ágazatra és Társaságra jellemző kockázati tényezők: Kockázatkezelési politikánk: Kockázatkezelési rendszerünk magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, a szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és eredményeinek követését. A kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése érdekében biztosítanunk kell, hogy a vezetés valamennyi fontos kockázat ismeretében hozza meg üzleti döntéseit. Az Igazgatótanács mindent megtesz azért, hogy lényeges, a belső és külső tevékenységhez kapcsolódó kockázatokat, a pénzügyi, jogi és egyéb kockázatot rendszeresen értékeljen és kezeljen. Kockázati tényezők: A pénzügyi helyzetünket, a működési eredményünket, illetve az értékpapírjaink kereskedési árát ezen kockázatok bármelyike negatívan befolyásolhatja. Nem csak az alábbiakban felvázolt kockázatokkal kell szembenéznünk. További, jelenleg nem ismert kockázatok vagy olyan kockázatok, melyeket jelenleg lényegtelennek tekintünk, szintén kedvezőtlen hatással lehetnek a pénzügyi helyzetünkre, működési eredményeinkre, illetve az értékpapírjaink kereskedési árára. Gazdasági környezet, makrogazdaság: A Társaság működése és jövedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatokkal. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív előjelű változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja el magát. Az elmúlt években kialakult válság az egyes iparágak termelését és kibocsátását - differenciált mértékben ugyan, de - általában csökkenti. Az energiaipar jelentős globális változáson megy keresztül, aminek hatása a magyar piacon is érezhető és ezek hatásától nem tudjuk függetleníteni saját tevékenységünket sem. 15

16 Jogi szabályozás A gyakran változó hazai jogi környezet (elsősorban az adózási jogszabályok) szintén kockázati tényezőként jelentkezik, tekintettel arra, hogy a változás jelentős hatást gyakorol a Társaság üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre. Erősödő verseny Minden nap meg kell küzdenünk az LPG nemzetközi és hazai piacán az egyre kiéleződő versennnyel. Folyamatosan változnak versenytársaink üzleti stratégiái és képességei is. Hatásuk eredményeinkre különböző tényezőktől függ, amelyeket pontosan nem áll módunkban mindig felmérni. Erőfeszítéseket teszünk a változó helyzetekre történő eredményes alkalmazkodásra, ezek hatásai azonban nem mindig azonosíthatóak be előre. A menedzsment véleménye szerint a Társaság termékei versenyképesek, ennek ellenére számítani kell arra, hogy a KEG Nyrt-nek egyre éleződő versenyben kell helytállnia mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, a magyar és külföldi forgalmazókkal szemben egyaránt. Belföldi értékesítés Rövidtávon a hazai kilátások kiélezett piaci versenyt vetítenek előre. A kiélezett árverseny azonban jelentős hatással van a társaság jövedelemtermelő képességére. Deviza árfolyamkockázat A Társaság működését az árfolyamkockázatok jelentősen befolyásolják. A közelmúlt pénzügyi válsága megnövelte a valuta-árfolyamingadozások volatilitását, ami befolyásolja az áruk és szolgáltatások beszerzésének költségeit is. A forint le- és felértékelődése a Társaság importbeszerzéseit folyamatosan alakítja. Beszerzéseink deviza (EUR, USD) alapon történnek, bevételeink zöme forint alapú. Egy esetleges váratlan leértékelés a Társaság jövedelmezőségére nézve negatívan hatna. Infláció, kamatkockázat Nem garantálható, hogy a Társaság az infláció negatív hatásait át tudja hárítani vevőire. Hatósági kockázat A hatóságok jogosultak ellenőrizni a Társaság tevékenységét, esetleges negatív megállapításaik akár jelentősebb összegű kiadással járhatnak. 16

17 Részvényekre vonatkozó információk A 2014-es év tőkepiaci folyamatai összességében rosszabbul alakultak, mint azt előzetesen várni lehetett. Az általános befektetői bizalmatlanság Magyarország esetében párosult a kormány intézkedései külső megítélésének romlásával, mely a forint gyengülésében, az állampapírhozamok emelkedésében is jelentkezett. Mindezek negatív hatással voltak a Budapesti Értéktőzsde forgalmára, a BUX index alakulására, a bevezetett részvények forgalmának és árfolyamának csökkenésére is. A KEG Nyrt. birtokában lévő VISONKA Nyrt. részvények alakulása december 31-ig: A VISONKA részvények tulajdonosa 31,23%-ban a KEG Nyrt. Ez az adat jelen jelentés készítésének időpontjáig nem változott. A KEG Nyrt. főbb részvénytulajdonosai: A tulajdonosi bejelentések alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénymennyiségre vonatkozóan a beszámoló lezárásának napján 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező részvényese van a Társaságnak. A társaság tulajdonosainak részesedése: - Vajna Józsefné és Vajna Károly: 5,02% - 1 SPS Hungary Kft: 8,78% - MACH TRADE Spol. s.r.o.: 11,24% Osztalékpolitika: A Társaság akkor fizet osztalékot a közgyűlés ilyen irányú döntése alapján a részvényeseknek, ha megfelelő mértékű és felosztható nyereséget termel meg az adott pénzügyi évben. A Társaság vezetése jelenleg nem lát biztosítékot arra, hogy egy-két éven belül a részvényeseknek kifizethető osztalékalap keletkezik. Folyamatban lévő peres ügyek 1. A KEG Nyrt. felperes által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága ellen. A per tárgya: A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság október 20-án kelt ítéletében elmarasztalta a KEG Nyrt-t és a Vám- és Pénzügyőrség Székesfehérvári Regionális Jövedéki Központ határozatának helyt adva Ft adóhiány, Ft adóbírság, Ft késedelmi pótlék és Ft mulasztási bírság megfizetésére kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezte és a megyei bíróságot új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásban a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi bíróság a KEG Nyrt-nek a május 1. és december 31. közötti 17

18 időszakra vonatkozó bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló keresetét elutasította. A KEG Nyrt. felperes az utóbbi ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriánál. Jelenlegi állapot: Európai Bírósági vizsgálat 2. Rekettyey Zoltán felperes a KEG Nyrt. alperes ellen munkabér megfizetése iránt indított és a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 2.M. 90/2014. számon folyamatban lévő pere. A kereset ellen a társaság érdemi ellenkérelmet nyújtott be. Jelenlegi állapot: A per első tárgyalása án került megtartásra. 3. Alperesi pozíció, Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (üsz.: 5.M.452/2014.); felperes: Reszler Attila, követelés összege: Ft 4. Alperesi pozíció, Tatai Járásbíróság (üsz.: 3.P.20535/2014.); felperes: Magyar PB Gázipari Egyesület, követelés összege: Ft V. Vállalatirányítás A jelenleg hatályos szabályozásnak megfelelően a KEG Nyrt. Igazgatótanácsa elkészítette és a Részvényesek elé terjesztette a Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely egyéb társaságirányításhoz kapcsolódó dokumentumokkal együtt a Társaság honlapján található meg. A KEG Nyrt. vezető testületei: Igazgatótanács A Társaságnál egységes irányítási rendszer működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen az Igazgatótanács látja el. Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács működésének szabályait, feladat- és hatáskörét részletesen a Társaság Alapszabályának IV. pontja tartalmazza. A Közép-Európai Gázterminál Nyrt. a Közgyűlés döntése alapján 5 tagú igazgatóság vezetése alatt áll. Igazgatótanács tagjainak javadalmazása: A Közgyűlés 7/2010. (03.22.) Kgy. határozata értelmében az Igazgatótanács elnökének díjazása: Ft bruttó/hó, az Igazgatótanács tagjainak díjazása: Ft bruttó/hó. 18

19 Az Igazgatótanács tagjainak évi javadalmazására vonatkozó tájékoztatást a Társaság hirdetményi helyein közzétette. Audit Bizottság: Az Audit Bizottságot a Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül választotta. Az Audit Bizottság feladatait, hatáskörét a Gazdasági társaságokról szóló (2006. évi IV. tv.) törvény tartalmazza. Tagjai évben: Zuzana Bezurova Veronika Buckova Hegyvári István Ügyvezetés: Az ügyvezetést a társaság igazgatótanácsa látja el. A KEG Nyrt. Igazgatótanács tagjai és a stratégiai alkalmazottai nem rendelkeznek KEG részvénytulajdonnal. Létszám: december 31-én 39 munkavállalónk volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 40 fő volt, megoszlása az alábbiak szerinti: Állománycsoport Átlagos létszám Szellemi 6 Fizikai 34 Összesen 40 19

20 A KEG NYRT. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, STRATÉGIAI ALKALMAZOTTAI ÉVBEN: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége KEG részvény (db) ITT Milan Meciar elnök december március ITT Hegyvári István tag április március ITT Klaudia Levkivová tag december szeptember ITT Veronika Bucková tag december március ITT Zuzana Bezúrová tag december szeptember ITT Igazgatótanács tagja A Társaság stratégiai alkalmazottakkal nem rendelkezik AZ IDŐSZAKBAN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁSOK: Megjelenés Tárgy Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás vezető állású személy részvény-vásárlásáról Az Igazgatótanács tájékoztatása Tájékoztatás vezető állású személy részvény értékesítéséről Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a december 9-i közgyűlés határozatainak megfelelő változások cégjegyzékbe történt bejegyzéséről Hatályos Alapszabály Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás személyi változásról Az Igazgatótanács tájékoztatása Közgyűlési meghívó Javadalmazási nyilatkozat Az Igazgatótanács helyesbítő közleménye Közgyűlési regisztráció eljárása Tájékoztatás közgyűlés napirendjének részvényesi kiegészítéséről Tájékoztatás felszámolási eljárás szüneteléséről Tájékoztatás fizetési felszólításról Közgyűlési előterjesztések Tájékoztatás adatközlés várható időpontjáról Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Adatok a KEG Nyrt. közgyűlési előterjesztéseihez Tulajdonosi bejelentés 20

21 Tájékoztatás megismételt közgyűlésről Tájékoztatás megismételt közgyűlésről Közgyűlési határozatok Felelős Társaságirányítási Jelentés Éves jelentés Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Összefoglaló jelentés Időközi vezetőségi beszámoló Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás az éves rendes közgyűlésen hozott határozatoknak megfelelő változások cégjegyzékbe történt bejegyzéséről Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Közgyűlési meghívó Tájékoztatás közgyűlés napirendjének részvényesi kiegészítéséről Közgyűlési előterjesztések Tájékoztatás megismételt közgyűlésről Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás részesedés-változásról Tájékoztatás engedményezésről A KEG Nyrt. közgyűlési határozatai Tájékoztatás felülvizsgálati eljárás eredményéről Féléves jelentés Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás felszámolási eljárás megszűnéséről Tájékoztatás végrehajtási eljárásról Tájékoztatás vezető tisztségviselők lemondásáról Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Időközi vezetőségi beszámoló Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás eljárás felfüggesztéséről 21

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 1 I.A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események,azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2011. november

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2011. november A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2011. november I. A Társaság adatai A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése a 2013. december 31-én végződő gazdasági évre a Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2013. második negyedéves jelentése

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2013. második negyedéves jelentése Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. második negyedéves jelentése Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Vagyonkezelés

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben