A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök"

Átírás

1 A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök 1

2 BEVEZETŐ Az Igazgatótanács operatív irányítása mellett a Pannónia Nyugdíjpénztár mindkét ágazata jelentős hozam eredményeket ért el. Az elmúlt évben továbbra is a magánpénztári törvény változások voltak középpontban, és ez sajnos negatívan befolyásolta az egész pénztárpiaci szektor, így a Pannónia megítélését is. A magánpénztári ágazat taglétszáma, vagyona újra jelentősen csökkent, az önkéntes ágazat tagjai között az ágazat jövőjét illetően azonban a tagság körében már tapasztalható a bizalom újra épülése. Pénztárunk életében" továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel való szoros stratégiai együttműködés aprópénzre váltása a legfontosabb üzenet tagságunknak és a piacnak. Az operatív munkában pedig továbbra is az elért eredményeink tartása a cél, az ügyfélszolgálat, mint a cég "arculata" mindent megtesz a tagság korrekt, pontos tájékoztatásának érdekében. Önkéntes pénztári ágazat A hazai nyugdíjrendszer harmadik pilléreként számon tartott önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban megállapítható, hogy a szektor érett állapotba került, taglétszáma 2008 harmadik negyedévétől a csúcsot jelentő 1.30 ezer főről 2012 végére 1.22 ezer főre csökkent. A tagok általi felhalmozás az utóbbi három évben lelassult, majd csökkenésnek indult. A 2012-es évben tapasztalt jelentős vagyonnövekedés a kiemelkedő pénztári hozamoknak köszönhető. Önkéntes nyugdíjpénztári szektoriális adatok Megnevezés Taglétszám (ezer fő) 1 30, , ,09 1 2, ,1 Vagyon (Mrd Ft) 9, 803,8 82,03 834, ,1 Tagdíjbevétel (Mrd Ft) 10,82 9,3 83, 84,8 80,4 Egyösszegű kifizetés (Mrd Ft) 4,29 49,288 39,0,831 2,830 Járadékszolgáltatás (Mrd Ft) 0,394 0,391 0,434 0,4 0, Szolgáltatás összesen (Mrd 4,91 49,8 39,09,301 3,380 Ft) A várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés (Mrd Ft) 42,10 44,41 39,2 1,3 33,08 * Forrás: A kifizetések összege az utóbbi években mind szolgáltatás jogcímen és mind a kötelező várakozási idő letelte utáni kifizetés jogcímen jelentősen megnőtt, 2011-ben már meghaladta a folyó évi tagdíjbefizetés összegét. a 2012-es évben kismértékben csökkent a kifizetések volumene. Ebben szerepet játszik az is, hogy az előző években a gazdasági környezet adottságai miatt a megtakarításuk kéynszerű felélését választó pénztártagok nagy része már 2011-ben a végtörlesztés, és a megemelkedett hiteltörlesztések miatt hozzányúlt megtakarításához. A pénztárak nyugdíjszolgáltatása az egyösszegű szolgáltatásra koncentrálódik, a klasszikus nyugdíjszolgáltatásként folyósított járadékszolgáltatás elenyésző. 2

3 Szektorszinten a tagdíjbevételek sajnos a as évek 100 Mrd forintot meghaladó összegéhez képest folyamatosan csökkennek, amely oka többrétű: a pénzügyi és gazdasági válság hatása, a személyi jövedelamdó cafeteria elemeket érintő szabályozásának negatív hatása, a munkavállaló részéről az egyéb béren kívüli juttatások preferálása. Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos szervezeti fejlemény a folytatódó lassú intézményi konszolidáció, amelynek nyomán a nyugdíjpénztárak száma 2011-ről 2012-re pénztárról 2 pénztárra csökkent. Az egy főre jutó vagyon a pénztárban 2012 végén eft volt, amely a 49 ezer Ft/fő szektorátlagnak majd háromszorosa. A gazdasági, befektetési környezet a válság elhúzódásáról szóló sorozatos hírek ellenére a pénztáraknál kedvező hozam eredményeket hozott. A Mrd Ft-nál nagyobb vagyonnal rendelkező pénztárak között korábbi években is ehhez mérte magát a Pénztár - a 10 éves átlaghozam sorrendjében a Klasszikus portfoliónk az 1., a Kiegyensúlyozott portfoliónk a 3., a Növekedési portfoliónk pedig a 4. helyen szerepel. Az előző évhez képest a Klasszikus portfolió pozíciója nem változott, a Kiegyensúlyozott portfolió egy pozíciót rontott, míg a Növekedési portfolió helye szintén változatlan a rangsorban. Összességében elmondható, hogy a Pénztár megőrizte az elmúlt évben megszerzett kiváló pozícióit. Pénztárunk a CIG biztosítóval való együttműködés eredményeként is javított piaci pozícióin, a MOBILITÁS Nyugdíjpénztár beolvadásával vagyonban az., taglétszámban a 10. legnagyobb pénztárrá léptünk elő. Megnevezés A Pannónia Nyugdíjpénztár pozíciója a szektorban Pénztárak száma december december 31. Taglétszám (ezer fő) 3 Vagyon (Mrd Ft) Pénztárak száma Taglétszám (ezer fő) Vagyon (Mrd Ft) Önkéntes nyugdíjpénztárak 1 2,28 834, ,1 919,1 Pannónia Nyugdíjpénztár - 29,12 8,8-3,13 8,39 Pannónia részesedése - 2,30%,0% - 2,8% 8,3% * Forrás: saját adatok A CIG partnerszövetség 2012-ben pedig az azóta szintén Pannónia márkanév alatt működő önsegélyező pénztárral bővült. A Pénztár többségi tulajdonában álló két leányvállaltunk is eredményesen gazdálkodott. A Pannónia CIG Alapkezelő mérlegfőösszege eft, adózás utáni eredménye 12.0 eft, saját tőkéje eft volt, Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt mérlegfőösszege 3.89 eft, adózás utáni eredménye 1.92 eft, saját tőkéje eft volt. A üzleti év vonatkozásában, tekintve, hogy első teljes működési év volt, a tulajdonosok az eredményt tartalékba helyezték, osztalék fizetés nem történt. Az alapkezelő társaság Pénztárra jutó több, mint 0 milliós eredménye azonban a működési tartalék nagyságát növeli, további eredményes működés esetén osztalékként is realizálható hozamként jelenik majd meg. Pénztárunk működési vesztesége jelentős volt, ennek okairól a beszámolóban részletesen szóltunk. Fontos azonban kiemelni, hogy ennek ellenére a működésre fordítható

4 tartalékaink jelentősen, 28 millió Ft-tal növekedtek. Erre a látszólagos ellentmondásra az ad magyarázatot, hogy a tartalék nem kizárólag a működés eredményessége révén változik, hanem más mérlegben szereplő tényezők is szerepet játszanak ebben. Az alapkezelő társaság már említett közel 0 milliós eredménye a konszolidáció révén a tartalékainkat is növeli, bár igaz, hogy elkölthető pénz csak akkor lesz belőle, ha azt osztalékként is kivesszük majd a társaságból. A tartalékot növelő tényező volt még 11.0 eft fedezeti tartalékból történő átcsoportosítás a tagdíjat nem fizető tagok hozamelvonásából, valamint a Mobilitás Nyugdíjpénztár 18.9 eft-os állománya. Az ügyvezetés és Igazgatótanács ennek ellenére komolyan foglalkozik a gazdálkodási hatékonyság javításával, amelyre 2013-ban projektet is indított. Magán pénztári ágazat év legfontosabb eseménysorozata a kötelező kétpilléres nyugdíjrendszer átalakítása, amely végül a magánnyugdíjpénztári rendszer ellehetetlenüléséhez vezetett. A magánnyugdíjpénztári rendszer kivonása a kötelező nyugdíjrendszerből december 23-án az Országyűlés elfogadta A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV sarkalatos törvényt, amely december 30-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került. Ez a törvény átalakította, megszüntette a korábban kétpilléres rendszerként ismert nyugdíjrendszert. A meglévő magán nyugdíjpénztári tagság érintetlenül hagyása mellett megszűnt ugyanis a magán nyugdíjpénztári tagság és a társadalombiztosítási jogviszony kapcsolata. Ennek következményeként a magán nyugdíjpénztári tagság továbbra is fenntartható, de kötelező járulék részeként tagdíjbefizetés már nem történik december 1-jétől kezdődően a teljes munkavállalói nyugdíjjárulék a Nyugdíjbiztosítási Alap bevétele, amely fejében december 1-jétől kezdődő időszakra teljes mértékű állami nyugdíjellátás (ígérvény) jár. A magán nyugdíjpénztári tagdíjfizetés innentől önkéntes alapon történhet, minden ösztönző rendszer nélkül. A fenti intézkedéssel a magán nyugdíjpénztári egyéni számla speciális önkéntes magán nyugdíjpénztári számlává alakult. Ezzel egy időben újra megnyílt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés lehetősége, március 31-éig nyitva álló nyilatkozási határidővel. A visszalépés teljes összegű állami nyugdíjellátással jár, a számlakövetelés visszalépő tagi követeléssel csökkentett egyenlege ismét a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére kerül átutalásra 2012 júniusában. A jogalkotó sajnos nem változtatott a befizetésekből levonható működési díjhányadon, ezért a magán nyugdíjpénztárak nehéz helyzet elé kerültek, jellemzően működési célú tagi támogatói adományból szándékoznak a működést fenntartani. A december 18-án elfogadott pénzügyi terv a magánágazattal összefüggésben tartalmazta: Pénztárunk magánágazatának működése a tartalékokból év végéig biztosított. A működés forrása a tartalékok felélése, a tagdíjbevétel és a működési célú támogatás. Az egy tagra jutó éves működési célú befizetési igény mintegy forint/év. Lényeges szempont, hogy a működéshez a közösség tagjaként minden tagnak hozzá kellene járulnia. Sajnos a tapasztalatok szerint a tagdíj- és működési támogatás fizetésének hajlandósága a tagság körében igen alacsony ben.124 ezer forint tagdíjbevétel jóváírására került sor, továbbá 3 ezer forint működési célú adomány érkezett. A Pénztár vezetése korábban még bízott abban, hogy egy pozitív fordulat is bekövetkezhet a piacon, ezért a megszűnésre vonatkozó végső döntést kontrollált módon a lehető legtovább érdemes 4

5 halasztani. Ugyanekkor az is világos volt, hogy ezen elhúzódó döntési stratégia kockázata, hogy a végelszámolás prudens lefolytatására már nem maradnak a Pénztárnak pénzügyi forrásai, amely jelentős reputációs kockázatot hordoz és a vezetők számára a jövőbeni egzisztenciájukra is kiható következményekkel járhat. A december 18-án elfogadott pénzügyi terv fenti stratégiához kapcsolódóan tartalmazta, hogy Ezen null szcenárió mellett a pénztár működési és likviditási tartaléka év végére gyakorlatilag kimerül. Pozitív változás hiányában első felében a magán ágazat végelszámolásáról szükséges dönteni ahhoz, hogy a végelszámolási folyamat még biztonságosan végig vihető legyen. Sajnos ez a pozitív változás nem következett be, sem a magánnyugdíjpénztári intézményi szabályozás nem változott, sem a magánnyugdíjpénztári egyéni megtakarítás önkéntes nyugdíjpénztárba történő átvitelének a lehetősége nem nyílt meg. A magánnyugdíjpénztári ágazatnak ebben a helyzetben nincs más választása, mint egy biztonságos módon végigvihető végelszámolási folyamat keretében megszűnnie. A végelszámolás kezdő időpontja július, várható befejezése május. A magánpénztári ágazat megszűnésével párhuzamosan a Pénztárnak fel kell készülnie az egyágazatos modellben történő működésre, amelynek része illetve eredménye egy eredményjavító program véghezvitele a működési költségek csökkentése és a működési célú bevételek növelése.

6 Ssz IT ülés időpontja Napirend rozat Hatá szám szám IT határozatainak főbb tartalmi elemei Részvé tel (fő) A Pannónia Nyugdíjpénztár magán ágazat befektetési politikájának és választható portfóliós szabályzatának előterjesztés szerinti módosítása, a vagyonkezelési pályázat eredményét elbíráló Bíráló Bizottság előterjesztésének elfogadása, és a Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés (magán és önkéntes ágazat) aláírása A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt február 1-i Közgyűlésének előterjesztései és a Pannónia Nyugdíjpénztárat, mint részvényest képviselő meghatalmazásának elfogadása. EB-vel közös ülés. A március 29-i közgyűlés anyagait tárgyalta az IT, döntött a LIGA Önsegélyező Pénztárral kötendő együttműködési megállapodásról, tárgyalta a lojalitási szabályzatot, amelyet további átdolgozásra a Képviseleti testületnek átadott, döntött a Benczúr u.-i ingatlan egy albetétjének megvásárlásáról, elfogadta évi munkatervét, megtárgyalta a év kontrolling beszámolóját, elfogadta a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. üzleti tervét. 1 1 A Mobilitás Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i fordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérleg és vagyonleltár- tervezetei elfogadása A Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt április 2-i Közgyűlésének előterjesztései és a Pannónia Nyugdíjpénztárat, mint részvényest képviselő meghatalmazásának elfogadása. EB-vel közös ülés. A pénztár május 29-i Küldöttközgyűlésének anyagainak elfogadása, szabályzatok (Etikai szabályzat elfogadása, Befektetési politika) módosítása, CIG és a Nyugdíjpénztár között kötött együttműködési megállapodás módosítása, JVB beszámolója küldöttválasztásokra való felkészülésről, Ingatlan beszámoló, IT határozatainak teljesülése, státuszjelentés az új könyvelő-nyilvántartó szoftver bevezetéséről A március 31-i fordulónapra elkészített jogelőd Pannónia önkéntes, magán és egyesített, összesített, jogelőd MOBILITÁS, jogutód Pannónia önkéntes, magán és egyesített, összesített, végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadása. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár március 31-i fordulónapra elkészített tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadása 1 1 A Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt június 4-i Közgyűlésének anyagai és részvényesi meghatalmazás Paczolai Szabolcs ügyvezető-helyettes részére 1 1 Diófa Alapkezelő vagyonkezelői szerződés módosítása CIG Pannónia Életbiztosító Együttműködési Megállapodás módosítása, Képviseleti Testület évi költségkeret meghatározása, éves ingatlangazdálkodási terv elfogadása, PSZÁF határozatok megtárgyalása Ingatlan adás-vétel jóváhagyása, a Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt augusztus 2-i Közgyűlésének anyagai és részvényesi meghatalmazás Pellei József ügyvezető részére. Leányvállalatok osztalékpolitikájának elfogadása, első féléves kontrolling jelentés, határozat követés és ingatlan beszámoló elfogadása, munkaügyi, költségmegosztási, adatvédelmi, panaszkezelési, hozamfelosztási, pénzkezelési szabályzat módosítása. Ingatlan adás-vétel jóváhagyása, küldöttválasztások előkészítése, befektetési szolgáltató alapkezelővé alakulásának és névváltozásának jóváhagyása. 3 3 Ingatlan adás-vételek jóváhagyása, munkaügyi szabályzat módosítása Tervezési premisszák elfogadása, letétkezelői pályázat kiírása, Pannónia Bef.Szolg. vagyonkezelői szerződés módosítása, CIG Pannónia Életbiztosító Együttműködési Megállapodás módosítása. Ingatlan adás-vétel jóváhagyása. A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt október 31-i Közgyűlésének anyagai és részvényesi meghatalmazás Pellei József ügyvezető részére. Háromnegyedéves kontrolling beszámoló, pénzügyi terv elfogadása, Választható portfólió, befektetési politika, panaszkezelési és pénzmosási szabályzat módosítása. Ingatlan adás-vétel jóváhagyása. Küldöttválasztó gyűlések eredménye, tagi észrevétel kivizsgálása, belső ellenőr munkaviszony megszűnése jóváhagyása és új belső ellenőr kinevezése.

7 A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítása Közgyűlésnek történő előterjesztése A 108 Budapest, Benczúr utca 11. szám alatti, 2903/0/A/24 hrsz.-ú III. lph. félemelet 1. lakóingatlan besorolású ingatlan megvásárlása, a Munkaügyi szabályzat módosítása Mindkét ágazat letétkezelési és számlavezetési szolgáltatásaira kiírt nyílt körű pályázat értékelése, az Unicredit Bank Zrt-vel letétkezelői és pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötése. Mpt. beolvadás megtárgyalása, I-IV. negyedév kontrolling beszámoló, IV. negyedév ingatlan beszámoló, határozat követés, döntés a Benczúr irodaház projekt megvalósításáról, döntés a Benczúr u. 11.sz. alatti ingatlanok megvásárlásáról, döntés a Bp. Bajcsy-Zs. u. 9. sz. alatti ingatlan projekt megvalósításáról, szabályzatok áttekintése (ügyrendek, SZMSZ, belső ellenőrzési szabályzat stb.), döntés a stratégiai (munkáltatói tagok) részvények értékesítéséről, a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. közgyűlésére adott részvényesi meghatalmazás. A Pannónia Nyugdíjpénztár magán ágazat végelszámolására vonatkozó forgatókönyv megtárgyalása, a Pannónia Nyugdíjpénztár kontrolling rendszer informatikai támogatására vonatkozó projekt megtárgyalása, a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. Közgyűlésére részvényesi meghatalmazás kibocsátása, a Képviseleti Testület évi költség keretének kiegészítése Tájékoztatás a Benczúr irodaház projekt megalakulásáról, időütemezéséről, jelentősebb eseményekről, Ingatlangazdálkodási tevékenység áttekintése, ingatlan stratégia lehetséges irányai, döntés a volt MOBILITÁS munkavállalók jogutódlás miatt keletkezett munkaügyi többlet juttatásainak (végkielégítés) megváltásáról, vagyonkezelői szerződések módosítása, a Jelölő és Választási Bizottság elnökének lemondása, XI kerületi önk. nyp. befogadása, magánpénztári beolvadás elutasítása A pénztár május 29-i Küldöttközgyűlések anyagai, Benczúr u-i székház projekt tervező kiválasztása

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia

Részletesebben

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON *

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * A kötelező magánpénztári rendszer bevezetése A törvényalkotó a rendszerváltást követően került

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1145 Budapest, Colombus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Hatálybalépés időpontja: 2010.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben