Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6."

Átírás

1 DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006

2 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette: Tóth Judit Lektorálta: Rixer Ádám ISBN ISSN Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, valamint a szerzők, 2006 A kiadvány elkészítését a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztályának Nonprofit tankönyvfejlesztési pályázata támogatta. Köszönet illeti továbbá a brit Charities Aid Foundation-t Az állam és a civil társadalom kapcsolatai Magyarországon című program keretében nyújtott támogatásért. 2 Kiadja a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, Budapesten. Készült a Csákberényi Teleházban.

3 Tartalomjegyzék * TARTALOMJEGYZÉK... 3 ELŐSZÓ... 7 I. FEJEZET: A HAZAI CIVIL SZEKTOR RÖVID TÖRTÉNETE AZ EGYHÁZ, AZ ARISZTOKRATA ÉS MÓDOS POLGÁR SZERVEZETEI REFORMKOR A CIVIL SZERVEZŐDÉSBEN IS A CIVIL SZEKTOR FEJLŐDÉSÉNEK AKADÁLYAI AZ ÁLLAMI ÉS A MAGÁNJÓTÉKONYSÁG KIEGYEZÉSE A VILÁGHÁBORÚS ÉS A POLITIKAI KÁROK A CIVIL SZEKTOR ÚJJÁSZÜLETÉSE II. FEJEZET AZ EGYESÜLÉSI SZABADSÁG TÖRTÉNETÉRŐL ÉS MAI TARTALMÁRÓL A SZABADSÁG ÉS KORLÁTAI A POLGÁRI DEMOKRÁCIÁKBAN NÉHÁNY SAJÁTOSSÁG A XX. SZÁZADBAN AZ EGYESÜLÉS ÉS A CIVIL SZERVEZŐDÉS A MAGYAR JOGFEJLŐDÉSBEN AZ EGYESÜLÉSI JOG KORLÁTJAI A JOGÁLLAMBAN III. FEJEZET A CIVIL SZEKTOR FOGALMA ÉS NÉHÁNY JELLEMZŐJE A CIVIL SZERVEZETEK JELLEMZŐI A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE AZ EURÓPAI JOGI TRADÍCIÓK A VAGYONNÖVELÉS ÉS VÁLLALKOZÁS A KÖZHASZNÚSÁG KÖZCÉLÚ, DE NEM KÖZHASZNÚ CIVIL SZERVEZETEK IV. FEJEZET A CIVIL SZERVEZETEK TÍPUSAI, MEGALAKULÁSUK ÉS MEGSZŰNÉSÜK A SZERVEZET FOGALMA A NON-PROFIT SZERVEZETEK TÍPUSAI A TÁRSADALMI SZERVEZETEK MEGALAKULÁSÁNAK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A MEGALAKULÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI Az egyesület A sportegyesület Az országos sportági szakszövetség A köztestület A politikai párt A szakszervezet

4 A szövetkezet A szövetkezeti szövetség Az alapítvány A pártalapítvány A közalapítvány A közhasznú társaság A MEGSZŰNÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS SAJÁTOS SZABÁLYAI A sportegyesület megszűnése A politikai párt megszűnése Az alapítvány megszűnése A közalapítvány megszűnése A közhasznú társaság megszűnése V. FEJEZET A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MEGSZÜLETÉSE A KÖZHASZNÚ SZERVEZET FOGALMA A KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁS A KÖZHASZNÚ SZERVEZET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA A KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ VI. FEJEZET A CIVIL SZERVEZETEK KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAI ÉS GAZDÁLKODÁSA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS REFORMJA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS CIVIL KAPCSOLATAI A KÖZVETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK A költségvetési előirányzatokban szereplő támogatások A pályázati úton elnyerhető támogatások Az állami feladatok átvállalása A normatív támogatások A civil szektor általános fejlesztését szolgáló támogatások A KÖZVETETT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Az alapkedvezmények A közhasznú szervezetek kedvezményei Meghatározott közcélú kedvezmények FOGLALKOZTATÁS ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ EGYES SZERVEZETI FORMÁKRA VONATKOZÓ GAZDÁLKODÁSI ÉS KEDVEZMÉNYEZÉSI SZABÁLYOK Egyesületek Alapítványok Közhasznú társaságok Politikai pártok gazdálkodása VII. FEJEZET A NONPROFIT SZERVEZETEK FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI KONTROLL AZ ÜGYÉSZSÉG BÜNTETŐJOGON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGE...188

5 2. A NONPROFIT SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYÉSZI JOGOSÍTVÁNYOK FELLEBBEZÉSI JOG A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELLEL KAPCSOLATOSAN A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET Az ügyészi törvényességi felügyelet módszerei Az ügyészi intézkedések AZ EGYES NONPROFIT SZERVEZETEK TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK ALAPFELTÉTELEI Társadalmi szervezetek Köztestületek Alapítványok és közalapítványok Sportági szakszövetségek Közhasznú szervezetek AZ ÜGYÉSZI KERESETINDÍTÁS BÍRÓSÁGI NEMPERES ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE VIII. FEJEZET A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA A CIVIL SZEKTORBAN ALAPJOGI KÉRDÉSEK ADATVÉDELMI ALAPFOGALMAK TUDOMÁNYOS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA A CIVIL SZERVEZETEK ADATKEZELÉSÉNEK NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA AZ ADATVÉDELMI BIZTOS IX. FEJEZET CIVILEK SZEREPE A JOGVÉDELEMBEN, IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN MILYEN SZEREPBEN LEHETNEK A CIVILEK? ÜGYFÉLI JOGKÖRÖK KÉPVISELET ÉS MEGHATALMAZÁS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JOGVÉDŐ SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKI RENDSZER EGYÉB TEVÉKENYSÉGI FORMÁK X. FEJEZET CIVILEK RÉSZVÉTELE A JOGALKOTÁSBAN A NYITOTT JOGALKOTÁS ÉS ALKOTMÁNYOS ALAPJAI MELYEK A NEM-KORMÁNYZATI SZERVEZETEK ESZKÖZEI A JOGBAN? HELYI SZINTŰ ESZKÖZÖK REGIONÁLIS SZINTEN LÉTREHOZANDÓ ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ORSZÁGOS SZINTEN A JOGSZABÁLYALKOTÁS NYILVÁNOSSÁGA AZ ÉRDEKKIJÁRÁS ÚJ ÚTJA ESZKÖZÖK A NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN ÁTTEKINTÉS

6 XI. FEJEZET NONPROFIT SZERVEZETEK A NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN A SZABÁLYOZÓ NORMÁK EREDETE A CIVILEK FELLÉPÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A SZABÁLYOZÁS TARTALMI ELEMEI FÜGGELÉK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK AZ EGYESÜLÉSI JOG TÖRTÉNETÉRŐL A SPORT KÖRÉBEN PÉLDA AZ ALAPÍTVÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE JELENTŐSEBB JOGVÉDŐ SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON KÖZALAPÍTVÁNYOK LISTÁJA DOKUMENTUMOK A CIVIL SZERVEZETEK VILÁGÁBÓL Támogatási szabályzat Kiemelten közhasznú szervezetként bejegyzés Kiemelten közhasznú alapítvány alapító okirata Alapítvány alapító okirata módosítása Alapító okirat módosításáról végzés Tartós adományozási szerződés Ügyészi fellebbezés közhasznú szervezetté minősítés ellen

7 Előszó * Szerkesztőként és a kötet kiadásának szorgalmazójaként hangsúlyozni kell, hogy a kiadvány a jogászképzésben vállalkozik a non-profit szektorra vonatkozó legfontosabb szabályok és intézményi összefüggések áttekintésére. Célunk, hogy a leendő jogászokat nyitottá, érzékennyé tegyük a fokozatosan differenciálódó, jogászi segítség nélkül egyre kevésbé működőképes civil szervezeti működésre, ezért is került be a Szegedi Tudományegyetemen folyó jogi oktatásba önálló, féléves tárgyként a non-profit szervezetek joga, amelyhez tankönyvként szolgál a jelen kiadvány. Másfelől, a civil szektorban ma tevékenykedőknek, esetleg a témával most ismerkedőknek és a napi szervezési ügyekkel foglalkozóknak egyaránt használható, átfogó jogi ismereteket szeretnénk kínálni. A meglévő kiadványok csak jogi részkérdésekre szorítkoznak, sokszor nem didaktikusak, esetleg mellőzik a több jogágra való kitekintést. Mivel a szektorban a jogi dogmatikai alapok és főként az oktatási hagyományok hiányoznak, a kitűzött cél igen ambiciózus. Igyekeztünk jól használható, tankönyvszerűen építkező, ugyanakkor az érdeklődőknek kiegészítő információkat is tartalmazó, fogalmakat magyarázó, sőt a gyakorlatot kritikusan bemutató kiadványt készíteni. Mindezt figyelembe véve, a 2005-ben kiadott kiadványt az időközi változásokra és oktatási tapasztalatainkra tekintettel, most második, javított változatban bocsátjuk útjára. A nyomdailag is megkülönböztethető adatok, jogesetek, a függelékben olvasható dokumentumok a képzeletünkben élő szélesebb olvasótábor különböző tagjaihoz egyaránt szólni akarnak. Ugyanakkor tudjuk, hogy a szerkesztés rendje hozzájárul valamilyen hagyomány kialakításához, a civil szektorral kapcsolatos jogászi gondolkodás formálásában tehát úttörő szerepet vállaltunk. Ezért is fogadjuk a jövőben is a javaslatotokat, kritikákat, hogy a szerző gárda, amely elméleti vagy a jogot naponta alkalmazó munkatársakból állt össze, bíróként, ügyészként, ügyvédként, egyetemi oktatóként tovább tudja fejleszteni e tankönyvet. A kötet hasznosságának mértéke az lesz, ha hallgatóink egyre érzékenyebbé válnak a harmadik szektor sajátosságaira a közhatalmi és a piaci szféra mellett. Ez persze nehezen mérhető, de ha erősödik a szabályoknak és a joggyakorlatnak a civil öntevékenységre, autonómiára alapozó jellege, akkor abban egy kicsit részesek lehetünk. Szeged, november hó Tóth Judit szerkesztő 7

8 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története * Tóth Judit A magyarországi, nem profitszerzésre alakult, öntevékeny, az államtól független szerveződések, autonóm szervezetek teljes történetét ma még csak részleteiben ismerjük, ám a tanulságok levonására már vannak bizonyos alapok. A teljességre tehát nem törekszünk, már csak azért sem, mert a könyv arányait és célkitűzését szem előtt tartjuk. Így a következő oldalakon elsősorban a mindig létező, ám jellegében, a gazdasági és társadalmi mozgásokkal együtt, történetileg változó szegénység enyhítését, esetenként a rászorultság okainak felszámolását is célzó civil kezdeményezésekre összpontosítunk. A másféle célokért fellépő nonprofit szervezetek története máshol keresendő. 1. Az egyház, az arisztokrata és módos polgár szervezetei A Magyar Királyság alapítását követően a rászorultak gondozását - hasonlóan a többi európai országhoz - az egyház végezte. A katolikus egyháznak, szerzetesrendeknek a pogány lázadóktól elkobzott javak átadása révén - a modern értelemben vett tartós, közérdekű célra rendelt vagyon átengedésével, amelyet vissza nem vonhatott, ám a vagyonból származó jövedelem felhasználásába való beleszólási jog fenntartásával, azaz alapítvány létrehozásával - biztosítottak. István király első törvénykönyvében arra kötelezte az egyházat, hogy az özvegyekről, árvákról gondoskodjon. Második törvénykönyve szerint pedig, a püspöki vagyonok negyedelésének elrendelésével, felosztották a jövedelmeket. Egy-egy negyed rész illette a püspököt, a papságot, a templomokat, valamint a szegényeket. Eredeti szándéka szerint a papi tized a szegények szükségleteit lett volna hivatott kielégíteni. Már az első kolostorokban működtek ispotályok, gyógyítást és bizonyos szegényellátást nyújtva. A johanniták minden rendházban kórházat és gyámházat tartottak fenn, és fel is keresték a rászorulókat. A kórházakban tulajdonképpen zárt szegénygondozás folyt, és a polgárság megjelenése előtt 8

9 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története csak az egyház foglalkozott a szegények ügyével. A szerzetesrendek világi személyektől is kaptak természetbeni kisebb felajánlásokat (obláció), miként az ispotályban ápoltak is gyűjtöttek alamizsnát a környező településeken. A lovagrendek bár folytattak jótékonysági munkát a közjó szolgálatában, ám elsősorban saját tagjaik támogatását biztosították. Például a Szent György Társulat 1326-ban ötven lovag alapításában jött létre, hogy védelmezze a királyt és az országot, miközben a tagok egymás kölcsönös segítésére is fogadalmat tettek. Nem csak a nemesség szervezte meg hasonló célú szervezeteit, hanem a különböző szakmákhoz vagy településhez kötődő iparosok, polgárok. Például az 1372-ben Nagyszebenben létesített Corpus Christi Társaság magára vállalta a szegények eltemettetését, ha családjuknak ehhez nem volt elég pénze, oltárt adományozott a templomnak, sőt fizetett egy káplánt, aki tagjainak lelki üdvéért misézett. A vallási alap a céhekben sokáig jellemző volt, kötődve védőszentjükhöz, miközben megszervezték tagjaik kölcsönös megsegítését, a közösségek érdekében szükséges közszolgáltatásokat. Tagjaiknak szigorúan előírták a kötelező viselkedési normákat, amelybe beletartozott a tagtársak és családtagjaik segítése, a betegek ápolása, az elhaltak eltemettetése, az özvegyek és árvák gyámolítása. Számos céh a jótékonykodást is részletesen szabályozta, amelynek fedezete volt a tagoktól beszedett büntetési pénz vagy éppen a minőségi követelményeknek meg nem felelő árucikk is. (Például Pozsonyban a pékek 1376-ban elfogadott céhszabályzata szerint a méreten aluli süteményeket ingyenesen át kellett adni a kórházban ápolt szegényeknek.) A mesterlegények egyesülete inkább érdekvédelmi célokat szolgált, de segélypénztárakat is létrehoztak a munka nélkül lévők megsegítésére vagy az idegenből jött legények elszállásolására. Néhány arisztokrata és módos polgár betegápolást és idős-gondozást nyújtó ispotályokat állított fel. Például 1529-ben alapította a debreceni Boncz László a Szent Erzsébet Ispotályt. Végrendeletében azt a városra hagyta, és azt kívánta, hogy az intézmény vezetésére a város bírája és a tanácsosok közösen válasszanak egy derék férfiút saját körükből, miközben a betegek lelki gondozására pap alkalmazását rendelte el. A magánjótékonykodás kizárólagos, egyházi, vallási szervezeti keretei lassan megszűntek, és a városi igazgatás, a hatóságok beleszólását, ellenőrzését is biztosítani akarták az adományozók. Az így létrejött intézmények köztes formát jelentettek, mert az alapítók jóvoltából rendelkeztek bizonyos alaptőkével, vagyonukat gyakran hagyatékok és meghatározott célú felajánlások gyarapították, de városi 9

10 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története támogatásban (pl. privilégiumok, malomjog, piaci jog átengedése, az intézmény vezetői a fizetésüket a várostól kapták) is részesültek, míg az érdemi munkát főként önkéntesek végezték a kórházban, ispotályban. Nem volt ritka, hogy e városi szolgáltató szervezettel, intézménnyel a céhek megállapodtak: jelentős támogatás fejében tagjaik jogosulttá váltak egyes szolgáltatások igénybe vételére. A fentiekben felsoroltak jelzik, hogy a XVI. századig a magyar gazdaság és társadalom - és benne a jótékonysági és önkéntes szerveződések - fejlődési útja lényegében nem különbözött a többi európai országétól. Ekkor azonban az európai világgazdaság kialakulása a kelet-európai országokat perifériára szorította, s ennek a civil szervezetek sorsára is komoly hatása volt az elkövetkező két évszázadban. Néhány céh, a hozzájuk kapcsolódó önsegélyző egyesületek, alapítványok átvészelték a megpróbáltatásokat, de egészében a társadalmi öntevékenység feltételei hiányoztak. A XVIII. században a központi hatalom kiterjesztette felügyeleti jogát a jelentősebb vagyonnal rendelkező alapítványokra. Például Mária Terézia 1768-ban kiadott utasításában a szegénygondozó alapítványokat a főispánoknak fel kellett mérni, hogy van-e remény az elveszett tőkék vagy alapítványi javak visszaszerzésére. A jezsuita rend feloszlatásakor a vagyon egy részét maga az uralkodó tette alapítvánnyá 1773-ban, oktatási céllal. A felvilágosult abszolutizmusba a közjó szolgálata éppúgy belefért, miként a nemzeti érzületet sértő központosítás. Ennek ellenhatásaként, 1790-től jöttek létre az olvasókörök, amelyek az olvasás és művelődés formális erősítése mellett valójában az osztrák gyarmatosítás ellen küzdöttek. Nem csoda, ha az osztrák titkosrendőrség élénken figyelte működésüket. Hajnóczy József és Szentmarjay Ferenc a Budai Olvasókör alapító tagjai voltak, és a magyar jakobinus mozgalom leleplezése, a Martinovics összeesküvésben való részvételük miatti 1799-es kivégzésük után, még az olvasóköröket, sőt diáktársaságokat is betiltotta az udvar. A közkönyvtárak bezáratásának pedig csak 1811-től lett vége, a polcokon csak szigorúan cenzúrázott, inkább német könyvek kaphattak helyet. Császári rendelet mondta ki, hogy az újonnan felállítandó kölcsönkönyvtárak sem nyilvános olvasóteremmel, sem pedig tudományos egyesülettel nem kapcsolhatók össze. 10

11 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története 2. Reformkor a civil szerveződésben is A reformkorban a polgári élet látványos szerveződése indult meg, egyletek és egyesületek sokasága adott lehetőséget a honpolgári aktivitásra. Ezek nem politikai szerveződések voltak, de a mindent átható politizálás légköréből nem vonhatták ki magukat. Az 1830-as években írta Horváth Mihály, a kortárs történetíró: Egyesüljünk! E szó korunk jelszava, mióta azt a nemes lelkű gróf Széchenyi István kimondta. S e szócska, mely a hon állapotának javulására varázserővel hat, az egyenlőség gyarapodásának is egyik leghatalmasabb eszköze. [ ] Egy évtized óta mindennemű tudományos, művészeti, emberiségi és anyagi célok elérésére számos, naponként szaporodó társaságok és egyesületek alakulnak közöttünk, melyek minden osztályúakat egyesítenek kebelünkben; e társulatok kizárólag egyenlőségi elven alapulnak. Szaporodtak az arisztokrácia és a köznemesség tagjait tömörítő kaszinók (1827. Pest, Kolozsvár, Sátoraljaújhely, Eger, Kecskemét, Marosvásárhely), a művelődési egyesületek (pl ban a Kisfaludy Társaság), a gazdaság fejlesztését hazafias célokkal vegyítő egyesületek (Iparegylet, Védegylet), nem is szólva a jótékonysági szervezetekről. A társadalmi nyilvánosság megerősödött, különösen a lapok, folyóiratok és a már említett társasági szerveződések révén. A létrejövő szervezetek tevékenysége sokrétű volt. Például a Szeged-Belvárosi Kaszinó között megszervezett egy önkéntes színjátszó társulatot, egy zenekart, egy kisdedóvót, sőt fürdő létrehozását is kezdeményezte. Az 1844-ben nemesi kezdeményezésre létrejött Honi Iparvédegylet polgárokat, iparosokat, céhlegényeket és parasztokat egyformán vonzott, noha vezetője gr. Batthyány Kázmér volt. A tagok kötelezték magukat, hogy akkor is a hazai ipar termékeit vásárolják, ha az az importnál drágább. A megalakulást követő évben már 138 regionális szervezettel rendelkezett, igazi civil mozgalomként. A korszak jellemzője, hogy a radikalizálódó, határozottan politikai karakterű diáktársaságokat az uralkodó 1836-ban, majd 1845-ban ismét betiltotta. Ez azonban csak olaj volt a tűzre: a második betiltás ellen tiltakozott több protestáns iskolafenntartó, az egyházkerületek, a vármegyék zöme, a diákságon túl. A városi polgárság lassan-lassan hozta csak létre saját segélyintézményeit. A szociális munka kezdetét két civil kezdeményezés jelentette, a Pesten és Budán megalakult Jóltevő Asszonyi Egyesület. A két jótékony szervezet adományokat gyűjtött, és inkább a helyi polgárok elszegényedett feleségeinek 11

12 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története és leányainak akart segítséget adni. Mintaként a bécsi nemes asszonyok kis társasága szolgált, de az ben mintegy ötvenezer áldozatot követelő éhínség (Szatmár, Bereg, Bihar és Krassó megyében) láttán József főherceg felesége, Hermina főhercegnő nem csak az alapszabályt fordíttatta le magyarra, hanem a királynál közbenjárt az egylet alakításához szükséges engedély megszerzésében is. A Budai Egyesület (neve többször változott) legfőbb döntéshozó szerve a 20 főből álló választmány volt, amelyet a közgyűlés választott meg három évre. Szintén a közgyűlés választotta meg a legfőbb tisztségviselőket (elnök, alelnökök, titkár, orvos, pénztáros). Az első három évben befolyt támogatásokat csak a nyomor enyhítésére használták fel. Az alapító főhercegnő, más arisztokraták és a budai polgárok adományaiból segélyeket folyósítottak a rászorulóknak, pénzt adtak, hogy a zálogházból kiválthassák legfontosabb holmijaikat. A szervezethez kötődik a Vakok Intézetének megalapítása, ápolda és óvoda létesítése (1828-ban Brunszvik Teréz grófnő elképzelései alapján). A Duna másik oldalán létrejött Pesti Egyesület alapítói közt sokkal kevesebb arisztokrata és jóval több polgárasszony szerepelt. Céljuk a tömeges nyomor enyhítése, például megélhetést biztosító intézetek ( keresetintézet ) megalapításával. Az egyesület pontosan rögzítette, ki vehető fel az intézménybe, milyen magatartási szabályokat köteles betartani (rendtartás). Segédkeztek a koldusok összeírásában (1830), és a város vezetésével közösen létrehoztak egy bizottságot. Segítségével két csoportra osztották a koldusokat: az idegeneket kitiltották a városból, míg a helybeliek közül kiválasztották a rászorulókat. Őket az Egyesület saját ellátó intézményeiben helyezték el, ahol szoros felügyeletüket, munkára fogásukat és támogatásukat egyszerre biztosították. Az egyesületeken kívül, az alapítványok működéséről és az állam kapcsolatáról csak egy rövid példát idézünk. Mack Ignácz a Temesváron építendő lyceumnak alapítására 10,000 p. ftkat - a nemzetnek szabad rendelkezése szerint kijelelendő valamelly hazai közhasznú czélra pedig 5000 pengő ftkat nagylelküen ajánlván, s ezen utóbbi sommát az Ország Rendei, Ő Felségének kegyelmes megegyezésével a pesti vakok intézete gyarapítására kivánván fordítani, ezen nemes adakozásának emléke törvénybe olly hozzáadással iktattatik: hogy a pesti vakok intézetében két nevendékek számára a fentebb érintett sommával alapítandó helyek Mack-alapítványnak neveztessenek. (1840. évi LV. törvénycikk Mack Ignácz alapítványáról 12

13 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története 3. A civil szektor fejlődésének akadályai A szabadságharc bukása után a civil szférára állandó zaklatás, megfélemlítés várt, bár jogilag nem tiltották be a különböző szervezeteket. A rendőrség, a Helytartótanács ellenőrzése, adózási megszorítások ellenére az 1848 előtt létrehozott egyesületek fele túlélte a nehéz önkényuralmat és abszolutizmust, sőt a tiltások ellenére újjászerveződött ben az MTA Statisztikai Bizottsága elvégezte az egyesületek első hivatalos összeírását. A történeti források szerint a forradalom kitörésekor mintegy 600 egylet működött, míg a felmérés 579 szervezetet talált. A magyar társadalom komoly erőfeszítéseket tett az önkéntes szervezetek életben tartására, és amint a politikai légkör enyhült, újra egyesületek szervezésébe fogott. A kiegyezést követően a civil szféra erősödni kezdett, különösen a céhek es feloszlatását követő tömeges iparegylet-létesítési lázban. A Statisztikai Hivatal 1878-as felmérésekor az egyesületek egyharmada már ebbe a kategóriába tartozott, amely nem valamiféle alulról jövő kezdeményezés, hanem egyszerűen a kormányzat szabályozási döntése nyomán alakult így. Másként fogalmazva, a spontán, öntevékeny társadalmi szerveződést egyre gyakrabban befolyásolták külső, jogi eszközökkel. 1. tábla Az egyesületek száma és megoszlása az alapításuk éve szerint (1878) Alapítás ideje Az egyesületek száma Megoszlása (%) 1800 előtt 55 1, , , , , , , , ,1 Összesen

14 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története 4. Az állami és a magánjótékonyság kiegyezése 1867-ben hozta létre tíz asszony a Pesti Izraelita Nőegyletet, amely fizetett titkára segítségével, körzetekre osztotta a várost, hogy felkutassák a szegény, de helyzetüket szégyenlő özvegyeket, árvákat. Az egyesületi tagok személyesen ellenőrizték a segélyért folyamodók családi viszonyait, továbbá adományokat gyűjtöttek, amelyből étkeztetést nyújtottak (tápintézet, népkonyha), árvaházakat szerveztek, a szegedi nagy árvíz hajléktalanjainak szállást biztosítottak. Tevékenységük bővülésével négy szakosztályban gyűltek össze hetente a választmányi tagok és a szakosztály elöljárója, hogy megvitassák a tennivalókat. Nem lehetett azonban bárki választmányi tag, csak az, aki legalább 150 forintot adományozott az egyletnek. Az 1904-ben létrejött Általános Közjótékonysági Egyesület a főváros egyes kerületeiben foglalkoztató műhelyeket, népkonyhákat, munkásotthonokat, melegedő szobákat működtetett a nyomor enyhítésére, együttműködve a többi hasonló célú szervezettel. Alapszabályukban rögzítették, hogy a választmány 60 férfiból és 60 nőből áll, azaz komolyan vették az emancipációt. Pest városa lassan átvette az asszonyi egyesületektől a feladatok jó részét. Pest és Buda szegényeinek ellátása 1833 után közigazgatási feladattá vált, noha annak jogi szabályozása (első községi törvény 1871-ben, 1905-ben az első fővárosi szegényügyi szabályrendelet stb.) csak később indult meg. Természetesen nem csak a fővárosban, de a felső társadalmi körökből kiinduló civil kezdeményezések az ország többi részén is jelen voltak. Hasonlóan indult a gyermekek védelmét, az árvák, lelencek nevelését, ellátását nyújtó intézmények sorsa is: 1870-ben két arisztokrata (gróf Károlyi Istvánné és menye) alapította meg az első pesti gyermekmenhelyet, ám hamarosan egy egyezmény révén azt a főváros tanácsa is támogatta. Az ben alakult Országos Gyermekvédő Egyesület ugyan nem érte el célját: a gyermekmenhelyeken csak kevés elhagyott, csavargó gyermeket tudott taníttatni, úgymond rendes emberré nevelni. Az Országos Pártfogó Egyesület 1910-es megalakulásakor egyszerűen az ember- és nemzetmentést nevezte meg feladataként, megállítva például a kivándorlási hullámot. A filantróp szervezet kezdettől állami támogatást igényelt. A civil kezdeményezések, alapítványok, egyesületek abban is nagy szerepet játszottak, hogy 1901-ben megszületett a gyermekvédelmi törvény, így az elhagyott, árva gyerekekről való gondoskodás állami feladat lett. Ugyanakkor 14

15 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története a felelős miniszter kezdettől hangsúlyozta (gr. Andrássy Gyula belügyminiszter), hogy az állami feladatok ellátásában nem állami szervezetek is vegyenek részt. Az egyesületek száma a kiegyezés és a második világháború közötti időben rendkívül dinamikusan nőtt. A trianoni békeszerződés sokkja a civil szféra számait figyelve nem érzékelhető, bár az államnak a nonprofit szervezetekhez való viszonya mindvégig ambivalens volt: a szabályozás szigorodott, bár nem volt törvényileg egységes. A szerveződések tevékenysége, szerepköre és az abban résztvevők száma folyamatosan bővült. A társadalmi és gazdasági differenciálódás, a megkésett polgárosodás az önszerveződésben is megmutatkozott. Önkéntes szervezeteket alakítottak, érdekvédelmi tevékenységet végző egyesületekbe léptek be munkások, kézművesek, falusiak, hogy szociális, kulturális, szabadidős tevékenységet szervezzenek re az egyesületeknek csak 27 százaléka kötődött a 11 legnagyobb városhoz, a többit kisebb településeken és falvakban működtették. Viszonylag csekély szerepet játszottak ebben az időszakban az egyesületek a szolgáltatások terén. Az egészségügyi és szociális szférában 1932-ben az összes egyesület 20 százaléka tevékenykedett, de ezek főleg önsegélyző egyletek voltak. A valódi jótékonysági szervezetek (városi szegényeket megsegítők) aránya alig érte el a 6 százalékot. Ugyanakkor az alapítványok a jótékonysági feladatokból nagyobb szerepet vállaltak, gyakran az állami intézményekkel együttműködve. Így a közkórházakban működtek alapítványi ágyak, az iskolákban, árvaházakban, menhelyeken léteztek alapítványi helyek. A kormányzat anyagi eszközökkel, telekkel, épülettel járult hozzá a közjótékonyságot szolgáló magánalapítványok tevékenységéhez. További jelentőségük az újfajta jóléti intézmények vagy azok működtetésének reformálásában, fejlesztésében volt (pl. tbc-szanatórium, nőnevelési intézmények, kiállítótermek, munkaerőközvetítő irodák a civil szférában jöttek elsőként létre), majd az intézmények vezetőinek sikerült a kormányzatot meggyőzni, hogy az államnak részt kell vennie a fenntartásban. Az iparosítással előtérbe került a munkások szociális biztonsága (pl évi XIV. tc. a biztonságos és egészséges munkafeltételekről rendelkező ipartörvény). Így a munkások önsegélyezése egyesületi alapon szerveződött meg. Például 1854-ben a bányatársládák jelentettek minimális biztosítékot a veszélyes helyen dolgozó bányászoknak. A megbetegedés, rokkantság esetén való segítségnyújtásra elsőként a magyarországi Könyvnyomdászok és 15

16 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története Betűöntők Segélyező Egyesülete alakult meg 1848-ban. Az 1870-ben létrejött Általános Munkásbetegsegélyző és Rokkant Pénztár 15 év alatt a munkások 40 százalékát tömörítette. Hasonlóan tehát a céhek segélypénztáraihoz, ezek az egyesületek is saját tagjaik számára adtak bizonyos támogatást (kölcsönös hasznú szervezeteknek nevezhetnénk őket mai kifejezéssel, hiszen mások, kívülállók számára nem nyújtottak ellátást). A szegénygondozás láthatóbb aktivistái a társadalmi karitatív egyesületek voltak, a XX. század elején egylet foglalkozik nyílt segélyezéssel. A felekezeti szervezetek közül kiemelendő az 1908-ban alakult katolikus Szociális Missziótársulat, az 1891-ben létesített református Lórántffy Zsuzsanna Egyesület és a számos izraelita nőegylet, valamint a Chevra Kadisa. Nem elhanyagolható a világi, benne a szabadkőműves hátterű szervezetek szerepe sem, pl. a Magyar Vöröskereszt Egylet (1879), a Budapesti Általános Közjótékonysági Egyesület (1908). Az első világháborút követő évtizedben a községi illetőség alapján álló szegénygondozás, bár településenként eltérő mértékű ellátást nyújtott, abban egységes volt, hogy a közsegélyeken mindenütt takarékoskodni akartak. Mivel sem a községek, sem az állam nem vállalta fel az egyre növekvő számú nincstelent, a társadalmi segítségért maguk könyörögtek az emberek. A koldusok száma már a polgárok nyugalmát zavaró tényezővé vált, noha kihágásként büntették a hatósági engedély nélküli koldulást (1879.évi XL. tc. 66. ). Oslay Oswald ferences szerzetes és Pálos Károly szociálpolitikus okfejtése nyomán Egerben új forma született a kérdés kezelésére decemberében a polgármesteri hivatalban megtartott értekezleten megalakult a Szegénygondozó Bizottság, amelynek tagjai a társadalom minden rétegéből képviseltették magukat, és amely a hatóság, a társadalom és a felekezetek összefogásának a színtere lett. A Bizottság elnöke a polgármester volt, a tagok közt szerepelt a szegényügyi előadó, a jótékonysági egyesületek, a felekezetek képviselői, a rendőrkapitányság vezetője, a városi tisztiorvos, a városi képviselő-testület néhány tagja és a szegényügy iránt érdeklődő néhány polgár. A negyedévenként összeülő, a programokat megbeszélő Bizottság dolga, hogy megkülönböztetés nélkül gondoskodjék a szükséges anyagi eszközök összegyűjtéséről, a szegénykataszter összeállításáról, a rászorulók kiválogatásáról, valamint a szegények segélyezéséről. Ennek végrehajtására felállították a Szegénygondozói Hivatalt, amelynek adminisztrációs költségeit a város viselte, míg a befolyt adományokat a támogatásra fordították. A páter 16

17 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története szegénygondozó nővéreket toborzott, akik a városban felkutatták az ínségeseket, vagy a támogatásra jelentkezőknél környezettanulmányt végeztek. Ebből összeállt a későbbi szegénykataszter. A Bizottság gyűjtést indított, 24 kerületre osztva a várost. A gyűjtést 44 polgárasszony önkéntesként végezte, és mert megszűnt a városban a (látványos, zaklató) koldulás, a polgárok szívesen adakoztak. A Szegénygondozó Hivatal látta el a szükséges hatósági munkát, fizette a tisztviselőket, vezette a támogatásra szorulók törzskönyvét, nyilvántartotta a személyi adatokat, elvégezte az elszámolásokat, jelentéseket írt. Másrészt kapcsolatot tartott a rászorulókkal is. Ezt a modellt ( egri norma ) később 12 városban vezették be Újpesttől Pécsig, ahol dolgozni kellett a segélyért az egykori koldusoknak, sőt az országos szociálpolitikában is átvételre ( magyar norma, ld. a belügyminiszter /1936.rendeletét), továbbfejlesztésre javasolták, noha a munkanélküliek gondjaira ez aligha nyújtott orvoslást. Az 1942-es Karitász Almanach írásaiból is kiviláglik, hogy a magán-egyesületi-civil szférából áttevődik a hangsúly a szociális munkában az állami intézményekre, ám azzal, hogy a magánkezdeményezéseknek igen nagy tér marad a csak az érdemesekre összpontosító állami szegényellátás mellett. 2.tábla Az egyesületek megoszlása tevékenységi terület szerint (%) Tevékenység 1932 (N=14365) 1970 (N=8886) 1982 (N= 6570) 1989 (N=8514) Kultúra, vallás 12,6 0,2 1,4 3,9 Sport 6,6 51,5 45,9 36,3 Szabadidős 32,6 16,1 26,3 23,8 Oktatás, kutatás 0,7 1,1 1,8 1,6 Egészségügy, szociális 19,8 0,1 0,2 6,7 Tűzoltás 9,3 30,4 22,5 13,9 Szakmai 16, ,6 Egyéb 2,0 0,6 1,9 6,2 Összesen A sorsjátékok, különböző nyerési lehetőséget biztosító sorsolások az elszegényedés időszakában terjednek. Ugyanakkor az ily módon létrejött pénzalapok alkalmasak a szegények támogatására is, állami felügyelet és közreműködés mellett. Íme, egy példa. Az évi XII. törvénycikk a hadsegítési és népjóléti célokra engedélyezendő nyereménykölcsönről rendelkezett. A nyereménykölcsön készpénz eredményéből 3.500,000 K az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak a tüdővész elleni védelmére az Országos Munkásbetegsegélyző és 17

18 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története Balesetbiztosító Pénztár által - közegészségügyi tekintetben a belügyminiszter részéről jóváhagyott terveknek megfelelően - létesítendő intézmények céljaira az Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár rendelkezésére bocsátandó, 2.000,000 K a magyar közművelődési egyesületeknek támogatására fordítandó olyképen, hogy ennek a vallás- és közoktatásügyi miniszter által alapítványszerűen kezelendő összegnek kamatai az említett egyleteknek az Országos Közművelődési Tanács című egyesület felterjesztései alapján a nevezett miniszter által évenként jóváhagyandó tervei szerint használandók fel, továbbá 1.500,000 K a Budapesti Poliklinikai Egyesület által létesítendő kórház építési és felszerelési költségeire a nevezett egyesület rendelkezésére bocsátandó, míg a nyereménykölcsön készpénzeredményének ezek után fennmaradó összege a pénzügyminiszter által megállapítandó felosztás szerint részben hadsegítési célokra a Magyar Magyar Korona Országainak Vöröskereszt Egylete, részben pedig a hadigondozás céljaira az Országos Hadigondozó Hivatal, illetve a rokkant honvédtisztek alapjának gyarapítására a honvédelmi miniszter rendelkezésére bocsátandó. A két háború közötti időszakban az alapítványi vagyon szociális és kulturális célokat egyaránt szolgált. Az alábbi idézet, amely az évi XXXIII. törvénycikkből való és a Nemzeti Közművelődési Alapítványról rendelkezik, bepillantást enged a szabályozásba, a tulajdoni viszonyok sajátosságaiba és az állami politikába. Az alapítvány vagyona 1. (1) Gróf Károlyi Mihálynak vagyona, amely az 1915:XVIII. tc. rendelkezése alapján a m. kir. Kúria P. I /54. szám alatt hozott, valamint ezt követően a budapesti kir. törvényszéknek 4. H. 36,537/ szám alatt hozott ítélete folytán az államra szállott, valamint a néhai gróf Károlyi György által alapított első számú hitbizományi vagyonnak az a része, mely az idézett törvénycikk és az e törvénycikket kiegészítő évi XLIII. tc. rendelkezése alapján a fentebb említett bírói ítéletek folytán az államra szállott át, végül a fentebb idézett törvénynek értelmében zárlati kezeléséből eredő jövedelme Nemzeti Közművelődési Alapítvány néven alapítványul rendeltetik. (2) A Nemzeti Közművelődési Alapítvány céljára jövőben még rendelendő egyéb adományokat és hagyományokat az alapítvány törzsvagyonának állagához kell csatolni. (3) Az alapítványi vagyonhoz tartozó ingatlanok tulajdonjogát a Nemzeti Közművelődési Alapítvány, mint jogi személy javára kell bejegyezni. 2. Az alapítvány célja a nemzeti közművelődés előmozdítása s ehhez képest egész jövedelmét nemzeti közművelődési célokra kell fordítani. E célok közelebbi megjelölése külön bizottság feladata, amelynek működéséről a kormány az országgyűlésnek jelentést tesz. A bizottság tagjait a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának javaslata alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg a miniszterelnök nevezi ki. 3. Az alapítvány főfelügyeleti hatósága a vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki e jogkörét a miniszterelnökkel egyetértőleg gyakorolja. 18

19 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története A Nemzeti Közművelődési Alapítvány szervei: 1. az alapítványi főgondnok, aki az alapítvány intéző szerve; 2. az alapítványi tanács. [ ] Az alapítvány szervezetét és az alapítvány szerveinek hatáskörét egyebekben a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg a miniszterelnök állapítja meg. 5. A világháborús és a politikai károk A második világháború a nonprofit szervezeteknek is komoly kárt okozott. Az emberveszteség érintette a civil szervezetekben a tagságot és a vezetők jelentős részét, valamint annak a zsidó polgárságnak a zömét, amely a jótékonysági intézményekben számarányánál lényegesen nagyobb szerepet játszott. Számos öntevékeny csoport és mozgalom ugyanakkor a szélsőséges, faji politikával való összefonódása miatt kompromittálódott. A faji törvények egyik folyománya volt, hogy a zsidóüldözés áldozatait a Nemzetgyűlés megkövette, és káruk enyhítésére az elhagyott javakból, ha az örökös nem volt sehol sem feltalálható, egy önálló alapot képeztek. Az alap rendeltetése az izraelita vallásuk, illetőleg zsidó származásuk címén üldözött, és ennek következtében segítségre utalt személyek, valamint az ily személyek javára szolgáló intézmények támogatása volt. Az alap jogi személyiséggel bírt, felügyeletét a Kormány látta el. Képviseletét, kezelését és felhasználását intézőbizottság végezte, amelynek elnökét és elnökhelyettesét a miniszterelnöknek a Magyar Izraeliták Országos Irodája és a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája javaslata alapján tett előterjesztésére, a köztársasági elnök nevezte ki. Az intézőbizottság tagjainak egyharmad részét a miniszterelnök, kétharmad részét pedig a magyarországi izraelita hitfelekezet említett törvényes képviseleti szervei jelölték ki. Az alap szervezetének és működésének részletes szabályait, valamint az alap egyéb bevételi forrásait rendeletben határozták meg évi XXV. törvénycikk A magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről 1. (1) Magyarország Nemzetgyűlése ünnepélyesen megállapítja, hogy a letűnt uralmi rendszernek idegen befolyáson alapuló mindazok a rendelkezései és intézkedései, amelyek az ország lakosságának egy részét izraelita vallása, illetőleg zsidó származása címén jogaitól 19

20 I. fejezet: A hazai civil szektor rövid története megfosztották, emberi méltóságában meggyalázták és végeredményben többségének - nagyobbrészt külföldi táborokban való - megsemmisítésére vezettek: ellenkeznek az emberiség örök eszményeivel, a magyar nép erkölcsi felfogásával és a magyar jog szellemével. A Nemzetgyűlés mélységes megvetéssel bélyegzi meg ezeket a rendelkezéseket és intézkedéseket. (2) Megemlékezve a demokratikus kormányoknak azokról a rendeleteiről, amelyek a faji üldözésnek hamis indokolásra támaszkodó, a lakosság egy értékes és hazafias részét méltatlanul sújtó, idegen eredetű összes barbár szabályait hatályon kívül helyezték, a jogegyenlőséget visszaállították és ezzel a jóvátétel jogi feltételeit megteremtették: a Nemzetgyűlés egyszersmind a magyar nép elismerését és háláját nyilvánítja mindazoknak, akik a külső és belső megfélemlítéssel bátran dacolva, önzetlenül és áldozatkészen álltak üldözött embertársaik mellé és ezzel sokezer emberi életet mentettek meg a pusztulástól. Ezzel kifejezésre jutott a magyar nép egyetemének ellenállása, amely a reakciós rendszerrel szemben is mindaddig megakadályozta a faji üldözés nemzeti szocialista brutalitásainak maradéktalan érvényesülését, amíg a német megszállás és hatalmi erőszak teljessé válása be nem következett. Ez az ellenállás világossá tette, hogy a magyar nép nem azonosítja magát a faji üldözéssel. 2. (1) Az állam mindazokat a hagyatékokat, amelyeket örökös hiányában a (2) bekezdésben említett személyek hagyatékaként megszerzett vagy megszerez, az alábbi rendelkezések szerint létesítendő külön alapnak engedi át. (2) A jelen rendelkezései azoknak a személyeknek akár Magyarország területén, akár külföldön levő hagyatékaira terjednek ki, akik az izraelita vallásuk vagy zsidó származásuk címén ellenük folytatott üldözés folytán vagy az üldözéssel okszerű kapcsolatban szerzett sebesülés, sérülés vagy más egészségromlás következtében az évi június hó 26. napja és az évi december hó 31. napja között életüket vesztették. Holtnak nyilvánítás esetében az előbbi rendelkezést annak az örökhagyónak a hagyatékára kell alkalmazni, aki a holtnak nyilvánítás tárgyában hozott bírói határozat szerint az említett időközben tűnt el, tekintet nélkül arra, hogy ez a határozat a halál idejéül milyen időpontot állapít meg. Azt, hogy valamely hagyaték a jelen rendelkezései értelmében az államot vagy az alapot illeti-e, az alap intézőbizottságának meghallgatása után háromtagú bizottság állapítja meg. A bizottság elnökét a közigazgatási bíróság ítélőbírái sorából annak elnöke, egy-egy tagját pedig a pénzügyminiszter és az alap intézőbizottsága jelöli ki. (3) Az alapra szállnak át hazahozataluk esetében a külföldre hurcolt azok a vagyontárgyak is, amelyek az izraelita vallásúak, illetőleg zsidó származásuk miatt üldözött személyek birtokából az elmúlt uralmi rendszer intézkedései következtében jogtalanul kikerültek, feltéve, hogy jogszerű tulajdonosuk a minisztérium által kibocsátandó rendelet rendelkezései szerint nem állapítható meg. A nehézségeket túlélt alapítványok, egyesületek a népi demokrácia hivatalos, félhivatalos és jogon kívüli zaklatásának lettek kitéve (pl. az egyházi szervezeteket megszűntnek nyilvánították, az olvasóköröket és más civil szervezeteket betiltottak, másokat feloszlattak, az Államvédelmi Hatóság a nyilvántartásból 20

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2012 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Varga Zoltán A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER PÉNZÜGYEI (PhD értekezés) Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége

Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége készítette: Dr. Ember Alex Szeged, 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 4 I. A magyar társadalombiztosítás története...

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 7

TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 7 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 7 I. A MŰKÖDTETÉSI JOG KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLŐDÉSI SZAKASZAI MAGYARORSZÁGON....

Részletesebben

ACTA VÁZLAT A NONPROFIT SZFÉRA STÁTUS-SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A KUTATÁS IRÁNYAIRÓL. CSEHI ZOLTÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Elõszó

ACTA VÁZLAT A NONPROFIT SZFÉRA STÁTUS-SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A KUTATÁS IRÁNYAIRÓL. CSEHI ZOLTÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Elõszó Iustum Aequum Salutare III. 2007/4. 5 53. ACTA VÁZLAT A NONPROFIT SZFÉRA STÁTUS-SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A KUTATÁS IRÁNYAIRÓL CSEHI ZOLTÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Prof. Rainer W. Walz emlékének ajánlva Világ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái Jogismeret Alapítvány 2010 Tartalom: HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái 1999-2010

Részletesebben

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

Részletesebben

Simonik Péter: Folytatás vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi szociálpolitikája Tatabánya elődközségeiben

Simonik Péter: Folytatás vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi szociálpolitikája Tatabánya elődközségeiben A tanulmány eredeti megjelenési helye: Az újjáépítéstől a községegyesítésig. Tatabánya elődtelepülései a koalíciós években (1945-1948) (szerk.: Simonik Péter), Alfadat-Press Nyomdaipari Kft. Tatabánya

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-12-2

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-12-2 ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-12-2 Szociálpolitika, szociális jog Tananyag a Közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzési szak hallgatói számára szerző: Kristó

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben