Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató"

Átírás

1 A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató

2 2

3 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek 3. rész Menetrend 4. rész Útmutató a küldı iskláknak: Ellenırzı lista A diákk kiválasztása 5. rész Útmutató a diákknak és szüleiknek/gndviselıiknek: Tanácsk a részt vevı diákknak 6. rész Útmutató a fgadó iskláknak: Ellenırzı lista Útmutató a mentrknak A fgadó családk kiválasztása 7. rész Útmutató a fgadó családknak: 8. rész A tanulmányi szerzıdésre vnatkzó útmutató a küldı és a fgadó iskláknak 9. rész Válságkezelési útmutató Válságkezelés Biztsítás a Cmenius-diákk számára Az egyes rszágkra vnatkzó útmutató 10. rész Kitöltendı őrlapk mintái: Tanulmányi szerzıdés (küldı iskla és fgadó iskla) Fgadó iskla beszámlója a küldı isklának Válságkezelési terv (küldı és fgadó iskla) Magatartási szabályzat (küldı és fgadó iskla) A diák pályázati őrlapja (diák, szülık/gndviselık) Egészségügyi őrlap 1. és 2. rész (rvs, szülık/gndviselık, diák) Szülıi/gndviselıi beleegyezı nyilatkzat (szülık/gndviselık, diák) A fgadó családra vnatkzó infrmációs őrlap (fgadó család) A fgadó család nyilatkzata (fgadó család) Kifizetési kérelem (fgadó iskla) A fgadó iskla kifizetésrıl szóló elismervénye (fgadó iskla) 3

4 BEVEZETÉS A Cmenius Egyéni diákmbilitás lyan európai kezdeményezés, amely középisklás diákknak nyújt lehetıséget arra, hgy 3 10 hónapt külföldi fgadó isklában töltsenek. A prgram célja, hgy megismertesse a diákkkal az európai kultúrák és nyelvek skszínőségét és segítse ıket a személyes fejlıdésükhöz szükséges készségek elsajátításában. A prgram tvábbi célja az együttmőködések megerısítése a részt vevı isklák között, emellett lehetıvé téve számukra, hgy elismerjék a külföldi partnerisklában elvégzett tanulmánykat. Ezen útmutató célja, hgy a részt vevı iskláknak, tanárknak, diákknak, szülıknek és fgadó családknak segítsen biztsítani azt, hgy a diákk a külföldi tartózkdás srán kedvezı tanulmányi tapasztalatkat szerezzenek, és jól érezzék magukat. Az útmutató tartalma Az útmutató gyakrlati tájékztatást nyújt a résztvevıknek, felépítésében igazdva a különbözı felek igényeihez és érdeklıdéséhez. Az 1. rész áttekintést nyújt a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról. A 2. rész meghatárzza a résztvevık szerepeit és kötelezettségeit. A 3. rész megadja a prgram menetrendjét. A 4. rész a Cmenius prgram keretében diákkat küldı iskláknak szól. Ellenırzı listát tartalmaz a prgram isklai szintő irányítására és a dkumentáció használatára vnatkzóan, valamint iránymutatást ad a diákk kiválasztásáhz. Az 5. rész a részt vevı diákknak szóló tanácskat tartalmaz, és megadja a diákk és szüleik/gndviselıik által ellvasandó és aláírandó dkumentumkat. A 6. rész a fgadó iskláknak szól. Ellenırzı listát tartalmaz a prgram isklai szintő irányítására és a dkumentáció használatára vnatkzóan; Iránymutatást ad a mentrk számára és a fgadó családk kiválasztásáhz is. A 7. rész a részt vevı fgadó családknak szóló tanácskat tartalmaz, és megadja az általuk ellvasandó és aláírandó dkumentumkat. A 8. rész azt mutatja be, hgyan kell a küldı és fgadó iskla között kötendı tanulmányi szerzıdést kidlgzni és alkalmazni. A 9. rész a válságk kezelésére és a biztsítási eljárásk lebnylítására vnatkzóan nyújt iránymutatást. A 10. rész a kitöltendı őrlapk mintáit tartalmazza. A dkumentáció az Európa Unió webldalán (www.eurpa.eu) angl nyelven hzzáférhetı. Más nyelvi váltzatk a nemzeti irdák hnlapjain érhetık el. 4

5 5

6 1. rész: Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitásról Az Egyéni diákmbilitás a Cmenius prgram egyik alprgramja, amelynek középpntjában az isklai ktatás áll. A Cmenius az Egész életen át tartó tanulás prgramjának része 1. Ki pályázhat? Egyéni diákmbilitásra az alábbi bekezdésben felsrlt rszágk középisklái pályázhatnak; ezen belül azk az isklák, amelyek krábban már részt vettek Cmenius Isklai együttmőködésben vagy jelenleg is van futó prjektjük. Az isklák által kiválaszttt diákk nem lehetnek 14 évesnél fiatalabbak és egy pályázásra jgsult iskla nappali tagzatára kell járniuk. 2. Mely rszágk vehetnek részt? Az új Cmenius prgramban az Egész életen át tartó tanulás prgramjában részt vevı valamennyi rszág részt vehet Ciprus, az Egyesült Királyság, Írrszág és Németrszág kivételével. Amennyiben meg akarja tudni, hgy egy adtt évben mely rszágk vehetnek részt, tekintse meg a pályázati felhívást is. A felhívást minden évben (általában szeptemberben) teszik közzé az Európai Bizttság hnlapjának következı ldalán: Mind a küldı, mind a fgadó isklának a megadtt rszágk valamelyikében kell mőködnie. Hgyan kell pályázni? A küldı isklák a saját rszágukban található nemzeti irdáhz pályáznak támgatásért. A nemzeti irda publikálja a pályázati őrlapkat és részletes tájékztatást nyújt a pályázati eljárásra vnatkzóan. A prgramra vnatkzó minden lényeges adminisztratív infrmáció például a támgatás mértéke megtalálható az Egész életen át tartó tanulás prgramjának útmutatójában, amelyet évente az általáns pályázati felhívással együtt tesznek közzé. Mire frdítható a támgatás? A küldı isklák részére a támgatást saját nemzeti irdájuk fizeti ki. A támgatás kezelése és elsztása a küldı iskla feladata. A támgatás a következı költségek fedezésére frdítható: a küldı isklában felmerülı adminisztratív költségek, a diákk nyelvi felkészítésének költsége, a fgadó isklában felmerülı adminisztratív költségek, ideértve a mentri feladatkör költségeit, a diák egyszeri menettérti utazásának költségei (belföldi utazással együtt), havi juttatás a diák részére. A diákk és tanárk kötelezı felkészítésével összefüggı költségeket közvetlenül a nemzeti irdák fizetik ki. Külföldi tartózkdásuk alatt a diákk a Cmenius csprts biztsítást veszik igénybe, amelyet az Európai Bizttság nevében az AXA biztsít számukra. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határzata (2006. nvember 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési prgram létrehzásáról. 2 Az illetékes nemzeti irda tvábbi tájékztatással tud szlgálni az egyes rszágk támgatható iskláinak körére és a részt vevı diákk krhatárára vnatkzóan. 6

7 2. rész: Feladatk és kötelezettségek A küldı iskla Kapcslattartó tanárt jelöl ki. Biztsítja, hgy a kapcslattartó tanárnak minden szükséges eszköz (erıfrrásk és munkatársi segítség) a rendelkezésére álljn a diákmbilitás lehetı legmegfelelıbb támgatásáhz. Válságkezelésitervet A kapcslattartó tanár munkatársaival együttmőködve: Kiválasztja a megfelelı diákkat. Tanulmányiszerzıdést, Magatartásiszabályzatt. A fgadó isklával együtt elkészíti a a és a Megszervezi a diák fgadó rszágba való kiutazását és hazautazását. Felkészíti a diákt a mbilitásra. Részt vesz a nemzeti irda által a küldı iskláknak szervezett felkészítésen. Összekötıként közremőködik a küldı iskla és a küldı nemzeti irda, valamint a fgadó iskla, a diák és a szülık/gndviselık között (többek között az infrmációk és dkumentumk közvetítése terén). A prgram keretében rendelkezésére bcsáttt összes személyes adatt bizalmasan kezeli. A havi juttatást eljuttatja a diáknak/a diák szüleinek. Az átalánydíjat eljuttatja a fgadó isklának. Rendszeres kapcslatban áll a fgadó iskla mentrával. A tanulmányiszerzıdésre diákt segíti az itthni közösségbe vnatkzó való visszailleszkedésben. Szülıi/Gndviselıibeleegyezı fgadóisklakifizetésrılszóló Záróbeszámlót küld a nemzeti irdának. A záróbeszámló elfgadása után a támgatás fennmaradó összegét tvábbítja a diák (vagy a szülık) részére, vagy visszatéríti a nemzeti irdának. támgatásiszerzıdést, Megırzi az ebben az útmutatóban szereplı beszámlót, őrlapkat (aláírt aláírt nyilatkzat(ka)t, aláírt elismervényét) Tanulmányiszerzıdésért aláírt fgadócsaládnyilatkzat(ka)t, aláírt a támgatás végsı egyenlegének rendezésétıl számíttt 5 éven keresztül. Mentrt/mentrkat kapcslattartó tanárt jelöl ki (ez lehet maga a mentr is; ı felel a és az egyéb isklai feladatkért). A fgadó iskla 7

8 A mentrt/mentrkat és (adtt esetben) a kapcslattartó tanárt minden szükséges eszközzel (erıfrráskkal és munkatársi segítséggel) ellátja a Cmenius-diák beilleszkedésének és figyelemmel kísérésének elısegítése érdekében. Tanulmányiszerzıdésért A mentr munkatársaival együttmőködve: Aznsítja és kiválasztja a fgadó családkat Magatartásiszabályzatt (a lehetséges családknál látgatást tesz). Kapcslattartó tanárt jelöl ki (ez lehet maga a mentr is; ı felel a és az egyéb, isklai feladatkért). Közremőködik a tanulmányi szerzıdés elkészítésében, és aláírásával vállalja a benne fglaltakat. A küldı isklával együtt elkészíti a és a Válságkezelésitervet. Ismeri a fiatalkrúak védelmével kapcslats hatályban lévı vnatkzó jgszabálykat. A diák érkezése elıtt felveszi a kapcslatt a fgadó családdal. A fgadó családt ellátja a szükséges infrmációkkal, elérhetıségekkel és dkumentumkkal (a prgramra, a fiatalkrúak védelmével kapcslats kérdésekre, a válságkezelésre és a biztsításra vnatkzóan). Részt vesz a nemzeti irda által a fgadó iskláknak szervezett felkészítésen. Összekötı szerepet játszik a fgadó iskla és a fgadó nemzeti irda, valamint a küldı iskla, a diák és annak fgadó családja, illetve szükség esetén szülei/gndviselıi között (többek között az infrmációk és dkumentumk közvetítése révén). A prgram keretében rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat bizalmasan kezeli. Megszervezi, hgy a diák belföldön érkezésekr és távzásakr kísérıvel utazzn. Az isklában bemutatja a diákt, és segíti az új isklarendszerbe való beilleszkedésben. Segíti a diákt a külföldön való tartózkdása srán; a diák és a fgadó család számára mindig könnyen elérhetı. Szükség esetén új fgadó család kijelölése mellett dönt. Nyilvántartja a fgadó családk adatait és a nemzeti irdát tájékztatja az esetleges váltzáskról. Adtt esetben nyelvtanulási lehetıségeket ajánl a diáknak. Szükség esetén kapcslatba lép a biztsítótársasággal. Szükség esetén (vészhelyzetben) kapcslatba lép a szülıkkel/hivatals gndviselıkkel/a küldı iskla kapcslattartó tanárával. Tanácsért és támgatásért a nemzeti irdáhz frdul. Rendkívül sürgıs esetekben (a fgadó nemzeti irda jóváhagyását követıen) dönt a diák kinn-tartózkdásának megszüntetésérıl. 8

9 családnyilatkzatának Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzat Biztsításiútmutató Diákpályázatiőrlapjának Afgadó Vészhelyzet esetére rendelkezik az alábbi dkumentumkkal: a aláírt példánya, a eredeti aláírt példánya, aláírt példánya, a Cmenius csprts biztsításról szóló igazlás és aznsító kártya máslata a biztsítótársaság és a segítségnyújtó társaságk elérhetıségeivel együtt (az eredeti a diáknál marad), a Cmenius-diákk számára, a diák európai egészségbiztsítási kártyájának máslata. Az őrlapk helyi nyelvre frdíttt váltzatával is rendelkeznie kell. Ellenıriznie kell, hgy a diák lezárt brítékban magával hzta-e a kitöltött Egészségügyiőrlapt. A prgram keretében rendelkezésre bcsáttt személyes adatkat bizalmasan kell kezelni. kinn-tartózkdás zárásaként értékeli a diák munkáját. A küldı isklát segíti a nymn követésben vagy az értékelésben. A fgadó család A fgadó család: A Fgadócsaládnyilatkzatát. családk (Afgadócsaládnyilatkzatábanleírt) Aláírja Beleegyezik, hgy a fgadó család kiválasztására vnatkzó döntés meghzatala elıtt a család minden felnıtt tagjának erkölcsi biznyítványát ellenırizzék. Gndskdik arról, hgy a család minden tagja teljes mértékben tisztában legyen a fgadó jgaival és kötelezettségeivel. Megfelelı szállást és ellátást biztsít. Biztsítja, hgy a diák isklába járásáhz szükséges közlekedési eszközök rendelkezésre álljanak. Válságkezelés A diák felett szülıi felügyeletet gyakrl. Segíti a diákt az átmenet/beilleszkedés és az esetleges kulturális skk idıszakában. beleegyezınyilatkzat Tanulmányzza és betartja a fiatalkrúak Afgadócsaládnyilatkzata védelmére vnatkzó követelményeket. Ellvassa a kckázatkról és vészhelyzeti eljáráskról szóló tájékztatást a címő dkumentumban és a Válságkezelésitervben. Biztsításiútmutató Szülıi/Gndviselıi Diák Prbléma esetén kapcslatba lép a mentrral/fgadó isklával. Vészhelyzet esetére rendelkezik a következı dkumentumkkal: az aláírt máslata, aláírt máslata, a pályázatiőrlapjánakaláírt máslata, a Cmenius csprts biztsításról szóló igazlás és aznsító kártya máslata a biztsítótársaság és a segítségnyújtó társaságk elérhetıségeivel együtt (az eredeti a diáknál marad), a Cmenius-diákk számára, a diák európai egészségbiztsítási kártyájának máslata. A családnak az őrlapk helyi nyelvre frdíttt váltzatával is rendelkeznie kell. Ellenırizniük kell, hgy a diák lezárt brítékban magával hzta-e a kitöltött Egészségügyiőrlapt. A prgram keretében rendelkezésre bcsáttt személyes adatkat bizalmasan kell kezelniük. A diák A diák: 9

10 (Adiákpályázatiőrlapja,Egészségügyi A pályázati szakaszban minden lyan szükséges infrmációt (hiánytalanul) közöl, amely egy hsszabb őrlap). külföldi tartózkdás esetén fnts lehet Felkészül a külföldi tartózkdásra (szükség esetén nyelvi felkészülés, részvétel a szervezett (Az felkészítéseken). Közremőködik a tanulmányi szerzıdés elkészítésében, és aláírásával vállalja a benne fglaltakat. Megismerkedik a lehetséges veszélyekkel és vészhelyzeti eljáráskkal (Válságkezelés). egyesrszágkravnatkzóútmutatót). Megismerkedik a fgadó rszág kiskrúakra vnatkzó jgszabályaival, és ezeket betartja Aláírja a Szülıi/Gndviselıinyilatkzatt, és követi annak magatartási szabályait, valamint betartja a két iskla által megállapíttt magatartási szabályzatt. Tudja, kihez frduljn válsághelyzetben (Válságkezelésiterv). Nem vállal felesleges kckázatt. Felelısségteljesen viselkedik. Odafigyel a helyi viselkedési szabálykra és szkáskra. Egészségi állaptáról (azaz bármilyen prblémáról, amely a tartózkdás srán vészhelyzetté alakulhat) minden szükséges infrmációt közöl a küldı és fgadó isklával, illetve a mentrral. Az rvs által kitöltött Egészségügyiőrlapt (2. rész) lezárt brítékban az egész tartózkdása srán megırzi. Záróbeszámlót készít. (A diákpályázatiőrlapja, Szülı(k)/gndviselı(k) A szülı(k)/gndviselı(k): (Az A pályázati szakaszban minden lyan szükséges infrmációt (hiánytalanul) közöl(nek), amely egy hsszabb külföldi tartózkdás esetében fnts lehet Egészségügyiőrlap). Megismerkedik/megismerkednek a lehetséges veszélyekkel és vészhelyzeti eljáráskkal (Válságkezelés). Megismerkedik/megismerkednek a fgadó rszág kiskrúakra vnatkzó jgszabályaival egyesrszágkravnatkzóútmutató). Aláírja/aláírják a Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzatt. A mbilitás srán támgatja/támgatják a diákt. 10

11 Minden lényeges prblémát közöl(nek) a küldı iskla kapcslattartó tanárával. 11

12 3. rész: Menetrend Felhívjuk figyelmét, hgy a vastag betővel jelzett határidık kötelezı érvényőek. Mikr? Mit kell tenni? Kinek? któber nvember A pályázni szándékzó küldı isklák tájékztatják dlgzóikat és diákjaikat a prgramról. Küldı isklák któber nvember A diákkat fgadni szándékzó lehetséges fgadó isklák tájékztatják az isklaközösséget és kihirdetik, hgy szükség lehet fgadó családkra. CmeniusEgyénidiákmbilitáspályázatiútmutató A A küldı nemzeti irdák szándéknyilatkzatban tájékztatják a küldı isklákat a kiválasztás eredményérıl. A kiválaszttt küldı isklák tájékztatják a diákkat és a fgadó isklákat (és felhívják a figyelmüket arra, hgy a prgramra segítségével készüljenek fel) december 3. A küldı isklák (kitöltött, a küldı és fgadó iskla aláírásával elláttt) pályázatainak beküldési határideje február közepéig február közepétıl Fgadó isklák Küldı isklák Küldı nemzeti irdák Küldı isklák március végéig március végéig Március vége A fgadó isklák aznsítják a megfelelı fgadó családkat. A küldı isklák kiválasztják a diákkat. A diákk nyelvi felkészülése március 1-tıl indulhat támgatási összegbıl, amennyiben szükséges. A küldı isklák elküldik a kiválaszttt diák(k) adatait a fgadó isklának. Fgadó isklák Küldı isklák Küldı isklák április vége A fgadó isklák (a diákk prfilja alapján) kiválasztják a fgadó családkat és azk adatait megadják a küldı iskláknak. Szülıi/Gndviselıibeleegyezı Május eleje A küldı isklák tájékztatást nyújtanak a diák és szülei/gndviselıi számára a kiválaszttt fgadó családról és ösztönzik, hgy a küldı és fgadó családk vegyék fel egymással a kapcslatt. A megadtt infrmációk (a fgadó család adatai, a mentr/kapcslattartó tanár adatai és a tanulmányi szerzıdés) alapján a szülık aláírják a nyilatkzatt. Fgadó isklák Küldı isklák/diák/kü ldı család május közepe A küldı iskla, a fgadó iskla és a diák megfgalmazza és aláírja a tanulmányi szerzıdést. Küldı isklák/fgadó isklák/diák május 20. A küldı isklák megadják a küldı nemzeti irdának a kiválaszttt diák, a fgadó iskla és a fgadó család adatait (a tanév elsı félévében induló diákkra vnatkzóan) május A küldı nemzeti irda elkészíti a támgatási megállapdást és elküldi azt a küldı isklának. Küldı isklák Küldı nemzeti 12

13 Amikr a mbilitás kezdetét és az érkezés utáni felkészítés idıpntját megállapítják Legalább egy hónappal az indulás elıtt május/június A küldı iskla a fgadó isklával kötött szerzıdést és a fgadó rszágbeli tevékenység kezdetének idıpntját figyelembe véve megveszi a menetjegyet (hgy a diák az érkezés utáni felkészítés idejére megérkezzen a fgadó rszágba). Az utazási költségek március 1-tıl számlhatók el. A küldı iskla regisztrálja a kiutazó diákkat a Cmenius csprts biztsítás keretében. Az indulás elıtti felkészítés biztsítása. irdák Küldı isklák Küldı iskla Küldı isklák Indulás elıtt 2013, a megérkezés után Indulás elıtti felkészítés a kiutazó diákk/a küldı isklák kapcslattartó tanárai számára (a felkészítést a küldı nemzeti Kifizetésikérelmet irdák szervezik). Érkezés utáni felkészítés az érkezı diákk/a fgadó isklák mentrai számára (a felkészítést a fgadó nemzeti irdák szervezik) augusztus/szeptembertıl. a küldı isklának, hgy az tvábbítsa a prgram megvalósítását fedezı átalánydíjat któber A diák megérkezése után a fgadó iskla elküldi az aláírt Diákk/a küldı isklák kapcslattartó tanárai Diákk/a fgadó isklák mentrai Fgadó isklák któber vége Nvember vége 2014 augusztusától A küldı isklák a fent említett dkumentum alapján kifizetik a fgadó isklának az átalánydíjat. beszámló,tanulmányiszerzıdés,atanulmányiszerzıdésre A vnatkzó küldı isklák megadják a Szülıi/Gndviselıibeleegyezı (Közzétehetı küldı nemzeti irdának a kiválaszttt diák, a fgadó iskla a fgadó Afgadóiskla összefglaló család adatait (a tanév másdik félévében induló diákkra vnatkzóan). A küldı isklák záróbeszámlóit, amelyek tartalmazzák a diák és a fgadó iskla által közölt infrmációkat, illetve a szükséges dkumentumk aláírt máslatát beszámló, nyilatkzat, aláírt Afgadócsaládnyilatkzataaláírva, Küldı isklák Küldı isklák Küldı isklák kifizetésrılszólóelismervényealáírva) be nemzeti irdának. kell nyújtani a küldı 13

14 4. rész: Útmutató a küldı iskláknak Ellenırzı lista a küldı iskláknak Ez az ellenırzı lista azkat a feladatkat tartalmazza, amelyeket a Cmenius Egyéni diákmbilitással kapcslatban a küldı iskláknak el kell végezniük. A könnyebb követhetıség érdekében a feladatk csprtsítva szerepelnek a következı szakaszk szerint: indulás elıtt, a tartózkdás alatt, hazatérés után, a szerzıdéses idıszak egészében. Ezen rész végén ellenırzı lista található a dkumentáció kezelésérıl. Indulás elıtt Mtiválás és tbrzás: Gndskdjanak arról, hgy a külföldi tartózkdás lehetıségérıl szóló infrmációk minden diákhz eljussanak, Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzatt különösen azkhz, akiknek ilyen útra máskülönben nem nyílna lehetıségük. Kiválasztás: Végezzenek alaps válgatást annak érdekében, hgy lyan személyi és tanulmányi képességekkel Iskláknakszólóiránymutatásadiákkkiválasztásáról, rendelkezı diákk juthassanak külföldre, akiknek a tartózkdása sikerrel járhat. Az valamint adiákpályázatiőrlapjasegítségükre lesz az isklai kiválasztás megszervezésében. Amikr a diák kiválasztása megtörtént, gndskdjanak arról, hgy az adiákpályázatiőrlapjánakelhelyezésre Egészségügyiőrlapt, vnatkzó mellékletét, valamint a az érintettek kitöltsék és aláírják. Egészségügyiőrlapban Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzat Kapcslattartó mentrával, tanár: Nevezzenek ki kapcslattartó személyt, aki biztsítja az összeköttetést a fgadó iskla a diákkal, valamint annak szüleivel/gndviselıivel. A kapcslattartó tanár munkáját az iskla az adtt személy munkaterhének részeként ismerje (pl. anyagi kmpenzáció, munkaidı-csökkentés). Tájékztatási követelmények: Biztsítsák, hgy a szükséges őrlapk Adiákpályázatiőrlapja(az elhelyezésre vnatkzó melléklettel együtt) a eljussanak a fgadó iskla mentráhz. Az (2. rész) szereplı infrmáció szigrúan bizalmas, ezért azt lezárt brítékban kell elhelyezni, amelyet a diáknak Tanácskarésztvevı meg kell ıriznie; a brítékt kizárólag rvs nyithatja fel rvsilag indklt esetben. Amint a mentr a fgadó család kiválasztása megtörtént, elérhetıségeiket küldjék el a diák szüleinek/gndviselıinek. Felkészítés: A kiválaszttt diákt/diákkat kísérjék el a nemzeti irda által szervezett, indulás elıtti felkészítésre. A küldı iskla kapcslattartó tanárainak felkészítésére ugyanekkr kerül sr. Végezzenek el minden szükséges felkészítést (pl. nyelvi felkészítés, tájékztatás a fgadó iskláról, a fgadó családról és a fgadó rszágról). Az Egyéni diákmbilitás gyakrlati kérdéseit célját a diák szüleinek/gndviselıjének diákknakcímő is el kell magyarázni. A diáknak adják da a dkumentumt és beszéljék meg vele az abban található tanácskat. Tanulmányi szerzıdés: A külföldre utazó diák(k) számára dlgzzanak ki egyéni tanulmányi szerzıdést. A küldı iskla, a fgadó iskla és a diák fgalmazza meg és írja alá a tanulmányi 14

15 szerzıdést. Ez a szerzıdés megkönnyíti a kinn-tartózkdás elismerését és biztsítja, hgy a diáknak, amennyire lehetséges, ne kelljen dupla munkát végeznie és nagy mennyiségő tananyagt bepótlnia a tartózkdást követıen. Atanulmányiszerzıdésrevnatkzóiránymutatóaziskláknak, valamint atanulmányiszerzıdéselnevezéső dkumentumk segítenek ebben a flyamatban. Eurpass-igazlvány: A küldı isklának érdemes a Cmenius-diák részére Eurpass mbilitási igazlványért flyamdnia. Ezt a mbilitás tartalmát meghatárzó igazlványt minden uniós rszágban elismerik, ezért a diák számára értékes dkumentum lehet a jövıben is. Az igazlvány megszerzésének tvábbi részleteirıl érdeklıdjenek a saját nemzeti irdájuknál, vagy látgassanak el az Eurpass hnlapjára: útmutatóban Válságkezelés Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzat Válságkezelési terv: A fgadó isklával magatartásiszabályzatt egyesrszágkravnatkzó állapdjanak meg, hgy a kinn-tartózkdás srán bekövetkezı válság vagy vészhelyzet esetén milyen eljáráskat kell követni. Gyızıdjenek meg arról, hgy a szülık/gndviselık és a diák rendelkezik a címő dkumentum és a Válságkezelésitervegy-egy példányával. Ellenırizzék, hgy a diákk és a szülık/gndviselık ismerik-e a kiskrúakra vnatkzó jgszabálykat (amelyek Az megtalálhatók). Magatartási szabályzat: A szabályain túlmenıen, a fgadó isklával együtt dlgzzanak ki a diák számára, amely szabályszegés esetén a lehetséges következményeket is tartalmazza. Utazási elıkészületek: A fgadó isklával egyetértésben szervezzék meg a diák utazását. A diáknak a kötelezı, érkezés utáni felkészítésen való részvételhez idıben meg kell érkeznie a fgadó rszágba. E felkészítés idıpntjáról az Önök rszágának nemzeti irdája fg felvilágsítást adni. Biztsítás: A magyar nemzeti irda, a Tempus Közalapítvány munkatársai gndskdnak a diák regisztrálásáról a kötelezı Cmenius csprts biztsításra a biztsítási adminisztrációs hnlapn: >> Eurpean Cmmissin >> Cmenius. Tanulmányiszerzıdésben A kinn-tartózkdás srán Maradjanak kapcslatban a diákkal: Tartsanak fenn rendszeres kapcslatt a diákkal és a fgadó isklában mőködı mentrral. Segítsenek abban, hgy a diák megszthassa élményeit. Jó ötlet lehet a diák tthni sztályával és partnerisklai sztályával közösen flytattt számítógépes kmmunikáció (videknferencia, internetes blg stb.) megszervezése. Ellenırizzék a diák elımenetelét: A rögzített feltételek alapján a fgadó isklával együtt kísérjék figyelemmel a diák elımenetelét. Segítsenek a prblémák Tanulmányiszerzıdésben megldásában: Segítsenek a fgadó isklának a felmerülı prblémák megldásában és szükség esetén lépjenek kapcslatba a diák szüleivel. fgadóisklabeszámlója Hazatérés után Értékelés: Értékeljék a kinn-tartózkdás eredményeit a diákkal együtt mind hivatals (tanulmányi eredmények a rögzített követelmények alapján), mind nem hivatals aküldıisklánakelnevezéső szempntból (személyes eredmények). A diákról szóló értékelés alapjául a őrlapban közölt értékelés szlgáljn. Az értékelés kövesse a küldı iskla és a diák által közösen megállapíttt prgramt. 15

16 Elismerés: Biztsítsák, hgy az iskla a lehetı legnagybb mértékben elismerje a külföldi tartózkdást, és hgy a diáknak legyen alkalma megsztani élményeit az isklával. Az Eurpass igazlványt a diák szintén használhatja külföldi tartózkdásának hivatals elismerésére. Afgadócsaládnyilatkzataésa Fgadóisklakifizetésrılszóló Szülıi/Gndviselıi Visszailleszkedés: Minden szükséges eszközzel segítsék a diákt az tthni környezetbe való zökkenımentes visszailleszkedésben. Adjanak neki lehetıséget arra, hgy átgndlja tapasztalatai hatását, és hgy ezekre építve haladhassn tvább. Beszámlás: Saját nemzeti irdájuknak beszámlási kötelezettséggel tartznak. Ez a beszámló a diák Tanulmányiszerzıdés,aláírtFgadóisklabeszámlójaaküldıisklának, és a fgadó iskla által közölt infrmációkat, a szükséges dkumentumk aláírt máslatát (aláírt beleegyezınyilatkzat, aláírt elismervényealáírással ellátva), illetve az igazló dkumentumkat (kifizetési igazláskat) tartalmazza. Kifizetésikérelem A szerzıdéses idıszak egész ideje alatt A támgatás kezelése: Gndskdjanak arról, hgy a diák havi juttatását kifizessék a diáknak/a diák szüleinek. Vegyék meg a diák menettérti jegyét és gyızıdjenek meg arról, hgy az utazással kapcslats minden egyéb támgatható kiadást is fedeznek. Az aláírt kézhezvétele után a támgatás megfelelı részét tvábbítsák a fgadó isklának. Ne feledkezzenek meg arról, hgy a diák ki- és hazautazásával kapcslats kiadáskról szóló összes számlát meg kell ırizni. A támgatás kezelésérıl nemzeti irdájuk szlgálhat tvábbi infrmációkkal. Kapcslattartás a nemzeti irdával: A kiválaszttt diákk adatait és fgadóhelyét feltétlenül adják meg a nemzeti irdának. Vegyenek részt a felkészítésen és teljesítsék a nemzeti irda beszámlásra vnatkzó követelményeit. Amennyiben isklájuk a fgadó isklával együtt úgy dönt, hgy a diákt haza kell küldeni, haladéktalanul vegyék fel a kapcslatt a nemzeti irdával a kinn-tartózkdás megszüntetésének jóváhagyása céljából. Dkumentumk ellenırzı listája: Ellvasandó dkumentumk: Útmutató a küldı iskláknak a diákk kiválasztásáhz Útmutató az iskláknak a tanulmányi szerzıdés elkészítéséhez Válságkezelés Biztsítási útmutató Cmenius-diákk számára Kitöltendı és aláírandó őrlapk: Tanulmányi szerzıdés Válságkezelési terv Magatartási szabályzat 16

17 A diáktól begyőjtendı dkumentumk (megfelelıen kitöltve és aláírva): A diák pályázati őrlapja (az elhelyezésre vnatkzó melléklettel együtt) Egészségügyi őrlap (csak az 1. rész) Szülıi/Gndviselıi beleegyezı nyilatkzat Biztsítási regisztrációs őrlap és a kedvezményezett(ek) megnevezése halál esetére A diákk és szüleik/gndviselıik részére tvábbítandó dkumentumk: Tanácsk a részt vevı diákknak Válságkezelés Válságkezelési terv Magatartási szabályzat Biztsítási útmutató Cmenius-diákk számára 17

18 szakaszra 4. rész: Útmutató a küldı iskláknak ténylegeskiválasztására. és a diákk Útmutató a küldı iskláknak a diákk kiválasztásáhz E dkumentum célja, hgy a küldı isklák számára megkönnyítse a Cmenius Egyéni diákmbilitási prgramban részt vevı diákk kiválasztását. A kiválasztási flyamat két részre szlik: a tbrzási A tbrzási szakasz A tbrzási szakasz flyamán a diákk iratkzzanak fel, így a tényleges kiválasztáshz fel lehet állítani a jelöltlistát. A tbrzás legegyszerőbb frmája az, ha az iskla faliújságján vagy hnlapján felhívást helyeznek el. A tbrzást esetleg hsszabb idın át, kidlgzttabb hirdetési tevékenységgel is lehet flytatni. Azkat a diákkat is bátrítani kell a jelentkezésre, akiknek maguktól nem jutna eszükbe külföldön tanulmánykat flytatni. Az érdeklıdı diákkra a legnagybb hatással az lehet, ha valamely csereprgram krábbi résztvevıjével flytattt beszélgetésen vagy élménybeszámlón vehetnek részt. Kiválasztás A kiválasztás menetét, azaz a pályázók által benyújtandó dkumentumkat és azk kezelését a küldı iskla határzza meg. Ideális esetben az isklák az írásban benyújttt pályázatkat elıbírálják (lásd a Adiákpályázatiőrlapjánakmintáját), majd a végsı döntés meghzatala elıtt a legmegfelelıbb jelöltekkel elbeszélgetnek. Vannak lyan általáns kritériumk, amelyeket a kiválasztási flyamat srán mindig figyelembe kell bizttságtfelállítani,amelybenkülsıtagkisrésztvehetnek, venni, jóllehet a szubjektív megítélést nem lehet teljesen kiküszöbölni. Határzttan ajánltt egy hgy a döntést ne az iskla valamelyik dlgzójának kelljen egyedül meghznia. Az általáns kritériumkn felül léteznek lyan egyedi kritériumk is, amelyek a mbilitási prjekt jellegéhez vagy céljáhz kötıdnek, valamint amelyeket az adtt prjekt jellemzıi alapján külön meg kell határzni. A kiválasztási flyamat résztvevıinek meg kell egyezniük és egyet kell érteniük abban, hgy melyek legyenek az általáns és az egyedi kritériumk, és ezt a pályázókkal is egyértelmően tudatni kell. Fnts, hgy a kritériumkat és azk indkát a fgadó iskla kapcslattartójával is megvitassák, hgy a fgadók számára nyilvánvaló legyen, milyen alapn történt a kiválasztás, és ennek megfelelı elıkészületeket tehessenek. Általáns kritériumk Az általáns kiválasztási kritériumk a következı tényezıkhöz kapcslódnak: mtiváció, szülıi támgatás, 18

19 nyittt személyiség, önállóság, tanulmányi képességek. A következıkben e tényezık rövid kifejtése lvasható. Ezen kritériumk egyike sem fntsabb a másiknál, tehát a végsı döntést mindegyikkritériumt figyelembe véve, általáns elbírálás alapján kell meghzni. Mtiváció A mtiváció kulcsszerepet játszik a kiválasztásban. Elıször is fnts, hgy a diákk tisztában legyenek azzal, mivel jár egy külföldi mbilitási idıszak. Tudniuk kell, hgy külföldön hsszabb ideig egyedül lenni nem mindig könnyő; elıfrdulhat, hgy lesz néhány nehezebb idıszakuk, és a felmerülı prblémákkal egyedül kell megbirkózniuk. A mtiváció és az elkötelezettség egyik próbája, ha a diákk lehetıséget kapnak arra, hgy bebiznyítsák, hajlandók a prjektbe energiát azaz idıt és munkát fektetni. Ennek egyik módja például megkérni ıket, hgy írjanak mtivációs levelet arról, mit várnak a prjekttıl és miért jelentkeztek. Szülıi támgatás A szülıknek teljes mértékben el kell fgadniuk a prjekt feltételeit és készen kell állniuk arra, hgy a diákkat a távllétük alatt támgassák. A flyamatsan aggdalmaskdó szülık, akik aggdalmukat gyermekükre is rávetítik, negatívan beflyáslhatják a külföldi tartózkdást és végül még visszalépésre is rábírhatják a gyermeket. A diákk pályázatába ezért szülıi nyilatkzatt kell beilleszteni, amelybıl világsan kiderül, hgy mindezt tudmásul veszik, és készek a diákt támgatni és bátrítani az egész kinn-tartózkdás alatt. Nyittt személyiség A diák egyedül vág neki egy új világnak, ahl új barátkat kell szereznie és új isklaközösségbe kell beilleszkednie. A kihíváskat inkább kerülı diákk nem mindig tudják a lehetı legjbban kihasználni az ilyen tapasztalatk elınyeit, ezért akár súlys nehézségeik is támadhatnak a kinn-tartózkdás srán. A nyittt személyiség nem feltétlenül egyenlı a népszerőséggel, amelyet gyakran környezeti tényezık eredményeznek, nem pedig maga a személyiség. A nyitttság jó fkmérıje, ha a diák lyan hbbit vagy szabadidıs tevékenységeket őz, ahl ugyanlyan érdeklıdéső társakkal barátkzhat. Ez lehet zene, sprt, sakk vagy plitika bármi, amit máskkal együtt lehet flytatni. 19

20 Önállóság Nem könnyő hsszú idıre távl lenni a családtól és a barátktól, ezért elıfrdulhat, hgy a diákk nem tudnak megbirkózni a helyzettel és az elsı néhány nap vagy hét után hazautaznak. A helyes felkészítés és támgatás jelentısen csökkentheti ennek kckázatát, de maguknak a diákknak is kellı lelkierıvel kell rendelkezniük ahhz, hgy a nehéz idıszakkkal egyedül is megbirkózzanak. Fnts tudni, hgy a szókimndó viselkedés nem feltétlenül utal önállóságra, és hgy a csendes és látszólag visszafgtt személyiség valójában nagyfkú alkalmazkdóképességet és kitartást takarhat. A kiválaszttt diák legyen magabizts, és legyen képes az akadálykkal szembenézni és megbirkózni. Tanulmányi képességek A tanulmányi képességek elınyösek lehetnek annak, aki ktatási jellegő, hsszú távú mbilitási prjektben vesz részt. A diáknak egyrészt az eddig megszkttól valószínőleg jelentısen eltérı rendszerben kell követnie az órák menetét (ráadásul egy számára krábban esetleg ismeretlen idegen nyelven), másrészt a hazatérése után lehet, hgy azn kell dlgznia, hgy utlérje a többi diákt. Amennyiben valaki a saját rszágában is nehézségekkel küzd, annak a hsszú távllét esetleg tvább súlysbíthatja a fennálló prblémáit. Hiba lenne aznban a kitőnı érdemjegyeket részvételi feltétellé tenni: az általáns képesség számít, nem pedig az, hgy a diák egy adtt pillanatban milyen eredményt ért el. Valójában azk a diákk, akik képességük alatt teljesítenek, kiváló résztvevıknek biznyulhatnak, mivel ez az élmény segíthet nekik kibntakztatni valódi képességeiket. A tanárk általában tudják, melyik diákjuk teljesít a valódi képességének megfelelıen, és melyik az, amelyik átmeneti mtivációhiány miatt csak közepes teljesítményt tvábbiegyedikritériumkat nyújt. Ezzel az érvvel ezeket a diákkat is be lehet vnni a kiválasztási flyamatba, ahelyett, hgy a kiválasztás kizárólag a vizsga- és dlgzateredmények alapján történne. Egyedi A kiválasztási flyamat srán az általáns kritériumk mellett esetleg meghatárzhatnak a mbilitással kapcslats is. Mivel a látgatás lyan isklák között jön létre, amelyek már részt vettek Cmenius Isklai együttmőködések prjektben vagy annak jelenlegi résztvevıi, egyes isklák dönthetnek úgy, hgy az egyéni diákmbilitást e prjekt flytatásának tekintik, ezért a diákk tbrzását és kiválasztását a nagybb prgramban részt vevı diákkra szőkítik le. Válságmegelızés Fnts, hgy alapsan megfntlják minden diák prgramban való részvételét. Egyes diákk esetleg nem állnak készen a külföldi élettel járó nehézségekre. Elıfrdulhat, hgy téves elképzeléseik vannak, amelyeket minél krábban el kell szlatni. A beszélgetés srán a kiválasztási bizttságnak meg kell próbálnia kideríteni, vannak-e a diáknak lyan prblémái, amelyek a prgramban való részvétele szempntjából fntsak lehetnek (pl. pszichlógiai/egészségi/családi/isklai prblémák). Az infrmáció szigrúan bizalmasan kezelendı; kizárólag a kiválasztásban közvetlenül részt vevı személyeknek hzható tudmására. A 20

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2016/2017. tanév

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2016/2017. tanév Szakmai gyakrlat tájékztató 2016/2017. tanév GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szakmai gyakrlatra vnatkzó szabályk 2016/2017. tanév Felhasznált jgszabályk: 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében. ÁLLÁSHIRDETÉS AZ EURÓPAI HALÁSZATI ELLENŐRZŐ HIVATAL EFCA AZ EURÓPAI UNIÓ 2005-BEN LÉTREHOZOTT ÜGYNÖKSÉGE, AMELYNEK CÉLJA A TAGÁLLAMOK ÁLTAL FOLYTATOTT HALÁSZATI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK Erasmus+ Felnőttktatási munkatársak mbilitása Támgatási szerződés III. számú melléklet (egy-kedvezményezett) 2016 III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. RENDELKEZÉSEK AZ EGYSÉGKÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSON

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141 Tisztelt Intézményvezetı Úr/Asszny! Fıisklánk tanterve szerint a II. évflyams Titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı hallgatóinknak tanulmányaik IV. félévében egy általuk választtt, megfelelı

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat A 22/2010.(I.21.) KT határzat melléklete Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérıl szabályzza a nyilváns könyvtári ellátást, s ezen belül a könyvtári használat

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A panasz fgalma 1.1. Panasznak minısül az ERGO Életbiztsító Zrt. (tvábbiakban: Biztsító) tevékenységével, szlgáltatásával, termékével szemben felmerülı

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál!

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál! Gyakrnkkat keresünk! Jelenlegi nyittt pzíciónk: Tréner-tanácsadói gyakrnk Ha szeretnél munkatapasztalatt szerezni és belelátni egy humán fejlesztő cég működésébe Ha fnts számdra a jó hangulatú munkahelyi

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Page 1 14.07.2005 EKB ftóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Az Európai Közpnti Bank (EKB) 2004-ben írta ki első ízben éves ftóművészeti pályázatát, amelynek

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni:

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékztatjuk, hgy a vnatkzó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámlási rendszer keretében az alábbi megbízáskat kell kezelni: Elektrnikus banki rendszereken vagy telefnn keresztül

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 1 Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 1. A szlgáltatás célja A szlgáltatás célja, hgy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtsn az egyéni kmpetenciáikhz, életpálya-elképzeléseikhez

Részletesebben

II. A pályázat célja a továbbképzésre jelentkezők képzéseken való részvételének támogatása.

II. A pályázat célja a továbbképzésre jelentkezők képzéseken való részvételének támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla együttműködésében megvalósuló TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések A versenyről Mi az E.ON Energy Glbe Magyarrszág díj célja? Nevezés A nemzetközi Energy Glbe Award az energiavilág Oscar-díjaként is emlegetett független, nemzetközi fenntarthatósági

Részletesebben