Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató"

Átírás

1 A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató

2 2

3 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek 3. rész Menetrend 4. rész Útmutató a küldı iskláknak: Ellenırzı lista A diákk kiválasztása 5. rész Útmutató a diákknak és szüleiknek/gndviselıiknek: Tanácsk a részt vevı diákknak 6. rész Útmutató a fgadó iskláknak: Ellenırzı lista Útmutató a mentrknak A fgadó családk kiválasztása 7. rész Útmutató a fgadó családknak: 8. rész A tanulmányi szerzıdésre vnatkzó útmutató a küldı és a fgadó iskláknak 9. rész Válságkezelési útmutató Válságkezelés Biztsítás a Cmenius-diákk számára Az egyes rszágkra vnatkzó útmutató 10. rész Kitöltendı őrlapk mintái: Tanulmányi szerzıdés (küldı iskla és fgadó iskla) Fgadó iskla beszámlója a küldı isklának Válságkezelési terv (küldı és fgadó iskla) Magatartási szabályzat (küldı és fgadó iskla) A diák pályázati őrlapja (diák, szülık/gndviselık) Egészségügyi őrlap 1. és 2. rész (rvs, szülık/gndviselık, diák) Szülıi/gndviselıi beleegyezı nyilatkzat (szülık/gndviselık, diák) A fgadó családra vnatkzó infrmációs őrlap (fgadó család) A fgadó család nyilatkzata (fgadó család) Kifizetési kérelem (fgadó iskla) A fgadó iskla kifizetésrıl szóló elismervénye (fgadó iskla) 3

4 BEVEZETÉS A Cmenius Egyéni diákmbilitás lyan európai kezdeményezés, amely középisklás diákknak nyújt lehetıséget arra, hgy 3 10 hónapt külföldi fgadó isklában töltsenek. A prgram célja, hgy megismertesse a diákkkal az európai kultúrák és nyelvek skszínőségét és segítse ıket a személyes fejlıdésükhöz szükséges készségek elsajátításában. A prgram tvábbi célja az együttmőködések megerısítése a részt vevı isklák között, emellett lehetıvé téve számukra, hgy elismerjék a külföldi partnerisklában elvégzett tanulmánykat. Ezen útmutató célja, hgy a részt vevı iskláknak, tanárknak, diákknak, szülıknek és fgadó családknak segítsen biztsítani azt, hgy a diákk a külföldi tartózkdás srán kedvezı tanulmányi tapasztalatkat szerezzenek, és jól érezzék magukat. Az útmutató tartalma Az útmutató gyakrlati tájékztatást nyújt a résztvevıknek, felépítésében igazdva a különbözı felek igényeihez és érdeklıdéséhez. Az 1. rész áttekintést nyújt a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról. A 2. rész meghatárzza a résztvevık szerepeit és kötelezettségeit. A 3. rész megadja a prgram menetrendjét. A 4. rész a Cmenius prgram keretében diákkat küldı iskláknak szól. Ellenırzı listát tartalmaz a prgram isklai szintő irányítására és a dkumentáció használatára vnatkzóan, valamint iránymutatást ad a diákk kiválasztásáhz. Az 5. rész a részt vevı diákknak szóló tanácskat tartalmaz, és megadja a diákk és szüleik/gndviselıik által ellvasandó és aláírandó dkumentumkat. A 6. rész a fgadó iskláknak szól. Ellenırzı listát tartalmaz a prgram isklai szintő irányítására és a dkumentáció használatára vnatkzóan; Iránymutatást ad a mentrk számára és a fgadó családk kiválasztásáhz is. A 7. rész a részt vevı fgadó családknak szóló tanácskat tartalmaz, és megadja az általuk ellvasandó és aláírandó dkumentumkat. A 8. rész azt mutatja be, hgyan kell a küldı és fgadó iskla között kötendı tanulmányi szerzıdést kidlgzni és alkalmazni. A 9. rész a válságk kezelésére és a biztsítási eljárásk lebnylítására vnatkzóan nyújt iránymutatást. A 10. rész a kitöltendı őrlapk mintáit tartalmazza. A dkumentáció az Európa Unió webldalán (www.eurpa.eu) angl nyelven hzzáférhetı. Más nyelvi váltzatk a nemzeti irdák hnlapjain érhetık el. 4

5 5

6 1. rész: Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitásról Az Egyéni diákmbilitás a Cmenius prgram egyik alprgramja, amelynek középpntjában az isklai ktatás áll. A Cmenius az Egész életen át tartó tanulás prgramjának része 1. Ki pályázhat? Egyéni diákmbilitásra az alábbi bekezdésben felsrlt rszágk középisklái pályázhatnak; ezen belül azk az isklák, amelyek krábban már részt vettek Cmenius Isklai együttmőködésben vagy jelenleg is van futó prjektjük. Az isklák által kiválaszttt diákk nem lehetnek 14 évesnél fiatalabbak és egy pályázásra jgsult iskla nappali tagzatára kell járniuk. 2. Mely rszágk vehetnek részt? Az új Cmenius prgramban az Egész életen át tartó tanulás prgramjában részt vevı valamennyi rszág részt vehet Ciprus, az Egyesült Királyság, Írrszág és Németrszág kivételével. Amennyiben meg akarja tudni, hgy egy adtt évben mely rszágk vehetnek részt, tekintse meg a pályázati felhívást is. A felhívást minden évben (általában szeptemberben) teszik közzé az Európai Bizttság hnlapjának következı ldalán: Mind a küldı, mind a fgadó isklának a megadtt rszágk valamelyikében kell mőködnie. Hgyan kell pályázni? A küldı isklák a saját rszágukban található nemzeti irdáhz pályáznak támgatásért. A nemzeti irda publikálja a pályázati őrlapkat és részletes tájékztatást nyújt a pályázati eljárásra vnatkzóan. A prgramra vnatkzó minden lényeges adminisztratív infrmáció például a támgatás mértéke megtalálható az Egész életen át tartó tanulás prgramjának útmutatójában, amelyet évente az általáns pályázati felhívással együtt tesznek közzé. Mire frdítható a támgatás? A küldı isklák részére a támgatást saját nemzeti irdájuk fizeti ki. A támgatás kezelése és elsztása a küldı iskla feladata. A támgatás a következı költségek fedezésére frdítható: a küldı isklában felmerülı adminisztratív költségek, a diákk nyelvi felkészítésének költsége, a fgadó isklában felmerülı adminisztratív költségek, ideértve a mentri feladatkör költségeit, a diák egyszeri menettérti utazásának költségei (belföldi utazással együtt), havi juttatás a diák részére. A diákk és tanárk kötelezı felkészítésével összefüggı költségeket közvetlenül a nemzeti irdák fizetik ki. Külföldi tartózkdásuk alatt a diákk a Cmenius csprts biztsítást veszik igénybe, amelyet az Európai Bizttság nevében az AXA biztsít számukra. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határzata (2006. nvember 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési prgram létrehzásáról. 2 Az illetékes nemzeti irda tvábbi tájékztatással tud szlgálni az egyes rszágk támgatható iskláinak körére és a részt vevı diákk krhatárára vnatkzóan. 6

7 2. rész: Feladatk és kötelezettségek A küldı iskla Kapcslattartó tanárt jelöl ki. Biztsítja, hgy a kapcslattartó tanárnak minden szükséges eszköz (erıfrrásk és munkatársi segítség) a rendelkezésére álljn a diákmbilitás lehetı legmegfelelıbb támgatásáhz. Válságkezelésitervet A kapcslattartó tanár munkatársaival együttmőködve: Kiválasztja a megfelelı diákkat. Tanulmányiszerzıdést, Magatartásiszabályzatt. A fgadó isklával együtt elkészíti a a és a Megszervezi a diák fgadó rszágba való kiutazását és hazautazását. Felkészíti a diákt a mbilitásra. Részt vesz a nemzeti irda által a küldı iskláknak szervezett felkészítésen. Összekötıként közremőködik a küldı iskla és a küldı nemzeti irda, valamint a fgadó iskla, a diák és a szülık/gndviselık között (többek között az infrmációk és dkumentumk közvetítése terén). A prgram keretében rendelkezésére bcsáttt összes személyes adatt bizalmasan kezeli. A havi juttatást eljuttatja a diáknak/a diák szüleinek. Az átalánydíjat eljuttatja a fgadó isklának. Rendszeres kapcslatban áll a fgadó iskla mentrával. A tanulmányiszerzıdésre diákt segíti az itthni közösségbe vnatkzó való visszailleszkedésben. Szülıi/Gndviselıibeleegyezı fgadóisklakifizetésrılszóló Záróbeszámlót küld a nemzeti irdának. A záróbeszámló elfgadása után a támgatás fennmaradó összegét tvábbítja a diák (vagy a szülık) részére, vagy visszatéríti a nemzeti irdának. támgatásiszerzıdést, Megırzi az ebben az útmutatóban szereplı beszámlót, őrlapkat (aláírt aláírt nyilatkzat(ka)t, aláírt elismervényét) Tanulmányiszerzıdésért aláírt fgadócsaládnyilatkzat(ka)t, aláírt a támgatás végsı egyenlegének rendezésétıl számíttt 5 éven keresztül. Mentrt/mentrkat kapcslattartó tanárt jelöl ki (ez lehet maga a mentr is; ı felel a és az egyéb isklai feladatkért). A fgadó iskla 7

8 A mentrt/mentrkat és (adtt esetben) a kapcslattartó tanárt minden szükséges eszközzel (erıfrráskkal és munkatársi segítséggel) ellátja a Cmenius-diák beilleszkedésének és figyelemmel kísérésének elısegítése érdekében. Tanulmányiszerzıdésért A mentr munkatársaival együttmőködve: Aznsítja és kiválasztja a fgadó családkat Magatartásiszabályzatt (a lehetséges családknál látgatást tesz). Kapcslattartó tanárt jelöl ki (ez lehet maga a mentr is; ı felel a és az egyéb, isklai feladatkért). Közremőködik a tanulmányi szerzıdés elkészítésében, és aláírásával vállalja a benne fglaltakat. A küldı isklával együtt elkészíti a és a Válságkezelésitervet. Ismeri a fiatalkrúak védelmével kapcslats hatályban lévı vnatkzó jgszabálykat. A diák érkezése elıtt felveszi a kapcslatt a fgadó családdal. A fgadó családt ellátja a szükséges infrmációkkal, elérhetıségekkel és dkumentumkkal (a prgramra, a fiatalkrúak védelmével kapcslats kérdésekre, a válságkezelésre és a biztsításra vnatkzóan). Részt vesz a nemzeti irda által a fgadó iskláknak szervezett felkészítésen. Összekötı szerepet játszik a fgadó iskla és a fgadó nemzeti irda, valamint a küldı iskla, a diák és annak fgadó családja, illetve szükség esetén szülei/gndviselıi között (többek között az infrmációk és dkumentumk közvetítése révén). A prgram keretében rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat bizalmasan kezeli. Megszervezi, hgy a diák belföldön érkezésekr és távzásakr kísérıvel utazzn. Az isklában bemutatja a diákt, és segíti az új isklarendszerbe való beilleszkedésben. Segíti a diákt a külföldön való tartózkdása srán; a diák és a fgadó család számára mindig könnyen elérhetı. Szükség esetén új fgadó család kijelölése mellett dönt. Nyilvántartja a fgadó családk adatait és a nemzeti irdát tájékztatja az esetleges váltzáskról. Adtt esetben nyelvtanulási lehetıségeket ajánl a diáknak. Szükség esetén kapcslatba lép a biztsítótársasággal. Szükség esetén (vészhelyzetben) kapcslatba lép a szülıkkel/hivatals gndviselıkkel/a küldı iskla kapcslattartó tanárával. Tanácsért és támgatásért a nemzeti irdáhz frdul. Rendkívül sürgıs esetekben (a fgadó nemzeti irda jóváhagyását követıen) dönt a diák kinn-tartózkdásának megszüntetésérıl. 8

9 családnyilatkzatának Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzat Biztsításiútmutató Diákpályázatiőrlapjának Afgadó Vészhelyzet esetére rendelkezik az alábbi dkumentumkkal: a aláírt példánya, a eredeti aláírt példánya, aláírt példánya, a Cmenius csprts biztsításról szóló igazlás és aznsító kártya máslata a biztsítótársaság és a segítségnyújtó társaságk elérhetıségeivel együtt (az eredeti a diáknál marad), a Cmenius-diákk számára, a diák európai egészségbiztsítási kártyájának máslata. Az őrlapk helyi nyelvre frdíttt váltzatával is rendelkeznie kell. Ellenıriznie kell, hgy a diák lezárt brítékban magával hzta-e a kitöltött Egészségügyiőrlapt. A prgram keretében rendelkezésre bcsáttt személyes adatkat bizalmasan kell kezelni. kinn-tartózkdás zárásaként értékeli a diák munkáját. A küldı isklát segíti a nymn követésben vagy az értékelésben. A fgadó család A fgadó család: A Fgadócsaládnyilatkzatát. családk (Afgadócsaládnyilatkzatábanleírt) Aláírja Beleegyezik, hgy a fgadó család kiválasztására vnatkzó döntés meghzatala elıtt a család minden felnıtt tagjának erkölcsi biznyítványát ellenırizzék. Gndskdik arról, hgy a család minden tagja teljes mértékben tisztában legyen a fgadó jgaival és kötelezettségeivel. Megfelelı szállást és ellátást biztsít. Biztsítja, hgy a diák isklába járásáhz szükséges közlekedési eszközök rendelkezésre álljanak. Válságkezelés A diák felett szülıi felügyeletet gyakrl. Segíti a diákt az átmenet/beilleszkedés és az esetleges kulturális skk idıszakában. beleegyezınyilatkzat Tanulmányzza és betartja a fiatalkrúak Afgadócsaládnyilatkzata védelmére vnatkzó követelményeket. Ellvassa a kckázatkról és vészhelyzeti eljáráskról szóló tájékztatást a címő dkumentumban és a Válságkezelésitervben. Biztsításiútmutató Szülıi/Gndviselıi Diák Prbléma esetén kapcslatba lép a mentrral/fgadó isklával. Vészhelyzet esetére rendelkezik a következı dkumentumkkal: az aláírt máslata, aláírt máslata, a pályázatiőrlapjánakaláírt máslata, a Cmenius csprts biztsításról szóló igazlás és aznsító kártya máslata a biztsítótársaság és a segítségnyújtó társaságk elérhetıségeivel együtt (az eredeti a diáknál marad), a Cmenius-diákk számára, a diák európai egészségbiztsítási kártyájának máslata. A családnak az őrlapk helyi nyelvre frdíttt váltzatával is rendelkeznie kell. Ellenırizniük kell, hgy a diák lezárt brítékban magával hzta-e a kitöltött Egészségügyiőrlapt. A prgram keretében rendelkezésre bcsáttt személyes adatkat bizalmasan kell kezelniük. A diák A diák: 9

10 (Adiákpályázatiőrlapja,Egészségügyi A pályázati szakaszban minden lyan szükséges infrmációt (hiánytalanul) közöl, amely egy hsszabb őrlap). külföldi tartózkdás esetén fnts lehet Felkészül a külföldi tartózkdásra (szükség esetén nyelvi felkészülés, részvétel a szervezett (Az felkészítéseken). Közremőködik a tanulmányi szerzıdés elkészítésében, és aláírásával vállalja a benne fglaltakat. Megismerkedik a lehetséges veszélyekkel és vészhelyzeti eljáráskkal (Válságkezelés). egyesrszágkravnatkzóútmutatót). Megismerkedik a fgadó rszág kiskrúakra vnatkzó jgszabályaival, és ezeket betartja Aláírja a Szülıi/Gndviselıinyilatkzatt, és követi annak magatartási szabályait, valamint betartja a két iskla által megállapíttt magatartási szabályzatt. Tudja, kihez frduljn válsághelyzetben (Válságkezelésiterv). Nem vállal felesleges kckázatt. Felelısségteljesen viselkedik. Odafigyel a helyi viselkedési szabálykra és szkáskra. Egészségi állaptáról (azaz bármilyen prblémáról, amely a tartózkdás srán vészhelyzetté alakulhat) minden szükséges infrmációt közöl a küldı és fgadó isklával, illetve a mentrral. Az rvs által kitöltött Egészségügyiőrlapt (2. rész) lezárt brítékban az egész tartózkdása srán megırzi. Záróbeszámlót készít. (A diákpályázatiőrlapja, Szülı(k)/gndviselı(k) A szülı(k)/gndviselı(k): (Az A pályázati szakaszban minden lyan szükséges infrmációt (hiánytalanul) közöl(nek), amely egy hsszabb külföldi tartózkdás esetében fnts lehet Egészségügyiőrlap). Megismerkedik/megismerkednek a lehetséges veszélyekkel és vészhelyzeti eljáráskkal (Válságkezelés). Megismerkedik/megismerkednek a fgadó rszág kiskrúakra vnatkzó jgszabályaival egyesrszágkravnatkzóútmutató). Aláírja/aláírják a Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzatt. A mbilitás srán támgatja/támgatják a diákt. 10

11 Minden lényeges prblémát közöl(nek) a küldı iskla kapcslattartó tanárával. 11

12 3. rész: Menetrend Felhívjuk figyelmét, hgy a vastag betővel jelzett határidık kötelezı érvényőek. Mikr? Mit kell tenni? Kinek? któber nvember A pályázni szándékzó küldı isklák tájékztatják dlgzóikat és diákjaikat a prgramról. Küldı isklák któber nvember A diákkat fgadni szándékzó lehetséges fgadó isklák tájékztatják az isklaközösséget és kihirdetik, hgy szükség lehet fgadó családkra. CmeniusEgyénidiákmbilitáspályázatiútmutató A A küldı nemzeti irdák szándéknyilatkzatban tájékztatják a küldı isklákat a kiválasztás eredményérıl. A kiválaszttt küldı isklák tájékztatják a diákkat és a fgadó isklákat (és felhívják a figyelmüket arra, hgy a prgramra segítségével készüljenek fel) december 3. A küldı isklák (kitöltött, a küldı és fgadó iskla aláírásával elláttt) pályázatainak beküldési határideje február közepéig február közepétıl Fgadó isklák Küldı isklák Küldı nemzeti irdák Küldı isklák március végéig március végéig Március vége A fgadó isklák aznsítják a megfelelı fgadó családkat. A küldı isklák kiválasztják a diákkat. A diákk nyelvi felkészülése március 1-tıl indulhat támgatási összegbıl, amennyiben szükséges. A küldı isklák elküldik a kiválaszttt diák(k) adatait a fgadó isklának. Fgadó isklák Küldı isklák Küldı isklák április vége A fgadó isklák (a diákk prfilja alapján) kiválasztják a fgadó családkat és azk adatait megadják a küldı iskláknak. Szülıi/Gndviselıibeleegyezı Május eleje A küldı isklák tájékztatást nyújtanak a diák és szülei/gndviselıi számára a kiválaszttt fgadó családról és ösztönzik, hgy a küldı és fgadó családk vegyék fel egymással a kapcslatt. A megadtt infrmációk (a fgadó család adatai, a mentr/kapcslattartó tanár adatai és a tanulmányi szerzıdés) alapján a szülık aláírják a nyilatkzatt. Fgadó isklák Küldı isklák/diák/kü ldı család május közepe A küldı iskla, a fgadó iskla és a diák megfgalmazza és aláírja a tanulmányi szerzıdést. Küldı isklák/fgadó isklák/diák május 20. A küldı isklák megadják a küldı nemzeti irdának a kiválaszttt diák, a fgadó iskla és a fgadó család adatait (a tanév elsı félévében induló diákkra vnatkzóan) május A küldı nemzeti irda elkészíti a támgatási megállapdást és elküldi azt a küldı isklának. Küldı isklák Küldı nemzeti 12

13 Amikr a mbilitás kezdetét és az érkezés utáni felkészítés idıpntját megállapítják Legalább egy hónappal az indulás elıtt május/június A küldı iskla a fgadó isklával kötött szerzıdést és a fgadó rszágbeli tevékenység kezdetének idıpntját figyelembe véve megveszi a menetjegyet (hgy a diák az érkezés utáni felkészítés idejére megérkezzen a fgadó rszágba). Az utazási költségek március 1-tıl számlhatók el. A küldı iskla regisztrálja a kiutazó diákkat a Cmenius csprts biztsítás keretében. Az indulás elıtti felkészítés biztsítása. irdák Küldı isklák Küldı iskla Küldı isklák Indulás elıtt 2013, a megérkezés után Indulás elıtti felkészítés a kiutazó diákk/a küldı isklák kapcslattartó tanárai számára (a felkészítést a küldı nemzeti Kifizetésikérelmet irdák szervezik). Érkezés utáni felkészítés az érkezı diákk/a fgadó isklák mentrai számára (a felkészítést a fgadó nemzeti irdák szervezik) augusztus/szeptembertıl. a küldı isklának, hgy az tvábbítsa a prgram megvalósítását fedezı átalánydíjat któber A diák megérkezése után a fgadó iskla elküldi az aláírt Diákk/a küldı isklák kapcslattartó tanárai Diákk/a fgadó isklák mentrai Fgadó isklák któber vége Nvember vége 2014 augusztusától A küldı isklák a fent említett dkumentum alapján kifizetik a fgadó isklának az átalánydíjat. beszámló,tanulmányiszerzıdés,atanulmányiszerzıdésre A vnatkzó küldı isklák megadják a Szülıi/Gndviselıibeleegyezı (Közzétehetı küldı nemzeti irdának a kiválaszttt diák, a fgadó iskla a fgadó Afgadóiskla összefglaló család adatait (a tanév másdik félévében induló diákkra vnatkzóan). A küldı isklák záróbeszámlóit, amelyek tartalmazzák a diák és a fgadó iskla által közölt infrmációkat, illetve a szükséges dkumentumk aláírt máslatát beszámló, nyilatkzat, aláírt Afgadócsaládnyilatkzataaláírva, Küldı isklák Küldı isklák Küldı isklák kifizetésrılszólóelismervényealáírva) be nemzeti irdának. kell nyújtani a küldı 13

14 4. rész: Útmutató a küldı iskláknak Ellenırzı lista a küldı iskláknak Ez az ellenırzı lista azkat a feladatkat tartalmazza, amelyeket a Cmenius Egyéni diákmbilitással kapcslatban a küldı iskláknak el kell végezniük. A könnyebb követhetıség érdekében a feladatk csprtsítva szerepelnek a következı szakaszk szerint: indulás elıtt, a tartózkdás alatt, hazatérés után, a szerzıdéses idıszak egészében. Ezen rész végén ellenırzı lista található a dkumentáció kezelésérıl. Indulás elıtt Mtiválás és tbrzás: Gndskdjanak arról, hgy a külföldi tartózkdás lehetıségérıl szóló infrmációk minden diákhz eljussanak, Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzatt különösen azkhz, akiknek ilyen útra máskülönben nem nyílna lehetıségük. Kiválasztás: Végezzenek alaps válgatást annak érdekében, hgy lyan személyi és tanulmányi képességekkel Iskláknakszólóiránymutatásadiákkkiválasztásáról, rendelkezı diákk juthassanak külföldre, akiknek a tartózkdása sikerrel járhat. Az valamint adiákpályázatiőrlapjasegítségükre lesz az isklai kiválasztás megszervezésében. Amikr a diák kiválasztása megtörtént, gndskdjanak arról, hgy az adiákpályázatiőrlapjánakelhelyezésre Egészségügyiőrlapt, vnatkzó mellékletét, valamint a az érintettek kitöltsék és aláírják. Egészségügyiőrlapban Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzat Kapcslattartó mentrával, tanár: Nevezzenek ki kapcslattartó személyt, aki biztsítja az összeköttetést a fgadó iskla a diákkal, valamint annak szüleivel/gndviselıivel. A kapcslattartó tanár munkáját az iskla az adtt személy munkaterhének részeként ismerje (pl. anyagi kmpenzáció, munkaidı-csökkentés). Tájékztatási követelmények: Biztsítsák, hgy a szükséges őrlapk Adiákpályázatiőrlapja(az elhelyezésre vnatkzó melléklettel együtt) a eljussanak a fgadó iskla mentráhz. Az (2. rész) szereplı infrmáció szigrúan bizalmas, ezért azt lezárt brítékban kell elhelyezni, amelyet a diáknak Tanácskarésztvevı meg kell ıriznie; a brítékt kizárólag rvs nyithatja fel rvsilag indklt esetben. Amint a mentr a fgadó család kiválasztása megtörtént, elérhetıségeiket küldjék el a diák szüleinek/gndviselıinek. Felkészítés: A kiválaszttt diákt/diákkat kísérjék el a nemzeti irda által szervezett, indulás elıtti felkészítésre. A küldı iskla kapcslattartó tanárainak felkészítésére ugyanekkr kerül sr. Végezzenek el minden szükséges felkészítést (pl. nyelvi felkészítés, tájékztatás a fgadó iskláról, a fgadó családról és a fgadó rszágról). Az Egyéni diákmbilitás gyakrlati kérdéseit célját a diák szüleinek/gndviselıjének diákknakcímő is el kell magyarázni. A diáknak adják da a dkumentumt és beszéljék meg vele az abban található tanácskat. Tanulmányi szerzıdés: A külföldre utazó diák(k) számára dlgzzanak ki egyéni tanulmányi szerzıdést. A küldı iskla, a fgadó iskla és a diák fgalmazza meg és írja alá a tanulmányi 14

15 szerzıdést. Ez a szerzıdés megkönnyíti a kinn-tartózkdás elismerését és biztsítja, hgy a diáknak, amennyire lehetséges, ne kelljen dupla munkát végeznie és nagy mennyiségő tananyagt bepótlnia a tartózkdást követıen. Atanulmányiszerzıdésrevnatkzóiránymutatóaziskláknak, valamint atanulmányiszerzıdéselnevezéső dkumentumk segítenek ebben a flyamatban. Eurpass-igazlvány: A küldı isklának érdemes a Cmenius-diák részére Eurpass mbilitási igazlványért flyamdnia. Ezt a mbilitás tartalmát meghatárzó igazlványt minden uniós rszágban elismerik, ezért a diák számára értékes dkumentum lehet a jövıben is. Az igazlvány megszerzésének tvábbi részleteirıl érdeklıdjenek a saját nemzeti irdájuknál, vagy látgassanak el az Eurpass hnlapjára: útmutatóban Válságkezelés Szülıi/Gndviselıibeleegyezınyilatkzat Válságkezelési terv: A fgadó isklával magatartásiszabályzatt egyesrszágkravnatkzó állapdjanak meg, hgy a kinn-tartózkdás srán bekövetkezı válság vagy vészhelyzet esetén milyen eljáráskat kell követni. Gyızıdjenek meg arról, hgy a szülık/gndviselık és a diák rendelkezik a címő dkumentum és a Válságkezelésitervegy-egy példányával. Ellenırizzék, hgy a diákk és a szülık/gndviselık ismerik-e a kiskrúakra vnatkzó jgszabálykat (amelyek Az megtalálhatók). Magatartási szabályzat: A szabályain túlmenıen, a fgadó isklával együtt dlgzzanak ki a diák számára, amely szabályszegés esetén a lehetséges következményeket is tartalmazza. Utazási elıkészületek: A fgadó isklával egyetértésben szervezzék meg a diák utazását. A diáknak a kötelezı, érkezés utáni felkészítésen való részvételhez idıben meg kell érkeznie a fgadó rszágba. E felkészítés idıpntjáról az Önök rszágának nemzeti irdája fg felvilágsítást adni. Biztsítás: A magyar nemzeti irda, a Tempus Közalapítvány munkatársai gndskdnak a diák regisztrálásáról a kötelezı Cmenius csprts biztsításra a biztsítási adminisztrációs hnlapn: >> Eurpean Cmmissin >> Cmenius. Tanulmányiszerzıdésben A kinn-tartózkdás srán Maradjanak kapcslatban a diákkal: Tartsanak fenn rendszeres kapcslatt a diákkal és a fgadó isklában mőködı mentrral. Segítsenek abban, hgy a diák megszthassa élményeit. Jó ötlet lehet a diák tthni sztályával és partnerisklai sztályával közösen flytattt számítógépes kmmunikáció (videknferencia, internetes blg stb.) megszervezése. Ellenırizzék a diák elımenetelét: A rögzített feltételek alapján a fgadó isklával együtt kísérjék figyelemmel a diák elımenetelét. Segítsenek a prblémák Tanulmányiszerzıdésben megldásában: Segítsenek a fgadó isklának a felmerülı prblémák megldásában és szükség esetén lépjenek kapcslatba a diák szüleivel. fgadóisklabeszámlója Hazatérés után Értékelés: Értékeljék a kinn-tartózkdás eredményeit a diákkal együtt mind hivatals (tanulmányi eredmények a rögzített követelmények alapján), mind nem hivatals aküldıisklánakelnevezéső szempntból (személyes eredmények). A diákról szóló értékelés alapjául a őrlapban közölt értékelés szlgáljn. Az értékelés kövesse a küldı iskla és a diák által közösen megállapíttt prgramt. 15

16 Elismerés: Biztsítsák, hgy az iskla a lehetı legnagybb mértékben elismerje a külföldi tartózkdást, és hgy a diáknak legyen alkalma megsztani élményeit az isklával. Az Eurpass igazlványt a diák szintén használhatja külföldi tartózkdásának hivatals elismerésére. Afgadócsaládnyilatkzataésa Fgadóisklakifizetésrılszóló Szülıi/Gndviselıi Visszailleszkedés: Minden szükséges eszközzel segítsék a diákt az tthni környezetbe való zökkenımentes visszailleszkedésben. Adjanak neki lehetıséget arra, hgy átgndlja tapasztalatai hatását, és hgy ezekre építve haladhassn tvább. Beszámlás: Saját nemzeti irdájuknak beszámlási kötelezettséggel tartznak. Ez a beszámló a diák Tanulmányiszerzıdés,aláírtFgadóisklabeszámlójaaküldıisklának, és a fgadó iskla által közölt infrmációkat, a szükséges dkumentumk aláírt máslatát (aláírt beleegyezınyilatkzat, aláírt elismervényealáírással ellátva), illetve az igazló dkumentumkat (kifizetési igazláskat) tartalmazza. Kifizetésikérelem A szerzıdéses idıszak egész ideje alatt A támgatás kezelése: Gndskdjanak arról, hgy a diák havi juttatását kifizessék a diáknak/a diák szüleinek. Vegyék meg a diák menettérti jegyét és gyızıdjenek meg arról, hgy az utazással kapcslats minden egyéb támgatható kiadást is fedeznek. Az aláírt kézhezvétele után a támgatás megfelelı részét tvábbítsák a fgadó isklának. Ne feledkezzenek meg arról, hgy a diák ki- és hazautazásával kapcslats kiadáskról szóló összes számlát meg kell ırizni. A támgatás kezelésérıl nemzeti irdájuk szlgálhat tvábbi infrmációkkal. Kapcslattartás a nemzeti irdával: A kiválaszttt diákk adatait és fgadóhelyét feltétlenül adják meg a nemzeti irdának. Vegyenek részt a felkészítésen és teljesítsék a nemzeti irda beszámlásra vnatkzó követelményeit. Amennyiben isklájuk a fgadó isklával együtt úgy dönt, hgy a diákt haza kell küldeni, haladéktalanul vegyék fel a kapcslatt a nemzeti irdával a kinn-tartózkdás megszüntetésének jóváhagyása céljából. Dkumentumk ellenırzı listája: Ellvasandó dkumentumk: Útmutató a küldı iskláknak a diákk kiválasztásáhz Útmutató az iskláknak a tanulmányi szerzıdés elkészítéséhez Válságkezelés Biztsítási útmutató Cmenius-diákk számára Kitöltendı és aláírandó őrlapk: Tanulmányi szerzıdés Válságkezelési terv Magatartási szabályzat 16

17 A diáktól begyőjtendı dkumentumk (megfelelıen kitöltve és aláírva): A diák pályázati őrlapja (az elhelyezésre vnatkzó melléklettel együtt) Egészségügyi őrlap (csak az 1. rész) Szülıi/Gndviselıi beleegyezı nyilatkzat Biztsítási regisztrációs őrlap és a kedvezményezett(ek) megnevezése halál esetére A diákk és szüleik/gndviselıik részére tvábbítandó dkumentumk: Tanácsk a részt vevı diákknak Válságkezelés Válságkezelési terv Magatartási szabályzat Biztsítási útmutató Cmenius-diákk számára 17

18 szakaszra 4. rész: Útmutató a küldı iskláknak ténylegeskiválasztására. és a diákk Útmutató a küldı iskláknak a diákk kiválasztásáhz E dkumentum célja, hgy a küldı isklák számára megkönnyítse a Cmenius Egyéni diákmbilitási prgramban részt vevı diákk kiválasztását. A kiválasztási flyamat két részre szlik: a tbrzási A tbrzási szakasz A tbrzási szakasz flyamán a diákk iratkzzanak fel, így a tényleges kiválasztáshz fel lehet állítani a jelöltlistát. A tbrzás legegyszerőbb frmája az, ha az iskla faliújságján vagy hnlapján felhívást helyeznek el. A tbrzást esetleg hsszabb idın át, kidlgzttabb hirdetési tevékenységgel is lehet flytatni. Azkat a diákkat is bátrítani kell a jelentkezésre, akiknek maguktól nem jutna eszükbe külföldön tanulmánykat flytatni. Az érdeklıdı diákkra a legnagybb hatással az lehet, ha valamely csereprgram krábbi résztvevıjével flytattt beszélgetésen vagy élménybeszámlón vehetnek részt. Kiválasztás A kiválasztás menetét, azaz a pályázók által benyújtandó dkumentumkat és azk kezelését a küldı iskla határzza meg. Ideális esetben az isklák az írásban benyújttt pályázatkat elıbírálják (lásd a Adiákpályázatiőrlapjánakmintáját), majd a végsı döntés meghzatala elıtt a legmegfelelıbb jelöltekkel elbeszélgetnek. Vannak lyan általáns kritériumk, amelyeket a kiválasztási flyamat srán mindig figyelembe kell bizttságtfelállítani,amelybenkülsıtagkisrésztvehetnek, venni, jóllehet a szubjektív megítélést nem lehet teljesen kiküszöbölni. Határzttan ajánltt egy hgy a döntést ne az iskla valamelyik dlgzójának kelljen egyedül meghznia. Az általáns kritériumkn felül léteznek lyan egyedi kritériumk is, amelyek a mbilitási prjekt jellegéhez vagy céljáhz kötıdnek, valamint amelyeket az adtt prjekt jellemzıi alapján külön meg kell határzni. A kiválasztási flyamat résztvevıinek meg kell egyezniük és egyet kell érteniük abban, hgy melyek legyenek az általáns és az egyedi kritériumk, és ezt a pályázókkal is egyértelmően tudatni kell. Fnts, hgy a kritériumkat és azk indkát a fgadó iskla kapcslattartójával is megvitassák, hgy a fgadók számára nyilvánvaló legyen, milyen alapn történt a kiválasztás, és ennek megfelelı elıkészületeket tehessenek. Általáns kritériumk Az általáns kiválasztási kritériumk a következı tényezıkhöz kapcslódnak: mtiváció, szülıi támgatás, 18

19 nyittt személyiség, önállóság, tanulmányi képességek. A következıkben e tényezık rövid kifejtése lvasható. Ezen kritériumk egyike sem fntsabb a másiknál, tehát a végsı döntést mindegyikkritériumt figyelembe véve, általáns elbírálás alapján kell meghzni. Mtiváció A mtiváció kulcsszerepet játszik a kiválasztásban. Elıször is fnts, hgy a diákk tisztában legyenek azzal, mivel jár egy külföldi mbilitási idıszak. Tudniuk kell, hgy külföldön hsszabb ideig egyedül lenni nem mindig könnyő; elıfrdulhat, hgy lesz néhány nehezebb idıszakuk, és a felmerülı prblémákkal egyedül kell megbirkózniuk. A mtiváció és az elkötelezettség egyik próbája, ha a diákk lehetıséget kapnak arra, hgy bebiznyítsák, hajlandók a prjektbe energiát azaz idıt és munkát fektetni. Ennek egyik módja például megkérni ıket, hgy írjanak mtivációs levelet arról, mit várnak a prjekttıl és miért jelentkeztek. Szülıi támgatás A szülıknek teljes mértékben el kell fgadniuk a prjekt feltételeit és készen kell állniuk arra, hgy a diákkat a távllétük alatt támgassák. A flyamatsan aggdalmaskdó szülık, akik aggdalmukat gyermekükre is rávetítik, negatívan beflyáslhatják a külföldi tartózkdást és végül még visszalépésre is rábírhatják a gyermeket. A diákk pályázatába ezért szülıi nyilatkzatt kell beilleszteni, amelybıl világsan kiderül, hgy mindezt tudmásul veszik, és készek a diákt támgatni és bátrítani az egész kinn-tartózkdás alatt. Nyittt személyiség A diák egyedül vág neki egy új világnak, ahl új barátkat kell szereznie és új isklaközösségbe kell beilleszkednie. A kihíváskat inkább kerülı diákk nem mindig tudják a lehetı legjbban kihasználni az ilyen tapasztalatk elınyeit, ezért akár súlys nehézségeik is támadhatnak a kinn-tartózkdás srán. A nyittt személyiség nem feltétlenül egyenlı a népszerőséggel, amelyet gyakran környezeti tényezık eredményeznek, nem pedig maga a személyiség. A nyitttság jó fkmérıje, ha a diák lyan hbbit vagy szabadidıs tevékenységeket őz, ahl ugyanlyan érdeklıdéső társakkal barátkzhat. Ez lehet zene, sprt, sakk vagy plitika bármi, amit máskkal együtt lehet flytatni. 19

20 Önállóság Nem könnyő hsszú idıre távl lenni a családtól és a barátktól, ezért elıfrdulhat, hgy a diákk nem tudnak megbirkózni a helyzettel és az elsı néhány nap vagy hét után hazautaznak. A helyes felkészítés és támgatás jelentısen csökkentheti ennek kckázatát, de maguknak a diákknak is kellı lelkierıvel kell rendelkezniük ahhz, hgy a nehéz idıszakkkal egyedül is megbirkózzanak. Fnts tudni, hgy a szókimndó viselkedés nem feltétlenül utal önállóságra, és hgy a csendes és látszólag visszafgtt személyiség valójában nagyfkú alkalmazkdóképességet és kitartást takarhat. A kiválaszttt diák legyen magabizts, és legyen képes az akadálykkal szembenézni és megbirkózni. Tanulmányi képességek A tanulmányi képességek elınyösek lehetnek annak, aki ktatási jellegő, hsszú távú mbilitási prjektben vesz részt. A diáknak egyrészt az eddig megszkttól valószínőleg jelentısen eltérı rendszerben kell követnie az órák menetét (ráadásul egy számára krábban esetleg ismeretlen idegen nyelven), másrészt a hazatérése után lehet, hgy azn kell dlgznia, hgy utlérje a többi diákt. Amennyiben valaki a saját rszágában is nehézségekkel küzd, annak a hsszú távllét esetleg tvább súlysbíthatja a fennálló prblémáit. Hiba lenne aznban a kitőnı érdemjegyeket részvételi feltétellé tenni: az általáns képesség számít, nem pedig az, hgy a diák egy adtt pillanatban milyen eredményt ért el. Valójában azk a diákk, akik képességük alatt teljesítenek, kiváló résztvevıknek biznyulhatnak, mivel ez az élmény segíthet nekik kibntakztatni valódi képességeiket. A tanárk általában tudják, melyik diákjuk teljesít a valódi képességének megfelelıen, és melyik az, amelyik átmeneti mtivációhiány miatt csak közepes teljesítményt tvábbiegyedikritériumkat nyújt. Ezzel az érvvel ezeket a diákkat is be lehet vnni a kiválasztási flyamatba, ahelyett, hgy a kiválasztás kizárólag a vizsga- és dlgzateredmények alapján történne. Egyedi A kiválasztási flyamat srán az általáns kritériumk mellett esetleg meghatárzhatnak a mbilitással kapcslats is. Mivel a látgatás lyan isklák között jön létre, amelyek már részt vettek Cmenius Isklai együttmőködések prjektben vagy annak jelenlegi résztvevıi, egyes isklák dönthetnek úgy, hgy az egyéni diákmbilitást e prjekt flytatásának tekintik, ezért a diákk tbrzását és kiválasztását a nagybb prgramban részt vevı diákkra szőkítik le. Válságmegelızés Fnts, hgy alapsan megfntlják minden diák prgramban való részvételét. Egyes diákk esetleg nem állnak készen a külföldi élettel járó nehézségekre. Elıfrdulhat, hgy téves elképzeléseik vannak, amelyeket minél krábban el kell szlatni. A beszélgetés srán a kiválasztási bizttságnak meg kell próbálnia kideríteni, vannak-e a diáknak lyan prblémái, amelyek a prgramban való részvétele szempntjából fntsak lehetnek (pl. pszichlógiai/egészségi/családi/isklai prblémák). Az infrmáció szigrúan bizalmasan kezelendı; kizárólag a kiválasztásban közvetlenül részt vevı személyeknek hzható tudmására. A 20

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

AZ InCash KERESKEDELMI SZÁMLÁZÓ ÉS KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ RENDSZERPROGRAM. LIGHT és Standard verziójának. InCash 2006 Budapest

AZ InCash KERESKEDELMI SZÁMLÁZÓ ÉS KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ RENDSZERPROGRAM. LIGHT és Standard verziójának. InCash 2006 Budapest AZ InCash KERESKEDELMI SZÁMLÁZÓ ÉS KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ RENDSZERPROGRAM LIGHT és Standard verziójának InCash 2006 Budapest TARTALOMJEGYZÉK ÜDVÖZÖLJÜK! 7 NYILATKOZAT 9 BEVEZETÉS 11 A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL

Részletesebben