Az egész életen át tartó tanulás programja GRUNDTVIG. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egész életen át tartó tanulás programja GRUNDTVIG. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás programja GRUNDTVIG Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

2 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a projektek közül már több is lezárult, ezért előfordulhat, hogy a hozzájuk kapcsolódó linkek már nem működnek, és a kontaktszemélyekre vonatkozó adatok elavultak. Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Katalógusinformáció a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Európai Közösségek, 2008 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Belgium KLÓRMENTES FEHÉR PAPÍRRA NYOMTATVA

3 Grundtvig: Ne hagyd abba a tanulást! Európa nagyarányú átalakuláson megy keresztül. A tudás és a belőle táplálkozó innováció a mai világgazdaságban az EU legértékesebb erőforrása. Az egész életen át tartó tanulás, valamint az európai oktatási és szakképzési rendszerek elérhetősége és színvonala döntő szerepet játszik az EU azon ambiciózus céljában, hogy az EU dinamikus és tudásalapú gazdasággá váljon. 1 Az egész életen át tartó tanuláshoz sok alapvető képesség szükséges: képesnek kell lennünk arra, hogy tegyünk a tanulásért és ne hagyjunk fel vele, valamint hogy megszervezzük saját tanulási folyamatunkat. Az új tudás és képességek kiértékeléséhez, megszerzéséhez, feldolgozásához és asszimilálásához szükség van olyan alapkészségekre, mint az írástudásra, a számtani, valamint az információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) kapcsolatos ismeretekre. Az európai polgároknak is új kihívásokkal kell megbirkózniuk: a nyelvi ismeretek és a multikulturális kompetencia egyre fontosabbá válnak az európai munkaerőpiacon, illetve a számos különböző hagyományból és kultúrából felépülő európai társadalmakban. Az új technológiák megváltoztatják a munkafolyamatokat, és új képességeket igényelnek. Megkérdőjeleződnek a hagyományos családmodellek, és az öregedő társadalom is új problémákkal jár. A Grundtvig program a felnőttoktatásban részt vevő személyek oktatási és tanulási szükségleteivel foglalkozik; célja új tanulmányi lehetőségeket teremteni mindenki, de különösképpen a társadalmi kirekesztés által fenyegetett felnőttek és az idősebb munkavállalók számára. Egyesíti a felnőttoktatásban érintett diákokat, tanárokat és szervezeteket, és segíti őket abban, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, tanuljanak egymástól, és új megközelítéseket dolgozzanak ki a felnőttoktatásban. Ján Figel az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős tagja Ez a tájékoztató füzet a bevált gyakorlatokat szemléltető példaként 20 többoldalú projektet és tanulási partnerséget ismertet. Arra kérem a felnőttoktatásban dolgozókat Európában, hogy merítsenek ezekből a példákból inspirációt az egész életen át tartó tanulás programjának keretében folytatott Grundtvigtevékenységükhöz.

4

5 TARTALOMJEGYZÉK 4 Soha nem túl késő tanulni: A Grundtvig-program Grundtvig többoldalú projektek 6 Még mindig aktív! Önkéntes szolgálat 55 év felett Egy (túlélési) képzési terv 7 Sportszerű esély 8 ICAR Internetes kommunikáció és aktív rehabilitáció mentális rendellenességekben szenvedő személyek számára 9 Landworker: Új felnőttképzési helyek a vidéki térségekben 10 A társadalmi integráció elősegítése alapkészségek elsajátítása által Grundtvig tanulási partnerségek 11 Teddybear A hátrányos helyzetű és rokkant idősek és a fiatalok közötti kapcsolatteremtés az aktív emlékezés lehetővé tétele által 12 EuCoNet Európai számítógépes hálózat: Az internet megnyitása az idősek számára 13 Az ismétlés a tudás anyja: Az európai polgárság népszerűsítése a nyelveken keresztül 14 Az etika mint találkozási pont 15 READCOM Olvasóklubok felnőttoktatási közösségek számára 16 NEWROLE 17 IMPATH A bevándorlók útjai 18 Cascade Még egy esélyt nyújtó tevékenységek közös kidolgozása az oktatásban 19 Európában élünk 20 MABEL Grundtvig-hálózat 21 EQUIPE Lingua 22 L & T Hallgasd és érintsd meg: Alapfokú angol nyelvtanfolyam látássérültek számára 23 JOYFLL Tanuljon az unokáival együtt idegen nyelvet! 24 ALLEGRO Hozzáférés a nyelvtanuláshoz a kint rekedt csoportok számára 25 OdLL Nyisd ki a nyelvtanulás ajtaját! 26 További tájékoztatás a Grundtvig programmal kapcsolatban, : Célkitűzések és tevékenységek

6 Soha nem túl késő tanulni: A Grundtvig-program 4 A Grundtvig-akció 2000-ben indult a Szókrtész II program keretében. A programon belül ugyanolyan szerkezeti státuszt kapott a felnőttoktatás, mint a felsőoktatás vagy az iskolai oktatás. A Grundtvigot úgy alakították ki, hogy ösztönözze az egész életen át tartó tanulás európai dimenzióját, járuljon hozzá a fokozott transznacionális együttműködésen keresztül az innovációhoz és a képzési utak nagyobb kínálatához, jobb elérhetőségéhez és színvonalához, valamint segítse a nyelvtanulást. A Grundtvig a felnőttoktatás minden szintjét és ágazatát, illetve a tanulás minden formáját felöleli: a formálist, a nem formálist és az informálist. Emellett a felnőtt diákok minden szükségletét szem előtt tartja, de különös figyelmet fordít a jelentősebb nehézségekkel küzdő személyekre. A Grundtvig akciói mindenekelőtt olyan személyeket segítenek, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai képzettséggel és végzettséggel, vidéken vagy hátrányos helyzetű térségekben élnek, illetve társadalmi-gazdasági okokból szenvednek hátrányt. A sajátos nevelési igényű és/vagy nehezen elérhető, az oktatási kezdeményezésekből általában kimaradó csoportokhoz tartozó személyekre is fókuszálnak és 2006 között a Grundtvig 424 többoldalú projektet támogatott, amelyek célja innovatív eredmények és termékek létrehozása volt a felnőttoktatás területén. Emellett 1600 tanulási partnerség is támogatásban részesült. Ezek kis léptékű együttműködési projektek felnőttoktatási intézmények, tanáraik és diákjaik között. A Grundtvig számokban Partnerségben részt vevő felnőttoktatási intézmények Többoldalú projektek, hálózatok és tematikus szemináriumok A tanulási partnerségek kapcsolatot teremtenek a felnőttoktatási intézmények között E kis volumenű együttműködési projektek fő rendeltetése lehetővé tenni, illetve megkönnyíteni a felnőttoktatási intézmények számára a bevált gyakorlatok és a szaktudás egymással való megosztását adott témakörökben. A tanulási partnerségek jelentik sok részt vevő partner számára az első tapasztalatot, amelyet az európai együttműködés terén szereztek. Igen értékes eszközei az európai mobilitásnak is, és lehetőséget biztosítanak a személyes és szakmai fejlődésre. A diákok számára is hasznos ez a fajta európai együttműködés: kommunikálnak az interneten más országok felnőttoktatásban részt vevő diákjaival, művészeti és kézműves munkákat cserélnek egymással, vagy találkoznak a projekttalálkozókon. A Grundtvig számos hátrányos helyzetű diák életét megváltoztatja azáltal, hogy növeli önbizalmát, ösztönzi a tanulásra, javítja a kommunikációs képességeit, és bővíti más kultúrákkal kapcsolatos ismereteit.

7 A Grundtvig többoldalú projektek hozzájárulása A többoldalú projektek célja magas színvonalú oktatási anyagok és innovatív didaktikai módszerek létrehozása, valamint megoldások kidolgozása olyan területekre, mint pl. a tanulás megbecsülése, orientáció és tanácsadás a felnőttoktatásban vagy információs eszközök. Terjesztik eredményeiket a megfelelő területen, és hozzá igyekeznek járulni a felnőttoktatás európaiságának növeléséhez. Így a Grundtvig-projektek sok országban és Európában is hatnak a felnőttoktatás fejlődésére. Olyan témákkal foglalkoznak, mint az alapkészségek és kulcskompetenciák, a tanulás az élet későbbi szakaszaiban, a börtönoktatás, a nyelvtanulás, az internethasználat és IKT, illetve a kulturális oktatás. 5 A történet folytatódik A Grundtvig mint az egész életen át tartó tanulás programjának része Az egész életen át tartó tanulás programjába való áthelyezés által a Grundtvig-program részévé válik annak az átfogó erőfeszítésnek, amelynek célja az egész életen át tartó tanulás által hozzájárulni ahhoz, hogy az EU fenntartható gazdasági fejlődéssel bíró, több, jobb munkahelyet kínáló, nagyobb mértékű társadalmi kohéziót felmutató, fejlett tudásalapú társadalommá válhasson. A Grundtvig célja mindazok támogatása, akik a felnőttoktatásban dolgoznak. Tevékenységének középpontjában az európai népesség elöregedése által felvetett oktatási kihívásokra való reagálás, valamint a felnőttek számára az ismereteik és képességeik javításához vezető utak biztosítása áll. További információk a füzet mellékletében és az alábbi internetes oldalon találhatók: A korábbi évekhez hasonlóan a Grundtvig-program továbbra is támogatni fogja a személyek mobilitását, pl. a tanároknak és a felnőttoktatásban dolgozó egyéb személyzetnek szóló továbbképző tanfolyamokat. különböző európai országok felnőttoktatási intézményei közötti tanulási partnerségeket. többoldalú projekteket és hálózatokat a felnőttoktatás területén.

8 Még mindig aktív! 6 A Még mindig aktív! projekt bebizonyította, hogy nemcsak fiatal önkéntesek vehetnek részt nemzetközi csereprogramokban. Európa demográfiai változásait tekintve a nemzetközi önkéntes szolgálat jelentősen hozzájárulhat az aktív polgársághoz az idősek körében, mivel az aktív szolidaritás társadalmi és kulturális jegyeit hordozza. A projekt nyomán az eredmények széles köre jött létre, többek között tanulmányok, munkaértekezletek, egy honlap, valamint értékelő jelentések. Egy európai konferenciát is szerveztek a projekt ötletének és első eredményeinek terjesztése céljából. A két kézikönyvet amelyek az egész projekt eredményeit tükrözik könnyedén felhasználhatják más szervezetek, nem kormányzati szervezetek és helyi hatóságok is. A projekt kidolgozta az idősebb személyek nemzetközi önkéntes szolgálatának koncepcióját és az ennek megvalósításához szükséges gyakorlati módszereket. Az önkéntes munkában nem pusztán az aktivitásnak és a másokon való segítésnek egy módját látja, hanem az informális tanulás elismert eszközét is. A projekt mivel munkatársai korábban már szereztek tapasztalatokat időseknek szóló nemzetközi önkéntes programok létrehívása terén a tevékenységét az önkénteseknek és a fogadó szervezeteknek szóló képzési modellre tudta összpontosítani. A projekt során 6 különböző európai országból 29 idős személy vett részt külföldi önkéntes szolgálati projektekben. Tapasztalataik fontos kiindulópontját képezték az önkéntesek és a fogadó szervezetek részére készülő kézikönyvek készítésének. Az eredményekből számos ötletet meríthetnek a nem kormányzati szervezetek és a helyi hatóságok; emellett a projekt egy sor kétoldalú megállapodáshoz is vezetett, amelyek új önkéntes tevékenységek indításáról szólnak. Az egész életen át tartó tanulás új programjában létrehozott Grundtvig tanulási partnerségek keretében megvalósuló új önkéntes tevékenységek számára is kiindulópontként szolgálhat. Still Active! Performing Voluntary Service After 55 Years Old A (Survival) Training Scheme ASSOCIAZIONE LUNARIA 8 partner a következő tagállamokból: IT, BE, AT, DK, UK és DE Davide Di Pietro Via Buonarroti,39 I Roma Publikációk letöltése:

9 Sportszerű esély A Sportszerű esély című kétéves Grundtvig projekt 2003 októberében indult. Támogatási központokat kívánt létrehozni helyi sportlétesítményekben a hátrányos társadalmi helyzetben levő fiatalok számára annak érdekében, hogy újra integrálódjanak a társadalomba, és javuljon személyes fejlődésük. A sportklubokról alkotott pozitív és vonzó kép segíthet abban, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a helyi közösség tevékenységébe, és újra elkezdjenek tanulni. Az ötlet eredetileg Angliából származott, ahol a legtöbb hivatásos futballcsapatnál működik oktatási központ. Ha a sztárok közelebb kerülnek a gyengén teljesítőkhöz és szórakoztatóvá válik a tanulás, ez a tapasztalatok szerint rendkívüli mértékben motiválni tudja azokat a fiatal fiúkat és lányokat, akiknél fennáll a kockázata annak, hogy gyenge teljesítményt nyújtanak az iskolában. A projekt időtartama alatt a projekteknek sikerült kidolgozni egy (legalább 20 órányi munkát igénylő) tanulási feladatokból álló csomagot, amelyek áthelyezhetők más szituációkba Európa-szerte, egy bevált gyakorlatokat és innovatív stratégiákat tartalmazó eszköztárat, valamint egy elemző jelentést, amely a projekt eredményeiről és hatásáról szóló összehasonlító tanulmányon alapul. Ezenkívül a partnerszervezetek városukban helyi partnerségeket alakítottak ki amelyek központjai fontos sportlétesítmények voltak, valamint megszervezték a hátrányos helyzetű diákok toborzását és a tanárok képzését. A projekt eredményeihez egy honlap biztosít hozzáférést, és az a tény is tanúskodik a szokatlan megközelítés hasznosságáról, hogy már megjelentek az első követői. 7 A Sportszerű esély projekt célja az volt, hogy átvigyék a Nagy-Britanniában bevált koncepciót más partnerországokba, ti. Hollandiába, Németországba és Svédországba, valamint bevonják a éves korosztályt is. Az ilyen korú fiatalok már elhagyták a rendes iskolai oktatást, és motiválni kell őket arra, hogy újra elkezdjenek tanulni. A Sportszerű esély rendhagyó, sikeresebb tanulási élményt próbál nyújtani nekik. A Sporting Chance STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM 9 partner a következő tagállamokból: NL, UK, SE, GR és DE Wilfried Koekkoek P.O. BOX Nijmegen Netherlands sportingchanceproject.net

10 ICAR Internetes kommunikáció és aktív rehabilitáció mentális rendellenességekben szenvedő személyek számára 8 Az ICAR projekt számítógépes azaz az internet használatára és honlapok létrehozására vonatkozó ismeretek elsajátításában igyekezett segíteni az elmebetegségben szenvedő személyeknek. Azt is felmérte, hogy a számítógépes és internetes képzés mennyire tud hozzájárulni az ilyen betegek rehabilitációjához. Partnereivel együtt a varsói Bródno Szövetség kidolgozott egy informatikai képzési tanfolyamok, egy tankönyv és egy honlap létrehozásáról szóló koncepciót és programot. A skizofrénia az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb elmebetegség; a népesség 1%-ában alakul ki, és általában a 30 éves kor elérése előtt jelentkezik. A skizofréniában szenvedő személyek azon csoportok egyikét alkotják, amelyeket különösen fenyeget a társadalmi marginalizálódás és kirekesztés. A projekt az elmebeteg személyek rehabilitációs és oktatási programjaiba bevezette a modern információs és kommunikációs technológiák használatát, és így multimédiás módszerekkel gazdagította a hagyományos rehabilitációs módszereket. A páciensek új informatikai ismereteket és képességeket szereztek, és közelebb kerültek egy olyan új médiumhoz, amelynek segítségével kifejezhetik magukat. Például a tanfolyam résztvevői által kialakított honlapok bemutatják az érdeklődésüket, a hobbijaikat, és itt hangot adhatnak nézeteiknek is. Két év alatt 240 mentális rendellenességekben szenvedő személy vett részt közvetlenül a partnerséghez tartozó különböző képzési központok által meghirdetett informatikai tanfolyamokon. Mivel a módszer egy új tudományos kezdeményezés volt, rendkívül fontos volt a páciensek megfigyelése a projekt legelejétől fogva. Kiderült, hogy a projekt számottevő hatást fejtett ki a skizofrén betegek rehabilitációjának területén. Az is nagyon világossá vált, hogy a tanfolyamok nem csupán a betegek terápiáját segítették, hanem későbbi foglalkoztathatóságukhoz is hozzájárultak. A projekt eredményeiről, az ICAR-tanfolyam programjáról, az értékelő jelentésekről, valamint az elmebetegségben szenvedő személyek társadalmi integrációjának módszerét tárgyaló kézikönyvről egy honlap kínál információkat. ICAR Internet Communication and Active Rehabilitation for People with Mental Disorders MENTÁLIS RENDELLENESSÉGEKBEN SZENVEDŐ SZEMÉLYEK BARÁTAINAK ÉS CSALÁDJAINAK BRÓDNO SZÖVET- SÉGE (POMOST) Pawel Bronowski Wincentego 85 PL Warzawa 4 európai országot (PL, DE, BE, NL) képviselő 5 partner

11 Landworker Új felnőttképzési helyek a vidéki térségekben A felnőttképzéshez való hozzáférés a vidéki és a népességközpontoktól távol fekvő térségekben gyakran korlátozott, és a képzési tanfolyamok követése nem illeszthető be egykönnyen a mindennapi életbe. A Landworker projekt célja polgári iskolák a közvetlen környezet és a közösség felé orientálódó felnőttoktatási központok létrehozása volt vidéki közösségekben. Amellett, hogy helyet szabadítottak fel a tanulás számára pl. korábbi iskolákban vagy egyéb használaton kívüli középületekben, a projektpartnerek a vidéken élő emberek sajátos képzési igényeit is elemezték, és kidolgoztak egy kifejezetten az ő közösségeiknek szóló felnőttoktatási tantervet. Az új felnőttoktatási szervezetek első tevékenységei közé tartozott a képzési igények felmérése, a tanfolyamok tesztelése, az Agenda 21-hez kapcsolódó munka, az IKT- és nyelvtanfolyamok megvalósítása, valamint a helyi támogató hálózatok felállítása. A partnerség készített egy Szakértői útmutató -t is, amely a polgári iskolák létrehozásával kapcsolatos alapvető információkat ismerteti, beszámol a projektben szerzett tapasztalatokról, valamint egyenként bemutatja a partnerek példáit. Az útmutató letölthető a projekt honlapjáról. 9 A projekt során valamennyi partnernek sikerült létrehozni egy-egy polgári iskolát, amely az oktatás, a tájékoztatás és a projektmunka számára biztosít helyet. A polgári iskolák nem csupán a szó hagyományos értelmében vett tanulásra szóló helyek, hanem a falu központjának szerepét is be szeretnék tölteni a faluháza mellett. Az újonnan alapított iskolákban a legfontosabb személy kezdettől fogva az ún. landworker volt. Ő részt vett a polgári iskola létrehozásában, majd a tevékenységének koordinálásáért volt felelős. A projektpartnerek által kiválasztott landworkerek általában erős pedagógiai háttérrel rendelkeztek, de a helyi társadalmi életbe is teljesen beilleszkedtek. Landworker Neue Bildungsorte für die Erwachsenenbildung Kleine Ortschaften entwickeln ihre Zukunft LÄNDLICHE ERWACHSENENBILDUNG IN NIEDERSACHSEN E. V. Heinz-Jürgen Ahlers Johannssenstraße 10 D Hannover or 9 partner a következő tagállamokból: DE, EE, HU és PT

12 A társadalmi integráció elősegítése alapkészségek elsajátítása által 10 Az európai társadalmak számára ma az egyik legnagyobb kihívást az egész életen át tartó tanulás támogatása és a befogadó tanulási környezetek teremtése jelenti a felnőttek és ezen belül különösen az alacsony képzettségű hátrányos helyzetű szociális csoportok (többek között az etnikai kisebbségek) számára. Nem jelent egyszerű feladatot az alapvető készségek elsajátítása azon felnőtteknek, akik már találkoztak tanulási nehézségekkel és nem motiválhatók könnyedén. A társadalmi integráció elősegítése alapkészségek elsajátítása által című projekt megbirkózott ezzel a problémával: A nyolc európai országban működő partnerek egyszerű és innovatív munkaeszközök kidolgozására vállalkoztak felnőttoktatási képzést nyújtó intézmények számára, amelyek segítségével azok javíthatják az alapkészségek terén kínált oktatásukat. Kezdettől fogva elhatározták, hogy ezeknek az eszközöknek különböző társadalmi és kulturális környezetekben alkalmazhatóknak kell lenniük. A partnerintézmények megosztották egymással tapasztalataikat és szakértelmüket, valamint információkat gyűjtöttek a már létező alapkészség-oktatási programokról. A különböző létező gyakorlatokat és programokat értékelték; felméréseket készítettek, hogy azonosítsák a felnőtt népesség alapkészségekkel kapcsolatos szükségleteit. Ennek alapján kifejlesztettek egy európaibb jellegű eszközt; a projekt alulról felfelé haladó módszert választott, és kistérségi szinten kezdte munkáját (NUTS IV). Az itt szerzett tapasztalatok később felhasználhatók az alapkészségekre vonatkozó regionális és nemzeti szintű stratégiák kialakításakor. A projektben részt vevő partnerek abból indultak ki, hogy a lentről felfelé módszer segítheti azokat az országokat, amelyekben még nem tettek intézkedéseket a felnőttek alapkészség-képzése terén. A projektnek egy további célja az volt, hogy növelje a helyi politikai döntéshozók érdeklődését az alapkészségek fejlesztése iránt, és valóban sikeresen felhívta a figyelmet erre a problémára. Sikerült megváltoztatnia a hozzáállást azzal kapcsolatban, hogy mi számít ma alapkészségnek és kulcskompetenciának, valamint az emberek véleményét arról, hogy mi a tanulás, és hol kerülhet rá sor. További kutatásra és népszerűsítésre van szükség ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni egy váratlan eredménnyel: azzal, hogy mennyire csekély szerepet tulajdonítanak általában a civil társadalomnak mint tanulási közegnek. A projekt megtette az első lépéseket ezen a területen. Promoting Social Inclusion through Basic Skills learning MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSAGÁG/NÉPFŐISKOLA INTÉZET Varga Katalin Puskin utca Budapest A következő tagállamokban működő partnerek: DK, CZ, ES, HU, PL, RO, SI, UK, valamint CH mint külső partner pro-bsl/

13 A hátrányos helyzetű és rokkant idősek és a fiatalok közötti kapcsolatteremtés az aktív emlékezés lehetővé tétele által A nemzedékek közötti tanulás minden részt vevő nemzedék számára hasznos. A Teddybear című Grundtvig tanulási partnerség a közösség valamennyi szektorához tartozó idősebb (50 év feletti) személyeket vont be munkájába, köztük hátrányos helyzetűeket, rokkantakat és enyhe demenciában/alzheimerben szenvedőket is. Őket arra kérték meg, hogy meséljenek életükről általános iskolás (6 12 éves) gyerekeknek. Az Olaszországban, Nagy-Britanniában, Finnországban és Szlovéniában működő partnerintézmények olyan témákat választottak ki, amelyek mindkét csoportot érintik a hátrányos helyzetű felnőtteket és a gyermekeket egyaránt, és így könnyebben tudtak beszélgetni egymással. Az ételekhez, ünnepekhez, kézművességhez, játékokhoz és történelmi eseményekhez kapcsolódó kérdéseket vitattak meg. Az idősek arra bátorították a gyerekeket, hogy tegyenek fel nekik kérdéseket az élettörténetükkel kapcsolatban, és hozzanak létre valamit kreatívan, pl. rajzot, színdarabot vagy fogalmazást. A gyermekek válaszai és érdeklődése arra motiválta a felnőtteket, hogy élményeiket lefordítsák a gyerekeknek megfelelő nyelvre. Cserébe a gyerekek segítettek nekik olyan új készségeket elsajátítani, mint pl. az internet használatát és új játékokat. A felnőttek informatikai készségeket szereztek, nőtt az önbizalmuk és az önbecsülésük, a gyerekeknek pedig bővültek a közösségük történelmével és társadalmi változásaival kapcsolatos ismereteik. A projekt rendkívül pozitív hatást fejtett ki valamennyi résztvevőre és a helyi közösségre is: a tanulási partnerség az egész közösséget arra bátorította, hogy gondoskodjanak az idősekről, és így javult az általános életminőség. Jobban integrálódni tudtak a hátrányos helyzetű és rokkant idős emberek, akik motiválva érezték magukat arra, hogy újra tanulni kezdjenek, és aktívabb szerepet vállaljanak a közösségükben. A Teddybear projekt koncepciója gazdagította a partnerszervezetek által használt módszereket és technikákat. Más intézmények körében is komoly figyelmet kapott. 11 Teddybear Twinning the elderly disadvantaged and disabled with the young by enabling active reminiscence EDUCATIONAL CENTRES ASSOCIATION NORWICH UK 4 partner a következő tagállamokból: UK, IT, FI és SI Paul Olver 21 Ebbisham Drive Norwich, NR4 6HQ United Kingdom

14 Európai számítógépes hálózat: Az internet megnyitása az idősek számára 12 Az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) egyre nő a jelentősége Európában. A társadalmi és politikai eseményekről sok információ csak az interneten érhető el. Egyre több európai rendelkezik internet-hozzáféréssel, de mindeddig sok idős ember el volt zárva az IKT közelmúltbeli fejlődésétől. E Grundtvig tanulási partnerség keretében hét európai ország valamennyi EuCoNet-partnere tanulási és oktatási módszereket dolgozott ki az idősek számára, és olyan már létező módszereket osztottak meg egymással, mint a kortársaktól való és a generációk közötti tanulás. A specializált tanfolyamok résztvevői aktív szerepet játszottak azáltal, hogy reflektáltak arra a kulturális tapasztalatra, amelyet a tanulás és az internet használata jelentett, valamint felfedezték a számítógép használatának új módjait, pl. az e-tanulást. A partnerintézmények információkat cseréltek és hasonlítottak össze, valamint áttekintették, hogy hogyan lehetne az egyes országoktól átvenni a legjobb dolgokat. A fejlődéshez jelentősen hozzájárultak a sokszorozó hálózatok, az idősek számára kialakított internetkávézók, valamint a célcsoport számára létrehozott új oktatási anyagok. Az EuCoNet terjesztette tapasztalatait, időseknek szánt internetkávézókat támogatott, és hozzájárult a nekik szóló interaktív oktatási anyagok fejlesztéséhez is. Amellett kapcsolatot teremtett az idős emberek között, virtuálisan és a valóságban egyaránt: a résztvevők a modern technológiát igénybe véve kommunikálhattak egymással. Tágabb értelemben az EuCoNet áthidalta a generációk közötti szakadékokat, és összeismertetett egymással különböző európai kultúrákban élő embereket. Europäisches Kompetenz-Netzwerk Erschließung des Internets für ältere Erwachsene UNIVERSITÄT ULM ZENTRUM FÜR ALLGEMEINE WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG (ZAWIW) Carmen Stadelhofer Universität Ulm D Ulm zawiw.uni-ulm.de 7 partner a következő tagállamokból: DE, IT, CZ, ES, SK és UK euconet

15 Az ismétlés a tudás anyja: Az európai polgárság népszerűsítése a nyelveken keresztül Ez a tanulási partnerség azt vizsgálta, hogy az idegennyelvtudás hogyan segíthet az interkulturális tudatosság és az aktív európai polgárság terjesztésében. A projekt megpróbált áttörni a személyes, kulturális és társadalmi határokon, és az európai felnőttképzésben részt vevők közötti kapcsolatok létrehozására keresett lehetőséget annak érdekében, hogy autentikus módon tudják gyakorolni a tanult nyelvet. A partnerség tartalmának lényege a modern technológiák alkalmazása volt a helyi közösségi csoportok, társadalmilag elszigetelt területeken vagy földrajzilag nehezen megközelíthető vidékeken élő személyek, valamint az idős emberek körében. Az IKT-eszközök használatára szükség volt, de ez egyszersmind kihívást is jelentett, mivel sok résztvevő nem volt hozzájuk szokva. A projekt eredményeként létrejött egy virtuális kommunikációra szolgáló portál, megvalósult a Virtuális találkozás határok nélkül című angol és spanyol virtuális kommunikációs program, valamint tartottak egy gyakorlati tanfolyamot a felnőttképzési oktatók részére a virtuális kommunikációs program osztályteremben való használatáról. A program segítségével a tanulók virtuálisan be tudták járni Európát, el tudtak látogatni érdekes helyekre, hotelszobát tudtak foglalni, és szuvenírt tudtak vásárolni. A partnerországokban élő társaik a látogatókat idegenvezetőként vagy vendéglátóként segítették. A tanulók kifejezhették saját kulturális identitásukat, és több információt szerezhettek más kultúrákról és hagyományokról. Az ismétlés a tudás anyja annak megértésére késztette a tanulókat, hogy egy multikulturális európai környezethez tartoznak, amely számos különböző kultúrából, nemzetből és nyelvből tevődik össze. Azt is megtapasztalták, hogy a tudásalapú társadalomban az élethez és a munkához aktív európai polgárságra van szükség. A projekt arra tanította a résztvevőket, hogy kritikusan kell gondolkodniuk saját hagyományaikról és szokásaikról, valamint toleránsaknak kell lenniük más európai országokkal és kultúrákkal szemben. Létrehozott továbbá az elektronikus tanulási létesítmények számára egy állandó transznacionális európai hálózatot, amelyben a felnőttképzésben részt vevők megoszthatnak egymással kulturális, történelmi, gazdasági és földrajzi információkat annak érdekében, hogy bővítsék a más társadalmakkal és kultúrákkal kapcsolatos tudásukat. 13 Practice makes perfect: Promoting European citizenship through language SOROS INTERNATIONAL HOUSE Daiva Malinauskiene (SIH director) Konstitucijos ave 23 A LT Vilnius 4 partner a következő tagállamokból: LT, ES és RO

16 Az etika mint találkozási pont 14 Az etika mint találkozási pont című Grundtvig tanulási partnerség a modern társadalom etikai kérdéseire és dilemmáira koncentrált, és IKTeszközöket vett igénybe ahhoz, hogy megszervezze és elősegítse az európai felnőttképzés diákjai közötti beszélgetéseket. A projekt egy olyan virtuális platformot hozott létre, amely különböző kérdésekkel kapcsolatos háttér-információkhoz biztosított hozzáférést, és lehetővé tette a kommunikációt. A partnerség keretében Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Litvániában élő tanulók olyan témákról beszélgettek, mint az abortusz, a nemek viszonya, a fenntartható fejlődés, valamint az etika és a munka világa közötti viszony. Ezek a beszélgetések tanfolyamok részét alkották, amelyek kidolgozásában valamennyi partner részt vett, és amelyek kombinált tanulás formájúak voltak, azaz összekapcsolták az IKT-alapú tanulást a hagyományos találkozókon zajló személyes beszélgetésekkel. A diákoknak tetszett ez a tapasztalat, és értékesnek ítélték meg a gondolkodásukba beépülő új európai nézőpontot is. De a projektnek nem csupán a diákok szemléletmódját sikerült megváltoztatnia: bebizonyította, hogy a kombinált tanulás felhasználható az etikai oktatásban. A partnerszervezetek a projekt idején szerzett pozitív élmények alapján új megközelítésmódokat dolgoztak ki a felnőttképzésben, és gyarapodott oktatási tevékenységük. A kombinált oktatás vidéken és a nehezen elérhető térségekben jobb hozzáférést biztosít a felnőttoktatáshoz. Bevezetése nyomán javult a felnőttoktatás szervezettsége és hozzáférhetősége. A projekt nemcsak bebizonyította e módszer hasznosságát, hanem kapcsolatot is teremtett emberek között, és bővítette látókörüket. Meetingpoint Ethics KATHOLISCHE BUNDES- ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ERWACHSENENBILDUNG (KBE) Helga Gisbertz Joachimstr.1 D Bonn 8 partner a következő tagállamokból: DE, AT, IT és LT hozzáférés a tanulási platformhoz

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN 92-79-00781-5

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában 4 MaecVET projekt Bevezetés 5 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági

Részletesebben