V. évfolyam 2008/3 4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. évfolyam 2008/3 4. szám"

Átírás

1 V. évfolyam 2008/3 4. szám Hírlevél Tartalom Amihez hozzáadunk a 2008/III. IV. kuratóriumi ülés eredményei Kórházban önként interjú Meggyes Ildikóval, a Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány vezetôjével Az én történetem Katona Klári írása Melegszik a helyzet? könyv a klímaváltozásról a Föld Napja Alapítvány kiadásában Újra voltak közös Ügyeink Lezárult a Magyar Telekom és a TV november decemberi dokumentumsorozata Szupermaratoni élmények interjú Gombás Judittal, a Látássérültek Szabadidôs Sportegyesületének munkatársával és Vass Tündével, a Magyar Telekom dolgozójával Remények a Periférián többszörösen támogatta a Periféria Alapítványt a Magyar Telekom Ismét Civil Díjcsomag pályázat Jövôre is él az emberi hívószám A Telekom Adományvonal 2009 es kedvezményezettjei Esély, egyenlôség a Derûs Gyermekkor Alapítvány és a Nyírségi Segítô Kéz Alapítvány programjai Hozzáadtunk, átadtuk Apró léptekkel elôre... jótékonysági est az Apró Léptek Alapítvány szervezésében Mozgásban a Magyar Telekommal támogatott programok a mozgássérültek megsegítéséért Idén is vár a MikulásGyár A Magyar Telekom ezúton szeretné Önöket tájékoztatni, hogy a jövôben a vállalat társadalmi felelôsségvállalás programjairól, a támogatott projektekrôl, a kezdeményezésekrôl, a szervezetekrôl és friss információkról elektronikus hírlevél formájában fog beszámolni. A Magyar Telekom Csoport továbbra is aktívan részt vesz a hazai és a nemzetközi fenntarthatósági, környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szakmai munkákban, fórumokon. Ha a pályázati lehetôségekrôl, eredményekrôl vagy az aktuális ügyekrôl bôvebben is olvasna, kérjük látogassa meg megújult honlapunkat. További információ: A Magyar Telekom Hozzáad program hírlevele Felelôs kiadó: Simon András, a projekt menedzsere: Márton Csilla Szerkeszti az M&H Communications Cím: 1022 Budapest, Szemlôhegy u. 14. Tel.: , fax: E mail: Az M&H Communications hozzájárul A Magyar Telekom Hozzáad program hírlevelében közölt információk átvételéhez és szabadon történô felhasználásához. A hírlevél környezetbarát, újrahasznosított papírra készült.

2 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Amihez hozzáadunk a 2008/III. kuratóriumi ülés eredményei A Magyar Telekom Hozzáad program szeptemberi kuratóriumi ülésének eredményeképpen összesen forint támogatás talált gazdára. Az egészségügy támogatása: az Együtt az Egészségünkért Alapítvány 502,000 forint támogatást kapott, hogy betegörzô monitort vásárolhasson a SOTE I. számú Gyermekklinika Intenzív Osztályának; az ADRA VITIUM Esélyegyenlôség Alapít vány forint támogatásban részesült, hogy szívultrahang vizsgálathoz szükséges vizsgálófejet szerezhessen be a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház Csecsemô és Gyer mekosztálya számára; a Kórházpedagógusok Egyesülete forint adományban részesült a Pécsi Kórháziskola Program mûködtetéséhez. Fogyatékossággal élôk támogatása: a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete forintot kapott, hogy sorstársaiknak önálló életvitelük elôsegítése érdekében különbözô eszközöket szerez hessen be; az Apró Léptek Alapítvány forint adományban részesült, hogy jótékonysági estjükön bemutathassák Szalay Kriszta És a nyolcadik napon címû színdarabját; a Zsótér Pál Alapítvány forinthoz jutott, hogy mesesorozatot indítson fogyatékos gyerekekkel foglalkozó intézmények részére; a Látássérültek Szabadidôs Sportegyesülete (LÁSS) forintos támogatásban része sült, hogy látássérültekbôl álló tandem csapata Magyar Telekomos dolgozókkal kiegészülve elindulhasson az októberi Bécs Pozsony Budapest Szupermaratonon. Fenntarthatósággal kapcsolatos programok támogatása: a Föld Napja Alapítvány forint támogatásban részesült A világ helyzete 2009 címû klímaváltozásról szóló társadalmi szemléletformáló könyv kiadásához és terjesztéséhez; az Ózdi Kék Sirály Zenei Egyesület forintot kapott helyi takarítási akció és közös ségfejlesztô programok megvalósítására. Egyéb támogatások: a Kapolcsi Kapocs Ifjúsági Egyesület forinthoz jutott számítógépparkjának bôvítésére; a POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány forint adományban részesült működésének támogatására. Amihez hozzáadunk a 2008/IV. kuratóriumi ülés eredményei A novemberi kuratóriumi ülésen A Magyar Telekom Hozzáad program keretében összesen forint támogatás talált gazdára. Gyermekek és nagycsaládosok támogatása: a Periféria Alapítvány forint ado mányt kapott, hogy fôként hátrányos helyzetû fiatalok közremûködésével kerékpározást népszerûsítô biciklis projektet hozzon létre; a Derüs Gyermekkor Alapítvány forint támogatásban részesült, melyet egy kiskönyvtár létrehozására és a mûködésükhöz szükséges informatikai rendszerük fejleszté sére fordítanak majd; a Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesü lete forinthoz jutott, melyet hátrá nyos helyzetû családok támogatására kívánnak fordítani; a Budapesti Hidroterápiás Gimnasztika Alapítvány forint támogatásban részesült, hogy interaktív táblát szerezzen be, mely egészséges és sérült gyermekek fejlesz tését teszi lehetôvé. Fogyatékossággal élôk támogatása: a Bice Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért forintot kapott, hogy mozgássérült gyermekek, fiatalok és családjuk számára nyári táborozást szervezzen; a K2 Funsport Club forint adomány ban részesült, melyet mozgássérült síverseny zôk támogatására kíván fordítani; a Sérültekért Alapítvány forint támogatáshoz jutott, hogy szociális foglalkoz tatójának épületét bôvíthesse; az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány forintot kapott, melyet autizmussal élô fiatalok életminôségének javítására fog fordítani; a Nemzetközi Petô András Közalapítvány forintos adományban részesült, hogy adaptív evezésoktatást szervezzen mozgássérült gyermekek részére; a Bliss Alapítvány forinthoz jutott, melyet sérült emberek kommunikációjának fejlesztésére kíván fordítani. Betegséggel élôk támogatása: a Cukorbetegek Egri Egyesülete forint támogatást kapott, melyet kistérségi diabétesz klubhálózat létrehozására, valamint a cukorbetegség korai szûrésére, szövôdmé nyeinek megelôzésére kívánnak fordítani; a Vesebetegek Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Egyesülete forint összegû adományban részesült, melyet vesebetegek támogatására fognak fordítani. Egyéb támogatások: a Nyírségi Segítô Kéz Alapítvány forinthoz jutott, melyet a vidéken élô lakosság digitális esélyegyenlôségének megteremté sére kívánnak fordítani. 2

3 Kórházban önként Interjú Meggyes Ildikóval, a Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány vezetôjével A mi alapítványunk nem az államot pótolja, hanem magukat az embereket. A Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány ezzel a jelmondattal indította útjára elsô segítô prog ramját a Szent Margit Kórházban 1998 ban. Önkénteseik pótolni szerették volna azokat a hiányzó anyá kat, apákat és gyerekeket, akik nem lehettek kórházban fekvô rokonaik mellett. Az alapítványnak most a Telekom Adományvonal segített önkéntesen, s mindazok, akik a 1788 at tárcsázták 2008 ban novem bertôl az év utolsó napjáig. Meggyes Ildikó, az alapítvány vezetôje elmondta, hogy a befolyt összegbôl önkénteseik közremûködésével még több betegnek szeretnének támaszt és segítséget nyújtani. Mielôtt az alapítvány vezetôje lettél, milyen utakat jártál be? Voltál önkéntes korábban? Az alapítványt 2006 óta vezetem, több mint 2 éve, de 2003 óta itt dolgozom az elsô 3 évben önkéntes koordinátorként hosszú idôt töltöttem kórházi terepen. Ezt megelôzôen is önkénteskedtem már: 1994 ben egy táborban próbáltam ki elôször, 1998 óta pedig minden évben dolgoztam gyerektábori önkéntesként néhány hetet. Segítôként dolgoztam anyaház ban is, jó minôségû, divatos ruhákat igyekez tem nekik gyûjteni, a gyerekekkel játszottam, hogy az anyák tehermentesítve legyenek egy kis idôre, és különbözô foglalkozásokat szer veztem a gyerekeknek és a mamáknak is. Válságterhességi központban szerzett tapasz talataimnak ma is nagy hasznát veszem, hiszen a kórházban is sok válságos helyzetben élô emberrel találkozom. De kipróbáltam már magam gyermekotthonokban is, ahol sok sze retetet kaptam. A játéké és a beszélgetésé volt ebben az önkéntes munkában is a fôszerep. Mostanában fôleg szakmai tanácsadást vég zek önkéntesként civil szervezetek számára és pályázatokat írok. Mivel anyukám orvos volt, a rendelôben nôttem fel, és mindig azt mond tam, hogy orvos soha nem leszek! De a sorsát senki sem kerülheti el... az egészségügyben dolgozom, még ha nem is orvosként, és na gyon örülök, hogy itt tehetem a dolgom. Honnan származik a kórházi önkéntesség, mint kezdeményezés? Vannak e külföldi példák vagy esetleg személyes érintettség kellett ahhoz, hogy ez Magyarországon is elinduljon? Murányi Mónika, alapítványunk kuratóriumi elnöke személyes indíttatásból és külföldi ta pasztalatai alapján hozta létre a kórházi önkén tes programot ig ez a program a Soros Alapítvány által támogatott modell prog ram volt, 2000 tôl önállósult és bejegyezték alapítványként. Mikor Mónika a kórházban fekvô hozzátartozóját látogatta, észrevette, hogy a kórteremben fekvô többi betegnek is szüksége van segítségre, nem csak az ô roko nának. Ez a személyes élmény, a külföldön látott jó önkéntes példák és a benne munkál kodó hatalmas erô vezette ahhoz, hogy elindít sa ezt a programot Magyarországon is. Más alapítvány is foglalkozik ezzel a tevé kenységgel Magyarországon vagy ti indítot tátok el a kezdeményezést? Vannak alapítványok, amelyek munkájának része az önkéntesség például a Hospice Alapítvány, de kifejezetten kórházi önkéntességgel csak a mi alapítványunk fog lalkozik. Az önkéntes program között a Magyar Hospice Alapítvány keretein belül mûködött. A különválás oka az volt, hogy a Hospice Alapítvány önkéntesei csak daga natos betegek számára nyújtanak támaszt, nem csak önkéntesek által, míg Alapítványunk minden kórházban fekvôt igyekszik az adott kórházakban önkéntesek által segíteni. Miért gondolod fontosnak, hogy kórházban fekvô embereknek segítsetek? Nem lenne na gyobb szükség rátok az otthonában egyedül lakó, magukat ellátni képtelen embereknél? Azt gondolom, hogy a betegekkel való szemé lyes törôdés soha nem elég. A nyugati példák is errôl szólnak: ahol az egészségügy sokkal jobb helyzetben van, ott is rendelnek a kórházakban az egészségügyi tevékenység mellé egy olyan erőforrást, ami nagyon emberi: ez az önkéntes ség. A szükség hatalmas betegek, sérültek, otthonokban lakók, hajléktalanok, magányos és idôs emberek mind mind segítségre várnak. Bárcsak mindenhol ott lehetnénk... Az idôs, magányos emberek otthoni segítése is fontos lenne, de ezzel még nem foglalko zunk. Azért mondom, hogy még, mert ez egy örök téma, és az önkéntesek egy csapata fo lyamatosan keres ilyen irányú kezdeményezé seivel. Még ebben az évben leülök beszélni az egyik önkéntes koordinátorral és az egyik klini ka osztályvezetőjével egy ilyen kezdeménye zéssel kapcsolatban. 3

4 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó önkéntes legyen? Belsô indíttatás, szeretet, elkötelezôdés, empátia, segítô jó szándék, alázat. Úgy tudom, 2007 ben 350 önkéntesetek volt az alapítványnál. Jelenleg hány segítôtök van? Hogyan találtok rájuk vagy esetleg ôk keresnek titeket? Idén biztosan több önkéntessel dolgoztunk, dolgozunk, több munkaórában, mint 2007 ben, számuk évrôl évre jelentôsen nô. Akik ezen a héten is szolgálatot teljesítenek folya matosan, az önkéntes. A médiában is lehet rólunk hallani, a honlapunknak is fontos szerepe van a toborzásban, illetve évente egy szer feladunk egy két hirdetést, amire szeren csére rengetegen jelentkeznek. Emellett a belsô toborzás is erôs, régi önkéntes szól ismerôsének, barátjának, illetve más civil szer vezetek is ajánlanak minket. Kikbôl lesznek önkéntesek? Jellemzô e a korosztály, végzettség, foglalkozás, nem szerinti megoszlás? Igazából bárkibôl lehet. Önkénteseink közül a legfiatalabb éves, a legidôsebb 86 éves a korosztály teljesen vegyes és többségük nô. De foglalkozásukat tekintve is sokfélék: középiskolás diák, egyetemi/fôiskolai humán szakos hallgató, multicégeknél dolgozó, labo ráns, divattervezô, adminisztrátor, mérnök, új ságíró, takarítónô, óvodapedagógus, jogász, tornatanár, tolmács, biológus, recepciós, pénz ügyi elôadó, bábkészítô, kereskedelmi asszisz tens, technikus, életmód tanácsadó, nyugdíjas. Nálunk mindenki megtalálhatja a helyét. Hogyan képzitek az önkénteseket? 3 alkalomból álló csoportos felkészítôn kell részt venniük, ezután van mindenkivel egy el beszélgetés és vizsga. Amelyik területet az ön kéntes kiválasztotta, annak koordinátorával egyeztet és kezd dolgozni a kiválasztott kórházi 4 osztályon, programban. Az elsô három alka lommal az önkéntest koordinátor kíséri, és utána is 2 3 hónapig tapasztalt segítô mellé osztjuk be. Hozzávetôlegesen 3 hónap után tevékenykedhet elôször önállóan. A koordiná tor feladata az önkéntes munkájának ellenôr zése, a késôbbiekben pedig különbözô kép zések szervezése az alapítvánnyal közösen. Az önkéntesek pontosan miben segítenek a betegeknek és a kórházi dolgozóknak? Hogy néz ki egy napjuk? Az önkéntesek hetente egyszer jönnek 2 5 órában, a vállalásuknak megfelelôen. Gyerek kórházban játszóházakat mûködtetnek, pró bálják megkönnyíteni a hosszú várakozást, például ambuláns rendelések esetében, illetve az ágyak mellett játszanak délutánonként a kis betegekkel. A felnôtt osztályokon, aktív belgyó gyászatokon elsôdleges szerepe van a szaktu dást nem igénylô ápolási feladatokban való segítésnek. Ilyen az etetés, itatás, ágyhúzás, betegmozgatás, betegek és a személyzet apróbb kéréseinek teljesítése, betegek elkísé rése vizsgálatokra, be és kicsomagolásban segítés. És a beszélgetésrôl sem szabad meg feledkezni! A lelki megnyugtatás az idôsek vagy súlyos betegek esetében nagy szerepet kap. Kiknek segítetek a kórházakban és más intézményekben? Csak azoknak, akiknek nincsenek hozzátartozóik vagy nincs ilyen korlátozás? Nincs ilyen korlátozás, mindenkinek segítünk, akinek tudunk. Semmilyen különbséget nem teszünk beteg és beteg között. A betegek hozzátartozói hogyan viszonyul nak az önkéntesekhez? Eleinte mindenki óvatosan figyeli, hogy kik is vagyunk, de amikor megértik, hogy miért tevé kenykedünk, akkor nem csak örülnek az ön kénteseknek, de plusz kérésük is sokszor van a hozzátartozóikkal, szeretteikkel kapcsolatosan. Nehéz egy új helyre bevezetni a programoto kat, és az önkénteseiteket elfogadtatni? Hogyan készítitek fel az osztályt és az ott dolgozókat? Hosszú folyamat, amíg egy kórházban önkén tesek dolgozhatnak, alaposan elôkészítjük a terepet. Egyeztetünk a kórház vezetôségével, elôször csak 1 2 osztályon valósítjuk meg a programot, ahol a legnyitottabb a személyzet, az adott osztály vezetése. Kérdôíveket adunk körbe az osztályon a személyzet minden tagjának, amiben kifejthetik, hogy mitôl félnek leginkább, mik az elvárásaik. Amikor bevezet jük a próbaprogramot, akkor azon a területen 6 8 hétig csak tapasztalt önkéntesek kis csa pata dolgozhat. Van egy belsô mag, akik ki vannak képezve ilyen helyzetre, akik el tudják fogadtatni az önkéntességet és akik tudják, hogy az elsô idôkben érthetô módon sok kérdése, kétsége lehet a személyzetnek.

5 Ebben a próbacsapatban kulcsszerepe van az önkéntes koordinátornak is, hiszen figyeli, hogy mik az adott osztály igényei, mire kell készülniük az önkénteseknek a továbbiakban, milyen speciális feladata lehet az itt szolgálatot teljesítôknek. Volt e arra példa, hogy az önkénteseitek ál tal gondozott beteg, felépülése után szintén beállt önkénteskedni? Igen, nagy örömmel gondolok ezekre az ön kéntesekre. Van, akivel magam találkoztam kórházi osztályon, egy kápolna programra hívtuk, de akkor felkelni sem tudott. Majdnem egy évvel késôbb az adott osztályon dolgozó orvoson keresztül vette fel velünk a kapcsola tot, és nagyon jó önkéntes lett belôle. Mi alapján választjátok ki a kórházakat/osz tályokat, ahol önkénteseitek segítenek? Amikor 8 10 éve elindult a program, amellett, hogy mennyire volt nyitott az intézmény, az is szempont volt, hogy különbözô profilú gyer mek, felnôtt, idôs részlegek, onkológia, bel gyógyászatok, neurológia, sebészet, geriátria kórházba vezessük be programunkat. Mára már mindenféle profilú osztályon, kórházban jelen vagyunk, így most már csak az alapján döntünk, hogy mennyire elkötelezett és nyitott az adott intézmény. Elôfordult már, hogy egy egészségügyi in tézmény kereste fel az alapítványt segítség kéréssel? Mostanában gyakran. Sok kórház felismerte ugyanis, hogy az önkéntesek nem csak testi lelki gondoskodást jelenthetnek a betegeknek ingyen pedig az sem kis dolog!, hanem azt is látják, hogy ha egy kórháznak vannak ön kéntesei, annak a szolgáltatás oldaláról is érté ke van. Ez egy szolgáltató központú társada lomban nagyon fontos. Mik a távlati tervek? Több osztály, több kórház? Több kórház, több osztály mindenképp a leg fôbb távlati tervünk, de igyekszünk más mó don is segítséget nyújtani az embereknek, a társadalomnak. Olyan pályázati programokat valósítunk meg, amelyben az önkéntesség eszköz többek között arra, hogy munkanélkü lieket segítsünk vissza a munka világába. De az otthonápolás is lehet, hogy új területként előbb utóbb megjelenik az alapítvány tevé kenységi körében, ahogy ezt már említettem is. És persze az egészségügy és más civil szer vezetek különbözô módon való támogatását is fontosnak tartjuk. Ha valaki a cikket olvasva kedvet kapott az önkéntességhez, hol jelentkezhet? Mindenkit szeretettel várunk Brogli Edit iroda vezetőnél a as telefonszámon vagy az e mail címen keresztül. Az én történetem... Reggeli nap simogatta a szoba szabadon elérhetô pontjait, mikor hangképzés közben kis kitérôt téve, kérdésemre válaszul énektanárnôm azt mondta: MINDEN NAP SZÜLESS. Napokig visszhangzott bennem. Gyönyörûsége átjárt. Bennem, s napjaimban hullámozva. Nem tudtam, ki mit él meg azidôtájt. Gondolkodott e akkoriban valaki hasonlóról? Azt sem tudtam, ki mit tervezett, akart e kezdeni valamit, vagy épp valami befejezésénél tartott. Ki, hova igyekezett, kapott e, adott e, akart vagy sem valamit, gyarapodott, vagy elvesztett valamit, akár valakit, valahol. Hogy tudhattam volna. Sosem tudjuk. Legszebbnek, legnehezebbnek tartott pillanatainkban sincs rálátásunk, mit tesznek, mit gondolnak mások. Legszebb terveink szövögetése közben is, valaki, másokra való tekintet nélkül dönthet, tehet, kezdeményezhet, épp. Úgy tûnik, ez így természetes. Késôbb, a válaszul kapott mondatból dal született bennem, hogy mások finom rezgéseibe szövôdve élhessen tovább. Így lett. Elsô zenéim, dalszövegeim egyikeként. Most pedig Katona Klári, a Telekom Adományvonal szóvivôje aprócska, figyelmet ébresztô üzenet lett belôle, az Adományvonal Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat gyûjtésének megsegítésére. A napi felhívásként továbbküldött, látható, hallható üzenet válasz üzenetet hozott. Telefonüzenetet: NEKED EL FOGJÁK HINNI. RÁNK FÉR. Igen. Tényleg. Csak megtegyük. A reggeli nappal. Gyermeki ártatlansággal. Újra meg újra. Valamennyien Az emberi hívószám. 5

6 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Melegszik a helyzet? A Magyar Telekom Csoport a régió vezető info kommunikációs szolgáltatójaként küldetésével összhangban elkötelezett a fenntartható fejlődés elve, ezen belül a környezetvédelem ügye iránt. A világ komoly környezeti problémákkal szembesül, melyek közül az egyik legsürgetőbb kihívás az éghajlatváltozás. A vállalat éppen ezért döntött úgy 2008 szeptemberében, hogy forinttal támogatja A világ helyzete 2009: Felmelegedô világ felé haladunk címet viselô klímaváltozásról szóló társadalmi szemléletformáló könyv kiadását és terjesztését. A könyvet kiadó Föld Napja Alapítványt 1990 ben hozták létre az elsô magyarországi Föld Napja alkalmából. A szervezet célja a környe zeti kultúra terjesztése: megalakulása óta közel 50 környezeti könyvet, ismertetô füzetet és környezeti társasjátékot adott ki, több mint példányban. A Worldwatch Institute (Világfigyelő Intézet) több mint harminc éve kíséri figyelemmel Föl dünk környezeti állapotának változását, és 1984 óta évről évre megjelenteti A világ hely zete című könyvsorozat aktuális kötetét az emberiség előtt álló egyik legnehezebb fela datról: hogyan építhetünk fel egy környezeti szempontból fenntartható világot. A washingtoni Worldwatch Institute (Világfigye lô Intézet) éves jelentése bolygónk környezeti állapotáról a szervezetnek köszönhetően idén 19. alkalommal jelenhet meg magyar nyelven. A kötet a minél szélesebb körű környezeti szemléletformálás mellett hasznos informá ciókkal látja el a döntéshozókat, szakembere ket, és az érdeklôdô állampolgárokat egyaránt. Közérthetô nyelven elemzi a globális éghajlat változás kérdésköreit, javaslatot tesz a prob lémák megoldására és jól működő példákat mutat be az olvasóknak. A 2009 es kiadvány adatai az IPCC, azaz az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület felmé résén alapulnak ez az a szervezet, amely Al Gore ral megosztva 2008 ban béke Nobel díjat kapott a klímaváltozás kutatásának elismeré seként. A felmérés szilárd és meggyőző tudo mányos eredményei rámutatnak, hogy az ég hajlat felmelegedése egyértelmű, mert meg figyelések bizonyítják a levegő és az óceánok hőmérsékletének világméretű emelkedését, a hó és jégtakaró kiterjedt olvadását, valamint a világ tengereinek átlagos szintbeli emelkedé sét. Az utóbbi 150 év megfigyelései közül például kitűnik, hogy az utóbbi 12 évből 11 a világon valaha mért legmelegebb 12 év közé tartozik. A könyv sok vita után gondosan kiválasztott alcíme reményt sugall és azt jelzi: most lépünk be a felmelegedő világba. A kötet valamennyi szerzője egyetért abban, hogy nincs még késő megóvni az éghajlatot egy hosszú távon fenn maradó emberi civilizáció számára, és most van lehetôség döntő lépéseket tenni a felmele gedés megállítására, mielőtt még annak hatá sait lehetetlen lenne visszafordítani vagy elvi selni. Felhívják azonban a figyelmet, hogy ahogyan az előttünk álló kihívást fogadjuk, azzal hosszú időre szóló történelmet írunk. A világ helyzete 2009 című könyv a Föld Napja Alapítvány kiadásában a évi Föld napján, április 22 én jelenik meg magyar nyel ven A Magyar Telekom Hozzáad program támogatásával. 6

7 Újra voltak közös Ügyeink A Magyar Telekom támogatásával 2008 novemberétôl ismét folytatódott a TV2 n a non profit szervezetek mûsora, Az Ügy. Ebben a szériában a szervezeteket bemutató dokumen tumfilmekből olyan hősökkel ismerkedhettek meg a nézők, akik különböző társadalmi prob lémák megoldásáért az egyszülôs családok ért, a vérképzôrendszeri rákos megbetegedés ben szenvedô gyermekekért, a mozgássérül tek jogaiért és integrációjáért, valamint a roma és hátrányos helyzetû gyerekek színvonalas oktatásáért küzdenek nap mint nap. A mûsorban bemutatkozó négy civil szervezet munkáját a nézők most is a 1771 es számon leadott szavazatukkal segíthették, s nagy örömünkre tették is: a szavazatok alapján a 2008 as év végi Az Ügy sorozat nyertese a Démétér Alapítvány lett. Így a Magyar Telekom ôket 5 millió forint támogatásban, míg a másik három szervezetet 1 1 millió forintos adomány ban részesítette amellett, hogy a hívásokból és az sms ekbôl befolyt összegek is az alapítvá nyokat illetik meg. Az Ügy jóvoltából az alábbi négy szervezet kap hatott figyelmet és segítséget a tévénézôktôl: A Démétér Alapítvány a vérképzôrendszeri rákos megbetegedésben szenvedô, a csont velô transzplantáción átesett beteg gyerekek gyógyulását és rehabilitációját segíti. A szervezet munkatársai a kis betegek gyógyu lási esélyeinek javulásáért és az érintett csalá dok támogatásáért dolgoznak nap mint nap. Az alapítvány által létrehozott Démétér Házban a szülôk térítésmentesen lakhatnak gyerme kük kórházi kezelése alatt ezzel is megakadá lyozva a családok szétszakadását ezekben a megterhelô idôszakokban. Az alapítvány azért kérte a Magyar Telekom és a tévénézők támogatását, hogy biztosíthassa a Démétér Ház fenntartását és a megfelelő szak emberek alkalmazását. A befolyt összeget to vábbá olyan tárgyi eszközök beszerzésére kí vánják fordítani, mely a beteg gyermekek sze mélyiségének, értékrendjének és szocializá ciójának életkoruknak megfelelô fejlődését segíti. Az Igazgyöngy Alapítványt 1999 ben Berettyóujfaluban azzal a céllal alapították, hogy a térségben élô hátrányos helyzetû gye rekek számára esélyegyenlôséget teremtse nek, és személyiség fejlődésükhöz művészeti nevelést biztosítsanak. Jelenleg 600 tanulóval foglalkoznak. A diákok 60% a hátrányos helyzetû, tanítványaik között magas a roma származású gyerekek aránya is, akiket a térségben egyedülállóan integrált oktatásban részesítenek. Az alapítvány tanulói évente több mint 400 díjat hoznak el különbö zô versenyekrôl és pályázatokról a világ min den pontjáról. A mûvészeti oktatáson túl az alapítvány programjaiban hátránykompenzá cióval is foglalkoznak, köztük a demokratikus képességek fejlesztésével, angol nyelvoktatás sal, valamint a környezeti neveléssel. Az alapítvány helyzete számos szakmai sikere ellenére az utóbbi négy évben teljesen ellehe tetlenült. Az Ügy nézőinek segítsége ahhoz járul hozzá, hogy az Igazgyöngy Alapítvány a jövőben is folytathassa értékes munkáját, így biztosítva minél több gyermeknek egyenlô esélyeket és több lehetőséget az életben. A Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesü letet 12 súlyosan mozgássértült ember hozta létre annak érdekében, hogy maguk és kere kesszékes, illetve súlyosan fogyatékos ember társaik helyzetén javíthassanak. Az alapítvány filozófiája és jövôképe egy olyan önrendel kező, önálló élet elérése, melyben önálló döntéshozatallal és felelősségvállalással mini málisra csökkenthető a másoktól való függés és a kiszolgáltatottság. Társadalmi szemléletformáló aktivitásuk mel lett a fogyatékkal élôk jogaiért és esélyegyen lôségükért küzdenek, munkatársaik önkéntes segítôként rászoruló társaik helyzetén igyekez nek javítani nap mint nap. A szervezetet reha bilitációs szakorvosok is támogatják biztosítva ezzel tevékenységük szakmai hátterét. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány segítséget és kapcsolatteremtési lehetôséget kíván biztosítani az egyszülôs családoknak. Ma Magyarországon közel félmillió családból hiányzik az egyik szülô. Számos problémán túl, egy egyedülálló szülônek gyakran anyagi nehézségekkel kell szembenéznie, ugyanis a munkavállalói és a szülôi szerep nehezen egyeztethetô össze. Különösen nehéz meg oldani a gyerekek elhelyezését a nyári szüne tekben, az alapítvány ezt a problémát felismer ve segítséget nyújt az egyedülálló szülôknek nyári napközis tábor szervezésével. A szerve zet a gyûjtésbôl befolyt összeget a táboroz tatás megszervezésére kívánja fordítani. 7

8 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Szupermaratoni élmények Idén 19. alkalommal került megrendezésre a Bécs Pozsony Budapest Szupermaraton. A 320 kilométe res távon a Magyar Telekom jóvoltából a Látássérültek Szabadidôs Sportegyesületének (LÁSS) tandem csapata is részt vehetett, idén második alkalommal. A különleges versenyrôl többek között Gombás Judittal, az egyesület munkatársával és a verseny szervezôjével beszélgettünk. Hogyan álltak össze a csapatok a Bécs Pozsony Budapest Szupermaratonra? Hét páros indult, s minden esetben egy látó és egy látássérült személy alkotott egy párt. Egy részük régebbről is ismerte egymást: együtt futunk, kerékpározunk ugyanis. Voltak közöt tünk olyanok, akik a Magyar Telekom dolgo zóival alkottak egy párost, ôk csak a verseny elôtt ismerkedtek össze. Milyen felkészülést igényelt a verseny a résztvevôktôl? Minden páros legalább egyszer egy teljes napot biciklizett együtt. Így felmérhették egy más állóképességét, tempóját, és összeszok hattak a biciklin. A verseny szervezőjeként milyen személyes élményekkel tért haza? Nagyon jó volt azt látni, hogy végül egy igazán klassz csapat gyűlt össze a versenyre. A ver seny hangulata nagyon baráti volt mindenki szurkolt mindenkinek. Voltak ugyan kisebb gondok a tandemünkkel, de nagyon nagy él mény volt megtenni a távot. Miért tartja fontosnak, hogy egy látó és egy látássérült együtt induljon egy ilyen versenyen? 8 A látássérült résztvevők önbizalmát javíthatja, ha képes teljesíteni egy ilyen távot. Természete sen ez a látókra is igaz, ám ők egymaguk is le tudnák tekerni azt. Fontosnak tartjuk, hogy minél több ember tudjon arról, hogy látássérült ként is lehet sportolni, élvezni a mozgást. És ami a legfontosabb: a közös bringázás egymás kölcsönös elfogadására tanítja a résztvevőket. A Szupermaratonon szerzett élmenyeirôl megkérdeztük a Magyar Telekom dolgozó ját, Vass Tündét is. Miért indultál el a Szupermaratonon? Az intraneten olvastam a felhívást, hogy a Lá tássérültek Szabadidős Sportegyesülete keres támogatót ahhoz, hogy elindulhassanak a Szu permaratonon. Mivel éppen akkor érkeztem haza a Balaton körüli kerékpártúrámról és a karitatív tevékenység sem áll messze tőlem, azonnal jelentkeztem. Arra gondoltam, hogy azt az élményt, amit olyan gyakran átélhetek, a gyengénlátók talán soha nem tehetnék meg egyébként. Gondolom, nem Te voltál az egyedüli jelent kezô Szerintem a vállalat adományozási területén dolgozó kollégáink sem gondolták, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés, úgyhogy okozott nekik némi fejtörést a legjobb kiválasztási mód megtalálása. Végül úgy döntöttek, hogy a minden évben megrendezett Magyar Telekom Olimpia kerékpárszámban elért eredmények alapján döntik el, ki lehet a résztvevő. Ott a jelentkezők közül a legjobb eredményt értem el, egyébként ezüstérmet nyertem. Hogyan készültél fel a versenyre? Szabadidőm nyolcvan százalékát kerékpározás sal töltöm, nyáron dolgozni is biciklivel járok, így

9 fizikailag felkészültnek éreztem magam. Egye dül a tandemtől tartottam kissé, mert ilyen jár gányon még soha nem ültem azelőtt. A maraton előtt kétszer is túráztunk Hunorral, a társammal. Az első elindulásunk valami burleszkbe illő jele net volt, meg a kanyarodással is voltak gond jaink, mintha kamiont vezettem volna de az első túra végére már teljesen összeszoktunk. Más volt a Szupermaraton, mint egy bármilyen más verseny? Életreszóló élmény volt! A Szupermaraton alap vetően egy futóverseny, kerékpárosok eleinte azért indulhattak, mert az edzők kísérték a futó kat biciklivel, és tartották bennük a lelket 320 km es távon keresztül. Néhány éve azonban in dulhatnak görkorcsolyások, bringások, tande mesek is. A verseny hangulata nagyon különbö zött attól, amivel a hétköznapjaimban találko zom. Egyrészt azért, mert láttam a sportolókon azt az elszántságot, hogy mindenáron végig akarták futni a távot, és ez a késztetés szerintem kevés emberben van meg manapság. Másrészt a gyengénlátók életvidámsága, rendszerezett sége volt számomra megdöbbentő. A verseny napok végén sokat beszélgettünk arról, hogyan telnek a mindennapjaik, hogy milyen akadá lyokba ütköznek. Biztos, hogy ezentúl másképp látom majd a világot, és a fiam figyelmét is fel hívom néhány dologra. Legmaradandóbb élmény? Nehéz egyet kiragadni hat nap élményei közül, mert más az, amikor 92 km tekerés után a cél ban dobosok várnak és vadidegen emberek tapsolnak, megint más, amikor éjszakába nyú lóan beszélgetünk az élet dolgairól kicsit más szemszögből megvilágítva mindent. Hunor, akivel egy tandemen tekertünk, nagyon hálás volt, hogy elvállaltam a sofőr szerepet, és a szülei meg a barátnője is kijöttek a célhoz, hogy megköszönjék, hogy épségben hazahoz tam. Ez nagyon jólesett. Talán hosszútávú barátságok is születtek Irigylésre méltó, amiket mesélsz lehet, hogy most sokan elgondolkoznak, hogy esetleg jövôre csatlakozzanak! Mindenkinek csak ajánlani tudom! Valóban határok nélküli sportesemény volt, ahol a szlovákok ugyanolyan szeretettel fogadtak és vendégeltek meg minket, mint a magyar falvak idős asszonyai, kisiskolásai. Talán, ez sem mindennapi manapság Remények a Periférián Megtisztelô figyelemben részesül a Periféria Alapítvány és két programja a Magyar Telekom jóvoltából: a Hozzáad program keretében a novemberi kuratóriumi döntés nyomán pénzadományban részesültek, emellett pedig 2009 ben az Adományvonal kedvezményezettségét is elnyerték. Hiánypótló munkájuk, példamutató hozzállásuk láttán bizton állíthatjuk: a támogatás a lehetô legjobb helyre megy. A közel húsz éves múltra visszatekintô Perifé ria Alapítvány egyik fô tevékenységeként tanu lási beilleszkedési nehézségekkel küzdô gye rekek, fiatalok számára mûködtet egy közép iskolát, a Külvárosi Tankört. A hátránykompen zációt és szemléletformálást célzó intézmény mely számos extra programmal igyekszik az iskolai és a késôbbi, iskolán kívüli életbe való beilleszkedést elôsegíteni a problémás fiatalok számára mûködése azonban anyagi nehéz ségekbe ütközik, az alapítvány ezért pályázott az Adományvonalas lehetôségre júliusá ban és augusztusában ezt a programot és kez deményezést követhetjük figyelemmel, s segít hetjük 100 forintunkkal a 1788 as emberi hívószám tárcsázásával. Az iskola mûködtetése mellett másik fontos törekvésük az önkéntes munka magyarországi meghonosítása, melynek érdekében két évvel ezelőtt az alapítvány elkezdte az EVS (European Voluntary Service), azaz az Európai Önkéntes Szervezet akkreditációt, hogy nem zetközi önkéntes fogadó és küldő feladatokat teljesíthessen. A Magyar Telekom Hozáad program keretében elnyert forintos pénzadományt is egy ilyen programra fogják fordítani egy kezdeményezésre, mely az önkéntesség segítségével egyszerre teremt munkalehetôséget fiatal pályakezdôknek vagy munkanélkülieknek, és képvisel környezetba rát szemléletmódot. A Periféria Alapítvány különbözô törekvéseirôl a szervezet elnökével, Czikora Györgyivel be szélgettünk. Milyen múltra tekint vissza a Külvárosi Tankör? A Külvárosi Tankör ötlete a rendszerváltás idő szakának iskolaalapítási hullámában fogant, a diszkrimináló magyar iskolarendszer megújítá sa érdekében. Két társadalomkutató alapította az iskolát, akik főként azt vették számításba, hogy a demokratikus országokhoz hasonlóan Magyarországon is teret kell adni a fiataloknak arra, hogy számukra megfelelő iskolákban tanulhassanak így azoknak is, akiket a ha gyományos rendszer nem tud vagy akar befo gadni, illetve akik nem képesek ott teljesíteni. Azóta is azonos elvek mentén, azonos létszám mal, tandíjmentes oktatásban vesznek részt azok a középiskolások, akik minket választanak. 9

10 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Mitôl más a Külvárosi Tankör, mint egy hagyományos iskola? A Tankör képes azokat az elveket integrálni az oktatásban, amelyek az oktatáspolitika felső és középső szintjein sokszor csak elvek formá jában jelennek meg. Ilyen többek között az integrált oktatás, a hátrányok kiegyenlítése, a kulcskompetenciák megerősítése, és a min denkinek a saját haladási ütemében és mód szerével történő oktatás és számonkérés. Az intézmény családias jellege és az, hogy a lét szám majdnem húsz éve állandó, azt jelzi, hogy az iskola ebben a vonatkozásban nem köt rossz kompromisszumokat. Hány fiatalt oktatnak az intézményben és van e valamilyen közös vonásuk ezeknek a gyerekeknek? Az állandó létszám az évi 40 fő. Közös voná suk pedig az, hogy kiesnek a hagyományos oktatási rendszerből. Tanrendjük miben különbözik az általánostól? Sok kompetencia tantárgyat oktatunk, úgy mint szociális kompetenciafejlesztés, pálya orientáció, tanulásmódszertan; a művészetek terén vizuális kultúra, média, színjátszás, és még sorolhatnám. Mivel már másodszor is Ökoiskola címet kaptunk, állandóan jelen van az ökológia tantárgy oktatása, valamint az, hogy bizonyos tudományterületeken fejleszté seket hajtunk végre, egyéni órák és felzárkóz tatás formájában. Hogy néz ki egy napjuk az iskolában? Reggel fél kilenckor kezdődik a tanítás, általá ban dupla órákat tartunk és év közben nin csen számonkérés, ezért a tanórákon sokkal több idő van a közös munkára. Ezek a közös 10 munkák sokszor projektmunkák, kiscsoportos közös feladatok, beszélgetések és prezentá ciókészítések is lehetnek. Mivel minden diák nak van egy személyes segítője, mentora, he tente egyszer vagy többször is beszélgetnek a tanár diák párok a diák személyes sorsát, élet helyzetét érintő problémákról, közösen oldva meg ezeket. Mivel az Alapítvány keretei között teljes állásban foglalkoztatott szociális munkás is végez az iskola számára integrációs felada tokat, ő és a mentorok, valamint a diákok egyéni beszélgetései következtében sokszor látni az iskolában kettesben hármasban össze ülő csoportokat. Ezek a tevékenységek így órarendi feladatként is megjelennek. Az iskola egy napja a tanórák befejeztével általában nem ér véget, mivel délutáni programjaik is vannak, akár nagyobb, akár kisebb csoportok ban, akár egyénileg: relaxáció, színjátszó, használják a számítógépeket, internetet. Emel lett két külföldi önkéntes is moderál szabad idős programokat. Hogyan jutnak el Önökhöz a gyerekek? A fiatalok főleg küldő fogadó rendszereken jutnak el a Külvárosi Tankörbe, de elôfordult már, hogy saját maguk kerestek meg minket. Nem ritka manapság már az sem, hogy eredeti iskolájában a pedagógus vagy ifjúságvédelmi felelős ajánlja a Tankört annak, akin látja, nem boldogul a hagyományos oktatási rendszer ben. Rendszeres küldő fogadó hálózatunk van már a különböző kezelő gondozó intézmények körében, illetve sokan találnak ránk az interne ten és személyes kapcsolatok által. Egyre töb ben jutnak el hozzánk azok, aki külföldön jár tak iskolába és hazaérkezve, még tankötele sen, nem képesek a poroszos iskolarendszer be visszailleszkedni a jóval demokratikusabb külföldi iskolák után. Van e valamilyen felvételi eljárás a jelent kezô gyerekek számára? Személyes interjút készítünk a fiatalokkal, és csoportosan vagy egyénileg integráljuk őket az iskolába attól függően, hogy év közben vagy a tanévek között jelentkeznek hozzánk. Az integ ráció magában foglalja a fiatal személyes élet útjának feltérképezését, tudásszintjének felmé rését, valamint a számára megfelelő módsze rek kidolgozásának időszakát. Miután megis mertük a fiatalt, hagyunk időt arra a tanári stáb nak, hogy felkészüljön a fiatalok személyre sza bott oktatására. Tantárgyi felvételi vizsgákat nem tartunk, a személyes körülmények feltér képezésére fordítunk időt és energiát. Pedagógusaikat milyen értékek mentén választják ki? A mai magyar közéletben a pedagógus szó hoz sok negatív érzés tapad. A görög paidea szó a testi és szellemi nevelés harmonikus egységét jelenti, s mint ilyen, alkalmas a Külvárosi Tankör tevékenységének megjelení tésére. Az oktatás ezért csak egy része azok nak a feladatoknak, amelyekkel meg kell bir kózniuk az itt dolgozóknak. Csupán kreatív, dinamikus, empátiás készséggel rendelkező, érett személyiségű, jól felkészült pedagógu sokkal képzelhető el az iskola elveinek meg valósítása. Alapvető követelmény, hogy legyen a szakterületén jártas és megújulni képes, higgyen a tudás fontosságában és azt a tanít ványai számára differenciáltan át tudja adni. Szakmai munkáját következetesen, emberi viszonyait őszintén és pártatlanul alakítva, de személyes érzelmeit vállalva, a diák érdekeit minden körülmények között szem előtt tartva működjön. Éljen a tanári szabadsággal, és tö rekedjen arra, hogy az iskola működése zök kenőmentes lehessen. A másság iránt elfoga dó, segítő attitűddel rendelkezzen, ismerje és értse a fiatalt körülvevő kultúrákat és szubkul túrákat, a fiatalkor pszichológiáját, ismerje és értse a segítő szakmát és alkalmazza annak módszereit. Rendszeresen képezze magát, használja a korszerű eszközöket, és diákjaival is ismertesse meg azokat. Ön szerint milyen szerepe van egy tanárnak a fiatalok iskolai beilleszkedésében? Minden korszerű kutatási jelentés közöttük a McKinsey jelentés is, amely az Európai Unió oktatáspolitikáját elemzi azt kommunikálja, hogy a korszerű iskola kulcsszereplője a tanár. A legfontosabb az, hogy képzett, elkötelezett és felkészült szakemberek legyenek minden hol, főként a legrászorultabb gyerekek, fiatalok oktatásánál. Mivel a tanár az iskolai élet több féle területén találkozik a fiatallal, ő a legalkal masabb arra, hogy segítse, kontrollálja, és

11 támogassa ôt életpályája megfogalmazásá ban, kialakításában, dinamikus felfogásában. Hisszük, hogy a problémákat a keletkezésük helyén kell megoldani. Tehát az iskolai teljesít ménnyel kapcsolatos gondokat az iskolában kell orvosolni. Okoz e olykor problémát, fennakadást az oktatás során, hogy nehezen kezelhetô gyerekeket tanítanak? Természetesen sokféle problémával küzdünk itt, az iskolában. Sok fiatal tanulási és magatar tási gondokkal küzd, nem ritkán ezek beteg ség szintjére is emelkednek pánikbetegség, depresszió, teljesítménygátlás és mások. A fiatal hozza magával családja, élethelyzete és kultúrája terheit, amelyeknek megoldásá ban segítségre sokszor külső segítségre van szüksége. A külső segítséghez való hozzá jutás szintén emberi és állampolgári jog. Mivel iskolába jár, ezért az iskolának kell a segítsé gére lenni, amennyiben ezt máshonnan nem kaphatja meg. A fiatal sok esetben ennek elfogadására még nem kellően motivált; családja sem mindig ismeri fel ennek szüksé gességét. Az iskolának, a szakembereknek kellő tapintattal, de határozottsággal kell a fiatalokat a valódi megoldások, alternatívák felé segíteni. Az iskolára hárul továbbá az eddigi kudarcok feloldásának feladata is, szakszerű és rendszeres tanítással, feladatok adásával, a sikerélmény megismertetésével. A Magyar Telekom Hozzáad program kere tében támogatást kaptak egy biciklis projekt megvalósításához. Mi a projekt lényege? A BOB, vagyis a Budapest on Bike projekt az Alapítvány legújabb kísérlete az önkéntes munka, az oktatás, valamint az üzleti tevékeny ség szociális nonprofit vállalkozásba foglalá sára. A program keretében egy holland part ner térítésmentesen szállít használt, de jó álla potban lévô kerékpárokat Magyarországra, a Periféria Alapítvány pedig fôként munkanélküli, tanuló vagy elkötelezett környezetvédô fiatalok és felnôttek részvételével képzést indít. A fris sen képzett résztvevôkkel a kerékpárokat megjavítják, és internetes kereskedelemben, árveréssel, hirdetések útján értékesítik azokat. Ezeket a tevékenységeket a késôbbiekben a vállalkozás profitját fokozatosan visszaforgatva szeretnénk finanszírozni, valamint a projekt végső célja, hogy az iskola fenntartását segítse elő. Amellett, hogy még több, a helyét nem találó fiatalnak szeretnénk segíteni képzéssel, munkával, önkéntes munkalehetőségekkel azáltal, hogy a projektben foglalkoztatjuk, képezzük őket, a környezetvédelem, a kerék páros közlekedés elterjesztésében való közre működés is vezérelte a munkatársainkat a válalkozás elindításában. Mire fordítják majd az Adományvonalon befolyt összeget? Az Adományvonalon befolyt összeget az iskola és az Alapítvány működésére, főként a fiatalok minél magasabb színvonalú oktatására, életmi nőségük növelésére fordítjuk. Hadd álljon itt egy példa: szinte egyáltalán nem jellemzô, hogy egy iskolában főállású szociális munkás dolgozik. Nálunk majdnem tíz éve eredménye sen vesz részt a közös munkában; erre a fel adatra azonban egyszerűen nem lehet forrá sokat találni. Nem lehet továbbá a valóban kor szerű oktatásra, a hátránykiegyenlítésre sem jelenleg például azoknak a fiataloknak, akik nek a tanulási problémáik leküzdéséhez erre van szüksége, ingyenes autogén tréninget tar tunk; akik pedig más módszert, segítséget igényelnek, ahhoz kell forrásokat találnunk. Nagyon örülünk, hogy a Magyar Telekom támogatja programjainkat, és az Adomány vonal segítségével lehetôséget kaptunk egy szélesebb réteghez eljuttatni mindazt, amit mi fontosnak tartunk, s amiért rengeteget dolgozunk. Ismét Civil Díjcsomag pályázat A Magyar Telekom a 2009 es évben is támo gatja azon szervezetek munkáját, amelyek kü lönbözô társadalmi problémák orvosolásán dolgoznak, ezért ismét meghirdette a Civil Díjcsomag pályázatot. A Civil Díjcsomag kedvezményezettjei számára az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési szolgáltatás, havidíj nélkül, 500 perc forgalmi díjmentességgel és kapcsolási díj nélkül él, az 500 perc feletti forgalom díjazásában pedig a vállalat átlagosan 30% forgalmi díjkedvezményt biztosít az alapcso maghoz (Bázis) képest. A Civil Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda A Magyar Telekom Hozzáad program kuratóriuma. A pályázati lehetőség alapvető feltételei közé tartozik, hogy a szervezet közhasznúsági foko zatát igazolni tudja, a díjcsomagra kijelölt tele fonvonal a szervezet nevén működjön és a Magyar Telekommal szemben ne legyen díj tartozása. A beadott pályázatoknak tartalmaz nia kell a szervezet nevét, tevékenységét, éves célkitûzését, az alapító okirat vagy bírósági be jegyző végzés közjegyző által hitelesített máso latát és a közhasznúsági igazolást. A pályázat benyújtásának határideje január 12. További információ a ad/karitativ/civil.vm honlapon érhetô el. 11

12 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Jövôre is él az emberi hívószám A Telekom Adományvonal 2009 es kedvezményezettjei A Magyar Telekom Hozzáad program keretében Európában is egyedülálló kezdeményezésként bevezetett első jótékony szám, a Telekom Adományvonal hívásával 2009 ben is hat különbözô szervezetet támogathat mindenki, akinek van 100 forintja egy egy jó célra. Ugye, Önnek is van? A Telekom Adományvonal egyszerűen és átlát ható módon szervezi a rászorulók megsegíté sét. A 1788 as szám hívásával bárki 100 forin tot adományozhat a meghirdetett támogatási célra, minden esetben társadalmi szintű prob lémák megoldásán fáradozó közhasznú szer vezet munkájához segítséget nyújtva. Egy év ben 6 alapítvány kapja meg a lehetőséget az Adományvonal kedvezményezettségére, a vál lalat tehát kéthavonta változó célokra irányítja a figyelmet. A Magyar Telekom a szolgáltatást térítésmentesen, a teljes adományozott összeg átutalásával, bevételi törekvés nélkül, a költsé gek (Áfa) átvállalásával biztosítja. A Telekom Adományvonal óriási áttörés a magyar adományozási kultúra világában, 2002 óta a civil szervezetek, az emberek és a vállalat kivételes érdekszövetségévé, s a társadalmi felelősségvállalás iskolapéldájává vált hazánk ban. A vállalatok társadalmi szerepvállalását övező viták, s a merev szabályozási környezet ellenére az Európában is egyedülálló kezde ményezés a kezdetektől fogva töretlenül sike res májusa óta a Telekom Adományvo nal segítségével 40 non profit szervezet több mint 250 millió forinthoz jutott. A 2009 es felhívásra összesen 34 pályázat érkezett, melybôl mindössze hatan vehetnek részt az Adományvonal évi program jában. Reméljük, a Magyar Telekom hozzáad program kuratóriuma által választott törekvések és szervezetek 2009 ben is megértésre találnak, s a jövôben is számíthatnakaz Ön figyelmére és jótékony 100 forintjaira! Elôre is köszönjük az alapítványok nevében! A Telekom Adományvonal 2009 es kedvezmé nyezettjei: Január február hónapban az Országos Szövet ség a Daganatos és Leukémiás Gyermekek ért nevû szervezet lesz a Telekom Adomány vonal kedvezményezettje. A 2005 ben megala kult szervezet számos tevékenysége mellett, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatot segíti a 12 szükséges orvosi mûszerek beszerzésében. Jelenlegi céljuk, melyet az Adományvonalon befolyt összegbôl kívánnak megvalósítani, egy internet alapú tumor regisztrációs és kommu nikációs informatikai rendszer létrehozása és mûködtetése. A rendszer kiépítése számos elônnyel jár, s a kezelés minôségi javulását eredményezi azáltal, hogy hosszú távon lehe tôvé teszi a gyermekkori daganatos és leuké miás megbetegedések okának naprakész elem zését, az orvosok közötti hatékonyabb kom munikáció kialakulását, és a nemzetközi tudo mányos munkába történô bekapcsolódást is. A 1788 as telefonszámot tárcsázók az újszülött gyilkosságok számának visszaszorítását célzó Gólyahír Egyesületet támogathatják 2009 márciusában és áprilisában. A szervezet vál ságban lévô várandós anyákat támogat azáltal, hogy ingyenesen hívható krízisvonalat, és krízisszállót mûködtet számukra, állandó fel világosítást és tanácsadást nyújtva minden két ségbeesett asszonynak. Ma hazánkban csecsemôgyilkosságra derül fény évente, mely esetek többségében az édesanyák az elköve tôk. Az egyesület által mûködtetett krízisszálló több nélkülözhetetlenül fontos szerepet lát el. Azon túl, hogy az intézményben lehetôség van a válságban lévô állapotos anyák elhelyezésé re, abban is segítséget nyújtanak a szervezet munkatársai, hogy örökbefogadó családot találjanak azoknak a gyermekeknek, akiket édesanyjuk nem tud felnevelni, A jelenlegi ott hon helyszínéül egy vállalkozó által átmene tileg rendelkezésre bocsátott lakrész szolgál, így az Adományvonalon befolyó összeget egy saját fenntartású krízisotthon létrehozására kívánja a szervezet fordítani. Terveik szerint egy olyan társasházi ingatlant vásárolnak majd, ahol öt krízisben lévô édesanya találhat menedéket és segítséget madj a jövôben. Május június hónapban a Down Egyesület várja a jótékony hívásokat az Adományvona lon. A szervezetet érintett szülôk hozták létre mintegy tíz éve azzal a céllal, hogy támogatást, tájékoztatást nyújtsanak azoknak a családok nak, ahol szintén Down szindrómás gyermek született. Az egyesület hazánk legszegényebb területén, az Észak Alföldi régióban mûködik. Az Adományvonalon befolyt összeget arra szeretnék felhasználni, hogy a régióban kis gyerekeknek korai fejlesztô központot indítsa nak el. A fejlesztô központ jelentôsége azért nagy a Down szindrómás kisgyermekek és családjaik számára, mert a leglátványosabb fejlôdést 1 3 éves koruk között lehet elérni, amivel késôbb jelentôsen megkönnyíthetô tár sadalomba való beilleszkedésük. A központ ban nemcsak a Down szindrómás kicsiket fogadnák a szakemberek, hanem más értelmi fogyatékossággal élô gyereket is. Az egyesület

13 adatai szerint az érintett három megyében közel 5000 ilyen gyermek él. Július augusztus hónapban a Periféria Alapít ványhoz érkeznek majd a 100 forintok. A kö zel 20 éve mûködô szervezet programjai kere tében olyan gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoz nak, akik beilleszkedési, tanulási nehézségeik miatt a hagyományos iskolarendszerbôl kies tek. Az alapítvány által mûködtetett Külvárosi Tankör Középiskolában az oktatási program nak, a hagyományos ismeretátadáson túl, része a hátránykompenzáció, valamint a szem léletformálás is. A problémás gyerekeknek a beilleszkedésen és az ismeretek elsajátításán kívül segítenek munkaerôpiaci helyzetük meg szilárdításában, ezért a fiatalok megtanulnak prezentálni, angolul beszélni és önkénteske dés révén munkatapasztalatot is szereznek. A szervezet munkatársai törekvéseiket így foglalták össze: Olyan iskolát csinálunk, ahol ismeretlen az erôszak és jól érzik magukat a fiatalok Az iskolának azonban súlyos anyagi nehézségekkel kell szembenéznie, mivel az állami támogatás a tavalyi év során jelentôsen lecsökkent és magán mecenatúra sem mûködik. Az Adományvonalon befolyt összeget éppen ezért az alapítvány és a Külvárosi Tankör fenntartására kívánják fordítani. Szeptember október hónapban a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentô Alapítványt segíthetjük adományainkkal, ha a 1788 at tár csázzuk. A szervezet nyolc vidéki alapítvány együttmûködésével az ország 18 megyéjében van jelen. Tevékenységük jelentôsége szá mokban is jól kifejezhetô: az alapítvány adatai szerint 2007 ben az összes születés 8,2% a, azaz mintegy 8000 eset végzôdött koraszülés sel, melybôl az alapítvány nyolc vidéki szer vezete összesen 4165 esetben végzett mentést. Az újszölöttek szakszerû mentésé ben azonban akadályt jelenthet, hogy alapít ványonként csupán egy egy koraszülöttek ellátására alkalmas mentôautó áll rendelke zésre, így baleset, vagy mûszaki meghibá sodás esetén elôfordulhat, hogy az alapítvány munkatársai nem tudnak eljutni a helyszínre. A szervezet ezért az adománygyûjtésbôl befolyt összeget egy tartalék koraszülött mentôautó beszerzésére kívánja fordítani. Az év utolsó kedvezményezettje november ben és decemberben a Káva Kulturális Mûhely lesz a Telekom Adományvonalon. A szervezet 1994 óta mûködik és jelenleg hazánk legnagyobb színházi nevelési társulata, drámapedagógiai és színházi mûhelye éves fiatalokkal dolgoznak együtt az ország különbözô pontjain, a társulatban résztvevô gyerekek jelentôs része hátrányos helyzetû. Az általuk alkalmazott színházi nevelés egy olyan speciális mûvészetpedagógiai módszer, melynek során erkölcsi, életkori, társadalmi és mikroközösségi problémákat járnak körül a foglalkozásokon résztvevô gyerekekkel. A kul turális mûhely szerint a színházi nevelés leg nagyobb eredménye, hogy enyhíti a felnövek vô generációban a diszkriminatív attitûdöket, felerôsíti a családi kapcsolatokhoz való ragasz kodás mértékét, csökkenti az agresszív, deviáns magatartást, segít a demokratikus alapértékek megértésében, tehát összességében hozzá járul a társadalom mentális egészségéhez. A Káva Kulturális Mûhely azért kéri az adomá nyozók segítségét, hogy még több gyermek nek tegyék lehetôvé az elôadásokon való rész vételt, foglalkozásaikat ugyanis az iskolák díj Esély, egyenlôség A Magyar Telekom novemberi kuratóri umi döntése nyomán forinttal támo gatta a Derûs Gyermekkor Alapítványt. A szervezet olyan társadalmi problémák meg oldását célozza, amelyek a jelenlegi magyar társadalom számára az egyik legnagyobb kihívást jelentik. Programjuk szerint a szemé lyiséget leginkább meghatározó életszakasz ban, a kisgyermekkorban kell kialakítani azo kat a készségeket, melyek lehetôvé teszik késôbbi alkalmazkodásukat. Mivel ebben az életszakaszban a szocializáció fô színtere a család, az alapítvány fontosnak tartja, hogy megfelelô szakmai háttérrel segítse a rászoru ló szülôket: részben egy olyan kiskönyvtár létrehozásával, mely biztosítja a megfelelô gyermekneveléssel kapcsolatos szakirodal mat, részben pedig olyan programokkal, mint a szülôklub, az egyéni tanácsadás, a baba masszázs, illetve a baba mama torna. A Magyar Telekom adományának köszönhe tôen az alapítvány korszerûsítheti és lecserél heti elavult eszközeit, hogy így a továbbiakban még több szülônek nyújthasson támaszt és kikapcsodást. A Nyírségi Segítô Kéz Alapítvány kiemelkedô társadalmi programjának megvalósítását forint adománnyal segítette a Magyar Telekom. A szervezet célja, hogy a gazdaságilag aktív és inaktív, valamint az etni kai, a szociális és az egészségügyi okokból hátrányos helyzetû emberek részére segítsé get nyújtson, hiszen az információs társadalom kialakulásával további hátrányba kerültek a digitális szakadék mentén. Az alapítvány az internet nyújtotta lehetôségek megismertetésé vel hozzájárul a hátrányos helyzetû emberek életminôségének javulásához, s a digitális szakadék csökkentéséhez is. 13

14 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Hozzáadtunk, átadtuk A Magyar Telekom Hozzáad program szep temberi kuratóriumi döntése nyomán 1,818,750 forintos támogatás került átadásra az ADRA VITIUM Esélyegyenlôség Alapítvány részére. A szervezet az összeget szívultrahang vizsgálathoz szükséges vizsgálófej megvásár lására fordítja, melyet a B.A.Z. Megyei Kórház csecsemô és gyermek osztályának ad át. A kórházban az eszköz nélkülözhetetlennek minôsül, mivel meghibásodás miatt jelenleg nem áll rendelkezésre használható vizsgálófej, a megyében azonban csak itt van lehetôség gyermek szívultrahang vizsgálat végzésére. Apró léptekkel elôre... Az Együtt az Egészségünkért Alapítvány szintén a szeptemberi döntés szerint 502,000 forintos támogatásban részesült a Magyar Telekom jóvoltából. Az alapítvány az összeget betegörzô monitor megvásárlására kívánja fordítani, melyet a SOTE I. számú Gyermekklinika Internzív Osztályának ad. Az osztályvezetô fôorvos szerint a mûszer elengedhetetlen a Gyermekklinika intenzív részlegének mûködéséhez. A betegörzô monitorok ugyanis folyamatosan követik a beteg gyermekek életfunkcióit, és probléma esetén azonnal riasztanak. Az Apró Léptek Alapítvány mely a pécsi Kisgyermek Szociális Intézmények Gyermekotthonának támogatására jött létre a Magyar Telekom támogatásával 2008 novemberében jótékonysági estet szervezett, ahol bemutatták Szalay Kriszta És a nyolcadik napon címû drámáját. A jótékonységi esten befolyt összeget új udvari fajátékok készíttetésére, és zuhanyzó öltözôrész kialakítására kívánják fordítani a már meglévô terápiás medencéjükhöz. Az Apró Léptek Alapítvány által támogatott intéz mény jelenleg három szervezeti egységbôl áll: egy gyermekotthonból, mely három éves korig nyújt a gyerekeknek ellátást, egy bentlakásos bölcsödébôl, ahol hétfôtôl péntekig hátrányos helyzetû, veszélyeztetett kisgyermekek tartóz kodnak, valamint egy rugalmas nyitvatartású bölcsödébôl. Az alapítvány 2006 ban indította útjára a sajátos nevelési igényû gyermekek komplex szemléletû képességfejlesztő programját, ugyanis az intézetbe felvett gyerekek pszichés aktivizációs fejlettsége alacsonyabb az életkoruknak megfelelô szintnél. Gondozottjaik között elôfordul súlyosabb fogyatékossággal küzdô kisgyermek is. Az alapítvány szakemberei minden gyermek számára személyreszabott fejlesztési tervet állí tanak össze különbözô terápiákból és módsze rekbôl: az Ayres terápia során a gyerekek játé kos légkörben ismerhetik meg különbözô eszkö zök mûködését, a HRG terápia az eltérô fejlô dést mutató gyerekek számára kidolgozott, víz ben alkalmazott preventív és rehabilitációs prog ram, a Kokas Klára féle zenébôl indított módszer a gyerekek harmonikus fejlesztésére törekszik, valamint a program részét képezi egy heti rend szerességgel megtartott foglalkozás is. Reméljük, hogy a Magyar Telekom hozzájá rult ahhoz, hogy a pécsi gyermekek Karácso nya szebb legyen, s a befolyt összegből vásá rolt játékokkal és eszközökkel a 2009 es évre is sikerült kellemes pillanatokat szereznünk nekik. mondta Kapitány Zoltán, a Magyar Telekom márkamenedzsment és online kommunikációs osztályvezetője. 14

15 Mozgásban a Magyar Telekommal 2008 decemberében a Magyar Telekom Hozzáad programján keresztül több, a mozgássérültek megsegítéséért tevékenykedô alapítvány munkáját támogatta. A 18 éves múltra visszatekintô Bice Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért forint támogatásban részesült, hogy az egész évben elszigetelôdve élô sérült gyer mekek és családjaik találkozhassanak a hozzájuk hasonló helyzetben élôkkel egy nyári tábor keretében. A sérült fiatalok a nyaralás alatt olyan játékos programokon keresztül fejleszthetik képességeiket, mint a lovas terá pia, az értelem és mozgásfejlesztô játékok, vagy a sportvetélkedôk, míg hozzátartozóik újult erôvel kezdhetnek neki a következô 365 napnak az együtt eltöltött egy hét után. A K2 Funsports Club forint adomány ban részesült, hogy mozgássérült síversenyzôi megfelelô felkészítésben részesülhessenek. Reméljük a Magyar Telekom segítségével eredményesen szerepelnek a 2009 es verse nyeken! A 17 éve mûködô Sérültekért Alapítvány szociális foglalkoztatójának épületbôvítésére forintot adományozott a Magyar Telekom. A szervezet célja az enyhe, a közép súlyos és a halmozottan sérült felnôttek, vala mint mozgásfogyatékos tanköteles koron túli fiatalok nappali ellátása, fejlesztése, képzése, munkára való felkészítése, foglalkoztatottsága, a társadalomba való beilleszkedésük segítése. Az intézmény jelenleg 26 ellátottjának segít önbizalmuk erôsítésében, de a program iránt folyamatos az érdeklôdés az egész régióban. A Magyar Telekom segítségével az alapítvány bôvítheti mûhelyeit, hogy így kisebb létszám ban, tágasabb térben biztosíthassa differenci ált foglalkozásait. Az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány autista gyermekek szüleinek összefogásával jött létre 1994 ben azzal a céllal, hogy segítse az autizmussal érintett családok érdekeit, csökkentse a hozzátartozók terheit, valamint teljesebb életet teremthessen az autizmussal élôk számára. Az alapítvány bentlakásos védô otthonának üzemeltetése mellett a Magyar Telekom forintos támogatásával olyan személyre szabott, komplex terápiát alkalmazhat gyerekeinek, mely az autizmussal élôk társadalmi beilleszkedését segíti elô. A komplex terápia részeként az autizmussal élôk olyan mozgásterápiában részesülnek, mint a masszázs és az Ayres terápia, mely játékos formában fejleszti a sérült fiatalok moz gáskoordinációját, tér, irány, és formaészle lését és testtudatát. Az autizmussal élôk szá mára érthetetlen világban való eligazodást, szorongásaik oldását ezentúl kézmûves és zeneterápia is segíti. A Nemzetközi Petô András Közalapítvány a Magyar Telekom forintos adomá nyának köszönhetôen további 8 hónapon keresztül szervezhet evezés oktatást 16 gyer meke számára, heti 24 alkalommal. Annak ellenére, hogy a mozgássérült evezôs oktatás két évvel ezelôtt indult el hazánkban, az idén elôszôr paralimpiai számként regisztrált sport ágban magyar versenyzônk 10. helyezést ért el. Gratulálunk! 15

16 Magyar Telekom Hozzáad Hírlevél 2008/3 4. szám Idén is vár a MikulásGyár! A Magyar Telekom vállalati kultúrája szerves részének tekinti a társadalmi szerepvállalást, a jótékonyságot és kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetben élő gyermekek, csalá dok és a rászorulók támogatására. Éppen ezért a vállalat a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott Magyarország legnagyobb ado mánygyűjtő akciójához. A Magyar Telekom öt budapesti helyszínen is gyűjtést szervez, bízva abban, hogy az adományok és az aktivitás a szervezők várakozását idén is felülmúlja. Az összegyűjtött ruhákat, tartós élelmiszereket, higiéniai termékeket és játékokat a Magyar Telekom által biztosított autók szállítják az 56 osok terén álló központi MikulásGyárba, ahol a vállalat önkéntes dolgozói munkájukkal is hozzájárulnak az akció sikeréhez. A Magyar Telekom mint a MikulásGyár telekommuniká ciós partnere, webkamerát is biztosított az akció idejére, melynek segítségével az érdeklődők élőben is követhetik a MikulásGyárban folyó eseményeket. A Magyar Telekom idén külön leges meglepetéssel is készül, amelynek bárki részese lehet, ha ellátogat az 56 osok terére. Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván a Magyar Telekom! 16

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Nonprofit márkapszichológia

Nonprofit márkapszichológia Nonprofit márkapszichológia avagy hogyan építsünk márkaszemélyiséget szervezetünknek Varga-Tarr Sándor www.varga-tarr.hu Reklámzaj Bizalmi deficit Limitált kommunikációs lehetőségek Növekvő igények Kommunikációs

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2015. Támogatott pályázatok listája. Pályázó Cím Célcsoport Típus Település

MOL Gyermekgyógyító Program 2015. Támogatott pályázatok listája. Pályázó Cím Célcsoport Típus Település MOL Gyermekgyógyító Program 2015 Élmény- és művészetterápiás programok Támogatott pályázatok listája Pályázó Cím Célcsoport Típus Település 1. Ágacska Ágacska Meseterápiás, Pszichodráma és Érzelemregulációs

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Kösz, hogy jössz! Mosoly Váltó az Ultrabalatonon profi adománygyűjtők kalauza -

Kösz, hogy jössz! Mosoly Váltó az Ultrabalatonon profi adománygyűjtők kalauza - Kösz, hogy jössz! Mosoly Váltó az Ultrabalatonon 2017 - profi adománygyűjtők kalauza - Örülünk, hogy felkeltette érdeklődésedet a Mosoly Alapítvány adománygyűjtő akciója. Részvételeddel nagyon sokat segítesz,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben