KISTÉRSÉGI. Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTÉRSÉGI. Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének kiadványa"

Átírás

1 2011. különszám KISTÉRSÉGI Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének kiadványa Akkreditációs eljárás TARTALOM Egyesületünk felnőttképzési tevékenységének alapvető követelménye a minőségi szolgáltatás biztosítása. Ennek garantálását A Tan-Tér Plusz projekt felnőttképzési felhívásai NCA-hírek A Konzultációs pontok és Társalgók vezetői, 2. old., 3.old., 4.old. jelenti az intézmény és a programjaink akkreditáltatása. 5.old. nyitva tartási idők, elérhetőségek 5.old. Akkreditáló Testület (FAT) folytatta le szakértők bevo- Fiatalok Lendületben-EVS program 6.old az Önkéntesség Európai Éve 7.old. január 14-től január 14-ig tartó időszakra szól. 1% felhívás, 7tv Kistérségi Televízió hirdetési árai 7.old. Az intézményakkreditáció minősítést a Felnőttképzési násával. Az eljárás sikeresen zajlott, a tanúsítvány Intézményakkreditációs lajstromszámunk: Puszta Rádió műsora (FM.89.9) 8.old. AL-2368 Felnőttképzési nyilvántartási számunk: Képzési programjaink akkreditációja folyamatban van. A FAT megvizsgálja, hogy felnőttképzési intézményként a képzési programunk megfelel-e a képzési célnak, különös tekintettel a munkaerő-piaci szükségletre és az életminőség javítására. Logikai képességfejlesztés és matematikai alapismeretek; Magyar nyelv: olvasás, írás és szövegértés alapismeretek és Munkavállalási képességfejlesztés a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek számára elnevezésű tananyagainkat, án nyújtottuk be a FAT-hoz. Fodor István projektmenedzser Intézményakkreditáció helyszíni ellenőrzése Közösségi-Információs Központ és Kávéház 6097 Kunadacs Kossuth L. u. 51. Tel./Fax: 76/ Honlap: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP /09/ Építő közösségek közművelődési intézmények az életen át tartó tanulásért

2 FELNŐTTKÉPZÉSI felhívás A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete a Tan-Tér Plusz projektje keretében felnőttképzési tanfolyamot hirdet. A tanfolyam megnevezése: Magyar nyelv: olvasás, írás és szövegértés alapismeretek, amely kiegészül kommunikációs-motivációs és általános műveltségi tananyagrésszel. A tanfolyam jellege: általános célú akkreditált képzés (programakkreditációs minősítés folyamatban). A képzés célja:a résztvevőket ösztönözze és motiválja ugyanúgy a középiskolai továbbtanulás irányába, mint további képzésekbe való részvételre, leküzdve és pótolva az anyanyelvi-magyar képességek terén meglevő hátrányokat és hiányosságokat. A képzés által fejlődik a résztvevők kommunikációs, a nyelvi, szövegértési, szövegalkotási, helyesírási és verbális képessége, motivációja. A program célcsoportja: azok a 8 általános osztállyal rendelkező felnőttek, akiknek alapismeretei bizonytalanok, és így nem tudnak középfokú iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzésére irányuló képzésbe bekapcsolódni, továbbá akik nem rendelkeznek hatékony elképzelésekkel az elsődleges munkaerőpiacon való érvényesülés terén. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: szöveget értelmezése alapján tud jegyzetelni; tájékozódik a hétköznapi ügyintézést segítő szövegek és a sajtó világában; a magyar helyesírás szabályait betartva ír; olvasott tartalmakat tömören, érthetően megfogalmaz; információkat tud környezete nevezetességeiről; a részvételi demokrácia adta lehetőségekkel él; a világban található különlegesnek, csodának számító természetes képződményeket és mesterséges építményeket felismer; képzőművészeti és irodalmi remekműveket felismer; egyéni munkakapcsolatokat felmér; a munkavégzési kompetenciák ismeretében önértékelést végez; felméri, elemzi és növeli az egyéni motivációs szintet; kommunikációs csatornákat alkalmaz az álláskeresés folyamatában; a szóbeli és telefonos kommunikáció közti különbséget tudatosan alkalmazza; hatékonyan kérdez. A programba való bekapcsolódás feltételei: legalább 8 általános iskolai végzettség. Tervezett képzési idő: 120 óra, napi 6 óra 4 nap/hét vagy napi 4 óra 5 nap/ hét. A képzés formája és módszerei: Rugalmas, kiscsoportos munka a tanulók felkészültségének és igényeinek alapján; a képzés épít a tapasztalatokra, figyelembe veszi a tanulók érdeklődését. Az alapkompetenciák elsajátítása mindennapi élethelyzetekre utaló feladatokon keresztül történik. Tanulókörök alakításával közös feldolgozás történik egyes tananyagrészeknél. Az egyéni munka gyakorlatorientált. A program moduljai: felzárkóztató modul magyar anyanyelvből 100 óra; általános műveltség 10 óra; motiváció, kommunikáció és álláskeresés 10 óra. Értékelési rendszer: modulonként meghatározott szóbeli és írásbeli beszámoló. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: A résztvevők a képzés megkezdése előtt szintfelmérő feladatlapot töltenek ki. A szintfelmérő feladatlap a tananyag magyar nyelvi alapismereteinek témakörét öleli fel. Amennyiben a résztvevő előzetes tudása a magyar nyelvi modul ismeretanyagának legalább 80%-át lefedi, úgy a résztvevővel egyeztetett mértékben a modul látogatása alól felmentést kaphat. A képzési program motiváció-kommunikációs és általános műveltségi moduljának elvégzése minden résztvevő számára kötelező. A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és valamennyi képzési modul megfelelt szintű teljesítése. Képzés helye: Kunadacs, Kossuth L. u. 51. Közösségi Információs Központ és Kávéház. Képzés tervezett ideje: jelentkezés és programakkreditácós eljárás függvényében (min. 15 fős csoport) március-április. Jelentkezési határidő: 2011.március 4. Jelentkezési lap igényelhető és leadható a Konzultációs Pontokon (Tass, Kunbábony, Kunszentmiklós, Kunadacs, Kunpeszér). A tanfolyam díja: ingyenes. Támogatások: képzési és utazási támogatás (egyéni elbírálás jogosultság szerint). További részletekről érdeklődni lehet munkaidőben Sotkó Levente Attila képzésért felelős vezetőnél Kunadacs, Kossuth L. u. 51 sz. alatt személyesen és telefonon ( ). 2

3 FELNŐTTKÉPZÉSI felhívás A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete a Tan-Tér Plusz projektje keretében felnőttképzési tanfolyamot hirdet. A tanfolyam megnevezése: Logikai képességfejlesztés és matematikai alapismeretek, amelyhez kommunikációs-motivációs és általános műveltségi tananyagrész kapcsolódik. A tanfolyam jellege: általános célú akkreditált képzés (programakkreditációs minősítés folyamatban). A képzés célja: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő általános iskolai matematikai ismereteinek felelevenítése és olyan szintre hozása, amelynek birtokában a képzés után képes tanfolyami, szakiskolai vagy középiskolai tanulmányok elkezdésére. A program célcsoportja: Olyan, legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, akiknek alapismeretei bizonytalanok, azok birtokában nem tud középfokú iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzésére irányuló képzésbe bekapcsolódni, továbbá akik nem rendelkeznek hatékony elképzelésekkel az elsődleges munkaerőpiacon való érvényesülés terén. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: a résztvevő a tanfolyam tananyagának elsajátítása után a halmazelméleti alapok ismeretében halmazműveleteket végez; számhalmazokat viszonyít; közös osztót, többszöröst, oszthatóságot határoz meg; prímtényezős felbontást végez; törteket egyszerűsít, bővít, összead, oszt, szoroz; algebrai feladatokat old meg; geometriai idomok ismeretében szerkeszt, területet, kerületet, felszínt számol, tételeket alkalmaz; függvényeket és sorozatokat vizsgál, ábrázol. Információkat tud környezete nevezetességeiről; a részvételi demokrácia adta lehetőségekkel él; a világban található különlegesnek, csodának számító természetes képződményeket és mesterséges építményeket felismer; képzőművészeti és irodalmi remekműveket felismer; egyéni munkakapcsolatokat felmér. A munkavégzési kompetenciák ismeretében önértékelést végez; felméri, elemzi és növeli az egyéni motivációs szintet; kommunikációs csatornákat alkalmaz az álláskeresés folyamatában; a szóbeli és telefonos kommunikáció közti különbséget tudatosan alkalmazza és hatékonyan kérdez. A programba való bekapcsolódás feltételei: legalább 8 általános iskolai végzettség. Tervezett képzési idő: 120 óra, napi 6 óra 4 nap/ hét vagy napi 4 óra 5 nap/ hét. A képzés formája: csoportos képzés. Módszerei: előadás; csoportosan végzett feladatmegoldások, szükség szerint tanári segítséggel vagy magyarázattal; egyéni feladatmegoldások. Tanulókörök alakításával közös feldolgozás. Az egyéni munka gyakorlatorientált. A program moduljai: logikai képességfejlesztés és matematikai felzárkóztatás 100 óra; általános műveltség 10 óra; motiváció, kommunikáció és álláskeresés 10 óra. Értékelési rendszer: modulonként meghatározott szóbeli és írásbeli beszámoló. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: A résztvevők a képzés megkezdése előtt szintfelmérő feladatlapot töltenek ki. A szintfelmérő feladatlap a képzés matematikai alapismeretek témakörét öleli fel. Amennyiben a résztvevő előzetes tudása a matematika modul ismeretanyagának legalább 80%-át lefedi, úgy a résztvevővel egyeztetett mértékben a modul látogatása alól felmentést kaphat. A képzési program kommunikációs-motivációs és általános műveltségi moduljának elvégzése minden résztvevő számára kötelező. A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és valamennyi képzési modul megfelelt szintű teljesítése. Képzés helye: Kunadacs, Kossuth L. u. 51. Közösségi Információs Központ és Kávéház. Képzés tervezett ideje: jelentkezés és programakkreditációs eljárás függvényében (15 fős csoport) március-április. Jelentkezési határidő: 2011.március 4. Jelentkezési lap igényelhető és leadható a Konzultációs Pontokon (Tass, Kunszentmiklós, Kunbábony, Kunadacs, Kunpeszér településeken). A tanfolyam díja: ingyenes. Támogatások: képzési és utazási támogatás (egyéni elbírálás jogosultság szerint). További részletekről érdeklődni lehet munkaidőben Sotkó Levente Attila képzésért felelős vezetőnél Kunadacs, Kossuth L. u. 51 sz. alatt személyesen és telefonon ( ). 3

4 FELNŐTTKÉPZÉSI felhívás A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete a Tan-Tér Plusz projektje keretében felnőttképzési tanfolyamot hirdet. A tanfolyam megnevezése: Munkavállalási képességfejlesztés a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek számára. A tanfolyam jellege: általános célú akkreditált képzés (programakkreditáció folyamatban). A program moduljai: Számítógépes alapismeretek 45 óra; Távmunka ismeretek 10 óra; Közösségi vállalkozás szövetkezet működtetésére felkészítő képzés 25 óra Motiváció és kommunikáció 20 óra. A képzés célja: a képzési program sikeres elvégzésével, a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű résztvevő rendelkezzen csoportos vállalkozási formák vagy szociális szövetkezetek megalakításához és működtetéséhez szükséges ismeretekkel. A számítógép és internet használatában jártasságra tegyen szert. Legyen tájékozott a távmunkavállalás feltételeiben. Motivációs és kommunikációs képességei növekedjenek annak érdekében, hogy hátrányos helyzetéből is tudjon egyéni vagy csoportos formában a munkaerőpiacon megjelenni, egyéni boldogulásának tevékeny irányítója lenni. A program célcsoportja: olyan, legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyek, akiknek munkaerő-piaci elhelyezkedésük nehezített és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretein belül nem megoldott, egyéni boldogulásuk főként személyes aktivitásukon múlik. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: számítógépet kezel; szövegszerkesztővel alapvető műveleteket végez; táblázatkezelőn feladatokat old meg; interneten biztonsági szempontok figyelembe vételével keresési feladatokat végez; levelek küldése és fogadása, fájlok csatolása. A jogi környezet ismeretében munkáltatói előnyöket és hátrányokat értékel; a távmunka vállalásának előnyeinek és veszélyeinek felismerése; a távmunka feltételeinek kialakításában és bevezetésének érdekében esettanulmányok elemezése. Az erőforrások elemzésére alapozott üzleti tervet készít; a tevékenységi kör kialakítása, marketing ismeretek, pénzügyi terv készítése, és üzleti környezet vizsgálata. Vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezik. Kommunikációs csatornákat alkalmaz az álláskeresés folyamatában; a szóbeli kommunikáció elemeit alkalmazza; kialakítja egyéni kommunikációs stílusát. A képzés fogyatékkal élők vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerint történik: Fogyatékkal élő személy jelentkezése esetén minden esetben egyedileg bíráljuk el a képzésbe vonhatóság lehetőségét, feltételeit és a feltételek biztosíthatóságát. Általános megközelítésben a következő feltételeket tudjuk biztosítani : A képzési program célja és tartalma alapján lehetséges mozgáskorlátozottak, látás és hallássérült személyek részvétele a képzésben. Számukra a részvétel a személyes segédeszközeik használatával lehetséges a programban, saját felelősségükre. A részvételi szándék kifejezésével egy időben tájékoztatást kapnak a fogyatékos személyek arra vonatkozóan, hogy a fogyatékosságuk milyen módon befolyásolja (vagy adott esetben zárja ki) a későbbi tevékenységgyakorlást, illetve képzésbe kapcsolódási lehetőséget. Tanulási részképességzavarral rendelkező résztvevő esetén korrepetálási lehetőséget biztosítunk. Tervezett képzési idő: 100 óra, napi 6 óra 4 nap/hét vagy napi 4 óra 5 nap/ hét. A képzés formája és módszerei: csoportos képzés: előadás; csoportosan végzett feladatmegoldások, szükség szerint tanári segítséggel vagy magyarázattal; gyakorlatorientált egyéni munka; gyakorlatorientált kiscsoportos munka; szituációs gyakorlatok. Értékelési rendszer: modulonként meghatározott szóbeli és írásbeli beszámoló. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: a résztvevők a képzés megkezdése előtt szintfelmérő feladatlapot töltenek ki. A szintfelmérő feladatlap a képzés moduljainak témakörét öleli fel. Amennyiben a résztvevő előzetes tudása a modul ismeretanyagának legalább 80%-át lefedi, úgy a résztvevővel egyeztetett mértékben a modul látogatása alól felmentést kaphat. A képzési program motivációs-kommunikációs és általános műveltségi moduljának elvégzése minden résztvevő számára kötelező. A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és valamennyi képzési modul megfelelt szintű teljesítése. Képzés helye: Kunszentmiklós, Rózsa u. 9. Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány székhelye (akadálymentesített). Képzés tervezett ideje: jelentkezés és programakkreditácós eljárás függvényében (15 fős csoport) március-április. Jelentkezési határidő: 2011.március 4. Jelentkezési lap igényelhető és leadható a Konzultációs Pontokon (Kunszentmiklós, Kunadacs, Kunpeszér, Tass, Kunbábony településeken.) A tanfolyam díja: ingyenes. Támogatások: képzési és utazási támogatás (egyéni elbírálás jogosultság szerint) További részletekről érdeklődni lehet munkaidőben Sotkó Levente Attila képzésért felelős vezetőnél Kunadacs, Kossuth L. u. 51. sz. alatt személyesen és telefonon ( ). 4

5 PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ Fontos változások! A Nemzeti Civil Alapprogram kezelését a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft.-től, január 1-jével. Az NCA Kollégiumainak pályázati kiírásai január 3-án, 10-én, illetve 14-én jelentek meg. A civil szervezetek pályázhatnak működési támogatásra, szolgáltatásfejlesztésre, elektronikus és nyomtatott kiadványok kiadására, oktatás és tréning szervezésére, a civil társadalmat erősítő tevékenység támogatására, és az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódóan az önkéntesség fejlesztését szolgáló programok támogatására. A Dél-alföldi Regionális Kollégium működési pályázatának benyújtási határideje: Forrás: Konzultációs Pontok, Társalgók és vezetőik: Kunadacs: Közösségi Információs Központ és Kávéház, Tel:76/ Sotkó Levente Attila Társalgóvezető: Braunitzer Katalin hétfőn, szerdán és pénteken: óráig, kedden és csütörtökön: ig Kunszentmiklós: Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány Rózsa F.u.9. Tel: 76/ Fábián János Társalgóvezető: Balogh Mihály pénteken: óráig Kunbábony: Civil Kollégium Tel:76/ Tóth Gézáné Társalgóvezető: Varsányi Lajos vasárnap: óráig Kunpeszér:Telekuckó,Tel: 76/ Tass: Községi Könyvtár, Tel:76/ Káloziné Csősz Erzsébet Társalgóvezető: Salgáné Patkó Ágnes csütörtökön: óráig Németh Gáborné Társalgóvezető: Őriné Kálózi Tímea kedden óráig és csütörtökön óráig A kunszentmiklósi társalgó résztvevői. Társalgóvezető: Balogh Mihály 5 A kunbábonyi társalgó résztvevői. Társalgóvezető: Varsányi Lajos

6 Fiatalok Lendületben EVS program A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete a - Mobilitás támogatásával HU R2- a Fiatalok Lendületben program keretében 2 külföldi önkéntest fogadott. Signe Jørgensen dán önkéntes, és a német Lisa Pugell 2010 augusztusától tartózkodik nálunk. Most Signe ossza meg élményeit az olvasókkal: Sok ember furcsállhatja, hogy valaki elhagyja saját otthonát, hazáját és egy másik országba költözik 10 hónapra. Ám pontosan ez az, amit megtettem augusztus 1-jén. Búcsút vettem barátaimtól és családomtól, elhagytam otthonom és felszálltam egy Magyarországra induló repülőgépre. Ugyan sokat nem tudtam arról az országról, ahová indultam, arról sem, hogy milyen emberek élnek ott, kikkel fogok találkozni és hogy mit is fogok csinálni ott pontosan?! Szóval, amit biztosan tudtam az az, hogy egy kis városba érkezem és ott dolgozom majd 10 hónapot, mint önkéntes az EVS keretén belül. EVS (European Voluntary Service), azaz az Európai Önkéntes Szolgálat az Európai Unió egyik projektje, amely lehetőséget nyújt az európai fiataloknak, hogy egy másik európai országban éljen és dolgozzon legfeljebb 1 évig pénzügyi nehézség nélkül. Sajnos nem sok ember ismeri ezt az EVS programot, amely nagyon megdöbbentő, mivel ez egy igazán nagyszerű lehetőség! Miért éppen Magyarországot választottad? hangzik a sokszor feltett kérdés, amelyre nem egykönnyen tudok választ adni. Annyira emlékszem, hogy egy olyan országba szerettem volna menni, amely különbözik Dániától. Nem ért meglepetés. Magyarország határozottan más, mint Dánia. Pár évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy Kunadacsra fogok csöppenni. Azonban itt vagyok, és nagyon boldog vagyok. Immár egy fél éve lakom Kunadacson, amely egy új és más életet jelent számomra. A hely, az emberek, a kultúra, a nyelv, és még az időjárás is. Nem egyszerű megérteni, elfogadni és megszokni. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok új dolog van, amelyet meg kell tapasztalni és tanulni. Először, sok év után, nem az iskolába járok tanulni, hanem egy teljesen más úton haladok és tanulok különböző dolgokat. Idén ketten vagyunk önkéntesek és együtt lakunk Kunadacson. Ez nagyon jó, mivel így senki sem érzi egyedüli idegennek magát. Ittlétünk alatt különböző dolgokat tudunk csinálni, amelyet rugalmasan lehet kezelni. Egyikünk (felváltva) Kunszentmiklóson dolgozik a Picúr-vár nevű családi napköziben, amíg a másikunk a kunadacsi Közösségi-Információs Központ és Kávéházban szorgoskodik. A kedd egy más nap. Minden héten kedden délelőtt van a magyar óránk, aztán irány a Puszta Rádió egy kis beszélgetésre az ittlétünkről, vagy bármi másról, amiről szeretnénk társalogni. Mint mondtam, a feladataink nagyon rugalmasan alakíthatóak, így rengeteg szabad idővel is rendelkezünk. Ilyenkor szeretünk utazgatni és új dolgokat látni a környéken. Adódott pár lehetőség arra, hogy Magyarország különböző részeit megtapasztaljuk, sőt, volt alkalom a környező országokba is ellátogatni, mint Ausztria, Románia, Szlovákia. Nagyon szerencsésnek érezzük és tartjuk magunkat! A legnagyobb kihívásnak ittlétem alatt a magyar nyelvet tartom. Ez a nyelv sokban különbözik azoktól a nyelvektől, amelyeket ismertem eddig, ebből adódóan nagyon nehéz megtanulni. Ilyen értelemben hatalmas kihívás, mivel e nyelv nemismerete nagy gátat jelent az emberekkel való kommunikációban. Ennek következtében a nyelvből adódtak az eddigi legnagyobb problémák, amelyekkel szemben találtam magam a projekt alatt. Maga a nyelv azonban lenyűgöző. A legjobb része ittlétemnek határozottan az, hogy sok nagyszerű embert sikerült megismernem, és új barátokat szereztem. Nekik köszönhetően sokat szórakozom. Be kell vallanom, tavaly augusztusban, egy kissé ideges voltam, amikor az első lépéseket megtettem Budapesten, a repülőgép leszállása után. Teljesen egyedül, és nagyon idegenként. Most már viszont egyáltalán nem érzem magam egyedül és idegennek, nagyon is kényelmesen és boldogan! Itt, Magyarországon! Munka közben, a Picúr-Vár Családi Napköziben Kunszentmiklóson. 6

7 Ön (kén) Te (ss) ÉN, azaz MI Az önkéntesség szót mostanság sokat halljuk, de ebben az évben tetőzik igazán, jelentése tartalommal telítődik és jelentősége megnövekszik. Az önkéntesség szóban rejtve van az, hogy ember által szabadon tett minden dolog, a közjó javára és másokért, mindannyiunknak szól. Az Európai Bizottság 2009 júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség, olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet vagy állami intézmény, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Az önkéntesség mindenképpen sokszínű tevékenység, amelyet éppen színessége miatt nehéz kategóriákba sorolni. Két csoport azonban mégis elkülöníthető egymástól: az új típusú önkéntesség elsősorban tudás megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az önismeret fejlesztésére szolgáló tevékenység, míg a régi típusba azokat a tevékenységeket soroljuk, amelyek a hagyományos polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz, esetleg vallásos háttérhez köthetők. Nemzetközi kutatások adatai szerint a fiatalok tudásszerzésre törekvő önkéntessége növekszik, míg a hagyományos önkéntesek száma csökken. Magyarországon az önkéntesség népszerűsítésére az oktatási rendszer még nem készült fel, talán ennek tulajdoníthatóak az új önkéntességhez kapcsolódó alacsony hazai értékek. Ha úgy gondolod, hogy ebben az évben önkéntessé válsz, akkor keresd meg a közeledben működő valamelyik civil szervezetet, vagy intézményt és ajánld fel segítő tevékenységedet! Forrás: Szilágyiné Lucy Adója 1%-ával támogassa Ön is a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete működését! Adószám: Térségi Televízió "Rólunk szól, értünk szól! " Képújságszerű hirdetés magánszemély esetén Lakossági hirdetés (171 Ft/nap) 1 hét (7 nap)1 200 Ft, Lakossági hirdetés 1 hónap Ft Lakossági hirdetés fényképes megjelenítéssel 1 hét Ft Lakossági hirdetés fényképes megjelenítéssel 1 hónap Ft Képújságszerű hirdetések cégek esetében Állóképes üzleti hirdetés (gyártás + megjelenítés) 1 hét Ft, további hetek Ft 1 hónap Ft Fél év (6 hónap, napi megjelenés) Ft 1 év Ft Állóképes üzleti hirdetés módosítása Hetente 250 Ft, 2 hetente 300 Ft, havonta 500 Ft További információk: 7

8 A Puszta Rádió műsora FM 89.9 HÉTFŐ: 9-10 Lélekmelegítő (Zoboki Nóra) Délelőtt a Pusztán benne: Életek, tudás, értékek (Karailiev T.Márton/és vagy Lucy) Keresd a szót (Márton és Lucy) Egál+ (Olivio) Ez is én vagyok (S. Szabó István) Szertelen szerelem (Dániel Szabó Ilona) Glóbusz (Holéczi György) Délutáni csevegés (Bődi Szabolcs) Kunsági Hírek (Asztalosné Erzsike) Ládafia (Balogh Mihály és Sarró Flóra) Benne: 19:00 órától Vendégségben Jazzről a legjobb (Zsuffa Péter) Delux (dj Norbi mixei) KEDD: 9-12 Délelőtt a Pusztán (dr.szilágyi László) Glóbusz (Holéczi György) TAN-TÉR Plusz Huszárvágás Horgászmagazin (Karailiev T. Márton) Fogyasztóvédelmi Magazin (Holéczi György) Albumajánló (Holéczi György) PuszTaktus (Holéczi György) DJ műsor (dj Julien, vagy dj Norbi) SZERDA: 9-12 Délelőtt a Pusztán, válogatás a műsorokból Fülkényeztetés (Komoly, és népi zene, nóták.) Mozaik, vagy Hagyományaink D-ER műsor Lélekmelegítő (Zoboki Nóra) Értékőrző (Holéczi György) Rónajárás (Koós Zita) Irodalomóra (Molnár Péterné) Pusztakoktél (Holéczi György és Koós Zita) PuszTaktus (Holéczi György) CSÜTÖRTÖK: SZÜNNAP Elérhetőségek: 6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 7. Telefon: 76/ , SMS: 0620/ A Puszta Rádió vezetője: Szilágyiné A.M.Luz Ilia Telefon: 0630/ Hallgatható online: Hallgassák,és szóljanak hozzá műsorainkhoz! PÉNTEK: 9-12 Zenés Randevú, Balázs Pál énekes műsora Egál (Olivio) Pusztagora (Lucy) Harmónium stúdió műsora Mindentudás Egyeteme Harangszó (Holéczi György) Glóbusz (Holéczi György) Válogatás repi DJ műsor (dj Norbi) SZOMBAT: 9-10 Értékőrző (Holéczi György) Rockmúzeum (dr.szilágyi László) Életek, tudás, értékek (Márton és/vagy Lucy) Egál (Olivio) D-ER műsor Glóbusz (Holéczi György) Rádióshow, benne: Én-Idő 16-17, élő műsor kéthetente (Pityi Anna) Jazzről a legjobb (Zsuffa Péter) DJ műsor ( dj Julien, vagy dj Norbi) VASÁRNAP: 9-10 Lélekmelegítő vagy Harangszó Irodalom óra (Molnár Péterné) Mindentudás Egyeteme Ládafia (Balogh Mihály és Sarró Flóra) Szertelen szerelem (Dániel Szabó Ilona) Rónajárás (Koós Zita) Sztárportrék (Molnár Csaba) Hitvilág (Asztalosné Erzsike), vagy Harangszó ismétlése (Holéczi György) Egál+ (Olivio) Albumajánló (Holéczi György) DJ műsor (dj Norbi) A Barangoló különszámát kiadja a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete Kunadacs, Kossuth u. 51. Felelős kiadó: Szilágyiné A. M. Luz Ilia Szerkeszti és tördeli a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Készült 1000 példányban. Terjesztve a Felső-Kiskunság és a Dunamellék településein. 8

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Információk az önkéntes munkáról

Információk az önkéntes munkáról Információk az önkéntes munkáról 2011. november 15. Összeállította az MKE elnökség felkérése alapján Fehér Miklós főtitkár Adalékok az önkéntes munkavégzésről, az önkéntesség lehetőségeiről a könyvtárakban

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3.-10/2-2-2F-2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során ötödik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 1. Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása

Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 1. Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 1 Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása Foglalkozzunkvele_fogl:foglalk 2010.04.13. 8:38 Page 2 Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 03. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege:

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 03. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege: A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0004 jelű KOMP - a Contact Nkft. képzési projektjének megvalósítása során hatodik alkalommal számolunk be programunkról, szakmai feladatainkról. Hírlevelünkben ezúttal arról

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben