Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások a baromfitelepeken Gazdálkodói kérdések és válaszok 4. oldal 6. oldal FARMET SOFTER 4,5 rövidtárcsával Fejér megyében 7. oldal Farmet.hu 9. oldal Kedvezőbb feltételű bankgarancia- és hitelprogramok 10. oldal Agrár finanszírozási megoldások az EURO-ECO Zrt-től 12. oldal A kárrendezés folyamata Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 13. oldal 14. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevelek" menüpontunkban megtalálhatják korábbi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. hírszolgáltatás" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER További kifizetési kérelmek: Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele október 1 - november 15. (A gyűjtési időszak október 31-ig tart.) Integrált közösségi és szolgáltató tér; Fiatal gazda 2009 (90%) október Folyamatos: Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Aktuális támogatási kérelmek ÚMVP-s képzések (Támogatási és kifizetési kérelem egyben) szeptember 1 - október 31. Cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatása szeptember 3 - október 1. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele szeptember 8 - október 23. (A gyűjtési időszak október 8-ig tart.) Erdőszerkezet átalakítása október Halászati Operatív Program október Szárított takarmány-előállítók támogatása október Erdészeti potenciál helyreállítása október 1 - november 30. Erdő-környezetvédelmi intézkedések október 1 - november 30. A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése október 17 - december 16. A történelmi bázis átírás idei határideje: október 1.! Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások; Intervenciós sovány tejpor és vaj tárolása, a vaj magán-tárolási támogatása; A borászati termékek alkoholtartalmának növelése További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak! - 1 -

2 A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére Mi is az a talaj szerkezet? Miért fontos ez a termelés szempontjából, miért kell annyira ügyelni rá? A talaj szerkezetén annak szerves és szervetlen alkotóinak csoportosulásából keletkező anyaghalmaz alaktól és nagyságtól függő elrendeződését értjük. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy egyes darabjai ennek az anyaghalmaznak maguktól, vagy enyhe nyomásra, feszítésre az adott talajra jellemző szerkezeti elemekre esnek szét. A rendszeresen művelt talajréteg szerkezeti formái lehetnek: 1. Morzsás szerkezet: a nagyobb rögök enyhe nyomásra 0,25-10 mm-es morzsákra esnek szét. Ez a szerkezet a réti és a csernozjom talajokra jellemző. 2. Poros szerkezet: a talaj nagy része laza por, vagy egyes esetekben a talaj egységesen összeállott réteget alkothat. Poros szerkezet esetén a talaj művelt rétege már kis nyomásra is finom, 0,25 mm alatti porrá hullik szét. Ez a szerkezet általában a helytelen agrotechnikai műveleteknek köszönhető, a morzsás szerkezetből alakul ki. 3. Tömött szerkezet: a talaj nyomás hatására nem esik szét rögökre, száraz állapotban repedezik. A nehéz mechanikai összetételű, réti agyag és a szikes talajokra jellemző szerkezet. 4. Homokos szerkezet: a talajszemcsék között összetartóerő nincs, szemcséi megnedvesítve sem tapadnak össze. A váztalajok jellemző szerkezete. 5. Hantos vagy rögös szerkezet: szerkezet helyett sok esetben inkább állapotnak tekinthető, mivel a homokos szerkezeten kívül bármelyik szerkezet esetén előfordulhat. Akkor jöhet létre, ha a talajt túl száraz vagy túl nedves állapotban műveljük. A földművelés szempontjából ebbe a kategóriába a 10 cm-nél nagyobb szerkezeti elemek tartoznak. A talaj szerkezete a növények fejlődésére közvetlen hatást fejt ki, hiszen például egy hantos szerkezetben a növényzet gyökere nem tud zavartalanul fejlődni. Ennek hatására a terméseredmények akár jelentősen is csökkenhetnek. Tehát az aggregátumok (szerkezetalkotó részek) szoros illeszkedése mechanikai akadályt jelenthet, növénykultúránk fejlődését jelentősen korlátozhatja. Emellett kiemelendő az a közvetett hatás, ami a talajalkotó részek szilárd fázisát alkotó részek térbeli elrendeződésének hiányából származik, azaz a víz-, levegő- és hőforgalom megváltozásában mutatkozik meg, így a növényi produktumban jut érvényre. A fenti tényeket figyelembe véve egyértelmű, hogy a talajszemcsék aggregálódásának mértéke és tartóssága, illetve azok növényélettani szempontból is megfelelő mértékű és minőségű, a talaj porozitását kialakító térbeni elrendeződése igen nagy jelentőségű a termőtalaj alapvető funkcióját figyelembe véve. A talaj termékenységének fenntartásához nem elegendő a megfelelő tápanyagpótlás, ahhoz a jó talajszerkezetet is biztosítani kell! Mint azt már előző hírleveleinkben is írtuk, a talaj alapvetően egy háromfázisú rendszer. Ez a három alapvető fázis a szilárd, a folyékony és a légnemű fázis. A fázisok térfogatának egymáshoz való viszonyát nagymértékben a talajszerkezet határozza meg. A fázisok térfogata alapesetben az altalajban alig vagy egyáltalán nem változik, míg a művelt rétegben (feltalaj) folyamatos változásban van. A termőtalaj egyik alapvető "feladata" a szervesanyag termelése és lebontása, a két egymással ellentétes folyamat kizárólag a jó szerkezetű talajokban mehet egyidejűleg és megfelelő mértékben végbe. Talajtani értelemben a kiváló minőségű, megfelelő agrotechnikával művelt talajok esetében legalább 80% a morzsafrakció részaránya. Jelenleg a hazai szántóföldi viszonyaink között ez az arány 0-60 % között változik, erősen csökkenő tendenciát, azaz romló talajadottságokat mutatva. A morzsás szerkezet kialakítása tehát fontos talajtermékenységi tényező, ennek elérése azonban nem lehet minden körülmények között cél, nem lehet feltétel nélkül ennek elérésére törekedni! Már csak azért sem, mert vannak olyan talajaink, ahol nem lehet a morzsás szerkezetet elérni, ilyenek például a futóhomok és szerkezet nélküli homoktalajok, de ha a talajjavítás lehetőségét figyelmen kívül hagyjuk, akkor ugyanezt mondhatjuk nehézagyag talajainkra is. Mai viszonyaink között már csak elvétve fordul elő csernozjom talajaink között is olyan, melyet kedvező porozitású, jó vízálló képességű aggregátumokból álló, talajtani szempontból morzsás szerkezetű talajnak nevezhetnénk

3 Talajaink művelt rétegében egyre többször fordulnak elő, úgynevezett álaggregátumok (tömött aggregátumok), melyek a talajok pórustérfogatának kialakításában nem vesznek részt, a megfelelő szerkezeti állapot kialakítását akadályozzák. A talajok helyes művelésének szempontjából tehát a következő következtetéseket vonhatjuk le: 1. A talaj művelésekor lehetőség szerint mindent el kell követni annak érdekében, hogy az eredeti (talaj ősállapotának megfelelő) morzsás talajszerkezetet fenntartsuk, illetve a szerkezetromlás sebességét a lehető legnagyobb mértékben lelassítsuk. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy másképp kell művelni egy szerkezetképzésre képes talajt (pl.: csernozjom, erdőtalajok), mint egy szerkezet nélküli talajt (pl.: váztalajok, általánosságban a homoktalajok). 2. A mesterségesen előállított agronómiai szerkezet nem természetes úton jön létre, ennek megfelelően a jellemző lazultsági állapot (pórustérfogat) ugyan talajművelő eszközökkel könnyen létrehozható, azonban tartóssága, vízzel szembeni ellenállóképessége jóval kedvezőtlenebb. A morzsás szerkezetet megközelítő agronómiai szerkezet előállítása - kifejezetten kötöttebb talajokon - a szerkezet további romlásával jár! Ennek (kifejezetten a talajszerkezetet nem kímélő termesztéstechnológiáknak) köszönhető a hazánkban is egyre nagyobb mértékben tapasztalható, fokozatosan porosabbá váló talajszerkezet kialakulása, melynek már súlyosabb következménye a rendkívül káros talajtömörödés. A tömörödés kedvezőtlen irányban befolyásolja a talaj hő-, víz- és levegő-gazdálkodását, mely végső soron a terméseredmények drasztikus romlásához vezet. A hézag vagy pórustérfogat a talaj rendszeresen művelt rétegeiben erősen változó sajátosság. Általánosságban az % körüli érték nevezhető kedvezőnek, azonban ez erősen fellazított ásványi (agyagtalajok, kötött talajok) talajokban elérheti a %-ot, erősen tömődött (poros) talajokban % körüli. Ennek megfelelően már a vetés időpontja szempontjából is meghatározó a talaj szerkezete. A rendszeresen művelt talajréteg alatt ezek az értékek a következőképpen változnak: általánosságban a talajok összporózus értéke % körül mozog, míg erősen kötött, duzzadó (agyag) talajok esetében ez az érték elérheti a %-ot is. A növények élettani folyamatainak biztosításához érdemes - a rendszeresen művelt rétegen kívül - a gyökérzet teljes életterének szerkezeti viszonyait vizsgálni. Annál is inkább, mivel hazánkban mintegy 3,1 millió hektárnyi az olyan szántóterület, ahol a talaj mélyebb rétegeiben valamilyen a növényi fejlődést akadályozó (vízmozgást, gyökérfejlődést, levegőcserét), kedvezőtlen szerkezetű, tömődött talajrétegek, illetve genetikai szintek találhatóak. A fenti káros hatások eredményeképpen folyamatosan növekednek a szél- és vízerózió által degradálódó területek. A fentieket figyelembe véve tehát a következőket tehetjük talajaink termőképességének megóvása érdekében: a talaj természetes termékenységére, bioaktivitására alapozott talajhasznosítási előnyöket kell maximálisan érvényre juttatni; a talaj szerkezetét kímélő növénytermesztési technológiákat alkalmazzunk; lehetőség szerint kerüljük a talajt károsító fizikai, kémiai, biológiai terheléseket; a talaj humusz és szervesanyag mennyiségét minden körülmények között óvjuk meg, azt pótoljuk; alkalmazzunk szerkezetképző és tartósító eljárásokat! Tatárvári Károly

4 Nyilvántartások a baromfitelepeken A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007-es FVM rendelet alapján először ismerkedjünk meg a következő fogalmakkal: Tartási helyek létesítése, tenyészetek kialakítása Baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu). Állattartó/üzemeltető (a továbbiakban együtt: állattartó): az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős. Tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt. Tartási helyek létesítéséhez, tenyészetek kialakításához az illetékes megyei állategészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges. Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik, akkor ezekből külön tenyészeteket kell kialakítania. Egy tenyészetnek egy időben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet. Egy tenyészet csak egyféle (árutermelő/kereskedő, vágóhíd/halfeldolgozó, karantén, baromfikeltető, mesterséges termékenyítő állomás, piac /állatvásár/, rakodóhely /gyűjtőállomás/, állategészségügyi intézmény, állatkiállítás, állati hulladék megsemmisítő állomás, etető/itató hely, pihentető hely) típusú lehet. Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat. Az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezheti földrajzilag elkülönült tartási helyekből egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását, amennyiben az ott tartott állatok állategészségügyi minősítése megegyezik és a tartási helyek ugyanazon megye területén vannak. Az állattartó erre vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell: az egy tenyészetbe kerülő tartási helyeket a címük feltüntetésével; az állatok tartási helyek közötti mozgásának leírását; az állattartó nyilatkozatát arról, hogy a baromfi fajok esetében vállalja a tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggő adatok ellenőrző hatóság részére történő szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történő nyilvántartásból adódó következményeket, egy esetleges forgalmi korlátozást igénylő állategészségügyi hatósági intézkedés esetén. Az állattartónak be kell jelentenie és az országos adatbázisban nyilván kell tartani mindazon baromfitartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételek bármelyikének: az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú állattartó teleppel rendelkeznek; a tenyészetből vágóhídra szállítanak baromfit; kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkeznek; azokat a baromfikeltetőket, amelyeknél a keltetőgépekbe egyszerre összesen ezer tyúktojás egyenértéknél több rakható be

5 Az állattartó és tartási helye egy tenyészetként, egy tenyészetkódon tartandó nyilván az Országos Adatbázisban. A területileg illetékes megyei állategészségügyi hatóság írásos engedélyével egy tenyészetként tartható nyilván az árutermelő tenyészet állattartója több tartási helyével abban az esetben, ha az állományok állategészségügyi minősítése azonos. Új tenyészet bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat: az állattartó nevét és ügyfél-regisztrációs számát; az illetékes megyei állategészségügyi hatóság nevét és azonosítóját; a tenyészet címét; a tenyészet típusát; a tenyészet minősítését az alábbi esetekben: - ha árutermelő/kereskedő típussal kereskedő telepet jelentenek be, - ha az árutermelő/kereskedő típusú tenyészet kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkezik, - ha a rakodóhely típusú tenyészet az Európai Unió által elismert gyűjtőállomás, - baromfikeltetőkhöz a keltetésvezető nevét és elérhetőségét. Új tartási hely bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat: a tartási hely pontos címét (külterület esetén a helyrajzi számot); a tartási helyen állatot tartó tenyészetenként minden tartott állatfajhoz: - a tartás/vágás kezdetének dátumát, - a kapacitást. Ha az állattartó természetes személy, akkor halála esetén, ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akkor felszámolása vagy megszűnése esetén az új állattartó kötelessége a változások bejelentése. Nyilvántartás alapdokumentumai: tenyészet bejelentés, tenyészet módosítás, tartási hely és tartás bejelentés. A Baromfi Információs Rendszer (BIR) keretében történik valamennyi baromfi fajú élőállat és tojás szállítás, keltetés és törzsállomány nyilvántartása. A baromfit tartó tenyészeteknek, baromfit keltető állomásoknak, baromfit vágó vágóhidaknak a BIR-ben nyilvántartottnak kell lenniük. Bizonylatok: külföldről beérkezett állatok, tojások bejelentő és módosító lap, baromfi indítás módosító és bejelentő lap, baromfi beérkezés módosító és bejelentő lap, baromfi keltetés módosító és bejelentő lap, rendelkezés adathozzáférésről, bejelentőlap baromfi törzsállomány termelésbe állításáról. A bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni a beérkezés, kelés, indítás dátumát, a tenyészetkódot, az állattartó nevét és a tenyészet címét, a beérkezés, kelés, indítás darabszámát, a célállomás tenyészetkódját, nevét, címét és az állat-egészségügyi bizonyítvány számát. A keltető-, ill. telepvezető aláírásának is szerepelnie kell a bizonylatokon

6 A külföldről beérkezett állatok/tojások bejelentő laphoz (2741), a baromfi indítás módosító és bejelentő laphoz (2744) és a baromfi beérkezés módosító és bejelentő laphoz (2745) minden esetben szállítólevélnek kell tartoznia. A BIR működtetése keretében a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) regisztrációra kötelezett állattartó feladatai: az állatok vagy keltetésre szánt tojások másik tenyészetbe történő szállításakor kitölti a szállítólevelet, valamint a szállítás engedélyezésére kiállított állategészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállítás dátumát feltünteti a szállítólevélen, melyet az állatorvos aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesít és az állattartó a szállítólevél egy példányát megküldi az országos adatbázis részére. Ahogyan minden állattartó telepen, a baromfitelepeken, keltetőkben is vezetni kell különböző nyilvántartásokat. A baromfitelepeken a tojástermelésről, a tojás szállításáról, a takarmány-adagolásról, a takarmánybeérkezésről, az alomanyag beérkezéséről, a trágya szállításáról, a gyógyszer-felhasználásról, vakcinázásról, oltásról, vegyszer-használatról és a hullákról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A keltetőkben a tojás beérkezését, a tojás fertőtlenítését, az elő- és utókeltető gépekben a tojás darabszámát, a kikelt baromfi darabszámát, a hullákat, a vakcinázást és a vegyszer-felhasználást dokumentálni kell. Az állati hullák és egyéb melléktermékek elszállítását is nyilván kell tartani. A veszélyes hulladékokat a jogszabálynak megfelelően kell tárolni, külön zárt helységben, és ennek elszállításáról időközönként gondoskodni kell. Ezeken kívül a telepi zártság követelményei miatt a személy-, gépjármű- és anyagforgalomról is nyilvántartást kell vezetni. A telepen dolgozóknak oktatást (munka, baleset, tűzvédelmi) félévente kell tartani, évente pedig szalmonella bélsárvizsgálatot kell végezni. Ezeket a nyilvántartásokat a szalmonella elleni járványügyi intézkedési terv (2160/2003 EK rendelet) miatt kell vezetni, hogy a broiler csirke és pulyka állományoknál csökkentsék a szalmonella szerotípusok előfordulásának gyakoriságát december 12-től a broiler- és pulyka állományokból nyert friss húsra még szigorúbb előírások vonatkoznak. Jellemző hibák a nyilvántartások vezetése során: Az állatmozgásokat, a tenyészetből történő ki- és beszállításokat nem jelentik az országos adatbázisnak. Az állomány-nyilvántartó mellékletét képező szállítólevél hiányzik, vagy hibásan kerül kitöltésre. A gazdálkodó a szállítóleveleket nem őrzi meg 3 évre visszamenőleg. Havasi Nóra Gazdálkodói kérdések és válaszok Meddig kell bejelentkezniük a kötelezetteknek az új agrárkamarai nyilvántartásba? A vonatkozó törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek legkésőbb november 30. napjáig kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba (a kamara online regisztrációs felületén), és 5000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni. Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki agrárgazdasági tevékenységet folytat. Ha egy termelőnek KAT-os területe van, és arra KAT támogatást is igényel, mely növényeket nem termesztheti az adott táblán? Amennyiben egy termelő kedvezőtlen adottságú területtel (KAT) rendelkezik, és arra kompenzációs támogatást is igénybe vesz, úgy abban a gazdálkodási évben és területen, amelyre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be a következő növényeket nem termesztheti: őszi és tavaszi búza, rizs, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, réparepce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyapot, len, rostkender). Emellett be kell tartani a vetésváltási előírásokat is. Baromfi állatjóléti támogatásnál mi a szakmai ellenőrzési lapok beküldésének határideje? A szakmai ellenőrzési lapok a Baromfi Termék Tanács címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig nyújthatóak be. Egy ellenőrzési lapon, csak egy baromfi megnevezés tüntethető fel. A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig adható be

7 FARMET SOFTER 4,5 rövidtárcsával Fejér megyében Nemes Csaba (Nemes Gabonatermesztő Kft.) 200 ha-on gazdálkodik Székesfehérvár környékén, változatos talaj- és domborzati viszonyok mellett. Elsősorban búzát, kukoricát és napraforgót termeszt. Egy 160 LE-s Case Puma traktort használ, szükség szerint ikerkerékkel is szeptember 4-én lehetősége volt kipróbálni a FARMET SOFTER 4,5 típusú rövidtárcsát szegmentált hengerrel, melyet az Euro-Öko Farm Projekt Kft. bocsátott rendelkezésére. A bemutató gépet Székesfehérvár határában, egy búzatarlón próbálták ki, ahol gyomborítás és helyenként cm-es napraforgó árvakelés volt. A munkamélység 15 cm volt, az ikerkerékkel szerelt traktor átlagosan km/h-val húzta a munkagépet, a sebesség emelkedőkön 8 km/h-ra csökkent. Az üzemanyag-fogyasztás 7 l/ha értéket mutatott. A SOFTER rövidtárcsa munkavégzése nagyon meggyőző volt. A gyomfrakciót kivágta, gyökérrel felfelé helyezte, a hosszabb élő növényi szárakat felaprította és a talajba dolgozta. A munkagép eltömődés-mentesen dolgozott, nem tolta maga előtt a talajt és nem húzta össze a nagy mennyiségű zöldtömeget. A könnyen beállítható terelőlemez segítségével elkerülhető volt a bakhát képződés

8 A SOFTER 4,5-es rövidtárcsa itt is igazolta jó hírét. A FARMET ezzel az 510 mm-es tárcsaátmérőjű termékével egy hiánypótló gépet dobott piacra, amely használati értékében eléri, vagy bizonyos esetben felül is múlja a nagyobb tárcsalap átmérővel rendelkező munkagépeket. További információ: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ; - 8 -

9 Farmet.hu Az Euro-Öko Farm Projekt Kft., mint az EURO-ECO Csoport tagja 1997 óta importőre és kizárólagos magyarországi forgalmazója a cseh mezőgazdasági gépgyár, a Farmet termékeinek. A gyár idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Úgy gondoltuk, hogy ennek apropóján (is) elindítjuk új internetes oldalunkat, megfelelve a XXI. század kihívásainak. Az új honlapunkon egyszerűen és gyorsan lehet információkhoz jutni a gyártóval, termékekkel és az elérhetőségekkel kapcsolatosan is. A termékkínálatunkat öt fő csoportba rendeztük. A keresett gépekről részletes műszaki adatokkal kiegészített leírást (általános bemutató, technikai jellemzők, előnyök, felszereltség, opciók) találhatnak az érdeklődők. Emellett nagyon hasznos lehet, hogy gépeinket munka közben is meg lehet nézni. A Saját videóink fül alatt számos, saját magunk által Magyarországon készített felvétel áll rendelkezésre, ahol a különböző géptípusokat a legkülönfélébb körülmények között lehet megtekinteni. A Letöltések menüpont alatt megtalálhatók a magyar nyelvű terméktájékoztatók is. Amennyiben érdeklődik a Farmet gyár termékei után, irány a Jó böngészést kívánunk! - 9 -

10 Kedvezőbb feltételű bankgarancia- és hitelprogramok Kedvezőbb feltételekkel igényelhető mostantól az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram, az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program, és a közeljövőben az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitel A Hitel célja az előzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok és véglegesen elismert termelői szervezetek tevékenységének támogatása. Az éven túli lejáratú forinthitel forgóeszköz beszerzésre használható fel, összege minimum 50 millió Ft, maximum 250 millió Ft lehet. A kamaton kívül kezelési költséget számíthatnak fel a pénzintézetek, melynek mértéke legfeljebb egyszeri 1 %, és az első folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után. A hitelkérelmeket a programban részt vevő hitelintézetekhez, valamint közvetlenül az MFB Zrt-hez lehet benyújtani. A hitelprogram keretében legkésőbb december 31-ig lehet hitelszerződést kötni. A legfontosabb változások a következők: a maximális türelmi idő 4 évre nőtt, a maximális futamidő 7 évre nőtt, a felszámítandó ügyleti kamat mértéke a február 23-át követően megkötött vagy módosított hitelszerződések esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 7 % kamatfelár lehet, az MFB Zrt. által nyújtott hitelek folyósításának, illetve a hitelszerződés módosításának feltétele, hogy a vállalkozás kezességvállalási díjat fizessen a Magyar Állam számára, a kezességvállalási díj mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-ra számított egyszeri 2%, azaz a hitel összegének 1,6%-a. Élelmiszeripari Bankgarancia Program A Program célja, hogy az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése érdekében bankgarancia vállalással megkönnyítse az egyébként életképes vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét. A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre a Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és fő tevékenységük a TEÁOR 08 besorolás szerint az alábbiak valamelyike: húsfeldolgozás, - tartósítás, baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, - tartósítás; gyümölcs-, zöldséglé gyártása; egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás, olajgyártás tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékáru gyártása, szőlőbor termelése

11 A bankgarancia mértéke a garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tőke összegének legfeljebb 80 %-a, de legalább 40 millió forint, mivel a jelenlegi módosítás eredményeképpen a biztosítható hitelösszeg alsó határa 200 millió forintról 50 millió forintra csökkent. A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön kondíciói: A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év + 1nap, legfeljebb 5 év lehet. A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön szerződésnél alkalmazható hitelintézeti kamatfelár mértéke: max. 3 éves futamidejű hiteleknél: a garanciával biztosított részre BUBOR + legfeljebb 1 %, a nem garantált részre BUBOR + legfeljebb 5 %, 3 évnél hosszabb futamidő esetén: a garanciával biztosított részre BUBOR + legfeljebb 1,3 %, a nem garantált részre BUBOR + legfeljebb 5,5 %, a hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet a maga részére egyéb költségként csak legfeljebb 0,4 %-os éves díjat számolhat fel. A forgóeszköz hitel/kölcsön saját termelésű készletek előállítására és készletvásárlásra használható fel. Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A kedvezményes garancia díj mértéke a vállalkozás minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében kerül meghatározásra, legfeljebb 1,5 %/év. A vállalkozások az MFB Zrt. részére a bírálat eredményétől függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,1 %-a. Az MFB Zrt. a vállalkozásoktól belső szabályzatai szerinti bankári biztosítékot kér (mint pl. jelzálogjog ingó vagy ingatlan dolgokon, óvadék, stb.) Agrár Forgóeszköz Hitelprogram A Hitel célja a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához forrás biztosítása. Az éven túli lejáratú forgóeszközhitel (tenyészállat-vásárlás esetén beruházási hitel) összege minimum 1 millió Ft, mezőgazdasági termelők esetében maximum 50 millió Ft lehet. A hitel kamata 3 havi EURIBOR + legfeljebb 6,5 % kamatfelár, kezelési költsége egyszeri 1 % a hitel teljes összege után. A legfontosabb változások a következők: a termeltetők köre bővült, a baromfi- és sertéságazaton kívül a nyúl- és szarvasmarha-ágazat is bekerül ebbe a körbe, a hitel futamideje maximum háromról hat évre nő, a türelmi idő maximum 1 évről háromra nő, a hitel a jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is, november 1-jét követően esedékes kamatfizetéshez 50 %-os, maximum évi 4 százalékpontnyi kamattámogatás vehető igénybe a termeltetők (integrátorok) által felvehető kölcsön maximuma 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra nő. A hitel a módosított feltételekkel a vonatkozó MFB közlemény megjelenésétől lesz elérhető. Amennyiben további kérdései merülnek fel, amire szeretne választ kapni, hívjon bennünket! Elérhetőségek: EURO-ÖKO Farm Projekt Kft Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 99. Cseh Jenő Tel.: /

12 Agrár finanszírozási megoldások az EURO-ECO Zrt-től Ugye emlékszik? Az EURO-ECO csoport már nem csak magas színvonalú agrár-szaktanácsadással, pályázatírással vagy mezőgazdasági gép- és alkatrész forgalmazással segíti ügyfeleit, hanem az EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató Zrt-n keresztül kedvező finanszírozási megoldásokat is kínál rövid, vagy hosszú lejáratú kölcsönök formájában. Hitel termékeinket úgy alakítjuk ki, hogy maximálisan igyekszünk figyelembe venni a mezőgazdaság sajátosságait. Hiteleink gyorsan, az általános banki gyakorlatnál lényegesen egyszerűbben elérhetőek és egyedi igényeket is figyelembe tudunk venni, legyen szó akár speciális fedezetről, akár az általánostól eltérő visszafizetési ütemezésről. Miért érdemes minket választania? Mert a kérelmek elbírálása gyors és egyszerű, akár pár nap alatt el lehet jutni a folyósításig. Mert figyelembe vesszük a mezőgazdaság sajátosságait mind a kérelemnél mind a visszafizetésnél. Mert olyan fedezeteket is elfogadunk, amit a bankok nem, vagy nagyon nehezen. Mert ha tőlünk kér hitelt, nem kell bankot váltania, nem kell sok felesleges adminisztrációnak kitennie magát. Milyen hiteleket kínálunk Önnek? Beruházási jellegű hitelek Beruházási hitel ingatlan és/vagy termelőeszköz vásárláshoz, projekt finanszírozáshoz. minimum 1 millió forint hónap futamidő Rövid lejáratú áthidaló kölcsönök Szabad felhasználású forgóeszköz hitel rövid lejáratú finanszírozáshoz. minimum 0,5 - maximum 5 millió forint 1-12 hónap futamidő Tartós forgóeszköz finanszírozás Szabad felhasználású forgóeszköz hitel, tartós finanszírozáshoz. minimum 0,5 - maximum 20 millió forint 1-36 hónap futamidő Rulírozó jellegű készenléti hitelkeret Rulírozó jellegű hitelkeret szabad felhasználásra. (AgrárKredit hitelkeret) minimum 0,5 maximum 20 millió Ft 12 hónap futamidő Beruházási hiteleinket felhasználhatja új vagy használt mezőgazdasági gép vásárlásához, termőföld, vagy egyéb, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ingatlan vásárlásához, projekt jellegű beruházások megvalósításához. Forgóeszköz finanszírozási hiteleinket az Ön igényeihez igazítjuk. Ha finanszírozást keres, jusson eszébe: EURO-ECO! Bővebb információért hívja hitelezési munkatársunkat: Cseh Jenő Tel.: /

13 A kárrendezés folyamata Alkuszi tevékenységünk során több termelő keres meg bennünket akkor, amikor a kárbejelentés után a kárának rendezése hosszú időre elakad, vagy a keletkezett kárának kifizetését a biztosító elutasította. Röviden bemutatjuk a kárrendezés folyamatát, ezzel segítve a gyorsabb ügyintézést, illetve hogyan is előzhetjük meg a biztosító elutasítási lehetőségét. A kárbejelentés A káreseményt, annak bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül írásban kell bejelenteni a biztosítóhoz. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: a biztosítás szerződőjének nevét, címét, amelyre jelenti a kárt; a biztosításának szerződés számát, amelyre bejelenti a kárt; a káresemény rövid leírását, időpontját; a károsodott vagyontárgyak megnevezését, helyét; a károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket); a biztosítottat képviselő személy nevét, beosztását; elérhetőséget (mobil telefon, a napközbeni elérhetőség miatt); a kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges információt. A kárbejelentést megtehető: ügyfélszolgálati irodában (formanyomtatvány kitöltésével), -ben, faxon, levélben, alkusz vagy üzletkötő segítéségével. A kárbejelentéskor érdemes megvizsgálni: A szerződés díjrendezettségét. A biztosító ugyanis a kárbejelentéskor elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a kár időpontjában rendezve volt-e a díj. Ha díjhátralék miatt a kár időpontjában nem volt érvényes biztosítás, a biztosító nem fog kárt téríteni. Biztosítva van-e a károsodott vagyontárgy? Ha a károsodott vagyontárgy, vagyoncsoport nincs biztosítva vagyis a biztosítási kötvény nem tartalmazza akkor nincs rá kártérítés, hiszen díjat sem fizettünk. Nem elég a biztosítást megkötni, folyamatosan karban kell tartani! A kárbejelentés után a biztosítótól kárszámot kapunk, innen tudjuk, hogy sikeres volt a kár bejelentése. A kárszámot érdemes feljegyezni, melyre a későbbiekben, pl. dokumentumpótlásnál hivatkozni tudunk. A kárszakértői szemle A kárbejelentés után a biztosító kárszakértője a károsodott vagyontárgyat a helyszínen megnézi, fényképezi, és kárfelvételi jegyzőkönyvet készít. Kisebb károk esetében már a helyszínen kiszámolja a kifizethető kárösszeget. Nagyobb károk esetében a biztosító központjában végzik el a számításokat. Kárügyintézés, folyósítás A biztosító a kárfelmérés után, szükség esetén, további dokumentumokat kérhet be. A kárügyintéző végignézi, ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat, belenéz a kárszámításba. Ha mindent rendben talál (az összes okmány, dokumentum a biztosító rendelkezésére áll), akkor kiutalja a kártérítés összegét a károsult részére. A kártérítési összeg kifizetése az utolsó dokumentum átadásától számított napon belül történik. A kárrendezés folyamatából látszik, elég sok mindenre kell figyelnünk. Ezt a terhet levesszük a válláról! Alkuszi szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek a kárbejelentést is mi végezzük, valamint segítünk a dokumentumok gyors beszerzésében. Amennyiben kérdésük merülne fel a témával kapcsolatban, küldjék meg a címre

14 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2012. szeptember) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.eurofarm.hu) "V.I.P. Hírszolgáltatás" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás témája Kiküldés dátuma héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 28. (péntek) 38. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 28. (péntek) Kérődző szerkezetátalakítási program - induló képzések szeptember 27. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 27. (csütörtök) Pénzre bármikor szükség lehet. Ilyenkor jó, ha van kihez fordulni! szeptember 26. (szerda) NFA pályázatok - felhívással érintett települések szeptember 26. (szerda) AKG-s földhasználati- és tápanyag-gazdálkodási tervek szeptember 25. (kedd) Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások szeptember 25. (kedd) Ismét igényelhető halászati támogatások szeptember 24. (hétfő) Géptörés biztosítás kárbejelentése szeptember 24. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 21. (péntek) 38. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 21. (péntek) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 20. (csütörtök) Kötelező agrárkamarai regisztráció és díjfizetés - hatályba lépett a módosítás szeptember 20. (csütörtök) AgrárKredit hitelkeret szeptember 19. (szerda) Új MVH regisztrációs dokumentumok szeptember 19. (szerda) AKG: zöldtrágyázás és középmély lazítás szeptember 18. (kedd) Tejágazati állatjóléti támogatás - naplóvezetésre vonatkozó szabályok szeptember 18. (kedd) Módosul az agrárkamarai regisztráció határideje! szeptember 17. (hétfő) Szeptemberi kérelmek szeptember 17. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 14. (péntek) 37. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 14. (péntek) FARMET SOFTER 4,5 rövidtárcsával Fejér megyében szeptember 13. (csütörtök) Agrárkár-enyhítési hozzájárulás befizetése - végső határidő! szeptember 13. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 13. (csütörtök) Terményszállítás kamionstop idején szeptember 12. (szerda) A szőlőültetvény újratelepítési jogok kérelmezése szeptember 12. (szerda) Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) IV. Jogkövetkezmények szeptember 11. (kedd) A gabonakereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos nehézségek szeptember 11. (kedd) Géptörés biztosítás és gépek összkockázatú vagyonbiztosítása szeptember 10. (hétfő) Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) IV. - a beruházás legkorábbi kezdési időpontja szeptember 10. (hétfő) Agrárkár-enyhítési hozzájárulás befizetése - a határidő szeptember 15.! szeptember 10. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 7. (péntek) 36. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 7. (péntek) A GMO-val szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása szeptember 7. (péntek) Megújult a Farmet mezőgazdasági termékeket bemutató honlap szeptember 6. (csütörtök) Október 1. napjáig kérelmezhető a GAZDANet támogatás! szeptember 6. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 6. (csütörtök) Gépvásárlás finanszírozással egybekötött biztosítással szeptember 5. (szerda) Változások az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramban szeptember 5. (szerda) Ismét indulnak az NFA-s pályázatok szeptember 5. (szerda) A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek szeptember 4. (kedd) A cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatása szeptember 4. (kedd) Változik az őstermelői igazolvány kiváltásának szabályozása szeptember 3. (hétfő) Szeptemberi kérelmek szeptember 3. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények augusztus 31. (péntek) 35. heti termőföld kifüggesztések településlistája augusztus 31. (péntek) Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

15

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A gazdálkodó szervek részére folyósított hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról

H I R D E T M É N Y. A gazdálkodó szervek részére folyósított hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szervek részére folyósított hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitelfajta Futamidő (hónap) Vállalkozói hitel

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/6. szám (június) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/6. szám (június) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/6. szám (június) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Állattartó telepek korszerűsítése - Újra és utoljára 2. oldal Gazdálkodói

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. július 25-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. december 27-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2015. április 20-tól

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2015. április 20-tól HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2015. április 20-tól 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kezelési költség (évi) nincs - 2./ Pénzforgalmi

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK Érvényes 2015. április 01. Vállalkozói hitelek / Önkormányzati hitelek Cél: forgóeszköz illetve beruházás Minimális hitelösszeg:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/15 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2. 16 v e r z i ó 2015. július Oldalszám: 2/15 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt.

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Regionális Fejlesztési Holding Zrt Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 19846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 137. szám A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Érvényes: 0.0.0-től Forgalmazható hitelek Kezelési költség Beruházási célú hitel 00.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 00.07.0-től havi BUBOR + kamatfelár ügyfélminősítés alapján kerül Rulírozó jellegű forgóeszközhitel

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27.

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27. Monitoring webes kérdések 2014.január.27. Tartalom 1. I. tengely... 4 1.1 Fiatal i termelők számára nyújtandó támogatások (112.01.)... 4 1.2 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatások

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE Igényelhető bankgarancia összege: Bankgarancia éves díja (kamatszerű) 12 120 hónap Bankgarancia bírálati díj: az engedélyezett összegre vetítve 1,00% Keret beállítási díj:

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.07.22.-től) 1,35 % 1 hónapos BUBOR

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez

Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez A 2008. november 1-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez Lakossági hitelek éven belül KAMAT ÖSSZEG FUTAMIDŐ Személyi hitel 20

Részletesebben