Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások a baromfitelepeken Gazdálkodói kérdések és válaszok 4. oldal 6. oldal FARMET SOFTER 4,5 rövidtárcsával Fejér megyében 7. oldal Farmet.hu 9. oldal Kedvezőbb feltételű bankgarancia- és hitelprogramok 10. oldal Agrár finanszírozási megoldások az EURO-ECO Zrt-től 12. oldal A kárrendezés folyamata Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 13. oldal 14. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevelek" menüpontunkban megtalálhatják korábbi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. hírszolgáltatás" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER További kifizetési kérelmek: Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele október 1 - november 15. (A gyűjtési időszak október 31-ig tart.) Integrált közösségi és szolgáltató tér; Fiatal gazda 2009 (90%) október Folyamatos: Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Aktuális támogatási kérelmek ÚMVP-s képzések (Támogatási és kifizetési kérelem egyben) szeptember 1 - október 31. Cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatása szeptember 3 - október 1. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele szeptember 8 - október 23. (A gyűjtési időszak október 8-ig tart.) Erdőszerkezet átalakítása október Halászati Operatív Program október Szárított takarmány-előállítók támogatása október Erdészeti potenciál helyreállítása október 1 - november 30. Erdő-környezetvédelmi intézkedések október 1 - november 30. A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése október 17 - december 16. A történelmi bázis átírás idei határideje: október 1.! Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások; Intervenciós sovány tejpor és vaj tárolása, a vaj magán-tárolási támogatása; A borászati termékek alkoholtartalmának növelése További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak! - 1 -

2 A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére Mi is az a talaj szerkezet? Miért fontos ez a termelés szempontjából, miért kell annyira ügyelni rá? A talaj szerkezetén annak szerves és szervetlen alkotóinak csoportosulásából keletkező anyaghalmaz alaktól és nagyságtól függő elrendeződését értjük. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy egyes darabjai ennek az anyaghalmaznak maguktól, vagy enyhe nyomásra, feszítésre az adott talajra jellemző szerkezeti elemekre esnek szét. A rendszeresen művelt talajréteg szerkezeti formái lehetnek: 1. Morzsás szerkezet: a nagyobb rögök enyhe nyomásra 0,25-10 mm-es morzsákra esnek szét. Ez a szerkezet a réti és a csernozjom talajokra jellemző. 2. Poros szerkezet: a talaj nagy része laza por, vagy egyes esetekben a talaj egységesen összeállott réteget alkothat. Poros szerkezet esetén a talaj művelt rétege már kis nyomásra is finom, 0,25 mm alatti porrá hullik szét. Ez a szerkezet általában a helytelen agrotechnikai műveleteknek köszönhető, a morzsás szerkezetből alakul ki. 3. Tömött szerkezet: a talaj nyomás hatására nem esik szét rögökre, száraz állapotban repedezik. A nehéz mechanikai összetételű, réti agyag és a szikes talajokra jellemző szerkezet. 4. Homokos szerkezet: a talajszemcsék között összetartóerő nincs, szemcséi megnedvesítve sem tapadnak össze. A váztalajok jellemző szerkezete. 5. Hantos vagy rögös szerkezet: szerkezet helyett sok esetben inkább állapotnak tekinthető, mivel a homokos szerkezeten kívül bármelyik szerkezet esetén előfordulhat. Akkor jöhet létre, ha a talajt túl száraz vagy túl nedves állapotban műveljük. A földművelés szempontjából ebbe a kategóriába a 10 cm-nél nagyobb szerkezeti elemek tartoznak. A talaj szerkezete a növények fejlődésére közvetlen hatást fejt ki, hiszen például egy hantos szerkezetben a növényzet gyökere nem tud zavartalanul fejlődni. Ennek hatására a terméseredmények akár jelentősen is csökkenhetnek. Tehát az aggregátumok (szerkezetalkotó részek) szoros illeszkedése mechanikai akadályt jelenthet, növénykultúránk fejlődését jelentősen korlátozhatja. Emellett kiemelendő az a közvetett hatás, ami a talajalkotó részek szilárd fázisát alkotó részek térbeli elrendeződésének hiányából származik, azaz a víz-, levegő- és hőforgalom megváltozásában mutatkozik meg, így a növényi produktumban jut érvényre. A fenti tényeket figyelembe véve egyértelmű, hogy a talajszemcsék aggregálódásának mértéke és tartóssága, illetve azok növényélettani szempontból is megfelelő mértékű és minőségű, a talaj porozitását kialakító térbeni elrendeződése igen nagy jelentőségű a termőtalaj alapvető funkcióját figyelembe véve. A talaj termékenységének fenntartásához nem elegendő a megfelelő tápanyagpótlás, ahhoz a jó talajszerkezetet is biztosítani kell! Mint azt már előző hírleveleinkben is írtuk, a talaj alapvetően egy háromfázisú rendszer. Ez a három alapvető fázis a szilárd, a folyékony és a légnemű fázis. A fázisok térfogatának egymáshoz való viszonyát nagymértékben a talajszerkezet határozza meg. A fázisok térfogata alapesetben az altalajban alig vagy egyáltalán nem változik, míg a művelt rétegben (feltalaj) folyamatos változásban van. A termőtalaj egyik alapvető "feladata" a szervesanyag termelése és lebontása, a két egymással ellentétes folyamat kizárólag a jó szerkezetű talajokban mehet egyidejűleg és megfelelő mértékben végbe. Talajtani értelemben a kiváló minőségű, megfelelő agrotechnikával művelt talajok esetében legalább 80% a morzsafrakció részaránya. Jelenleg a hazai szántóföldi viszonyaink között ez az arány 0-60 % között változik, erősen csökkenő tendenciát, azaz romló talajadottságokat mutatva. A morzsás szerkezet kialakítása tehát fontos talajtermékenységi tényező, ennek elérése azonban nem lehet minden körülmények között cél, nem lehet feltétel nélkül ennek elérésére törekedni! Már csak azért sem, mert vannak olyan talajaink, ahol nem lehet a morzsás szerkezetet elérni, ilyenek például a futóhomok és szerkezet nélküli homoktalajok, de ha a talajjavítás lehetőségét figyelmen kívül hagyjuk, akkor ugyanezt mondhatjuk nehézagyag talajainkra is. Mai viszonyaink között már csak elvétve fordul elő csernozjom talajaink között is olyan, melyet kedvező porozitású, jó vízálló képességű aggregátumokból álló, talajtani szempontból morzsás szerkezetű talajnak nevezhetnénk

3 Talajaink művelt rétegében egyre többször fordulnak elő, úgynevezett álaggregátumok (tömött aggregátumok), melyek a talajok pórustérfogatának kialakításában nem vesznek részt, a megfelelő szerkezeti állapot kialakítását akadályozzák. A talajok helyes művelésének szempontjából tehát a következő következtetéseket vonhatjuk le: 1. A talaj művelésekor lehetőség szerint mindent el kell követni annak érdekében, hogy az eredeti (talaj ősállapotának megfelelő) morzsás talajszerkezetet fenntartsuk, illetve a szerkezetromlás sebességét a lehető legnagyobb mértékben lelassítsuk. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy másképp kell művelni egy szerkezetképzésre képes talajt (pl.: csernozjom, erdőtalajok), mint egy szerkezet nélküli talajt (pl.: váztalajok, általánosságban a homoktalajok). 2. A mesterségesen előállított agronómiai szerkezet nem természetes úton jön létre, ennek megfelelően a jellemző lazultsági állapot (pórustérfogat) ugyan talajművelő eszközökkel könnyen létrehozható, azonban tartóssága, vízzel szembeni ellenállóképessége jóval kedvezőtlenebb. A morzsás szerkezetet megközelítő agronómiai szerkezet előállítása - kifejezetten kötöttebb talajokon - a szerkezet további romlásával jár! Ennek (kifejezetten a talajszerkezetet nem kímélő termesztéstechnológiáknak) köszönhető a hazánkban is egyre nagyobb mértékben tapasztalható, fokozatosan porosabbá váló talajszerkezet kialakulása, melynek már súlyosabb következménye a rendkívül káros talajtömörödés. A tömörödés kedvezőtlen irányban befolyásolja a talaj hő-, víz- és levegő-gazdálkodását, mely végső soron a terméseredmények drasztikus romlásához vezet. A hézag vagy pórustérfogat a talaj rendszeresen művelt rétegeiben erősen változó sajátosság. Általánosságban az % körüli érték nevezhető kedvezőnek, azonban ez erősen fellazított ásványi (agyagtalajok, kötött talajok) talajokban elérheti a %-ot, erősen tömődött (poros) talajokban % körüli. Ennek megfelelően már a vetés időpontja szempontjából is meghatározó a talaj szerkezete. A rendszeresen művelt talajréteg alatt ezek az értékek a következőképpen változnak: általánosságban a talajok összporózus értéke % körül mozog, míg erősen kötött, duzzadó (agyag) talajok esetében ez az érték elérheti a %-ot is. A növények élettani folyamatainak biztosításához érdemes - a rendszeresen művelt rétegen kívül - a gyökérzet teljes életterének szerkezeti viszonyait vizsgálni. Annál is inkább, mivel hazánkban mintegy 3,1 millió hektárnyi az olyan szántóterület, ahol a talaj mélyebb rétegeiben valamilyen a növényi fejlődést akadályozó (vízmozgást, gyökérfejlődést, levegőcserét), kedvezőtlen szerkezetű, tömődött talajrétegek, illetve genetikai szintek találhatóak. A fenti káros hatások eredményeképpen folyamatosan növekednek a szél- és vízerózió által degradálódó területek. A fentieket figyelembe véve tehát a következőket tehetjük talajaink termőképességének megóvása érdekében: a talaj természetes termékenységére, bioaktivitására alapozott talajhasznosítási előnyöket kell maximálisan érvényre juttatni; a talaj szerkezetét kímélő növénytermesztési technológiákat alkalmazzunk; lehetőség szerint kerüljük a talajt károsító fizikai, kémiai, biológiai terheléseket; a talaj humusz és szervesanyag mennyiségét minden körülmények között óvjuk meg, azt pótoljuk; alkalmazzunk szerkezetképző és tartósító eljárásokat! Tatárvári Károly

4 Nyilvántartások a baromfitelepeken A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007-es FVM rendelet alapján először ismerkedjünk meg a következő fogalmakkal: Tartási helyek létesítése, tenyészetek kialakítása Baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu). Állattartó/üzemeltető (a továbbiakban együtt: állattartó): az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős. Tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt. Tartási helyek létesítéséhez, tenyészetek kialakításához az illetékes megyei állategészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges. Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik, akkor ezekből külön tenyészeteket kell kialakítania. Egy tenyészetnek egy időben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet. Egy tenyészet csak egyféle (árutermelő/kereskedő, vágóhíd/halfeldolgozó, karantén, baromfikeltető, mesterséges termékenyítő állomás, piac /állatvásár/, rakodóhely /gyűjtőállomás/, állategészségügyi intézmény, állatkiállítás, állati hulladék megsemmisítő állomás, etető/itató hely, pihentető hely) típusú lehet. Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat. Az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezheti földrajzilag elkülönült tartási helyekből egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását, amennyiben az ott tartott állatok állategészségügyi minősítése megegyezik és a tartási helyek ugyanazon megye területén vannak. Az állattartó erre vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell: az egy tenyészetbe kerülő tartási helyeket a címük feltüntetésével; az állatok tartási helyek közötti mozgásának leírását; az állattartó nyilatkozatát arról, hogy a baromfi fajok esetében vállalja a tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggő adatok ellenőrző hatóság részére történő szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történő nyilvántartásból adódó következményeket, egy esetleges forgalmi korlátozást igénylő állategészségügyi hatósági intézkedés esetén. Az állattartónak be kell jelentenie és az országos adatbázisban nyilván kell tartani mindazon baromfitartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételek bármelyikének: az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú állattartó teleppel rendelkeznek; a tenyészetből vágóhídra szállítanak baromfit; kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkeznek; azokat a baromfikeltetőket, amelyeknél a keltetőgépekbe egyszerre összesen ezer tyúktojás egyenértéknél több rakható be

5 Az állattartó és tartási helye egy tenyészetként, egy tenyészetkódon tartandó nyilván az Országos Adatbázisban. A területileg illetékes megyei állategészségügyi hatóság írásos engedélyével egy tenyészetként tartható nyilván az árutermelő tenyészet állattartója több tartási helyével abban az esetben, ha az állományok állategészségügyi minősítése azonos. Új tenyészet bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat: az állattartó nevét és ügyfél-regisztrációs számát; az illetékes megyei állategészségügyi hatóság nevét és azonosítóját; a tenyészet címét; a tenyészet típusát; a tenyészet minősítését az alábbi esetekben: - ha árutermelő/kereskedő típussal kereskedő telepet jelentenek be, - ha az árutermelő/kereskedő típusú tenyészet kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkezik, - ha a rakodóhely típusú tenyészet az Európai Unió által elismert gyűjtőállomás, - baromfikeltetőkhöz a keltetésvezető nevét és elérhetőségét. Új tartási hely bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat: a tartási hely pontos címét (külterület esetén a helyrajzi számot); a tartási helyen állatot tartó tenyészetenként minden tartott állatfajhoz: - a tartás/vágás kezdetének dátumát, - a kapacitást. Ha az állattartó természetes személy, akkor halála esetén, ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akkor felszámolása vagy megszűnése esetén az új állattartó kötelessége a változások bejelentése. Nyilvántartás alapdokumentumai: tenyészet bejelentés, tenyészet módosítás, tartási hely és tartás bejelentés. A Baromfi Információs Rendszer (BIR) keretében történik valamennyi baromfi fajú élőállat és tojás szállítás, keltetés és törzsállomány nyilvántartása. A baromfit tartó tenyészeteknek, baromfit keltető állomásoknak, baromfit vágó vágóhidaknak a BIR-ben nyilvántartottnak kell lenniük. Bizonylatok: külföldről beérkezett állatok, tojások bejelentő és módosító lap, baromfi indítás módosító és bejelentő lap, baromfi beérkezés módosító és bejelentő lap, baromfi keltetés módosító és bejelentő lap, rendelkezés adathozzáférésről, bejelentőlap baromfi törzsállomány termelésbe állításáról. A bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni a beérkezés, kelés, indítás dátumát, a tenyészetkódot, az állattartó nevét és a tenyészet címét, a beérkezés, kelés, indítás darabszámát, a célállomás tenyészetkódját, nevét, címét és az állat-egészségügyi bizonyítvány számát. A keltető-, ill. telepvezető aláírásának is szerepelnie kell a bizonylatokon

6 A külföldről beérkezett állatok/tojások bejelentő laphoz (2741), a baromfi indítás módosító és bejelentő laphoz (2744) és a baromfi beérkezés módosító és bejelentő laphoz (2745) minden esetben szállítólevélnek kell tartoznia. A BIR működtetése keretében a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) regisztrációra kötelezett állattartó feladatai: az állatok vagy keltetésre szánt tojások másik tenyészetbe történő szállításakor kitölti a szállítólevelet, valamint a szállítás engedélyezésére kiállított állategészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállítás dátumát feltünteti a szállítólevélen, melyet az állatorvos aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesít és az állattartó a szállítólevél egy példányát megküldi az országos adatbázis részére. Ahogyan minden állattartó telepen, a baromfitelepeken, keltetőkben is vezetni kell különböző nyilvántartásokat. A baromfitelepeken a tojástermelésről, a tojás szállításáról, a takarmány-adagolásról, a takarmánybeérkezésről, az alomanyag beérkezéséről, a trágya szállításáról, a gyógyszer-felhasználásról, vakcinázásról, oltásról, vegyszer-használatról és a hullákról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A keltetőkben a tojás beérkezését, a tojás fertőtlenítését, az elő- és utókeltető gépekben a tojás darabszámát, a kikelt baromfi darabszámát, a hullákat, a vakcinázást és a vegyszer-felhasználást dokumentálni kell. Az állati hullák és egyéb melléktermékek elszállítását is nyilván kell tartani. A veszélyes hulladékokat a jogszabálynak megfelelően kell tárolni, külön zárt helységben, és ennek elszállításáról időközönként gondoskodni kell. Ezeken kívül a telepi zártság követelményei miatt a személy-, gépjármű- és anyagforgalomról is nyilvántartást kell vezetni. A telepen dolgozóknak oktatást (munka, baleset, tűzvédelmi) félévente kell tartani, évente pedig szalmonella bélsárvizsgálatot kell végezni. Ezeket a nyilvántartásokat a szalmonella elleni járványügyi intézkedési terv (2160/2003 EK rendelet) miatt kell vezetni, hogy a broiler csirke és pulyka állományoknál csökkentsék a szalmonella szerotípusok előfordulásának gyakoriságát december 12-től a broiler- és pulyka állományokból nyert friss húsra még szigorúbb előírások vonatkoznak. Jellemző hibák a nyilvántartások vezetése során: Az állatmozgásokat, a tenyészetből történő ki- és beszállításokat nem jelentik az országos adatbázisnak. Az állomány-nyilvántartó mellékletét képező szállítólevél hiányzik, vagy hibásan kerül kitöltésre. A gazdálkodó a szállítóleveleket nem őrzi meg 3 évre visszamenőleg. Havasi Nóra Gazdálkodói kérdések és válaszok Meddig kell bejelentkezniük a kötelezetteknek az új agrárkamarai nyilvántartásba? A vonatkozó törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek legkésőbb november 30. napjáig kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba (a kamara online regisztrációs felületén), és 5000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni. Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki agrárgazdasági tevékenységet folytat. Ha egy termelőnek KAT-os területe van, és arra KAT támogatást is igényel, mely növényeket nem termesztheti az adott táblán? Amennyiben egy termelő kedvezőtlen adottságú területtel (KAT) rendelkezik, és arra kompenzációs támogatást is igénybe vesz, úgy abban a gazdálkodási évben és területen, amelyre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be a következő növényeket nem termesztheti: őszi és tavaszi búza, rizs, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, réparepce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyapot, len, rostkender). Emellett be kell tartani a vetésváltási előírásokat is. Baromfi állatjóléti támogatásnál mi a szakmai ellenőrzési lapok beküldésének határideje? A szakmai ellenőrzési lapok a Baromfi Termék Tanács címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig nyújthatóak be. Egy ellenőrzési lapon, csak egy baromfi megnevezés tüntethető fel. A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig adható be

7 FARMET SOFTER 4,5 rövidtárcsával Fejér megyében Nemes Csaba (Nemes Gabonatermesztő Kft.) 200 ha-on gazdálkodik Székesfehérvár környékén, változatos talaj- és domborzati viszonyok mellett. Elsősorban búzát, kukoricát és napraforgót termeszt. Egy 160 LE-s Case Puma traktort használ, szükség szerint ikerkerékkel is szeptember 4-én lehetősége volt kipróbálni a FARMET SOFTER 4,5 típusú rövidtárcsát szegmentált hengerrel, melyet az Euro-Öko Farm Projekt Kft. bocsátott rendelkezésére. A bemutató gépet Székesfehérvár határában, egy búzatarlón próbálták ki, ahol gyomborítás és helyenként cm-es napraforgó árvakelés volt. A munkamélység 15 cm volt, az ikerkerékkel szerelt traktor átlagosan km/h-val húzta a munkagépet, a sebesség emelkedőkön 8 km/h-ra csökkent. Az üzemanyag-fogyasztás 7 l/ha értéket mutatott. A SOFTER rövidtárcsa munkavégzése nagyon meggyőző volt. A gyomfrakciót kivágta, gyökérrel felfelé helyezte, a hosszabb élő növényi szárakat felaprította és a talajba dolgozta. A munkagép eltömődés-mentesen dolgozott, nem tolta maga előtt a talajt és nem húzta össze a nagy mennyiségű zöldtömeget. A könnyen beállítható terelőlemez segítségével elkerülhető volt a bakhát képződés

8 A SOFTER 4,5-es rövidtárcsa itt is igazolta jó hírét. A FARMET ezzel az 510 mm-es tárcsaátmérőjű termékével egy hiánypótló gépet dobott piacra, amely használati értékében eléri, vagy bizonyos esetben felül is múlja a nagyobb tárcsalap átmérővel rendelkező munkagépeket. További információ: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ; - 8 -

9 Farmet.hu Az Euro-Öko Farm Projekt Kft., mint az EURO-ECO Csoport tagja 1997 óta importőre és kizárólagos magyarországi forgalmazója a cseh mezőgazdasági gépgyár, a Farmet termékeinek. A gyár idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Úgy gondoltuk, hogy ennek apropóján (is) elindítjuk új internetes oldalunkat, megfelelve a XXI. század kihívásainak. Az új honlapunkon egyszerűen és gyorsan lehet információkhoz jutni a gyártóval, termékekkel és az elérhetőségekkel kapcsolatosan is. A termékkínálatunkat öt fő csoportba rendeztük. A keresett gépekről részletes műszaki adatokkal kiegészített leírást (általános bemutató, technikai jellemzők, előnyök, felszereltség, opciók) találhatnak az érdeklődők. Emellett nagyon hasznos lehet, hogy gépeinket munka közben is meg lehet nézni. A Saját videóink fül alatt számos, saját magunk által Magyarországon készített felvétel áll rendelkezésre, ahol a különböző géptípusokat a legkülönfélébb körülmények között lehet megtekinteni. A Letöltések menüpont alatt megtalálhatók a magyar nyelvű terméktájékoztatók is. Amennyiben érdeklődik a Farmet gyár termékei után, irány a Jó böngészést kívánunk! - 9 -

10 Kedvezőbb feltételű bankgarancia- és hitelprogramok Kedvezőbb feltételekkel igényelhető mostantól az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram, az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program, és a közeljövőben az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitel A Hitel célja az előzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok és véglegesen elismert termelői szervezetek tevékenységének támogatása. Az éven túli lejáratú forinthitel forgóeszköz beszerzésre használható fel, összege minimum 50 millió Ft, maximum 250 millió Ft lehet. A kamaton kívül kezelési költséget számíthatnak fel a pénzintézetek, melynek mértéke legfeljebb egyszeri 1 %, és az első folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után. A hitelkérelmeket a programban részt vevő hitelintézetekhez, valamint közvetlenül az MFB Zrt-hez lehet benyújtani. A hitelprogram keretében legkésőbb december 31-ig lehet hitelszerződést kötni. A legfontosabb változások a következők: a maximális türelmi idő 4 évre nőtt, a maximális futamidő 7 évre nőtt, a felszámítandó ügyleti kamat mértéke a február 23-át követően megkötött vagy módosított hitelszerződések esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 7 % kamatfelár lehet, az MFB Zrt. által nyújtott hitelek folyósításának, illetve a hitelszerződés módosításának feltétele, hogy a vállalkozás kezességvállalási díjat fizessen a Magyar Állam számára, a kezességvállalási díj mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-ra számított egyszeri 2%, azaz a hitel összegének 1,6%-a. Élelmiszeripari Bankgarancia Program A Program célja, hogy az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése érdekében bankgarancia vállalással megkönnyítse az egyébként életképes vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét. A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre a Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és fő tevékenységük a TEÁOR 08 besorolás szerint az alábbiak valamelyike: húsfeldolgozás, - tartósítás, baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, - tartósítás; gyümölcs-, zöldséglé gyártása; egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás, olajgyártás tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékáru gyártása, szőlőbor termelése

11 A bankgarancia mértéke a garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tőke összegének legfeljebb 80 %-a, de legalább 40 millió forint, mivel a jelenlegi módosítás eredményeképpen a biztosítható hitelösszeg alsó határa 200 millió forintról 50 millió forintra csökkent. A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön kondíciói: A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év + 1nap, legfeljebb 5 év lehet. A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön szerződésnél alkalmazható hitelintézeti kamatfelár mértéke: max. 3 éves futamidejű hiteleknél: a garanciával biztosított részre BUBOR + legfeljebb 1 %, a nem garantált részre BUBOR + legfeljebb 5 %, 3 évnél hosszabb futamidő esetén: a garanciával biztosított részre BUBOR + legfeljebb 1,3 %, a nem garantált részre BUBOR + legfeljebb 5,5 %, a hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet a maga részére egyéb költségként csak legfeljebb 0,4 %-os éves díjat számolhat fel. A forgóeszköz hitel/kölcsön saját termelésű készletek előállítására és készletvásárlásra használható fel. Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A kedvezményes garancia díj mértéke a vállalkozás minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében kerül meghatározásra, legfeljebb 1,5 %/év. A vállalkozások az MFB Zrt. részére a bírálat eredményétől függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,1 %-a. Az MFB Zrt. a vállalkozásoktól belső szabályzatai szerinti bankári biztosítékot kér (mint pl. jelzálogjog ingó vagy ingatlan dolgokon, óvadék, stb.) Agrár Forgóeszköz Hitelprogram A Hitel célja a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához forrás biztosítása. Az éven túli lejáratú forgóeszközhitel (tenyészállat-vásárlás esetén beruházási hitel) összege minimum 1 millió Ft, mezőgazdasági termelők esetében maximum 50 millió Ft lehet. A hitel kamata 3 havi EURIBOR + legfeljebb 6,5 % kamatfelár, kezelési költsége egyszeri 1 % a hitel teljes összege után. A legfontosabb változások a következők: a termeltetők köre bővült, a baromfi- és sertéságazaton kívül a nyúl- és szarvasmarha-ágazat is bekerül ebbe a körbe, a hitel futamideje maximum háromról hat évre nő, a türelmi idő maximum 1 évről háromra nő, a hitel a jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is, november 1-jét követően esedékes kamatfizetéshez 50 %-os, maximum évi 4 százalékpontnyi kamattámogatás vehető igénybe a termeltetők (integrátorok) által felvehető kölcsön maximuma 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra nő. A hitel a módosított feltételekkel a vonatkozó MFB közlemény megjelenésétől lesz elérhető. Amennyiben további kérdései merülnek fel, amire szeretne választ kapni, hívjon bennünket! Elérhetőségek: EURO-ÖKO Farm Projekt Kft Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 99. Cseh Jenő Tel.: /

12 Agrár finanszírozási megoldások az EURO-ECO Zrt-től Ugye emlékszik? Az EURO-ECO csoport már nem csak magas színvonalú agrár-szaktanácsadással, pályázatírással vagy mezőgazdasági gép- és alkatrész forgalmazással segíti ügyfeleit, hanem az EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató Zrt-n keresztül kedvező finanszírozási megoldásokat is kínál rövid, vagy hosszú lejáratú kölcsönök formájában. Hitel termékeinket úgy alakítjuk ki, hogy maximálisan igyekszünk figyelembe venni a mezőgazdaság sajátosságait. Hiteleink gyorsan, az általános banki gyakorlatnál lényegesen egyszerűbben elérhetőek és egyedi igényeket is figyelembe tudunk venni, legyen szó akár speciális fedezetről, akár az általánostól eltérő visszafizetési ütemezésről. Miért érdemes minket választania? Mert a kérelmek elbírálása gyors és egyszerű, akár pár nap alatt el lehet jutni a folyósításig. Mert figyelembe vesszük a mezőgazdaság sajátosságait mind a kérelemnél mind a visszafizetésnél. Mert olyan fedezeteket is elfogadunk, amit a bankok nem, vagy nagyon nehezen. Mert ha tőlünk kér hitelt, nem kell bankot váltania, nem kell sok felesleges adminisztrációnak kitennie magát. Milyen hiteleket kínálunk Önnek? Beruházási jellegű hitelek Beruházási hitel ingatlan és/vagy termelőeszköz vásárláshoz, projekt finanszírozáshoz. minimum 1 millió forint hónap futamidő Rövid lejáratú áthidaló kölcsönök Szabad felhasználású forgóeszköz hitel rövid lejáratú finanszírozáshoz. minimum 0,5 - maximum 5 millió forint 1-12 hónap futamidő Tartós forgóeszköz finanszírozás Szabad felhasználású forgóeszköz hitel, tartós finanszírozáshoz. minimum 0,5 - maximum 20 millió forint 1-36 hónap futamidő Rulírozó jellegű készenléti hitelkeret Rulírozó jellegű hitelkeret szabad felhasználásra. (AgrárKredit hitelkeret) minimum 0,5 maximum 20 millió Ft 12 hónap futamidő Beruházási hiteleinket felhasználhatja új vagy használt mezőgazdasági gép vásárlásához, termőföld, vagy egyéb, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ingatlan vásárlásához, projekt jellegű beruházások megvalósításához. Forgóeszköz finanszírozási hiteleinket az Ön igényeihez igazítjuk. Ha finanszírozást keres, jusson eszébe: EURO-ECO! Bővebb információért hívja hitelezési munkatársunkat: Cseh Jenő Tel.: /

13 A kárrendezés folyamata Alkuszi tevékenységünk során több termelő keres meg bennünket akkor, amikor a kárbejelentés után a kárának rendezése hosszú időre elakad, vagy a keletkezett kárának kifizetését a biztosító elutasította. Röviden bemutatjuk a kárrendezés folyamatát, ezzel segítve a gyorsabb ügyintézést, illetve hogyan is előzhetjük meg a biztosító elutasítási lehetőségét. A kárbejelentés A káreseményt, annak bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül írásban kell bejelenteni a biztosítóhoz. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: a biztosítás szerződőjének nevét, címét, amelyre jelenti a kárt; a biztosításának szerződés számát, amelyre bejelenti a kárt; a káresemény rövid leírását, időpontját; a károsodott vagyontárgyak megnevezését, helyét; a károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket); a biztosítottat képviselő személy nevét, beosztását; elérhetőséget (mobil telefon, a napközbeni elérhetőség miatt); a kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges információt. A kárbejelentést megtehető: ügyfélszolgálati irodában (formanyomtatvány kitöltésével), -ben, faxon, levélben, alkusz vagy üzletkötő segítéségével. A kárbejelentéskor érdemes megvizsgálni: A szerződés díjrendezettségét. A biztosító ugyanis a kárbejelentéskor elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a kár időpontjában rendezve volt-e a díj. Ha díjhátralék miatt a kár időpontjában nem volt érvényes biztosítás, a biztosító nem fog kárt téríteni. Biztosítva van-e a károsodott vagyontárgy? Ha a károsodott vagyontárgy, vagyoncsoport nincs biztosítva vagyis a biztosítási kötvény nem tartalmazza akkor nincs rá kártérítés, hiszen díjat sem fizettünk. Nem elég a biztosítást megkötni, folyamatosan karban kell tartani! A kárbejelentés után a biztosítótól kárszámot kapunk, innen tudjuk, hogy sikeres volt a kár bejelentése. A kárszámot érdemes feljegyezni, melyre a későbbiekben, pl. dokumentumpótlásnál hivatkozni tudunk. A kárszakértői szemle A kárbejelentés után a biztosító kárszakértője a károsodott vagyontárgyat a helyszínen megnézi, fényképezi, és kárfelvételi jegyzőkönyvet készít. Kisebb károk esetében már a helyszínen kiszámolja a kifizethető kárösszeget. Nagyobb károk esetében a biztosító központjában végzik el a számításokat. Kárügyintézés, folyósítás A biztosító a kárfelmérés után, szükség esetén, további dokumentumokat kérhet be. A kárügyintéző végignézi, ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat, belenéz a kárszámításba. Ha mindent rendben talál (az összes okmány, dokumentum a biztosító rendelkezésére áll), akkor kiutalja a kártérítés összegét a károsult részére. A kártérítési összeg kifizetése az utolsó dokumentum átadásától számított napon belül történik. A kárrendezés folyamatából látszik, elég sok mindenre kell figyelnünk. Ezt a terhet levesszük a válláról! Alkuszi szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek a kárbejelentést is mi végezzük, valamint segítünk a dokumentumok gyors beszerzésében. Amennyiben kérdésük merülne fel a témával kapcsolatban, küldjék meg a címre

14 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2012. szeptember) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.eurofarm.hu) "V.I.P. Hírszolgáltatás" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás témája Kiküldés dátuma héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 28. (péntek) 38. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 28. (péntek) Kérődző szerkezetátalakítási program - induló képzések szeptember 27. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 27. (csütörtök) Pénzre bármikor szükség lehet. Ilyenkor jó, ha van kihez fordulni! szeptember 26. (szerda) NFA pályázatok - felhívással érintett települések szeptember 26. (szerda) AKG-s földhasználati- és tápanyag-gazdálkodási tervek szeptember 25. (kedd) Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások szeptember 25. (kedd) Ismét igényelhető halászati támogatások szeptember 24. (hétfő) Géptörés biztosítás kárbejelentése szeptember 24. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 21. (péntek) 38. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 21. (péntek) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 20. (csütörtök) Kötelező agrárkamarai regisztráció és díjfizetés - hatályba lépett a módosítás szeptember 20. (csütörtök) AgrárKredit hitelkeret szeptember 19. (szerda) Új MVH regisztrációs dokumentumok szeptember 19. (szerda) AKG: zöldtrágyázás és középmély lazítás szeptember 18. (kedd) Tejágazati állatjóléti támogatás - naplóvezetésre vonatkozó szabályok szeptember 18. (kedd) Módosul az agrárkamarai regisztráció határideje! szeptember 17. (hétfő) Szeptemberi kérelmek szeptember 17. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 14. (péntek) 37. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 14. (péntek) FARMET SOFTER 4,5 rövidtárcsával Fejér megyében szeptember 13. (csütörtök) Agrárkár-enyhítési hozzájárulás befizetése - végső határidő! szeptember 13. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 13. (csütörtök) Terményszállítás kamionstop idején szeptember 12. (szerda) A szőlőültetvény újratelepítési jogok kérelmezése szeptember 12. (szerda) Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) IV. Jogkövetkezmények szeptember 11. (kedd) A gabonakereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos nehézségek szeptember 11. (kedd) Géptörés biztosítás és gépek összkockázatú vagyonbiztosítása szeptember 10. (hétfő) Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) IV. - a beruházás legkorábbi kezdési időpontja szeptember 10. (hétfő) Agrárkár-enyhítési hozzájárulás befizetése - a határidő szeptember 15.! szeptember 10. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények szeptember 7. (péntek) 36. heti termőföld kifüggesztések településlistája szeptember 7. (péntek) A GMO-val szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása szeptember 7. (péntek) Megújult a Farmet mezőgazdasági termékeket bemutató honlap szeptember 6. (csütörtök) Október 1. napjáig kérelmezhető a GAZDANet támogatás! szeptember 6. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét szeptember 6. (csütörtök) Gépvásárlás finanszírozással egybekötött biztosítással szeptember 5. (szerda) Változások az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramban szeptember 5. (szerda) Ismét indulnak az NFA-s pályázatok szeptember 5. (szerda) A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek szeptember 4. (kedd) A cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatása szeptember 4. (kedd) Változik az őstermelői igazolvány kiváltásának szabályozása szeptember 3. (hétfő) Szeptemberi kérelmek szeptember 3. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények augusztus 31. (péntek) 35. heti termőföld kifüggesztések településlistája augusztus 31. (péntek) Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

15

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/26 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2.9 verzió Érvényes 2009.04.01-től 2009. április Oldalszám: 2/26 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/15 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2. 16 v e r z i ó 2015. július Oldalszám: 2/15 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az adott biztosítónál

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Tartalomjegyzék 1. Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk lakásbiztosítást?... 4 2. A lakásbiztosítási szerződések főbb típusai: az all risk / per risk lényege és főbb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben