BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! január 19-ei ülésén már T. Képviselő testület tárgyalta javaslatomat a XVI. kerület vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatás ösztönzési, programjáról első olvasatban. Ekkor több javaslat, elképzelés is elhangzott. Egyben azonban egyetértettünk. A helyi gazdaság fenntartása és fejlesztése érdekében Önkormányzatunknak különös figyelmet kell fordítania a kerületben már korábban megtelepedett, jelenleg is a kerületben tevékenykedő vállalkozásokra. Egyúttal a gazdaság bővítése és a lakók életminőségének javítása érdekében az Önkormányzatnak - versenyben a főváros többi kerületével - kiemelten kell kezelnie a területén megvalósuló befektetéseket is, legyen szó akár helyi, akár nem helyi befektetőkről. Szükségesnek mutatkozik egy olyan program indítása, amely kifejezetten azokra a vállalkozásokra fókuszál, akik a foglalkoztatott-létszám szempontjából egy nagyobb lépésre szánják el magukat. Az anyag korábbi tárgyalásakor egyértelművé vált, hogy a programmal kapcsolatosan az elsőszámú kritika az volt, hogy olyan csekély összegű a támogatás, hogy egy ilyen támogatási programra nincs igény a kerületben. Ennek felmérésére a Cégnyilvántartás adatai között fellelt XVI. kerületi székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások részére küldtünk ki kérdőíveket, melyben a koncepció ismertetése mellett rtiegkíséreltük feltérképezni szándékaikat. A felmérés nem reprezentatív, hiszen az címek nagy része nem él, vagy azt a vállalkozás nem használja. Az átvett ek is csak 10%-ára kaptunk választ. Mindösszesen 102 vállalkozás töltötte ki kérdőívünket, melynek során az alábbi válaszokat kaptuk: A foglalkoztatást elősegítő és a lakóterület mentesítését célzó támogatási koncepciót a válaszadók 86%-a jó ötletnek, vagy előremutatónak értékelte. Nem minősítette a koncepciót 9%, és a válaszadók 5%-a pedig feleslegesnek ítélte. A évben a válaszadók 19%a tervez létszámbővítést, és a bemutatott támogatásokat igényelnék is. Ezek közül elsősorban az uszodabérlet és az újsághirdetés nyerte el a vállalkozások vezetőinek tetszését. Nyilván a gazdasági válság és helyzet az oka annak, hogy a válaszolók 60%a nem tervez létszámbővítést jövőre, viszont válaszaikkal azt erősítették meg, hogy ha terveznének, akkor a támogatást is igényelnék. A fennmaradó válaszadók egy része nem válaszolt erre a kérdésre, míg egy elenyésző részük a támogatást még létszámbővítés esetén sem igényelné.

2 A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások a vártnál sokkal jobban érdeklődnek a program iránt. Ha csak a visszaküldött kérdőívekből indulunk ki, akkor körülbelül Ft biztosítása az idei költségvetési évben elegendő lenne a program indításához. Az elindult program adatait figyelembe véve már pontosabban tervezhetnénk a éves támogatási tervet. A programban szereplő támogatásokkal kapcsolatosan azonban figyelemmel kell lennünk az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokra; melyeket minden tagállam hatósága, így a központi kormányzat és az önkormányzatok is kötelesek alkalmazni, ellenkező esetben negatív pénzügyi következmények, a támogatás visszafizettetése a kedvezményezettet terhelik, és ez károsan befolyásolja a támogatást nyújtók vállalkozások általi megítélését, szavahihetőségét. A vonatkozó szabályokról szóló tájékoztató jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A program felépítése: Jelen koncepció szerinti támogatásra mikro-, kis- és középvállalkozások, a szövetkezetek, az egyéni vállalkozók, családi gazdaságok és családi gazdálkodók jogosultak. A szolgáltatások három fő csoportot képeznek, mely alapján az első csoportba tartoznak az elsősorban informális jelleggel bíró alapszolgáltatások, melyek olyan adatokat tartalmaznak, amely mindenki számára nyilvános ugyan, de összegyűjtése hosszabb időt venne igénybe, ez a csomag tehát elsősorban csak megkönnyíti az itt már működő illetve letelepedni kívánó mikro, kis és középvállalkozás tevékenységét az emelt szolgáltatások közül az i^i sorszámmal jelölt támogatás a kerületi önkormányzat intézmények szolgáltatásainak ingyenes igénybevételét biztosítja, abban az esetben ha a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozás statisztikai létszámát, elsősorban kerületi lakosokkal legalább 1 fő foglalkoztatottal növeli, 8 órás foglalkoztatottanként Ft/fő összegben. A támogatás maximuma Ft/vállalkozás tehát legfeljebb 10 plusz fő után lehet igénybe venni. Az 5 számmal jelölt emelt szolgáltatás egyösszegű, pénzben folyósított támogatás. A vállalkozás ezt a támogatást kizárólag a lakóövezeti telephelye iparterületre vagy ipari parkba történő áthelyezése előtt igényelheti azzal, hogy a támogatás összege azt követően kerül kifizetésre, hogy a vállalkozás a lakóövezeten belüli telephelyén a tevékenységét megszüntette, a működési engedélye ennek megfelelően lakóövezeti telephelyén megszüntetésre kerüh. A támogatás összege Ft, azzal, hogy ha 1 év múlva is létezik még a vállalkozás és valós, iparűzési adó bevételt keletkeztető tevékenységet folytat, akkor jogosult további Ft támogatásra.

3 A támogatási programba tartozó szolgáltatásol< tehát alapszolgáltatások és emelt szolgáltatások lehetnek, amelyek szolgáltatáscsomagot képeznek. Az egyes szolgáltatáscsomagok egymásra épülnek, így az emelt szolgáltatások igénybe vevői jogosultak az alapszolgáltatások igénybevételére is. Az emeh szolgáltatások utolsó eleme pénzügyi kifizetés formájában realizálódik, ehhez az emelt szolgáltatáshoz nem kapcsolódik a többi emelt szolgáltatás, míg a statisztikai állomány növelése esetén az egyes igénylők többféle támogatást is igényelhetnek (ameimyiben erre a rendelet szerint, a létszám függvényében jogosítottak) az alábbiak szerint: A szolgáltatás Igénybevételének leltételei: Alapszolgáltatások: A szolgáltatás igénybevételére valamenynyi 1. kerületi információs csomag érdeklődő, a XVI. kerületben vállal 2. elérhető telephelyek bemutatása kozást létrehozni, vagy fejleszteni kívánó 3. ügyvédek és közjegyzők ajánlása vállalkozás jogosult, függetlenül attól, 4. tervező irodák ajánlása hogy a vállalkozás létrehozatalára vagy 5. kivitelezők ajánlása bővítésére az egyedi befektetői tárgyalásokat 6. kereskedelmi bankok ajánlása követően ténylegesen sor kerül-e 7. fordítóirodák és tolmácsok ajánlása 8. hatóságok listája Emelt szolgáltatások: Az 1-4. pontig a szolgáltatást az a vállalkozás 1. Kulturális bérlet vásárlásának támogatása igényelheti, amely szándéknyilatko 2. Sportbérlet vásárlásának támogatása zattal vállalja, hogy legalább 1 fővel 3. Menedzserszűrés növeli az átlagos statisztikai állományi 4. Hirdetési felület biztosítása létszámát. A vállalkozás új foglalkoztatottanként Ft/fő/év támogatásra jogosult, de legfeljebb 10 új foglalkoztatott után vehet igénybe támogatást. 5. Lakóterületek mentesítésével összefüggő támogatás Az 5. pont szerinti támogatást a vállalkozás pénzbeli támogatásként kapja amenynyiben belterületi, lakóterületen működő telephelyét és tevékenységét a kerület közigazgatási területén belül, ipari jellegű területre vagy ipari parkba helyezi át. A támogatás egyszeri, legfeljebb vállalkozásonként Ft értékben. Az pontokban foglalt alapszolgáltatásokat erre vonatkozó igény esetén a Polgármesteri Hivatal megbízottja biztosítja. Az emelt szolgáltatásokról a rendeletben foglaltak alapján jelentkezés sorrendjében, megfelelően benyújtott vagy hiánypótolt pályázatok a alapján a Polgármester dönt, a Képviselő testület által a költségvetésben erre elkülönített keret felhasználásával. Ez tehát azt jelenti, hogy minden jelentkező - a költségvetési keret erejéig - jogosult lesz a támogatásra, feltéve ha eleget tesz a rendelet által megfogalmazott követelményeloiek.

4 A támogatások közül anyagi szolgáltatásnak minősülő szolgáltatások fedezete a mindenkori költségvetési rendeletbe kerülne beépítésre, amellyel összefüggésben a tervezet külön deklarálja, hogy bármely, a rendelet szerinti szolgáltatás csak a költségvetési rendeletben előirányzott keret erejéig lenne nyújtható. A foglalkoztatás elősegítéséhez kapcsolódó támogatások átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozásnak 1 év alatt kell elérnie, és legalább három évig fenn kell tartani. Követelmény, hogy hivatalos, megfelelő szerződéssel és kifizetéssel párosuló kizárólagos munkaszerződésnek kell lennie. A többletlétszámot elsősorban XVI. kerülefi regisztrált munkanélküliekkel, másodsorban nem regisztrált XVI. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből kell betölteni. Ennek hiányában a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált budapesti vagy pest megyei állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti. Fentiek alapján, reményeim szerint a koncepció és azt követően a rendelet elfogadása révén a gazdaságfejlesztő eszközök egységes rendszerbe foglalása mellett szakmai szempontból is több kedvező hatással bírhatnak, többek között: - foglalkoztatás növekedése a kerületen belül; - a helyi kis- és középvállalkozások teljesítményének javulása; - a hazai tőke letelepedésének felgyorsulása, mely további befektetésekre ösztönzi mind a hazai, mind a potenciális külföldi befektetőket; - javuló logisztikai feltételek, infrastruktúra fejlődése, vállalkozások együttműködésének elősegítése; A szakmai hatásokon túlmenően a befektetők körének bővülése, illetőleg a már működő vállalkozások termelési és értékesítési volumenének növekedése várhatóan kedvezően hat majd a térség gazdasági teljesítményére, és ezáltal az önkormányzat bevételeire is. Kérem a mellékelt koncepció tárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló.../2011. (...) önkormányzati rendeletét. (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) a) pontja alapján)

5 Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatásösztönző programjáról szóló rendelete végrehajtásához 2 millió forintot biztosít az általános működési tartalék terhére, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája felé történő bejelentéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, szeptember 5. jyácgj'éter polgármester Láttam: jegyző Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság. Mellékletek: 1. melléklet: rendelet-tervezet 2. melléklet: vonatkozó szabályokról szóló tájékoztató

6 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../( ) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint az általános csoportmentességről szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet figyelembe vételével a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programról az alábbiakat rendeli el: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A rendelet célja E rendelet célja, hogy a helyi a foglalkoztatás elősegítése és a kerületben lakók életminőségének javítása érdekében ösztönözze a vállalkozások Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, a lakóterületek mentesítését és elsősorban új munkahelyek létesítését. 2. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások, továbbá a szövetkezetek, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók, illetőleg a termőföldről szóló évi LV. törvény 3. -a szerinti családi gazdaságok és családi gazdálkodók jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, feltéve, ha a vállalkozás létrehozására Budapest Főváros XVI. kerületi székhellyel, telephellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) területén székhellyel rendelkező vállalkozás esetén Budapest Főváros XVI. kerületében fióktelep létrehozásával kerül sor, illetve ha a már működő vállalkozás székhelye, telephelye vagy az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás esetén annak fióktelepe Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén van. (2) E rendelet 4. (2) bekezdése szerinti alapszolgáltatások esetén e rendelet hatálya kiterjed valamennyi Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén székhellyel rendelkező vállalkozásra.

7 3. Értelmező rendelkezések (1) E rendelet alkalmazásában: a) beruházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 12. cikk szerint; b) támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja szerint; c) támogatási időszak: a támogatási szerződés megkötésétől kezdődőeri a szerződésben a vállalkozás elszámolási kötelezettségeként meghatározott legvégső határidő lejártáig terjedő időszak; d) támogatási intenzitás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 5. pontja szerint; e) vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet és a non-profit gazdasági társaság; h) bruttó támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a projekt elszámolható költségeinek aránya százalékos formában kifejezve; i) induló beruházás: a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő befektetés amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációjával vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos; vagy b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amenynyiben a létesítmény bezárásra került vagy - amennyiben nem vásárolják fel - bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg. k) mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg 1) kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg; m) középvállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg,vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg; n) átlagos korrigált statisztikai állomány: a vállalkozás által kizárólag Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszáma; o) új álláshely: a támogatott kérelem benyújtását követően létesített új, a jelen rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan álláshely, melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el. Új álláshely létesítésének tekintendő az a foglalkoztatási forma is, amikor a kérelmező önmagát kívánja foglalkoztatni egyéni, illetőleg társas vállalkozási formában, amennyiben a kérelmező a foglalkoztatottra vonatkozó, jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel; p) kizárólagos munkaviszony: olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal. 7

8 (2) E rendelet alkalmazásában nem minősül milcro-, kis- illetőleg középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 4. A munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző program tartalma (1) A munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programba tartozó szolgáhatások alapszolgáltatások, és emelt szolgáltatások lehetnek (továbbiakban együtt: szolgáltatások), amelyek együtt szolgáltatáscsomagot (továbbiakban: szolgáltatáscsomag) képeznek. Az egyes szolgáltatáscsomagok egymásra épülnek, így az emelt szolgáltatások igénybevevői jogosultak az alapszolgáltatások igénybevételére is. (2) Alapszolgáltatások: a) Kerületi információs csomag rendelkezésre bocsátása: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy, a kerülettel kapcsolatos legfontosabb általános információkat tartalmazó kiadványt. b) Elérhető telephelyek bemutatása: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy tájékoztató anyagot az elérhető szabad önkormányzati telkekről. Igény esetén a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) megbízottja körbevezeti a vállalkozás képviselőit a helyszíneken. c) Ügyvédek és közjegyzők ajánlása: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a kerületben működő ügyvédi irodákról és közjegyzőkről, elérhetőségi adatokkal. d) Tervező irodák ajánlása: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a kerületben működő tervezőirodákról, elérhetőségi adatokkal. e) Kivitelezők ajánlása: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a kerületben működő kivitelező cégekről, elérhetőségi adatokkal. f) Kereskedelmi bankok ajánlása: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát - elérhetőségi adatokkal - a kerületben működő kereskedelmi bankokról. g) Fordítóirodák és tolmácsok ajánlása: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát - elérhetőségi adatokkal - a kerületben működő akkreditált fordítóirodákról és tolmácsokról. 8

9 h) Hatóságok listája: Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát az engedélyező hatóságok címét, egyéb elérhetőségét, és általános feladat és hatáskörét tartalmazó adatokkal. (3) Emelt szolgáltatások: a) kulturális bérlet vásárlásának támogatása, b) sportbérlet vásárlásának támogatása, c) menedzserszűrés, d) hirdetési felület biztosítása, e) lakóterületek mentesítésével összefüggő támogatás. II. fejezet A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 5. A szolgáltatások ellátásában résztvevők köre E rendelet 4. -ban meghatározott szolgáltatásokat a vállalkozások részére az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja. 6. A szolgáltatások igénybevétele, jogosultsági feltételek (1) A 4. (2) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások igénybevételére valamennyi érdeklődő, a kerület közigazgatási területén vállalkozást létrehozni, vagy fejleszteni szándékozó vállalkozás jogosult, függetlenül attól, hogy a vállalkozás létrehozására, vagy a már működő vállalkozás bővítésére ténylegesen sor kerül-e. (2) A 4. (3) bekezdésében meghatározott emelt szolgáltatásokat az a vállalkozás igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását Budapest Főváros XVI. kerületének közigazgatási területén, amelynek során legalább 1 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát. Az igénybe vehető szolgáltatás ellenértékének összege újonnan létesített teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri Ft-nak megfelelő szolgáltatáscsomag, azzal, hogy egy vállalkozásnak legfeljebb Ft összértékű szolgáltatás nyújtható egy naptári évben, a 4. (3) a)-e) pontban foglalt szolgáltatások tetszőleges igénybevételére. (3) A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozatban a kérelem benyújtásától a foglalkoztatási kötelezettség lejártáig vállalja, hogy: a) a vállalkozás legalább 1 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát;

10 b) az a) pont szerint megnövelt átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozás a támogatási szerződés aláírásától számított 1 év alatt eléri; c) az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes- vagy részmunkaidőben, a mindenkor hatályos munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint foglalkoztatja; d) a vállalkozás a megnövelt átlagos statisztikai állományi létszámot legalább három éven keresztül folyamatosan fenntartja és betölti. (4) Az Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező esetén kizárólag az előző évi átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a vállalkozások tekintetében a havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó. (5) Az Önkormányzata közigazgatási területén már működő vállalkozás esetében a támogatás akkor biztosítható, ha a jelen Rendelet hatályba lépését követően a) a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén nem szüntette meg, továbbá b) a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatott! létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve c) az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, illetve azt nem vonták be. (6) A kérelmező vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet XVI. kerületi állandó lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ nem tud megfelelő - a benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált XVI. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti. Ennek hiányában a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált budapesti vagy pest megyei állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti 7. A kérelem benyújtása és elbírálása (1) Az egyes vállalkozások részére nyújtott támogatásokról, és azok mértékéről jelen rendeletben foglaltak alapján, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által átruházott hatáskörben Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) dönt. (2) Az alapszolgáltatásokat kérelem esetén, a Polgármesteri Hivatal megbízottja bocsátja rendelkezésre. 10

11 (3) Az emelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kérelem elbírálásáról a Képviselőtestület által a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott keret terhéig, a kérelmek érkezési sorrendjének betartásával a Polgármester dönt egyedileg, a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információk, a létszám növelésére vonatkozó, illetve a lakóterület mentesítéséről szóló vállalások alapján. (4) Az emelt szolgáltatások iránti kérelemhez csatolni kell: a) nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszámáról, és a kérelem benyújtásakor fennálló létszámról, a rendelet 4 (3) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a vállalkozás telephelyéről és működéséről szóló igazolásokat, b) az új vállalkozás Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel való létrehozására irányuló nyilatkozatot, c) a 6. és 7. -ban, valamint a 14. -ben foglah vállalások és kötelezettségek teljesítésére irányuló nyilatkozatot, d) nyilatkozatot arról, hogy a társaság felszámolás, végelszámolás alatt nem áll, illetve ellene csődeljárást nem kezdeményeztek, e) az igénybe vehető szolgáltatáscsomag(ok)ba tartozó, igényelt szolgáltatások megjelölését, f) írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. (5) A támogatásra vonatkozó kérelmet a Polgármesternek címezve kell benyújtani. A Polgármester a benyújtást követően ellenőrzi, hogy megfelelő-e a kérelem. Abban az esetben, ha a kérelem hiányos, a Polgármester 30 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen letelte után a kérelmező támogatásra nem jogosult. (6) A Polgármester a kérelemben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat bármelyik részében jogosult. Az ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok, valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik. (7) A helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek keretében a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, a kérelem elutasítható. (8) Emelt szolgáltatások igénybevétele esetén a támogatott vállalkozással a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni, amelyben rendelkezni kell többek között az egyes igényelt szolgáltatások tartalmáról, a szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, a nyújtott támogatás mértékéről és összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségéről, a szerződésszegés eseteiről és jogkövetkezményeiről. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 11

12 8. A támogatás felhasználásának igazolása (1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni. (2) A Polgármester a foglalkoztatottak létszámának 6. (3) bekezdése szerinti fenntartását és/vagy a lezajlott mentesítés 13. (4) bekezdése szerinti megvalósulását és folyamatos fenntartását a támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni. (3) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem vagy csak részben növeli, illetve tartja fenn; b) az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget; c) a (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza. (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott vállalkozás köteles az igénybe vett támogatások támogatási szerződésben meghatározott összegét a jegybanki alapkamattal növelten, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számítottan 15 napon belül visszafizetni. III. fejezet ANYAGI TÁMOGATÁSNAK MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK 9. Sportbérlet vásárlásának támogatása (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére egy évre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. rendezvényeinek, létesítményeinek látogatása céljából, a (2) bekezdésben meghatározott összeghatár erejéig, sportbérlet vásárlásához támogatást biztosít. (2) A támogatás mértéke a sportbérletek ellenértéke, de legfeljebb bruttó Ft vállalkozásonként, amelyet az Önkormányzat a bérlet megvásárlását igazoló számla ellenében térít meg az (1) bekezdésben meghatározott Kft. részére. 10. Kulturális bérlet vásárlásának támogatása (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére egy évre (évadra), a Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színháza előadásainak, rendezvényeinek látogatását legfeljebb bruttó Forint összértékben ingyenesen teszi lehetővé. 12

13 (2) Az igénybe vett szolgáltatásokról készített kimutatást a Corvin Művelődési Ház az évad befejezésekor juttatja el az Önkormányzat részére. 11. Menedzserszűrés (1) A menedzserszűrés keretében az Önkormányzat a vállalkozás munkavállalói közül 1 fő részére 1 alkalommal ingyenesen elérhetővé teszi a komplex orvosi vizsgálat szolgáltatást a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatánál. (2) A támogatás mértéke az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke, de legfeljebb bruttó Ft vállalkozásonlíént, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatásokról készített kimutatást az intézmény a költségvetési év befejezésekor juttatja el az Önkormányzat részére 12. Hirdetési felület biztosítása Az Önkormányzat az önkormányzat hivatalos lapjában, egy alkalommal hirdetési felületet biztosít a vállalkozás bemutatkozása, bevezetésének elősegítése érdekében. A támogatás mértéke az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke, de legfeljebb bruttó Ft vállalkozásonként. 13. Lakóterületek mentesítésének támogatása (1) Az Önkormányzat belterületi, lakóterületen működő vállalkozás részére a vállalkozás telephelyének és tevékenységének a kerület közigazgatási területén belül, munkahelyi területre történő áthelyezéséhez egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulást ad, legfeljebb vállalkozásonként Ft értékben. (2) Az (1) bekezdés alapján támogatásban részülö vállalkozás, ismételt támogatásra jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételét követő 12 hónap múlva, amennyiben tevékenységét fenntartja új telephelyén. Az isméteh támogatás összege Ft. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti támogatást kizárólag abban az esetben nyújtja, ha a vállalkozás lakóövezeti telephelyén folyó tevékenységéből eredő zaj, vagy egyéb hatások, az ott élők életkörülményeit és komfortérzetét hosszútávon, jelentősen, negatívan befolyásolják. (4) A vállalkozás a jelen -ban foglalt támogatást kizárólag a telephely áthelyezése előtt igényelheti azzal, hogy a támogatás összege azt követően kerül kifizetésre, hogy a vállalkozás a lakóövezeten belüli telephelyén a tevékenységét megszüntette, a működési engedélye ennek megfelelően lakóövezeti telephelyén megszüntetésre került, valamint a munkahelyi területen történő tevékenységére vonatkozó működési engedélyét megszerezte. 13

14 14. De minimis rendelkezések (1) A ok alapján nyújtott támogatások az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5, (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősülnek. E támogatási program keretében de minimis támogatást kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet odaítélni. (2) A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamenynyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege: ca) a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy cb) az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) a szénipar vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; h) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére. (3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a , a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. (4) Minden egyes új, csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi.évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét össze kell számítani. (5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. (6), A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1998/2006/EK rendeletre - hivatkozva amiak pontos címére és az Európai Közösség 14

15 Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve. (7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a Polgármester részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamermyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. Az igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról a kedvezményezettnek kell nyilatkoznia. IV. fejezet NYILVÁNTARTÁS 15. (1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályvezetője vezeti. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a támogatás azonosító jelét (polgármesteri határozat számát), b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját, c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait, érintett gazdasági ágazat megnevezését, d) a váualkozás jogállására vonatkozó információkat, e) a nyújtott támogatás megnevezését, f) a támogatási kategóriát [csekély összegű (de minimis) támogatások, tanácsadáshoz kapcsolódó támogatások, képzési célú támogatások], g) a nyújtott támogatás formáját, h) a támogatás összegét, mértékét, a támogatási intenzitást, a kkv-többlettámogatás %- OS mértékét, i) a támogatás időtartamát, j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat, k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket, m) hivatkozást a közösségi forrásokból történő társfinanszírozásra. (3) A csekély összegű támogatások nyilvántartása esetén külön fel kell tüntetni, hogy a vállalkozás által 14. (7) alapján benyújtott nyilatkozatában szereplő támogatások összegével együtt mekkora összegű támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző 3 évben (3x365 nap). V. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) Ez a rendelet július l-jén lép hatályba. 15

16 (2) E rendelet kihirdetését követően az Önkormányzat elkészítteti a rendelet angol és német nyelvű fordíttatását. A rendelet magyar és idegen nyelvű szövegének eltérése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. (3) Az e rendeletben magyar forintban meghatározott összegek euróra való átszámításakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó. 17. Az Európai Unió jogának való megfelelés E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének, valamint a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, a Bizottság 1998/2006/EK rendeletének való megfelelést szolgálja. Ancsin László Kovács Péter jegyző polgármester 16

17 Általános indoklás: E rendelet célja, hogy a helyi a foglalkoztatás elősegítése és a kerületben lakók életminőségénekjavítása érdekében ösztönözze a vállalkozások Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, a lakóterületek mentesítését és elsősorban új munkahelyek létesítését. Részletes indokolás 1. -hoz: A rendelet célját határozza meg. 2. -hoz: A rendelet hatályát határozza meg. 3. -hoz: A rendelet alkalmazásban az értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 4. -hoz: A munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző program tartalmát adja meg. 5. -hoz: A szolgáltatások ellátásában részvevők körét határozza meg. 6. -hoz: A szolgáltatások igénybevételének módját és jogosultság feltételeit rögzíti. 7. -hoz: A kérelem benyújtását és az elbírálás folyamatát szabályozza. 8 -hoz: A támogatás felhasználásnak igazolását rögzíti. 9. -hoz: A sportbérlet vásárlásának támogatását szabályozza hoz: A kulturális bérlet vásárlásának támogatását szabályozza hoz: A támogatás mértékét határozza meg hoz: A hirdetési felület biztosításának módját adja meg hoz: Lakóterületek mentesítésnek támogatását szabályozza hoz: De minimis rendelkezéseket tartalmaz hoz: A nyilvántartás feltételeit határozza meg hoz: Hatálybeléptető és záró rendelkezéseket tartalmaz hoz: Az Európai Unió jogának való megfelelésről rendelkezik. 17

18 2. számú melléklet Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdése kimondja az állami támogatások tilalmát, meghatározza az ezzel kapcsolatos egyéb kritériumokat. A 88. cikk (3) bekezdése tájékoztatási kötelezettséget írt elö a tagállamok részére minden támogatás nyújtásával és módosításával kapcsolatosan. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásáról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint minden az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási tervezetet be kell jelenteni a Pénzügyminisztériumban működő Támogatásokat Vizsgáló Irodának (TVI). (Azokat a tervezeteket is be kell jelenteni, ahol a támogatást nyújtó nem tudja eldönteni, hogy a tervezett intézkedés az uniós állami támogatási szabályok hatálya alá tartozik-e vagy sem.) A támogatás lehet ún. támogatási program, amikor a kedvezményezettek köre előre nem ismert, vagy ún. egyedi támogatás, amikor a támogatást nem programból nyújtják, és a kedvezményezett nevesítésre kerül (pl. önkormányzati kezességvállalás gazdasági társaság hiteleire). A támogatási programok alapján nyújtott támogatásokat általában nem kell bejelenteni a TVI-nek, kivételeket a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 16. -a tartalmazza. Ha azonban a támogatási programból pályázati felhívást hirdet meg a támogatást nyújtó azt be kell jelenteni a TVI-nek. A bejelentett intézkedések - a közösségi szabályokkal összhangban - egy részét a TVI saját hatáskörben bírálja el, másik részét az Európai Bizottság felé továbbítja jóváhagyásra. Valamely csoportmentességi rendelet (beleértve a de minimis (csekély összegű) támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletet) hatálya alá tartozó támogatások esetében Magyarországnak nem kell a Bizottság előzetes jóváhagyását kérni, ilyen esetekben a TVI engedélye szükséges a támogatási program elfogadásához: De minimis támogatások: az Európai Közösségek Bizottsága tapasztalatainak figyelembe vételével 1998/2006/EK rendeletében a de minimis szabály - azon feltételezés alapján, hogy a kis összegű támogatások nincsenek számottevő hatással a vállalatok közötti versenyre, a tagállamok közötti kereskedelemre - olyan küszöbértéket állított fel, amelyet meg nem haladó összegű támogatásokra nem vonatkozik az EKsz. állami támogatásokra vonatkozó cikke (jelenleg ezen összeg Euró 3 egymást követő év vonatkozásában). A de minimis támogatásokat nem kell az Európai Bizottsággal engedélyeztetni, ami a források folyósítását jelentősen megkönnyíti. Ugyanakkor ezen támogatásokat is nyilván kell tartani.

19 A TVI megvizsgálja a bejelentett támogatási tervezeteket, hogy tényleg csoportmentességi rendelet (800/2008/EK rendelet, illetve a de minimis támogatásokat szabályozó 1998/2006/EK rendelet) hatálya alá tartoznak-e, és - ha mindent rendben talál - 30 napon belül végleges állásfoglalást ad ki. Amennyiben további kérdés, kifogás merül fel a TVI részéről, akkor információt kér vagy előzetes véleményt készít, amelyben javaslatot tesz a kompatibilitási problémák kiküszöbölésére. Ebben az esetben a módosított támogatási tervezetet ismételten be kell jelenteni a TVI-nek. Amennyiben az tartalmazza a kért módosításokat, akkor állásfoglalás kiadására kerül sor, ha nem, akkor újabb előzetes véleményt küld a további módosításokról. A de minimis támogatások kivételével a TVI a program hatályba lépésétől számított 20 munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot a támogatási intézkedésről. A fentieknek megfelelően indokolt az előterjesztés mellékletét képező vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatás ösztönzési program koncepcióként történő tárgyalása, mivel annak felülvizsgálata során a TVI észrevételeket, javaslatokat tehet, amelyeket megfontolva érdemes az önkormányzatnak elfogadni a támogatási programot tartalmazó rendeletet. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó tervezetekre a Korm. rendelet ai az irányadóak, amely szabályok a támogatást nyújtó szervhez telepítik a kedvezményezett vállalkozásokat érintő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, illetve a vonatkozó rendeletben előírt támogatás-halmozódási szabályok betartását. A vállalkozások, gazdasági társaságok támogatására ki kell továbbá alakítani egy nyilvántartási rendszert, amiben nyomon követhetők a vállalkozásoknak adott támogatások, továbbá ebbe a rendszerbe kell be kell vonni nem csak a gazdasági társaságokat, hanem az EU-s vállalkozás-fogalomba tartozó egyéb személyeket, szervezeteket is, be kell tartani a támogatások bejelentésével és esetleges engedélyeztetésével kapcsolatos előírásokat.

20 ELŐZETES KIVONAT a szeptember 12-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 12. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 4. Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 232/2011. (IX. 12.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolj a: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló.../2011. (...) önkormányzati rendeletét. Határidő: szeptember 14. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) HATÁROZAT: 233/2011. (IX. 12.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló rendelete végrehajtásához 2 millió forintot biztosít az általános működési tartalék terhére, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája felé történő bejelentéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: szeptember 14. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) A kivonat hiteléül: Dr. Hajducsek-Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályvez4t Budapest, szeptember \ V.-. kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: A XVI. kerület vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatás ösztönzési programjáról rendelet-tervezet (1 olvasat) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (VII. 3.)önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (egységes szerkezetben a 18/2009. (IX. 10.)Kt. sz. rendeletmódosítással)

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (egységes szerkezetben a 18/2009. (IX. 10.)Kt. sz. rendeletmódosítással) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (VII. 3.)Kt. számú rendelete A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (egységes szerkezetben a 18/2009. (IX. 10.)Kt. sz. rendeletmódosítással)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 30/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 30/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012. december 10.-től Algyő

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 5/2014. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 A-7327-2/2016 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet 1 db állásfoglalás Szentes

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

13/2007.(03.05.)Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

13/2007.(03.05.)Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 13/2007.(03.05.)Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi mikro-, kisés középvállalkozások támogatása,

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Nagykőrös Város Önkormányzat 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Nagykőrös Város Önkormányzat 8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: Általános

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2016. október 10. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Másolat: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. december 10-ei soros, nyílt üléséről: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról (A 31/2015. (XI.3.) és a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014(IX23) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelettel, és a 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1/A. 2 Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat illetékességi területére.

A rendelet hatálya 1/A. 2 Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat illetékességi területére. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Módosította: a 29/2015.(XI.26.) és a 3/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról -

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról - CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete - a helyi iparűzési adóról - Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évre módosítani tervezett helyi iparűzési adóról szóló rendelet előkészítéséhez az önkormányzati adóhatóságok számára Hivatkozással a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról egységes szerkezetben

Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról egységes szerkezetben Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. sz. melléklet az 1/2016.(II.02.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. (III. 01.) önkormányzati rendeletéhez

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

1.. A bevezetett helyi adó. 1. Nagysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.. A bevezetett helyi adó. 1. Nagysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva a 2016. március 17-től hatályba lépő 5/2016. (III.18.) módosító

Részletesebben

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról.

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról. 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a 16/2015. (XII.14.) számú rendelettel módosítva a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva) Nagykáta

Részletesebben

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 1. Általános rendelkezések

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 1. Általános rendelkezések Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

1/l995. (II.07.) sz. rendelet

1/l995. (II.07.) sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ a 40/1995. (XII.27.) ÖKT. sz., 46/1997. (XII.22.) ÖKT. sz., 31/1998. (XII.18.) ÖKT. sz., 31/1999. (XI. 05.) ÖKT. sz., 26/2000. (VI.30.) ÖKT. sz.,

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 1. Általános rendelkezések

Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 1. Általános rendelkezések Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nagymányok Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Módosuló rendelkezések

Módosuló rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztatás a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól a helyi iparűzési adóbevallásban

Tájékoztatás a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól a helyi iparűzési adóbevallásban Tájékoztatás a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól a helyi iparűzési adóbevallásban 2016. január 1-től az adókedvezmények igénybevételének feltétele a helyi iparűzési adóban

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 1. Általános rendelkezések

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete az azt módosító 24/2015.(XI.27.) számú rendelettel egységes szerkezetben a helyi adókról Szikszó Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI ISMERTETŐ ÉS JELENTKEZÉSI CSOMAG A HELYI VÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ TÁMOGATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI ISMERTETŐ ÉS JELENTKEZÉSI CSOMAG A HELYI VÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ TÁMOGATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI ISMERTETŐ ÉS JELENTKEZÉSI CSOMAG A HELYI VÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ TÁMOGATÁSÁHOZ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI ISMERTETŐ A

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. számú melléklet 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december18-i 1407/2013/EU bizottsági

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: 2.

A HELYI ADÓKRÓL KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: 2. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6 /2016. ( IX.09. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben