A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -"

Átírás

1 Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely,, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Készítette: Kovács László Budapest január

2 ÁGAZATI ÉRDEKEGYEZTETÉS A VENDÉGLÁTÁSBAN -MUNKAADÓI SZEMSZÖGBŐL ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésre készült tényfeltáró tanulmány) A Szálláshely-, (H) statisztikai ágazat az közötti TEÁOR 99 kódnak megfelelő főtevékenységű cégeket foglalja magába. Az ágazat TEÁOR szerinti belső alágazati tagozódása: szállodai (55.1), ifjúsági turistaszállás, kemping (55.2), éttermi, cukrászdai (55.3), egyéb, nyílt árusítású (55.4), munkahelyi és közétkeztetés (55.5). Az ágazat jellege, struktúrája: A szálláshely-, ágban működő vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint Tevékenység Összesen KFT Részvénytárs aság Szövetkezet Közkereseti társaság Betéti társaság dec dec dec Szállodai étteremmel Szállodai étterem nélkül Ifjúsági, turistaszállás Kempingszolg áltatás Egyéb kereskedelmi szálláshely Éttermi, cukrászdai Egyéb, nyílt árusítású Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés A táblázatból megállapítható, hogy az ágazatban működő vállalkozások döntő többsége egyéni vállalkozás (27800 db), ami az összes vállalkozások számának 66,5 %-a. Jellemző gazdálkodási forma még a korlátolt felelősségű társaság (KFT) (5759 db), ami 13,8 %-nak felel meg, illetve a betéti társaság (BT) (7665 db), ami 18,3 %-a az ágazatban működő összes vállalkozásnak. Nem jellemző vállalkozási forma a részvénytársaság (RT) (92 db), szövetkezet (21 db), illetve a közkereseti társaság (KKT) (497 db). 2

3 Alágazati bontáson belül legjellemzőbb vállalkozási tevékenység az éttermi, cukrászdai, amely az összes tevékenység 42,1 %-át adja, illetve az egyéb, nyílt árusítású szakágazat, melynek TEÁOR szerinti definíciója: az ital helyben fogyasztásra történő értékesítése azaz kocsma, bár, söröző, zenés éjszakai szórakozóhely. Az összes tevékenység 34,6 %-át adja. Ezek a vállalkozások gazdálkodási forma szerint döntően egyéni vállalkozásként, betéti társaságként, korlátolt felelősségű társaságként működnek. A szálláshely-, ágban alkalmazásban állók létszáma A foglalkoztatottak száma és százalékos megoszlása az ágazatban: 1999-es adat szerint 133,2(ezer) fő volt ez a nemzetgazdaságban foglalkoztatottaknak a 3,5 %-át jelentette. A foglalkoztatottak meghatározás felöleli mindazokat, akik fizetés ellenében dolgoznak. A foglalkozás jellege azonban jelentősen eltér attól függően, hogy valaki önálló (selfemployed), vagy pedig valaki másnak az alkalmazásában áll. Az önállókhoz egy további foglalkoztatási kategória is tartozik: a segítő családtagoké, akik formális fizetés nélkül vesznek részt a családi vállalkozásban (természetesen az önállóknak lehetnek fizetett alkalmazottaik is). Ebben az ágazatban elterjedt ez a foglalkoztatási kategória főleg azért, mert az 1989-es rendszerváltás után százezrek kényszerültek kiváltani a vállalkozói igazolványt és váltak kényszervállalkozóvá és vonták be családtagjaikat a vállalkozás menetébe. A szálláshely-, ágban alkalmazásban állók létszáma a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál Tevékenység Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Összesen (fő) (fő) (fő) Szállodai étteremmel Szállodai étterem nélkül Ifjúsági, turistaszállás Kemping Egyéb kereskedelmi szálláshely Étterem, cukrászdai Egyéb, nyílt árusítású Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Megállapítható, hogy amíg az alkalmazásban állók létszáma 2000-re csak 3,4 %-kal nőtt, addig a vállalkozások száma 11,8 %-kal. Feltűnő, hogy amíg a működő vállalkozásoknak a szállodai étteremmel szakágazat 3,03 % adja, addig az alkalmazásban állók létszámánál ez az arány 20 % feletti. A legtöbb alkalmazottat az éttermi, cukrászdai szakágazat foglalkoztatja fővel, ami az összes foglalkoztatottnak 36,63 %- a.. 3

4 A szálláshely-, ágban működő vállalkozások száma létszámkategória szerint Tevékenysé g Egyéni vállalkozáso k száma 0 fő és ismeretlen létszámú 1-4 fő 5-19 fő fő 50 fő felett Társas vállalkozáso k összesen 1998.dec dec dec Szállodai étteremmel Szállodai étterem nélkül Ifjúsági, turistaszállá s Kempingszo lgáltatás Egyéb kereskedelm i szálláshely Éttermi, cukrászdai Egyéb nyílt árusítású Munkahelyi étkeztetés Közétkeztet és Az ágazatban működő vállalkozások közül -csökkenő száma mellett- még mindig az egyéni vállalkozások vannak döntő többségben a társas vállalkozásokkal szemben, az arányuk majdnem a kétszerese a társas vállalkozásoknak. A szálláshely-, ágban alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete Tevékenység Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Összesen (Ft) (Ft) (Ft) Szállodai étteremmel Szállodai étterem nélkül Ifjúsági, turistaszállás

5 Kemping Egyéb kereskedelmi szálláshely- Éttermi, cukrászdai Egyéb, nyílt árusítású Munkahelyi étkeztetés Közétkezés Megállapítható, hogy a havi bruttó átlagkeresetek nagysága 13 százalékkal nőtt egy év alatt, azonban nemzetgazdasági szinten ez 16 százalék volt. A szállodai szakágazatban az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete forint volt, ami 57,5 %-kal haladta meg az ágazatban található átlagbéreket. A legnagyobb alkalmazotti létszámmal rendelkező szakágazatban az éttermi, cukrászdai nál a bruttó átlagkereset mindössze forint volt, ami az ágazatban található átlagbérnek a 77 %-a volt. Ágazat gazdasági helyzete A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi fizetési mérleg adatai alapján 2000-ben az idegenforgalomból származó bevétel 3722 millió euro volt. A kiadások összege 1190 millió, az aktív egyenleg 2533 millió euro. A bevételek 16, a kiadások 6 és az egyenleg 22 %-kal nőtt a megelőző évhez képest. Az egy érkezőre jutó bevétel 8 %-kal nőtt egy év alatt, és megközelítette a 120 eurot, az egy kiutazóra jutó kiadás 2 %-kal növekedett 108 euro volt. A szálláshely-, gazdasági ág teljesítményértéke 1999-ben folyó áron 367 milliárd volt. A bruttó hozzáadott értéke pedig 178 milliárd forintot tett ki, ami az összes gdp 1,8 %-a. A bruttó hazai termék (GDP) alakulása az ágazatban I. félévében 6,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, ami erős prosperitást jelez, ugyanis az összes GDP csak 4,2 százalékkal nőtt. A nemzetgazdaság által előállított GDP-nek az ágazat 1,8 százalékát adta. Az ágazatba 32,3 milliárd forintot ruháztak be 2000-ben, ami volumenében kevesebb, mint az előző időszakban beruházott összeg nagysága. A összes bevételének egytizede keletkezett a kereskedelmi szálláshelyeken, nyolctizede a többi kereskedelmi vendéglátóhelyen, egytizede pedig a munkahelyi ban. A teljes vendéglátói forgalom folyó áron 13 %-kal, volumenben 21 %-kal kisebb volt 2000-ben, mint egy évvel korábban. Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: Szakszervezetek Az ágazat legjelentősebb szakszervezete a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet (VISZ). A szakszervezet november között üzemi tanácsi választásokat tartott, melynek alapján a VISZ-re en szavaztak, ami az összes megválasztott üzemi tanácstagoknak és megbízottaknak a számához viszonyított Visz képviselők aránya: 93,17 % volt. Magyarországi kapcsolata: az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagja. 5

6 Nemzetközi kapcsolataik az Európai Szakmai Szakszervezeti Szövetséggel (EFFAT) illetve a Nemzetközi Szakmai Szövetséggel (IUL) vannak. Mindkét szövetség jellemzője, hogy a turizmusban és az élelmiszeriparban foglalkoztatott munkavállalókkal foglalkozik. Munkaadói szövetségek Az ágazatban négy munkaadói szervezet működik, melyek közül a KISOSZ az ÉT alapító tagja volt, és jelenleg is közvetlenül képviseli tagságát az OMT-ben és szakbizottságaiban, valamint a makroszintű konzultációs fórumokon. Az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége (IMOSZ) az MGYOSZ tagja, így érdekeiket az országos tárgyalásokon ez a munkaadói szerv jeleníti meg. Az ágazat jelentősebb munkaadói szervezetei a következők: 1. Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 2. Falusi Turizmus Országos Szövetsége 3. Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége 4. Magyar Vendéglátók Ipartestülete Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) A Szövetség közel 100 éve végzi érdekképviseleti tevékenységét a vállalkozók érdekében. A KISOSZ 1904-ben alakult országos hatáskörű érdekképviseleti szervezetként, majd a történelmi korszakváltásokhoz igazodva szervezeti és névbeli változások után 1947-ben vette fel a KISOSZ elnevezést, amelyet a vállalkozók, a társadalmi és gazdasági közélet a mai napig ismer. A szövetségnek országos hálózata van: a 19 megyében működtetnek irodát a megyei szervezetek, megyénként változó sűrűségben, alapvetően a településszerkezettől függően terülnek el. Budapesten található a budapesti szervezet központja illetve a piacosok érdekképviseleti testülete. A szövetség képviseleti körébe a kereskedelem és területén működő egyéni és társas vállalkozások tartoznak, amelyeknek érdekében a KISOSZ részt vesz az országos szintű érdekegyeztetési fórumokon, véleményezi a kormányzat által készített új jogszabály tervezeteket, vagy módosításokat és saját koncepciókat készít. Ennek körében megalakulásától a tagja volt az 1999-ben megszűnt Érdekegyeztető Tanácsnak és szakbizottságainak majd a társadalmi párbeszéd átalakulását követően tagja a Gazdasági Tanácsnak, az Országos Munkaügyi Tanácsnak és bizottságainak, a Nemzeti ILO Tanácsnak, az Európai Integrációs Tanácsnak és az Országos Szakképzési Tanácsnak. A KISOSZ folyamatosan részt vesz a Gazdasági Minisztérium által működtetett Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésein, és a nemzetközi szervezetekben történő hatékony érdekképviselet érdekében tagja megalakulásától a Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szövetségének CEHIC-nek. Országos szinten a KISOSZ-nak minden megyében és Budapesten önálló tagegyesülete van, amelynek vezetői tagjai a helyi munkaügyi és szakképzési tanácsoknak, ahol működik, a helyi érdekképviseleti fórumoknak és szoros együttműködési kapcsolatot tartanak fenn a megyei és a helyi önkormányzatokkal is. A KISOSZ érdekképviseleti céljai egyrészről a kormányzat jogalkotási tevékenységéhez kapcsolódnak, másrészről önálló kezdeményezésekben testesülnek meg. Az érdekképviselet legfontosabb tevékenységei: 6

7 Kiemelkedően fontos feladatnak tekintik az Európai Unióhoz történő csatlakozás során a kisvállalkozások felkészítését. A kisvállalkozásokat terhelő elvonások csökkentését. A vállalkozói adminisztráció csökkentését. A minimálbér emelésének kompenzációjába az egyéni vállalkozók bevonását. A vendéglátó vállalkozások érdekében átfogó programot kezdeményeztek a vidéki technológiai fejlesztésének és beruházásainak támogatására. Az érdekképviselet a vállalkozók felé okat is biztosít, ilyenek: 1. Adó, társadalombiztosítási és munkajogi tanácsadás 2. Szakképzés, oktatás, HACCP képzés 3. A Kereskedelmi Élet című újság megjelentetése és megyei hírlevelek kiadása. Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FTOSZ): A falun élő és szoba kiadással foglalkozó jellemzően a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó vállalkozók érdekében jött létre 1994-ben. Országos hatáskörű szerv, 19 megyében és Budapesten vannak szervezetei. Jelenleg a 19 megyében kb. 120 civil szervezet csatlakozott a szövetséghez, ezek között találhatunk, civil szervezeteket, iskolákat, önkormányzatokat stb. Tagságának nagysága fő, de mivel általában családi vállalkozásokként működnek az ebben az ágazatban tevékenykedők, így ez a létszám kb főt jelenthet. Hazai kapcsolataik: Biokultúra Egyesület, Lovasturisztikai Szövetség stb szeptemberben együttműködési megállapodást kötöttek a Kereskedők és Vendéglátók Országos Szövetségével és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel. Nemzetközi kapcsolataik: tagja az Eurogitesnek, amely a Nemzetközi Szállásadók Szövetsége. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ): Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetségeként alakult 1968-ban. Jellemző tagsága a cukrász és szakács szakmunkát végző egyéni vállalkozókból állt ben az integrációs törekvéseknek megfelelően a felszolgálókat, üzletvezetőket, tulajdonosokat, magánvendéglátósokat, mixereket is integrálták a szövetségbe. Ezáltal új nevet vettek fel: Magyar Gasztronómiai Szövetség néven. Taglétszámuk kb fő. Regionális szervezeteik száma 13. Jellemzője a szövetségnek az alulról való önkéntes szerveződés. Legfőbb fóruma a Közgyűlés, melyet évente tartanak, a tisztségviselőket 4 évre választják. Hazai kapcsolataik: Együttműködési megállapodás az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetségével, a Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségével és a Falusi Turizmus Országos Szövetségével. Nemzetközi kapcsolataik: Tagja a Szakácsegyesületek Világszövetségének (WACH), és az Európai Vendéglátósok Szövetségének (ECA). Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége (IMOSZ): Ezen a néven a bíróság 1999-ben jegyezte be a szervezetet. Történelme azonban több mint egy évtizedre tekint vissza. Az 1980-as évek végén a Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai tevékenységet tagozati rendszerben végezte ben a Kereskedelmi Tagozaton belül alakult meg az Idegenforgalmi Szekció, majd az Idegenforgalmi Tagozat. Az alapítók között valamennyi szakmai terület, legaktívabban a szállodaipar képviseltette magát. A gazdasági kamara önálló szervezeteként január 31-én alapítják az Idegenforgalmi, Szálloda- és 7

8 Vendéglátóipari Szakmai Kamarai Szövetséget. Az elnevezés március 2-i hatállyal Idegenforgalmi és Vendéglátó Kamarává egyszerűsödik. Az évi XVI. Törvény ezt az elnevezést kizárólag a közjogi kamaráknak engedélyezi. Ennek figyelembevételével a Kamara, az Idegenforgalmi Hivatalok Szövetsége, a Magyar Falusi és Tanyai Vendégfogadók Országos Szövetsége, a Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetsége, a Magyar Szállodaszövetség, valamint a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Turisztikai Tagozata megalakította az Országos Idegenforgalmi Szövetséget január 1-i hatállyal, amely január 31-i hatállyal alakul át Országos Idegenforgalmi Munkaadók Szövetségévé, június 8-tól elnevezése Idegenforgalmi Munkaadók Szövetsége lett. A Szövetség alapítása óta egyesület jogi formájában működő magánjogi szervezet, tehát azt alapítói hozták létre önkéntes belépéssel között kettős feladata volt, egyrészt szakmai- gazdasági érdekképviseletből, másrészt a kamarai tevékenységből adódó feladatok ellátásából állt. Az évi átalakulással a kamarai feladatok elhagyásra kerültek, megmaradtak viszont a vállalkozások és a vállalkozók érdekképviselete. Ez alakult át fokozatosan a mértékadó munkaadók érdekeinek érvényesítésévé. A szervezet tagjainak tevékenységi köre átfogja a turizmus alapvető területeit: utazásszervezés- és közvetítés, szállásipar, vendéglátóipar és a turizmus számára végzett speciális ok. (pl. szakképzés, auditálás, stb.). Taglétszáma közel negyven nagyobb cég: Danubius Rt, Eravis Rt, Gastorg Rt, Eurest KFT stb. Az IMOSZ tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének. Magyar Vendéglátók Ipartestülete: Összefoglalva: Az ágazatban működő négy érdekképviselet - a fent leírtak alapján- különböző gazdasági szervezetek képviseletére vállalkozott: az egyéni vállalkozók, a családi tulajdonú kisvállalkozások, a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó falusi vendéglátók, és a nagyszervezetek igen jól elkülöníthető körének védelmére vállalkoztak. Az eltérő képviseleti kör egyrészt szerencsésnek mondható, mert a jól elkülöníthető tagsággal rendelkező szervezetek nem csábítják el egymás tagságát, másrészt ellentétek forrása is lehet, hiszen az ágazatban az erős konkurencia harc kihatással van az érdekképviseleti szervezet működésére is. Ilyen a hazai kisvállalkozások és a jellemzően nagy multinacionális cégek közötti ellentét. Az ágazat szereplői felismerték, hogy egyik sem képes legyőzni a másikat, sőt kvázi kiegészíthetik egymást, így együttműködési megállapodásokat kötöttek. Lásd KISOSZ-FTOSZ-NGSZ, vagy IMOSZ-NGSZ stb. A megkötött szerződéseknek köszönhetően azonos érdekek mentén szövetkeznek és a felmerülő konfliktusokat ezáltal kezelni tudják. Egyéb szervezetek: Az ágazatban 1998-ban megalakult az ÁFEOSZ, IPOSZ, KISOSZ, OKISZ, közreműködésével a Kis- és középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetséget (KÉSZ). Legfontosabb feladatai közé tartozott, hogy a Gazdasági Minisztérium közreműködésével megalapították a Regionális Garancia Szövetkezeteket, amely a szervezet tagjainak nyújt viszont-garanciát a Hitelgarancia RT bevonásával. A Szövetség érdekeltsége kiterjed még - többek között- a kisvállalkozókat érintő szabályozórendszert érintő bármely változás megvitatására, javaslatok megfogalmazására és a különböző fórumokon való képviseletére. Az együttműködés eredményeként módosították számos ponton a Széchenyi-terv kis- és 8

9 középvállalkozásokat érintő pályázatait. Jellemző, hogy a tagok minden kérdésben közösen lépnek fel, előre egyeztetett álláspontokat képviselve. Az Ipari és Kereskedelmi kamarákkal való együttműködés az IMOSZ történetében megtalálható. Gondot okozott a kötelező kamarai tagság, ugyanis komoly konkurenciát jelentett a munkaadói érdekképviseletek szervezeteinek, létszámcsökkenéshez vezetett, mert a vállalkozók nem akarták kétfelé fizetni a tagdíjat. Az elmúlt évben bevezetett önkéntes kamarai tagság megállította a létszám zuhanását, illetve pozitív hatással volt a tagság növekedési ütemére. Kollektív alku jellemzői: Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződések az 55. Szálláshely ágazatban: A kollektív szerződések és a foglalkoztatottak száma: összes 10 fő alatt 27 db, 2 db, fő fő 12 db, 1999 fő 5 db, 1704 fő db, 130 fő db, 2196 fő db, 2417 fő 2001 felett - Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések ágazatonként, versenyszféra A kollektív szerződések és a foglalkoztatottak száma: összes 10 fő alatt felett 26 db, 2 db, 8 fő - 3 db, db, 5 db, db, db, fő fő 1935 fő fő fő fő A kollektív szerződéssel lefedett létszám: Szálláshely Átlag létszám Bejelentett Összesen érintett Lefedettség (%) Teljes létszám létszám egy munkáltatós lefedettség (%) ,96 31,47 A lefedettség a bejelentett és az átlag létszám aránya. A teljes lefedettség az összesen érintett és az átlaglétszám aránya. A gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendjéről szóló TEÁOR 98. szerinti Szállodai, 55.3 Éttermi, cukrászdai, Munkahelyi és közétkeztetés alágazatokban május 21-én kötöttek Ágazati Kollektív Szerződést, melyet 1998-ban és 2001-ben is módosítottak. A szerződő felek az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége valamint a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet voltak. A gazdasági miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) 34 -a (2)-(4) bekezdésében előírt követelményeknek. A hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Munkaügyi Tanács Bér- és Kollektív megállapodások Bizottsága megtárgyalta. A kiterjesztést a munkáltatói oldal jelentős többséggel, a munkavállalói oldal egységesen támogatta. 9

10 A szerződést kötő felek kiemelten kezelték az ágazat munkavállalóinak színvonalas megélhetését biztosító, jogszerű foglalkoztatási kérdéseit. A szerződés fontosabb tartalmi elemei: Az általános rendelkezések között megtaláljuk a szerződés elsődleges célját és személyi kiterjedésének hatályát. A II. rész a felek együttműködése a foglalkoztatási kérdésekben illetve a foglalkoztatás szabályaival foglalkozik. Ezen belül a munkaviszonyra vonatkozó jognyilatkozatokkal, a munkaviszony keletkezésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokkal, a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályokkal, illetve a munka díjazásának szabályaival foglalkozik. A munkaidőre, pihenőidőre és a szabadságra vonatkozó szabályok rugalmas, ugyanakkor (mindkét oldal tekintetében). A mellékletek tartalmazzák az ágazaton belüli munkaerőközvetítést elősegítő iroda címét, illetve egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítéseket. A KISOSZ az ágazati színtű kollektív szerződés létrehozását nem támogatta, és egyben kinyilvánította, hogy mint a kisvállalkozói körben legnagyobb vendéglátó vállalkozói tagságot reprezentáló szövetség, a KISOSZ nélkül ágazati szintű megállapodás nem köthető. Az OMT Bér- és Kollektív megállapodások bizottságában az alábbi indokkal támasztották alá érveiket: Az ágazati KSZ a szakma egészére kiterjedne, amely sérti az ágazatban működő vállalkozások szerződési szabadságát. A munkáltató személyében bekövetkezett változás, üzemeltetésre történő átadás vagy bérlet esetén változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatási kötelezettség állna fenn, amelyet nem támogattak. A legsúlyosabb problémának az alábbi kitételt tartották: Az alkalmazandó bértarifában a bérmegállapítás elveire és a kiegészítő díjazás rendszerére vonatkozó kötelező előírás, amelytől csak a dolgozó javára lehetne eltérni, ez sértené a szabad megállapodások elvét. Ennek egyik eleme lett volna, hogy meghatározott ban dolgozó szakmunkások esetén (szakács, cukrász, pincér, eladó stb.) a minimálbér + 10 % mértékű legkisebb bért kellene megállapítani. Illetve elfogadhatatlannak tartották, hogy a Munka Törvénykönyve szabályain túlmenően további bérpótlékok bevezetését is elő akarták irányozni. Végül is az elfogadott és kiterjesztett KSZ 2. számú melléklete tartalmazta volna a vendéglátó és idegenforgalom területén alkalmazandó besorolási feltételeket és szakmai minimálbért, de ezt nem terjesztették ki az ágazatra. Középszintű szociális párbeszéd fórumai: Az ágazatban jelenleg nincs olyan intézmény, amely a munkaadói érdekképviselet/munkáltatók és a szakszervezetek közötti folyamatos együttműködésnek formalizált keretet nyújtana. A kapcsolat esetlegesnek mondható, a szövetségek vezetői között ad-hoc jelleggel zajlik. A PHARE programot előkészítő Operatív Bizottságban részt vesznek a munkaadói és munkáltatói szervezetek, így nem lehet kétséges, hogy támogatják egy ilyen jellegű fórum létrehozását, hisz így részt tudnak venni az érdemi konzultációban és irányítani tudják a kialakítani kívánt struktúrákat. Problémaként fogalmazódik azonban meg, hogy a létrehozandó bizottságok csak bipartit jellegűek, ami gátja lehet bizonyos ügyek megoldásának, mert a kormányzat részvétele nélkül lehetetlennek tűnik (pl. szabályozórendszer változások, pénzügy- és adópolitika stb.) ügyekben az előrelépés, hiszen hiába alakul ki bipartit megoldás a végső döntéseket az aktuális kormány fogja meghozni. A minisztérium részéről létre kellene hozni egy olyan szervezetet vagy csoportot, amely garantálni tudja, hogy a bipartit bizottságokban folyó munkáról tudomást szerez és, ha kell 10

11 érdemben észrevételeket is tesz. A kiírás szerint az infrastruktúrát és a bizottságok titkárságát a kormány biztosítja, ami felveti a létrehozandó bipartit bizottságok autonómiájának a kérdését is. Az OMT tagjai számára gondot okoz, ha úgy érzékelik, hogy a középszintű párbeszéd váltja fel a makroszintűt, tehát az itt jelen lévő szervezetek igénylik a középszintű párbeszédben való részvételt is. 11

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY KENDE ÜGYVÉDI IRODA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor)

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor) Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI (Készítette:

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január GÁCSI MÁRIA DR. SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN 2002. január 1 Szociális párbeszéd az egészségügyi ágazatban A dolgozat a HU-0104-01. Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. projekt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések készítette: Michael Stollt és Norbert Kluge A kiadvány az Európai Bizottság támogatásával készült,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége Tartalom Az országos elnökség felhívása az ipartestületekhez 2. oldal Vélemények a kormány munkájáról 3. oldal Adó- és járulékváltozások 4-11. oldal Nyugdíj-ügyek 13. oldal Sikertörténet 16. oldal Egészségmegõrzés

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben