HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET. Dr. Michelberger Pál. Információbiztonság és üzleti bizalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET. Dr. Michelberger Pál. Információbiztonság és üzleti bizalom"

Átírás

1 HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET Dr. Michelberger Pál Információbiztonság és üzleti bizalom

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás előzményei Kiindulási pont információbiztonság Kockázatmenedzsment Az információbiztonság emberi oldala A képzettség és az információbiztonsági tudatosság Generációs kérdések Munkakörnyezet Információtechnológiai és információbiztonsági képzések minősége Szervezeti (biztonsági) kultúra Folyamat- és vállalatbiztonság Vállalati felelősség Védelmi tevékenységet megalapozó szabványok és ajánlások COSO ERM keretrendszer MSZ ISO/IEC MSZ EN ISO CObIT ISO/IEC MSZ ISO MSZ ISO/IEC BS A SCOR és a CPFR Modell Kutatási módszerek Új tudományos eredmények Kis és közepes vállalatok információbiztonsága Munkavállaló, mint információbiztonsági kockázat Komplex vállalati biztonsági modell Vállalatbiztonság szerepe az üzleti bizalom kialakításában Kutatás és a bemutatott eredmények hatása, visszhangja Irodalom A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közlemények és ismert hivatkozásaik 39 2

3 1. A kutatás előzményei A vállalati biztonságmenedzsment változások előtt áll. A szakterületek (infrastruktúra őrzése, munkavédelem, biztonságtechnika, információbiztonság, stb.) külön-külön történő szabályozása helyett egyre inkább megfigyelhető egy új vezetési módszereken és szervezeti kultúrán alapuló holisztikus szemléletmód megjelenése. A változtatások végrehajtásához szükséges vállalati szakmai háttér a hagyományok miatt is ma még szétaprózott, esetleg hiányzik. A szabványos információbiztonsági irányítási rendszerek terjedése jól mutatja a vállalatok biztonság iránti növekvő igényét. Az információk védelme azonban önmagában nem elégséges. A megbízható működés, az üzleti partnerek igényeinek időben, mennyiségben és minőségben történő kielégítése túlmutat ezen. A vállalati értékteremtéshez nélkülözhetetlen eszközöket, fő- és mellékfolyamatokat kell biztonságban tudni. Az információbiztonság kapcsán megismert üzletmenet folytonossági és katasztrófa-elhárítási elképzelések és tervek jó kiinduló alapot jelenthetnek egy holisztikus vállalati biztonsági modell megteremtésében. A vállalati biztonság menedzsment képes a vállalati kritikus folyamatokat és eszközöket úgy ellenőrzése alatt tartani, hogy teljesüljenek a stratégiai tervekből levezetett vállalati célok. Olyan folyamatos tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési, valamint koordinációs tevékenységeket jelent, amely a vállalat minden külső és belső érintettje számára megfelelő és fenntartható biztonsági szintet eredményez. A technikai kérdések helyett a szervezeti működés válik elsődlegessé. Lehetővé teszi a biztonsági célok elérésének mérését és folyamatos fejlesztését és optimalizálását (Carelli et.al, 2004, p. 14). A 2005-ben kezdődő kutatások elsősorban a témában megjelent hazai és külföldi szakirodalmi források, szabványok és szakmai ajánlások feldolgozásán alapulnak. 1.1 Kiindulási pont információbiztonság Az információ a gazdálkodó szervezet számára érték, vezetői döntések és az üzleti sikeresség alapja. Vonatkozhat termékre, szolgáltatásra, technológiai ismeretekre és a rendelkezésre álló erőforrásokra, valamint üzleti partnerekre. Ha hiányoznak, pontatlanok, vagy nem időszerűek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülnek, akkor ez a szervezet számára károkat okozhat. Az információt tehát védeni kell. 3

4 Az információbiztonság lényegesen összetettebb problémakör, mint az informatikai biztonság. Ma már nem elég vírusirtókban, tűzfalakban, megbízhatóan működő hardverben és egyértelmű azonosító rendszerekben gondolkodni. A technológiai háttér tudatos kialakítása nem elégséges. Az információ sértetlenségét, a rendelkezésre állását és a bizalmas kezelését (MSZ ISO/IEC 27001) azonban elsősorban a belső munkatársak (vállalatirányítási információs rendszerek és intranet révén) és a vállalati adatbázisokhoz interneten, extraneten és elektronikus adatcsere révén hozzáférő stratégiai partnerek (beszállítók, viszonteladók, kooperációs partnerek és pénzügyi szolgáltatók) gondatlan, esetleg szándékos károkozása veszélyezteti. Az információbiztonsághoz mint állapothoz további jellemzők is kapcsolhatók, mint a hitelesség, számonkérhetőség, letagadhatatlanság és a megbízhatóság. Az információ-vagyon védelme érdekében legáltalánosabban az információ- és az információhordozók kezelését szabályozzuk. Ez független attól, hogy milyen az információ megjelenési formája. A védelem akkor működik helyesen, ha meghatározzuk a védendő információkat, a külső és belső fenyegetéseket, ill. azok kockázatát valamint, a védelemhez szükséges szabályozást és eszközrendszert (ISO/IEC 27002). Az információvédelem célja tehát, hogy strukturáltan biztosítsuk az üzletmenet folytonosságát és szabályozott működéssel mérsékeljük a biztonsági eseményekből adódó károkat. Információbiztonságot a kockázatokat figyelembevevő óvintézkedésekkel lehet elérni. Ezek a vállalati folyamatokat leíró szabályzatokból, folyamatokat tükröző szervezeti felépítésből és az ezeknek megfelelő információtechnológiai eszközök (hardver, szoftver, telekommunikációs elemek) szabályozott működtetéséből állnak. A gazdálkodó szervezetek hosszú távú működéséhez hamis biztonságérzetet nyújtó eszközök mellett (sokszor helyett) biztonságot nyújtó irányítási rendszer alkalmazása is szükséges. Egy információvédelemben több biztonsági szintet is megkülönböztethetünk (Ji-Yeu Park et.al., 2008); Információtechnológiai infrastruktúra (hardver-, szoftver- és hálózatvédelem) Információkezelés (adatfelvétel, -módosítás, -törlés, -informálódás, ill. lekérdezés) Ügyviteli folyamatok (folyamatszabályozás, workflow) Szervezet (információbiztonsági stratégia, kockázatkezelés) A szintek működésének összehangolásához fontos az információbiztonságot támogató környezet kialakítása, amely információbiztonsági politikát, meghatározott felelősségi köröket, képzést és az erőforrások biztosítását is jelenti. Az információbiztonság része 4

5 továbbá az informatikai eszközök, dokumentációk teljes körű nyilvántartása, a kockázatelemzés informatikai eszközökre és környezeti kihívásokra, valamint a felhasználók jogosultságainak kezelése dokumentációk, hálózatok, szerverek, munkaállomások, alkalmazói szoftverek és magának az információnak a tekintetében. A folyamatszemléletű üzletmenet-folytonosság és katasztrófa elhárítás nem csak információbiztonsági problémákra alkalmazható (Aagedal et.al., 2002). Az Üzletmenet Folytonossági Terv (Business Continuity Plan - BCP) célja a szervezeti (üzleti) folyamatokat támogató informatikai erőforrások meghatározott időben és funkcionális szinten történő rendelkezésre állásának biztosítása, valamint a váratlan eseményekből bekövetkező károk minimalizálása. Szükséges a dokumentumban számba venni az egyes folyamatok lehetséges fenyegetettségeit, ezek bekövetkezési valószínűségét, a folyamat kieséséből származó esetleges károkat. Az ún. üzleti hatáselemzés (Business Impact Analysis - BIA) során határozzuk meg a működés fenntartásához szükséges eljárásokat (1. ábra). A Katasztrófa Elhárítási Tervben (Disaster Recovery Plan - DRP) helyettesítő megoldásokat adunk meg súlyos károkat okozó és az informatikai szolgáltatás tartós meghiúsulását okozó események bekövetkezésére, úgy, hogy a következmények negatív hatásai minimalizálhatók és az eredeti állapot visszaállítása - még elfogadható költségek mellett - meggyorsítható legyen. Helyettesítő intézkedéseket és eszközöket tartalmaz, ha a szervezet számára kritikus folyamatokat kiszolgáló erőforrások korlátozottan működőképesek, vagy működésképtelenek. Általában a katasztrófa elhárítási terv az üzletmenet folytonossági tervhez kapcsolódik (Godányi, 2004). szolgáltatási szint elvárt helyreállítási idő (Recovery Time Objective) döntés előkészítés Katasztrófa helyreállítás, elhárítás Üzemszerűen működő üzleti folyamat normál szolgáltatási szinttel (normal Service Level Agreement) incidens bekövetkezése, adatvesztés az esemény beköv. és a helyettesítés indítása között eltelt idő, (ld. MTD) helyettesítő szolgáltatás kezdete Helyettesítő üzleti folyamat, csökenttett funkcionalitással (Disaster Recovery Service Level Agreement; Overall Recovery Objective) BCP helyreállítás kezdete BCP helyreállítás vége Üzemszerűen működő üzleti folyamat normál szolgáltatási szinttel (normal Service Level Agreement) idő 1. ábra: Az üzletmenet folytonosság modellje 5

6 A jó BCP, ill. DRP szervezeti folyamatokat vizsgál, valamint számol ezek kapcsolataival. Kockázatarányos, végrehajtható beavatkozási utasításokat tartalmaz. A szervezet felső vezetése ismeri, elfogadja és betartatja a benne leírtakat. Folyamatosan tesztelik, karbantartják és fejlesztik. Az üzletmenet folytonossági- és katasztrófa elhárítási tervek elkészítése az összes szervezeti folyamat felmérését megköveteli és hosszú, akár több hónapos bevezetési időt igényel. A belső interjúk feldolgozásához és az eredmények rendszerbe foglalásához szükséges lehet külső tanácsadó igénybevétele. A teljes rendszer kialakításához nélkülözhetetlenek a szervezet működését jól ismerő belső szakemberek. Számottevő bevezetési és fenntartási költségekkel jár. Kiemelt feladat a felelős vezetők és a beosztott munkatársak folyamatos oktatása továbbképzése. Az üzleti hatáselemzés során kockázati szempontból osztályozzuk (alacsony-, közepes-, magas prioritás) a szervezet folyamatait. Meghatározzuk a legnagyobb megengedhető kieső időket (Maximum Tolerable Downtime MTD). Vizsgáljuk a potenciális fenyegetettségek hatásait és bekövetkezési valószínűségüket is. Információvédelmi tevékenységek esetében megkülönböztethetünk logikai-, fizikai- és szervezeti védelmet. A logikai védelem alatt az adatok integritásának biztosítását, a vírus- és számítógépes behatolás-védelmet és titkosítási eljárásokat értjük; a fizikai védelemhez többek között a beléptetést, szünetmentes energiaellátást, térfigyelést, tűz- és vízkár-elhárítást soroljuk; a szervezeti, ill. adminisztratív védelem a belső csalások, visszaélések, szándékos és vétlen károkozások megelőzését szolgálja. Ezek integrálása jelentősen csökkentheti a szervezetek biztonsági kockázatait. 1.2 Kockázatmenedzsment Az biztonsággal kapcsolatba hozható incidensek kockázata kifejezhető időegységre eső pénzösszeggel [Ft/év], vagy ha ez nem meghatározható, akkor osztályzattal, ami a kockázat nagyságrendjét és elviselhetőségét mutatja. A kockázat függ a káros események bekövetkezési valószínűségétől [1/év] és ezen események bekövetkezéséből származó és pénzben kifejezett kártól [Ft] is (2. ábra). A hagyományos kockázati megközelítés mellett pontosan meghatározható kockázati adatok hiányában beszélhetünk sebezhetőségről is, amelyek a folyamatokat fenyegető veszélyek eredetét mutatja. 6

7 Kockázatok azonosítása Kommunikáció Kockázatok elemzése (valószinűség és következmény) Ellenőrzés Kockázat szintjének becslése és Kockázat értékelés és konzultáció Kockázat elfogadás igen felülvizsgálat nem Kockázat kezelés 2. ábra: A kockázatkezelés folyamata (Standards Australia, AS/NZS 4360 alapján) A kockázatértékelés során a szakemberek megállapítják a vizsgálati területeken értelmezhető gyenge pontokat és fenyegető tényezők, megtörténik ezek értékelése, elemezése, rangsorolása. Csoportosítják az egyes fenyegetettségekhez kapcsolódó esetleges károkat és kockázatokat. Hozzárendelik a kivédésükhöz, elfogadható mértékre történő csökkentésükhöz és kezelésükhöz szükséges és/vagy lehetséges intézkedéseket. Ennek megfelelően a kockázatértékelés és elemzés lépései az alábbiak: a védelmi igény feltárása, az információvagyon és a szervezet számára kiemelten fontos adatok meghatározása, fenyegetettség elemzés; a fenyegető tényezők összegyűjtése, kockázatelemzés; a fenyegetettség hatásainak vizsgálata, kockázatok kezelése és a védelmi intézkedések meghatározása; a kockázatok kivédése, ill. minimalizálása a kockázatelemzés alapján a lehetséges módozatok meghatározásával. Egy vállalat számára kockázatot jelentenek azok a potenciálisan bekövetkező külső és belső események, zavarok, amelyek következtében veszélybe kerül a vevői igények kielégítése vagy bármely vállalati érintett (stake- és stockholder) biztonsága. Leegyszerűsítve a kockázat alatt bizonytalan események negatív hatásait értjük. Léteznek tiszta (csak káros 7

8 következményt hozó) és ún. spekulatív (nyereséget és veszteséget egyaránt eredményező) kockázatok is (Horváth-Szlávik, 2011). A vállalati kockázatértékelés során megállapítjuk (sokszor csak megbecsüljük) a kárértéket és a negatív következmény valószínűségét (ISO 31000). Ha az ebből kijövő kockázati szint kellően alacsony, azaz az esemény bekövetkezésének valószínűsége és a káresemény értéke is alacsony, akkor elfogadjuk, ill. együtt tudunk vele élni. Ellenkező esetben (lehetséges vagy majdnem biztos esemény, jelentős v. kritikus következménnyel) kockázatkezelésre kerül sor, amely rendszeres védelmi tevékenységet is jelenthet. Kockázatkezelési mód lehet még az áthárítás (pl. biztosítás) vagy a kockázatot jelentő tevékenység megszüntetése. A kockázatkezelés szakszerű elvégzése előtt szükség lehet a kockázatok csoportosítására is. Beszélhetünk stratégiai, pénzügyi, piaci, jogi, működési és személyi, valamint környezeti kockázatokról. A kockázati kategóriák azonban gyakran összefüggnek egymással, szétválasztásuk nem is mindig indokolt vagy lehetséges (pl. egy magasan kvalifikált, értékes munkaerő elvesztése ). A kockázatok csoportosítására talán jobb a külső (piac, iparág, régió) és belső (folyamatok, erőforrások, szervezet, beruházások) környezetet alapul venni. A legfontosabb, hogy az értékelés minden lényeges kockázatra kiterjedjen. 1.3 Az információbiztonság emberi oldala Az információbiztonsági események bekövetkezésének számos oka lehet. Az alkalmazott vagy vezető azért ad(hat) ki az őt alkalmazó szervezet tulajdonában lévő fontos és értékes információt, mert nincs tudomása arról, hogy ez nem engedélyezett, tehát képzetlen, fegyelmezetlen felhasználó (nem tartja be az írott és íratlan kezelési szabályokat, pl. ingyenes, kétes eredetű szoftvereket tölt le), figyelmetlen és/vagy hanyag (lehetséges, hogy fáradt vagy túlterhelt ), megtévesztették és úgy érzi, hogy ki kell adni az információt (segítőkészség, hiszékenység v. befolyásolhatóság; pl. social engineering Mitnick-Simon, 2003), megfenyegetik, megzsarolják, bosszút áll (elbocsátják vagy bemutatja és bebizonyítja az információs rendszer hibáit), 8

9 megfelelő információbiztonsági szabályozás nem létezik (a legjobb tudása alapján teszi a dolgát, a kialakult vállalati gyakorlat alapján), az információbiztonsági szabályozás nincs összhangban az üzleti folyamattal és az információtechnológiával (az IT szabályszerű alkalmazása a tranzakció-kezelés rovására megy). A kockázatelemzés során a technológiai háttér és a várható emberi magatartás vizsgálata nem szétválasztható (Williams, 2008). A munkavállaló által végrehajtott tudatos károkozás mindig több veszélyt hordoz magában, mint a külső információbiztonságot érintő támadás. A vállalatok mégis a külső fenyegetésekre készülnek inkább. A belső támadó ismeri az információs rendszerek gyenge pontjait, tudja, hogy melyek a szervezet számára értékes információk és tisztában van az üzleti és ügyviteli folyamatok sebezhetőségével (Colwill, 2009). Bármilyen szervezeti információbiztonságot érintő, szándékos emberi fenyegetés három pilléren nyugszik; motiváció, lehetőség (hely és idő), és képesség támadás végrehajtására. Ha ezek közül egy is hiányzik, akkor a védelem már-már biztosított. A szándékos fenyegetés (ill. károkozás) kockázatai külön kezelendők. A nem szándékos balesetek elsősorban a gyors és nem megfelelően követett információtechnológiai és szervezeti változásokból adódnak. A közösségi oldalak használata, és esetenként a saját hordozható információtechnológiai eszközök vállalati hálózathoz történő csatlakozatása is komoly kockázati tényezőket jelent. Otthoni munkavégzés esetén már nem figyel annyira a munkavállaló a biztonsági szabályok betartására. Ezt a fenyegetést egészíti ki az outsourcing partnerek az IT infrastruktúrához biztosított hozzáférése. A külső partnerekből újfajta belső munkavállalók lesznek, akik a vállalati szabályokat nem mindig tartják magukra nézve köztelezőnek A képzettség és az információbiztonsági tudatosság Egy szervezet információs vagyonát a szándékos külső és belső károkozás mellett az információbiztonsági tudatosság hiánya (ENISA) is fenyegeti. Ilyen lehet a meggondolatlanság, a képzetlenségből adódó bizonytalanság és a betarthatatlannak tűnő vagy nem kellően ismert ügyviteli szabályozás. 9

10 A szabályozandó területek elsősorban az Internet munkahelyi használatát érintik: böngészés és letöltés (illegális tartalmak megjelenése a szervezeten belül), közösségi oldalak látogatása (bizalmas vállalati adatok publikussá tétele), elektronikus levelezés (címzett egyértelmű azonosításának hiánya), azonnali üzenetküldés (instant messaging services), ill. csevegés használata magáncélú kapcsolattartásra. Az informatikai képzettségi szintek különböző információbiztonsági kockázatokat hordoznak magukban. A képzetlen felhasználó nem képes még a legegyszerűbb információtechnológiához kapcsolható feladatokat sem ellátni. Az alapszintű informatikai ismeretekkel bíró munkavállaló előképzettséget nem igénylő irodai alkalmazásokat képes használni, de újszerű vagy összetett feladatok esetén gyakran bizonytalan és bizalmatlan. A formális képzéseken (pl. ECDL, ERP) részt vett, középszintű ismeretekkel bíró felhasználó készségszinten használja az ő munkaterületét lefedő vállalati alkalmazásokat. Sokszor képes kisebb rendszerhibák elhárítására. A magabiztosság azonban kockázati tényezőt jelent, hiszen túlértékelheti saját képességeit (pl. indokolatlan adatbázis módosítás). A kiemelt tudású felhasználó (sok szervezetnél ún. kulcsfelhasználó) részterületeken szinte rendszergazdai ismeretekkel bír, sokszor ismeri az alkalmazások alatt futó adatbázis-kezelő és operációs rendszerek működésének néhány elemét. Saját területén felismeri az alkalmazáshibákat és képes azokat önállóan kijavítani. Ennél a csoportnál a figyelmetlenség és a gondatlanság jelenti (pl. bizalmas vállalati információk hibás címre történő továbbítása, nem elfogadható jelszókezelés). Fontos megérteni, hogy a munkavállalók számára melyek a fő motiváló tényezők. Elvárjuk tőlük, hogy legyenek lojálisak; de mihez? Egy vállalati alkalmazott elkötelezett lehet a saját szervezetével, a vevőkkel és üzleti partnerekkel, az országával, a vallásával, valamint a saját szakmájának írott v. íratlan etikai szabályaival is. Hajlandó-e egy munkatársáról jelenteni, ha nála szokatlan viselkedést tapasztal? (Colwill, 2009) Generációs kérdések Az információbiztonság emberi tényezői között nemcsak a képzettség, hanem a generációs különbségek is szerepet játszhatnak. 10

11 A szociológusok és a marketing szakemberek szerint a mai munkavállalók születésük alapján öt jellegzetes csoportba sorolhatók (Lancastar-Stillmann, 2005); veteránok ún. baby boom -osok (1946 és 1965 között születettek), X generáció ( között jöttek a világra), Y generáció (1980 után születtek), Z generáció (1995-től számított születési dátummal rendelkezők). Bár nehéz általánosan elfogadott szabályokat megfogalmazni, de mindegyik korosztályra más-más információbiztonsági kockázat jellemző, más-más szabálysértéseket követnek el. A veteránok idős korban találkoztak az informatikával. Számukra már az információs és kommunikációs technológiák használata is kihívást jelent. A baby-boom -osok demográfiai robbanás részesei, általában szeretik munkájukat és lojálisak cégükhöz. Kevésbé tudnak alkalmazkodni az információtechnológia fejlődéséhez, ezért technikai és tudásbeli hiányosságaik lehetnek. Felnőtt korukban kezdték el használni az info-kommunikációs eszközöket. Az X generáció tagjai szeretik a függetlenséget, azonban gyakran fásultak és cinikusak. Munkavégzésüket már alapvetően befolyásolja az Internet-használat. Rosszindulatból is okozhatnak kárt. A biztonsági előírásokat gyakran figyelmen kívül hagyják a hatékonyabb munkavégzésre hivatkozva. Jelenleg a munkaerőpiac domináns tagjai. Az Y generáció tagjai - akik már az információs kor gyermekei - általában jóindulatú és fogékony az információtechnológia iránt, de eredménytelenség esetén türelmetlenné válhatnak (Tari, 2010). A munkahelyen leginkább ők keresnek fel kockázatosnak tűnő honlapokat. Gyakran saját mobil eszközökre töltenek le - természetesen titkosítás nélkül - bizalmas vállalati adatokat. Néha munkavállalásuk feltételeként a szabad info-kommunikációs (okos telefon, otthoni munkavégzést lehetővé tevő hordozható eszközök) eszközválasztást is megjelölik, amivel a rendszergazdákat és az információbiztonsági szakembereket hozzák nehéz helyzetbe (heterogén információtechnológia ). Z generáció már beleszületett az Internetbe Tagjai azonban a munkaerőpiacon még nem nagyon jelennek meg. A generációs különbségeket, a korcsoportok sajátosságait tehát figyelembe kell venni az információvédelem szabályozása estén is (Kelemen, 2008). Jelszóhasználati szokásaik is eltérőek (Schüller, 2011). 11

12 1.3.3 Munkakörnyezet A mobil eszközök mindennapos használata, az otthoni internetes kapcsolatot kihasználó munkavégzés vagy az ergonómiailag nem megfelelően kialakított munkahely számos biztonsági kockázatot is felvet. Az elveszített/eltulajdonított eszközökön túl értékét tekintve sokkal jelentősebb veszteség lehet a tárolt adatok elvesztése vagy illetéktelen kezekbe kerülése. A rossz munkakörülmények, figyelemmegosztó környezeti hatások rossz irányba befolyásolhatják a biztonsági intézkedések betartását és a pontos munkavégzést. A munkavégzés befejezése után is gondoskodni kell a különböző alapú információhordozók megfelelő tárolásáról és azok hozzáféréséről. Gyakran előforduló probléma, hogy az egy helyiségben dolgozó kollégák egymás jelszavával lépnek be a vállalati alkalmazásokba, férnek hozzá a vállalati adatbázisokhoz. A gyorsabb munkavégzés érdekében a közelebbi vagy éppen szabadon lévő hozzáférési pontot választják és nem bajlódnak a kilépés és a belépés jelszavakkal védett folyamatával. Információbiztonsági kockázatot jelenthet a hagyományos telefonbeszélgetések lebonyolítása is. Nem megfelelő környezetben (zajterhelés, fokozott munkatempó) elmaradhat a hívó vagy hívott fél egyértelmű azonosítása Információtechnológiai és információbiztonsági képzések minősége Az informatikai beruházások leggyakrabban elmaradó része a felhasználók megfelelő betanítása. Az oktatások gyakran nem veszik figyelembe a szervezeti egységek sajátosságait, a felhasználók eltérő alapképzettségét és a generációs sajátosságokat. A szakmailag kiválóan megfelelő rendszergazda nem biztos, hogy oktatás-módszertani kérdésekben is hasonlóan jól felkészült. Elmaradnak a napi rutin mellett megkopó információvédelmi tevékenységgel kapcsolatos frissítő képzések és szinte tabunak számit az elsajátított ismeretanyag számonkérése. Az információtechnológiai változásokból adódó szabályozás-módosítások sem mindig jutnak el azonnal az érintettekhez Szervezeti (biztonsági) kultúra A szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják 12

13 el, s az új tagoknak átadják, mint a problémák megoldásnak követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot. (Bakacsi, 2004, p.226.) A szervezeti kultúra írott és íratlan, illetve formális és informális szabályokon alapul. Szervezeti egységekben szubkultúrák jelennek, jelenhetnek meg, amelyek az információk kezelését, birtoklását is befolyásolják. Az információbiztonsági irányítási rendszer, ill. az információvédelem kialakítása óhatatlanul a vállalati kultúra megváltozását is magával hozza. Az információbiztonsági szakembernek a megelőző tevékenység és a folyamtokra optimalizált védelmi intézkedések betartása a cél, míg a szervezet többi vezetőjének az üzleti célok teljesülése a fontos. Változások esetén szükséges a folyamatok újraszabályozása, a szervezetet és tagok kapcsolatának felülvizsgálata (Ashenden, 2008). Ki, mikor, milyen információt, adatot hoz létre, módosít, kérdez le és töröl? Szervezeti (biztonsági) kultúra Munkavállalók; Tevékenységek; Információtechnológia; Tudás Folyamatok Hardver Képzettség Szabályozás Szoftver Gyakorlat Emberközpontúság Költségek Etika Ergonómia Életkor Vallás Nemzetiség Viselkedés 3. ábra: Szervezeti (biztonsági) kultúra tényezői (Williams, 2008) 1.4 Folyamat- és vállalatbiztonság A folyamat egy vagy több tevékenység, amely értéket növel úgy, hogy egy bemenetkészletet átalakít a kimenetek készletévé (javakká vagy szolgáltatásokká) egy más személy (a vevő, ill. felhasználó) számára, emberek, módszerek és eszközök kombinációjával. (Tenner DeToro, 1998, p.75.) A kockázatkezelés is vállalati folyamatokra (termékfejlesztés, értékesítés, beszerzés, termelés, szerviz, elosztás, stb.) irányul, és így elérhető a folyamatbiztonság, amely révén a folyamatokat végrehajtó szervezet az előírt időpontra megfelelő mennyiségű és minőségű kimenetet nyújt. Ha a vállalati különösen az értékteremtő folyamatok biztonságosak, ill. 13

14 elfogadott kockázati szint mellett üzemelnek, akkor az egész vállalat megfelelő biztonsági állapotba kerülhet. A vállalatbiztonság olyan állapot, amelyben a gazdálkodó szervezet képes hosszútávon fenntartani a működőképességét és értékteremtő folyamatait, ill. nem várt események akár katasztrófák bekövetkezése után azokat a lehető legrövidebb idő alatt helyreállítani. A biztonság további kritériuma, hogy a vállalat jövője a stratégiai tervei alapján saját kezében van és a vállalat tevékenysége során nem veszélyezteti a környezetét, a külső és belső érintetteket. A vállalatbiztonság fenntartása holisztikus szemléletet kíván. Folyamatos kockázatelemzésen és az ez alapján meghatározott védelmi intézkedéseken alapszik. 1.5 Vállalati felelősség A vállalatbiztonság külső szemlélő részéről nehezen értékelhető, hiszen nem ismeri részletesen a vállalati kockázatokat, azok belső minősítését és az ezekre hozott védelmi intézkedéseket. Az üzleti partnereket sokszor a vállalat önmagáról kialakított biztonsági elemeket is tartalmazó képe is befolyásolja. Ebben az esetben a vállalatbiztonságot a nehezen mérhető üzleti bizalom is minősíti. Edward R. Freeman vezette be az ún. stakeholder-szemléletet a nyolcvanas évek elején. Minden gazdálkodó szervezetnél találhatók olyan külső és belső csoportok (kormányzat, versenytársak, szakmai és civil szervezetek, alkalmazottak, fogyasztók, szolgáltatók, beszállítók, hitelezők stb.), akik érintettek a szervezet küldetésének teljesítésében (Freeman, 1984). Ezek a csoportok sokszor befolyással bírnak a vállalat erőforrásaira is. Az érintettekkel (stakeholderekkel) történő kapcsolattartás, a velük folytatott üzleti tranzakciók sikeressége és az ő érdekeik figyelembe vétele létfontosságú a vállalatbiztonság szempontjából. A kockázatok számbavétele és értékelése során tisztázni szükséges az érintettekkel való viszonyt, hatásukat a vállalati folyamatokra és kimenetekre, valamint az érintettek erőterét, azaz milyen irányban kívánják befolyásolni a vállalat működését és nem megfelelő kapcsolat esetén milyen veszélyt jelenthetnek a vállalati folyamatok végrehajtására. Az érintetteket a vállalati jövőkép kialakításába, a stratégiai tervezésbe is be lehet vonni. Barátságos környezetben, közös célok megfogalmazásával könnyebb a vállalati működést fenntartani, zavar esetén helyreállítani. A vállalatok hosszú távú működése szempontjából egyre fontosabb a fenntarthatóság kérdése. A vállalat elfogadottságát növeli főleg annak közvetlen környezetében, régiójában ha nem 14

15 zsákmányolja ki visszafordíthatatlanul az erőforrásait. Egy biztonságra törekvő vállalat esetében a célok között az erőforrások hosszútávon történő biztosítása is megjelenik, és ez alapvetően befolyásolja a saját régióban található stakeholderekkel való viszonyt. Akár a versenytársakkal is kiegyeznek, ha a fenntarthatóság kerül veszélybe. Ez természetesen a vállalatbiztonság operatív (rövidtávú) és stratégiai bontását is igényelheti. Az erőforrásfüggőség helyett / mellett a regionális fenntarthatóság mint környezeti, társadalmi igény is jelentkezik az alkalmazkodó vállalat biztonságpolitikájában és stratégiai terveiben. Az eddig költségalapon hozott üzleti döntésekben (vegyem vagy gyártsam?; ki legyen a beszállító?; honnan biztosítom a szükséges munkaerőt?; fejlesztek vagy know-how-t vásárolok?) szerepet kapnak a biztonság és a regionális fenntarthatóság szempontjai is. Olyan bizalmi légkörre lenne szükség, amelyben kialakulhat érdemi párbeszéd a régióban megtalálható, és erőforrásokat nyújtani tudó potenciális érintettekkel (Zsóka Zilahy, 2011). A regionális fenntarthatóságot is szem előtt tartó vállalatoknak talán lehetőséget kellene kapni, hogy bemutassák, működési folyamataikat, innovációs tevékenységüket A vállalat-vezetés és a felelős vállalati magatartás (Corporate Social Responsibility - CSR) összekapcsolása értelmezhető úgy is, hogy a vállalatnak milyen a viszonya az érintettekkel (Zolnai et.al, 2005). A vállalati felelősség nem egyszerűen etikai kategória. Nyereséget kell termelni a tulajdonosoknak, ki kell elégíteni a vevőket és be kell tartani piacon elfogadott írott és íratlan szabályokat, valamint mérlegelni kell üzleti döntéseinknek rövid és hosszú távú hatásait a környezetre, a társadalomra, és az egyénre egyaránt. Az Európai Bizottság definíciója szerint a CSR olyan koncepció, amely alapján a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat üzleti folyamataikba és a stakeholderekkel folytatott interakcióikba integrálják, önkéntes alapon. (EC, 2005) Hogyan kapcsolódik ez a vállalatbiztonsághoz? A bizonyítottan felelős vállalat bizalmat ébreszt az érintettekben, amely így biztonságot is szolgáló üzleti tranzakciókat hozhat. A bizonyítás alapja lehet valamilyen szabály szerint végrehajtott önértékelés, vagy külső fél által végzett felelős magatartást elemző vizsgálat. A vizsgálatok az alábbi szempontok szerint történhetnek (Angyal, 2008): jog- és szabálykövetés (pl. bírósági szakaszba került jogsértések száma), etikus magatartás (pl. rendelkezik-e a vállalat etikai kódex-szel), környezethez való viszony (pl. van-e ISO es környezetirányítási rendszer), érintettek elégedettsége (pl. vevői v. alkalmazotti elégedettség rendszeres mérése és értékelése), 15

16 politikai illeszkedés (pl. együttműködés kormányzattal, önkormányzattal, civil szervezetekkel), társadalmilag hasznos, de nem profitorientált tevékenység (pl. mecenatúra), társadalmi problémákra való fogékonyság. Az irodalomjegyzékben megadott számos szabvány és ajánlás nehéz helyzetbe hozza a stratégiai döntéshozókat. A nagyszámú lehetőség közül rendkívül nehéz kiválasztani az alkalmazandó útmutatásokat és kialakítandó irányítási rendszereket. Ennyi mindenre egyszerre felkészülni nem lehetséges. A bürokrácia és a folyamatok több-szempontú szabályozása felőrölheti a vállalati menedzsment erőforrásait. Egy idő után a szabályozott működés fontosabb lehet, mint a vállalat termék és / vagy szolgáltatás kibocsátása. A megoldás az integrált irányítási és kontrollrendszerek alkalmazásában körvonalazódik. Az ISO 9001 minőségirányítási, az ISO környezetirányítási és az ISO információbiztonsági szabványok közös jellemzője a folyamatközpontúság. Mindegyik az ISO 9001 felépítését követi. A szabványok végén található mellékletek a tartalomjegyzékek pontjait követve ezt a kapcsolatot részletesen bemutatják. A szabványalkotók egyik célja az volt, hogy a szabványok a többszörös szabályozást elkerülve - integráltan is bevezethetők legyenek. A kialakított integrált irányítási rendszer egyszeres auditálása is megoldható. A BPM-GOSPEL (Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control) konzorcium magyar szakemberek közreműködésével 2012-ben kidolgozta a Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljét (Governance Model for Trusted Businesses), amely a COSO és CObIT ajánlásokon, valamint az ISO/IEC es szabványcsomagon alapszik. A vállalat a modell alkalmazásával képes lehet a fenntartható, szabályozott és ellenőrzött üzletmenet kialakítására, ami kiválthatja az érintettek elsősorban az üzleti partnerek bizalmát. A COSO vállalati kockázatkezelési keretrendszer alapján megfogalmazott előírások gond nélkül beilleszthetők az ISO és/vagy CObIT alapján kialakított keretrendszerbe (Wilder, 2008, p.12). Az ISACA, az Információellenőrök Nemzetközi Szervezete 2009-ben olyan információbiztonsági üzleti modellt (Business Model for Information Security) dolgozott ki, amelybe számos területet érintő szabványt és ajánlást integrált ban az IT Governance Institute és az Office of Government Commerce szervezetek olyan ajánlást publikáltak az ISACA honlapján, amelyben az információs rendszerek üzemeltetésének (ITIL ill. ISO/IEC 20000) és az információbiztonság irányításának (ISO/IEC 27002), valamint az 16

17 információtechnológia irányításának és ellenőrzésének (CObIT) együttes alkalmazási lehetőségét dolgozták ki. 1.6 Védelmi tevékenységet megalapozó szabványok és ajánlások A vállalati biztonságért felelős vezetők a bőség zavarával küzdenek, amikor az üzletmenetet, ill. annak irányítását biztonsági szempontok alapján is szabályozni kívánják. Számos szabvány, ajánlás tárgyalja vagy érinti a vállalati biztonság egy-egy területét. A most - a teljesség igénye nélkül - felsorolt dokumentumok a biztonság több szempontú megközelíthetőségét mutatják COSO ERM keretrendszer A COSO (Comitte of Sponsoring Organisations of Treadway Comission) által a 90-es évek elején összeállított és folyamatosan fejlesztett vállalati kockázat kezelő (Enterprise Risk Management) keretrendszer a vállalat belső folyamataira, azok szabályozására és ellenőrzésére vonatkozik. Az üzleti stratégiát szem előtt tartva minden kockázattípusra alkalmazható, de elsősorban pénzügyi területeken alkalmazzák. Az információs és kommunikációs technológiák vállalaton belüli irányításához nyújt segítséget az ausztrál eredetű, vezetői keretrendszernek is értelmezhető nemzetközi szabvány; az ISO/IEC Olyan szabályozási kör alakítható ki a dokumentum alapján, amely az üzleti folyamatok információtechnológiai oldalról történő kiszolgálását felügyeli, értékeli és ez alapján irányítja azt. Foglalkozik a vezetők felelősségével, a vállalati stratégia információtechnológiai vonatkozásaival, információtechnológiai eszközök beszerzésével és azok teljesítményével és az üzleti céloknak történő megfeleléssel, valamint az emberi viselkedéssel is. A szabvány alapján kidolgozható GRC modell elemei (Racz et.al, 2010) a következők (4. ábra): Irányítás (Governance) vállalati célok, folyamatok és a folyamatokat működtető szervezet, különös hangsúllyal célok elérését is támogató információtechnológiára (ISO/IEC 38500), Kockázatkezelés (Risk Management) várható események és kockázataik azonosítása valamint elvárható biztonsági szint megfogalmazása az összes vállalati folyamatra, ill. kiszolgáló információtechnológiai eszközökre (COSO ERM), 17

18 Megfelelés (Compilance) a vállalatnak meg kell felelni a belső előírásoknak és szabályzatoknak, a jogszabályoknak, szabványoknak és szerződéses követelményeknek. A modell alkalmazása egy átfogó, a változó körülményeknek megfelelően folyamatosan alakuló követelményjegyzéket is jelent. A vállalat vezetése tisztában van a kockázatokkal és, hogy adott pillanatban milyen elvárásoknak felel meg. Önfenntartó szabályozási kör, amely kockázatalapú vezetői döntésekhez vezethet. Kezeli a vállalati stratégiát, anyagi és ügyviteli folyamatokat, technológiát, munkavállalókat egyaránt. Irányítás Belső szabályzatok, előírások Operatív vállalat irányítás Folyamatok Vállalati stratégia Integrált, holisztikus megközelítés Alkalmazottak, érintettek Korrekt és etikus viselkedés, vállalati hatékonyság Technológia Kockázat-viselési hajlandóság Külső szabályok (jogszabályok, szabványok) Kockázatkezelés Megfelelés 4. ábra: GRC modell MSZ ISO/IEC Az ISO/IEC 2700x egy brit eredetű információbiztonsági irányítási rendszer, ill. szabványcsomag, amely az információvédelmi tevékenységhez ad útmutatót ( A vállalatok a biztonsági követelményeket és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az üzleti célok és a szervezeti stratégia alapján határozzák meg. Kiemelt szerepet kap az információbiztonság (sértetlenség, bizalmasság és rendelkezésre állás). Nem kötődik egyetlen információtechnológiához sem. A szabvány (MSZ ISO/IEC 27001) a vállalati működését és az ezzel kapcsolatos követelményeket 14 védelmi területre és ezen belül 35 célkitűzésre és 114 óvintézkedésre (kontrollra) osztja. A kialakított és dokumentált információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása független tanúsító szervezet által elvégezhető (ISO/IEC 27002). A szabványcsomagban található még számos önálló szabványként megjelenő kiegészítő rész is (pl. információbiztonsági kockázat kezeléssel kapcsolatos előírások ISO/IEC 27005); bevezetési útmutató ISO/IEC 27003; szektorok közötti kommunikáció szabályozása információbiztonsági szempontból ISO/IEC 27010; a telekommunikáció információbiztonsága ISO/IEC 27011). 18

19 1.6.3 MSZ EN ISO A gazdálkodó szervezetek a működésükkel kapcsolatos környezetvédelmi feladataik ellátásának támogatására szabványosított környezetközpontú irányítási rendszert alkalmazhatnak (MSZ EN ISO 14001). A cél többek között a környezet terhelésének és működés környezeti hatásainak csökkentése, a vállalati image növelése, valamint a környezetet érintő viselkedés-kultúra elfogadtatása. A környezetközpontú irányítási rendszer a szabványnak megfelelően foglalkozik a szervezet tevékenységeinek környezetet befolyásoló hatásaival, kockázatértékeléssel, a működéssel kapcsolatos jogi és egyéb biztonsági követelményeknek történő megfeleléssel és a még elfogadható környezetterhelés elérésével. Meghatározza a környezettudatos működéshez a szükséges erőforrásokat és képességeket, valamint a külső és belső kommunikáció formáit. Szabályozza a vészhelyzetekre történő felkészülést, a hibaelhárítást, az ellenőrzést és a megelőző tevékenységeket. A rendszerszabvány nem ad meg kibocsátásra vonatkozó konkrét követelményeket és ellenőrzési módszereket. Alkalmazása elsősorban etikai indíttatású, de egyre fontosabb szerepet játszanak a jogi és gazdasági követelmények is CObIT 4.1 Az ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation, IT Governance Institute, USA Információs Rendszerek Ellenőrzésével és Vizsgálatával foglalkozó Alapítvány) kidolgozott egy ajánlást CObIT (Control Objectives for Information and related Technology Ajánlás információ technológia irányításához, kontrolljához és ellenőrzéséhez) címmel. Az anyag gyakorlatilag irányítási eszköz, amely segít megérteni és kezelni az információval, valamint az információ technológiával kapcsolatos kockázatokat és előnyöket. Elsősorban üzleti vállalkozások számára készült, nemzetközileg elfogadott és fejlesztett keretrendszer, amelynek célja az információ technológiai szolgáltatások és a szervezet működési folyamatainak összehangolása, valamint az informatikai szolgáltatások biztonsági és irányítási jellemzőinek mérhetővé tétele. A CObIT a legjobb gyakorlatot meghatározott szempontok szerint csoportosító dokumentumok gyűjteménye. A szervezeti (üzleti) célok teljesítéséhez szükséges információk biztosítása érdekében az informatikai erőforrásokat összetartozó eljárások keretében kell kezelni. Segítségével áthidalható az üzleti kockázatok, az ellenőrzési igények és a technikai 19

20 jellegű kérdések közötti szakadék. A felső vezetés, a felhasználók, az informatikusok és az információs rendszer ellenőrei egyaránt használhatják. A CObIT tényleges célja az informatikai biztonság elérése és megtartása minimális kockázat, ill. maximális haszon mellett A felépítés a következő: Vezetői összefoglaló Keretrendszer Részletes kontroll irányelvek (34 eljárás, ill. folyamatra + vezetői útmutatók és érettségi modell + auditálási útmutató, kritikus sikertényezők, kritikus cél és teljesítménymutatók) Mellékletek (összefoglaló áttekintés, esettanulmányok, gyakran feltett kérdések) Az ajánlás 34 irányítási célt fogalmaz meg az informatikai folyamatokkal kapcsolatban, azokat négy részterületre bontva: 1. tervezés és szervezés, 2. beszerzés és megvalósítás, 3. szolgáltatás és támogatás, 4. figyelemmel kísérés értékelés. A 34 folyamat mellett 215 részletes célkitűzés, ill. kontroll irányelv készült ISO/IEC Az ISO/IEC es szabványcsomag alapján a vállalati folyamatokat két dimenzió alapján lehet csoportosítani és értékelni, valamint fejleszteni. Mi az adott folyamat célja, várható eredménye és mit tudunk általa elérni (folyamatképesség)? A folyamatképesség szintjei a következők (ISO/IEC ): 0. szint hiányos folyamat (a folyamat célja nem biztos, hogy teljesül ), 1. szint végrehajtott folyamat (a folyamat célja valamilyen szinten teljesül, van eredmény), 2. szint irányított folyamat (és a folyamat eredménye is megfelelően kezelt), 3. szint kialakított folyamat (a folyamat minta / szabvány alapján megtervezett és végrehajtott), 4. szint kiszámítható folyamat (a folyamat mérhető és ellenőrizhető), 5. szint optimalizáló folyamat (a folyamat fejleszthető és a megadott célok teljesülnek, itt már megjelenik a visszacsatolás is ). 20

21 A folyamatok értékelésével és kimeneteik minősítésével a kockázatértékelés irányába is elindulunk. A végrehajtott és az irányított folyamatok közepes és magas kockázatot hordoznak. A 3. és 4. szinthez (kialakított és kiszámítható folyamatok) már csak közepes és alacsony kockázati szint társul. Az optimalizáló folyamat pedig csak alacsony kockázatú lehet. A megállapított kockázati szint természetesen függ attól is, hogy a tényleges folyamat a valóságban mennyire tér(het) el az előre megadott képességszintjétől (Iványos Roóz, 2010) MSZ ISO A gazdálkodó szervezetek számára legfontosabb erőforrás a szakmailag felkészült, értékteremtő ember. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság hatékony kezelését támogatja az MSZ es szabvány szerint felépíthető irányítási rendszer. Elsődleges célja azoknak a kockázati eseményeknek a meghatározása és kezelése, amelyek bekövetkezésük esetén károsan befolyásolhatja a munkavállalók teljesítményét, ill. balesetet, egészségkárosodást idézhetnek elő. Az irányítási rendszer kezeli a munkafolyamatok kockázatait, figyelembe veszi a releváns jogi környezetet és az adott szervezetnél jellemző biztonsági követelményeket, valamint az elérendő célokat. Szabályozza a munkaegészség fenntartásához kapcsolódó feladatokat. Segít a folyamatok megfigyelésében, értékelésében és az irányítási rendszer fenntartásához szükséges erőforrások és képességek meghatározásában. Előírja a bekövetkező kockázati események dokumentálását és utólagos értékelő vizsgálatát. Kiemelten kezeli a vészhelyzetekre történő reagálást és a helyesbítő és megelőző tevékenységeket. A rendszerszabvány nem ír elő konkrét követelményeket és ellenőrzési módszereket, azonban alkalmazása célorientált és folyamatszemléletű szervezeti működést biztosít. Alkalmazásával hozzájárulhatunk az emberi erőforrás jobb védelmét szolgáló munkakörnyezet kialakításához MSZ ISO/IEC Az MSZ ISO/IEC , -2 szabvány az információs rendszerek üzemeltetési kérdéseivel foglalkozó, brit eredetű ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ajánlás alapján, ill. azzal összhangban készült. A dokumentum első része egy formális követelményrendszer az elfogadható informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatban, míg a második rész útmutató a szolgáltatásirányításhoz és az első rész szerinti audithoz. A szolgáltatás menedzsment tevékenységek a ma népszerű, a többi szabványban is alkalmazott Plan-Do-Check-Act modellhez kapcsolódnak. 21

22 A menedzsment rendszer, az informatikai szolgáltatások tervezésének és megvalósításának kérdésköre, valamint az új szolgáltatások tervezése mellett öt alapvető területe van a teljes szolgáltatás menedzsmentnek: szolgáltatásbiztosítás (szolgáltatási szint, szolgáltatási jelentések, kapacitás, szolgáltatás folytonosság és rendelkezésre állás, információ biztonság, informatikai szolgáltatás költségtervezése és pénzügyi kezelése), szabályozási folyamatok (konfiguráció- és változás menedzsment), kiadási folyamatok (dokumentumok, működési leírások kiadás kezelése, a jóváhagyott változások dokumentálása), megoldási folyamatok (incidens- és problémakezelés), Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat, üzleti- és szállítói kapcsolatok kezelése) BS A brit üzletmenet folytonossággal foglalkozó BS , -2 jelzetű szabványcsomag szintén egy vállalati működést szabályozó irányítási rendszer kialakítását teszi lehetővé. Minden szervezetre alkalmazható. A potenciális veszélyek és kockázati tényezők feltárása egy összetett hatáselemző munka eredménye (Business Impact Analysis, BIA). Megvizsgálják a vállalat kulcstermékeit, ill. annak előállítási lépéseit, a szolgáltatásokat támogató folyamatokat, az üzleti tevékenység megszakadásának maximálisan elfogadható időtartamát és a külső üzleti partnerektől való függőséget. Az üzleti hatáselemzés alapján a vállalat olyan üzletmenet folytonossági tervet alakít ki (Business Continuity Plan), amely segítségével a váratlan események sem okozhatnak gondot (katasztrófa helyzet, alapanyaghiány, közműzavarok, munkaerőhiány, technológiai berendezések meghibásodása, informatikai problémák, vevői reklamációk stb.). Megmarad a cég jó híre és képes folytatni az értékteremtő tevékenységeket, kiszolgálni az üzleti partnereket. A vállalat minden kritikus anyagi és információs folyamata rendelkezik olyan helyettesítő megoldással, amely lehetővé teszi a rendkívüli helyzetben történő működést és az eredeti állapotba történő visszatérést. A Plan-Do-Check-Act ciklus alapján fontos az irányítási rendszer dokumentálása és rendszeres vezetői átvizsgálása, valamint tesztelése és folyamatos fejlesztése is. 22

23 1.6.9 A SCOR és a CPFR Modell Az amerikai Supply Chain Council (SCOR modell) által megfogalmazott definíció alapján az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. Az 5 fő folyamat, amely meghatározza az ellátási láncot; 1. tervezés (a kereslet-kínálat elemzése és a termékek, ill. szolgáltatások előállításának minőségi, mennyiségi és időrendi meghatározása), 2. beszerzés (alapanyag, alkatrész és kooperációs szolgáltatások), 3. gyártás (alkatrészgyártás és szerelés), 4. kiszállítás (készletezés, rendelés-feldolgozás, elosztás, valamint a végső fogyasztó kiszolgálása), 5. visszaszállítás (hibás, felesleges és karbantartandó termékek kezelése, ill. vevőszolgálati tevékenység). Az ellátási láncot alkotó szervezetek eredményei nem egyszerűen összeadódnak, hanem az erőforrás-allokációból adódóan a gazdálkodás különböző területein egymást felerősítő szinergikus hatások alakulnak ki. Ez azonban a kockázatokra is igaz. Az ellátási lánc menedzsmentje a vállalatok tudatos együttműködését jelenti. Elfogadják, hogy annak léte versenypozíciójuk javulását eredményezi. A lánc tagjai hajlandók lemondani rövid távú előnyöket hozó egyéni érdekeik érvényesítéséről a teljes lánc optimális működésének érdekében. Ez közös kockázatkezelést és komplex ellátás biztonságot eredményező védelmi tevékenységet is feltételez. Ennek szabályozásában nyújthat segítséget az ISO es szabványcsomag, amely az ellátási láncok biztonság irányítási rendszerére vonatkozó követelményeket is tartalmazza. Az ellátási láncokban fontosabb a teljes hálózat hatékony működése, mint a tagvállalatok egyéni erőforrás felhasználási optimuma. Ez bevált CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) folyamatmodell alapján arra készteti a vállalatokat, hogy együttműködjenek. A szükséglettervezés alapja a végső fogyasztói igény. A modellt alkalmazása egy konszenzuson alapuló előrejelzést eredményez, amely azután meghatározza a disztribúció, a termelés és a beszerzés tagokra is lebontott terveit. Az ellátási lánc tagjai törekednek arra, hogy az előrejelzés alapját szolgáló adatok minél pontosabbak legyenek. Ez az ellátásbiztonságot is javítja. 23

24 1.7 Kutatási módszerek Tanulmányoztam és feldolgoztam a szakirodalom vonatkozó részeit. Elemeztem az információbiztonsággal és vállalati kockázatmenedzsmenttel foglalkozó nemzetközi szabványokat és ajánlásokat. Rendszereztem 2005 óta, a szakmai pályafutásom alatt megszerzett ismereteimet, amelynek jelentős részét a A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakmai fórumainak rendszeres látogatójaként szereztem. Szakértői konzultációt folytattam a szakmai gyakorlatban is jártas hazai szakemberekkel: Dr. Muha Lajos (NKE), Dr. Beinschróth József (ÓE, KVK), Dr. Szádeczky Tamás (ÓE, KVK), Lábodi Csaba (QLCS Kft), Tarján Gábor (MagiCOM és ISACA), Horváth Gergely Krisztián (ISACA). 2. Új tudományos eredmények 2.1 Kis és közepes vállalatok információbiztonsága [3, 4] A kis- és közepes vállalkozások meghatározást az Európai Unió gyakorlatához igazodva évi XXXIV. törvény szabályozza. Közepes vállalkozásnak tekinthető az a cég, amelynek az alkalmazotti létszáma nem haladja meg a 250 főt, éves nettó árbevétele kevesebb, mint 50 millió euró, valamint a mérleg-főösszeg maximum 43 millió euró. A tényleges magyarországi KKV szektorban - egyéni- és mikro-vállalkozásokat leszámítva - hozzávetőlegesen 30 ezer vállalkozás van. Számos hazai és nemzetközi felmérés bizonyítja, hogy a vállalatok nem foglalkoznak megfelelő súllyal az informatikai-, ill. információbiztonsággal. A helyzet különösen a kis- és közepes vállalkozások (KKV) esetében lehangoló (Symantec 2011). Üzleti környezetük és a velük szemben támasztott elvárások gyorsan változnak, ráadásul az ilyen szervezetek méretükből adódóan rugalmasabbak, mint a nagyvállalatok. A fizikai biztonság, ill. védelem a megfelelő környezet kialakítását jelenti, a szándékos vagy vétlen károkozás ellen, ill. katasztrófahelyzetben. 24

Vállalatbiztonság. 1 Bevezetés. Dr. Michelberger Pál

Vállalatbiztonság. 1 Bevezetés. Dr. Michelberger Pál Dr. Michelberger Pál Dr. Michelberger Pál Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet michelberger.pal@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt: Számos tudományos cikk foglalkozik a felelős

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Bevezetés az Informatikai biztonsághoz

Bevezetés az Informatikai biztonsághoz AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Bevezetés az Informatikai biztonsághoz 2012 Szeptember 12. Mi a helyzet manapság az informatikával? Tévedni emberi dolog,

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

I. Definíciók. 1. Üzletmenet folytonossági terv - katasztrófa terv. Üzletmenet folytonossági tervezés

I. Definíciók. 1. Üzletmenet folytonossági terv - katasztrófa terv. Üzletmenet folytonossági tervezés Üzletmenet folytonossági tervezés I. Definíciók II. Első lépés: a kockázatok felmérése III. Az informatikai üzletmenet folytonossági terv komponenseiről IV. Az egyes rendszerek informatikai üzletmenet

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Bartek Lehel Zalaszám Informatika Kft. 2012. május 11. Az ISO 27000-es szabványsorozat az adatbiztonság a védelmi rendszer olyan, a védekező számára kielégítő

Részletesebben

IT biztonsági törvény hatása

IT biztonsági törvény hatása IT biztonsági törvény hatása IT biztonság a modern államigazgatás szolgálatában Tim Zoltán CISA, CISM, CRISC, CCSK, IPMA B Budapest, 2014. Október 16. 1 Informatikai biztonság jogszabályai Today 1 2 3

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Szabványok, ajánlások

Szabványok, ajánlások Szabványok, ajánlások ISO 27000 szabványcsalád COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Common Criteria (ISO/IEC 15408) ITIL és ISO/IEC 20000 (IT Infrastructure Library) KIB 25.

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Headline Verdana Bold Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa-elhárítás Felkészülés a ritkán bekövetkező, magas kockázatú eseményekre Szöllősi Zoltán Szenior Menedzser, 2016. október 11. Üzletmenet-folytonosságot

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Vállalati információbiztonság szervezése

Vállalati információbiztonság szervezése Dr. Michelberger Pál - Lábodi Csaba Dr. Michelberger Pál Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet michelberger.pal@kgk.uni-obuda.hu Lábodi Csaba QLCS Kft. csaba.labodi@gmail.hu

Részletesebben

Információbiztonság az ellátási láncokban

Információbiztonság az ellátási láncokban MEB 2009 7 th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary Michelberger Pál Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Kar, Szervezési és

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság Üzletmenet? folytonosság?

Üzletmenet folytonosság Üzletmenet? folytonosság? Üzletmenet folytonosság Üzletmenet? folytonosság? avagy "mit is ér a hogyishívják" Léstyán Ákos vezető auditor ISO 9001, 27001, 22000, 22301 BCP - Hétpecsét 1 Hétfőn sok ügyfelet érintett egyszerűen nem

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft.

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Nádas Bence - Menedzselt szolgáltatások vezető, Fujitsu Siemens Computers Kft. 2009. március 18. Vállalatunk A Fujitsu Siemens Computers

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Informatikai adatvédelem a. Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató

Informatikai adatvédelem a. Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató Informatikai adatvédelem a gyakorlatban Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató Az informatika térhódításának következményei Megnőtt az informatikától való függőség Az informatikai kockázat üzleti kockázattá

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai. Dr. Szádeczky Tamás

Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai. Dr. Szádeczky Tamás Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai Dr. Szádeczky Tamás Irányítási rendszerek ISO megközelítés Irányítási rendszer - Rendszer politika és célok megfogalmazásához,

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13 A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF 2006. november 13 A felügyelés közeljövője a kockázat alapú felügyelés Miért? Mert a Felügyelet sok,különböző típusú és nagyságú

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja 2010. november 30. Informatika felügyeleti főosztály: Gajdosné Sági Katalin Gajdos.Katalin@PSZAF.hu Kofrán László - Kofran.Laszlo@PSZAF.hu Bázel

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok alkalmazásában Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu Témakörök Rövid bemutatkozás ECQA Internal Financial Control Assessor képzési

Részletesebben

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA Adat és információvédelem Informatikai biztonság Dr. Beinschróth József CISA BCP, DRP Fogalmak: BCP, DRP Felkészülési/készenléti szakasz Katasztrófa helyzet kezelése A katasztrófa kezelés dokumentumai

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015.

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Tóth Béla 2015. Név: Tóth Béla Tanulmányok: 2010 - Óbudai Egyetem / NIK Informatikai Biztonság szak Mérnök Diploma Főállásban: Pénzügyi szektor IT Infrastruktúra

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA, BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

BIZTONSÁGPOLITIKA, BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 10. óra BIZTONSÁGPOLITIKA, BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés:

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Az információbiztonság új utakon

Az információbiztonság új utakon Az információbiztonság új utakon Előadó: Kmetty József vezérigazgató Jozsef.Kmetty@kurt.hu Az információs társadalom jelentősége Nincs olyan eszköz, amelyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

Muha Lajos. Az információbiztonsági törvény értelmezése

Muha Lajos. Az információbiztonsági törvény értelmezése Muha Lajos Az információbiztonsági törvény értelmezése kibervédelem? KIBERVÉDELEM KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK VÉDELME Az információvédelem igénye Magyarország

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Vállalati adatvédelem

Vállalati adatvédelem Vállalati adatvédelem és a Hargitai László, kiberbiztonsági tanácsadó 2017. március 2. Tartalom 1 a kibertérben 2 adatok: üzleti érték és 3 - új követelmények és ok 4 Megoldás: a szervezet szintjén 5 Az

Részletesebben

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében ISOFÓRUM TAVASZ II. szakmai rendezvény 2016. 06. 02-03. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) Kezeljem a kockázatokat?

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Informatika-irányítás új keretek között. PSZÁF projekt

Informatika-irányítás új keretek között. PSZÁF projekt PSZÁF projekt Horváth Csaba Vezérigazgató-helyettes 1 Napirend 1. Változások az elmúlt években A CIB üzleti fejlődése, az IT helyzete és szerepe a változó környezetben 2. A gyors felzárkózás Hogyan hozzuk

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése ROBOTHADVISELÉS S 2009 Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése Muha Lajos PhD, CISM főiskolai tanár, mb. tanszékvezet kvezető ZMNE BJKMK IHI Informatikai Tanszék 1 Az informatikai biztonság Az informatikai

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - DRAFT. Horváth Csaba PwC Magyarország

A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - DRAFT. Horváth Csaba PwC Magyarország A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - Horváth Csaba PwC Magyarország A szoftverszolgáltatások növekvő kockázatai 2011. április adatvesztés az AWS EC2 szolgáltatásban A kibertámadások folyamatosan

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben