JELENTÉS. az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről"

Átírás

1 M/W BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület december 16-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 88/2014. (III. 26.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az 1165 Budapest Diósy Lajos utca 5. szám alatti, , és hrsz-ú ingatlanon található felépítmény földszinti részét, valamint a pince részét, üres állapotban, nyilvános egyfordulós pályázat útján, bérbeadással orvosi, egészségügyi, oktatási célra hasznosítja. A versenyeztetési felhívás feltételei: A helyiségcsoport közmű ellátása: elektromos áram, víz, gáz, csatorna Az ingatlan övezeti besorolása: L3-XVI/OM Induló bérleti díj mértéke: ,- Ft/hó+Áfa Az Önkormányzat a bérleti díjat évenként megemeli legfeljebb az infláció mértékével, első alkalommal január 1-től. Óvadék elhelyezése: 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg Bérlet időtartama: határozatlan idő, 3 hónapos felmondási idővel A Bizottság felkéri a Polgármestert az előterjesztésben szereplő feltételekkel a pályázati felhívás és a részletes tájékoztató megjelentetésére. Határidő: december 31. (12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) A pályázati felhívás április 22-én kifüggesztésre került. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot 195/2014. (VI. 18.) határozatában bírálta el. 231/2014. (IX. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az állattartásra szolgáló épületek elhelyezését tartalmazó rendeleti szabályozás előkészítéséről.

2 2 Határidő: október 1. (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) A Képviselő-testület a december 16-i ülésén tárgyalja a Javaslat az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére" tárgyú előterjesztést, valamint ezzel összefüggésben a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítását. 310/2014. (XII. 10.) Kt. 1. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budapest, Csömöri út 185. számú ingatlan használatát december 31-ével felfüggeszti, ugyanis az ingatlan életveszélyes. Felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokbavételéről legkésőbb január 8- ig gondoskodjon, és ezen határnap lejártát követően, a birtokbavétel eredménytelensége esetén, a törvényes működés biztosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket oly módon, hogy az érintett ingatlanokra vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelet 23. (3) bekezdésében foglaltak szerinti használati díj összegének kiszabásáról és behajtásáról gondoskodjon, valamint az életveszélyes ingatlan használatát bírósági úton is kísérelje meg megszüntetni. 2. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Csömöri út 185-be integrált Civil szervezetek részére, más helyiség használatát biztosítja, melyet február 28-át követően jelöl ki. A használat módja szintén természetbeni támogatásként juttatott helyiséghasználat, melyet a gazdaszervezet 24*2órában automatikusan, a beintegrált szervezetek pályázati úton kaphatnak, az erről elfogadott szabályzat és jogszabály szerint. A támogatás nyújtása kizárólag a hatályos jogszabályok alapján történhet, tehát a természetbeni támogatás nyújtásának a jogszabályi feltételek megléte minden esetben követelménye lesz. Határidő: A határozat közlésére: december 15-e. Az ingatlan birtokbavételére: január 8. (12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

3 3 8/2015.(1. 28.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 310/2014. (XII. 10.) határozatának végrehajtási határidejét március 3l-re módosítja. Határidő: január 28. (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) A Budapest, Csömöri út 185. számú ingatlan birtokbavétele március 27-én megtörtént. 316/2014. (XII. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a 286/2012. (VI. 20.) számú határozatával elfogadott Településrendezési Szerződés 6. pontjában foglalt 18 hónapos határidő 48 hónapra történő módosításához. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a Településrendezési Szerződés módosítás aláírására. Határidő: május 31. A Településrendezési szerződést március 23-án írták alá a felek. 319/2014. (XII. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a közétkeztetés keretében minden önkormányzati fenntartású iskolában kétféle menüből lehessen választani az ebédet. Határidő: augusztus 30. (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) A képviselő-testületi határozatban foglaltak augusztus 30-ig megvalósultak. 320/2014. (XII. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az átutalásos étkezés befizetési rendszer továbbfejlesztésre kerüljön. A jövőben ne csak befizetni, hanem lemondani is lehessen étkezést interneten keresztül.

4 4 Határidő: augusztus 30. (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) A képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján az átutalásos étkezés befizetési rendszer továbbfejlesztése augusztus 30-ig megtörtént. 204/2015. (V. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által közzétett, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására" tárgyú pályázat keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (1165 Baross Gábor u szám, hrsz.: alatti) székhelyén, önkormányzati ingatlanon, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló, mindkét melegítő-tálaló konyha infrastrukturális felújításához, fejlesztéséhez. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást megadja és vállalja, hogy a felújítás, fejlesztés megvalósításától számított legalább 10 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően működteti. A pályázat benyújtásához szükséges mindösszesen Ft önrészt az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6./A melléklet 32. sor Pályázati keret" költségvetési soron rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: május 29. A képviselő-testületi határozat alapján határidőben benyújtottuk pályázatunkat a nemzetgazdasági miniszter által közzétett "A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" tárgyú pályázat keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda két melegítő konyhájának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. A nemzetgazdasági miniszter arról döntött, hogy évben - forráshiány miatt - tartaléklistára került a pályázatunk. A döntésről szóló értesítés július 23-án kelt. Határidőre, szeptember 30-án nyújtottuk be a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály hatósági állásfoglalását a Magyar Államkincstár részére. A pályázati felhívásban az szerepel, hogy a miniszter november 15-éig dönt a tartaléklistán szereplő pályázatokról. A támogatásban részesülő pályázók a miniszteri döntést követő 3 napon belül tájékoztatást kapnak az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. A támogatásban

5 5 nem részesülő pályázók december 15-ig kapnak értesítést elektronikus levélben, melyben ismertetik az elutasítás indokát is. 206/2015. (V. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, HOM-512 forgalmi rendszámú, WOLOMFF681G alvázszámú, kék színű Opel Astra FCC 1,4 típusú gépjárművet az üzembentartói jog ingyenes átadásával a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használatába adja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzembentartói szerződés aláírására. Határidő: június /2015. (V. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező, GHP-480 forgalmi rendszámú, JMBLNCB4WVU alvázszámú, piros színű Mitsubishi Lancer 1,6 típusú gépjármű hasznosításának jogát Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalától megvonja. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata egyúttal úgy dönt, hogy az önkormányzati célok hatékonyabb megvalósítását szolgálja, ha a GHP-480 forgalmi rendszámú gépjármű üzembentartói jogának ingyenes átadásával a gépjárművet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használatába adja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező három oldalú üzembentartói Határidő: június 15. A HOM-512 forgalmi rendszámú és a GHP-480 forgalmi rendszámú gépjárművek üzembentartói szerződése június l-jén került aláírásra.

6 6 209/2015. (V. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületnek (székhely: 1162 Bp., Monoki u. 27., adószám: , képviseli: Decsi István) évben nyújtott , Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse. Határidő: május 31. (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) A képviselő-testületi határozatról május 14-én értesítettük az érintettet. 210/2015. (V. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületet (székhely: 1162 Bp., Monoki u. 27., adószám: , képviseli: Decsi István) ,- Ft-tal támogatja Decsi Tamás válogatott kardvívó 2016-os nyári olimpiai játékokra és azt megelőző világversenyekre való félkészülésének céljából az Önkormányzat évi költségvetésének Kiemelt sportolók támogatása" kerete terhére. Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséről és a kérelmezőt értesítse a határozatról. Határidő: május 31. (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) A Kertvárosi Vívó Sport Egyesülettel a támogatási szerződést május 22-én kötöttük meg, ezt követően határidőben átutalásra került a támogatási összeg. 228/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja Al Gore, az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnökének azon kezdeményezését, amellyel egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozása érdekében a COP21 konferencián a világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönzi, továbbá Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke felhívására támogatja az Élő Bolygónk" kezdeményezést, egyúttal a

7 7 minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a Polgármestert, hogy erről a lehetőségről tájékoztassa a kerületi lakosságot is. Határidő: 2015.július 15. A Képviselő-testület által hozott határozattal támogatta az Elő Bolygónk" kezdeményezést és erről az alábbi módon tájékoztatta a kerület lakosságát: - a XVI. kerületi újság XXIV. évfolyamának 13. számában július 1-én, - az önkormányzat hivatalos honlapján július 17-én, illetve - az önkormányzat Facebook oldalán július 17-én megjelent. 229/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a következő vállalásokat teszi a klímaváltozás mérséklése érdekében január 1-től a 2019-ig tartó önkormányzati ciklus végéig: Folytatjuk az őszi faültetési akciót, de kiegészül a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát" programmal (2015. október 31-ig a szükséges rendelet megalkotása). Lakosság számára elérhető klímabarát" központi pályázatok kapcsán a lakossági önrész támogatása (Otthon melege rendelet módosítása október 31- ig). Esővíz gyűjtésének támogatása az önkormányzati fenntartású intézmények, illetve a lakosság körében (2015. október 31-ig a szükséges rendelet megalkotása). Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokban a fa- és széntüzelés kiváltása egyéb környezetbarát fűtési alternatívával (Lakáskoncepció október 31-ig szükséges módosítása). Folytatjuk az őszi lombgyűjtési és a tavaszi nyesedék gyűjtési akciót. Évente legalább egyszer továbbra is megszervezzük a lakossági veszélyeshulladék szervezett begyűjtését. Továbbra is támogatjuk az önkormányzati beruházásoknál a jelentős energia megtakarítást eredményező hőszigetelések, új nyílászárók, gépészeti berendezések további alkalmazása mellett az alternatív energiát hasznosító rendszer kialakítását. Az Önkormányzati fenntartású és üzemeltetésű intézmények felújítása során minden esetben betervezésre kerül legalább egy ilyen rendszer. Folytatjuk és kibővítjük a komposztálási akciót az önkormányzati fenntartású és üzemeltetésű intézmények

8 8 részére is (Lakossági komposztálás támogatásáról szóló rendelet módosítása október 31-ig). Park vagy játszótér létesítése, illetve felújítása esetén minden esetben ivókút, illetve öntözőrendszer kiépítése. Folytatjuk a környezeti nevelést (pl. tanévenkénti iskolák közti környezetvédelmi verseny), ezért minden környezetvédelemmel kapcsolatos világnapon (Víz Világnapja - március 22., Föld Napja - április 22., Madarak és Fák Napja - május 10., Autómentes Nap - szeptember 22.) központi rendezvény szervezése a kerületi oktatási-nevelési intézmények, a civil szervezetek valamint a kerület lakosságának bevonásával. Csatlakozunk a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett, a kistarcsai kórháznál építendő P+R parkoló létesítéséhez a kerületet terhelő személygépjármű forgalom csökkentése érdekében. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése a kerületi lakosság körében. Folytatjuk a kerékpárutak kiépítését a belváros felé, valamint a Naplás-tóig. Kezdeményezés benyújtása a BKK felé a kerületben közlekedő buszok környezetbarát és alacsonypadlós járatokra való kiváltása érdekében. Közösségi kertmozgalom népszerűsítése a lakosság körében. Előkészületeket teszünk egy önkormányzati, közösségi komposztáló telep létrehozása érdekében a lakossági és intézményi komposztálási akciók támogatására os évtől benevezünk a Virágos Magyarországért Mozgalomba. Határidő: október 31. A Képviselő-testület az alábbi vállalásokat tette a klímaváltozás mérséklése érdekében: - Folytatjuk az őszi faültetési akciót, de kiegészül a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát" programmal (2015. október 31-ig a szükséges rendelet megalkotása). A rendelet a Képviselő-testület december ülésén kerül megalkotásra. - Lakosság számára elérhető klímabarát" központi pályázatok kapcsán a lakossági önrész támogatása (Otthon melege rendelet módosítása október 31-ig). A rendelet a Képviselő-testület november 18.-i ülésén került módosításra. - Esővíz gyűjtésének támogatása az önkormányzati fenntartású intézmények, illetve a lakosság körében (2015. október 31-ig a szükséges rendelet megalkotása). A rendelet a Képviselő-testület október 28.4 ülésén került megalkotásra. - Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokban a fa- és széntüzelés kiváltása egyéb környezetbarát fűtési alternatívával (Lakáskoncepció október 31-

9 9 ig szükséges módosítása). A Lakáskoncepció a Képviselő-testület október 28. -i ülésén került módosításra. Az alábbi vállalások folyamatosak illetve ügyintézésük folyamatban van: - Folytatjuk az őszi lombgyűjtési akciót. Évente legalább egyszer továbbra is megszervezzük a lakossági veszélyes hulladék szervezett begyűjtését. Továbbra is támogatjuk az önkormányzati beruházásoknál az alternatív energiát hasznosító rendszer kialakítását. Az Önkormányzati fenntartású és üzemeltetésű intézmények felújítása során minden esetben betervezésre kerül legalább egy ilyen rendszer. Folytatjuk és kibővítjük a komposztálási akciót az önkormányzati fenntartású és üzemeltetésű intézmények részére is (Lakossági komposztálás támogatásáról szóló rendelet módosítása október 31-ig). Park vagy játszótér létesítése, illetve felújítása esetén minden esetben ivókút, illetve öntözőrendszer kiépítése. Folytatjuk a környezeti nevelést (pl. tanévenkénti iskolák közti környezetvédelmi verseny), ezért minden környezetvédelemmel kapcsolatos világnapon központi rendezvény szervezése a kerületi oktatási-nevelési intézmények bevonásával (Föld napja, Víz napja...). A kerékpáros közlekedés népszerűsítése a kerületi lakosság körében. Folytatjuk a kerékpárutak kiépítését a belváros felé, valamint a Naplás-tóig. - Kezdeményezés benyújtása a BKK felé a kerületben közlekedő buszok környezetbarát és alacsonypadlós járatokra való kiváltása érdekében. Közösségi kertmozgalom népszerűsítése a lakosság körében. 235/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Varázsműhely Művészeti Alapítvány "Múzeumpedagógiai foglalkozások kerületünk iskolásainak 2015." című pályázatát ,- Ft-tal, azaz kettőszázezer, - Ft-tal támogatja a évi költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított Közművelődés támogatása keret közművelődési pályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben foglalkozásvezetők vállalkozási díja, projektor, laptop vásárlásának költségeire, hangtechnikai berendezés használati díjára, művészeti foglalkozások alapanyagaira. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik",

10 10 melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 236/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Varázsműhely Művészeti Alapítvány "Hagyományőrző programsorozat 2015." A CINKOTAI TÁJHÁZ ÉS NÉPRAJZI ÉLMÉNYTÁRBAN" című pályázatát ,- Ft-tal, azaz kettőszázezer,- Ft-tal támogatja a évi költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított Közművelődés támogatása keret közművelődési pályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben előadók, fellépők, koncertek díja, zenevonat költsége, állatok bérlése, körhinta, foglalkozásvezetők és játszóházak díja, bábelőadások, kézműves alapanyagok, vendéglátáshoz szükséges eszközök, alapanyagok, kemencés programok alapanyagai, szállítási és útiköltség, ajándékok, jutalmak, díjak, Betlehemi szoborcsoport restaurálásának, állatok bérlésének, helyszín őrzésének költségére. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

11 11 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. (13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) A támogatási szerződést július 10-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg is határidőben átutalásra került. 237/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hittel a Nemzetért Alapítvány "Mindszenty konferencia és könyvkiadás" című pályázatát ,- Fttal, azaz egyszázezer,- Ft-tal támogatja a évi költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított Közművelődés támogatása keret közművelődési pályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben előadók megajándékozására, hallgatóság megvendégelésére, nyomdai költségekre. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

12 12 238/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hittel a Nemzetért Alapítvány "Wass Albert Emlékünnepség" című pályázatát ,- Ft-tal, azaz egyszázezer,- Ft-tal támogatja a évi költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított Közművelődés támogatása keret közművelődési pályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben szereplők megajándékozására, megvendégelésére, teremdíszítés, meghívók, plakátok, hirdetések költségeire. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. (14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) Tekintettel az Alapítvány kuratóriumi tagjainak nyári külföldi elfoglaltságára a támogatási szerződést szeptember 7-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg átutalásra került. 240/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Törley Szalon Alapítvány "Közművelődési, kulturális és közösségi műsorok, kiállítás szervezése és rendezése. A magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos program szervezése" című pályázatát ,- Ft-tal, azaz kettőszázezer,- Ft-tal támogatja a évi költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított Közművelődés támogatása keret közművelődési pályázatok alkerete terhére.

13 13 A támogatási összeg felhasználható 2015-ben csomagolás, szállítás, posztamensek, állványok, keretezés, kiállítást megnyitó személyek, zsűritagok (művészettörténész, zenész) honoráriuma, vendéglátás, meghívó, plakát, grafikai munka, nyomda, könyvek, hímzések alapanyagainak költségeire. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. A támogatási szerződést július 23-án írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg is határidőben átutalásra került. 242/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány "VI. Tavaszváró Terepfutóverseny, Naplás-tó" tárgyú pályázatát ,- Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal támogatja az Önkormányzat évi költségvetési rendelet 5. melléklet 41. sorában biztosított Kerületi sport támogatása keret sportpályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben Versenybírói díjak, chipes időmérés, WC bérlés, engedélyek, hangosítás bérlés, orvosi felügyelet költségére, ajándékok, rajtszámok vásárlására. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve

14 14 szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. Tekintettel az Alapítvány kuratóriumi tagjainak nyári külföldi elfoglaltságára és szabadságára a támogatási szerződést szeptember 14-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg átutalásra került. 243/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Rákosszentmihályi Elő Reménység Alapítvány Sashalmi Foci" Esték tárgyú pályázatát ,- Ft-tal, azaz húszezer forinttal támogatja az Önkormányzat évi költségvetési rendelet 5. melléklet 41. sorában biztosított Kerületi sport támogatása keret sportpályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben terembérleti díj költségére. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

15 15 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. Tekintettel az Alapítvány kuratóriumi tagjainak nyári külföldi elfoglaltságára és szabadságára a támogatási szerződést szeptember 14-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg átutalásra került. 244/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Varázsműhely Művészeti Alapítvány "Manótorna"-mozgásos rekreáció, egészségmegőrzéskerületünk picinyeinek és szüleiknek" című pályázatát ,- Ft-tal, azaz hatvanezer,- Ft-tal támogatja a évi költségvetési rendelet 5. melléklet 41. sorában biztosított Kerületi Sport támogatása keret sportpályázatok alkerete terhére. A támogatási összeg felhasználható 2015-ben Mászóalagút, trambulin, ugráló labda, sportszertároló fiókos szekrény, mászóház, fejlesztő és sportjátékok vásárlására. A támogatás elszámolásának határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül.

16 16 Tekintettel az Alapítvány kuratóriumi tagjainak nyári külföldi elfoglaltságára és szabadságára a támogatási szerződést augusztus 3-án írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg átutalásra került. 245/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Táncsics Mihály Jubileumi Alapítványt ,- Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret terhére. A támogatás felhasználható belépőjegyek és buszbérlés költségére. A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. 246/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Táncsics Mihály Jubileumi Alapítványt ,- Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret terhére. A támogatás felhasználható szállásköltségre.

17 17 A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. A támogatási szerződést július 15-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg is határidőben átutalásra került. 247/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Varázsműhely Művészeti Alapítványt ,- Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret terhére. A támogatás felhasználható: fellépők, közreműködők díjaira, kézműves alapanyagok költségeire. A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel

18 18 mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. (15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) A támogatási szerződést július 10-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg is határidőben átutalásra került. 248/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítványt ,- Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret terhére. A támogatás felhasználható utazás, szállás, étkezés, program és anyagköltségre. A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: december 15. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási Határidő: július 15.

19 19 - az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. A támogatási szerződést július 14-én írták alá a felek, ezt követően a támogatási összeg is határidőben átutalásra került. 277/2015. (IX. 16.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a SOS Központ Kft.-vel kötendő, határozatlan időtartamú ellátási szerződéskötés útján, és a Területi Szociális Szolgálat gondozónői hálózatának bevonásával együtt biztosítja 76 fő részére. A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a határozatlan időtartamú Határidő: szeptember 30. (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) Tekintettel arra, hogy a szerződés jogi szempontból történő jóváhagyása csak többszöri egyeztetés után történt meg, a felek október 22. napjával írták alá a határozatlan időtartamú ellátási szerződést. 278/2015. (IX. 16.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 134/2013. (IV. 17.) határozata alapján a helyrajzi számú, természetben 1163 Budapest, Veres Péter út 27. szám alatti ingatlan 810/860-ad tulajdoni hányadát illetően a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel kötött közfeladatellátási szerződés határidejét további két évvel meghosszabbítja, és ennek megfelelően kívánja módosítani a szerződés 9. pontját. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. Határidő: szeptember 30. (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) A szerződésmódosítást szeptember 30-án írták alá a felek.

20 20 301/2015. (X. 28.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 61/2015. (II. 18.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVI. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a közötti időszakban az alábbi ingatlanokban lévő önkormányzati bérlakásokat jelöli ki elidegenítésre. Árpád u. 29. Baross G. u. 3. Baross G u. 24. Batsányi u. 1. Csömöri u. 70. Kézbesítő u. 14. Kézbesítő u. 26 Margit 28. Nagyvázsony u. 19. Petúnia u. 10. Pósa Lajos u 23. Párta u 32. Pilóta u. 19. Pilóta u. 37. Rajka u. 6. Rákóczi u. 81. Rákosi u. 37. Rákosi u. 42. Rózsa u. 24. Szent István u. 42. Szent Korona u Vámosgyörk u. 60. Kossuth Lajos utca 39. Az értékesítésre kijelölés módjáról, és feltételeiről a Lakástörvényben kapott felhatalmazás alapján alkotott, vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján kijelölt hatáskörrel rendelkező döntéshozó határoz. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. Határidő: a tájékoztatásra november 10. " Határidő: október 28. (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Az érintetteket november 10-én, postai úton tájékoztattuk.

21 21 325/2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumával a 20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása" előirányzat terhére kötendő támogatási szerződést - mely a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/d. szám (hrsz /40) alatt található ingatlanon az Erzsébetligeti Sportközpont megvalósításával összefüggő költségekhez nyújt pénzügyi támogatást és az előterjesztés 1. mellékletét képezi a felhatalmazó levéllel és nyilatkozatokkal együtt - aláírja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés értelmében a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felé szükséges információk továbbításáról. Határidő: november 30. (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) december 2-án a mindkét fél által aláírt támogatási szerződés megérkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A 300 millió Ft összegű támogatás december 7-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. 326/2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel a 20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére megkötött támogatási szerződés módosítását - mely az előterjesztés 2. mellékletét képezi - aláírja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés értelmében a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felé szükséges információk továbbításáról. Határidő: november 30. (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Önkormányzatunk részéről a Polgármester aláírta a támogatási szerződést, melyet visszajuttattunk a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-be. A támogató fél által is aláírt szerződés még nem érkezett vissza.

22 22 327/2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyerekkuckó Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és a MÁK-ba való megküldésére. Határidő: november /2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Margaréta Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és a MÁK-ba való megküldésére. Határidő: november /2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és a MÁK-ba való megküldésére. Határidő: november /2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Napsugár Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és a MÁK-ba való megküldésére.

23 23 Határidő: november /2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Szentmihályi Játszókert Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint módosítja: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és a MÁK-ba való megküldésére. Határidő: november 30. A képviselő-testületi határozatok alapján elkészült módosító okiratokat valamint egységes szerkezetű alapító okiratokat november 26-án küldtük meg valamennyi óvoda esetében a Magyar Államkincstár részére. Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 88/2014. (III. 26.) 231/2014. (IX. 10.) 310/2014. (XII. 10.) 316/2014. (XII. 10.) 319/2014. (XII. 10.) 320/2014. (XII. 10.) 8/2015.(1. 28.) 204/2015. (V. 13.) 206/2015. (V. 13.) 207/2015. (V. 13.) 209/2015. (V. 13.) 210/2015. (V. 13.) 228/2015. (VI. 24.) 229/2015. (VI. 24.) 235/2015. (VI. 24.) 236/2015. (VI. 24.) 237/2015. (VI. 24.) 238/2015. (VI. 24.) 240/2015. (VI. 24.) 242/2015. (VI. 24.) 243/2015. (VI. 24.) 244/2015. (VI. 24.) 245/2015. (VI. 24.)

24 24 246/2015. (VI. 24.) 247/2015. (VI. 24.) 248/2015. (VI. 24.) 277/2015. (IX. 16.) 278/2015. (IX. 16.) 301/2015. (X. 28.) 325/2015. (XI. 18.) 326/2015. (XI. 18.) 327/2015. (XI. 18.) 328/2015. (XI. 18.) 329/2015. (XI. 18.) 330/2015. (XI. 18.) 331/2015. (XI. 18.) határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Határidő: december 16. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

25 25 Határidő módosítás iránti kérelem 191/2014. (VI. 18.) Kt. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budapest XVI. kerület helyrajzi szám alatti ingatlanon Cinkota Strand előtti közterület közvilágítási hálózatát, mint korlátozottan forgalomképes törzsvagyont térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába adja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadáshoz szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: június 30. (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 302/2014. (XII. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 191/2014. (VI. 18.) határozatának végrehajtási határidejét március 31-re módosítja. Határidő: december 10. Intézkedés: A képviselő-testületi határozatban foglalt közvagyon átadás még nem történt meg. A Polgármesteri Hivatal részéről minden szükséges adatot átadtunk Budapest Főváros Önkormányzatának és elküldtük nekik az aláírt megállapodást, ott viszont nem került be a Fővárosi Közgyűlés elé. Kértük a késlekedés kivizsgálását a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjétől, ennek eredményeképpen most ígéretet kaptunk, hogy a január végi Közgyűlésen átveszik a Cinkota Strand előtti közterület közvilágítási hálózatát. Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a végrehajtásra biztosított határidőt február 29-ig meghosszabbítani szíveskedjen! Határozati javaslat II.: Budapest, december 4. Láttam: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 191/2014. (VI. 18.) határozatának végrehajtási határidejét február 29-re módosítja. Határidő: december 16. (elfogadása egyszerű szótöbb^égettgénvel) Kovács Péter polgármester /

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Tárgy: Javaslat kerületi közművelődési támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Tárgy: Javaslat kerületi közművelődési támogatására M$ ioti BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2015. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. támogatására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2015. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szekeres Kinga alpolgármesteri referens Tárgy: Javaslat kerületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT _ K U L T U R Á L I S ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT _ K U L T U R Á L I S ÉS SPORT BIZOTTSÁGA BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT _ K U L T U R Á L I S ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 20 loi^ Készült a 2014. május 14-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Kincses Csilla kulturális, ijjúsági és társadalmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 9-i ülésére! Készítette: Balya András önkormányzati referens JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2014. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre Készítette: Kincses Csilla kulturális, ifjúsági és társadalmi kapcsolatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. február 17-i ülésére! Készítette: Balya András önkormányzati referens JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE &8 IDÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére! Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG A 2011. június 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre! Tárgy: Javaslat a 238, 249, 253, és a 258/2011. (V. 18.) KSB határozatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Tárgy: Javaslat a 99., 108., 113., 119., 122., 123., 132., 133., és a 136/2010. (V. 13.) KSB határozatok alapján az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Tárgy: A 2011. évi Kerületi civil szervezetek támogatása keret terhére - alapítványok támogatására tett javaslatok jóváhagyása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. szeptember 14-i ülésére! Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készüli a Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Of(PcQ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester

Of(PcQ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 2016. március 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 1 1 j / i o i O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására a 2010. évi Kerületi civil szervezetek támogatása " költségvetési keret terhére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE JELENTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE JELENTÉS 135 jzofc BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens JELENTÉS az Önkormányzat

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Tárgy: Javaslat a 215., 249., 259., 261. és a 264/2010. (V. 13.) KSB határozatok alapján alapítványi sporttevékenység

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. március 30. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 89/2012. (X. 18.) számú képviselő testületi határozat a Faddi Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József sport referens ülésre Tárgy: Javaslat a 99/2014. (IV. 23.) Kt. határozat alapján

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. április 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. április 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből 35/2015. (IV. 20.) KIGYB határozata Képviselő-testülete a Cinkotai Huncutka Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 5. 36/2015. (IV. 20.) KIGYB határozata Képviselő-testülete a Gyerekkuckó Óvoda alapító

Részletesebben

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésére Tárgy; Javaslat a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat alapján a Csillaggyertyafény

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 68/2009. (IV. 28.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: a Sport koncepció

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/25/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szentesi Judit vezető-tanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Szolg Kft. közötti ingatlanok cseréje és a Kazincbarcika,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére Bocskaikert Községi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Bocskaikert Községi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/10/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére! Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

lo\ Tisztelt Képviselő-testület!

lo\ Tisztelt Képviselő-testület! lo\ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel úszásoktatás tárgyában kötött Együttműködési megállapodás

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-243/2011. 14/2011. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2011. október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 374/2011. (X.13.) B-L.Ö.h. 1 igen szavazattal, 12 nem szavazattal és tartózkodás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 8-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 8-i rendkívüli ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/9/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 176/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Musical Varázs Alapítvány és

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 205. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 70/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Pénzeszköz

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2015. július 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 321/2015. (VII. 20.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 001/2016. (01.20.) JÜK határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2016. január 20-ai rendes ülés napirendjét azzal, hogy az eredeti meghívó szerinti 7. napirendi pontot a nyílt ülés első napirendi

Részletesebben