Projektötletek a Magyaroszág-Románia Együttműködési Programhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektötletek a Magyaroszág-Románia 2014-2020 Együttműködési Programhoz"

Átírás

1 Projektötletek a Magyaroszág-Románia Együttműködési Programhoz Tisztelt Kistérségi Társulás! A Dél-Békési Térség népessége hosszú ideje él nehéz gazdasági és szociális körülmények között. A térség településeinek mintegy 90%-a az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé besorolt közigazgatási egységbe tartozik, jelentős a munkanélküliség és alacsony a gazdasági szervezetek tőkeellátottsága. A térség vállalkozásainak, civil szervezeteinek, önkormányzatainak gazdasági problémái nem biztosítanak kedvező körülményeket a különböző fejlesztésekhez. A Dél-Békési Térség számos, nem kiaknázott, potenciális befektetési vonzerővel bír (termálvizek, természeti értékek, épített és kulturális örökség, aktív turizmus, vallási turizmus, fesztiválok, rendezvények), melyek fejlesztése kizárólag egységes koncepció mentén, a szereplők közötti együttműködéssel valósulhat meg. A rendelkezésre álló adottságok azonban többre predesztinálják a térséget, jó alapot teremtve a gazdasági és társadalmi fejlődésnek, amely egyúttal kiváló lehetőséget biztosít a további hazai és határon átnyúló fejlesztéseknek egyaránt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a térségben meghatározó a románság jelenléte. Itt él a magyarországi román nemzetiségűek jelentős része. A térség fejlesztésekor a románság erős jelenlétéből adódóan kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk a határ menti román települések irányába, melyekkel szorosan együttműködve kiváló fejlődési irányt vehet Európa ezen területe. Továbbá az együttműködéseknek köszönhetően lehetővé válik a Magyarországon élő román nemzetiség identitásának megőrzése is. Mint megtudtuk, a határ menti programok tervezését a megyék koordinálják. Megyénkben az egyeztetés legkisebb szikrája sem tapasztalható a megye felől Dél-Békés polgármestereivel, civil szervezeteivel, érdekképviseleti csoportokkal, és a megyében működő egyetlen európai területi társulással sem. Az Európai Területi társulások azzal a céllal jöttek létre, hogy jogi keretet nyújtsanak az európai önkormányzatok és régiók együttműködésére, az uniós támogatások hatékony felhasználására, céljaik közös megvalósítására. Az ország egyik legaktívabb, legjobban működő ETT-je, az Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, Dél-Békésben működik, székhelye Pusztaottlaka. Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű, döntően mezőgazdasági termelésből élő térségében került kialakításra. Általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, területén előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, felkeltse a figyelmet a térség és annak fejlesztési programjai iránt, és elősegítse a terület fenntartható fejlődését. Nagyon fontos a határ menti térség fejlődése, a fentiek alapján, viszont sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy a határ menti térség fejlődése nincs kellőképpen támogatva. Ezt jelzi többek között, hogy a Dél- Békésben működő ETT véleményét sem kérték ki semmiben. A as időszakban egyrészt szeretnénk a már sikeresen megvalósított határon átnyúló projekteket továbbvinni, továbbfejleszteni. A fejlesztési ötleteket az alábbiakban ismertetjük:

2 A projektek mindegyike esetén rendelkezésre állnak tervek, tanulmányok, illetve a határon átnyúló partnerek. Rendelkezésre áll továbbá a civil szervezetek, vállalkozások, ágazati résztvevők és önkormányzatok részéről is a szükséges támogatás. 1. A dinnyés út engedélyezési és tender tervének elkészítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása és az ajánlatkérési dokumentáció összeállítása az A és B útvonalváltozat esetében Pályázó: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tervezett várható bekerülési költség: EUR EUR, összesen EUR Ebben az esetben egy március 31-én sikeresen megvalósított határon átnyúló projekt továbbviteléről van szó. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2011.decemberében támogatást nyert a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az ún. dinnyés útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv elkészítésére. A HURO/1001/147/1.1.3 azonosító számú, PLAN2CROSS rövid című projekt célja volt, hogy a határ menti térség közlekedési helyzetének és elérhetőségének javításához közvetve hozzá tudjon járulni. A projektben a romániai partner Kürtös Város Önkormányzata volt, aki a román oldali fejlesztésekre, történetesen a lökösházi vasúti átkelőtől terveznek utat Kürtös településig. Ezen út elkészülte a feltétele egy a továbbiakban megnyíló közúti határátkelőnek is. A megvalósíthatósági tanulmány, és tanulmányterv nagyon fontos és szükséges lépés volt az úthálózat felújításában, viszont csak nagyon kis szelete volt annak, hogy az egykor gazdasági szempontból fontos út visszanyerje eredeti állapotát, és ezzel szerepét. A következő lépés az engedélyezési terv elkészítése lesz, melynek célja a hatósági engedélyeztetés és a tenderterv műszaki alapjainak a megteremtése. Ezt követi az ajánlatkérési Dokumentáció műszaki része a Tenderterv elkészítése, melyet építési engedély birtokában az engedélyezési terv munkarészeiből állítanak össze. Tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes szakági tervet. Csatoljuk a megvalósítás költségbecslését. 2. Dél-Békés és Arad megye közötti komplex hírügynökség megvalósítása a program tervezett bekerülési költsége: EUR Pályázó: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány Ebben az esetben egy december 31-én sikeresen megvalósított határon átnyúló projekt továbbviteléről van szó. A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és Arad Város Önkormányzata a Common press service for better information for the cross-border population ( Közös sajtószolgáltatás a határmenti térség jobb informálása érdekében ) című pályázat megvalósítására nyert ,5 támogatást decemberében. A pályázatot sikeresen valósították meg és között. A partnerek célja a projekt keretében megvalósuló sajtószolgáltatás által a határmenti térség jobb informálásának megteremtése, a régió mezőgazdasági potenciáljának

3 megerősítése, a gazdasági együttműködés fejlesztése valamint a határmenti kisebbségek kultúrájának ápolása volt. A projekt továbbfejlesztésével, továbbvitelével szeretnénk elérni, hogy az információáramlás még jobban javuljon, a gazdasági együttműködés tovább erősödjön, újabb kapcsolatok alakuljanak ki és tovább erősítsük a térség gazdasági potenciálját. E célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket tervezzük: - új határon átnyúló, kétnyelvű kiadványokat, újságok tervezése, - a meglévő újságokat, kiadványok továbbfejlesztése, - a már működő közös hírportált (www.likefestoon.com) továbbfejlesztése; - kétnyelvű, határonátnyúló rádió és TV műsorok; - tréningek, workshopok szervezése; - komplex stúdió kialakítása. A Dél-Békés és Arad megye közötti komplex hírügynökség megvalósítására teljes koncepcióval rendelkezünk. 3. A román ortodox egyházra épülő vallási turizmus továbbfejlesztése Békés és Arad megyében tervezett bekerülési költség: EUR Pályázó: Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye - Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Itt egy jelenleg megvalósítás alatt lévő határon átnyúló projekt továbbfejlesztéséről, továbbviteléről van szó. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye (vezető partner), az Aradi Román Ortodox Érsekség (Archiepiscopia Aradului), valamint a Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány valósítják meg a HURO/1101/090/2.1.3 azonosító számú, A Román Ortodox Egyházra épülő vallási turizmus feltételeinek megteremtése Békés és Arad megyében című projektet. A partnerek felmérve a határtérség helyzetét úgy döntöttek, hogy közösen lépnek fel a térség integrált vallásturisztikai fejlesztése és versenyképességének növelése érdekében. Cél a Román Ortodox Egyházra épülő vallási turizmus és zarándokturizmus feltételeinek megteremtése. A és között megvalósuló projekt tartalmaz építési, felújítási munkálatokat, közös egyházi és kulturális turisztikai programokat, és a határtérségi zarándokút tervének kidolgozását. A tevékenységekkel a partnerek komplex vallásturisztikai kínálatot alakítanak ki, amely komoly gazdasági potenciált jelent a célterület számára. A magyar-román határtérség mindkét oldalán számos olyan műemlék jellegű román ortodox templom, parókia, tájház, egyházi épület található, melyek kiváló lehetőséget nyújtanak az egyházi, kulturális, hagyományőrző kapcsolatok megteremtéséhez. Számos olyan ereklye, emlék, ikon, festmény lelhető fel, melyek a román ortodox vallás híveinek kiemelten fontosak, és amelyek megismerésére igény mutatkozik a határ minkét oldalán. Mindezek lehetőséget nyújtanak a vallási, zarándokturizmus további fejlesztésére, amelyben jelentős, eddig ki nem aknázott gazdasági potenciál rejlik. Ezért szeretnénk a jelenleg még megvalósítás alatt lévő projektet továbbfejleszteni, továbbvinni. A továbbfejlesztési program tervezett elemei: a gyulai Szent Miklós katedrális teljes felújítása EUR

4 Pusztaottlakán egy vallási múzeum kialakítása; EUR a Battonyai román ortodox templom felújítása EUR A jelenleg futó pályázatban elkészítésre került egy zarándoktanulmány, amely az alapját képezi egy a jövőben kialakítandó zarándokútnak Gyula és Arad között. Kiépítésének célja az, hogy kiemelkedő örökségturisztikai értéket jelentő, de önmagukban nagyobb vonzerőt nem képviselő vallásturisztikai helyszíneket összekötve és ezzel egy közös tematikus úttá fejlesztve, közösen népszerűsítve és információkat biztosítva jöjjön létre egy közös turisztikai útvonal. Gyula, Pusztaottlaka és Battonya is ezen lehetséges turisztikai útvonal államosait képezik. A vallási turizmus továbbfejlesztése szempontjából a legoptimálisabb megoldás, ha a fenti 3 fejlesztést, mint egy komplex fejlesztési elképzelést kezeljük, de a fejlesztések külön-külön is megvalósíthatók. 4. A természeti értékek megőrzéséhez, a szemléletformálás elősegítéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés, programok szervezése Pályázó: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány tervezett bekerülési költség: EUR Itt egy jelenleg megvalósítás alatt lévő határon átnyúló projekt továbbfejlesztéséről, továbbviteléről van szó. A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és a Mácsai Önkormányzat NATVALUESPM rövid című, HURO/1101/054/1.3.1 azonosító számú közös pályázata a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatásban részesült. A projekt specifikus céljai a román-magyar együttműködés kialakítása a természeti értékek bemutatása és a környezettudatosság erősítése terén, a természeti értékek bemutató infrastruktúrájának fejlesztése; a környezeti nevelést elősegítő programok, rendezvények kialakítása; információs rendszerek kiépítése, fejlesztése, a lakosok természeti, természetvédelmi ismereteinek bővítése érdekében. A projekt továbbfejlesztésre vonatkozó elképzelés: lovastúra, gyalogtúra, kerékpáros túra útvonalak kijelölése Szabadkígyóstól-Gyuláig, valamint a romániai részen is; a túraútvonalak egyes állomásain lovas istállók, vendégszobák kialakítása, kisebb léptékű fejlesztések megvalósítása; természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok, foglalkozások szervezése. A már megvalósított, vagy jelenleg megvalósítás alatt lévő projektek folytatása, továbbfejlesztése mellett új határon átnyúló projektötleteink is vannak, melyeket az alábbiakban ismertetünk: A projektek mindegyike esetén rendelkezésre állnak tervek, tanulmányok, illetve a határon átnyúló partnerek. Rendelkezésre áll továbbá a civil szervezetek, vállalkozások, ágazati résztvevők és önkormányzatok részéről is a szükséges támogatás. 5. Katasztrófavédelmi kiképzőközpont kialakítása a Dél-Békés Mentőcsoport gyakorlóhelyén

5 Pályázó: Dél-Békés Mentőcsoport tervezett bekerülési költség: EUR Az élet szinte bármely területén elfordulhatnak katasztrófák, amelyek környezeti károkat, halálos áldozatokat, és komoly gazdasági visszaesést eredményezhetnek. Emellett a globális éghajlatváltozás változás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok, amelyek azt eredményezik, hogy egyre gyakoribbak a katasztrófahelyzetek. Ezért alapvető fontosságú feladat, hogy a katasztrófa helyzetek elhárítására, valamint az esetleges károk megelőzésére egy olyan infrastrukturális hátteret és apparátust biztosítsunk, melyekkel lehetővé válik, hogy gyorsan, szervezetten, a legmagasabb színvonalon tudjunk reagálni ezekre a helyzetekre, vagy tudjuk azokat megelőzni. A célok elérése érdekében fontos, az önkéntesség előmozdítása, a váratlan helyzetekben történő összefogás, fejlesztési felzárkóztatási rendszerek összekapcsolása, a szubszidiaritás elvének érvényesítése, az önkormányzatok erőforrásainak és meglévő kapacitásainak közösen és optimálisan történő kihasználása. A fejlesztési programban az alábbiakat tervezzük megvalósítani: - kiképzőközpont létrehozása oktatótermekkel, gyakorlati kiképzésre alkalmas feltételekkel, konferenciateremmel Pusztaottlakán; - képzési programok szervezése közösen a kistérségekkel pl. elsősegélyképzés, önkéntes képzés, stb.; - programok szervezése; - eszközök, berendezések beszerzése. Ezáltal egy szoros együttműködés valósulhat meg a határmenti térségben, és középtávon ún. nemzetközi katasztrófa védelmi szolgálat jöhet létre. 6. Jégkár monitorizáló, ellenőrző, jelző rendszer kiépítése Dél-Békésben Pályázó: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tervezett bekerülési költség: EUR A globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási viszonyok következtében egyre gyakoribbak a jégesők. Ez azt eredményezi, hogy a gazdáknak is sajnálatos módon egyre gyakrabban kell szembesülniük azzal, hogy a jég elpusztította a termésük egy részét, vagy gyakran az is előfordul, hogy a teljes termés megsemmisül. A jégverte terméssel pedig az a gond, hogy bár minőségileg kifogástalanok, de sok esetben szinte eladhatatlanná válnak. Évről-évre egyre több gazdát érint ez a probléma, akiknek így a megélhetésük kerül veszélybe. Dél-Békés egyik alapvető gyümölcstermése, a dinnyetermés kerül évre-évre folyamatosan veszélybe. Az országos dinnyetermés több mint 50%-át adja Békés megye, amelyből 50-60% megy az export piacokra. A jégverés eredményeként hektáronként kevesebb termést tudnak betakarítani a gazdák. Alapvető fontosságú, hogy az ország éléskamrájaként számon tartott Békés megye, azon belül is a Dél-Békési térség számára egy olyan rendszer kerüljön kiépítésre, amely segíti a jégverte területek minimálisra csökkentését, vagy megszüntetését.

6 A fejlesztési programban egy 27 települést (Dél-Békési térség), 2 járást felölelő monitoring, ellenőrző és vészjelző rendszert, a rendszer működéséhez szükséges infrastrukturális és informatikai feltételeket kívánjuk kiépíteni szorosan együttműködve a 27 település vezetőségével. 7. Induló vállalkozások számára inkubátorház kialakítása Medgyesegyházán Pályázó: Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tervezett bekerülési költség: EUR A fenntartható üzleti együttműködések kialakításához minőségi üzleti infrastruktúrára, műszaki segítségre és a vállalkozásoknak elsősorban KKV-knak nyújtott egyéb szolgáltatásokra van szükség, amelyek a teljes határmenti térségben azonos színvonalon kell, hogy rendelkezésre álljanak. A szóban forgó infrastruktúra és szolgáltatások hozzáférhetőségét illetően nagyok az eltérések a határmenti térségen belül. Ezen túlmenően korlátozott (bár növekvő mértékű) az együttműködés a KKV-k fejlesztését célzó különféle lehetőségek és szervezetek között. Korszerű üzleti infrastruktúra kialakítása a helyi és térségi induló vállalkozások, elsősorban kkv-k számára. Ezzel segítve elő a költséghatékonyabb működésüket, teret és szolgáltatásokat nyújtva növekedésükhöz, így járulva hozzá nagymértékben a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb integrálódásaikhoz. A fejlesztés során Medgyesegyházán egy inkubátorház kerül kialakítása, amelynek rendeltetése, hogy működési feltételeket, infrastruktúrát biztosítson a megújuló energia területén működő induló vállalkozásoknak, elsősorban kkv-knak. A projektötlet jelentős munkahelyteremtő hatással bír a térségben. 8. A szemléletformálást, tapasztalatcserét segítő rendezvények, programok a magyar-román határtérségben Pályázó: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása - Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület tervezett bekerülési költség: EUR A határtérség társadalmi, gazdasági szempontból kedvezőtlenebb, hátrányosabb helyzetben van, mint a többi térség, régió. A térség általános gazdasági fejlettsége jelentős mértékben elmarad az EU átlagtól. Cél a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, a területen előmozdítani a határokon átnyúló együttműködést, felkelteni a figyelmet a térség és annak fejlesztési programjai iránt, és elősegíteni a terület fenntartható fejlődését. Célunk közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket a gazdasági kapcsolatok, együttműködések megerősítése céljából. Ennek érdekében szemléletformálást, tapasztalatcserét segítő rendezvények, programokat, workshopokat, tréningeket kívánunk szervezni a magyar-román határtérségben, hogy a gazdaság valamennyi területén előmozdítsuk a fejlődést. 9. Már meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz, attrakciókhoz kiegészítő szolgáltatások kialakítása

7 Pályázó: Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület tervezett bekerülési költség: euro A határtérségben már meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz, attrakciókhoz (fürdők, szálláshelyek) kisléptékű beruházások, programok megvalósítása érdekében egy komplex programot kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja a következőket: turisztikai vonzerővel bíró rendezvények szervezése; túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése (gyalogos, kerékpáros, lovas), többnyelvű információs táblarendszer kialakítása, fejlesztése; mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemek; tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények például kultúra-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére; határon átnyúló promóciós- és marketing tevékenység; a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő, kisebb léptékű fejlesztések; határon átnyúló kommunikációs kampányok szervezése; a meglévő turisztikai attrakciókhoz, szolgáltatásokhoz kiegészítő eszközök megvétele: pl. kerékpár, quad, védőruha, felszerelések stb. aktív turizmushoz kapcsolódó meglévő pályák felújítása (pl. paintball), újak építése kisebb faházak építése pl. tavak, horgász tavak mellé. Úgy véljük, hogy a fentiekben ismertetett projekt ötletek megvalósítása kiemelten fontos a térség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése érdekében. A projektek megvalósulása elősegíti az elmaradott térségek felzárkóztatását, a gazdasági versenyképesség növekedését az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés elveinek figyelembe vételével. A kölcsönös együttműködési lehetőségek teret nyitnak a további megalapozott projektötletek megvalósításához, amelyek nagyban hozzájárulnak az európai életszínvonalhoz történő felzárkózáshoz mind magyar, mind román oldalon. Kérjük a Tisztelt Kistérségi Társulást, hogy kiemelten kezeljék a fenti határon-átnyúló projektelképzeléseket, és segítség elő a projektek megvalósítását! Kelt Medgyesbodzás, március 25. Horváth Krisztián igazgató Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése. Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001

Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése. Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001 Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001 1 GYÜSZ-TE TDM szervezet fejlesztési pályázat Projekt címe: Gyomaendrőd Helyi Turisztikai

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

LEADER Pályázati lehetőségek

LEADER Pályázati lehetőségek LEADER - 2017 Pályázati lehetőségek Helyi termék előállításának, fejlesztésének támogatása - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS A pályázat beadási A pályázat beadási Telephelyfejlesztés DAOP-1.1.1./E-11 A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKVk) működési helyszínéül szolgáló

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail)

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) Cross-border bike project (IPA CBC) nyitókonferencia Pámer Zoltán DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2013. április 5. A projekt általános bemutatása Az egykori vasfüggöny

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

,, Szamostatárfalva belterületi

,, Szamostatárfalva belterületi ,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás '' Tisztelt Olvasó! Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen fontos a foglalkoztatottság növelése,

Részletesebben

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre való szoktatást és nevelést

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben