Projektötletek a Magyaroszág-Románia Együttműködési Programhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektötletek a Magyaroszág-Románia 2014-2020 Együttműködési Programhoz"

Átírás

1 Projektötletek a Magyaroszág-Románia Együttműködési Programhoz Tisztelt Kistérségi Társulás! A Dél-Békési Térség népessége hosszú ideje él nehéz gazdasági és szociális körülmények között. A térség településeinek mintegy 90%-a az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé besorolt közigazgatási egységbe tartozik, jelentős a munkanélküliség és alacsony a gazdasági szervezetek tőkeellátottsága. A térség vállalkozásainak, civil szervezeteinek, önkormányzatainak gazdasági problémái nem biztosítanak kedvező körülményeket a különböző fejlesztésekhez. A Dél-Békési Térség számos, nem kiaknázott, potenciális befektetési vonzerővel bír (termálvizek, természeti értékek, épített és kulturális örökség, aktív turizmus, vallási turizmus, fesztiválok, rendezvények), melyek fejlesztése kizárólag egységes koncepció mentén, a szereplők közötti együttműködéssel valósulhat meg. A rendelkezésre álló adottságok azonban többre predesztinálják a térséget, jó alapot teremtve a gazdasági és társadalmi fejlődésnek, amely egyúttal kiváló lehetőséget biztosít a további hazai és határon átnyúló fejlesztéseknek egyaránt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a térségben meghatározó a románság jelenléte. Itt él a magyarországi román nemzetiségűek jelentős része. A térség fejlesztésekor a románság erős jelenlétéből adódóan kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk a határ menti román települések irányába, melyekkel szorosan együttműködve kiváló fejlődési irányt vehet Európa ezen területe. Továbbá az együttműködéseknek köszönhetően lehetővé válik a Magyarországon élő román nemzetiség identitásának megőrzése is. Mint megtudtuk, a határ menti programok tervezését a megyék koordinálják. Megyénkben az egyeztetés legkisebb szikrája sem tapasztalható a megye felől Dél-Békés polgármestereivel, civil szervezeteivel, érdekképviseleti csoportokkal, és a megyében működő egyetlen európai területi társulással sem. Az Európai Területi társulások azzal a céllal jöttek létre, hogy jogi keretet nyújtsanak az európai önkormányzatok és régiók együttműködésére, az uniós támogatások hatékony felhasználására, céljaik közös megvalósítására. Az ország egyik legaktívabb, legjobban működő ETT-je, az Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, Dél-Békésben működik, székhelye Pusztaottlaka. Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű, döntően mezőgazdasági termelésből élő térségében került kialakításra. Általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, területén előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, felkeltse a figyelmet a térség és annak fejlesztési programjai iránt, és elősegítse a terület fenntartható fejlődését. Nagyon fontos a határ menti térség fejlődése, a fentiek alapján, viszont sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy a határ menti térség fejlődése nincs kellőképpen támogatva. Ezt jelzi többek között, hogy a Dél- Békésben működő ETT véleményét sem kérték ki semmiben. A as időszakban egyrészt szeretnénk a már sikeresen megvalósított határon átnyúló projekteket továbbvinni, továbbfejleszteni. A fejlesztési ötleteket az alábbiakban ismertetjük:

2 A projektek mindegyike esetén rendelkezésre állnak tervek, tanulmányok, illetve a határon átnyúló partnerek. Rendelkezésre áll továbbá a civil szervezetek, vállalkozások, ágazati résztvevők és önkormányzatok részéről is a szükséges támogatás. 1. A dinnyés út engedélyezési és tender tervének elkészítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása és az ajánlatkérési dokumentáció összeállítása az A és B útvonalváltozat esetében Pályázó: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tervezett várható bekerülési költség: EUR EUR, összesen EUR Ebben az esetben egy március 31-én sikeresen megvalósított határon átnyúló projekt továbbviteléről van szó. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2011.decemberében támogatást nyert a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az ún. dinnyés útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv elkészítésére. A HURO/1001/147/1.1.3 azonosító számú, PLAN2CROSS rövid című projekt célja volt, hogy a határ menti térség közlekedési helyzetének és elérhetőségének javításához közvetve hozzá tudjon járulni. A projektben a romániai partner Kürtös Város Önkormányzata volt, aki a román oldali fejlesztésekre, történetesen a lökösházi vasúti átkelőtől terveznek utat Kürtös településig. Ezen út elkészülte a feltétele egy a továbbiakban megnyíló közúti határátkelőnek is. A megvalósíthatósági tanulmány, és tanulmányterv nagyon fontos és szükséges lépés volt az úthálózat felújításában, viszont csak nagyon kis szelete volt annak, hogy az egykor gazdasági szempontból fontos út visszanyerje eredeti állapotát, és ezzel szerepét. A következő lépés az engedélyezési terv elkészítése lesz, melynek célja a hatósági engedélyeztetés és a tenderterv műszaki alapjainak a megteremtése. Ezt követi az ajánlatkérési Dokumentáció műszaki része a Tenderterv elkészítése, melyet építési engedély birtokában az engedélyezési terv munkarészeiből állítanak össze. Tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes szakági tervet. Csatoljuk a megvalósítás költségbecslését. 2. Dél-Békés és Arad megye közötti komplex hírügynökség megvalósítása a program tervezett bekerülési költsége: EUR Pályázó: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány Ebben az esetben egy december 31-én sikeresen megvalósított határon átnyúló projekt továbbviteléről van szó. A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és Arad Város Önkormányzata a Common press service for better information for the cross-border population ( Közös sajtószolgáltatás a határmenti térség jobb informálása érdekében ) című pályázat megvalósítására nyert ,5 támogatást decemberében. A pályázatot sikeresen valósították meg és között. A partnerek célja a projekt keretében megvalósuló sajtószolgáltatás által a határmenti térség jobb informálásának megteremtése, a régió mezőgazdasági potenciáljának

3 megerősítése, a gazdasági együttműködés fejlesztése valamint a határmenti kisebbségek kultúrájának ápolása volt. A projekt továbbfejlesztésével, továbbvitelével szeretnénk elérni, hogy az információáramlás még jobban javuljon, a gazdasági együttműködés tovább erősödjön, újabb kapcsolatok alakuljanak ki és tovább erősítsük a térség gazdasági potenciálját. E célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket tervezzük: - új határon átnyúló, kétnyelvű kiadványokat, újságok tervezése, - a meglévő újságokat, kiadványok továbbfejlesztése, - a már működő közös hírportált (www.likefestoon.com) továbbfejlesztése; - kétnyelvű, határonátnyúló rádió és TV műsorok; - tréningek, workshopok szervezése; - komplex stúdió kialakítása. A Dél-Békés és Arad megye közötti komplex hírügynökség megvalósítására teljes koncepcióval rendelkezünk. 3. A román ortodox egyházra épülő vallási turizmus továbbfejlesztése Békés és Arad megyében tervezett bekerülési költség: EUR Pályázó: Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye - Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Itt egy jelenleg megvalósítás alatt lévő határon átnyúló projekt továbbfejlesztéséről, továbbviteléről van szó. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye (vezető partner), az Aradi Román Ortodox Érsekség (Archiepiscopia Aradului), valamint a Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány valósítják meg a HURO/1101/090/2.1.3 azonosító számú, A Román Ortodox Egyházra épülő vallási turizmus feltételeinek megteremtése Békés és Arad megyében című projektet. A partnerek felmérve a határtérség helyzetét úgy döntöttek, hogy közösen lépnek fel a térség integrált vallásturisztikai fejlesztése és versenyképességének növelése érdekében. Cél a Román Ortodox Egyházra épülő vallási turizmus és zarándokturizmus feltételeinek megteremtése. A és között megvalósuló projekt tartalmaz építési, felújítási munkálatokat, közös egyházi és kulturális turisztikai programokat, és a határtérségi zarándokút tervének kidolgozását. A tevékenységekkel a partnerek komplex vallásturisztikai kínálatot alakítanak ki, amely komoly gazdasági potenciált jelent a célterület számára. A magyar-román határtérség mindkét oldalán számos olyan műemlék jellegű román ortodox templom, parókia, tájház, egyházi épület található, melyek kiváló lehetőséget nyújtanak az egyházi, kulturális, hagyományőrző kapcsolatok megteremtéséhez. Számos olyan ereklye, emlék, ikon, festmény lelhető fel, melyek a román ortodox vallás híveinek kiemelten fontosak, és amelyek megismerésére igény mutatkozik a határ minkét oldalán. Mindezek lehetőséget nyújtanak a vallási, zarándokturizmus további fejlesztésére, amelyben jelentős, eddig ki nem aknázott gazdasági potenciál rejlik. Ezért szeretnénk a jelenleg még megvalósítás alatt lévő projektet továbbfejleszteni, továbbvinni. A továbbfejlesztési program tervezett elemei: a gyulai Szent Miklós katedrális teljes felújítása EUR

4 Pusztaottlakán egy vallási múzeum kialakítása; EUR a Battonyai román ortodox templom felújítása EUR A jelenleg futó pályázatban elkészítésre került egy zarándoktanulmány, amely az alapját képezi egy a jövőben kialakítandó zarándokútnak Gyula és Arad között. Kiépítésének célja az, hogy kiemelkedő örökségturisztikai értéket jelentő, de önmagukban nagyobb vonzerőt nem képviselő vallásturisztikai helyszíneket összekötve és ezzel egy közös tematikus úttá fejlesztve, közösen népszerűsítve és információkat biztosítva jöjjön létre egy közös turisztikai útvonal. Gyula, Pusztaottlaka és Battonya is ezen lehetséges turisztikai útvonal államosait képezik. A vallási turizmus továbbfejlesztése szempontjából a legoptimálisabb megoldás, ha a fenti 3 fejlesztést, mint egy komplex fejlesztési elképzelést kezeljük, de a fejlesztések külön-külön is megvalósíthatók. 4. A természeti értékek megőrzéséhez, a szemléletformálás elősegítéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés, programok szervezése Pályázó: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány tervezett bekerülési költség: EUR Itt egy jelenleg megvalósítás alatt lévő határon átnyúló projekt továbbfejlesztéséről, továbbviteléről van szó. A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és a Mácsai Önkormányzat NATVALUESPM rövid című, HURO/1101/054/1.3.1 azonosító számú közös pályázata a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatásban részesült. A projekt specifikus céljai a román-magyar együttműködés kialakítása a természeti értékek bemutatása és a környezettudatosság erősítése terén, a természeti értékek bemutató infrastruktúrájának fejlesztése; a környezeti nevelést elősegítő programok, rendezvények kialakítása; információs rendszerek kiépítése, fejlesztése, a lakosok természeti, természetvédelmi ismereteinek bővítése érdekében. A projekt továbbfejlesztésre vonatkozó elképzelés: lovastúra, gyalogtúra, kerékpáros túra útvonalak kijelölése Szabadkígyóstól-Gyuláig, valamint a romániai részen is; a túraútvonalak egyes állomásain lovas istállók, vendégszobák kialakítása, kisebb léptékű fejlesztések megvalósítása; természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok, foglalkozások szervezése. A már megvalósított, vagy jelenleg megvalósítás alatt lévő projektek folytatása, továbbfejlesztése mellett új határon átnyúló projektötleteink is vannak, melyeket az alábbiakban ismertetünk: A projektek mindegyike esetén rendelkezésre állnak tervek, tanulmányok, illetve a határon átnyúló partnerek. Rendelkezésre áll továbbá a civil szervezetek, vállalkozások, ágazati résztvevők és önkormányzatok részéről is a szükséges támogatás. 5. Katasztrófavédelmi kiképzőközpont kialakítása a Dél-Békés Mentőcsoport gyakorlóhelyén

5 Pályázó: Dél-Békés Mentőcsoport tervezett bekerülési költség: EUR Az élet szinte bármely területén elfordulhatnak katasztrófák, amelyek környezeti károkat, halálos áldozatokat, és komoly gazdasági visszaesést eredményezhetnek. Emellett a globális éghajlatváltozás változás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok, amelyek azt eredményezik, hogy egyre gyakoribbak a katasztrófahelyzetek. Ezért alapvető fontosságú feladat, hogy a katasztrófa helyzetek elhárítására, valamint az esetleges károk megelőzésére egy olyan infrastrukturális hátteret és apparátust biztosítsunk, melyekkel lehetővé válik, hogy gyorsan, szervezetten, a legmagasabb színvonalon tudjunk reagálni ezekre a helyzetekre, vagy tudjuk azokat megelőzni. A célok elérése érdekében fontos, az önkéntesség előmozdítása, a váratlan helyzetekben történő összefogás, fejlesztési felzárkóztatási rendszerek összekapcsolása, a szubszidiaritás elvének érvényesítése, az önkormányzatok erőforrásainak és meglévő kapacitásainak közösen és optimálisan történő kihasználása. A fejlesztési programban az alábbiakat tervezzük megvalósítani: - kiképzőközpont létrehozása oktatótermekkel, gyakorlati kiképzésre alkalmas feltételekkel, konferenciateremmel Pusztaottlakán; - képzési programok szervezése közösen a kistérségekkel pl. elsősegélyképzés, önkéntes képzés, stb.; - programok szervezése; - eszközök, berendezések beszerzése. Ezáltal egy szoros együttműködés valósulhat meg a határmenti térségben, és középtávon ún. nemzetközi katasztrófa védelmi szolgálat jöhet létre. 6. Jégkár monitorizáló, ellenőrző, jelző rendszer kiépítése Dél-Békésben Pályázó: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tervezett bekerülési költség: EUR A globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási viszonyok következtében egyre gyakoribbak a jégesők. Ez azt eredményezi, hogy a gazdáknak is sajnálatos módon egyre gyakrabban kell szembesülniük azzal, hogy a jég elpusztította a termésük egy részét, vagy gyakran az is előfordul, hogy a teljes termés megsemmisül. A jégverte terméssel pedig az a gond, hogy bár minőségileg kifogástalanok, de sok esetben szinte eladhatatlanná válnak. Évről-évre egyre több gazdát érint ez a probléma, akiknek így a megélhetésük kerül veszélybe. Dél-Békés egyik alapvető gyümölcstermése, a dinnyetermés kerül évre-évre folyamatosan veszélybe. Az országos dinnyetermés több mint 50%-át adja Békés megye, amelyből 50-60% megy az export piacokra. A jégverés eredményeként hektáronként kevesebb termést tudnak betakarítani a gazdák. Alapvető fontosságú, hogy az ország éléskamrájaként számon tartott Békés megye, azon belül is a Dél-Békési térség számára egy olyan rendszer kerüljön kiépítésre, amely segíti a jégverte területek minimálisra csökkentését, vagy megszüntetését.

6 A fejlesztési programban egy 27 települést (Dél-Békési térség), 2 járást felölelő monitoring, ellenőrző és vészjelző rendszert, a rendszer működéséhez szükséges infrastrukturális és informatikai feltételeket kívánjuk kiépíteni szorosan együttműködve a 27 település vezetőségével. 7. Induló vállalkozások számára inkubátorház kialakítása Medgyesegyházán Pályázó: Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tervezett bekerülési költség: EUR A fenntartható üzleti együttműködések kialakításához minőségi üzleti infrastruktúrára, műszaki segítségre és a vállalkozásoknak elsősorban KKV-knak nyújtott egyéb szolgáltatásokra van szükség, amelyek a teljes határmenti térségben azonos színvonalon kell, hogy rendelkezésre álljanak. A szóban forgó infrastruktúra és szolgáltatások hozzáférhetőségét illetően nagyok az eltérések a határmenti térségen belül. Ezen túlmenően korlátozott (bár növekvő mértékű) az együttműködés a KKV-k fejlesztését célzó különféle lehetőségek és szervezetek között. Korszerű üzleti infrastruktúra kialakítása a helyi és térségi induló vállalkozások, elsősorban kkv-k számára. Ezzel segítve elő a költséghatékonyabb működésüket, teret és szolgáltatásokat nyújtva növekedésükhöz, így járulva hozzá nagymértékben a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb integrálódásaikhoz. A fejlesztés során Medgyesegyházán egy inkubátorház kerül kialakítása, amelynek rendeltetése, hogy működési feltételeket, infrastruktúrát biztosítson a megújuló energia területén működő induló vállalkozásoknak, elsősorban kkv-knak. A projektötlet jelentős munkahelyteremtő hatással bír a térségben. 8. A szemléletformálást, tapasztalatcserét segítő rendezvények, programok a magyar-román határtérségben Pályázó: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása - Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület tervezett bekerülési költség: EUR A határtérség társadalmi, gazdasági szempontból kedvezőtlenebb, hátrányosabb helyzetben van, mint a többi térség, régió. A térség általános gazdasági fejlettsége jelentős mértékben elmarad az EU átlagtól. Cél a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, a területen előmozdítani a határokon átnyúló együttműködést, felkelteni a figyelmet a térség és annak fejlesztési programjai iránt, és elősegíteni a terület fenntartható fejlődését. Célunk közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket a gazdasági kapcsolatok, együttműködések megerősítése céljából. Ennek érdekében szemléletformálást, tapasztalatcserét segítő rendezvények, programokat, workshopokat, tréningeket kívánunk szervezni a magyar-román határtérségben, hogy a gazdaság valamennyi területén előmozdítsuk a fejlődést. 9. Már meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz, attrakciókhoz kiegészítő szolgáltatások kialakítása

7 Pályázó: Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület tervezett bekerülési költség: euro A határtérségben már meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz, attrakciókhoz (fürdők, szálláshelyek) kisléptékű beruházások, programok megvalósítása érdekében egy komplex programot kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja a következőket: turisztikai vonzerővel bíró rendezvények szervezése; túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése (gyalogos, kerékpáros, lovas), többnyelvű információs táblarendszer kialakítása, fejlesztése; mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemek; tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények például kultúra-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére; határon átnyúló promóciós- és marketing tevékenység; a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő, kisebb léptékű fejlesztések; határon átnyúló kommunikációs kampányok szervezése; a meglévő turisztikai attrakciókhoz, szolgáltatásokhoz kiegészítő eszközök megvétele: pl. kerékpár, quad, védőruha, felszerelések stb. aktív turizmushoz kapcsolódó meglévő pályák felújítása (pl. paintball), újak építése kisebb faházak építése pl. tavak, horgász tavak mellé. Úgy véljük, hogy a fentiekben ismertetett projekt ötletek megvalósítása kiemelten fontos a térség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése érdekében. A projektek megvalósulása elősegíti az elmaradott térségek felzárkóztatását, a gazdasági versenyképesség növekedését az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés elveinek figyelembe vételével. A kölcsönös együttműködési lehetőségek teret nyitnak a további megalapozott projektötletek megvalósításához, amelyek nagyban hozzájárulnak az európai életszínvonalhoz történő felzárkózáshoz mind magyar, mind román oldalon. Kérjük a Tisztelt Kistérségi Társulást, hogy kiemelten kezeljék a fenti határon-átnyúló projektelképzeléseket, és segítség elő a projektek megvalósítását! Kelt Medgyesbodzás, március 25. Horváth Krisztián igazgató Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése Határok Nélkül z INTERREG III Közösségi Kezdeményezés, Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Program keretében megvalósult fejlesztések 2004-2006 Határok Nélkül

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben