1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól"

Átírás

1 1998. VENI SANCTE Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 7, 8 és este 6 órakor Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor délelőtt 9-12, délután 5-6 óráig Rövid betegség után július 25-én elhunyt Gál Ferenc professzor, aki 1960-tól haláláig plébániánkon lakott, és tudományos, oktatói munkája mellett templomunkban szolgált. Györgydeák Márton plébános úr július 31-én este engesztelő szentmisét mutatott be az elhunyt lelki üdvéért. Szentbeszédében méltatta a professzor életútját és emberi tartását, valamint köszönetet mondott mindazért a segítségért, amelyet tőle kaptunk az elmúlt évtizedekben. A szertartáson a hívek nagy számban vettek részt. Másnap, augusztus elsején az egész magyar egyház vett búcsút a professzor úrtól s kísérte utolsó földi útjára az elmúlt évtizedek legjelentősebb magyar teológusát. Az Egyetemi templomban Paskai László koncelebrált szentmisét mutatott be a püspöki kar tagjaival, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzoraival, és számos tanítványlelkipásztorral. E templom kriptájába temették. A szertartást Seregély István érsek, a Püspöki Kar elnöke végezte. Búcsúbeszédet mondott Fila Béla professzor, aki az elhunyt utóda a dogmatika tanszék élén, Erdő Péter professzor, aki rektorként utódja a katolikus egyetem vezetésében, valamint Csontos Barna pápai prelátus, az egri egyházmegyés papság nevében. Gál Ferenc március 14-én született Pácin községben. Teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karán, Budapesten kezdte ( ) és Rómában, a Collegium Germanicum Hungaricum növendékeként fejezte be ( ). Kassán szentelték pappá 1939-ben. Tanulmányai befejezése után, 1954-ig káplán, plébános, majd teológiai tanár volt a Kassai Egyházmegyében től Egerben főiskolai tanár, 1959-től 1985-ig a budapesti Hittudományi Akadémia tanszékvezető professzora volt. II. János Pál pápa Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól ban az Apostoli Szentszék Nemzetközi Teológiai Bizottságának tagjává nevezte ki tól tíz éven át a ferences Hittudományi Főiskolán tanított ben első rektora lett az újjáalakuló Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek. Gál professzor az elmúlt négy évtized legnagyobb hatású magyar teológusa volt. Papok generációit oktatta korszerű, de a hagyományokhoz mindenkor hű egyházi tudományra. A magyar keresztény közélet irány és mértékadó személyisége volt, akinek megadatott, hogy utolsó leheletéig alkothatott. Legbüszkébb a katolikus egyetem újjászervezésében vállalt szerepére volt. Az Egyetemi templomban tartott beszédei és templomunkban mondott vasárnap déli szentmiséi egész Budapestről vonzották a híveket. Egyházközségünk számára különösen nagy veszteség professzor úr távozása. Ő volt plébániánk nagy öregje, aki öt plébános alatt szolgálta a felsőkrisztinavárosi híveket. Nagy tudása és tapasztalata azonban soha sem volt tolakodó. Köztünk élt, közénk tartozott. Tanácsaival, ha kérték, mindenkinek segített, egyébként szerényen, visszahúzódva élt és alkotott kis, első emeleti lakásában. Huszonhárom könyve jelent meg, amelyből huszonkettőt plébániánk falai között írt. Esti sétáinak lépteit immár nem rója templomunk és a plébániaépület közötti kis parkban. Nem találkozunk többé vele a 112-es buszon sem. Szentbeszédeire, tanítására, emberi példájára azonban emlékezünk. S útmutatására, tanácsaira továbbra is szükségünk van. Gyászjelentését Dániel próféta szavai zárták: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökké, miként a csillagok. Az ő csillaga egyházközségünk egén minket is eligazít továbbra is. Köszönjük, amit értünk tett, Professzor Úr! Szerdahelyi Csongor Az újság ingyenes, előállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

2 2 ARCKÉPCSARNOK VENI SANCTE Nagy János atya, egykori káplánunk idén júniusban ünneplte pappá szentelésének 25. évfordulóját. Rokolya utcai plébániáján kerestük fel, ahol eddigi életútjáról kérdeztük. Milyen helyeken fordult meg e negyedszázad alatt. Kezdetben csak rövid időt töltöttem egy-egy helyen: Lábatlanban, Csolnokon, Ásványrárón. és Zugligeti plébánián fél-egy évet töltöttem. Balassagyarmaton két, a Terézvárosi Plébánián négy évet szolgáltam. Ezek szerint a leghosszabb időt nálunk töltötte ban dr. Nagy Imre plébános úr mellett kezdtem kápláni működésemet, 12 év után, ben kerültem a Rózsák terére. Fél év elteltével nevezett ki a bíboros úr a Külső-Angyalföldi Szűz Mária Keresztények Segítsége templom plébánosának, ahova tulajdonképpen hazajöttem, hiszen a szomszéd plébánián töltöttem gyermekkoromat. Hogyan kapta a templom ezt a ritka titulust? A környéken épülő MÁV házak lakói a két háború között alapítottak egy egyesületet, amely megkezdte a templomépítés szervezését. Eleinte egy kisegítő kápolnában voltak a szentmisék, a mai templom ban épült és a hívek kérésére még 1939-ben kapta a Mária, Keresztények Segítsége titulust. Ez az elnevezés 1571-ből származik. Az egyesült keresztény seregek a lepantói csatában Szűz Máriát hívták segítségül a pogány török seregekkel vívott csatában. A fényes győzelem a Szent Szűz égi közbenjárásának volt köszönhető, így V. Pius pápa "Szűz Mária, Keresztények Segítsége" néven új megszólítást illesztett a lorretói litániába és október 7-én pedig ünnepet rendelt el a Győzelemről nevezett Miasszonyunk tiszteletére. A háborúban a környéken komoly bombázások voltak, de csodával határos módon a templom nem kapott találatot, csak a szentély üvegablakai sérültek meg. Hogyan telnek hétköznapjai a Rokolya utcában? A közösségi élet szerevezése komoly feladatot és sok elfoglaltságot jelent. A hívekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett rendszeresen szervezünk a gyerekeknek kirándulást és egyéb programokat, minden évben tartunk farsangi mulatságot. Szerencsére nagyméretű közösségi helyiség áll rendelkezésünkre. Karácsonykor rendszeresen ajándékcsomagokat készítünk a rászorulóknak, és a karitász-munka is folyamatosan bővül. Egy pap életében fontos dátum a szentelés 25 éves évfordulója. Reméljük, mi is részesei lehetünk ennek a szép ünnepnek. Október folyamán ezüst misét fogok bemutatni az Apor Vilmos téren, a pontos időpontot Márton atyával még egyeztetjük. A mielőbbi viszontlátásig is kívánunk sok erőt és egészséget. Müller Ferenc Az augusztus végén beköszöntött hűvös idő hamar megértette velünk, hogy vége a nyárnak. Itt az ideje csomagolni s búcsút venni a hegyektől, a Balatontól, a tengertől. De még a diákok egyébként érthető szomorúságát is enyhíti a viszontlátás öröme. Ilyenkor ki-ki hosszabb-rövidebb élménybeszámolókon eleveníti fel a nyár eseményeit. * Sajnos ez a nyár nem csak örömet, kikapcsolódást, de fájdalmat, szomorúságot is hozott plébániánk hívei és az egész magyar egyház számára. A mindannyiunk által tisztelt és szeretett Professzor úr, dr. Gál Ferenc június 25-én megtért a Teremtőhöz, kinek országáról oly sokat beszélt, írt NYÁRI EMLÉKEK híveinek és tanítványainak. Aggódva, imádkoztunk, kértük az Urat, hogy tartsa meg még őt nekünk, de másként döntött. A Professzor úr pedig csöndben, szerényen ahogy köztünk élt követte a hívó szót. * Mint minden évben, most is a Templombúcsúval vette kezdetét a nyári szezon. A plébánia hívei nagy szeretettel és szorgalommal készültek Keresztelő Szent János ünnepére. A szervezők (dr. Szabó Imre, Pongrácz Judit, Takács László, Hartmann Tivadarné) igyekeztek a tavalyihoz hasonlóan gazdag programmal várni a híveket. Volt enni-innivaló, könyvárusítás. Gitárosaink a méltán népszerű Madó (Madocsay Ákos Emil) vezetésével egész délelőtti énekükkel vidám hangulatot teremtettek. Nagy sikert aratott a gyermekek között Vízvári László, piarista tanár úr vezette bábegyüttes előadása. Hittanosaink már a búcsú előtti héten szorgalmasan vagdalták azokat a színes papírlapokat, melyekből azután Basa Jánosné és lánya, Basa Katalin vezetésével Jézus megkeresztelkedésének bibliai történetét ábrázoló képet raktak ki. A programok mellett alkalom nyílt baráti beszélgetésekre is. * A vakációban plébániánk különböző közösségei táborokat szerveztek, amelyekről a következőkben a táborvezetők számolnak be.

3 1998. VENI SANCTE Kezdődik a hitoktatás! Szeptember 13-án a VENI SANCTÉ-val nálunk is kezdetét veszi a tanév. Szeretettel várjuk a kisebbnagyobb gyermekeket az iskolai és a plébániai hitoktatásra. A plébániai hittanórák rendje a templom előterében, a hirdetőtáblán olvasható. Az iskolai hittanórák időpontjáról és helyéről az egyes iskolák hirdetőtábláin találnak tájékoztatást. A plébánia területéhez tartozó iskolák: Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium hitoktató: Sándorfi István atya Németvölgyi úti Általános Iskola hitoktató: alsó tagozat: Horváth Imréné felső tagozat: Sándorfi István atya Kiss János Általános és Középiskola hitoktató: Komáromi János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája hitoktató: Matolcsi Kálmán atya Orbánhegyi úti Általános Iskola hitoktató: Hartmann Tivadarné, Peidl Ágnes Akik a nyár végén nem iratkoztak be előre, azok is bátran jöjjenek. A hittankönyveket az órán osztjuk ki. Elsőáldozó jövő májusban csak az lehet, aki már legalább harmadik osztályos, második éve tanulja a hittant, rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken és a hittanórákon. A hittanosok első csütörtöki szentmiséi az idén is folytatódnak. Először október 1-én, csütörtökön este 6 órára várjuk a gyerekeket a szüleikkel együtt! Kérdéseikkel bizalommal forduljanak a hitoktatókhoz! A keresztény tanítás megismerése nemcsak a gyerekkor feladata. Plébániánkon az egyetemistáknak és a felnőtteknek is lehetőségük nyílik arra, hogy hitbeli ismereteiket gyarapítsák. Kérjük, éljenek ezzel! Lukách Krisztina IRODALOM Szeptember 15-én emlékezik meg az Egyház a Fájdalmas Szűzanyáról. Mária osztozott Szent Fia fájdalmában, ott állt keresztje alatt egész a végsőkig; és ezzel a gyermekét elvesztő, gyötrött szívű anya örök szimbólumává vált. A középkortól sok neves és névtelen költő megénekelte a fiát sirató Szűzet. Ezek közül a legismertebb Jacopone da Todi verse a Stabat Mater. Első magyar verses nyelvemlékünk is a XIII. századi Ómagyar Máriasiralom. A XX. századi költészet sem feledkezett meg a fájdalmas Szűzanyáról, amire az egyik legkiválóbb példa a nagy magyar költő, Weöres Sándor, a középkori hagyományokat hűen követő verse. Vasdinnyey Miklós Nem tudtam a búról, most a bú megölel, haloványsággal belehel. Jaj nekem, én fiam, égi virágszál, igen elváltozál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek, törik a csontodat, facsarják izmodat, jaj én fiam, én fiam feketülő vérrel csombókos a hajad. Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt, jaj én fiam, én fiam két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled, gyere vissza, jaj én fiam, Mária siralma Hírek röviden maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad, mosolygott a csöpp szád, jaj én fiam, én fiam, hadd menjek utánad. véred hullása szemeim sírása, szép arcodnak hervadása szivem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve, hullt, csak hullt a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre, nem igaz, nem, nem, jaj nekem, megfulladok, fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad, éjféltájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj nekem, én fiam, jaj én fiam. Szeptember 25-én, pénteken este 7-kor képviselőtestületi ülés lesz a plébánián. A Hully-Gully megvásárlásával kapcsolatban a tárgyalások folyamatban vannak. A nyári szünetre való tekintettel lényeges előrelépés nem történt. Konkrét eredményekről reményeink szerint már következő számunkban beszámolhatunk. Bizonyára sokan észrevették, hogy a Szent Jenő pápát ábrázoló üvegablak üvegablak alsó mezője betörési kísérlet során megsérült. A behatoló a nemrég telepített riasztó rendszert észlelve jobb belátásra tért. Zenekedvelő gyerekeket és fiatalokat szeretettel várja a Szkóla és a Gitáros együttes tagjai sorába. Jelentkezni a vasárnap 9, illetve este 7 órai szentmise után a sekrestyében lehet. 3

4 VENI SANCTE ANYAKÖ NYV Az év második negyedé plébániánk a következő 47 testvérünket temette el. 1, Dr. Szendrői Jenőné sz.bernik Erzsébet 77) 2, Jáki Mihály (84) 3, Csepek Alajosné sz.skodik Erzsébet (72) 4, Rembeczky László (58) 5, Kelényi Istvánné sz.teghze-gerber Olga (92) 6, Darázs Józsefné sz.krőninger Mária (100) 7, Ottilia Taylor sz.paár Ottilia (59) 8, Dr. Várhidy László (91) 9, Bor Sebestyén (68) 10, Szabó Mihály (92) 11, Décsy Mihályné sz.kovács Irma (91) 12, Dr. Remenár László (81) 13, Kuszter László (73) 14, Poórné Pelikán Mária (53) 15, Horváth Miklósné sz.fekete Margit (75) 16, Hordós Zoltánné sz.zugi Matild (57) 17, Koós Elemérné sz.semsey Erzsébet (83) 18, Dr. Figus-Illinyi Béla Arisztidné sz.fejes Klára (71) 19, Zentai Sándorné sz.szijártó Mária (76) 20, Plevka Jánosné sz.majzes Julianna (86) 21, Dr. Ördög Nándorné sz.rácz-fodor Ilona (80) 22, Balogh Imréné sz.szalai Rózsa Jolán Mária (84) 23, Pápai Ferencné sz.cser Klára (80) 24, Dr. Módly Béláné sz.tahy Margit (93) 25, Csokonyai Gyuláné sz.markó Éva (71) 26, Domján Lajosné sz.fortenbacher Róza (78) 27, Ferkai Vilmos András (89) 28, Seress János (78) 29, Domanovszky Ákosné sz.csokonai Mária dr. (92) 30, Balogh József (70) 31, Dr. Császár Gézáné sz.zászlós Katalin (66) 32, Veres Jánosné sz.aschbrenner Ilona (87) 33, Dr. Pálovics Béla (73) 34, Frank Ljosné sz.náday Jolán (81) 35, Dr. Ember Mariann (57) 36, Kókai János (87) 37, Bittner Istvánné sz.fodor Gizella (85) 38, Dudás János (89) 39, Payer Ignácné sz.kovács Aranka (84) 40, Gubicza Istvánné sz.draxler Magdolna (98) 41, Mosa Zsigmondné sz.bazsó Erzsébet (70) 42, Bihari István (68) 43, Sándor József (58) 44, Dr. Gyarmati Gyuláné sz.szőke Viola (78) 45, Dr. Kozma Károly (75) 46, Mocsáry Péterné sz.bartha Margit (75) 47, Éberhard István (74) Április, Május és Június során 30 gyermeket kereszteltünk meg. 1, Károlyi Katalin Margit (1997.) 2, Takács Eszter Edit (1998.) 3, Hardi Borbála (1998.) 4, Szabó Bálint György (1997.) 5, Oláh Sára (1997.) 6, Babics Borbála Ilona (1998.) 7, Brunner Zsófia Sára (1980.) 8, Záhonyi Petra (1997.) 9, Kerékgyártó Bence Márk (1997.) 10, Toldi Lili (1988.) 11, Nagy Balázs (1983.) 12, Meczner Fanni Klára (1988.) 13, Szondy István (1998.) 14, Szondy András (1998.) 15, Tuczai András (1998.) 16, Marczika Emilia (1995.) 17, Seidl Dorina Dorottya (1998.) 18, Ress Attila István Kálmán (1997.) 19, Pataki Anna (1998.) 20, Hernády Sára (1998.) 21, Gaál Eszter Anna (1995.) 22, Gaál Péter (1995.) 23, Bodnár Kevin Gábor (1997.) 24, Molnár Zsanett Margit (1997.) 25, Pokorny Barnabás Mátyás (1998.) 26, Laczkó Gergely (1998.) 27, Csiszér Réka Zsuzsanna (1998.) 28, Málnási Csizmadia Eszter (1998.) 29, Selmeczy Barnabás (1998.) 30, Pallos Ágoston Bence Tamás (1998.) A második negyedévben kötöttek házasságot templomunkban: 1, Pallos Géza Hegedűs Mónika 2, dr. Kovács Balázs dr. Valch Katalin 3, Müller Ferenc Lovas Krisztina 4, dr. Walter Correlius Meggyes Katalin

5 1998. VENI SANCTE Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója és elnöke 1920-ban született Trentóban. A második világháború rombolása közepette kialakul körülötte egy fiatal lányokból álló csoport. Egyesíti őket a Szeretet- Istenbe vetett hit s annak megtapasztalása, hogy Ő minden embert külön-külön, végtelenül és személyesen szeret. Ez a felfedezés megváltoztatja az életüket. Olyan emberek akarnak lenni, akik teljes mélységében élik az Evangéliumot. Ezért a Szentírásból elmélkednek, s megpróbálják életre váltani, amit megértenek. Néhány Ige különösen is felkelti figyelmüket: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket ; Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közö ttük. Megtapasztalják, hogy az Evangélium szerint megélt kölcsönös szeretet által megvalósul az egység, melyben jelen van Jézus: ez az egység nem zár ki senkit, s a különbségek egymás gazdagodását szolgálják. Így kialakul egy közösségi lelkiség, az egység lelkisége. Központi magva Jézus Atyjához mondott imája: Legyenek mindnyájan egy, ahogy Te bennem vagy és én Tebenned. Jézus azért halt meg, hogy ez megvalósuljon. Az egység felé vezető út az emberek számára is a fájdalmon keresztül vezet. A keresztény, mondja Chiara Lubich ha szereti a megfeszített és elhagyott Jézust, megtalálja az erőt ahhoz, hogy ne meneküljön el a fájdalmak, megosztottságok elől, hanem Őérte fogadja el, és eméssze el azokat, hogy így személyes hozzájárulását adja azok orvoslásához. Az elhagyott Jézus tehát az egység kulcsa és minden megújulás titka. Az Evangélium újrafelfedezésének már kezdetben konkrét társadalmi hatása volt: a radikális testvéri szeretet ahogy az első keresztények között is az anyagi és lelki javak közösségében jutott kifejeződésre. Chiara Lubich és a Fokoláre mozgalom Lassan-lassan megszületett az adás kultúrája, melyet Chiara Lubich erősen hangsúlyozott legutóbbi braziliai útján, mikor felvázolta a közösségi gazdaság körvonalait. Ez annyit jelent, hogy ki-ki szabadon közösbe teszi gazdagságát, erejét, szakértelmét, idejét, hogy olyan cégek szülessenek és működjenek, melyek hasznuk egy részét a rászorulóknak adják. Ily módon új munkalehetőségek teremtődnek, s a cégek hozzájárulnak egy új gondolkodásmód elterjesztéséhez. Chiara Lubich 1949-ben a Dolomitokban töltött sajátos vakációval kezdetét veszi a mozgalomban immár igen elterjedt találkozók hagyománya. A Máriapoli nevű összejövetelek száma azóta is folytonosan növekszik. A legkülönbözőbb korú s társadalmi réteghez tartozó emberek vesznek részt rajta. Ezek a többnyire nyári találkozók a tá rsadalom kis modelljei. Kicsiny, ideiglenes városok, melyek alaptörvénye a kölcsönös szeretet. Minden évben szerte a világon mintegy 180 Máriapoli zajlik, több mint százezer résztvevővel. Ezeknek az ideiglenes városkáknak a mintájára születtek meg később az igazi, állandó városkák. Az elsőt 1964-ben alapították Loppiánoban, Firenze mellett, ahol az öt kontinens képviseletében jelenleg 700 ember él. Legnagyobb részük fiatal, akik 5 egy-két éves formálódási iskolán vesznek részt. Loppiánóban van a két ismert nemzetközi zenei együttes, a Gen Rosso és a Gen Verde székhelye is és 1984 között Chiara Lubich elindítja az Új Emberiség, az Új Családok,aFiatalok az Egyesült Világért,aGyerekek az Egységért és az Új Plébániák elnevezésű tömegmozgalmakat. Közös vonásuk, hogy az Evangélium által szeretnék megújítani azt a környezetet, melyben élnek. E tömegmozgalmak lelkét a legelkötelezettebb tagok alkotják: a fokolarinik, volontárik, genek, pap fokolarinik stb. A fiatalok között nagyon sokan magukévá tették a Fokoláre mozgalom lelki örökségét és életstílusát, s már 1967-ben elindították a Gen mozgalmat (Új Generáció). Jelenleg az Új Emberiség mozgalom New Humanity néven az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának tagja. Minden hónapban az Újszövetség egy mondata, az úgynevezett Életige szolgál útmutatóul a hétköznapi életben. A mozgalom az egész világon ugyanazt az igét éli. Chiara Lubichnak az Evangélium e mondatához fűzött kommentárját 90 nyelvre fordítják le tól kezdve a mozgalom az ökumenizmus terén is egyre nagyobb lépésekben halad előre. Az egység lelkisége több ezer evangélikus, anglikán, baptista, metodista, református, ortodox, kopt, örmény, szír stb. érdeklődését keltette fel. Számuk jelenleg több mint re tehető, kb. 300 egyházat és egyházi közösséget ké pviselnek. Számos gyümölcsöző kapcsolat született a világ különböző részein élő más vallású, nem keresztény hívőkkel is. A mozgalom nyílt párbeszédet folytat olyan emberekkel is, akiknek nincs vallásos meggyőződésük. szerk. István atya

6 VENI SANCTE AHOL GYERMEKEINK TANUL(HAT)NAK Iskolánk hagyományos, 8 osztályos általános iskola. Két első osztályunk egyike rajztagozatos, ahol a későbbiekben komplex művészeti oktatás folyik. Emelt szintű nyelvi (angol és német), számítástechnikai és matematikai képzést biztosítunk. Célunk a gyermek személyiségének sokoldalú fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása és ápolása, szoros együttműködés a szülőkkel, valamint az esetleges hibák korrigálása. Hagyományos módszerekkel tanítunk (pl. olvasást szótagolással). A diákok esztétikai nevelését szolgálják az évek óta rendszeresen megrendezett kiállítások kortárs képzőművészek munkáiból az első emeleti zsibongóban. A kiállításokat szívesen látogatják a környéken lakók, s egyre többen jönnek el a mindig nagy előkészülettel rendezett ünnepélyes megnyitókra. Tanulóink sikeresen vesznek részt kerületi, budapesti, országos, sőt nemzetközi rajzpályázatokon. Hangsúlyt fektetünk a testnevelésre, a helyes, egészséges életmód kialakítására. Németvögyi úti Általános Iskola (Mackós Iskola) Délutánonként is rendkívül színes és sokoldalú sportélet folyik iskolánkban. Kosárlabdacsapatunk évek óta több országos helyezést ért el, kerületi sportversenyeken tanulóink az élmezőnyben szerepelnek. Télen sítábort is szervezünk. A technika órákon a második osztálytól informatikát és számítástechnikát is tanítunk. Diákjaink szívesen szerepelnek a kerületi, fővárosi és országos tanulmányi versenyeken. A szabadidő hasznos eltöltéséredélutánonként szakköröket és tanfolyamokat szervezünk. Iskolai könyvtárunk kötettel segíti a gyerekek felkészülését s olvasóvá nevelését. Hagyományőrző és teremtő tevékenységünknek közösségformáló ereje van. Ünnepélyeink, megemlékezéseink tartalmi és formai oldalára nagy hangsúlyt fektetünk, így iskolánk mindig fegyelmezett közösség képét mutatja. A hitoktatásnak, mint a keresztény tanítás rendszeres, szervezett formájának iskolánkban már nyolc éves hagyománya van. A hittanórák csatlakoznak a tanórákhoz. A katolikus hittant az alsó tagozatos csoportoknak az 5. órában, a felső tagozatosoknak pedig a 6. illetve a 7. órában tartják a templom hitoktatói: Horváth Imréné és Sándorfi István atya. Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink környezetvédelmi nevelésére is. Bíztatjuk őket, hogy gyakorlatban is tegyenek e célért valamit. Az iskolaudvaron fűszerkertet létesítettünk, amit tanulóink fognak gondozni. A XII. kerületi Zeneiskolával élő és állandó kapcsolatunk van. Diákjaink hangszeres képzését ők biztosítják. Nyolcadikos tanulóink mindegyike továbbtanul, % gimnáziumban. Tanítványainkat a középiskolák örömmel fogadják, mert a sokéves tapasztalat megmutatta, hogy értékelésük reális, jólneveltek, nyitottak a világra, hasznos tagjai az új közösségnek, megtartják az általános iskolában elért tanulmányi eredményeiket. Növendékeink az általános iskola befejezése után is visszajárnak hozzánk, örömeiket, gondjaikat megosztják velünk. Murár Józsefné igh. Nyáron a Szent Gellért Kollégium első táborának a nagybörzsönyi plébánia adott otthont. Július közepén tizenketten keltünk útra. Az indulás volt a tábor legkritikusabb pontja, hiszen sokan eddig még nem táboroztak, és szüleiktől első ízben kellett hosszabb időre búcsút venniük; másfelől, a táborba meghívtuk az idén volt elsőáldozók közül azokat, akik szeretnének jövőre ministrálni. Ez a feszes légkör az utazás alatti beszélgetésben, közös játékban, éneklésben oldódott fel. Utunk során kialakult vidám hangulat az Szent Gellért kollégium egész tábort végigkísérte! Megtanultunk métázni és palacsintát sütni. Fociztunk, igazi nagypályán nagykapura. Imádkoztunk egy ezer éves templomban, ahol még az orgonát is kipróbáltuk. Jártunk Visegrádon a Fellegvárban, megnéztük a márianosztrai búcsújáró templomot, beszélgettünk pálos szerzetesekkel. Innen rövid 15 km-es sétával a csodálatos börzsönyi erdőn át (t)értünk haza. Ezt az utat mindenki hősiesen teljesített! Megnéztük Nagybörzsöny nevezetességeit, templomait. Batikoltunk kis terítőt, tanultunk egymástól énekeket. Napjainkat imádsággal és reggeli tornával kezdtük és imádsággal zártuk. Utolsó este érkezett el az az ünnepélyes pillanat, amikor meggyújtottuk első közös tábortüzünket! A tűznél beszélgettünk, énekeltünk és nem utolsó sorban virslit sütögettünk és kenyeret pirítottunk. A tábor végén, reméljük, mindenki nagyszerű emlékekkel tért haza. Ritvay Zoltán, Rajncsák Dávid

7 1998. VENI SANCTE Szkóla-tábor Cserkész-tábor 7 A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendeztük augusztus második felében a Szkólatábort. Augusztus 18-án harmincöten - 7-tól 27 évesig - indultunk a Mátra szívében fekvő kegyhelyre, Fallóskútra. Az igényesen felújított zarándokházban, ha kicsit szűkösen is, de elfértünk. A majd egy hét alatt az intenzív énekpróbákon kívül jutott idő kirándulásra, métázásra, számháborúra és egyéb szórakozásra is. Szent István napján és augusztus 23-án, vasárnap énekünkkel szolgáltunk a zarándokoknak tartott szentmisén. Ezúton is köszönjük Kacsik Árpád, mátraszentimrei plébános úr bíztató, kedves szavait. Az időjárás ugyan meglehetősen szeszélyes volt, de nem panaszkodhatunk, hiszen az eső jobbára csak éjszaka esett, így napközben zavartalanul bonyolíthattuk le az előre eltervezett programokat. A hat nap leteltével, ha nem is kipihenten, de testben és lélekben feltöltődve érkeztünk haza. Kár, hogy egy évet kell várnunk az újabb táborra. Továbbra is nagy szeretettel várjuk minden énekelni szerető gyerek és fiatal jelentkezését a Szkólába. (Zenei előképzettség nem szükséges.) A próbákat péntekenként tartjuk: a kicsiknek este 6-tól ľ 7-ig, a gimnazista és egyetemista korosztálynak ľ 7-től 8-ig. Jelentkezni lehet a próbákon vagy vasárnap a 9 órai szentmise után. Tőkés Tünde Esti tábortűz a Börzsönyben Július 12-én indultunk el, hogy 9 napot tölthessünk együtt jó kedvben, szeretetben, a cserkésztörvények megtartásával a Börzsönyben, az Oszlopó patak völgyében. Táborhelyünk egy erdővel körülvett kis tisztáson volt. A megérkezés után felvertük sátrainkat, amelyeket az esőre is számítva gondosan körülárkoltunk. Hamar elkészült 8 m magas zászlórúd, ahova a cserkészinduló éneklése közben húztuk fel a nemzeti lobogót. A tábori nap ébresztővel kezdődött, majd reggeli torna, mosdás, ima, zászlófelvonás és reggeli követte. Napi programjainkban sokat kirándultunk, megjártuk Drégely várát, az Orlai-árkot, felmásztunk a Csóványosra (938m), ami a Börzsöny legmagasabb csúcsa. Sokat sportoltunk, voltak ügyességi vetélkedők, és egy órát kellett az erdőben egyedül eltölteni. Este a napot imával és zászlólevonással zártuk, álmunkat éjszakai őrök vigyázták. Vendégeünk volt Andrásfalvy András természettudós, öregcserkész barátunk, aki a természet megismerésére ösztönzött és tanított, valamint Szentgyörgyi Kristóf ciszterci atya, aki lelki napot tartott számunkra, amit szentmisével zártunk. Táborunk baj nélkül víg kedélyben zajlott le, mindannyian testben és lélekben is fejlődtünk, jó emlékekkel gazdagodva tértünk haza. Bandi bácsi Szent Tamás Kollégium Ministránscsapatunk az idén Balatonfüreden nyaralt, Csekőéknél. Összesen 18-an voltunk, mégis kényelmesen elfértünk a nagy és hűvös házban. Az Öreg-hegyen laktunk, néhány lépésre egy barlangtól, amelyet meg is tekintettünk. A kissé távolabb fekvő Koloska-völgy felé vezető úton kicsit el is tévedtünk, de így hamarabb hazaérve elkerültük a hét egyetlen, arra kószáló esőfelhőjét. Az egész környéket belátni a közeli kilátóból, ahonnan a vitorlások útját is figyelemmel kísérhettük. Tihany is a közelben van, így oda is elmentünk. A strandolás sem maradt el, sőt talán a nagy hőség miatt többet is fürödtünk a kelleténél. Vízibicikli-csatát is vívtunk, de a kert locsolását sem hanyagoltuk el... Majdnem a teljes kollégium jelen volt, reméljük, jövőre azok is eljönnek, akik idén nem értek rá. Takács Gábor

8 VENI SANCTE Az őszi hónapokban folytatódik az évközi vasárnapok sorozata. Nem az üdvtörténet egyes kiemelt eseményeit ünnepeljük csupán, hanem a Szentháromság egy Isten teljes megváltói művét. Hitünk legmélyebb, legalapvetőbb igazságának, a Szentháromság titkának fénye sugározza át vasárnapjaink és nem csupán az ezredforduló ünneplését. Újra és újra megérinti lelkünket e legmélyebb és legcsodálatosabb titok valósága: az élő, szeretetközösségben kimeríthetetlen gazdagságú, minden lehetséges vágyat betöltő, sőt felülmúló isteni Valóság vonz és ölel magához bennünket. Ha lelkünk nyitott az Ő befogadására, hétről-hétre növeli bennünk az isteni életet, hogy alkalmassá váljunk a Vele való végső találkozásra. Néhány ünnep az őszi időszakban: Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt iránti tisztelet különösen fellendült Jézus keresztjének feltalálását követően a IV. században. A keresztények körében azonban ezt megelőzően is mély tisztelet övezte a keresztet, mint megváltásunk jelét és eszközét. Emlékeztessen bennünket minden alkalommal arra, hogy mily nagy volt lelkünk ára. Ne csupán külső jel vagy ékszer legyen számunkra; jelentse elkötelezettségünket Megváltó Jézusunk követésére, készségünket az áldozatvállalásra. Szeptember 25. Szent Gellért vértanú püspök ünnepe. Idegenből jött földünkre és lett népünk apostola. Vértanúsága minden bizonnyal hozzájárult Szent István művének fennmaradásához. Liturgikus naptár Áldjuk a Szentet! Október 1. Lisieux-i Kis Szent Teréz szűz és egyháztanító. Mindössze 24 évet élt e földön. Rövid élete mégis bizonyossága annak, hogy az Isten felé való teljes önátadó szeretet és bizalom a gyenge embert csodálatos magasságokba képes fölemelni s világot átalakító tettekre teszi képessé. Életének, szavainak maradandó és megszívlelendő tanúsága: Isten szeretetének vonzásában, az Ő erejével mindenki eljuthat az életszentség magaslataira. Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. E napon hálával és ragaszkodással tekintünk népünk és országunk fő pátrónájára. Kérjük, hogy hálátlanságunk és méltatlanságunk ellenére se fordítsa el rólunk tekintetét. Oltalmazza és segítse magyar népünket, hogy lélekben megújuljon és ismét rátaláljon a Szent István által kijelölt útra, hiszen ez boldogulásunk és fennmaradásunk záloga. Október 25. Missziós vasárnap. A missziók védőszentjével Kis Szent Terézzel imádkozzunk azért, hogy az igaz hit világossága és a megváltás kegyelme megnyissa a még nem hívőknek szemét és szívét a távoli és a körünkben elhatalmasodó pogányság körében egyaránt. November 1. Mindenszentek ünnepe. Elsősorban azokra gondolunk és azokat ünnepeljük, akik Isten kegyelmével közreműködve eljutottak az örök hazába, Isten boldogító színelátására, akik megmosták ruhájukat a Bárány vérében. Reményünket erősíti, ha rájuk pillantunk: ők is gyarló emberek voltak. Érdemes példájukat követni az Isten-szeretet útján és pártfogásukat kérni. November 19. Magyarországi Szent Erzsébet. Magyar népünk fájának csodálatos hajtása. Világszerte ismert és elismert szent. Ő is mindössze 24 évet élt a földön. Hétszázötven és távlatából is fényesen ragyog példája: páratlan hősiességgel sugározza embertársai felé Isten szeretetét. Önzetlenül lemondott saját kényelméről, rangjáról, vagyonáról, az emberi élet természetes örömeiről, hogy teljesebben szolgálhassa szeretett Megváltóját a szenvedő és rászoruló emberekben. S íme: aki magát megalázza, felmagasztaltatik ; alig 4 évvel halála után már szentként tiszteli az egyház. Krisztus Király ünnepe az egyházi év utolsó vasárnapján. Az idők Ura, Istene, Jézus Krisztus mondja ki az utolsó szót nem csak az egyházi év végén, hanem az idők végeztével is. Hatalma kikezdhetetlen, tanítása és igazsága megdönthetetlen. Birodalmak és zsarnokok jönnek, mennek, letűnnek, elmerülnek a történelem süllyesztőjében. Jézus Krisztus azonban legyőzte a világot, legyőzte a gonoszt. Örökké uralkodik immár; nem külső hatalommal, erőszakkal, hadsereggel, hanem a szeretet erejével. Önfeláldozó jósága, mindenkihez odahajló, segítő, felemelő, szerető Szíve hatalmának forrása. Úgy uralkodik, hogy nem súlyt le és nyom el, hanem felemel, hogy boldogítson. Krisztusunk, szerető királyunk, uralkodj rajtunk! Schimmer József A Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia közösségének lapja I. évfolyam, 6. szám 1998 Veni Sancte Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Müller Ferenc, Schimmer József, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyében e célra elhelyezett dobozba.

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 6. szám Tartalom Családba érkezett...1 Jó volt olvasni: Kiss Zsuzsanna: Ments meg engem!...2 Laudate,

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 5. szám Tartalom A szentek visszatérnek...1 Jó volt olvasni: Szabó Ferenc SJ Elszállnak éveink...2 A

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben