1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól"

Átírás

1 1998. VENI SANCTE Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 7, 8 és este 6 órakor Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor délelőtt 9-12, délután 5-6 óráig Rövid betegség után július 25-én elhunyt Gál Ferenc professzor, aki 1960-tól haláláig plébániánkon lakott, és tudományos, oktatói munkája mellett templomunkban szolgált. Györgydeák Márton plébános úr július 31-én este engesztelő szentmisét mutatott be az elhunyt lelki üdvéért. Szentbeszédében méltatta a professzor életútját és emberi tartását, valamint köszönetet mondott mindazért a segítségért, amelyet tőle kaptunk az elmúlt évtizedekben. A szertartáson a hívek nagy számban vettek részt. Másnap, augusztus elsején az egész magyar egyház vett búcsút a professzor úrtól s kísérte utolsó földi útjára az elmúlt évtizedek legjelentősebb magyar teológusát. Az Egyetemi templomban Paskai László koncelebrált szentmisét mutatott be a püspöki kar tagjaival, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzoraival, és számos tanítványlelkipásztorral. E templom kriptájába temették. A szertartást Seregély István érsek, a Püspöki Kar elnöke végezte. Búcsúbeszédet mondott Fila Béla professzor, aki az elhunyt utóda a dogmatika tanszék élén, Erdő Péter professzor, aki rektorként utódja a katolikus egyetem vezetésében, valamint Csontos Barna pápai prelátus, az egri egyházmegyés papság nevében. Gál Ferenc március 14-én született Pácin községben. Teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karán, Budapesten kezdte ( ) és Rómában, a Collegium Germanicum Hungaricum növendékeként fejezte be ( ). Kassán szentelték pappá 1939-ben. Tanulmányai befejezése után, 1954-ig káplán, plébános, majd teológiai tanár volt a Kassai Egyházmegyében től Egerben főiskolai tanár, 1959-től 1985-ig a budapesti Hittudományi Akadémia tanszékvezető professzora volt. II. János Pál pápa Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól ban az Apostoli Szentszék Nemzetközi Teológiai Bizottságának tagjává nevezte ki tól tíz éven át a ferences Hittudományi Főiskolán tanított ben első rektora lett az újjáalakuló Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek. Gál professzor az elmúlt négy évtized legnagyobb hatású magyar teológusa volt. Papok generációit oktatta korszerű, de a hagyományokhoz mindenkor hű egyházi tudományra. A magyar keresztény közélet irány és mértékadó személyisége volt, akinek megadatott, hogy utolsó leheletéig alkothatott. Legbüszkébb a katolikus egyetem újjászervezésében vállalt szerepére volt. Az Egyetemi templomban tartott beszédei és templomunkban mondott vasárnap déli szentmiséi egész Budapestről vonzották a híveket. Egyházközségünk számára különösen nagy veszteség professzor úr távozása. Ő volt plébániánk nagy öregje, aki öt plébános alatt szolgálta a felsőkrisztinavárosi híveket. Nagy tudása és tapasztalata azonban soha sem volt tolakodó. Köztünk élt, közénk tartozott. Tanácsaival, ha kérték, mindenkinek segített, egyébként szerényen, visszahúzódva élt és alkotott kis, első emeleti lakásában. Huszonhárom könyve jelent meg, amelyből huszonkettőt plébániánk falai között írt. Esti sétáinak lépteit immár nem rója templomunk és a plébániaépület közötti kis parkban. Nem találkozunk többé vele a 112-es buszon sem. Szentbeszédeire, tanítására, emberi példájára azonban emlékezünk. S útmutatására, tanácsaira továbbra is szükségünk van. Gyászjelentését Dániel próféta szavai zárták: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökké, miként a csillagok. Az ő csillaga egyházközségünk egén minket is eligazít továbbra is. Köszönjük, amit értünk tett, Professzor Úr! Szerdahelyi Csongor Az újság ingyenes, előállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

2 2 ARCKÉPCSARNOK VENI SANCTE Nagy János atya, egykori káplánunk idén júniusban ünneplte pappá szentelésének 25. évfordulóját. Rokolya utcai plébániáján kerestük fel, ahol eddigi életútjáról kérdeztük. Milyen helyeken fordult meg e negyedszázad alatt. Kezdetben csak rövid időt töltöttem egy-egy helyen: Lábatlanban, Csolnokon, Ásványrárón. és Zugligeti plébánián fél-egy évet töltöttem. Balassagyarmaton két, a Terézvárosi Plébánián négy évet szolgáltam. Ezek szerint a leghosszabb időt nálunk töltötte ban dr. Nagy Imre plébános úr mellett kezdtem kápláni működésemet, 12 év után, ben kerültem a Rózsák terére. Fél év elteltével nevezett ki a bíboros úr a Külső-Angyalföldi Szűz Mária Keresztények Segítsége templom plébánosának, ahova tulajdonképpen hazajöttem, hiszen a szomszéd plébánián töltöttem gyermekkoromat. Hogyan kapta a templom ezt a ritka titulust? A környéken épülő MÁV házak lakói a két háború között alapítottak egy egyesületet, amely megkezdte a templomépítés szervezését. Eleinte egy kisegítő kápolnában voltak a szentmisék, a mai templom ban épült és a hívek kérésére még 1939-ben kapta a Mária, Keresztények Segítsége titulust. Ez az elnevezés 1571-ből származik. Az egyesült keresztény seregek a lepantói csatában Szűz Máriát hívták segítségül a pogány török seregekkel vívott csatában. A fényes győzelem a Szent Szűz égi közbenjárásának volt köszönhető, így V. Pius pápa "Szűz Mária, Keresztények Segítsége" néven új megszólítást illesztett a lorretói litániába és október 7-én pedig ünnepet rendelt el a Győzelemről nevezett Miasszonyunk tiszteletére. A háborúban a környéken komoly bombázások voltak, de csodával határos módon a templom nem kapott találatot, csak a szentély üvegablakai sérültek meg. Hogyan telnek hétköznapjai a Rokolya utcában? A közösségi élet szerevezése komoly feladatot és sok elfoglaltságot jelent. A hívekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett rendszeresen szervezünk a gyerekeknek kirándulást és egyéb programokat, minden évben tartunk farsangi mulatságot. Szerencsére nagyméretű közösségi helyiség áll rendelkezésünkre. Karácsonykor rendszeresen ajándékcsomagokat készítünk a rászorulóknak, és a karitász-munka is folyamatosan bővül. Egy pap életében fontos dátum a szentelés 25 éves évfordulója. Reméljük, mi is részesei lehetünk ennek a szép ünnepnek. Október folyamán ezüst misét fogok bemutatni az Apor Vilmos téren, a pontos időpontot Márton atyával még egyeztetjük. A mielőbbi viszontlátásig is kívánunk sok erőt és egészséget. Müller Ferenc Az augusztus végén beköszöntött hűvös idő hamar megértette velünk, hogy vége a nyárnak. Itt az ideje csomagolni s búcsút venni a hegyektől, a Balatontól, a tengertől. De még a diákok egyébként érthető szomorúságát is enyhíti a viszontlátás öröme. Ilyenkor ki-ki hosszabb-rövidebb élménybeszámolókon eleveníti fel a nyár eseményeit. * Sajnos ez a nyár nem csak örömet, kikapcsolódást, de fájdalmat, szomorúságot is hozott plébániánk hívei és az egész magyar egyház számára. A mindannyiunk által tisztelt és szeretett Professzor úr, dr. Gál Ferenc június 25-én megtért a Teremtőhöz, kinek országáról oly sokat beszélt, írt NYÁRI EMLÉKEK híveinek és tanítványainak. Aggódva, imádkoztunk, kértük az Urat, hogy tartsa meg még őt nekünk, de másként döntött. A Professzor úr pedig csöndben, szerényen ahogy köztünk élt követte a hívó szót. * Mint minden évben, most is a Templombúcsúval vette kezdetét a nyári szezon. A plébánia hívei nagy szeretettel és szorgalommal készültek Keresztelő Szent János ünnepére. A szervezők (dr. Szabó Imre, Pongrácz Judit, Takács László, Hartmann Tivadarné) igyekeztek a tavalyihoz hasonlóan gazdag programmal várni a híveket. Volt enni-innivaló, könyvárusítás. Gitárosaink a méltán népszerű Madó (Madocsay Ákos Emil) vezetésével egész délelőtti énekükkel vidám hangulatot teremtettek. Nagy sikert aratott a gyermekek között Vízvári László, piarista tanár úr vezette bábegyüttes előadása. Hittanosaink már a búcsú előtti héten szorgalmasan vagdalták azokat a színes papírlapokat, melyekből azután Basa Jánosné és lánya, Basa Katalin vezetésével Jézus megkeresztelkedésének bibliai történetét ábrázoló képet raktak ki. A programok mellett alkalom nyílt baráti beszélgetésekre is. * A vakációban plébániánk különböző közösségei táborokat szerveztek, amelyekről a következőkben a táborvezetők számolnak be.

3 1998. VENI SANCTE Kezdődik a hitoktatás! Szeptember 13-án a VENI SANCTÉ-val nálunk is kezdetét veszi a tanév. Szeretettel várjuk a kisebbnagyobb gyermekeket az iskolai és a plébániai hitoktatásra. A plébániai hittanórák rendje a templom előterében, a hirdetőtáblán olvasható. Az iskolai hittanórák időpontjáról és helyéről az egyes iskolák hirdetőtábláin találnak tájékoztatást. A plébánia területéhez tartozó iskolák: Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium hitoktató: Sándorfi István atya Németvölgyi úti Általános Iskola hitoktató: alsó tagozat: Horváth Imréné felső tagozat: Sándorfi István atya Kiss János Általános és Középiskola hitoktató: Komáromi János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája hitoktató: Matolcsi Kálmán atya Orbánhegyi úti Általános Iskola hitoktató: Hartmann Tivadarné, Peidl Ágnes Akik a nyár végén nem iratkoztak be előre, azok is bátran jöjjenek. A hittankönyveket az órán osztjuk ki. Elsőáldozó jövő májusban csak az lehet, aki már legalább harmadik osztályos, második éve tanulja a hittant, rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken és a hittanórákon. A hittanosok első csütörtöki szentmiséi az idén is folytatódnak. Először október 1-én, csütörtökön este 6 órára várjuk a gyerekeket a szüleikkel együtt! Kérdéseikkel bizalommal forduljanak a hitoktatókhoz! A keresztény tanítás megismerése nemcsak a gyerekkor feladata. Plébániánkon az egyetemistáknak és a felnőtteknek is lehetőségük nyílik arra, hogy hitbeli ismereteiket gyarapítsák. Kérjük, éljenek ezzel! Lukách Krisztina IRODALOM Szeptember 15-én emlékezik meg az Egyház a Fájdalmas Szűzanyáról. Mária osztozott Szent Fia fájdalmában, ott állt keresztje alatt egész a végsőkig; és ezzel a gyermekét elvesztő, gyötrött szívű anya örök szimbólumává vált. A középkortól sok neves és névtelen költő megénekelte a fiát sirató Szűzet. Ezek közül a legismertebb Jacopone da Todi verse a Stabat Mater. Első magyar verses nyelvemlékünk is a XIII. századi Ómagyar Máriasiralom. A XX. századi költészet sem feledkezett meg a fájdalmas Szűzanyáról, amire az egyik legkiválóbb példa a nagy magyar költő, Weöres Sándor, a középkori hagyományokat hűen követő verse. Vasdinnyey Miklós Nem tudtam a búról, most a bú megölel, haloványsággal belehel. Jaj nekem, én fiam, égi virágszál, igen elváltozál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek, törik a csontodat, facsarják izmodat, jaj én fiam, én fiam feketülő vérrel csombókos a hajad. Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt, jaj én fiam, én fiam két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled, gyere vissza, jaj én fiam, Mária siralma Hírek röviden maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad, mosolygott a csöpp szád, jaj én fiam, én fiam, hadd menjek utánad. véred hullása szemeim sírása, szép arcodnak hervadása szivem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve, hullt, csak hullt a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre, nem igaz, nem, nem, jaj nekem, megfulladok, fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad, éjféltájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj nekem, én fiam, jaj én fiam. Szeptember 25-én, pénteken este 7-kor képviselőtestületi ülés lesz a plébánián. A Hully-Gully megvásárlásával kapcsolatban a tárgyalások folyamatban vannak. A nyári szünetre való tekintettel lényeges előrelépés nem történt. Konkrét eredményekről reményeink szerint már következő számunkban beszámolhatunk. Bizonyára sokan észrevették, hogy a Szent Jenő pápát ábrázoló üvegablak üvegablak alsó mezője betörési kísérlet során megsérült. A behatoló a nemrég telepített riasztó rendszert észlelve jobb belátásra tért. Zenekedvelő gyerekeket és fiatalokat szeretettel várja a Szkóla és a Gitáros együttes tagjai sorába. Jelentkezni a vasárnap 9, illetve este 7 órai szentmise után a sekrestyében lehet. 3

4 VENI SANCTE ANYAKÖ NYV Az év második negyedé plébániánk a következő 47 testvérünket temette el. 1, Dr. Szendrői Jenőné sz.bernik Erzsébet 77) 2, Jáki Mihály (84) 3, Csepek Alajosné sz.skodik Erzsébet (72) 4, Rembeczky László (58) 5, Kelényi Istvánné sz.teghze-gerber Olga (92) 6, Darázs Józsefné sz.krőninger Mária (100) 7, Ottilia Taylor sz.paár Ottilia (59) 8, Dr. Várhidy László (91) 9, Bor Sebestyén (68) 10, Szabó Mihály (92) 11, Décsy Mihályné sz.kovács Irma (91) 12, Dr. Remenár László (81) 13, Kuszter László (73) 14, Poórné Pelikán Mária (53) 15, Horváth Miklósné sz.fekete Margit (75) 16, Hordós Zoltánné sz.zugi Matild (57) 17, Koós Elemérné sz.semsey Erzsébet (83) 18, Dr. Figus-Illinyi Béla Arisztidné sz.fejes Klára (71) 19, Zentai Sándorné sz.szijártó Mária (76) 20, Plevka Jánosné sz.majzes Julianna (86) 21, Dr. Ördög Nándorné sz.rácz-fodor Ilona (80) 22, Balogh Imréné sz.szalai Rózsa Jolán Mária (84) 23, Pápai Ferencné sz.cser Klára (80) 24, Dr. Módly Béláné sz.tahy Margit (93) 25, Csokonyai Gyuláné sz.markó Éva (71) 26, Domján Lajosné sz.fortenbacher Róza (78) 27, Ferkai Vilmos András (89) 28, Seress János (78) 29, Domanovszky Ákosné sz.csokonai Mária dr. (92) 30, Balogh József (70) 31, Dr. Császár Gézáné sz.zászlós Katalin (66) 32, Veres Jánosné sz.aschbrenner Ilona (87) 33, Dr. Pálovics Béla (73) 34, Frank Ljosné sz.náday Jolán (81) 35, Dr. Ember Mariann (57) 36, Kókai János (87) 37, Bittner Istvánné sz.fodor Gizella (85) 38, Dudás János (89) 39, Payer Ignácné sz.kovács Aranka (84) 40, Gubicza Istvánné sz.draxler Magdolna (98) 41, Mosa Zsigmondné sz.bazsó Erzsébet (70) 42, Bihari István (68) 43, Sándor József (58) 44, Dr. Gyarmati Gyuláné sz.szőke Viola (78) 45, Dr. Kozma Károly (75) 46, Mocsáry Péterné sz.bartha Margit (75) 47, Éberhard István (74) Április, Május és Június során 30 gyermeket kereszteltünk meg. 1, Károlyi Katalin Margit (1997.) 2, Takács Eszter Edit (1998.) 3, Hardi Borbála (1998.) 4, Szabó Bálint György (1997.) 5, Oláh Sára (1997.) 6, Babics Borbála Ilona (1998.) 7, Brunner Zsófia Sára (1980.) 8, Záhonyi Petra (1997.) 9, Kerékgyártó Bence Márk (1997.) 10, Toldi Lili (1988.) 11, Nagy Balázs (1983.) 12, Meczner Fanni Klára (1988.) 13, Szondy István (1998.) 14, Szondy András (1998.) 15, Tuczai András (1998.) 16, Marczika Emilia (1995.) 17, Seidl Dorina Dorottya (1998.) 18, Ress Attila István Kálmán (1997.) 19, Pataki Anna (1998.) 20, Hernády Sára (1998.) 21, Gaál Eszter Anna (1995.) 22, Gaál Péter (1995.) 23, Bodnár Kevin Gábor (1997.) 24, Molnár Zsanett Margit (1997.) 25, Pokorny Barnabás Mátyás (1998.) 26, Laczkó Gergely (1998.) 27, Csiszér Réka Zsuzsanna (1998.) 28, Málnási Csizmadia Eszter (1998.) 29, Selmeczy Barnabás (1998.) 30, Pallos Ágoston Bence Tamás (1998.) A második negyedévben kötöttek házasságot templomunkban: 1, Pallos Géza Hegedűs Mónika 2, dr. Kovács Balázs dr. Valch Katalin 3, Müller Ferenc Lovas Krisztina 4, dr. Walter Correlius Meggyes Katalin

5 1998. VENI SANCTE Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója és elnöke 1920-ban született Trentóban. A második világháború rombolása közepette kialakul körülötte egy fiatal lányokból álló csoport. Egyesíti őket a Szeretet- Istenbe vetett hit s annak megtapasztalása, hogy Ő minden embert külön-külön, végtelenül és személyesen szeret. Ez a felfedezés megváltoztatja az életüket. Olyan emberek akarnak lenni, akik teljes mélységében élik az Evangéliumot. Ezért a Szentírásból elmélkednek, s megpróbálják életre váltani, amit megértenek. Néhány Ige különösen is felkelti figyelmüket: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket ; Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közö ttük. Megtapasztalják, hogy az Evangélium szerint megélt kölcsönös szeretet által megvalósul az egység, melyben jelen van Jézus: ez az egység nem zár ki senkit, s a különbségek egymás gazdagodását szolgálják. Így kialakul egy közösségi lelkiség, az egység lelkisége. Központi magva Jézus Atyjához mondott imája: Legyenek mindnyájan egy, ahogy Te bennem vagy és én Tebenned. Jézus azért halt meg, hogy ez megvalósuljon. Az egység felé vezető út az emberek számára is a fájdalmon keresztül vezet. A keresztény, mondja Chiara Lubich ha szereti a megfeszített és elhagyott Jézust, megtalálja az erőt ahhoz, hogy ne meneküljön el a fájdalmak, megosztottságok elől, hanem Őérte fogadja el, és eméssze el azokat, hogy így személyes hozzájárulását adja azok orvoslásához. Az elhagyott Jézus tehát az egység kulcsa és minden megújulás titka. Az Evangélium újrafelfedezésének már kezdetben konkrét társadalmi hatása volt: a radikális testvéri szeretet ahogy az első keresztények között is az anyagi és lelki javak közösségében jutott kifejeződésre. Chiara Lubich és a Fokoláre mozgalom Lassan-lassan megszületett az adás kultúrája, melyet Chiara Lubich erősen hangsúlyozott legutóbbi braziliai útján, mikor felvázolta a közösségi gazdaság körvonalait. Ez annyit jelent, hogy ki-ki szabadon közösbe teszi gazdagságát, erejét, szakértelmét, idejét, hogy olyan cégek szülessenek és működjenek, melyek hasznuk egy részét a rászorulóknak adják. Ily módon új munkalehetőségek teremtődnek, s a cégek hozzájárulnak egy új gondolkodásmód elterjesztéséhez. Chiara Lubich 1949-ben a Dolomitokban töltött sajátos vakációval kezdetét veszi a mozgalomban immár igen elterjedt találkozók hagyománya. A Máriapoli nevű összejövetelek száma azóta is folytonosan növekszik. A legkülönbözőbb korú s társadalmi réteghez tartozó emberek vesznek részt rajta. Ezek a többnyire nyári találkozók a tá rsadalom kis modelljei. Kicsiny, ideiglenes városok, melyek alaptörvénye a kölcsönös szeretet. Minden évben szerte a világon mintegy 180 Máriapoli zajlik, több mint százezer résztvevővel. Ezeknek az ideiglenes városkáknak a mintájára születtek meg később az igazi, állandó városkák. Az elsőt 1964-ben alapították Loppiánoban, Firenze mellett, ahol az öt kontinens képviseletében jelenleg 700 ember él. Legnagyobb részük fiatal, akik 5 egy-két éves formálódási iskolán vesznek részt. Loppiánóban van a két ismert nemzetközi zenei együttes, a Gen Rosso és a Gen Verde székhelye is és 1984 között Chiara Lubich elindítja az Új Emberiség, az Új Családok,aFiatalok az Egyesült Világért,aGyerekek az Egységért és az Új Plébániák elnevezésű tömegmozgalmakat. Közös vonásuk, hogy az Evangélium által szeretnék megújítani azt a környezetet, melyben élnek. E tömegmozgalmak lelkét a legelkötelezettebb tagok alkotják: a fokolarinik, volontárik, genek, pap fokolarinik stb. A fiatalok között nagyon sokan magukévá tették a Fokoláre mozgalom lelki örökségét és életstílusát, s már 1967-ben elindították a Gen mozgalmat (Új Generáció). Jelenleg az Új Emberiség mozgalom New Humanity néven az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának tagja. Minden hónapban az Újszövetség egy mondata, az úgynevezett Életige szolgál útmutatóul a hétköznapi életben. A mozgalom az egész világon ugyanazt az igét éli. Chiara Lubichnak az Evangélium e mondatához fűzött kommentárját 90 nyelvre fordítják le tól kezdve a mozgalom az ökumenizmus terén is egyre nagyobb lépésekben halad előre. Az egység lelkisége több ezer evangélikus, anglikán, baptista, metodista, református, ortodox, kopt, örmény, szír stb. érdeklődését keltette fel. Számuk jelenleg több mint re tehető, kb. 300 egyházat és egyházi közösséget ké pviselnek. Számos gyümölcsöző kapcsolat született a világ különböző részein élő más vallású, nem keresztény hívőkkel is. A mozgalom nyílt párbeszédet folytat olyan emberekkel is, akiknek nincs vallásos meggyőződésük. szerk. István atya

6 VENI SANCTE AHOL GYERMEKEINK TANUL(HAT)NAK Iskolánk hagyományos, 8 osztályos általános iskola. Két első osztályunk egyike rajztagozatos, ahol a későbbiekben komplex művészeti oktatás folyik. Emelt szintű nyelvi (angol és német), számítástechnikai és matematikai képzést biztosítunk. Célunk a gyermek személyiségének sokoldalú fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása és ápolása, szoros együttműködés a szülőkkel, valamint az esetleges hibák korrigálása. Hagyományos módszerekkel tanítunk (pl. olvasást szótagolással). A diákok esztétikai nevelését szolgálják az évek óta rendszeresen megrendezett kiállítások kortárs képzőművészek munkáiból az első emeleti zsibongóban. A kiállításokat szívesen látogatják a környéken lakók, s egyre többen jönnek el a mindig nagy előkészülettel rendezett ünnepélyes megnyitókra. Tanulóink sikeresen vesznek részt kerületi, budapesti, országos, sőt nemzetközi rajzpályázatokon. Hangsúlyt fektetünk a testnevelésre, a helyes, egészséges életmód kialakítására. Németvögyi úti Általános Iskola (Mackós Iskola) Délutánonként is rendkívül színes és sokoldalú sportélet folyik iskolánkban. Kosárlabdacsapatunk évek óta több országos helyezést ért el, kerületi sportversenyeken tanulóink az élmezőnyben szerepelnek. Télen sítábort is szervezünk. A technika órákon a második osztálytól informatikát és számítástechnikát is tanítunk. Diákjaink szívesen szerepelnek a kerületi, fővárosi és országos tanulmányi versenyeken. A szabadidő hasznos eltöltéséredélutánonként szakköröket és tanfolyamokat szervezünk. Iskolai könyvtárunk kötettel segíti a gyerekek felkészülését s olvasóvá nevelését. Hagyományőrző és teremtő tevékenységünknek közösségformáló ereje van. Ünnepélyeink, megemlékezéseink tartalmi és formai oldalára nagy hangsúlyt fektetünk, így iskolánk mindig fegyelmezett közösség képét mutatja. A hitoktatásnak, mint a keresztény tanítás rendszeres, szervezett formájának iskolánkban már nyolc éves hagyománya van. A hittanórák csatlakoznak a tanórákhoz. A katolikus hittant az alsó tagozatos csoportoknak az 5. órában, a felső tagozatosoknak pedig a 6. illetve a 7. órában tartják a templom hitoktatói: Horváth Imréné és Sándorfi István atya. Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink környezetvédelmi nevelésére is. Bíztatjuk őket, hogy gyakorlatban is tegyenek e célért valamit. Az iskolaudvaron fűszerkertet létesítettünk, amit tanulóink fognak gondozni. A XII. kerületi Zeneiskolával élő és állandó kapcsolatunk van. Diákjaink hangszeres képzését ők biztosítják. Nyolcadikos tanulóink mindegyike továbbtanul, % gimnáziumban. Tanítványainkat a középiskolák örömmel fogadják, mert a sokéves tapasztalat megmutatta, hogy értékelésük reális, jólneveltek, nyitottak a világra, hasznos tagjai az új közösségnek, megtartják az általános iskolában elért tanulmányi eredményeiket. Növendékeink az általános iskola befejezése után is visszajárnak hozzánk, örömeiket, gondjaikat megosztják velünk. Murár Józsefné igh. Nyáron a Szent Gellért Kollégium első táborának a nagybörzsönyi plébánia adott otthont. Július közepén tizenketten keltünk útra. Az indulás volt a tábor legkritikusabb pontja, hiszen sokan eddig még nem táboroztak, és szüleiktől első ízben kellett hosszabb időre búcsút venniük; másfelől, a táborba meghívtuk az idén volt elsőáldozók közül azokat, akik szeretnének jövőre ministrálni. Ez a feszes légkör az utazás alatti beszélgetésben, közös játékban, éneklésben oldódott fel. Utunk során kialakult vidám hangulat az Szent Gellért kollégium egész tábort végigkísérte! Megtanultunk métázni és palacsintát sütni. Fociztunk, igazi nagypályán nagykapura. Imádkoztunk egy ezer éves templomban, ahol még az orgonát is kipróbáltuk. Jártunk Visegrádon a Fellegvárban, megnéztük a márianosztrai búcsújáró templomot, beszélgettünk pálos szerzetesekkel. Innen rövid 15 km-es sétával a csodálatos börzsönyi erdőn át (t)értünk haza. Ezt az utat mindenki hősiesen teljesített! Megnéztük Nagybörzsöny nevezetességeit, templomait. Batikoltunk kis terítőt, tanultunk egymástól énekeket. Napjainkat imádsággal és reggeli tornával kezdtük és imádsággal zártuk. Utolsó este érkezett el az az ünnepélyes pillanat, amikor meggyújtottuk első közös tábortüzünket! A tűznél beszélgettünk, énekeltünk és nem utolsó sorban virslit sütögettünk és kenyeret pirítottunk. A tábor végén, reméljük, mindenki nagyszerű emlékekkel tért haza. Ritvay Zoltán, Rajncsák Dávid

7 1998. VENI SANCTE Szkóla-tábor Cserkész-tábor 7 A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendeztük augusztus második felében a Szkólatábort. Augusztus 18-án harmincöten - 7-tól 27 évesig - indultunk a Mátra szívében fekvő kegyhelyre, Fallóskútra. Az igényesen felújított zarándokházban, ha kicsit szűkösen is, de elfértünk. A majd egy hét alatt az intenzív énekpróbákon kívül jutott idő kirándulásra, métázásra, számháborúra és egyéb szórakozásra is. Szent István napján és augusztus 23-án, vasárnap énekünkkel szolgáltunk a zarándokoknak tartott szentmisén. Ezúton is köszönjük Kacsik Árpád, mátraszentimrei plébános úr bíztató, kedves szavait. Az időjárás ugyan meglehetősen szeszélyes volt, de nem panaszkodhatunk, hiszen az eső jobbára csak éjszaka esett, így napközben zavartalanul bonyolíthattuk le az előre eltervezett programokat. A hat nap leteltével, ha nem is kipihenten, de testben és lélekben feltöltődve érkeztünk haza. Kár, hogy egy évet kell várnunk az újabb táborra. Továbbra is nagy szeretettel várjuk minden énekelni szerető gyerek és fiatal jelentkezését a Szkólába. (Zenei előképzettség nem szükséges.) A próbákat péntekenként tartjuk: a kicsiknek este 6-tól ľ 7-ig, a gimnazista és egyetemista korosztálynak ľ 7-től 8-ig. Jelentkezni lehet a próbákon vagy vasárnap a 9 órai szentmise után. Tőkés Tünde Esti tábortűz a Börzsönyben Július 12-én indultunk el, hogy 9 napot tölthessünk együtt jó kedvben, szeretetben, a cserkésztörvények megtartásával a Börzsönyben, az Oszlopó patak völgyében. Táborhelyünk egy erdővel körülvett kis tisztáson volt. A megérkezés után felvertük sátrainkat, amelyeket az esőre is számítva gondosan körülárkoltunk. Hamar elkészült 8 m magas zászlórúd, ahova a cserkészinduló éneklése közben húztuk fel a nemzeti lobogót. A tábori nap ébresztővel kezdődött, majd reggeli torna, mosdás, ima, zászlófelvonás és reggeli követte. Napi programjainkban sokat kirándultunk, megjártuk Drégely várát, az Orlai-árkot, felmásztunk a Csóványosra (938m), ami a Börzsöny legmagasabb csúcsa. Sokat sportoltunk, voltak ügyességi vetélkedők, és egy órát kellett az erdőben egyedül eltölteni. Este a napot imával és zászlólevonással zártuk, álmunkat éjszakai őrök vigyázták. Vendégeünk volt Andrásfalvy András természettudós, öregcserkész barátunk, aki a természet megismerésére ösztönzött és tanított, valamint Szentgyörgyi Kristóf ciszterci atya, aki lelki napot tartott számunkra, amit szentmisével zártunk. Táborunk baj nélkül víg kedélyben zajlott le, mindannyian testben és lélekben is fejlődtünk, jó emlékekkel gazdagodva tértünk haza. Bandi bácsi Szent Tamás Kollégium Ministránscsapatunk az idén Balatonfüreden nyaralt, Csekőéknél. Összesen 18-an voltunk, mégis kényelmesen elfértünk a nagy és hűvös házban. Az Öreg-hegyen laktunk, néhány lépésre egy barlangtól, amelyet meg is tekintettünk. A kissé távolabb fekvő Koloska-völgy felé vezető úton kicsit el is tévedtünk, de így hamarabb hazaérve elkerültük a hét egyetlen, arra kószáló esőfelhőjét. Az egész környéket belátni a közeli kilátóból, ahonnan a vitorlások útját is figyelemmel kísérhettük. Tihany is a közelben van, így oda is elmentünk. A strandolás sem maradt el, sőt talán a nagy hőség miatt többet is fürödtünk a kelleténél. Vízibicikli-csatát is vívtunk, de a kert locsolását sem hanyagoltuk el... Majdnem a teljes kollégium jelen volt, reméljük, jövőre azok is eljönnek, akik idén nem értek rá. Takács Gábor

8 VENI SANCTE Az őszi hónapokban folytatódik az évközi vasárnapok sorozata. Nem az üdvtörténet egyes kiemelt eseményeit ünnepeljük csupán, hanem a Szentháromság egy Isten teljes megváltói művét. Hitünk legmélyebb, legalapvetőbb igazságának, a Szentháromság titkának fénye sugározza át vasárnapjaink és nem csupán az ezredforduló ünneplését. Újra és újra megérinti lelkünket e legmélyebb és legcsodálatosabb titok valósága: az élő, szeretetközösségben kimeríthetetlen gazdagságú, minden lehetséges vágyat betöltő, sőt felülmúló isteni Valóság vonz és ölel magához bennünket. Ha lelkünk nyitott az Ő befogadására, hétről-hétre növeli bennünk az isteni életet, hogy alkalmassá váljunk a Vele való végső találkozásra. Néhány ünnep az őszi időszakban: Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt iránti tisztelet különösen fellendült Jézus keresztjének feltalálását követően a IV. században. A keresztények körében azonban ezt megelőzően is mély tisztelet övezte a keresztet, mint megváltásunk jelét és eszközét. Emlékeztessen bennünket minden alkalommal arra, hogy mily nagy volt lelkünk ára. Ne csupán külső jel vagy ékszer legyen számunkra; jelentse elkötelezettségünket Megváltó Jézusunk követésére, készségünket az áldozatvállalásra. Szeptember 25. Szent Gellért vértanú püspök ünnepe. Idegenből jött földünkre és lett népünk apostola. Vértanúsága minden bizonnyal hozzájárult Szent István művének fennmaradásához. Liturgikus naptár Áldjuk a Szentet! Október 1. Lisieux-i Kis Szent Teréz szűz és egyháztanító. Mindössze 24 évet élt e földön. Rövid élete mégis bizonyossága annak, hogy az Isten felé való teljes önátadó szeretet és bizalom a gyenge embert csodálatos magasságokba képes fölemelni s világot átalakító tettekre teszi képessé. Életének, szavainak maradandó és megszívlelendő tanúsága: Isten szeretetének vonzásában, az Ő erejével mindenki eljuthat az életszentség magaslataira. Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. E napon hálával és ragaszkodással tekintünk népünk és országunk fő pátrónájára. Kérjük, hogy hálátlanságunk és méltatlanságunk ellenére se fordítsa el rólunk tekintetét. Oltalmazza és segítse magyar népünket, hogy lélekben megújuljon és ismét rátaláljon a Szent István által kijelölt útra, hiszen ez boldogulásunk és fennmaradásunk záloga. Október 25. Missziós vasárnap. A missziók védőszentjével Kis Szent Terézzel imádkozzunk azért, hogy az igaz hit világossága és a megváltás kegyelme megnyissa a még nem hívőknek szemét és szívét a távoli és a körünkben elhatalmasodó pogányság körében egyaránt. November 1. Mindenszentek ünnepe. Elsősorban azokra gondolunk és azokat ünnepeljük, akik Isten kegyelmével közreműködve eljutottak az örök hazába, Isten boldogító színelátására, akik megmosták ruhájukat a Bárány vérében. Reményünket erősíti, ha rájuk pillantunk: ők is gyarló emberek voltak. Érdemes példájukat követni az Isten-szeretet útján és pártfogásukat kérni. November 19. Magyarországi Szent Erzsébet. Magyar népünk fájának csodálatos hajtása. Világszerte ismert és elismert szent. Ő is mindössze 24 évet élt a földön. Hétszázötven és távlatából is fényesen ragyog példája: páratlan hősiességgel sugározza embertársai felé Isten szeretetét. Önzetlenül lemondott saját kényelméről, rangjáról, vagyonáról, az emberi élet természetes örömeiről, hogy teljesebben szolgálhassa szeretett Megváltóját a szenvedő és rászoruló emberekben. S íme: aki magát megalázza, felmagasztaltatik ; alig 4 évvel halála után már szentként tiszteli az egyház. Krisztus Király ünnepe az egyházi év utolsó vasárnapján. Az idők Ura, Istene, Jézus Krisztus mondja ki az utolsó szót nem csak az egyházi év végén, hanem az idők végeztével is. Hatalma kikezdhetetlen, tanítása és igazsága megdönthetetlen. Birodalmak és zsarnokok jönnek, mennek, letűnnek, elmerülnek a történelem süllyesztőjében. Jézus Krisztus azonban legyőzte a világot, legyőzte a gonoszt. Örökké uralkodik immár; nem külső hatalommal, erőszakkal, hadsereggel, hanem a szeretet erejével. Önfeláldozó jósága, mindenkihez odahajló, segítő, felemelő, szerető Szíve hatalmának forrása. Úgy uralkodik, hogy nem súlyt le és nyom el, hanem felemel, hogy boldogítson. Krisztusunk, szerető királyunk, uralkodj rajtunk! Schimmer József A Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia közösségének lapja I. évfolyam, 6. szám 1998 Veni Sancte Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Müller Ferenc, Schimmer József, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyében e célra elhelyezett dobozba.

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Bp., Megyeri út 20. 230 30 71 védőnő: Fedorszki Andrea rendelési idő: hétfő,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2.óra 3.óra 4.óra. Német, Kádár-Lénárt Veronika Terem: 73. Angol, Gerjákné Cs. Éva Terem: 256. Matematika, Békési Zoltán Terem: 104

2.óra 3.óra 4.óra. Német, Kádár-Lénárt Veronika Terem: 73. Angol, Gerjákné Cs. Éva Terem: 256. Matematika, Békési Zoltán Terem: 104 Agócs Krisztina Jászárokszállási Általános és Bercsényi Sára Zsigmond Király Általános Besenyei Csenge Általános Bozsik Csenge Sportiskola Általános Bozsik Lili Sportiskola Általános Csépány Zsófia Luca

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Kaán Károly Természetismereti Verseny Eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Somogyi Zsófia 5. Bozókiné Havas Katalin Fodros 1 Sülyi Mátyás 5. Bozókiné Havas Katalin

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben