L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés"

Átírás

1 SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból való feltámadása. Ez a bizonyíték azonban véghetetlenül intim, s mintha eleve csak a szeretet szintjén válna nyilvánvalóvá. Történetileg a legkülsőségesebbnek kellene lennie, s ehelyett Jézus legbensőségesebb, legrejtettebb s talán leginkább a személyes fölismeréshez, a személy szerint való szeretethez kötött csodája. Az evangéliumi tudósításokban nyoma sincs semmiféle győzelmes hangsúlynak. Ellenkezőleg. Valamiféle szerény rejtezkedés lengi be az írás idevágó lapjait. De a szív épp e gyengédségben ismeri fel Mesterét: igen, ez a mi Istenünk, a szeretet Istene! Valaki mintha szólított volna: megfordulunk és ott áll előttünk. Jézus feltámadása észrevétlenül történt. És ezt a leckét talán épp azért igazában még ma se, vagy ma is csak alig értjük: a győzedelmesnek és az alázatosnak, az erősnek, és a tökéletesen gyöngédnek ezt a kemény, nagyon kemény húsvéti leckéjét. A halandó embernek meg kell békélnie a gondolattal, hogy Istene nem a hatalom, hanem mindeneken túl a szeretet Istene. Életünk, történetünk a földön talán nem is egyéb, mint Istenre vonatkozó szavaink kínoskeserves megváltoztatása, kicserélése.,,szállj le a keresztről! - kiáltoztunk, valamikor a hatalom Istenéhez, de a szeretet Istene nem szállt le keresztjéről. Meg kell tehát tanulnunk azt is, hogy húsvét is ugyanennek az Istennek, a szeretet Istenének a föltámadása. Vagyis: véghetetlenül gyengéd, rejtett és bensőséges. (Új Ember, április 14.). Elmélkedés Miatyánk, aki a Mennyekben vagy... Igen? Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom! De te megszólítottál. Én - Téged? Oh, nem, tulajdonképpen... mi ezt így imádkozzuk: Miatyánk, aki mennyekben vagy... Igen, már megint. Megszólítottál, hogy beszélgess velem? Tehát miről van szó? Szenteltessék meg a Te neved... Komolyan gondolod? Mit kell komolyan gondolnom? Hogy valóban meg akarod-e szentelni a nevemet. Mit jelent ez? Azt jelenti...azt jelenti... hát Istenem, nem tudom mit jelent! Honnan kéne tudnom? Azt jelenti, hogy te engem tisztelni akarsz, hogy egyedülállóan fontos vagyok neked, hogy számodra értékes a nevem. Aha. Hm. Igen, így van. Értem. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is... Teszel ezért valamit? Hogy legyen meg a Te akaratod? Természetesen! Rendszeresen eljárok a szentmisére, fizetem az egyházi adót és adományt adok a missziók javára. Többet akarok: Hogy az életed rendbe jöjjön, hogy a rossz szokásaid, amikkel mások idegeire mész, eltűnjenek: hogy megtanulj másokra figyelni, és másokért gondolkozni: hogy mindenki segítségére legyél... Miért pont nekem mondod ezt? Mit gondolsz, hány álszent ül a templomban. Nézd meg azokat. Bocsáss meg, azt gondoltam, azért imádkozol, hogy jöjjön el az én országom, és legyen meg az én akaratom. Csak ha te is azt akarod amit én, akkor lehetsz a követem. Ez már világos. Imádkozhatok tovább? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... Túlsúlyos vagy, ember! A kérésed kötelezettséget takar, tenni valamit azért, hogy a világon éhező milliók megkapják a mindennapi kenyerüket. És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És János? Ne gyere már te is vele! Tudod, hogy nyilvánosan lejárat, hogy minden alkalommal olyan arrogánsan viselkedik, hogy már dühös leszek, mielőtt egy leeresz-

2 2 Szécsényi Harangok Nagyböjt - Húsvét kedő megjegyzést tesz. És ezt tudja is! Nem vesz komolyan, az idegeimen táncol, ez az alak... Tudom, tudom. És az imád? Nem úgy gondoltam. Legalább őszinte vagy. Jó neked ilyen sok keserűséggel és elutasítással élni? Beteggé tesz. Én meg akarlak gyógyítani. Bocsáss meg Jánosnak, és én megbocsátok neked. Akkor az arrogancia és gyűlölet János bűne és nem a tiéd. Talán vesztesz némi pénzt: biztosan vesztesz egy darab image-t is, de ez békét hoz a szívedbe. Hm. Nem tudom, hogy le tudom-e győzni magam... Segítek neked. És ne vígy minket a kísértésbe... Semmit sem teszek szívesebben, mint ezt. Kerüld azokat az embereket és szituációkat, amiktől kísértésbe esel. Hogy gondolod? Ismered a gyenge pontjaidat: barátságtalanság, anyagiasság, szexualitás, agresszió, neveltetés. Ne adj a kísértőnek lehetőséget. Azt hiszem ez volt a legnehezebb Miatyánk, amit valaha imádkoztam. De most először volt valami köze az életemhez. Szép, haladunk előre. Imádkozd nyugodtan végig. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Tudod mi az amit nagyszerűnek találok? Ha az emberek, mint te, elkezdenek engem komolyan venni, valóban imádni, engem követni, azért, hogy az én akaratomat tegyék. Ha észreveszik, hogy az én országom eljöveteléért végzett munkálkodásuk végül is boldoggá teszi őket. Ámen. Liturgia A megújulás szentsége... avagy pár szó a szentgyónásról Nagy ünnepeink előtt az Egyház mindig hosszabb felkészülési időt ad, hogy az ünnephez testben és lélekben megújulva érkezzünk el és annak igazi tartalmát, titkát valóságosan átéljük. Ilyen időszak a Nagyböjt is, ami Krisztus kereszthalálának és feltámadásának misztériumába vezet be minket, hogy mi is részesülhessünk megváltásában és Vele új életre támadjunk. Készületünk alapvető része a bűnbánattartás, azaz a szentgyónás, ami sokaknak csupán valami sötétlila hangulatú kötelezettség, amin át kell esni, túl kell lenni. Ezt erősíti a személytelen rácsos szekrény, ahonnét tartva attól, hogy kinn is hallanak mindent elhadarva bűneinket, igyekszünk mihamarabb menekülni. A szentgyónás így legkevésbé sem megújulás, nem örömteli és nem a megtérés alkalma, és így nem hoz számunkra igazi újjászületést. A Jubileumi év jó alkalom arra, hogy átgondoljuk gyónásainkat, átértékeljük esetleg megszokott gyónási gyakorlatunkat és rátaláljunk benne a személyesen szerető Atyára. A bűnbánat története a Szentírásban Már az Ószövetség embere is tudta, hogy a mi Istenünk irgalmas és könyörülő Isten (Kiv 34,6), és egyedül ő tudja megbocsátani a bűnöket. Vétkeink ránk nehezedtek, de te megbocsátod őket (Zsolt 64,4). A megbocsátás motívuma nem az ember érdeme, hanem Isten felemelő és irgalmas szeretete. Az Újszövetségben Jézus Isten bűnbocsátó erejével lép fel: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid! (Mk 2,5), hisz ő az, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1,29). Jézus kereszthalálával és feltámadásával megváltotta a világot és megszerezte az Istennel való kiengesztelődést ezt ünnepeljük a Húsvétban és minden szentmisében, ez a keresztény élet középpontja. Ezt a hatalmat adja át Jézus az apostoloknak és az Egyháznak: nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek (Lk 24,47). A Szentlélekben küldetést ad nekik: akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyert (Jn 20,22). Az Egyház tehát Jézus gyógyító és üdvözítő küldetésének folytatója a Szentlélekben, amikor a bűnbocsánat szentségét ajánlja fel minden embernek. Már kezdetektől fogva megtapasztalta az Egyház, hogy a Szentlélekben Isten új szívet és új lelket ad, Isten fiaivá és barátaivá, a mennyország örökösévé teszi. Ezt a kincset azonban törékeny cserépedényben őrzik (2Kor 4,7), vagyis vétkezve elveszítjük a kegyelmet. Krisztus azonban mindig újra keresi az elveszett bárányt (Lk 15,3-10). A kiengesztelődés, a bűnbocsánat nem csupán amnesztia, hanem újjáteremtés Isten úgy alakít át, hogy kedvét találja bennem. Az új élet bennem az Isten életében való részesedés, a megigazulás. Mindezt az Isten műveli bennünk, de kell az ember szabad állásfoglalása, döntése is. A szívbéli megtérés tehát még nem a megigazulás, nem is annak oka, hanem az ember szeretetválasza Isten újjáteremtő szeretetére. Krisztus követői azonban sosem csak párhuzamos utakon járó magányos turisták, hanem közösen zarándokló nép. Minden bűnnek közösségi kihatása van, de minden megújulásnak, újjászületésnek is. Aki bűnbe esik, az nemcsak Krisztustól, hanem az Ő titokzatos testétől, az Egyháztól is eltávolodik. A megtérőt pedig az egész keresztény közösség fogadja vissza. A bűnbánat az Egyház történetében Az első időben az Egyház a zsidó közösségek mintáját követte a bűnbánat rendjében. A babiloni fogság után egy zsidó közösségben aki megszegte a törvényt, azt kiközösítették. Volt időleges és volt végleges kiközösítés. A külső elkülönülés jelezte, hogy a vétkes Isten népétől is elvált, úgy él, mint akinek gyásza van, böjttel, imával, jócselekedetekkel igyekezett bűnét jóvá tenni. A vezeklési idő végeztével újra visszafogadták őt a zsinagógába. Hasonlóan járt el a keresztény közösség is: ha a közösség észrevette, hogy valaki méltatlanul él, a közösség vezetője visszautasította adományait, amit a szentmisé-

3 2000. Nagyböjt - Húsvét Szécsényi Harangok 3 hez hozott. Különösen súlyos bűnnek számított a házasságtörés, a gyilkosság (abortusz) és a pogány áldozatokon való részvétel, vagyis a hitehagyás. Később a kezdeményezés egyre inkább az egyes hívő lelkiismereti kötelessége volt. A vezeklési időt a püspök szabta ki szertartás keretében. A bűnbánati idő alatt nem vehetett részt a szentmisén, az egész közösség imádkozott érte (nem megszólta), az pedig a vezető feladata volt, hogy vigasztalja, buzdítsa a bűnbánót. A vezeklés végén a püspök kézfeltétele jelezte, hogy a közösség visszafogadja a bűnbánót, a Szentlélek újra benne lakik, Isten kegyelméből újjászületett. A 3. századtól a vezeklés szigorodott, sokszor életük végéig eltartott. A vezeklés mindig nyilvános volt, azt azonban csak a püspök tudta, hogy mit követett el a bűnös. Később további szigorodással a megbocsátást csak egyszer engedte meg az Egyház (una penitentia), ezért gyakran a haldoklók szentségévé vált. A középkorra eltűnt a korlátozás, a gyónás ismételhető lett, britanniai szerzetesek hatására a bűnbevallást követte a feloldozás, a vezeklést, az elégtételt pedig csak később kellett elvégezni. Mivel ekkortájt sokan egyáltalán nem járultak gyónáshoz, ezért az 1215-ös IV. Lateráni Zsinat előírta, hogy évente legalább egyszer, húsvéti időben mindenki járuljon szentgyónáshoz. A Tridenti Zsinat után az újkorban a gyónás gyakorlata tovább alakult. Hangsúlyos lett a belső készület, a lelkiismeretvizsgálat, a bánat és az erős fogadás. A bűnöket számuk és fajuk szerint kellett megvallani, melyekhez a gyóntató kérdéseket tett fel segítségül. A 16. századtól elterjedt, később a nőknek kötelezővé vált a gyóntatószék. A bűnbánat így egyre inkább magánüggyé vált, elveszette közösségi jellegét, a jogszerű, pár perces rítus személytelenebbé lett, így élményszerű megtérést és megújulást kevésbé tudott adni. A bűnbánat szentsége ma Ma az Egyházi Törvénykönyv előírásai ( kánon) pontos útmutatást adnak: a gyónást egyéni és teljes bűnbevallással kell végezni a törvényes gyóntatónál (felhatalmazással bíró pap), melyben a megbánás és a változás komoly szándékának kifejezése után (bűnbánati ima) a feloldozásban elnyerik Istentől bűneik bocsánatát. Az általános feloldozás Magyarországon nincs engedélyezve. A gyóntatónak az egyházi tanítás szerint kell eljárnia, feloldozást akkor adhat, ha a gyónó felkészültsége, bánata nem kétséges. Az elégtételnek segítőnek és a bűn súlyának megfelelőnek kell lennie. A gyónási titok szigorúan köti a gyóntatót, azaz tilos bármi módon elárulnia a gyónót, sőt a gyónásban elhangzottak a gyónót (!) is titoktartásra kötelezik. A gyónónak a felkészülés után meg kell vallania súlyos bűneit, egyben a bocsánatos bűnöket (nem szándékosan elkövetett bűnök) is meg lehet vallani. Évente legalább egyszer, szabadon választott gyóntatónál végezheti szentgyónását. A második évezred végén a gyónás válsága kézzel fogható. A társadalmi változások a vallási életre is hatnak: a mai kor szívesebben beszél problémákról, mint bűnökről, a közgondolkodás a keresztényeket is erősen befolyásolja abban, hogy mi bűn ( rossz ) és mi nem, a gyónás és a lelkiismeret csupán magánügy, a bűntudat téves és káros érzelem lett, az Egyházban való bizalmat tudatosan is aláásták, a közösségi jelleg helyett némelyek elegendőnek vélik az egyéni bűnbánatot. Ma sokan problémamegoldó tanácsot és nem a személyesen szerető Istenben való újjászületést keresik, a rossz tapasztalatok évekre, évtizedekre távol tartanak egyeseket Isten szeretetétől, a gátlások leküzdhetetlennek tűnnek. A világ számára ma a kereszténység egy lehetséges út csupán az emberi életben, és nem az üdvösség, a teljes emberi élet útja. Az elmúlt 50 esztendőben számtalan kísérlet történt arra, hogy a gyónás újra a valódi megtérés és újjászületés forrása legyen, az irgalmas Istennel való személyes találkozás és a közösségi vonatkozás egyaránt jelen legyen benne. A II. Vatikáni Zsinat tudatosan kereste és az Egyház ma is keresi annak az útját, hogy Isten a mai korban a ma emberének hogyan tudja szeretetét, önmagát, isteni életét adni. A korábbi inkvizítori, bírói, jogi gyakorlatot felváltotta a gyógyító, védelmező tartalom, melyben a gyóntató egyszerre atya, tanító, orvos, bíró és testvér. Újra felfedezték a bűnbánat sokféle formáját, amelyek kiegészítik egymást. Az új szertartáskönyv bevezetése után (1973) a hagyományos gyóntatószékes gyakorlat mellett egyre több helyen alakítottak ki hangszigetelt gyóntató helyiségeket, ahol a hívek emberségesebb módon végezhetik szentgyónásukat, egyre több helyen tartanak a bűnbánati időszakokban közösségi bűnbánati liturgiákat, melynek során mindenki szentgyónáshoz járulhat, majd ezt együtt maradva közösen megünneplik, stb. A Jubileumi évet meghirdető pápai levél kihangsúlyozza, hogy az ünneplés lényege a megtérés, vagyis egész emberi életünk megújulása Isten kegyelmében: E Jubileumi évben senki ne zárja ki magát az atyai ölelésből Az ölelés, amit az Atya annak tartogat, aki visszatér hozzá, lesz a jutalom bűneink alázatos belátásáért Fölszólítom a keresztényeket, hogy vallják meg Isten és az emberek színe előtt ellenük elkövetett bűneiket, úgy, hogy semmi viszonzást nem várnak s erőt egyedül Isten szeretetéből merítenek Az irgalmas Atya nem számítja be a bűnöket, valami új valósul meg, és a megbocsátó szeretet elővételezi az új eget és új földet. (IM 11) A Szentév búcsúja is ezt jelenti: egyéni és közösségi megújulás Isten kegyelméből.

4 4 Szécsényi Harangok Nagyböjt - Húsvét Kívánom, hogy amikor a év Húsvétjára, a Megváltás ünnepére készülünk, szülessen meg szívünkben a valódi vágy erre az isteni életre, és legyen nagyböjti készületünk és szentgyónásaink az igazi újjászületés forrásává. fr. Zalán PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK Jubileumi Plébániai Farsang 2000 Szécsény városában történt, hogy a keresztények apraja-nagyja izgalommal és lázas készülettel várta a február 12-i napot. A Plébániai Farsang szervezői és felelősei hasonló izgalommal és szorgalommal készítették elő az ünnepet. Lassan minden előállt. A termek színes szalagokkal és díszekkel ékesítve, mintegy ünnepi ruhát öltve várták vendégeiket. Szólt a halk zene, egyre közeledett a kezdés: az ajtóban már meg is jelentek az első résztvevők. Mindenki mosollyal az arcán lépte át az ajtó küszöbét, adta át hozományát, majd a terep felmérése után tovább igyekezett, hogy mielőbb magára ölthesse jelmezét. Nagyszerű és felemelő látvány volt, ahogy egyre többen lettünk és mindenki vidám volt. Még lélekemelőbb érzés volt az, amikor a különböző maskarákba bújt gyerekek, fiatalok, sőt felnőttek vidáman beszélgetve várták a farsang kezdetét. Úgy érezhette magát az ember, mintha a mesék világba csöppent volna, ahol minden csupa játék és öröm. A szüntelen lázas tollászkodásban ki-ki még az utolsó simításokat végezte, amikor Zalán atya köszöntő szavai után kezdetét vette a évi vidám Jubileumi Farsangi Karnevál. Az ötletesebbnél-ötletesebb jelmezek felvonultak a színpadon, és mindenki megmutathatta, milyen kreatív és szép jelmeze van. Hát bajban is volt a zsűri, mire dönteni tudott. Persze minden versenyben vannak elsők és utolsók, és tény, hogy nyertesnek lenni sokkal jobb, mégis a legfontosabb most a játék szelleme volt, mert a játék felszabadulttá teszi az embert. (Ezért olyan jó és megnyugtató érzés játszó gyerekeket látni). A hangulat egyre emelkedett, és látszott, hogy mindenki jól érzi magát. A színpadon egymást váltogatták a jobbnál jobb kis jelenetek, majd mindnyájan felfrissülhettünk a karitászosok által előkészített finom szendvics- és sütemény-hegyek közt egy-két pohár üdítővel. A gyermekek játékos hancúrozásba kezdve élvezték a hangulatot. (A gyerekek igazi világa a játék, amely szabaddá és felszabadulttá teszi őket. Ők még mernek azzá lenni, aki az ember valójában, s ezen az estén a felnőttekre is átragadt örömük.) Kissé hangos, mégis kellemes gyermeki zsivajgás közepette vette kezdetét a 7. osztályosok vidám előadása, a Ludas Matyi. Mindenki feszülten figyelt és élvezte az előadást, mert a darab szereplői oly ügyesen, szinte művészi ügyességgel vezették be a nézőket a mese világába. S aki hagyta magát vezetni és belépett e hangulatos világba, az már más emberként tért onnan viszsza: még nyitottabb és vidámabb lett társaság. Ahogy az lenni szokott minden farsangi karneválon, most sem maradhatott el a tombola a sok értékes nyereménnyel, a díjkiosztás a rengeteg édességgel, és az egyéb mókás dolgok, mint például a grimaszverseny, na meg természetesen a görög és a magyar közösségi tánc. A jókedv pedig mindvégig kitartott, szólt a zene és folyt a tánc, örült gyermek, fiatal, felnőtt és idős egyaránt, mint egy nagy család. Éjfél előtt aztán csendes záróimára gyűltünk össze és élményekkel gazdagon térhetett ki-ki otthonába. Köszönjük a sok észrevétlenül szolgáló segítő munkáját és a résztvevők nyitott szívű jelenlétét, - jó volt együtt megélni és megtapasztalni az Isten örömét és a közösség szeretetét. fr. Márió Plébániai Családi Nap február , a Nagy Jubileum éve, Szentév. S mint minden Szentév, így a mostani is jó alkalom életünk átgondolására, megújítására, az újrakezdésre. Ez a lehetőség egyéni, személyes életünkre és a közösség, így a plébánia életére egyaránt vonatkozik. Már ősszel elkezdtünk gondolkodni, milyen programok nyújthatnának igazi segítséget ebben. Ehhez figyelembe vettük a Jubileumi évet meghirdető Incarnationis Mysterium című pápai bullában megfogalmazott gondolatokat, mely sok egyéb mellett különösen is hitünk közösségi megélésének mind teljesebbé tételére buzdít. Így fogalmazódott meg bennünk egy olyan alkalom ötlete, ahol együtt lehetnének és beszélhetnének a plébánia életéről mindazok, akik hétről hétre itt vannak a templomban és szívesen kapcsolódnának be jobban a plébánia vérkeringésébe. A megvalósításhoz mivel bennünk is csak az ötlet volt meg több embercsoport véleményét kértük ki plébániánkon és máshol is. Így fogalmazódott meg bennünk kb. két hónap alatt az, hogy most családjainkat kell megszólítanunk. Ebben erősített meg a Püspöki Kar A boldogabb családokért című körlevele is, amelyet Szent Család vasárnapján ismertünk meg.

5 2000. Nagyböjt - Húsvét Szécsényi Harangok 5 Mindezeket figyelembe véve hívtunk meg a templomi hirdetésekben minden családot február 26-ára a Plébániai Családi Napra. S mivel az emberi kapcsolatokban nagyon fontos a személyesség, ezt a meghívást személyes megszólításokkal is megerősítettük. Így jutottunk el erőnkhöz és tehetségünkhöz mérten kb. 40 családhoz, és voltak, akik a hirdetést hallva jöttek el, hisz a meghívás minden családnak szólt. A Családi Nap mottójául Szent Péter első leveléből választottunk Igét: "Jézus Krisztus az élő kő ti is mint élő kövek, épüljetek fel rajta lelki házzá, Jézus Krisztus által." (1Pét2,1-5) Előkészületként minden család egy-egy vászondarabot kapott, amire lerajzolhatta magát, s ezt hozták magukkal a vendégek. Az izgalom fokozódott: a meghívottak nem tudták, pontosan mi vár rájuk (milyen ruhában jöjjünk? mit fogunk csinálni? stb.), a szervezők nem tudták, sikerül-e megvalósítani mindazt, amit e nap céljául tűztek ki. Nagy segítséget jelentett azonban, hogy olyan vendégeket, előadókat sikerült meghívni Judit nővér és Kriszta nővér személyében, akiknek hivatásuk a családokkal való foglalkozás és ezt évek óta örömmel, felszabadultan és nagyon eredményesen végzik Magyarországon is. Megmutatkozott ez a Művelődési Házban már együttlétünk első perceiben, amikor az összegyűlt 32 család mintegy 120 tagját, aprókat és nagyobbakat vidám, közös éneklésre hívták, és öröm volt látni, hogy szülők és gyerekek egyaránt felszabadultan vettek részt ebben. Ezután 8 kis csoportban játékos módon faágak, papírlapok, Szentírás, szentképek, papírpohár, fonaldarabok és otthonról hozott vásznaink segítségével próbáltuk felépíteni egyházunkat, a mai kor egyházát, megosztva közben mindazt, amilyennek szeretnénk látni az új évezred keresztény közösségét. A zsíros kenyerek elfogyasztása után a délután további részében a felnőttek, a fiatalok és a gyerekek külön csoportban beszélgettek plébániánk életéről: a gyerekek rajzokkal, gyurmafigurákkal, énekkel, a fiatalok pantomimmal, vidám-komoly játékkal, jelképekkel, a felnőttek pedig a kövek összeillesztésével próbálták elmondani mindazt a jót illetve hiányosságot, amit egyházközségünkben tapasztalnak. Így építettük fel a kartonra lelki templomunkat, melynek élő kövei mi magunk vagyunk. Miután a családok ismét egymásra találtak, egy kis lábnyomon fogalmazták meg elhatározásaikat, amiket az egyház és a szécsényi közösség építésében a közeljövőben szeretnének családjukkal meglépni. A lábnyomokat az esti ünnepi szentmise felajánlásakor ragasztottuk a délután felépített templom köré. A Szent Kapura kikerült a családok vásznaiból összeállt színes terítő és a jubileumi zászló is. Öröm volt tapasztalni, hogy mindenki fontosnak tartotta a közös hálaadást Istennek azokért a jókért, amelyeket ezen a délutánon egymáson keresztül, Tőle kaptunk. A közös agapén ragyogó arccal kérdezgették a résztvevők egymástól: ugye jövőre is csinálunk ilyen napot? Összetartozásunk igazi örömét éltük meg a délután folyamán: mindannyian fontosak vagyunk Egyházunknak, szükség van ránk, s ebben a közösen épített lelki házban minden kőnek helye van, sőt pótolhatatlan szerepe, mert ha csak egy kő nincs a helyén akkor hiányzik. Sántáné Udvardy Erika Mit csinál egy novícius egész nap...? Életünk átfogó megismeréséhez két szempontot kell figyelembe venni: milyen tevékenységet folytatunk és közben milyen lelki hatások érnek minket, mi történik bennünk. A hangsúly ez utóbbin van! Tetteimben, programjaimban meg tudom-e találni a lényeget, fölismerem-e az Isten jelenlétét, hívását?! Minden nap lényegesen több, mint feladatok és cselekedetek egymásutánja, igazi mélységét az Istennel való találkozás adja: Mi történik bennem, azaz mire hív ma az Atya, milyen titkokat tár fel előttem? Munkáimban, imáimban és a kikapcsolódásban át tudom-e élni istengyermekségemet? Mit csinál egy novícius egész nap? Tevékenységeiben ezt a mélységet keresi. Napi cselekedeteink három területre irányulnak: imádság, munka és kikapcsolódás. Szent Benedek szavaival: Az ima adja a szerzetes létezésének tulajdonképpeni létjogosultságát. Az ima olyan forrás, amely erőt ad, végigkísér az egész napon, és benne láthatóvá válik, hogy cselekedeteimben hasonlóvá tudtam-e válni Krisztushoz, aki "kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel" (Fil 2,7), és mindenben az Atya akaratát teljesítette. A zsolozsmázás adja az ívét napjainknak, folyamatossá teszi az istendicséretet, állandó párbeszédet biztosít a Teremtő és teremtménye között. A reggel bemutatott szentmise misztériumát terjeszti ki a nap különböző óráira. A zsoltárokban új dimenziók nyílnak meg, melyekben az Úr örök dicsőségét szemléli az imádkozó és az Isten alázatát, aki lehajol az emberhez. A zsolozsmázás és a szentmise mellett az egyéni imádságnak is megvan a maga ideje. Az estékben lehetőség nyílik arra, hogy a Szentségimádásban az egész napom Jézus elé vigyem, és elgondolkodjam azon, hogy miként volt jelen az események alakulásában, tetteimben. A lelki élet elmélyítésére minden novícius megtalálja azt a "többletet", amit még szükségesnek érez (pl. rózsafüzér, keresztút, lelki olvasmányok stb.). A második nagyobb terület a fizikai és szellemi munkáé. A délelőtti órák a tanítás ideje, a délután második fele az egyéni tanulásé. A tantárgyak szorosan kapcso-

6 6 Szécsényi Harangok Nagyböjt - Húsvét lódnak a noviciátus lényegéhez. Nagy hangsúly van a szerzetesi és ferences életünk identitásának megalapozásán. Tananyagunk a szerzetesség és a Ferences Rend történelme. A ferences karizma megismerése és a közösségbe való beilleszkedés alapja Szent Ferenc életének és műveinek tanulmányozása. Megérteni és elmélyíteni életünkben a fraternitas és minoritas fogalmait, olyan program, amely a noviciátban kezdődik és életünk végéig tart. A napi elmélkedésekben ezt a két dolgot is hozzá lehet kapcsolni az evangéliumhoz. Növekedés a kicsiségben és testvériségben az Úr kegyelmei révén. A tantárgyak között szerepel: a liturgiába való bevezetés, a Rend szabályzatainak tanulmányozása, valamint a lelki életet elmélyítő aszkézis és misztika megismerése. A három evangéliumi tanács (tisztaság, szegénység, engedelmesség) megértése, a Krisztus-követés vágyának tettekké formálása sok lelki tanulást igényel. Ezekben való előrehaladásról csak a múltat nézve lehet ismeretünk. Ezért lényeges, hogy minden napot a lelki élet szempontjából is megvizsgáljon egy novícius. A szentáldozás, gyónás, lelkivezetés, lelkiségi órák biztos támaszt adnak ahhoz, hogy kellő komolysággal kezeljük az Istennek szentelt élet ajándékát. A nap elengedhetetlen részéhez tartozik a fizikai munka is. A tanítási időben kisebb mértékben van jelen, de nyáron előtérbe kerül. A kert olyan terület a kolostor életében, ahol mindig akad tennivaló. A változások világa, amely mindössze télen hagy nyugalmat. Nem a fizikai munka jelent nehézséget, hanem az egyszerű feladatok lelki örömben való teljesítése. Kevesen gondolnak arra, hogy ezekben a cselekedetekben is mennyi minden történik az emberrel. Szent Ignác mondatán elgondolkodva - tegyünk "mindent Isten nagyobb dicsőségére" - válik érthetővé, hogy a kisebb munkákban is, a takarításban, a mosogatásban is jelen van az Úr. Hajlamos az ember csak a különlegesben, a rendkívüliben keresni az Istent. Az Atya megnyilvánulásai nem látványosak, de öröm, remény és szabadság a gyümölcsei. A cselekedeteink harmadik területe a kikapcsolódásé. A vacsora utáni rekreációban lehetőség van zenehallgatásra, játékra, olykor filmnézésre. Minden héten egy napot kirándulással töltünk. E három területet végignézve látható, hogy a cselekvés formái változnak, de a bennük rejlő lényeg állandó marad. Egy Kisebb Testvér igazi célja, hogy Szent Ferenc nyomán egész napja, novíciusi egy éve, egész élete imádsággá váljon és eljusson az Atyához. fr. Bernát A képviselőtestület hírei A képviselőtestület munkájáról A Képviselőtestület január 19-i találkozójának vendége Dr. Udvardy György atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatási felelőse volt, aki a testületnek a plébániaközösségben betöltött helyéről és feladatairól tartott előadást. Elemezte az Egyház praxisának 4 fő elemét: a liturgia, a tanúságtétel, a közösségépítés és a szolgálat elemeit. Egy kérdőív segítségével a testület pillanatnyi képét tekintettük át, majd az egyház-község ideális és valós működéséről beszélgetve összegeztük meglátásainkat. A március 9-i ülésen a testület megtárgyalta az egyházközségi pénztár évi elszámolását. fr. Zalán Élő Kövek Alapítvány Az Alapítvány közhasznú beszámolójának évi mérlege Befektetett eszközök eft Forgóeszközök 240 eft ebből pénzeszköz 240 eft ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 240 eft Saját tőke 225 eft ebből induló tőke 100 eft tárgyévi eredmény 125 eft Kötelezettségek 15 eft ebből rövid lejáratú kötelezettség 15 eft FORRÁSOK ÖSSZESEN 240 eft évi eredménylevezetés Összes közhasznú tevékenység bevétele 166 eft ebből közhasznú tev.-ből szárm. bevétel 165 eft egyéb bevétel 1 eft Közhasznú tevékenység költségei 41 eft ebből anyagi ráfordítások 21 eft egyéb költségek, ráfordítások 6 eft szervezet által nyújtott támogatások 14 eft TÁRGYÉVI EREDMÉNY 125 eft Közhasznúsági jelentés Az Élő kövek kiemelten közhasznú alapítvány, amelyet az alapító július 10-én kelt alapító okirattal létesített, s amelyet a Balassagyarmati Városi Bíróság szeptember 8-án jegyzett be. Az alapítvány az ifjúság nevelését, a családok segítését, szociális, kulturális tevékenységet, az időskorúak segítését, a műemlékek megóvását tűzte ki céljául. E tevékenységek megvalósításához az alapító Ft induló tőkét biztosított. Az alapvető célkitűzés 1999-ben a szervezet megismertetése, a működés megkezdése volt. Az alapítvány a két szűk hónap alatt Ft adományt kapott különféle magánszemély támogatóktól. Ez idő alatt a szervezet nem részesült központi költségvetési szervtől, önkormányzattól, elkülönített állami

7 2000. Nagyböjt - Húsvét Szécsényi Harangok 7 pénzalapból, sem egyéb állami ill. önkormányzati szervtől támogatásban. A beérkezett összegekből az indulás költségein túl a kuratórium döntése alapján egyházi iskolában tanuló 2 diák kapott támogatást Ft/hó értékben. Ezenkívül az alapítvány hozzájárult a templom karácsonyi díszítéséhez Ft-tal. Egyéb kiadás ilyen címen nem történt. A szervezet az alapítói vagyonból nem használt fel összeget. A szervezet a vezető tisztségviselőinek semmilyen juttatást nem nyújtott, a tevékenységét mindenki díjazás nélkül végezte. A jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített beszámoló mérlege, eredménylevezetése és a tájékoztató adatok. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el. Szécsény, február 29. Eseménynapló Sántáné Udvardy Erika a kuratórium elnöke Advent vasárnapjain a családos miséken 1-1 család vezette a gyertyagyújtást, olvasta a szentírási olvasmányokat. Köszönjük szolgálatukat! December 4-én szombaton egésznapos Szentségimádást tartottunk, melybe bekapcsolódtak hittancsoportjaink is. Szűz Mária Szeplőtelen fogantatására kilenceddel készültünk, melyet a Ferences Világi Rend vezetett. A hagyományos Karácsonyi Jótékonysági Vásáron Ft értékben vásároltak a hívek. A bevételből a betegek karácsonyi megajándékozását támogatta a Karitász. December 11-én a plébánia Adventi lelkinapját Horváth László ferences atya vezette. A programba 54- en kapcsolódtak be. A Karitász és a gyerekek a Karácsony előtti napokban betlehemes játékkal keresték fel az idős betegeket, akiket kis csomaggal ajándékoztak meg. December 24-én karácsonyi pásztorjátékkal örvendeztettek meg hittanosaink, melyet a kábeltévé is bemutatott. Karácsony napján a szentmisék végén évi szécsényi falinaptárral ajándékoztuk meg a híveket. Szent Család vasárnapján megáldottuk azokat a családokat, akik ebben az évben házasságuk kerek évfordulóját ünnepelték. Ezen a napon jelent meg a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele A boldogabb családokért! címmel, melyből januárban közel 200 példány fogyott el a templomban. Újév napján a magyar millenniumi év kezdetén az esti szentmise után Szentségimádással imádkoztunk hazánkért, nemzetünkért. Az Ökumenikus imahét keretében a keresztények egységéért imádkoztunk január között. Január 30-tól február 2-ig az esti szentmisékhez kapcsolódó imádságokban a szerzetesi élet ajándékáért közösen adtak hálát a Szécsényben élő szerzetesrendek és a hívek. Február 5-én a Betegek Világnapja alkalmából ünnepélyes keretek között 51, otthonában pedig mintegy 30 idős vagy beteg hívő vette fel a Betegek kenetének szentségét. Február 3-5. között 12 bérmálkozásra készülő fiatal hitoktatóikkal Nógrádmegyerbe kirándult. Február 12-én, szombaton mintegy 600 hívő részvételével nagy sikerrel rendeztük meg a plébániaközösség idei Farsangi Bálját a Művelődési Házban. Február 19-én az Örök Szövetségről nevezett Debora nővér Keszthelyi Ferenc püspök atya jelenlétében tette le véglegesen a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség ígéretét. Február 26-án Plébániai Napot rendeztünk a Művelődési Házban és a plébánián, melyen 32 család vett rész. A Jubileumi Évhez kapcsolódó program szentmisével és a hittanteremben tartott vidám agapéval zárult. Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Vágner Gergő, Végh Mátyás, Vincze Gabriella, Pásztor Boglárka, Zsíros Vivien. Halottaink december óta: Barkó Józsefné (89), Uhrin Józsefné (50), Radó Gáspárné (75), Lászlók Frigyes (77), Radics István (55), Oláh Mihályné (81), Barna Jenőné (85), id. Petró József (72), Terék Sándorné (64), Kollár Ferencné (64), Józsa Ferenc (88), ifj. Gyürki Béla (58), Geczkó Lászlóné (69), Surányi János (91), Ágner Vilmos (78), Ocsovai Ferencné (66), Tóth Lászlóné (74), Mester József (64), Szabó József (73), Lehoczki Mária Emma nővér (86), Szolnok Ferencné (74), Konrád Tamásné (78), Krafft Walterné (89), Kovács István (73), Rigó Andrásné (77), Szűcs László (63), Varga István (69). Nyugodjanak békében! Tavaszi programjaink Nagyböjti időszak Március 4-től kezdődően 7 előadással készítjük fel jegyeseinket esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat és érdeklődő fiatalokat is szívesen látunk. Az előadások programja: Március 4. Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján Zalán és Márió atya, Március 11. A jó házasság titkai dr. Gorove László és Kriszta, 5 gyermekes orvos-tanár házaspár, Március 18. Induljunk! - felkészülés az esküvőre, az első évek örömei és nehézségei - Lengyel Gyula és felesége, Március 25. A szexualitás és a házasélet keresztény és orvosi szempontjai, a természetes családtervezés - dr. Geiselhardt Gábor és Erika, 5 gyermekes orvosházaspár,

8 8 Szécsényi Harangok Nagyböjt - Húsvét Április 1. A gyermekek a családban és a házasságban, a gyermeknevelés örömei és művészete dr. Balogh Elemér és Ágnes, 8 gyermekes jogász-orvos házaspár, Április 8. Amikor majd megöregszünk a szerelem megőrzésének titka, Krízisek és útkeresések, Az anyós és az após új helye a házasságban dr. Pálmai Kálmán és Ágnes, orvosok, Április 15. Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei - Gergely atya. Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek. Mindenkit szeretettel látunk! A keresztutat Nagyböjt minden péntekén és vasárnapján a szentmise előtt kor (az óraátállítás után tól) imádkozzuk a templomban hittancsoportjaink segítségével. Egyházi előírásaink szerint a húsvéti időszakot szentáldozásunkkal is, így szentgyónással is ünnepeljük (920. és 989. kánon). Kérjük a testvéreket, hogy a húsvéti szentgyónást ne halogassák a Nagyhét idejére, hanem már a Nagyböjt elején végezzék el. A gyóntatást minden szentmise előtt már 10 perccel elkezdjük. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra előre egyeztetett időpontban. Március 12-én a ½ 10-es szentmisében lesz az elsőáldozásra készülők kiválasztási szertartása. Az ünnepen azokat a gyerekeket jelöljük meg és választjuk ki, akik felkészülésük, családjuk támogatása és a hitoktatók véleménye alapján alkalmasnak látszanak arra, hogy elsőáldozók lehessenek. A hátralévő időszakban imádkozzunk értük, hogy a Nagyböjtben megtisztulva, megvilágosodva és első szentgyónásukban megújulva készüljenek fel a nagy ünnepre, a Krisztus Testében való részesedésre. A tavaszi óraátállítás március 25-ről 26-ra virradó éjszaka lesz: óráinkat 1 órával kell előrébb állítani (vagyis egy órával kevesebbet alhatunk). Március 26-tól az új miserend szerint az esti szentmisék órakor kezdődnek mindennap. A plébánia nagyböjti lelki napját Varga László atya, kaposvári plébános tartja április 1-én, szombaton 10 és 17 óra között. A lelki napra mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét. Jelentkezni március 26-ig lehet majd a templomban kihelyezett lapokon. Virágvasárnap (április 16.) a barkaszentelés, a körmenet és az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Pösténypusztán és Benczúrfalván 8 órakor lesz szentmise. Április én, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti 7 órás szentmise keretében Varga Péter etesi plébános atya mond lelkigyakorlatos beszédet. Gyóntatás mindhárom nap már 18 órától lesz a templomban. A Húsvéti Szent Háromnap: Nagycsütörtök: Reggel nincs szentmise. Az ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére este 7 órakor kezdődik. A szentmise után csendes virrasztást tartunk. A pösténypusztai és a benczúrfalvi híveket autóbusz hozza be Szécsénybe. A busz ma és holnap kor indul Pösténypusztáról, kor Benczúrfalváról. Nagypénteken Egész nap nincsen szentmise a templomban. Délután 3 órakor imádkozzuk a keresztutat a templomban. Az Úr szenvedésének ünneplése ("csonka mise") este 7 órakor kezdődik. A liturgia végén megnyitjuk a Szentsírt, mely a felltámadási liturgia kezdetéig van nyitva. Nagyszombaton Nagyszombaton nincs szentmise. "A feltámadást ünneplő húsvéti vigília egész ünnepe éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást szigorúan be kell tartani." (Istentiszteleti Kongregáció PS , MKPK Direktórium 60.) A vigília szentmise így Nagyszombat este 8-kor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűzszentelés, húsvéti örömének), Igeliturgia, a Keresztség liturgiája, az Eucharisztia liturgiája és a körmenet. A liturgia várhatóan este ½ 11-ig tart majd. A pösténypusztai és a benczúrfalvi hívek autóbusza kor indul Pösténypusztáról, kor Benczúrfalváról. Húsvétvasárnap vasárnapi miserendet tartunk. Húsvéthétfőn szentmise 7, 10 és 19 órakor lesz. Húsvéti időszak Április 29-én a Karitász Hollókőbe szervez kirándulást. Május minden estéjén kor litániával köszöntjük a Boldogságos Szent Szüzet. Az Elsőáldozás május 7-én lesz a ½ 10-es szentmisén. Az elsőáldozók hálaadó szentmiséje Mennybemenetel ünnepén, június 4-én lesz. Húsvét 4. vasárnapján (május 14.), a Hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A Nagymarosi Országos Ifjúsági Találkozó május 27-én lesz. A találkozóra autóbuszt indítunk majd fiataljaink számára.

9 2000. Nagyböjt - Húsvét Szécsényi Harangok 9 Június 10-én, szombaton reggel 6 órakor szentmisével indul Szentkútra a szécsényi férfiak jubileumi pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható. Pünkösd ünnepe június 11-én lesz - a szokásos vasárnapi miserendet tartjuk. Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet tartunk: reggel 7 és este kor lesz szentmise. H Í R H A R A N G A Jubileumi év eseményei Március között II. János Pál pápa a Szentföldre látogat. Az esemény a Jubileumi év egyik nagy eseménye lesz. A pápa a nagy bibliai események, az üdvtörténet nagy helyszíneit mind szerette volna felkeresni. Úr városába, Ábrahám szülőhelyére az iraki hatóságok nem engedélyezték a zarándoklatot. Egyiptomban februárban tett zarándoklatot, melynek során a kopt egyházzal közös ökumenikus istentiszteleten vett rész, majd meglátogatta a Sínai-hegyet, ahol Isten átadta Mózesnek a 10 parancsot és megkötötte népével az ószövetséget. A márciusi szentföldi látogatás ideje alatt ünnepli az Egyház Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony), vagyis a megtestesülés, az üdvösség örömhírét. A pápa felkeresi Krisztus életének helyszíneit. A Jubileumi év és kereszténységünk 1000 éves ünnepéhez kapcsolódó Millenniumi év országos eseményei: Június Országos ifjúsági és felnőtt evangelizációs tábor Zánkán kb résztvevővel. Július 1-2. Országos Katolikus Nagygyűlés Budapesten kb. tízezer résztvevővel. Augusztus 15. Esztergomban a Szent István-i országfelajánlás ünnepélyes megújítása. Augusztus 20. Milleniumi Szent István napi ünnepélyes szentmise és körmenet Budapesten a Szent István Bazilika előtt. Október Nemzeti hálaadó zarándoklat Rómába. A Jubileum és a Millennium egyházmegyei ünnepei és eseményei, melyeken lehetőség szerint plébániánkról is részt veszünk majd: Április 29. az egyházmegye fiataljainak, ministránsainak és cserkészeinek találkozója Vácon. Május 20. az egyházmegye papjainak találkozója a római találkozóval párhuzamban Vácon. Május 27. a Nógrádi Főesperesség híveinek zarándoklata Vácra. Július 11. a szerzetesi közösségek egyházmegyei találkozója. Július 23. Szent Anna búcsúhoz kapcsolódó Nagyszülő találkozó Lőrinciben. Szeptember az egyházmegye zarándoknapja Vácon a Hétkápolna búcsúhoz kötve. Könyvtár-ajánló Néhány új könyv a könyvtár polcairól: Gyökössy Endre: MÉGIS öröm Tapasztald meg a másokért odaszentelt, elégett élet örömét, a mégis öröm ízét, Bandi bácsival, Szent Pállal, a filippi és a mai keresztényekkel együtt. Gyökössy Endre: A hogyan 3 meditáció a meditációról egy egyszerűen megfogalmazott írás, amely bevezet a keresztény módon gyakorolt elmélyült imádság hogyanjába. Bognár Cecil-Gyökössy Endre: Mi és Mások a mindennapi élet lélektana, hogy ösztöneinket, vágyainkat, érzelmeinket, kapcsolatainkat jobban megértsük és így jobban elfogadjuk magunkat és másokat. P. Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig A ferences történész pontos, tudományos alapossággal, de olvasmányos formában és árnyaltan mutatja be, hogyan ismerkedett meg a magyarság a kereszténységgel, hogyan lépett be a keresztény népek családjába. Fésűs Éva: Mesebatyu 28 jóízű mese a kicsiknek. Az Ószövetség 10 db 60 perces szinkronizált játékfilm a Teremtéstől Dávid királyig tartó időszakról a Szentíráshoz hű feldolgozásban. A Könyvtár folyamatosan bővülő, igényes könyvekkel és videofilmekkel várja az érdeklődőket minden szombaton az esti szentmise után, illetve vasárnap ig. (A könyvtár az iroda mellett található.) Böngésző Az Internethez egyre többen férnek hozzá Szécsényben is. Kevesen tudják azonban, hogy sok olyan keresztény honlap van, amit érdemes böngészni. Néhány érdekes cím: a Magyar Katolikus Püspöki Kar honlapja. - a magyar ferences rendtartományok honlapja. - a Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM) honlapja. Virtuális Plébánia rengeteg érdekes és hasznos dologgal, ami egy plébánia életéhez tartozik. Számos további címet is találsz. MAGVETŐ ez egy olyan levelező lista, ami minden napra rövid gondolatokat ad az evangéliumhoz. A listára feliratkozni így kell: egy levelet kell küldeni a aminek ez a tartalma: subscribe magveto. Apró hírek A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány 3 évente esedékes káptalanját április ig tartja Szegeden. Imádkozzunk érte! A plébániai irodán hétfőtől péntekig és között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy lehetőleg ezekben az időpontokban keressék lelkipásztorainkat.

10 10 Szécsényi Harangok Nagyböjt - Húsvét Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van. A zsolozsmát mindennap 6.35-kor és kor imádkozzuk a templomban. Minden csütörtök este a szentmise után csendes szentségimádást tartunk családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért és egész hazánkért. Mindenkit hívunk és várunk, hogy kapcsolódjon be imádságunkba! Minden hónap első vasárnapján a ½ 10-es szentmisét az egyházközség híveiért ajánljuk fel. Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket. A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét. A Rózsafüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás teremti meg. Ennek összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával megegyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a évre 1250 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. Az idei hozzájárulást misék után a sekrestyében, félfogadási időben az irodában, a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Józsefnél illetve a templomban található csekkeken a Takarékszövetkezetnél fizethetik be. Felnőttek számára minden hétfőn az esti szentmise után a hittanteremben bibliaóra van, a családos, felnőtt csoport péntekenként este 20 órakor, az ifjú házasok csoportja szombatonként 17 órakor a hittanteremben találkozik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A házasságra készülő fiatalok és a szülők figyelmét szeretettel felhívjuk, hogy az esküvőre - az alapos készület érdekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián. A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet. Az újság e számának szerkesztésében és elkészítésében a KT sajtócsoportja mellett most is a ministránsok működtek közre. A Szécsényi Harangok című újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy szám nyomdai költsége kb. 25 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! A Mátraverebély-szentkúti búcsúnaptár a évre: Március Gyümölcsoltó Boldogasszony Április Húsvét Május Szűz Mária Fatimai megjelenése Május Szűz Mária Keresztények Segítsége Május A bazilika felszentelési búcsúünnepe Június 4. - Urunk mennybemenetele Június PÜNKÖSD (nagybúcsú) Június Szentháromság vasárnap, Páduai Szt. Antal Június ÚRNAPJA, Szent László király, Szent Péter és Szent Pál apostolok Július 2. - Jézus Szentséges Szíve, Sarlós Boldogasszony, SZENTSÉGIMÁDÁS Július 9. - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Július Kármelhegyi Boldogasszony Július SZENT ANNA (nagybúcsú) Július Havas Boldogasszony, Porciunkula búcsú Augusztus 6. - Urunk színeváltozása Augusztus NAGYBOLDOGASSZONY (főbúcsú) Augusztus Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat Augusztus 20. Szt. István király, SZENTSÉGIMÁDÁS Augusztus Szűz Mária Királynő Szeptember 3. - Hálaadás a termésért Szeptember KISBOLDOGASSZONY (nagybúcsú) Szeptember Szűz Mária Szent Neve, Szent Kereszt Felmagasztalása, Szent Ferenc Stigmatizációja Szeptember Fájdalmas Szűzanya Október 1. - Rózsafüzér Királynője, Assisi Szent Ferenc Október 8. - Magyarok Nagyasszonya Október Szűz Mária Fatimai megjelenése Október Mindenszentek és Búcsú halottainkért December Szeplőtelen Fogantatás December Karácsony December Évvégi hálaadás N A P R A F O R G Ó Mennyország és pokol - mi is a különbség? Egy ember mennyről és pokolról beszélgetett az Úrral. - Gyere és lásd a poklot! - mondta az Úr. Beléptek egy terembe, ahol jó néhányan ültek körül egy teli, hatalmas üstöt. Csonttá-bőrré soványodtak, az arcuk kétségbeesett. Mindegyikük kanalat tartott a kezében, mellyel az üstbe nyúlhatott, de a kanál nyele sokkal hosszabb volt, mint a saját karjuk, így nem tudták a szájukba tenni az ételt. Leírhatatlanul szenvedtek. - Most gyere velem a mennyországba! - hívta a férfit egy idő múlva az Úr. Egy másik terembe jutottak, pontosan olyanba, mint az első: ugyanaz a húsos üst, ugyanolyan sok ember, ugyanolyan hosszú nyelű kanalak. Csakhogy itt mindenki boldog és jól táplált volt. - Nem értem - csodálkozott a férfi. - Miért boldogok ezek és miért nyomorultak a másik teremben lévők, ha egyszer minden ugyanaz. - Ó, ez igazán egyszerű - mosolyodott el az Úr. - Az itteniek megtanulták táplálni, etetni egymást. Ann Landers

11 2000. Nagyböjt - Húsvét Szécsényi Harangok 11 Napraforgó - Gyereksarok Tudod-e? Tudod-e hogy a nagyböjt 40 napjának mi a szentírási gyökere? 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában, 40 napig volt fenn Mózes a Sínai-hegyen, 40 napig kérkedett Góliát, míg Dávid le nem győzte, 40 napig gyalogolt Illés próféta a Hóreb-hegyig, ahol Isten új erővel töltötte el, 40 napig prédikált Jónás próféta Ninive lakóinak, mire ők megtértek, 40 napig böjtölt Jézus a pusztában, 40 napon át jelent meg Jézus tanítványainak feltámadása után. A 40-es szám így a várakozás, a bűnbánat és a készület száma a Bibliában és keresztény életünkben. Rejtvény Decemberi rejtvényünkre hárman küldték el a megfejtést, jutalmukat megkapták. Mostani rejtvényünk: a két képen 5 eltérést találsz. Karikázd be, vágd ki és május 14-ig zárt borítékban add le a sekrestyében. Ezért az Élő kövek Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet 1000 évünk kincsei címmel, I. kategória: 6-12 éves gyerekek és II. kategória: év közti fiatalok részére. A pályamunkákban keresztény történelmünk 1-1 fontos eseményét ill. valamelyik számunkra példaképként szolgáló magyar szent életét dolgozhatjátok fel képzőművészeti alkotásban (pl. rajzban) vagy írásban. A munkákat május 14-ig lehet eljuttatni Zalán atyához vagy a kuratórium elnökéhez. A pályázatokat értékes jutalmakkal díjazzuk! Az eredményekről a SZH következő számában olvashattok, a helyezetteket előtte külön is értesítjük. Jó munkát kívánunk! Megéri! Húsvéti locsolóvers gyerekeknek: Húsvéthétfőn, jókor reggel, minden fiú korán felkel. Felöltöznek szép csinosan, útra kelnek hamarosan. Várják őket már a lányok, kisebb, nagyobb szépvirágok, kiket, hogyha nem locsolnak, előbb-utóbb elhervadnak. Ezért hát nem késlekednek, minden leányt megöntöznek. Festett tojást kapnak érte, locsolóknak ez a bére. Szabad-e itt öntözködni? Humor Millenniumi pályázat!!! A Nagy Jubileum évében a Megváltó születésének évfordulóját ünnepeljük. Nekünk, magyaroknak, különös ajándék az, hogy ugyanebben az évben ünnepelhetjük magyar államiságunk 1000 éves fennállását is. E Millenniumi év jelmondata: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk! Kevés olyan nemzet van a világon, amelyik annyi szentet adott a világegyháznak, mint a magyar, és amelynek történelmén végignézve olyan egyértelműen mutatkozna meg az, amit a fenti jelmondat is kifejez: nemzetünk azért maradhatott meg 1000 éven keresztül, mert őrizte keresztény hitét, és hogy csak Jézus Krisztusra alapozott élettel tekinthetünk bizalommal a jövő felé. A jövő nemzedékének NEKTEK pedig szüksége van olyan példaképekre, akik a krisztusi értékeket közvetítik. Ilyenek nemzetünk kincsei, a magyar szentek, akik különböző élethelyzetekben élték példaadóan a krisztusi szeretetet, s mert ezek az értékek állandóak, így minden kor emberének a mai fiataloknak, nektek is! eszményként szolgálhatnak. A skót falu lelkésze a vasárnapi istentisztelet után felnyitja a perselyt. Maréknyi gomb hull ki belőle és egy ötcentes. A plébános kiveszi a pénzt és csodálkozva mutatja a sekrestyésnek: Nocsak, észre se vettem, hogy egy idegen is volt ma a templomban. Egy városi fickó megy a mezőn és meglát egy székelyt. Megkérdezi: - Mondja bátyám, ha így megyek tovább elérem az 5.30-as személyt? - Persze, de ha a falu bikája észreveszi, akkor még a 4.10-es gyorsot is. - Hogyan öltözködnek az eszkimók? - Amilyen gyorsan csak tudnak... Megdöglik az állatkerti gorilla. A botrány elkerülése miatt az ápolónak kell beöltöznie a hétvégi ünnepség idejére. Megy is a dolog szépen, eszi a banánt, döngeti a mellét, a kötélen himbálódzás közben azonban véletlenül átzuhan az oroszlán ketrecébe. Ijedtében kiabálni kezd: - Segítség, engedjenek ki! Az oroszlán a közelébe húzódik, és halkan odaszól: - Maradj már csendben, a végén még kirúgnak minket! Az anyós hazaérkezve újságolja:

12 12 Szécsényi Harangok Nagyböjt - Húsvét - Képzeljétek, fodrásznál voltam. Mire a veje: - Na és nem volt nyitva? Megy a nyuszika az erdőben egy biciklin, szembe jön a farkas. - Nyuszika, miből vetted a biciklidet? - Ha nem innád el a pénzed, te is vehetnél ilyet, farkas. Másnap motorozik az erdőben a nyuszika, ismét találkozik a farkassal: - Nyuszika, most már mond meg ezt miből vetted? - Ha nem innád el, te is vehetnél. Harmadnap látja a nyuszika a farkast egy nagy magánrepülő vezetőfülkéjében, szmokingban, aranyórával és lánccal a kezén. - Miből telt neked ilyenre farkas koma? - Na hallod, visszavittem az üres üvegeket. Ima, vers, vallomás Weöres Sándor: Kereszt-árnykép A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat: itt van a te utad a kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak:,,vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad'' a keresztnek alsó ága földre mutat:,,vesződj: itt áss kutat, lásd benne arcodat. Reményik Sándor: Gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd: elszárad a fám, A testem-lelkem fája... De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt, Gyökereimben: érzem magamat, És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Hiszen - nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: Rólam gondolt roppant gondolatod Torz árnyékaképpen. Egy kóbor szellő néha-néha Valami balzsam-illatot hozott. Akkor megéreztem: ez az élet, S megéreztem a Te közelléted, - S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok: Egy harmatcseppért is - tengereket. S most tengereket látok felém jönni, És nem maradt egy könnyem - megköszönni. fr. Szedő Dénes: Futsz az Úrtól hasztalan - keresztút Futsz az Úrtól hasztalan: áll előtted szótalan. Élet fáját ölelem: erős, mint a szerelem. Kereszt súlya malomkő: földi ember esendő. Szerető szív valahány, egytől egyig mind anyám. Gyönge karral gyámolíts, igaz szívvel felüdíts. Vérben ázott arcomat egykendőül elfogadd. Másodízben bukom el. Terhem elnyom s fölemel. Élő fába fejsze vág, mit remél a száraz ág? Hegytetőn, hol nincsen út, elnyúlt testem ingyen Út. Mért csupán az ingem kell? Ölts magadra Engem fel. Vas-szögekkel veretem. Aki gyűlöl, szeretem. Föld is, ég is elhagyott, két lator közt lankadok. Megfeszített Istened szép szelíden ölbe vedd. Földbe tér a búzaszem: kicsírázik csöndesen. KEGYELEMTELJES, ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK! Szécsényi Harangok A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele - megjelenik alkalmanként Kiadja a szécsényi Ferences Plébánia Szécsény, Haynald L. u , tel:32/ , fax: 32/ , Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán plébános Készült: az IpolyPrint Nyomda üzemében 900 példányban

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Káposztássy Béla Bűnbánattartás és közösség. kifejezte a bűnnek, illetve a kiengesztelődésnek a keresztény közösséggel és az

Káposztássy Béla Bűnbánattartás és közösség. kifejezte a bűnnek, illetve a kiengesztelődésnek a keresztény közösséggel és az Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Káposztássy Béla Cím Bűnbánat és közösség Megjelenés Új Ember 2002. 03. 24. Tárgyszavak bűnbánattartás gyakorlata, közösségi bűnbánattartás, magángyónás Káposztássy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN Szent Mihály Főplébánia 2015. MÁRCIUS 27. FÁJDALMAS PÉNTEK 2015. MÁRCIUS 29. VIRÁGVASÁRNAP Ferencesek Szent Anna-kápolna 10.00 szentmise 2015.

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A bűnbocsánat szentsége 1. A bűn és az Ószövetség Nincs egységes szó arra, hogy mi is a bűn, HANEM úgy értelmezik, mint: Félrelépés / a helyes útról való letérés a. Ha beismerem

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv Szerkesztette: Laczó Zoltán Vince 2014 Elszó Az eddig megjelent Liturgikus énektár hittanárok részére cím munkámat, illetve az ehhez tartozó Orgonakönyvet és Zenekari

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben