NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár"

Átírás

1 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap Gyerekállam gyerekálom Pápai kitüntetett Svédországból..5 Ikonkiállítás és görög katolikus liturgia Anyák napja Szükség van még szívre? Te voltál mindig mindenben minden Napsugárban a májusi zivatarok idején In memoriam Székely Orsolya zsoltár Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsõséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védõbástyát emeltél elleneid ellen, hogy elhallgattasd az ellenszegülõt és a lázadót. Bámulom az eget, kezed mûvét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsõséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed mûve fölött, mindent lába alá vetettél: minden juhot és barmot, a mezõk vadjait, az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering, Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Többek között erre hívta meg Ferenc pápa Pünkösd vigíliáján a Szent Péter téren és környékén összegyûlt mozgalmakat, új közösségeket, világi társulásokat, amikor négy kérdésükre válaszolt. A Szent Péter téren idén Pünkösdkor megrendezett találkozón Ferenc pápa üzenete a nyitásról és a találkozás kultúrájának megteremtésérõl szólt. A jelenlévõk nagy figyelemmel hallgatták a válaszokat, melyek spontánul hangzottak, akkor is, ha a pápa elõtt elõre ismertek voltak a kérdések. Szentatya, hogyan jutott el életében a hit bizonyosságára és milyen utat javasol, hogy mindenki legyõzhesse a hit törékenységét? volt az elsõ kérdés, melyre a pápa saját történetének felidézésével válaszolt.,,abban a kegyelemben volt részem, hogy olyan családban nevelkedtem, ahol a hitet egyszerûen és konkrétan éltük meg, de mindenekelõtt a nagymamám volt hatással a hitemre. Hangsúlyozta, hogy az igehirdetésnek a családban kell történnie, mert a hitet nem az elvont dolgokban találjuk meg, hanem mindig egy személy mondja el nekünk, hogy ki Jézus. A hit törékenységét akkor lehet legyõzni, ha nem félünk, mert tudjuk, hogy törékenyek vagyunk, de Isten erõsebb! A második kérdésre, mely a hit hatékony hirdetésére vonatkozott, a pápa így válaszolt: Csak három szót mondok. Az elsõ: Jézus. Ki a legfontosabb? Jézus. Ha szervezetekkel és más, egyébként szép dolgokkal megyünk elõre, de Jézus nélkül, akkor ez nem mûködik. (...) A második szó az ima. Tekintsünk Isten arcára, de mindenekelõtt érezzük, hogy Õ ránk tekint. (...) Engedd, hogy az Úr rád tekintsen! Amikor ránk tekint, erõt ad, segít, hogy tanúságot tegyünk Róla. (...) A harmadik pedig a tanúságtétel. A hitet csak a tanúságtétellel lehet továbbadni, és ez szeretet. Nem a gondolatainkkal, hanem a megélt evangéliummal, azzal az élettel, amit a Szentlélek visz végbe bennünk. Együttmûködés ez köztünk és a Szentlélek között, ami elvezet a tanúságtételhez. (...) Nem kell sokat beszélni, hanem az életünknek kell beszédesnek lennie. Arra a kérdésre, hogy hogyan élhetünk, mint szegény egyház a szegényekért és hogyan tudunk hatékonyan és konkrétan hozzájárulni a jelenlegi súlyos válság leküzdéséhez, mely a közerkölcsrõl szól, Ferenc pápa a következõt felelte: A legnagyobb hozzájárulás az, ha éljük az evangéliumot. Az egyház nem politikai mozgalom, nem egy jól strukturált szervezet. Rámutatott arra, hogy amikor az egyház nem kormányzati szervezetté válik, elveszíti az ízét és csak egy üres szervezet, ahol a hatékonyság üti fel a fejét, ami nagy veszély. A válsággal kapcsolatban világossá tette, hogy nemcsak gazdasági vagy kulturális jellege van, hanem az ember válságáról is szól. A válságban sem gondolhatunk csak saját magunkra. Nem zárkózhatunk be magányunkba, abba, hogy elbátor- folytatás a következõ oldalon

2 2 Szõlõfürt JÚNIUS talanodtunk, és képtelenek vagyunk szembenézni a problémákkal. Kérlek benneteket, ne zárkózzatok be! Ez veszélyt jelent: bezárkózunk a barátainkkal a plébániánkba, a mozgalmunkba azokkal, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak. De tudjátok, hogy ilyenkor mi történik? Amikor az egyház bezárkózik, megbetegszik. (...) Az egyháznak ki kell lépnie önmagából. Hová? A lét peremterületeire. Bármilyenek is legyenek, de oda kell kilépni. (...) De mi történik akkor, ha valaki kilép önmagából? Az történik, ami mindenkivel megtörténhet, aki kilép otthonából az utcára, hogy balesetet szenved. Azt mondom nektek: ezerszer inkább szeretnék egy balesetes, egy balesetet szenvedett egyházat, mint a bezárkózás miatt megbetegedett egyházat! Menjetek kifelé, menjetek ki! (...) Ebben az a fontos, hogy találkozzunk valakivel. Ez a találkozás számomra nagyon fontos. Találkozás a többiekkel. Miért? Mert a hit találkozás jézussal, és nekünk ugyanazt kell tennünk, amit jézus tett, találkozni a többiekkel. (...) Hitünkkel meg kell teremtenünk a,,találkozás kultúráját, a barátkozás kultúráját, azt a kultúrát, ahol testvérekre találunk, olyanokra, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi, olyan testvérekkel találkozunk, akiknek nem ugyanaz a hitük, mint nekünk. (...) Ha kilépünk önmagunkból, akkor a szegénységgel találkozunk. Ma, ha megfagy egy hajléktalan, annak nincs hírértéke. A hírt a botrány jelenti. Az, hogy ma sok gyereknek nincs mit ennie, az nem hír. Ez súlyos, nagyon súlyos. Nem lehetünk nyugodtak. Nem lehetünk jól nevelt keresztények, akik teológiai témákról beszélgetnek, teázgatnak és nyugodtak. A negyedik kérdés a hit megvallására vonatkozott, és arra, hogyan lehet testvéreinknek segíteni, fájdalmaikat enyhíteni, amikor igen kevés lehetõség van helyzetük megváltoztatására. Az evangélium hírüladásához két erényre mutatott rá a pápa, az egyik a bátorság, a másik a türelem. A keresztények szenvednek állapította meg és ma több mártír van, mint az egyház történetének elsõ évszázadaiban. Igen, több van. A vértanúság sohasem legyõzöttséget jelent, hanem annak a tanúságtételnek a legmagasabb fokát, melyet meg kell mutatnunk. Úton vagyunk a vértanúság felé, a kis vértanúság felé, amikor lemondunk valamirõl, vagy megteszünk valamit. Testvéreinket akkor tudjuk segíteni mondta a pápa, ha éreztetjük velük, hogy osztozunk helyzetükben és imádkozunk értük. Fel is tette a kérdést: Imádkoztok ezekért a testvérekért? Minden nap imádkoztok értük? Ezek a testvérek az élet és a halál határán vannak. Minden embernek szabadon kell tudnia gyakorolni a vallását, bármilyen hitû is. Miért? Mert minden ember isten gyermeke. Majd ezzel a mondattal zárta válaszait: Ne felejtsétek el: az egyház nem zárkózhat be magába, hanem kifelé kell fordulnia, a lét peremterületei felé. (Forrás: Új Város XXV. évfolyam 6. szám június) Én vagyok a pápa. Ülj le! Több kedves történet látott már napvilágot Ferenc pápáról. Íme egy újabb példája közvetlen modorának és figyelmességének. Kora reggel, amikor elhagyta a lakosztályát a Szent Márta Házban és kiment a folyosóra, a pápa egy svájci gárdistát látott a bejárati ajtónál vigyázz-állásban. Megkérdezte tõle: És te mit csinálsz itt? Egész éjjel ébren voltál? Igen válaszolta az õr tisztelettel. Állandóan? Az egyik kollégám felváltott egy rövid idõre. És nem vagy fáradt? Ez a kötelességem, az Ön biztonsága érdekében. A pápa kedvesen ránézett. Visszament a lakásába, és néhány perc múlva visszatért egy székkel a kezében: Legalább ülj le. A svájci gárdista döbbenten válaszolt: Bocsásson meg, de nem tehetem! A szabályok nem teszik lehetõvé. A szabályok? A kapitány... Valóban? Nos, én vagyok a pápa, és arra kérlek, hogy ülj le. A svájci gárdista egy percig vívódott a szabályok és a pápa között, végül is (az alabárdjával a kezében) a széket választotta. Utána pedig megette a lekváros kenyeret is, amit személyesen a pápa hozott neki reggelire, mondván: Jó étvágyat, testvér.

3 2013. JÚNIUS Szõlõfürt 3 Pünkösd: a Szentlélek ünnepe A Szentlélek (latinul: Spiritus Sanctus) a kereszténységben a Szentháromság harmadik személye, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, kiáradása. A keresztény ikonográfiában galambként ábrázolják. Az Ószövetségben, a zsidók Isten lelkével azonosították, a szentlelket. Ez a lélek az, amely a teremtés kezdetén jelen van. (Ter 1,2), amely Isteni erõt ad a választottaknak (1 Sám 16,13). A prófétai tevékenység mozgatója. (Iz 61,1) Az Újszövetségben Jézusra leszáll a Szentlélek, és ezáltal, Isten fia teljesíteni tudta küldetését. A keresztények egységének alapja hogy mindannyiunkat egy Lélek itatott át. (1 Kor 12,13). A szentlélek adományának tartják a különös lelki képességeket, görög szóval a karizmákat, amelyet a következõ képességekre értenek. Bölcsesség, tudomány, hit, gyógyítás ajándékai, prófétálás. A jó és a gonosz lélek megkülönböztetésének képessége stb. Nagy Szent Vazul ( ) szerint a Szentlélek ugyanolyan imádatra méltó, mint az Atya és Fiú. Neki köszönhetjük, hogy a Konstantinápolyi Zsinat (381-ben) felvette a hitvallásba a Szentlélek témáját. Hiszünk a Szentlélekben, az Úrban és életadóban(...) akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk, és együtt dicsõítünk, aki a próféták által beszélt. A Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmaz: Az, akit az Atya a szívünkbe elküldött, Fiának Lelke, (Vö. Gal 4,6.) valóban Isten. Õ, az Atyával és a Fiúval egylényegû, elválaszthatatlan tõlük mind a Szentháromság belsõ életében, mind az Õ világnak szóló szeretet-ajándékában. Szent Pál a Galatának írt levelében (5,22-23) a Szentlélek adományait a következõképpen sorolja fel: szeretet, öröm, békesség, türelem, béketûrés, jóság, kedvesség, szelídség, hûség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ezek a legértékesebb emberi képességek. Szentlélek ellen is képesek vagyunk bûnöket elkövetni. Amikor a jó indulatunkat visszatartjuk. Amikor a megismert igazság ellen foglalunk állást. Amikor másoktól irigyeljük Isten kegyelmét. Amikor meg akarunk maradni a bûnben, és azokat képtelenek vagyunk megbánni, a Szentlélek ellen vétünk. A Szentlélek mûködése legalább olyan titokzatos, mint a mi lelkünk mûködése, egy különbséggel. A mi lelkünk sötét indulataiban rombolni és pusztítani tud, az Isten lelke mindig építõ értékes tettekre sarkal. Ha követjük indításait kibontakozik lelkünkben mindaz a jó, ami bennünk van. Úgy legyen. DR. BENYIK GYÖRGY Rabula-kódex: 26 miniatúrával díszített evangélium-kézirat, amely 586-ban készült Zagbában a Szent Jánosról elnevezett szír kolostorban, benne az elsõ Pünkösd ábrázolással. Nevét készítõjérõl kapta. Képei oszlopokkal, virágokkal, állatokkal keretezettek. 6 egész oldalas képe között van a kereszt legrégibb ábrázolása is ben Firenzébe, a Laurentiana könyvtárba került, ma is ott õrzik. Pünkösdhétfõi lelki nap május 20. A korábbi évek hagyományait folytatva az idén pünkösdhétfõn lelki napot szerveztünk plébániai közösségünk részére. Meghívott elõadónk Schindler Mátyás bajai plébános volt, aki Egyházközségek jövõképe címmel tartott elõadást. A pszichoterápiás kutatás egyik alapító atyjának tartott Rogers kliens-központú terápiás módszerének alkalmazását mutatta be egyházközségi környezetben. Ez idõ alatt a gyermekek számára kézmûves foglalkozás volt a téren. A délõtt folyamán kiscsoportos beszélgetés formájában vittük tovább az elhangzott gondolatokat. Az ebédet követõen családi koncerten vehettünk részt, melyet Kalocsainé Kati szervezett. Jó volt látni és hallani a plébániánk családtagjait közösen énekelni-zenélni. A délután hátra lévõ részében kicsik és nagyok együtt tehették próbára tudásukat és ügyességüket a Szûcs Péter által szervezett bibliai akadályversenyen. A nap végén lelki töltekezésünket a Lumen Együttes szolgálatával végzett szentségimádás, majd a szentmise biztosította. ZÓLYOMI NORBERT

4 4 Szõlõfürt JÚNIUS SCHINDLER MÁTYÁS 1959-ben született Baján, 1984-ben szentelték pappá, 30 éves plébánosi szolgálatának állomáshelyei: Hajós, Vaskút, Baja. Káplánként Mélykúton, érseki szertartóként Kalocsán szolgált tõl kezdve mentálhigiénét tanult három évig a Semmelweis Egyetem Posztgraduális Képzésén, majd hét évig ugyanott tanította a Rogers-i kliens központú terápias módszert. Jelenleg Baján a Szent Antal, volt ferences plébánia vezetõje és a Szegedi Egyetem Vallástudományi Tanszék mesterszakos hallgatója is.

5 2013. JÚNIUS Szõlõfürt 5 Gyerekállam gyerekálom Pápai kitüntetett Svédországból Miklovicz János látogatása Április 26-án, péntek este gyûltünk össze a Közösségi Ház Apor Vilmos termében, hogy meghallgassuk Lévainé dr. Kovács Marian, spanyoltörténelem szakos tanár, Gyerek állam gyerekálom címû könyvismertetõjét. A könyv beszédes címe sejteti, hogy egy különleges, mégsem teljesen távoli világba Kolumbiába kalauzol el minket a szerzõnõ. A fõvárosban, Bogotában egy spanyol mintára felépülõ gyerekköztársaság bemutatásán kívül, tanúi lehetünk egy olasz szerzetes, a szalézi hagyományokat az utcagyerekek gondozásában hasznosító programjának felépítésével, mûködésével. A könyv megírásának apropója a Mustó Péter jezsuita atya munkásságát bemutató dokumentumfilm forgatása kapcsán összegyûlt anyag bemutatása, melyet a stábot tolmácsként elkísérõ szerzõnõ nem akart fiókban felejteni, hanem közkinccsé tenni. Mustó atya tevékeny részese és segítõje volt ezeknek a gyerekprogramoknak, és elindítója egy napköziotthonos intézmény kiépítésének is. Közben a könyv kapcsán betekintést nyerünk Dél-Amerika katolikus egyházába, a felszabadítás teológia hatását tükrözõ mûködési sajátosságaiba. Megismerhetjük, hogy az önszervezõ, a semmibõl is bátran kezdeményezõ, az állam támogatását nélkülözõ laikus keresztények, hogyan próbálnak tenni valamit Isten országának szellemében. A fent említett programok nevelési módszereinek ismertetése kapcsán a mi gyermeknevelésünk számára is tanulságos és megfontolandó tanácsok hangzottak el. A bemutató végén sok érdeklõdõ hozzászólás és kérdés hangzott el, és baráti beszélgetésként zárult az alkalom, egy kis rögtönzött könyvvásárlással egybekötve. LÁSZLÓ ANITA Miklovicz János 1947-ben született Tiszanánán többgyermekes gazdálkodó családban. Gimnáziumi tanulmányait a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. Felsõfokú mûszaki képzést Budapesten szerzett ben feleségével, Rózsával elhagyta az országot azon a héten, amikor Mindszenthy József is külföldre távozott. Bécsben személyes találkozása a fõpásztorral nagy hatást gyakorolt rá. Végül is Svédországban telepedtek le. Kezdettõl fogva a Nestlé cégnél dolgozott, vezetõ állást töltött be a cég reklám osztályán. Munkája mellett, majd nyugdíjba vonulása után kifejezetten nagy intenzitással vetette bele magát a pasztorációs munkába. Dél-Svédország településein, városaiban (Malmö, Lund, Helsingborg, Götegorg) akolitusként diakónusi feladatokat lát el. A szórvány magyarságban élõ katolikusok lelkipásztori munkáját segíti. Munkája elismeréséül 2012-ben XVI Benedek pápa a civileknek járó legmagasabb kitüntetéssel, ORA ET LA- BORA pápai kitüntetést ítélt számára. A kitüntetést a szentatya a stockholmi püspökön keresztül jutatta el számára és adta át a hívek jelenlétében. Évente hazajár Magyarországra, szívesen vesz részt találkozókon. Áprilisban egy gimnáziumi osztálytalálkozón vett részt, amit a volt kecskeméti diákok a Szegedi Dugonics András Gimnáziumban rendeztek. A találkozót megtisztelte Dr. Kiss- Rigó László megyéspüspök is. Nálunk tett látogatásával a plébános elõzõ évi malmöi missziós útját viszonozta. A Gyertyaláng-csoport összejövetelén ismerkedett közösségünk életével. DR. BENYIK GYÖRGY

6 6 Szõlõfürt JÚNIUS Ikon kiállítás és görög katolikus liturgia templomunkban Április 21-én görög katolikus liturgia volt KOCSIS FÜLÖP püspök vezetésével és a szegedi görög katolikus egyházközség énekkarának közremûködésével. Az ikonkiállítás egy hétig volt megtekinthetõ. Kocsis Péter Fülöp (Szeged, január 13.) a Hajdúdorogi Egyházmegye megyés püspöke és március 5-ig Miskolci Apostoli Exarchátus apostoli kormányzója. Elõdje Keresztes Szilárd. A Miskolci Apostoli Exarchátus élén utódja szerzetestársa, Orosz Atanáz. Fülöp püspök felsõfokú tanulmányait a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskolán kezdte, majd Rómában a Pápai Szalézi Egyetemen fejezte be. Hajdúdorogon a Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban kateketikát tanított 1990 és 1992 között tõl 1995-ig Tornabarakony parókusa volt tõl a belgiumi Chevetogne-i bencés monostorban készült szerzetesi életére november 6-án tette le szerzetesi fogadalmát Keresztes Szilárd megyés püspök elõtt. Szerzetesi neve Fülöp lett karácsonyán a Belgiumban töltött szerzetesi próbaidõ (noviciátus) után a megyés püspök által alapított dámóci monostorban élt június 30-án szentelte püspökké Hajdúdorogon Keresztes Szilárd püspök, Ján Babjak eperjesi görög katolikus érsek és Milan Sasik munkácsi görög katolikus püspök. Ikon Aranyszájú Szent János liturgiája Antióchiában kialakult liturgikus szövegekbõl Aranyszájú Szent János által összeállított mise. A 4. század végén keletkezett, de a késõbbiek során újabb énekek, imák hozzáadásával továbbfejlõdött. Jelenlegi formája a 12. század táján alakult ki. 3 fõ része van: az elõkészület (proszkomidia), a hittanulók és a hívõk liturgiája. A bizánci szertartásban ezt a liturgiát végzik a leggyakrabban, 25 nap kivételével az egész éven át. Az ikon görög eredetû szó, jelentése: kép, képmás. Ikonokon elsõsorban a keleti egyházak szentképeit értjük, különösen az ortodox egyház és az abból kivált és Rómával egyesült, bizánci rítusú görög katolikus egyház liturgikus képeit. Ezek a képek általában meg vannak szentelve és a keleti egyházak spiritualitásában rendkívüli szerepet játszanak. Az ikonok célja Isten és szentjei tiszteletének tudatosítása, valamint az ábrázolt személy és a szentkép elõtt imádkozó személy közötti kapcsolatteremtés, így tehát az imádkozó hívõ és Isten közötti kapcsolat megteremtése. Az ikonok ezért a keleti egyházakban nem mûtárgyak, és nem is dekorációk. Az ún. ó-keleti egyházak közül a kopt ortodox egyház és az örmény apostoli ortodox egyház tiszteletben tartja az ikonokat, az Asszír Keleti Egyház viszont nem. A kopt ikonokon megfigyelhetõ még az óegyiptomi mûvészet bizonyos elemeinek érvényesülése. Az ikonok háttere általában arany színû, és a lerajzolt szent szembenéz velünk. Athosz-hegy Az ikonfestészet évszázados hagyományokra tekint vissza és a festõnek a festés közben szemlélõdõ imát kell végeznie. Bizonyos hagyományok szerint az elsõ ikont (Hodigitria Istenszülõ Mária) maga Szent Lukács apostol festette. Évszázadok óta alig változott ez az ábrázolási mód. Ez az állandóság vonatkozik a festés technikájára és tartalmára is. Szép lassan kialakult egy mesteri folyamat, amit aztán írásba is fektettek az Athoszhegyi szerzetesi köztársaságban. Az Athosz-hegyen mintegy húsz ortodox kolostor található, amelyek autonóm teokratikus köztársaságot alkotnak Görögországon belül (Athosz-hegyi Köztársaság). Az Athosz-hegyen csak 21 évet betöltött, keleti ortodox hitû férfiak élhetnek. Nõnemû lény (még állat sem!) nem léphet be a szerzetesi köztársaság területére. Az autonóm régió azon lakói, akik nem szerzetesek, az adminisztratív központban, Karüeszben élnek.

7 2013. JÚNIUS Szõlõfürt 7 Görög katolikusok Magyarországon A görög katolikusok fõleg Magyarország keleti, észak-keleti részén élnek, fõbb központjaik: Nyíregyháza, Hajdúdorog, Sátoraljaújhely. A görög katolikusság a keleti kereszténységnek az a része, amely megtartotta õsi, keleti rítusát, de vezetõjének elfogadta a nyugati egyházfõt, Róma püspökét, így Ferenc pápát is. A magyarországi a görög katolikusság a határ menti szomszédjainkkal is összeköt bennünket, mivel számos település a Felvidékrõl és a Kárpátaljáról is görög katolikusnak vallja magát. Az ikonfestészet az ortodox testvéreinkkel is egy szorosabb kapcsolatot jelent. Áldozás elõtti ima Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élõ Istennek Fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bûnösöket, aki között elsõ én vagyok. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem; mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama gonosztevõ megvallak téged: Emlékezzél meg rólam Uram, midõn eljössz a te országodba, Emlékezzél meg rólam Uralkodó, midõn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam Szent, midõn eljössz a te országodba. Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested s a te valóságos elevenítõ véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bûneim bocsánatára s az örök életre. Amen.

8 A Szõlõfürt melléklete Június A FIATALOK ÉS AZ ÖRÖM ISTENE A sátán kétféle megtévesztéssel szokta a fiatalokat eltávolítani az erénytõl. Az elsõ, amikor azt ülteti a fejükbe, hogy az Úr szolgálata búskomorrá, unalmassá teszi az életet, s így kivész belõle minden szórakoztató és örömteli dolog. Kedves fiatalok, ez nem így van! Én olyan keresztény életmódot szeretnék tanítani nektek, amely egyszerre vidám és boldog. Megismertetem veletek az igazi szórakozást és örömöket, hogy mondhassátok Szent Dávid prófétával: Szolgáljunk az Úrnak szent örömmel, szolgáljátok az Urat vidám énekszóval. (...) A másik megtévesztés az a remény, hogy az élet hosszú, kényelmesen ráérünk hát a megtéréssel öreg korunkban vagy a halálunk óráján. De ki biztosít téged arról, hogy eléred az idõs kort? Ehhez szövetséget kellene kötni a halállal, hogy várjon, amíg elérkezik az a bizonyos idõ, ám az élet és halál az úr kezében van. Mert ha a mi Istenünk hosszú életet szánna is nekünk, gondoljátok csak meg: amilyen úton jár egy fiú fiatal korában, azt folytatja idõs korában is, amíg csak meg nem hal. (...) Ha fiatalon jó életet választunk, akkor jó lesz az öregkorunk, jó lesz a halálunk és egy örökké tartó boldogságnak a kezdete. Cecey Éva nyomában SZALÉZI SZENT FERENC Próbáztatás az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapatban június 8-án szerveztük meg cserkészcsapatunk próbáztatását. A feladat témája az éves keretmesének megfelelõen az Egri Csillagok egyik epizódjához kapcsolódva Cecey Éva és Fürjes Ádám esküvõje volt. A próbázók (kiscserkészek és cserkészek) azt a feladatot kapták a võfélytõl, hogy keressék meg az elszökött menyasszonyt, aki elment sétálni az esküvõ elõtt, ám sajnos még nem tért vissza. Az állomásokon a próbázók találkozhattak az udvari szakáccsal, aki egy apró konyhai balesetet szenvedett. A gyerekeknek segíteniük kellett a seb ellátásában. Az erdõ mélyén elmélkedõ apácával a cserkésztörvényekrõl, a Tízparancsolatról és imádságokról beszélgettek. Sárközi a magyarságismeretet, az esküvõre tartó eltévedt vendég pedig a tájékozódási és térképismereti jártasságukat kérte számon. Végül elõkerült a megszökött menyasszony is. Éppen csomagolás közben találkoztak vele, mivel nem akart visszamenni az esküvõre, hanem szeretett volna megszökni igazi szerelmével, Gergellyel. Az állomások végigjárása után következett a szentmise, melynek keretében a kiscserkészek ígéretet, a cserkészek pedig fogadalmat tettek, így csapatunk 4 kiscserkésszel és 5 cserkésszel gyarapodott. A mise után közös agapén és tábortûzön vettünk részt ennek keretében került sor a próbáztatás eredményhirdetésére. A próbázók tisztességes helytállását jól bizonyították az elért eredmények. MUHARI PETRA

9 A Szõlõfürt Családi Melléklete C S A L Á D I F O T Ó I N K Családi áldás (2013. május 5.) A cserkészek is mozgatják az egyház hajóját (2013. április 27.) Pünkösdhétfõi koncert (2013. május 20.) Június Mit együnk ma? (egy kis szatíra) Mit kérsz enni, kisfiam? Én vizet akarok, anya. Legfeljebb a vízhez egy kis marhahúst, sertéshúst, gyártási szalonnát, Na-nitrites keveréket, magyarul E450-es adalékot, nem húseredetû fehérjét és emulgeátort, de karragén, guargumi és xantángyanta ki ne maradjon belõle! Egyszóval te Tesco párizsit kérsz. Úgy van, anyukám. És kérlek, kenj meg hozzá egy lisztbõl, kis ízjavítóból, sikérbõl, antioxidánsból, tejporból, cellulázenzimbõl, a savanyúságot szabályozó káliumacetátból és citromsavból, emulgeálószerbõl és kalcium-szulfátból álló kenyeret. Gyõri rozsosat? Igen, egy kis vízzel, hidrogénezett/átészterezett növényi olajat, amelyben persze van só, emulgeálószer, kálium-szorbát. Már kenem is a Delmát, fiam. Nekem viszont, anya, ma jobban esne egy kis sertéshúsban és vízben elkevert húspép, bõrke, karragén, polifoszfát, szójafehérje, nátrium-laktát, étkezési keményítõ, pirofoszfát, antioxidáns és Nanitrit. Akkor te a Zalahús mûbeles virslijét kapod fiam. Hozzá természetesen tartrazinnal, kinlinnel, amaranttal, indigókarminnal színezett természetes aromával, nátrium-benzoáttal, sóval, mustármaggal, cukorral és ecettel dúsított vizet. Magától értetõdik, Globus mustár nélkül a virsli mit sem ér, anyukám. Isztok-e hozzá, gyerekek, vízben feloldott izocukrot, Na-ciklamátot, aszpartámot, aceszulfámot, szacharint, aszkorbinsavat, nátrium-benzoátot és fenilalanint? Vitamor szörpöt? Igeeeen! (...) Este a tévéhez pedig mit kaptok, na mit? Csak nem burgonyát, növényi olajat, sót, hagymaport, autolizált élesztõport, tejszínport, dextrózt, sajtport, nátrium-glutamátot, dinátrium-5-ribonukleotidokat és tapadásgátlót, vagyis szilícium-dioxidot? De bizony, gyerekek, úgy van, chipset. Lay s újhagymás chipset. S mi lesz a vacsora? Vacsorára pedig a két nagy gyerek eszik aszpartámmal, fenilalaninnal, K-aceszulfámmal, zselatinnal, hidroxi-propillal javított joghurtot, amelyben kalcium-foszfáttal, vízzel és cukorral fölhizlalt, egyszer már kipréselt gyümölcshús vázdarabkák vannak. Én is kérek õszibarackos light joghurtot! Én is! Én is! Ne kiabálj, Lajoska. Te mást kapsz ma este. Na nézd, már itt is van egy kis kóstoló: húspép, víz, zsemlemorzsa, zsiradék, liszt, panírlé, szójagranulátum, szójakoncentrátum, keményítõ, fûszerek és karamellammóniás színezék, egyszóval Kotkot baromfifasírt. Ezt szegény apád is, hogy imádta..., nyugodjék békében...

10 A Szõlõfürt melléklete Június Kedves Gyerekek! Ismét elérkezett a vakáció, a pihenés ideje. A különféle formákban történő kikapcsolódás közepette se feledkezzetek meg Istenről. Jézus a nyári szünetben is vár benneteket a templomokban. Látogassatok el Hozzá egy-egy szentmise, fohász erejéig. Hiszen Ő mindig velünk van. Legyünk mi is minél többet Vele! A hasznos időtöltéshez egy kis fejtörővel szeretnénk kedveskedni nektek. Szép nyarat kívánunk! ZÓLYOMI NORBERT Melyik út hova vezet? Színezd ki a képet! Bibliai totó egy kis év végi ismétlés... Írd be a meghatározások elé a megfelelõ betûjelet. Helyes megoldás esetén a betûket fentrõl lefelé összeolvasva két információt kapsz, mely az egyházi év nyárra esõ részével kapcsolatos. 1 Az út szélén ült, koldult, mert beteg volt. 2 Egymás után háromszor megtagadta Jézust. 3 Megvallotta Jézust, bocsánatot kért tõle, és kérte, hogy majd vele lehessen az õ országában. 4 Egyetlen fia volt, akit Jézus feltámasztott. 5 Már négy napja a sírban volt, amikor feltámasztotta Jézus. 6 Egy rendeletet adott ki, hogy minden két éven aluli gyermeket meg kell ölni. 7 Káromolta Jézust, azt mondta, hogy ha Isten Fia, szabadítsa meg magát és õt is. 8 Heródes király törvénytelenül vette feleségül. 9 Zebedeus fiai 10 Jézust csókkal árulta el 11 Alacsony termetû vámos 12 Jézus helyett õt engedték szabadon 13 Zsinagógai elöljáró, a kislányát feltámasztotta Jézus 13+1 Római helytartó Jézus idejében D: Heródiás Ö: Naimi özvegy I: Heródes I: Bal lator Õ: Jakab és János V: Péter A: Júdás Z: Zakeus L: Jairus Ö: Barrabás É: Bartimeus Pilátus Z: Lázár K: Jobb lator

11 A Szõlõfürt melléklete M e s e s a r o k Június A jólelkû kisfarkas Farkas mamának hat kisgyermeke született. Szépek volta, és napról-napra okosodtak. Mikor már nagyobbacskák lettek, szüleik megtanították õket mindarra, amit tudniuk kellet az életben maradásukhoz. Élelmet szerezni, rejtõzködni, megvédeni magukat. A legkisebb gyerekük, akit pamacsnak hívtak bozontos szõre miatt, nagyon eleven volt, és mindig elcsatangolt az odú környékérõl. A mamája figyelmeztette is, hogy ne menjen messzire, mert baj érheti. Pamacska nem értette, hogy ha már megtanították szülei mindarra, amit tudni kell egy kisfarkasnak, miért félti a mamája. Kíváncsisága nem hagyta nyugton, neki állandóan fel kellett fedezni valamit a külsõ világból. Megnézte a fákat, megszagolta a gombákat, virágokat, és nagyokat köszönt az állatoknak, akikkel útja során találkozott. Egyszer nagyon messzire merészkedett. Kiért az erdõbõl és egy folyó partján találta magát. A vízparton sátrak álltak, emberek nyaraltak ott. Mikor meglátták Pamacskát, kõvel kezdték dobálni és kiabáltak utána: Gonosz farkas, gonosz farkas! Pamacska menekült, és bárhogy igyekezett, nem tudta a könnyeit visszatartani. Édesanyám! szólt a mamájához. Miért kiabálták utánam az emberek, hogy gonosz farkas, mikor én csak játszani, barátkozni szerettem volna az embergyerekekkel? Sajnos nagyon sokszor rosszat hisznek rólunk az emberek. Sok mesében gonosznak írnak le minket, de p1. a Dzsungel könyvében Mauglit is farkas nevelte fel, és ez is mese. Én nem akarok gonosz farkas lenni! sírt Pamacska. Reggel ismét elment sétálni, és mikor felnézett az egyik magas fára, majd elájult ijedtében, mert az egyik ágon ott himbálódzott egy fiúcska. Az ág már csak egy picit tartott, és minden pillanatban leeshetett. Pamacska gyorsan a fa alá állt, és mikor a kisfiú leesett, elkapta. A gyerek nagyon sivalkodott, mikor meglátta ki a megmentõje. Ne félj tõlem, ülj a hátamra, hazaviszlek szólt Pamacska. A kisfiú nagyon félt, de mivel esés közben megrándult a lába, és nem is talált volna haza, felült a farkas hátára. Mikor a folyóhoz ért, óvatosan közeledett az emberekhez, akik nagyon csodálkoztak, hogy egy gyermek ül a hátán. Egy anyuka kivált közülük, és felkiáltott. Jé, hát ez az én Robikám! Hála Istennek, hogy megkerültél édes fiam. A kisfiú elmesélte, hogy a farkas mentette meg. Mindenki elcsodálkozott. A kisfiú mamája odament Pamacskához, megsimogatta a szõrét, adott neki egy jókora darab húst, és azt mondta: Te jó farkas vagy. Megengedem, hogy játsszál a kisfiammal, hiszen megmentetted az életét. Pamacskával madarat lehetett volna fogatni örömében. Otthon mindent elmesélt a mamájának, aki így szólt: Elérted amit akartál, Téged már nem hív senki gonosz farkasnak. Addig, míg a sátortábor állt a folyóparton, a kisfarkas minden nap elment játszani a kisfiúval. Mikor a többi gyerek látta, hogy milyen jókat futkároznak, bújócskáznak, õk is odabátorkodtak hozzájuk, és beálltak játszani. Mikor vége volt a nyaralásnak, mindenki integetett a kisfarkas után. Így búcsúztak tõle: Viszontlátásra jövõre Pamacska! BIBLIAI POSTA Az alábbi képeslapok hat, híres bibliai helyrõl érkeztek. Honnan küldték õket? 1. Éppen egy 2285 m magas hegycsúcsról csodáljuk a környéket, egyébként annak idején itt kapta meg Mózes a Törvényeket Most egy nagyon sok mindenrõl híres városban vagyunk. Máté apostolt itt hívta meg Jézus. Az az érdekes eset is itt történt, amikor egy bénát a tetõn át eresztettek le Jézushoz Egy körülbelül Balaton nagyságú tenger partjáról küldjük lapunkat. E tenger egyedülálló jelenség: semmilyen növény és állat nem él meg vizében (erre utal a neve is) Sok szeretettel gondolunk rátok a galileai dombok közt fekvõ városkából, ahol Jézus gyerekkorát és ifjúságát töltötte. Fura elgondolni, hogy Jézus idejében jelentéktelen kis falu állt itt Ma abban a lenyûgözõ városban idõzünk, amelyik történelmileg is az egyik legjelentõsebb szánunkra. Hiszen Jézus itt halt kereszthalált, tanítványai itt voltak tanúi feltámadásának, itt formálta közösségé a Szentlélek az összegyûlt tömeget Afrika legnagyobb folyójának partja mellõl írunk nektek. Most mesélték a helybeliek, hogy õsszel, amikor a folyó eléri legmagasabb szintjét, a part menti területeket elárasztják, így öntöznek. Amikor pedig vége az áradásnak bevetik a feláztatott területeket. Több ezer éve ez a folyó ringatta a kosarat, amelyben Mózes feküdt....

12 8 Szõlõfürt JÚNIUS ANYÁK NAPJA Az elmúlt évhez hasonlóan, ez év elsõ májusi vasárnapján is az elsõáldozásra készülõ hittanosok kedveskedtek zenés-verses mûsorral az édesanyáknak, nagymamáknak. A virágok átadása után a szentmise rendhagyó módon a családok megáldásával zárult. Égi Édesanyám! Oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat! Mindazoknak, akik nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága által add meg az élõ hit kegyelmét, hogy ez az ország, Mária országa, a te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bûntõl és vezess el Szent Fiadhoz, Jézushoz! Amen. (Beküldte: Baranyi Józsefné) Április 24-én a Weöres Sándor Általános Iskola hittanosai megtekintették az ikonkiállítást és köszöntötték Gyuri atyát névnapja alkalmából.

13 2013. JÚNIUS Szõlõfürt 9 Szükség van még szívre? Június 9-én került sor a hittanosok hagyományos Te Deum, hálaadó szentmiséjére, amelynek keretében bemutatkoztak közösségünknek a leendõ elsõáldozók. A szentmisét követõen a Tátra téren vidám fagylaltozás zárta a tanévet. Krisztus, Te bennem voltál, Te mindig jelen voltál, amikor még nem is kerestelek. Gyakran akkor is megfeledkeztem rólad, amikor már megtaláltalak. Te azonban szüntelenül szerettél engem. Így, létem mélységeibõl kiemelkedve tûzbe borult életem csipkebokra. Szólítottalak: Krisztus, te vagy az egyetlen út, számomra nincs más rajtad kívül. ROGER TESTVÉR Banálisan hangzik a kérdés, ha az emberi szervezetre gondolunk, és ugyanúgy banálisan, ha kapcsolatainkról van szó. De vajon szükséges, hogy vallásunkban, egyházunkban is teret biztosítsunk ennek? Szüksége van a ma emberének, a ma társadalmának a szívre, ahogyan azt legegyszerûbben értjük: vagyis a szeretetre, mely az áldozatot is magába foglalja és érzelmekben is megnyilvánul? A Biblia szerint igen. Az egyházban a Jézus Szíve tisztelet, a Jézus Szíve ünnep igaz, hogy viszonylag késõbbi keletû, de arról, hogy Isten irgalmas szívû, hogy Istennek van szíve, és hogy ez irgalmas szív, már az Ószövetség beszél. Gondoljunk csak a 32. zsoltárra: Szívének gondolata nemzedékrõl nemzedékre, hogy lelküket a halálból kimentse, és táplálja éhségükben. Az Újszövetségben az Atya szeretetérõl már ezt mondja Jézus: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. Vagy állítsuk szemünk elé a gonosz szõlõmunkásokról szóló példázatot, ahol a szõlõsgazda (az Atya) a sok próbálkozás és áldozat után egyetlen fiát, saját fiát küldi a szõlõbe (a világba). És Jézus, aki megmossa tanítványainak lábát, aki testét és vérét adja a kenyérben és borban az utolsó vacsorán, a végén szó szerint a szívét adja. Amikor az egyik katona oldalába döfte lándzsáját, nyomban vér és víz folyt belõle (János evangéliuma). És ebbõl született meg az Egyház, ebbõl születtél meg te és én. Isten tökéletesen szeret, teljes szívbõl szeret, mindent ad. Ezért kérheti tõlünk: szeressük õt teljes szívünkbõl, teljes lelkünkbõl, teljes elménkbõl és minden erõnkbõl. Nem elég a vallási formák, szabályok, elõírások, szokások betartása. Isten a szívünket kéri, a szeretetünket. Õ Atya, és mi gyermekei vagyunk. Nem elég egy racionális, jól rendezett, jogilag szabályozott kapcsolat. Még kimondani is milyen furcsa, sõt ellentmondás. Mi a szívet az érzelem helyével azonosítjuk, a Biblia inkább az értelem, megértés, belátás, megismerés helyének tartja. Saint-Exupéry Kis hercege is ilyet fogalmaz meg, amikor így szól: Jól csak a szívével lát az ember. Igen, Jézus szívével látta meg az önzõ Zakeusban a jót, az igazat, szívével látta meg a vámos Léviben a késõbbi Szent Máté evangélistát, a derék halász Simonban a Pétert, akire egyházát, mint sziklára bízhatja, vagy Magdolnában, aki egyáltalán nem volt problémamentes (hét ördögöt ûzött ki belõle), föltámadásának hírvivõjét. Isten azt akarja, hogy mi is szívvel lássunk, új szívvel éljünk, amit tõle kapunk. Hogy ne legyünk keményszívûek. Már Ezekiel próféta szavával megígéri: Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem a kõszívet kebletekbõl, és érzõ, eleven szívet adok helyébe. Amint Istennek, Jézusnak van szíve, az egyes kereszténynek is és az Egyháznak is van szíve. S ebben a szívben szeretetnek kell lennie. A szentek (a leghûségesebb, legtökéletesebb krisztuskövetõk) és a misztikusok nemcsak írnak errõl, hanem ezért élnek, ezt élik. Lisieux-i Kis Szent Teréz így fogalmaz: Az Egyház misztikus testét vizsgálgattam, ahogy Szent Pál leírta. Megértettem, hogy az Egyház valóban különbözõ tagokból álló test, de akkor ebbõl a testbõl sem hiányozhat egy fontos és nagyon nemes tag. Ekkor értettem meg, hogy az Egyháznak szíve is van, s ez a szív szeretettõl lángol. Egyedül ez a szeretet serkenti cselekvésre az Egyház tagjait, és a szeretet magában foglal minden hivatást. Jézusom, Szerelmem, végre megtaláltam hivatásomat; az én hivatásom: a szeretet. Megtaláltam a helyemet: az Egyháznak szívében én a szeretet leszek! Jézus Szívét, önfeláldozó szeretetét nemcsak csodálnunk kellene, hanem az igére hallgatva utánozni is: Ugyanaz a lelkület, érzés legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt (Fil 2). Június hónap Jézus Szíve hónapja meghívás, hogy így éljünk a családban, így éljünk a plébánián, így éljünk a világban. Ha értenétek, mit jelent: irgalmasságot akarok és nem áldozatot! (Mt 12,9). DR. KISS IMRE

14 10 Szõlõfürt JÚNIUS Te voltál mindig mindenben minden... Szeretnénk mindent érteni. S ez így emberi, így természetes. A legnagyobb örömök közé tartozik, ha titkok tárulnak föl elõttünk. De már az is öröm, ha sejtjük, milyen út vezet a titok föltárása felé. Az Istenrõl kell ma beszélnünk. Arról, akinek létezésérõl hitvallók vallanak. Õróla, akit gyötrõdve keres kimondatlanul is minden ember. Arról, aki magának alkotott minket, miként Szent Ágoston mondja, s nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benne. Gyermekkorom emlékeihez tartozik templomok csendje: amikor a homályból földereng valami megfoghatatlan fényesség. Amikor a külsõ világ nyugtalanságát valami kimondhatatlan csendesség takarja el. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! fohászkodunk nyugtalanságunkban szinte minden nap. S a kegyelem pillanataiban mi is kimondhatjuk: Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben minden. Isten létezését megsejthetjük. Értelmünkkel fölfoghatjuk, hogy rajtunk kívül, a világtól függetlenül létezik Valaki, akitõl függ minden, aki teremtõje a Mindenségnek. De ahhoz, hogy föltárjuk belsõ életének titkait, ahhoz nincs erõnk. Ahhoz kevesek vagyunk. Jézus tanítása nyomán azonban képet kapunk az Istenrõl, akit õ Atyának szólít, s aki azt mondja: Én és az Atya egy vagyunk. Isten egészen más, mint mi vagyunk. De ez a végtelen hatalom és erõ mégis nagyon közel van hozzánk. Isten szentsége nem a megközelíthetetlenségben nyilvánul meg, hanem abban, hogy törõdik a bûnösökkel, hogy szabadítója az embernek, hogy föl akarja emelni õt. Isten igazsága nem hideg tudás, hanem a szeretetben való együttérzés. Istent ezért nem a hideg ész találja meg, hanem a hit melege. Isten jelen van mindenütt a világon. De nem egyszerûen betölti a világot, hanem együtt él velünk, örömünkben-bánatunkban. Minél inkább el akarunk mélyedni az Isten titkában, annál jobban visszavezet bennünket a legegyszerûbb, leghétköznapibb életbe, ahol közöttünk van õ, emberi szenvedéseinkben, emberi örömeinkben. A keresztény ember imádságát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdi. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteljük meg a Jézushoz tartozni akarókat. Ugyanarról az egyetlen valóságról beszélünk, amikor Atyának mondjuk, amikor Fiúnak és amikor Szentléleknek. Teremtõnek, megváltónak, megszentelõnek. Belsõ életének gazdagságában akar részesíteni mindannyiunkat. Nem akarja, hogy elvesszünk magányunkban. Magához akar emelni a szeretetben. Mert az Isten: szeretet. Az együvé tartozás. Az élet. Minden emberi szó csak dadogás, amit Istenrõl mondhatunk. Létezése azonban valóság, életadó, életet átalakító, fölemelõ, szabadító valóság. Hitvallásunk õsi szövege beszél az Istenrõl, aki mindenható Atya, aki mennynek és földnek teremtõje. Beszél Jézus Krisztusról, aki a Fiú, aki értünk, emberekért emberré lett. Beszél a Szentlélekrõl, aki éltet, aki elevenítõ. Titok az Isten, miként titok maga az élet is. És Élet az Isten. S mi, halandó, véges emberek, annyira szeretnénk igazán élni. Szólítsuk meg õt bátran, a Titkot, az Atyát, aki Jézus Krisztusban életet ajándékozott nekünk, és azt akarja, hogy Szent Lelke által mindannyian örökké éljünk. DR. KORZENSZKY RICHÁRD OSB Levél a paphoz Hálát adok azért, mert elfogadtad a meghívásod. Hálát adok, mert nevemen szólítottál, azon a néven, amelyet rajtad kívül csak Isten ismer. Hálát adok, hogy idõt-energiát nem kímélve törõdsz lelkem üdvösségével anélkül, hogy bármit is várnál érte cserébe. Így engem is ráébresztesz arra, hogy vannak a földi boldogságnál sokkal fontosabb dolgok is. Kérlek, segíts nekem felismerni az életemben Isten akaratát! Taníts meg az életeddel arra, hogyan lehet az Õ szeretetével betölteni szívem vágyait, hogy azután tovább oszthassam mások felé az örömöt. Adj példát nekem, hogyan kell hordozni a keresztet, és emlékeztess mindig a kereszt feltámadást rejtõ titkára! Június 9-én, vasárnap délután Mária zarándoklatot tartottak a Rózsafüzér Társulatok szervezésében. Közösségünkbõl többen is részt vettek: a piarista templom elõl indultak, majd a rókusi, és a móravárosi templom érintésével az alsóvárosi templomba érkeztek. Onnan átmentek a Dómba, ahol részt vettek Gyulay Endre püspök atya gyémánt miséjén. Gyulay Endre idén tölti be 83. életévét. Battonyán született, szegedi piarista diák volt, a teológiai tanulmányait az itteni hittudományi fõiskolán végezte. A szegedi székesegyházban szentelték pappá 1953-ban, püspökké szentelését pedig július 4-én tartották augusztus 26-án köszönt le hivataláról. Egy éve ugyancsak a Dómban ünnepelte püspökké szentelésének 25. jubileumát ban a Délmagyarország közvéleménykutatása alapján Az év embere címet kapta.

15 2013. JÚNIUS Szõlõfürt 11 Napsugárban a májusi zivatarok idején Májusi nyugdíjas klubfoglalkozásunkat az alsóvárosi tájházban terveztük megtartani. A megelõzõ napokban tapasztalt hûvös, esõs idõ miatt kicsit félve vártuk a program idõpontját. Az aktuális napon azonban kék égre, napsütésre ébredtünk. A találkozót a 74-es busz lófara nevezetû megállójához beszéltük meg. Julika már fél órával elõbb ott sütkérezett, hamarosan jöttek a többiek is, és mintha csak nekünk lett volna felírva receptre, olyan fényesen, melegen fonta körbe az elmúlt hetek nyirkosságától megmerevedetett izületeinket a késõ tavaszi napsugár. Jólesett! :))) Jött a busz, majd jött Melinda, a talpraesett népmûvelõ is. Leültetett bennünket a tisztaszobában a kemencepadkára és az ágy szélére, mert mint mondta, ez nem múzeum, ez egy élõ tájház. Itt mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni, rá lehet ülni. Miután kényelembe helyeztük magunkat, elmesélte, hogy az es szegedi nagy árvíz után Lechner Lajos átgondolt tervei alapján hogyan épült újjá a város, hogyan határozta meg a feltöltés mértékét, a város alaprajzát, az egyes körutakkal határolt területek/kerületek kinézetét. A legkülsõ kerületet a szegényebb, fõleg gazdálkodással foglalkozó családok lakták. Mintegy húszféle típustervvel szabályozta az építendõ házak alaprajzát, magasságát, anyagát, homlokzatát. Nagy figyelmet fordított a stabil alapozásra. A mintatervekben megszabottaknál jobbat bárkinek, de egyszerûbbet senkinek nem volt szabad építenie. Ilyen típustervek alapján készültek az alsóvárosi paprikatermelõk ún. napsugaras házai is, melyek homlokzatán a napsugarak a Szentháromságot szimbolizálják, közepén a Szöm -mel Isten szömével, melytõl védelmet vártak a hasonló veszedelmek elkerüléséhez. A felújított tájház belsõ berendezése részben eredeti, részben adományokból állt össze. Jó volt látni/hallgatni egymást, ahogy felismerjük nagyszüleink vagy gyermekéveink otthonának díszítõ és használati tárgyait. Jó volt, hogy meg lehetett fogni bármit, hogy aminek a mûködését nem ismertük, kipróbálhattuk. Soksok régi szép tárgyat láttunk a konyhában, kamrában, pincében is. A látogatás elsõ részét a házioltár Máriaképe elõtt elénekelt gyönyörû fohászunkkal, a Boldogasszony Anyánk -kal zártuk. Pogácsázás, teázgatás, kerti napfürdõ után megnéztünk a boldoggá avatására váró Bálint Sándorral nem sokkal tragikus halála elõtt készült 50 perces riportfilmet. Láthattuk, hallhattuk a szögedi tájszólással, hatalmas tudással, intelligenciával, jó értelemben vett megszállottsággal beszélõ néprajzkutató, mûvészettörténész, pedagógus szavait, saját környezete, népe, országa életérõl, az irántuk érzett mélységes szeretetérõl. Fájdalmas volt kiérezni az elõzõ rendszerben készült felvételbõl a bevallottan objektivitásra kényszerülõ, megfigyelés alatt álló tudósember belsõ küzdelmét, ahogy megpróbálja kirekeszteni szavaiból az Isten kegyelmében élõ, Isten szemével és szívével látó hívõ ember szubjektív véleményét. Dél körül járt, mire hazaindultunk. Talán kicsit okosabbak, jobbak, Isten-, haza- és emberszeretõbbek lettünk... LAKÓNÉ MARIKA

16 12 Szõlõfürt JÚNIUS Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen! Minden elmúlik, Isten nem változik. A türelem mindent elér. Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten egyedül elég. (Avilai Nagy Szent Teréz) Drága Orsi! In memoriam Székely Orsolya Eszembe jutnak közös élményeink attól a naptól kezdve, amikor 15 éve, 1998-ban megismertelek, mint a plébánia gimnazista hittanosát. Mindig élénken kérdezõ, aktívan gondolkodó fiatal voltál, szerettél közöttünk az Úr dolgairól beszélgetni a foglalkozásokon. Rád mindig lehetett számítani. Ahol jelen voltál, ott frissesség, lendület hatotta át a levegõt. Sokat segítettél, amikor szervezni kellett a tavaszonkénti ökumenikus sportnapot, a nyári táborokat Egerszalókra, vagy a közelebbi Ópusztaszerre, Petõfiszállás-Szentkútra. Emlékszem, lelkesen számoltál be élmémyeidrõl a TIZ-eknek, ifjúsági csoportunk tagjainak, a felejthetetlen, évenként Esztergomból induló ferences gyalogos zarándoklatról. Sok barátot szereztél nyitottságoddal az evangélikus, református fiatalok köreibõl is. Az ökumenikus sportnap aktív szervezõje és résztvevõje voltál minden évben. A jószándék és a kedvesség vezérelte minden tevékenységedet. Köszönünk téged az Úrnak, hogy közöttünk voltál, mindig bátran és lelkesen adtad magad. A Békesség és az Örök Szeretet Országa legyen érte a jutalmad. Most hiányzol, most búcsúzunk, de nem örökre! A TIZ-EK ÉS ZSUZSA NÉNI Székely Orsolya (1983. június május 29.) Székely Orsolya Szegeden született június 5-én, érzékeny, introvertált és nagyon okos leány volt, aki spontán tanult meg olvasni. Még általános iskolás korában kapott szüleitõl Ópusztaszeren egy rovásírásos könyvet, két nap múlva azzal írt, késõbb saját jegyzeteit franciául rovásírással rögzítette. Nem csak nevében, hanem természetében is székely volt, talán Kõrösi Csoma féle világjáró lett volna belõle. OKTV versenyek jó eredményei külföldi ösztöndíjakat hoztak neki. Többször járt Franciaországban, de volt a Moszkvai Nemzetközi Oktatási Központ ösztöndíjasa is. Egyetemi diplomát szerzett francia és orosz bölcsészetbõl, ugyanezekbõl tanári szakon is és mindkét szakon, mint doktorandust várták vissza. Foglalkozott az egzisztencialista filozófus, J. P. Satre nyelvhasználatának elemzésével. Szerette a nyelveket, tanult angolul, törökül, szerbül, latinul, olaszul és arabul is. Többeket tanított és készített fel sikeresen nyelvvizsgára. Dolgozott fordító irodáknak, tolmácsolt bíróságokon, határokon, nemzetközi konferencián. A szellemi fáradtságot fizikaival enyhítette, szeretett sportolni, futott, gyalogolt, megfutotta a fél-maratont. Hittanra ide járt a Tátra térre, és késõbb is örömmel tért vissza ebbe a közösségébe. Az egyetemi, tanári karrier helyett szakfordító-tolmács vizsgát tett, és egy multi cégnél dolgozott két helyen az országban, ahol magának párt talált három éve és saját életvitelt alakított ki. Szülei éppen a Tátra téri közösséggel voltak a Balaton partján, mikor kiderült, hogy nagy baj van. Azonnal visszafordultak Szegedre, hogy mellette álljanak. A diagnosztizált betegsége olyan ritka, különösen felnõtt korban, hogy gyógyítása ma még szinte lehetetlen. Sajnos az érte indított ima hadjárat, amelyben szinte mindenki részt vett közösségünkbõl, nem tudta õt itt tartani közöttünk. A szülei tudják csak igazán, milyen nehéz a halál árnyékában beszélgetni szeretett gyermekükkel a klinikán 10 hónapon át 200 napon keresztül. De Orsi a kórházban sem tétlenkedett, minden dolgozónak, a rajta bármit

17 2013. JÚNIUS Szõlõfürt 13 segítõnek, betegtársaknak gyöngyökbõl ékszereket készített, sõt a kórházban is olvasott, tanult. Bármennyire is tisztában volt a betegség természetével, küzdött a gyógyulásáért egy hónappal ezelõtt még egy beszélgetésünkben családról és gyerekekrõl álmodozott, ha felgyógyul. Ötször rugaszkodott neki újból a súlyos kezeléseknek és kereste az új kutatási eredményeket, szívóssága, hite mindvégig kitartott. Tudta milyen súlyos beteg, de Istentõl kapott szellemi és fizikai erejével fogadta azt, a tanult hite a betegségben megélt hit és világnézet lett, betegségében küzdelmének erõforrása. Volt lelki ereje hozzá, igaz, hogy sírva, de megbeszélte szüleivel, hogy mi történjen halálakor. Pünkösd napján még meggyónt és áldozott és felvette a betegek szentségét. Akkor úgy búcsúztam tõle, két hét múlva találkozunk és folytatjuk a megkezdett beszélgetést, de a két hetet nem várta ki a halál, Orsi eltávozott tõlünk. Szülei szeme láttára lett újra gyermek, nem tudta mozgatni kezét, lábát, majd már beszélni sem tudott és újra úgy kellett etetni, mint egy csecsemõt. Szülei és testvére éjjel-nappal vele voltak, kedvese pedig minden hétvégén távolról utazott hozzá, hogy mellette legyen, amennyit tud. A test börtönébõl május 29-én szabadult. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki Orsi földi életét boldoggá tette, gondozással, neveléssel, tanítással, barátsággal, szerelemmel. Volt, aki a nehéz utolsó napokban vérét ajánlotta fel neki. DR. BENYIK GYÖRGY Kedves gyászoló szülõk, testvérek és rokonok és barátok! Hitünk szerint az eredeti bûn következménye a halál és az is, hogy ezt az átmenetet a földi életbõl az örök életbe, fájdalommal éljük meg. Sokan csak az elmúlás pillanatában veszik észre, hogy aki mellettük volt, mennyire egyedi, megismételhetetlen és törékeny. Most, amikor könnyeiken keresztül egymásra tekintenek, kérem, fedezzék fel, hogy mindannyian ilyen egyediek vagyunk, és használjuk fel a földi élet kurta idejét arra, hogy szeressük egymást, becsüljük meg és segítsük egymást, amíg lehet. Michelangelo Buonarotti azt írta egyik szonettjében: Aki hosszan él, mostohább is léte, mert kurtább élet könnyebben visz az égbe. Hiszem, hogy Orsi, aki most eltávozott tõlünk, jó helyet talált magának az égben Isten közelében. Sõt azt is gondolom, hogy aki annyira ragaszkodott barátaihoz, szüleihez, kedveséhez, sõt ehhez az egyházközséghez is, segítõnk lesz az égbõl. Végrendeletében szeretett volna ide temetkezni a templom falához, amire sajnos nincs lehetõség, de közösségünknek ezután is mindig tagja megmarad. Most amikor az emberi szavak megbicsaklanak, mert nem érhetik el azt, akihez fordulunk, és akirõl beszélünk, Orsit. Ezért használjuk az imádság szavait, amelyek át tudják törni az eget és eltávozott, de az örök életben tovább élõ szeretett testvérünkhöz is eljutnak. Istenünk, aki nagy boldogságként adtad szüleinek Orsit, rajta keresztül sok embert boldogítottál és segítettél, fogadd most szeretett nõvérünket a te csodálatos országodba, ahol nincs többé gyötrelem, könny és bánat. Arra is kérünk, töröld le a mi könnyeinket, és Orsi hitvalló halálával, erõsítsd a mi hitünket a túlvilági életben, és aktív szeretetünket ebben az életben egymás iránt. Krisztus a mi Urunk által. DR. BENYIK GYÖRGY Urunk Jézus Krisztus, ha nem támadtál volna föl, kihez is mennénk, hogy fölfedezzük Isten arcának ragyogását? Ha nem támadtál volna föl, most nem keresnénk együtt közösségedet, és nem találnánk rá nálad a megbocsátásra, az újrakezdés forrására. Ha nem támadtál volna föl, honnan merítenénk erõt követésedre, hogy amíg csak élünk, újra meg újra téged válasszunk? Roger testvér imája Reményik Sándor: Pünkösdi szomorúság A Lélek ünnepén A Lelket lesem én. A Lelket, amely több, mint költemény. A Lelket, amely sosem volt enyém. A Lelket, amely sosem lesz enyém. A Lélek ünnepén Szomorún zendül egyetlen igém: Hogy születhetik újjá, aki vén?... Az Örök Világosság fényeskedjen nekik, nyugodjanak békében! Csipak Ferencné Sztanics Blanka Csorba Mária Dávodi Mihályné Dürr Ilona Eötvös János Maróti Gábor Károly Matuszka Anna Mocsári Mihály Rovó Péter Pálné Török Julianna Székely Orsolya Trabalka János

18 Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében részesültek: Bódi Judit Barta Tamás Boros Nikol Bozsó Ágnes Domonkos Máté Gogolyák András Horváth-Czakó Zsolt Király Klaudia Körmöczi Adrianna Lázár Arwen Willow Ludman Tímea Gyöngyi Scheinpflug Emma Szemerey-Kiss Levente Miklós Tamasits Bíborka H Í R E K A Közösségi Ház udvarának egy részén füvesítést végeztünk. A zöld gyep mostanra már szépen megnõtt! Hétfõ: 9-12; Kedd: 9-12; Szerda: 9-12; Csütörtök: 9-12; Péntek: 9-12; Vasárnap: 10 és 18 óra Hétköznap: 18 óra Igeliturgia: 18 óra Gyóntatás: szentmisék elõtt fél órával Lelkibeszélgetés: elõre megbeszélt idõpontban, de sürgõs ügyben bármikor lehet a plébánost keresni. Június 10-tõl 15-ig a plébános és Mádi György atya közösen a németországi Bogenbergbe, a 800 éves Mária kegyhelyre zarándokoltak. A bal oldali képen szertartás közben, a fentin a helyi plébánossal látható Mádi atya. Szõlõfürt A Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia kiadványa. Megjelenik évente négy alkalommal. AZ ELKÖVETKEZENDÕ IDÕSZAK TERVEZETT PROGRAMJAI Június Kübekházi általános iskolások tábora Július 3. Karitász napközis tábor Algyõn (plébániánk szervezésében) Július Cserkész tábor (Egerbakta) Július Hittanos tábor Algyõn és Szegeden Augusztus Katona Nándor Közösség tábora (Szandavár) Szeptember 8. Veni Sancte tanévnyitó szentmise, melynek keretében az elsõáldozásra készülõknek átadjuk a keresztet Szeptember 14. Templomok éjszakája Algyõn, amikor a templom nyitva lesz 17 órától éjfélig Szeptember 22. Templomunk búcsúja Szõlõfürt következõ számának megjelenése Lapzárta: június 18. Szerkesztõség tagjai: Dr. Benyik György felelõs szerkesztõ dr. Miseta Mária szerkesztõ Zólyomi Norbert szerkesztõ, számítógépes-tördelõ Szerkesztõség címe, elérhetõsége: 6723 Szeged, Tátra tér 5. Telefon/Fax: (62) Mobil: 70/ ; 20/ A Szõlõfürt az Interneten is olvasható. Honlapunk címe:

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Génjeink harca a XXI. Század kihívásaival

Génjeink harca a XXI. Század kihívásaival Prof. Bardócz Zsuzsanna az MTA Doktora Génjeink harca a XXI. Század kihívásaival Az egészség, a táplálék és a környezet kapcsolata a mezőgazdasággal (és az élelmiszeriparral) Prof. Bardócz Zsuzsanna, az

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben