A szeretet feltámadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szeretet feltámadása"

Átírás

1 A szeretet feltámadása A húsvéti történet a világtörténelem legfontosabb eseménysora évvel Jézus Krisztus születése után is milliók éneklik boldogan: Krisztus feltámadott. Mások viszont Goethe Faustjához hasonlóan fáradtan mosolyogva csak legyintenek: Jól hallom bár a Hírt, hitem hozzá hiányzik. A feltámadás hite nem egyszerűen azon tény elfogadását jelenti, hogy Jézus feltámadt, hanem saját életünk feltétlen értelmességének bizonyosságát is. Ez pedig új életet, új életgyakorlatot kíván meg tőlünk, és azt, hogy ne egy pesszimista életérzésre építsünk, mint akiknek nincsen reményük. Jézus Krisztus feltámadása óta biztosan tudjuk, hogy semmi sem hiábavaló. Még a halál is az Istenben való végtelen élet ígéretét hordozza. Semmi sem felesleges és semmi sem merül feledésbe, aminek köze van a szeretethez, hanem felemeltetik és megmarad Isten országában. Mindennek van értelme. Kereszténynek lenni azt jelenti: meghalni önmagunknak, és Krisztussal feltámadottként élni. A feltámadás hite nem máshoz ad bátorságot, mint amitől a világ ma leginkább menekül, hogy Krisztussal kész legyek önmagam ragaszkodásai és önzései számára meghalni. Ebben gyakoroltuk magunkat a nagyböjt során, mert mi ragaszkodunk a vagyonhoz, önös érdekeinkhez és mindahhoz, amiről pedig tudjuk, hogy meg kell halnia. Hajlamosabbak vagyunk rabszolgamód az odaragadásra, mint az elszakadásra. Bennünk a halandó, jelenvaló lét erősebb, mint a szeretet. Egyes-egyedül Jézusban (és Máriában) volt a szeretet erősebb, mint az élet. Egyedül Ő volt szabad, teljes mértékben elszakadt önmagától és mindentől: teljesen szeretett. Hogy is ne fogadná Őt önmagába az, aki a Szeretet, hogy örökké benne éljen. A szeretet ez: a másikban élni (F. Varillon: A hit öröme az élet öröme). Az örök élet pedig nem más, mint Istenben élni, aki a Szeretet. Krisztussal föltámadottként élni azt jelenti: szabadnak lenni, és magafelejtve szeretni. Folytatás a 7. oldalon Kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

2 B e s z á m o l ó T a m á s a t y a Átélni a húsvét örömét Március 8. és 16. között a Szentföldön, Jézus földjén jártam papi közösségem néhány tagjával. Mindannyiunk számára különleges élmény volt e zarándokút. Végigjártuk a Via Dolorosát, az eredeti keresztutat, ott térdepeltünk, ahol Szűz Mária és Szent János apostol állhattak a kereszt tövében. Megadatott, hogy állva imádkozzunk a kőpadnál, amelyen Jézus szent teste nyugodott s ahonnan feltámadt. Megerősödött a feltámadásba vetett hitem azon a helyen. A húsvét öröme vett körül, ami most is itt van a szívemben. Jézust már megismertük régen, hiszen mindnyájan az Ő népéhez tartozunk. Jól ismerjük Őt az evangéliumon és a személyes imakapcsolaton, a világosságon, a szereteten, a szent tanulmányokon keresztül. Évek óta próbálkozunk élni szavai szerint. A Szentföldre azért jó eljutni, mert még jobban megismerhetjük Mesterünket az Ő emberi arcát - látva és tapasztalva azt a világot, a helyet, ahol köztünk járt és tanított. Ha az égre emeltük a tekintetünket, ugyanazt a csillagos égboltot, vagy éppen kéklő eget láthattuk amit Ő is látott a saját szemével. Sirathattuk a várost melyet Ő is siratott, róhattuk ugyanazokat az utcákat, rácsodálkozhattunk a sivatag szépségére érinthettük az ősi köveket, melyek hozzá is közel álltak és megmerítkezhettünk a Jordán folyóban Jézussal együtt. Tényleg csodálatos tapasztalat volt, nagyon közel éreztem magamhoz az Urat. Egyik legnagyobb élményem a Getszemáni kert, az Olajfák hegyének lábánál. Jézus - a már az Ő idejében is a zajos és nyüzsgő Jeruzsálem városából ide szeretett elvonulni, hogy imádkozzon. Az utolsó vacsora után is ide jött az apostolokkal. Óriási csa- Papi zarándokcsapat Betlehemben, a születés bazilikájánál. Hitben újjászületve.

3 s z e n t f ö l d i ú t j á r ó l A Via Dolorosa bazárokkal, mint anno. Krisztusra várva lódás volt számomra, amikor megpillantottam az egykor nagyobb kert apró maradékát körbekerítve vasráccsal, tele nyüzsgő turista-zarándokokkal. Hiányzott az elcsendesülés lehetősége, az ima. Ezt a zarándokhelyet sok másik szenthellyel együtt ferences szerzetesek őrzik. Már továbbindulásra készülődtünk, amikor talpraesett idegenvezetőnk Berényi Laci, meglátta ferences barátját Diegot, akit megkért, hogy engedjen be a kertnek abba felébe, amelyik a nagyközönség elől el van zárva, hogy imádkozhassunk és virraszthassunk Jézussal. Nagyon értékes volt számomra a csöndnek és az imádságnak ez az órája. Eszembe jutott nagycsütörtök, az utolsó vacsora, a zsoltár-imádságok és a vérrel verejtékező Jézus, aki igent mond a mennyei Atya tervére. Jó volt virrasztani Jézussal és jó igent mondani vele együtt az Istennek. Megéreztem valamit annak a sötét éjszakának a fájdalmából is: erről a helyről ragadták el az Urat, az Egyház Vőlegényét, csak éppen 2000 évvel ezelőtt! Megrendítő volt arra gondolni, hogy valószínűleg én sem vagyok különb az apostoloknál, én is elaludtam volna, én is elszaladtam volna a döntő órában; és azt hiszem számtalanszor meg is tettem már ezeket életemben! De most azt kértem tőle, hogy a megpróbáltatás óráiban hűségesen mellette maradhassak. Ó Uram légy irgalmas hozzám bűnöshöz! Sajátos tapasztalat volt, egyetlen nap alatt részesévé lenni Jézus utolsó napjainak. Imádkoztunk a Cönákulumban, abban az emeleti teremben, ahol Jézus az apostolokkal az utolsó vacsorát költötte el. Végigjártuk a Via Dolorosát, az eredeti keresztutat. Nagyon furcsa volt, hogy templomunk megszokott áhítata helyett a nyüzsgő, kavargó, üzletekkel, alkudozó árusokkal és turistákkal teli keskeny sikátorszerű utcákon vezetett az utunk. Közben több keresztutat imádkozó, éneklő zarándok csoport haladását is kereszteztük. Miközben így elmélked-

4 a B i b l i a h e l y s z í n e i n Paszternák Tamás felvételei Szent József nyughelye Názáretben. Jézus sírját is ilyen kő zárta le ve imádkoztunk, tudatosult bennünk, hogy Jézus keresztútja is ilyen lehetett. Őt is kisérték gúnyolódó, bámészkodó, de vele együtt érző emberek is. Így érkeztünk a Szentsír bazilikába, amit eredetileg a Feltámadás bazilikájának is neveztek. Az utolsó öt stáció helyszíne itt van a kétkupolás templomon belül. A kisebbik kupola alatt saját kezünkkel érinthettük a Golgota szikláját, ott ahol Jézus keresztje állott. Ugyanott térdepelhettünk, ahol Szűz Mária és Szent János apostol állhattak a kereszt tövében. Megrendítő volt. Krisztus megváltó szeretete áthatol az évezredeken is és most is valóságos. A templom nagyobb kupolája alatt van a szentsír, ahová kettes-hármas csoportokban mehettünk be, hogy láthassuk a kőpadot,és térden állva imádkozhassunk ott, ahol Jézus szent teste nyugodott és ahonnan feltámadt. Tudományosan bizonyított ennek a helynek a történeti hitelessége. Megerősödött a feltámadásba vetett hitem azon a helyen. Húsvét öröme vett körül. Most is itt van a szívemben. Nem tudom minden élményemet és megtapasztalásomat leírni, pedig a szentföld minden kegyhelye valamilyen módon hatással volt rám, és mélyen érintett. Igazi lelkigyakorlat volt az a néhány nap! De azt is megéreztem az Olajfák hegyének tetején a sziklánál, ahonnan Jézus mennybement, hogy az Ő felemelkedése éppen azt jelzi mindnyájunk számára: Vele minden nap találkozhatunk, nem csak a szentföldön, hiszen Ő a megdicsőült és feltámadott Úr velünk van és jelen van az életünkben mindenhol egészen a világ végéig! Tamás atya

5 F e r e n c p á p a t a n í t á s a Az Úr arra hív, hogy életünk minden szakaszában kövessük, hiszen az időskornak megvan a maga kegyelme, küldetése, az Úr valódi hívását tartalmazza. Az öregkor hivatás. Nem jött még el az ideje annak, hogy behúzzuk az evezőket a csónakba. A nagyszülők és az öregek imái nagy ajándékot, értékes kincset jelentenek az egyház számára! De nagy bölcsességinjekciót jelentenek az egész társadalom számára: főképpen olyan helyeken, ahol az emberek nagyon elfoglalt, pörgős, szétszórt életet élnek. Nézzünk csak a nyugalomba vonult XVI. Benedekre, aki úgy döntött, hogy élete utolsó szakaszát imádságban és Istenre való odafigyelésben tölti! Milyen szép ez! A múlt században élt nagy hívő, az ortodox hagyományt követő Olivier Clément kijelentette: Az a társadalom, amelyben már nem imádkoznak, olyan társadalom, amelyben az öregkornak nincs többé értelme. Ez rémisztő. Nekünk mindenekelőtt olyan idősekre van szükségünk, akik imádkoznak, az időskort ugyanis épp erre adja Isten. Szükségünk van imádkozó öregekre, az időskort ugyanis épp erre kapjuk. Gyönyörű az öregek imája! Köszönetet mondhatunk az Úrnak a kapott jótéteményekért, és feltölthetjük az Urat körülvevő hálátlanság ürességét. Öregnek lenni: hivatás Közbenjáró imát mondhatunk az új nemzedékek várakozásainak teljesedéséért, és méltathatjuk a korábbi nemzedékek emlékét és erőfeszítéseit. Emlékeztethetjük a nagyra törő fiatalokat, hogy a szeretet nélküli élet terméketlen. Biztathatjuk az aggódó fiatalokat, hogy a jövőtől való félelem leküzdhető. Megtaníthatjuk az önmagukba túlságosan szerelmes fiataloknak, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. A nagypapák és nagymamák alkotják az állandó kórust abban a nagy lelki szentélyben, ahol a kérő ima és a dicsérő ének támogatja az élet terepén dolgozó és küzdő közösséget. Az ima végezetül folytonosan megtisztítja a szívet. Az istendicséret és a könyörgés megakadályozzák, hogy szívünk megkeményedjen a neheztelésben és az önzésben. Milyen elszomorító látvány annak az öregnek a cinizmusa, aki elveszítette a tanúságtétel iránti érzékét, aki megveti a fiatalokat, és nem adja át életbölcsességét! Ezzel szemben milyen szívderítő az a bátorítás, amelyet az idős ember a hit és az élet értelmét kereső fiatalnak ad! Mennyire szeretnék egy olyan egyházat, amely azzal a túláradó örömmel, amely a fiatalok és az idősek egymást újból átölelő mozdulatából fakad, szembeszállna a kiselejtezés kultúrájával! Ferenc pápa idei katekéziséből (Tőzsér Endre fordítása)

6 C s a b a a t y a A három kereszt A nagyböjt lényege: megtisztulni a bűnbánat által, és felemelni fejünket, tekintetünket a megváltás misztériuma felé. Mészáros Csaba atya, városunk egykori diákja, polgára, jelenleg Dány plébánosa a hazalátogató közvetlenségével köszöntötte egyházközségünk híveit, akik az egymást követő három esti szentmisén, a nagyböjti lelkigyakorlaton az ő igemagyarázata, tanítása által is megtapasztalhatták, hogy Jézus keresztútjának titka, célja a keresztfán kimondott utolsó szava: Beteljesedett. Csaba atya a teljes golgotai képet felidézte: a három keresztet, s azt, hogy mindez hányféle nézőpontból szemlélhető. S miközben végigelmélkedhettük vele és általa ezt a sajátságos keresztutat, Csaba atya személyes példája, velünk megosztott példázatai hozzásegítettek minket is, hogy ne csak vállaljuk és szenvedjük sokszor nem könnyű keresztutunkat, hanem tudatosan teljesítsük keresztény életcélunkat. Ez pedig nem más, minthogy a szeretet útját járva életünk példa, evangelizáció lehessen. Emlékeztetőül álljon itt néhány gondolat a három nap tanításaiból: Nézzük meg, hogy ki hogyan viszonyul a keresztre feszítetthez? A bal lator káromol, a jobb csitít, és Jézust kéri: emlékezzen meg róla. A katonák közönyösek, van aki gúnyolódik: ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. Mi hogyan viszonyulunk megváltottságunkhoz, keresztény küldetésünkhöz? Feltételekhez szabjuk hitünket, mint a Sátán Jézus megkísértésekor? Istennel nem lehet alkudozni, üzletelni! A lehetőség, a választás szabadsága a miénk. Tudunk-e, merünk-e élni vele? S tudunk-e nem csupán kérni, de megköszönni, hálát adni is? Az evangélium eseményei ha komorak, szomorúak is, mint a Passió, Megváltónk szenvedéstörténete akkor is örömhírt, reményt, ígéretet közvetítenek: Még ma velem leszel a Paradicsomban. A keresztény ember szenvedése, betegsége, halálhoz való viszonya is tanúságtétel, hitvallás, és ez által evangelizáció is egyben, mégpedig a leghitelesebb, hiszen hitünk tanítását személyes sorsunk vállalása hitelesíti. A megtérés titka annak beismerése, hogy jogosan bűnhődöm, de annak felismerése is egyben, hogy szenvedésemben nem vagyok soha egyedül, hiszen Krisztus vár és magához ölel bennünket. Érezzük-e,

7 l e l k i g y a k o r l a t o s b e s z é d e átéljük, megéljük-e, hogy valaki mindig mellénk áll, megvéd, a pártfogásába vesz mint Jézus a jobb latort, s mi tesszük-e ugyanezt? A jobb lator példájának igazi üzenete: nincs reménytelenül elrontott, menthetetlen élet, mert az igazi Tanítómester még halálában is jóságos, erős, biztató. Jézus Krisztus az, aki átalakítja az áldozat és az elkövető viszonyát, ezért nagyon fontos, hogy mi hogyan tekintünk az ő keresztjére, mit/kit látunk benne? A kereszt a végsőkig tartó önátadás helye, szimbóluma, ez kereszténységünk, az isteni szeretet jele. Nem elvont filozófia, hanem megélt életcél. Benedek pápa így írt erről: Jézus keresztje minden kultikus cselekmény helyébe lép, mert ő az igazi áldozati bárány, aki mindenkit magához vonz. A kereszten függőn szemlélheted az Isten arcát, de az igazi emberarcot is. Csaba atya minden napot egy-egy ide illő verssel zárt, mely a kereszt, a kereszt vállalásának titkáról szólt. Utolsó napi versének záró gondolata: Én úgy tekintek e vérző fára, hogy örökre megértsem: nem történt hiába. Bukai Tibor A szeretet feltámadása folytatás az 1. oldalról A nagyszombati liturgián, a világszerte ilyenkor megkeresztelkedők lelkületével veszünk részt. A keresztség által ugyanis vele együtt a halálba temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt halálából, úgy mi is új életet éljünk (Róm 6,4). Átéljük lelkünkben a feltámadást, a mi lelkünk feltámadását a sötétségből a világosságra. Már az emberi szeretetben benne van, hogy a szeretett személy felé azt sugározzuk: Jó, hogy vagy! Akarom, hogy legyél! Akarom, hogy örökké legyél! Ám amit szeretetünk ígér, azt nem tudja megadni. Isten viszont nemcsak mondja felénk öröktől fogva ezeket a szavakat, hanem meg is tudja adni, amit határtalan szeretetében kíván nekünk. Krisztusban pedig megmutatta, hogy meg is adja. Jézus Krisztus feltámadása óta biztosan tudjuk, hogy létezik egy olyan erős szeretet, amely a halálból is kiragad bennünket. Laci atya

8 T ö b b m i n t n é g y e z e r A keresztény vértanúság korában élünk Szent II. János Pál pápa a húszadik századot a vértanúság évszázadának nevezte és kérte, hogy ne feledkezzünk el a mártírokról. Az új vértanúk kifejezés is tőle ered. Ezek az emberek sokszor tömegesen haltak meg hitükért de hasonló történik ma is a keresztényekkel a világ számos országában. A katolikus egyház fontosnak tartja, hogy emlékezzünk a vértanúkra. Az emlékezés imádsággá lesz, annak jelévé, hogy nem törődünk bele. A keresztény ember tudja, hogy a hittel mondott imádság hegyeket mozgat meg. Ferenc pápa folyamatosan imádságra hív Szíria, Irak békéjéért. Az utóbbi két évben a meggyilkolt keresztények száma négyszeresére emelkedett, 1201-ről 4344-re. Ebben az időszakban 1602 keresztény templomot gyújtottak fel vagy romboltak le. A Közel-Kelet, valamint Ázsia és Afrika országaiban 2014-ben jelentősen erősödött a keresztényüldözés. Irakban és Szíriában az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet fegyveresei tartják rettegésben a lakosságot, kényszerítik menekülésre a keresztényeket. Az Iraki és Levantei Iszlám Állam, amely később Iszlám Államra változtatta a nevét, június közepén lerohanta Irak második legnagyobb városát, az ősi Ninive helyén épült Moszult, ahol jelentős keresztény A katolikus egyház fontosnak tartja, hogy emlékezzünk a vértanúkra. Az emlékezés imádsággá lesz, annak jelévé, hogy nem törődünk bele. A keresztény ember tudja, hogy a hittel mondott imádság hegyeket mozgat meg. Ferenc pápa folyamatosan imádságra hív Szíria, Irak békéjéért. Az utóbbi két évben a meggyilkolt keresztények száma négyszeresére emelkedett, 1201-ről 4344-re. Ebben az időszakban 1602 keresztény templomot gyújtottak fel vagy romboltak le. A Közel-Kelet, valamint Ázsia és Afrika országaiban 2014-ben jelentősen erősödött a keresztényüldözés. Irakban és Szíriában az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet fegyveresei tartják rettegésben a lakosságot, kényszerítik menekülésre a keresztényeket. Az Iraki és Levantei Iszlám Állam, amely később

9 t e s t v é r ü n k e t ö l t e k m e g Iszlám Államra változtatta a nevét, június közepén lerohanta Irak második legnagyobb városát, az ősi Ninive helyén épült Moszult, ahol jelentős keresztény lakosság élt kétezer éve. Azóta is folyamatosan terjeszkednek, az elfoglalt területeken, Szíriában és Irakban kalifátust kiáltottak ki. A polgárháború kitörése előtt 1,8 millió keresztény élt Szíriában, jelenleg 1,1 millióra tehető a számuk, és sokan közülük menekültként élnek saját hazájában. Szomáliában és Kenyában az iszlamista Al-Shabaab felelős az erőszak fokozódásáért. Nigériát és szomszédait a Boko Haram iszlamista terrorszervezet tartja rettegésben. A legutóbbi támadások után a Boko Haram célja kezd egyértelművé válni: a terrorszervezet iraki mintára kalifátust akar létrehozni Nigéria, Csád, Kamerun és Niger területén. Falvakat gyújtanak fel, gyilkolnak, túszokat ejtenek. Líbiában zűrzavaros helyzet uralkodik, a dzsihadista milíciák előretörése egyre erőteljesebb. Az Iszlám Állam terroristái februárban Líbiában lefejeztek huszonegy kopt keresztényt. Pakisztánban márciusban két keresztény templom előtt gyilkoltak kamikáze-merénylők december 6-án Ferenc pápa videó üzenetben fordult a szíriai és iraki keresztényekhez. Szívesen lennék én is veletek együtt, de minthogy nem utazhatok oda, ezért így vagyok veletek, nagyon közel hozzátok a próbatételnek ebben a nehéz időszakában. Kérem a Szentlelket, hogy adjon nektek erőt és kitartást Továbbá nyomatékkal kérem a nagyobb nemzetközi összefogást, hogy megoldják ezt a konfliktust, mely vérrel áztatja otthonaitok földjét, és kérem, számolják fel azokat az okokat, melyek a haza elhagyására kényszerítenek sokakat, továbbá teremtsék meg annak feltételeit, hogy azelüldözöttek visszatérhessenek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa február 24-én közös nyilatkozatot adott ki az egyiptomi keresztények líbiai kivégzésével kapcsolatban. Ebben kijelentik: A leghatározottabban elítéljük a bármilyen vallás, eszme, világnézet nevében elkövetett erőszakot, és azt, hogy vallási meggyőződésükért üldözzenek, végezzenek ki embereket. Nemzetközi összefogást sürgetünk a terrorista támadások megelőzésében és a terrorcselekmények kiváltó okainak a szegénység, társadalmi igazságtalanság és a szegényebb országok és népek tehetősebb gazdaságok általi kizsákmányolása megszüntetésében. A vallási terrorizmus elleni harc nem pusztán a nemzetközi bűnüldözés feladata, hanem maguk a vallások is sokat tehetnek ellene a párbeszéd által. Élniük kell a lehetőségeikkel, meg kell mutatniuk, hogy Isten a béke, és hogy nincs szent háború, hanem egyedül a béke szent. Thullner Zsuzsanna

10 M o n o r o n l e s z a Idén városunk adhat otthont a Váci Egyházmegye által megrendezett Hétrégiós találkozónak, amelyen évről-évre az egyházmegye hét térségének fiataljai gyűlnek össze, felkészülni egy-egy régió egyházközségének közös táborára. Az április között megrendezendő eseményre körülbelül 140 szolgálatkész fiatalt várunk az egyházmegye területéről. A hétvége során meghallgatjuk a tábori téma előadásait, kiscsoportokban gondolkodunk a feldolgozásról a térségek igényeit beépítve az ötletekbe, emellett játékokkal, beszélgetéssel, meglepetésekkel töltjük el közösen a két és fél napot. Minden fiatalt, illetve ifjúsággal foglalkozó testvérünket szeretettel várunk, aki szívesen bekapcsolódna egy-egy régiós táborba vagy csak szívesen töltene el egy kis időt aktív, vidám fiatalokkal. A hétvégén szombat este 6-kor és vasárnap reggel 8-kor közös szentmise lesz a monori hívek és a résztvevő fiatalok számára, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Tóth Klára ifjúsági irodavezető Váci Egyházmegyei Ifjúsági Iroda, Monor 10

11 H é t r é g i ó s t a l á l k o z ó! A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség Irodájának Monorra helyezésével egyházközségünk nemcsak az ifjúsági lelkésznek és az ifjúsági coreferens atyának vagyis Laci és Tamás atyának ad otthont, hanem itt dolgozik az irodavezető Tóth Klári, a helyettese Dinnyés Patrik, az iroda gazdasági munkatársa Kovács Edina, továbbá bizonyos rendszerességgel az iroda többi tíz háttérszolgálatot ellátó, illetve a legkülönbözőbb egyházközségekben, terepen dolgozó munkatársa, köztük a mi Urbán Gáborunk is. Abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy egyházközségünk nemcsak az Ifjúsági Iroda munkatársainak adhat otthont, hanem néhány napra az egyházmegye önkéntes ifjúsági missziósainak is. Az eddig minden évben Sülysápon megrendezett Hétrégiós találkozó az önkéntesek (úgynevezett ki sebb testvérek) életének egyfajta csúcseseménye. Sokan alig várják, hogy találkozzanak az egyházmegye legkülönbözőbb szegleteiből érkező testvéreikkel és barátaikkal, továbbá a monori hívekkel. Az együttlétek családias, bensőséges légkörét rendszerint a helyiek befogadó szeretete adja amit a fiatalok rendkívül nagyra értékelnek. Aki szívesen találkozik mosolygós, lelkes és az Egyházért tenni akaró fiatalokkal, az jöjjön el a közös Szentmisékre, imákra, vagy vegyen részt a programon akár segítőként is, és ha kedvet kapott fogadjon be néhány fiatalt éjszakára! SZÁLLÁSADÓ CSALÁDOKAT VÁRUNK! Aki be tudna fogadni néhány fiatalt április 10-én és 11-én estére, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. Vendégeink hoznak hálózsákot és laticelt, tehát egy helyre akár fiatal is mehet. Csak egy szombat-vasárnapi reggelit kellene biztosítani számukra. Vasárnapra süteményt szívesen fogadunk. Köszönettel: Tamás atya és Laci atya 11

12 Vidáman ropogott a tábortűz. A pajkosan viháncoló lángnyelvek időnként nagyokat pukkantak, és sárgás, meg vöröses, meg még ki tudja, milyen színű szikrákat pöfékeltek az ég felé. Csakhogy azok sosem jutottak a csipkebokor középső ágainál magasabbra. De hát már hogy ne viháncoltak volna pajkosan azok a huncut lángnyelvecskék, amikor olyan hosszú idő óta végre újra melegen sütött a Napocska. Végleg megtört a Tél ereje, amely aztán a kertek alján szép csendben el is sunnyogott. Semmilyen hírt sem hagyott magáról, még azt sem tudták a Monor környéki állatok, hogy hová ment. Nem baj, senki sem vágyódott utána. Talán csak a hógolyózás, meg a szánkózás emléke maradt meg a lelkekben. Igen, csak ez a kettő. Valahogy csak meg kellene oldani, hogy rövidnadrágban is lehessen hógolyózni, meg szánkózni tűnődött az árokparti kismanó a tábortűz lángjai mellett. Vagy például strandpapucsban síelni Hohó, hát az lenne ám csak az igazi móka! kiáltott fel. Igaz, Monor környékén nincsenek nagy hegyek, mert hogy meglehetősen lapos arrafelé a táj, amiből többek között az is következik, hogy olyan túl sok síelőt sem lehet látni. Egészen pontosan egyet sem. De a kismanónak egyszer 12 H ú s v é t i m e s e Mióta hozza egy nyúl a húsvéti tojásokat? a kaporszakállú Bakaraszt elmesélte, hogy valamikor fiatal korában egészen a nagy hegyekig csámborgott. Aztán úgy megtetszett neki a hatalmas bércek látványa, hogy egy álló esztendőt a szirtek között töltött. Amikor pedig a hegyeknek jó napot kívánt a hideg, és leesett a hó, akkor az emberek nappal, az aprónépek pedig többnyire a hegyi manók éjszaka vidáman síelgettek a lejtőkön. Legalábbis a kismanónak így mesélte a kaporszakállú Bakaraszt. No mindegy, legyintett egyet a kismanó, és egy újabb rőzsét vetett a tűzbe, amely ezt vidám ropogással köszönte meg. Most amúgy sem az a dolgom, hogy a Tél ügyeivel foglalkozzam mondta, csak úgy magának. Elővett egy vastagabb botot, és beletúrt a tűzbe. Nohát erre aztán mint egy megvadult méhkas, úgy csaptak fel az ég felé az apró kis szikrák. A lángok pedig tovább ropták vidám táncukat. Tényleg nem ez volt a dolga a kismanónak, aki a tűz mellett ücsörögve a húsvéti tojást tojó tyúkanyót várta. De a tyúkanyó csak nem jött, az idő pedig ólomlábakon, de szilaj léptekkel haladt előre. Mi baja lehet a tyúkanyónak? Még sosem késett! Húsvét előtt mindig rendesen, időben meg szokott érkezni, hogy a kismanó megfesthesse a

13 h ú s v é t i m e s e tojásokat, amit aztán közösen vittek el a monori gyerekeknek. Csak várt, várt a kismanó, de bizony a tyúkanyó nem jött. Már a Napocska is elunta magát, és úgy döntött, hogy más tájak felett világítja meg a vándorok ösvényeit. Mit szépítsem a dolgot: fogta magát, és odébbállt. Távollétében pedig besötétedett. Aztán feljöttek az égre a csillagok, majd álmos szemekkel megjelent a Hold is. De a tyúkanyó még most sem érkezett meg. A kismanó pedig egyre nyugtalanabb lett. A tűz persze nem aludt ki, mert ha megfelelő ritmusban táplálják, akkor akár napestig is képes égni, sőt még azon is túl, de ez a tény egy csöppet sem vidámította fel a kismanó lelkét. Valami baj érhette a tyúkanyót! gondolta. Ekkor azonban megmozdult a csipkebokor alsó ága. Tódor, a meglehetősen kövér testalkatú, koromfekete színű ausztrál törpenyúl lépett ki alóla. Tyúkanyót megtámadta egy róka! mondta remegő hangon, anélkül, hogy egy szóval is köszönt volna. Majd folytatta, szinte egy szusszal: a támadó elől az utolsó pillanatban még fel tudott repülni egy közeli fára, de a lába, az bizony eltört szegénynek! A tojásai megvannak, egy sem törött össze, vagy repedt meg, de ilyen állapotban sehová sem tudja elvinni! Hát bizony a hír hallatán könny szökött a kismanó szemébe. Mi tagadás: megrémült. Szerette a tyúkanyót, aki mint ha csak a saját csibéje lenne, úgy ápolta, óvta és gondozta. Tőle tanulta meg például azt, hogy a szeretet a legfontosabb dolog ezen a világon. Ugyanis minden jó ebből ered. A gonoszság pedig annál nagyobb, minél távolabb kerül a szív a szeretettől. Talpra szökkent, és határozott hangon azt mondta: oda megyek! Majd a tűz felé fordult, és a lábával elkezdte a homokos földet a lángok közé rugdosni. Tódor is segített neki, hogy a tüzet minél hamarabb el tudják oltani. Aztán amikor már egy csöpp parázs sem maradt, amikor már egy icinykepicinyke kis mécses sem világított a rőzsék szenesedő testén, akkor még jól meg is taposták, hogy a távollétükben nehogy felgyulladjon az erdő. Mind a ketten tudták ugyanis, hogy a tűz barátunk ugyan, de sok veszélyt is okozhat, ezért csínján kell vele bánni. És ezt a Monor környéki összes aprónép kivétel nélkül tudta. Persze víz kellett volna, de azt a kismanó addigra már unalmában szépen megitta. Az utolsó cseppig. Végtére aztán anélkül is el tudták oltani a tüzet, s uzsgyi, a 13

14 F a h i d i É v a n é n i t h a l l g a t t u k tyúkanyóhoz. Fertály órányi rohanás után el is érték azt a fát, amelynek a tövénél feküdt a beteg tyúkanyó. Tódor gyermekei és a felesége vették körbe, és lesték minden kívánságát. Beteg lábát is ők gipszelték be. Kicsit odébb egy kosárnyi tojás, amelyet a tyúkanyó előre kifestett, mintha csak sejtette volna, hogy baj éri, és nem lesz később már arra lehetőség, hogy ezzel törődjenek. Hát igen, de akkor most ki vigye el a húsvéti tojásokat? A tyúkanyó nem tudja, a kismanó pedig egyedül gyenge ehhez. Egy-két, de talán még három tojással is meg tudna birkózni, de egy egész kosárra valóval? Annyit már nem tud felemelni. Tódor viszont, a kövér koromfekete ausztrál törpenyúl sokkal erősebb volt nála. Így hát elvállalta, hogy a vállára veszi a kosarat, és aztán irány a falu. Hát valahogy így esett, hogy a gyerekeknek első alkalommal egy nyúl vitte el a húsvéti tojásokat. És hát ez a hagyomány azóta sem tört meg. Legalábbis a tyúkanyó, Tódor, és a kismanó szerint. Jezsó Ákos Fahidi Éva holokauszt-túlélő volt a Szent Egyed közösség vendége a Vigadóban 14 Éva néni, hallgatósága körében február 24-én megtelt a monori vigadó körülbelül 200 gimnazista fiatallal és felnőtt kísérővel. Mindannyian Fahidi Éva előadására voltunk kíváncsiak. Éva nénit 1944 június 25-én több száz magyar zsidó társával együtt marhavagonokban Auschwitzba szállították. Neki március végén a felszabadítással sikerült megmenekülnie, azonban 6 millió zsidó ember odaveszett a gázkamrákban a náci népirtás áldozataként. Egyre kevesebben lesznek, akik átélték a koncentrációs táborok borzalmát, és még velünk együtt élnek. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy túlélő személyes tapasztalatait hallgathattuk meg. Velünk szemben volt egy néni, aki mostanra nagymama. Nem volt gonosz, rabló, gyilkos, mégis olyan büntetésben volt része, amelyet a legedzettebb erős emberek sem bírnák sokáig. Éva néni bűne annyi volt, hogy zsidónak született. Kruchió Timi

15 M a g y a r - s z l o v á k s z e r v e z é s Fokolare seregszemle a Belvárosban Különleges találkozónak adott helyet Budapest belvárosa február között, amelyen a Fokolare Mozgalom Gen hivatásának százötven fiatalja vett részt, fiúk és lányok együtt. A találkozón képviseltette magát Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Oroszország, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria és természetesen Magyarország is. A találkozó előzményei, hogy 2010-ben a szlovák partnerekkel az akkoriban a két ország között fennálló politikai feszültségre válaszolva egy egynapos szociális akciókból álló napot szerveztünk. Szintén a szlovákokkal, tavaly két igen bensőséges napot töltöttünk együtt. Itt már nem az akción volt a hangsúly, hanem egymás kölcsönös és mély megismerésén. A múlt évi hétvége után éreztük, ennek lesz folytatása. Erre a közös alapra építve bekopogtatott hozzánk a folytatás: Lenne-e kedvetek velünk közösen megszervezni egy közép-európai találkozót? A szervezés elkezdődött s a jelek szerint minden tagország szívesen csatlakozik hozzánk. A találkozó nagyon tartalmasra sikerült. Szó volt a Fokolare Mozgalom (Mária Műve) alapítójának, Chiara Lubichnak nemrég megkezdődött boldoggá avatási peréről, a Gender ideológiáról, mely manapság igen súlyos mértéket ölt, külön-külön az egyes országok, de az egész Európai Unió törvényhozásában is. Erre, mintegy válaszként ízelítőt kaptunk II. János Pál pápa katekézis sorozatából, melynek címe A Test Teológiája. Az utolsó napon útravalóként Fokolare Mozgalom meghallgathattunk néhány példát az evangélium konkrét tettekre váltásáról. Talán ezek voltak az esemény legmélyebb pillanatai. Természetesen, mint minden találkozó ez is sok-sok felajánlásból és újrakezdésből épült fel. Ezek miatt a találkozó végén mindenki joggal érezhette, hogy ebben a pár napban sikerült Jézust magunk között tartani, így létrehozva egy kis mennyországi hangulatot. De miként a végén megfogalmaztuk: a kongresszus most kezdődött el igazán, azzal, hogy elhatározásunk szerint élni fogjuk az evangéliumot a mindennapokban, az iskolában, a munkahelyünkön, a családunkban, a barátainkkal Dékány Bulcsú 15

16 H ú s v é t u t á n i p r o g r a m j a i n k Plébániánk eseményei április : Hétrégiós találkozó Monoron április : diákmise április 19. a 9.30-as szentmise után: férfikör a cserkészházban április : Családos közösség találkozója a plébánián április : Szabadtéri szentmise, új kőkereszt megáldása és búzaszentelés a gombai határban május 1. Szent József ünnepe, 11.00: búcsúi szentmise a monorierdői kápolnában május as szentmisében elsőáldozás május 17. Urunk mennybemenetelének ünnepe, 11.00: elsőáldozás Monorierdőn május 24. pünkösdvasárnap május 25. pünkösdhétfői gyalogos zarándoklat a pótharaszti romtemplomhoz június 7. Krisztus szent teste és vére: Úrnapja 9.30 Ünnepei szentmise, majd kőrmenet június 14. Jézus Szentséges Szívének búcsúünnepe 8.00: a telepi templomban és 17.00: a vasadi kápolnában Nyári táboraink Vasadi Napközis tábor Időpontja: június Monori Napközis tábor Időpontja: június Felsőtárkányi Hittanos tábor Időpontja: Június 29-július 04. Cserhátsurányi Ifjúsági tábor Időpontja: augusztus Monorierdői Napközis tábor Időpontja: augusztus Szeretettel várunk mindenkit a monori római katolikus plébániatemplom, a telepi kistemplom, a monorierdei és a vasadi kápolna nagyheti liturgikus eseményeire is! Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, hanem feltámadt /Lk 24,5-6/ Áldott Húsvétot kívánunk! Lelkipásztori Levél a Monori Római Katolikus Plébánia kiadványa 2200 Monor, Kossuth Lajos út 83. Telefon: / Web: Lelkipásztori Levél online: monorplebania.hu/lelkipasztori levél menüpont Kiadó: Paszternák Tamás Szerkesztő: Dóczy László Szerkesztőség: Thullner Zsuzsanna, Kéri Zsolt

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben