1? Tétel : AZ ÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1? Tétel : AZ ÍRÁS http://www.famakonyv.hu/tori1.html http://www.egyensulyert.hu/index.php/cikkek-erdekessegek/irasanalitika/az-iras-toertenete."

Átírás

1 1? Tétel : AZ ÍRÁS Munka és a társadalmi együttélés mozdította elő az emberi intellektus kialakulást. A gondolkodás és a beszéd a fejlődés 3. láncszeme pedig az írás. Az írás nyelvilge kifejezett gondolatok maradandó rögzítésére szolgáló, kisebb nagyobb emberi közösségektől elfogadott egyezményes grafikai jelek rendszere. Az írás lebontotta a tér és az idő korlátait, a tudás széleskörű és gyors terjedése útjából. Természeti népek az írás megjelenésével lépnek át a civilizált világba. Az írás előzményei : Az őkori népek kezdelteges gondolatközlési rendszeréről nagyon keveset tudunk. Mielőtt eljutottunk az írásig, az emlékeztetés és gondolatközlés kül. módjait eszelte ki az ember. A tulajdonjegy : Állattenyésztő népek alkalmazták a jószágok megjelölésére, népiesen billognak is nevezik ezeket. Európa és Ázsia számos népe használta, a háziállatokat billoggal jegyezte meg a tulajdonos. Nállunk is bevett szokás volt. Vaspálca végére rávésték a tlajdonjegyüket és ábráját, majd fanyélbe ütőtték, megtüzesített vassal beleégették az állatok bőrébe. A lovakhoz éppen csak hozzáérintették, a szarvasmarhákhoz erősebben égeték, majd olajjal kenték be ezt a sebet. A tulajdon bélyeg lehetővé tette az elbitangolt állatok felismerését. Rováspálca : Az emlékeztetés ezközei közül ez volt világszerte a legelterjettebb. Főként kölcsönadott értékek nyílvántartására szolgált. A rovásfára vagy pálcára bemetszették a megfelelő rovást vagy rovatkát, majd ezt a fát hosszába felhasították. Egyik felét a hitelező, másik felét az adós kapta. Minden ilyen egyoldalú módosítás lehetőségét kizárta ez a dolgo, angliában mé a 18.században is használták az adóhivatalok. Magyarországon ezek segítségével

2 vették számba az állatállományt. Rovásfákba először beleégették a gazda billogát majd rávésték a legelőre kihajtott állatok számát. Fuvarosok is használták a rakományuk számontartására. Erre utalnak azok a kifejezéseinkk mint : Kirótták az adót Sok van a rovásodon Nem csak európában használták, Kínában sok évszázadon á használták. Hírvivő bot : Norvégiában századokkal ezelőtt hírvivőbotokat hordtak végi az országon, hogy kitört a háború. Svédországban a bevonulási parancsot adták így ki. A magyar szokás is erre emlékeztetett: véres kard. Az ausztrál őslakosoknál is volt, ők más célra használták, olyan jeleket véstek rá ami a hírvivő tájékozódását segítette. A térképet helyettesítették ezzel. Csomójelek : Kínai hagyomány szerint a csomójelek az emlékeztetés legősibb jelei. Nádból, kákából font zsinegre kötötték a nád vagy szalmaszálakat, ezeket csomózták, számadatok rögzítésére használták ezt. Van ennél bonyolultabb is az inka emlékek között. Az államigazgatásban használták, kipunak nevezték. Sok vita folyt arról hogy ezek az írásnak valódi előzményei e vagy sem, arra a megállapodásra jutottak, hogy ezek nem konkrétan az írás előzménye, hanem a számadatok feljegyzésére szolgált. A zsínór színe is kommunikatív jellegű volt, sárga-arany, fehér-ezüst, zölg-gabona, kék-vallás dolgaira utalt, bíbor-hadsereg ügyei, vörös-inkák vagyontárgyaira utal. A mellékfonalakra kötött csomókból pedig a tárggyal összefüggő számadatokat lehetett leolvasni, 10es számrendszerben. A néprajzkutatók több népnél is felfedezték a csomóírást, Nyugatafrikai népek, Salamonsziget őslakosainál is, nállunk is előfordul ez pl. rózsafüzér,(zsebkendőre kötött csomó?) Kagylófüzérek : A nyugatafrikai négerek kagylófüzéreket használnak az üzenetváltás céljából. Arokónak nevezik ezeket. A két kagyó nyílásval egymás felé fordítva-barátság, egymástól elforított kagylónyílás-ellenségesség, 6 kagyló- szerelmi vallomás,

3 Egész komplett üzeneteke is tudtak ezzel közölni. A családapa betegsége romlik Az irokéz indiánok még a kagyló színével is kommunikáltak, fehér-béke, vörös-háború, fekete- veszély. Wampumnak nevezték ezeket. Kis korongokra szeletelt apró színes kagylóból övet készítettek. 1682ben meglepték egy iylennel a William Bent amellyel egy barátsági szerződést kötött az indiánokkal. 2 alak, egiyk indián másik kalapos + kézfogás. Képírás elemeit hordozza magán. Barlangrajzok : Az ősember kitűnően rajzolt, ezekre láthatunk számtalan példát, az írásútja azonban évezredekig tartott ben fedezték fel az Altamirai barlango. Spanyol régész, festőművész fedezte fel, Santanberg. Ebben a barlangban ősember nyomaira bukkant. Egy alkalommal elvitte kislányát, a láyn játék közben elbarangolt, és egyszer riadt kiáltásban tört ki. Azt hitte hogy a falon lévő állatok igaziak ben fedezték fel a Lasceaux-i barlangot Franciaországban. Sárga, vörös, fekete színekben pompáznak a falfestményel, vadloval, bölények, szarvasok. A Lasceaux-i barlang az ősember Sziksztusi kápolnája. Azt mondják, hogy ezek a képek adászmágiával vannak kapcsolatba, mert a megfestett falakon dárdák noymai találhatóak. Megfesetté az ideális vadászjelenetet. Ezek nem lakóhelyek voltak, hanem ünnepi alkalmakra szolgáltak. Kavicsok : Mas d azil-i kavicsok Lecsiszolt kavicsok, amiket vörös jeéekkel díszítettek. Kőkorszak középső szakaszának emlékeire bukkantak ezeken rá, kb 200 darab van, nagyjából 30 jel ismétlődik ezeken a kavicsokon. A korai betűírás jegyeit vélték felfedezni, mások számjegyekkel azonosították a vörös vonásokat, pontoka, foltokat, vagy akár egyszerűen csak örömüket lelték a díszítésben. Az írástörténethez szorosan nem kapcsolódnak ezek a kavicsok. (Nagyon sokat vitatkoztak ezen.)

4 Képírás vagy piktogramma, piktográfia : A fiatalabb kőkor kutúrájának barlangrajzait természethű ábrázolás jellemzi. Az támeneti kőkor i.e ig tartó sziklaképeken új vonások jelentkeznek, már nem nyugalmi helyzetben, hanem mozgásban ábrázolják az ember és állatalakokat. Ezek a barlangrajzok egyre stilizáltabban jelenítik meg az alakokat.ez az élethűségtől eltávolodott?írás, a képírás előzménye. Képírás jellemzője, hogy konkrét dolgokat ábrázol. Egy-egy szót vagy mondatot jelentenek de nem egyelten nyelv szókincsében, mindeki a saját nyelvén olvashatja és értelmezheti azokat. Téli krónika : Az 1800as években az írástörténészek érdeklődése az indiánok felé fordult. Kiderült ugyanis hogy ők még mindig a képírás elemeit használták. Ezek nagyon erősen emlékeztetnek az újkőkor emberének sziklarajzaira. Bőlénybőrre írták a téli krónikát, 18??-1870-ig dakota indiánok, megörökítették a törzs életének legfőbb eseményeit. Kohau Rongo-Rongo : UN. beszélő fák ezek, 80-90cm hosszú és 10 cm szélesek. Sűrűn sorakoznak rajtuk a jelek, és balról jobbra van rajtuk az írás, következő sorban balról jobbra halad.un ökörszántásos sorvezetés. Fogalomírás, ideogramma, ideográfia : A képírás jelei konkrét tárgyakat ábrázolnak. A fejlődés során azonban a képírás jelei feltnnek más összefüggésben is. Vegyük a nap jelét: egy kör amejet hüllők veszenk körül. Az idők során ezt már nem csak a napra hanem a forróságra hőségre is vonatkoztatták. 2 egymás mellé rajzolt láb- járás menés fogalma IS. Mikor a képírás ilyen elemekkel kezd telítődni, akkor fogalomírásról bezsélünk. Fogalomírás ideográfia, ennek egyes jelei az ideogrammák. A képírás és a fogalomírás jellemzője, hogy jelei nicnsenek szorosan öszekapcsolva vmely nyelv bizonyos szavaival.ház képe- viskó, palota, csúr stb stb.

5 Szó és szótagírás : A fogalomírás jelei egy idő múltán már nem csak a szavak értelméhez kapcsolódtak, hanem a szavak hangalakjával is öszefonótak. A jelek tehát hangsort képviseltek. Így jutottunk el a szóíráshoz. Lehetőség nyílt arra hogy hosazbb szavakat egszótagú szavakkal leírjanak. Eljutott az ember a képrejtvény szerű szótagíráshoz pl: silány-sítalp és egy lány. Betűírás : A szavak beszédhangokból állnak. Az ókori ember rákényszerül arra hogy a szavakat hangokra, alkotóelemeire bonsta. A képírást vagy fogalomírást használó népek egyre többször kerültek abba a nehézségbe hogy az újonnan felfedezett földrajzi helyeket nemtudták leírni. Erre különböző módokat találtak ki a népek, szójeleket írtak egymás után, stb, itt csak a kezdő hangzót olvasva megkapta a kívánt nevet(?).ezt nevezzük akrofóniának, amikor a szóírás jeleineka kezdőhangját használom csak. Ez után jutunk el oda, hogy az egyes hangokat külön betűvel kezdik írni.az akrofónia után jutott el az ember a kül hangokat jelölő betűíráshoz. Ennek az írásnak legfőbb tulajdonsága hogy a beszédhangokat rögzíti, közömbös az hogy a szavak miket tartalmaznak. Démokrétosz : a tragédiákat és a komédiákat ugyanazzal a betűvel írják. (1.tétel )Ékírás : Mezopotámai írástörténet emlékei. Mezopotámia legrégebbi államait a sumérok és az Akkádok alapították. A sumérok a Tigris és az Eufrátesz elgdélibb részén telepedtek meg, i.e 3100 táján erős városállamokat alapítottak. Ezt időszámításunk előtt 2400-ig tudták fenttartani. Hanyatlásuk után az Akkádopk kezébe került a vezető szerep, ők északabbra helyezkedtek el, de még volt egy un. sumér reneszánsz, i. e 2016-ig tartott ez. Ezek után az Amoliták kerekedtek felül. Ők teremtették meg a folyamkoz legerősebb, legtekintélyesebb államát, Babilont. (i.e 2. évezredben) Megszilárdult ezzel emzopotámia erőviszonya.az asszírok támadása hozott lényeges támadáts, jól fegyverzett hadsereggel uralmuk alá hajtották a

6 környező népeket. Az asszírok i.e 7. század végén buktak el, ekkor jöttek a perzsák. Ezeknek a népeknek is a folyamköz környékén lakó faluknak a szellemi örökségét ékírásos emlékek őrizték meg számunkra. Sumérok írása : Mezopotámiában élő népek már i.e 4.évezred utolsó szakaszában ismerték az írást. Sumérok nevéhez fűződik ez az írás, kezdetben konkrét tárgyakat ábrázoltak, stilizált, egyszerűsített formában. A jeleket többféle értelemben is felhasználták, a szem és a víz jele együtt a sírst fejezte ki. Fejlődés során a sumérok ékírásának és fogalomírásának az ábrái is egyszerűsödtek. Egyre jobban összekapcsolódtak a szavak hangalakjaival. Az ékírást az Akkádok is elsajátították, az ő ékírásuk gyökeresen eltért a sumérokétól. Előázsia valamennyi népe között elterjedt az ékírást. Agyagtáblák,pecséthengerek, sztélék. A suméroknál is volt egy oylan törekvé hogy az írás maradandó maradjon, oylan anygokba írtak. Mezopotámiába nagyon szűkösen volt kő, fa fémek, agyaguk viszont volt bőven, ezért az íráshoz kis táblákat használtak agyagból, és ezeket jobbára ki is égették.a sumérok az agyagot használták a házépítésre, tárgyaik, hodóik, agyagból készültek, téglák stb..az íráshoz használt agyagtáblák nagyon kicsi méretűek voltak, 6-8 cm széles, cm hosszú táblácskák. Az íráshoz háromszögletűre vágták a nád vagy fapálcikát. Nedves agyagba dolgoztak.kezdtetben függőleges sorokat hoztak létre, majda sorok jobbról balra haladtak, valószínűleg azért fordult meg az írás iránya mert elkenték a sorokat, a táblákat 90 szögben elfordították, és így az írás irna vízszintes lett, balról jobbra tartó. Általában ezek a táblák nem voltak kiégetve, szárazon küldték el a címzettnek, csak azokat égették ki amiket meg akartak őrizni. A hosszabb szövegeket táblákra írták amiket megszámoztak, vagy csontgyűrűkkel fogták ezeket össze.(gilgames- eposz). Sok ékírásos szöveg maradt fent a pecséthengereken és a ztéléken is. A pecséthengerek 3-4 cm magasságúak voltak, egyiptomtól mezopotámiáig használták ezeket. Márvány, elefántcsont, vagy féldrágakövekből készítették. Henger alakú kő volt, ebbe belevésték a minta negatív mását, és ez ha végiggörgették a nedves agyagon, megjelent a forma. A pecséthenger a hitelesítés ezköze volt. Sokszor nyakban is viselték ezeket. A sztélék nagyobb méretű, gyakran domborművekkel díszített emlékkövek. Leginkább a halottak emlékezetét szolgálták de fentmaradtak történelmi eseményeket megjelenítő sztélék is.

7 Kiemelkedő ezek közüle a Hammurappi törvénykönyve. Ez egy több mint 2méteres oszlop, erre rávésték a legfőbb törvények szövegét, a tetejét pedig hammurappi domborművével díszítetté. Az európai világ egy olasz utazó által értesült az ékírásos emlékekről, ez a 18. században történt ben Grotefennek sikerült a rejtéj megoldása. A törénykönyvön 3 nyelven hirdették az ábrázolt személyek emlékezetét. Az egyik írás szójeleket tartalmazott, a másik szótagírásra példa, és vol egy ismretlen eredetű abc- ez volt az ékírás. 13 jelet értelmezett helyesen, a többit mindet módosítani kellett később, még évtizedekig nemtudták az ékírást emgfejteni es évek hozott döntő eredményt. Ekkor indultak meg a nagyobbfokú ásatások is, Ninive romjait ezután fedezték fel decemberében egy keskeny termet tártak fel, ennek falán egy oroszlánvadászatot ábázoló nagyon szép alabástrom mű körvonalazódott ki. A terem közepén agyatáblákra bukkantak, és itt találtak egy könyvtárat, úgy nevezték el hogy oroszlánterem. Nagyon nagy számbín találtak itt agyagtáblákat, de nem csak Ninivében találtak könyvtárat. A világ kül. múzeumaiban nagyszámban vannak ezek a kis táblák, kb 400 ezer környékére tesszük az agyagtáblák számát. Az egyiptomi hieroglif írás: Egyiptom a nílus ajándéka, egy ókori szólás.mondás szerint ez nagyon találó is, a nílusmenti oázisok tagolják a sivatagok és így került ide egyiptom( i. e 3). évezred. Jellegzetességét a kereszténység térhódításáig emg is tartotta.az egyitomi fesményeken és domborműveken az emberi arcot midníg pofilból, a szemet szemből, váll melkhas szintén előlnézetből, lábat pedig oldalnézetből. Legjellegzetesebb felületek törvénye. Az egyiptomi képalkotás sajátossága h sávokba rendez, vízszintes sávokba tagol, a teret nem érzékelteti, a perspektívát nem érékelteti. Az a felfogás van emögött hogy a tőllem távolabbi emebr is ugyan oylan magas. A hierarchiát viszont megjeleníti, az uralkodó mindig magas. A művészeteket úgyahoyg az eu-i társadalomban is, szigorúan szabályozták, és

8 ezt láthatjuk az írásképükben is. Monumentális írásmódjukat hieroglif írásnak nevezzük. Képírás : nagyon hűen ábrázol, leg valóságszerűbb ábráolás. A jelölés módja meghaladja a képírást, nagyon bonyolult a rendszre. Az írás megjelenése i. e táján jelent meg, nagyjából mikor alsó és felsőegyiptom egyesült, ebből az időből már nagyon kiforrott írásrendszer van. Kőbevésbve vagy papiruszra írtak, nagy mennyiségű írásos anyag maradt ránk, ez másfél évezredig olvashatatlan maradt számunkra. A Rosette-i kő Napóleon egyipomi hadjárata idejében, francia katonák a nílus völgyében Rosette városa mellett (ma Rasid) sáncot ástak és ráakadtak egy majdnem másfél méteres bazalttáblára. A táblán szöveg volt görögül, és még 2 megfejthetetlen nyleven. Csaknem msáfél méter magas volt, az már látszott első ránézésre hogy nagyon értékes. Átadták a régészeknek. A tudományos világ számárí is nagy feltűnést keltett, azt hitték h a többnelyvű felirattal a kezükben a kulcs az egyiptomi íráshoz, nagyon híressé vált ez a kő, rövid időn belül az angolok fegyverszünet feltételeként kérték a követ, nem akarták átadni a franciák, az angolok pedig ekkor jó árat ajánlottak érte. ( British Museum) A tudományos eredményeket nyilvánosságra hozták, ennek a kőnek a másolatát is így lehetőség nyílt rá hogy többen tanulmányozzák. vtizedekig nem boldogulta, végül Jean Francois Champpollion-nak sikerült ezt megoldani.ő bogozta ki a rejtéjt. (http://hu.wikipedia.org/wiki/jean-fran%c3%a7ois_champollion) 2 kiinduló pontja volt, egyik a statisztika redszere, számszerű adatokkal a jelek ismétlődésével, gyakoriságával vizsgálgatta a görög és az egyiptomi írást, de ezzel nem jutott előre. Másik pedig hogy Egyes jelcsoportokat keretbe foglalt, és az uralkodók neveit kiemelte, rájött arra hogy rendkívül bonyolult az egyiptomi nyelv uyganis ez szóírás bár néha csak szótagokban jelennek emg, egyes jelek mássalhangszókat jelölnek. Nagyjából 1000 jelük vol, 4-500at használtak állandóan. A hieroglif írás az egyiptomiak monumentális díszírása volt, ezeket emlékműveken használták, kőbe fába vésett feliratokon, papirusztekerssen csak a halottak könyvében.

9 A mindennapi életben a levelezéseknél, gazdasái feljegyzésekben a hieratikus (papi) írást használták. Ez a hieroglif jeleknek a kézírásra hangolt válfaja. A hieroglif jeleket vésővel készítették, vésővel vájták a kövekbe, a hieratikus jeleket nádtollal, ecsettel papiruszra. Az írásjelei sokkal egyszerűbbek lettek, képszerűségüket egyre inkább elvesztették, de még mindig utalna az ábrázolt tárgyakra. A hieratikus írás melelttt feltűnt egy másik is i. e. 7. sz-ban, a démotikus (népi) írás. Ez a hieratkus írás egyszerűsített változata, gyorsírás jellege van, sok az összehúzás, rövidítés. A keresztény hitű egyiptomiak (koptok) átvették a görög abc-t, a beszélt nylevet görög betűkkel írták le és zt kiegészítettéka görögben nemhasználatos démotikus jelekke. Az írásjeleket kezdetben felülről lefelé és jobbról balra haladva rótták. i. e 2000 táján ár jobbról balra haldt az írás. Az írószerszámokat nádból készítették, Protosínai írás : Moábita kő ben angol régészek kis csoportja utazott a sínai félszigetre, ahol már rég nemművelt réz és a Hathor templom romjaira bukantak. A romok között szobrocskákat találtak, a szobrokon feliratokat fedeztek fel. Az egyik bánya bejáratánál 8 feliratos kőre bukkantak. Ezek a táblák i.e 2. évezred közepetájáról származnak. Ekkor a templom falait díszíthették. Egy egyiptológus, Gardiner fejtete meg a szöveget, 150 jelet számlált össze. Ebből a feliratokat tanulmányozva 32 kül jel ismétlődik. A sínai ósaniták a félsziget réz és malahit bányáiban robotoltak, eltanulták ill. maguk nylevére alkalmazták az egyiptomi írást. Egy nagy jelentősségű felfedezésre jöttek rá, hogy ha kül. jeleket egy-egy hang jelölésére használják, akkor 30 jel kombinációjával nyelvük valamennyi sazvát le tudják írni. Nyelvük midnen mássalhangzóját külön jellel rögzítették. ezzel megteremtették az első betűrást. Egyiptomi hieroglif írásjeleket vettek át majd saját nyelvükön megnevezték, majd akrofóniát használtak (maga a kép jelentése nem érdekes) pl: hold ámor és zorba képek összessége adja a ház szót.így alakult ki i.e 1500 táján az az írás amelyet Protosínai írásnak nevezünk.

10 Föníciai rás: Nagyon mozgékony kereskedő nép volt. Ők fedezték fel h a bíbor siga váladékából vörös festéket tudnak készíteni, hajósaik vörös színű ruhában járták a tengereket. Ők az egyiptomi Hieratikus írást használták, majd a protosínai hatására kialakítoták a saját abc-jüket. Szintén az akrofónia elve érvényesült itt is. Írásuk jellemzője még hogy jobbról balra haladtak, nem hagytak ki szóközöket kezdetben. Később kis pontokat raktak a szavak közé vagy vonalakkal választották el a szavakat.1924ben libanonban találták meg Achiram király szarkofágját, ez a föníciai írás legrégebbi lelete. i. e 9. század- Moábita kő, másnéven mésha felirat. Francia utazók bukkantak erre a holdtenger körnéykén, rögtön lemásolták ezt a követ, készültek rá h elszállítják, az araok észrevették, úgy akadájozták meg h felforrósították a követ majd hirtelen lehűtötték és így 40 darabra tört, a franciák mégis elvitték a Louvreban helyezték el. Arámik írása : Szíriábanéltek i. e 2. évezredben. Arab hódítások törték meg az uralmát. Az arámiak a föníciaiaktól vették át a betűírást, erről tanskodnak a feliratos kőemlékek. Egy századdal később már az arámi írás eltávolodott az eredeti mintától, lekerekedtek a betűvonalak. Már művészi hatású írás áll ezeken az emlékeken. Héberek, arabok, iráni népek, mind átvették ezt az írásképet. Görög írás : Görögök átveszik a föníciai abc-t. Görög monda szerint Kagos agenorf király fia kíséretével hajóra száll h megkeresse nővérét Europét akit Zeus bika képében elrabolt. Ez a király bejárja a világot, és megajándékozza a görögöket a betűírás ismeretével. Hérodotosz is megemlíti művében hogy a fööníciaiakkal sok tudomány többek között a betűvetés tudománya is hellásba költözött. Eleinte ugyanazokkal a betűkkel írtak mint a föníciaiak, később a jelrendszer s a betűk ejtése is megváltozott. Föníciai betknek nevezték ezeket. Több dolog is utal arra h ez valóban így történt, tárgyi bionyítékok is vannak, a betűk elnevezsének a hasonlósága, betűk nevének a föníciaiban jelentésük van, a göögben csak a

11 nevüket jelzi. A második iylen bizonyíték a betűk formájának azonossága. A legrégebbi görög feliratok majdnem megegyeznek Ahirat? irály koporsójának feliratával. 3. iylen bizonyíték az ac sorrendje. A föníciai és a görög abc nagyjából ugyanabban a sorrendben közeti egymást.4. bizonyíték: az írás jobbról balra haladó irányú. A görögök nemsokáig maradtak hűek ezek az íráshooz. i.e 7. s-ban már feltűnnek oylan feliratok ahol az egyik sorban jobbról balra majd balról jobbra halad az írás, ezt úgy hívjuk hogy gusztrofedonökörszántás. Egyre gyakrabban fordul elő később a balról jobbra haladó írás, i.e. 500 táján, ez églegessé is vált. Kialakult a 26 betűs görög abc majd 2 kiesett így megszilárdult a görög abc 24 betűsora. Dór és a Ión betű : Az archaikus görög írásnak több változata alakult ki, a keleti a Ión és a nyuagi a Dór változat. 9 eltérést van. A kőbe vésett görög feliratok betűit monumentálisnak vagy kapitálisnak nevzzük. Ezekből alakult ki a könyvírás amelyet papiruszra írtak, és a népies kurzív írás. Volt egy hivatali változat, háttérbe szorította ezt az unciális írás. Nagyon népszerű írásforma, a görög írásban máig élnek ezek a formák. Csupa nagybetűkből állt az írásuk, nem ismerték a kisbetűket. i e 9. században tűnt fel az unciális betűk utána görög mínusz ula. Ezek után is még használták az unciálist. Cserépszavazásnak volt egy írástörténeti jelentőssége, mert az ókori görögöknél már nem kiváltsá volt az írás tudása hanem egyfajta követelmény is. Latin betű : Róma alapítása i.e 750 táján történet meg, Tiberisz parti 7 halmon elszórt kis városokat egyesítették. Etruszk uralom alatt éltek, majd kivívvták függetlenségüket. A római köztársaság erősen militarizált katonai irányítás alatt álló forma volt, és egyre megerősödött. Közép itália felé terjedt majd i. e 200 táján a balkán félszigeten is megtelepedtek, partraszálltak. 3 év alatt megtörték makedónia hatalmás és görögországi birtotokakt tulajdonítottak el és nagyon nagy hadizsákmányra tettek szert, a szobrok bevándoroltak rómába. Szinészek írók szintén rómába költöztek. Nagyon divatos lett görögország rómában. A római birodalom akaraton kívül is a görög birodalom fenttartója lett. Az a felfogás élt nagyon sokái hogy a latin betű közvetlenül a görögből származik.

12 Azomban ezt az elképzelést felrúgták, párhuzamos átvétel történt, a görög és az etruszk abc-t ették át a rómaiak.

Az őskori népek kezdetleges gondolatközlési jelrendszereiről keveset tud a tudományos világ, de annyi bizonyos, hogy mielőtt az ember eljutott az

Az őskori népek kezdetleges gondolatközlési jelrendszereiről keveset tud a tudományos világ, de annyi bizonyos, hogy mielőtt az ember eljutott az Az írás előzményei Az őskori népek kezdetleges gondolatközlési jelrendszereiről keveset tud a tudományos világ, de annyi bizonyos, hogy mielőtt az ember eljutott az írásig nagyon sok különféle módját találta

Részletesebben

I. AZ ÍRÁS TÖRTÉNETE

I. AZ ÍRÁS TÖRTÉNETE I. AZ ÍRÁS TÖRTÉNETE A természeti népek civilizált népekké való válását az írás megismerése tette lehetővé. Az írás használatával megszűntek a gondolatok közlésének, a tapasztalatok átadásának földrajzi

Részletesebben

A folyam menti kultúrák írása

A folyam menti kultúrák írása Szó- és szótagírás A folyam menti kultúrák írása A képírás jeleihez legtöbbször ugyanaz a jelenés kapcsolódott egy adott népnél, kultúránál, lassan az egyes jelek és szavak összeforrtak. Ez vezetett el

Részletesebben

Az írás és az írás gépesítésének rövid története

Az írás és az írás gépesítésének rövid története Az írás és az írás gépesítésének rövid története 1 Tartalom Azíráskezdetei(tárgyírás,képírás,fogalomírás) Azírástörténete(Azelső valódi írástólamai írásmódokkialakulásáig.) Az írás gépesítésének története

Részletesebben

A nem alfabetikus írásrendszerek

A nem alfabetikus írásrendszerek Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek Mezopotámiai, egyiptomi, krétai, azték, maja, kínai, k japán írás s törtt rténete Felhasznált lt irodalom Kéki Köpeczi Bócz: : Az írás s törtt rténete

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az írás előzményei. Rováspálcák. Hírnökbot. Csomójelek. Kagylófüzér

Az írás előzményei. Rováspálcák. Hírnökbot. Csomójelek. Kagylófüzér Az írás előzményei Mielőtt a mai értelemben vett írás kialakult volna, az emberek már kitaláltak és használtak olyan segédeszközöket, amelyek segítséget jelentettek az elfelejtett momentumok felidézésében,

Részletesebben

Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvő olvasatába alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései.

Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvő olvasatába alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései. Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvő olvasatába alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései A kérdések a 2009 szeptember-októberben tartott elıadások alapgondolatait ölelik át.

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az írás kezdetei. Őskori proto-írás a Kárpátmedencében. P. Barna Judit régész Támop 3.2.8.B- 12/1-2012-0014

Az írás kezdetei. Őskori proto-írás a Kárpátmedencében. P. Barna Judit régész Támop 3.2.8.B- 12/1-2012-0014 Az írás kezdetei. Őskori proto-írás a Kárpátmedencében P. Barna Judit régész Támop 3.2.8.B- 12/1-2012-0014 Bevezetés Mi az írás? Az írás főbb típusai I. Az írás kezdetei Az írás kezdetei Tokenek Az ékírás

Részletesebben

Képirás. Amikor egy-egy jel már nemcsak egy fogalmat jelölt, hanem a szó hangalakját is

Képirás. Amikor egy-egy jel már nemcsak egy fogalmat jelölt, hanem a szó hangalakját is Az írás elızményei Mielıtt a mai értelemben vett írás kialakult volna, az emberek már kitaláltak és használtak olyan segédeszközöket, amelyek segítséget jelentettek az elfelejtett momentumok felidézésében,

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban.

A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban. Történeti bevezetés Néhány történelmi mérföldkő. A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 204. február 8. A két birodalom. Kapcsolat Mezopotámiával a 4. évezred

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október Vizuális nyelv Olvasás és írás Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia 2011. október A nyelv szerkezete nyelv hangtan nyelvtan jelentéstan fonetika morfológia szemantika fonológia szintaxis pragmatika

Részletesebben

Az ékírástól az elektronikus levélig

Az ékírástól az elektronikus levélig TÓTH ÉVA Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Szakmai Idegen Nyelvi Csoport Egészségház u. 4. Eger 3300 totheva@ektf.hu Napjainkban életünk természetes velejárója mind a szóbeli mind

Részletesebben

2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont. Elért pontszám:

2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont. Elért pontszám: 2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.05.18. Eredmények közzététele: 2015.05.29. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

A BETŰíRÁSOK. emlékeztető: A betű megjelenése= szemléletváltozás. akrofónia. nyelvhez kötöttség. kevés jel, végtelen információ

A BETŰíRÁSOK. emlékeztető: A betű megjelenése= szemléletváltozás. akrofónia. nyelvhez kötöttség. kevés jel, végtelen információ A BETŰíRÁSOK A betű megjelenése= szemléletváltozás korábbi írásrendszerek használata nehézkes; a gondolkodás szintetikus szemléletét tükrözi; a kép-szó- író a szemével ír a dolog képét látja maga előtt;

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar Könyvtárinformatikai Tanszék. Az írás története különös tekintettel a latin írás fejldésére

Debreceni Egyetem Informatika Kar Könyvtárinformatikai Tanszék. Az írás története különös tekintettel a latin írás fejldésére Debreceni Egyetem Informatika Kar Könyvtárinformatikai Tanszék Az írás története különös tekintettel a latin írás fejldésére Témavezet: Dr. Bényei Miklós Egyetemi docens Készítette: Greczula Marianna Informatikus

Részletesebben

A számítógépes szabványosításon túl

A számítógépes szabványosításon túl Tisza András A számítógépes szabványosításon túl Az elmúlt több mint 10 évben, amióta megtanultam, használtam és kutattam a rovást, már az első pillanatokban felmerült bennem, hogy ez a csodálatos örökségünk

Részletesebben

Számológép nélkül! százasokra:,,zsinór ; ezresekre:,,lótuszvirág ; tízezresekre:,,ujj ; százezresekre:

Számológép nélkül! százasokra:,,zsinór ; ezresekre:,,lótuszvirág ; tízezresekre:,,ujj ; százezresekre: Számológép nélkül! Manapság az iskolában a matematika órán szinte mindenhez megengedett a számológép használata. Persze mindezen a mai világban már meg se lepődünk, hiszen a mindennapi tevékenységeink

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Információ megjelenítés Történet és példák. Dr. Iványi Péter

Információ megjelenítés Történet és példák. Dr. Iványi Péter Információ megjelenítés Történet és példák Dr. Iványi Péter Charles Minard (1781-1870) Francia mérnök Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata William Playfair (1759-1823) The Commercial and Political Atlas,

Részletesebben

2015.03.03 03.23. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 75 pont. Elért pontszám:

2015.03.03 03.23. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 75 pont. Elért pontszám: 2015.03.03 03.23. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 75 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.03.23. Eredmények közzététele: 2015.04.01. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok.

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. szeptember 8. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Szinte minden oldalról természetes, nehezen

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

A gyógyító kezelés (bult u) fogalma a mezopotámiai orvosi szövegekben... 93 Győry Hedvig Óegyiptomi szemészeti receptek... 99

A gyógyító kezelés (bult u) fogalma a mezopotámiai orvosi szövegekben... 93 Győry Hedvig Óegyiptomi szemészeti receptek... 99 TARTALOM ORVOSI NYELV AZ ÓKORBAN Bácskay András Bevezető................................................. 79 Bősze Péter Az egyetemes orvosi nyelv az orvos szemével............ 80 Bácskay András A gyógyító

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Számrendszerek. Átváltás a számrendszerek között: Általában 10-es számrendszerből váltunk tetszőlegesre és tetszőlegest 10-esre.

Számrendszerek. Átváltás a számrendszerek között: Általában 10-es számrendszerből váltunk tetszőlegesre és tetszőlegest 10-esre. Számrendszerek Tízes számrendszer: Ez az általános, informatikán kívül is használt legelterjedtebb számrendszer. Alapja 10 szám 0,1,2,3 9. Decimális számrendszernek is nevezzük. Egyik felhasználása az

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKAI

MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKAI MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKAI A sumér városállamok kora i.e. 3100 2800. (Eridu, Ur, Uruk) (Zikkurat, ékírás) Az egységes Mezopotámia létrejötte akkád uralkodók alatt i.e. 2371-1894. (Sarrukin király,

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Fejezetek a Matematika

Fejezetek a Matematika Fejezetek a Matematika Kultúrtörténetéből Dormán Miklós Szegedi Tudományegyetem TTIK Bolyai Intézet 2012. szeptember 14. A történelem előtti idők A Lebombói csont (kb. i.e. 35000, Afrika) Az Ishangói csont

Részletesebben

Egyiptom és Mezopotámia. A csillagászat története 1., 2015. szeptember 17.

Egyiptom és Mezopotámia. A csillagászat története 1., 2015. szeptember 17. Egyiptom és Mezopotámia A csillagászat története 1., 2015. szeptember 17. Egyiptom és fővárosai Egy kis kronológia Égi objektumok és istenek Nut: Az égbolt egésze Su: a lég istene Geb: a Föld istene (Nut

Részletesebben

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014 KÉPTÁR Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel oktatási segédanyag, 2014 Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Összeállította: Bánlaki Ildikó ŐSKOR 1. Stonehenge bronzkor ŐSKOR 2.

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Atlantisz: az elveszett paradicsom?

Atlantisz: az elveszett paradicsom? 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az első írásos említéseket Platónnál (i.e. 427-347) olvashatjuk, aki szerint "Atlantisz egy óriási sziget volt,

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. Arisztotelész Dunaújváros, 2016. április 5. Törökné Nagy Zsuzsanna gyógypedagógus 1. sz. feladatlap A Római Birodalom

Részletesebben

Oktatási feladat: Ismerje meg az írásbeliség történetét, és az írásbeliség eszközeit

Oktatási feladat: Ismerje meg az írásbeliség történetét, és az írásbeliség eszközeit ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 5. osztály Tanít: Tantárgy: Technika Tanítási egység: Kommunikáció A tanítási óra anyaga: Kommunikáció eszközei és módja Oktatási feladat:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Csépe Valéria. Az olvasó agy AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Csépe Valéria. Az olvasó agy AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST AZ OLVASÓ AGY Csépe Valéria Az olvasó agy AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent az OTKA támogatásával ISBN 963 05 8336 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 65 pont. Elért pontszám:

2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 65 pont. Elért pontszám: 2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 65 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.02.25. Eredmények közzététele: 2015.03.16. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GONDOLKODJUNK! GONDOLJ EGY TETSZŐLEGES KÉTJEGYŰ SZÁMRA! VOND KI BELŐLE A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! AZ ÍGY KAPOTT SZÁMNAK VEDD A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! EBBŐL VONJÁL KI 5-öt! VEDD AZ ANGOL ABC-ben AZ

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Lacza Tihamér AZ ÓKOR EMLÉKEZETE. A sziklarajzoktól az ábécéig. Lilium Aurum

Lacza Tihamér AZ ÓKOR EMLÉKEZETE. A sziklarajzoktól az ábécéig. Lilium Aurum Lacza Tihamér AZ ÓKOR EMLÉKEZETE A sziklarajzoktól az ábécéig Lilium Aurum LACZA TIHAMÉR AZ ÓKOR EMLÉKEZETE Lacza Tihamér AZ ÓKOR EMLÉKEZETE A sziklarajzoktól az ábécéig Lilium Aurum Dunaszerdahely 2004

Részletesebben

Typewriter abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ. Tankönyv 7-10. osztályosoknak

Typewriter abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ. Tankönyv 7-10. osztályosoknak TVeteran Typewriter abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Tankönyv 7-10. osztályosoknak Vizuális kommunikáció Tankönyv 7-10. osztályosoknak Szerkesztette: Gaul Emil Nyíregyháza,

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Csapatnév:... Csapattagok: 1.... Csapattagok: 2.... Csapattagok: 3.... (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu F (6. ročník ZŠ a 1. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny. Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

TÖRTÉNELEM. XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny. Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. A csapat száma, neve: Arisztotelész Dunaújváros, 2016. június 3.-4. Törökné

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 20102. SZEPTEMBER 28. ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET. Dr. Kalla Gábor Dr. Szabó Gábor

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 20102. SZEPTEMBER 28. ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET. Dr. Kalla Gábor Dr. Szabó Gábor KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 20102. SZEPTEMBER 28. ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET HELYSZÍN IDŐPONT PROGRAM CÍME VEZETŐ RÖVID LEÍRÁS LÉTSZÁM REG. KORHATÁR 4/B, 01 Alagsor Restaurátor 17.30 18.20 18.30 19.20 Merre

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ

FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ KISS BITAY ÉVA FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ Ismeretterjesztő írások gyerekeknek, kamaszoknak Illusztrálta: Ferencz Erzsébet Koinónia 2010 3 Szaklektor: Szabó D. Zoltán Kiss Bitay Éva, 2010 Ferencz Erzsébet,

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várkonyi-Kecsmár Szilvia. Írás kialakulása, fejlődése. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás

MUNKAANYAG. Várkonyi-Kecsmár Szilvia. Írás kialakulása, fejlődése. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás Várkonyi-Kecsmár Szilvia Írás kialakulása, fejlődése A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás A követelménymodul száma: 0971-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 Írás

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben