AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 19"

Átírás

1 Ne szomorodjunk el, mintha el kellene vesznünk, [ ] inkább legyünk mindig telve örömmel, arra gondolva, hogy meg vagyunk mentve [ ] Valóban, amikor [a démonok] megérkeznek, a viselkedésüket ahhoz igazítják, amit bennünk találnak, és a bennünk lévő gondolatokhoz hasonló képeket teremtenek. Ha tehát félelemmel és zavarral telve találnak minket, azonnal megtámadnak [ ] és felerősítik a gondolatokat, melyeket már eleve találtak. (Alexandriai Athanásziosz: Remete Szent Antal élete) 1. Démonország A henyeség az a királyi út, amit a démon megnyit vagy amit már nyitva talál, hogy a szent embert a többi bűn eszköztárával kísértse. A bűnök pedig a középkori gondolkodás szerint alapjában véve illúziók. A misztikusok a valóságra törekednek azok viszont, akik vétkeznek, illúziókat kergetnek. Ugyanazok a bármilyen szörnyű kísértések csupán látszatok, füst, még ha fájdalmas is. Fizikai értelemben fájdalmas: a démonok olykor ütésekkel halmozzák el a szerzetest, aki teljesen összetörve keveredik ki a kezük közül. Némelyik ördögi színjáték isteni jelenésnek tűnik: megjelenik egy püspök, a remete pedig összezavarodik. De elég megkérdezni: Ki vagy, és honnan jöttél? Erre a kérdésre a Megosztó (görögül a diabolosz: aki megoszt ) nem tud hazugsággal válaszolni, és a püspök eltűnik. A faggatózó fényes szótól elenyészik a Gonosz, mely mindig üres kép. Sok kísértés abból áll, hogy eltúlzott vallási hevületre buzdít. Amálek, az ellenség gyakran jelenik meg szerzetesként, zsoltárokat énekel, az Írásból idéz, éjszakánként kidobja a remetét az ágyából, hogy imára kény- AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 17

2 szerítse, vagy megparancsolja neki, hogy egyáltalán ne egyen; szélsőséges aszketizmusra sarkallja. Végül is az ördög fundamentalista. Amikor a szerzetes a Szentírást olvassa, a démon elbágyasztja őt, visszhangozva minden egyes szavát. A Sátán nem vesztegeti az idejét a könnyű préda, a lagymatag és gyenge szerzetesek vagy novíciusok megkísértésére: inkább a legszentebb, legkegyesebb emberek ellen indít támadást. Ami a kísértések számát és intenzitását illeti, ahogy ma mondanánk, a rekordot az egyiptomi kopt Remete Szent Antal tartja, aki 251 és 356 között élt. Egész élete a démonokkal való állandó harcból állt. Belzebub, hogy kiűzze a szerzetesség e legendás alapítóját sivatagából, egy káprázatosan iszonyú gépezetet talált ki. Így kapta a nevét a keresztény remeteség kitalálójáról egy középkori csapás, a szent tűz vagy Szent Antal tüze járványa (az orbánc a ford.). Hogy megzavarja Szent Antalt, a Megosztó a kutyáival együtt különféle formákat ölt: vonzó nők, óriási lények, őrjöngő seregek. De mindenekelőtt egy rémisztő állatseregletet használ: oroszlánok, medvék, leopárdok, bikák, kígyók, viperák, skorpiók, farkasok, hiénák, egy óriási, félig ember-, félig szamártestű lény Amennyire tőle telik, a Megosztó speciális effektusokat is teremt: a testvérek borzadállyal hallgatják a földrengés moraját, a fegyvercsörgést, a sokaságok lármáját és üvöltését a hegyekből, ahová Antal elvonult; szikrákkal kivilágítva látják a hegyet. De a Sátán minden káprázatával együtt is lényegében egy szájhős: azzal dicsekszik, hogy ki tudja szárítani a tengert, de tulajdonképpen, még ha ravasz is, bukott lény. Lucifer, a Hajnal fia, valójában patetikusan irigyli a keresztényeket. És a démonok, akiket elszabadít, olyanok, mint a neveletlen kölykök, utcagyerekek, akik 18 ELSŐ FEJEZET

3 szeretnek ricsajt csapni, buja koromfekete rosszaságok 4, akik a viccek Mórickájára emlékeztetnek: [A démonok] mindenfélét csinálnak és mondanak; hevesen cselekszenek, tettetnek, zavart keltenek, hogy becsapják az egyszerűbbeket. Nagy lármát és zajt csapnak, közönséges módon nevetnek, sziszegnek, de ha az ember nem figyel rájuk, sírni és panaszkodni kezdenek, mint a legyőzöttek. (Athanásziosz: Remete Szent Antal élete. 26, 6.) Esendő és erőszakos vagányok, de alapjában véve védtelenek: csapkodnak, csikorgatják a fogukat, ocsmány módon táncolnak, nyafognak, mint a gyerekek. A levegő, ahogy Órigenész állítja, telis-teli van ezekkel a gyerekes démonokkal. De olykor elég csak elfújni őket és keresztet vetni, hogy eltűnjenek. A mi érzékeink számára sok kísértés inkább tűnhet felületesnek, fényjátékhoz vagy egy vidámparkhoz hasonlónak, mint mélységes szellemi marcangolásnak. De ettől még hiba volna felületesnek gondolni a kor misztikáját. E szerint Isten mindig a csendből és a magányból érkezik, a démon viszont mint minden más, ami földies és világi zsivajjal, zajongva, látványos teremtményekkel tűnik elő. A Megosztó nem más, mint egy tévés csepűrágó. Szent Antal kísértésekben való látványos bővelkedése inspirálta Deutsch, Grünewald híres festményeit és Bosch képeit, köztük a lisszaboni triptichont (3., 4. kép) ezenkívül szépszámú késő középkori miniatúrát. Boschnál a Gonosz a tűz és a vizek poklát szabadítja el Antal ellen. Így, miközben egy óriási tűzvész világítja meg az éjszakai eget, tengeri szörnyek, különös halak siklanak a szent közelébe. Viszont, ha a Sátán éppen a legerényesebbek ellen száll harcba, abból az a végzetes dolog következik, hogy a kísértés a szentség félreismerhetetlen jegye. Épp Szent AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 19

4 Antalnak tulajdonítják a jelentőségteljes mondást: kísértések nélkül senki nem üdvözül. Ha az egyik oldalról a restség és a többi bizarr agreszszió, melynek a misztikusok az áldozatai, sebek, másrészről erről hamarosan meg is győződhetünk ezek nélkül a sebek nélkül nem lenne üdvösség. Az ördögi támadások menete különösen a henyeség az üdvözülés stigmája. Így a vétek, az erény másik, azonos alakú oldala, odáig emelkedik, hogy magának az erénynek a nélkülözhetetlen tanúsága lesz. Minél inkább jelen van a restség füstje, annál inkább számíthatunk a szentség lángjára. És nem véletlen, hogy Auvergne-i Vilmos (kb ) azt mondja a De universóban: sok igen kegyes és igen vallásos ember vágyott lángolva a melankólia betegségére itt a búskomorság orvosi felfogása már felülkerekedik a restség etikus motívumán. Az, amire a halálos bűnök legradikálisabb formájaként utalnak, a másik irányból a kegyelem. A henyeség vagy melankólia próba lesz a szó mindkét értelmében: próba mint csüggedés és fájdalom, melyen felül kell emelkedni a szentté váláshoz, de próba szinte a bíráskodás értelmében is, mint saját nemességünk bizonyítéka. Ez lesz az a fordulat, amit a reneszánsz és barokk melankólia visz végbe. 2. A bűn elvilágiasodása A henyeség tehát több évszázadon át az egyházi személyek privilégiuma marad. A nyugati szerzetesé is, aki Szent Benedek reformja óta közösségben él, és sosincs elszigetelve a testvéreitől. A keleti szerzetest magánya saját szellemi mozgásainak állandó megfigyelésére készteti (ez jóval zártabb annál a kutatásnál, amikor ma- 20 ELSŐ FEJEZET

5 napság egy pszichoanalitikussal töpreng az ember): innen származik az apatheia, az apátia ideálja, a minden érzés iránti közöny. De úgy tűnik, hogy a renyheséggel kell megfizetnie az egyénnek a világ iránti nemtörődömségéért. Az európai kereszténység szerzeteseinek napirendjét viszont úgy állították össze, hogy a barátnak mindig legyen mit csinálnia: vagy fizikai munkát végez, vagy imádkozik. Nincs helye a hosszú és hiábavaló önvizsgálatnak. Még a legnagyobb remeteségben élő szerzetesnek is legalább ideje egy részét a rendházban kell töltenie a testvérekkel, a vendégek szolgálatában. A pontos kolostori rendszabályok részben egy nagy gépezetet alkotnak a restség legyőzésére. Másrészt, minden nap körbejár egy vagy kettő öreg szerzetes, hogy kiűzzék és megbüntessék a hanyag testvért, aki henyél vagy beszélget 5 (Szent Benedek). A szerzetesek, mondhatjuk, állandó harcban állnak a henyeség kísértése ellen, és mindenki saját módszert eszel ki az elhárítására. Szent Rudolf (9. század) például úgy győzte le a pusztító restséget, hogy cellája mennyezetéhez köteleket erősített, aztán beléjük kapaszkodott, és ebben a felfüggesztett helyzetben zsoltárokat énekelt. A hajnalhasadásnak, a pillanatnak, amikor a renyheség a legnagyobb erővel zuhan ránk, ébren kell találnia minket, készen arra, hogy elmondjuk az officiumot (Damiáni Szent Péter). A restség kinyújtja a testet, a törődés viszont arra készteti, hogy talpra álljon. Ahogy látható, a restség zenitje a déli órákról kora reggelre tevődik át (mint a modern pszichiátria által leírt kóroknál: a legrosszabb a reggeli ébredés). Bizonyos, hogy a középkor folyamán a restség jelentése változik, hiszen az írók és a korszakok a bűn más és más oldalára helyezik a különféle hangsúlyokat. Mind- AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 21

6 azonáltal, a henyeség idővel a világiakra is lecsap. Viszont azzal, hogy elvilágiasodik, közönségessé is válik, ugyanis időközben a kereszténység demokratikusabb lesz. Az első évezredben a keresztény üdvösség ritka dolog volt. Úgy mondják, hogy közel a halálhoz (430) Szent Ágoston azt közölte bizalmasaival, hogy bizonyos benne: Isten csak kevés, nagyon kevés embert üdvözít! Több évszázadon át a keresztény egyház nagy alakjai alapjában véve ugyanazt gondolták, mint Ágoston. Ez az Ágoston-rendi Lutherig tart, aki szintén elég pesszimista volt a tömegek üdvösségét illetően. Történetének első felében a kereszténységet olyan férfiak és nők pártolták, akik kétségbeesett arisztokratikus aszkézisnek szentelték magukat: az, ami minden más dolog előtt valóban számított, az a saját lelkük üdvössége volt. Ez lényegében kicsit az ellenkezője volt annak, amivé, úgy tűnik, a mai keresztény egyházak váltak: jó, elsősorban a köznép vigasztalását szolgáló szervezetekké és gondolatrendszerekké. Ehelyett az első századokban a kolostorok nemessége minden világi konvenció elvetésén keresztül érvényesült. A sivatagi atyák a Diogenészhez hasonló cinikus filozófusoktól újra átvették nemcsak a mindenfajta komfort, hanem minden társadalmi illem gyökeres elutasítását is. Krisztus atlétáinak hívták őket, mivel mindig mezítelenek voltak, akár a kor atlétái. Szent Jeromos írja, hogy Hilarion az egyszer magára vett ócska ruháját sohasem mosta ki, mert ahogy mondta minek törekedjék csinos küllemre, aki szőrcsuhában jár. Tunikáját is csak akkor cserélte ki, amikor az már teljesen szétfoszlott rajta. 6 Szent Antal egész életében egy szőrből készült ruhát viselt magán, efölött pedig egy állatbőrt: ezt a bőrt életében egyetlenegyszer mosta ki. Élete során sosem mosott lábat. A remeték nem borotválkoztak. Paternuntius arca megnyúltnak tűnt a szakállától, melybe 22 ELSŐ FEJEZET

7 szándékosan élősködőket engedett. A testtel való törődés hiánya a másik oldala volt annak a gondoskodásnak, mely tönkretette őket: céljuknak, hogy a szív mártírjai legyenek. Azzal, hogy megkülönböztették magukat az elveszett nép tömegeitől, a kiválasztottság szenvedélyes vágyának engedelmeskedtek. Amikor a kereszténység demokratikusabbá válik, a 13. században, nem véletlenül találja ki a tisztítótüzet. Előtte csak a paradicsom és a pokol volt ebben a száraz alternatívában a paradicsomba jutás esélye elég kicsinynek látszott. A tisztítótűznek köszönhetően a bűnös ember is azaz szinte mindenki reménykedhet abban, hogy feljut a mennyországba. Az isteni kegyelem ezáltal kevésbé lesz önkényes, és kifürkészhetőbbé válik: a vétkes ember a bűnei számbavételében reménykedhet, mely valamiféle szerződéses lehetőséget ad. Másrészt pedig a jóakaratú élők, kitartó imáik árán, megrövidíthetik a tisztulás idejét. Végre lehet Istennel üzletelni. Ebben az új misztikában, ahol mindenki üdvözülhet, a restség mindenki számára elérhető bűnné válik. Már Szent Pirminusnál (kb ), Rabanus Maurusnál (kb ) és Orléans-i Jónásnál (9. század) a világiakat is tőrbe csalja a renyheség, de ezzel végül is a puszta henyélést jelenti. Ahogy lassanként ez a bűn demokratizálódik, a merő lomha viselkedés a pszichikus tünetegyüttes fölé kerekedik ahogy ma mondanánk, a megközelítés behaviorisztikusabbá válik. A bűn lassanként elveszti ezt a különleges és összetett lelkiállapot-minőségét, hogy aztán azzá fejlődjön vissza, aminek sokan ma is felfogják: lustasággá. Így az európai köznyelvek nagy részében a restség fogalma végül egyszerűen semmittevést jelent. A latin pigritia, lustaság szóból származik a francia paresse, a spanyol pereza és a portugál preguiça. A német Trägheit AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 23

8 a träge tétlen, nehéz szóból jön, mely pedig a tragen-ből ( tart, elvisel ) származik: nehézség és tehetetlenség. Az angolban a restség a sloth, a középkori slowth-ból ( lassúság ). Viszont az orosz уныние szó leginkább a szomorúsággal függ össze, és a ныть-ből ered, ami a csüggedésből eredő sírást jelenti. 3. A szomorú vágy Mielőtt puszta munkaellenességként és akaratgyengeségként tömeges bűnné vált volna, mi volt az egyháziakban ennek a vigasztalan érzelemnek a mozgatórugója? Melyik emberi, nagyon is emberi gyengeséget használta ki a gonosz? Rabanus Maurus például megjegyzi, hogy gyakran aki Istent szolgálja [ ] érzékennyé válik a testi vágyakra, nem érez lelkesedést a lelki gyakorlatokban, nem örvendezik a lélek üdvösségéért, és nem vesz tudomást a testvéreknek való segítség öröméről; csak kíván, vágyakozik, mindig kedvetlenül foglalkozik a dolgokkal, és ide-oda szaladgál (De ecclesiastica disciplina). Létezhetne ennél világosabb fogalmazás? A henyeség a lelki élvezet elleni merénylet, mert vágyroham. A restség egy kereszténnyé lett Pán betörése lényegében akkor ragadja el a szent embert, amikor közönséges emberként kezd el vágyakozni, amikor megkísérti az az óhaj, hogy olyan legyen, mint a többiek. Akkor a vágyakozás megtöri az önmagát átadó élet boldogságát, eltünteti az örömöt, és a tréfálkozás léha élvezetével helyettesíti. A világiak nagy része nyilván restnek tűnt ezeknek a puritán lelkeknek a szemében. A világiakat akiket csak későn vettek lelkileg igazán gondjaikba a szerzetesek az a fajta léhaság jellemezte, amire Proust sok évszázaddal később úgy tekint, hogy a haldoklókat sajátítja ki (a hal- 24 ELSŐ FEJEZET

9 doklóknak ez a hihetetlen léhasága ezt Proust mondta halála előtt Céleste-nek, a házvezetőjének). Ez a kissé lapos szellemeskedés lényegében a kétségbeesés és az unalom mulattató arca. És a restség pontosan akkor kapja el az egyházi embert, amikor az kísérti meg, hogy közönséges ember legyen, szórakozott és léha. A kísértés, hogy ne Istent, a létet kívánja, hanem a többség látszatait. Tehát nem kell azt hinni, hogy a keresztény aszkézis tervezetten az örömtelenségre törekedne, épp ellenkezőleg: a test kínzása, az érzéki örömök elutasítása sohasem célként, hanem eszközként szolgál. A misztikusok gyakran jelentik ki, hogy nem a test és a vér ellen küzdenek, hanem ennek a világnak az alapelvei ellen, kezdve a Megosztóval. Ennek a küzdelemnek pedig az Isten iránti szolgálatkészség a célja. A nagy misztikusokat szigorú böjtjeik ellenére leginkább úgy jellemzik, hogy mindig vidámak és nevetősek. Az aszkézis nagyszerű ideálja az örvendezésre (gaudium) törekszik, így a szomorúság és az unalom a terv nyilvánvaló kudarcát jelzi. A szomorúság felfedi, hogy a bánatos ember bűnös boldogtalannak lenni önmagában bűn. A léhaság minden bűn anyja kijelentés annak az alapvetőbb állításnak a torzult formája, hogy a szomorúság minden bűn anyja. AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 25

10 4. A rossz közérzet tünetei Cassianusnak köszönhetjük az alapvető bűnök listáját: nyolc halálos vétket sorolt fel. Köztük megtaláljuk az acediát (lanyhaság) és a tristitiát (szomorúság). Így jellemzi őket: Tristitia: rancor (neheztelés) pusillanimitas (kishitűség) amaritudo (keserűség) desperatio (elkeseredés) Acedia: otiositas (henyeség) somnolentia (lustaság) importunitas (alkalmatlankodás) desidia (semmittevés) inquietudo (nyugtalanság) pervagatio, evagatio mentis (az ész elkalandozása) instabilitas mentis et corporis, loci vel propositi (az ész és a test elkalandozása, hely- és témaváltoztatás) verbositas (bőbeszédűség) curiositas (kíváncsiság) A rancor, a keserű szájíz az a harag, melyet a szerzetes azok iránt érez, akik az erényes és boldog életre intenek. A pusillanimitas, szó szerint kicsiny lelkűség, az aszkézis erőpróbájától való hitvány menekülés. Az amaritudo a szív keserűsége, mely a munka iránti közönybe és unalomba taszít. A desperatio az a vakmerő bizonyosság, hogy Isten már elítélt bennünket, meggyőződés, hogy Isten kegyetlen ennek következménye az otiositas, az életbeli teendők elhanyagolása. A kolostori 26 ELSŐ FEJEZET

11 élet unalma a torpor (tespedtség) és a somnolentia oka: ez a zsibbasztó, mélyreható lustaság, mely elnehezíti a tagokat. A délutáni szundikálást már Szent Jeromos is bírálja, mint a legpusztítóbb kísértések egyikét. Aztán a desidia, az állandóan ülő, mozdulatlan állapot miközben az igazi szerzetes mindig felegyenesedve, talpon áll. De az unalom következménye a renyheség és a lustaság látszólagos ellentéte is, az inquietudo (nyugtalanság), a pervagatio (bolyongás) és az instabilitas (test és lélek kalandozása). Azaz, ahogy ma mondanánk, a remetét a kirándulás, az utazgatás kísérti. Minthogy a szerzetes éppen azt vállalta, hogy stabilan egy helyben marad (akár kolostorban, akár egy cellában), a céltalan bolyongásra való késztetés megrendíti lelki tervét. A lanyhaság szelleme teljesen tönkretette a nyugalmamat, és miközben belém oltotta a magánytól való félelmet és a nyugalom gyűlöletét, arra kényszerített, hogy féktelen csavargásra adjam magam, innen a tehetetlenség és a veszedelem. (Rievaulxi Boldog Eldréd, ) Ahogy Wordsworth mondta Coleridge-ról: Örökös tevékenység cselekvés nélkül. Meg kell jegyezni, hogy a középkori olaszban (még Danténál is) a vago melléknév vágyakozót jelentett: a vagabund szó tehát egy tárgytalan és céltalan kívánságot fejez ki, a vágyakozás folyékony, formátlan alakját. A szerzetes pedig, ha nem járkálhat körbe-körbe, kezelhetetlenné, ingerlékennyé és szeszélyessé válik a testvérekkel vagy szomszédaival szemben (importunitas). A cogitatio, a gondolkozás (co-agitatio, a képzelet felindulása ) viszi őt a verbositasba, a hiábavaló suttogó beszélgetés üres fecsegésébe és a curiositasba, vagyis a mindenféle dolog megnézésére, megfigyelésére irányuló szeszélyes kíváncsiságba (ma pletykálkodást monda- AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 27

12 nánk). Érdemes megjegyezni, hogy a curiositas a cura, törődés szóból származik, ami a mások dolgaival való foglalkozás. A restség mint nemtörődömség a más életére való kíváncsiságban találja meg tükrét, mely visszaveri és átfordítja. A korabeli írásokban ezenkívül az acediát gyakran szoros kapcsolatban találjuk a segnitiesszel (lomhaság), a szomorúsággal, a taediummal (unalom), a fastidiummal (csömör) és a tepiditasszal (langyosság). A fastidium a szerzetesi élet iránt érzett undor, a rendtársak megvetése, zsémbes gőg velük szemben. Másrészt a szerzetes ellanyhul (tepiditas): erőtlen lesz, telve unalommal, életuntságot mutat, és ahogy ma mondanánk, valamiféle sznob bágyadtság gyűri le. 5. Hét Nagy Szent Gergely pápa és egyházatya ( ) nyomán a főbűnökből nyolc helyett hét lesz. Ebből a listából Cassianusszal szemben éppen a restséget hagyja ki, míg a szomorúság (tristitia) szerepel a felsorolásban. Miért lesz Gergely pápa után csak hét főbűn? Elmondhatjuk, hogy a középkori kereszténység számára a nyolc kicsit közönséges szám, míg a hét nagy jelentőséggel bír. Isten nem hét nap alatt teremtette a világot? A kegyességnek hét cselekedete van, hét erényt (négy sarkalatos, három teológiai), hét szabad művészetet különböztetnek meg. Azáltal válik nyolcról hétté a bűnök száma, hogy a restség és a szomorúság egybeolvad. Már Cassianus is azt mondta, hogy a lanyhaság a szomorúsággal rokon, így a misztikus írók hajlamosak egymással azonosítani őket: a 13. századtól kezdve egyre többször olvasható, hogy a restség avagy a szomorúság, esetleg a restség, azaz 28 ELSŐ FEJEZET

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34 Ha a lélek útját szeretnéd járni, veled kell legyen a megkülönböztetés lelke, amely segít neked, hogy tudd, mi az illúzió és mi a valóság, mi a lélek szerint és mi a test szerint való, mi a helyes és mi

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben