KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA költeményei"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia

2 KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Nimród fohásza Oh földem, hazám mily kék feletted az ég! Öltsd magadra a mennynek hét erejét Vedd kezedbe a hét erő kezét! S az erő lábát indítsd útra mind a rétre, mezőre Illeszd a Búzakalász dús Koronáját az ő fejére. S legyen a népnek elég eledele, kenyere, bora, ivóvize, a sok vadnak erdeje, Hazánknak aranya, ezüstje, s nyissuk szemünket Napkeletre, dúskálódjunk erényében! Legyen a nép az országában a bőségek házában, s élvezd nép a nap erejét kérd, küldje a hazádnak a nap erős sugarú kezét, s emelje reánk a szemét Imádkozzunk oh nagy ég jó sorsot szabjál, legyen elégedett a honban a nép s telítse örömmel az Úr az ember szívét! ifjú Nimród 3

4 NIMRÓD NYOMÁBAN - Sumer nyelven értelmezhető-e Nimrud neve? - A sumerok NIB-ÚR néven ismerték. Szerintük a Világ Világosságának, EN-LIL-nek a fia volt. Sumerul a NIB-ÚR Párduc Urat jelent. Feltűnő, hogy a görög Herkulestől a mezopotámiai Nimrudig vizsgálódva, mindenhol megleljük a párduc hagyományt. A sumernak nevezett népnél találjuk például, hogy párducbőrből készült kacagányt viseltek mint felségjelvényt már Kr. e körül és emlékeztetnünk kell arra, hogy Árpádék is hasonló öltözetet viseltek. Az Ermitázsban, Nagy Péter cár gyűjteményében található egy aranypárduc, amiről a katalógus azt írja, hogy az egyik legrégibb szkíta királysírban találtak rá, amely a Kr. e. VII. századból való, és az ilyen párducábrázolás igen fontos tényezője volt a későbbi szarmata és hun szimbolizmusnak, tehát valószínűleg az ősmitológia alakja. A Jézus-hitű Álmosnál, Árpádnál is találkozunk a párduc hagyománnyal, karizmatikus hagyomány fűződik hozzá, így nem csoda, hogy próbálták megváltoztatni, a római kereszténységben báránnyá változtatták, de az eredeti párducnak azért több helyen is fennmaradtak a nyomai. Például Ják ősi románkori templomában egy zárókövön párduc fejű és lábú bárány látható, de példaként hozhatjuk fel a Domonkosfán és Zalaháshágyon talált ábrázolásokat. Érdekes, hogy Ozirisz is 4

5 párducot jelent. (Os = sok, Iri = szem, sokszemű, sokfoltú). Meg kell említeni, hogy Jézust a zsidók gyakran nevezték Rabbi ben Panther néven, mert a Párduc, Nimrud fiának tartották. A misztikusoknál pedig a párduc az élet - lehelet édessége, vagyis a Szentlélek megfelelője. A régi hiedelmek az égi Párduc-Nimrudban a Szentlélek sugarát látták. Az egyiptomiaknál hasonló hiedelmet találunk, mert a Fény Fia, Ozirisz is párducnak van ábrázolva. Az egyiptomi Halottak Könyve többször említi, hogy Ozirisz egyenlő Orionnal. - Milyen kapcsolat van az Orion csillagkép és Nimrud között? - Az Orion az egyetlen csillagkép, amely az északi és a déli féltekén egyformán látható, így az Égbolt Urának tartották. A hozzá való tartozás nem kiválasztottságot, hanem Istenhez kapcsolódó kötelességek elvégzésének hivatását jelentette. A szkíták magas erkölcsisége ezen a hiten nyugodott, nemcsak az egyének, hanem az egész társadalom felfogását és életmódját irányította. Mondhatjuk úgy, hogy nemzeti vallássá lett anélkül, hogy valamilyen hierarchikus papi szervezettel rendelkezett volna. Ez volt a híres szkíta erkölcs, szkíta hitvilág. Az ősi Nimrud hagyomány a Nimrudi népeknek az Isten oltalmát hirdeti az égen látható hatalmas Nimrud- Orion mindenüvé elérő tekintete által. A Nimrudi népek ezt a hagyományt nemzeti vallássá fejlesztették, és ez tette oly erőssé nemzetségüket, hogy mindig kiverekedték szabadságukat. Van 5

6 adatunk arra is, hogy az Oriont Herkulesnek is nevezték. A sumerok a SIBA-ZI- ANNA, azaz az Ég Hűséges Pásztoraként tisztelték ezt a csillagképet, hitük szerint az Égből vigyáz az ő népére. Meglepő hasonlatosság, hogy hazánkat, a Kárpátok övezte országot a középkorban tejjel mézzel folyó Pannóniá -nak hívták. Minden megvan itt, ami szem-szájnak ingere, van gazdag földje, könnyen védhető határai, kellemes éghajlata, ügyes, de már szolgalelkű népe Vajon ugyanaz lesz a sorsuk, mint a kánaánitáké? (Prof. Badiny nyomán) Nimród tette Jár kel a pusztákban a Nimród, a lángész embere, s rá talál egy csodás szigetre. Monda Nimród Atyánk, építsük meg népem a Bábeli nagy tornyot, ha jön újra egy özönvíz, legyen hova elmenekülni. Addig is legyen csillagvizsgálócsillagda. A munkát Nimród Atyánk szervezhette a Bábel megépítéséhez, tégla építését égetését ismerhette, hisz nem mondta volna, fogjunk neki Bábel építéséhez. 6

7 Nimród Atyánknak Gondolatomban te legnagyobb vadász. suhan a lépése Veled, nékem te vagy a hit, az idő folyama remény, szeretet Isteni vallás sok elmúlt Terében nékem veled a Földön Történelmi létben Te vagy a legnagyobb Találkozás. jön felém vízió képekben, Legyen a nagy eszméd áldott, s hódítása nagy eseménye mely a tűz imádattal benned Babilon Tornya végkép lángolt, mely a zoroaszter a csillagokban lát hajnalcsillag hittel s folyik a csillagkutatás, megváltoztatta a világot, s az égi milliárd fény a zaratusztra átvette a lélekben suhanva a te világosságod. s megszületik szívében az ahuramazda tűzimádás nélküle nincsen élet, tűzfény nélkül nem érzi senki az Isteni szeretetet, s ha a nap lehunyja szemét Holt tenger lesz nappal az ég, s a csillagok szelíd fénye a Nimród atyánk, élt a csillagok szeretetében, a Zoroaszter hitében hajnalcsillag vetülésében s a Zaratusztra kíséretében. Oh Nimród atyánk, te égi, földi 7

8 Ősapánk Élen járva Oh Nimród ősatyánk jár kel népével, pusztákban, erdők Nimród ősapánk volt végtelenében, a megszemélyesített s felnéz az égre, világ magas hegye. s tudja, hogy ő Ősatya ül az égben, Istenek földön élő mellette ül az Öreg Isten, első törzs fővezére, Nimród Atya az iker énje, ő a Nimród nagy vadász, Ő az égi Magyarok jelképe. ő a népe előkelő vezére. Mezopotámia az őskorban Élen járó az ő országa, a Te népedet is beragyogta ő a földnek első királya. a nap arca a Ninurta hős Nimród törzsnek égi ága, tükör mása két néven egy személy Nimród maga Orion csillaga a Sumérok földi Ura! A Növényzet Termékenység Istene! Néki mondá Enlil, jó a magja, Enlil a levegő ura, a lélek fénysúlya Ninurta tiszteletnek örvendett Nippur városában, jelképe ő a sasnak! A föld, jószág, halászat pártfogója! Ő hozza el Haraliból az Arals az Uralnak vidékén elterülő mítikus aranyországból a baltát a népének, s ő égnek, földnek szeretett hőse az Isten az ő őre! 8

9 Nimród a csillagvadász Oh Nimród Atyám takargatom a te nagy múltadat az én hitbéli lelkemmel hozzád a csillagokban nemzetemmel emelkedik fel, feledékenységünk egén keressük a csillagképedet! A mitológiánk nem hagyhatja figyelmen kívül a csillagszekered, mely járja az Istennek útját, s körbe járod az ő Palotáját Keressük odafenn az Orion hadát, szemünk odafent erdőt, s szarvast lát, s nézzük mint kerülik a többi csillagok a te csillagod ragyogását! Nimród a nagy vadász Nimródot az ősatyát úgy hívták hajdanán Az égen ragyogó erős Orion csillag. Babilónia városa s az égig érő tornya s az ő csillagdája egyedi volt a világban. Onnan kutatta az égnek a csodás, titkos világát, s ott fogta fel a csillagok fényét, s kutatta a csillagok erényét. S figyelte amint a felkelő nap az égre hágott, s szeretetével besugarazta a világot, s a szűzi föld akkor még áldott volt, áldott! 9

10 Magyar élő mitológia Nimród atyánk Bábeli Tornya Aki erős vadász volt az Úr előtt, és városépítőnek mutatkozik be a Szentírásban (Téglavetés részlet) Isten előtt, és ez utóbbi megjegyzés Isten előtt kedves vallásosságot emel ki! Vonásokat könnyű megállapítani, Nimród Atya hagyományokat őrző Szkíták, Szittyák, kik a nagy Turáni síkon Tarim medencéből, Turkesztán birodalmakból áradtak ki később, minden irányban hatalmas várakat, városokat építettek, s ugyanakkor megszelídítették az állatvilágot és messze földeket bejártak lóháton, s kocsival! Ezért helytelen, és félrevezető nomád kifejezés helyett tulajdonképpen a helyhez kötött, szűklátókörű, földhöz ragadt néppel szemben, lovas kultúrájú népnek volnánk nevezendők. 10

11 (Bibliai rész) Kus nemzetségből származik Nimród s hatalmas kezdett lenni a földön, s hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Nimród a világ ismert vadásza maradt, az ő birodalmának kezdete volt Bábel-Erek, Akkád és Kalméh a Sineár földjén. E földről ment aztán Asszíriába és építé Ninivét, Rekhab városát és Kahtahnt és Resszent, Ninive között ez az a nagy város. Bábel tornya Az egész földnek egy nyelve vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak, Sineár földjén egy síkságot találtak, s mondták a Kusok egymásnak, jertek vessünk téglát, égessük ki, és szurkot ragasztó gyanánt használjuk és jertek építsünk várost és tornyot, mely teteje az eget éri, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szédelegjünk az egész földnek színén. 11

12 Az Úr haragja Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondá az Úr! Íme a nép egy és mindnek egy a nyelve, s munkájának ez a kezdete, és bizony semmisem gátolja, hogy végbe ne vigyenek mindent, amit kigondolnak maguknak! Nosza szálljunk alá, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét! És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére és megszűnnek építeni a várost. Ezért nevezzék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széledtek szét az Úr parancsára a föld színére! Tőlem a gondolat Azóta is szédeleg a nép a világban, azóta is építenek felhőkarcolókat, valószínű Istennek tetszik milyen leleményes az ember, hisz Istenre hasonlít a nyelvünk összekeveredett, 12

13 ez nehézséget okoz! Az Isteni igét összekeverte az ember vagy ördög, gonosz. Erre nem lehet sokat felelni a Sumér vízözön hatezer évvel ezelőtt, a Ziuszudra hajós, aki átéli a vízözönt mint Noé, de nincs kitagadva a Kám fia nincs említve vagy több vízözön lőn az ősi földön, ki tudja csak az Úr! Nem véletlen a Bábeli Babilli nyelvzavar tényét a Sumér irodalomban is megtaláljuk. Ebben a keletben Krisztus előtt kétezer év körül a Bábeli nyelvzavarhoz hasonló történet van leírva, és a szöveg szerint Enki a Bölcsesség Istene egy másik Isten iránti féltékenység következtében megváltoztatta az ember beszédét, mely addig egységes volt. Azután már fel lett forgatva Mezopotámia szép mennyországa, megváltozik a Sumér mitológia, Bábel Istenei elüldöztetve. Suméria a szegény népeket befogadta, munkát adott, taníttatta őket. Végül, mint minden kultúrában majdnem a bevándorlók és vendégek szolga népe Suméria maga lett. Dr. Zakar András Sumér hitvilág c. könyvéből az idézet. 13

14 Nimród ősatyánk Nimród ősatyánk a keleti nagy vadász Az ő alakját nem embergondolat vagy mitológia alkotta. Hosszú századok után Egyiptomban, Mezopotámiában Mitani Hurri ősatyánk nagy vadász lett az Úr előtt! Ő volt a kipattant szikra Isten homlokárul az országa ragozó nyelve sok-sok szava ott hemzseg a nyelvünkben a magyarban. A kereszténység szent eszméje Krisztus előtt ezerhatszázban virágzott, s a Szent Korona eszme az égiek s a szent bolygók egyesített álma volt! A sötétségre küldte az ég a fény magot, hogy virágozzon újra az igaz nép földje, s szíve s legyen a tiszta eszme áldott, legyen az őseink munkája a mennytől megkoronázott! Ő a kelet nagy atyja, már Jézus előtt élt 1800-ban ő volt a föld hátának első hatalmassága, s hatalmas vadász az Úr előtt. És a föld első királya! 14

15 Nimród Az özönvíz után Babilonból Edessza Evilat földjére vándorol s ott uralkodott. Trónját a helybeli város fellegvárát ma is Nimród trónjának nevezik! Nimród ő a Kus nemzet (Kun, Hun) Magyarok atyja! S terjedelmes nagy volt az ő birodalma kezdete Bábel, Erekh, Akkád, Kálnéh, ezek Sineár földjén. Tovább Asszíriában építette Ninivét, Rakhabot, Kaláht és Reszent, Ninive és Kaláh között ez volt a nagy város Borszippa fellegvár is nevéhez fűződik. Ősi Nimród eposzból kikapott idézet: Nimród fedezte fel a csillagászatnak és mágiának tanait, de a gonosz sok jelzők reá nyílként hulltak, ördögin záporoztak a Szent földről szent tollakból leírt szavak őt ördögi néven említik, e szavak mágiája a leírt saját gondolatában saját magára ördögiség visszaszáll, a leírt szó visszafordul s mint rontás hat reá. 15

16 Kipattant szikra az isten homlokáról Nimród Ékes nagy nemzet te élő mítosz évezredek óta Nimród Atyánk a nagy vadász Akadémiáknál hitelesebb, igaz mitológia Nimród népei ott álltak az őseink bölcsőjénél hiteles, ékes tanúságok a Magyarok gyökereiről a Szent Korona keletkezésének hatalmas útjelzője. Mögötte rejlő eszmei tartalom eredetének mélységes kutatása a Kelet bölcsője Magyarság a Nimród népe! Így a Perzsa Méd bölcs Aveszta (Neveszta nevű Zarahusztra bölcs) írásgyűjteménye benne volt lefektetve Aveszta Istene Ahura Mazda a világosság Ura Egyhitűség uralkodott Nimród országában s az ő leszármazottainál, úgy mint a mitani (Médeknél) Magyaroknál a Pártusoknál, Arámoknál, Akádoknál, Perzsáknál egy Isten uralom volt. S mint ma is még sok más vallás van a világban, akkor is uralmon volt az Akriman a sötétség fejedelme ármány által vezetett gonosz szellemek. 16

17 Edessza városa A sivatagba vezető útnak nyoma gondolatomba lát miként vonultak rajtad sok sok vándorló s keleti népfajok! Nimród atyánk híres Edessza városa közt két karavánút kereszteződése Antiochiától Ázsia gazdag központja. Észak Mezopotámiától Edessza város mellett fekvő Perzsiáig a régi selyemút többezer mérföldön vezet Indiától Kínáig. A másik út észak-déli irányban az örmény hegyektől Arábián át Egyiptomig vonult nemcsak a kereskedelem útja a szellem történetének évezredeken átvonuló központja. Edessza te áldott város, Babilonok, Médek, Perzsák (sok mások) Pártusok laktak, zoroaszter (hajnalcsillag hitnév) vallás uralkodott. Nagytudású Papok, Csillagászok Kis Jézus születésekor (magi ős név) három király, három bölcs, csillagász követte a kis Jézus csillagát. 17

18 Nimrud a csillagvadász Legendája a mai civilizációnk teremtésének azaz kialakulásának a legendája, mely megtalálható minden fontos birodalomnak a történelmi mítoszában, ezen utolsó 5125 éves civilizációnknak. Az özönvíz utáni időket írja le és éppen kezdődik egy tévedéses kavarodás, hiszen a nagy özönvíz nem éppen 5000 éve történt, hanem éve, tehát egy civilizációt kifelejt az emberiség a történelméből. Erről már igen régen tudok, sőt amint láttam nem csak én vettem észre, hanem sok mindenki más is! Egy nagytudású mexicoi teologiával is foglalkozó, ma már elhalt barátom, tanítóm igen régen arra a megállapításra jutott, hogy a sumeriai vízözön létezett, de csak helyileg és igaza is lett, de ennek a valóságát csak akkor fogtam fel, amikor meg tudtam állapítani, hogy a éve 18

19 történt vízözön egy 90 fokos polus elváltozással történt és a régi polus végleges kiolvadása épp az Egyiptom és Sumeria területére esett és mely több ezer évet vett igénybe. Erről is az egyiptomi történelem számol be hitelesen. Nimrud - a jelenlegi civilizációnk - mondája tehát erre a területre vonatkozik és itt alakul ki. Sumeria két nagy kultúrára, területre oszlik fel mint tudjuk, bár a Kiengria részét nem nevezzük Sumeriának, hanem Babyloniának, és ez megint sok téves gondolathoz vezeti a kutatókat, hiszen itt épül fel Akkád, Babylonia is, mely része lesz Assyriának és Persiának is. Bibliánk is az új Noé utáni időket jelzi meg sajnos nem elég hűen, hiszen az is kihagy egy 5125 éves ciklust és Nimrudot mint Kush fiát, Noé unokáját jelöli meg, azaz a Kam féle vonalat követi. Kush a héber neve, megnevezése a Kish nevű ősi sumér városnak és tagadhatatlanul a semita történelemhez köti ami helyes is, de a szemita szó értelme ebben az időben nem faji és még nem is vallásos meghatározás volt, hanem Noé három fiának (atlantiszi különböző népek) ősiességét, tudását jelölte meg az atlantiszi kultúrán belül. Valójában a Biblia Genesis fejezetében olvashatunk először Nimrudról a nagy vadászról, akihez a magyarságunk történelmi Hunor és Magor mítosza is köthető, hiszen vele kapcsolatos e két néprészünk kialakulása helyileg, de nem időben és nem a szemita eredetű népek által, hiszen sem a hunok és sem a magyarok nem kusiták, sem elamiták vagy sabartuk és még nem is amurruk. Népünk génrendszere semmi ilyen eredetet, de még hatást sem mutat ki. Sokkal közelebb állna a valósághoz 19

20 a kassiták Neobabiloniához fűződő történelme, melyek szerint ez az etnikum nem sumériai eredetű, az északi Hiberboreuszból származtak, Nippur szent városát teljesen elveszett állapotban megtalálva kezdték az elhagyott területeket elfoglalni és a hettiták által Babylonia teljes lerombolása után a babiloniai romokra építették fel Neobabyloniát egy igen erős más birodalmakhoz való politikai kötöttséggel és melyből különös módon Egyiptommal való kapcsolata emelkedik ki. Hát igen közelebb állna ez a történelmi adat, de a magyarság, ha nem is esik ki a hyberboreuszi világból nem kasszita, hanem szkíta - szakita /kasz-szak/ - csuvas. nép, legközelebbi rokonai a mai lengyelek és a hurrita eredetű horvátok a génrendszeri vizsgálat alapján. Etnikuma a kelta fajhoz tartozó nyugati hunnak is nevezhető, akkor még nem keveredett rassz volt, akik a médmaed-magyar tanító papok által összefogva alakították meg a Méd birodalmat és az Assyr birodalomhoz kapcsolódva kerültek a Neobabyloniai birodalom közelségébe, ahol már a rokon kassziták uralkodtak. A hyberboreuszi eredet bizonyítható a Neobabiloniai kassitáknál és a turáni szkítáknál a griffmadár mítosz által, mely a hyberboreuszi turul és a papirendet szimbolizáló oroszlán egyesüléséből születik meg. Mindkét helyen nemcsak ismeretes, hanem használt is, a papirendnek a szárnyas oroszlán a szimbóluma és melyet a görögök is átvettek még Hyberboreuszból. Nimrud szimbóluma a babyloniai kultúrának, mely a leo-oroszlán konstellációi csillagállással 20

21 emlékeztet minket, az utókort az ősi kaldeusi kozmikus tudományra. Nimrud valójában nagy vadász volt, de nem földi állatokra célozta nyilát, hanem a kozmikus tudományra, ismeretekre, melyet tanított és taníttatott más papirendekkel. A magyar nevünk nem egy népet, néprészt, nem etnikumot vagy éppen fajt jelöl meg, hanem egy tanító papságot, egy kozmikus tudást a médek által és melyet őseink bizonyos része magya -rnak ejtett ki, de az őseink honfoglalása, a 7 plusz egy különböző néprészeknek vezető törzsei által egy néppé, magyarsággá forrt össze, hiszen ez volt az a közös vonás, mely mindegyik törzsnél létezett és a különböző faj eltörlése miatt volt szükség a vérszerződésre! Sajnálom, hogy népemet kiábrándítom a nagy sumér vérrokonság valóságától, de nem az ősi babyloniai tudományától, hagyományától, hiszen a babyloniai hagyaték fennmaradt nemcsak a kassitak által felépített Neobabyloniában vagy éppen az Assyr időkből, hanem a honfoglaló magyarsághoz szegődő kaldeus papok is a bor-nyek nemzetség által és pontosan ez a kultúra hozza össze népünket az amerikai indiánok ismeretével, kozmikus törvényeivel. Megtettem, hiszen régóta ismerem, hírdetem. A nagy világ mozgalomban, melyben népek, nyelvek, kultúrák százai tűntek el, olvadtak be más fajokba, beszédmódokba és új tudományokba, hiszen sajnos ez a fejlődés útja! Mi nem tűntünk el, sőt új vérrel frissítve, új áldott névvel, új erővel vettük fel a harcunkat maroknyi magyarságunk létéért! 21

22 Tilmun országa Amikor Nimród Atyánk járt az élen, akkor még szűzi volt a föld bőségben hajdanában előtte régen Tilmun országa volt az éden előtt évezredekkel telítve reménnyel! Fénylő sumér városain osztoztak Kiskirályok, Földi Istenek. Akkor még gyermek oroszlánnal játszott, fácán énekelt, s nem sírt, nem kiáltott. Farkas bárányt nem bántott, az ég madarai malátát nem csipkedtek, galamb feje sem csüggedt le. Senki sem monda fáj a szemem, nem látok senki nem mondta öreg vagyok. Tukris aranyát szállították a rakpartra Tilmunban Meluha országából lazurkövet, karneolt ékeset Narhasi országából kristályt, topázt, drágakövet Magan országából szilárd rezet, diorit követ, ébenfát keményet, megcsodálják a Tengerek! Sátor ország s Elám adjon gyapjút, ércet, Királyi ékességet Tengerföldi ananászt, datolyát, szezámolajat, előkelő ruhát, Tilmun országban háromszoros a Termés, Isteni benne a bőség! 22

23 A Betlehemi csillag Magát a Betlehem csillagot még Sumér szippári alapítású csillagdában figyelték. Később a Jézus születésekor a mágusok egyik rendje Judához közel fekvőt bízott meg, mert már akkor várták az emberiség megváltását. S a Jézus csillagát a világosság Istennek fiát várták a nagy mágusok s a csillagászok központja vissszavezet Szippárba és utána Odesszába a Nimród Atyánk városába, a nagy csillagász mágus alapító központjába. Jézus működő tanítása az ő általa használt vallásos fogalmak Világosság Istene, Világosság fiai, Sötétség fiai zoroaszteri erkölcsi elveken alapul. Orion csillag Mikor Nimród Atyánk a csillagos eget nézte tűz gyúlt a szemében, megnőtt a szívverése, lelke égi kincstárral lett telítve, csillogó arannyal tele, benne élt a harmónia zenéje Istenhez magaslott nézése Fénylő szentélye volt az ő jelképe. A földi útját járta az Istennek kedvében, ez volt az ő elhivatott élete. S vadászni a Titkok erdősűrűjében Hunorral Magorral, két fiával Elbűvölte őzek, szarvasok éneke, ő volt az Orion csillag földi jelképe életében. 23

24 A Hunor és Magor égi mitológia Éj leng alá a vadonba Hunor vezér szarvast űz a bokorba, léptei bolyongva eltéved míg Magort űzik folyton az égi fények! Így elválasztják őket a vadon-vidékek. Magorban a csillagok tovább égnek behódol a Tejúton Istár-Istennőnek a haja és szeme, szeretet-sugarának s a menny ívén célba ér a csodás pályája. Úgy érzi Istárnak ő mindig hinni fog s a Tejúton talált hont Míg Hunor ijjal, s lovával harcba száll a világgal Atilla Hunor ükunokája kardja ereje, ragyogása Magortól kapott égi szent erő áldása, ez a Hunor és Magor égi legendája. Megyek a múltból megyek a jövőben jön velem szemben titkot súg nekem szemem rebben, súlyos szárnyú képzelet az ember lelkében ás, csillagokban, Nimród örökségében jársz te őrült égi vadász. Csaba vezér is ott van az égen fönn, csillogásuk gyönyör, égi, mágikus kör, A múlt a lélek kapura tör s az álmaim a szellemem írja föl a múltam a jelenemnek káprázatos tükör. A jövőben velem fordul a föld lent és fönt hozhat pompás földi élet közt hozhat vízözönt Uram nézek én az égre föl az igazság elvál a félelemtől. Az életemben az életem sorsa függ a jövőtől. 24

25 Jézus halotti leple Jézus halotti leplének hírneve Krisztus után s ötszázhuszonötben Edesszában s az egész világ Keresztény világában magasra szökkent. Justiniánusz császár templomot építtetett a szent lepel őrízetére, 554-ből származó forrás Edessza városban a leplet becses relikviának tisztelték, bizonyítható levélváltás alapján Edessza és Róma közt. Edessza a Nimród ős városa örömmel hivatkozhat arra, hogy a Teologusai tanítása hiteles, maga Jézus Urunk pecsételte meg halotti leplének elküldésével. Hatszázban fellendült újra Edessza városnak szellemi híre. Ős keresztények Jézus személyiségét, tanítása lényegét sokkal közelebbről ismerték, mint késői tévtanok követői. 25

26 A honfoglalás előtti korszak A középkori Magyar krónikákban feljegyeztek egy honfoglalás előtti vezér listát, vagy király listát. Ez is egy nagyszerű útmutató számunkra, hogy merre jártak őseink, mivel a nevek közül sokat felismerünk a közép-ázsiai történelemből. Így tehát az időt is meg lehet határozni a történelmi adatokból. Mitológiai ősök csoportja 1. Nimród Babiloni Niprut, napfejedelem Mezopotámia,Irán 2. Magor/Hunor Mitras-a/Mihir a nap és harc istene Turán 3. Bor Esetleg Bor-isten, a szityák szarvas-anyja Szkíta Ősnemzetségek alapítói 4. Dama A hún birodalom alapítója Tuman? Mongólia I.e.200 A Tana cím hún császárt jelez, de a szumírok első királya szintén ETANA. 5. Keve Méd királyi nemzetség. (Kávi) 6. Keled Káld nemzetség, a médek, szittyák vezérnemzete 7. Ker Khuri a mezopotámiai szubartui népek vezérnemzete 8. Belér Alán király, nemzetével a húnok egyesültek 26

27 Turáni Királyok 9. Kadar c.387 Gadahar, Kidara hushán-hún király K.Irán 10. Otmar K.Irán 11. Farkas c.390 Prakasa és Tarika, k.iráni pénzeken. 12. BendeKurt c.395?? Kursik, Basik, Karaton Hún fejedelmek?? 13. Bokeny Bahram Perzsa király, a húnok királya is 14. Csanád Ks.na.waz fehér-hún király. K.Irán 15. Budli EB.DAL/EPTAH/HEPTALI stb. fehér-hún K.Irán 16. Besz-ter GOBAZesz (Kopasz/TAR) hún Kaukázus 17. Mike ?? 18. Miskéc ?? 19. Ombod Amabaz-uk szabír hún fejedelem Kaukázus 20. Kölcse ?? 21. Levente Alamand-ros M/V Kaukázus 22. Lél Zamor c Zombor c585 Zaber Khán/Zamergan Kutigur hún Don Folyó 25. Balog Bilge Kagán, kök türk birodalom. Turkestán 26. Bulcsu Bulcso (Bonfiditől) É.K.Irán 27. Solt ?? 28. Berend ?? 29. Kadicsa Szabír hún 30. Opos Kaukázusi Magyar (Upas Ibn Madar) Kaukázus 31. Ethei

28 32. Szemen Szamani dinasztia?? Aral Tenger 33. Torda Ügyek Dentu Magyaria királya Fekete Tenger 35. Álmos Árpád Magyarország 37. Zoltán/Solt Magyarország 38. Taksony Magyarország 39. Géza Magyarország 40. Vajk/István Magyarország Ez a lista főleg az ős-szittya alapból kiindulva a szittyapártus-avar-hún féle turáni népek őseit és királyait tartalmazza. Ezek az adatok teljesen egyeznek az eddig előadott történelmi adatokkal. Kiindulva a Turáni-Alföldről és a környékéről, a húnok terjeszkedése elindított egy népvándorlási korszakot. A Magyarral rokon fehér-hún (jücsi), ugor, és Magyar-szaka-urak korán érezték a keleti húnok terjeszkedését és évszázadokig tartó hatalmát. Közeli szomszédaik voltak a húnoknak. Amikor a kínaiak kiűzték az északi húnokat, megint nyugatra nyomták őket. A honfoglaló törzsek nevei: MAGYAR, NYÉK, KÉRI, KESZI, TARJÁN, KÜRT-GYARMAT és JENÖ s vezéreik: ÁLMOS, ÁRPÁD, HUBA, TÖHÖTÖM, OND, ELÖD, és TAS. 28

29 Atilla, Álmos Árpád, a világnak az őre ti voltatok, a Koszmosz megtestesítője. Ti voltatok az ég származottja, a mennyek fia. Álmos vezér sok éven át készült elfoglalni Atilla honát, őseink hagyatékát, a szívében dajkált igaz álmát a szép Pannóniát! Álmos vezér volt Atilla király ivadéka két misztikus vezérnek Meg, hogy azért támadta meg Vatikánt, mert igazából Vatikánt Ravennában építették és lassan áthelyezkedtek Rómába, ahol az Etruszk rokon nép naptemploma állott, ahol most a Vatikán van és annak a tetejében helyezték el a Vatikánt. Róma Szkíta, Etruszk város volt Atilla, Álmos vérében élt különös karizma Nimród vadász ősatyának nyomában őserdők avarában titkos nyomra vezető írásokra, sárgult levelekre az idő az üzenetet reá rótta. Álmos vezér s Árpád a fia érzelmük rátalált az ős Magyarokra, Hunokra, a nyomukra. Ég és föld mindensége a Koszmosz megtestesítője volt a földön Hun s Magyar birodalom, okkal létrejötte, bolygók állásának elrendeltetése hajtotta végre. Vatikán s ezért támadott Atilla, hogy megvédje a Nagy naptemplomot és, hogy mai nap a föld alatt megvannak a maradványok s, hogy a katakombák ma is működnek könyvnyomdaként és sok különös szférák vannak és, hogy az Etruszkok leszármazottai az Albánok. 29

30 Mese Atilláról Azt is hallottam, hogy Dobogókőnél a Pilisben létezik egy csillagkapu, melyen az ufósok a világból kimennek másik bolygókra, ott oly erős az energia, hogy elviszi őket más dimenzióba. Még Atilla Hunkirály életében volt ott egy szent város és Naptemplom s a föld alatt a Budai várral összeköttetésben volt! Még azt is hallottam, hogy Nagyszentmiklóstól Aradig volt egy Kazamata. Érdekes monda Amikor Atilla Király a Vatikánt megtámadta, az igazi oka más mint, ahogy le van róla írva. Etruszkok, Szkíták földje volt Róma a Vatikán Ravennában székelt. Idővel a Latinok kitúrták az Etruszkokat és az ő Naptemplomukra építették az új Vatikánt és ezért támadott reájuk Atilla vezér és ő ezért vett feleségül, ágyasul kurtizán vezér nőket, hogy béke legyen Európában. Különben Atilla Király látnok volt és, hogy már a mai Vatikán katakombáját könyvnyomdának használják, ami az Etruszkok naptemploma volt. 30

31 Keleti nagy legenda Keletről jön a Magyar áldást osztó táltos. Kezében arany íjat tart a vezér Álmos pajzsa fogásán Turul madár kormányoz. Turul okos fején szép drágaköves Korona önmagát a népet a pajzs ura kormányozza. Álmos vezér Etelközön át, vezéreiddel jöttél Erdély Szkíta Hunok közé Atilla sarjai közé. Ősük legendája bennük él Magyar népnek ő testvér! Álmos fejedelem, ő a fej maga, ő a Dinasztia Árpád a fia, a honfoglalás végrehajtója Emese ősanyánk legszebb álma, a neve benne él a legendákban Álmos vezér a Magyarok legnagyobb álma, életét a hazáért Istennek feláldozta Magyarország első vezére, atyja, tőle erednek a Magyarok vére szerint összes királya. Legenda Hun, Avar, Kun, Magyar, Besenyő temetkezési s szent dombokat is hívtak Eszter Istár ciszternek. Olyan helyre lett építve a szentély esetleg templom, stupa tetején, ahova az esthajnalcsillag sugara jól érezhető volt és a föld alatt is nyújtott szeretet áramlatot az elhunytaknak. Hogy már Eszter név héber annyi bizonyos, hogy a magyar est szóban és stern németben kifejezi tevékenységét és hajnalig az égen csillog az esthajnalcsillag. 31

32 Emese ősanyánk álma Istentől eredő volt az álma! Fent az égen a kéklábú Turul madár képében jelent meg az Isteni szellem! S forrás fakadt Emese méhében, s ágyékából dicső Királyok származnak, egy új hazába vándorolnak vagy régibe vissza reinkarnálódnak s az álmában feltűnő képet Isten küldetésének érezte és fiát Álmos névvel kitüntette, nevezte az ős nyelven annyit jelent Szent Álmos vezér ivadékából lett Így minden Király vezér Szent! Álmos vezért már az őshazában a Magyar nép kereszténynek tekintette, ez az igaz monda, hisz Álmos az Isten és a Mennyek fia ő égi származású uralkodó ős Jézus hitű keresztények voltak, a tizenkét Apostol sok keleti népet térített Jézus hitre, Táltosok beszéde legendában mesélte, Székelyeknél Péter járt térítőben. Az ős Magyar hit is tovább élt addig, amíg a judeai keresztény Katolikus hittérítők tűzzel, vassal ki nem irtották a Táltosokat és a hitet a népből, de mi ős Magyarok keresztények voltunk rég úgy mint a Médek, Koptok és sok keleti népek ma is. 32

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/4 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Bakay Kornél és a nyilasok rehabilitálása Amikor az alternatív tankönyvek megjelentek a tankönyvpiacon

Részletesebben

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE Adatok a magyar ősvallás erkölcstanából ELŐSZÓ Ismerőseim előtt többször beszéltem arról, hogy az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt, majd

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest):

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest): POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 4. szám (32. Jahrg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. április A halálból születik az élet A hangos farsangi zsivaj után ránk köszönt a magába szálló

Részletesebben

Etana mennyei utazásától Emese álmáig

Etana mennyei utazásától Emese álmáig Szili István Etana mennyei utazásától Emese álmáig Bérczi Szaniszló rajzaival Mikes International Hága, Hollandia 2013. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG BADINY JOS FERENC BADINY JOS FERENC IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG Feleségemnek, hűséges munkatársamnak, a nagykanizsai Kolarics Róna Mariéinak, örök emlékezésül. Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Heti Klasszikusok A MAGYAR HÍRLAP ÉS A MAECENAS KIADÓ KÖZÖS SOROZATA. Képes Krónika

Heti Klasszikusok A MAGYAR HÍRLAP ÉS A MAECENAS KIADÓ KÖZÖS SOROZATA. Képes Krónika Heti Klasszikusok A MAGYAR HÍRLAP ÉS A MAECENAS KIADÓ KÖZÖS SOROZATA Képes Krónika A MAGYAROK RÉGI ÉS LEGÚJABB TETTEIRŐL, EREDETÜKRŐL ÉS NÖVEKEDÉSÜKRŐL, DIADALAIKRÓL ÉS BÁTORSÁGUKRÓL Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Magyarok Világszövetsége - Magyarságtudományi Füzetek 21, 65-93 o. Gálfi Aba Az avarokról Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár

Magyarok Világszövetsége - Magyarságtudományi Füzetek 21, 65-93 o. Gálfi Aba Az avarokról Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár Magyarok Világszövetsége - Magyarságtudományi Füzetek 21, 65-93 o. Gálfi Aba Az avarokról Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár Mindenekelőtt dicséret illeti a mai nevén Salzburg, eredetileg Sóvár városának,

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

KENÉZ HEKA ETELKA 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Emese álma. Demény István Pál

Emese álma. Demény István Pál Demény István Pál Emese álma 1. Az Emese álma egyike az eredetét, tipológiai jellegzetességeit és talán első feljegyzését tekintve is legkorábbi mondáinknak. Ránk maradt formájában nyilvánvalóan nem jöhetett

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben