KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA költeményei"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia

2 KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Nimród fohásza Oh földem, hazám mily kék feletted az ég! Öltsd magadra a mennynek hét erejét Vedd kezedbe a hét erő kezét! S az erő lábát indítsd útra mind a rétre, mezőre Illeszd a Búzakalász dús Koronáját az ő fejére. S legyen a népnek elég eledele, kenyere, bora, ivóvize, a sok vadnak erdeje, Hazánknak aranya, ezüstje, s nyissuk szemünket Napkeletre, dúskálódjunk erényében! Legyen a nép az országában a bőségek házában, s élvezd nép a nap erejét kérd, küldje a hazádnak a nap erős sugarú kezét, s emelje reánk a szemét Imádkozzunk oh nagy ég jó sorsot szabjál, legyen elégedett a honban a nép s telítse örömmel az Úr az ember szívét! ifjú Nimród 3

4 NIMRÓD NYOMÁBAN - Sumer nyelven értelmezhető-e Nimrud neve? - A sumerok NIB-ÚR néven ismerték. Szerintük a Világ Világosságának, EN-LIL-nek a fia volt. Sumerul a NIB-ÚR Párduc Urat jelent. Feltűnő, hogy a görög Herkulestől a mezopotámiai Nimrudig vizsgálódva, mindenhol megleljük a párduc hagyományt. A sumernak nevezett népnél találjuk például, hogy párducbőrből készült kacagányt viseltek mint felségjelvényt már Kr. e körül és emlékeztetnünk kell arra, hogy Árpádék is hasonló öltözetet viseltek. Az Ermitázsban, Nagy Péter cár gyűjteményében található egy aranypárduc, amiről a katalógus azt írja, hogy az egyik legrégibb szkíta királysírban találtak rá, amely a Kr. e. VII. századból való, és az ilyen párducábrázolás igen fontos tényezője volt a későbbi szarmata és hun szimbolizmusnak, tehát valószínűleg az ősmitológia alakja. A Jézus-hitű Álmosnál, Árpádnál is találkozunk a párduc hagyománnyal, karizmatikus hagyomány fűződik hozzá, így nem csoda, hogy próbálták megváltoztatni, a római kereszténységben báránnyá változtatták, de az eredeti párducnak azért több helyen is fennmaradtak a nyomai. Például Ják ősi románkori templomában egy zárókövön párduc fejű és lábú bárány látható, de példaként hozhatjuk fel a Domonkosfán és Zalaháshágyon talált ábrázolásokat. Érdekes, hogy Ozirisz is 4

5 párducot jelent. (Os = sok, Iri = szem, sokszemű, sokfoltú). Meg kell említeni, hogy Jézust a zsidók gyakran nevezték Rabbi ben Panther néven, mert a Párduc, Nimrud fiának tartották. A misztikusoknál pedig a párduc az élet - lehelet édessége, vagyis a Szentlélek megfelelője. A régi hiedelmek az égi Párduc-Nimrudban a Szentlélek sugarát látták. Az egyiptomiaknál hasonló hiedelmet találunk, mert a Fény Fia, Ozirisz is párducnak van ábrázolva. Az egyiptomi Halottak Könyve többször említi, hogy Ozirisz egyenlő Orionnal. - Milyen kapcsolat van az Orion csillagkép és Nimrud között? - Az Orion az egyetlen csillagkép, amely az északi és a déli féltekén egyformán látható, így az Égbolt Urának tartották. A hozzá való tartozás nem kiválasztottságot, hanem Istenhez kapcsolódó kötelességek elvégzésének hivatását jelentette. A szkíták magas erkölcsisége ezen a hiten nyugodott, nemcsak az egyének, hanem az egész társadalom felfogását és életmódját irányította. Mondhatjuk úgy, hogy nemzeti vallássá lett anélkül, hogy valamilyen hierarchikus papi szervezettel rendelkezett volna. Ez volt a híres szkíta erkölcs, szkíta hitvilág. Az ősi Nimrud hagyomány a Nimrudi népeknek az Isten oltalmát hirdeti az égen látható hatalmas Nimrud- Orion mindenüvé elérő tekintete által. A Nimrudi népek ezt a hagyományt nemzeti vallássá fejlesztették, és ez tette oly erőssé nemzetségüket, hogy mindig kiverekedték szabadságukat. Van 5

6 adatunk arra is, hogy az Oriont Herkulesnek is nevezték. A sumerok a SIBA-ZI- ANNA, azaz az Ég Hűséges Pásztoraként tisztelték ezt a csillagképet, hitük szerint az Égből vigyáz az ő népére. Meglepő hasonlatosság, hogy hazánkat, a Kárpátok övezte országot a középkorban tejjel mézzel folyó Pannóniá -nak hívták. Minden megvan itt, ami szem-szájnak ingere, van gazdag földje, könnyen védhető határai, kellemes éghajlata, ügyes, de már szolgalelkű népe Vajon ugyanaz lesz a sorsuk, mint a kánaánitáké? (Prof. Badiny nyomán) Nimród tette Jár kel a pusztákban a Nimród, a lángész embere, s rá talál egy csodás szigetre. Monda Nimród Atyánk, építsük meg népem a Bábeli nagy tornyot, ha jön újra egy özönvíz, legyen hova elmenekülni. Addig is legyen csillagvizsgálócsillagda. A munkát Nimród Atyánk szervezhette a Bábel megépítéséhez, tégla építését égetését ismerhette, hisz nem mondta volna, fogjunk neki Bábel építéséhez. 6

7 Nimród Atyánknak Gondolatomban te legnagyobb vadász. suhan a lépése Veled, nékem te vagy a hit, az idő folyama remény, szeretet Isteni vallás sok elmúlt Terében nékem veled a Földön Történelmi létben Te vagy a legnagyobb Találkozás. jön felém vízió képekben, Legyen a nagy eszméd áldott, s hódítása nagy eseménye mely a tűz imádattal benned Babilon Tornya végkép lángolt, mely a zoroaszter a csillagokban lát hajnalcsillag hittel s folyik a csillagkutatás, megváltoztatta a világot, s az égi milliárd fény a zaratusztra átvette a lélekben suhanva a te világosságod. s megszületik szívében az ahuramazda tűzimádás nélküle nincsen élet, tűzfény nélkül nem érzi senki az Isteni szeretetet, s ha a nap lehunyja szemét Holt tenger lesz nappal az ég, s a csillagok szelíd fénye a Nimród atyánk, élt a csillagok szeretetében, a Zoroaszter hitében hajnalcsillag vetülésében s a Zaratusztra kíséretében. Oh Nimród atyánk, te égi, földi 7

8 Ősapánk Élen járva Oh Nimród ősatyánk jár kel népével, pusztákban, erdők Nimród ősapánk volt végtelenében, a megszemélyesített s felnéz az égre, világ magas hegye. s tudja, hogy ő Ősatya ül az égben, Istenek földön élő mellette ül az Öreg Isten, első törzs fővezére, Nimród Atya az iker énje, ő a Nimród nagy vadász, Ő az égi Magyarok jelképe. ő a népe előkelő vezére. Mezopotámia az őskorban Élen járó az ő országa, a Te népedet is beragyogta ő a földnek első királya. a nap arca a Ninurta hős Nimród törzsnek égi ága, tükör mása két néven egy személy Nimród maga Orion csillaga a Sumérok földi Ura! A Növényzet Termékenység Istene! Néki mondá Enlil, jó a magja, Enlil a levegő ura, a lélek fénysúlya Ninurta tiszteletnek örvendett Nippur városában, jelképe ő a sasnak! A föld, jószág, halászat pártfogója! Ő hozza el Haraliból az Arals az Uralnak vidékén elterülő mítikus aranyországból a baltát a népének, s ő égnek, földnek szeretett hőse az Isten az ő őre! 8

9 Nimród a csillagvadász Oh Nimród Atyám takargatom a te nagy múltadat az én hitbéli lelkemmel hozzád a csillagokban nemzetemmel emelkedik fel, feledékenységünk egén keressük a csillagképedet! A mitológiánk nem hagyhatja figyelmen kívül a csillagszekered, mely járja az Istennek útját, s körbe járod az ő Palotáját Keressük odafenn az Orion hadát, szemünk odafent erdőt, s szarvast lát, s nézzük mint kerülik a többi csillagok a te csillagod ragyogását! Nimród a nagy vadász Nimródot az ősatyát úgy hívták hajdanán Az égen ragyogó erős Orion csillag. Babilónia városa s az égig érő tornya s az ő csillagdája egyedi volt a világban. Onnan kutatta az égnek a csodás, titkos világát, s ott fogta fel a csillagok fényét, s kutatta a csillagok erényét. S figyelte amint a felkelő nap az égre hágott, s szeretetével besugarazta a világot, s a szűzi föld akkor még áldott volt, áldott! 9

10 Magyar élő mitológia Nimród atyánk Bábeli Tornya Aki erős vadász volt az Úr előtt, és városépítőnek mutatkozik be a Szentírásban (Téglavetés részlet) Isten előtt, és ez utóbbi megjegyzés Isten előtt kedves vallásosságot emel ki! Vonásokat könnyű megállapítani, Nimród Atya hagyományokat őrző Szkíták, Szittyák, kik a nagy Turáni síkon Tarim medencéből, Turkesztán birodalmakból áradtak ki később, minden irányban hatalmas várakat, városokat építettek, s ugyanakkor megszelídítették az állatvilágot és messze földeket bejártak lóháton, s kocsival! Ezért helytelen, és félrevezető nomád kifejezés helyett tulajdonképpen a helyhez kötött, szűklátókörű, földhöz ragadt néppel szemben, lovas kultúrájú népnek volnánk nevezendők. 10

11 (Bibliai rész) Kus nemzetségből származik Nimród s hatalmas kezdett lenni a földön, s hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Nimród a világ ismert vadásza maradt, az ő birodalmának kezdete volt Bábel-Erek, Akkád és Kalméh a Sineár földjén. E földről ment aztán Asszíriába és építé Ninivét, Rekhab városát és Kahtahnt és Resszent, Ninive között ez az a nagy város. Bábel tornya Az egész földnek egy nyelve vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak, Sineár földjén egy síkságot találtak, s mondták a Kusok egymásnak, jertek vessünk téglát, égessük ki, és szurkot ragasztó gyanánt használjuk és jertek építsünk várost és tornyot, mely teteje az eget éri, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szédelegjünk az egész földnek színén. 11

12 Az Úr haragja Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondá az Úr! Íme a nép egy és mindnek egy a nyelve, s munkájának ez a kezdete, és bizony semmisem gátolja, hogy végbe ne vigyenek mindent, amit kigondolnak maguknak! Nosza szálljunk alá, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét! És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére és megszűnnek építeni a várost. Ezért nevezzék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széledtek szét az Úr parancsára a föld színére! Tőlem a gondolat Azóta is szédeleg a nép a világban, azóta is építenek felhőkarcolókat, valószínű Istennek tetszik milyen leleményes az ember, hisz Istenre hasonlít a nyelvünk összekeveredett, 12

13 ez nehézséget okoz! Az Isteni igét összekeverte az ember vagy ördög, gonosz. Erre nem lehet sokat felelni a Sumér vízözön hatezer évvel ezelőtt, a Ziuszudra hajós, aki átéli a vízözönt mint Noé, de nincs kitagadva a Kám fia nincs említve vagy több vízözön lőn az ősi földön, ki tudja csak az Úr! Nem véletlen a Bábeli Babilli nyelvzavar tényét a Sumér irodalomban is megtaláljuk. Ebben a keletben Krisztus előtt kétezer év körül a Bábeli nyelvzavarhoz hasonló történet van leírva, és a szöveg szerint Enki a Bölcsesség Istene egy másik Isten iránti féltékenység következtében megváltoztatta az ember beszédét, mely addig egységes volt. Azután már fel lett forgatva Mezopotámia szép mennyországa, megváltozik a Sumér mitológia, Bábel Istenei elüldöztetve. Suméria a szegény népeket befogadta, munkát adott, taníttatta őket. Végül, mint minden kultúrában majdnem a bevándorlók és vendégek szolga népe Suméria maga lett. Dr. Zakar András Sumér hitvilág c. könyvéből az idézet. 13

14 Nimród ősatyánk Nimród ősatyánk a keleti nagy vadász Az ő alakját nem embergondolat vagy mitológia alkotta. Hosszú századok után Egyiptomban, Mezopotámiában Mitani Hurri ősatyánk nagy vadász lett az Úr előtt! Ő volt a kipattant szikra Isten homlokárul az országa ragozó nyelve sok-sok szava ott hemzseg a nyelvünkben a magyarban. A kereszténység szent eszméje Krisztus előtt ezerhatszázban virágzott, s a Szent Korona eszme az égiek s a szent bolygók egyesített álma volt! A sötétségre küldte az ég a fény magot, hogy virágozzon újra az igaz nép földje, s szíve s legyen a tiszta eszme áldott, legyen az őseink munkája a mennytől megkoronázott! Ő a kelet nagy atyja, már Jézus előtt élt 1800-ban ő volt a föld hátának első hatalmassága, s hatalmas vadász az Úr előtt. És a föld első királya! 14

15 Nimród Az özönvíz után Babilonból Edessza Evilat földjére vándorol s ott uralkodott. Trónját a helybeli város fellegvárát ma is Nimród trónjának nevezik! Nimród ő a Kus nemzet (Kun, Hun) Magyarok atyja! S terjedelmes nagy volt az ő birodalma kezdete Bábel, Erekh, Akkád, Kálnéh, ezek Sineár földjén. Tovább Asszíriában építette Ninivét, Rakhabot, Kaláht és Reszent, Ninive és Kaláh között ez volt a nagy város Borszippa fellegvár is nevéhez fűződik. Ősi Nimród eposzból kikapott idézet: Nimród fedezte fel a csillagászatnak és mágiának tanait, de a gonosz sok jelzők reá nyílként hulltak, ördögin záporoztak a Szent földről szent tollakból leírt szavak őt ördögi néven említik, e szavak mágiája a leírt saját gondolatában saját magára ördögiség visszaszáll, a leírt szó visszafordul s mint rontás hat reá. 15

16 Kipattant szikra az isten homlokáról Nimród Ékes nagy nemzet te élő mítosz évezredek óta Nimród Atyánk a nagy vadász Akadémiáknál hitelesebb, igaz mitológia Nimród népei ott álltak az őseink bölcsőjénél hiteles, ékes tanúságok a Magyarok gyökereiről a Szent Korona keletkezésének hatalmas útjelzője. Mögötte rejlő eszmei tartalom eredetének mélységes kutatása a Kelet bölcsője Magyarság a Nimród népe! Így a Perzsa Méd bölcs Aveszta (Neveszta nevű Zarahusztra bölcs) írásgyűjteménye benne volt lefektetve Aveszta Istene Ahura Mazda a világosság Ura Egyhitűség uralkodott Nimród országában s az ő leszármazottainál, úgy mint a mitani (Médeknél) Magyaroknál a Pártusoknál, Arámoknál, Akádoknál, Perzsáknál egy Isten uralom volt. S mint ma is még sok más vallás van a világban, akkor is uralmon volt az Akriman a sötétség fejedelme ármány által vezetett gonosz szellemek. 16

17 Edessza városa A sivatagba vezető útnak nyoma gondolatomba lát miként vonultak rajtad sok sok vándorló s keleti népfajok! Nimród atyánk híres Edessza városa közt két karavánút kereszteződése Antiochiától Ázsia gazdag központja. Észak Mezopotámiától Edessza város mellett fekvő Perzsiáig a régi selyemút többezer mérföldön vezet Indiától Kínáig. A másik út észak-déli irányban az örmény hegyektől Arábián át Egyiptomig vonult nemcsak a kereskedelem útja a szellem történetének évezredeken átvonuló központja. Edessza te áldott város, Babilonok, Médek, Perzsák (sok mások) Pártusok laktak, zoroaszter (hajnalcsillag hitnév) vallás uralkodott. Nagytudású Papok, Csillagászok Kis Jézus születésekor (magi ős név) három király, három bölcs, csillagász követte a kis Jézus csillagát. 17

18 Nimrud a csillagvadász Legendája a mai civilizációnk teremtésének azaz kialakulásának a legendája, mely megtalálható minden fontos birodalomnak a történelmi mítoszában, ezen utolsó 5125 éves civilizációnknak. Az özönvíz utáni időket írja le és éppen kezdődik egy tévedéses kavarodás, hiszen a nagy özönvíz nem éppen 5000 éve történt, hanem éve, tehát egy civilizációt kifelejt az emberiség a történelméből. Erről már igen régen tudok, sőt amint láttam nem csak én vettem észre, hanem sok mindenki más is! Egy nagytudású mexicoi teologiával is foglalkozó, ma már elhalt barátom, tanítóm igen régen arra a megállapításra jutott, hogy a sumeriai vízözön létezett, de csak helyileg és igaza is lett, de ennek a valóságát csak akkor fogtam fel, amikor meg tudtam állapítani, hogy a éve 18

19 történt vízözön egy 90 fokos polus elváltozással történt és a régi polus végleges kiolvadása épp az Egyiptom és Sumeria területére esett és mely több ezer évet vett igénybe. Erről is az egyiptomi történelem számol be hitelesen. Nimrud - a jelenlegi civilizációnk - mondája tehát erre a területre vonatkozik és itt alakul ki. Sumeria két nagy kultúrára, területre oszlik fel mint tudjuk, bár a Kiengria részét nem nevezzük Sumeriának, hanem Babyloniának, és ez megint sok téves gondolathoz vezeti a kutatókat, hiszen itt épül fel Akkád, Babylonia is, mely része lesz Assyriának és Persiának is. Bibliánk is az új Noé utáni időket jelzi meg sajnos nem elég hűen, hiszen az is kihagy egy 5125 éves ciklust és Nimrudot mint Kush fiát, Noé unokáját jelöli meg, azaz a Kam féle vonalat követi. Kush a héber neve, megnevezése a Kish nevű ősi sumér városnak és tagadhatatlanul a semita történelemhez köti ami helyes is, de a szemita szó értelme ebben az időben nem faji és még nem is vallásos meghatározás volt, hanem Noé három fiának (atlantiszi különböző népek) ősiességét, tudását jelölte meg az atlantiszi kultúrán belül. Valójában a Biblia Genesis fejezetében olvashatunk először Nimrudról a nagy vadászról, akihez a magyarságunk történelmi Hunor és Magor mítosza is köthető, hiszen vele kapcsolatos e két néprészünk kialakulása helyileg, de nem időben és nem a szemita eredetű népek által, hiszen sem a hunok és sem a magyarok nem kusiták, sem elamiták vagy sabartuk és még nem is amurruk. Népünk génrendszere semmi ilyen eredetet, de még hatást sem mutat ki. Sokkal közelebb állna a valósághoz 19

20 a kassiták Neobabiloniához fűződő történelme, melyek szerint ez az etnikum nem sumériai eredetű, az északi Hiberboreuszból származtak, Nippur szent városát teljesen elveszett állapotban megtalálva kezdték az elhagyott területeket elfoglalni és a hettiták által Babylonia teljes lerombolása után a babiloniai romokra építették fel Neobabyloniát egy igen erős más birodalmakhoz való politikai kötöttséggel és melyből különös módon Egyiptommal való kapcsolata emelkedik ki. Hát igen közelebb állna ez a történelmi adat, de a magyarság, ha nem is esik ki a hyberboreuszi világból nem kasszita, hanem szkíta - szakita /kasz-szak/ - csuvas. nép, legközelebbi rokonai a mai lengyelek és a hurrita eredetű horvátok a génrendszeri vizsgálat alapján. Etnikuma a kelta fajhoz tartozó nyugati hunnak is nevezhető, akkor még nem keveredett rassz volt, akik a médmaed-magyar tanító papok által összefogva alakították meg a Méd birodalmat és az Assyr birodalomhoz kapcsolódva kerültek a Neobabyloniai birodalom közelségébe, ahol már a rokon kassziták uralkodtak. A hyberboreuszi eredet bizonyítható a Neobabiloniai kassitáknál és a turáni szkítáknál a griffmadár mítosz által, mely a hyberboreuszi turul és a papirendet szimbolizáló oroszlán egyesüléséből születik meg. Mindkét helyen nemcsak ismeretes, hanem használt is, a papirendnek a szárnyas oroszlán a szimbóluma és melyet a görögök is átvettek még Hyberboreuszból. Nimrud szimbóluma a babyloniai kultúrának, mely a leo-oroszlán konstellációi csillagállással 20

21 emlékeztet minket, az utókort az ősi kaldeusi kozmikus tudományra. Nimrud valójában nagy vadász volt, de nem földi állatokra célozta nyilát, hanem a kozmikus tudományra, ismeretekre, melyet tanított és taníttatott más papirendekkel. A magyar nevünk nem egy népet, néprészt, nem etnikumot vagy éppen fajt jelöl meg, hanem egy tanító papságot, egy kozmikus tudást a médek által és melyet őseink bizonyos része magya -rnak ejtett ki, de az őseink honfoglalása, a 7 plusz egy különböző néprészeknek vezető törzsei által egy néppé, magyarsággá forrt össze, hiszen ez volt az a közös vonás, mely mindegyik törzsnél létezett és a különböző faj eltörlése miatt volt szükség a vérszerződésre! Sajnálom, hogy népemet kiábrándítom a nagy sumér vérrokonság valóságától, de nem az ősi babyloniai tudományától, hagyományától, hiszen a babyloniai hagyaték fennmaradt nemcsak a kassitak által felépített Neobabyloniában vagy éppen az Assyr időkből, hanem a honfoglaló magyarsághoz szegődő kaldeus papok is a bor-nyek nemzetség által és pontosan ez a kultúra hozza össze népünket az amerikai indiánok ismeretével, kozmikus törvényeivel. Megtettem, hiszen régóta ismerem, hírdetem. A nagy világ mozgalomban, melyben népek, nyelvek, kultúrák százai tűntek el, olvadtak be más fajokba, beszédmódokba és új tudományokba, hiszen sajnos ez a fejlődés útja! Mi nem tűntünk el, sőt új vérrel frissítve, új áldott névvel, új erővel vettük fel a harcunkat maroknyi magyarságunk létéért! 21

22 Tilmun országa Amikor Nimród Atyánk járt az élen, akkor még szűzi volt a föld bőségben hajdanában előtte régen Tilmun országa volt az éden előtt évezredekkel telítve reménnyel! Fénylő sumér városain osztoztak Kiskirályok, Földi Istenek. Akkor még gyermek oroszlánnal játszott, fácán énekelt, s nem sírt, nem kiáltott. Farkas bárányt nem bántott, az ég madarai malátát nem csipkedtek, galamb feje sem csüggedt le. Senki sem monda fáj a szemem, nem látok senki nem mondta öreg vagyok. Tukris aranyát szállították a rakpartra Tilmunban Meluha országából lazurkövet, karneolt ékeset Narhasi országából kristályt, topázt, drágakövet Magan országából szilárd rezet, diorit követ, ébenfát keményet, megcsodálják a Tengerek! Sátor ország s Elám adjon gyapjút, ércet, Királyi ékességet Tengerföldi ananászt, datolyát, szezámolajat, előkelő ruhát, Tilmun országban háromszoros a Termés, Isteni benne a bőség! 22

23 A Betlehemi csillag Magát a Betlehem csillagot még Sumér szippári alapítású csillagdában figyelték. Később a Jézus születésekor a mágusok egyik rendje Judához közel fekvőt bízott meg, mert már akkor várták az emberiség megváltását. S a Jézus csillagát a világosság Istennek fiát várták a nagy mágusok s a csillagászok központja vissszavezet Szippárba és utána Odesszába a Nimród Atyánk városába, a nagy csillagász mágus alapító központjába. Jézus működő tanítása az ő általa használt vallásos fogalmak Világosság Istene, Világosság fiai, Sötétség fiai zoroaszteri erkölcsi elveken alapul. Orion csillag Mikor Nimród Atyánk a csillagos eget nézte tűz gyúlt a szemében, megnőtt a szívverése, lelke égi kincstárral lett telítve, csillogó arannyal tele, benne élt a harmónia zenéje Istenhez magaslott nézése Fénylő szentélye volt az ő jelképe. A földi útját járta az Istennek kedvében, ez volt az ő elhivatott élete. S vadászni a Titkok erdősűrűjében Hunorral Magorral, két fiával Elbűvölte őzek, szarvasok éneke, ő volt az Orion csillag földi jelképe életében. 23

24 A Hunor és Magor égi mitológia Éj leng alá a vadonba Hunor vezér szarvast űz a bokorba, léptei bolyongva eltéved míg Magort űzik folyton az égi fények! Így elválasztják őket a vadon-vidékek. Magorban a csillagok tovább égnek behódol a Tejúton Istár-Istennőnek a haja és szeme, szeretet-sugarának s a menny ívén célba ér a csodás pályája. Úgy érzi Istárnak ő mindig hinni fog s a Tejúton talált hont Míg Hunor ijjal, s lovával harcba száll a világgal Atilla Hunor ükunokája kardja ereje, ragyogása Magortól kapott égi szent erő áldása, ez a Hunor és Magor égi legendája. Megyek a múltból megyek a jövőben jön velem szemben titkot súg nekem szemem rebben, súlyos szárnyú képzelet az ember lelkében ás, csillagokban, Nimród örökségében jársz te őrült égi vadász. Csaba vezér is ott van az égen fönn, csillogásuk gyönyör, égi, mágikus kör, A múlt a lélek kapura tör s az álmaim a szellemem írja föl a múltam a jelenemnek káprázatos tükör. A jövőben velem fordul a föld lent és fönt hozhat pompás földi élet közt hozhat vízözönt Uram nézek én az égre föl az igazság elvál a félelemtől. Az életemben az életem sorsa függ a jövőtől. 24

25 Jézus halotti leple Jézus halotti leplének hírneve Krisztus után s ötszázhuszonötben Edesszában s az egész világ Keresztény világában magasra szökkent. Justiniánusz császár templomot építtetett a szent lepel őrízetére, 554-ből származó forrás Edessza városban a leplet becses relikviának tisztelték, bizonyítható levélváltás alapján Edessza és Róma közt. Edessza a Nimród ős városa örömmel hivatkozhat arra, hogy a Teologusai tanítása hiteles, maga Jézus Urunk pecsételte meg halotti leplének elküldésével. Hatszázban fellendült újra Edessza városnak szellemi híre. Ős keresztények Jézus személyiségét, tanítása lényegét sokkal közelebbről ismerték, mint késői tévtanok követői. 25

26 A honfoglalás előtti korszak A középkori Magyar krónikákban feljegyeztek egy honfoglalás előtti vezér listát, vagy király listát. Ez is egy nagyszerű útmutató számunkra, hogy merre jártak őseink, mivel a nevek közül sokat felismerünk a közép-ázsiai történelemből. Így tehát az időt is meg lehet határozni a történelmi adatokból. Mitológiai ősök csoportja 1. Nimród Babiloni Niprut, napfejedelem Mezopotámia,Irán 2. Magor/Hunor Mitras-a/Mihir a nap és harc istene Turán 3. Bor Esetleg Bor-isten, a szityák szarvas-anyja Szkíta Ősnemzetségek alapítói 4. Dama A hún birodalom alapítója Tuman? Mongólia I.e.200 A Tana cím hún császárt jelez, de a szumírok első királya szintén ETANA. 5. Keve Méd királyi nemzetség. (Kávi) 6. Keled Káld nemzetség, a médek, szittyák vezérnemzete 7. Ker Khuri a mezopotámiai szubartui népek vezérnemzete 8. Belér Alán király, nemzetével a húnok egyesültek 26

27 Turáni Királyok 9. Kadar c.387 Gadahar, Kidara hushán-hún király K.Irán 10. Otmar K.Irán 11. Farkas c.390 Prakasa és Tarika, k.iráni pénzeken. 12. BendeKurt c.395?? Kursik, Basik, Karaton Hún fejedelmek?? 13. Bokeny Bahram Perzsa király, a húnok királya is 14. Csanád Ks.na.waz fehér-hún király. K.Irán 15. Budli EB.DAL/EPTAH/HEPTALI stb. fehér-hún K.Irán 16. Besz-ter GOBAZesz (Kopasz/TAR) hún Kaukázus 17. Mike ?? 18. Miskéc ?? 19. Ombod Amabaz-uk szabír hún fejedelem Kaukázus 20. Kölcse ?? 21. Levente Alamand-ros M/V Kaukázus 22. Lél Zamor c Zombor c585 Zaber Khán/Zamergan Kutigur hún Don Folyó 25. Balog Bilge Kagán, kök türk birodalom. Turkestán 26. Bulcsu Bulcso (Bonfiditől) É.K.Irán 27. Solt ?? 28. Berend ?? 29. Kadicsa Szabír hún 30. Opos Kaukázusi Magyar (Upas Ibn Madar) Kaukázus 31. Ethei

28 32. Szemen Szamani dinasztia?? Aral Tenger 33. Torda Ügyek Dentu Magyaria királya Fekete Tenger 35. Álmos Árpád Magyarország 37. Zoltán/Solt Magyarország 38. Taksony Magyarország 39. Géza Magyarország 40. Vajk/István Magyarország Ez a lista főleg az ős-szittya alapból kiindulva a szittyapártus-avar-hún féle turáni népek őseit és királyait tartalmazza. Ezek az adatok teljesen egyeznek az eddig előadott történelmi adatokkal. Kiindulva a Turáni-Alföldről és a környékéről, a húnok terjeszkedése elindított egy népvándorlási korszakot. A Magyarral rokon fehér-hún (jücsi), ugor, és Magyar-szaka-urak korán érezték a keleti húnok terjeszkedését és évszázadokig tartó hatalmát. Közeli szomszédaik voltak a húnoknak. Amikor a kínaiak kiűzték az északi húnokat, megint nyugatra nyomták őket. A honfoglaló törzsek nevei: MAGYAR, NYÉK, KÉRI, KESZI, TARJÁN, KÜRT-GYARMAT és JENÖ s vezéreik: ÁLMOS, ÁRPÁD, HUBA, TÖHÖTÖM, OND, ELÖD, és TAS. 28

29 Atilla, Álmos Árpád, a világnak az őre ti voltatok, a Koszmosz megtestesítője. Ti voltatok az ég származottja, a mennyek fia. Álmos vezér sok éven át készült elfoglalni Atilla honát, őseink hagyatékát, a szívében dajkált igaz álmát a szép Pannóniát! Álmos vezér volt Atilla király ivadéka két misztikus vezérnek Meg, hogy azért támadta meg Vatikánt, mert igazából Vatikánt Ravennában építették és lassan áthelyezkedtek Rómába, ahol az Etruszk rokon nép naptemploma állott, ahol most a Vatikán van és annak a tetejében helyezték el a Vatikánt. Róma Szkíta, Etruszk város volt Atilla, Álmos vérében élt különös karizma Nimród vadász ősatyának nyomában őserdők avarában titkos nyomra vezető írásokra, sárgult levelekre az idő az üzenetet reá rótta. Álmos vezér s Árpád a fia érzelmük rátalált az ős Magyarokra, Hunokra, a nyomukra. Ég és föld mindensége a Koszmosz megtestesítője volt a földön Hun s Magyar birodalom, okkal létrejötte, bolygók állásának elrendeltetése hajtotta végre. Vatikán s ezért támadott Atilla, hogy megvédje a Nagy naptemplomot és, hogy mai nap a föld alatt megvannak a maradványok s, hogy a katakombák ma is működnek könyvnyomdaként és sok különös szférák vannak és, hogy az Etruszkok leszármazottai az Albánok. 29

30 Mese Atilláról Azt is hallottam, hogy Dobogókőnél a Pilisben létezik egy csillagkapu, melyen az ufósok a világból kimennek másik bolygókra, ott oly erős az energia, hogy elviszi őket más dimenzióba. Még Atilla Hunkirály életében volt ott egy szent város és Naptemplom s a föld alatt a Budai várral összeköttetésben volt! Még azt is hallottam, hogy Nagyszentmiklóstól Aradig volt egy Kazamata. Érdekes monda Amikor Atilla Király a Vatikánt megtámadta, az igazi oka más mint, ahogy le van róla írva. Etruszkok, Szkíták földje volt Róma a Vatikán Ravennában székelt. Idővel a Latinok kitúrták az Etruszkokat és az ő Naptemplomukra építették az új Vatikánt és ezért támadott reájuk Atilla vezér és ő ezért vett feleségül, ágyasul kurtizán vezér nőket, hogy béke legyen Európában. Különben Atilla Király látnok volt és, hogy már a mai Vatikán katakombáját könyvnyomdának használják, ami az Etruszkok naptemploma volt. 30

31 Keleti nagy legenda Keletről jön a Magyar áldást osztó táltos. Kezében arany íjat tart a vezér Álmos pajzsa fogásán Turul madár kormányoz. Turul okos fején szép drágaköves Korona önmagát a népet a pajzs ura kormányozza. Álmos vezér Etelközön át, vezéreiddel jöttél Erdély Szkíta Hunok közé Atilla sarjai közé. Ősük legendája bennük él Magyar népnek ő testvér! Álmos fejedelem, ő a fej maga, ő a Dinasztia Árpád a fia, a honfoglalás végrehajtója Emese ősanyánk legszebb álma, a neve benne él a legendákban Álmos vezér a Magyarok legnagyobb álma, életét a hazáért Istennek feláldozta Magyarország első vezére, atyja, tőle erednek a Magyarok vére szerint összes királya. Legenda Hun, Avar, Kun, Magyar, Besenyő temetkezési s szent dombokat is hívtak Eszter Istár ciszternek. Olyan helyre lett építve a szentély esetleg templom, stupa tetején, ahova az esthajnalcsillag sugara jól érezhető volt és a föld alatt is nyújtott szeretet áramlatot az elhunytaknak. Hogy már Eszter név héber annyi bizonyos, hogy a magyar est szóban és stern németben kifejezi tevékenységét és hajnalig az égen csillog az esthajnalcsillag. 31

32 Emese ősanyánk álma Istentől eredő volt az álma! Fent az égen a kéklábú Turul madár képében jelent meg az Isteni szellem! S forrás fakadt Emese méhében, s ágyékából dicső Királyok származnak, egy új hazába vándorolnak vagy régibe vissza reinkarnálódnak s az álmában feltűnő képet Isten küldetésének érezte és fiát Álmos névvel kitüntette, nevezte az ős nyelven annyit jelent Szent Álmos vezér ivadékából lett Így minden Király vezér Szent! Álmos vezért már az őshazában a Magyar nép kereszténynek tekintette, ez az igaz monda, hisz Álmos az Isten és a Mennyek fia ő égi származású uralkodó ős Jézus hitű keresztények voltak, a tizenkét Apostol sok keleti népet térített Jézus hitre, Táltosok beszéde legendában mesélte, Székelyeknél Péter járt térítőben. Az ős Magyar hit is tovább élt addig, amíg a judeai keresztény Katolikus hittérítők tűzzel, vassal ki nem irtották a Táltosokat és a hitet a népből, de mi ős Magyarok keresztények voltunk rég úgy mint a Médek, Koptok és sok keleti népek ma is. 32

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere A hólyagduda a sztyeppei nagyállattartó rokonnépek találmánya. A hozzá való hólyagot korábban vizes vagy kumiszos-tömlőként használták (iszák), vagy levegővel fölfújva a gyerekeknek készítettek belőle

Részletesebben

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak nevezték

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Adacsi Veszelszki Ferenc. Nimród legenda

Adacsi Veszelszki Ferenc. Nimród legenda Adacsi Veszelszki Ferenc Nimród legenda A Sumer és a magyar nép életében úgy maradt fenn a Nimród legenda, hogy a szájhagyomány örökítette nemzedékről, nemzedékre. Igaz ma már megkopott ez a legenda, de

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz Első rész EGYIPTOM OZIRISZ Menekülés Egyiptomba Íme, az Úrnak angyala, megjelenék Józsefnek álomban, és mondá: Kelj fel, vedd a gyermeket az ő anyjával egyben, és szaladj Egyiptomba! A kereszténység az

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései

A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései Megjelent: KAPU, 2012.04, 55-57. old. Részletek a hasonló című, készülő könyvből Európa önazonosságának kérdése Az

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó Bálint Kálmán (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com Szerepjáték és világszemlélet beadandó A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára 1 Sárkányok a valóságban Sárkány, ez az egy szó minden

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben