Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens"

Átírás

1 A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Társadalomtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj;, BSc = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben Tagozat Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens Mentődolgozók egészségmagatartásának rizikó és protektív Egészségügyi tanulmányok Talabér Krisztina BSc PTE ETK Dr. Deutsch Krisztina egyetemi adjunktus tényezői, különös tekintettel a mentődolgozók rekreálódására Esztétika 1. László Laura Csengelle MA ELTE BTK Kizárt lezárások Seregi Tamás egyetemi adjunktus A jelenlét csöndje. Pilinszky János színháza - drámák és Esztétika 2. Kintli Borbála ELTE BTK Darida Veronika egyetemi adjunktus színházesztétika A mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelntéstulajdonítás a Filmtudomány 1. Berényi Csaba SZTE BTK Dr. Török Ervin egyetemi adjunktus Final Cutban Filmtudomány 2. Vincze-Bába Gabriella PPKE BTK Az Örök mozi idő-képe Pócsik Andrea egyetemi adjunktus Filmtudomány Lips Adrián MA KRE BTK Honvágy az időben. A kettős én szerepe a Karády-jelenségben Dr. Sepsi Enikő 1. Gyöngyösi Megyer MA ELTE BTK A történeti tapasztalat és az emlékezet Walter Benjaminnál Dr. Olay Csaba Dr. Somlyó Bálint Polgári engedetlen volt-e az első polgári engedetlen? Thoreau 2. Szabó Ferenc MA SZTE BTK Dr. Czeglédi András egyetemi adjunktus politikafilozófiájáról A pszichoanalízis kritikája Deleuze és Guattari vágyfelfogása 3. Kiss Kata Dóra MA ELTE BTK Seregi Tamás egyetemi adjunktus alapján Az önmagának játszó színház. Individualitás és szabadság 3. Réthy Zsolt MA PPKE BTK Hankovszky Tamás egyetemi adjunktus Arthur Schopenhauer filozófiájában Élő Csenge Enikő MA KRE BTK Ember a hiposztászisok tükrében. Az etika és metafizika összefüggése Plótinosz filozófiájában Dr. habil. Kendeffy Gábor Dr. Vassányi Miklós dékánhelyettes Referálnak-e a fiktív nevek? Kripke és Salmon a negatív Filozófia II.: Analitikus filozófia 1. Dombrovszki Áron PTE BTK Kocsis László egyetemi adjunktus egzisztenciális állításokról Filozófia II.: Analitikus filozófia 2. Tasnádi Gábor MA ELTE BTK Szabadság és természet viszonya a harmadik antinómiában Filozófia II.: Analitikus filozófia 3. Ádám Zsófia Katalin ELTE BTK Teremtett világok Teista modális realizmus Dr. Tőzsér János tudományos főmunkatárs Filozófia II.: Analitikus filozófia 3. Chris Kalaitzidis KRE BTK "First Will" Dr. habil. Kendeffy Gábor Dr. Vassányi Miklós A morális szerencse problémája. Érvek az ellenőrzés elvének Filozófia II.: Analitikus filozófia Véber Virág MA ELTE BTK Dr. Orthmayr Imre feladása mellett Homokdűne az ember lába alatt a terep. Az etikai felelősség 1. Kántor Barbara MA ME BTK habil. Biczó Gábor jelentésváltozatai a kortárs antropológiában

2 Látogató és ki-állított objektum: pillantás és érintés a 2. Foster Hannah Daisy MA PTE BTK Dr. Kuti Klára muzeológus jelentéstulajdonításban (Múzeumelméleti vázlat) A modernizációs folyamatok hatása a megélhetési stratégiákra 3. Doszpoly Roland MA ME BTK habil. Kotics József egy ukránok és magyarok által lakott kárpátaljai településen Nótár Ilona MA ELTE TÁTK Roma családanyák karrierútjainak hatása a családjaikra Tesfay Sába tanársegéd 1. Gazda Emese Dr. Keszeg Anna egyetemi adjunktus ETDK RHK Szeretek Facezni egy Facebook-oldal működése Kolumbán Antal Dr. Vincze Hanna Orsolya "Most már én jövök?" - Az állami gondozásban élő fiatalok 2. Kiss Dóra PTE BTK Dr. Glózer Rita egyetemi adjunktus médiahasználata 3. Bacsadi Zsófia MA ELTE BTK A holokauszt ábrázolásának problémái Orbán Katalin adjunktus 3. Szűcs Anna Georgina MA PPKE BTK Olyan mintha. A vizuális metafora a társadalmi célú reklámban Kovács Ákos A performansz vége? - Marina Abramović performanszainak 1. Biró Vivien MA DE BTK Dr. Oláh Szabolcs dokumentálása és popularizálása Színház - maszk nélkül: A Katona József Színház 2. Pálóczi Alexandra MA DE BTK Dr. Keszeg Anna egyetemi adjunktus arculatváltása A kommunikáció gyógyító ereje, avagy a görbe vonalról, ami 3. Harmati Judit BME GTK Dr. Hamp Gábor egyenesbe hozhat mindent 3. Pásztori Zsuzsanna MA KRE BTK Szítá, a tökéletes nő Dr. Demeter Márton Builders of tomorrow' - A játék jövőjének újraértelmezése a 2. Balogh Fruzsina MA DE BTK Sebestyén Attila egyetemi tanársegéd LEGO Csoport márkaidentitásában Siketek esélyegyenlősége a közszolgálati médiában. Az Ég, 2. Hangyál Klára PPKE BTK P. Szilczl Dóra egyetemi adjunktus föld, férfi, nő című műsor hatásának empirikus kutatása 3. Bene Viktória DE BTK Egy kísérlet a médiahatás vizsgálatára középiskolások körében Dr. Szekeres Melinda Kocsis Andrea MA ELTE BTK A Ground Zeo öröksége. A Nemzeti 9/11 Emlékmű és Múzeum György Péter egyetemi tanár 1. Miklósová Estera KRE BTK A spanyol inkvizíció és a boszorkányperek Dr. Tóth Anna Judit tudományos munkatárs 2. Horváth Tamás Illés MA KRE BTK Szent László és Szent Zsigmond kultusza Luxemburgi Zsigmond uralkodói reprezentációjában Dr. Bubnó Hedvig Dr. habil. Romhányi Beatrix Dr. Sarnyai Csaba nyugalmazott egyetemi docens 3. Ambrus Márton MA ELTE TÁTK Magyarságkonstrukció az ugor-török háborúban Wessely Anna

3 Körmendiné Pók Zsófia MA EKF TKTK A gyermekmenhely-irodalom Magyarországon Dr. Verók Attila főiskolai docens A magyarkanizsai Népkert és Vigadó. Egy kisvárosi közpark Vázsonyi Csilla MA SZTE BTK Dr. Sándor Klára társadalmi szerepe ( ) Sztereotípiák és sztereotipizálás a Horthy-kor három magyar Nemzetközi tanulmányok I. 1. László Lilla Eszter BKF KMK Dr. Csanády Márton Tamás főiskolai tanár, szakvezető diplomatájának irodalmi hagyatékában Tamás: A szarajevói merénylet helye a történelemben: Az első Nemzetközi tanulmányok I. 2. Dudlák Tamás MA ELTE TÁTK Rada Péter egyetemi adjunktus világháború okainak kontrafaktuális elemzése Nemzetközi tanulmányok I. 2. Pálinkás Dániel BSc BCE TK West Side Story: Hollywood és a hidegháború Kőváriné Ignáth Éva egyetemi adjunktus Nemzetközi tanulmányok I. 3. Gömöri Roland MA SZTE ÁJK Kopt keresztények a katonai Egyiptomban Miletics Péter meghívott előadó Nemzetközi tanulmányok I. Illés Andrea MA SZTE ÁJK Sajtóellenőrzés a Kádár-rendszerben Szakács Ildikó Réka tanársegéd Economic Interdependence and Discord in Post-Normalisation Nemzetközi tanulmányok II. 1. Mészáros Tamás BCE TK Csicsmann László China US Relations Balance of power in the XXI. Century: Through the cases of Nemzetközi tanulmányok II. 2. Csoma Attila BSc BCE TK Polyák Pálma szakmai koordinátor Libya and Syria A klíma-menekültek nemzetközi jogi védelme - Jogi szellemek, Nemzetközi tanulmányok II. 2. Sándor Nóra Anna BCE TK Dr. Molnár Tamás egyetemi adjunktus vagy indokolatlan cirkusz? A pánszlávizmustól az energiafegyverig- avagy az eurázsiai Nemzetközi tanulmányok II. 3. Nagy András KE PK Dr. Bertalan Péter sakktábla a XXI. Században Terror a nyílt vizeken? A Sea Shepherd Conservation Society Nemzetközi tanulmányok II. Szegőfi Ákos ELTE TÁTK Majtényi Balázs tevékenysége Nemzetközi tanulmányok III. 1. Lapu Árpád SZTE ÁJK Dr. Majsa József Dr. Málovics György adjunktus Az Európai Unió kulturális politikai prioritásainak hozzájárulása Nemzetközi tanulmányok III. 2. Gombocz Éva Eszter BGF Dr. Nyusztay László CSc Professor Emeritus a magyar kulturális stratégiához Nemzetközi tanulmányok III. 3. Deák Dóra MA PPKE BTK Az európai gazdasági kormányzás problémái Dr. Győrffy Dóra Ignis fatuus? A székelyek autonómiája a nemzetközi jog Nemzetközi tanulmányok III. Budai Péter BCE TK Dr. Hoffmann Tamás egyetemi adjunktus szemszögéből, kitérve a Badinter-bizottság állásfoglalására Nemzetközi tanulmányok III. Forgács Dalma Miklós Éva Az Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszere: Kompromisszum, vagy megoldás? BCE TK Az ERASMUS csereprogram hatásai az identitás alakulására Rátkainé Jablonkai Réka egyetemi adjunktus Az "ISIS" felemelkedése: a takfirizmus erejének Nemzetközi tanulmányok IV. 1. Fodor István MA SZTE BTK Dr. Szilárdi Réka egyetemi adjunktus multidiszciplináris vizsgálata The Sino-Japanese conflict today - An analysis of the territorial Nemzetközi tanulmányok IV. 2. Szekeres Márton BSc BCE TK Polyák Pálma szakmai koordinátor dispute over the Senkaku/Diaoyu Isles A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) szerepe a koszovói Nemzetközi tanulmányok IV. 3. Lénárt Éva MA PE MFTK Dr. Garaczi Imre habilitált válságban Nemzetközi tanulmányok IV. 3. Szerencsés László BGF Koszovó és a Nemzetközi Szervezetek: Se vele se nélküle? Dr. Ferkelt Balázs Politikatudomány I. 1. Varga András MA ELTE ÁJK Az Uniós válságkezelés a demokrácia aspektusából Dr. Arató Krisztina

4 Kicsiben könnyebb? - A deliberatív demokrácia lehetőségei kis Politikatudomány I. 2. Rajnai Gergely BCE TK Dr. Lánczi András egyetemi tanár államokban Politikatudomány I. 3. Baka L. Patrik MA FTDK Szlovákiai magyarok az EP és a sajtó tükrében Mgr. Vajda Barnabás PhD egyetemi adjunktus A fékek és ellensúlyok valamint a hatalommegosztás rendszere Politikatudomány I. 3. Kalotay Kristóf ELTE ÁJK Dr. Mándi Tibor egyetemi adjunktus az Egyesült Államokban az egészségügyi törvény kapcsán Politikatudomány I. Gáll Erika Keszeg Jenő A tanügyi rendszer működésének vizsgálata a magyar nyelv és ETDK RHK Dr. Toró Tibor egyetemi tanársegéd irodalom oktatás tükrében Politikatudomány II. 1. Nábelek Fruzsina BCE TK Negatív kampány Magyarországon Dr. Török Gábor Törésvonalak és választói attitűdök a magyar politikai Politikatudomány II. 2. Szám Dorottya MA PE MFTK Berényi Eszter tanársegéd rendszerben - egy primer közvélemény-kutatás tanulságai Politika az interneten, különös tekintettel a magyar politikai erők Politikatudomány II. 3. Dabasi Zsófia ELTE ÁJK Dr. Tóth Csaba egyetemi adjunktus megjelenésére a Facebookon Politikatudomány II. 3. Kubik Bálint György Szabó Kristóf BSc BCE TK Madarat tolláról, képviselőt pártjáról Patkós Veronika PhD hallgató Válságkormányzás és válságkommunikáció: a Bokros Politikatudomány II. Szedlák Bálint ELTE ÁJK Dr. Tóth Csaba egyetemi adjunktus csomag(olás) Politikatudomány III. 1. Tóth Adrienn BCE TK Országos pártok - helyi önkormányzatok Dobos Gábor PhD hallgató Az okkupált előadó - A 2013-as budapesti egyetemfoglalás és Politikatudomány III. 2. Fényes Csongor MA ELTE TÁTK Éber Márk Áron adjunktus annak hatásai A vezér régi-új mozgalma. Demokráciaelméletek, pártok és Politikatudomány III. 2. Metz Rudolf Tamás BCE TK Dr. Balázs Zoltán mozgalmak. Fejetlenség vagy kétfejűség? Medgyessy Péter miniszterelnökjelöltté Politikatudomány III. 3. Bunford Gerda BSc BCE TK Dr. Török Gábor válása A polgár fogalma és a polgárosodás programja a Fidesz Politikatudomány III. Vékony Dorottya MA ELTE ÁJK Dr. G. Fodor Gábor politikájában I. I. I. Jövőkép - értelmi sérült emberek perspektívái Hajdú-Bihar 1. Zámbó Gabriella DE BTK Nagy Zita Éva egyetemi tanársegéd megyében 2. Swiderski Anna NYME AK Falu- és tanyagondnoki szolgálatok Fejér megyében Dr. Soós Zsolt Művészetterápiás lehetőségek a fogyatékos személyek Kelemen Boróka ETDK RHK Dr. Berszán Lídia foglalkoztatásában II. II. II. 1. Schuller Csaba ELTE TÁTK Sport és felzárkóztatás: A sport emancipációs lehetőségeinek vizsgálata az underclassbeli fiatalok körében Bass László adjunktus 2. Horváth Veronika MA PTE BTK Az iskoláskorúak kábítószerhasználata szombathelyi iskolákban Dr. Madácsy József egyetemi adjunktus 3. Szekeres Flóra NYME AK Gyermekotthonban élő és családban nevelkedő fiatalok munkavállalással kapcsolatos jövőképének összehasonlítása Dr. Soós Zsolt Szociológia I. 1. Várnagy Emma ELTE TÁTK Gyűlöletbűncselekmények Dr. Kovács Kriszta egyetemi adjunktus Szociológia I. 2. Földesi Judit KRE BTK Felnőttünk a könyvvel Az olvasási szokások kialakulásáról Dr. Török Emőke egyetemi adjunktus

5 Migráció az egészségügyben - Az orvosmigráció alakulása Szociológia I. 3. Katona Eszter ELTE TÁTK 2009 és 2013 között az Egészségügyi Engedélyezési és Simon Dávid óraadó oktató Közigazgatási Hivatal adatainak elemzése alapján Szociológia I. Szilágyi Ádám KRE BTK Új csillagok a (Gutenberg) galaxisban Szociológia II. 1. Mandácskó Eszter Panyik Barbara Dr. Bocz János Dr. Török Emőke egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Mindenki dohányzik, én miért ne tenném? Nálunk a menők BCE TK cigiznek. - A barátság és a népszerűség hatása a Pál Judit PhD hallgató középiskolások dohányzására Szociológia II. 2. Lévai Annamária BSc BCE TK A magyarországi németek sorsa a második világháború után Dr. Szántay Antal Az iskolai közösségi szolgálat iránti attitűdök a középiskolások Szociológia II. 3. Markos Valéria MA DE BTK Dr. Fényes Hajnalka körében Szociológia II. Szociológia II. Bacsák Dániel Bezsenyi Tamás Schuller Csaba Szeitl Blanka Bene Zsófia Salamon Júlia MA MA ELTE TÁTK Dr. Darvas Ágnes Dr. Mészáros György adjunktus A Fészek Művészklub a budapesti művészeti színtéren betöltött BME GTK Barna Róza Emília egyetemi adjunktus pozíciójának változásai 1901-től napjainkig Szociológia III. 1. Loncsák Noémi DE BTK Szegénységi lét az ukrajnai magyarság körében Dr. Czibere Ibolya egyetemi adjunktus Venni vagy nem venni - Az etikus fogyasztás mint politikus Szociológia III. 2. Kerekes Éva Erika BCE TK Néray Bálint PhD hallgató fogyasztás empirikus vizsgálata A politika csúcsán - A fővárosi törvényhatósági bizottság vezető Szociológia III Horváth Ágoston MA ELTE TÁTK Kiss Zsuzsanna tudományos munkatárs politikusai az közötti korszakban Dr. Király Gábor docens Szociológia IV. 1. Koplányi Emese BCE TK Nesze nekem anyaság! - Az anyasági hátrány Magyarországon Dr. Nagy Beáta Szociológia IV. 2. Neumann Károly Surman Emese Nem tudnak ezek dolgozni, csak focizni! Elméleti és gyakorlati kérdések, dilemmák az Orczy-kerti Farkasok labdarúgócsapatáról végzett kutatás során ELTE TÁTK A budapesti szexmunkás férfiak Dr. Bíró Judit A szervezett bűnözés Magyarországon a rendszerváltás Szociológia IV. 3. Bezsenyi Tamás MA ELTE ÁJK Dr. Lévay Miklós tükrében tanár Színház a társadalomban - társadalom a színházban. A Szociológia IV. Tózsa Mikolt Emese SZTE JGYPK társadalom és színház kölcsönhatása a hazai Hamletelőadások prof. Dr. Szabó Tibor egyetemi tanár tükrében Prófétizmus, kultusz és uralkodói udvar Izraelben és Máriban. Vallás- és hittudomány I. 1. Péntek Dániel Gábor Osztatlan KRE HTK Összehasonlító elemzés Ámósz és Amacjá párbeszéde (Ám Dr. Zsengellér József Gyula 7,10-17) és a prófétaságra utaló Mári szövegek alapján tanár Vallás- és hittudomány I. 2. Kató Szabolcs Ferencz MA ETDK RHK Mese, mese, meskete, királyság is fekete Jótám meséjének (Bír 9,8 15) exegézise Dr. Balogh Csaba egyetemi adjunktus Vallás- és hittudomány I. 3. Damásdi Dénes Osztatlan DRHE Mózes tipológia Máté evangéliumában Dr. Kókai-Nagy Viktor adjunktus Vallás- és hittudomány I. Novák Noémi ETDK RHK Elnyomott engem a fájdalom, és semmivé lett minden tagom (Jób 16,8) Dr. Zamfir Korinna

6 "Ugyanaz legyen mindnyájunk törvénye és vallása" - Izland Vallás- és hittudomány II. 1. Veress Dávid MA KRE BTK Dr. Vassányi Miklós kereszténnyé tétele Vallás- és hittudomány II. 2. Imriné Erdei Ildikó MA KRE BTK Isaac Newton antitrinitárius krisztológiája Dr. Vassányi Miklós docens docens Karl Rahner és Hans Urs von Balthasar kibékítésének Vallás- és hittudomány II. 3. Szarvasné Vancsura Margit MA PHF Dr. Hegyi Márton főiskolai docens lehetőségei a teológiai játékterében Vallás- és hittudomány II. 3. Welczenbach Luca KRE BTK A felszabadítás teológiája: Oscar Romero és Gustavo Gutiérrez Dr. Sarnyai Csaba Máté Vallás- és hittudomány II. Czentnár Simon Osztatlan KRE HTK Az Opus Dei Kálvin és Barth keresztségtanában Dr. Békési Sándor Vallás- és hittudomány II. Kövi Franciska MA KRE BTK Az azték emberáldozat Dr. Vassányi Miklós

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA , MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2014. október 27. november 27. MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció MSZT 2010. évi közgyűlés Plenáris előadások című éves konferenciájára

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

2013. november 29. 2. Németh Imre GKZ OTDK 1+1%-os adókultúra Konzulens: Balázsné dr. Lendvai Marietta és Dr. Antal Anita

2013. november 29. 2. Németh Imre GKZ OTDK 1+1%-os adókultúra Konzulens: Balázsné dr. Lendvai Marietta és Dr. Antal Anita TDK EREDMÉNYEK 2013. november 29. 1. ADÓZÁS 1. Ficzere Balázs Zsolt PSZK OTDK Az adórés csökkentésének lehetőségei az adóhatósági ellenőrzés eszközeivel Konzulens: Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes Margit 2.

Részletesebben

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill.

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill. 1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 : ill. 2 180 perc alatt a könyvtár körül : középiskolások könyvtárhasználati képzése a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárban / Tóthné

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben!

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! Elnöki köszöntő Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! 2013-ban szervezetünk célul tűzte ki, hogy felfrissítse és nívósabbá

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences Alkalmazott tudományok főiskolája university of applied sciences Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences 2015. március 12-13. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2015. március 12. 2015. március

Részletesebben

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni! PROGRAM 2015. július 21., kedd Közmédia sátor 12:00 Szinkronizálj velünk! Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben