Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bensõséges kapcsolatban Jézussal"

Átírás

1 XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a pannonhalmi Bazilikában február 10-én. Kedves Testvérek Mindannyian! Kedves Püspök-Fõapát Úr! Chiara Lubich a Fokolár lelkiségi mozgalom tavaly elhunyt alapítója az ezredforduló éjszakáján víziót fogalmazott meg az egyházról. Azt mondta, hogy az új évezred egyházának szimbóluma Jézus anyja, Mária lesz. A korábbi századok egyházáé talán inkább Péter, az apostol volt. A hierarchikusan szervezett, az Isten tekintélyével, emberek által vezetett, az apostolutódok irányító szerepére figyelõ egyház példaképe. Mária a Szentlélekkel eltelt, életét Istenre bízó, hívõ ember, aki egészen közeli bensõséges kapcsolatban van Jézussal. Egyetlen küldetése van: az, hogy a hitbõl éljen. Õ az az ember, akinek az élete valójában azzal kezdõdik, hogy szívébe véste az Úr angyala szavait és gyakran elgondolkodott rajtuk. Nem tudhatta elõre, nem érthette pontosan, mi történik vele még csak nem is sejthette Fia szenvedését, keresztjét, feltámadását de azt egyértelmûen tudta és végérvényesen vállalta, hogy ezután Isten irányítja életét s, hogy sorsa elválaszthatatlanul összenõtt Isten akaratával. Az egyházat a mi évezredünkben egy olyan ember szimbolizálja, aki bensõséges kapcsolatban van Jézussal és aki ráhagyatkozik a Szentlélek irányítására. Nem a hivatal, nem a tekintély, nem a kultusz képviselõje. Egy püspöki jubileumon ezek a gondolatok számomra azt jelentik, hogy a püspök szerepe az Egyházban közelít az apátéhoz a monostorban. Az egyház közösség, hívõ emberek közössége, mint a monostor. Az egyház mi magunk vagyunk: élõ közösség a Lélek erõterében, arra hivatva, hogy jele és megvalósítója legyünk, ma is, az Isten Krisztusban valósággá vált üdvözítõ szeretetének. Isten üdvözítõ szeretete a hit szerinti életünk által teljesedik ki közöttünk! A hit szerinti élet pedig közösségi természetû. A mi keresztény közösségünket a biblia közös olvasása és a liturgia közös ünneplése teszi élõ egyházzá. Megboldogult Gellért atyánk (Békés Gellért OSB) egyik könyvének a címe: Egyház a Lélek erõterében. Azért választotta ezt a könyvcímet, mert végig arról ír, hogy a Szentlélek teremti meg bennünk, az Egyházban, a testvéri összetartozást és az Istennel való kapcsolatot! A Szentlélek vezet az üdvösség útján minden A Pannonhalmi Fõapátság konvent-káptalanja január 29-i ülésén Asztrik fõapát úrnak újabb kilenc évre bizalmat szavazott az 1991-ben megkezdett fõapáti szolgálatához. A Magyar Bencés Kongregáció Konstitúcióiban elõírt tikos szavazásra a fõmonostori konvent tagok, azaz a Pannonhalmán, Bakonybélben, Tihanyban, Gyõrött, Budapesten és a rendi plébániákon élõ hatvanhét ünnepélyes fogadalmas rendtárs volt hivatalos. Asztrik fõapát út február 11-én ünnepelte püspökké szentelésének 20. évfordulóját. Pannonhalmán ünnepi szentmise keretében emlékeztünk meg a jubileumról. Fõapát úrnak a Szentlélek megvilágosító és bátorító erejét kívánjuk, hogy midõn mások javításán munkálkodik, maga is megtisztuljon! (RB 2,40) Szerk. SZÁMUNK TARTALMÁBÓL n Interjú a 80 éves Miksa atyával n Vitae fratrum n Turisztikai fejlesztések Pannonhalmán n Farsang a gimnáziumban n Barokk-idõ idõszaki kiállítás n Az Apátsági Pincészet bõvítése n Hitoktatók továbbképzése n Beszámolók a Kongregáció házaiból

2 2 BENCÉS HÍRLEVÉL megkeresztelt embert: püspököt, klerikust, laikust egyaránt. A püspök, az apát a mai evangélium példája szerint arra hivatott, hogy elsõként üljön oda Máriával Jézus lábaihoz, értékes idõt szánjon arra, hogy egyszerûen együtt legyen Urával, figyeljen rá, hallgassa meg õt, mielõtt valamit tesz érte. A püspök, az apát ebben a bensõséges Jézus-kapcsolatában hasonlít leginkább Máriához, az Istenanyához, az egyház szimbólumához, a Betániai Máriához, Márta testvéréhez. A püspök, az apát ebben a bensõséges Jézus-kapcsolatában világosodik meg, kap szavakat, kap indíttatást, erõt és bátorságot, hogy apostolutódként építse Krisztus testét, az Egyházat, vezesse a rábízottakat az üdvösség útján! Püspöknek, apátnak lenni annyit tesz mondhatjuk Simon Weil nyomán, hogy a Lélek indíttatására vállalni az irányítás szolgálatát, annak minden terhét, úgy hogy eldobok minden ellensúlyt, épp a Lélek jelenléte miatt! A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREIBÕL 2008-ban emlékeztek meg a Beuron-i Fõapátságban Placidus Wolter fõapát halálának 100. évfordulójáról. Õ volt Beuron második fõapátja, aki megszilárdította a monostor helyzetét ben lett fõapát. Testvérét, Maurus Woltert követte az apáti hivatalban. Szerzetesi életüket mindketten Rómában, a Falakon-kívüli Szent Pál Apátságban kezdték, onnan tértek vissza Németországba és alapították meg az egykori ágostonos helyen bencés monostorukat. Beuronban és szülõhelyükön Bonnban is kiállításokkal emlékeznek meg a Wolter- testvérek életérõl és munkásságáról október 19 és 22. között tartotta általános káptalanját az Osztrák Kongregáció a bécsi Skót Apátságban. A káptalan Clemens Lashofer göttweigi apát úr vezette, aki a kongregáció prézese. A kongregációhoz 14 önálló monostor tartozik, 12 apátság és 2 perjelség, amelyeket 696 és 2005 között alapítottak. A kongregációnak 388 tagja van. Az írországi Glenstal Apátságban október 29-én apáttá választották Patrick Hedermann testvért. Ha a választást megerõsítik, akkor az apáttá benedikálás elõtt még pappá kell szentelni Glenstal ötödik apátját, aki megválasztásakor 64 éves volt. Elõdje Martin apát úr tizenhat évig vezette a közösséget január 14.-e Boniface Wimmer fõapátnak, az Amerikai-Cassinói Kongregáció alapítója születésének 200. évfordulója. Az 1846-ban, általa alapított Saint Vincent Fõapátság, ma a világ legnagyobb monostora. Az évforduló alkalmából emlékévet nyitottak meg a fõapátságban január 23-án En Calcat bencés közössége David Tardif d Hamonville atyát választotta meg nyolcadik apátjának. Az új apát negyvennégy éves, 1993-ben tett örökfogadalmat és 1999-ben szentelték pappá. Biblikus tanár és zenész. Az új apát benedikálására március 25-én kerül sor. Az Ausztráliában tomboló bozóttüzek nem kímélték a Tarrawarrában lévõ ciszterci atyákat sem. A Melbourne-tõl 60 kilométerre lévõ monostort épületeiben nem esett kár, de 60 hektár földjük a lángok martaléka lett, 60 elsõéves marhájuk is elpusztult, újtelepítésû erdeik egy része, valamint a kerítések egy része is megsemmisült a tûzben január 29-én, életének 79. évében Mettenben elhunyt Adalbert Seipolt atya ben tett fogadalmat és írói munkássága révén vált ismertté. Könyvei egy millió példány fölött fogytak. Elsõ mûve (Minden út Rómába vezet) 1958-ban jelent meg és hét nyelvre fordították le január 30-án a Bregenzben lévõ Mehrerau ciszterci monostorban a 38 éves Anselm von Linde atyát választották apáttá. XVI. Benedek pápa a választást február 18-án erõsítette meg. Az apátbenedikálásra március 21-én kerül sor. A Wettingen- Mehrerau-i ciszterci monostor területi apátság, és közvetlenül a pápa fennhatósága alá tartozik. Az apát az osztrák püspöki konferencia tagja. Az összeállítást készítette: Kelemen atya

3 BENCÉS HÍRLEVÉL 3 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG Pro Pannonhalma Díj A Pannonhalmi Fõapátság Pro Pannonhalma megnevezéssel díjat alapított azon belsõ és külsõ munkatársai részére, akik a Fõmonostor célkitûzéseinek megvalósításában jelentõs mértékben, huzamos ideig közremûködtek. A kitüntetést a Fõapáti Tanács egyetértésével 2009-ben Martonné Szilas Katalin építész, mûemléki szakmérnök asszonynak Hortobágyi Cirill perjel atya a Sándorpalotában február 20-án 50. születésnapja alkalmából elnöki emlékérmet vehetett át Sólyom Lászlótól, a Magyar Köztársaság elnökétõl. Sólyom László a kitüntetés átadásakor méltatta Cirill atya kiemelkedõ tevékenységét, amelynek köszönhetõen a bencés közösség példaértékû módon újjászervezte gazdasági életét a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben. Szívbõl gratulálunk fõszerkesztõnknek az elismeréshez! adományozta fõapát úr, melyet március 21-én Szent Benedek napján az ünnepi szentmise keretében adott át a kitüntetettnek. Martonné Szilas Katalin 1993-tól kezdõdõen a Fõapátság fõépítészeként tizenöt éven át irányította a fõmonostor, a hozzátartozó plébániák és több rendház épületállományának felújítási munkái, továbbá az új beruházások során, a tervezés és a kivitelezés fázisában ellátta a tulajdonosi képviseletet, és a beruházói feladatokat. Szakértelmével és gondosságával jelentõsen hozzájárult a Fõapátság millenniumának évében lezárult pannonhalmi rekonstrukcióhoz! Azt követõen legfontosabb munkái voltak a Bazilika tornyának, a Szent Benedek és Szûz Mária kápolnának a rekonstrukciója, a Fõapátság falakon belüli udvarai, a fõkapu elõtti tér és a várkör rehabilitációja, a fõkapu, a Millenniumi emlékmû és a Boldogasszony kápolna felújítása. A sok új épület, köztük tanári lakások, a Kosaras-dombi turistafogadó és a pincészet létesítése. Irányította továbbá a soproni, a tápi, tápszentmiklósi, tarjánpusztai templom, és a bakonybéli zarándok udvar felújítását. A Fõapátság különösen is hálás neki azért a munkáért, amit abban a bizottságban fejtett ki, amelyik elérte, hogy a Fõapátság és közvetlen természeti környezete felkerülhetett a Világörökség Listára. A Rend megbecsülése és tisztelete övezze õt. Az Úristen áldása kísérje életét és adjon erõt neki, hogy továbbra is szerettei támasza lehessen. Cirill atya

4 4 BENCÉS HÍRLEVÉL Az Úr irgalmát éneklem Interjú a nyolcvan éves Miksa atyával Miksa atya, az életed elmúlt 80 éve nyilván számtalan személyes élményed foglalata, de egyben a XX. század legfontosabb eseményeinek tanúja is. Milyen mozzanatokat emelnél ki, amelyek saját életedet, de közös (bencés) történelmünket is alapvetõen meghatározták? Azt hiszem, nehéz egy ember életében szétválasztani a személyes élményeket a közösségi élményektõl: a családban, az iskolában, a rendi közösségben, a nemzet egészében megélt tapasztalatoktól. Mint kisgyermek átéltem a nagy gazdasági válság következményeit egy falusi keresztény család életében, ugyanakkor a zalavári apátság tagjaiban megismerkedtem a késõbbi szerzetes-közösségemmel, a keszthelyi premontrei gimnáziumban pedig a katolikus neveléssel. Ez a két erõs hatás alakította ki pályaválasztásomat: bencés tanár akartam lenni ban és az azt követõ években én is megünnepeltem a magyarság nagy napjait, de 16 évesen elvittek német katonának, onnét szovjet hadifogságba kerültem. Végül is évveszteség nélkül jutottam el 1947-ben az érettségiig, s utána rögtön Pannonhalmára. De már abba a Rendbe, amely közben szegény lett, elvesztette birtokait, de még megtarthatta iskoláit. Egy év múlva államosították a gimnáziumokat, s két év múlva félve-remegve imádkoztunk Rendünk megmaradásáért, a legszükségesebb dolgainkat egy pokrócba csomagolva vártuk éjszakánkint, hogy jönnek értünk. Pályaválasztásom és jövõm két alappillére látszott akkor öszszeomlani. De aztán mégis megmaradhattunk, sõt visszakaptunk két gimnáziumot. A szentelés után rögtön Csehimindszentre kerültem kántornak, ahol papként nem mûködhettem. Viszont együtt éltem éppen a padlás-lesöprõs években egy Mindszenty bíboros miatt különösen is üldözött faluval, ott éltem meg 56-ot is. Igazában összeomolhattam volna ezekben az években, hiszen nem élhettem rendi közösségben, nem lehettem tanár, nem mûködhettem mint pap. De mindig kaptam elegendõ erõt és kegyelmet ban visszajöhettem a Rendbe, megkezdhettem tanulmányaimat az egyetemen, és Gyõrött már tanárként és nevelõként dolgozhattam. Aztán jött az eltiltás, Pannonhalmán néhány hónap könyvtárosság, majd lassan vissza az iskolába, majd Gyõrbe igazgatónak, ahol a szívrohamom után tanárként maradtam tól vagyok ismét Pannonhalmán. Ezeket az éveket nehézzé tette az állandó megfigyelés, a sok zaklatás, a beszervezési kísérlet. De naponta imádkozhattam a közösségben a zsolozsmát, s ez a Zsinat adta lendülettel együtt feledtetett minden nehézséget. Egy nagykáptalannak moderátora is voltam, tartottam elõadást a szerzetes-közösség belsõ dinamikájáról, de talán a liturgia reformja volt számomra személyesen a legfontosabb. Gyõrött én tettem át az Exsultet dallamát a magyar szövegre s én énekeltem azt elõször magyarul; sok megfogalmazásomat, fordításomat imádkozzuk még ma is, kézírásommal és gépelésemmel készült sok liturgikus szövegünk. Errõl igazában órákig tudnék beszélni. Talán legyen elég annyi, hogy jutalmul azt a nagy élményt kaptam, hogy 1996-ban, a pápalátogatás alkalmával a Vatikáni Rádióban én imádkozhattam elõ a Szentatya helyett az egész világnak a szentolvasót. Egyik fontos és meghatározó munkaterületed az iskola: tanítasz, szakkört tartasz, részt ve-

5 BENCÉS HÍRLEVÉL 5 szel a szülõk felvételiztetésében, és a diákidegenvezetõ programban is elõadásokat tartasz. Milyennek látod a mostani ifjúságot és a mai pannonhalmi iskolát? Hogy erre a kérdésre egyáltalán választ adhassak, ismét együtt kell látnunk az 1948 elõtti egyházi iskolát, amelybe még én jártam, az 1950 utáni magyar egyházi iskolát, amelyben tanítani kezdtem, s a mostanit, amelyben még ma is jelen vagyok. A helyes megítéléshez fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy nem feledtem el 80 évesen sem, hogy én is voltam diák, s hogy én is voltam kamasz. S ha így próbálok felelni a kérdésre, elõször is a sokszor hangoztatott véleményemet kell megismételnem: a diákok nem roszszabbak, mint régen, csak mások. S ebben igen nagy része van annak a sok változásnak, amelyen nagyszüleik és szüleik generációja, illetve õk maguk átmentek. Csak közhelyesen tudom kifejezni: koruk gyermekei õk is, nem képesek kivonni magukat azok alól a hatások alól, amelyek születésük óta bombázzák õket. Felgyorsult az õ életük is, meghatározó lett számukra a rengeteg technikai lehetõség, amely még néhány évtizeddel ezelõtt elképzelhetetlen volt. Mindig volt kifogásolni való a mai ifjúság életében, s ezt szoktam is tréfásan hangsúlyozni. Komoly kifogásom az, hogy az élet annyira elkényezteti õket, hogy nem tanulnak meg küzdeni, de úgy látják, hogy erre nincs is szükségük, hiszen mindent elérhetnek így is. Ugyanakkor csodálom például a sportban elért eredményeiket, mert azok az ellenkezõrõl tanúskodnak. De a tanulmányi versenyeken elért sikereiket is, de ez, sajnos, csak kevés tanulót érint. A másik kifogásom a külsõ rendre vonatkozik, amely szinte már nincs is. Vagy csak úgy tûnik? Félõ, hogy a külsõ rendetlenség egyes tanulóknál a belsõ rend elvesztésével jár. Ami az iskolát illeti, azt kérem az ott dolgozó minden rendi testvéremtõl és minden világi kollégámtól, hogy nagyon következetesen képviseljék továbbra is minden órán az igazi értékeket, soha ne adják fel a reményt, ne dobják be a törülközõt. Hiszen nem olyan rosszak ezek a kölykök. Zárójelben hadd jegyezzek meg még annyit, hogy én is nagyon sokat kapok a fiúktól, még akkor is, amikor én mesélek nekik. A bencés szerzetes életében az istentisztelet és a közös étkezés terei mellett fontos (szinte szakrális) szerepet kap a könyv, a könyvtár is. Mennyiben járul hozzá a könyvtár vezetése személyes szerzeteséleted szerzeteséletünk alakításához? A könyv! Amikor a könyvtár igazgatója lettem, kétségbeesetten kértem tanácsot egy könyvtáros tanítványomtól. S õ azt mondta: Atya, csak szeretni kell a könyvet! Azt meg mindig szerettem. A családom is olvasott. Én kiskoromtól kezdve mindig megkaptam azt az olvasmányt, amire éppen akkor szükségem volt. A bencés atyák szobái meg tömve voltak könyvvel. S amikor magam is bencés lettem és megismertem a Regulát, még magasabbra emelkedett a szememben a könyv. Személyesen a legmagasabbra nyilván a Biblia, a könyvek könyve, a Lectio divina tárgya. Már nem annyira spirituális jellegû vonzódásom a régi könyvhöz. Minden régi könyv magában is egy élmény. Dupla a boldogság, ha az a régi könyv egy Biblia. A könyvtárhoz kapcsolódó külsõ tevékenységeim közül hadd emeljem ki az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének a megalapításában való közremûködésemet, s hogy a Széchényi Könyvtár raktárából államosított kötetet oszthattam vissza a saját két kezemmel az egyes rendeknek. S egy szinte hihetetlen dolgot is: az egyik Könyvfesztiválon elõadást tarthattam Szent Benedek Regulájának olvasáskultúrájáról. Ha nem a bencés közösség programjain, az istentiszteleten vagy munkaterületeiden vagy,, gyakran sétálsz, kirándulsz. Milyen személyes hobbyjaid vannak még? Személyes hobbym az, hogy még élek, hogy tudok mozogni, hogy tudok beszélni. A kirándulást említetted: otthon mindig szívesen dolgoztam a szõlõben, Pannonhalmáról Otmár atyával sokat jártam a Bakonyt, még a hetvenes években szerettem meg a Mátrát, ott túrázok most is minden évben. (S ha belefér, még azt is elmondom, hogy tegnap - bár még nagyon sáros volt - lementem az arborétumba, meg kellett néznem a hóvirágot, a tõzikét, a téltemetõt.) Hobbyra nincs idõm. Öreg vagyok, már csak keveset tudok tenni, s azt a keveset is lassabban. De ahova küldenek, elmegyek, amit rám bíznak, igyekszem megtenni, ha semmi elfoglaltságom nincsen, ülök a számítógép elõtt, egyébként pedig az Úr irgalmát éneklem örökké. Készítette: Konrád atya

6 6 BENCÉS HÍRLEVÉL Barokk idõ Idõszaki kiállítás a Pannonhalmi Fõapátságban március 21-tõl november 11-ig A Barokk-idõ címû kiállítás az idõfogalom barokk kori változását követi nyomon a tárgyi emlékek (órák, óra-ábrázolások) bemutatásával, ezzel együtt pedig betekintést ad a vallási, filozófiai kontextus megváltozásába. A kiállítás középpontjába az órát állítjuk, így a korszak egyik leggazdagabb szimbóluma köré szervezhetõ a bemutatott anyag. A kronométer, amely a mechanika törvényeivel összhangban egyenletesen méri az idõ múlását, prototípusa minden önmozgató gépezetnek, automatának. Az óra ugyanakkor nemcsak precízen mûködõ gép, hanem és innen ered szimbolikus gazdagsága a számunkra adott idõ múlására is figyelmeztet, így elszakíthatatlan kapcsolatban áll mindennapi idõérzékelésünkkel, valamint (memento moriként) az elmúlás perspektívájával. Olyan szimbólumról van tehát szó, amely összetett vallási és morális jelentéseket mozgósít. A kiállítás a mérés ideje mellett külön figyelmet szentel a mindennapi tapasztalás, a szenvedés és az eszkaton idejének. ORGONAHANGVERSENYEK A PANNONHALMI FÕAPÁTSÁGBAN április 13. Húsvéthétfõ óra Fellépõ mûvész: Kuzma Levente (orgona) június 1. Pünkösdhétfõ óra Fellépõ mûvész: Cziglényi László (orgona) augusztus 20. Szent István ünnepe óra Fellépõ mûvész: Jordi-Agusti Piqué i Collado OSB (Montserrat, Spanyolország) október 23. Nemzeti Ünnep óra Fellépõ mûvész: Áment F. Lukács OSB (orgona) Közremûködik: Szent Márton Kamarakórus december 26. Karácsony második napja és óra Fellépõ mûvész: Bartl Erzsébet

7 BENCÉS HÍRLEVÉL 7 ARCUS TEMPORUM VI. PANNONHALMI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL Idõpontja: augusztus Meghívott zeneszerzõ idén a grúz Giya Kancheli Részletes tájékoztatás a háromnapos idei fesztiválról, valamint archivált információs anyagok a korábbi évek fesztiváljairól a oldalon olvashatók. A Pannonhalmi Szemle húsvéti (2009/1.) számának témája: kereszt A tartalomból: TORINÓI SZENT MAXIMUS GHISLAIN LAFONT HAVELKA JUDIT LADÁNYI JÁNOS CSEKE ÁKOS BORBÉLY SZILÁRD RÉNYI ANDRÁS BEREGI TAMÁS VÁRSZEGI ASZTRIK Homiliája Az egy halála a többiek halála Szörnyûségek túlélõje (Egy traumafeldolgozási technikáról) A magyar jóléti állam szükségességérõl Kísérlet a messzeségrõl (Kant és megismerés határai) A kereszt kiüresítése (Pilinszky apokríf teológiájáról) A látható színeváltozása (További adalékok Caravaggio naturalizmusának képi szintaxisához) Gyötrelmek porondja (A szenvedés testi ábrázolása a tömegfilmekben és a videojátékokban) Béketûréssel URI ASAF, ZSÁVOLYA ZOLTÁN és SCHEIN GÁBOR versei A LAP MEGRENDELHETÕ: A SZERKESZTÕSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. ELINDULT ÚJ HONLAPUNK: KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETÕ (PDF) FORMÁTUMBAN: Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main:

8 8 BENCÉS HÍRLEVÉL Elkezdõdött a Fõapátság turisztikai vonzerõ fejlesztési program II IV. ütem kivitelezése Egy éve (Bencés Hírlevél X/1, 2008 tavasz) számoltunk be olvasóinknak a Fõapátság négy szakaszból álló turisztikai fejlesztési tervérõl. Az elsõ szakasz a Fõapátság belsõ udvara, a fõkapu elõtti tér és a várkör tereprendezése már 2006 decemberére elkészült az EU által társfinanszírozott Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programja keretében. Attól féltünk, hogy ha a hátralévõ három szakasz különbözõ munkáit nem lehet egy projektté gyúrni, a legalább 6-7 különbözõ pályázat már idõben nem fog beleférni a közötti Európai Uniós támogatási ciklusba, azaz megvalósíthatatlanná válik a terv. Ekkor figyeltünk fel arra a lehetõségre, melyet a 255/2006. (XII.8.) kormányrendelet biztosít, mely szerint egy kétfordulós eljárásrend keretében, ún. kiemelt projektté minõsíthetõ valamely komplex program, és így további pályáztatás nélkül támogatható. I. A folyamat május 30-án indítottuk a kiemelt projektté nyilvánítási folyamatot. Elõbb a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak kellett a Fõapátság turisztikai fejlesztési tervét a mi régiónk számára kiemeltté minõsíteni. Ezt követõen Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakértõi vizsgálták meg a terveket, majd szakmai zsûrizés után a Kormány november 28- án akciótervében nevesítette. Ezzel zárult le az elsõ szakasz. Ezután következett a tervek véglegesítése, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, a koncepció pályázattá rendezése és annak benyújtása. Végül június 4-én értesített bennünket a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. arról, hogy a pályázat nyert. Ám a munkát még mindig nem lehetet elkezdeni, ugyanis elõbb szerzõdést kellett kötnünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel mint támogatóval a támogatás felhasználásának soksok részletérõl (pl. a projekt megvalósításának és a támogatás folyósításának szakaszolása; a pénzügyi elszámolás és ellenõrzés szabályai; közbeszerzési terv; biztosítékok; stb.). A támogatási szerzõdést végül szeptember 9-én tudtuk aláírni. Ekkor azonnal megkezdõdhetett a Kosaras-dombi látogató épület kivitelezõi közbeszereztetése. A kétfordulós pályázat nyertese a Merkbau Kft. lett. Miután február 18-án aláírtuk velük a

9 BENCÉS HÍRLEVÉL 9 szerzõdést, el is kezdték a Kosaras-dombon a bontási munkálatokat. A Cseider-völgyi épület közbeszereztetése elkezdõdött, az arborétumi illetve a kerti munkáké még hátravan. II. Mi fog megvalósulni? Négy helyszínen kezdõdik építkezés. A Kosarasdombon az infrastruktúrafejlesztés az elsõdleges. Egy új látogatói épület épül önkiszolgálóés a la carte étteremmel, kávézó helyiséggel, továbbá konferencia- és kiállítótérrel. A személygépkocsik parkolását egy félig a föld alá süllyesztett parkolóházzal szeretnénk megoldani. Az Arborétumban sétáló és pihenõ helyszíneket jelölünk ki turisták részére. A Kertészetben a monostori gyógynövény-tradíciót szeretnénk bemutatni egy gyógynövénykerttel, valamint egy levendula feldolgozó látványmûhellyel. Továbbá a régi gazdasági épület átalakításával vetítõterem és kávézó, továbbá ajándékbolt készül. A Hospodár kertben szabadtéri rendezvény helyszín épül, továbbá egy pihenõ és rekreációs rész a Konvent számára. A Cseiderben ifjúsági zarándokházat építünk, egy központi közösségi épülettel, továbbá négy önálló szállásépülettel. A lakórész három tizenhat-ágyas ifjúsági szállásból, két hatágyas és három kétágyas családi szálláshelybõl, továbbá egy egyfõs szobából áll. Így a létesítmény pótágyakkal együtt hatvan ember elszállásolására alkalmas. III. Költség és határidõ Az összköltség 1,568 millió forint, melynek 80 %-a támogatás. A szerzõdés szerint július 27-e a teljes projekt megvalósításának határideje. A cseideri épület az idén év végére készül el. A Kosaras-dombon arra törekszünk, hogy az építkezés lehetõleg csak egy turistaszezont érintsen, azaz 2010 tavaszától már megújult környezet várja a hozzánk látogatókat. Az arborétumi és a kertészeti munkákra jövõre kerül sor. Cirill atya VÁLTOZÁSOK AZ APÁTSÁGI PARKOLÁSI RENDBEN A KOSARAS-DOMBI FELÚJÍTÁS IDEJÉN A Kosaras-dombi parkoló nem üzemel! Mindazokat, akik személygépkocsival érkeznek Pannonhalmára, arra kérjük, hogy a Kosaras dombi építkezés ideje alatt figyeljék az eligazító táblákat. A régi autóparkolót az arborétum és kertészet sarkánál kialakított új parkoló váltja ki. Innen kisbuszok viszik a vendégeket a Látogatóközpontba. Az autóbuszok is ezen az útvonalon közlekednek, de számukra parkolási lehetõséget Pannonhalma város piacterén tudunk biztosítani. (A buszparkolásra külön térkép vonatkozik, amely elõzetesen letölthetõ a Fõapátság honlapjáról.) Kérjük, Pannonhalmára érkezésük elõtt tájékozódjanak a honlapon, szükség esetén hívják fel idegenforgalmi irodánkat (96/ ), és figyeljék az eligazító táblákat. Az autóparkolóban információs pontot találnak, ahol munkatársaink szívesen segítenek az eligazodásban. Megértésüket kérve és együttmûködésükre számítva: TriCollis Apátsági Tárlatvezetõ Iroda

10 10 BENCÉS HÍRLEVÉL Farsang 2009, avagy a Pannonhalmi Alkotmányos Monarchiáról ahol a 12.-esek egymással versengenek évrõl évre, azért, hogy kormányfõjük helyi megnevezéssel királyjelöltjük egy teljes napra legálisan átvegye a hatalmat az igazgatótól. Tény, a Pannonhalmi Alkotmány különbözik a Magyar Köztársaságétól, hiszen királyunk csak egy rövid/hosszú (eldöntendõ) napig uralkodik, és a szavazás is leginkább pont azokat érinti, akik még nem töltötték be 18. életévüket, azaz a gimnázium tanulóit. Ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy az iskola alapul veszi és természetesen továbbfejleszti a szerte a világban bevett választási procedúrákat: nálunk is létezett Választási Iroda, amely valamely különleges kegy révén a szavazótábort kiszélesítette a valamikori pannonhalmi diákokkal és tanárokkal; megrendezésre került az Õssztûz, ami leginkább egy televíziós disputára hasonlított, ahol a jelöltek kulturáltan vitatkozhattak, hogy bebizonyítsák, az õ programjuk a megvalósításra legméltóbb; és végül, de nem utolsósorban, ugyanúgy pártokba csoportosultak a végzõsök, mint a nagyok, és akárcsak õk, a 12.-esek is kampánnyal igyekeztek megnyerni a évi választást. Az idei kiírásban három párt indult, ezzel lényegében lefedve az egész évfolyamot. Szigorúan abc-sorrendben ezek a következõ névvel, arculattal, irányvonallal kandidáltak: (mint azt a továbbiakban is látni lehet majd, az elnevezés mindenhol rendkívül sokatmondó) 1. Arab Liga: A párt tagjai királyjelöltjüket dubai sejkként (sejkjelölt) mutatták be, miközben maguk is kaftánt, de legalábbis tagiát (fejkendõ) hordtak. Megpróbálták elhozni Pannonhalmára az Arab Emírségek néhány fényûzõ gyöngyszemét, az arab kultúra virágait. Kampányukban megint csak a nagyokhoz hasonlóan bevetették a médiák (kampányfilmek, elfogulatlan híradások) is. S a Liga névhez hûen tanúságát adták az A és B osztályok kooperációs lehetõségeinek is. 2. Kovbojok: A messzi vadnyugat sarkanytúscsizmás alakjait lehetett viszontlátni az iskolában, akik farmernadrágjukban, ingükkel, karimás kalapjukkal és pisztolyaikkal hódítottak. Minden gyerek álmát, a pisztolyhõst jelenítették meg. Teamjük túlnyomó részét az A-sok adták. 3. Õsközösség: Igyekeztek a diákságot visszavarázsolni egészen a Farsang õsidejébe, sõt, még korábbra, öltözékük zsákokból és bundákból állt, mezítlábjárásukat egy (bunkós-) bottal támogatták. Idõszámításunk elõtti profiljuk célja a modern-kori kampány cicomájának, törtetõ versengésének, a kapitalizmusnak (!) levetkezése volt. A párt túlnyomórészt B-sekbõl állt. A pártok február 18-án, szerdán léphettek a nyilvánosság elé. Rögtön ezen a napon egy karneváli felvonulás biztosított lehetõséget a bemutatkozásukra a várkörön, ahol a dermesztõ hideg ellenére az iskola diáksága szép számmal megjelent, szintén farsangi öltözetben. Akárcsak a többi napra, erre is átvállalták a pártok az ébresztõt a prefektusoktól. A tornateremben pedig ezen az estén

11 BENCÉS HÍRLEVÉL 11 rendezték meg az Össztüzet, ahol Titusz atya vitavezetõként, sokak szerint született showmanként koordinálta a beszélgetést. A csütörtöki, valamint pénteki napok szünetei, kimenõi, estéi izgalmas programokkal szolgáltak: tolókocsiverseny, kötélhúzás, lasszózás, szkander, könyvtárlátogatás, csatornatúra. Az Oázis nevû zenés-koncertes-társasjátékos klubhelyiséget az Arab Liga nonstop nyitva tartotta, ahol pártkarkötõkkel honorálta a látogatókat, a Kovbojok teremfocibajnokságot szerveztek, majd utána Szalont nyitottak, míg az Õsközösség a tv-s Beugró mintájára BeugrÕSt szervezett. Immár hagyományos módon az órák közötti ételosztásból mindhárom csapat aktívan kivette részét: temérdek zsíros-hagymás/lekváros/nutellás kenyeret, melegszendvicset, ropogtatnivalót, több száz palacsintát, és ezer pohárnyi szörpöt/teát kínáltak. Ezenfelül mindhárman átvállaltak egy-egy vacsorát a konyhától, és kebabot, amerikai sültkrumplit, vagy fagyis banánt szolgáltak fel. A szombati kampánycsend során az iskola, immáron újra nyüzsgés nélkül szokatlan volt. Ezt az idõt a pártmûsorok tökéletesítésére lehetett felhasználni: ez leggyakrabban egy saját készítésû filmbõl és egy színpadi elõadásból áll, ami általában összegzi az egyes pártok egy hetes munkáját, és elismétli a királyi ígéreteket. Ezek elõadását követi a szavazás, majd az eredményhirdetéssel egybekötött koronázási ceremónia ben az Arab Liga és jelöltje, Pirisi Gergõ sejk nyert 133 szavazattal. A második az Õsközösség lett, 120 szavazattal, míg a Kovbojok 53 szavazatot kaptak. Vasárnapra a sejk felkérte a többi pártot is, hogy szervezzék meg beígért programjaikat, ezzel is színesebbé téve a Farsangot lezáró, Fennséges napot. Lehetséges befejezések: A.) Jövõre ismét lesz választás. Szavazz Te /Szavazzon Ön is! B.) Jövõre ismét lesz Farsang. Ilyenkor meglátogatni Pannonhalmát kiváló alkalom arra, hogy a Magyar Bencés Kongregáció központját (esetleg Alma Materünket) egy kissé más színben lássuk! Szabó Ákos (Arab Liga) 12. B 1 % a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak n n n n n A közhasznú Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány célja a Gimnázium célkitûzéseinek támogatása: oktatási színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, és karbantartása; a tanulók részére tanulmányi utak lehetõvé tétele, kiváló eredményt elérõ iskolai tanulók jutalmazása; jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása; az iskolai könyvtár fejlesztése; általában mindazon tevékenység, amely a Gimnázium erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálja. Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1 %-ával iskolánkat támogassa! Felajánlását a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanárainak és diákjainak nevében hálásan köszönjük! A rendelkezõ nyilatkozathoz szükséges adatok: Név: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Adószám: Hardi Titusz igazgató

12 12 BENCÉS HÍRLEVÉL H Í R E K E S E M É N Y E K H Í R E K E S E M É N Y E K DECEMBER 5. A Prima Primissima Alapítvány a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Primissima-díjat adományozott Korzenszky Richárd perjel atyának. A gimnázium Teleki-termében Ritoók Zsigmond akadémikus, ny. egyetemi tanár tartott elõadást Platón Lakomájáról. DECEMBER 12. A soproni Szent Benedek Idõsek Háza fennállásának 5 éves jubileuma alkalmából Várszegi Asztrik fõapát úr hálaadó szentmisét mutatott be a bencés templomban, majd az Otthon ebédlõjében beszámolókkal emlékeztek meg a résztvevõk az elmúlt 5 év eseményeirõl. A gimnázium Teleki-termében tartott elõadást Margócsy István irodalomtörténész A paradoxonok költõje: Tandori Dezsõ címmel az elsõ két kötet poétikai újdonságairól. DECEMBER 26. Áment Lukács atya adott orgonahangversenyt a bazilikában, közremûködött a Szent Márton Kamarakórus. DECEMBER 27. Szent János apostol ünnepén Várszegi Asztrik fõapát úr megáldotta a Pannonhalmi Borvidék termelõinek új borait a bazilikában. JANUÁR 7. A gimnáziumban szerdai filmklub keretében Hitchcock-sorozat vetítésére került sor (Psycho, Szédülés, Hátsó ablak, Madarak). Ennek bevezetéseként a Teleki-teremben Gelencsér Gábor filmesztéta Vigyázat, csalok! címmel tartott elõadást. JANUÁR 13. Életének 83., szerzetességének 65. évében elhunyt Endrédy Csanád atya Sopronban. Temetése január 19-én volt Pannonhalmán. JANUÁR 16. A gimnázium Teleki-termében Mérõ László matematikus, pszichológus tartott elõadást Az intelligencia természete és mérése címmel, és válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. JANUÁR 21. A keresztények egységéért végzett ökumenikus imahét keretében a vesperáson Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettese hirdetett igét a bazilikában. JANUÁR 22. Életének 83., szerzetességének 64. évében elhunyt Mátéffy Balázs atya. Temetése január 29-én volt Pannonhalmán. A Pannonhalmi Apátsági Pincészet 2008 nyarán megkezdett bõvítésének ünnepélyes átadására került sor a közremûködõk képviselõinek jelenlétében. Az új épületrészt Várszegi Asztrik fõapát úr áldotta meg. JANUÁR A bencés szerzetesközösség lelkigyakorlatát Ghislain Lafont atya, a La Pierrequi-Vire francia bencés apátság szerzetese, a római Gergely Egyetem nyugalmazott professzora tartotta. Témája Szent Pál levele alapján: hogy megismerjem Õt és feltámadásának erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést (Fil 3,10) a jézusi módszert követve: És Mózestõl meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban Róla szólt (Lk 24,27). A lelkigyakorlat után Ghislain Lafont atya a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán, Budapesten beszélgetés keretében mutatta be a közelmúltban a Bencés Kiadó gondozásában megjelent Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? címû könyvét.

13 BENCÉS HÍRLEVÉL 13 JANUÁR 29. A Pannonhalmi Fõapátság konvent-káptalanja titkos szavazással Várszegi Asztrik fõapát úrnak újabb kilenc évre bizalmat szavazott az 1991-ben megkezdett fõapáti szolgálatához. FEBRUÁR 6. A gimnázium Teleki-termében Surányi György a CIB Bank elnöke, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke Magyarország és a pénzügyi válság címmel tartott elõadást, bemutatva a nemzetközi válság okait és fokozatos kiszélesedését. FEBRUÁR 10. Várszegi Asztrik fõapát úr püspökké szentelésének 20. évfordulója alkalmából Szent Skolasztika ünnepén a pannonhalmi bencés közösség körében adott hálát az elmúlt húsz év püspöki szolgálatáért. Homíliájában Hortobágyi Cirill perjel atya Chiara Lubich nyomán elsõként az Istenszülõ példáját állította Asztrik fõapát úr és a bencés közösség elé. Asztrik fõapát úr a vele együtt szentelt Mayer Mihály és Takács Nándor püspök atyákkal közösen, Paskai László bíboros úr vezetésével február 17-én Székesfehérváron mutatott be hálaadó szentmisét. FEBRUÁR A Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája plenáris ülést tartott Érdligeten, amelynek keretében újabb 3 évre elnökké választotta Várszegi Asztrik fõapát urat. FEBRUÁR 20. Hortobágyi Cirill perjel atya a Sándor-palotában 50. születésnapja alkalmából elnöki emlékérmet vehetett át Sólyom Lászlótól, a Magyar Köztársaság elnökétõl. Sólyom László a kitüntetés átadásakor méltatta Cirill atya kiemelkedõ tevékenységét, amelynek köszönhetõen a bencés közösség példaértékû módon újjászervezte gazdasági életét a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben. FEBRUÁR 21. A Medium pro Educatione Közhasznú Alapítvány és a Bencés Diákszövetség negyedik alkalommal rendezett jótékonysági bált a Szépmûvészeti Múzeumban. A bál világi fõvédnöke Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, egyházi fõvédnöke Várszegi Asztrik fõapát úr volt. A bál keretében tiszteletbeli bencés öregdiákká fogadták az idén 50 éves Heimann Zoltánt, aki az elmúlt idõszakban több területen is jelentõs segítséget nyújtott a bencés közösségnek. FEBRUÁR 22. Hagyományosan a hamvazószerda elõtti hétvégén rendezte meg a végzõs évfolyam az iskolai farsangot, amelynek záró estjén Hobo (Földes László) adott irodalmi estet Faludy György mûveibõl a tornateremben, Ballada a senki fiáról címmel. FEBRUÁR 25. A gimnázium diákjai a monostor szerzeteseivel együtt ünnepelték a bazilikában hamvazószerdát. A Szent Negyven Napra a Regula szavaival hívta fel valamennyiünk figyelmét Binzberger Ákos atya. FEBRUÁR 26. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Rainer M. János, az 56-os Intézet fõigazgatója tartott elõadást diákjaink számára a gimnázium Teleki-termében. FEBRUÁR 27. A gimnázium Asztrik-termében Várkonyi Gábor egyetemi adjunktus tartott elõadást Közép-Európa és a konstantinápolyi angol politika a 16. század végén címmel. FEBRUÁR 28. Szent Benedek Leányai Társaság konventje ülést tartott Tiszaújfalun, amelyen részt vett Hortobágyi Cirill és Korzenszky Richárd perjel atya is.

14 14 BENCÉS HÍRLEVÉL Az Apátsági Pincészet bõvítésének Szent Vince napi ünnepélyes átadása január 22. Január 22. az egyház naptára szerint Szent Vince diakónus és vértanú napja. Vince a mai Spanyolország területén, Osca városában született. Valérisz Valeris zaragozai püspök tanítványa és diakónusa volt. Õ volt a püspök füle, szája, szíve, szeme. Ékesszólása nagy hatással volt a hívekre. A Dioclectianus-féle üldözések elején Decianus prefektus Valenciába vitette püspökével együtt. A püspököt számûzték, Vincét pedig bátor hitvallásáért példátlan kegyetlenséggel megkínozták; 304. január 22-én szenvedett vértanúhalált. Holttestét elõbb vadak prédájául kitették, majd a tengerbe dobták, csodás módon mégis megkerült. Tisztelete azonnal, már Szent Ágoston idején elterjedt az egész Egyházban. A hagyomány szerint Szent Vince a szõlõsgazdák és pincemesterek vincellérek védõszentje. Sok helyütt ekkor tartják a szõlõszentelést: a gazda hajnalban szótlanul kivonul a szõlõbe, ott a szõlõt meghinti olyan borral, amelyet Szent János evangélista ünnepén, december 27-én szenteltek. Ha fénylik a Vince, megtelik a pince tartja a nép; ha Vince napján olvad, akkor jó szõlõtermés várható! Méltó módon Szent Vince napján került sor annak a palackos érlelésre szánt raktárt és fehérbor-erjesztõ illetve -érlelõ pinceágat magába foglaló épületrésznek az átadására, amellyel a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) keretén belül kiírt pályázat eredményeként a Pannonhalmi Apátsági Pincészet 2008-ban kibõvült. Az átadási ünnepségre meghívott vendégeket, akik között a Pincészet munkatársai és a Felügyelõbizottság tagjai mellett a pályázatírást, a tervezést, a kivitelezést, az engedélyeztetéseket és az ezekkel kapcsolatos gazdasági lebonyolítást végzõ személyek egyaránt jelen voltak, a Pincészet és a Tulajdonosok nevében Hortobágyi T. Cirill atya, a

15 BENCÉS HÍRLEVÉL 15 Pannonhalmi Fõapátság perjele, illetve a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Felügyelõbizottságának elnöke köszöntötte. Cirill atya elmondta, hogy az Apátsági Pincészet 2003-ban történt építése óta eltelt öt év elegendõ volt ahhoz, hogy mint minden új épület használatbavétele után a bõvítési-átalakítási igényeket és szempontokat egy kiegészítõ projektbe gyúrva és megvalósítva a borászat teljes körû átadása végre megtörténjen. A bõvítés létrejöttét pályázati források tették lehetõvé, hiszen a mezõgazdasági termékek értéknövelés jogcímen benyújtott pályázat kedvezõ elbírálásának köszönhetõen a 300 millió forint összköltségû projekthez 50% támogatás az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) érkezett. Bár a fejlesztésen belül a présházban is történtek átalakítások és a szõlõszállítási útvonal is felújításra került, a pályázat fõ hangsúlya a közel 300 m² mértékû pincebõvítés, amely egy palack bor érlelésére alkalmas raktárt és egy hordós fehérborok erjesztését illetve érlelését célzó új pinceágat foglal magába. A megvalósult eredményeket Liptai Zsolt fõborász mutatta be a jelenlévõknek egy séta keretében, amelyet követõen Várszegi Asztrik fõapát úr áldotta meg a Pincészet bõvített egységét. Az ünnepléshez a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Élelmiszeripari Fõosztályának vezetõje, Varga László úr mondott pohárköszöntõt, amelyhez a borok immár a Pannonhalmi Apátsági Pincészet újonnan átadott és megáldott részébõl kerültek ki. Illés Tamás marketing- és kereskedelmi vezetõ Pannonhalmi Jazz Terasz június 5. péntek (esõnap: 7. vasárnap) Vukán Berkes Kõszegi Trió (Vukán György zongora, Berkes Balázs nagybõgõ, Kõszegi Imre dobok) június 26. péntek (esõnap: 28. vasárnap) Harcsa Veronika Quartet (Harcsa Veronika ének, Blaho Attila zongora, Oláh Zoltán nagybõgõ, Majtényi Bálint dobok) július 17. péntek (esõnap: 19. vasárnap) Fábián Juli Quintet (többek között Csejtey Ákos szaxofon és Sárik Péter zongora) augusztus 14. péntek (esõnap: 16. vasárnap) Free Style Chamber Orchestra (16 kiváló zenész a Kóstolóteraszon) A koncertek a Pannonhalmi Apátsági Pincészet kóstolóteraszán kerülnek megrendezésre órai kezdettel. További információ található a oldalon és kérhetõ a címen vagy a 96/ es telefonszámon.

16 16 BENCÉS HÍRLEVÉL Tricollis Amikor a Pannonhalmi Apátsági Pincészet borházasításainak fantázianeveket keresünk, olyan elnevezéseken gondolkozunk, amelyek szoros kapcsolatot fejeznek ki a pannonhalmi hagyományainkkal és bencés örökségünkkel. A Pincészetünk elsõ házasításához társított, latin eredetû Tricollis név a három domb vagy hármasdomb jelentést hordozza. Levéltári-könyvtári feljegyzéseink alapján a korabeli apátsági pincészetnél már évszázadokkal korábban is alkalmazták ezt a nevet, kevesen tudják azonban, hogy az elnevezés a Pannónia Szent Hegyét alkotó három domb vonulatát fejezi ki, amelyek egyikén a monostor, a másik kettõn pedig a vele szomszédos Millenniumi Emlékmû, illetve a Boldogasszony-kápolna áll. A pannonhalmi borvidékre jellemzõ, annak adottságait bemutatni képes házasítást minden esetben három különbözõ dûlõnk három különbözõ szõlõfajtája alkotja, így a Tricollis szó jelentésével együtt három komoly indok adja e névválasztás megalapozottságát. Illés Tamás marketing- és kereskedelmi vezetõ Tricollis Cuvée 2008 Pincészetünk elsõ idén megjelenõ tétele A Pannonhalmi Tricollis Cuvée az Apátsági Pincészet elsõ házasítása, amely immáron a hatodik évjáratban készül. Olyan fehérbor, amely felvonultatja a borvidék legjellemzõbb fajtáit. Alapja az olaszrizling, amit rajnai rizling egészít ki. Ezt a jó savszerkezetû alapbort színesíti a fûszeres tramini. A 2008-as évben elszenvedett jégkár azonban felülírta az elmúlt 5 év megszokott házasítási gyakorlatát. Oly mértékben csökkent a tramini bormennyisége, hogy azt más szõlõvel kellett helyettesíteni a házasításban: a választás a sauvignon blanc fajtára esett. Palackba töltött borunk hûen tükrözi a 2008-as évjáratot. A kiegyenlített hõmérsékletû vegetáció friss, gazdag savszerkezetet adott a bornak. Az elkészült bor üde halványzöld színû. Illata élénk, tartós és tiszta. A rizlingekre jellemzõ citrusos illatok mellé társul a sauvignon zöldalmától egresig terjedõ készlete. Ízében illatjegyeivel párhuzamban leginkább fehérhúsú gyümölcsök dominálnak. Izgalmas aperitif, beszélgetések kísérõje, de szépen helyt áll zöldséges köretekhez illetve sült és fõtt fehérhúsokhoz egyaránt. Liptai Zsolt borász Megszületett a Tricollis nagytestvére! A 2007-es évjáratból új termékkel bõvül az Apátsági Pincészet szortimentje: vörösborunk a már ismert Tricollis néven kerül a boltok polcaira! A szõlõalapanyagot HÁROM dûlõ Széldomb- Tavaszó-Babszökõ szolgáltatja. E három ültetvény a termõterülete merlot, pinot noir és cabernet franc fajtáinknak. Az érett termést a fajták eltérõ igényeinek megfelelõ szüreti idõpontban szedtük. Az erjedés acéltartályban zajlott mintegy háromhetes héjontartással. A préselést követõ almasavbontás és az ezután következõ, 8-11 hónapig tartó érlelés másodtöltésû barrique-típusú hordókban történt. Ez idõ alatt vált italunk rubinszínû zamatos vörösborrá, amelyben a pinot noir mellett a merlot dominál, míg a bor gerincét alkotó fajtákat szépen egészíti ki a cabernet franc. A bor cseresznyés, ribizlis illatvilágát a kisfahordós érlelés finom fahéjas fûszerei teszik teljessé. Lágy tannintartalma közepes testet kölcsönöz a házasításnak, amely igazán jóivásúvá teszi azt. Borunk jellege elsõsorban sültekhez, raguhoz, sajtokhoz teszi magát ajánlhatóvá, fogyasztási hõmérsékletként pedig a C-ot javasoljuk. Liptai Zsolt borász

17 BENCÉS HÍRLEVÉL Vitae fratrum, avagy életképek a pannonhalmi növendékfolyosóról 17 Tempus nativitatis 2008 karácsonya gazdag volt ajándékokban a növendékek számára. 25-én délelõtt volt a saját, szûk körû ünneplésünk, mely talán több meglepetést is hozott, mint vártuk. Szellemes, praktikus, részben saját magunk készítette apróságok kerültek a fa alá. Különleges ajándék volt, hogy a két ünnep között rokonaink látogattak Pannonhalmára. Különleges elsõsorban azért, mert a családjaink nemcsak egymással ismerkedhettek meg, hanem talán új módon ismerhettek meg minket is. És ha már ajándékról és örömrõl van szó: Orsós Sanyi jelölt beköltözésével január 8-án gazdára lelt a növendékfolyosó egyetlen, még üresen álló szobája is. In unitate Nap mint nap látjuk, hogy Pannonhalma aktív szereplõje a magyar egyház életének. Hogy ez a jövõben is így lehessen, a fõmonostor ifjú nemzedéke is igyekszik kapcsolatokat építve részévé válni a szerzetes- és papnövendékek hazai világának. Február 8-án részt vettünk a budapesti Sapientia Fõiskolán megrendezett Unitas találkozón, ahol szinte valamennyi szeminárium és a legtöbb szerzetesközösség fiataljai képviseltették magukat. A kapcsolatépítés folyamata azonban már január végén elkezdõdött, amikor piarista növendékek látogattak hozzánk a Kalazantinumból. A szokásos programok (idegenvezetés, zsolozsma, ebéd) mellett egy jó hangulatú beszélgetést és egy testvéri focimeccset is sikerült beleilleszteni a délutánba, amin Szent Benedek fiai tisztesen helyt álltak a gyakorlottabb (és a foci terén összeszokottabb) kegyes rendi testvérekkel szemben. Ezúton is köszönet Elréd atyának a csapat erõsítéséért.! Volt februárban egy másik találkozó is: 21-én az esztergomi szeminárium másodéves kispapjai érkeztek egy hétvégére a fõmonostorba. A fentebb is említett szokásos programot egy közös szombat esti beszélgetõs-játékos rekreációval egészítettük ki. Recollectio recreatio A több szempontból is intenzív téli vizsgaidõszak után rendben elkezdõdött a fõiskolán a tavaszi szorgalmi idõszak. Ennek megalapozásaképpen (még a konvent-lelkigyakorlat elõtt) elmentünk pár napra telelni Márianosztrára. A szerény, szerzetesi egyszerûségnek megfelelõ szállást nagy erõkkel kezdtük elfogadhatóan kellemes hõmérsékletûre felfûteni, majd Márton és Sanyi felállította a konyhai infrastruktúrát és hozzákezdett a fõzéshez. A pár napos börzsönyi tartózkodás mérlege: kettõ Gundel-szintû vacsora, másfél kirándulás (azaz egy nagyobb és egy kisebb), egy nagy, nagybörzsönyi kulturális körutazás (két középkori templom, vízimalom, tájház és kedves, helybeli emberek) megannyi fotó és élmény. Természetesen a rekreáció mellett a rekollekció sem maradhatott ki az életünkbõl. Még december elején Goda Gyula tartott nekünk szûk egy napban közösségépítõ alkalmat, március 5. és 7. között pedig az attyapusztai karmelita nõvéreknél voltunk lelki-szellemi továbbképzésen. Itt két napon keresztül Kõvári Magdolna szociális testvér dolgoztatott meg minket. Megismertük a gyakorlatban a teológiai reflexió módszerét: rátekintettünk bencés karizmánkra, világból hozott kulturális gyökereinkre és az írott bencés hagyományra, teleírtunk három nagy csomagolópapírt, majd mindebbõl próbáltuk megfogalmazni azt, milyen módon szeretnénk elõrelépni saját szerzeteséletünkben. Igyekszünk. Márk testvér és Matusz Gergyely

18 18 BENCÉS HÍRLEVÉL ÚJ KIADVÁNYAINK Kees Teszelszky Az ismeretlen korona Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás (Historia Pro Futuro sorozat, várható megjelenés: húsvét) Simon T. László Nem csak Isten evangéliumát Közelítések Pál apostol örökségéhez (Napjaink Teológiája Sorozat, 2009, 336 oldal, ISBN , ára: 3850 Ft)»Szívesen nektek adtuk volna nem csak Isten evangéliumát, hanem az életünket is, mert anynyira megszerettünk benneteket«(1tessz 2,8). Figyelmünk elsõsorban nem a Pál által hirdetett evangélium tartalmára irányul, hanem az Apostol igehirdetésének mikéntjére. Pontosabban arra, hogyan állította életét Pál az evangélium szolgálatába. Mégsem Pál-életrajz, amit kézhez kap az olvasó. A jelen írás az életrajzi rekonstrukció és a Pálnál körvonalazódó teológiai reflexió rendszerezése közé sorolandó. Az Apostol örökségét megközelítve nem végérvényes válaszok megfogalmazására törekszik, hanem a problémák iránti érzékenységet kívánja ébren tartani. [ ] Ez a feladat, mondhatnánk, egy misztikus tér tágasságába invitál bennünket. Itt azonban az is elénk tárul, hogy paradox módon éppen Pál apostol legszemélyesebb tapasztalata az, amelyrõl Az apostolok cselekedetei révén az Újszövetség legrészletesebb beszámolói rendelkezésünkre állnak. Ez a bõség pedig újabb teret nyit meg elõttünk: az újszövetségi kánon alkotta univerzumot, ahol az apostoli örökség keresztény recepciójának elsõ nyomai is kirajzolódnak. Simon Tamás László Az 1963-ban született bencés szerzetes Rómában a Pontificio Ateneo Sant Anselmo egyetem teológiai fakultásán tanít Újszövetséggel kapcsolatos tárgyakat. Magyarul megjelent könyvei: Hozzatok szavakat magatokkal! (2007), Hagyományok dialógusban (2007), Nem írnokok, hanem írástudók (2008). Mennyit ér a 21. század hajnalán Corvin Mátyás nyolcvanezer aranyforintja? Ennyit kellett a királynak a diplomáciai gesztusokon kívül fizetnie, hogy Frigyes császártól visszavegye a zálogba adott magyar szent koronát. És vajon mennyi befektetés kellett ahhoz, hogy a teljes feledésbõl visszaszerezhetõk lettek a korona múltjának fontos fejezetei, mûvek, beszédek, történetek, és megszülethetett ez az alapvetõ és izgalmas könyv? A szerzõ nem a mûtárggyal, a világon egyedülálló, zománcképekkel ékesített koronaékszerrel foglalkozik. Más, merõben ismeretlen területre, a szellemi kultúra összetett és gazdag világába vezet. [ ] Hogyan alakult a korona jelentése az évszázadok alatt? Mi az összefüggés a korai nemzeti identitás fejlõdése és a koronához fûzõdõ eszmék jelentése között? [ ] ez a könyv mintegy nyilvántartása, virtuális mûhelye a koronához és egyes korok eszmevilágához közvetlenül vagy közvetve fûzõdõ nézetekkel foglalkozó hazai és külföldi tudósok munkájának. Mivel manapság a tudományos viták helyett mintha elhatalmasodna a kizárólagos kinyilatkoztatás és a felelõtlen vagdalkozás gyakorlata, aligha lehet eléggé hangsúlyozni [ ] a szerzõ etikus ellenõrzõ eljárását és elegáns vitamódszerét. R. Várkonyi Ágnes Kees Teszelszky (Roger Cornelis Emil Teszelszky) 1972-ben született Voorburgben (Hollandia). A leideni egyetemen politológiát hallgatott, Amszterdamban kelet-európai tanulmányokat folytatott ban szerezte meg tudományos fokozatát a groningeni egyetemen. Kutatási területei: politikatörténet és -elmélet; politikai gondolkodás a kora újkori Magyarországon és Hollandiában; historiográfia a Habsburg Birodalomban; magyar holland kulturális és diplomáciai kapcsolatok; a nemzeti identitás fejlõdése a kora újkori Európában; Közép-Kelet Európa napjainkban.

19 BENCÉS HÍRLEVÉL 19 SOMORJAI ÁDÁM OSB szerk. A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja Rendtörténeti füzetek 13. Pannonhalmi Fõapátság 2008, 576 oldal, ISSN HU , ISBN A magyarországi férfi és nõi rendek apostoli vizitációjának anyagára Kelemen Krizosztom pannonhalmi fõapát kinevezésének iratait keresve találtunk rá a szerkesztõ. Ebben a kötetben az apostoli vizitációt még nem a maga teljességében mutatjuk be. Inkább csak jelezzük, hogy itt van egy kutatási lehetõég. A feldolgozás során egyre inkább szétágaztak a szálak, és szükséges lehet a további vizsgálódás minden itt szóba jöhetõ szerzetesrendi levéltárban. SOMORJAI ÁDÁM OSB szerk. A Bencés Konföderáció Bencés Rendtörténet 1. Pannonhalmi Fõapátság 2009, 352 oldal, ISBN A kötetben három tanulmányt találunk. Frumentius Renner, a St. Ottilien-i fõapátság néhai levéltárosa a Bencés Konföderáció történetét dolgozza fel XIII. Leótól XII. Piusig. Dolgozatának végén bõséges forrásjegyzéket és statisztikát hoz a kezdeti dokumentumok és a Konföderáció szervezetének további tanulmányozásához. Laurentius Eschlböck OSB, a bécsi skót apátság szerzetese, doktori értekezésében a prímás apát hivatalát jogtörténeti szempontból vizsgálja, különös tekintettel az újjádolgozott Lex Propiára, a Konföderáció alaptörvényére. Somorjai Ádám OSB pedig a Szent Anzelm épületegyüttes felépítésének pénzügyi és jogi szempontjait dolgozza fel, arra a kérdésre keresve a választ, miért nem található szerzõdés az alapító Apostoli Szentszék és a bencés pímás apát, illetve a Bencés Konföderáció között. SOMORJAI ÁDÁM OSB szerk. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása II. Tanulmányok és szövegközlések METEM Budapest 2009, 264 oldal, ISBN A kötet két részbõl áll. Az elsõ részben magyar nyelvû tanulmányok vizsgálják az Apostoli Szentszék és Mindszenty József bíboros hercegprímás kapcsolattartását, közölve a dokumentumok magyar fordítását. A második részben az eredeti dokumentumokat olvashatjuk. A vizsgált periódus , az amerikai követségi menedék elsõ évei, amely 1963 júniusával zárul le (XXIII. János pápa halálával, illetve. a pápaválasztó konklávé napjaival).

20 20 BENCÉS HÍRLEVÉL DR. ENDRÉDY FERENC CSANÁD O.S.B. életének 83., szerzetességének 65. évében, a betegek szentségével megerõsítve, január 13-án hazatért Mennyei Atyjához. Temetése január 19-én volt Pannonhalmán. Csanád atya 1947-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Rómában. A hazai politikai körülmények és a létszámkorlátozás miatt nem tért vissza Magyarországra, 1955-ben a teológiai doktorátus megszerzését követõen a São Pauló-i közösségünkhöz csatlakozott ig tanított az ottani gimnáziumban, majd visszatért Európába ig a Burg Kastlban mûködõ magyar gimnázium tanára, között nevelõ Wadersloh-Diestedde-ben, majd 1992-ig kórházlelkész Bad Abbachban. Ekkor hazatért és a soproni bencés templom igazgatója lett. Szívügye volt a szegények és öregek gondozása, a soproni Szent Benedek Idõsek Háza elindításán sokat fáradozott nyarától nyugalomban élt a Szent Benedek Idõsek Házában. Isten gondviselõ jóságába vetett bizalma vezette õt egész életében, minden törekvésében. Különösen is tisztelte a Fatimai Szüzet. MÁTÉFFY ATTILA BALÁZS O.S.B. életének 83., szerzetességének 64., áldozópapságának 60. évében, a betegek szentségével megerõsítve, január 22-én hazatért Mennyei Atyjához. Temetése január 29-én volt Pannonhalmán. Balázs atya a teológiai tanulmányok végeztével, 1950-ben, létszámkereten kívüliként a Gyõri Egyházmegyében kezdte meg lelkipásztori szolgálatát. Munkakörei voltak: segédlelkész Écsen lelkész Gyõrött, a bencés templomban adminisztrátor Farádon segédlelkész Tényõn, Tatabányán, Szanyban, Újkéren és Sopronban lelkész Árpáson és Csépen segédlelkész Banán, majd Tatabányán lelkész Tatán segédlelkész Tatabánya-Óvárosban lelkész Tatán, majd Balfon segédlelkész Péren ben költözött vissza Pannonhalmára, ahol házgondnok helyettes, majd kisegítõ lelkész és a Boldogasszony kápolna õre volt. Közben a Szent Adalbert Otthon igazgató helyettese veszprémvarsányi lelkész, Láziban kisegítõ lelkész Lázi megbízott lelkésze zarándokgondozó Pannonhalmán megbízott lelkész Kismegyeren tól haláláig zarándokgondozó és kisegítõ lelkész Pannonhalmán. Balázs atya eszményeit követve tehetséges és vérbeli szónok, a katolikus hit védelmezõje volt lelkigyakorlataiban és a hit oktatásában egyaránt. Fájdalmas történeti korszak papjaként sokat küszködött környezetével és önmagával is. Gyakran érezte magát szárnyaitól megfosztott rabmadárnak. Ez árnyékként kísérte utolsó évtizedeit. Szenvedései ellenére mégis a fatimai áhítataiban, a hit-, és jegyesoktatásaiban sok gyümölcsöt termett. Engedd, Uram, hogy vidámságot és örömöt halljak (Zsolt 50,10)

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG PANNONHALMI MMXIV Programok 2014 FŐAPÁTSÁG 2014. március 21-től november 11-ig Időszaki kiállítás Ikon és ereklye: Képtisztelet Keleten és Nyugaton Kiállítások az Apátsági Major Látogatóközpontban 2014.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

P A N N O N H A L M I FŐA P Á T S Á G

P A N N O N H A L M I FŐA P Á T S Á G P A N N O N H A L M I FŐA P Á T S Á G 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység terjesztése

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 2015 2015 A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PROGRAMJAI További információ a +36 (96) 570-191-es telefonszámon vagy az info@osb.hu e-mail címen illetve a www.bences.hu weboldalon. A műsorváltoztatás

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXII

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXII PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXII Programok 2012 2012. augusztus 20. Szent István ünnepe 10.00 óra Ünnepi szentmise PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Időszaki kiállítás március 21-től november 11-ig Van egy kert útikalauz

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk!

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Karácsony közeledtével mindannyian elgondolkozunk azon, hogyan fejezhetnénk ki köszönetünket üzleti partnereinknek, munkatársainknak az egész évben nyújtott munkáért,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység terjesztése

Részletesebben

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei 1 TARTALOM Várszegi Asztrik, Előszó......................................7 Bevezetés.................................................11 Kelemen Krizosztom

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXIII

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXIII PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXIII Programok 2013 Időszaki kiállítás 2013. március 21-től november 11-ig IMAGO Portrék a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeiből 2013. augusztus 20. Szent István ünnepe A PANNONHALMI

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2016. január 22-24. péntek-vasárnap

2016. január 22-24. péntek-vasárnap Szent Vince napján ismét együtt egy újabb kiváló évjáratért 2016. január 22-24. péntek-vasárnap A borosgazdák több évszázados tapasztalatán nyugszik a kijelentés, miszerint ha megcsordul Vince, tele lesz

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

szeptember 18-22. A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották 2006. évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember 23-24.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

2014. május 24. szombat

2014. május 24. szombat S z e n t Orbán na p i k e r e s z tállít á s, p i n c é s ze t i n y í l t n a p é s b o r v á s á r 2014. május 24. szombat Az egyik legismertebb borünnepünk kötődik május 25-hez, Szent Orbán napjához.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI AUGUSZTUS AUGUSZTUS 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 5. kedd 6. szerda 7. csütörtök 8. péntek 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő 12. kedd 13. szerda 14. csütörtök 15. péntek 16. szombat 17. vasárnap

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Pannonhalmi Borvidéki Bortúrák

Pannonhalmi Borvidéki Bortúrák Pannonhalmi Borvidéki Bortúrák Borvidéki ízelítő (1 éjszakás csomag) 1. nap: 10.00 óra Érkezés a Szent Jakab Házba, szobák és kulcsok átvétele 10.30 óra Indulás a Szent Jakab Háztól transzferbusszal 11.00

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI hónap sorszám dátum nap AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok AUGUSZTUS liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI tanulmányi események, versenyek 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap

Részletesebben

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek őgazdasági (Vers József), ők ő megbeszélés őségek - Látják azt a kiszögellést a tó partján? - mutatott ki az apát az ablakon Ott kezdődik a telek. Győzzenek meg róla, hogy nem érdemes eladnom. Dr. Korzenszky

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle.

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. ARANYTŐKE BORSZEMLE 2015 2015. április 10. Egerszólát 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben