XXI. évfolyam JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora"

Átírás

1 XXI. évfolyam JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen a határozatképességet 2 fő távollétével állapította meg Sánta Gizella polgármester. A napirend elfogadását követően Sánta Gizella polgármester az első napirendi pont alapján beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pontban került megvitatásra Ruzsa Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Harmadik napirendi pontként a Hétszínvirág Óvoda munkájáról szóló beszámoló szerepelt, amelyet szintén egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület, és köszönetét fejezte ki az intézmény nevelőtestülete felé az elmúlt évi munkájukért, a sokféle kiegészítő program szervezéséért és a község közéletének gyermekműsorokkal való színesítéséért. A negyedik napirendi pontban a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámoló szerepelt, amelyet egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület, és köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozói felé az elmúlt évi munkájukért, és a munka- és rendezvénytervben foglaltak eredményes megvalósításáért. Az egyéb előterjesztések között elsőként a Ruzsa Község Önkormányzata által fenntartott Bölcsőde megszüntető okirata került megtárgyalásra, melyről a Képviselő-testület egyhangúlag határozott. A döntés eredményeként a Bölcsőde június 30-ai nappal, mint önálló költségvetési intézmény megszűnik és a jelenlegi feladatellátási- és infrastrukturális feltételek mellett beolvad a Hétszínvirág Óvodába és intézmény-egységként történik a további fenntartása. A következőekben került napirendre a Ruzsa és Pusztamérges Községi Napköziotthonos Óvodai Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvényben foglaltaknak való megfelelés tett szükségessé. Ezen társulási formára az állami költségvetés a továbbiakban kiegészítő normatívát nem biztosít, ezért a fenntartása a jövőben jelentős többletkiadással és többletmunkával járna, ezért a Képviselő-testület egyhangúlag a Ruzsa és Pusztamérges Községi Napköziotthonos Óvodai Társulás felmondásáról döntött. Tekintettel arra, hogy a Pusztamérges Községi Önkormányzat továbbra sem kívánja önálló intézmény fenntartásával ellátni óvodai nevelési feladatát, a jelenlegi társulási megállapodásban foglalt feltételek mellett a Képviselő-testület Feladatellátási szerződés jóváhagyásáról döntött Pusztamérges Község Önkormányzatával az óvodai nevelési feladatok ellátására. A továbbiakban egyhangúlag Ellátási szerződés került jóváhagyásra a gyermekjóléti alapellátás (bölcsőde) biztosítására Pusztamérges Községi Önkormányzatával annak érdekében, hogy a Ruzsa Község Önkormányzata által fenntartott Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, önállóan működő költségvetési szerv útján a 6786 Ruzsa, Szent István út 6. szám alatti intézményegységében biztosítsa Pusztamérges község közigazgatási területén is a szerződésben hivatkozott gyermekjóléti alapellátást, a bölcsődei feladatok ellátását. 2. A következő napirendi pontokban a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetben való megalkotása szerepelt. A módosítás a Bölcsőde július 1-ei hatállyal történő beolvadása miatt vált szükségessé, így a képviselő-testület egyhangúlag döntött a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról július 1. napi hatállyal, Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetben való megalkotásáról július 1. napi hatállyal. A továbbiakban egyhangúlag elfogadásra került a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetben való megalkotása szeptember 1-jei hatállyal, amelyet a köznevelési törvény szeptember 1-től hatályos rendelkezései - a csoportszobák alapterületének figyelembe vétele - tettek szükségessé a ruzsai óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 75 főről 66 főre való csökkentésének vonatkozásában. A következő napirendi pont keretében a Képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést öt éves időtartamra a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. vel. A Képviselő-testület a továbbiakban döntött a védőnői körzetek felülvizsgálatáról, átszervezéséről, melyet a Képviselő-testület a évi költségvetésének elfogadása során költségcsökkentő intézkedésként a 2 védőnői státusz 1,5 álláshelyre csökkentése tett szükségessé. Egyhangúlag döntött a Képviselő-testület a évi költségvetési koncepció módosításáról, valamint szándéknyilatkozatot fogadott el a napelem park megvalósításához pályázati anyag előkészítésével kapcsolatban. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését szeptember 11-én 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3)Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Előadó: Sánta Gizella polgármester 4)Beszámoló az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok helyzetéről, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról Előadó: Sánta Gizella polgármester 5)Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető

3 ÉVADZÁRÓ GÁLAMÛSOR B efejeződtek a tavaszi próbák a művelődési házban. A nyári szünet előtt kedves kívánságát teljesítettem a csoportoknak: zárjuk le a ruzsai színházi évadot úgy, ahogy a nagyok szokták. Legyen egy záróünnepség, amely egyértelművé teszi, hogy itt van vége, s a jövőben valami mást csinálunk. Izgatottan vártuk mi, dolgozók is, meg a klubok, csoportok tagjai ezt az ünnepnapot. A nyári napforduló estéjére időzített bemutatkozásra jellemzően a nyár hangulatát idézte. A forró hangulat mellé a víz sem hiányzott. Sajnos, csak a sajátunkban úszhattunk, de ez sem rontotta el hangulatunkat. Mindenki a helyén volt, bemutatta, mivel töltötte idejét az utóbbi 9 hónapban. Egy gyermekszületésnyi idő kellett ahhoz, amit láttunk. A TÁMOP pályázatból megvalósult fejlesztés és eredményei a polgármester asszonnyal közösen került, erősen lerövidítve a közönség elé. Az 50 Feletti Klub színjátszói a Gyevi törvény című mesével arattak sikert. Cseppet sem figyeltünk arra, ki ki után adja elő műsorát, a Citerások előadásával folytattuk, hogy a nagy melegben minél kevesebbet kelljen pakolni a színpadra/-ról. Így a már ott lévő asztalokat használni lehetett a hangszeres bemutatóra, utána jöhettek a kevesebb, könnyebb eszközigényű foglalkozások. Az ovis moderntánchoz csak a gyerekek és az oktató kellett, no meg a zene, amire táncolhattak. A jóga és a gerinctorna szőnyegei egyszerűen beteríthetőek, könnyen változhat a színpadkép. A néptánchoz, aikidohoz, kánkánhoz pedig a fürgeségen kívül a jó zene szolgál. Pereghetett a műsor, bezsebelhették a tapsot a fellépők. Méltán szólt a vissza, vissza egy-egy szám után. A nálunk vendégeskedő német vendégek kevésbé érthették a prózai, annál inkább a többi produkciót. Elkápráztatta őket a ruzsaiak játéka. Végezetül az apró ajándékot meghozta a szabadságát töltő Mikulás. Az emlékeztetőnek adott fényképek az évek múltával lesznek kedves emlékei az idei esztendőnek. A legrövidebb éjszakán településünk, művelődési házunk legújabb felfedezettje, a Koktél Trió játszotta a talpalávalót. Fiatalos lendületük egészen hajnalig tartott, s a meleget jól bíró vendégekkel együtt zártuk az ajtót a korai pirkadatkor. Meghozta gyümölcsét az a sok munka, amit belefektettek a résztvevők ezekbe csûrdöngölõ néptánccsoport ruzsa a gyevi bíró -az 50 felettiek elõadásában az órákba. Amellett, hogy gyakoroltak, sok más funkciója volt a heti elfoglaltságoknak. Az egészség megőrzése, az új táncok megtanulása mellett kultúránk megőrzése egyik legfontosabb célként áll előttünk. A hagyományok ápolása mellett szórakozás is egy olyan közösség tagjának lenni, ahol mindenki hasonló érdeklődési körű. Jól jellemzi munkánkat, a hozzánk betérők munkáját Kodály Zoltán gondolata: Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ! 3. Köszönöm a nézők, vendégek támogatását, felajánlásaikat, jelenlétüket. Szeretettel várom Önöket a szeptemberben újrainduló csoportokba. Kellemes pihenést, hasznos nyári szünetet kívánok a kultúrház látogatóinak, szolgáltatásainkat igénybe vevőknek! Kérem, ne feledje: nyári programjaink az eseménynaptárban olvashatók, könyveink a könyvtárból kölcsönözhetők július-augusztusban is! Szünetelni csak a heti próbák, edzések fognak, a TELEHÁZ, a KÖNYVTÁR és a MŰVELŐDÉSI HÁZ ugyanúgy nyitva tart, ahogyan eddig mindig. Ruzsa, június 28. Vörös Tiborné - igazgató Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ruzsa

4 tisztelt bérlettel utazók! Ezúton tájékoztatom Önöket a Szeged helyi közforgalmú személyszállítás július 01-től érvényes díjváltozásairól. Szeged helyi közösségi közlekedésben július 1-től az alábbi bérletfajták ára változik: - tanuló havi bérlet - nyugdíjas havi bérlet - kisgyermekes bérlet A fent említett bérletek árai a következőek lettek: Jegyfajta Ár/db megnevezése Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Kisgyermekes bérlet A hirdetési árai az alábbiak/hónap: 1/2 oldal (18cm X 13cm) 6.500,- Ft 1/4 oldal (9cm X 13cm) 3.250,- Ft 1/8 oldal (7,5cm X 9cm) 1.625,- Ft A lakossági apróhirdetés ára június 1-jétől MEGVÁLTOZOTT. Ára: 30,-Ft/szó/hónap. Császár - Fodor Ágota - szerkesztő Biztosítási díj/db Ár biztosítással együtt/db 5 Ft Ft 5 Ft Ft 5 Ft Ft Ft Ft Ft figyelem árváltozás! Vetró Klára - ügyintéző kezdd a nyarat egy jó könyvvel! Paulo Coelho: az accrai kézirat július 14. Jeruzsálem a keresztesek támadására készült, amikor egy görög férfi, akit Koptnak hívtak, összegyűjtötte a város lakóit egy térre. A tömegben keresztények, muszlimok és zsidók lesték a Kopt szavait, melyektől azt várták, hogy felkészíthetik őket az elkerülhetetlen harcra. De a Kopt, az idős bölcs nem a harcról beszélt, hanem a mindennapok nehézségeiben rejtőző tudásra irányította figyelmüket. Míg az ellenség a falak alatt gyülekezett, az emberek a valódi ellenségről, a veszteségről és a magányról kérdezték. A Kopt pedig megosztotta velük tudását a harcról, a változásról, a bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a szerelemről és a hűségről.szavaiból egy évezreddel később is ugyanolyan tisztán árad a tudás és a bölcsesség. Dr. Eben Alexander: A mennyország létezik Több ezer embernek volt már halálon túli élménye, de a természettudományok kutatói mindezidáig azon az álláspolton voltak, hogy túlvilág nincsen. Dr. Eben Alexander idegsebész is ezen tudósok közé tartozott. Tisztában volt azzal, hogy a halálközeli élmény létező jelenség, de úgy gondolta, csupán a trauma által megviselt idegpályák terméke. Egy szép napon viszont az ő agyát is megtámadta egy ritka betegség. A homloklebenye, amely az érzelmekért és gondolatokért felelős, teljesen leállt. Dr. Alexander hét napig kómában feküdt, majd amikor az orvosai már feladták a reményt, egyszer csak kinyitotta a szemét, és visszatért az életbe. Gyógyulását orvosi csodának tartják, de az igazi csoda nem csupán erre korlátozódik. A kóma alatt dr. Alexander megjárta a túlvilágot, és találkozott egy angyalszerű lénnyel, aki bevezette a testentúli létezés legapróbb rejtelmeibe. Császár - Fodor Ágota - könyvtáros 4. MEGYEJÁRÓ NÉPTÁNCFESZTIVÁL Ruzsa, Sportpálya, július óra Fellépnek: Sierakowice Néptánc Együttes Lengyelország Sierakowice Fúvószenekar Lengyelország Rabaroosid Néptánc Együttes Észtország Läte Vegyes Kórus - Észtország Kalurineiud Néptánc Együttes Észtország Lustlik Néptánc Együttes Észtország Läki Tantsule Ifjúsági Néptánc Együttes - Észtország Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA Lengyelország Mindenkit szeretettel várunk! Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói falugazdász ügyfélfogadása , , , , keddi napokon 8-12 óráig tart. Sürgős ügyintézés: Mórahalom Szentháromság tér 1. sz. alatt a felugazdász irodában. Időpontegyeztetés a 62/ es telefonon. Másodvetések és egyéb támogatási kérelem módosítás ügyében keressék Halász Zsoltot a fent megadott ügyfélfogadási napokon, ill. a 30/ ös telefonon, mert abban Mórahalmon nem tudnak segíteni.

5 XII. ruzsai focibajnokság TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK! A bajnokság időpontja : július 21., szombat 12:30 -tól Helye: a ruzsai Általános Iskola sportpályája (6786 Ruzsa, Üllési út 2.) Kezdete, gyülekező: 12:30 és 13:00 között. Sorsolás: 13:00 órakor! Nevezni két kategóriában lehet 5+1 fővel (+ cserejátékosok, maximum 10 fő) I. kategória (korlátlan számú igazolt játékos) II. kategória ( Hobbi kategória amatőröknek ) - legalább 1 női, vagy 14 éven aluli gyermek játékban, igazolt játékos ebben a kategóriában NEM LÉPHET PÁLYÁRA) Megj.: Igazolt játékosnak minősül, aki az elmúlt fél évben igazolással rendelkezett! Nevezési feltételek: Nevezési lap határidőben történő leadása a nevezési feltételeknek megfelelően! A nevezési díj: 1.500,-Ft/csapat befizetése! A bajnokság lebonyolítására vonatkozó szabályzat (letölthető: megismerése és elfogadása! Nevezés: Nevezni csak az előre leadott jelentkezési lappal lehet július 19- én 10:00 óráig. Nevezhetsz: ź Személyesen a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban minden munkanap 8 órától 16 óráig Fődi Anitánál; ź Postán a nevezési lap Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ź E - mail formájában a nevezési lap elektronikus megküldésével a címre! FIGYELEM! A POSTAI ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN A NEVEZÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉRE A HELYSZÍNEN BIZTOSÍTUNK LEHETŐSÉGET! Az előzetes pályabeosztás és sorsolás miatt a helyszínen jelentkezést elfogadni nem tudunk. További információ és letölthető dokumentumok (nevezési lap, szabályzat, meghívó) Kérdéseiddel kereshetsz személyesen Fődi Anita, ben vagy telefonon is ( )! A focibajnokság mellett azonos helyszínen az idei évben is immár VIII. alkalommal sörfesztivál zajlik, mely a meccsek közötti szabadidő eltöltésére mind a játékosok, mind a szurkolók számára kikapcsolódási lehetőséget biztosít! A sörfesztivál programja külön plakáton olvasható! Mindenkinek jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk! 5. Mint azt Önök is személyesen, elmondásokból, médiából tudhatják, a lakókörnyezetükben jelentősen megerősödött és folyamatosan jelen van az illegális migráció. Az elmúlt év végétől a folyamat tovább erősödött, korábban meg nem jelent állampolgársági kategóriákba tartozók kísérlik meg illegálisan átlépni Magyarország és a schengeni övezet határát. A település határrendészeti feladatainak ellátásért felelős Szeged Határrendészeti Kirendeltség a helyzet hatékony és a lakosság nyugalmát biztosító kezelése érdekében több rendőri szervtől kapott megerősítést. Így a kirendeltség járőrei mellett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Budapesti és a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a schengeni tagállamok szárazföldi, külső határainak őrizetéért felelős FRONTEX Ügynökség által delegált külföldi, rendőri szakértők és járművek, valamint szolgálati kutyáik is részt vesznek a 61 km-es határszakasz őrizetében. Az egyenruhás rendőrök folyamatosan jelen vannak a település külterületén és járőrszolgálatot látnak el a belterületen is. Célunk, hogy az illegális migránsokat még a település határain kívül elfogjuk, illetve ha mégis bejutnak a lakott területre, ott minél rövidebb idő alatt intézkedés alá vonjuk őket. Tapasztalataink alapján a határsértők kerülik az esetleges konfliktust a helyi lakossággal, így jogsértő cselekményeket sem követnek el. Igyekeznek ugyanakkor fizetés ellenében élelemhez, folyadékhoz jutni, tömegközlekedési eszközzel továbbutazni. Kérjük, hogy amennyiben mégis az Ön számára ismeretlen, feltételezhetően migráns személyt észlel, hívja a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség 62/ , 30/ telefonszámait, illetve a rendőrség ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es segélyhívószámát. Amennyiben kollégáim visszahívják Önt, úgy kiegészítő információkkal (észlelés helyszíne, a jelzett személy mozgásának iránya, öltözete, megjelenése) segítse a rendőri intézkedés foganatosítását. Fontos, hogy kerülje a közvetlen kapcsolatot az illegális migránsnak vélt személlyel, ne tartóztassa fel, ne korlátozza mozgásában, ne kényszerítse esetleges nem várt cselekedetre, intézkedést a helyszínre irányított rendőr fog alkalmazni. Kérem, hogy az Ön és a családja, valamint a lakókörnyezete biztonsága érdekében fogadja meg javaslataimat, segítő együttműködésével erősítse országunk rendjét. Tisztelettel és köszönettel: Éberhardt Gábor - rendőrségi főtanácsos Szeged Határrendészeti Kirendeltség Kirendeltség - vezető

6 MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYNAPTÁRA DÁTUM ESEMÉNY július óra vegyesáru + bálaruha vásár július óra méteráru vásár augusztus óra vegyesáru + bálaruha vásár augusztus 31. Hagyományőrző Lakodalmas rendezvény szeptember óra vegyesáru + bálaruha vásár II. Ruzsai néptáncfesztivál óra Helye: művelődési ház Program: néptánc csoportok fellépése Hajnalig tartó táncház Belépő: 500,-Ft Mindenkit szeretettel várunk! szemészeti rendelés A szemészeti szakrendelés az alábbi időpontokban, az alábbi szakorvosokkal áll a betegek rendelkezésére a Napsugár Otthonban: augusztus 01. Dr. Gyetvai Tamás augusztus 15. Dr. B. Tóth Barbara augusztus 29. Dr. Horóczi Zoltán szeptember 05. Dr. Gyetvai Tamás ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS augusztus 20-án 10 órakor ünnepi műsor az Alkotmány téri Szent István szobornál. KÖZSÉGI BÚCSÚ Mindenkit szeretetel vár: Minden évben Urunk Szineváltozása Ünnep tiszteletére kerül megrendezésre a községi búcsú. A nap szentmisével kezdődik, majd a délután folyamán kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Ruzsa Község Önkormányzata tûz esetén értesítendõ EGY KORÁBBI PROGRAMAJÁNLÓBAN TÉVESEN JELENT MEG AZ IDEI ÉVI BÚCSÚ IDŐPONTJA! évben a községi búcsú augusztus 04-én lesz! Elérhetőségünk: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. rendõrségi ügyelet HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) 60. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntjük Dudás Antalt és Bata Anna Katalint Kívánunk még sok együtt töltött boldog évet, jó egészséget! a család KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: július 12., július 26. augusztus 9., 13., szeptember 02. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 6

7 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Orvos neve Szakrendelés neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. MI TARTJA VISSZA ÖNT A TISZTA GONDOLKODÁSTÓL? Mindennapjaink telítve vannak mérgező anyagokkal tartósítószerek, mérgek, sugárzás! Ezek lerombolják a testi egészségét, elszívják az energiáját, és meggátolnak minden szellemi fejlődést. Ha meg akar szabadulni ezek káros hatásaitól, és újra felszabadultnak akarja érezni magát testileg és szellemileg, akkor olvassa el a... 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Tiszta Test Tiszta Elme Komlós Zsolt: 0630/ című könyvet. Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. ára: forint Megrendelheti itt: HUBBARD DIANETIKA ALAPÍTVÁNY 6722 Szeged, Honvéd tér 5/B, 3-as kapucsengő udvari B. épület, II. emelet 70/ Minden jog fenntartva. SzVE V. Misszió 7.

8 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; Ruzsán 3 szoba összkomfortos kertes ház cseresznye-, sárgabarack-, körtefákkal, nagy terasz, garázs, pince, kétféle fűtési lehetőség, kicsi rezsivel áron alul csendes helyen eladó. Iskola, központ 6-8 perc. 6,6 millió Ft. Tel.: 62/ vagy 62/ Ruzsa központjában 2 szobás, részben felújított, vegyes falú családi ház, 2068 m2 gazdálkodásra alkalmas kerttel, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 3,8 millió Ft Érd.: 0630/ Szegedi út mellett 1680 m2-es zárt kert eladó. Érd.: 62/ , 0630/ Ruzsa, Szegedi út 25. szám alatti, 3 szobás családi ház eladó. Ár: 6,6 m Ft. Érd.: 0670/ Ingyenes jogsegélyszolgálat SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány,1461 Budapest, Pf.: 182.,Tel.: 06 (1) , , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tel.: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! KARINTHY - KIÁLLÍTÁS Karinthy Frigyes életének mozzanataiból nyílik kiállítás a művelődési házban, mely megtekinthető július 31-ig munkanapokon óra között. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. művelődési ház dolgozói 8. ANYAKÖNYVI HÍREK RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HALÁLOZÁS Csongrádi Lajosné szül.: Nagy Etelka Veronika Fodor Sándorné szül.: Király Piroska Sipos Imre elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! MinDig Tv digitális antenna telepítés Ne várjon vele, amíg nem tudja nézni! Rendelje meg időben! Vételkörzetünk ben július 30-án leáll az analóg földi Tv sugárzás Rendelje meg időben! 30 / A következő lapszáma szeptember hónapban jelenik meg! RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.hu 1. Köszönjük a segítséget a Szent László Családi nap és templombúcsú támogatóinak: MÓRAHALMI

MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.hu 1. Köszönjük a segítséget a Szent László Családi nap és templombúcsú támogatóinak: MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 7. SZÁM 2013. JÚLIUS ÁRA: 100 FT Családi nap családi ünnep a templomkertben Június 29-én, szombat délután Családi napot tartottunk, mely a másnapi Szent László

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

Sokan használják az új kerékpártárolókat

Sokan használják az új kerékpártárolókat ,, Bordány Község Önkormányzatának lapja Megjelenik 1991 óta Ingyenes, havonta megjeleno kiadvány XXIII. évfolyam 7. 1. szám 2013. július január Már a Zákányszéki úti buszmegálló mellett is le lehet zárni

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl 100. szám Hírek, információk Csanytelek életéről 2015. március Csanyi Hírmondó Jegyzõi tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testülete ülésérõl Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

Húsvét 13. Irány Dél-Afrika! Elvárás a pontos, precíz munkavégzés Beszélgetés dr. Antal Erzsébet jegyzővel. Március 15-re emlékeztek a Rákócziban

Húsvét 13. Irány Dél-Afrika! Elvárás a pontos, precíz munkavégzés Beszélgetés dr. Antal Erzsébet jegyzővel. Március 15-re emlékeztek a Rákócziban Derecske Nagy Könyve játék Elérkezett a játék második fordulója. Ebben a szakaszban, az első fordulóban, a legtöbb jelölést kapott ötven regényből lehet kiválasztani, újabb szavazással, azt a tizenkét

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa DÉ LE GYHÁZI H Í R E K XVII. évf. 188. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2010. április Kellemes húsvéti ünnepeket! Ibolya játszótér, Délegyháza II-es tó 2010. április Délegyházi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Jótékonysági Mikulás bál

Jótékonysági Mikulás bál XXII. évfolyam XII. szám 2014. december Ára: 120 Ft Jótékonysági Mikulás bál Már hagyományosnak mondható, hogy a Tündérrózsa Óvoda és a szülői munkaközössége megszervezi a Mikulás bált. Ezúttal a művelődési

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

24. évfolyam 4. szám 2013. április http://www.god.hu

24. évfolyam 4. szám 2013. április http://www.god.hu VÁROSI ÜNNEPSÉG 1848 MÁRCIUSÁNAK 165. ÉVFORDULÓJÁN DUNA-PART NYARALÓHÁZAK PUSKÁK ÉS KALANDOK MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÉRKÉP E TÁJ BELÉPÉS CSALÁDOSTUL EGÉSZSÉGÉRE! KAJAK-KENU ÚJ VEZETŐ, ÚJ TERVEK 24. évfolyam

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve VIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Nyelvtanulás? 2012 decemberében értesülhettünk a híradóból, hogy a kormány országos regisztrációs pályázatot hirdetett TÁMOP-2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

államot építenünk és ezt az államot ezer esztendõn keresztül megtartanunk. Gondoljunk augusztus 20-án erre!

államot építenünk és ezt az államot ezer esztendõn keresztül megtartanunk. Gondoljunk augusztus 20-án erre! Kedves Mélykútiak! Mikor ezt a cikket írom, javában tombol a kánikula, július közepe van. Közeledik egyik legnagyobb ünnepünk, augusztus 20-a, Szent István ünnepe, amely esemény után már azt mondja az

Részletesebben